Hidasnémeti község közéleti lapja 19. évfolyam 1. szám március

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hidasnémeti község közéleti lapja 19. évfolyam 1. szám 2015. március"

Átírás

1 Hidasi Hírnök Hidasnémeti község közéleti lapja 19. évfolyam 1. szám március Köszöntő Hidasnémeti valamennyi lakosának kellemes húsvéti ünnepeket kíván Becse Csaba polgármester és Hidasnémeti Önkormányzat Képviselő Testülete! HIDASNÉMETI ALAPÍTVÁNY Adószáma: A Hidasnémeti Alapítvány a település kulturális, közösségi, társadalmi életében jelentős szerepet vállal. Az általa működtetett Teleház, amely a Művelődési Házban található, közreműködik a község összes rendezvényének, eseményének tájékoztatásában, a Hidasi Hírnök megjelenésében. A Norvég Civil Támogatási Alap pályázatán nyerve az Alapítvány a Közösségfejlesztők Körével közösen számos programot valósított meg az elmúlt években. Támogatásukat ezúton tisztelettel megköszönjük! ROVATOK * Önkormányzati hírek 2. oldal * Önkormányzati hírek/programok 5. oldal * Oktatás 6. oldal * Oktatás/Egyházi hírek 7. oldal * Emberek vagyunk 8. oldal * Visszatekintő 9. oldal * Civil szervezetek hírei 10. oldal * Projekttájékoztató 11. oldal * Hidasnémeti területén alk. díjak Betétlap HIDASI HÍRNÖK Megjelenik negyedévente 450 példányban a Hidasnémeti Közösségfejlesztők Köre szakmai gondozásában. Szerkesztés: Hidasnémeti Művelődési Ház és Könyvtár, Teleház A kiadvány támogatói: Hidasnémeti Községi Önkormányzat és a Hidasnémeti Alapítvány. Szerkesztőség: 3876 Hidasnémeti, Fő tér 8. Tel./fax: 46 / ; ISSN (Nyomtatott); ISSN (Online)

2 Hidasi Hírnök Önkormányzati hírek márc. / 2. oldal Start munkaprogram Az elmúlt 3 év sikereiből kiindulva Hidasnémeti Község Önkormányzata március 03. napjától tovább folytatja a évben elindított Start Munkaprogramot, melynek keretein belül 2 mintaprojekt kerül megvalósításra. A Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás ( ) során több feladat ellátására kerül sor: 1./ A Művelődési Ház területén 2 db előtetős, fedett rész megépítését tervezzük. 2./ A Karbantartó Telephely egyik épületének tetőszerkezete a év során felújításra került, idén a másik fő épület tetőszerkezetének karbantartását végzik el a dolgozók. 3./ Az évek során a Perényi úton található híd állaga jelentősen megromlott, a híd felülete beszakadt, ezért a biztonság javítása érdekében új, terhelésbíró tölgyfaszerkezet kerül kialakításra. 4./ A SZNETI előtt új, korszerű léckerítést építenek a program során a közfoglalkoztatottak. 5./ A mintegy 15 db meglévő, fából készült eszköz (hirdetőtáblák, útjelzők, buszmegállók, mérleghinták, kerékpártárolók, köztéri bútorok) karbantartását, illetve 10 db új kerti pad elkészítését is tervezzük elvégezni. 6./ A SZNETI-ben hagyománya van a kosárfonásnak és a szövési munkálatoknak. A projekt során a foglalkoztatottak kosarakat, ülőkéket, tartókat, fonott bútorokat, valamint fali és normál szőnyegeket készítenek el, melyek egy részét vásárokon, rendezvényeken, illetve helyben, az intézményekben is értékesítenénk. A év óta folyamatosan működő Mezőgazdasági mintaprojekt a évben ( ) is magában foglal szántóföldi és fóliaházas növénytermesztést, méhészetet, állattartást, de kiegészül erdőtelepítéssel is. Általános célja a szociális és az iskolai étkeztetés folyamatos, kedvező áron történő szolgáltatása, a foglalkoztatottak számára a munkalehetőség biztosítása mellett a továbbfoglalkoztatás lehetőségének elősegítése. 1./ A program első elemeként fóliaházas és szabadföldi élelmiszernövényeket (burgonyát, zöldborsót, babot, sárgarépát, petrezselymet, paradicsomot, paprikát, uborkát és hagymát), valamint az állattartás elősegítése érdekében az Önkormányzat földjein búzát, árpát és kukoricát termesztenénk kb. 4 ha területen. 2./ Az elmúlt évek során beszerzésre került 35 méhcsaláddal és a méhészethez szükséges eszközökkel a foglalkoztatottak folytatják a méhészeti tevékenységet. Fő törekvésünk a helyi termékek helyben való értékesítése. 3./ A év során megvásároltunk 2 db anyakocát, 10 db malacot, 100 db tojótyúkot, 5 db bárányt és 6 db kecskét. Az állattartáshoz megfelelő helyet biztosít az Önkormányzat kezelésében álló Régi Határőrség telephelye. Általános célja a szociális és az iskolai étkeztetés folyamatos, kedvező áron történő szolgáltatása. 4./ A program új elemeként, az Önkormányzat tulajdonában álló mintegy 4,8 ha területen tölgyerdő telepítését tervezzük elvégezni. A Start Munkaprogramban a év során 64 fő munkavállaló kerül alkalmazásra, sajnálatos módon a programok támogatási feltételeinek megváltozása (sávos költségvetés, önerő bevezetése, előző években megvalósított szociális jellegű projektek folytatásának betiltása) miatt az előző évekhez képest fővel kevesebb ember foglalkoztatását tudjuk biztosítani. A programok során Önkormányzatunk lehetőséget kap arra, hogy anyagi terheit jelentősen csökkentse, a település összképét javítsa, mely nemcsak a község fejlődését jelenti, hanem a foglalkoztatott embereknek is nagy segítséget nyújt, hiszen rendszeres jövedelemre tehetnek szert. Reményeink szerint az év során további fő foglalkoztatására lesz lehetőségünk különböző közfoglalkoztatási programok keretein belül. Újabb nyertes napelemes pályázat Legnagyobb örömünkre Önkormányzatunk 38,8 M Ft támogatást nyert KEOP jelű pályázaton. Ennek köszönhetően a tavasz folyamán napelemes rendszerek kerülnek telepítésre a Polgármesteri Hivatal, Orvosi Rendelő, Óvoda, SZNETI, Művelődési Ház és a Könyvtár tetőszerkezetére, melyek összteljesítménye közel 60 kw. A támogatás 100 %-os, önerő nem szükséges hozzá. Ebek kötelező oltása Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az ebek kötelező oltása március 20-án, pénteken óra között lesz a Polgármesteri Hivatal udvarán. Pótoltás: április 2. csütörtök óra. Az eboltás díja: Ft Chip behelyezés díja: Ft Háznál oltás: kiszállási díj: Ft/eb Háznál oltás bejelentése a Polgármesteri Hivatalban. A 164/2008. FVM rendelet alapján csak a Magyarországon és a magyar szabályok szerint elvégzett veszettség elleni védőoltás érvényes. Hidasnémeti Önkormányzat

