5 téma: Magyarország periferikus régiói és határmenti együttmőködési programjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5 téma: Magyarország periferikus régiói és határmenti együttmőködési programjai"

Átírás

1 HATÁRRÉGIÓK FEJLİDÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI ( DEVELOPMENT FEATURES OF CROSS-BORDER REGIONS) A /2004/01/HU-74 sz. INTERREG projekt támogatásával készült képzés 5 téma: Magyarország periferikus régiói és határmenti együttmőködési programjai Bacsi - Határrégiók A határmenti régiók k fejlıdése a rend ndszerváltás elıtt és s az átmenet idıszak szakában Magyarország térbeli elhelyezkedése Európában: Kárpát-medence középpontjában hét országgal határos (3 EUbeli, 2 EU-beli lesz..) km az EU belsı határa Európai Unió kapuországa Dél- és Kelet-Európa felé a szomszédos határok mentén 3,6 millió magyar nemzetiség 365 km 102 km km 164 A határmenti együttmőködési projektek fontossága határmenti térségekben élı nemzetiségek helyzetének javítása ellenségesen viszonyuló politikai és állami szervezetek szorosabb kapcsolatai, stabilizálódás Hazánk határtérségeinek együttmőködése kettıs jellegő: Az európai integrációt erısíti, az EU-n kívüli és EU-beli térségek közt Erısíti a közép-európai együttmőködési formákat alakít 137 km 453 km Bacsi - Határrégiók

2 A határrégiók, perifériák Magyarország 7 országgal határos, 19 megyéjébıl csak 5 nem határmenti Határrégió: statisztikai kistérségek (NUTS4!) az országhatárral érintkeznek állandó vagy idıszakosan mőködı (illetve korábban mőködött) határátkelı Bacsi - Határrégiók A határmenti területek jellemzıi periferikus jelleg: határokon megszakadó közlekedési útvonalak, a központtól való viszonylag nagy távolság, és az átmenı forgalom hiánya, kereskedelmi kapcsolatok beszőkülése zsáktelepülések, a fejlesztések elmaradása, a kedvezıtlen munkalehetıségek és kereseti viszonyok, elvándorlás, elnéptelenedés. Kivétel: ahol élénk a határmenti forgalom, tranzitútvonal Az államszocializmus idıszakában inkább a perifériás jelleg nyugati országhatár: vasfüggöny központosított irányítás: szocialista országokkal sincs spontán kapcsolat A kapcsolatok fenntartása a két szomszédos ország állami szintő kapcsolataitól függött Akadály: határmenti magyarlakta térségei, nemzetiségi kérdés Létezı kapcsolatok: kulturális, testvérvárosi (piaci, üzleti nem!) Bacsi - Határrégiók

