TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÖRNYEZETÜNK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÖRNYEZETÜNK"

Átírás

1 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 1 Szili István TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÖRNYEZETÜNK témazáró feladatlapok 12 éves tanulóknak ajánlott Évfolyam a ta nu ló ne ve 1

2 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 2 Térképészeti ismeretek Témazáró feladatlap A változat Elérhetô pontszám 60 p. 1. Mely térelemeket árbázolja a térkép? 4 p. a c b d 2. Mely nézetbôl készül a térképi ábrázolás? 3 p. A tereptárgyak mely adatait szükséges a legpontosabban ábrázolni? a b 3. Melyek a domborzat ábrázolásának módszerei? 3 p. a b c 4. Hogyan segít a tájékozódásban a térkép kerete? 3 p. 5. Mit jelent a térkép alábbi méretaránya? 6 p. M=1: tehát a térkép egy M=1: tehát a térkép egy a valóságban kilométernek felel meg. a valóságban kilométernek felel meg. 6. Az atlasz vonalas aránymértékének segítségével állapítsd meg az alábbi távolságokat! 5 p. a Velencei-tó és a Balaton távolsága a Csepel sziget hossza Mekkora távolságra van a Kékestetô a Dunától? a Balaton és a Fertô-tó távolsága a Fertô-tó hossza km km km km km 2

3 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 3 7. Minek a segítségével lehet tájékozódni égitestünk felszínén? 12 p. Mely részekbôl áll a földrajzi fokhálózat: a) b) Ismertesd a kezdôkörök nevét! a) b) Mit értesz egy pont földrajzi szélességén? Mit értesz egy pont földrajzi hosszúságán? 8. Egészítsd ki a mondatokat! 8 p. Az Egyenlítô a Sarkpontoktól távolságra van, a Földet és félgömbre osztja. A szélességi körök egymással és hosszuk a sarkpontok felé egyre. A szélességi köröket az -tôl a felé fokig számozzuk. 9. A földrajzi fokhálózat segítségével határozd meg az alábbi kiemelkedések pontos fekvését! 8 p. földrajzi szélesség földrajzi hosszúság északi déli északi déli Etna Gerlachfalvi csúcs Fuji Kilimandzsáró 10. Mely szigeteken találhatók az alábbi adatokkal jelölt pontok? 8 p. É.sz. 35 K.h. 25 É.sz. 40 K.h. 9 D.sz. 3 K.h. 80 D.sz. 40 K.h. 175 Mely tavak felületére esnek az alábbi adatokkal jelölt pontok? É.sz. 45 K.h. 60 É.sz. 40 K.h. 90 D.sz. 3 K.h. 33 É.sz. 42 Ny.h

4 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 4 Térképészeti ismeretek Témazáró feladatlap B változat Elérhetô pontszám 60 p. 1. Határozd meg a térkép fogalmát! 3 p. 2. Hogyan segít a modern technika a terep pontos felmérésében? 4 p. 3. Mely jelrendszerek segítségével ábrázol a térkép? 3 p. a) b) c) 4. Mit ábrázol a térkép domborzati jelrendszere? 3 p. a) b) c) 5. Mit jelent a térkép alábbi méretaránya? 6 p. M=1: tehát a térkép egy a valóságban kilométernek felel meg. M=1: tehát a térkép egy a valóságban kilométernek felel meg. 6. Az atlasz vonalas aránymértékének segítségével állapítsd meg az alábbi távolságokat! 5 p. a Fertô-tó és a Velencei-tó távolsága a Balaton hossza Mekkora a legkisebb távolság a Duna és a Tisza között a Fehér-tó és a Balaton távolsága a Szigetköz hossza km km km km km 4

