MKB-Euroleasing Autópark Zrt. jognyilatkozata és szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MKB-Euroleasing Autópark Zrt. jognyilatkozata és szabályzata"

Átírás

1 MKB-Euroleasing Autópark Zrt. jognyilatkozata és szabályzata 1. Bevezetés 1.1. Az MKB-Euroleasing Autópark Zrt. (továbbiakban: Autópark) a internetes honlapon az Autópark ügyfelei által, tartós bérleti szerződés megszűnését követően leadott; saját tulajdonban lévő per és tehermentes használt gépjárműveivel kapcsolatban hív fel ajánlattételre gépjármű kereskedelemmel foglalkozó vállalkozásokat (továbbiakban: felhasználók), szabályozott és átlátható internetes licit keretében. 2. Regisztráció 2.1. Az internetes licitálásban részt venni szándékozó, dokumentáltan gépjármű kereskedelemmel foglalkozó (TEÁOR besorolás szerint gépjármű kereskedelemmel rendelkező gazdasági társaság) felhasználók a regisztrációt követően jogosultak az Autópark által eladásra bocsátott gépjárművekre vételi ajánlatot tenni, a regisztráció során megadott felhasználónév és jelszó birtokában A regisztráció (illetve a teljes értékesítési eljárásban való részvétel) feltételeként a felhasználónak az alábbi dokumentumok másolatát kell eljuttatnia (postai-, elektronikus úton vagy fax üzenetben) az Autópark részére: cégbírósági bejegyzés vagy hatósági nyilvántartásba vétel igazolására alkalmas közokirat (30 napnál nem régebbi cégkivonat), képviselő(k) hiteles aláírási nyilatkozatai (aláírási címpéldány), a felhasználó cégszerűen aláírt nyilatkozata a jelen feltételrendszer elfogadásáról Az Autópark jogosult a regisztrációs folyamat során megadott adatok valódiságát ellenőrizni, a szerződéskötés előtt a fenti, illetve a képviseleti jogot igazoló további dokumentumokat ismételten, eredeti példányban bekérni és ellenőrizni, és fenntartja magának a jogot, hogy regisztrációt indok nélkül elutasítson. Az Autópark a felhasználó regisztrációját a fenti dokumentumok beérkezését, valamint valódiságának és megfelelőségének ellenőrzését követően véglegesíti A regisztrációval ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy adatait az Autópark az ügyfélnyilvántartásába felvegye. Autópark vállalja, hogy az adatokat bizalmasan kezeli, azokat további személyek részére nem adja ki, valamint ügyfél kérésére a nyilvántartásából törli. 3. Értékesítési eljárás Az Autópark két, az alábbiakban részletezett értékesítési formában kínálja fel eladásra a gépjárműveket. Mindkét értékesítési forma esetén az eljárás kétfordulós: az első forduló az elektronikus licit útján, a második forduló pedig a gépjármű elektronikus rendszeren kívüli értékesítési folyamata. 1

