Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat"

Átírás

1 Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat 1. Bevezetés Az XM (a továbbiakban Vállalat vagy XM ) a nicosiai cégbíróságon a HE nyilvántartási számon bejegyezett Ciprusi Befektetési Cég és a Trading Point of Financial Instruments Ltd bejegyzett védjegye, amely a Ciprusi Értékpapír és Tőzsdei Felügyelet (CySEC) szabályozásával működik (engedélyszám 120/10) Az alábbiakban bemutatott felhasználási feltételek ( Ajánlati feltételek ) és az XM honlapon ( XM honlap ) a URL címen található üzleti feltételek és üzletpolitika ( XM üzleti feltételek és üzletpolitika ) értelmében az alábbiakban felsorolt feltételeknek megfelelő ügyfelek jogosultak a Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlatban ( Ajánlat ) való részvételre, és ezáltal egy rendkívül egyedi oktatási program előnyeinek személyes igénybe vételére. 2. Az ajánlat 2.1. Az XM üzleti feltételei és üzletpolitikája általános előírásainak megfelelően jelen ajánlatot az XM minden olyan ügyfele igénybe veheti, aki megfelel az ajánlat az alábbiakban felsorolt jogosultsági feltételeinek ( Jogosult ügyfelek ) Jelen ajánlat nem vonható össze az XM oktatási programjaival és/vagy szemináriumaival összefüggő egyéb ajánlatokkal és promóciókkal. 3. Az ajánlat felhasználási feltételei 3.1. Az alábbiakban bemutatott Ajánlati feltételek alkotják a Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat promóciós ajánlat alapját, a melynek keretében az XM jogosult ügyfelei a jelen ajánlati feltételeknek megfelelően vehetnek részt a különleges oktatási programon Az ajánlat igénybe vétele és a részvétel jelen ajánlati feltételek elfogadását jelenti Jogosultsági feltételek és jogfenntartó nyilatkozat Az XM üzleti feltételei és üzletpolitikája általános előírásainak megfelelően jelen ajánlatot az XM minden olyan ügyfele igénybe veheti, aki megfelel az ajánlat jogosultsági feltételeinek ( Jogosult ügyfelek ), amelyeket a következő fejezetekben sorolunk fel Szemináriumok A szemináriumokon való részvételre kizárólag azon ügyfelek jogosultak, akik regisztrált (Micro vagy Standard) éles XM számlával rendelkeznek, feltéve, hogy teljesítették a számlanyitással kapcsolatos eljárást és az egyes szemináriumokra való jelentkezést megelőzően értesítést kaptak a vállalattól számlaregisztrálásuk megerősítéséről/jóváhagyásáról A szemináriumokra irodáinkban vagy az XM által előre megjelölt helyszíneken kerül sor, és ezeken a jogosult ügyfeleknek, akiknek feliratkozását a vállalat jóváhagyta,

