Nem tervezett feladatok. Üzemvitel. Erőforrás- és feladatgazdálkodás. Erőforrásadatok. Hálózati adatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nem tervezett feladatok. Üzemvitel. Erőforrás- és feladatgazdálkodás. Erőforrásadatok. Hálózati adatok"

Átírás

1 Az Asset program hatása a költségekre és a költséghatékonyságra Hans-Günter Hogg ELMŰ-ÉMÁSZ igazgatósági tag MEE Vándorgyűlés Eger, szeptember

2 Tartalom Korszerű Asset management bevezetése az ELMŰ-ÉMÁSZ-nál Kihívások a vállalat számára, üzleti célok és a legfontosabb befolyásoló tényezők Hálózati minőségi mutatók és ezek befolyásolása Döntési modell a beruházások prioritásainak meghatározására A megvalósítás optimalizálása

3 Visszatekintés: A ráfordítások tervezésének elmélete ból és az új Asset management módszer bevezetése TOP DOWN Ráfordítások összesen Döntési és számítási modell Konkrét intézkedések Kritériumrendszer Módszerek Hálózati műszaki és pénzügyi adatok Ráfordítások összesen Konkrét intézkedések Döntési és számítási modell BUTTOM UP Általános követelmény: Optimális hatású intézkedések a megfelelő hálózati elemeknél és a szükséges volumenben Teljesítmény és minőség mutatók A régi eljárás Peremfeltételek Teljesítmény és minőség mutatók Az új eljárás

4 Visszatekintés: Feladatcsomagok az Asset management koncepció mentén Stratégia büdzsé Tervadatok Nem tervezett feladatok Koncepció Asset Management Műszaki szolgáltatás Ráfordítástervezés Hálózatépítés Üzemvitel Erőforrás- és feladatgazdálkodás Tervezési, mérési, beszámolási folyamatok, szervezetek együttműködése Normák standardok törvények Hálózati adatok Projektadatok Erőforrásadatok Információszükséglet, jelentések Döntéstámogató (tervezési) modell Mutatószám-rendszer PM és egyéb IT követelmények

5 A mai tervezési logika Üzembe-helyezés, üzemeltetés Hálózati adatok Az intézkedések megvalósítása Fogyasztók, piac, jogi és szabályozási környezet Az egyes intézkedések prioritásának meghatározása Üzleti célok, büdzsé, eredmény-elvárások, kulcsmutatók és fő befolyásoló tényezők A hálózati intézkedések meghatározása, a hatások vizsgálata

6 Kihívások Eszközgazdálkodás Az ügyfelek és a szabályzó elvárásai Üzemeltetés és kivitelezés A tulajdonosok elvárásai

7 Kihívások A jelenlegi szabályozói környezet értelmezése A szabályzó hatóság, a fogyasztók és a tulajdonosok elvárásainak harmonizálása Fogyasztói igények és elvárások kielégítése Új fogyasztói csatlakozások műszaki megoldásainak optimalizálása Az anyagok és szolgáltatások beszerzése során az árérték-arány optimalizálása Az SLA-k továbbfejlesztése a csoporton belül

8 A mai tervezési logika Üzembe helyezés, üzemeltetés Hálózati adatok Az intézkedések végrehajtása Fogyasztók, piac, jogi és szabályozási környezet Az intézkedések prioritásainak meghatározása Üzleti célok, büdzsé, Eredmény-elvárások, kulcsmutatók és fő befolyásoló tényezők A hálózati intézkedések meghatározása, a hatások vizsgálata

9 Megfogalmazott üzleti célok, fő befolyásoló tényezők A szolgáltatások minőségének és az üzemelés biztonságának javítása Az ügyfélszolgálatok javítása Törvényi előírások teljesítése (pl. tarifa-rendszer, vezetékjog) A hálózati beruházások optimalizálása, az eszköz-gazdálkodás javítása Hálózatüzemeltetés költséghatékonyságának javítása, (pl. üzemirányítás központosítása) Az új üzleti folyamatok támogatása, a DSO NSG kapcsolatok irányítása, SLA-alapú elszámolása

10 A mai tervezési logika Üzembe helyezés, üzemeltetés Hálózati adatok Az intézkedések végrehajtása Fogyasztók, piac, jogi és szabályozási környezet Az intézkedések prioritásainak meghatározása Üzlet célok, büdzsé, Eredmény-elvárások, kulcsmutatók és fő befolyásoló tényezők A hálózati intézkedések meghatározása, a hatások vizsgálata

11 Hálózatminőségi mutatókat meghatározó tényezők Mutatószámok Üzemzavarok darabszáma Az érintett fogyasztók száma Üzemzavarok elhárítási ideje Érintett fogyasztói teljesítmény