2 3.1. Első forduló Ajánlatadási formák A. Ajánlatadás elvárt áras gépjármű tételre A felhasználóknak lehetősége van az internetes oldalon feltüntetett időintervallumon belül az Autópark által, a terméklapon meghatározott elvárt eladási ártól bármely irányban eltérni, azaz alacsonyabb összeget is ajánlani, de csak a teljes gépjármű csomagra tehet ajánlatot. A megadott összegnek el oszthatónak kell lennie (ez ettől való eltérést a rendszer automatikusan korlátozza), illetve az elvárt eladási ártól legfeljebb 20 %-al alacsonyabb ajánlat tehető (az ennél nagyobb arányban eltérő ajánlatok adását a rendszer automatikusan korlátozza). A licitálók elfogadják, hogy az "elvárt áras" ajánlatadás alatt egymás ajánlatait nem ismerhetik meg. B. Ajánlatadás minimáláras tételre Az Autópark által, a terméklapon meghatározott minimálárnál magasabb összeggel van lehetősége a felhasználóknak licitálni (azzal, hogy a minimálárat meghaladó összegnek el oszthatónak kell lennie, melytől való eltérést a rendszer automatikusan korlátozza), az internetes oldalon feltüntetett időintervallumon belül, licit darabszám megkötés nélkül. A licitálók elfogadják, hogy a "minimáláras tételre történő ajánlatadás során a legmagasabb ajánlat nyitott, azt valamennyi regisztrált felhasználó megismerheti Ajánlatadással (különösen az ajánlati árral) kapcsolatos általános szabályok és feltételek Az első fordulóban az ajánlatadók kizárólag a járművek megtekintése nélkül adhatnak ajánlatot, a rendszerben megadott gépjármű-paraméterek és leírások alapján. (Az autók megtekintésére csak az Autópark által, második fordulóban kiválasztott ajánlatadónak lesz lehetősége.) A felhasználó az ajánlattétellel vállalja és tudomásul veszi, hogy az általa az első fordulóban megadott ártól a második fordulóban, a gépjárművek megtekintését követően legfeljebb 10%-kal térhet el, amelyet a gépjárművek tételes szemlézésénél rögzített műszaki hiányosságokkal és hibákkal lehet indokolni. Ennél nagyobb eltérés esetén a felhasználót az Autópark a további eljárásból kizárhatja. Az első forduló a terméklapon feltüntetett ajánlatadási határidő leteltével automatikusan zárul. Amennyiben az Autópark időközben módosította az ajánlatadási határidőt, úgy arról a rendszer automatikus értesítést küld a felhasználónak, mely alkalommal a felhasználó ennek ismeretében módosíthatja ajánlatát. Az ajánlatadót az első forduló lezárultát követő 45 napig ajánlati kötöttség terheli az utolsónak megadott ajánlata tekintetében. 2

3 3.2. Második forduló 3.3. A második forduló az elektronikus rendszeren kívüli értékesítési folyamat, amelyben már kizárólag az Autópark által kiválasztott ajánlatadók vehetnek részt Az Autópark az első forduló lezárultát követően, a rendszeren kívül értesíti azon ajánlatadót, akivel az adott tétel értékesítésről további tárgyalásokat kíván folytatni, valamint tájékoztatja az ajánlatadót az eladásra kínált tétel megtekinthetési helyéről és időpontjáról. Az ajánlatadó a megtekintésre megadott időpont elteltét követő 3 munkanapon belül köteles végleges ajánlatát írásban ( vagy fax útján) megerősíteni az Autópark részére, függetlenül attól, hogy ajánlatadó élt-e a megtekintés lehetőségével. Amennyiben az ajánlatadó az ajánlat megerősítését elmulasztja, úgy az első fordulóban tett utolsó ajánlata tekintettel az azt terhelő ajánlati kötöttséget minősül végleges ajánlatnak Amennyiben az Autópark az ajánlatadó végleges ajánlatát elfogadja, úgy az ajánlatadó és az Autópark az adott tételt alkotó egyes gépjárművekre vagy tételre adásvételi szerződés kötnek egymással, az Autópark által rendszeresített szerződés(ek) használatával Az ajánlatadó (vevő) a megvásárolt gépjárművek vételárát 8 banki napon belül (egyedi jóváhagyások pl. több csomag vásárlása esetén ettől jogosult az Autópark eltérni) köteles banki átutalással megfizetni. A gépjárműveket és a törzskönyveket csak a teljes csomagár kifizetését követően lehet átvenni. A gépjárműveket a kifizetést követő 5 munkanapon belül kell a vevőnek elszállítani. A gépjárművek átvizsgálásával, állapotfelmérésével, az eredetvizsgával és az átírással kapcsolatos minden költség és díj ajánlattévőt terheli, azok a megajánlott vételár részét képezik. Az Autópark nem fogad el semmilyen költség vagy díj kiterhelést A fizetési határidő lejártát, vagy az elszállítási határidőt követően, nem csak késedelmi kamat kerülhet felszámításra, de a gépjárművek tárolási költsége (jelenleg 450,-Ft+ÁFA/nap/autó) is a vevőt terheli. 4. Általános feltételek, jogfenntartás 4.1. Az Autópark fenntartja a jogot, hogy akár a teljes, akár egy adott tételre vonatkozó eljárást annak bármelyik szakaszában (így akár az első, akár a második fordulóban), indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa és megszüntesse, valamint a további tárgyalásoktól, illetve a szerződéskötéstől elálljon, melyről a felhasználókat, illetve ajánlatadókat külön nem értesíti. Az Autópark fenntartja továbbá a jogot, hogy az eljárás megszüntetése esetén az adott tételt az eljárásban részt nem vevő, általa kiválasztott harmadik személyek részére értékesítse. A felhasználó egyúttal tudomásul veszi és kijelenti, hogy a fenti esetekben kártérítési vagy egyéb igényt nem támaszt az Autóparkkal szemben. 3

