XVIII. fejezet A csonka ötéves terv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XVIII. fejezet 1986 1989 A csonka ötéves terv"

Átírás

1 XVIII. fejezet A csonka ötéves terv Az 1986 évi tervek a nyereség szinten tartását, a termelés kis-, az exportnak viszont nagyobb mértékű növekedését tartalmazta. Mivel a termelés keretei jelentősen nem voltak bővíthetők, továbbra is csak az igen takarékos gazdálkodással lehetett a célkitűzéseket elérni. A piaci igények növényvédőszerekből csökkentek, de magasabbak lettek az igények a munkaerő többletet kívánó intermedierekből. Változatlanul igen nagy probléma volt a nem rubel relációjú importanyagok megfelelő mennyiségben és ütemben történő beszerzése, ezért az anyagtakarékosság és az importkiváltása változatlanul kiemelt feladat volt. A műszaki fejlesztési tervben 14 új termék (mint például nátrium-metilát, Erunit A 530 WP, Atrazin 500 FW, Ronilan Fl, Butilát, Policarbacin, Acetoklór) bevezetése szerepelt, amihez a források rendelkezésre álltak ban a gyárrészlegek a következő termelési terveket kapták: Az év nagyon nehezen indult. Két hónapig nem volt alapanyag az Aktinit gyártásához, üvegszál hiány miatt is állt a termelés, nem készültek el a poliészter hullámlemezek. A metanilsav gyártása csak júniusban, a foszforkloridos klóracetilklorid-üzem csak márciusban indult. Cianürklorid hiánya miatt 100 tonna Triazin gyártása esett ki. Az amikolok belföldi kereslete csökkent, a gyártás visszafogott kapacitással ment. Etilbenzol hiány miatt 65 tonna Para-nitro-aceto-fenon kiesés volt. ACH szállítási problémák miatt három hónapos állás 89

2 volt az MMA üzemben. A Dryvit-féleségek gyártásához nem érkezett be a szükséges menynyiségű koncentrátum. A tervezett ftálsavanhidrid kapacitás bővítésére április, május hónapokban nem került sor. A tömény acetoklórüzem kivitelezése nem fejeződött be határidőre. Folyamatban lévő nagyobb beruházás volt még a dimetilfoszfit-üzem, amely már így is egy évet késett, ezért jelentős veszteségeket okozott a vállalatnak. Ezen kívül nagyobb tétel még a Nitrocellulóz üzemi rekonstrukció, ami állami kölcsön felhasználásával történt. A vállalat munkaerő állománya évről-évre csökkent. Az 1970 évi 6500-zal szemben a jelenlegi létszám kettőezerrel kevesebb. A létszámcsökkentést az elmúlt két évben sikerült megállítani, elsősorban a tízszázalékos alapbéremelésekkel és premizálással június elsejével változás következett be a vállalat vezetésében. Harsányi Imre az Országos Tervhivatal elnökhelyettese lett, a vezérigazgatói posztra, ötéves időszakra Kovács Tibort nevezte ki az ipari miniszter, Kapolyi László. Műszaki vezérigazgató-helyettessé Baracskai József lépett előre. Az év beruházásai voltak: A P-3 üzem intenzifikálása licencvásárlással. (A 60 g/nm 3 o-xilol-levegő arány melletti üzemelés bevezetésével évi 5000 tonna többlet gyártókapacitás jött létre, jelentősen csökkentve a fajlagos energiafelhasználást.); Az 1980-ban üzembe helyezett évi 6000 tonna kapacitású Monoklórecetsav üzemet know-how vásárlás útján intenzifikálták. (Az üzem kapacitása tízezer tonnára növekedett.); A klórellátás biztosítása érdekében bővítették az üzemet; A C-üzem teljes gyártási folyamata rekonstrukcióra került; Az Amikol gyártásának korszerűsítésére érdekében know-how-t vásároltak, megkezdték az E-1 minőségű faipari ragasztó gyártását. Végül az 1986-os évet a sok baj és anyaghiány ellenére viszonylag jól, 7,1 milliárdos árbevétellel zárták. Az év sikerének titka volt a fokozott importkiváltás (200 millió forint), a nem rubelexport dinamikus növelése (35 százalékkal), az export gazdaságosságának javítása, a takarékos költséggazdálkodás. Ugyanakkor már látszódtak a gyenge pontok is. Első helyen kell kiemelni a termelő kapacitások elöregedését, majd ezt követően a termelés magas importszükségletét, ezek következményeként a termelés stagnálását, a belföldi forgalom csökkenését. A befejezett beruházásaikkal nem tudták ellensúlyozni azt a csökkenést, amit a 234 millió forintos évi értékcsökkenés és a közben nullára leírt 121 millió forint bruttó értékű állóeszköz-állomány kiesése okozott. A beruházások fokozása piacképes termékeket (kevés importanyag és munkaerő szükséglettel) és fejlesztési forrásokat igényelt. A pénzügyi fedezet megteremtését segítették a világbankkal már aláírt kölcsönszerződések, amely révén a ftálsavanhidrid-, a monoklórecetsav-, és az ioncserélő új üzemre kaptak hitelt. A hitel igénybevétele azonban csak a vállalati saját források mellett volt lehetséges. Az 1986-os eredmények jó bázist biztosítottak az 1987 évi gazdálkodáshoz, de közben az ország gazdasági helyzete tovább romlott. A népgazdaság területén egyre nagyobb zűr- 90