3 Hidasi Hírnök Önkormányzati hírek márc. / 3. oldal Étkezési térítési díjak március 01-től A március 01-től elfogadott nyersanyagnormák alapján az étkezési térítési díjak a következőképpen alakulnak: bruttó ár törvényi kedvezmény önkormányzati szülői térítés a Gyvt.148. alapján átvállalás óvodai étkeztetés 1. gyermekvédelmi kedvezmény igénybevételére jogosult 426.-Ft 100% 426.-Ft vagy többgyermekes családban nevelkedő 426.-Ft 50% 213.-Ft 30% 128.-Ft 20% 88.-Ft 3. tartósan beteg gyermek 426.-Ft 50% 213.-Ft 50% 213.-Ft nem hátrányos helyzetű 426.-Ft % 128.-Ft 70% 298.-Ft ebéd 1-8 osztályos 1. gyermekvédelmi kedvezmény igénybevételére jogosult 352.-Ft 100% Ft vagy többgyermekes családban nevelkedő 352.-Ft 50% 176.-Ft 30% 106.-Ft 20% 70.-Ft 3. tartósan beteg gyermek 352.-Ft 50% 176.-Ft 50% 176.-Ft nem hátrányos helyzetű 352.-Ft % 106.-Ft 70% 246.-Ft ebéd+tízórai 1-8 osztályos 1. gyermekvédelmi kedvezmény igénybevételére jogosult 426.-Ft 100% 426.-Ft vagy többgyermekes családban nevelkedő 426.-Ft 50% 213.-Ft 30% 128.-Ft 20% 85.-Ft 3. tartósan beteg gyermek 426.-Ft 50% 213.-Ft 50% 213.-Ft nem hátrányos helyzetű 426.-Ft % 128.-Ft 70% 298.-Ft háromszori étkezés 1-8 osztályos 1. gyermekvédelmi kedvezmény igénybevételére jogosult 486.-Ft 100% 486.-Ft vagy többgyermekes családban nevelkedő 486.-Ft 50% 243.-Ft 30% 146.-Ft 20% 97.-Ft 3. tartósan beteg gyermek 486.-Ft 50% 243.-Ft 50% 243.-Ft nem hátrányos helyzetű 486.-Ft % 146.-Ft 70% 340.-Ft Hidasnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról - Kivonat - Pataki Klára pénzügyi főea. 5. Az avar és kerti hulladék égetése 11.. (1) A kerti hulladékot (avar, lomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradvány) elsősorban hasznosítani, komposztálni kell. Amennyiben ez nem lehetséges, a kerti hulladék gyűjtése a hulladékgyűjtő edényekben történik. A kerti hulladékot az edénybe helyezése előtt aprítani kell. (2) Száraz avart és kerti hulladékot csak állandó felügyelet mellett, a lakókörnyezet zavarása nélkül, a tűzvédelmi előírások betartásával lehet égetni úgy, hogy az emberi egészséget és környezetet ne károsítsa. Az égetésre csak 8.00 és óra közötti időszakokban kerülhet sor. (3) Az égetés színhelyén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz elterjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. (4) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot. (5) Nem égethető kerti hulladék: a.) vasárnapokon és ünnepnapokon, b.) egészségügyi-, szociális-, nevelési és oktatási intézmények, sportlétesítmények, egyházi épületek 100 méteres körzetében azok működésének időtartama alatt, c.) ha az arra illetékes szerv tűzgyújtási tilalmat rendelt el. Becse Csaba polgármester Dr. Szakály László jegyző

4 Hidasi Hírnök Önkormányzati hírek márc. / 4. oldal évi költségvetések Hidasnémeti Községi Önkormányzat évi költségvetésének fő adatai: A folyamatos önkormányzati és intézményi működés biztosítása érdekében tervezett bevételi és kiadási előirányzatok: Működési bevételek: Működési kiadások: Működési hiány (kiegészítő támogatásként tervezett): E/Ft E/Ft E/Ft A működési előirányzatok között szerepel az intézmények fenntartásához (Közös Hivatal, Napközi Otthonos Óvoda) nyújtott önkormányzati finanszírozás. Hidasnémeti Önkormányzat képviselő-testülete a költségvetés tárgyalása során döntött az Önkéntes Tűzoltó Egyesület (250.-E/Ft/év), a Polgárőr Egyesület (250.-E/Ft/év) és a HVSC ( E/Ft/év) támogatásáról. Felhalmozási (beruházási, felújítási) feladatokra tervezett bevételek és kiadások a következők: Fejlesztési bevételek: Fejlesztési kiadások: E/Ft E/Ft Közös fenntartású intézmények: A., Napközi Otthonos Óvoda A Hidasnémeti Napközi Otthonos Óvoda bevételei és kiadásai: Bevételek: Kiadások: Hiány: E/Ft E/Ft E/Ft A hiány összetétele: Óvoda hiánya: Étkeztetés hiánya: E/Ft 586.-E/Ft B., Közös Önkormányzati Hivatal Hidasnémeti, Hernádszurdok, Tornyosnémeti és Zsujta Önkormányzatai, mint fenntartók évre az alábbiak szerint irányozták elő az intézmény költségvetési adatait: BEVÉTELEK jogcímenként: KIADÁSOK kiemelt előirányzatonként: Saját bevételek: 285.-E/Ft Munkaügyi központos támogatás: 540.-E/Ft évi pénzmaradvány: 49.-E/Ft Állami támogatás: E/Ft BEVÉTELEK ÖSSZESEN: E/Ft - Személyi juttatás: E/Ft - Járulékok: E/Ft - Dologi kiadások: E/Ft KIADÁSOK ÖSSZESEN: E/Ft