4 4.2. Az Autópark a második fordulóba kerülő ajánlatadókat önállóan, a megadott ajánlatoktól függetlenül (különösen a minimáláras tételekre vonatkozó ajánlatoknál), indokolási kötelezettség nélkül jogosult kiválasztani. Az Autópark rögzíti, hogy a második fordulóba kerülő ajánlatadó kiválasztása nem jelenti a Ptk (1) bekezdés szerint az ajánlat elfogadást, ezért a felek között a szerződés csak az írásbeli, végleges szerződés aláírásával jön létre. Az ajánlatadó ezen kiválasztása nem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget az Autópark számára. A szerződés aláírásáig Autópark bármikor elállhat a szerződéskötéstől, a tárgyalásoktól, illetve új tárgyalásokat kezdeményezhet. A felhasználó egyúttal tudomásul veszi és kijelenti, hogy a fenti esetben kártérítési vagy egyéb igényt nem támaszt az Autóparkkal szemben Az Autópark fenntartja a jogot, hogy a felhasználót (ajánlattevőt) bármikor, indokolás nélkül kizárja az eljárásból, illetve annak bármelyik szakából, illetve jogosult bármikor, indokolás nélkül a felhasználó regisztrációját törölni, illetve a felhasználót az újabb regisztrációtól eltiltani. Különösen vonatkozik ezen jogosultsága arra az esetre, ha a felhasználó megsértette az eljárásban való részvétel szabályait Az Autópark továbbá fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a magát hamis adatokkal regisztrált felhasználó tevékenysége következtében az eljárás bármely résztvevőjét kár éri, a tárolt információkat előzetes figyelmeztetés nélkül továbbíthatja a Nemzeti Nyomozó Iroda Elemző, Értékelő és Internetfigyelő Osztályának és egyben feljelentést tehet Az Autópark jogosult továbbá a fenti feltételrendszert bármikor, indokolás nélkül módosítani, melynek tényéről értesítést küld a regisztrált felhasználók részére. Melléklet: Nyilatkozat felhasználási feltételek elfogadásáról (ld. következő 5. oldal) MKB-Euroleasing Autópark Zrt. 4

5 Nyilatkozat felhasználási feltételek elfogadásáról (Regisztrációhoz és értékesítési eljárásban való részvételhez) Aluljegyzett.(Cégnév) székhely:., adószám:..., képviselő: jelen dokumentum útján nyilatkozunk, hogy az MKB-Euroleasing Autópark Zrt. (Cg.: 1024 Budapest, Ady E. u. 19., Cg.: ) domain nevű weblapjának, illetve ezen weblapon üzemeltetett elektronikus aukció feltételrendszerét (különösen az ott megjelenített Jognyilatkozatot) megismertük és elfogadjuk, illetve azt magunkra nézve kötelezőnek tekintjük. Nyilatkozunk továbbá, hogy a regisztrációt követően a fent hivatkozott feltételrendszer esetleges jövőbeni változását figyelemmel kísérjük, és kijelentjük, hogy a rendszer használata során mindenkori aktuális feltételrendszert elfogadjuk, illetve azt magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el. Kelt: (cégszerű aláírás) 5

A Kreditkezelésről Mi a Kredit?