2 személyesen kell részt venniük. A részvételi jogosultság nem átruházható, a jóváhagyott jogosult ügyfelek képviselője/meghatalmazottja nem vehet részt az egyes szemináriumokon Egy feliratkozás egy ügyfélre (férőhelyre) vonatkozik, mivel a feltétel ügyfelenként és nem számlánként értendő Abban az esetben, ha a feliratkozott jelentkezők száma meghaladja a rendelkezésre álló férőhelyek számát, elsőbbséget élveznek azon jogosult ügyfelek, akik még soha nem vettek részt XM szemináriumokon Az XM fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint, indoklás vagy magyarázat nélkül, bármikor elutasíthassa az ügyfelek jelentkezését a Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlatra. Az XM semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a jelen ajánlat visszavonására, illetve az ügyfél elutasításából eredő következményekért Az XM fenntartja a jogot arra, hogy a jövőben saját belátása szerint elutasítsa jogosult ügyfelek részvételét a szemináriumokon, amennyiben ezen ügyfelek kettőnél (2) több szemináriumon vettek részt, és nem áll szándékukban tőkét befizetni vagy a Vállalatnál vezetett számlájukkal kereskedést folytatni A szemináriumokon részt vevő minden jogosult ügyfél köteles minden időben illő, tiszteletteljes magatartást tanúsítani, amely nem befolyásolja negatívan az előadások lefolyását, és nem zavarja a többi jogosult ügyfél részvételét. Az egyes előadások megtartására kijelölt szakoktatóknak bármikor jogában áll saját belátásuk szerint megtagadni a részvételt bármely jogosult ügyféltől, amennyiben úgy ítélik meg, hogy a jogosult ügyfél jelenléte negatív irányban befolyásolja az előadások menetét. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az ügyfél nem iratkozott fel részvételre, vagy feliratkozását a Vállalat nem hagyta jóvá/erősítette meg Az XM fenntartja a jogot arra, hogy bármilyen csalásra, manipulációra, tisztességtelen vagy csalárd tevékenységre, az ajánlat működésének meghamisítására irányuló kísérletre, illetve a jelen ajánlat és/vagy az XM üzleti feltételeinek és üzletpolitikájának megszegésére utaló jel vagy gyanú esetén bármikor saját belátása szerint kizárhassa az érintett személyeket az ajánlatban való részvételből. Ebben az esetben az XM semmilyen felelősséget nem vállal az ajánlat visszavonásából származó következményekért Az XM nem biztosít az ajánlatban való résztvevőknek semmilyen oktatási anyagot / tankönyvet / kéziratot a tréningek során, de minden résztvevőnek jogában áll saját jegyzeteket és megjegyzéseket készíteni az XM szellemi tulajdonának minősülő, bemutatott oktatási anyagokra vonatkozó szerzői jogok betartása mellett Az ajánlaton csak olyan személyek vehetnek részt, akik a tartózkodási helyük szerinti országra vonatkozó törvények szerint jogosultak kötelező érvényű szerződések megkötésére. Az előzőek korlátozása nélkül, 18 éven aluliaknak, illetve a tartózkodási helyük szerinti országban fiatalkorúak számító személyeknek tilos az ajánlatban való részvétel. HA ÖN FIATALKORÚ, NEM VEHET RÉSZT AZ AJÁNLATBAN.

3 Napi tréningek A napi tréningeken csak azon XM ügyfelek vehetnek részt, akik regisztrált (Micro vagy Standard) éles XM számlával rendelkeznek, feltéve, hogy teljesítették a feliratkozási eljárást, és az egyes tréningekre való jelentkezést megelőzően értesítést kaptak a vállalattól feliratkozásuk megerősítéséről/jóváhagyásáról A jóváhagyott, jogosult ügyfelek online vesznek részt a tréningen az XM által biztosított online (számítógépes) platformon keresztül Egy feliratkozás egy ügyfélre (résztvevőre) vonatkozik, tehát kettő vagy több személy nem használhatja ugyanazokat a bejelentkezési adatokat a feliratkozásra illetve a részvételre, mivel a feltétel ügyfelenként és nem számlánként értendő. Ebből következően kettő vagy több személy nem használhatja ugyanazokat a bejelentkezési adatokat a tréningre való feliratkozásra, illetve ugyanazon az oktatási eseményen való részvételre Az XM nem biztosít az ajánlatban való résztvevőknek semmilyen oktatási anyagot / tankönyvet / kéziratot a napi tréningek során, de az egyes előadások alatt minden résztvevőnek jogában áll saját jegyzeteket és megjegyzéseket készíteni az XM szellemi tulajdonának minősülő, bemutatott oktatási anyagokra vonatkozó szerzői jogok betartása mellett Az ajánlatban részt vevő minden jogosult ügyfél köteles minden időben illő, tiszteletteljes magatartást tanúsítani, amely nem befolyásolja negatívan a tréning lefolyását, és nem zavarja a többi jogosult ügyfél részvételét. Az XM-nek jogában áll bármikor saját belátása szerint, indoklás nélkül megtagadni a részvételt bármelyik jogosult ügyféltől, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a jogosult ügyfél jelenléte negatívan befolyásolja a tréning menetét. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az ügyfél sértő magatartást/visszaélést tanúsít az ajánlattal kapcsolatban Az ajánlatban csak azon személyek vehetnek részt, akik a tartózkodási helyük szerinti ország vonatkozó törvényei szerint jogosultak kötelező érvényű szerződések megkötésére. Az előzőek korlátozása nélkül, 18 éven aluliaknak, illetve a tartózkodási helyük szerinti országban fiatalkorúnak számító személyeknek tilos az ajánlatban való részvétel. HA ÖN FIATALKORÚ, NEM VEHET RÉSZT AZ AJÁNLATBAN. Ingyenes napi tréningek Amennyiben a napi tréningekre vonatkozó összes, a fentiekben felsorolt, általános feltétel teljesül, minden érvényesített éles számlával rendelkező jogosult ügyfél négy (4) ingyenes napi tréningre iratkozhat fel. Ha egy ügyfél már mind a 4 ingyenes napi tréningen részt vett, a továbbiakban nem jogosult több napi tréningen való részvételre, csak akkor, ha teljesíti a kötelező egyenleget igénylő napi tréningekre vonatkozó, alább felsorolt feltételeket. Kötelező egyenleget igénylő napi tréningek a) Az XM ügyfeleknek az ilyen napi tréningeken való részvételhez összesen legalább 500 euró (vagy más pénznemben ezzel egyenértékű) egyenleget kell fenntartaniuk éles számlájukon/számláikon (a bónuszt nem beleszámítva).

