Végfelhasználói licensz szerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Végfelhasználói licensz szerződés"

Átírás

1 Végfelhasználói licensz szerződés Amely létrejött egyrészről a Data System Control Kft. (4025 Debrecen, Bajcsy- Zsilinszky utca /7.) továbbiakban Data System Control Kft., másrészről a szoftver termékhez kapcsolódó számlán és Licensz igazoló virtuális kártyán nevesített Felhasználó között az alábbi feltételek mellett: Felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességük semmiben sincs korlátozva, és a következőkben részletezett szerződést mind tartalmában, mind formájában magukra nézve és esetleges jogutódjaikra kötelező érvényűen elfogadják. 1. Fogalmi meghatározások: A szerződő felek a jelen szerződésben felhasznált fogalmak alatt az itt rögzítetteket és csakis az itt rögzítetteket értik egyező értelmezésük alapján: Data System Control Kft.: a szoftver felett szerzői jogilag és minden egyéb értelemben kizárólagosan rendelkező cég, melynek neve: Data System Control Kft. Felhasználó: a termékről kiállított számlán és Licensz igazoló virtuális kártyán részletezett, szerződő vállalkozás vagy magánszemély, aki felhasználási jogot kap az alábbiakban részletezésre kerülő feltételek teljesülése esetén; DSC programrendszer, szoftver, programtermék, rendszer: az a számítógépes programtermék, melyet Felhasználó megrendelt és amely szintén a kapcsolódó számlán és virtuális licensz kártyán van nevesítve; 2. Általános rendelkezések A szerződés tárgya: a Licensz adó által meghatározott ideig használatba adott számítógépes DSC programrendszer szerzői jogainak, a program licensz díjának és az együttműködés módjának tisztázása. A program célja: a Data System Control Kft. számítógépes rendszerben történő adattárolás és adatfeldolgozás. Felhasználó kijelenti, hogy a DSC programrendszert Data System Control Kft. által rendelkezésére bocsátott

2 rendszer ismertető anyag alapján rendelte meg, a terméket ismeri és ez alapján fejezi ki szerződéskötési szándékát. A rendelkezési jog mennyiségi korlátozása: Jelen megállapodás alapján Felhasználó az alábbi program csomagok közül választhat: A "DSC light" tartalma: 1 admin-; 5 könyvelő-; 25 könyvelt ügyfél felhasználót és havi 1000 db. fokozott biztonságú, digitálisan aláírt bizonylat bevitele. B "DSC silver" tartalma: 1 admin-; 8 könyvelő-; 50 könyvelt ügyfél felhasználót és havi 2000 db. fokozott biztonságú, digitálisan aláírt bizonylat bevitele. C "DSC gold" tartalma: 1 admin-; 15 könyvelő-; 150 könyvelt ügyfél felhasználót és havi 4000 db. fokozott biztonságú, digitálisan aláírt bizonylat bevitele. Helyi és internetes hálózatban működtetett számítógépek esetén a rendszerbe köthető terminálok száma nincsen korlátozva, valamennyi, egy közös adatkönyvtárt használó számítógépre telepítheti, de az adminisztrátori-, könyvelői- és könyvelt ügyfél felhasználói száma, valamint a havonkénti feltöltött összesített tételek száma nem haladhatja meg a licenszben meghatározottat. Egyedi licensz esetén a Felhasználó saját különböző darabszámú értékekben szerződik a Data System Control Kft.-vel, melyet külön írásban rögzítenek. A felhasználható fokozott biztonságú, digitálisan aláírt bizonylat bevitelének a darabszáma havi bontásban értendő következő hónapra nem lehet átgöngyölíteni a fel nem használt tételeket. Ugyanez érvényes a törthónapi időszakra vásárolt licenszre is. 3. DSC v Távkönyvelő és iktató rendszer A felhasználó semmilyen esetben sem adhatja ki program hozzáférését egyéb cégnek vagy nem az ő saját könyvelt ügyfeleit képező és az azok használatában