3 zavar uralkodott. A több mint tízmilliárd dolláros külső adósságnak már a törlesztése is nehézségekbe ütközött. A felvett hiteleket nem beruházásokra, fejlesztésekre fordították, hanem az életszínvonal emelésére, életkörülmények javítására. A gazdasági fejlődés megtorpant. A Nitrokémiánál az év indulásakor rendelkeztek azokkal a személyi és tárgyi feltételekkel, melyek az éves feladataik realizálásához szükségesek voltak. A termelés mégsem úgy indult, ahogy tervezték, mert megismétlődtek azok a problémák, melyek az 1986-os évet is jellemezték. Az alapanyagok, importhatóanyagok kései beérkezése zavarta, gátolta a folyamatos termelést, melyet a januári rendkívüli időjárás tovább nehezített. A tervhez képest lemaradások keletkeztek. Az akadályok fokozatos megszűnésével a termelés fellendült, s a hiányzó termelést jelenősen csökkenteni tudták. A vállalat és a népgazdaság számára egyaránt fontos tavaszi növényvédőszer-programot, a Saprol, Purivel és Ronilan kivételével (importanyag hiánya) legyártották. Éppen ezért a fejlesztési munkákban fokozni kellett az importanyagok kiváltását. Sürgető változásokra volt szükség, nem lehetett azt a gyakorlatot tovább folytatni, hogy az évente beérkező mintegy 150 ezer tonna anyagból létrejön 130 ezer tonna késztermék, mellette pedig keletkezik 9000 tonna hulladék és 8,7 millió köbméter szennyvíz. A keletkező szennyvizekre és hulladékokra pontos normákat kellett előírni és a szennyvíztisztítás, a hulladék ártalmatlanítás költségeit az illető termék gyártási költségeinél kellett elszámolni, amely például 1986-ban mintegy 130 millió forintot tett ki. A Nitrokémia még csak-csak működött valahogy, mert sok termékkel rendelkezett. Ha nem volt alapanyag az egyikhez, gyártották a másikat, s így nem mentek csődbe. Az ismertetett állandó szabályozó változások is azt jelezték, hogy egy évre előre sem lehet számolni biztosan. Ráadásul kialakult egy bázisszemléletű gazdálkodás, értékelési mód. Ez halálát jelentette azoknak a vállalatoknak, amelyek tudtak és akartak fejlődni. Eljutottak oda, hogy egy olyan alapanyag behozataláért, amely feldolgozva és exportálva dollárban dupla bevételt hozott volna, a behozatali engedély megszerzésére heteket, hónapokat kellett várni! A termelés alakulását jelentősen befolyásolták a kapacitásbővítések, a gyártmányfejlesztések, amelyek késztermékekben öltöttek testet. Befejeződött a P-3 ftálsavanhidrid-, a monoklorecetsav-, a Reonit-üzemek kapacitásának bővítése, a termelés intenzitásának növelése. Stabilizálódott az évi 3000 tonna kapacitású kloracetilklorid-, az évi ezer tonna tömény Acetoklor-, és évi ötezer tonna Acenit EC üzem bővítése és korszerűsítése. Mindkét technológia a tőkés piacon is értékesíthető minőségű termék előállítására tette képessé a társaságot. A termelési érték alakulásához nagymértékben hozzájárult az a piaci munka, amelyet kereskedőik végeztek. Mindezek eredményeként az évet 7,7 milliárd forint árbevétellel zárhatták. 91

4 Termelésük alakulása termékcsoportonként: október 27-én vezetői értekezletet volt a vállalatnál. Ezen dr. Kurbucz Ferenc vezérigazgató-helyettes bevezető előadást tartott az 1988-ban érvénybe lépő új vállalati jövedelemszabályozásról, annak sajátosságairól, Németh József főosztályvezető a személyi jövedelemadóval kapcsolatos bérbruttósításról, Kiss Mária főosztályvezető az általános forgalmi adó (ÁFA) bevezetésével kapcsolatos tudnivalókról tartott ismertetőt. Az általános forgalmi adó bevezetése nagymértékű változást hozott a számvitelben is. Megváltozott a vállalaton kívüli és belüli munkakapcsolatok rendszere, átszervezték a nyilvántartást, módosult a mérlegrendelet. A vállalat és egyben a termelő egységek számvitelét is át kellett szervezni. Új szabályozások, új bizonylatok bevezetésére került sor, új adók léptek be: ÁFA, SZJA, termelési adó, az alkohol jövedéki adója. Az előre látszott, hogy az adóreform a Nitrokémiára mínusz 718 millió forintos hatással lesz: belföldi árcsökkentés (-196 millió forint), belföldi árcsökkentéssel nem érintett termékek utáni termelési adó (-96), exporttámogatási rendszer megváltozása, bér és egyéb költségek növekedése, személyi jövedelemadó bevezetése (-86), társadalombiztosítási járulék vonzata (-35), a forintleértékelés árhatása jelentős az import anyagoknál, kapcsolódó behozatali és statisztikai illetékek (-30), hiteligények növekedése és a kamatok emelkedése (-170), kamatteher többlet (-90), adómentes tevékenységhez (jóléti, kulturális, szociális, sport, lakótelep, orvosi ellátáshoz) elhasznált anyagok után (-15). Az év indulásával életbe lépő változások hatására felborultak az eddigi értékrendek, termékrangsorok. Megnőtt a termékek önköltsége, csökkentek a termelői árak, ahol nem, ott viszont 4-6 százalékos termelési adót kellett fizetni. Mindezek hozadékaként a nyereség negyedére csökkenhet. Megnőtt a vállalat költségérzékenysége, csökkentek saját forrásaik, hi- 92