4 b) Az XM-nek jogában áll megtagadni az ügyféltől a napi tréningeken való részvételt, amennyiben az nem kereskedett le legalább öt (5) standard lot kereskedési volument a feliratkozást megelőző három (3) hónap során. 4. Általános jogfenntartó nyilatkozat 4.1. Az XM fenntartja a jogot arra, hogy a jelen ajánlatot, illetve annak bármely részét, saját belátása szerint bármikor és előzetes bejelentés nélkül módosítsa, kiegészítse vagy megszüntesse, és a módosításokról az XM honlapon tájékoztassa ügyfeleit a megváltozott ajánlati feltételek közzétételével Bármilyen csalásra, manipulációra, tisztességtelen vagy csalárd tevékenységre, az ajánlat működésének meghamisítására irányuló kísérletre, illetve a jelen ajánlati feltételek és/vagy az XM üzleti feltételeinek és üzletpolitikájának megszegésére utaló jel vagy gyanú az érintett személy kizárását eredményezi az ajánlatban való részvételből. Az XM fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint akár ideiglenesen, akár véglegesen lezárja/felfüggessze minden ilyen ügyfél számláját/számláit, töröljön minden korábban létrehozott nyereséget/bevételt, és megszüntesse az ilyen résztvevőnek nyújtott összes kedvezményt. Ilyen körülmények esetén az XM nem vállal felelősséget az ajánlatban való részvétel törléséből származó következményekért, beleértve, de nem korlátozva, az összes korábban összegyűjtött kedvezmény/nyereség megszüntetését. 5. A szerzői jogok, védjegyek, szolgáltatási nevek, márkanevek, marketing anyagok és promóciós anyagok tulajdonjoga 5.1. Az XM honlapjain keresztül, vagy az XM-től más módon szerzett bannerek és/vagy szöveges hivatkozások, valamint egyéb marketing és/vagy promóciós anyagok tartalmazzák az XM szerzői jogait, védjegyeit, szolgáltatási neveit, márkaneveit, marketing anyagait, promóciós anyagait, tréning anyagait, honlapjait, internet domain neveit és minden kapcsolódó goodwillt, akár jelenleg létezőt, akár később kifejlesztettet (együttesen Szellemi tulajdont ). Az ügyfeleknek nen áll jogában megjelentetni, vagy más módon felhasználni az XM szellemi tulajdonát Ön elfogadja és beleegyezik abba, hogy az XM megtartja a Szellemi tulajdonára vonatkozó és azzal kapcsolatos teljes tulajdonjogát, és Ön minden olyan dokumentumot kész aláírni, amely az ilyen szellemi tulajdon rögzítéséhez vagy védelméhez szükséges. Elfogadja, hogy semmilyen formában nem használja fel a Szellemi tulajdont (beleértve, de nem korlátozva az audió/videó felvételekre, jegyzetekre, és a bemutatott anyagok bármilyen másolatára) az XM előzetes írásos és kifejezett jóváhagyása nélkül, és hogy a Szellemi tulajdon felhasználásával esetlegesen megszerzett bármilyen jogokat az XM kizárólagos előnyére alkalmazza. Amennyiben bármikor ilyen jogot, címet és/vagy érdekeltséget szerezne a Szellemi tulajdonnal kapcsolatban, jelen megállapodás érvényességétől függetlenül az XM első felszólítására azonnal átruházza ezen jogokat az XM-re. Ön elfogadja és beleegyezik abba, hogy amikor az XM-től megkapja a jogokat a Szellemi tulajdon használatára, a felek között, illetve jelen megállapodás értelmében az itt leírt felhasználási feltételeknek megfelelően, Ön csupán a szellemi tulajdon használatára vonatkozó engedély kiterjesztéséhez jut hozzá, amint azt a vonatkozó licenc megállapodás

