TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÖRNYEZETÜNK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÖRNYEZETÜNK"

Átírás

1 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 1 Szili István TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÖRNYEZETÜNK témazáró feladatlapok 12 éves tanulóknak ajánlott Évfolyam a ta nu ló ne ve 1

2 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 2 Térképészeti ismeretek Témazáró feladatlap A változat Elérhetô pontszám 60 p. 1. Mely térelemeket árbázolja a térkép? 4 p. a c b d 2. Mely nézetbôl készül a térképi ábrázolás? 3 p. A tereptárgyak mely adatait szükséges a legpontosabban ábrázolni? a b 3. Melyek a domborzat ábrázolásának módszerei? 3 p. a b c 4. Hogyan segít a tájékozódásban a térkép kerete? 3 p. 5. Mit jelent a térkép alábbi méretaránya? 6 p. M=1: tehát a térkép egy M=1: tehát a térkép egy a valóságban kilométernek felel meg. a valóságban kilométernek felel meg. 6. Az atlasz vonalas aránymértékének segítségével állapítsd meg az alábbi távolságokat! 5 p. a Velencei-tó és a Balaton távolsága a Csepel sziget hossza Mekkora távolságra van a Kékestetô a Dunától? a Balaton és a Fertô-tó távolsága a Fertô-tó hossza km km km km km 2

3 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 3 7. Minek a segítségével lehet tájékozódni égitestünk felszínén? 12 p. Mely részekbôl áll a földrajzi fokhálózat: a) b) Ismertesd a kezdôkörök nevét! a) b) Mit értesz egy pont földrajzi szélességén? Mit értesz egy pont földrajzi hosszúságán? 8. Egészítsd ki a mondatokat! 8 p. Az Egyenlítô a Sarkpontoktól távolságra van, a Földet és félgömbre osztja. A szélességi körök egymással és hosszuk a sarkpontok felé egyre. A szélességi köröket az -tôl a felé fokig számozzuk. 9. A földrajzi fokhálózat segítségével határozd meg az alábbi kiemelkedések pontos fekvését! 8 p. földrajzi szélesség földrajzi hosszúság északi déli északi déli Etna Gerlachfalvi csúcs Fuji Kilimandzsáró 10. Mely szigeteken találhatók az alábbi adatokkal jelölt pontok? 8 p. É.sz. 35 K.h. 25 É.sz. 40 K.h. 9 D.sz. 3 K.h. 80 D.sz. 40 K.h. 175 Mely tavak felületére esnek az alábbi adatokkal jelölt pontok? É.sz. 45 K.h. 60 É.sz. 40 K.h. 90 D.sz. 3 K.h. 33 É.sz. 42 Ny.h

4 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 4 Térképészeti ismeretek Témazáró feladatlap B változat Elérhetô pontszám 60 p. 1. Határozd meg a térkép fogalmát! 3 p. 2. Hogyan segít a modern technika a terep pontos felmérésében? 4 p. 3. Mely jelrendszerek segítségével ábrázol a térkép? 3 p. a) b) c) 4. Mit ábrázol a térkép domborzati jelrendszere? 3 p. a) b) c) 5. Mit jelent a térkép alábbi méretaránya? 6 p. M=1: tehát a térkép egy a valóságban kilométernek felel meg. M=1: tehát a térkép egy a valóságban kilométernek felel meg. 6. Az atlasz vonalas aránymértékének segítségével állapítsd meg az alábbi távolságokat! 5 p. a Fertô-tó és a Velencei-tó távolsága a Balaton hossza Mekkora a legkisebb távolság a Duna és a Tisza között a Fehér-tó és a Balaton távolsága a Szigetköz hossza km km km km km 4

5 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 5 7. Határozd meg a Földgömb fogalmát! 12 p. Miért hozták létre a földrajzi fokhálózatot? Hasonlítsd össze a földrajzi fokhálózat köreinek jellemzôit! körök körök irányuk hosszuk egymáshoz viszonyított helyzetük 8. Egészítsd ki a mondatokat! 8 p. A kezdô hosszúsági kör a Földet és félgömbre osztja. A földrajzi a városon áthaladó délkörtôl irányba fokig és irányba fokig számítjuk. 9. A földrajzi fokhálózat segítségével határozd meg az alábbi kiemelkedések pontos fekvését! 8 p. földrajzi szélesség földrajzi hosszúság észak déli észak déli Mont Blanc Olümposz Csomolungma Aconcagua 10. Mely szigeteken találhatók az alábbi adatokkal jelölt pontok? 8 p. É.sz. 40 K.h. 9 É.sz. 65 Ny.h. 20 É.sz. 0 K.h. 110 D.sz. 20 K.h. 45 Mely tavak felületére esnek az alábbi adatokkal jelölt pontok? É.sz. 62 K.h. 62 É.sz. 52 K.h. 105 É.sz. 13 K.h. 14 D.sz. 16 Ny.h. 69 5

6 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 6 Éghajlati ismeretek Témazáró feladatlap A változat Elérhetô pontszám: 50 p. 1. Egészítsd ki a táblázatot! 8 p. a napsugarak hajlásszöge felmelegedés Egyenlítô vidéke Sarkvidékek Miként változik a napsugarak hajlásszöge a Föld forgása következtében? Mely idôpontokban legmagasabb a hajlásszög? 2. Mi az évi idôszámítás alapja? 3 p. Mennyi idô alatt kerüli meg a Föld a Napot? A keringési pálya alakja? 3. Mi az oka a nyár kialakulásának? 3 p. 4. Mely szabályosság érvényesül adott földrajzi helyen a hajlásszögek változásában? 3 p. 5. Jellemezd az alábbi területek besugárzásviszonyait! 6 p. besugárzás következménye kialakult éghajlati az év során a hômérsékletre övezet elnevezése Egyenlítô környéke Egyenlítô és Sarkvidékek közti területek 6. Melyek a Föld Nap körüli keringésének nevezetes idôpontjai? 4 p. c) d) 6