A Kreditkezelésről Mi a Kredit? Vidra Szabina E.V. Speed House Országos Ingatlanközvetítő Hálózat ONLINE INGATLAN AUKCIÓ RÉSZLETES SZABÁLYAI A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmazza a Vidra Szabina E.V. Speed House

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK JÁRMŰVEZETŐ-KÉPZÉS VEZETÉSI GYAKORLAT OKTATÁSÁRA. vonatkozó SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK JÁRMŰVEZETŐ-KÉPZÉS VEZETÉSI GYAKORLAT OKTATÁSÁRA. vonatkozó SZERZŐDÉSHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK JÁRMŰVEZETŐ-KÉPZÉS VEZETÉSI GYAKORLAT OKTATÁSÁRA vonatkozó SZERZŐDÉSHEZ verziószám: 1.1 hatályos: 2014. szeptember 1-től 2 1. 1.1 1.2 1.3 Bevezetés Az Általános Szerződési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 2 1. A pályázat kiírója... 2 2. A pályázat célja... 2 3. A pályázat benyújtásának helye és módja... 2 4. A pályázat benyújtásának határideje... 3

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-671000,

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ FŐKERT Nonprofit Zrt. 1073 Budapest, Dob u. 90. PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a FŐKERT Nonprofit Zrt. 1106 Budapest, Keresztúri út 130. szám alatti telephelyén 272 m 2 iroda, raktárhelyiség hozzá tartozó 628

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ A VKSZ VESZPRÉMI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZRT. PÁLYÁZATOT ÍR KI A VESZPRÉM, KOSSUTH UTCA 21. SZÁM ALATTI TÁRSASHÁZBAN LÉVŐ 2547/A/2, 2547/A/4, 2547/A/5 ÉS A 2547/A/6 HRSZ. ALATTI ÜZLETHELYISÉGEK

Részletesebben

Az ajánlatot egy eredeti példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, zárt borítékban kell benyújtani, melyre kérjük ráírni:

Az ajánlatot egy eredeti példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, zárt borítékban kell benyújtani, melyre kérjük ráírni: Pályázati kiírás Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint egyedüli részvényes, nyilvános pályázat útján értékesíteni kívánja az Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen általános szerződési feltételek a Speeddepo Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134, Budapest, Klapka utca 4-10., képviseli: Czinki Balázs, adószám: 23980192-2-41,

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. május 24. napjától 1 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

1.1. Jelen online Webáruház (a továbbiakban: Webáruház) fejlesztője és üzemeltetője, valamint a Webáruházban forgalmazott termékek eladója:

1.1. Jelen online Webáruház (a továbbiakban: Webáruház) fejlesztője és üzemeltetője, valamint a Webáruházban forgalmazott termékek eladója: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VISZONTELADÓK RÉSZÉRE Tartalom: 1. Felek 2. A Webáruházban forgalmazott termékekre vonatkozó általános tudnivalók 3. A viszonteladói keretszerződés megkötése, a regisztráció

Részletesebben

2.2.1. Biztosítja az internetes portálon keresztül történő rendelést a Vevő részére a rendszerében lévő választékból.

2.2.1. Biztosítja az internetes portálon keresztül történő rendelést a Vevő részére a rendszerében lévő választékból. A www.szazadik.hu honlap Felhasználási Szabályzata I. A FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT TÁRGYA 1.1. Jelen Felhasználási Szabályzat szabályozza a K & P 2005. Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1085 Budapest,

Részletesebben

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től)

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) 1. A Webshop szerződés alanyai 1.1 Szolgáltató: A Football Mania Online Webshop (továbbiakban Webshop)

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012.10.26. AZ ÁSZF UTOLSÓ

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az LA Pénztárgép Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Forgalmazó), és a Forgalmazó által a NAV elektronikus

Részletesebben

Vásárlási feltételek. Mozgásban tart. 2013. 05.01. OMV Refining & Marketing 1/3. 1. Az üzemeltető