5 teligényük jelentősen nagyobb és drágább lett. Növekedett a piacérzékenységük, elsősorban vevőik fizetőképessége szempontjából. Éppen ezért év fő feladta a likviditás fenntartása volt. Ehhez nagy szükség volt külföldi működő tőke behozatalára. Az I-VI. gyárrészleg éves összesített terve 7,575 milliárd forint volt ban jelentőn emelkedtek az anyagárak (styrol, polistyrol, és a többi), újabb forintleértékelés volt, csökkent a szocialista exporttámogatás és az egyéb dotációk mértéke, tovább nőtt a kamatláb, jelentős plusz terhek jelentkeztek a környezetvédelmi nehézségek miatt. Ebben az évben már nem az importanyagok hiánya volt a fő baj, hanem a nagymértékű drágulása volt a probléma. Beruházási terveik teljesítése érdekében nagy erőfeszítéseket tettek. Külön figyelmet fordítottak a környezetvédelemre. Jól haladt a szennyvíztisztító bővítésével kapcsolatos munka, a C-üzemi rekonstrukció, és az ioncserélő-üzem beruházása. Változatlan intenzitással folytak a műszaki fejlesztési munkák, intermedierek, növényvédőszerek, műanyagkutatások, gyártásfejlesztések. Beindult a biotechnológiai program, licenc eladásokról is folytak tárgyalások (Titavit technológia értékesítése Japánba.) Hosszas előkészítő munka után a Nitrokémia közreműködésével március 3-án Fűzfőgyártelepen aláírták a Biotechnológiai Kutatási-fejlesztési Társaság keretszerződését az alábbi résztvevőkkel: MTA Szegedi Biológiai Központ, MÉM Növényvédelmi és Agrokémiai Központ, MTA Martonvásári Kutató Intézete, Szegedi Gabonatermesztési Kutató In- 93

6 tézet, a Szegedi Biotechnika Rt, Vetőmag-termeltető és Értékesítő Vállalat, Nitrokémia Ipartelepek. A hetek a növényvédelmet gyökeresen megváltoztató koncepciók megvalósítására törekedtek, hármas feladatot kívántak megoldani: kifejleszteni a megfelelő vetőmagot; a megfelelő herbicidet; és az ehhez tartozó termesztési technológiát. A társaság célja: új herbicid rezisztens haszonnövények kifejlesztése génsebészeti és mutáns-szelekciós úton. A haszonnövények nemesítése, szaporítása. Átfogó komplex növényvédelmi technológia kidolgozása az optimális herbicidek, illetve herbicid kombinációk alkalmazására, és a létrehozott új herbicid rezisztens növények elterjesztésére. A Nitrokémia hazánk legnagyobb peszticid gyártó vállalatánál az elmúlt két évtized alatt kifejlesztett intermedier bázis alapvető stabilitást biztosított a növényvédőszer hatóanyagok fejlesztésében és a gyártásában. A létrejött megállapodással biztosították a ma ismert legkorszerűbb vetőmag és herbicid rendszerek kifejlesztését a világ vezető növényvédőszergyártó vállalatainál már folyó fejlesztésekhez hasonlóan (Ciba-Geigi, Du Pont, Monsanto, Bayer). A fejlesztés eredményei megszüntették azt a gyakorlatot, amely szerint a gyomtalanításhoz nagyon sokféle, szinte a termesztett növényekkel azonos számú vegyszer szükséges. A változást úgy kívánták elérni, hogy nagyhatású és éppen ezért kis mennyiségben szükséges gyomirtó anyaghoz igazították a termesztett növények tulajdonságát, mégpedig oly módon, hogy a kultúrnövények ellenállók legyenek az adott nagy hatású vegyszerekkel szemben. Mindez olyan magas színvonalú növénynemesítő munkát igényelt, amely elképzelhetetlen a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központjának génsebészeti sikerei, továbbá a martonvásári, valamint a szegedi növénynemesítő eredményei és az utóbbi években szerzett igen gazdag tapasztalatai nélkül. A kezdet nagy reményekkel kecsegtetett, de a rendszerváltozás után a fejlesztés elveszítette fontosságát. Az év kapcsán beszélni kell a dimetilfoszfit-üzem létesítésével kapcsolatos problémákról. A dimetilfoszfit technológiát a IV. gyárrészleg dolgozta ki. Elkezdődött a tervezés, de a gyárrészleg nem tudott megfelelő adatokat szolgáltatni a Vegytervnek. A Nitrokémia azonban az üzem megvalósításához a gyárrészleg által korábban szolgáltatott adatok alapján a hitelszerződést már megkötötte a Nemzeti Bankkal szeptember 24-én. E szerint az átadási határidő augusztus 31. Mivel a beruházás nem kezdődött meg, a hitelszerződést 1986-ban módosítani kellett, de beruházás az újabb, az augusztus 31-i határidőre sem készült el. Végül májusában megkezdték az üzemi próbákat, de folyamatos termelésre csak negyedik negyedévében került sor. A beruházás végösszege közel 160 millió forinttal mutatott többet, mint az eredeti összeg. Tanulsága az ügynek, hogy így nem szabad beruházást indítani, nem volt megfelelő az előkészítés, sem pedig az adatszolgáltatás. Ez intő példa volt arra, hogy a gyárrészlegek számára önálló beruházások illetve fejlesztések intézését nem lehet megadni, ezt továbbra is 94

7 központilag kell intézni. Ha a nagyvállalat nem állt volna a gyárrészleg mögött, ebbe belebuktak volna. Annak ellenére, hogy a kivitelezésnél, illetve a beruházás egész folyamatában hibák sorozatát követték el, végül a kor követelményeinek megfelelő üzem készült el as elszámolás alapján a vállalat közel kilencmilliárdos árbevétellel és 381 millió forintos eredménnyel zárta az évet. Az éves export több mint hatvanféle termékből állt, és 37 országba szállítottak. Ezen eredmények eléréséhez meg kellett mozgatni körülbelül 350 ezer tonna árut, alapanyagot, készterméket, csomagolóanyagot, csak a vasúti forgalom vagon volt. A termelés megoszlása gyártási áganként: Az 1989-es gazdasági évet vizsgálva meg kell állapítani, hogy az évi gazdálkodás csak az elérhető nyereségre és bizonyos külső forrásokra támaszkodhatott. A nyereségtartalékokat elfogyasztották. Ez a helyzet lényegesen kockázatosabb vállalati gazdálkodással járt együtt, és sokkal nagyobb felelősséget, gazdálkodási fegyelmet kívánt, mint amit a korábbi években megszoktak. Ezúttal is a szabályozó rendszer újbóli változásaival kellett számolni. A bérgazdálkodás merev szabályai feloldódtak, az importanyag beszerzés bizonyos területeken liberalizálódott. Több területen a feltételek egyértelműbbek, tisztábbak lettek. Ezzel szemben az elvonások mértéke erősödött, a támogatások mértéke pedig csökkent. Az infláció ellenhatásaként jelentős volt a pénzszűkítés, a kamatterhek tovább nőttek. Ilyen körülmények között kellett a vállalat működésének hatékonyságát növelni. Ennek érdekében a következő négy főbb feladat végrehajtását rendelték el: szervezeti átvilágítás (el kellette érni, hogy a feladatok egyértelmű meghatározásával kiküszöböljék a párhuzamos munkavégzést, javítsák és gyorsítsák a döntési rendszert); a termékszerkezet felülvizsgálata (az erőforrások pénz, munkaerő, vagyon, a tevékenységék felülvizsgálatával jobb 95

