Licenc és garancia. BitDefender Licenc

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Licenc és garancia. BitDefender Licenc"

Átírás

1 Licenc és garancia HA ÖN NEM ÉRT EGYET EZEKKEL A FELTÉTELEKKEL ÉS - KIKÖTÉ- SEKKEL, AKKOR NE TELEPÍTSE A SZOFTVERT. A SZOFTVER BÁRMI- LYEN MÓDON TÖRTÉNŐ TELEPÍTÉSÉVEL, VAGY - FELHASZNÁLÁ- SÁVAL ÖN KINYILVÁNÍTJA E SZERZŐDÉS FELTÉTELEINEK A TELJES MEGÉRTÉSÉT ÉS - ELFOGADÁSÁT. Ez a Licenc szerződés egy törvényes szerződés Ön (akár egy egyénről van szó, akár egy egyszerű entitású végfelhasználóról) és a SOFTWIN SRK között, a fent meghatározott SOFTWIN szoftver termék felhasználására, mely számítógépes szoftvert tartalmaz és magába foglalhat társított adathordozót, - nyomtatott anyagokat és - online -, vagy elektronikus dokumentációt ( BitDefender ), melyek mindegyikét az U.S.A - beli és a nemzetközi szerzői jogi törvények - és a nemzetközi szerződések védik. A BitDefender telepítéssel -, másolással -, vagy más módon történő felhasználásával Ön elfogadja a szerződést és beleegyezik ezen szerződés törvényes feltételeibe. Ha nem ért egyet ennek a szerződésnek a feltételeivel, akkor ne telepítse, vagy ne használja a BitDefender - t; ellenben a vételtől számított 30 napon belül a vásárlás helyén a teljes vételár visszafizetése mellett visszaadhatja azt. A vásárlásának az igazolása szükséges lehet. BitDefender Licenc A BitDefender - t a szerzői jogi törvények - és a nemzetközi szerzői jogi szerződések - és más, szellemi tulajdonnal kapcsolatos törvények és szerződések védik. A BitDefenfer - t licencbe adják, nem pedig eladják.

2 A Licenc ÁTRUHÁZÁSA. A SOFTWIN SRL a továbbiakban átruházza Önnek - és csakis Önnek - a BitDefender felhasználásának a következő, nem kizárólagos licencét. SZOFTVER ALKALMAZÁS Ön a BitDefender -, vagy más, előzetes verziójának egy másolatát telepítheti és használhatja fel ugyanannál az operációs rendszernél, vagy egy szimpla számítógépes terminálnál. Annak a számítógépnek az elsődleges felhasználója, amelyen a BitDefender telepítésre került, készíthet egy további (azaz másodlagos) másolatot egy, az ő kizárólagos felhasználására szolgáló, hordozható számítógépen történő felhasználás céljára. HÁLÓZATI FELHASZNÁLÁS Ön a BitDefender másolatát olyan tárolóeszközön tárolhatja, vagy - telepítheti, mint például egy hálózati szerver; csak a BitDefender - nek az Ön többi számítógépén való, egy belső hálózaton történő telepítéséhez, vagy - futtatáshoz; bár Önnek meg kell vásárolnia és a célhoz ki kell jelölnie egy külön licencet minden egyes külön számítógépes terminálhoz, amelyen egyidejűleg a BitDefender - t a tároló eszközről telepítették, vagy - felhasználják. A BitDefenderhez való licencet nem szabad megosztani, vagy különböző számítógépeken -, vagy számítógépes terminálokon egyidejűleg felhasználni. Ön megvásárolhat egy Licenc csomagot, ha több licencre van szüksége a több számítógépen-, vagy számítógépes terminálon történő felhasználáshoz. Licenc - CSOMAGOK: Ha ÖN egy Licenc - csomagot vásárol meg és megszerezte azt a Licenc szerződést a BitDefender több licenchez, akkor elkészítheti a fenti, Licencbe adott másolatok - ként meghatározott számú további számítógépes BitDefender szoftver részt. Arra is jogosult, hogy a Szoftver alkalmazás című fejezetben