12 Üzemzavarok: Okaik és hatásuk a hálózati minőségi mutatókra ELMŰ Hatása a MEH 1 mutatóra Anyagkifáradás 32,9% Rekonstrukcióval és fejlesztéssel befolyásolható Átmeneti zárlat 5,5% 44,6% Természeti jelenség 6,2% Szándékos rongálás 1,2% Főleg üzemviteli intézkedéssel befolyásolható Korábbi külső behatás 15,1% 16,6% Időn túli kapcsolás 0,2% Természeti jelenség 7,5% Üzemviteli intézkedéssel alig befolyásolható Véletlen rongálás Külső behatás 14,1% 6,8% 38,8% Egyéb 10,4%

13 Az üzemzavarok száma A csökkentés lehetőségei Rekonstrukció Diagnosztika alapján Statisztikai üzemzavar elemzés Fejlesztés Új megbízhatóbb technológiák alkalmazása (pl.: szigetelt szabadvezeték) Hálózat kép egyszerűsítése, rövidítése Üzemviteli intézkedéssel Üzemzavar megelőző beavatkozások Lopás megelőzése Közműfegyelem erősítése

14 Az érintett fogyasztók darabszáma A csökkentés lehetőségei Az egy vezetékre kapcsolt fogyasztók számának csökkentése hálózati kép átrendezése táppont sűrítés új kivezetések létesítése Visszakapcsolás három percen belül Távirányítással működtethető oszlopkapcsolók használata a középfeszültségű hálózatban A kábelhálózat automatizálása távfelügyeleti rendszerrel Földzárlatos üzem tartása

15 Üzemzavarok elhárítási ideje A csökkentés lehetőségei Behatárolás Behatárolási idő csökkentése Hálózat automatizálása Zárlatjelzők alkalmazása Több szerelő pár indítása Üzemzavari gyakorlatok tartása Helyreállítás Standardizáció Rövidebb felvonulási és elhárítási idő az alvállalkozók részéről Tartalék elemek készletezése

16 MEH 2 Az üzemzavarok időtartama (órában) (Fogyasztónkénti kiesési idő) óra ELMŰ Rt. ÉMÁSZ Rt. DÉMÁSZ Rt. DÉDÁSZ Rt. ÉDÁSZ Rt. TITÁSZ Rt. Magyarország

17 Mai tervezési logika Üzembe helyezés, üzemeltetés Hálózati adatok Az intézkedések végrehajtása Fogyasztók, piac, jogi és szabályozási környezet Az intézkedések prioritásainak meghatározása Üzleti célok, büdzsé, eredmény-elvárások, kulcsmutatók és fő befolyásoló tényezők A hálózati intézkedések meghatározása, a hatások vizsgálata

18 Döntési modell az intézkedések priorizálására Intézkedések Hálózati objektumok Teljesítménymutatók tény- és célértékei Min. K/ Q Műszaki és gazdasági adatok Peremfeltételek Az intézkedések és a hálózat eszközök priorizálása A döntési modell a beruházásokat azzal a céllal optimalizálja, hogy a lehető legkisebb ráfordítással (K) érjük el a megállapodott minőségjavulást ( Q)

19 Tervezett intézkedések a cél elérése érdekében (1) ELMŰ Beavatkozás megnevezése Forrás (F = fejlesztés; R = rekonstrukció) Volumen Mennyiség Mértékegység Ráfordítás Egység ár (MFt) Teljes költség (MFt) MEH muta tó javítása Fajlagos érték További intézkedések (NAF) KÖF 35 kv 20 kv Földzárlat tartás kiterjesz tése F db szabadvezeték Elöregedett szigetelők cs eréje R db Biztosító aljzat csere R db Zárlatjelző beépítése F db FAM áramkötés OK helyett F db TMOK felszerelése F db

20 Tervezett intézkedések a cél elérése érdekében (2) ELMŰ Beavatkozás megnevezése Forrás (F = fejlesztés; R = rekonstrukció) Volumen Mennyiség Mértékegység Ráfordítás Egység ár (MFt) Teljes költség (MFt) MEH muta tó javítása Fajlagos érték Elöregedett osz lopkapcsolók, megs zakítók cseréje R db Vezeték csere R km Vasoszlop osz loptő megerősítés, vagy csere R db Faoszlop csere R db Régi típusú betonoszlopok cseréje R db Túlfeszültség k orlátozók c seréje R db Kivez etés sűrítés F Erdőnyiladékban szigetelt vezetékre átépítés F km Vékony keresz tmetszetű vezetékek cseréje R km Teljes rekonstrukció R km kábel kv További intézkedések (Tr.,KIF, stb.) Összesen