8 összhangot, érdekeltséget kellett kialakítani); a munkaerő kezelése (a munkaerő közel egymilliárd forintjába került a vállalatnak, hozama pedig fokozatosan csökkent); biztosítani kellett bizonyos visszafejlesztéseket (például a 2,4 D féleségek vonatkozásban) ben a gyárrészlegekkel és a kereskedelemmel egyeztetve, a termelés feltételeit és az igényeket úgy kellett egyensúlyba hozni, hogy a meglévő gyártósorokon a tervezett termékösszetétellel a maximális nyereséget termelje ki, érvényesüljön piacpolitikájuk a hosszabb távú érdekeiknek megfelelően, az 1988 évi kimagasló nem rubel elszámolású exportot túl tudják teljesíteni. Ehhez képest az év elején azonnal anyaghiány jelentkezett, most már nem a dolláros, hanem a rubeles alapanyagok beszerzésével volt probléma, főleg a Szovjetunióból érkező alapanyagok maradtak el, és okoztak átmeneti termeléskiesést (például ecetsav, stirol, metanol) Az áraik emelését még 1988-ban kezdeményezték, döntően a költségeik növekedése miatt, amivel az elmúlt év veszteségeit lehetett csökkenteni. Exportnál más volt a helyzet, mind a dollár-, mind pedig a rubelexport árnyeresége az árfolyamváltozással, és a szocialista export támogatási rendszerének megszűnésével kedvezőtlenül hatott. Igen jelentős volt a vállalat gazdálkodására a vegyipari anyagok importjának liberalizálása. A piacgazdaság következetes megvalósítása a vállalatnál is sürgette a kereskedelmi, a marketing tevékenység erősítését, megfelelő szervezeti hátterének biztosítását. A Pénzügyi Minisztérium külön engedélye alapján az Agrokémiai Egyezmény keretében kivitt növényvédőszerek pénzügyi elszámolását 1989-ben úgynevezett zárt kasszában végezték. Ez azt jelentette, hogy a Szovjetunióba kiszállított termékek ellenértékeként beérkező anyagokat az exportáló vállalatok értékesíthették. Az importanyagok rubel ára és a magasabb eladási ár közötti különbözetet az export támogatására használhatták, ezzel a szocialista export jövedelmezősége jelentősen javult. Szólni kell még arról is, hogy az utóbbi évek sikerterméke, a ftalsavanhidrid iránti kereslet csökkent, az ára dollárban folyamatosan csökkent, miközben a hozzá szükséges alapanyagok (orto-xilol) ára igen jelentősen, több mint 50 százalékkal emelkedett. Több évi előkészítő munka után július 12-én megtörtént Donichem Kft. cégbejegyzése, az alaptőkéhez a Nitrokémia 45-, a Dow Chemical 50-, a Chemolimpex 5 százalékkal járult hozzá. A Dow gépeket és berendezéseket, a Nitrokémia infrastruktúrát adott a közös vállalathoz. A II. világháborút követően ez volt az első amerikai-magyar gyár. A társaság extrudált polisztirol lemezek gyártására alakult. Felgyorsult az ioncserélő beruházás is. Több külföldi tőketulajdonossal tárgyaltak, de ahhoz hogy ezeket tudják vonni a Nitrokémia fejlesztéseibe, szükségesnek látszott a vállalat átalakítása. A változások megfontolásához szükséges tanulmányok elkészültek. Az év során a vállalat működési költségei szinte minden területen jelentősen növekedtek. A helyzet a fizetőképességet veszélyeztette, ezért azonnali adminisztratív intézkedésekre volt szükség: Teljes beszerzési zárlatot rendeltek el. Felülvizsgálták a kiadott rende- 96