3 fentebb meghatározottnak megfelelő számú másodlagos másolatot készítsen a hordozható számítógépéhez. Licenc FELTÉTELE Az alábbiakban átruházott licencnek azon dátummal kell kezdődnie, amikor Ön telepíti -, másolja -, vagy más módon először használja a BitDefender - t és csak azon a számítógépen szabad felhasználnia, amelyen azt kezdetben telepítették. BŐVÍTÉSEK Ha a BitDefender - t bővítésként címkézték fel, akkor Önnek megfelelő licenccel kell rendelkeznie a SOFTWIN által meghatározott termék felhasználásához, hogy kiválasztható legyen a bővítésre a BitDefender felhasználásának az érdekében. A bővítésként felcímkézett BitDefender helyettesíti és/vagy kiegészíti azt a terméket, amely az Ön számára a bővítést lehetővé tevő alapot képezte. Ön csak ennek a szerződésnek megfelelőn használhatja fel az eredményezett bővített terméket. Ha a BitDefender egy szimpla termékként licencbe adott szoftver programcsomag alkotórészének a bővített változata, akkor a BitDefendert nem lehet felhasználni és - továbbítani egy szimpla programcsomag részeként, és nem lehet egynél több számítógépen történő felhasználáshoz elkülöníteni. SZERZŐI JOG A BitDefenderben benne levő és az ahhoz kapcsolódó minden jog, - megnevezés és - érdekeltség (beleértve a következőket, de nem korlátozva ezekre: bármilyen kép, - fénykép, - logó, - animáció, - videó, - audió, - zene, - szöveg és a BitDefenderbe belefoglalt applet - ek -) a társított anyagok - és a BitDefender bármilyen másolata a SOFTWIN SRL tulajdonát képezi. A BitDefender - t a szerzői jogi törvények - és a nemzetközi szerződések védik. Így Önnek a BitDefender - t úgy kell kezelnie, mint bármely más szerzői joggal védett anyagot, kivéve, ha a BitDefender - t Önegy egyedi számítógépen telepítheti, feltételezve,

4 hogy az eredetit kizárólagosan háttér -, vagy archiválási célokra tartja fenn. Ön nem másolhatja a BitDefenderhez kapcsolódó nyomtatott anyagokat. Önnek - azok eredeti formájában - elő kell állítania -, és bele kell foglalnia az összes másolatba az összes szerzői joggal kapcsolatos megjegyzést, tekintet nélkül az adathordozóra, vagy - arra a formára, amelyben a BitDefender jelen van. Ön nem adhatja al-licencbe, nem kölcsönözheti, nem adhatja el, vagy nem adhatja haszonbérletbe a BitDefender - t. Nem végezhet fordított irányú mérnöki tevékenységet (Reverse Engineering), - fordított összeállítást, - szétszerelést, nem végezhet levezetési munkákat, - módosítást, - fordítást, vagy nem kísérelheti meg a BitDefender forráskódjának felfedését. KORLÁTOZOTT GARANCIA A SOFTWIN SRL garantálja azt, hogy az az adathordozó, amelyen a BitDefender - t forgalomba hozta, a BitDefender az Önhöz történt leszállításától számított harminc napos időszakra a meghibásodásoktól mentes lesz. Az Ön egyedüli kompenzációja ezen garancia megszegésével kapcsolatosan arra korlátozódik, hogy a SOFTWIN SRL saját opciójára kicserélheti a hibás adathordozót, vagy visszafizetheti a BitDefender - ért kifizetett pénzt. A SOFTWIN SRL nem vállal garanciát arra, hogy a BitDefender megszakítás nélküli -, vagy hibamentes lesz, vagy arra, hogy a hibákat kijavítják. A SOFTWIN SRL nem vállal garanciát arra, hogy a BitDefender megfelel-e az Ön igényeinek. A SOFTWIN SRL EZÚTON ELHÁRÍT MINDENNEMŰ MÁS GARANCIÁT A BITDEFENDER - REL KAPCSOLATOSAN, AKÁR KIFEJEZETT AZ, AKÁR PEDIG BURKOLT. A FENTI GARANCIA KIZÁRÓLAGOS JELLE- GŰ, ÉS ÉRVÉNYTELENÍT BÁRMILYEN MÁS GARANCIÁT, AKÁR KIFE- JEZETT AZ, AKÁR BURKOLT, BELEÉRTVE A KERESKEDELMI ELAD- HATÓSÁGGAL -, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGGAL -, VAGY A SZABÁLYOK MEG NEM SÉRTÉSÉVEL KAPCSOLATOS GA- RANCIÁT. EZ A GARANCIA JELENTI AZ ÖN SZÁMÁRA AZ ADOTT