7 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 7 7. Elemezd a nevezetes idôpontokban elôállt jelenségeket a táblázat szempontjai szerint! 8 p. Mely félgömbön Hol alakul ki Mely évszak kezdôdik hosszabbak a sarki déli északi nappalok éjszakák nappal éjszaka félgömbön félgömbön december 22. szeptember Mely nevezetes szélességi körök között fordulhat elô a Nap merôleges delelése? 6 p. Hol alakulhatott ki a négy évszak? Mi ennek az oka? Mely éghajlati övezet alakult ki a térítô és sarkkörök között? 9. Mely tényezôk módosítják a valóságban az ideális éghajlati övezetek határait? 4 p. c) d) 10. Írd az állítások elé az éghajlati övezetnek a kezdôbetûjét, melyre vonatkozik! 5 p. forró övezet F mérsékelt övezet M hideg övezet H négy évszak jellemzi egyes területein csaknem minden nap esik az esô soha el nem olvadó csapadékból jégtakarók képzôdtek peremein alakultak ki a Föld legszárazabb területei csapadéka szilárd halmazállapotban hull. 7

8 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 8 Éghajlati ismeretek Témazáró feladatlapok B változat Elérhetô pontszám: 50 p. 1. Miért különbözik a Föld felszínére esô napsugarak hajlásszöge? 5 p. a) b) Hogyan változik a hajlásszög az Egyenlítôtôl távolodva? Hogyan változik a napsugarak hajlásszöge napkeltétôl a nap deleléséig? deleléstôl napnyugtáig? 2. Hova mutat a Föld tengelye? 3 p. Mekkora szöget zár be a keringés síkjával? Hogyan alakul helyzete a keringés során? 3. Mi okozza az évszakok váltakozását? 4 p. 4. Mi az oka a tél kialakulásának? 3 p. 5. Jellemezd az alábbi területek besugárzásviszonyait! 6 p. besugárzás következménye kialakult éghajlati az év során a hômérsékletre övezet elnevezése Sarkvidékek az Egyenlítô és a Sarkvidékek közti területek 8

9 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 9 6. Egészítsd ki a táblázatot! 8 p. Hol delel a Nap Írd le az idôpont merôlegesen elnevezését december 22. március 21. június 22. szeptember Elemezd a nevezetes idôpontokban elôállt jelenségeket a táblázat szempontjai szerint 8 p. Mely félgömbön Hol alakul ki Mely évszak kezdôdik hosszabbak a sarki déli északi nappalok éjszakák nappal éjszaka félgömbön félgömbön március 21. június Húzz vonalat az összetartozó fogalmak közé 3 p. évente egyszer delel a Nap merôlegesen évente kétszer delel a Nap merôlegesen Egyenlítô Baktérítô Ráktérítô 9. Írd az ábrába az éghajlati övezetek elvi határait! 5 p. 10. Írd az állítások elé az éghajlati övezetnek a kezdôbetûjét, melyre vonatkozik! 5 p. forró övezet F mérsékelt övezet M hideg övezet H területén hetekig le sem nyugszik, illetve fel sem kel a Nap hômérséklete állandóan 20 C felett van az évszakok közti hômérsékletkülönbség igen jelentôs téli évszak uralkodik csapadékmennyisége évi mm 9

10 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 10 Magyarország tájai Témazáró feladatlap A változat Elérhetô pontszám: 64 p. 1. Sorolj fel tájalkotó tényezôket! 4 p. c) d) 2. Sorold fel hazánk nagytájait felszínformák szerint! 9 p. felszínforma nagytáj 3. Mely kôzetanyagokat tárták fel a mélyfúrások az Alföld területén? 5 p. a) b) c) Mely erôk alakították az Alföld felszínét? 4. Írd a térképvázlatba az alföldek felszínét formáló folyók nevét! 6 p. 5. Írd a térképvázlatba a löszvidékek nevét! 8 p. Hogyan alakult ki a lösz? 6. Vázold a tanúhegyek kialakulásának folyamatát! 6 p. 7. Ismertesd a Balaton legfontosabb adatait! 5 p. - hossza: km - szélessége: km - mélysége: km - táplálói: - lefolyása: 10

11 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page Írd a térképvázlatba a Dunántúli-középhegység tagjainak nevét! 7 p. 9. Említs példát a Balaton-felvidék vulkáni képzôdményeire! 6 p. a) b) c) Mely kôzetbôl állnak? Hogyan alakultak ki? 10. Húzz vonalat az összetartozó fogalmak köré! 6 p. Karancs felszínalkotó kôzet Börzsöny mészkô Bükk andezit Aggteleki riolit Mátra Zempléni-hegység 11. Nevezd meg hazánk legmagasabb csúcsát! 2 p. Mely hegységben található? 11

12 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 12 Magyarország tájai Témazáró feladatlap B változat Elérhetô pontszám: 64 p. 1. Miként csoportosítják a tájakat kiterjedés szerint? 6 p. tájtípus példa 2. Egészítsd ki a mondatokat! 9 p. Hazánk az Egyenlítôtôl -ra található, a szélességi fokok mentén, a hosszúság és foka között fekszik. Területe négyzetkilométer, ami -ban, a békeszerzôdéskor alakult ki. 3. Írd a térképvázlatba a hazánkkal szomszédos országok nevét. 7 p. 4. Írd a térképvázlatba az Alföld homoktájainak nevét! 6 p. Ismertesd kialakulásukat! 5. Értékeld a folyószabályozási munkálatokat! 4 p. 6. Írd le a térképvázlatba a Dunántúli-dombságot határoló vizek nevét. 8 p. Ismertesd a Dunántúli-dombság felszínén uralkodó kôzet képzôdését, vastagságát! 7. Melyek a Mecsek-hegységet felépítô kôzetek? 4. p. a b Mely ásványkincsek találhatók a hegységben? a b 12