3 lévő és tulajdonát képező számítógépre. Amennyiben Felhasználó a szoftvertermék hozzáférését vagy a dokumentációt - a fentiekben rögzítettől eltérően egyéb más harmadik fél felé továbbadja attól függetlenül, hogy ez valamilyen ellenszolgáltatás fejében vagy anélkül történt Licensz tulajdonost kártérítés illeti meg, mely összegszerűségében az azonos feltételek mellett igénybe vehető licensz díjának harmincszorosa; párhuzamosan a hozzáférési jogok és az eredeti dokumentációk Licensz adóhoz történő visszajuttatásával és valamennyi felhasználó jog megvonásával. A rendszer üzembe helyezése és módosítása: A rendszert a Data System Control Kft. saját központi szerver terminálján üzemelteti, a Felhasználó saját hozzáférési jogosultságait megkapván úgy veszi birtokba a rendszer használatát, hogy a megfelelő jogosultságokat - az admin felhasználó kivételéve -l, mind a könyvelők, mind a könyvelt ügyfélre vonatkozólag saját maga adja meg a rendszerben adatfelvitel segítségével. Ezeket a hozzáféréseket ezt követően átadja az azokat megillető személyeknek, cégeknek. Mind az adminisztrátori, mind a felhasználói hozzáférések tekintetében az első belépéskor a rendszer jelszóváltoztatás ellenében engedélyezi a belépést és a rendszer további használatát. Adminisztrátori jelszó elvesztése esetén a Data System Control Kft. új jelszót tud generálni, melyet szintén meg kell változtatnia a Felhasználónak első belépéskor. A régi, elveszett jelszót nem áll módjában a Data System Control Kft.-nek reprodukálni, mivel a rendszer titkosított és zárt, így még a legfelsőbb rendszergazdai hozzáféréssel sem lehet azt megtekinteni. Ugyanez érvényes a könyvelő és a könyvelt ügyfél felhasználókra is, azzal a kivétellel, hogy új jelszót a Felhasználó, admin hozzáférésével tud biztosítani saját felhasználóinak. A DSC programrendszer módosításának jogát Data System Control Kft. önmagának fenntartja. Data System Control Kft. vállalja, hogy Felhasználó a programba épített korszerűsítő módosításokat és jogszabályi követést az előfizetésben meghatározott ideig külön díjfizetés nélkül használhatja. A DSC programrendszer licensz díja: A DSC programrendszer jelen szerződés szerinti licensz díja a nyilvánosan hozzáférhető és Licensz adó által üzemeltetett WEB oldalon (https://www.datasystem.hu) van közzétéve. Ezzel az összeggel a felek kölcsönösen, teljes mértékben egyetértenek, mindketten tudomással bírnak arról, hogy tartalmazza a DSC programrendszer igénybe vételéhez szükséges elektronikus kézikönyv árát, a számla teljesítési dátumától számított 1 év jogszabálykövetést, de nem tartalmazza a Felhasználó által kért egyéb bővítések/módosítások díját.