9 léseket. Korlátozták az idegen munkaerő foglalkoztatását. Az értékesített termékek ellenértékének gyors realizálására törekedtek. Meggyorsították a kiszállításokat. Felülvizsgálták a fenntartási munkákat. Befagyasztották a bértömeget. Mindezekkel együtt tovább nőtt az árbevétel, amely a vállalat életében először haladta meg a tízmilliárd forintot. A tervidőszak négy éve alatt ezen kívül még egy csúcsot is elértek, a dollárexport 245,3 százalékkal növekedett négy év alatt. Az éves tervekben csak egy címszóval és egy összeggel szerepel, ennél azonban sokkal fontosabb területről van szó, hiszen mindenkit érint, ez pedig az egészségügy. Nem árt erre is kitérni pár mondat erejéig. Az elmúlt öt évben e célra 47 millió forintot fordított a vállalat. Jól működött az üzemi rendelőintézet általában hét orvossal, és volt, amikor 12 féle szakrendelésen is álltak rendelkezésre a szakorvosok. A szakellátáshoz úgyszintén a vállalat biztosította a feltételeket ben az Országos Mentőszolgálattal közösen új mentőállomást építettek. Szoros kapcsolatot alakítottak ki együttműködési szerződések megkötésével a környezetükben lévő egészségügyi intézményekkel, így többek között a balatonfüredi Szívkórházzal, a Veszprém Megyei Kórház és Rendelőintézettel. Támogatták a tapolcai kórház barlangterápiás részlegének rekonstrukciós munkáit. A Fogtechnikai Vállalat 17. sz. laboratóriumának fogászati centrifugát (pumpákkal, palackokkal) adtak át. A Nitrokémia fontosnak tartotta a szív és érrendszeri megbetegedésekben szenvedő dolgozóik ellátásáról kiemelten gondoskodni. Ennek érdekében már 1977-től írásos együttműködési szerződést kötöttek a balatonfüredi Állami Szívkórházzal. Ennek keretében a vállalat elvégezte a kórház elektromos rendszerének tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatát ben több, mint kétmillió forint értékű echocardiograph-ot adtak át tartós használatba ben a Szívkórház radioizotop laboratóriuma által felhasznált radioizotop értékének kiegyenlítését vállalták ötvenezer forintig. Az évek során az alábbi segítséget nyújtották a kórháznak (a teljesség igénye nélkül): öt darab GS 80 típusú NILFISK porelszívó, 1-1 darab SOWONIT 2, illetve VASO FLO 3C típusú vénás véráramlást vizsgáló berendezés, kettő darab VASCULÁR BV-105 típusú érszűkület vizsgáló berendezés, Spectrum analizátor, (perifériás Doppler készülék). A vállalat által nyújtott segítségért a balatonfüredi kórház évente nitrokémiás beteget fogadott gyógykezelésre vagy rehabilitációra. A Veszprém Megyei Tanács Kórházával való kapcsolatot óta szintén együttműködési szerződés szabályozta, de már 1977-től milliós nagyságrendű segítséget nyújtottak az intézménynek. A fűzfőiek támogatása révén állítottak üzembe például egy méhen belüli magzat vizsgálatához szükséges monitort, képmagnót színes televíziókat, gyomor és bélrendszeri megbetegedésben szenvedő betegek vizsgálatát segítő műszert, vesevizsgáló és vesekő-eltávolító komplett berendezést. A fentiekért cserébe a megyei kórház kiemelten biztosította a nitrokémiás dolgozók egészségügyi ellátását és az üzemi rendelőintézeten belül szakorvosi ellátást. 97

10 XIX. fejezet A rendszerváltás következményei A rendszerváltás első évére, 1990-re nagyon nehéz volt a terveket összeállítani, nagy gondot okozott, miként változik a gazdasági rendszer. Bizonytalanná vált a belföldi felhasználás éppen úgy, ahogy a szocialista export, de főleg az import. A vegyipar sok szállal kapcsolódott a szovjet gazdasághoz, a magyar külkereskedelem fele a Szovjetunióval volt kapcsolatos, de senki nem tudta mi történik ezekkel a kereskedelmi kapcsolatokkal, Fűzfőre több fontos alapanyagot is a Szovjetunióból kaptak. Kovács Tibor vezérigazgató a nyugdíjba vonulását fontolgatta. Ez ügyben beszélt Körtvélyes István miniszterhelyettessel, hiszen dolgozott már eleget, majdnem negyven évet, de ő marasztalta. Egyelőre elfogadta a tanácsát, hiszen nem volt oka panaszra. Az 1989-es év első fele túl jól sikerült, a második félévre pedig alig maradt kiemelt feladat. Mindenki azt gondolta, minden rendben van, de a gyárrészlegvezetők, akik ekkor már igazgatók voltak, gondolták, hogy bizony semmi sincs rendben. A vezérigazgató az év első hetében ismét találkozott a miniszter-helyettessel és a 89-es évről tájékoztatta. Elmondta neki, hogy árbevételük a Nitrokémia történetében a legnagyobb lesz, nyereségük ugyan kevesebb a vártnál, de a megadott alsó és felső határ között a felsőhöz közelít, a dolláros export előírásait teljesítették, 1985-höz viszonyítva 1989 őszére elérték az 50 százalékos növekményt. Ekkor közölte vele azt is, hogy döntése megmásíthatatlan, évindítás után nyugállományba vonul. Az előzetes megbeszélés alapján kérte Horváth Ferenctől január 31-vel a vezérigazgatói beosztásából való felmentését, amit az ipari miniszter elfogadott. A minisztérium ideiglenesen Réti Tamást bízta meg a vezérigazgatói teendők ellátásával, majd pályázatot írt ki a poszt elnyerésére. A vezérigazgató váltás miatt február 5-én volt az első vezetői értekezlet. Réti Tamás szólt arról, hogy a terveket vezetőtársai mennyire tartják magukénak, mennyire tudják a célok megvalósítását biztosítani a munka jobb megszervezésével és a feltételek biztosításával. Értékelte a vállalat helyzetét is. A múltról azt állapította meg, hogy a Nitrokémia sikeresen oldotta meg feladatait, ezzel növelte hírnevét. Úgy látta, az 1990-es év minden eddiginél bizonytalanabb lesz, a gazdaságpolitika feltételrendszere gyökeresen megváltozott, még nehezebb körülmények között kell megvalósítani a kitűzött feladatokat. A terv szűkebb volt, mint az évi volt, s ez további gondot jelentett. Keresni kellett a többlettermelés biztosításának a feltételeit, a nagyobb eredmény realizálásának lehetőségeit. A munkaerő helyzetről azt mondta, meg kell oldani az ésszerű munkaerő gazdálkodást, ami népszerűtlen és hálátlan dolog, de ez elkerülhetetlen. A felesleges munkahelyeket meg kellett szűntetni, a munkaerőt a vállalati célok megvalósítása érdekében a 98

