FÖLDRAJZ 8. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 8. osztályos tanulók részére. Közép-Európa és Magyarország földrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDRAJZ 8. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 8. osztályos tanulók részére. Közép-Európa és Magyarország földrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ..."

Átírás

1 Lakotár Katalin FÖLDRAJZ. Közép-Európa és Magyarország földrajzi ismeretei TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére a tanuló neve pauz westermann

2 Teljesítmény összesítése A Közép-Európa Hazánk természeti viszonyai Társadalmi gazdaságföldrajzi környezetünk Hazánk tájai elérhetõ elért pontszám 9 érdemjegy B Közép-Európa Hazánk természeti viszonyai Társadalmi gazdaságföldrajzi környezetünk Hazánk tájai elérhetõ elért pontszám 9 érdemjegy

3 . Nevezd meg a tengereket, folyókat, tájakat! KÖZÉP-EURÓPA A Ny 9 K folyó folyó folyó D 0 Színezz épülõ partszakaszt! Melyik tájra jellemzõ? Írd a négyszögekbe a megfelelõ számokat! morénahalmok szurdokvölgyek feltöltött síkságok. A térképvázlaton jelölt nyilak alapján állapítsd meg, milyen éghajlati hatások érvényesülnek Közép-Európában? Ny: D: K: Aláhúzással jellemezd az éghajlatot! Alpok Nyár Tél Csapadék Éghajlat Mezõgazdaság kevés-sokközepes hûvösmeleg hûvösmeleg hidegzord hidegzord Lengyelalföld kevés-sokközepes Mi a mezõgazdaság vezetõ ágazata a két tájon? Írd a négyszögekbe!. Az iparvidék neve: Fõ energiaforrása: Vezetõ iparágak: Nevezd meg a jelölt várost! Településkarikák berajzolásával jelöld, hol helyezkedik el a legtöbb központ!

4 . Válaszd ki a helyes állítást, betûjelét írd a négyszögbe! Németország iparának a) valamennyi ága fejlett, b) csak néhány ága fejlett. Kohászatához szükséges vasérc nagy részét a) importálja, b) hazai bányáiban termeli ki. Lengyelország legjelentõsebb iparvidéke a) Saar-vidék, b) Szilézia. Svájc fõ energiaforrása a) folyók vízenergiája, b) kõolaj, földgáz. Csehországban kiemelkedõ az a) üveg- és porcelánipar, b) timföldgyártás. Ausztriában sokoldalú a a) textilipar, b) gépgyártás. Szlovákiában országszerte elterjedt a a) szarvasmarhatartás,b) gyümölcstermesztés. Románia a) ásványkincsekben gazdag, b) kõolajbányászata jelentõs csak.. Nevezd meg az országokat és a jelölt városokat! Ország Karikázd be a fõvárosok számát! Húzd alá az EUtagországokat! Mely országokra vonatkozik? A négy országból válaszd ki a megfelelõket, nevük kezdõbetûjét írd a vonalakra! Szocialista országok voltak: gazdaságának minden területe fejlett: átalakuló, fejlõdõ gazdaság jellemzõ: magas színvonalú az infrastruktúra: kohászati, gépipari ágazatok válságba kerültek: Összesen:

5 . Mit jelölnek a számok? KÖZÉP-EURÓPA B folyó folyó Színezd a jégformálta síkság területét! A tájak számát, amelyekre az alábbiak jellemzõk, írd a négyszögekbe! gleccsertavak morénadombok szelíd lejtõk. Melyik az uralkodó éghajlat-alakító az alábbi tájakon? Lengyel-alföld: Alpok: Jellemezd az éghajlatot, húzd alá az igaz állítást! meleghûvös Germánalföld Nyár Tél Csapadék Éghajlat Jellemzõ tenyésztett állat kevés-sokközepes hideghûvös hûvöshideg meleghûvös Románalföld kevés-sokközepes. Az iparvidék neve: Fõ energiaforrása: Jelentõs iparágak: Nevezd meg a központokat!