4 A licensz díj esedékessége: A fenti licensz díj a teljesítéskor esedékes, de legkésőbb tárgyhó, vagy tárgyidőszak első hónapjának 8. napjáig. A Data System Control Kft. jogai: A Felhasználó cégén belüli felhasználási jog átengedésével párhuzamosan a Data System Control Kft. önmagának is minden jogot fenntart. Data System Control Kft. kijelenti, hogy a DSC programrendszerre harmadik személy előzetesen olyan jogot nem szerzett, mely annak hasznosítását korlátozná vagy kizárná. A rendszer és a dokumentációk átadása: A program élesítéséhez szükséges virtuális kulcs elektronikus levélben jut el Felhasználóhoz. Ezen felül kiküldésre kerül az elektronikus Felhasználói Dokumentáció, melynek díját a licensz díj tartalmazza. Minden további dokumentáció térítés ellenében igényelhető. A licensz bővítése a Felhasználó kérése alapján: Data System Control Kft. vállalja, hogy az időközben felmerült újabb problémák megoldására Felhasználóval közösen keres megoldást. Egyedi módosítások kérése külön megállapodás alapján történik. Data System Control Kft. a program egy adott célra történő használhatóságának vagy nem használhatóságának kérdésében anyagi és egyéb felelősségét a DSC programrendszer licensz díjának mértékére korlátozza. Felhasználó tudomásul veszi ezt a kikötést, ennek figyelembe vételével használja a DSC programrendszert. A rendszert Data System Control Kft. a lehető legnagyobb gondossággal készítette el, de nem zárható ki programhiba hiba előfordulása. A rendszer éves rendelkezésre állási ideje 7/24 napos eléréssel 99,4 %. DSC v Távkönyvelő és iktató rendszer A DSC programrendszer használata nem helyettesíti megfelelő végzettséggel rendelkező, hozzáértő személy alkalmazását. Amennyiben Felhasználó valamilyen hibás működésre utaló jelet tapasztal és azt Data System Control Kft. tudomására hozza, azt Data System Control Kft. a lehető legrövidebb időn belül kijavítja. A vírusmentesség kérdése: Data System Control Kft. garanciát vállal arra nézve, hogy az Ő általa üzemeltetett DSC programrendszer vírusmentes. Egy esetleges, a Felhasználó számítógépén kívülről érkező vírustámadás esetére felelősségét Data System Control Kft. kizárja. Adatok, dokumentumok biztonsági másolatának készítése: A DSC programrendszer nem tartalmaz semmilyen másolásvédelmet. A tárolt adatokat a Data System Control

5 Kft. fokozott biztonságú digitális aláírással és időbélyegzéssel látja A Felhasználó felelőssége, hogy a belépési kódok (pontosabban: felhasználói név, jelszó, Pin kód) illetéktelen kezekbe ne kerüljön. A program-dokumentáció: A DSC programrendszerhez adott dokumentáció sem részleteiben sem egészében nem másolható, azt csak eredeti a Data System Control Kft. által átadott állapotában lehet felhasználni. 4. Záró rendelkezések: A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a PTK és az ide vonatkozó szerzői jogi törvények az irányadóak. Felek kötelezik magukat, hogy tervezett együttműködésük során mindvégig tekintettel lesznek egymás érdekeire és esetleges jogvitájuk esetén tartózkodnak minden olyan cselekedettől, mely a másik félnek gazdasági hátrányt okozna. Elfogadják továbbá, hogy vitájukat elsősorban tárgyalás útján rendezik, amennyiben végképp nem tudnak megállapodásra jutni, úgy kikötik a Debreceni Városi Bíróság kizárólagos illetékességét. A DSC programrendszert, licensz ellenértékének a Data System Control Kft. megadott bankszámlájára történ átutalásával, illetve a DSC programrendszer élesítésével a Felhasználó egyértelműen kinyilvánítja azon szándékát, hogy a fenti feltételek teljes körű elfogadása mellett használni kívánja a DSC programrendszert. Data System Control Kft. ezt követően az élesítő virtuális kulcs Felhasználó részére történő rendelkezésére bocsátásával nyilvánítja ki a fentiek szerinti szerződéskötési szándékát.

Data System Control Kft. DSC v1.52

Data System Control Kft. DSC v1.52 Data System Control Kft. DSC v1.52 távkönyvelő és iktató rendszer felhasználói kézikönyv 1 / 80 Tartalomjegyzék Üdvözöljük... 4 A rendszer indítása... 5 Rendszerkövetelmények... 6 A DSC rendszer moduljai...

Részletesebben

DbérWIN. Windows alapú bérszámfejtő program 5.00 verzió. Felhasználói leírás

DbérWIN. Windows alapú bérszámfejtő program 5.00 verzió. Felhasználói leírás DbérWIN Windows alapú bérszámfejtő program 5.00 verzió Felhasználói leírás Végfelhasználói licenc szerződés Mely létrejött egyrészről a C.A.T. Consulting Kft. (8000 Székesfehérvár, Távírda u.2/a 3.em.5.)