5 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 5 7. Határozd meg a Földgömb fogalmát! 12 p. Miért hozták létre a földrajzi fokhálózatot? Hasonlítsd össze a földrajzi fokhálózat köreinek jellemzôit! körök körök irányuk hosszuk egymáshoz viszonyított helyzetük 8. Egészítsd ki a mondatokat! 8 p. A kezdô hosszúsági kör a Földet és félgömbre osztja. A földrajzi a városon áthaladó délkörtôl irányba fokig és irányba fokig számítjuk. 9. A földrajzi fokhálózat segítségével határozd meg az alábbi kiemelkedések pontos fekvését! 8 p. földrajzi szélesség földrajzi hosszúság észak déli észak déli Mont Blanc Olümposz Csomolungma Aconcagua 10. Mely szigeteken találhatók az alábbi adatokkal jelölt pontok? 8 p. É.sz. 40 K.h. 9 É.sz. 65 Ny.h. 20 É.sz. 0 K.h. 110 D.sz. 20 K.h. 45 Mely tavak felületére esnek az alábbi adatokkal jelölt pontok? É.sz. 62 K.h. 62 É.sz. 52 K.h. 105 É.sz. 13 K.h. 14 D.sz. 16 Ny.h. 69 5

6 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 6 Éghajlati ismeretek Témazáró feladatlap A változat Elérhetô pontszám: 50 p. 1. Egészítsd ki a táblázatot! 8 p. a napsugarak hajlásszöge felmelegedés Egyenlítô vidéke Sarkvidékek Miként változik a napsugarak hajlásszöge a Föld forgása következtében? Mely idôpontokban legmagasabb a hajlásszög? 2. Mi az évi idôszámítás alapja? 3 p. Mennyi idô alatt kerüli meg a Föld a Napot? A keringési pálya alakja? 3. Mi az oka a nyár kialakulásának? 3 p. 4. Mely szabályosság érvényesül adott földrajzi helyen a hajlásszögek változásában? 3 p. 5. Jellemezd az alábbi területek besugárzásviszonyait! 6 p. besugárzás következménye kialakult éghajlati az év során a hômérsékletre övezet elnevezése Egyenlítô környéke Egyenlítô és Sarkvidékek közti területek 6. Melyek a Föld Nap körüli keringésének nevezetes idôpontjai? 4 p. c) d) 6

7 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 7 7. Elemezd a nevezetes idôpontokban elôállt jelenségeket a táblázat szempontjai szerint! 8 p. Mely félgömbön Hol alakul ki Mely évszak kezdôdik hosszabbak a sarki déli északi nappalok éjszakák nappal éjszaka félgömbön félgömbön december 22. szeptember Mely nevezetes szélességi körök között fordulhat elô a Nap merôleges delelése? 6 p. Hol alakulhatott ki a négy évszak? Mi ennek az oka? Mely éghajlati övezet alakult ki a térítô és sarkkörök között? 9. Mely tényezôk módosítják a valóságban az ideális éghajlati övezetek határait? 4 p. c) d) 10. Írd az állítások elé az éghajlati övezetnek a kezdôbetûjét, melyre vonatkozik! 5 p. forró övezet F mérsékelt övezet M hideg övezet H négy évszak jellemzi egyes területein csaknem minden nap esik az esô soha el nem olvadó csapadékból jégtakarók képzôdtek peremein alakultak ki a Föld legszárazabb területei csapadéka szilárd halmazállapotban hull. 7

8 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 8 Éghajlati ismeretek Témazáró feladatlapok B változat Elérhetô pontszám: 50 p. 1. Miért különbözik a Föld felszínére esô napsugarak hajlásszöge? 5 p. a) b) Hogyan változik a hajlásszög az Egyenlítôtôl távolodva? Hogyan változik a napsugarak hajlásszöge napkeltétôl a nap deleléséig? deleléstôl napnyugtáig? 2. Hova mutat a Föld tengelye? 3 p. Mekkora szöget zár be a keringés síkjával? Hogyan alakul helyzete a keringés során? 3. Mi okozza az évszakok váltakozását? 4 p. 4. Mi az oka a tél kialakulásának? 3 p. 5. Jellemezd az alábbi területek besugárzásviszonyait! 6 p. besugárzás következménye kialakult éghajlati az év során a hômérsékletre övezet elnevezése Sarkvidékek az Egyenlítô és a Sarkvidékek közti területek 8

