TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÖRNYEZETÜNK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÖRNYEZETÜNK"

Átírás

1 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 1 Szili István TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÖRNYEZETÜNK témazáró feladatlapok 12 éves tanulóknak ajánlott Évfolyam a ta nu ló ne ve 1

2 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 2 Térképészeti ismeretek Témazáró feladatlap A változat Elérhetô pontszám 60 p. 1. Mely térelemeket árbázolja a térkép? 4 p. a c b d 2. Mely nézetbôl készül a térképi ábrázolás? 3 p. A tereptárgyak mely adatait szükséges a legpontosabban ábrázolni? a b 3. Melyek a domborzat ábrázolásának módszerei? 3 p. a b c 4. Hogyan segít a tájékozódásban a térkép kerete? 3 p. 5. Mit jelent a térkép alábbi méretaránya? 6 p. M=1: tehát a térkép egy M=1: tehát a térkép egy a valóságban kilométernek felel meg. a valóságban kilométernek felel meg. 6. Az atlasz vonalas aránymértékének segítségével állapítsd meg az alábbi távolságokat! 5 p. a Velencei-tó és a Balaton távolsága a Csepel sziget hossza Mekkora távolságra van a Kékestetô a Dunától? a Balaton és a Fertô-tó távolsága a Fertô-tó hossza km km km km km 2

3 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 3 7. Minek a segítségével lehet tájékozódni égitestünk felszínén? 12 p. Mely részekbôl áll a földrajzi fokhálózat: a) b) Ismertesd a kezdôkörök nevét! a) b) Mit értesz egy pont földrajzi szélességén? Mit értesz egy pont földrajzi hosszúságán? 8. Egészítsd ki a mondatokat! 8 p. Az Egyenlítô a Sarkpontoktól távolságra van, a Földet és félgömbre osztja. A szélességi körök egymással és hosszuk a sarkpontok felé egyre. A szélességi köröket az -tôl a felé fokig számozzuk. 9. A földrajzi fokhálózat segítségével határozd meg az alábbi kiemelkedések pontos fekvését! 8 p. földrajzi szélesség földrajzi hosszúság északi déli északi déli Etna Gerlachfalvi csúcs Fuji Kilimandzsáró 10. Mely szigeteken találhatók az alábbi adatokkal jelölt pontok? 8 p. É.sz. 35 K.h. 25 É.sz. 40 K.h. 9 D.sz. 3 K.h. 80 D.sz. 40 K.h. 175 Mely tavak felületére esnek az alábbi adatokkal jelölt pontok? É.sz. 45 K.h. 60 É.sz. 40 K.h. 90 D.sz. 3 K.h. 33 É.sz. 42 Ny.h

4 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 4 Térképészeti ismeretek Témazáró feladatlap B változat Elérhetô pontszám 60 p. 1. Határozd meg a térkép fogalmát! 3 p. 2. Hogyan segít a modern technika a terep pontos felmérésében? 4 p. 3. Mely jelrendszerek segítségével ábrázol a térkép? 3 p. a) b) c) 4. Mit ábrázol a térkép domborzati jelrendszere? 3 p. a) b) c) 5. Mit jelent a térkép alábbi méretaránya? 6 p. M=1: tehát a térkép egy a valóságban kilométernek felel meg. M=1: tehát a térkép egy a valóságban kilométernek felel meg. 6. Az atlasz vonalas aránymértékének segítségével állapítsd meg az alábbi távolságokat! 5 p. a Fertô-tó és a Velencei-tó távolsága a Balaton hossza Mekkora a legkisebb távolság a Duna és a Tisza között a Fehér-tó és a Balaton távolsága a Szigetköz hossza km km km km km 4

5 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 5 7. Határozd meg a Földgömb fogalmát! 12 p. Miért hozták létre a földrajzi fokhálózatot? Hasonlítsd össze a földrajzi fokhálózat köreinek jellemzôit! körök körök irányuk hosszuk egymáshoz viszonyított helyzetük 8. Egészítsd ki a mondatokat! 8 p. A kezdô hosszúsági kör a Földet és félgömbre osztja. A földrajzi a városon áthaladó délkörtôl irányba fokig és irányba fokig számítjuk. 9. A földrajzi fokhálózat segítségével határozd meg az alábbi kiemelkedések pontos fekvését! 8 p. földrajzi szélesség földrajzi hosszúság észak déli észak déli Mont Blanc Olümposz Csomolungma Aconcagua 10. Mely szigeteken találhatók az alábbi adatokkal jelölt pontok? 8 p. É.sz. 40 K.h. 9 É.sz. 65 Ny.h. 20 É.sz. 0 K.h. 110 D.sz. 20 K.h. 45 Mely tavak felületére esnek az alábbi adatokkal jelölt pontok? É.sz. 62 K.h. 62 É.sz. 52 K.h. 105 É.sz. 13 K.h. 14 D.sz. 16 Ny.h. 69 5

6 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 6 Éghajlati ismeretek Témazáró feladatlap A változat Elérhetô pontszám: 50 p. 1. Egészítsd ki a táblázatot! 8 p. a napsugarak hajlásszöge felmelegedés Egyenlítô vidéke Sarkvidékek Miként változik a napsugarak hajlásszöge a Föld forgása következtében? Mely idôpontokban legmagasabb a hajlásszög? 2. Mi az évi idôszámítás alapja? 3 p. Mennyi idô alatt kerüli meg a Föld a Napot? A keringési pálya alakja? 3. Mi az oka a nyár kialakulásának? 3 p. 4. Mely szabályosság érvényesül adott földrajzi helyen a hajlásszögek változásában? 3 p. 5. Jellemezd az alábbi területek besugárzásviszonyait! 6 p. besugárzás következménye kialakult éghajlati az év során a hômérsékletre övezet elnevezése Egyenlítô környéke Egyenlítô és Sarkvidékek közti területek 6. Melyek a Föld Nap körüli keringésének nevezetes idôpontjai? 4 p. c) d) 6

