Lakotár Katalin FÖLDRAJZ 7. Kontinensek földrajzi ismeretei. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 7. osztályos tanulók részére. ... a tanuló neve.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lakotár Katalin FÖLDRAJZ 7. Kontinensek földrajzi ismeretei. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 7. osztályos tanulók részére. ... a tanuló neve."

Átírás

1 Lakotár Katalin FÖLDRAJZ 7. Kontinensek földrajzi ismeretei TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 7. osztályos tanulók részére a tanuló neve pauz westermann

2 Teljesítmény összesítése A Afrika és Ausztrália Amerika elérhetõ elért pontszám érdemjegy Ázsia B Afrika és Ausztrália Amerika elérhetõ elért pontszám érdemjegy Ázsia

3 AFRIKA ÉS AUSZTRÁLIA 1. Határozd meg Kairó földrajzi helyzetét! szélesség º, hosszúság º. Tedd el az atlaszod! Mi Kairó szerepe Egyiptom életében? A Rajzolj a négyszögbe vetõdéses tájat, írd a rajz megfelelõ helyére a betûket! L = lépcsõs vidék, Á = árok. Vetõdéssel keletkezett táj Afrikában pl... Árkos tó: Mit jelölnek a számok? folyó Rajzold a térképvázlatba az Atlasz hegységet! Pontozással jelöld a Szaharát! 8 4. Színezd az egyenlítõi éghajlat területét! Húzd alá az igaz állításokat! Állandóan magas hõmérséklet, nagy hõmérsékletingadozás, alacsony éjszakai hõmérséklet, csapadékos évszak a nyár, esõerdõk fejlõdtek ki, állandóan van csapadék Nevezz meg három, itt termesztett növényt!..... Melyik mezõgazdasági gazdálkodási módra ismersz rá? Növényeket vegyesen ültetik, kézi szerszámokkal dolgoznak, önellátásra termelnek 8 3

4 5. Vonalkázással jelölj a térképen mindkét kontinensen egy-egy sûrûn lakott területet! Jelöld ezeket A-val és B-vel! Mi a magas népsûrûség legfõbb oka? A: B: Melyik kontinens vezet az alábbi ásványkincsek bányászatában? Használd a rövidítést: AF = Afrika A = Ausztrália 4 bauxit:....., gyémánt:....., réz:....., uránérc:....., arany: , kõolaj:....., foszfát:....., vasérc: Állítsd össze Ausztrália kiviteli listáját! Jelöld a térképvázlaton! Sydney, Johannesburg, Szuezi - csatorna 3 Összesen: 47 AFRIKA ÉS AUSZTRÁLIA 1. Melyik ország fõvárosa Canberra?.. B Határozd meg földrajzi helyzetét! szélesség º, hosszúság º Tedd el az atlaszodat! 5 Milyen folyamat alakította ki a rajzon ábrázolt tájat? Jelöld nyilakkal a mozgás irányát! Írj R betût a röghegységre, rajzolj vulkánt a megfelelõ helyre! Jelölj kékkel zuhatagot és tavat! Így keletkezett pl. a. -tó és a. magasföld Afrikában. 8 4

5 Mit jelölnek a számok? folyó Rajzold a térképvázlatba a Szuezi-csatornát, jelöld a Nyugat- ausztráliai - õsföldet! 8 4. Színezd a szavanna éghajlat területét a két kontinensen! Jellemezd az éghajlatot, keretezd be az igaz állítás számát! 1. magas hõmérséklet egész évben csapadékos idõszak a nyár 3. állandóan van csapadék 4. fás, füves növényzet jellemzõ 5. a folyók egyenletes vízjárásúak Nevezz meg itt termeszthetõ növényeket! Melyek az ültetvényes gazdálkodás fõ jellemzõi? a) b)... c)... d) Állapítsd meg, melyik kontinensre jellemzõ! Írd a betûket a vonalakra! A = Afrika, Au = Ausztrália ipar fejletlen:, mezõgazdaság korszerû:, ipar a DK-i partvidéken összpontosul:, a nagyvárosokat nyomornegyedek övezik:, kevés képzett szakember:, jó minõségû árut állít elõ: 6 6. Írd a megfelelõ halmazba az exportcikkeket! Afrika ásványkincs, búza, kávé, gyapjú, gépipari termék, kakaó, gyapot, datolya, bõr Ausztrália 7. Jelöld Afrika két legfejlettebb országát, írd be nevüket is a térképvázlatba! összesen:

6 AMERIKA 1. Milyen távol van egymástól Los Angeles és Chicagó? km Tedd el az atlaszod! Mit jelölnek a számok? 1 A I II III félsziget fennsík Színezd a Mississippi - alföldet! Hasonló táj Dél-Amerikában: Írd a tájak betûjelét a megfelelõ helyre! Brazil-felföld, Appalache -hegység, Orinoco -alföld Melyik tájon találhatók tóvidékek? Hogyan keletkeztek? Melyik éghajlatokra igaz az alábbi jellemzés? forró nyár, hideg tél, közepes nagyságú csapadék, ingadozó vízjárás állandóan magas hõmérséklet, sok csapadék, egyenletes vízjárás természetes növényzet természetes növényzet Az 1 6. tájak közül melyikre jellemzõ? 4. Melyik országra igaz? (Egy szám több helyre is kerülhet!) Kanada USA Brazília 1. jelentõs a vasérc bányászata, kávét és kakaót exportál, 3. az alumíniumkohászat alapja a vízenergia, 4. a legtöbb elektromos energiát termeli, 5. a lakosság nagy része a DK-i iparvidéken tömörül, 6. a mezõgazdasági mûvelés a farmon zajlik, 7. három ipari körzete van

7 5. Mi a fõvárosa? Kanada: Brazília: Jelöld a térképen! A számozott ipari központokat nevezd meg! Írd melléjük egy jellemzõ iparágukat! Színezz egy-egy iparosodott területet Észak - és Dél - Amerikában! Melyek az USA mezõgazdasági övezetei? A: B: C: Írd a betûket a rajzba! Színezd a legeltetõ állattenyésztés területét! AMERIKA 1. Milyen távol van egymástól New York és Mexikóváros? km Tedd el az atlaszod! Mit jelölnek a számok? I II félsziget III Színezd az Amazonas-medencét! Hasonló táj Észak-Amerikában: Írd a kezdõbetûket a megfelelõ helyre! Kanadai-õsföld, Préri, Andok Melyik tájon vannak mûködõ vulkánok? Mi a mûködésük oka? Összesen: B 7

8 3. Melyik éghajlatra jellemzõk a megállapítások? Esõs nyár, száraz tél, magas hõmérséklet, ingadozó vízjárás természetes növényzet: felfelé csökkenõ hõmérséklet, sok csapadék természetes növényzet: Az 1 6. tájak közül melyikre jellemzõ? 6 4. Melyik országra igaz? (Egy szám több helyre is kerülhet!) Kanada USA Brazília 1. természeti kincse a tajga, nehézipara elsõ a világon 3. övezetes mezõgazdasági termelés, 4. nincs bauxitja, de alumíniumkohászata jelentõs, 5. nagy mennyiségû búzát termel, 6. a Mexikói-öböl mentén kõolajat termel, 7. kávét, kakaót exportál 9 5. Melyek az USA ipari körzetei? Írd a betûket a megfelelõ helyre! A:. B:. C:. A folytonos vonalra írj egy ipartelepítõ tényezõt! 8 Színezd a legnagyobb népsûrûségû területeket! 6. Mely városokat jelölik a számok? A nevük mellé írd egy jellemzõ iparágukat! Mi a fõvárosa? Mexikó: Kanada: Jelöld a térképvázlaton! összesen:

9 ÁZSIA A 1. Ázsia legmagasabb pontja: Földrajzi helyzete: szélesség º, hosszúság º. Tedd el az atlaszod! 3 Nevezd meg! folyó tó Az ismert jelekkel ábrázold az 1. és táj típusát a rajzon! Színezéssel és kezdõbetûvel jelöld! Mezopotámia, Pacifikus-hegységrendszer, Tibet, Gangesz Mely éghajlatokat ábrázolják a diagramok? º C º C ºC º C º C º C legalacsonyabb legmagasabb hõm. º C º C évi hõingás éghajlat vízjárás természetes növényzet ilyen táj Termeszthetõ növények:

10 4. Jellemezd Ázsia gazdaságát! Rajzold jelekkel a megfelelõ helyre! vasérc, kõolaj, feketeszén, színesérc Hol a legjellemzõbb? Írd a számokat az országok, térségek területére! 1. rizs gyapot 3. tea 4. narancs, citrom 5. kaucsuk 6. szarvasmarha 7. sertés 8. baromfi Nevezd meg az ipari központokat! Írj egy jellemzõ iparágat a vonalakra! A: B: C: Ázsia legfejlettebb országa: Behozatali cikkei:... Kiviteli cikkek: ÁZSIA 1. Ázsia legmélyebb pontja: Földrajzi helyzete: szélesség º, hosszúság º. Tedd el az atlaszod! Mit jelölnek a számok? Összesen: folyó tó Jelöld az 1. és korát a térképvázlaton az ismert jelekkel! Színezéssel és kezdõbetûvel jelöld! Kínai-alföld, Eurázsiai-hegységrendszer, Ural, Indus 12 3 B 10

11 3. Állapítsd meg az éghajlatokat! º C º C legalacsonyabb legmagasabb hõm. º C º C évi hõingás.... éghajlat vízjárás.... természetes növényzet.... ilyen táj.... Színezd a térképvázlaton! 13 Mi jellemzi Ázsia gazdaságát? Rajzold jelekkel a megfelelõ helyre! kohászat, gépipar, vegyipar, textilipar Nevezd meg az országokat és fõvárosukat! Írd a számokat a legjellemzõbb országokra, térségekre! 1. köles datolya 3. cukornád 4. rizs 5. zöldségfélék 6. szarvasmarha 7. hal 8. sertés A: Délnyugat-Ázsia legfontosabb ásványkincse: B: C: Melyek a legfontosabb ásványkincseik? 20 Színezd a kitermelés fõ területét! Hasznosítása: összesen: 52 11

12 1. EURÓPA Nevezd meg a tájakat! A Írd a megfelelõ helyre! Fekete-tenger, Balti-tenger, Skandináv-hegység, Dinári-hegység, Volga, La Manche- csatorna. Színezd a legõsibb tájat, keretezd be az Eurázsiai - hegységrendszer tagjainak számát! Mit mutat a rajz? Színezd kékkel azt a partszakaszt, amelyikre jellemzõ! 20 Rajzold a térképvázlatba az Észak-atlanti áramlást! Hogyan befolyásolja az éghajlatot? Melyik éghajlatot ismered fel a diagramról? Sorolj fel itt termeszthetõ növényeket! mely részén található? Színezd! 6 12

13 3. Sorolj fel öt európai uniós államot! A Írd a számokat a térképvázlatba! 5 4. Töltsd ki a táblázatot! Természeti erõforrások 1. Észak Iparágak. Nevezd meg a felsõ térképvázlaton jelölt központokat! 1. Nyugat Dél Kelet összesen: 57 13

14 EURÓPA B 1. Nevezd meg a tájakat! Írd a megfelelõ helyre! Adriai-tenger, Északi-tenger, Ural, Appenninek, Szajna, Gibraltári - szoros. Színezd a legõsibb tájat, keretezd be az Eurázsiai - hegységrendszer tagjainak számát! Mit mutat a rajz? Színezd kékkel azt a partszakaszt, ahol ez jellemzõ! 20 Rajzold a térképvázlatba az Északi - sarkkört! Nevezd meg az éghajlati övezeteket! Írd a számokat a térképvázlatba! Melyik éghajlatra ismersz rá? Sorolj fel itt termeszthetõ növényeket! mely részén található? Színezd! 7 14

15 3. Töltsd ki a táblázatot! Természeti erõforrások 1. Nyugat Iparágak. B Nevezd meg az alsó térképvázlaton jelölt központokat! 1. Észak Kelet Dél Nevezz meg az i Unióhoz tartozó országokat! Írd a számokat a megfelelõ helyre! 6 Összesen: 57 15

16 Raktári szám: PK 0677K A kiadó minden jogot fenntart Felelõs kiadó: Dinasztia Tankönyvkiadó Kft Budapest, Tóth István u. 97.

FÖLDRAJZ 8. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 8. osztályos tanulók részére. Közép-Európa és Magyarország földrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ...