13 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page Húzz vonalat az összetartozó fogalmak közé! 7 p. felszínalkotó kôzet andezit gránit dolomot mészkô hegyvidék Velencei-hegység Visegrádi-hegység Pilis Vértes Bakony Keszthelyi-hegység Gerecse 9. Magyarázd meg a karsztvíz képzôdését, felhasználását! 5 p. Milyen veszélyekkel jár a bányászat karsztvíz-kiemelô tevékenysége? 10. Írd a térképvázlatba az Északi-középhegység tagjainak nevét! 8 p. Hogyan alakult ki a Mátra és a Börzsöny felszíne? 13

14 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 14 Kárpát-medence és Európa Témazáró feladatlap A változat Elérhetô pontszám: 51 p. 1. Írd a térképvázlat megfelelô helyére az alábbi tájak nevét! 4 p. Északnyugati-Kárpátok Keleti-Kárpátok Alpokalja Erdélyi-Magymedence 2. Húzz vonalat az összetartozó fogalmak, megállapítások közé! 4 p. Északnyugati-Kárpátok Északkelet-Kárpátok Keleti-Kárpátok Déli-Kárpátok tengerszemek fordulnak elô a Székely-havasokat foglalja magába a Fogarasi-havasokat tartalmazza a Kárpátok legmagasabb csúcsával büszkélkedik 3. Húzd alá az Alföld felé igyekvô folyók nevét! 7 p. Olt, Szamos, Beszterce, Tisza Írd az alábbi folyók nevét a térképvázlatba! Dráva, Sebes-Körös, Bodrog, Maros, Duna 4. Írd a térképvázlat megfelelô helyére az alábbi fogalmakat jelölô betûket, számokat! 10 p. a. Ír-sziget b. Ibériai-félsziget c. Skandináv-félsziget d. Északi-tenger e. Ural-hegység f. Fekete-tenger 1. Francia-középhegység 2. Elba 3. Német-középhegység 4. Párizsi-medence 5. Mely folyókra vonatkoznak az alábbi megállapítások? 3 p. rövid, de igen bôvizû folyó deltatorkolata a Kaszpi-tenger vizét töltögeti a Közép-Orosz-hátságból az Azovi-tengerbe vezeti a vizeket 6. A megállapítások betûjelét írd a megfelelô táj után! 4 p. a) magasabb b) kevesebb gleccsert tartalmaz c) több vonulatra tagolódik d) a Kárpátokban folytatódik Nyugati-Alpok: Keleti-Alpok: 14

15 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page Írd a megállapításokat jelzô betûket a megfelelô fogalom után! 5 p a. vulkanizmus jellemzik b. végmoréna tavak alakultak ki rajta c. éghajlata óceáni d. felszínét a jég által letarolt gránitos kôzetek uralják e. a Skandináv-hegységet tartalmazza Észak-Európa: Dél-Európa: 8. Hogyan formálta a felszínt a jég Észak-Európában? 5 p. 9. Sorold fel Dél-Európa leghíresebb vulkánjait! 4 p. c) d) 10. Miért váltak szigetté a Brit-szigetek? 5 p. 15

16 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 16 Kárpát-medence és Európa Témazáró feladatlap B változat Elérhetô pontszám: 51 p. 1. Írd a térképvázlat megfelelô helyére az alábbi tájak nevét! 4 p. Északnyugati-Kárpátok Déli-Kárpátok Kisalföld Erdélyi-peremhegyvidék 2. Húzz vonalat az összetartozó fogalmak, megállapítások közé! 4 p. Északnyugati-Kárpátok Északkeleti-Kárpátok Keleti-Kárpátok Déli-Kárpátok mind a négy kôzetövezetet tartalmazza a Magas-Tátrát foglalja magában eljegesedés nyomát viseli híres átjárója a Vereckei-hágó 3. Húzd alá az Alföld felé igyekvô folyók nevét! 7 p. Zsil, Maros, Szeret, Sebes-Körös Írd az alábbi folyók nevét a térképvázlatba! Tisza, Mura, Garam, Szamos, Vág 4. Írd a térképvázlat megfelelô helyére az alábbi fogalmakat jelölô betûket, számokat! 10 p. a. Izland b. Balkán-félsziget c. Angol-sziget d. Földközi-tenger e. Appenini-félsziget f. Kelet-Európai-síkság 1. Rajna folyó 2. Német-Lengyel síkság 3. Londoni-medence 5. Mely folyókra vonatkoznak az alábbi megállapítások? 3 p. Európa leghosszabb folyója nagy deltatorkolatot épített ki a Fekete-tenger nyugati peremén azonos nevû hegységbôl a Kaszpi-tengerbe ömlik 6. A megállapítások betûjelét írd a megfelelô táj után! 4 p. a) alacsonyabb b) több gleccsert tartalmaz c) több négyezer métert meghaladó csúcsa is van d) legmagasabb csúcsa a Mont Blanc Nyugati-Alpok: Keleti-Alpok: 16

17 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page Írd a megállapításokat jelzô betûket a megfelelô fogalom után! 5 p. a. jelentôs szerepet játszott a jég lepusztító munkája b. fenékmoréna-tavak jellemzik c. éghajlata mediterrán d. hegységei karsztosodtak e. az Appenineket tartalmazza Észak-Európa: Dél-Európa: 8. Mely kôzetek jellemzôk az Északkelet-Kárpátok négy vonulatára? 5 p. c) d) 9. Sorolj fel a jég által kialakított észak-európai tavakat! 4 p. c) d) 10. Miért váltak szigetté a Brit-szigetek? 5 p. 17

18 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 18 Óceánok tengerek kontinensek Témazáró feladatlap A változat Elérhetô pontszám: 66 p. 1. Egészítsd ki a mondatokat! 8 p. A föld felülete négyzetkilométer, melynek %-át a, %-át foglalják el. Az félgömbön a szárazföldek aránya mint a félgömbön. 2. Ismertesd az Atlanti-óceán tengelyében lejátszódó jelenséget! 4 p. 3. Írd az állítások elé az óceán kezdôbetûjét, melyre vonatkozik! 5 p. a Föld legmélyebb pontját rejti területe a legkisebb a Jeges-tenger kapcsolódik hozzá a Föld vízfelületének csaknem felére kiterjed a kontinensünket érintô meleg áramlást tartalmazza 4. Hol helyezkedhetnek el a tengerek a szárazföldekhez viszonyítva? 5 p. Sorolj fel peremtengereket! c) d) 5. Mely ásványkincset tartalmazza a tenger vize? 3 p. Hogyan nyerik ki az értékes nyersanyagot? 6. Milyen hatással van a tengervíz mozgása a szárazföldekre? 6 p. a hullámzás révén: az ár-apály mozgás révén: a tengeráramlások révén: 7. Ismertesd a földrészek mai helyzetét, területét kialakító folyamatot! 5 p. 18