7 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 7 7. Elemezd a nevezetes idôpontokban elôállt jelenségeket a táblázat szempontjai szerint! 8 p. Mely félgömbön Hol alakul ki Mely évszak kezdôdik hosszabbak a sarki déli északi nappalok éjszakák nappal éjszaka félgömbön félgömbön december 22. szeptember Mely nevezetes szélességi körök között fordulhat elô a Nap merôleges delelése? 6 p. Hol alakulhatott ki a négy évszak? Mi ennek az oka? Mely éghajlati övezet alakult ki a térítô és sarkkörök között? 9. Mely tényezôk módosítják a valóságban az ideális éghajlati övezetek határait? 4 p. c) d) 10. Írd az állítások elé az éghajlati övezetnek a kezdôbetûjét, melyre vonatkozik! 5 p. forró övezet F mérsékelt övezet M hideg övezet H négy évszak jellemzi egyes területein csaknem minden nap esik az esô soha el nem olvadó csapadékból jégtakarók képzôdtek peremein alakultak ki a Föld legszárazabb területei csapadéka szilárd halmazállapotban hull. 7

8 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 8 Éghajlati ismeretek Témazáró feladatlapok B változat Elérhetô pontszám: 50 p. 1. Miért különbözik a Föld felszínére esô napsugarak hajlásszöge? 5 p. a) b) Hogyan változik a hajlásszög az Egyenlítôtôl távolodva? Hogyan változik a napsugarak hajlásszöge napkeltétôl a nap deleléséig? deleléstôl napnyugtáig? 2. Hova mutat a Föld tengelye? 3 p. Mekkora szöget zár be a keringés síkjával? Hogyan alakul helyzete a keringés során? 3. Mi okozza az évszakok váltakozását? 4 p. 4. Mi az oka a tél kialakulásának? 3 p. 5. Jellemezd az alábbi területek besugárzásviszonyait! 6 p. besugárzás következménye kialakult éghajlati az év során a hômérsékletre övezet elnevezése Sarkvidékek az Egyenlítô és a Sarkvidékek közti területek 8

9 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 9 6. Egészítsd ki a táblázatot! 8 p. Hol delel a Nap Írd le az idôpont merôlegesen elnevezését december 22. március 21. június 22. szeptember Elemezd a nevezetes idôpontokban elôállt jelenségeket a táblázat szempontjai szerint 8 p. Mely félgömbön Hol alakul ki Mely évszak kezdôdik hosszabbak a sarki déli északi nappalok éjszakák nappal éjszaka félgömbön félgömbön március 21. június Húzz vonalat az összetartozó fogalmak közé 3 p. évente egyszer delel a Nap merôlegesen évente kétszer delel a Nap merôlegesen Egyenlítô Baktérítô Ráktérítô 9. Írd az ábrába az éghajlati övezetek elvi határait! 5 p. 10. Írd az állítások elé az éghajlati övezetnek a kezdôbetûjét, melyre vonatkozik! 5 p. forró övezet F mérsékelt övezet M hideg övezet H területén hetekig le sem nyugszik, illetve fel sem kel a Nap hômérséklete állandóan 20 C felett van az évszakok közti hômérsékletkülönbség igen jelentôs téli évszak uralkodik csapadékmennyisége évi mm 9

10 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 10 Magyarország tájai Témazáró feladatlap A változat Elérhetô pontszám: 64 p. 1. Sorolj fel tájalkotó tényezôket! 4 p. c) d) 2. Sorold fel hazánk nagytájait felszínformák szerint! 9 p. felszínforma nagytáj 3. Mely kôzetanyagokat tárták fel a mélyfúrások az Alföld területén? 5 p. a) b) c) Mely erôk alakították az Alföld felszínét? 4. Írd a térképvázlatba az alföldek felszínét formáló folyók nevét! 6 p. 5. Írd a térképvázlatba a löszvidékek nevét! 8 p. Hogyan alakult ki a lösz? 6. Vázold a tanúhegyek kialakulásának folyamatát! 6 p. 7. Ismertesd a Balaton legfontosabb adatait! 5 p. - hossza: km - szélessége: km - mélysége: km - táplálói: - lefolyása: 10

11 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page Írd a térképvázlatba a Dunántúli-középhegység tagjainak nevét! 7 p. 9. Említs példát a Balaton-felvidék vulkáni képzôdményeire! 6 p. a) b) c) Mely kôzetbôl állnak? Hogyan alakultak ki? 10. Húzz vonalat az összetartozó fogalmak köré! 6 p. Karancs felszínalkotó kôzet Börzsöny mészkô Bükk andezit Aggteleki riolit Mátra Zempléni-hegység 11. Nevezd meg hazánk legmagasabb csúcsát! 2 p. Mely hegységben található? 11

12 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 12 Magyarország tájai Témazáró feladatlap B változat Elérhetô pontszám: 64 p. 1. Miként csoportosítják a tájakat kiterjedés szerint? 6 p. tájtípus példa 2. Egészítsd ki a mondatokat! 9 p. Hazánk az Egyenlítôtôl -ra található, a szélességi fokok mentén, a hosszúság és foka között fekszik. Területe négyzetkilométer, ami -ban, a békeszerzôdéskor alakult ki. 3. Írd a térképvázlatba a hazánkkal szomszédos országok nevét. 7 p. 4. Írd a térképvázlatba az Alföld homoktájainak nevét! 6 p. Ismertesd kialakulásukat! 5. Értékeld a folyószabályozási munkálatokat! 4 p. 6. Írd le a térképvázlatba a Dunántúli-dombságot határoló vizek nevét. 8 p. Ismertesd a Dunántúli-dombság felszínén uralkodó kôzet képzôdését, vastagságát! 7. Melyek a Mecsek-hegységet felépítô kôzetek? 4. p. a b Mely ásványkincsek találhatók a hegységben? a b 12

13 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page Húzz vonalat az összetartozó fogalmak közé! 7 p. felszínalkotó kôzet andezit gránit dolomot mészkô hegyvidék Velencei-hegység Visegrádi-hegység Pilis Vértes Bakony Keszthelyi-hegység Gerecse 9. Magyarázd meg a karsztvíz képzôdését, felhasználását! 5 p. Milyen veszélyekkel jár a bányászat karsztvíz-kiemelô tevékenysége? 10. Írd a térképvázlatba az Északi-középhegység tagjainak nevét! 8 p. Hogyan alakult ki a Mátra és a Börzsöny felszíne? 13