5 Hidasi Hírnök Önkormányzati hírek / Programok márc. / 5. oldal Tájékoztató A szociális ellátásokról szóló törvény változásai folytán az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint a rendszeres szociális segély helyébe lépő ellátás a Járási Hivatalhoz kerülnek át ügyintézésre március 01-től. A lakásfenntartási támogatás és méltányossági közgyógyellátás a már korábban megszűnt méltányossági ápolási díjhoz hasonlóan megszűnt. A jogszabályváltozás folytán elfogadott új helyi szociális rendelet az alábbi ellátási formákat tartalmazza: Pénzbeli ellátások formái: - eseti jellegű ellátások (települési létfenntartási támogatás, települési gyógyszertámogatás, települési temetési támogatás, települési támogatás elemi kár elhárításához). Természetbeni ellátások formái: - szociális földprogram, - köztemetés. Települési létfenntartási támogatásra az jogosult, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, és akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át nem haladja meg, azaz a Ft-ot. Egy naptári évben maximum négy alkalommal lehet adni, maximális összege Ft. Települési gyógyszertámogatásra az jogosult, aki a gyógyszerkiadások, illetve betegséghez kapcsolódó kiadások miatt időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd. Egy naptári évben maximum négy alkalommal lehet adni. Jogosultsági feltétel, hogy az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 250 %-át, azaz a Ft-ot, illetve a gyógyszerkiadás, vagy betegséghez tartozó kiadás eléri, vagy meghaladja a havi Ft-ot. Maximális összege Ft. Települési temetési támogatásra az az eltemettető személy jogosult, aki Hidasnémeti lakos. Ha tehát Hidasnémeti lakost nem Hidasnémeti lakos temettet el, akkor nem jogosult a támogatásra. A támogatást a költségek megelőlegezésére, vagy utólagos megtérítésére lehet kérelmezni. A támogatás megítéléséről átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Települési támogatás elemi kár elhárításához támogatásra az jogosult, aki elemi kár miatt (tűz, robbanás, vihar stb.) létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került. A támogatás összege maximum Ft lehet, egy ingatlanra egy évben csak egyszer lehet támogatást adni. Dr. Szakály László jegyző Tavaszi kézműves piac - Kézműves remekek vására március 14-én, szombaton 9.00 órától a Művelődési Házban A kínálatból: Ágyneműk Csokoládék Fából készült játékok és ékszerek Fonott kosarak Füstölt hústermékek Gyógynövény készítmények Gyöngy- és ásvány ékszerek Horgolt lakásdíszek Patchwork Sajtok Egyéb érdekességek Mindenkit szeretettel várunk!

6 Hidasi Hírnök Oktatás márc. / 6. oldal Sulinfo Farsang Iskolánkban a télbúcsúztató farsangi rendezvényre február 20-án került sor. Hagyományosan jó hangulatú, gazdag program részesei lehettek tanítványaink. A bál a 8. osztályos tanulók nyitótáncával kezdődött. Örömömre szolgált, hogy 22 tanuló szeretett volna részese lenni ennek a szép hagyománynak. Reméljük, minden résztvevő jól érezte magát. A jelmezesek díjazását a korábbi szokásrend szerint egyéni és csoportos formában végeztük. A zsűri odafigyelt az ötletességre, a kivitelezésre és a megjelenítésre. A csoportos jelmezeseknél elsősorban a produkciók alapján lehetett rangsort felállítani. Köszönjük a vállalkozó kedvű szülőknek, hogy ily módon is igyekeztek gyermekeiket élményekhez juttatni. Díjazottak: Egyéni: 1. Spongyabob és Patrik 2. Nils Holgersson Csoportos: 3. gólyafészek 1. Jófej ötödikesek 2. Mini sztárok 3. A tavasz első hernyója A farsangi program izgalmas részének számít a tombolasorsolás. Az idén is nagy érdeklődés övezte, hiszen mérhetetlen mennyiségű, értékesebbnél értékesebb tárgyak kerültek kisorsolásra, köszönhetően a magánszemélyek/szülők, a vállalkozások és cégek nagyvonalú támogatásának. Az eseménysorról az iskola facebook oldalán található képek adnak színes tájékoztatást. Történelmi casinó - A bűvös ötös. A Hidasnémeti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola a hosszú évek óta tartó hagyományainak megfelelően idén is megrendezte történelmi vetélkedőjét, melynek időpontja február 23-a volt. A KLIK Gönci Tankerülete életbe lépése óta szorgalmazza a tankerülethez tartozó iskolák közötti nemes versengést különböző témakörökben. Mivel azonban intézményünkben már megtapasztaltan sikeresek voltak a történelmi témájú rendezvények, ezért ezt továbbra is fölvállaltuk. A tanulók életkori sajátosságainak és motiváltságának, érdeklődésének megfelelően az ismeretek alkalmazását játékos formában terveztük el és valósítottuk meg. Innen ered maga a cím is. Az iskolák 5-8. évfolyamairól 5 fős csapatokat delegálhattak a játékra. Minden csoport felnőtt patronálóval együtt dolgozott, hogy a casinó -szerű lebonyolítás zökkenőmentes legyen. A versenyfeladatok felölelték a felső tagozatos ismeretanyag kiemelt területeit: társadalmi rendszereket, történelmi személyiségeket, csatákat, helyszíneket, évszámokat és egyéb érdekességeket. A hangulat emelését mindig az adott korra jellemző zenei aláfestés biztosította. A versenyfeladatokat összeállító Mátrai Józsefné pedagógus figyelve a tanulók infokommunikációs érdeklődésére, PPT-s anyag kivetítésével is színesítette a tartalmakat. Miért is tartja iskolánk tantestülete fontosnak a történelmi ismeretek minden szinten és minden eszközzel történő gyarapítását, mélyítését? Rákóczi földjének szülöttei és lakói vagyunk, s visszatekintve egészen az Abákig, joggal állíthatjuk, hogy valamennyi lényeges történelmi esemény szele megérintette vidékünket. Ezt nem feledve törekszünk tanítványainkban elültetni a hazaszeretet magját, s a szülőföldbe kapaszkodó gyökerekbe vetett hitet. A szervezés szokatlan és különleges voltának, a tanulók felkészültségének, valamint a nagyvonalú támogatóknak (Rákóczi Szövetség Alapítványa, Thomka István, KLIK Gönci Tankerület) és a tantestület munkájának köszönhetően hangulatos délután részesei lehettünk. Reméljük, a más iskolából érkezett, és a civil partneri körökből meghívott vendégeink is szép pillanatokat vihettek tovább magukkal. Oravecz Jánosné igazgató