9 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 9 6. Egészítsd ki a táblázatot! 8 p. Hol delel a Nap Írd le az idôpont merôlegesen elnevezését december 22. március 21. június 22. szeptember Elemezd a nevezetes idôpontokban elôállt jelenségeket a táblázat szempontjai szerint 8 p. Mely félgömbön Hol alakul ki Mely évszak kezdôdik hosszabbak a sarki déli északi nappalok éjszakák nappal éjszaka félgömbön félgömbön március 21. június Húzz vonalat az összetartozó fogalmak közé 3 p. évente egyszer delel a Nap merôlegesen évente kétszer delel a Nap merôlegesen Egyenlítô Baktérítô Ráktérítô 9. Írd az ábrába az éghajlati övezetek elvi határait! 5 p. 10. Írd az állítások elé az éghajlati övezetnek a kezdôbetûjét, melyre vonatkozik! 5 p. forró övezet F mérsékelt övezet M hideg övezet H területén hetekig le sem nyugszik, illetve fel sem kel a Nap hômérséklete állandóan 20 C felett van az évszakok közti hômérsékletkülönbség igen jelentôs téli évszak uralkodik csapadékmennyisége évi mm 9

10 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 10 Magyarország tájai Témazáró feladatlap A változat Elérhetô pontszám: 64 p. 1. Sorolj fel tájalkotó tényezôket! 4 p. c) d) 2. Sorold fel hazánk nagytájait felszínformák szerint! 9 p. felszínforma nagytáj 3. Mely kôzetanyagokat tárták fel a mélyfúrások az Alföld területén? 5 p. a) b) c) Mely erôk alakították az Alföld felszínét? 4. Írd a térképvázlatba az alföldek felszínét formáló folyók nevét! 6 p. 5. Írd a térképvázlatba a löszvidékek nevét! 8 p. Hogyan alakult ki a lösz? 6. Vázold a tanúhegyek kialakulásának folyamatát! 6 p. 7. Ismertesd a Balaton legfontosabb adatait! 5 p. - hossza: km - szélessége: km - mélysége: km - táplálói: - lefolyása: 10

11 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page Írd a térképvázlatba a Dunántúli-középhegység tagjainak nevét! 7 p. 9. Említs példát a Balaton-felvidék vulkáni képzôdményeire! 6 p. a) b) c) Mely kôzetbôl állnak? Hogyan alakultak ki? 10. Húzz vonalat az összetartozó fogalmak köré! 6 p. Karancs felszínalkotó kôzet Börzsöny mészkô Bükk andezit Aggteleki riolit Mátra Zempléni-hegység 11. Nevezd meg hazánk legmagasabb csúcsát! 2 p. Mely hegységben található? 11

12 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 12 Magyarország tájai Témazáró feladatlap B változat Elérhetô pontszám: 64 p. 1. Miként csoportosítják a tájakat kiterjedés szerint? 6 p. tájtípus példa 2. Egészítsd ki a mondatokat! 9 p. Hazánk az Egyenlítôtôl -ra található, a szélességi fokok mentén, a hosszúság és foka között fekszik. Területe négyzetkilométer, ami -ban, a békeszerzôdéskor alakult ki. 3. Írd a térképvázlatba a hazánkkal szomszédos országok nevét. 7 p. 4. Írd a térképvázlatba az Alföld homoktájainak nevét! 6 p. Ismertesd kialakulásukat! 5. Értékeld a folyószabályozási munkálatokat! 4 p. 6. Írd le a térképvázlatba a Dunántúli-dombságot határoló vizek nevét. 8 p. Ismertesd a Dunántúli-dombság felszínén uralkodó kôzet képzôdését, vastagságát! 7. Melyek a Mecsek-hegységet felépítô kôzetek? 4. p. a b Mely ásványkincsek találhatók a hegységben? a b 12

13 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page Húzz vonalat az összetartozó fogalmak közé! 7 p. felszínalkotó kôzet andezit gránit dolomot mészkô hegyvidék Velencei-hegység Visegrádi-hegység Pilis Vértes Bakony Keszthelyi-hegység Gerecse 9. Magyarázd meg a karsztvíz képzôdését, felhasználását! 5 p. Milyen veszélyekkel jár a bányászat karsztvíz-kiemelô tevékenysége? 10. Írd a térképvázlatba az Északi-középhegység tagjainak nevét! 8 p. Hogyan alakult ki a Mátra és a Börzsöny felszíne? 13