11 leghatékonyabban kellett felhasználni. Legfontosabb célkitűzés a vállalati eredmény maximális elérése, és a készletekkel ésszerű és takarékos gazdálkodás volt. A megüresedett vezérigazgatói helyre pályázat útján Réti Tamás, megbízott vezérigazgató került, aki április 1-vel összehívta a vállalat teljes vezető testületét. Elmondta, legfőbb gond az eladósodás és a kettőmilliárdot meghaladó készletállomány, amelynek növekedését nem sikerült megállítani. Az eladósodást a folyamatba lévő beruházások kamatterhei, valamint a készletek kamatai (20-30 százalék) okozták. Elemezte a környezetvédelemmel kapcsolatos helyzetet, eredményeket, hiányosságokat. A helyzet megváltozott, mind politikai, mind lakossági vonatkozásban. Támadások tömkelege indult a vállalat ellen, egyedül a Nitrokémiát tették felelőssé a környéken bekövetkezett környezeti változásokért. Éppen ezért az évi környezetvédelmi tervüket még inkább a környező lakosság közreműködésével, ellenőrzésével kívánták végrehajtani. A környezetvédelmi terv erre az évre is 300 millió forintot tartalmazott. A hulladék- és szennyvízkezelő-üzem terhelésének mérséklése érdekében az üzemek a szennyvizek toxicitásának, illetve magas sav-, és só koncentrációjának csökkentését helyi kezeléssel kellett megoldania. A korábban említett úgynevezett környezetkárosító hatások kimérésére is intézkedett a vállalati környezetvédelmi terv. Az előző évben elkezdett légszennyezés méréseken túl, ebben az évben egy hatásvizsgáló hálózatot állítottak fel, szintén külső szakértők bevonásával. A vállalatot körülvevő 15 kilométer sugarú körben mintavevő pontokat állítottak fel, ahol mintázták és mérték a légteret, az ott élő növényi kultúrát, a talaj felszíni és mélyebb rétegeit, a jellemző állatpopulációt, valamint a talaj- és az esővizek minőségét. Ez a vizsgálórendszer alkalmas volt arra, hogy bemutassa a Nitrokémia esetleges károsításainak mértékét és elkülönítse a már általánosan jelentkező komplex természetkárosító hatásoktól (mint például a széntüzelés füstgázai, savas esők, mezőgazdasági kemizáció, tarlóégetések, tömegközlekedés, kommunális hulladékkezelések, nitrátos ivóvíz). A környezetvédelem tényleges érzékelhető javítása nélkül a túlélés, a talpon maradás elképzelhetetlen. Éppen ezért rövidtávon fő feladatuk volt, a környezetvédelmi problémák minimalizálása, a vállalati költséggazdálkodás javítása, a pénzügyi egyensúly folyamatos fenntartása. Hoszszabbtávon viszont az egész vállalati stratégiát át kellett alakítani, és a rendszerváltozás feltételeinek megfelelően kidolgozni. Látszott, a nagyvállalati, állami monopólium nem maradhat fenn, hiszen gyorsított ütemben beindult a privatizáció. Az irányítás a jelenlegi formájában tarthatatlan, működésképtelen volt. Úgy határoztak, egy-másfél éven belül részvénytársasággá alakulnak, az irányító apparátus teljesen megszűnik, csak a kis létszámú vagyonkezelő központ marad. A vállalat ereje a sokprofilúságban volt, ennek megtartása az önállóan, hatékonyan, körülhatárolt jogkörrel és teljes felelősséggel működő társaságokon (kft-ék) keresztül valósulhatott meg. E folyamat során június 1-ig megszűnt a termelési főosztály szervezete (a termelési prog- 99

12 ramozási osztály a kereskedelmi igazgatóság keretében csoportként folytatta munkáját), a központi anyagellátási üzem (szintén a kereskedelmi igazgatóság egyik osztálya lett), a szállítás szintén a kereskedelmi igazgatósághoz tartozott, a gépkocsi és a vasútüzem pedig önálló vállalkozási formában működött tovább. Jelentős mértékben átalakult a technológiai főosztály is, amelynek keretéből a műszaki szolgáltató csoport átkerült a kereskedelmi igazgatósághoz. Az újítási iroda, a dokumentációs és szabadalmi osztály, valamint a védjegy tevékenység egy kis létszámú blokkban az átalakult technológiai főosztályhoz került. A minőségvédelemmel összefüggő tevékenység adminisztratív része ugyanitt maradt. Önálló független szervezetté vált a volt MEO és központi kutató laboratórium összevont analitikai részlege, amely a minőségi vizsgálatokat végezte. Az átalakulás egyben az új minőségbiztosítási rendszer kiépítését szolgálta. A speciális MEO és a speciális fejlesztési osztályok megszűntek, funkciójukat a III. sz. műszaki osztály vette át. Az önálló speciális szervezési osztály szintén megszűnt. Nagy horderejű lépés volt a gépészeti és energetikai főmérnökség létrehozása, amely magába foglalta valamennyi gépészeti és energetikai tevékenységet. A beruházási főosztályból egy iroda maradt, amely foglalkozott a stratégiai tervező munkával, adminisztratív előkészítéssel, figyelte a költségek alakulását, feladta a szükséges megrendeléseket. A sportlétesítmények osztálya, a személyzeti és az üzemgazdasági főosztály ugyancsak megszűntek. Módosult a munkásellátási osztály tevékenysége, amelynek lényeg az volt, hogy az ellátásokat biztosító részlegek önfenntartó vállalkozási formában működtek tovább. Személyzeti szociális iroda keretébe vonták össze a személyzeti, munkaügyi, szociális tevékenységet. A biztonságtechnikai főosztály ugyancsak átalakult, az új vállalatbiztonsági szervezethez tartoztak a vagyonbiztonsággal összefüggő tevékenység, az üzemrendészet, biztonságtechnika, munkavédelem, polgári védelem, a gépbiztonsági csoport és a környezetvédelmi ellenőrző szolgálat. A műszaki fejlesztés és a környezetvédelem szoros összefüggése, összetartozása miatt, a tevékenységek szervezetileg is egy blokkba kerültek. A dolgozók sorsa szorosan összefüggött a vállalatéval. A szervezet átalakításának alapvető velejárója, hogy jelentős számban szűntek meg munkakörök. A vállalat a szakszervezet segítségével mindent megtett az egyéni, emberi problémák megoldásáért, a leépítések során minden esetben az előírásoknak megfelelően jártak el, felmondásra, átképzésre, korengedményes nyugdíjazásra, végkielégítésre egyaránt volt példa. A vállalati bérgazdálkodás is alapvető változásokon ment keresztül. A nemzetközi és hazai gyakorlatok elemzését követően fogalmazódott meg a munkaköri bérrendszer gondolata. A besorolásokkal, súlyozással nem volt baj. A bevezetésnél azonban elkövették azt a hibát, hogy a kategóriákhoz minimum tételeket rendeltek, és ezt követően nem a munkakört értékelték objektívan, hanem a munkakört betöltő személyt. A besorolás egyébként 3367 munkavállalót (ebből 2341 fizikai) érintett. 100