19 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page Írd az állítás elé a kontinens nevét, amelyre vonatkozik! 6 p. észak-déli irányban hatalmas hegység szegélyezi a Föld legmagasabb kiemelkedését tartalmazza a Föld legnagyobb területû sivatagját hordozza nem önálló szárazföld, széles sávban összefügg a legnagyobb kontinessel területe legkisebb a földrészek közül a leghidegebb szárazföld 9. Mit tudsz róluk? 12 p. 1) Nagy-Vízválasztó-hegység 2) Észak-Amerika 3) Ahaggar, Tibeszti 4) Dél-Amerika 5) Ural 6) Európa Írd a hegyvidékek számát a térképvázlat megfelelô helyére! (20. oldal) 10. Mit tudsz róluk? 12 p. 1) Murray 2) Észak-Amerika 3) Volga 4) Afrika 5) Dél-Amerika 6) Gangesz Írd a folyók számát a térképvázlat megfelelô helyére! (20. oldal) 19

20 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 20 20

21 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 21 Óceánok tengerek kontinensek Témazáró feladatlap B változat Elérhetô pontszám: 66 p. 1. Állítsd területnagyság szerinti sorrendbe a Föld óceánjait! 8 p. a) b) c) Mely képzôdmények tagolják az óceánok aljzatát? 2. Hogyan függ össze az Atlanti-óceán fejlôdése a kontinensek vándorlásával 4 p. 3. Írd az állítás elé az óceán kezdôbetûjét, melyre vonatkozik! 5 p. tengelyében hátság húzódik végig északról Ázsia határolja medencéje a legôsibb Izland-szigetét övezi medencéjébôl szigetívek emelkednek ki 4. Csoportosítsd a tengereket a szárazföldekhez való viszonyuk alapján! 5 p. a) b) Sorolj fel beltengereket! a) b) c) 5. Sorold fel a tengervíz mozgásait! 3 p. a) b) c) 6. Mely változatát különböztetjük meg a tengeráramlásoknak? 6 p. a) b) Ismertesd a kontinensünket érintô tengeráramlás hatását! 21

22 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page Állítsd növekvô területnagyság szerinti sorrendbe égitestünk földrészeit! 6 p. c) d) e) f) 8. Írd az állítás elé a kontinens nevét, amelyre vonatkozik! 5 p. a Föld legmagasabb kiemelkedése koronázza a legszárazabb földrész a Föld legnagyobb jégtakaróját hordozza a legbôvizûbb folyó kanyarog rajta a Föld legnagyobb területû sivatagja alakult ki rajta 9. Mit tudsz róluk? 12 p. 1) Pireneusok 2) Észak-Amerika 3) Himalája 4) Atlasz 5) Dél-Amerika 6) Kaukázus Írd a hegységek számát a térképvázlat megfelelô helyére! (20. oldal) 10. Mit tudsz róluk? 12 p. 1) Kongó-medence 2) Észak-Amerika 3) Hindusztáni-alföld 4) Európa 5) Dél-Amerika 6) Kínai-alföld Írd a tájak számát a térképvázlat megfelelô helyére! (20. oldal) 22

SZKA_106_21. Utazás a világ körül Tudósítások a világból

SZKA_106_21. Utazás a világ körül Tudósítások a világból SZKA_106_21 Utazás a világ körül Tudósítások a világból szka106_01_d.indd 127 2007.10.16. 21:51:19 szka106_01_d.indd 128 2007.10.16. 21:51:19 tanulói utazás a világ körül 6. évfolyam 129 21/1 A kontinensek

Részletesebben

TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÖRNYEZETÜNK

TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÖRNYEZETÜNK foci:layout 1 4/15/11 10:39 AM Page 1 Szili István TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÖRNYEZETÜNK témazáró feladatlapok 11 éves tanulóknak ajánlott Évfolyam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a ta nu ló ne ve 1 foci:layout 1 4/15/11

Részletesebben

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám Concursul Multidisciplinar BOLYAI FARKAS Tantárgyverseny, Concursul pe ţară al liceelor cu predare în limba maghiară Magyar tannyelvű középiskolák országos vetélkedője Concursul de geografie Teleki Sámuel

Részletesebben

Versenyző iskola neve:. Település:... Csapat neve:... Csapattagok nevei:... Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő

Versenyző iskola neve:. Település:... Csapat neve:... Csapattagok nevei:... Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232 Versenyző

Részletesebben

Versenyző iskola neve:... 2... Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. 6. osztály. I. forduló

Versenyző iskola neve:... 2... Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. 6. osztály. I. forduló 1 Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232 Versenyző

Részletesebben

A térkép I. 11 A térkép II. 12 Távérzékelés és térinformatika 13

A térkép I. 11 A térkép II. 12 Távérzékelés és térinformatika 13 Előszó 9 TÉRKÉPI ISMERETEK A térkép I. 11 A térkép II. 12 Távérzékelés és térinformatika 13 KOZMIKUS KÖRNYEZETÜNK A Világegyetem 14 A Nap 15 A Nap körül keringő égitestek 16 A Hold 17 A Föld és mozgásai

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232 Versenyző

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési A Forró övezet Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési szöge, vagyis a felszínnel bezárt szöge határozná

Részletesebben

EURÓPA TERMÉSZETFÖLDRAJZA

EURÓPA TERMÉSZETFÖLDRAJZA EURÓPA TERMÉSZETFÖLDRAJZA Általános adatok Területe: 10,5 millió km2 Lakosság: kb. 725 millió (2003) Legmagasabb pont: 5633 m, M. Elbrusz (Kaukázus), Mont Blanc (4807) Legalacsonyabb pont: Volga delta,

Részletesebben

KONTINENSEK ÉGHAJLATA. Dr. Lakotár Katalin

KONTINENSEK ÉGHAJLATA. Dr. Lakotár Katalin KONTINENSEK ÉGHAJLATA Dr. Lakotár Katalin AFRIKA Légnyomás és cirkulációs viszonyok -magas nyomású zóna nyáron 38. szélességig, télen 33-ig É-on, 31-ig nyáron, 27-ig télen a D-i félgömbön felszínközeli

Részletesebben

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232 Versenyző

Részletesebben

XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny FÖLDRAJZ 2015/2016.

XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny FÖLDRAJZ 2015/2016. FÖLDRAJZ 2015/2016. minden földrajzi tudománynak természetszerűleg a szülőföldés honismeret a kiindulása és kezdete. Egyént és népet egyaránt saját környezete érdekel legelőször /Fodor Ferenc / A csapat

Részletesebben

Az éghajlati övezetesség

Az éghajlati övezetesség Az éghajlati övezetesség Földrajzi övezetek Forró övezet Mérsékelt övezet Hideg övezet Egyenlítői öv Átmeneti öv Térítői öv Trópusi monszun vidék Meleg mérsékelt öv Valódi mérsékelt öv Hideg mérsékelt

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

Osztá lyozóvizsga te ma ti ka. 7. osztály

Osztá lyozóvizsga te ma ti ka. 7. osztály Osztá lyozóvizsga te ma ti ka 7. osztály Tankönyv: Földrajz 7. Mozaik Kiadó 1. A földtörténet eseményei 2. Afrika természet- és társadalomföldrajza 3. Ausztrália természet- és társadalomföldrajza 4. Óceánia

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére. Környezetünk természetföldrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ...

TERMÉSZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére. Környezetünk természetföldrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ... Lakotár Katalin TERMÉSZETISMERET Környezetünk természetföldrajzi ismeretei TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére............................................. a tanuló neve pauz westermann

Részletesebben

A monszun szél és éghajlat

A monszun szél és éghajlat A monszun szél és éghajlat Kiegészítő prezentáció a 7. osztályos földrajz tananyaghoz Készítette : Cseresznyés Géza e-mail: csgeza@truenet.hu Éghajlatok szélrendszerek - ismétlés - Az éghajlati rendszer

Részletesebben

Csillagászati földrajzzal. Megoldási útmutatókkal

Csillagászati földrajzzal. Megoldási útmutatókkal Csillagászati földrajzzal kapcsolatos feladatok Megoldási útmutatókkal A Nap delelési magasságának kiszámítása Feladat: Hány fokos szögben látják delelni a Napot június 22-én a következő szélességi körökön?

Részletesebben

A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY

A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY ELSŐ FORDULÓJÁNAK FELADATLAPJA II. KATEGÓRIA Tudnivalók A feladatokat figyelmesen olvasd el! A megoldásokat a mellékelt értékelőlapon kell beadni. Az értékelőlapon

Részletesebben

XLII. Országos Komplex Tanulmányi Verseny Megyei forduló. Földrajz. Szép vagy Magyarország! április 4. Giriczné Kulcsár Anita

XLII. Országos Komplex Tanulmányi Verseny Megyei forduló. Földrajz. Szép vagy Magyarország! április 4. Giriczné Kulcsár Anita Földrajz Szép vagy Magyarország! A verseny ideje: Készítette: 2017. április 4. Giriczné Kulcsár Anita 1. Hazánkkal szomszédos országok (4 perc) a) Tegyétek helyes sorrendbe az összekeveredett betűket úgy,

Részletesebben

MS-4105 foldrajz atlasz borito_2011.qxd 2013.03.06. 10:06 Page 1 9 7896 36 976712 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Csillagászat... 2 Kontinensvándorlás. A Föld és a légkör szerkezete... 4

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 0622 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 25. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT a) A: mag B: kóma

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Concursul de geografie Teleki Sámuel Teleki Sámuel földrajzverseny Természetföldrajz- 2014 május 10 Javítókulcs

Concursul de geografie Teleki Sámuel Teleki Sámuel földrajzverseny Természetföldrajz- 2014 május 10 Javítókulcs CONCURSUL NAŢIONAL AL LICEELOR CU PREDARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ- 2014 MAGYAR TANNYELVŰ ISKOLÁK IX. ORSZÁGOS VETÉLKEDŐJE- 2014 Concursul de geografie Teleki Sámuel Teleki Sámuel földrajzverseny Természetföldrajz-

Részletesebben

Lakotár Katalin FÖLDRAJZ 7. Kontinensek földrajzi ismeretei. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 7. osztályos tanulók részére. ... a tanuló neve.

Lakotár Katalin FÖLDRAJZ 7. Kontinensek földrajzi ismeretei. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 7. osztályos tanulók részére. ... a tanuló neve. Lakotár Katalin FÖLDRAJZ 7. Kontinensek földrajzi ismeretei TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 7. osztályos tanulók részére........... a tanuló neve pauz westermann Teljesítmény összesítése A Afrika és Ausztrália Amerika

Részletesebben

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám Concursul Multidisciplinar BOLYAI FARKAS Tantárgyverseny, Concursul pe ţară al liceelor cu predare în limba maghiară Magyar tannyelvű középiskolák országos vetélkedője Concursul de geografie Teleki Sámuel

Részletesebben

KONTINENSEK TÁJAK ORSZÁGOK

KONTINENSEK TÁJAK ORSZÁGOK foldrajz 7:Layout 1 4/15/11 11:06 AM Page 1 Dr. Hári Ferencné KONTINENSEK TÁJAK ORSZÁGOK Témazáró feladatlapok Évfolyam 5 6 7 8 9 10 13 éves tanulók részére a ta nu ló ne ve 1 foldrajz 7:Layout 1 4/15/11

Részletesebben

Mit tudsz földrajzból? Ellenőrző feladatlapok. Összeállította: dr. Makádi Mariann. Földrajz 8

Mit tudsz földrajzból? Ellenőrző feladatlapok. Összeállította: dr. Makádi Mariann. Földrajz 8 Mit tudsz földrajzból? Ellenőrző feladatlapok Összeállította: dr. Makádi Mariann Földrajz 8 1. Alkoss fogalomsorokat! a. Állítsd időrendbe a Kárpát-medence fejlődésének fő eseményeit! Írd betűjelüket a

Részletesebben

4. osztályos feladatsor II. forduló 2016/2017. tanév

4. osztályos feladatsor II. forduló 2016/2017. tanév Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232 4. osztályos feladatsor II.