FÖLDRAJZ 8. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 8. osztályos tanulók részére. Közép-Európa és Magyarország földrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ... Lakotár Katalin FÖLDRAJZ. Közép-Európa és Magyarország földrajzi ismeretei TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............................................. a tanuló neve pauz westermann Teljesítmény

Részletesebben

570-230 mó évig. 230-65 mó évig. Harmad időszak. Negyed időszak

570-230 mó évig. 230-65 mó évig. Harmad időszak. Negyed időszak A föld története Kor: 4,6 milliárd év 1. Ősidő 4,6 mrd 570 mó évig Kialakultak az ősföldek. Az őslégkör és az ősóceán. Élet megjelent az ősóceánokban. 2. Óidő 570-230 mó évig Őskontinensek kialakulása

Részletesebben

AFRIKA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA

AFRIKA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA Területe: 30,3 millió km 2 Lakossága: kb. 700 millió fő AFRIKA FÖLDRAJZA Afrika a legek kontinense: a második legnagyobb területű kontinens (az első Ázsia - 44,4 millió km 2 ) a második legnagyobb átlagmagasságú

Részletesebben

AFRIKA GAZDASÁGA A MEZÔGAZDASÁG

AFRIKA GAZDASÁGA A MEZÔGAZDASÁG 44% 6% 24% GAZDASÁGA 26% Szántó Rét, legelõ Erdõ Mûveletlen terület Afrika területének megoszlása mûvelési ágak szerint Mi az oka a mûveletlen területek magas arányának? A kakaó fő termelői a Guineai-öböl

Részletesebben

ÁZSIA A TÉRKÉPEN. Szárazföldi határai: Urál-hegység Urál-folyó Fekete-tenger Kaukázus Kaszpi-tó

ÁZSIA A TÉRKÉPEN. Szárazföldi határai: Urál-hegység Urál-folyó Fekete-tenger Kaukázus Kaszpi-tó ÁZSIA A TÉRKÉPEN 1. Határai és partvonala a) Határai Tengeri határai: Szárazföldi határai: Jeges-tenger Csendes-óceán Bering-szoros Indiai-óceán Szuezi-csatorna Vörös-tenger Amerikától Ausztráliától Afrikától

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 21. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 21. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz

Részletesebben

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MEGYEI (FŐVÁROSI) DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA 7. osztály 2014. Kedves Versenyző! Kérünk, mielőtt elkezdenéd a feladatlap kitöltését,

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2013. október 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2013. október 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 19. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A Világ regionális földrajza

A Világ regionális földrajza A Világ regionális földrajza Névanyag és térképgyőjtemény A tansegédlet az alábbi tárgyakhoz szükséges: MFKST 219 Egyéb világrészek társadalomföldrajza I. MFKST 220 Egyéb világrészek társadalomföldrajza

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 25., 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz középszint írásbeli

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Európán kívüli kontinensek. Európa földrajza Magyarország földrajza. Kleininger Tamás. címû tankönyveihez

TANMENETJAVASLAT. Európán kívüli kontinensek. Európa földrajza Magyarország földrajza. Kleininger Tamás. címû tankönyveihez TANMENETJAVASLAT Kleininger Tamás Európán kívüli kontinensek földrajza Európa földrajza Magyarország földrajza címû tankönyveihez Európán kívüli kontinensek földrajza 1. Hogyan használd ezt a könyvet?

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Földrajz Évfolyam: 7 Vizsga típusa: Szóbeli Követelmények, témakörök: Témakör Követelmények 2013 I. Témakör: Tájékozódás

Részletesebben

Földrajz középszintű érettségire történő felkészítés a gimnázium 11 12. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Földrajz középszintű érettségire történő felkészítés a gimnázium 11 12. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Földrajz középszintű érettségire történő felkészítés a gimnázium 11 12. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Földrajz középszint

Részletesebben

A Varga Domokos Általános Iskola helyi tanterve. 1,5 + 2 órás változat FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK* ALAPELVEK, CÉLOK

A Varga Domokos Általános Iskola helyi tanterve. 1,5 + 2 órás változat FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK* ALAPELVEK, CÉLOK A Varga Domokos Általános Iskola helyi tanterve 1,5 + 2 órás változat FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK* ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet

Részletesebben

FÖLDRAJZ. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

FÖLDRAJZ. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2012 FÖLDRAJZ Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2014. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

Földrajz Évfolyamvizsga 2011/2012

Földrajz Évfolyamvizsga 2011/2012 Földrajz Évfolyamvizsga 2011/2012 A vizsga anyaga az iskolánkban használt, a MOZAIK Kiadó Földrajz tankönyvcsaládjára épül. A feltüntetett oldalszámok ezen tankönyvek oldalszámait jelzik az évfolyam megjelölése