3 Határszakaszok a rendszerváltás elıtt Magyar-osztrák határszakasz: 1960-as évekig: holthatár 1970-es évek: együttmőködések turizmus, bevásárló turizmus, intézményközi 1980-as évek: élénk együttmőködés, termelési kooperációk, lakossági kapcsolatok, illegális munkaerıáramlás 1989-tıl a vasfüggöny lebontása, világútlevél, új szakasz Periférikusból fejlettebb régiókhoz történı felzárkózás Magyar-szlovák (csehszlovák) határszakasz: leghosszabb államhatára, II. világháború óta többször kiigazították. kitelepítések a Felvidékrıl magyar nemzetiség akadálya állampolg. jogai korlátozása, kapcsolatépítés hatvanas évektıl lassú javulás a nyugati (dunai) határszakasz: potenciális közlekedési és ipari zóna kialakulása, fejlıdése munkaerıáramlás (pl. betakarítások) bevásárló turizmus a határ menti városokban, általános turistaforgalom (Balaton, Magas-Tátra felé) Gabcsikovó-Nagymaros vízierımő- konfliktus kelet-szlovák határszakasz: periférikus agrárkarakterő, nehézipar (kohászat, gépgyártás), kooperáció, bevásárló turizmus Bacsi - Határrégiók Határszakaszok a rendszerváltás elıtt/2 Magyar ukrán (szovjet) határ: A rendszerváltás elıtt gyakorlatilag zárt határ Kárpátalja kiemelt stratégiai, hadászati terület a határ túloldalán magyar kisebbség felé magyar agitációtól való félelem egyetlen határátkelı volt, Záhony, ami közúti és vasúti átkelı, széles - keskeny nyomtávú átrakó centrum Magyar román határ: folyamatos ellenségeskedés, a kisebbségi jogok permanens megsértése nincs határmenti együttmőködés A magyar nyelvterület: kooperáció alapja helyett akadálya Román állam adminisztratív úton akadályozta a civil kapcsolatokat is. Magyar szerb, horvát, szlovén (jugoszláv) határ: holthatár a politikai szembenállás miatt. A 70-es évektıl élénkülés: mezıgazdasági együttmőködés (pl. terményfeldolgozás), a határtmenti városokban a bevásárlóturizmus Zala megye és Szlovénia között élénk együttmőködés a horvát szakaszon inkább a városok közti együttmőködések a szerb szakaszon, a Vajdaságban pedig az intézményi kapcsolatok. Bacsi - Határrégiók

4 A határtérségek a rendszerváltást követıen A határtérségek helyzete megváltozott. egyes határtérségek leértékelıdtek, mások gyors fejlıdésnek indultak. A periférikus helyzetbıl kiemelkedés: nagy fejlıdési centrumok közelében Elınyös helyzet: határrégiók, melyek saját országukban kevésbé elmaradottak, egymástól fejlesztési energiákat kaphattak A saját országukon belül is elmaradott térségekben: a perifériák perifériái az átmenet éveiben az egyes határszakaszok közt igen nagy különbségek fejlettségben osztrák-magyar határszakasz: kedvezı, az országos átlagnál jobb szlovén határszakasz : pozitív román, az ukrán és a kelet-szlovák határszakasz továbbra is periféria Mindkét oldalon: szabad munkaerı, de nincs munkahely, vannak termelési erıforrások, nincs tıke, természeti adottságok nem hasznosulnak kommunikációs kapcsolatok szőkek (közlekedés, határátkelık) eltérı jogi és intézményi helyzet, a gazdasági instabilitás (valuták, infláció) Bacsi - Határrégiók Az átmenet problémái az egyes határrégiókban: Osztrák-szlovén határrégió: nyertes javul a térség jövedelemgeneráló kapacitása, bevásárló és szolgáltatás-fogyasztó turizmus 1998-ban West/Nyugat-Pannon EUrégió Szlovák határtérség: a térségen belül eltérı. Duna-térség: A Bécs-Pozsony-Gyır-Budapest innovációs tengely lakossági intenzív kapcsolatok, az átkelési pontoknál (Komárom, Esztergom) esztergomi Mária-Valéria híd benzinturizmus. Kelet-szlovák határrégió: tartós foglalkoztatási feszültségek gazdasági szerkezetváltás lassú, elöregedés, elvándorlás, a képzetlen, segélyekbıl élı roma népesség Duna-Ipoly nemzeti park: Ipoly Eurorégió Bacsi - Határrégiók