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

Szaktárgy / évfolyam: Természetismeret 9. Mindenki húz egy kártyát. Amíg a zene szól, addig cserélgetik a kártyákat.

Szaktárgy / évfolyam: Természetismeret 9. Mindenki húz egy kártyát. Amíg a zene szól, addig cserélgetik a kártyákat. Készült: Bózsóné Szabó Ágnes pályamunkája alapján Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium Eger, Kerettantervi modul / témakör: VIII. A Föld, ahol élünk A tanegység témája: A térkép fogalma,

Részletesebben

Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 oc között mozog Évi közepes hőingása: A legmelegebb hónapok

Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 oc között mozog Évi közepes hőingása: A legmelegebb hónapok Mérsékelt övezet Elhelyezkedés Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 oc között mozog Évi közepes hőingása: A legmelegebb hónapok középhőmérséklete: 15-25 oc,

Részletesebben

Dr. Lakotár Katalin. Európa éghajlata

Dr. Lakotár Katalin. Európa éghajlata Dr. Lakotár Katalin Európa éghajlata A déli meleg és az északi hideg áramlások találkozása a ciklonpályák mentén Európa éghajlatát meghatározó tényezők - kontinens helyzete, fekvése kiterjedése K-Ny-i

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1412 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT 1. - A Holdnak nincs

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

I. Témakör Az erdő élete

I. Témakör Az erdő élete TANANYAGBEOSZTÁS ÉS TANMENETJAVASLAT A 6. OSZTÁLYOS TERMÉSZETISMERET TANTÁRGYHOZ Tananyagbeosztás alapelvei A tantárgy tömbösített oktatásához igazodva a tananyagot 75 órára osztottuk be. A tankönyv leckéit

Részletesebben

Tanítási tervezet. Iskola neve és címe: Sashalmi Tanoda Általános Iskola 1163 Budapest, Metró u. 3-7.

Tanítási tervezet. Iskola neve és címe: Sashalmi Tanoda Általános Iskola 1163 Budapest, Metró u. 3-7. Tanítási tervezet Az óra időpontja: 2017. november 20. 1. óra Iskola, osztály: Sashalmi Tanoda Általános Iskola, 8. a Iskola neve és címe: Sashalmi Tanoda Általános Iskola 1163 Budapest, Metró u. 3-7.

Részletesebben

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ VERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ. FELADATLAP 8. osztály

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ VERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ. FELADATLAP 8. osztály TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ VERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ FELADATLAP 8. osztály 2018.03.17. Kedves Versenyző! Mielőtt elkezdenéd a feladatlap kitöltését, figyelmesen olvasd át az alábbi útmutatót! Ú T M U T

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1413 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT a) Csak a helyes sorrend

Részletesebben

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ VERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ. FELADATLAP 7. osztály

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ VERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ. FELADATLAP 7. osztály TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ VERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ FELADATLAP 7. osztály 2018.03.17. Kedves Versenyző! Mielőtt elkezdenéd a feladatlap kitöltését, figyelmesen olvasd át az alábbi útmutatót! Ú T M U T

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2013/2014. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2013/2014. tanév Iskola: Csapatnév: _ 1 4. osztályos feladatsor III. forduló 2013/2014. tanév 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 14 1. Az Északi-középhegység

Részletesebben

VIII. Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny. Elődöntő megoldások január :00 16:00

VIII. Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny. Elődöntő megoldások január :00 16:00 VIII. Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny Elődöntő megoldások 2019. január 31. 14:00 16:00 1 1. Írja be a táblázatba a megfelelő válasz betűjelét! (8 pont) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8.) B

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1112 É RETTSÉGI VIZSGA 2011. október 18. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. mag 2. sugárzási

Részletesebben

FÖLDRAJZ ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004

FÖLDRAJZ ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004 FÖLDRAJZ ÍRÁSBLI FLVÉTLI FLADATOK 2004 Az írásbeli dolgozat megoldásához 180 perc áll rendelkezésre. lőször olvassa el a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd alaposan gondolja át válaszait, s azokat

Részletesebben

1. csoport. Hónap I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Havi középhőmérséklet ( C) Havi csapadékmennyiség (mm)

1. csoport. Hónap I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Havi középhőmérséklet ( C) Havi csapadékmennyiség (mm) 1. csoport 2. Vizsgáld meg a táblázatban lévő hőmérsékleti és csapadékértékeket! Végezd el a számításokat és válaszolj a kérdésekre! Hónap I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Havi középhőmérséklet

Részletesebben

4. osztályos feladatsor II. forduló 2012/2013. tanév

4. osztályos feladatsor II. forduló 2012/2013. tanév Iskola: 1 Csapatnév:. osztályos feladatsor II. forduló 2012/2013. tanév 1. Állapítsátok meg a képek alapján, hogy milyen mozgásokat végez a Föld, és ennek mi a következménye? B mozgás: következmény: 2.

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG

A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG KIALAKULÁSA Zala folyótól a Dunakanyarig Középidő sekély tengereiben mészkő és dolomit rakódott le. Felboltozódás Összetöredezés Kiemelkedés (a harmadidőszak végén) Egyenetlen

Részletesebben

Földtani alapismeretek III.