6 . A helyes megállapítás számát írd a körbe! Románia gazdaságában jelentõs a a) cellulóz- és a faipar, b) elektronikai ipar. Szlovákiában a legtöbb villamos energiát az a) atomerõmûvek, b) szénerõmûvek állítják elõ. Ausztriában a bõséges vízenergia miatt fejlett a a) textilipar, b) alumíniumkohászat. Svájcban kiemelkedõ jelentõségû a a) mezõgazdaság, b) idegenforgalom. Csehország kiemelkedõ ipari ágazata a a) gépgyártás, b) malomipar. Lengyelország bányakincsei a) gyémánt, uránérc, b) kõsó, kálisó. Németország egyik iparvidéke a) Lotaringia, b) Ruhr-vidék. Exportcikkei közül a legjelentõsebbek a) az ásványkincsek, b) az ipari termékek.. Nevezd meg az országokat és a városokat! Ország Karikázd be a fõvárosokat jelölõ számot! Húzd alá az EU-tagországok nevét! Mely országokra jellemzõ? A négy országból válaszd ki a megfelelõket, nevük kezdõbetûjét írd a vonalakra! gazdaságuk kimagaslóan fejlett: szocialista országok voltak: infrastruktúrájukat fejleszteni kell: iparágak válságba kerültek, átalakulnak: gyógyszeriparuk magas színvonalú: Összesen:

7 . HAZÁNK TERMÉSZETI VISZONYAI A Írd az ábra megfelelõ helyére a számokat!. afrikai lemez. eurázsiai lemez. Kárpátok Jelöld nyíllal az afrikai lemez hajdani mozgását! Színezd a Közép-magyarországi szerkezeti vonalat! A kõzetek betûjelét írd a megfelelõ földtörténeti idõhöz! a) mészkõ, b) gránit, c) feketeszén, d) lösz, e) andezit, f) dolomit, g) riolit, h) kristályos pala óidõ középidõ újidõ. Hazánk éghajlata: , átlagos évi középhõmérséklet: Jelöld nyíllal és az égtáj jelével az óceáni éghajlati hatást! Hogyan befolyásolja hazánk éghajlatát? Szavak beírásával válaszolj! nyár tél csapadék hõmérséklet Színezd hazánk legcsapadékosabb és legszárazabb területét! Folyóink vízjárása: Nevezd meg a folyókat a számok segítségével, írd azokat a térképvázlat megfelelõ helyére!. Tisza,. Rába,. Körös,. Dráva,. Sajó. Határozd meg, mi a talajvíz? Miért nem alkalmas ivóvíznek?

8 . Nevezd meg hazánk tájait, számukat írd a rajzba! Mely tájakra jellemzõ? Válaszolj a számok segítségével! õshonos fenyõerdõk: homokpusztai növényzet: mezõségi talajok: bauxit: szénhidrogének: karsztvíz: Színezd hazánk legszennyezettebb levegõjû térségét! Mi ennek az oka? Összesen: HAZÁNK TERMÉSZETI VISZONYAI B. Írd az ábra megfelelõ helyére a számokat!. Közép-magyarországi szerkezeti vonal. eurázsiai lemez. afrikai lemez Milyen irányba mozgott az afrikai lemezdarab? Jelöld nyíllal! Színezd a Kárpátok szerkezeti vonalát! Mely földtörténeti idõben keletkeztek az egyes kõzetek? Írd a számokat a megfelelõ helyre! óidõ középidõ újidõ. gránit,. dolomit,. bauxit,. vöröshomokkõ,. mészkõ,. homok,. bazalt,. riolit

9 . Hazánk a övezetben, a éghajlat területén fekszik. Az évi átlagos csapadékmennyiség mm. Jelöld nyíllal és az égtáj jelével a szárazföldi éghajlati hatást! Szavak beírásával mutasd be hatását! tél nyár hõmérséklet csapadék Színezd hazánk legmelegebb és leghûvösebb területét! A számok segítségével nevezd meg a folyókat!. Kapos,. Maros,. Zagyva,. Zala,. Duna. Hogyan és mikor keletkezett a Balaton? Mi a hévíz, hogyan hasznosítható? Színezd hazánk síksági tájait, nevüket írd a térképvázlatba! Sorold fel a többi tájat, számukat írd a térképvázlat megfelelõ helyére! Mely tájakra vonatkozik? Válaszolj a számok és két táj kezdõbetûjének segítségével! szikes puszták: magashegységi bükkösök: homoktalajok: erdõtalajok: barnaszén: Nevezz meg természeti erõforrásokat, fontossági sorrendben ír le azokat! Összesen: 9