14 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 14 Kárpát-medence és Európa Témazáró feladatlap A változat Elérhetô pontszám: 51 p. 1. Írd a térképvázlat megfelelô helyére az alábbi tájak nevét! 4 p. Északnyugati-Kárpátok Keleti-Kárpátok Alpokalja Erdélyi-Magymedence 2. Húzz vonalat az összetartozó fogalmak, megállapítások közé! 4 p. Északnyugati-Kárpátok Északkelet-Kárpátok Keleti-Kárpátok Déli-Kárpátok tengerszemek fordulnak elô a Székely-havasokat foglalja magába a Fogarasi-havasokat tartalmazza a Kárpátok legmagasabb csúcsával büszkélkedik 3. Húzd alá az Alföld felé igyekvô folyók nevét! 7 p. Olt, Szamos, Beszterce, Tisza Írd az alábbi folyók nevét a térképvázlatba! Dráva, Sebes-Körös, Bodrog, Maros, Duna 4. Írd a térképvázlat megfelelô helyére az alábbi fogalmakat jelölô betûket, számokat! 10 p. a. Ír-sziget b. Ibériai-félsziget c. Skandináv-félsziget d. Északi-tenger e. Ural-hegység f. Fekete-tenger 1. Francia-középhegység 2. Elba 3. Német-középhegység 4. Párizsi-medence 5. Mely folyókra vonatkoznak az alábbi megállapítások? 3 p. rövid, de igen bôvizû folyó deltatorkolata a Kaszpi-tenger vizét töltögeti a Közép-Orosz-hátságból az Azovi-tengerbe vezeti a vizeket 6. A megállapítások betûjelét írd a megfelelô táj után! 4 p. a) magasabb b) kevesebb gleccsert tartalmaz c) több vonulatra tagolódik d) a Kárpátokban folytatódik Nyugati-Alpok: Keleti-Alpok: 14

15 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page Írd a megállapításokat jelzô betûket a megfelelô fogalom után! 5 p a. vulkanizmus jellemzik b. végmoréna tavak alakultak ki rajta c. éghajlata óceáni d. felszínét a jég által letarolt gránitos kôzetek uralják e. a Skandináv-hegységet tartalmazza Észak-Európa: Dél-Európa: 8. Hogyan formálta a felszínt a jég Észak-Európában? 5 p. 9. Sorold fel Dél-Európa leghíresebb vulkánjait! 4 p. c) d) 10. Miért váltak szigetté a Brit-szigetek? 5 p. 15

16 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 16 Kárpát-medence és Európa Témazáró feladatlap B változat Elérhetô pontszám: 51 p. 1. Írd a térképvázlat megfelelô helyére az alábbi tájak nevét! 4 p. Északnyugati-Kárpátok Déli-Kárpátok Kisalföld Erdélyi-peremhegyvidék 2. Húzz vonalat az összetartozó fogalmak, megállapítások közé! 4 p. Északnyugati-Kárpátok Északkeleti-Kárpátok Keleti-Kárpátok Déli-Kárpátok mind a négy kôzetövezetet tartalmazza a Magas-Tátrát foglalja magában eljegesedés nyomát viseli híres átjárója a Vereckei-hágó 3. Húzd alá az Alföld felé igyekvô folyók nevét! 7 p. Zsil, Maros, Szeret, Sebes-Körös Írd az alábbi folyók nevét a térképvázlatba! Tisza, Mura, Garam, Szamos, Vág 4. Írd a térképvázlat megfelelô helyére az alábbi fogalmakat jelölô betûket, számokat! 10 p. a. Izland b. Balkán-félsziget c. Angol-sziget d. Földközi-tenger e. Appenini-félsziget f. Kelet-Európai-síkság 1. Rajna folyó 2. Német-Lengyel síkság 3. Londoni-medence 5. Mely folyókra vonatkoznak az alábbi megállapítások? 3 p. Európa leghosszabb folyója nagy deltatorkolatot épített ki a Fekete-tenger nyugati peremén azonos nevû hegységbôl a Kaszpi-tengerbe ömlik 6. A megállapítások betûjelét írd a megfelelô táj után! 4 p. a) alacsonyabb b) több gleccsert tartalmaz c) több négyezer métert meghaladó csúcsa is van d) legmagasabb csúcsa a Mont Blanc Nyugati-Alpok: Keleti-Alpok: 16