5 TÖRVÉNYES JOGOKAT. ÖN RENDELKEZHET - ESETRŐL-ESETRE VÁLTOZÓ - MÁS JOGOKKAL IS. A KÁROKKAL KAPCSOLATOS IGÉNYEK MEGTAGADÁSA Bárki is használja fel -, teszteli -, vagy értékeli ki a BitDefender - t, az viseli a BitDefender minőségével - és teljesítőképességével kapcsolatos összes kockázatot. A SOFTWIN SRL semmi esetre sem felelős a bármilyen módon bekövetkező bármiféle károsodásért, beleértve a következőket, de nem korlátozva ezekre: a használatból -, a teljesítményből -, vagy a leszállításból adódó közvetett - és közvetlen károsodásokért, még akkor sem, ha a SOFTWIN SRL - t figyelmeztették az ilyen károsodások jelenlétére, vagy - lehetőségére. EGYES ÁLLA- MOK NEM ENGEDÉLYEZIK AZ AKARATLAN -, VAGY A KÖVETKEZ- MÉNYES KÁROKÉRT VALÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG KORLÁTO- ZÁSÁT, VAGY - KIZÁRÁSÁT. ÍGY A FENTI KORLÁTOZÁST, VAGY - KIZÁRÁST ESETLEG NEM LEHET ALKALMAZNI ÖNRE. A SOFTWIN SRL KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE SEMMI ESETRE SEM HALADHAT- JA MEG AZT AZ ÖSSZEGET, AMELYET ÖN A BITDEFENDER VÉTEL- ÁRAKÉNT KIFIZETETT. A fenti kárigények elutasítása és - korlátozása az arra való tekintet nélkül kerül alkalmazásra, hogy Ön felhasználja -, kiértékeli -, vagy teszteli-e a BitDefender - t. FONTOS FIGYELMEZTETÉS A FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA. EZ A SZOFTVER NEM HIBATŰRŐ, ÉS AZT NEM ARRA TERVEZTÉK, VAGY - SZÁNTÁK, HOGY AZT BÁRMI- LYEN OLYAN, VESZÉLYES KÖRNYEZETBEN HASZNÁLJÁK FEL, AMELY MEGHIBÁSODÁS-BIZTOS TELJESÍTŐKÉPESSÉGET -, VAGY MŰKÖDÉST IGÉNYEL. EZ A SZOFTVER NEM LÉGIIRÁNYÍTÁSI -, NUK- LEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEKBEN -, VAGY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZE- REKBEN, FEGYVERRENDSZEREKBEN, KÖTVETLEN -, VAGY KÖZVE-