Földtani alapismeretek III. Földtani alapismeretek III. Vízföldtani alapok páraszállítás csapadék párolgás lélegzés párolgás csapadék felszíni lefolyás beszivárgás tó szárazföld folyó lefolyás tengerek felszín alatti vízmozgások

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT A. helyszín: Elv:

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 12. osztály esti érettségiző szakközép 2016

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 12. osztály esti érettségiző szakközép 2016 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 12. osztály esti érettségiző szakközép 2016 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza

Részletesebben

FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1713 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2018. május 18. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató a javításhoz Ha egy feladatnak a

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. az északi irány

Részletesebben

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA 1. Ausztrália határai: NY: Indiai-óceán - Afrikától É: Timor-tenger, Arafura-tenger - Óceánia szigeteitől K: Nagy-korallzátony, Csendes-óceán - Amerikától D: Indiai-óceán

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. Témazáró feladatlapok 6. osztályos tanulók részére

TERMÉSZETISMERET. Témazáró feladatlapok 6. osztályos tanulók részére termeszetismeret 6:Layout 1 4/15/11 2:51 PM Page 1 Lakotár Katalin TERMÉSZETISMERET Hazánk nagy tájai Témazáró feladatlapok 6. osztályos tanulók részére Évfolyam 5 6 7 8 9 10 a ta nu ló ne ve 1 termeszetismeret

Részletesebben

FÖLDRAJZ 8. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 8. osztályos tanulók részére. Közép-Európa és Magyarország földrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ...

FÖLDRAJZ 8. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 8. osztályos tanulók részére. Közép-Európa és Magyarország földrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ... Lakotár Katalin FÖLDRAJZ. Közép-Európa és Magyarország földrajzi ismeretei TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............................................. a tanuló neve pauz westermann Teljesítmény

Részletesebben

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232 Versenyző

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1311 1 p ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT Északi-sark Északi

Részletesebben

Forrás:

Forrás: Afrika helyzete, felszíne, tájai Igaz vagy hamis? A feladatot az atlasz segítségével oldják meg a tanulók. 1. Afrika a Föld 3. legnagyobb területű kontinense. 2. Afrika kisebb része a keleti, nagyobb része

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT a) 1. Elba 2. Ostrava

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 0521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 21. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1. FELADAT A számolás menete: 90º-47º-23,5º

Részletesebben

Magyarország nagytájai

Magyarország nagytájai Magyarország nagytájai Az Alföld a legnagyobb nagytájunk, túlnyomó része tökéletes síkság, amit a gazdasági művelés által a leginkább átalakított az ember. A löszön kialakult mezőségi talajon gabonatermesztés,

Részletesebben

1 m = 10 dm 1 dm 1 dm

1 m = 10 dm 1 dm 1 dm Ho szúságmérés Hosszúságot kilométerrel, méterrel, deciméterrel, centiméterrel és milliméterrel mérhetünk. A mérés eredménye egy mennyiség 3 cm mérôszám mértékegység m = 0 dm dm dm cm dm dm = 0 cm cm dm

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

A Kárpát-medence TK x235.indd 5 1/16/17 12:22 PM

A Kárpát-medence TK x235.indd 5 1/16/17 12:22 PM A Kárpát-medence 98566 TK 1-46 165x235.indd 5 1/16/17 12:22 PM Helyünk a Kárpát-medencében 1. Keresd meg Európa domborzati térképén a Kárpátokat, az Alpokat és a Dinári-hegységet! Mutasd meg a hegységek

Részletesebben

FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 1912 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2019. május 17. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató a javításhoz Ha egy feladatnak olyan

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI (minimum követelmények) 9. OSZTÁLY

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI (minimum követelmények) 9. OSZTÁLY TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI (minimum követelmények) 9. OSZTÁLY - 2016. A TÉRKÉP 1.1. A térképi ábrázolás Legyen tisztában a térkép és a valóság kapcsolatával, a térképi ábrázolás jelentőségével. Magyarázza

Részletesebben

Földrajz 7. osztály. A harmadik forduló

Földrajz 7. osztály. A harmadik forduló MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KOZMIKUS KÖRNYEZETÜNK

KOZMIKUS KÖRNYEZETÜNK KOZMIKUS KÖRNYEZETÜNK 1. Hogyan épül fel a ma ismert világegyetem? Helyezze el a fogalmakat a megfelelő csoportokba! Nevezze meg a hiányzó csoportokat! 2.Egészítse ki, és lássa el magyarázattal (számok

Részletesebben

VÁZLATOK. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Székelyföld Marosvásárhely, Kolozsvár, Székelyudvarhely

VÁZLATOK. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Székelyföld Marosvásárhely, Kolozsvár, Székelyudvarhely VÁZLATOK XI. A természeti erőforrásokban gazdag Románia ÁLTALÁNOS ADATOK Elhelyezkedése: Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Határai: É: Ukrajna ÉK: Moldova K: Ukrajna,

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 16. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 16. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY

A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY ELSŐ FORDULÓJÁNAK FELADATLAPJA I. KATEGÓRIA Tudnivalók A feladatokat figyelmesen olvasd el! A megoldásokat a mellékelt értékelőlapon kell beadni. Az értékelőlapon

Részletesebben

A Kárpát medence kialakulása

A Kárpát medence kialakulása A Kárpát -medence A Kárpát medence kialakulása Az 1200 km hosszúságú félköríves hegykoszorú és a közbezárt, mintegy 330 000 km2-nyi területű Kárpátmedence egymással szoros összefüggésben és az Alpok vonulataihoz

Részletesebben

Én és Ukrajna tantárgy. Óravázlat. Az óceánok természetvilága. Bakos Ilona Derceni Középiskola 2012. november 13..