14 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 14 Kárpát-medence és Európa Témazáró feladatlap A változat Elérhetô pontszám: 51 p. 1. Írd a térképvázlat megfelelô helyére az alábbi tájak nevét! 4 p. Északnyugati-Kárpátok Keleti-Kárpátok Alpokalja Erdélyi-Magymedence 2. Húzz vonalat az összetartozó fogalmak, megállapítások közé! 4 p. Északnyugati-Kárpátok Északkelet-Kárpátok Keleti-Kárpátok Déli-Kárpátok tengerszemek fordulnak elô a Székely-havasokat foglalja magába a Fogarasi-havasokat tartalmazza a Kárpátok legmagasabb csúcsával büszkélkedik 3. Húzd alá az Alföld felé igyekvô folyók nevét! 7 p. Olt, Szamos, Beszterce, Tisza Írd az alábbi folyók nevét a térképvázlatba! Dráva, Sebes-Körös, Bodrog, Maros, Duna 4. Írd a térképvázlat megfelelô helyére az alábbi fogalmakat jelölô betûket, számokat! 10 p. a. Ír-sziget b. Ibériai-félsziget c. Skandináv-félsziget d. Északi-tenger e. Ural-hegység f. Fekete-tenger 1. Francia-középhegység 2. Elba 3. Német-középhegység 4. Párizsi-medence 5. Mely folyókra vonatkoznak az alábbi megállapítások? 3 p. rövid, de igen bôvizû folyó deltatorkolata a Kaszpi-tenger vizét töltögeti a Közép-Orosz-hátságból az Azovi-tengerbe vezeti a vizeket 6. A megállapítások betûjelét írd a megfelelô táj után! 4 p. a) magasabb b) kevesebb gleccsert tartalmaz c) több vonulatra tagolódik d) a Kárpátokban folytatódik Nyugati-Alpok: Keleti-Alpok: 14

15 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page Írd a megállapításokat jelzô betûket a megfelelô fogalom után! 5 p a. vulkanizmus jellemzik b. végmoréna tavak alakultak ki rajta c. éghajlata óceáni d. felszínét a jég által letarolt gránitos kôzetek uralják e. a Skandináv-hegységet tartalmazza Észak-Európa: Dél-Európa: 8. Hogyan formálta a felszínt a jég Észak-Európában? 5 p. 9. Sorold fel Dél-Európa leghíresebb vulkánjait! 4 p. c) d) 10. Miért váltak szigetté a Brit-szigetek? 5 p. 15

16 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 16 Kárpát-medence és Európa Témazáró feladatlap B változat Elérhetô pontszám: 51 p. 1. Írd a térképvázlat megfelelô helyére az alábbi tájak nevét! 4 p. Északnyugati-Kárpátok Déli-Kárpátok Kisalföld Erdélyi-peremhegyvidék 2. Húzz vonalat az összetartozó fogalmak, megállapítások közé! 4 p. Északnyugati-Kárpátok Északkeleti-Kárpátok Keleti-Kárpátok Déli-Kárpátok mind a négy kôzetövezetet tartalmazza a Magas-Tátrát foglalja magában eljegesedés nyomát viseli híres átjárója a Vereckei-hágó 3. Húzd alá az Alföld felé igyekvô folyók nevét! 7 p. Zsil, Maros, Szeret, Sebes-Körös Írd az alábbi folyók nevét a térképvázlatba! Tisza, Mura, Garam, Szamos, Vág 4. Írd a térképvázlat megfelelô helyére az alábbi fogalmakat jelölô betûket, számokat! 10 p. a. Izland b. Balkán-félsziget c. Angol-sziget d. Földközi-tenger e. Appenini-félsziget f. Kelet-Európai-síkság 1. Rajna folyó 2. Német-Lengyel síkság 3. Londoni-medence 5. Mely folyókra vonatkoznak az alábbi megállapítások? 3 p. Európa leghosszabb folyója nagy deltatorkolatot épített ki a Fekete-tenger nyugati peremén azonos nevû hegységbôl a Kaszpi-tengerbe ömlik 6. A megállapítások betûjelét írd a megfelelô táj után! 4 p. a) alacsonyabb b) több gleccsert tartalmaz c) több négyezer métert meghaladó csúcsa is van d) legmagasabb csúcsa a Mont Blanc Nyugati-Alpok: Keleti-Alpok: 16

17 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page Írd a megállapításokat jelzô betûket a megfelelô fogalom után! 5 p. a. jelentôs szerepet játszott a jég lepusztító munkája b. fenékmoréna-tavak jellemzik c. éghajlata mediterrán d. hegységei karsztosodtak e. az Appenineket tartalmazza Észak-Európa: Dél-Európa: 8. Mely kôzetek jellemzôk az Északkelet-Kárpátok négy vonulatára? 5 p. c) d) 9. Sorolj fel a jég által kialakított észak-európai tavakat! 4 p. c) d) 10. Miért váltak szigetté a Brit-szigetek? 5 p. 17

18 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 18 Óceánok tengerek kontinensek Témazáró feladatlap A változat Elérhetô pontszám: 66 p. 1. Egészítsd ki a mondatokat! 8 p. A föld felülete négyzetkilométer, melynek %-át a, %-át foglalják el. Az félgömbön a szárazföldek aránya mint a félgömbön. 2. Ismertesd az Atlanti-óceán tengelyében lejátszódó jelenséget! 4 p. 3. Írd az állítások elé az óceán kezdôbetûjét, melyre vonatkozik! 5 p. a Föld legmélyebb pontját rejti területe a legkisebb a Jeges-tenger kapcsolódik hozzá a Föld vízfelületének csaknem felére kiterjed a kontinensünket érintô meleg áramlást tartalmazza 4. Hol helyezkedhetnek el a tengerek a szárazföldekhez viszonyítva? 5 p. Sorolj fel peremtengereket! c) d) 5. Mely ásványkincset tartalmazza a tenger vize? 3 p. Hogyan nyerik ki az értékes nyersanyagot? 6. Milyen hatással van a tengervíz mozgása a szárazföldekre? 6 p. a hullámzás révén: az ár-apály mozgás révén: a tengeráramlások révén: 7. Ismertesd a földrészek mai helyzetét, területét kialakító folyamatot! 5 p. 18