5 tartalmazza a felhasználási feltételeknek megfelelően, amely engedéllyel semmilyen tulajdonjog nem jár együtt. Az XM fenntartja a jogot arra, hogy a fent felsoroltak megszegése esetén megtegye a szükséges jogi lépéseket. 6. Irányadó jog és nyelv 6.1. A jelen ajánlati feltételekre irányadó jog a Ciprusi Köztársaság joga, és a ciprusi jogszabályoknak megfelelően értelmezendő A jelen ajánlati feltételek által nem szabályozott vitás kérdéseket vagy helyzeteket az XM vezetősége minden érintett számára a legtisztességesebb módon a saját megítélése szerint rendezi, a döntés pedig valamennyi érintett számára végleges és/vagy kötelező érvénnyel bír. Levelezésre nem kerül sor Amennyiben az ajánlati feltételekből nem angol nyelvű fordítás készül, vitás kérdésekben az ajánlati feltételek angol nyelvű változata az irányadó.

FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS

FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Jelen dokumentum (a továbbiakban: Szerződés) részletezi azon a feltételeket, amelyek a DLM Consulting Kft. (a továbbiakban DLM) által nyújtott szolgáltatások Felhasználók általi

Részletesebben

Shopping Center International Általános szerződési feltételek Dátum: 2013. április BEVEZETÉS

Shopping Center International Általános szerződési feltételek Dátum: 2013. április BEVEZETÉS Shopping Center International Általános szerződési feltételek Dátum: 2013. április BEVEZETÉS A www.scnetinternational.com weboldal tulajdonosa, bejegyzője és üzemeltetője az SCnet International Ltd. (székhely:

Részletesebben

Megállapodás. A partneri marketinges programban való részvételhez a Partner részéről szükséges teendők:

Megállapodás. A partneri marketinges programban való részvételhez a Partner részéről szükséges teendők: Megállapodás Általános feltételek partneri marketinges programban való részvételhez. Az alábbi pontok és feltételek tartalmazzák a cég és a Partnerek közötti Megállapodást, továbbá a megrendelés jogosultja

Részletesebben

Általános felhasználási feltételek. TomTom International B.V.

Általános felhasználási feltételek. TomTom International B.V. Magyarország Általános felhasználási feltételek TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amszterdam, Hollandia és annak valamennyi leányvállalata (együttesen Tartalom TomTom ) 1 Hatály... 3

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

38/2011. Üzletszabályzatt. Üzletágánál. Utolsó módosítás: 2011.12.08.