10 . TÁRSADALMI-GAZDASÁGFÖLDRAJZI KÖRNYEZETÜNK A Színezz és nevezz meg két, magas népsûrûségû megyét! Nevük kezdõbetûjét írd a térképvázlatba! Határozd meg, mi a település! Sorolj fel, a városokat jellemzõ szerepköröket! Nevezz meg, karikával és számmal jelölj nagyvárosokat! Nevezd meg az energiatermelõ központokat! Rajzold a négyszögekbe az energiahordozókat! Milyen ipar központja? Ózd: Ajka: Jászberény: Gyõr: Debrecen: Szolnok: Jelöld kezdõbetûkkel a városokat a térképvázlaton! 0

11 . 9 Színezéssel jelölj egy-egy termõterületet búza cukorrépa szõlõ export. Mely központokat jelölik a számok? A folytonos vonalra írd a jellemzõ élelmiszeripari ágat! import. Válogasd szét az árucikkeket!. vasérc,. személygépkocsi,. timföld,. számítástechnikai cikkek,. húskészítmények,. zöldség,. fémtermékek,. textilipari áru. Összesen: TÁRSADALMI-GAZDASÁGFÖLDRAJZI KÖRNYEZETÜNK. Színezz és nevezz meg két, alacsony népsûrûségû megyét! Nevük kezdõbetûjét írd a térképvázlatba! Melyek hazánk településtípusai? a) b) apró- és törpefalvak nagy- és óriásfalvak c) M ia jellemzõ gazdasági tevékenység falun? Jelöld a térképvázlaton, mely tájakon jellemzõ! Határozd meg, mi az agglomeráció! Színezd a legnagyobb agglomerációt! B

12 . Nevezd meg az energiatermelõ központokat! Rajzold a négyszögekbe az energiahordozókat! Nevezd meg az egyes központok jellemzõ iparágát! Dunaújváros: Mosonmagyaróvár: Esztergom: Székesfehérvár: Szolnok: Budapest: Százhalombatta: A kiemelt betûkkel jelöld a városokat a térképvázlaton! Színezéssel jelölj egy-egy termõterületet!. kukorica napraforgó Vonalkázással és nevével jelölj egy történelmi borvidéket! 9. Nevezd meg az élelmiszeripari központokat, a folytonos vonalra írd jellemzõ ágazatukat! Állítsd össze számok beírásával!. szén,. gabona,. déligyümölcs,. híradástechnikai eszközök,. irodagépek,. timföld,. zöldség,. cellulóz. export Összesen: import

13 . Színezd és betûjelét írd a térképre! a) Külsõ-Somogy b) Mátra c) Nyírség d) Mezõföld HAZÁNK TÁJAI. Melyek az egyes tájak természeti, társadalmi adottságai? A Nevezd meg a tájakat, jellemzõ kõzeteiket! Táj Kõzet Írd a számokat a megfelelõ tájakhoz!. kõolaj, földgáz,. kedvezõ földrajzi helyzet,. szakképzett munkaerõ,. jó termõképességû talajok,. ásványkincsek,. kedvezõ felszíni viszonyok Alföld Írd a tájak számát a karikákba! Nevezd meg fõ folyóját! Északiközéphegység Alpokalja. Mutasd be a Kisalföldet! Tájai:

14 Rajzold le a tanúhegy kialakulását! Ilyen hegy a Jelöld a térképvázlaton! A Kisalföld nyara mint az Alföldé, tele , csapadéka Ennek oka: Gazdaságának kedvezõ feltételei: Töltsd ki a táblázatot, a legjellemzõbbeket írd be! Termesztett növények Tenyésztett állatok Vezetõ iparágak Legnagyobb központja: Melyik megye székhelye? Melyik régió része? Jelöld a központot a térképvázlaton! Összesen: 9. HAZÁNK TÁJAI B Nevezd meg a tájakat, jellemzõ kõzeteiket! Táj Kõzet Színezd és betûjelét írd a térképre! a) Zalai-dombság b) Kiskunság c) Hajdúság d) Mecsek

15 . Melyek az egyes tájak természeti, társadalmi adottságai? Írd a számokat a megfelelõ tájakhoz! Kisalföld. jó legelõk,. ásványkincsek,. szakképzett munkaerõ,. kõolaj,. jó közlekedési helyzet, Dunántúliközéphegység. fa Dunántúlidombság. Mutasd be az Északi-középhegységet! Tájai: Jelöld a térképvázlaton a vonulatokra az,,,, kõzetanyagát! Írd a folyóra! Sajó, Zagyva, Ipoly Miért sûrû a vízhálózata? Fõ ásványkincsei: Hol bányásszák ezeket? Jelüket rajzold a megfelelõ helyre! Töltsd ki a táblázatot, a legjellemzõbbeket írd be! Termesztett növények Tenyésztett állatok Vezetõ iparágak Legnagyobb központja: Melyik megye székhelye? Melyik régió része? Jelöld a központot a térképvázlaton! Leghíresebb borvidéke: Jelöld! Összesen: 9

16 Raktári szám: PK 0k A kiadó minden jogot fenntart Felelõs kiadó: Dinasztia Tankönyvkiadó Kft. Budapest, Tóth István u. 9.