XI. fejezet 1958 1960 A hároméves terv

XI. fejezet 1958 1960 A hároméves terv XI. fejezet 1958 1960 A hároméves terv A Nitrokémia gazdasági vezetése most már teljes egészében a termelés irányítására, a mindennapi feladatok megoldására koncentrálhatta erejét. A hároméves terv első

Részletesebben

XXI. fejezet 1995-től napjainkig Az útkeresés időszaka

XXI. fejezet 1995-től napjainkig Az útkeresés időszaka XXI. fejezet 1995-től napjainkig Az útkeresés időszaka (Összeállította: Tarró Károly) Ahhoz, hogy megértsük az elmúlt két évtized útkereséseit, vissza kell nyúlnunk a rendszerváltozásig. A bekövetkezett

Részletesebben

JELENTÉS. a VOLÁNBUSZ Vállalatnál, az országos menetrend szerinti személyszállításra rendelt állami vagyonnal való. gazdálkodásról. 1993.

JELENTÉS. a VOLÁNBUSZ Vállalatnál, az országos menetrend szerinti személyszállításra rendelt állami vagyonnal való. gazdálkodásról. 1993. JELENTÉS a VOLÁNBUSZ Vállalatnál, az országos menetrend szerinti személyszállításra rendelt állami vagyonnal való. gazdálkodásról 1993. november 171. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK IV. VAGYONELLENŐRZÉSI V-19-21/1993.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOCSISNÉ ANDRÁSIK ÁGOTA

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOCSISNÉ ANDRÁSIK ÁGOTA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOCSISNÉ ANDRÁSIK ÁGOTA MOSONMAGYARÓVÁR 2004. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR AGRÁRGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK Programvezető:

Részletesebben

0124 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2000. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről

0124 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2000. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről 0124 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2000. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. Az MTI Rt. 2000.

Részletesebben

Vállalati belső hálózatok: A Fotex Csoport vállalat hálózata. Pecze Krisztina

Vállalati belső hálózatok: A Fotex Csoport vállalat hálózata. Pecze Krisztina Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Tanszék 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Tanszék Vállalati

Részletesebben

ELHÚZÓDÓ PRIVATIZÁCIÓK

ELHÚZÓDÓ PRIVATIZÁCIÓK LAKI MIHÁLY ELHÚZÓDÓ PRIVATIZÁCIÓK (A TULAJDONVISZONYOK FOKOZATOS ÁTALAKULÁSÁRÓL) Budapest 2000. október 2 KTK/IE Műhelytanulmányok 2000/7. Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2014 1 TARTALOM A TVK-ról röviden... 4 Fő tevékenységünk... 4 Fő célkitűzéseink versenyképesség, hatékonyság, eredményesség... 5

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde- nemzetközi pénzintézetek szakirány A KISVÁLLALATOK A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS FŐ HAJTÓEREJE?! A NÉMET ÉS

Részletesebben

Előszó. Kedves Olvasó!

Előszó. Kedves Olvasó! Előszó Kedves Olvasó! Ha legegyszerűbben próbálunk feladatunkra tekinti, akkor küldetésünk tézise így is megfogalmazható: a benzint vagy gázolajat alkotó szén- és hidrogénatomok tömkelegét úgy szintetizáljuk,

Részletesebben

A KÉTSZINTÛ BANKRENDSZER FEJLÕDÉSE MAGYARORSZÁGON 1987-1995. 1996. október 30.

A KÉTSZINTÛ BANKRENDSZER FEJLÕDÉSE MAGYARORSZÁGON 1987-1995. 1996. október 30. A KÉTSZINTÛ BANKRENDSZER FEJLÕDÉSE MAGYARORSZÁGON 1987-1995 1996. október 30. Nagyapáim emlékének, akiket soha nem ismerhettem meg, mert elsodorták õket e század történelmének viharai. 2 ELŐSZÓ E tanulmány

Részletesebben

Diplomadolgozat. Ágár Davaajav. Konzulens: Ferkelt Balázs

Diplomadolgozat. Ágár Davaajav. Konzulens: Ferkelt Balázs Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági Szak Nappali tagozat Nemzetközi Gazdaságelemző szakirány Ágár Davaajav MONGÓLIA PRIVATIZÁCIÓJÁNAK ELEMZÉSE Diplomadolgozat Konzulens:

Részletesebben

A magyarországi Raiffeisen csoport konszolidációba bevont tagjai:

A magyarországi Raiffeisen csoport konszolidációba bevont tagjai: AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE A 2006-OS ÜZLETI ÉVRŐL A magyarországi Raiffeisen csoport konszolidációba bevont tagjai: Alfa Ász Kft. Arena Corner Kft. Második Ingatlan Vagyonkezelő Kft. New Outlet Center Kft.