6 TETT ÉLETET TÁMOGATÓ RENDSZEREKBEN -, VAGY FORGALOM- SZABÁLYOZÁSBAN TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSRA KÉSZÜLT, SEM PEDIG OLYAN ALKALMAZÁSRA, VAGY - TELEPÍTÉSRE NINCS SZÁN- VA, AHOL A MEGHIBÁSODÁS HALÁLESETET, SÚLYOS FIZIKAI SÉ- RÜLÉST -, VAGY - ANYAGI KÁRT OKOZHAT. A KORMÁNYZATI KORLÁTOZOTT JOGOK/KORLÁTOZOTT JO- GOK JELMAGYARÁZATA A Kormány által történő felhasználás, - másolás, vagy - felfedés a DFARS ban levő, Jogok a műszaki adatokkal és a számítógépes szoftverrel kapcsolatosan (c) (1) (ii) al-cikkelynek megfelelően -, vagy a 48 CFR nél a (c) (1) és (2) al-cikkelyekben a Kereskedelmi számítógépes szoftverrel kapcsolatos korlátozott jogok korlátozásnak van kitéve, - ahogy az megfelelő. Vegye fel a kapcsolatot a SOFTWIN SRL - lel a következő címen: 5, F-ca de Glukoza str., Sect.2, Bukarest, Románia, vagy a telefonszámon, vagy a számú faxon. ÁLTALÁNOSSÁGOK Ez a Szerződést a román törvények - és a nemzetközi szerzői jogi szabályozások - és törvényi előírások irányítják. Ezt a szerződést csak olyan Licenc kiegészítéssel lehet módosítani, melyet ehhez a szerződéshez csatolnak, vagy olyan írásos dokumentummal, amelyet mind Ön -, mind pedig a SOFTWIN SRL aláírt. Ezt a szerződést csak angol nyelven írták meg és az nem fordítandó -, vagy tolmácsolandó más nyelvekre. A BitDefender használatáért az árak -, a költségek - és a díjak az Ön előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztathatóak. Ennek a szerződésnek bármely előírásának érvénytelensége esetében az a szerződés fennmaradó részének érvényességét nem befolyásolja. A BitDefender és a Bit- Defender logók a SOFTWIN SRL kereskedelmi védjegyei. A Linux a Linus

7 Torvalds bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az összes többi kereskedelmi védjegy az illető tulajdonosok tulajdonát képezi.

VÉGFELHASZNÁLÓI LICENC SZERZŐDÉS AZ F-PROT ANTIVÍRUS - HOZ

VÉGFELHASZNÁLÓI LICENC SZERZŐDÉS AZ F-PROT ANTIVÍRUS - HOZ VÉGFELHASZNÁLÓI LICENC SZERZŐDÉS AZ F-PROT ANTIVÍRUS - HOZ Ez egy kötelező érvényű -, törvényes szerződés a végfelhasználó ( licenc hasznosító ) és a Frisk Software International ( FSI ) között az F-Prot

Részletesebben

SAP BUSINESSOBJECTS ENGEDÉLYEZÉSI MEGÁLLAPODÁS FONTOS! GONDOSAN OLVASSA EL

SAP BUSINESSOBJECTS ENGEDÉLYEZÉSI MEGÁLLAPODÁS FONTOS! GONDOSAN OLVASSA EL SAP BUSINESSOBJECTS ENGEDÉLYEZÉSI MEGÁLLAPODÁS FONTOS! GONDOSAN OLVASSA EL: EZ A DOKUMENTUM JOGI MEGÁLLAPODÁS ÖN ÉS AZ SAP BUSINESSOBJECTS VÁLLALAT KÖZÖTT AZ SAP BUSINESSOBJECTS SZOFTVERTERMÉKÉRE VONATKOZÓAN,

Részletesebben

Amennyiben Ön Önálló liszenszverziót vásárolt, azt installálás után csak egy példányban és egyszerre cask egy számítógépen használhatja.