570-230 mó évig. 230-65 mó évig. Harmad időszak. Negyed időszak

570-230 mó évig. 230-65 mó évig. Harmad időszak. Negyed időszak A föld története Kor: 4,6 milliárd év 1. Ősidő 4,6 mrd 570 mó évig Kialakultak az ősföldek. Az őslégkör és az ősóceán. Élet megjelent az ősóceánokban. 2. Óidő 570-230 mó évig Őskontinensek kialakulása

Részletesebben

FOGALMAK II. témakör

FOGALMAK II. témakör FOGALMAK II. témakör Magyarország elhelyezkedése a Földön: Magyarország országrészei: Magyarország az északi félgömb keleti felén, Közép-Európában, a Kárpát-medencében, más néven a Közép-Duna medencében

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, 2010. április alegység

Részletesebben

Ár-és belvíz, valamint villámárvíz kockázat értékelése hazánkban

Ár-és belvíz, valamint villámárvíz kockázat értékelése hazánkban Ár-és belvíz, valamint villámárvíz kockázat értékelése hazánkban Az Európai Bizottság a természeti csapások, és az ember okozta katasztrófák megelőzésére irányuló közösségi koncepcióról döntött és felkérte

Részletesebben

15. VÁLTOZAT. 3. Válaszd ki Ukrajna legszélsőbb déli pontját: А B C D

15. VÁLTOZAT. 3. Válaszd ki Ukrajna legszélsőbb déli pontját: А B C D 5. VÁLTOZAT І. Feladatok egy helyes megoldással. Válaszd ki azt az állítást, amely megfelel az Ukrajna földrajza tantárgy fogalmának: А Ukrajna területének összetételéről, geológiai felépítéséről és elhelyezkedéséről

Részletesebben

TÁRSADALOM- FÖLDRAJZ

TÁRSADALOM- FÖLDRAJZ TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ Antropológia Néprajz Kultúrföldrajz P o lit o ló g ia P o lit ik a i f ö ld ra jz TÁRSADALOM- FÖLDRAJZ Demográfia Település- Népességföldrajz Település- Urbanisztika tudomány Történettudomány

Részletesebben

14. VÁLTOZAT. B Alpi gyűrődéses öv D Szkíta-tábla 3. Válaszd ki azt az egyezményes jelet, amellyel a kősót jelölik:

14. VÁLTOZAT. B Alpi gyűrődéses öv D Szkíta-tábla 3. Válaszd ki azt az egyezményes jelet, amellyel a kősót jelölik: . VÁLTOZAT І. Feladatok egy helyes megoldással. Jelöld be annak az ismert tudósnak a nevét, aki talajkutatással foglalkozott Ukrajnában: А Volodimir Vernadszkij B Vaszil Dokucsajev C Olekszandr Vojejkov

Részletesebben

PRINZ GYULA TÁJSZEMLÉLETÉNEK ÉS TÁJRAJZI NEVEINEK KARTOGRÁFIAI VONATKOZÁSAI

PRINZ GYULA TÁJSZEMLÉLETÉNEK ÉS TÁJRAJZI NEVEINEK KARTOGRÁFIAI VONATKOZÁSAI ELTE Természettudományi Kar, Térképtudományi Tanszék Lukács Lilla PRINZ GYULA TÁJSZEMLÉLETÉNEK ÉS TÁJRAJZI NEVEINEK KARTOGRÁFIAI VONATKOZÁSAI Diplomamunka Témavezető: Faragó Imre Külső konzulens: Dr. Hevesi

Részletesebben

FELTÁRATLAN FÖLDRAJZI ÉRTÉKEK NYOMÁBAN

FELTÁRATLAN FÖLDRAJZI ÉRTÉKEK NYOMÁBAN Szabó Loránd FELTÁRATLAN FÖLDRAJZI ÉRTÉKEK NYOMÁBAN DOMBÓVÁR ÉS KÖRNYÉKÉNEK TERMÉSZETFÖLDRAJZI ÉRDEKESSÉGEI Dombóvár, 1997 1 Elôszó (elsôsorban a pedagógus kollégákhoz) Vörös László Zsigmond emlékére (1914

Részletesebben

A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan

A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan 2011. április 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés... 3-53 1. Bevezetés... 3-4 2. Jogi és törvényhozási keretek...4-11

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-11. Tarna közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM Tompáné Balogh Mária ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM A fák birodalma Környezetismeret TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0. kiadás Évfolyam 0... A tanuló neve pauz westermann kiadó ÔSZ A PARKBAN A.