Én és Ukrajna tantárgy. Óravázlat. Az óceánok természetvilága. Bakos Ilona Derceni Középiskola 2012. november 13.. Én és Ukrajna tantárgy Óravázlat Az óceánok természetvilága Bakos Ilona 2012. november 13.. TÉMA. Az óceánok természetvilága CÉL. Megismertetni a tanulókat a világóceán és óceán fogalmakkal, az óceánok

Részletesebben

Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás

Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás (P) MAGYARORSZÁG ÉGHAJLATA Gál Tamás tgal@geo.u @geo.u-szeged.hu www.sci.u-szeged.hu/eghajlattan szeged.hu/eghajlattan SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 12. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. B) 2. B) 3. C) 4. A)

Részletesebben

Országismeret. Barangolás hazai tájakon

Országismeret. Barangolás hazai tájakon Országismeret Barangolás hazai tájakon Hazánk felszíne változatos. Síkságokon, dombságokon és hegységeken keresztül visz az utunk, ha bebarangoljuk szép tájait. Magyarország a Kárpát-medence központi részén

Részletesebben

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban!

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban! Ismertesse a Föld helyét a Naprendszerben! 1. A Mutassa be bolygónk fı mozgásait, ismertesse ezek földrajzi következményeit! 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0803 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT A) Rajna B) Elba C)

Részletesebben

A TÉRKÉP A térképi ábrázolás

A TÉRKÉP A térképi ábrázolás TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI (minimum követelmények) 9. és 10. OSZTÁLY - 2019 (A kerettanterv 2018 szeptemberében történt változása miatt a 2018-2019-es tanévben a 9. és 10. évfolyamos osztályok ugyan azt

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1. FELADAT A keleti irányba indult utazónál:

Részletesebben

A feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható!

A feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható! z írásbeli vizsga I. része feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható! 1. feladat Vulkán Utazási Iroda ajánlatából: Tegyen feledhetetlen túrákat gőzölgő, füstölgő vulkánokon, miközben az

Részletesebben

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám. Javítótanár 1 Javítótanár 2 Zsőrielnök

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám. Javítótanár 1 Javítótanár 2 Zsőrielnök CONCURS NAłIONAL AL LICEELOR CU PREDARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ, 2010 MAGYAR TANNYELVŐ ISKOLÁK V. ORSZÁGOS VETÉLKEDİJE, 2010 Concurs de geografie Teleki Sámuel Teleki Sámuel földrajzverseny Geografia fizică

Részletesebben

OKTV 2005/2006 I. forduló földrajz

OKTV 2005/2006 I. forduló földrajz 2 EGYSZERŰ VÁLASZTÁS OKTV 2005/2006 I. forduló földrajz Útmutató: E feladatokban egy kérdés és öt válasz található. Minden ilyen típusú feladatban egy válasz teljesen helyes, ezt kell kiválasztania és

Részletesebben

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

TÁJÉKOZÓDÁS A VILÁGEGYETEMBEN ÉS A FÖLDÖN. A csillagászati ismeretek fejlõdése

TÁJÉKOZÓDÁS A VILÁGEGYETEMBEN ÉS A FÖLDÖN. A csillagászati ismeretek fejlõdése TÁJÉKOZÓDÁS A VILÁGEGYETEMBEN ÉS A FÖLDÖN A csillagászati ismeretek fejlõdése 1. Hasonlítsd össze a három ábrát! A Sz B Sz C M Föld M M M Nap Föld Nap J J V V Nap......... a) Mely tudósok világképét mutatják

Részletesebben

A Föld felületének 71%-át víz borítja, ennek kb. 2,5%-a édesvíz, a többi sós víz, melyek a tengerekben, illetve óceánokban helyezkednek el.

A Föld felületének 71%-át víz borítja, ennek kb. 2,5%-a édesvíz, a többi sós víz, melyek a tengerekben, illetve óceánokban helyezkednek el. Vízburok A Föld felületének 71%-át víz borítja, ennek kb. 2,5%-a édesvíz, a többi sós víz, melyek a tengerekben, illetve óceánokban helyezkednek el. Az édesvízkészlet gleccserek és állandó hótakaró formájában

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 0513 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 18. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1.

Részletesebben

POKK PÉTER LÁNG GYÖRGY

POKK PÉTER LÁNG GYÖRGY POKK PÉTER LÁNG GYÖRGY Földrajz munkafüzet 7. osztályosoknak Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 1. A trópustól a jégvilágig Mérési napló Időjárási megfigyelések A napsugarak hajlásszöge

Részletesebben

FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 1812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2018. október 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató a javításhoz Ha egy feladatnak a

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. rész Földközi-tenger: 2., 3. Balti-tenger:

Részletesebben

XLI. Megyei Komplex Tanulmányi Verseny FÖLDRAJZ 2015/2016.

XLI. Megyei Komplex Tanulmányi Verseny FÖLDRAJZ 2015/2016. FÖLDRAJZ 2015/2016. minden földrajzi tudománynak természetszerűleg a szülőföldés honismeret a kiindulása és kezdete. Egyént és népet egyaránt saját környezete érdekel legelőször /Fodor Ferenc / Dunaújváros,

Részletesebben

HELYI TANTERV. Földrajz

HELYI TANTERV. Földrajz HELYI TANTERV Földrajz 9. nyelvi előkészítő évfolyam Heti: 1 óra keret Európa földrajza 4 Magyarország földrajza 10 Társadadlmi folyamatok a 21. század elején 2 Helyünk a világegyetemben 1 A Föld szerkezete

Részletesebben

I. rész 6. 3. Feladatsor

I. rész 6. 3. Feladatsor Feladatsor 2. I. rész Az I. részfeladatlap megoldásához középiskolai atlasz, illetve egyéb segédeszköz nem használható. 1. Oldja meg a feladatokat a térképvázlat alapján! a) Nevezze meg a tér ké pvázlaton

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT 1. C 2. A 3. A 4. A 5.

Részletesebben

Magyarország tájtípusai és tájai. Bevezetés

Magyarország tájtípusai és tájai. Bevezetés Magyarország tájtípusai és tájai Bevezetés A földrajzi táj fogalma A táj a földfelszín egy konkrét részlete, amely szerkezete és működése alapján egy egységet alkot, és ez jól látható módon is elkülöníthetővé

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0512 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1. összetevő 1. FELADAT a) 1. Chicago 2. Washington

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. rész 1. FELADAT 1. Hamburg 2.

Részletesebben