7 Hidasi Hírnök Oktatás / Egyházi hírek márc. / 7. oldal Meghívó Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a március 13-án 12:00 órakor tartandó Március 15-i ünnepségünkre. Helyszín: Hidasnémeti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tornaterme. Beiratkozás a 2015/2016. tanévre Felhívás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gönci Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra. Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor: április 16. (csütörtök) 8.00 órától óráig, április 17. (péntek) 8.00 órától óráig az általános iskola titkárságán. Tanköteles, azaz augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, TAJ kártyát és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni. A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gönci Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni. A Hidasnémeti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola körzetébe tartozó települések: Hernádszurdok, Hidasnémeti, Göncruszka, Tornyosnémeti. Tankerületi igazgató Hit- és erkölcstan oktatás Értesítünk minden érintettet, 1., 2., 3., 5., 6., 7. évfolyamra járó tanítványaink szüleit, hogy az iskolai Hit-és erkölcstan oktatásban résztvevő egyházak képviselői án megtartották első tájékoztatójukat. A jogszabályi előírásoknak megfelelően ezeken az évfolyamokon a tanrendbe beépítetten Erkölcstan / Hit- és erkölcstan oktatást szervezünk. Az Erkölcstan oktatásra alsó tagozatban Oravecz Jánosné, a felső tagozatban Rozgonyi Lászlóné pedagógusok jogosultak. Hit-és erkölcstan oktatást a Római Katolikus, Görög Katolikus és Református egyházak igényeltek. A tanórák megtartására illetékes személyekről ők gondoskodnak. Kérjük a témával kapcsolatos további hirdetményeink figyelemmel kísérését. Oravecz Jánosné, igazgató Ökumenikus istentisztelet Február 11-én nagy esemény volt a falunkban élő keresztyének életében. Meglehetősen hosszú szünet után újra találkoztak a történelmi egyházak a helyi katolikus templomban. A harangszó ökumenikus istentiszteletre hívogatott minden hívő lelket. Az elmúlt év végén a katolikus közösség nagy örömmel fogadta Galuska Mihály plébános urat, aki azóta már több alkalommal részt vett helyi szervezésű ökumenikus jellegű ünnepségeken is, örömmel keresi és tartja a kapcsolatot keresztyén testvéreivel. Érezhetően több a mosoly, a korábban mesterségesen gerjesztett feszültség és rossz hangulat enyhült, megszűnőben van. Mindannyian örülünk és hálát adunk a Jóistennek, hogy gondja van erre a kis falura is. Plébános úr, mint házigazda az ökumenizmusról beszélt, példázatában arra utalt, hogy sok vegyes vallású pár éli békességben az életét és temetkeznek közös sírba, megmutatva a világnak, hogy a szeretetben nincs vallási különbség. Kovács Balázs református lelkipásztor Pál apostol Filippibeliekhez írt leveléből merítette a prédikáció alapgondolatát, a testvéri szeretetben, békességben rejlő örömre, boldogságra hívta fel a figyelmet, mely minden akadályt képes elgördíteni a jó úton haladók elől. Összefogással bármi elérhető. A katolikus testvérek csodálatos vendéglátással készültek, amelyen tovább folytatódott a két gyülekezet közötti barátságos beszélgetés. Áldott este volt. Kovács Balázs lelkipásztor

8 Hidasi Hírnök Emberek vagyunk márc. / 8. oldal Emberi történetek Nagyvárosi utamon, ahol ügyes-bajos dolgaimat intézem általában, mindig találkozom eseményekkel, történetekkel. Azt hiszem, ezzel mások is így vannak, vagy felfigyelnek valamire, vagy észre sem veszik. Miért is? Fogyatékos emberként ugyancsak érzékenyebb vagyok, föl is teszem magamnak a kérdést: ejnye már, miért nekem kell észrevenni, törődni vele? Amikor látom, hogy valaki segíthetett volna de nem. Pedig olyan kevés kell, szinte alig, hogy a másiknak örömet szerezzünk, vagy segítsünk. Sajnos, ebből egyre kevesebb van. De mi elfogadjuk Isten segítségét még akkor is, ha az ő órája lassabban jár, mint a miénk. Utam során betértem egy élelmiszer áruházba. Bizony elég hosszú sor volt. Utánunk, visszább, kis meggörnyedt nénike, magunk elé engedtük volna, de a többiek nem engedték. Várjon a sorára, mi is várunk! Ráér, nyugdíjas! Biztosan nem várja otthon senki. és így tovább. Csak úgy röpködtek a szavak. Én pedig találgattam, milyen lelkű emberek ezek. A nénike közeledett a pénztárhoz, zsebkendőjébe kötött kis pénzét számolgatta, fizetni akart, de a pénztáros közölte, sajnos nem elég. 150 Ft kellene még, vagy valamit vissza kell adni. A kávét? de ő olyan aluszékony. A kis csokoládét? de Isten tudja mikor evett. A kenyeret? nem, azt sem. A fél kiló krumplit? Az lesz az ebédje. Úgy szorította magához, mintha valami mennyei ajándékot kapott volna. A várakozók már majdnem szitkozódásba kezdtek, amikor a sorból kilépett egy fiatalember, és kifizette a különbözetet. Lám, mégis akadt a sok közül egy jóakaratú ember. Ha ő nem tette volna meg, én tettem volna ugyanezt. Végre továbbindult a sor. Köszönöm fiam! Szólalt meg a néni elcsuklott hangon. Na ugye, miért nem fizette ki a fia az egészet? Mire várt, hogy majd mások kifizetik? Rafinált öregasszony! Nem a fiam! Döbbenetes csend lett. Én csak néhány szót szóltam, azt hiszem, elég is volt, szelíd hangon. Isten mindig ad alkalmat jót cselekedni, de mintha kihalt volna, ami emberré teszi az embert: az emberség. Azt kell hinnem, ráhullott az emberi világra a hidegség zúzmarája. Tisztelet a kivételnek! Ezen a napon még számos eseménynek lehettem tanúja. Ugyanez a történet a gyógyszertári sorban. A villanyrendőrnél térdelő koldus, kezében szentképpel. Közel fél órát vártam a villamosra, mindenki elment könyörgése mellett. Csak én nem. Meg is lettem szólítva: miért adtam neki? Vonatra várva az állomási váróban fiatal pár (csecsemővel a kezükben) beszélgetésére lettem figyelmes. Nem elég a pénz a tápszer megvételére. Alig van a cumisüvegben már valami. Nézték a receptet és sóhajtoztak. Természetesen ezt sem tudtam elnézni. Örültem, hogy újból segíthettem. Közben arra gondoltam, hogy én is voltam nehéz helyzetben, nagyon sokszor, de az emberek szeretete, jósága, segítőkészsége, valamint erős hitem mindig segített kilábalni a gondokból. Valakit vagy valamit szeretni kell, jók csak úgy vagyunk, ha szeretünk, Isten a szeretet egy egész életre adta nekünk. Szeretettel, ajánlásul a Hírnök minden olvasójának Ráczkevy Sándor Imréné Pálinkás Mária Angéla önkéntes közösségfejlesztő Híd Mennyi híd kell még, mennyi vad folyó fölé. Mennyi országút egymás felé. /Horváth Attila/ Minden ember születik valahová. Földrészre, nemzetbe, családba. Aztán osztályozni kezdjük egymást, látszat szerint. Milyen a bőr színe, csúnya e vagy szép, sovány vagy telt, gazdag e vagy szegény, okos e vagy buta, ép vagy fogyatékkal élő. És azonnal ítélkezünk és sokszor elhamarkodottan. Az emberek világában minden sors egyformán kellene, hogy fontos legyen. Felnőtté, gyereké, férfié, nőé, bármilyen bőre színe, csúnya e vagy szép, sovány vagy telt, gazdag e vagy szegény, okos e vagy buta, ép vagy fogyatékkal élő. Minden sorsban ott van a lélek, ami szenved, sóvárog. Az emberek szemében pedig ott sugárzik a lélek. Ítélkezünk ahelyett, hogy kideríteni, megérteni próbálnánk, mit sugároz a tekintet, mit találunk a lélekben. Falak helyett hidakat kellene építenünk. Hidakat egymás felé. Técsyné Almási Edit