Részletesebben

FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN

FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN 9 10 Bevezetés A tanulmány fő feladatának tekinti, hogy bemutassa a piacgazdaságra való

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON

Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON KT I IE KTI Könyvek 6. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Faluvégi Albert -

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET BUDAPEST, 2002 Írta: Dr. Nagy Károly, egyetemi adjunktus, Dr. Halász László, egyetemi tanár

Részletesebben

13. VÁLTOZAT А B C D А B C D

13. VÁLTOZAT А B C D А B C D . VÁLTOZAT І. Feladatok egy helyes megoldással. Nevezd meg a mellékelt térképen lévő számokkal jelzett, nagy népsűrűséggel rendelkező megyéket: А B C D. Válaszd ki az állítást, amely megfelel a mágneses

Részletesebben

Új utak. a mezõgazdaságban. Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön

Új utak. a mezõgazdaságban. Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön Új utak a mezõgazdaságban Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön A projektet támogatta az EURÓPAI UNIÓ www.energiaklub.hu Új utak a mezõgazdaságban Az energetikai célú növénytermesztés

Részletesebben

Mezőgazdaság-fejlesztés operatív program

Mezőgazdaság-fejlesztés operatív program CBD STRATEGIES -HU-SRB/0901/213/013 Mezőgazdaság-fejlesztés operatív program Különös tekintettel az élelmiszeriparra Készítette: HOMOKHÁT EUROINTEGRÁCIÓ Nonprofit Közhasznú Kft Mórahalom, 2011.08.15 1

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA 2014-2020 programozási időszak tervezése Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Európai Uniós Irányelvek, hazai stratégiai tervdokumentumok... 7 2.1 Európai Uniós stratégiák

Részletesebben

4. A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA TERÜLETI ALAKULÁSA A műszaki infrastruktúra az általános infrastruktúra szerkezeti rendszerének olyan alkotó eleme, amely magába foglalja egy adott terület, település műszaki

Részletesebben

11. VÁLTOZAT. 2. Válaszd ki, milyen egyezményes jellel ábrázolják a topográfiai térképeken az erdőirtást:

11. VÁLTOZAT. 2. Válaszd ki, milyen egyezményes jellel ábrázolják a topográfiai térképeken az erdőirtást: . VÁLTOZAT І. Feladatok egy helyes megoldással. Nevezd meg, melyik országgal határos Ukrajna nyugaton: А Szlovákia C Fehéroroszország B Szlovénia D Törökország. Válaszd ki, milyen egyezményes jellel ábrázolják

Részletesebben

EZ VAGYOK ÉN. ÉS KI VAGY TE? Ismerkedés

EZ VAGYOK ÉN. ÉS KI VAGY TE? Ismerkedés EZ VAGYOK ÉN. ÉS KI VAGY TE? Ismerkedés A modul típusa: Magyar mint idegen nyelv Modulszám: 1. Nyelvi szint: A1 Életkor: 10 12 év Készítették: Mudra Viktória, Nagyházi Bernadett EZ VAGYOK ÉN. ÉS KI VAGY

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei A kutatás-fejlesztés regionális különbségei Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Bevezetés... 2 A kutatás-fejlesztés főbb mutatói... 3 A kutató-fejlesztő helyek számának alakulása... 6

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként a Miskolci Egyetem Világ- és Regionális

Részletesebben

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz CELLDÖMÖLK, 2011 AP 040933 ISBN 978-963-464-699-0 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó

Részletesebben

Fedezd fel a Keszthelyi-hegység titkait! Innovatív geocaching rendszer működése

Fedezd fel a Keszthelyi-hegység titkait! Innovatív geocaching rendszer működése Fedezd fel a Keszthelyi-hegység titkait! Innovatív geocaching rendszer működése Fedezd fel a Keszthelyi-hegység titkait! GPS alapú ökoturisztikai fejlesztések a Keszthelyihegységben NYDOP-2.1.1./F-09-2010-0003

Részletesebben