19 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page Írd az állítás elé a kontinens nevét, amelyre vonatkozik! 6 p. észak-déli irányban hatalmas hegység szegélyezi a Föld legmagasabb kiemelkedését tartalmazza a Föld legnagyobb területû sivatagját hordozza nem önálló szárazföld, széles sávban összefügg a legnagyobb kontinessel területe legkisebb a földrészek közül a leghidegebb szárazföld 9. Mit tudsz róluk? 12 p. 1) Nagy-Vízválasztó-hegység 2) Észak-Amerika 3) Ahaggar, Tibeszti 4) Dél-Amerika 5) Ural 6) Európa Írd a hegyvidékek számát a térképvázlat megfelelô helyére! (20. oldal) 10. Mit tudsz róluk? 12 p. 1) Murray 2) Észak-Amerika 3) Volga 4) Afrika 5) Dél-Amerika 6) Gangesz Írd a folyók számát a térképvázlat megfelelô helyére! (20. oldal) 19

20 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 20 20

21 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 21 Óceánok tengerek kontinensek Témazáró feladatlap B változat Elérhetô pontszám: 66 p. 1. Állítsd területnagyság szerinti sorrendbe a Föld óceánjait! 8 p. a) b) c) Mely képzôdmények tagolják az óceánok aljzatát? 2. Hogyan függ össze az Atlanti-óceán fejlôdése a kontinensek vándorlásával 4 p. 3. Írd az állítás elé az óceán kezdôbetûjét, melyre vonatkozik! 5 p. tengelyében hátság húzódik végig északról Ázsia határolja medencéje a legôsibb Izland-szigetét övezi medencéjébôl szigetívek emelkednek ki 4. Csoportosítsd a tengereket a szárazföldekhez való viszonyuk alapján! 5 p. a) b) Sorolj fel beltengereket! a) b) c) 5. Sorold fel a tengervíz mozgásait! 3 p. a) b) c) 6. Mely változatát különböztetjük meg a tengeráramlásoknak? 6 p. a) b) Ismertesd a kontinensünket érintô tengeráramlás hatását! 21

22 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page Állítsd növekvô területnagyság szerinti sorrendbe égitestünk földrészeit! 6 p. c) d) e) f) 8. Írd az állítás elé a kontinens nevét, amelyre vonatkozik! 5 p. a Föld legmagasabb kiemelkedése koronázza a legszárazabb földrész a Föld legnagyobb jégtakaróját hordozza a legbôvizûbb folyó kanyarog rajta a Föld legnagyobb területû sivatagja alakult ki rajta 9. Mit tudsz róluk? 12 p. 1) Pireneusok 2) Észak-Amerika 3) Himalája 4) Atlasz 5) Dél-Amerika 6) Kaukázus Írd a hegységek számát a térképvázlat megfelelô helyére! (20. oldal) 10. Mit tudsz róluk? 12 p. 1) Kongó-medence 2) Észak-Amerika 3) Hindusztáni-alföld 4) Európa 5) Dél-Amerika 6) Kínai-alföld Írd a tájak számát a térképvázlat megfelelô helyére! (20. oldal) 22

TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÖRNYEZETÜNK

TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÖRNYEZETÜNK foci:layout 1 4/15/11 10:39 AM Page 1 Szili István TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÖRNYEZETÜNK témazáró feladatlapok 11 éves tanulóknak ajánlott Évfolyam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a ta nu ló ne ve 1 foci:layout 1 4/15/11

Részletesebben

Versenyző iskola neve:... 2... Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. 6. osztály. I. forduló

Versenyző iskola neve:... 2... Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. 6. osztály. I. forduló 1 Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

KONTINENSEK ÉGHAJLATA. Dr. Lakotár Katalin

KONTINENSEK ÉGHAJLATA. Dr. Lakotár Katalin KONTINENSEK ÉGHAJLATA Dr. Lakotár Katalin AFRIKA Légnyomás és cirkulációs viszonyok -magas nyomású zóna nyáron 38. szélességig, télen 33-ig É-on, 31-ig nyáron, 27-ig télen a D-i félgömbön felszínközeli

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

Az éghajlati övezetesség

Az éghajlati övezetesség Az éghajlati övezetesség Földrajzi övezetek Forró övezet Mérsékelt övezet Hideg övezet Egyenlítői öv Átmeneti öv Térítői öv Trópusi monszun vidék Meleg mérsékelt öv Valódi mérsékelt öv Hideg mérsékelt

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére. Környezetünk természetföldrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ...

TERMÉSZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére. Környezetünk természetföldrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ... Lakotár Katalin TERMÉSZETISMERET Környezetünk természetföldrajzi ismeretei TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére............................................. a tanuló neve pauz westermann

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 0622 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 25. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT a) A: mag B: kóma

Részletesebben

MS-4105 foldrajz atlasz borito_2011.qxd 2013.03.06. 10:06 Page 1 9 7896 36 976712 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Csillagászat... 2 Kontinensvándorlás. A Föld és a légkör szerkezete... 4

Részletesebben

KONTINENSEK TÁJAK ORSZÁGOK

KONTINENSEK TÁJAK ORSZÁGOK foldrajz 7:Layout 1 4/15/11 11:06 AM Page 1 Dr. Hári Ferencné KONTINENSEK TÁJAK ORSZÁGOK Témazáró feladatlapok Évfolyam 5 6 7 8 9 10 13 éves tanulók részére a ta nu ló ne ve 1 foldrajz 7:Layout 1 4/15/11

Részletesebben

Lakotár Katalin FÖLDRAJZ 7. Kontinensek földrajzi ismeretei. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 7. osztályos tanulók részére. ... a tanuló neve.