9 Hidasi Hírnök Visszatekintő márc. / 9. oldal KultCafé A Hidasnémeti Művelődési Ház és Könyvtár is aktív résztvevője volt a Kultúrházak éjjel-nappal (2015. február ) országos programsorozatnak, amely civil kezdeményezésből országos megmozdulássá nőtte ki magát a Magyar Népművelők Egyesülete szervezésében, a Közösségfejlesztők Egyesülete, a Kulturális Központok Országos Szövetsége és a Nemzeti Művelődési Intézet partnerségével, az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával. Hidasnémetiben nemcsak e három nap volt aktív kulturális és közösségi élet, hanem szinte egész évben beszélhetünk kultúrházak éjjel-nappal programról. Az amatőr művészeti együttesek és a különböző kiscsoportok naponta benépesítik a ház falait, valamint a ház az állandó színtere a település, a különböző projektek és az intézmény számos alkalmi és rendszeres eseményének, rendezvényeinek. A fiatalok pedig szívesen töltik az éjszakát is az épületben egy-egy táboros program keretében. Az országos programhoz csatlakozva ismét kinyitottuk a KultCafé ajtaját. Ezen alkalommal a ház és munkatársai azoknak kívántak kedveskedni igazi kávéházi hangulatot megteremtve, akik megtöltik élettel az intézményt, valamint, akik különböző formában együttműködve elősegítik a gördülékenyebb működést. Nekik, a települési közösségeknek és aktív tenni akaró embereknek köszönhető, hogy ma Hidasnémetiben országosan is elismert közösségi művelődésről beszélhetünk. Az est nagyon jó hangulatban sok tartalmas, közösségépítő beszélgetéssel, játékkal és igazi kávéházi zenével telt el. Másnap a TextilBár és a Kosárfonó Önképzőkör tartott egy térben nyitott kézműves délutánt. Míg az ügyes kezek készítették a remekműveket, aközben nagyon jó hangulatú, élcelődésekkel tűzdelt beszélgetés zajlott a két csoport tagjai és az érdeklődők között. Az országos programsorozat lezárult, de a Hidasnémeti Művelődési Ház és Könyvtár nem zárja be kapuit. Továbbra is várjuk az érdeklődőket közösségi alkalmainkra, rendezvényeinkre és a közösségeinkbe. UKT IV. Hidasnémeti Pálinkamustra Február 21-én, szombaton került megrendezésre a IV. Hidasnémeti Pálinkamustra. Ahogy a rendezvény szlogenje is jelezte: A vidék is érték. Az esemény egyik legfőbb célja és feladata az volt, hogy a résztvevők és szervezők be tudják mutatni Hidasnémeti és környéke igazi értékeit, a község jellegzetes, markáns arculatát. E célok megvalósításának biztató reményében és a hagyományok irányvonalát követve valósult meg a pálinkamustra, ahol a meghívott zsűri a délelőtt folyamán értékelte az előzőleg benevezett párlatokat, majd kora délután kihirdette az eredményt. Kilenc versenyző összesen 21 pálinkát nevezett be a mustrára. A Hidasnémeti év pálinkája díjat egy helyi induló: ifj. Csősz István nyerte szilvapálinkájával. A zsűri tagjainak elmondása alapján idén kimondottan jó minőségű párlatok szerepeltek a versenyen. Arany- ezüst- és bronz fokozatú kitüntetést kaptak a mustrán induló főzetők. A nagyközönség előtt szombaton 14 órai kapunyitással vette kezdetét a pálinkamustra. A folytatást követően különféle művészeti csoportok és vendégek adták a kísérő programok tartalmát: zenélt a mindig népszerű Agyagbanda, fellépett a helyi Abaúji Hagyományőrző Népi Együttes és a Nagyidai Hagyományőrző Csoport. A gyerekeket a Nagyidai Kisállattenyésztők kiállítása várta. A vásárolni vágyók sem maradtak üres kézzel, legfeljebb megüresedett pénztárcákkal: a kézműves kirakodóvásár mellett képviseltette magát a Bestillo Pálinkaház is, továbbá mézeskalács és füstölt hús árusítás is színesítette a vásári forgatagot, ráadásul látványos kádárműhely termékekkel megspékelve. Újdonságnak számított idén a pálinkakultúra különféle tárgyainak kiállítása. A rendezvény kiváló hangulatú, tipikus nyüzsgő kavalkád formájában telt, és estébe nyúlóan ért véget, ahol mindenki jól érezte magát. Németh Zoltán

10 Hidasi Hírnök Civil szervezetek hírei márc. / 10. oldal A HVSC Birkózó szakosztályának hírei Négy megye részvételével területi bajnokságot rendeztek február 14-én Püspökladányban, ahol a HVSC is képviselte településünket. A versenyen az országos bajnokságra való feljutás eldöntése volt a tét. Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék képviseltették magukat. Három csoport: Diák II., Diák I. és Serdülő korosztályok indultak a bajnokságon. Eredményeink: Serdülő korosztályban területi bajnok: Virág Márk 38 kg Vinter Balázs +100 kg 3. helyezett: Bartus Ferenc 76 kg Diák II. korosztályban 3. helyezett: Ónodi Richárd 26 kg 4. helyezett: Thuróczy Gábor 32 kg Diák I. korosztályban 3. helyezett: Thomka Balázs 50 kg Dudás Patrik 35 kg Virág Márk Vinter Balázs Ezzel az eredménnyel a gyerekek hét olimpiai pontot szereztek. Az olimpiai pontok alapján rangsorolják év végén az egyesületeket. Olimpiai pontot csak bajnokságokon lehet szerezni, versenyeken nem. A HVSC Birkózó szakosztálya az országban a települések méretét tekintve a legkisebb működő szakosztály. Ehhez képest a tavalyi évben az olimpiai pontok alapján a 127 birkózó szakosztály közül Hidasnémeti a 82. helyen végzett, megelőzve több nagyobb város birkózó szakosztályát (pl. Nagykőrös, Karcag, Soltvadkert, stb.). Amennyiben a HVSC szervezetét kívánja támogatni adója 1%-ával, úgy a Birkózó szakosztály működését is segíti! Köszönet érte! Strehling András birkózóedző Hidasnémetiben a személyi jövedelemadó 1 %-nak felajánlási lehetőségeiről 2015-ben is az összevont adóalapját terhelő, kedvezményekkel csökkentett és befizetett adója 2x1 százalékáról rendelkezhet. Az egyik 1 százalékot a külön törvényben meghatározott alapítvány, társadalmi szervezet, vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára juttathatja. A másik 1 százalékot valamely bíróság által bejegyzett egyház, vagy a évi költségvetési törvényben meghatározott kiemelt előirányzat javára adományozhatja. Ezúton kérjük településünk lakóit, hogy az éves jövedelemadójuk 1%-val az alábbi szervezetek valamelyikét szíveskedjenek támogatni: HIDASNÉMETI MÚLTBÉLI ÉRTÉKEINEK MEGŐRZÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Adószáma: vagy HIDASNÉMETI VASUTAS SPORT CLUB Adószáma: vagy vagy POLGÁRŐR EGYESÜLET HIDASNÉMETI Adószáma: vagy ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET Adószáma: HIDASNÉMETI ALAPÍTVÁNY Adószáma: A másik 1%-kal pedig javasoljuk valamelyik egyház támogatását. MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ Technikai száma: 0011 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ Technikai száma: 0066