Részletesebben

Földrajzi fogalmak. Szintvonal TERMÉSZETFÖLDRAJZ. Földrajzi észak

Földrajzi fogalmak. Szintvonal TERMÉSZETFÖLDRAJZ. Földrajzi észak Földrajzi fogalmak TERMÉSZETFÖLDRAJZ FOGALOM Földrajz Geográfia Földrajzi környezet Csillagászat Asztronómia Univerzum Ősrobbanás Fénysebesség Galaxis Csillag Naprendszer MEGHATÁROZÁS A Föld egészével

Részletesebben

Helyi tanterv. a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma számára. Földrajz

Helyi tanterv. a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma számára. Földrajz Helyi tanterv a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma számára Földrajz 1 1. Bevezetés A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörök 7. évfolyam

Osztályozó- és javítóvizsga témakörök 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és folyamatai 1-2. Környezetünk anyagainak vizsgálata Ásványokból összetett természetes (kőzetek, ércek) és mesterséges anyagok (pl. beton, tégla) összehasonlítása egyéni és csoportos

Részletesebben

A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÚTMUTATÓ

A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÚTMUTATÓ Oktatási Hivatal A versenyző kódszáma: A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont FELADATLAP ÚTMUTATÓ A munka megkezdése

Részletesebben

VÁZLATOK. XXXVI. A mérsékelt éghajlati övezet A MÉRSÉKELT ÖVEZET

VÁZLATOK. XXXVI. A mérsékelt éghajlati övezet A MÉRSÉKELT ÖVEZET VÁZLATOK XXXVI. A mérsékelt éghajlati övezet A MÉRSÉKELT ÖVEZET Általános jellemzők: Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 o C között mozog Évi közepes hőingása:

Részletesebben

XX. Kovács János Országos Középiskolai Földrajz Verseny 2015. február 25. 14.00 óra

XX. Kovács János Országos Középiskolai Földrajz Verseny 2015. február 25. 14.00 óra XX. Kovács János Országos Középiskolai Földrajz Verseny 2015. február 25. 14.00 óra Feladatlap és értékelő lap A dolgozat elérhető maximális pontszáma: 150 pont A dolgozat megírására engedélyezett idő

Részletesebben

Érettségi előkészítő-középszint 11-12. évf. Földrajz

Érettségi előkészítő-középszint 11-12. évf. Földrajz 11-12. évfolyam Célok: Felkészíteni a jelölteket az érettségi vizsga sikeres letételére, a földrajzi-környezeti ismeretek és kompetenciák középszintnek megfelelő, gyakorlat-központú teljesítésére: a köznapi

Részletesebben

A Kenderföld- Somági Általános Iskola. Helyi Tanterve,

A Kenderföld- Somági Általános Iskola. Helyi Tanterve, A Kenderföld- Somági Általános Iskola Helyi Tanterve, amely a 2013/2014. tanévtől az első és ötödik évfolyamtól felmenő rendszerben kerül bevezetésre 2013. 1 Földrajz A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat

Részletesebben

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM Tompáné Balogh Mária ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM A fák birodalma Környezetismeret TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0. kiadás Évfolyam 0... A tanuló neve pauz westermann kiadó ÔSZ A PARKBAN A.

Részletesebben

1. A gázok tulajdonságai

1. A gázok tulajdonságai 1. A gázok tulajdonságai Korábban már tanultunk arról, hogy az anyagok különböző halmazállapotokban lehetnek. Ezek közül az időjárást és az éghajlatot tanulmányozva számunkra a gáz halmazállapot a legfontosabb.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programjának. 2. számú melléklete. Vizsgakövetelmények és a TINI FITT mérés. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programjának. 2. számú melléklete. Vizsgakövetelmények és a TINI FITT mérés. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programjának 2. számú melléklete Vizsgakövetelmények és a TINI FITT mérés Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

II. A vizsgakövetelményekhez kapcsolódó topográfiai fogalmak

II. A vizsgakövetelményekhez kapcsolódó topográfiai fogalmak Az osztályozóvizsga követelményei földrajz tantárgyból 9. és 10. évfolyamon 9. évfolyam I. Általános természetföldrajz Térképi ismeretek, térképi ábrázolás A Nap és a Naprendszer jellemzői, mozgástípusok

Részletesebben