Lakotár Katalin FÖLDRAJZ 7. Kontinensek földrajzi ismeretei. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 7. osztályos tanulók részére. ... a tanuló neve. Lakotár Katalin FÖLDRAJZ 7. Kontinensek földrajzi ismeretei TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 7. osztályos tanulók részére........... a tanuló neve pauz westermann Teljesítmény összesítése A Afrika és Ausztrália Amerika

Részletesebben

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám Concursul Multidisciplinar BOLYAI FARKAS Tantárgyverseny, Concursul pe ţară al liceelor cu predare în limba maghiară Magyar tannyelvű középiskolák országos vetélkedője Concursul de geografie Teleki Sámuel

Részletesebben

Concursul de geografie Teleki Sámuel Teleki Sámuel földrajzverseny Természetföldrajz- 2014 május 10 Javítókulcs

Concursul de geografie Teleki Sámuel Teleki Sámuel földrajzverseny Természetföldrajz- 2014 május 10 Javítókulcs CONCURSUL NAŢIONAL AL LICEELOR CU PREDARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ- 2014 MAGYAR TANNYELVŰ ISKOLÁK IX. ORSZÁGOS VETÉLKEDŐJE- 2014 Concursul de geografie Teleki Sámuel Teleki Sámuel földrajzverseny Természetföldrajz-

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1412 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT 1. - A Holdnak nincs

Részletesebben

I. Témakör Az erdő élete

I. Témakör Az erdő élete TANANYAGBEOSZTÁS ÉS TANMENETJAVASLAT A 6. OSZTÁLYOS TERMÉSZETISMERET TANTÁRGYHOZ Tananyagbeosztás alapelvei A tantárgy tömbösített oktatásához igazodva a tananyagot 75 órára osztottuk be. A tankönyv leckéit

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Szaktárgy / évfolyam: Természetismeret 9. Mindenki húz egy kártyát. Amíg a zene szól, addig cserélgetik a kártyákat.

Szaktárgy / évfolyam: Természetismeret 9. Mindenki húz egy kártyát. Amíg a zene szól, addig cserélgetik a kártyákat. Készült: Bózsóné Szabó Ágnes pályamunkája alapján Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium Eger, Kerettantervi modul / témakör: VIII. A Föld, ahol élünk A tanegység témája: A térkép fogalma,

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2013/2014. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2013/2014. tanév Iskola: Csapatnév: _ 1 4. osztályos feladatsor III. forduló 2013/2014. tanév 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 14 1. Az Északi-középhegység

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1413 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT a) Csak a helyes sorrend

Részletesebben

4. osztályos feladatsor II. forduló 2012/2013. tanév

4. osztályos feladatsor II. forduló 2012/2013. tanév Iskola: 1 Csapatnév:. osztályos feladatsor II. forduló 2012/2013. tanév 1. Állapítsátok meg a képek alapján, hogy milyen mozgásokat végez a Föld, és ennek mi a következménye? B mozgás: következmény: 2.

Részletesebben

Földtani alapismeretek III.

Földtani alapismeretek III. Földtani alapismeretek III. Vízföldtani alapok páraszállítás csapadék párolgás lélegzés párolgás csapadék felszíni lefolyás beszivárgás tó szárazföld folyó lefolyás tengerek felszín alatti vízmozgások

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1112 É RETTSÉGI VIZSGA 2011. október 18. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. mag 2. sugárzási

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG

A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG KIALAKULÁSA Zala folyótól a Dunakanyarig Középidő sekély tengereiben mészkő és dolomit rakódott le. Felboltozódás Összetöredezés Kiemelkedés (a harmadidőszak végén) Egyenetlen

Részletesebben

1 m = 10 dm 1 dm 1 dm

1 m = 10 dm 1 dm 1 dm Ho szúságmérés Hosszúságot kilométerrel, méterrel, deciméterrel, centiméterrel és milliméterrel mérhetünk. A mérés eredménye egy mennyiség 3 cm mérôszám mértékegység m = 0 dm dm dm cm dm dm = 0 cm cm dm

Részletesebben

FÖLDRAJZ ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004

FÖLDRAJZ ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004 FÖLDRAJZ ÍRÁSBLI FLVÉTLI FLADATOK 2004 Az írásbeli dolgozat megoldásához 180 perc áll rendelkezésre. lőször olvassa el a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd alaposan gondolja át válaszait, s azokat

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT A. helyszín: Elv:

Részletesebben

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA 1. Ausztrália határai: NY: Indiai-óceán - Afrikától É: Timor-tenger, Arafura-tenger - Óceánia szigeteitől K: Nagy-korallzátony, Csendes-óceán - Amerikától D: Indiai-óceán

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. Témazáró feladatlapok 6. osztályos tanulók részére

TERMÉSZETISMERET. Témazáró feladatlapok 6. osztályos tanulók részére termeszetismeret 6:Layout 1 4/15/11 2:51 PM Page 1 Lakotár Katalin TERMÉSZETISMERET Hazánk nagy tájai Témazáró feladatlapok 6. osztályos tanulók részére Évfolyam 5 6 7 8 9 10 a ta nu ló ne ve 1 termeszetismeret

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1311 1 p ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT Északi-sark Északi

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT a) 1. Elba 2. Ostrava

Részletesebben

FÖLDRAJZ 8. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 8. osztályos tanulók részére. Közép-Európa és Magyarország földrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ...

FÖLDRAJZ 8. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 8. osztályos tanulók részére. Közép-Európa és Magyarország földrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ... Lakotár Katalin FÖLDRAJZ. Közép-Európa és Magyarország földrajzi ismeretei TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............................................. a tanuló neve pauz westermann Teljesítmény

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 16. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 16. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

Országismeret. Barangolás hazai tájakon

Országismeret. Barangolás hazai tájakon Országismeret Barangolás hazai tájakon Hazánk felszíne változatos. Síkságokon, dombságokon és hegységeken keresztül visz az utunk, ha bebarangoljuk szép tájait. Magyarország a Kárpát-medence központi részén

Részletesebben

Én és Ukrajna tantárgy. Óravázlat. Az óceánok természetvilága. Bakos Ilona Derceni Középiskola 2012. november 13..