21 A mai tervezési logika Üzembe helyezés, üzemeltetés Hálózati adatok Az intézkedések végrehajtása Fogyasztók, piac, jogi és szabályozási környezet Az intézkedések prioritásainak meghatározása Üzleti célok, büdzsé, eredmény-elvárások, kulcsmutatók és fő befolyásoló tényezők A hálózati intézkedések meghatározása, a hatások vizsgálata

22 A megvalósítás optimalizálása Standardizálás A beszerzés optimalizálása (versenyhelyzet) A külső vállalkozók minősítése Projekt-irányítás IT támogatás

23 Hálózati IT rendszerek bevezetése Technikai objektumok, események, rendelések Hálózati objektumok, hálózati állapot SAP PM SCADA Geográfiai egységek, térinformatikai adatok, koordináták GIS WFM Erőforrás vezérlés

24 Az Asset management IT háttere Asset Management Információs rendszer Lin. prog. Megszűnő alkalmazások Adatbank AM mutatók Manuális adatbetöltés ERIKA GIS SCADA MIRTUSZ SAP IS-U SAP AM SAP PS SAP IM SAP PM

25 A műszaki számítástechnikai integráció koncepciója Üzleti környezet Üzleti stratégia Üzleti célok Üzleti folyamatok IT stratégia IT koncepció IT projektek IT környezet

26 Standardizálás Tervezési irányelvek Nagy-, közép-, és kisfeszültség Makró-elemek pl. minta-alállomások, KÖF/KIF transzformátor állomások Építőelemek pl. középfeszültségű kapcsoló-berendezések Üzemi eszközök Pl. kábelek, szigetelők Munkautasítások

27 A kockázatelemzés megnövekedett szerepe Hibakockázat reális hibakockázat korábbi feltételezése Hibakockázat százalékban Kockázatküszöb Eredeti reinvesztálási időpont optimalizált reinvesztálási időpont Használati idő/év

28 Összefoglalás A tervezés minősége egyértelműen javult. A nagy költségnyomás ellenére stabilak a gazdasági eredmények az ellátás minőségének csökkenése nélkül. A számítástechnikai támogatás következetes harmonizációja jelentősen növeli a rendszer megbízhatóságát és a munkatársak teljesítményét. Ráadásul jó dokumentációt tesz lehetővé. További optimalizálási lehetőségek feltárását várjuk a számítástechnikai támogatás révén. A közreműködő szállítók és külső vállalkozók leterheltsége kiegyenlíthetővé válik. Az eszközölt ráfordítások a hatékonyság mérhető javulását eredményezték. A standardizálás és az új standardok alkalmazása egyértelműen felgyorsultak.

29 Eszközgazdálkodás Az ügyfelek és a szabályzók elvárásai Üzemeltetés és kivitelezés A tulajdonosok elvárásai

Okos hálózatok egy villamosenergia szolgáltató szemszögéből

Okos hálózatok egy villamosenergia szolgáltató szemszögéből Okos hálózatok egy villamosenergia szolgáltató szemszögéből Okos Jövő Innovációs Klaszter Bessenyei Tamás ELMŰ Nyrt. tamas.bessenyei@elmu.hu 1 Napirend - Bevezetés Mi a smart grid? - Smart grid jövőkép

Részletesebben

Elosztói szabályzat. Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttműködési szabályai. 6. sz. módosítás. Budapest, 2006. november

Elosztói szabályzat. Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttműködési szabályai. 6. sz. módosítás. Budapest, 2006. november Elosztói szabályzat Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttműködési szabályai 6. sz. módosítás Budapest, 2006. november Előszó A MÁE, mint a magyar villamosenergia-elosztó vállalatok szövetsége,

Részletesebben

Felkészülés nagykiterjedésű üzemzavarok kezelésére az ELMŰ/ÉMÁSZ elosztói engedélyeseknél Balatonalmádi, 2009. szeptember 9-11.

Felkészülés nagykiterjedésű üzemzavarok kezelésére az ELMŰ/ÉMÁSZ elosztói engedélyeseknél Balatonalmádi, 2009. szeptember 9-11. Felkészülés nagykiterjedésű üzemzavarok kezelésére az ELMŰ/ÉMÁSZ elosztói engedélyeseknél Balatonalmádi, 2009. szeptember 9-11. Kovács Zoltán Tervezési osztály 1 Előadás témája Nagykiterjedésű hálózati

Részletesebben

Új IDCS rendszer az ÉMÁSZ üzemirányításában

Új IDCS rendszer az ÉMÁSZ üzemirányításában Új IDCS rendszer az ÉMÁSZ üzemirányításában 2013.március 20-án Miskolcon az Akadémiai Bizottság Erzsébet téri székházának dísztermében rendezte idei első szakmai konferenciáját a MEE Miskolci szervezete

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS. Tovább az úton...