5 Az átmenet problémái az egyes határrégiókban:/2 Ukrán határrégió: A kelet-szlovák határrégióhoz hasonló helyzet Kell: határátkelı állomások bıvítése, új átkelık nyitása lakossági mozgás aktív, ami a bevásárlóturizmus illegális (autó- és embercsempészet, jövedéki termékek, benzinturizmus, bőnszövetkezetek). Román határrégió: Itt is periferikus jelleg, Nagy magyar népesség: sokszínő gazdasági kapcs., települések közt is a jövıben vetélytárssá válhat Szeged Temesvár, Békéscsaba Arad 1998: Duna-Körös-Maros-Tisza Regionális Együttmőködés Szerb határrégió: Fokozatosan dinamizáló térség Szeged nagyközpont, Baja középváros, gyorsan fejlıdı kisvárosok lakossági utazások, határmenti szürkegazdaság elérhetısége, közlekedési kapcsolatai kielégítıek. Horvát határrégió: Dél-Dunántúli periféria + horvát oldalon egy centrum nélküli periféria határ, a Dráva folyó, igen kevés híd lakossági kapcsolatok: Barcs, Csurgó felé bevásárlóturizmus Zalaegerszeg, Nagykanizsa, intézményesült kapcsolatok kezdetlegesek. közlekedés fejlesztése (Rijeka-Zágráb-Budapest), de kevés a határátkelı! Bacsi - Határrégiók Bacsi - Határrégiók

6 Határmenti kooperáció 1995-tıl EU 1990-tıl: a határon átnyúló fejlesztések INTERREG IIIA programok, Phare CBC (Cross-border Co-operation) Magyarországon 1995, magyar-osztrák határon a román, szlovén, szlovák határon is együttmûködés Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés: Európai Unión belüli és kívüli államok közti együttmûködés INTERREG III: intézményi és gazdasági kapacitás, a határterület gazdasági potenciáljának növelése három alapvetı forma: határ menti együttmőködés (INTERREG IIIA), transznacionális együttmőködés (INTERREG IIIB) és interregionális együttmőködés (INTERREG IIIC) : önálló célkitőzés: Európai Területi Együttmûködés A határ menti együttmőködés fõ iránya: kis- és középvállalkozások, a turizmus, a határon átnyúló kereskedelem, a kultúra, a közös környezetvédelmi tevékenységek, határon átnyúló közlekedési és információs hálózatok, víz- és hulladékgazdálkodás, egészségügyi, kulturális és oktatási kapcs. Bacsi - Határrégiók Szomszédsági Programok Magyarország-Szlovákia-Ukrajna Szomszédsági Program A határrégió területe Magyarországon: Gyõr Moson Sopron megye, Komárom Esztergom megye, Pest megye, Nógrád megye, Heves megye, Borsod Abaúj Zemplén megye, Szabolcs Szatmár Bereg megye valamint Budapest fõváros; Szlovákiában: Pozsony megye (Bratislavský kraj), Nagyszombat megye (Trnavský kraj), Nyirtra megye (Nitriansky kraj), Besztercebánya megye (Banskobystrický kraj), Kassa megye (Košický kraj) és Eperjes megye (Prešovský kraj); Ukrajnában: Kárpátalja megye (Zakarpatia oblast). Pályázati témák: a határon átnyúló üzleti együttmőködések támogatása intézményi együttmőködés Mikro Projekt Alap (helyi közösségek és kulturális együttmőködés) környezetvédelmi politikák és kisléptékő beruházások határon átnyúló koordinációja határon átnyúló természetvédelmi együttmőködés kis léptékő közlekedési és telekommunikációs infrastruktúra Bacsi - Határrégiók

7 Szomszédsági Programok/2 Ausztria - Magyarország INTERREG IIIA Közösségi Kezdeményezési Program Területe: Gyır-Moson-Sopron, Vas és Zala megye Burgenland és Bécs, a kapcsolódó NUTS III régiók, Alsó- Ausztria déli része és Bécs környéke déli része. Pályázható témák : határon átnyúló gazdasági együttmőködés az elérhetıség javítása határon átnyúló együttmőködési struktúrák és hálózatok fejlesztése emberi erıforrások fejlesztése fenntartható térségi és környezeti fejlesztés Bacsi - Határrégiók Szomszédsági Programok/3 Szlovénia - Magyarország - Horvátország Szomsz. Program Területek: - szlovén oldalon: Pomurje, Podravje, Savinjska, Spodnjeposavska, Jugovzhodna Slovenija, Notranjsko-kraka, Obalno-kraka statisztikai régiók; - magyar oldalon: Vas, Zala, Baranya és Somogy megye; - horvát oldalon: Osijeko-baranjska, Virovitiko-podravska, Koprivniko-krievaka, Meimurska, Varadinska, Krapinskozagorska, Zagrebaka (Zágráb fıváros kivételével), Karlovaka, Primorsko-goranska, Istarska megye. Pályázható témák: gazdasági és társadalmi kohézió és humán erıforrásfejlesztés: közös gazdasági térség, közös humán erıforrásfejlesztés és közös turisztikai és kulturális térség fenntartható fejlıdés: környezeti erıforrások fenntartható használata és környezetvédelem, természetvédelem és elérhetıség Bacsi - Határrégiók