Részletesebben

VEGYIPAR MAGYARORSZÁGON. Jubileumi kiadvány a Magyar Vegyipari Szövetség. megalakulásának 25. évfordulója alkalmából

VEGYIPAR MAGYARORSZÁGON. Jubileumi kiadvány a Magyar Vegyipari Szövetség. megalakulásának 25. évfordulója alkalmából VEGYIPAR MAGYARORSZÁGON Jubileumi kiadvány a Magyar Vegyipari Szövetség megalakulásának 25. évfordulója alkalmából 1990 2015 TARTALOM Lectori salutem............................. 4 A MAGYAR VEGYIPAR FŐ

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

VII. kerület, Dob utca 75-81.

VII. kerület, Dob utca 75-81. VII. kerület, Dob utca 75-81. Főigazgatói ajánlás Tisztelt Olvasó! Tisztelettel ajánljuk az Olvasó figyelmébe a Kiemelt Adózók Adóigazgatósága megalakulásának 15 éves évfordulójára készült kiadványt. Az

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK NAPPALI TAGOZAT TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK NAPPALI TAGOZAT TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK NAPPALI TAGOZAT TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY EGY HAZAI MIKROVÁLLALKOZÁS HELYZETE A SZOLGÁLTATÁS SZEKTORBAN (FUVAROZÁS) Budapest,

Részletesebben

A gazdasági társaságok jelene, a gazdasági működés jövőbeni tervei *

A gazdasági társaságok jelene, a gazdasági működés jövőbeni tervei * Tóth László A gazdasági társaságok jelene, a gazdasági működés jövőbeni tervei * A gazdasági társaságok által végzett elítélt foglakoztatás fontos szerepet kap a büntetés-végrehajtás reszocializációs tevékenységében.

Részletesebben

Tomola Bálint* SIKER ÉS KUDARC avagy PRIVATIZÁCIÓ 1995

Tomola Bálint* SIKER ÉS KUDARC avagy PRIVATIZÁCIÓ 1995 Tomola Bálint* SIKER ÉS KUDARC avagy PRIVATIZÁCIÓ 1995 I. A privatizációs út 1995-ig A privatizálás kifejezést Steve Henke professzor (Reagan elnök és Pinochet tábornok tanácsadója) használta először 1983-ban.

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. ÉVRŐL A TVK-CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA ALAPJÁN

ÜZLETI JELENTÉS 2010. ÉVRŐL A TVK-CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA ALAPJÁN TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065 ÜZLETI JELENTÉS 2010. ÉVRŐL A TVK-CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

J/278. JELENTÉS. az Állami Vagyonkezeló Részvényt~rsaság tevékenységének ellenórzéséról. 1993. évi. !994. november 224.

J/278. JELENTÉS. az Állami Vagyonkezeló Részvényt~rsaság tevékenységének ellenórzéséról. 1993. évi. !994. november 224. J/278. JELENTÉS az Állami Vagyonkezeló Részvényt~rsaság tevékenységének ellenórzéséról 1993. évi!994. november 224. A vizsgálatot vezette: Harsányi Sándor osztályvezető számvevő főtanácsos A vizsgálatot

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 2 HELYZETKÉP A VILÁG GYÓGYSZERIPARÁRÓL... 3 A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERIPAR... 4

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 2 HELYZETKÉP A VILÁG GYÓGYSZERIPARÁRÓL... 3 A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERIPAR... 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 2 HELYZETKÉP A VILÁG GYÓGYSZERIPARÁRÓL... 3 A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERIPAR... 4 TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS... 4 A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERIPAR JELLEMZÉSE ÉS HELYZETÉRTÉKELÉSE... 5 A

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. évéről

ÜZLETI JELENTÉS. évéről ÜZLETI JELENTÉS a FreeSoft Nyrt. 2007. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről A 2008. április 14.-i közgyűlés előterjesztése. 2008. április 7. FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai

Részletesebben

2006. augusztus 28. Különszám. Tartalomjegyzék

2006. augusztus 28. Különszám. Tartalomjegyzék 2006. augusztus 28. Különszám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal 1829/2006. Részletes jelentés a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetéről és a 2002-2006 közötti választási ciklusban keletkezett,

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015. június 30.

Féléves jelentés. 2015. június 30. Féléves jelentés 2015. június 30. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) VEZETŐSÉGI JELENTÉS I. BEVEZETÉS Az OTP Jelzálogbank Zrt. (továbbiakban

Részletesebben

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben

JELENTÉS az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről

JELENTÉS az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről Budapest, 2010. október TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 7 I. AKTUÁLIS HELYZET... 9 1. Az élelmiszergazdaság helye a nemzetgazdaságban...

Részletesebben

Majdnem 100 év. A Nitrokémia története 1921 2010 KOVÁCS TIBOR. Majdnem 100 év A Nitrokémia története 1921 2010

Majdnem 100 év. A Nitrokémia története 1921 2010 KOVÁCS TIBOR. Majdnem 100 év A Nitrokémia története 1921 2010 KOVÁCS TIBOR 1931. június 11-én született a Zemplén megyei Taktaharkányon kisiparos család első gyermekeként. Itt kezdte elemi iskoláit, majd a család Békés csa - bára költözött. 1949-ben érettségizett

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁS-FEJLESZTÉSI POLITIKA - AUSZTRIA ÉS MAGYARORSZÁG

Részletesebben

JELENTÉS. a Komáromi Mezőgazdasági Kombinátnál az állami vagyonnal történő gazdálkodás ellenőrzéséről. 1994. november 221.

JELENTÉS. a Komáromi Mezőgazdasági Kombinátnál az állami vagyonnal történő gazdálkodás ellenőrzéséről. 1994. november 221. JELENTÉS a Komáromi Mezőgazdasági Kombinátnál az állami vagyonnal történő gazdálkodás ellenőrzéséről 1994. november 221. A vizsgálatot vezette: dr. Kovácsné dr. Pósfay Zsuzsanna.. - osztályvezető főtanácsos

Részletesebben