Én és Ukrajna tantárgy. Óravázlat. Az óceánok természetvilága. Bakos Ilona Derceni Középiskola 2012. november 13.. Én és Ukrajna tantárgy Óravázlat Az óceánok természetvilága Bakos Ilona 2012. november 13.. TÉMA. Az óceánok természetvilága CÉL. Megismertetni a tanulókat a világóceán és óceán fogalmakkal, az óceánok

Részletesebben

A feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható!

A feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható! z írásbeli vizsga I. része feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható! 1. feladat Vulkán Utazási Iroda ajánlatából: Tegyen feledhetetlen túrákat gőzölgő, füstölgő vulkánokon, miközben az

Részletesebben

VÁZLATOK. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Székelyföld Marosvásárhely, Kolozsvár, Székelyudvarhely

VÁZLATOK. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Székelyföld Marosvásárhely, Kolozsvár, Székelyudvarhely VÁZLATOK XI. A természeti erőforrásokban gazdag Románia ÁLTALÁNOS ADATOK Elhelyezkedése: Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Határai: É: Ukrajna ÉK: Moldova K: Ukrajna,

Részletesebben

TÁJÉKOZÓDÁS A VILÁGEGYETEMBEN ÉS A FÖLDÖN. A csillagászati ismeretek fejlõdése

TÁJÉKOZÓDÁS A VILÁGEGYETEMBEN ÉS A FÖLDÖN. A csillagászati ismeretek fejlõdése TÁJÉKOZÓDÁS A VILÁGEGYETEMBEN ÉS A FÖLDÖN A csillagászati ismeretek fejlõdése 1. Hasonlítsd össze a három ábrát! A Sz B Sz C M Föld M M M Nap Föld Nap J J V V Nap......... a) Mely tudósok világképét mutatják

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0803 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT A) Rajna B) Elba C)

Részletesebben

A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY

A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY ELSŐ FORDULÓJÁNAK FELADATLAPJA I. KATEGÓRIA Tudnivalók A feladatokat figyelmesen olvasd el! A megoldásokat a mellékelt értékelőlapon kell beadni. Az értékelőlapon

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 12. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. B) 2. B) 3. C) 4. A)

Részletesebben

A Föld felületének 71%-át víz borítja, ennek kb. 2,5%-a édesvíz, a többi sós víz, melyek a tengerekben, illetve óceánokban helyezkednek el.

A Föld felületének 71%-át víz borítja, ennek kb. 2,5%-a édesvíz, a többi sós víz, melyek a tengerekben, illetve óceánokban helyezkednek el. Vízburok A Föld felületének 71%-át víz borítja, ennek kb. 2,5%-a édesvíz, a többi sós víz, melyek a tengerekben, illetve óceánokban helyezkednek el. Az édesvízkészlet gleccserek és állandó hótakaró formájában

Részletesebben

I. rész 6. 3. Feladatsor

I. rész 6. 3. Feladatsor Feladatsor 2. I. rész Az I. részfeladatlap megoldásához középiskolai atlasz, illetve egyéb segédeszköz nem használható. 1. Oldja meg a feladatokat a térképvázlat alapján! a) Nevezze meg a tér ké pvázlaton

Részletesebben

OKTV 2005/2006 I. forduló földrajz

OKTV 2005/2006 I. forduló földrajz 2 EGYSZERŰ VÁLASZTÁS OKTV 2005/2006 I. forduló földrajz Útmutató: E feladatokban egy kérdés és öt válasz található. Minden ilyen típusú feladatban egy válasz teljesen helyes, ezt kell kiválasztania és

Részletesebben

HELYI TANTERV. Földrajz

HELYI TANTERV. Földrajz HELYI TANTERV Földrajz 9. nyelvi előkészítő évfolyam Heti: 1 óra keret Európa földrajza 4 Magyarország földrajza 10 Társadadlmi folyamatok a 21. század elején 2 Helyünk a világegyetemben 1 A Föld szerkezete

Részletesebben

Bioklimatikus övezetek. Bioklimatické pásma

Bioklimatikus övezetek. Bioklimatické pásma Bioklimatikus övezetek Bioklimatické pásma Az egyenlítőtől való távolság függvényében a Föld felszínén a növény- és állatvilág horizontális tagolódása figyelhető meg. Ennek alapvető oka az eltérő klimatikus

Részletesebben

A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapjai FÖLDRAJZBÓL

A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapjai FÖLDRAJZBÓL A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapjai Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont FÖLDRAJZBÓL ÚTMUTATÓ A munka megkezdése

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0512 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1. összetevő 1. FELADAT a) 1. Chicago 2. Washington

Részletesebben

Magyarország tájtípusai és tájai. Bevezetés

Magyarország tájtípusai és tájai. Bevezetés Magyarország tájtípusai és tájai Bevezetés A földrajzi táj fogalma A táj a földfelszín egy konkrét részlete, amely szerkezete és működése alapján egy egységet alkot, és ez jól látható módon is elkülöníthetővé

Részletesebben

A víz állandó körforgásban van a vízburokban: párolgás csapadékhullás lefolyás (e körforgás motorja a napsugárzás) ÓCEÁNOK

A víz állandó körforgásban van a vízburokban: párolgás csapadékhullás lefolyás (e körforgás motorja a napsugárzás) ÓCEÁNOK VÍZBUROK A földfelszín 71%-át víz borítja! Arday-Nagy-Sáriné: Földrajz 9.; OFI, Bp., 2015 Kereszty-Nagy-Nemerkényi-Neumann-Sárfalvi: Lakóhelyünk, a Föld; NTK, Bp., 2013 Jónás-Kovács-Szőllösy-Vízvári: Földrajz

Részletesebben

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves Leíró éghajlattan_2 Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves potenciális evapostranpiráció csapadék évszakos

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT 1. C 2. H 3. A 4. G 5.