8 Romániában: Szerbia Szomszédsági Programok/4 Magyarország-Románia és Magyarország-Szerbia és Montenegró Határ menti Együttmőködési Program Témák: a határátkelık, közlekedési infrastruktúráinak fizikai fejlesztése, vízbázis és a vízrendszer közös védelme és a közös árvízmegelızési tevékenység, valamint a térség kis-és középvállalkozásai számára üzleti infrastruktúra és az üzleti szolgáltatások fejlesztése, K+F és emberi erıforrás-fejlesztés Területek: Magyarországon: Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés, Csongrád és Bács-Kiskun megyék Szatmár (Satu Mare), Bihar (Bihor), Arad és Temes (Timis) megyék és Montenegróban: Nyugat-Bácska, Észak-Bácska, Észak-Bánát, Dél-Bácska, Közép-Bánát, Szerémség, Dél- Bánát és Belgrád. Bacsi - Határrégiók Az INTERREG IIIB CADSES program Lényege: egy egységként értelmezhetı több országból álló területek közösen keressenek megoldásokat a térséget érintı problémákra. EU és szomszédos területei: gazdasági, földrajzi, társadalmi szempontból egységesnek tekinthetı 13 makro-térség Magyarország a közép-európai-adriai-dunai-délkelet-európai térségben (Central Adriatic Danubian South-Eastern European Space - CADSES) CADSES:18 ország Témák: 1. Területfejlesztési elképzelések és akciók támogatása a társadalmigazdasági kohézió erısítésének jegyében 2. Hatékony és fenntartható közlekedési hálózatok, valamint az információs társadalom vívmányaihoz való hozzáférés támogatása 3. A tájvédelem, illetve a természeti és kulturális örökség védelmének és megfelelı kezelésének támogatása 4. Környezetvédelem, erıforrás-gazdálkodás és kockázatkezelés Az INTERREG IIIC program Az INTERREG IIIC a Strukturális Alapok támogatási programjainak hatékonyságát a tapasztalatcsere elısegítésével. Bacsi - Határrégiók

9 Bacsi - Határrégiók A határvidékek napjainkban Közép-Magyarország legfejlettebb terület,a fıváros határozza meg Vezet: GDP, szolgáltatások aránya, vállalkozássőrőség, külföldi érdekeltségő vállalkozások, beruházások, foglalkoztatottság, magasabban képzettek aránya Jó a földrajzi fekvése, a megközelíthetısége, a turisztikai adottságai, útsőrőség, repülıtér, felsıoktatás, kutatás-fejlesztés Nyugat-Dunántúl A régiók fejlettségi rangsorában a második hely Földrajzi elhelyezkedése rendkívül kedvezı szolgáltatási ágazatokon kívül a feldolgozóipa Az iparba áramlott befektetések, külföldi érdekeltségő vállalkozások száma, vállalkozási kedv, turisztikai vonzerı, határátkelıin élénk a forgalom, Közép-Dunántúl harmadik legfejlettebb iparnak is jelentıs szerepe, gépipar, közúti jármőgyártás, híradástechnikai ipar külföldi tıkebefektetésekkel mőködı vállalkozások, ipari park, beruházások Infrastruktúra, turisztikai adottságok Bacsi - Határrégiók