Részletesebben

DkonWIN. Windows alapú kettős könyvelő program 3.09 verzió. Felhasználói leírás

DkonWIN. Windows alapú kettős könyvelő program 3.09 verzió. Felhasználói leírás DkonWIN Windows alapú kettős könyvelő program 3.09 verzió Felhasználói leírás Nyilatkozat A DkonWIN 3.01 és magasabb verziószámú könyvelő program kétféle pénztárbizonylatot kezel: a gépi sorszámozású

Részletesebben

SZOFTVERFELHASZNÁLÁS - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BLADE CRM alkalmazáscsomag használata

SZOFTVERFELHASZNÁLÁS - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BLADE CRM alkalmazáscsomag használata SZOFTVERFELHASZNÁLÁS - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BLADE CRM alkalmazáscsomag használata Érvényesség kezdete 2014.10.1 Érvényesség vége Partner BLADE CRM felhasználók Oldalszám 2. oldal / összesen:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól A Z3 Systems Kft a szolgáltatásait az előfizetők számára a jelen általános szerződési feltételek továbbiakban ÁSZF ) szerint nyújtja. 1

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma Jelen ÁSZF az ECOSOL Kft. Virtuális szerver szolgáltatás (VPS) havidíjas bérelhető szolgáltatására vonatkozik. A szolgáltatóról

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Honlapkészítés

Általános Szerződési Feltételek Honlapkészítés Általános Szerződési Feltételek Honlapkészítés A Csillanas.net (képviselő: Kovács Sándor e.v.) Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (domain név- regisztrációs,

Részletesebben

C I V I S S O F T. Informatikai és Kereskedelmi Kft. 4030. Debrecen, Tégláskert u. 50. Általános Szerződési Feltételek Szolgáltatás igénybevételéhez

C I V I S S O F T. Informatikai és Kereskedelmi Kft. 4030. Debrecen, Tégláskert u. 50. Általános Szerződési Feltételek Szolgáltatás igénybevételéhez C I V I S S O F T Informatikai és Kereskedelmi Kft. 4030. Debrecen, Tégláskert u. 50. Általános Szerződési Feltételek Szolgáltatás igénybevételéhez Alapvető rendelkezések 1.1. A szerződéses partner a Civissoft

Részletesebben

Speciális Informatikai Szolgáltatási Szerződés nem számítógép alapú pénztárgéphez

Speciális Informatikai Szolgáltatási Szerződés nem számítógép alapú pénztárgéphez Speciális Informatikai Szolgáltatási Szerződés nem számítógép alapú pénztárgéphez Törzsadatok Szerződéskötés dátuma: 2015.03.19 Ügynök kód: NAZZAKP DEALER kód: OCNAZ.00001 ICCID: Szolgáltató adatai Magyar

Részletesebben

revol EXPRESS TERMÉKCSALÁD SZOFTVER ENGEDÉLYEZÉSI ÉS TERMÉKTÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE

revol EXPRESS TERMÉKCSALÁD SZOFTVER ENGEDÉLYEZÉSI ÉS TERMÉKTÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE revol EXPRESS TERMÉKCSALÁD SZOFTVER ENGEDÉLYEZÉSI ÉS TERMÉKTÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE Ez egy speciális SZERZŐDÉS Ön, mint Felhasználó (akár magánszemély, gazdálkodó-, vagy egyéb szerv) és a revolution Software

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Szerződés tárgya, általános rendelkezések Kósiné Borsós Csilla (magánvállalkozó, székhely: 8649 Balatonberény Hunyadi utca 20., adószám: 67106608-1-34) (továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Webáruház készítéséhez Készült: 2012. július 14. Hatályos: 2012. augusztus 1-től Tartalomjegyzék 1. Értelmező rendelkezések... 2. Általános rendelkezések... A szerződés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1 1. A Szolgáltató Név: revisionsoft Kft. Székhely: 4400 Nyíregyháza Holló u. 53. 4/14. Képviselő neve: E-mail: Szalkay István ügyvezető info@revisionsoft.hu Tartalomjegyzék

Részletesebben

1. Szerződés hatálya. 2. Szerződés tárgya

1. Szerződés hatálya. 2. Szerződés tárgya 1. Szerződés hatálya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek kiterjed (a továbbiakban: "ÁSZF") az Enicon Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1149 Budapest, Angol u. 38. cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (Online szolgáltatásként bérelhető Webáruház Rendszerre vonatkozóan) 1. A szerződés tárgya Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a Babják

Részletesebben

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft.