Részletesebben

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. tanév. 5. osztály II. forduló (fizikai és földrajzi alapismeretek)

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. tanév. 5. osztály II. forduló (fizikai és földrajzi alapismeretek) 1 Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

VÁZLATOK. XV. Vizek a mélyben és a felszínen. Állóvizek folyóvizek

VÁZLATOK. XV. Vizek a mélyben és a felszínen. Állóvizek folyóvizek VÁZLATOK XV. Vizek a mélyben és a felszínen Állóvizek folyóvizek Az állóvizek medencében helyezkednek el, ezért csak helyzetváltoztató mozgást képesek végezni. medence: olyan felszíni bemélyedés, melyet

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. rész 1. FELADAT 1. Hamburg 2.

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2009. május 14. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2009. május 14. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 14. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0623 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. Nazca-lemez 2. Atacama-sivatag

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT 1. C 2. A 3. A 4. A 5.

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1213 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT Számítás: Elv: (1 földrajzi

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0612 É RETTSÉGI VIZSGA 2006. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT I. rész 1. Adriai-tenger

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Románia földrajza

Tartalomjegyzék. Románia földrajza Tartalomjegyzék Románia földrajza Románia földrajzi fekvése, államhatárai és területe.... 2 Matematikai elhelyezkedés... 2 Románia államhatárai.... 2 Románia területe... 2 Földrajzi fekvése... 3 Domborzat...

Részletesebben

lemeztektonika 1. ábra Alfred Wegener 2. ábra Harry Hess A Föld belső övei 3. ábra A Föld belső övei

lemeztektonika 1. ábra Alfred Wegener 2. ábra Harry Hess A Föld belső övei 3. ábra A Föld belső övei A lemeztektonika elmélet gyökerei Alfred Wegener (1880-1930) német meteorológushoz vezethetők vissza, aki megfogalmazta a kontinensvándorlás elméletét. (1. ábra) A lemezmozgások okait és folyamatát Harry

Részletesebben

Európa földrajza Természetföldrajzi segédanyag és topográfiai fogalmak

Európa földrajza Természetföldrajzi segédanyag és topográfiai fogalmak Európa földrajza Természetföldrajzi segédanyag és topográfiai fogalmak Európa tájai és vizei topográfiai kötelező névanyag A topográfiai névanyag az érettségi követelményekben meghatározottakat tartalmazza.

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 14. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27.

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. 2011. év hidrometeorológiai jellemzése A 2010. év kiemelkedően sok csapadékával szemben a 2011-es év az egyik legszárazabb esztendő volt az Alföldön.

Részletesebben

Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység

Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység A vulkánok a Föld felszínének hasadékai, melyeken keresztül a magma (izzó kőzetolvadék) a felszínre jut. A vulkán működését a lemeztektonika magyarázza meg. Vulkánosság

Részletesebben

Az én Európám. Szabó Nikolett Török Pál Református általános iskola 5.o. Készítette: Európa föld és vízrajza

Az én Európám. Szabó Nikolett Török Pál Református általános iskola 5.o. Készítette: Európa föld és vízrajza Az én Európám Európa föld és vízrajza -Európa - A név eredete, Európa történelme - Európa fekvése - Európa vallási térképe - Európai unió története - Európai unió mai földrajza - Európai unió tagállamai

Részletesebben

A földrajzi övezetesség (Az éghajlati övek)

A földrajzi övezetesség (Az éghajlati övek) A földrajzi övezetesség (Az éghajlati övek) Éghajlat alakító tényezők Éghajlati övek kialakulása főbb okai: A Nap sugárzó energiája és a földrajzi szélesség. A földfelszín anyaga A domborzat és a tengerszint

Részletesebben

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány A tájegység földrajzi jellemzői Északon: a Zala-folyó és a Balaton Nyugaton: az Alpokalja Keleten: a Sió és a Duna Délen : az országhatár határolja Területe: 11

Részletesebben

A FÖLDTÖRTÉNET ESEMÉNYEI

A FÖLDTÖRTÉNET ESEMÉNYEI A FÖLDTÖRTÉNET ESEMÉNYEI A földtörténet bizonyítékai Ősmaradványok (fosszíliák) Vezérkövületek Lenyomatok Földtörténeti idők: - Ősidő - Óidő - Középidő: - Triász - Jura - Kréta - Újidő: - Harmadidőszak

Részletesebben

FOGALOMTÁR 9. évfolyam I. témakör A Föld és kozmikus környezete

FOGALOMTÁR 9. évfolyam I. témakör A Föld és kozmikus környezete FOGALOMTÁR 9. évfolyam I. témakör A Föld és kozmikus környezete csillag: csillagrendszer: Nap: Naprendszer: a Naprendszer égitestei: plazmaállapot: forgás: keringés: ellipszis alakú pálya: termonukleáris

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 16. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁJFÖLDRAJZA

MAGYARORSZÁG TÁJFÖLDRAJZA MAGYARORSZÁG TÁJFÖLDRAJZA Halasi-Kovácsné Benkhard Borbála Egyetemi tanársegéd Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Tematika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 szeptember 27. október 4. október

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Románia földrajza

Tartalomjegyzék. Románia földrajza Tartalomjegyzék Románia földrajza Románia földrajzi fekvése, államhatárai és területe.... 2 Matematikai elhelyezkedés... 2 Románia államhatárai.... 2 Románia területe... 3 Földrajzi fekvése... 3 Domborzat...

Részletesebben

Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

Földön innen Földön túl

Földön innen Földön túl foldrajz 8:Layout 1 4/15/11 12:14 PM Page 1 Lovizer Ferencné Földön innen Földön túl ok Évfolyam 5 6 7 8 9 10 14 éves tanulók részére a ta nu ló ne ve 1 foldrajz 8:Layout 1 4/15/11 12:14 PM Page 2 A Föld

Részletesebben

12. VÁLTOZAT. 6. Válaszd ki azt a hegységképződési időszakot, melyben a Kárpátok és a Krími-hegység kialakult:

12. VÁLTOZAT. 6. Válaszd ki azt a hegységképződési időszakot, melyben a Kárpátok és a Krími-hegység kialakult: . VÁLTOZAT І. Feladatok egy helyes megoldással. Határozd meg az Ukrán Kárpátok legmagasabb pontja és Ukrajna síksági területének legmagasabb pontja közötti viszonylagos (relatív) magasságot: А 56 m C 576

Részletesebben

VÁZLATOK. VIII. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa középső részén helyezkedik el.