38/2011. Üzletszabályzatt. Üzletágánál. Utolsó módosítás: 2011.12.08. 38/2011. Üzletszabályzatt a Takarékszövetkezet Befektetési Üzletágánál Utolsó módosítás: 2011.12.08. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 2. Az Üzletág jogállása

Részletesebben

MasterCard Priceless Specials kedvezményprogram Magyarországon Általános szerződési feltételek

MasterCard Priceless Specials kedvezményprogram Magyarországon Általános szerződési feltételek MasterCard Priceless Specials kedvezményprogram Magyarországon Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés A MasterCard Priceless Specials kedvezményprogram (vagy Program ) egy kuponos kedvezményprogram,

Részletesebben

a továbbiakban a Szolgáltató és az Igénybevevő együttesen mint Felek között, az alábbi feltételekkel:

a továbbiakban a Szolgáltató és az Igénybevevő együttesen mint Felek között, az alábbi feltételekkel: Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) amely létrejött egyrészről Cég neve: Noispot Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 40. Képviselő: Márai László

Részletesebben

A CURIOCITY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A CURIOCITY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A CURIOCITY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A jelen okiratban foglaltak mint Általános Szerződési Feltételek és az annak elválaszthatatlan részét képező mellékletek

Részletesebben

Szerződési feltételek

Szerződési feltételek Szerződési feltételek 1. BEVEZETÉS 1.1 Az alábbi tagsági feltételek kötelező érvényű szerződést képeznek az RCI Europe ( RCI vagy mi ) és azon személyek között, akik jogosultsággal rendelkeznek vagy rendelkeztek

Részletesebben

: Billbarter Hungaria Zrt. : 1205 Budapest, Kossuth Lajos u.142/b telephely

: Billbarter Hungaria Zrt. : 1205 Budapest, Kossuth Lajos u.142/b telephely MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BILLBARTER- Üzletkötői Szerződés Jelen szerződés létrejött egyrészről cégnév : Billbarter Hungaria Zrt. székhely : 1205 Budapest, Kossuth Lajos u.142/b telephely : 9027 Győr, Tompa

Részletesebben

Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Párom.hu online társkereső és közösségi szolgáltatást nyújtó weboldal, amelyen keresztül a regisztrált tagok bemutathatják magukat, egymással kapcsolatot teremthetnek

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek online aukciós eszköz használatához

Általános Szerződési Feltételek online aukciós eszköz használatához Általános Szerződési Feltételek online aukciós eszköz használatához Hatályos: 2011. július 18-tól I. A szerződés létrejötte. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) alkalmazandóak az Electool Hungary

Részletesebben

2. FÜGGETLEN ÜZLETÉPÍTŐVÉ VÁLÁS

2. FÜGGETLEN ÜZLETÉPÍTŐVÉ VÁLÁS Szabályzat Szabályzat Ez a dokumentum tartalmazza azon irányelveket és rendelkezéseket, amelyek szabályozzák az Ön kapcsolatát a Nu Skin International Inc. Társasággal. Az Ön felelőssége, hogy elolvassa

Részletesebben

Felhasználói feltételek

Felhasználói feltételek Felhasználói feltételek ÖN ÉS AZ RCI EUROPE KÖZÖTTI SZERZŐDÉS Ezen weboldalt az RCI Europe (a továbbiakban "RCI", "mi", "minket", illetve "miénk" szavak által jelölt) bocsátja az Ön rendelkezésére. A szóban

Részletesebben

Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe. Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. hatályos 2012. február 10. napjától

Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe. Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. hatályos 2012. február 10. napjától Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat hatályos 2012. február 10. napjától Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF ) tartalmazzák a Guruló Egyetem Kft. (székhely: 1149 Budapest Róna u. 115/B 6.em. 1.a, adószám:

Részletesebben

II. RÉSZ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK II.1. CIKK A KEDVEZMÉNYEZETTEK ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEI ÉS FELADATAI

II. RÉSZ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK II.1. CIKK A KEDVEZMÉNYEZETTEK ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEI ÉS FELADATAI II. RÉSZ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A. RÉSZ JOGI ÉS ADMINISZTRATÍV RENDELKEZÉSEK II.1. CIKK A KEDVEZMÉNYEZETTEK ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEI ÉS FELADATAI II.1.1. A Kedvezményezettek általános kötelezettségei és

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek I. Bevezetés Az online ügyfélszolgálati felület tulajdonosa és üzemeltetője a Budai Egészségközpont Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-692609,

Részletesebben

A JELEN HONLAP ÉS SZOFTVER HASZNÁLATA ELŐTT EL KELL FOGADNIA AZ ALÁBBI ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉST.