10 A határvidékek napjainkban/2 Dél-Dunántúl közepesen fejlett, a szolgáltatások magas aránya, mezıgazdaság átlag feletti Természetföldrajzi adottságai a szılı- és bortermeléshez, élelmiszeripari ipar fejlıdése lassabb az országos átlagnál villamosenergia ellátásban paksi atomerımő Alacsony a beruházási kedv, a külföldi érdekeltségő vállalkozások vasúton és közúton nehezen megközelíthetı idegenforgalom fejlett, legjelentısebb vonzerıvel a Balaton bír. Dél-Alföld Az ötödik legfejlettebb régiója, földrajzi adottsága: mezıgazdasági termelés Élelmiszeripar, belpiacra termel Alacsony beruházások szintje, hátrányos infrastrukturális ellátottság felsıoktatásban és a kutatás-fejlesztésben jelentıs Észak-Alföld második legnagyobb kiterjedéső, egyik leghátrányosabb helyzető mezıgazdasági tevékenység, élelmiszeripar, alacsony termelékenység Kevés külföldi tıke, magas munkanélküliség, de felsıoktatás, K+F! Észak-Magyarország leghátrányosabb helyzető, az ipar jelentısége átlag feletti, vegyipar, gépipar Alacsony vállalkozássőrőség, kevés külföldi tıke Magas munkanélküliség, alacsony képzettség Bacsi - Határrégiók Bacsi - Határrégiók

11 Bacsi - Határrégiók Bacsi - Határrégiók

SZERKEZETI VÁLTOZÁSOK A REGIONÁLIS GAZDASÁGBAN. Rechnitzer János AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA

SZERKEZETI VÁLTOZÁSOK A REGIONÁLIS GAZDASÁGBAN. Rechnitzer János AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA SZERKEZETI VÁLTOZÁSOK A REGIONÁLIS GAZDASÁGBAN Rechnitzer János AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA Pécs, 2001 Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara Regionális Politika és Gazdaságtan

Részletesebben

Környezet. A vidéki népesség jövedelemforrásai. Vasút, vízi és légi közlekedés. A régiót átszelı fı közlekedési útvonalak

Környezet. A vidéki népesség jövedelemforrásai. Vasút, vízi és légi közlekedés. A régiót átszelı fı közlekedési útvonalak HTÁRRÉGIÓK FEJLİDÉSÉNEK SJÁTOSSÁGI 11. Elıadás: horvát-magyar határtérség bemutatása - a horvát határmenti megyék 1 horvát-magyar határmenti magyar megyék adottságai, vidék- és területfejlesztési tapasztalatai

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 1. TÉMATERÜLET Gazdaságfejlesztés; befektetés-ösztönzés; KKV-politika; innovációs és foglalkoztatási,

Részletesebben

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya Good neighbours creating common future Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011 The project is co-financed

Részletesebben

Egyeztetési változat. 2006. október 16.

Egyeztetési változat. 2006. október 16. NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Egyeztetési változat 2006. október 16. Az Operatív Program a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által 2006. augusztus 28-án elfogadott harmadik olvasat

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI POTENCIÁLJAINAK FELTÉRKÉPEZÉSE Készült: A Vásárhelyi Vidék Jövıjéért Egyesület gondozásában HÓDMEZİVÁSÁRHELY 2009. TARTALOM JEGYZÉK I. MAGYARORSZÁG HELYE A VILÁG

Részletesebben

Régión innen, határon túl

Régión innen, határon túl 2 Régión innen, határon túl VÁTI Régión innen, határon túl Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés határon átnyúló programjai keretében megvalósult fejlesztések, 2004-2006 Az INTERREG az Európai Unió négy

Részletesebben

Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben

Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben Készítette: Hozam 2001. Kft. 2013. 0 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

SZAKMAI JAVASLAT AZ ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGYEI ÉS BUDAPESTI FEJEZETEIRE

SZAKMAI JAVASLAT AZ ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGYEI ÉS BUDAPESTI FEJEZETEIRE SZAKMAI JAVASLAT AZ ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGYEI ÉS BUDAPESTI FEJEZETEIRE 2012 Készült a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából Tervezéskoordinációs Államtitkárság - Területfejlesztési

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 6. TÉMATERÜLET Közlekedés, hírközlés, informatika infrastruktúrájának fejlesztése 6.1.