17 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page Írd a megállapításokat jelzô betûket a megfelelô fogalom után! 5 p. a. jelentôs szerepet játszott a jég lepusztító munkája b. fenékmoréna-tavak jellemzik c. éghajlata mediterrán d. hegységei karsztosodtak e. az Appenineket tartalmazza Észak-Európa: Dél-Európa: 8. Mely kôzetek jellemzôk az Északkelet-Kárpátok négy vonulatára? 5 p. c) d) 9. Sorolj fel a jég által kialakított észak-európai tavakat! 4 p. c) d) 10. Miért váltak szigetté a Brit-szigetek? 5 p. 17

18 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 18 Óceánok tengerek kontinensek Témazáró feladatlap A változat Elérhetô pontszám: 66 p. 1. Egészítsd ki a mondatokat! 8 p. A föld felülete négyzetkilométer, melynek %-át a, %-át foglalják el. Az félgömbön a szárazföldek aránya mint a félgömbön. 2. Ismertesd az Atlanti-óceán tengelyében lejátszódó jelenséget! 4 p. 3. Írd az állítások elé az óceán kezdôbetûjét, melyre vonatkozik! 5 p. a Föld legmélyebb pontját rejti területe a legkisebb a Jeges-tenger kapcsolódik hozzá a Föld vízfelületének csaknem felére kiterjed a kontinensünket érintô meleg áramlást tartalmazza 4. Hol helyezkedhetnek el a tengerek a szárazföldekhez viszonyítva? 5 p. Sorolj fel peremtengereket! c) d) 5. Mely ásványkincset tartalmazza a tenger vize? 3 p. Hogyan nyerik ki az értékes nyersanyagot? 6. Milyen hatással van a tengervíz mozgása a szárazföldekre? 6 p. a hullámzás révén: az ár-apály mozgás révén: a tengeráramlások révén: 7. Ismertesd a földrészek mai helyzetét, területét kialakító folyamatot! 5 p. 18

19 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page Írd az állítás elé a kontinens nevét, amelyre vonatkozik! 6 p. észak-déli irányban hatalmas hegység szegélyezi a Föld legmagasabb kiemelkedését tartalmazza a Föld legnagyobb területû sivatagját hordozza nem önálló szárazföld, széles sávban összefügg a legnagyobb kontinessel területe legkisebb a földrészek közül a leghidegebb szárazföld 9. Mit tudsz róluk? 12 p. 1) Nagy-Vízválasztó-hegység 2) Észak-Amerika 3) Ahaggar, Tibeszti 4) Dél-Amerika 5) Ural 6) Európa Írd a hegyvidékek számát a térképvázlat megfelelô helyére! (20. oldal) 10. Mit tudsz róluk? 12 p. 1) Murray 2) Észak-Amerika 3) Volga 4) Afrika 5) Dél-Amerika 6) Gangesz Írd a folyók számát a térképvázlat megfelelô helyére! (20. oldal) 19

20 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 20 20

21 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page 21 Óceánok tengerek kontinensek Témazáró feladatlap B változat Elérhetô pontszám: 66 p. 1. Állítsd területnagyság szerinti sorrendbe a Föld óceánjait! 8 p. a) b) c) Mely képzôdmények tagolják az óceánok aljzatát? 2. Hogyan függ össze az Atlanti-óceán fejlôdése a kontinensek vándorlásával 4 p. 3. Írd az állítás elé az óceán kezdôbetûjét, melyre vonatkozik! 5 p. tengelyében hátság húzódik végig északról Ázsia határolja medencéje a legôsibb Izland-szigetét övezi medencéjébôl szigetívek emelkednek ki 4. Csoportosítsd a tengereket a szárazföldekhez való viszonyuk alapján! 5 p. a) b) Sorolj fel beltengereket! a) b) c) 5. Sorold fel a tengervíz mozgásait! 3 p. a) b) c) 6. Mely változatát különböztetjük meg a tengeráramlásoknak? 6 p. a) b) Ismertesd a kontinensünket érintô tengeráramlás hatását! 21