A JELEN HONLAP ÉS SZOFTVER HASZNÁLATA ELŐTT EL KELL FOGADNIA AZ ALÁBBI ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉST. ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK Érvényes: 2013. május 24-től A JELEN HONLAP ÉS SZOFTVER HASZNÁLATA ELŐTT EL KELL FOGADNIA AZ ALÁBBI ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉST. A JELEN SZERZŐDÉS

Részletesebben

TÖRZSVÁSÁRLÓI SZABÁLYZAT

TÖRZSVÁSÁRLÓI SZABÁLYZAT TÖRZSVÁSÁRLÓI SZABÁLYZAT A mindenkor érvényes Szabályzat elérhető és letölthető a www.markuselixir.hu weboldalon. 1. A Törzsvásárlói Szabályzat hatálya, értelmező rendelkezések 1.1. A jelen Törzsvásárlói

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. A Társaság 1.1. A Goldenburg Group Limited (továbbiakban a Társaság ) Ciprusi Értékpapír és Tőzsde Bizottság (Cyprus Securities and Exchange Commission) (továbbiakban a CySEC

Részletesebben

OTTHON OTTHON AZ ÖN ÜZLETE SZÉPSÉG AMWAY ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT OTTHON TÁPLÁLKOZÁS

OTTHON OTTHON AZ ÖN ÜZLETE SZÉPSÉG AMWAY ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT OTTHON TÁPLÁLKOZÁS TÁPLÁLKOZÁS OTTHON SZÉPSÉG AZ ÖN ÜZLETE AZ ÖN ÜZLETE OTTHON SZÉPSÉG TÁPLÁLKOZÁS AZ ÖN ÜZLETE OTTHON SZÉPSÉG AMWAY ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT TÁPLÁLKOZÁS Tartalom 1. Szekció: Bevezetés 4 2. Szekció: Meghatározások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.gyakornok.com URL alatt elérhető weboldalon

Részletesebben

ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV

ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV A jelen Üzletszabályzat és Kompenzációs terv tartalmazza azokat az előírásokat és eljárásokat, amelyek a Képviselő az Endless Biotech Hungary Kft-vel,

Részletesebben

Viszonteladói védjegyhasználati szerződés (CTLA)

Viszonteladói védjegyhasználati szerződés (CTLA) Viszonteladói védjegyhasználati szerződés (CTLA) A jelen viszonteladói védjegyhasználati szerződés (a továbbiakban CTLA vagy Szerződés ) kötelező és szükséges ahhoz, hogy Ön a CTLA-feltételek szerint használhassa

Részletesebben

BlackBerry ID megállapodás

BlackBerry ID megállapodás BlackBerry ID megállapodás A BlackBerry ID megállapodás, azaz " Megállapodás" törvényes megállapodást alakít ki a Research In Motion Limited illetve annak az Ön területén érvényes BBSLA-ban meghatározott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (az ÁSZF letölthető és eltárolható ide kattintva: www.keparuhaz.hu/aszf.pdf)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (az ÁSZF letölthető és eltárolható ide kattintva: www.keparuhaz.hu/aszf.pdf) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (az ÁSZF letölthető és eltárolható ide kattintva: www.keparuhaz.hu/aszf.pdf) Tartalom: 1. Felek megnevezése és az ÁSZF hatálya 2. A vásárlás menete 3. Kiszállítás,

Részletesebben

Általános Felhasználási Feltételek

Általános Felhasználási Feltételek Általános Felhasználási Feltételek Bevezetés Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.huniojob.com/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő

Részletesebben

NORTON LICENCSZERZŐDÉS Norton 360

NORTON LICENCSZERZŐDÉS Norton 360 NORTON LICENCSZERZŐDÉS Norton 360 FONTOS: KÉRJÜK, HOGY A (LENT MEGHATÁROZOTT) SZOFTVER HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT GONDOSAN TANULMÁNYOZZA ÁT AZ ALÁBBI LICENCSZERZŐDÉS (A TOVÁBBIAKBAN: A LICENCSZERZŐDÉS")

Részletesebben