Részletesebben

ÉVKÖNYV 2004 2005 AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁG-TUDOMÁNYI KARA

ÉVKÖNYV 2004 2005 AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁG-TUDOMÁNYI KARA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁG-TUDOMÁNYI KARA REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA ÉVKÖNYV 2004 2005 AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA Szerkesztıbizottság Buday-Sántha

Részletesebben

A magyar gazdaság térszerkezeti változásai. Térbeli dimenziók fejlıdési tengelyek, övezetek

A magyar gazdaság térszerkezeti változásai. Térbeli dimenziók fejlıdési tengelyek, övezetek A magyar gazdaság térszerkezeti változásai Térbeli dimenziók fejlıdési tengelyek, övezetek Készítette a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet - mgfi - munkacsoportja A kutatást vezette és koordinálta: Matolcsy

Részletesebben

TERÜLETI KOHÉZIÓ A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN: TRENDEK ÉS TEENDŐK

TERÜLETI KOHÉZIÓ A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN: TRENDEK ÉS TEENDŐK Horváth Gyula, Lelkes Gábor TERÜLETI KOHÉZIÓ A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN: TRENDEK ÉS TEENDŐK 1. BEVEZETÉS A Kárpát-medencét alkotó természeti régiók, gazdasági terek és közigazgatási egységek fejlődésében az

Részletesebben

Volter Edina. Magyarország keleti és nyugati határ menti kistérségeinek helyzete és perspektívái a rendszerváltozást követő években

Volter Edina. Magyarország keleti és nyugati határ menti kistérségeinek helyzete és perspektívái a rendszerváltozást követő években Volter Edina Magyarország keleti és nyugati határ menti kistérségeinek helyzete és perspektívái a rendszerváltozást követő években Volter Edina Magyarország keleti és nyugati határ menti kistérségeinek

Részletesebben

1.5.2 A határmenti együttműködést támogató közösségi programok

1.5.2 A határmenti együttműködést támogató közösségi programok 1.5.2 A határmenti együttműködést támogató közösségi programok A alulról jövő kezdeményezésként indult határmenti együttműködés a nyolcvanas évek közepére az Európai Unió hivatalos politikájává emelkedett.

Részletesebben

A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája

A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája Készült: a PAKTUM A PARTON! címő TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0032 számú Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások címő pályázathoz kapcsolódóan Készítették:

Részletesebben

A Dél-dunántúli régió Regionális Innovációs Stratégiája

A Dél-dunántúli régió Regionális Innovációs Stratégiája A Dél-dunántúli régió Regionális Innovációs Stratégiája Pécs, 2004. Kiadja a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. A Regionális Innovációs Stratégia a Dél-Dunántúlon programot az Európai

Részletesebben

A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései

A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései Kiértékelő tanulmány Magyarország Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 EU Compass HUHR/1001/2.1.1/0004/03

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG Sóvágó Krisztina (VÁTI Nonprofit Kft. TTÉI TEÉMI) Európai Uniós és egyéb nemzetközi támogatások egyetemi előadásához.