22 foldrajz:layout 1 4/15/11 2:41 PM Page Állítsd növekvô területnagyság szerinti sorrendbe égitestünk földrészeit! 6 p. c) d) e) f) 8. Írd az állítás elé a kontinens nevét, amelyre vonatkozik! 5 p. a Föld legmagasabb kiemelkedése koronázza a legszárazabb földrész a Föld legnagyobb jégtakaróját hordozza a legbôvizûbb folyó kanyarog rajta a Föld legnagyobb területû sivatagja alakult ki rajta 9. Mit tudsz róluk? 12 p. 1) Pireneusok 2) Észak-Amerika 3) Himalája 4) Atlasz 5) Dél-Amerika 6) Kaukázus Írd a hegységek számát a térképvázlat megfelelô helyére! (20. oldal) 10. Mit tudsz róluk? 12 p. 1) Kongó-medence 2) Észak-Amerika 3) Hindusztáni-alföld 4) Európa 5) Dél-Amerika 6) Kínai-alföld Írd a tájak számát a térképvázlat megfelelô helyére! (20. oldal) 22

A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapjai FÖLDRAJZBÓL

A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapjai FÖLDRAJZBÓL A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapjai Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont FÖLDRAJZBÓL ÚTMUTATÓ A munka megkezdése

Részletesebben

Földön innen Földön túl

Földön innen Földön túl foldrajz 8:Layout 1 4/15/11 12:14 PM Page 1 Lovizer Ferencné Földön innen Földön túl ok Évfolyam 5 6 7 8 9 10 14 éves tanulók részére a ta nu ló ne ve 1 foldrajz 8:Layout 1 4/15/11 12:14 PM Page 2 A Föld

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2013. október 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2013. október 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 13. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 13. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Európa regionális földrajza

Európa regionális földrajza Európa regionális földrajza Természetföldrajz Gábris, Gyula Horváth, Erzsébet Horváth, Gergely Kéri, András Móga, János Nagy, Balázs Nemerkényi, Antal Pavlics, Károlyné Simon, Dénes Telbisz, Tamás Európa

Részletesebben

EURÓPA REGIONÁLIS TERMÉSZETI FÖLDRAJZA I.

EURÓPA REGIONÁLIS TERMÉSZETI FÖLDRAJZA I. A kétciklusú képzés bevezetése a magyar felsőoktatásban a természettudományi szakokon. Alkalmazkodás a munkaerőpiac igényeihez. HEFOP-3.3.1-P-2004-06-0016/1.0 Az Európai Szociális Alap támogatásával EURÓPA

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 16. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 16. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet. 7. évfolyam

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet. 7. évfolyam A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FÖLDRAJZ 7. évfolyam Rebák Sándor Rebákné Németh Erzsébet TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 Szaktanári segédanyag

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont ÚTMUTATÓ A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP A munka megkezdése előtt

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 16. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz

Részletesebben

3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1

3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1 3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1 A vizsgán a jelöltnek a földrajzi-környezeti ismeretein kívül számot kell adnia az alábbi földrajzi kompetenciák adott

Részletesebben

3. A földrajz (Földünk és környezetünk) tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása

3. A földrajz (Földünk és környezetünk) tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása A kétszintű érettségi vizsgára történő felkészítés során elsősorban a korábban megszerzett regionális földrajzi ismeretek elmélyítése és új szempontok szerinti rendszerezése történik a 11-12. évfolyamon.

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. május 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. május 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK)

FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) A földrajz (Földünk és környezetünk) tantárgy vizsgamodellje több szempontból is lényegesen különbözik a korábbi földrajzi érettségitől. A középszintű érettségi vizsgán

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK)

FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) A földrajz (Földünk és környezetünk) tantárgy vizsgamodellje több szempontból is lényegesen különbözik a korábbi földrajzi érettségitől. A középszintű érettségi vizsgán

Részletesebben

3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1

3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1 3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1 A vizsgán a jelöltnek a földrajzi-környezeti ismeretein kívül számot kell adnia az alábbi földrajzi kompetenciák adott

Részletesebben

3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1

3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1 3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1 A vizsgán a jelöltnek a földrajzi-környezeti ismeretein kívül számot kell adnia az alábbi földrajzi kompetenciák adott

Részletesebben

A FÖLDRAJZ ÉRETTSÉGI VIZSGA SZERKEZETE. Feladatsorok és javítási-értékelési útmutatók