Amennyiben Ön Önálló liszenszverziót vásárolt, azt installálás után csak egy példányban és egyszerre cask egy számítógépen használhatja. OLVASSA EL EZT A SZERZŐDÉST FIGYELMESEN MIELŐTT VALAMILYEN PROGRAMOT VAGY MEGOLDÁST ELTÖLT AZ ÉPTÁR WEBOLDALRÓL VAGY BÁRMELY KAPCSOLÓDÓ OLDALRÓL. Ez a végfelhasználói liszensz szerződés ( VFLSZ ) egy szerződés

Részletesebben

TWAIN 163/211. Kezelési Útmutató

TWAIN 163/211. Kezelési Útmutató TWAIN 163/211 Kezelési Útmutató . Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 1.1 Végfelhasználói licencszerződés számítógépes programhoz... 1-5 1.2 A kézikönyvben alkalmazott jelölések magyarázata... 1-8 Biztonsági tanácsok...

Részletesebben

PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS ( EULA ) V-1.8

PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS ( EULA ) V-1.8 PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS ( EULA ) V-1.8 Ez a Promethean ActivInspire Professional Edition Szoftver (a Szoftver ) végfelhasználói licencszerződése. KÉRJÜK, VEGYE

Részletesebben

NORTON LICENCSZERZŐDÉS Norton 360

NORTON LICENCSZERZŐDÉS Norton 360 NORTON LICENCSZERZŐDÉS Norton 360 FONTOS: KÉRJÜK, HOGY A (LENT MEGHATÁROZOTT) SZOFTVER HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT GONDOSAN TANULMÁNYOZZA ÁT AZ ALÁBBI LICENCSZERZŐDÉS (A TOVÁBBIAKBAN: A LICENCSZERZŐDÉS")

Részletesebben

Felhasználói feltételek

Felhasználói feltételek Felhasználói feltételek ÖN ÉS AZ RCI EUROPE KÖZÖTTI SZERZŐDÉS Ezen weboldalt az RCI Europe (a továbbiakban "RCI", "mi", "minket", illetve "miénk" szavak által jelölt) bocsátja az Ön rendelkezésére. A szóban

Részletesebben

revol EXPRESS TERMÉKCSALÁD SZOFTVER ENGEDÉLYEZÉSI ÉS TERMÉKTÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE

revol EXPRESS TERMÉKCSALÁD SZOFTVER ENGEDÉLYEZÉSI ÉS TERMÉKTÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE revol EXPRESS TERMÉKCSALÁD SZOFTVER ENGEDÉLYEZÉSI ÉS TERMÉKTÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE Ez egy speciális SZERZŐDÉS Ön, mint Felhasználó (akár magánszemély, gazdálkodó-, vagy egyéb szerv) és a revolution Software

Részletesebben

HP végfelhasználói licencszerződés

HP végfelhasználói licencszerződés HP végfelhasználói licencszerződés 1. Hatály. Jelen végfelhasználói licencszerződés (a Szerződés ) a mellékelt szoftver használatát szabályozza, kivéve, ha az az Ön és a Hewlett-Packard vállalat és annak

Részletesebben

B. A megállapodás alkalmazhatósága A jelen megállapodás arra a megrendelésre vonatkozik, amelyhez csatolásra került.

B. A megállapodás alkalmazhatósága A jelen megállapodás arra a megrendelésre vonatkozik, amelyhez csatolásra került. ORACLE LICENC- ÉS SZOLGÁLTATÁSI MEGÁLLAPODÁS V110711 A. Fogalmi meghatározások Az Ön vagy Önök szó a jelen megállapodást ( megállapodás ) megkötő és a programokat és/vagy szolgáltatásokat az Oracle Hungary

Részletesebben

Az Ön Kindle készülékének a karbantartása

Az Ön Kindle készülékének a karbantartása Fontos információ: Kindle DX nemzetközi vezeték nélküli kapcsolattal Modell szám D00801 Biztonsági és megfelelési információ Felelősségteljesen használja. A sérülések elkerülése érdekében a használat előtt

Részletesebben

Általános felhasználási feltételek. TomTom International B.V.

Általános felhasználási feltételek. TomTom International B.V. Magyarország Általános felhasználási feltételek TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amszterdam, Hollandia és annak valamennyi leányvállalata (együttesen Tartalom TomTom ) 1 Hatály... 3

Részletesebben

1. SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA, KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ MEGÁLLAPODÁS ÉS TOVÁBBI FELTÉTELEK ÉS MEGÁLLAPODÁSOK.

1. SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA, KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ MEGÁLLAPODÁS ÉS TOVÁBBI FELTÉTELEK ÉS MEGÁLLAPODÁSOK. ADOBE Szoftver-felhasználási Szerződés Személyi Számítógéphez 1. SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA, KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ MEGÁLLAPODÁS ÉS TOVÁBBI FELTÉTELEK ÉS MEGÁLLAPODÁSOK. 1.1 A SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA. A SZOFTVERT ÉS

Részletesebben

Szerződési feltételek a Norton Virus Protection Promise programhoz

Szerződési feltételek a Norton Virus Protection Promise programhoz Szerződési feltételek a Norton Virus Protection Promise programhoz AZ ALÁBBI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ( FELTÉTELEK ) JOGERŐS ÉS VÉGREHAJTHATÓ SZERZŐDÉST ALKOTNAK A SYMANTEC VÁLLALAT ÉS/VAGY LEÁNYVÁLLALATAI

Részletesebben

BLACKBERRY MEGOLDÁS FELHASZNÁLÁSI MEGÁLLAPODÁS

BLACKBERRY MEGOLDÁS FELHASZNÁLÁSI MEGÁLLAPODÁS BLACKBERRY MEGOLDÁS FELHASZNÁLÁSI MEGÁLLAPODÁS KÉRJÜK, HOGY A SZOFTVER TELEPÍTÉSE VAGY HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A DOKUMENTUMOT! A JELEN MEGÁLLAPODÁS TARTALMAZ OLYAN RENDELKEZÉSEKET,

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK VÉGFELHASZNÁLÓI LICENSZ MEGÁLLAPODÁS A GS1 SAFEBRAND ALKALMAZÁSRA

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK VÉGFELHASZNÁLÓI LICENSZ MEGÁLLAPODÁS A GS1 SAFEBRAND ALKALMAZÁSRA FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK VÉGFELHASZNÁLÓI LICENSZ MEGÁLLAPODÁS A GS1 SAFEBRAND ALKALMAZÁSRA I. Fogalom meghatározások GS1 HU: A GS1 AISBL nemzetközi szervezetének magyarországi tagja és kizárólagos képviselője,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI IPTV HUNGARY az EuroCable Magyarország Kft. által számítógépes hálózat útján történő OTT alapú, Lineáris IPTV Streaming a távollévő közönség tagjai által egyénileg megválasztott Interneten keresztüli hozzáférési

Részletesebben

LICENCSZERZŐDÉS MICROSOFT-SZOFTVERHEZ WINDOWS 8.1 PRO

LICENCSZERZŐDÉS MICROSOFT-SZOFTVERHEZ WINDOWS 8.1 PRO LICENCSZERZŐDÉS MICROSOFT-SZOFTVERHEZ WINDOWS 8.1 PRO Köszönjük, hogy a Microsoft Windows 8.1 Pro szoftver használata mellett döntött. A jelen dokumentumban foglalt licencfeltételek olyan szerződést képeznek

Részletesebben

HP ProLiant és X86 kiszolgálók és tartozékok

HP ProLiant és X86 kiszolgálók és tartozékok HP ProLiant és X86 kiszolgálók és tartozékok Globális korlátozott jótállás és technikai támogatás 392512-034 2009. március 30 1 Korlátozott jótállás a hardverre Általános feltételek Ez a HP korlátozott

Részletesebben

Felhasználói szerződés

Felhasználói szerződés Ön a Könyvelői Praktikum használatával elfogadja a jelen szerződésben foglalt felhasználási feltételeket és az azok megsértéséből eredő jogkövetkezményeket. Könyvelői Praktikum Felhasználói szerződés 1.