HÁTTÉRANYAG Sóvágó Krisztina (VÁTI Nonprofit Kft. TTÉI TEÉMI) Európai Uniós és egyéb nemzetközi támogatások egyetemi előadásához. HÁTTÉRANYAG Sóvágó Krisztina (VÁTI Nonprofit Kft. TTÉI TEÉMI) Európai Uniós és egyéb nemzetközi támogatások egyetemi előadásához. Tárgy: Területfejlesztési politika ELTE TTK 2009. november 17. Az Európai

Részletesebben

ZÁHONY, a VASÚT és a VASÚTI ÁTRAKÓ

ZÁHONY, a VASÚT és a VASÚTI ÁTRAKÓ Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politikai és Gazdaságtani Doktori Iskola ZÁHONY, a VASÚT és a VASÚTI ÁTRAKÓ Doktori dolgozat Készítette Bajor Tibor Témavezetı Horváth Gyula egyetemi

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

A Duna stratégia háttér információinak összefoglalása

A Duna stratégia háttér információinak összefoglalása A Duna stratégia háttér információinak összefoglalása 1. A stratégia területi hatályának meghatározása és jelen stratégiát megelőző dokumentumok A stratégia készítés egyik alapvető problematikája a munka

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája (A 2008. évben jóváhagyott stratégia aktualizált és felülvizsgált változata) (2011.) Miskolc, 2011. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 3 2. Bevezetés...

Részletesebben

Regionális Gazdaságtan modul Bevezetés. OKTATÓ: BACSI ZSUZSANNA (h5519bac@ella.hu) EGYETEMI DOCENS GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK

Regionális Gazdaságtan modul Bevezetés. OKTATÓ: BACSI ZSUZSANNA (h5519bac@ella.hu) EGYETEMI DOCENS GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK Regionális Gazdaságtan modul Bevezetés OKTATÓ: BACSI ZSUZSANNA (h5519bac@ella.hu) EGYETEMI DOCENS GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK KÖVETELMÉNYEK, TEMATIKA 1 Ajánlott irodalom: Tanszéki honlapról

Részletesebben

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szakértıi konferencia A konferencia szervezıi: Interregio Forum Egyesület, és A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István

Részletesebben

Pannon ETT. Európai Területi Társulás. Együttes Fejlesztési Program 2014-2020

Pannon ETT. Európai Területi Társulás. Együttes Fejlesztési Program 2014-2020 Pannon ETT Európai Területi Társulás Együttes Fejlesztési Program 2014-2020 Készítette: DDRFÜ Nonprofit Kft. 2013 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 3 1.1 Az EGTC, mint jogi eszköz... 3 1.2 A Pannon ETT...

Részletesebben

Regionalizmus az EU-ban

Regionalizmus az EU-ban 1 Regionális gazdaságtan 9. elıadás A regionalizmus és regionális politika az Európai unióban Regionalizmus az EU-ban Mi Európa? Heterogenitás Terry Jordan (Texasi Egyetem,1996) : 11 ismérv 1, vallás (az

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ ÉS A FÜZESABONYI KISTÉRSÉG A 2007-2013-AS

Részletesebben

REGIONÁLIS ÁTALAKULÁS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

REGIONÁLIS ÁTALAKULÁS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN REGIONÁLIS ÁTALAKULÁS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN REGIONÁLIS ÁTALAKULÁS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN Szerkesztette RÁCZ SZILÁRD Pécs, 2006 E könyv a Magyar Regionális Tudományi Társaság 2005. évi soproni vándorgyűlésének

Részletesebben

A HATÁR MENTI TERÜLETEK JELLEGZETESSÉGEINEK ÁTALAKULÁSA A 20. SZÁZAD VÉGI NYUGAT-MAGYARORSZÁGON

A HATÁR MENTI TERÜLETEK JELLEGZETESSÉGEINEK ÁTALAKULÁSA A 20. SZÁZAD VÉGI NYUGAT-MAGYARORSZÁGON Tér és Társadalom 15. évf. 2001/2. 107-129. p. Tér és Társadalom XV. évf. 2001 2: 107-130 A HATÁR MENTI TERÜLETEK JELLEGZETESSÉGEINEK ÁTALAKULÁSA A 20. SZÁZAD VÉGI NYUGAT-MAGYARORSZÁGON (The Transformation

Részletesebben