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. 1. Az Általános Szerződési feltételek 1.1. Az ÁSZF rendszere 1.1.1. Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. v2015.01.01.

Általános Szerződési Feltételek. v2015.01.01. Általános Szerződési Feltételek v2015.01.01. 01 Általános információk... 2 01.1 Általános Információk... 2 01.2 Szolgáltatói adatok... 2 01.3 Ügyfélszolgálat elérhetőségei... 3 01.4 A szolgáltatási szerződés

Részletesebben

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

Cégjegyzékszám: Adószám: Váll. eng. száma: Szolgáltató

Cégjegyzékszám: Adószám: Váll. eng. száma: Szolgáltató WANNET 1/8 oldal ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 2013-1. Előfizető adatai Előfizető jellege: egyéni üzleti Igénybevétel jogcíme: tulajdonos bérlő hozzátartozó Egyéni előfizető esetében: (Kiskorú Előfizetőnél

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Érvényes: 2014. 06. 01-től

Általános szerződési feltételek Érvényes: 2014. 06. 01-től Általános szerződési feltételek Érvényes: 2014. 06. 01-től 1. A Szolgáltató adatai Cégnév: BC.HU Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzék száma: 01-09-982675 Adószáma: 23882991-2-42 Székhelye:

Részletesebben

Felhasználói szerződés

Felhasználói szerződés Ön a Könyvelői Praktikum használatával elfogadja a jelen szerződésben foglalt felhasználási feltételeket és az azok megsértéséből eredő jogkövetkezményeket. Könyvelői Praktikum Felhasználói szerződés 1.

Részletesebben

Az Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Elszámolásforgalmi Részvénytársaság

Az Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Elszámolásforgalmi Részvénytársaság Az Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Elszámolásforgalmi Részvénytársaság Verziószám: 1.1 1/18 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 1 SZOLGÁLTATÓ ADATAI...

Részletesebben

Pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000005-33510025 Felfalusi Péter vezérigazgató Továbbiakban:

Pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000005-33510025 Felfalusi Péter vezérigazgató Továbbiakban: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az INTRUM JUSTITIA Hitel Ügyintéző Szolgáltatás Kft., az INTRUM JUSTITIA Követeléskezelő Zrt. és az Opten Informatikai Kft. által üzemeltetett Company Tomograph (CT) szolgáltatás

Részletesebben

MIKRO PS PAPP SOFT KFT

MIKRO PS PAPP SOFT KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MIKRO PS PAPP SOFT KFT Érvényes: 2009.március 01-től Mikro PS Papp Soft Internet és Ügyviteli Szolgáltató Kft 3100 Salgótarján, Vásártér út 17. 1.oldal BEVEZETÉS A Mikro

Részletesebben

ÜZLETI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA

ÜZLETI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA ÜZLETI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS 1A. számú melléklet INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA amely (a továbbiakban: Szerződés ) létrejött egyrészről a Virtual Communications Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Vidorka Kézműves Szociális Szövetkezet a www.vidorka.hu oldalon található webáruházban (továbbiakban: webáruház ) kínált termékeit és kapcsolódó szolgáltatásait az alábbi

Részletesebben

2012. [MAGYAR WEBKONFERENCIA SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÁSZF]

2012. [MAGYAR WEBKONFERENCIA SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÁSZF] 2012. [MAGYAR WEBKONFERENCIA SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÁSZF] Általános Szolgáltatási Feltételek a magyarwebkonferencia.hu szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek számára Tartalom Tartalom... 2 Általános Szerződési

Részletesebben

SZOLNOK-PRESS BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/

SZOLNOK-PRESS BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/ SZOLNOK-PRESS BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/ A Szolgáltató Szolnok-Press Bt. Név: Szolnok-Press Bt. (insms-net) Székhely: 5000 Szolnok, Nagy Imre krt. 4. Képviselő neve: Berta László, üzleti

Részletesebben