Részletesebben

Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás. Általános Szerződési Feltételek

Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás. Általános Szerződési Feltételek Általános rendelkezések Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás Általános Szerződési Feltételek A Samsung Electronics Magyar Zrt. ( Samsung ) által működtetett call centeren (telefonszám:

Részletesebben

Végfelhasználói licensz szerződés

Végfelhasználói licensz szerződés Végfelhasználói licensz szerződés Amely létrejött egyrészről a Data System Control Kft. (4025 Debrecen, Bajcsy- Zsilinszky utca 3-5. 1/7.) továbbiakban Data System Control Kft., másrészről a szoftver termékhez

Részletesebben

is vonatkoznak, kivéve, ha ezen elemeket más feltételek kísérik. Ilyen esetben az utóbbi feltételek érvényesek.

is vonatkoznak, kivéve, ha ezen elemeket más feltételek kísérik. Ilyen esetben az utóbbi feltételek érvényesek. LICENCFELTÉTELEK MICROSOFT SZOFTVERHEZ WINDOWS VISTA BUSINESS A jelen dokumentumban foglalt licencfeltételek kötelező megállapodást tartalmaznak a Microsoft Corporation (vagy az Ön lakhelyétől függően

Részletesebben

BlackBerry ID megállapodás

BlackBerry ID megállapodás BlackBerry ID megállapodás A BlackBerry ID megállapodás, azaz " Megállapodás" törvényes megállapodást alakít ki a Research In Motion Limited illetve annak az Ön területén érvényes BBSLA-ban meghatározott

Részletesebben

GDI 163/211. Kezelési Útmutató

GDI 163/211. Kezelési Útmutató GDI 163/11 Kezelési Útmutató . Tartalomjegyzék 1 Bevezetés Copyright... 1-4 1.1 Végfelhasználói licencszerződés számítógépes programhoz... 1-5 1. A kézikönyvben alkalmazott jelölések magyarázata... 1-8

Részletesebben

Synology DiskStation DS415+ Gyors telepítési útmutató

Synology DiskStation DS415+ Gyors telepítési útmutató Synology DiskStation DS415+ Gyors telepítési útmutató Tartalomjegyzék 1. fejezet: Kezdés előtt A csomag tartalma 3 Synology DiskStation áttekintés 4 Biztonsági utasítások 5 2. fejezet: Hardvertelepítés

Részletesebben

C I V I S S O F T. Informatikai és Kereskedelmi Kft. 4030. Debrecen, Tégláskert u. 50. Általános Szerződési Feltételek Szolgáltatás igénybevételéhez

C I V I S S O F T. Informatikai és Kereskedelmi Kft. 4030. Debrecen, Tégláskert u. 50. Általános Szerződési Feltételek Szolgáltatás igénybevételéhez C I V I S S O F T Informatikai és Kereskedelmi Kft. 4030. Debrecen, Tégláskert u. 50. Általános Szerződési Feltételek Szolgáltatás igénybevételéhez Alapvető rendelkezések 1.1. A szerződéses partner a Civissoft

Részletesebben

ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK EPS Általános Beszerzési Feltételek Page 1 of 9 1. Definíciók; megállapodott feltételek: a továbbiakban a Vevő jelentése: az Alcoa Inc. vagy minden olyan vállalat, amely (a) az Alcoa Inc leányvállalata,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. (érvényes: 2014.01.01 től) Preambulum

Általános szerződési feltételek. (érvényes: 2014.01.01 től) Preambulum Általános szerződési feltételek (érvényes: 2014.01.01 től) A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza az Ememese Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Batthyány u. 10. fsz. 10.; céget nyilvántartó

Részletesebben

Switch2 Gyors telepítési útmutató

Switch2 Gyors telepítési útmutató Switch2 HU Gyors telepítési útmutató F1DF102Pea A csomag tartalma Távvezérlő Kapcsolókészülék kábelekkel Rögzítő heveder Bevezető Gratulálunk és köszönjük, hogy megvásárolta a Switch2 kapcsolót. A Switch2

Részletesebben