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS. Tovább az úton... FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS Tovább az úton... n TVK RT. 2004 Tisztelt Partnereink! Az elmúlt néhány évben olvasható Környezetvédelmi Jelentésünket szélesebb körre kiterjeszt ve tavaly tettük közzé első,

Részletesebben

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzleti jelentés 2005 2 t a r t a l o m j e g y z é k 1. Igazgatói beszámoló 4 2. Szervezeti séma 6 3. Ellátási terület 7 4. Gazdálkodási eredmények 8 5. Szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

ITIL alapú szolgáltatás-menedzsment az üzleti átalakulás szolgálatában

ITIL alapú szolgáltatás-menedzsment az üzleti átalakulás szolgálatában ITIL alapú szolgáltatás-menedzsment az üzleti átalakulás szolgálatában azaz, hogyan vezettük be az ITILT annélkül, hogy bevezettük volna Csajtai Kornél Informatikai igazgató 2006. március 23. Miről is

Részletesebben

MVM GTER Gázturbinás Erőműveket Üzemeltető és Karbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM GTER Zrt.) ÜZLETSZABÁLYZATA

MVM GTER Gázturbinás Erőműveket Üzemeltető és Karbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM GTER Zrt.) ÜZLETSZABÁLYZATA MVM GTER Gázturbinás Erőműveket Üzemeltető és Karbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM GTER Zrt.) ÜZLETSZABÁLYZATA tartalék erőművi kapacitás biztosítására 3. sz. módosítás Budapest, 2008. szeptember

Részletesebben

1138 Budapest, Váci út 76. telefon: 06 1 238 2210 fax: 06 1 238 2219 www.sinergy.hu. Fenntarthatósági jelentés 2010-2011

1138 Budapest, Váci út 76. telefon: 06 1 238 2210 fax: 06 1 238 2219 www.sinergy.hu. Fenntarthatósági jelentés 2010-2011 1138 Budapest, Váci út 76. telefon: 06 1 238 2210 fax: 06 1 238 2219 www.sinergy.hu Fenntarthatósági jelentés 2010-2011 Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék 4 Köszöntő 7 Legjobb gyakorlataink 11 Cégbemutatás

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2014 1 TARTALOM A TVK-ról röviden... 4 Fő tevékenységünk... 4 Fő célkitűzéseink versenyképesség, hatékonyság, eredményesség... 5

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata A költségvetés tervezési folyamat felülvizsgálata és új tervezési módszertanok bemutatása

Részletesebben

MSZ 28001:2008 (OHSAS 18001) A MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG IRÁNYÍTÁS RENDSZERE

MSZ 28001:2008 (OHSAS 18001) A MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG IRÁNYÍTÁS RENDSZERE MSZ 28001:2008 (OHSAS 18001) A MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG IRÁNYÍTÁS RENDSZERE Szabályozott munkahelyi egészségvédelem és munkabiztonság Nyugati országokhoz hasonlóan Magyarországon is egyre

Részletesebben

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 Fenntarthatósági jelentés 2014 Tartalom Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 A fenntarthatóság irányítási rendszere 12 Felelős vállalatirányítás: igazgatóság,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ 2007. - 1 -

SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ 2007. - 1 - SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ 2007. - 1 - BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Nappali tagozat Fogyasztói Piaci szakirány

Részletesebben

Kockázatkezelési Esettanulmány

Kockázatkezelési Esettanulmány Oldal: 1/40 Kockázatkezelési Esettanulmány Integrált megfelelés-irányítási forgatókönyvek alkalmazása készült a kezdeményezésére az állami tulajdonban lévő társaságok irányítási gyakorlatainak fejlesztésére

Részletesebben

DR. MUSINSZKI ZOLTÁN. Kontrolling OKTATÁSI SEGÉDLET. logisztikai menedzser és logisztikai mérnök mesterszakos hallgatók számára MISKOLC

DR. MUSINSZKI ZOLTÁN. Kontrolling OKTATÁSI SEGÉDLET. logisztikai menedzser és logisztikai mérnök mesterszakos hallgatók számára MISKOLC DR. MUSINSZKI ZOLTÁN Kontrolling OKTATÁSI SEGÉDLET logisztikai menedzser és logisztikai mérnök mesterszakos hallgatók számára MISKOLC 2013 Tartalomjegyzék 1.) Kontrolling 1.1.) A kontrolling szemlélete