11 Hidasi Hírnök Projekttájékoztató márc. / 11. oldal Folytatódhat a Gyerek Esély Program! Az új Európai Uniós tervezési időszak kezdetén kiemelten fontos, hogy ne szakadjanak meg a már elindult folyamatok, fejlesztések, tevékenységek, partneri kapcsolatok és együttműködések. A TÁMOP A-12/ pályázati projekt keretében rögzített szakmai és pénzügyi vállalások a tervezett ütemezés szerint az előirányzott mutatókkal (indikátorok) az elmúlt közel 24 hónap alatt teljes körűen megvalósultak, azonban a versenyeztetési eljárások lefolytatása, a közvetlen beszerzések (pl. élelmiszer alapanyag) stb. során elért költségmegtakarítások eredményeképpen pénzmaradványunk keletkezett, melynek felhasználására vonatkozóan egyéni elbírálást kérve egyes (a pályázati útmutató szerinti) kötelező tevékenységeket tovább kívánunk működtetni. Azon projektelemek továbbvitelére kívánunk fókuszálni, amelyek finanszírozása hazai forrásból nem biztosítható, amelyek egyéb módon nem elérhetőek, és amelyekre kiemelten nagy szükség van, az igény és a kihasználtság mértékének figyelembe vétele mellett. A projekt komplexitása, és annak a területi lefedettsége egyedülálló a térségben megvalósuló egyéb projektekhez képest, ezért a leghátrányosabb helyzetben élőkre, különösen az itt élő gyermekekre vonatkozóan teljessé vált, amely a Gyerekesély Stratégia, Cselekvési program és Forrástérkép elkészítésekor még inkább elmélyült. A szolgáltatások több szakterületen kiegészítik a már meglévőket, vagy teljesen újonnan kerültek kialakításra és bevezetésre. A fejlesztéspolitika alapvető irányvonalainak megváltozása mellett a közigazgatási rendszer teljes átalakítását is elindította, így teljes egészében megváltozott az a keretrendszer, amiben a Gyerekesély Stratégiában megjelölt célokat kívánjuk megvalósítani. Egyrészt az ehhez történő igazítás is indokolja a projekt megvalósítási határidejének a meghosszabbítását, másrészt pedig ezen keresztül válna elérhetővé a folyamatosság biztosítása egy a jelen pályázaton túlmutató hosszabb távú program szolgáltatásainak és humán erőforrásainak a megmaradására, továbbvitelére. A már elindított és sikeresen megvalósított programok továbbvitelének, továbbfejlesztésének leállítása jelentős mértékű visszaesést és nagy csalódást okozna mindazokon a településeken ahol ezek elkezdődtek. Az Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás által elfogadott Gyerekesély Stratégiát kidolgozó Gyerekesély Bizottság további feladata, hogy megkeressék, megtalálják az új struktúrában a már elindult fejlesztések, tevékenységek, intézményi együttműködések lehetséges partnereit annak tudatában, hogy az új tervezési időszak Partnerségi és Együttműködési Megállapodásai valós és konkrét lehetőséget biztosítsanak a folytatásra. A pályázati projekt keretében eddig elért eredmények meggyőzőek voltak, ezért a Kedvezményezett elkötelezett az újabb pályázat beadását illetően is. Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 3895 Gönc, Petőfi Sándor út 8. sz. Telefon: +36 (46) Honlap:

12 Hidasi Hírnök Projekttájékoztató márc. / 12. oldal A projekt pénzügyi teljesítése a tervezetteknek megfelelően és ütemben valósult meg, azonban még fel nem használt pénzeszközök állnak a rendelkezésünkre. Figyelembe véve a Kistérségi Gyerekesély Iroda eddigi tapasztalatát és gyakorlatát a gyermekszegénység elleni programok tekintetében a komplex szakmai és pénzügyi folyamatok tervezésében, lebonyolításában, irányításában és ellenőrzésében, nélkülözhetetlen annak fenntartása a közeljövőben kiírásra kerülő pályázati felhívás humán erőforrás bázisának megtartása szempontjából. Amennyiben a program iránt elkötelezett önkormányzatok megkapják a közeljövőben (2015. március - április) kiírásra kerülő pályázat keretében igényelt támogatást, szükségessé válik majd a szakmai munka összefogása, ellenőrzése és irányítása a leghatékonyabb feladatellátás érdekében. Három - a pályázati útmutató szerinti - kötelező szolgáltatást (BK Ház) és egy kitelepülő (C típusú) szolgáltatást április 30. napjáig a jelen projekt keretében kívánjuk tovább működtetni. Szintén tovább működne egy settlement típusú közösségi szolgáltató ház Gönc településen, mely megfelel a Pályázati útmutató előírásainak. Új elemként jelenne meg Hidasnémeti település vonatkozásában, hogy az eddig Közösségi házként működő szolgáltatás január 01-től a hosszabbítás időszaka alatt Közösségi Szolgáltató Térként működne 1 fő főállású vezető alkalmazásával. A projekt keretében beszerzett eszközök tulajdonviszonya, rendeltetése változatlan marad, ezzel is megfelelve a Pályázati útmutatóban foglalt előírásoknak. A monitoring adatszolgáltatás kezdetektől fogva folyamatosan működik, az indikátorok teljesülése a tervezetteknek megfelelő és nyomon követhető. Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 3895 Gönc, Petőfi Sándor út 8. sz. Telefon: +36 (46) Honlap:

13 Hidasnémeti Önkormányzat területén alkalmazott díjak március 1-től Szolgáltatás Igénylő Nettó ár ÁFA Fizetendő Megjegyzés Fizetési határidő MTZ 550 és nem erdei fuvar helyi lakos 1.968Ft/óra + 27% ÁFA= Ft/óra idegen Ft/óra + 27% ÁFA= Ft/óra 50% kedvezmény pótkocsi bérlésekor (kizárólag terményszállításra) erdei fuvar helyi lakos Ft/ford + 27% ÁFA= Ft/ford Hidasnémeti területéről erdei fuvar a helyi lakos Ft/óra+ 27 % ÁFA= Ft/óra községen kívül idegen 3.543Ft/óra+ 27 % ÁFA= Ft/óra szántás helyi lakos 630 Ft/100 öl+ 27% ÁFA= 800 Ft/100 öl < visszaadáskor az esetlegesen felmerülő kár költségét meg kell téríteni teljesítéskor azonnal kombinátorozás idegen 945 Ft/100 öl+ 27% ÁFA= Ft/100 öl helyi lakos 315 Ft/100 öl+ 27% ÁFA= 400 Ft/100 öl idegen 354 Ft/100 öl+ 27 % ÁFA= 450 Ft/100 öl ROTÁCIÓS KAPÁLÁS FŰKASZÁLÁS HÓELTAKARÍTÁS JÁRDÁN MŰV. HÁZ vetés helyi lakos 315 Ft/100 öl+ 27% ÁFA= 400 Ft/100 öl idegen 354 Ft/100 öl+ 27% ÁFA= 450 Ft/100 öl tárcsázás helyi lakos 315 Ft+ 27% ÁFA= 400Ft/100 öl idegen 551 Ft + 27% ÁFA= 700 Ft/100 öl permetezés helyi lakos 3.150/ ha+ 27 % ÁFA= Ft/ha + vízdíj teljesítéskor azonnal idegen /ha Ft/ha gödör fúrás helyi lakos 118 Ft/gödör+ 27% ÁFA= 150 Ft/gödör idegen 157 Ft/gödör+ 200 Ft/gödör fűkasza helyi lakos 315 Ft/ 100 öl+ 27 % ÁFA= 400 Ft/100 öl idegen 433 Ft/ 100 öl+ 550 Ft/100 öl szárzúzó helyi lakos 630 Ft/ 100 öl+ 27% ÁFA= 800 Ft/100 öl idegen 945 Ft/ 100 öl Ft/100 öl Az MTZ 550 minimális szolgáltatási díja Ft ásott/szántott földben büntető tarifa (amennyiben a tulajdonos nem végzi el) büntető tarifa (amennyiben a tulajdonos nem végzi el) bérlet lakodalomra, zenés - és táncos rendezvényre (nagyterem+kisterem+öltöző) nagyterem egyéb célra fűtéskor kisterem kisterem fűtéskor táncos rendezvényre táncos rendezvényre fűtéskor kisterem vagy könyvtár előadásra, oktatási célra helyi lakos Ft/tank+ 27 % ÁFA= Ft/tank teljesítéskor azonnal Ft/normál telek Ft/sarok telek (ha az Önkormányzat jelzi, hogy átvállalja a hosszabbik oldal kaszálását, akkor csak Ft) Ft/normál telek Ft/sarok telek Ft+ fűtéskor: Ft+ 27% ÁFA= 27% ÁFA= Ft Ft Ft + 27% ÁFA= Ft Ft+ 27% ÁFA= Ft Ft + 27% ÁFA= Ft Ft+ 27% ÁFA= Ft 7.480Ft+ 27% ÁFA= Ft 9.055Ft + 27%ÁFA= Ft 787 Ft/óra+ 27% ÁFA= Ft/óra igényléskor MOZI 236 Ft/ fő+ 27% ÁFA= 300 Ft/fő belépéskor komf. 28 Ft/m2+ 27% ÁFA= 35 Ft/m2 nélküli komfortos 110 Ft/m2+ 27% ÁFA= 140 Ft/m2 utólag, számla alapján utólag, számla alapján FÖLDBÉRLET 236 Ft/100 öl 27 % ÁFA= 300 Ft/100 öl földterület igénylésekor Ft egy főre eső jövedelemig, ha ezután marad szabad földterület, jövedelemtől függetlenül FŰRÉSZELÉS Ft/tank + 27% ÁFA= Ft/tank BETONKEVERŐ KÖLCSÖNZÉSE helyi lakos Ft/nap+ 27% ÁFA= Ft/nap teljesítéskor teljesítéskor adott hó 10-ig

14 LAKBÉR Határőr út 11., Gönci út 10., Kassai út 34. sz. alatti lakások szállásdíja összkomfort 126 Ft/m2+ 27% ÁFA= 160 Ft/m2 fűtési szezonban Ft/fő/éj+ 27% ÁFA= Ft/fő/éj hosszabb távra eseti szerződés fűtési szezonon kívül szerint Ft/fő/éj+ 27% ÁFA= Ft/fő/éj (ápr.15.-okt.15.) teljesítéskor azonnal BÉRELT HELYISÉGEK vállalkozások eseti szerződés szerint adott hó 10-ig ÉTKEZÉSI DÍJAK Nyersanyag norma Térítési díj (bruttó) 1-8. o. gyvk-s 486 Ft Ingyenes 1-8. o. tartósan beteg gy. 486 Ft Ingyenes Iskolai háromszori étkezés 1-8.o. 3 v. több gy. 486 Ft 97 Ft 1-8.o.nem hátrányos 486 Ft 340 Ft 1-8.o.gyvk-s 352 Ft Ingyenes 1-8.o. 3 v. több gy. 352 Ft 70 Ft Iskolai ebéd 1-8. o. tartósan beteg 352 Ft Ingyenes 1-8. o. nem hátrányos 352 Ft 246 Ft 1-8.o.gyvk.-s 426 Ft Ingyenes 1-8.o. 3 vagy több gy. 426 Ft 85 Ft Iskolai ebéd + tízórai 1-8.o. tartósan beteg 426 Ft Ingyenes 1-8.o. nem hátrányos 426 Ft 298 Ft gyvk.-s 426 Ft Ingyenes 3 v. több gy. család 426 Ft 88 Ft Óvodai étkezés tartósan beteg Ingyenes 426 Ft gyermek 1-8.o. nem hátrányos 426 Ft 298 Ft 352Ft Ft jövedelemtől Szociális étkeztetés függően+50 Ft kiszállítási díj Vendégebéd 352 Ft 631 Ft ÉTKEZŐ BÉRLÉSE ÉTKEZŐ ÉS KONYHA EGYÜTTES BÉRLÉSE Ft/alkalom Ft/alkalom adott hó 10-ig +27%ÁFA= Ft/alkalom teljesítéskor azonnal +27%ÁFA= Ft/alkalom teljesítéskor azonnal Személygépjármű 63 Ft +27%ÁFA= 80 Ft/km Volkswagen Crafter busz (16+1 fő) Renault Master busz (15+1 fő) Utánfutó (kizárólag önkormányzati járművel együtt) 142 Ft +27% ÁFA= 180 Ft/km 118 Ft +27% ÁFA= 150 Ft/km +8 Ft +27% ÁFA= +10 Ft/km Padkahenger Ft/óra +27%ÁFA= Ft/óra Faaprítékoló (traktorral) Ft/óra +27%ÁFA= Ft/óra Műfüves pálya (HVSC) Ft alapdíj Ft öltöző használat Ft világítás /óra teljesítéskor azonnal

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT Hercegkútért Közalapítvány és a Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület közös bálja A húsvétot követő hétvégén, 2007.