VÁZLATOK. VIII. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa középső részén helyezkedik el. VÁZLATOK VIII. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc AUSZTRIA Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa középső részén helyezkedik el. Határai: É: Németország, Csehország K: Szlovákia, Magyarország

Részletesebben

Agrometeorológiai összefoglaló

Agrometeorológiai összefoglaló Agrometeorológiai összefoglaló A 2008. szeptember és 2009. március között lehullott csapadék mennyiség területi eloszlását az 1. ábra szemlélteti. Az ország egyes tájai között jelentős különbségek adódtak.

Részletesebben

Földrajz vizsga a 8. évfolyam számára

Földrajz vizsga a 8. évfolyam számára Földrajz vizsga a 8. évfolyam számára Dunakeszi, 2014. január 5. Készítette: Kapornai Lilla szaktanár F O G A L O M T Á R Tengerszoros: keskeny vízi összeköttetés két szomszédos tenger, vagy óceán között.

Részletesebben

a turzások és a tengerpart között elhelyezkedő keskeny tengerrész, melynek sorsa a lassú feltöltődés

a turzások és a tengerpart között elhelyezkedő keskeny tengerrész, melynek sorsa a lassú feltöltődés FOGALMAK Hidroszféra óceán: tenger: hatalmas kiterjedésű, nagy mélységű, önálló medencével és áramlási rendszerrel rendelkező állóvíz, mely kontinenseket választ el egymástól. Közepes mélységük 3900 m,

Részletesebben

3 CD. 29 900 Ft. 99 900 Ft. 9 900 Ft. Földrajz szoftverek felső tagozatosoknak. Földrajz - Hazánk a Kárpát-medencében

3 CD. 29 900 Ft. 99 900 Ft. 9 900 Ft. Földrajz szoftverek felső tagozatosoknak. Földrajz - Hazánk a Kárpát-medencében Földrajz szoftverek felső tagozatosoknak Földrajz - Hazánk a Kárpát-medencében Megkönnyíti a Kárpát-medence és benne Magyarország természeti, környezeti, társadalmi-gazdasági jellemzőinek tanórai feldolgozását.

Részletesebben

FÖLDRAJZI HELYMEGHATÁROZ ÉGBOLTON

FÖLDRAJZI HELYMEGHATÁROZ ÉGBOLTON TÁJÉKOZÓDÁS S A FÖLDÖN TÉRBEN ÉS ID BEN Készítette: Mucsi Zoltán FÖLDRAJZI HELYMEGHATÁROZ ROZÁS S AZ ÉGBOLTON A NAP, A CSILLAGOK ÉS S A HOLD LÁTSZL TSZÓLAGOS MOZGÁSAI AZ ÓKOR ÓTA LÁTÓHATÁR(HORIZONT): AZ

Részletesebben

A FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG

A FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG A FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG A SZOLÁRIS ÉS A VALÓDI ÉGHAJLATI ÖVEZETESSÉG A szoláris, azaz a Nap sugárzása által meghatározott éghajlati övezetek kialakulásának csillagászati okai vannak: A gömb alakú Földet

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. D 2. A 3. B 4.

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 16. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT A: újhold B: első negyed

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 16. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 16. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Földrajz középszint

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 0522 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 25. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1. FELADAT JUPITER-TÍPUSÚ FÖLD-TÍPUSÚ 2,

Részletesebben

Magyarország földana és természeti földrajza

Magyarország földana és természeti földrajza Magyarország földana és természeti földrajza Dávid János főiskolai docens Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Szakmódszertani Tanszék Új tanulmányi épület 126-os szoba, 82/505-844 titkárság: 127-es szoba,

Részletesebben

Szaktárgy / évfolyam: Természetismeret 10. Munka. formák. CSM (4 fő)

Szaktárgy / évfolyam: Természetismeret 10. Munka. formák. CSM (4 fő) Készült: Bózsóné Szabó Ágnes pályamunkája alapján Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium ger Kerettantervi modul / témakör: IX. akóhelyünk, Magyarország tanegység témája: Magyarország

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

FÖLDRAJZ ÉVFOLYAMVIZSGA ÍRÁSBELI

FÖLDRAJZ ÉVFOLYAMVIZSGA ÍRÁSBELI É V F O L Y A M V I Z S G A 2 0 1 0. m á j u s 6. FÖLDRAJZ ÉVFOLYAMVIZSGA ÍRÁSBELI 10. évfolyam 2010. május 6. 12.20 óra II. rész Idõtartam: 100 perc Földrajz - II. Évfolamvizsga írásbeli 2010. május 6.

Részletesebben

A FÖLDRAJZ ÉRETTSÉGI VIZSGA SZERKEZETE. Feladatsorok és javítási-értékelési útmutatók

A FÖLDRAJZ ÉRETTSÉGI VIZSGA SZERKEZETE. Feladatsorok és javítási-értékelési útmutatók A FÖLDRAJZ ÉRETTSÉGI VIZSGA SZERKEZETE Feladatsorok és javítási-értékelési útmutatók A földrajz érettségi tétel 3 fő részből áll. Az I. tétel Európa, a II. tétel Románia, míg a III. tétel: az Európai Unió

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák Földrajz osztályozóvizsga értékelési szabályzata Írásbeli vizsga Az írásbeli vizsga két részből áll: 1. A topográfiai ismeretek ellenőrzésére szolgáló feladatlap, amelynek kitöltéséhez

Részletesebben

24. VÁLTOZAT. 5. Milyen magasan helyezkedik el a tengerszint felett a Dnyeper forrása, ha a folyó hossza 2201 km, átlagos lejtése pedig 11 cm/km?

24. VÁLTOZAT. 5. Milyen magasan helyezkedik el a tengerszint felett a Dnyeper forrása, ha a folyó hossza 2201 km, átlagos lejtése pedig 11 cm/km? 4. VÁLTOZAT І. Feladatok egy helyes megoldással. Nevezd meg azt az országot, amellyel Ukrajna tengeren és szárazföldön is határos! A Belorusszia C Románia B Bulgária D Magyarország. Nevezd meg a Balti-tenger

Részletesebben