Részletesebben

Előzetes vizsgálati dokumentáció. Kőszeg-Lövő 20 kv-os légvezeték bekötés. Csepreg 120/20 kv-os alállomás területéről kiváltás

Előzetes vizsgálati dokumentáció. Kőszeg-Lövő 20 kv-os légvezeték bekötés. Csepreg 120/20 kv-os alállomás területéről kiváltás Előzetes vizsgálati dokumentáció Készítette: ESPA Kft. (2525 Bajna, Őrhegy-alja 4.) 2013. május 1 1. Alap adatok: Létesítendő vezeték megnevezése: Beruházó megnevezése és címe: Üzembentartó megnevezése

Részletesebben

F ő városi Vízmű vek Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2007-2008

F ő városi Vízmű vek Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2007-2008 F ő városi Vízmű vek Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2007-2008 Tartalom Vezérigazgatói köszöntő 4 Bevezető 6 A jelentésről 7 Hitvallás és elkötelezettség 7 Általános adatok 8 Tulajdonosok 9 Alap- és kiegészítő

Részletesebben

Jelentések és Mérleg

Jelentések és Mérleg Jelentések és Mérleg 2014. december 31. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke 62.066.000.000, teljes egészében befizetve.

Részletesebben

Konszolidált Jelentések és Mérleg. 2010. december 31.

Konszolidált Jelentések és Mérleg. 2010. december 31. Konszolidált Jelentések és Mérleg 2010. december 31. TIGÁZ 2010. KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / TARTALOM Konszolidált Jelentések és Mérleg 2010. december 31. Működéssel kapcsolatos beszámoló 3 4 6 8 8 9

Részletesebben

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzleti jelentés 2012 2 2 tartalomjegyzék 1. Igazgatói beszámoló 2. Szervezeti séma 3. Ellátási terület 4. Gazdálkodási eredmények 5. Szolgáltatási tevékenység bemutatása 6. Minőségfejlesztési

Részletesebben

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához Oldal: 1/69 Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási Készítette: Trusted Business Partners Kft. www.trusted.hu 2014. július Oldal: 2/69 Tartalom 1. A TULAJDONOSI KONTROLL ÉRVÉNYESÍTÉSE...

Részletesebben

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzleti jelentés 2014 2 2 tartalomjegyzék 1. Igazgatói beszámoló 2. Szervezeti séma 3. Ellátási terület 4. Gazdálkodási eredmények 5. Szolgáltatási tevékenység bemutatása 6. Minőségfejlesztési

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁS ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (KÖFOP) 2014-2020

KÖZIGAZGATÁS ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (KÖFOP) 2014-2020 KÖZIGAZGATÁS ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (KÖFOP) 2014-2020 2.6 verzió 2014-2020 2014. június 7. CCI Cím Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program Verzió 2.5 Első

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2) című kiemelt projekt támogatásához

Részletesebben

A minőség meghatározása

A minőség meghatározása A minőség meghatározása Az egyformaság és a megbízhatóság előre látható szintje alacsony költségek mellett és a piacnak megfelelően:" - Deming Ami megfelelően használható." - Juran Megfelelés a követelményeknek."

Részletesebben

Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál

Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál SUSTAINABILITY SERVICES Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál A 2008 2009-es jelentések tükrében ADVISORY Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál

Részletesebben

Gazdasági, társadalmi és környezeti teljesítményünk. TVK Éves jelentés. a mol-csoport tagja

Gazdasági, társadalmi és környezeti teljesítményünk. TVK Éves jelentés. a mol-csoport tagja 2012 Gazdasági, társadalmi és környezeti teljesítményünk TVK Éves jelentés a mol-csoport tagja Tartalom Éves áttekintés 5 A TVK-ról röviden 8 Kiemelt pénzügyi és üzleti adataink 9 Elnöki levél 11 Környezeti

Részletesebben

Esettanulmány WESTEL 900 GSM. Áttekintés

Esettanulmány WESTEL 900 GSM. Áttekintés Esettanulmány WESTEL 900 GSM Áttekintés A Westel 900 GSM Mobil Távközlési Részvénytársaság (Westel 900) a magyarországi vezeték nélküli távközlés egyik szolgáltatója. Új, világszínvonalú technológiát alkalmazva

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉV

ÜZLETI TERV 2014. ÉV ÜZLETI TERV 2014. ÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 I. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK, VALAMINT A TÁRSASÁG KÖLTSÉGEINEK ALAKULÁSA... 11 1. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ

Részletesebben