A FÖLDRAJZ ÉRETTSÉGI VIZSGA SZERKEZETE. Feladatsorok és javítási-értékelési útmutatók A FÖLDRAJZ ÉRETTSÉGI VIZSGA SZERKEZETE Feladatsorok és javítási-értékelési útmutatók A földrajz érettségi tétel 3 fő részből áll. Az I. tétel Európa, a II. tétel Románia, míg a III. tétel: az Európai Unió

Részletesebben

LÓCZY LAJOS ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI FÖLDRAJZI TANULMÁNYI VERSENY

LÓCZY LAJOS ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI FÖLDRAJZI TANULMÁNYI VERSENY A 2010/2011-es tanév LÓCZY LAJOS ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI FÖLDRAJZI TANULMÁNYI VERSENY írásbeli fordulójának feladatai a 9. évfolyam számára Figyelem! A megoldólap adatait nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a 17130 Lakóhelyünk, a Föld című tankönyvhöz (heti 2 + 2 óra)

Tanmenetjavaslat a 17130 Lakóhelyünk, a Föld című tankönyvhöz (heti 2 + 2 óra) Tanmenetjavaslat a 17130 Lakóhelyünk, a Föld című tankönyvhöz (heti 2 + 2 óra) I. A FÖLD ÉS BOLYGÓTESTVÉREI TÁJÉKOZÓDÁS A FÖLDI TÉRBEN ÉS IDŐBEN 1. A napistenektől az UFO-kig A csillagászat rövid története

Részletesebben

Földrajz Évfolyamvizsga 2011/2012

Földrajz Évfolyamvizsga 2011/2012 Földrajz Évfolyamvizsga 2011/2012 A vizsga anyaga az iskolánkban használt, a MOZAIK Kiadó Földrajz tankönyvcsaládjára épül. A feltüntetett oldalszámok ezen tankönyvek oldalszámait jelzik az évfolyam megjelölése

Részletesebben

Segédanyag, vázlatok formájában

Segédanyag, vázlatok formájában 1, Természetföldrajz segédanyag Segédanyag, vázlatok formájában Földünk mozgásai 1. A Föld forog a saját tengelye körül, óramutató járásával ellentétesen, időtartama kb. 24 óra. A képzelt tengelyének felszíni

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK MŰVELTSÉGI TERÜLET FÖLDRAJZ 7-8. évfolyam Bevezetés A Földünk és környezetünk műveltségi terület a tanulókat tájékozódni, eligazodni tanítja hazánkban és a kontinenseken. Tudatosuljon

Részletesebben

FÖLDRAJZ 8. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 8. osztályos tanulók részére. Közép-Európa és Magyarország földrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ...

FÖLDRAJZ 8. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 8. osztályos tanulók részére. Közép-Európa és Magyarország földrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ... Lakotár Katalin FÖLDRAJZ. Közép-Európa és Magyarország földrajzi ismeretei TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............................................. a tanuló neve pauz westermann Teljesítmény

Részletesebben

Lakotár Katalin FÖLDRAJZ 7. Kontinensek földrajzi ismeretei. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 7. osztályos tanulók részére. ... a tanuló neve.

Lakotár Katalin FÖLDRAJZ 7. Kontinensek földrajzi ismeretei. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 7. osztályos tanulók részére. ... a tanuló neve. Lakotár Katalin FÖLDRAJZ 7. Kontinensek földrajzi ismeretei TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 7. osztályos tanulók részére........... a tanuló neve pauz westermann Teljesítmény összesítése A Afrika és Ausztrália Amerika

Részletesebben

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont ÚTMUTATÓ A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Tisztelt Versenyző! A

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 16. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz

Részletesebben

I. AZ ERDŐ NÖVÉNYEI 1. Cserjék az erdőben. A tölgyfa, a bükkfa, az erdei fenyő

I. AZ ERDŐ NÖVÉNYEI 1. Cserjék az erdőben. A tölgyfa, a bükkfa, az erdei fenyő I. AZ ERDŐ NÖVÉNYEI 1. Cserjék az erdőben. A tölgyfa, a bükkfa, az erdei fenyő 1. Mi a különbség a cserje és a fa között? Írj CS, illetve F betűt a következő növények után: kocsányos tölgy F, mogyoró CS,

Részletesebben