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Hírm o ndó TARTALOM. Pilinszky János: Harmadnapon

Hírm o ndó TARTALOM. Pilinszky János: Harmadnapon L I G E T A L J A I Hírm o ndó XVII. ÉVFOLYAM 2015. március-április NYÍRADONY VÁROS LAPJA Pilinszky János: Harmadnapon És fölzúgnak a hamuszín egek, hajnalfele a ravensbrücki fák. És megérzik a fényt a

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ A SZÛRÉS ÉLETET MENT BERHIDA. XXII. évfolyam 2. szám 2015. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ A SZÛRÉS ÉLETET MENT BERHIDA. XXII. évfolyam 2. szám 2015. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXII. évfolyam 2. szám 2015. március Városi Önkormányzat lapja A SZÛRÉS ÉLETET MENT Peremartongyártelepen is elérhetõvé vált a védõnõi méhnyakszûrés. A térítésmentes népegészségügyi

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2010. október 3. 2014. szeptember 30.

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2010. október 3. 2014. szeptember 30. MEZŐTÁRKÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK IDŐSZAKOS KIADVÁNYA VIII. évfolyam 14. szám 2014. október POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2010. október 3. 2014. szeptember 30. Tisztelettel köszöntöm a Mezőtárkányi Hírek Olvasóit!

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja 2013. MÁRCIUS 23. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM ZÁNKAI HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja Fotó: Molnár Katalin KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES

Részletesebben

Itthon vagy - Magyarország, szeretlek

Itthon vagy - Magyarország, szeretlek Itthon vagy - Magyarország, szeretlek Papos Község Önkormányzata 2013. szeptember 28-29-én rendezte meg az Itthon vagy - Magyarország szeretlek - hétvégét, melynek keretein belül szombaton szabadtéri szüreti

Részletesebben

HÍRLAP. Színes programokkal emlékeztünk. Tíz év szolgálat

HÍRLAP. Színes programokkal emlékeztünk. Tíz év szolgálat Értéket teremtünk Sámsoni HÍRLAP HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Március 12-én 1848 a térség életében címmel Korompai Balázs történész-muzeológus tartott előadást a helytörténeti sorozatban. Az

Részletesebben

HíRMON OMBÓI. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. XI. évfolyam 1. szám 2013. január. 2012-es évértékelő

HíRMON OMBÓI. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. XI. évfolyam 1. szám 2013. január. 2012-es évértékelő ZSOMBÓ OMBÓI XI. évfolyam 1. szám 2013. január HíRMON ZSOMBÓI HíRMONDÓ 2012-es évértékelő Kommunális adó Ebek chipezése Járási rendszerről szóló tájékoztató Idén ismét az adója 1+1 %-ának felajánlásával

Részletesebben

VÁMOSSZABADI Mi újság?!

VÁMOSSZABADI Mi újság?! VÁMOSSZBDI Mi újság?! 2015. március XI. évfolyam 1. szám Polgármesteri köszöntő Kedves Vámosszabadiak! Sok szeretettel köszöntöm a megújult első számának olvasóit. Mint látható, a faluújság modern külsővel

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafi kája XXVI. évfolyam 5. szám 2015. május 4. Elfogadták a ciklus gazdasági programját Munkahelyteremtés, a közbiztonság javítása és hatékony városüzemeltetés

Részletesebben

Beszámoló. Hejőkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010-2014. években végzett munkájáról

Beszámoló. Hejőkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010-2014. években végzett munkájáról Beszámoló Hejőkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010-2014. években végzett munkájáról Biztonságos fejlődés Tisztelt Hejőkeresztúri Polgárok! Az elmúlt évek megmutatták, hogy az összefogás

Részletesebben

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról UDVAR I HÍREK AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Az önkormányzat munkájáról XX. évfolyam 1. szám 2015. március Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Mell.: 1 db. 1. A Képviselő-testület a mellékelt szövegezés szerint a felülvizsgálattal egyetért és azt elfogadja.

Mell.: 1 db. 1. A Képviselő-testület a mellékelt szövegezés szerint a felülvizsgálattal egyetért és azt elfogadja. 1 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-1147-17/2015. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

B e m u t a t k o z i k Alsószeli

B e m u t a t k o z i k Alsószeli B e m u t a t k o z i k Alsószeli Az idei évben Pannonhalma és Alsószeli a futballkapcsolatok révén kialakult jóbaráti viszonyt testvérvárosi szerzõdés aláírásával kívánja megpecsételni. Ezzel az ünnepélyes

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4.

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4. Prima Díj A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete 2013-ban a népművészet, néphagyomány kategóriában a Derecskei Szivárvány Néptáncegyüttest részesítette ebben az elismerésben.

Részletesebben

KISTARCSAI HÍRADÓ. Március 15.

KISTARCSAI HÍRADÓ. Március 15. KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA KISTARCSAI HÍRADÓ 2015. MÁRCIUS Március 15. 2 PROGRAMAJÁNLÓ 3 A kommunizmus áldozataira emlékeztek Kistarcsán Február 25-én a volt internálótábor emlékfalánál

Részletesebben

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk!

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! XXVII. évfolyam, 4. szám 2015. április Interjú Kiszel Mihály katolikus prépost-plébánossal 10-11. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónapban Bővebb információ, archívum a város honlapján:

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a Tavaszi Hadjárat elnevezésû rendezvénysorozat részeként 2010.

Részletesebben

Bár az idei i farsang március 4-én, húshagyó h keddel befejeződött, és. Közel négyszázan mentek el rákszűrésre

Bár az idei i farsang március 4-én, húshagyó h keddel befejeződött, és. Közel négyszázan mentek el rákszűrésre XXIV. évfolyam 3. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2014. március Az idei farsangnak is voltak vidám pillanatai Fotó: TH Bár az idei i farsang március 4-én, húshagyó h keddel befejeződött,

Részletesebben

Nőnapi köszöntés. meghívó. Program. Szeretettel és tisztelettel: Dr. Nagy Béla György, polgármester

Nőnapi köszöntés. meghívó. Program. Szeretettel és tisztelettel: Dr. Nagy Béla György, polgármester XXV. évfolyam, 3. szám 2015.MÁRCIUS Nőnapi köszöntés Medgyesegyháza önkormányzata, képviselő testülete és a magam nevében a Nőnap alkalmából szeretet tel és tisztelet tel köszöntöm Bánkút és Medgyesegyháza

Részletesebben

6. születésnapját ünnepelte a Klang Singkapelle énekkar

6. születésnapját ünnepelte a Klang Singkapelle énekkar HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2014. FEBRUÁR HÓ, 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 200,- FT 6. születésnapját ünnepelte a Klang Singkapelle énekkar 2014. február 15-én ünnepelte énekkarunk fennállásának 6.

Részletesebben

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal,

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal, 1 HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ EGERFARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA XII. évfolyam 1. szám 2015. február A TARTALOMBÓL Polgármesteri beszámoló............. 1 A szociális ellátások változásai...... 4

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. március 12.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. március 12. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. március 12. Életmentő készülék (defibrillátor) éjjel-nappal a Kenyérgyárban, a Rákos utca 26-ban A Péceli Kenyérgyár Kft.

Részletesebben