Vásárlási feltételek. Mozgásban tart. 2013. 05.01. OMV Refining & Marketing 1/3. 1. Az üzemeltető Vásárlási feltételek 2013. 05.01 OMV Refining & Marketing 1. Az üzemeltető A www.omv.hu domainhez tartozó weboldalon elérhető internetes áruház (továbbiakban: Webáruház) üzemeltetője a YES Certified Merchandise

Részletesebben

A lukinserv.hu internetes portálon szereplő eszközök kizárólag web áruházon keresztüli online értékesítésben vásárolhatók meg.

A lukinserv.hu internetes portálon szereplő eszközök kizárólag web áruházon keresztüli online értékesítésben vásárolhatók meg. LUKINSERV Kft. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Két web áruházat üzemeltetünk: Számítástechnika: http://webshop.lukinserv.hu/ Irodaszer: http://irodaszer.lukinserv.hu/ továbbiakban lukinserv.hu Egy

Részletesebben

A digi-book.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei

A digi-book.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei A digi-book.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei 1. Az ÁSZF hatálya 1.1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a digi-book.hu domain név alatt működő szolgáltatások

Részletesebben

A Tenzor Tech Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

A Tenzor Tech Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A Tenzor Tech Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A jelen ÁSZF a Tenzor Tech Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/A., Cg.: 01-09- 194439, adószám: 25008593-2-41), a továbbiakban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat kiírója: 2. A pályázat célja és jellege:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat kiírója: 2. A pályázat célja és jellege: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő 24633. hrsz. alatti műemlék minősítésű társasházban lévő ingatlanok tulajdonjogának értékesítésére 1.

Részletesebben

HUCOM TELECOM KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI

HUCOM TELECOM KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI HUCOM TELECOM KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2010.08.14. AZ ÁSZF UTOLSÓ MÓDOSÍTÁSÁNAK DÁTUMA: 2010.08.15.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. tulajdonában lévő 24303. hrsz. alatti műemlék minősítésű ingatlan a továbbiakban: Műemlék ingatlan értékesítése.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. tulajdonában lévő 24303. hrsz. alatti műemlék minősítésű ingatlan a továbbiakban: Műemlék ingatlan értékesítése. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő 24303. hrsz. alatti műemlék minősítésű ingatlan tulajdonjogának értékesítésére 1. A pályázat kiírója:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza az Tutiholmik webáruház (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: A Webáruház címe: www.tutiholmik.hu 1. A Szolgáltató

Részletesebben

SZERZŐDÉSI, FORGALMAZÁSI FELTÉTELEK és ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT (a továbbiakban: Szabályzat)

SZERZŐDÉSI, FORGALMAZÁSI FELTÉTELEK és ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT (a továbbiakban: Szabályzat) SZERZŐDÉSI, FORGALMAZÁSI FELTÉTELEK és ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT (a továbbiakban: Szabályzat) Szállító jelen szabályzata megtekinthető a www. laurentesoptika.hu honlapon, valamint munkaidőben a Szállító

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

b) ÁSZF : jelen általános szerződési feltételeket jelenti.

b) ÁSZF : jelen általános szerződési feltételeket jelenti. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Soron Magyarország Alkusz Kft-vel a www.soron.hu, www.enbiztositasom.hu és a www.myrisk.hu honlapokon keresztül kötött alkuszi szerződésekre 1. DEFINÍCIÓK a) Alkuszi Szerződés

Részletesebben

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 1. Adásvételi és lízingszerződés (továbbiakban: Szerződés): A Szállító és a Lízingbe adó között létrejött adásvétel, valamint a Lízingbe vevő és a Lízingbe adó között létrejött lízingügylet, valamint esetlegesen

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF ) tartalmazzák a http://aromashop.hu/ internetes oldalon üzemeltetett ASG Natura webáruház (a továbbiakban: Webáruház

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Vidorka Kézműves Szociális Szövetkezet a www.vidorka.hu oldalon található webáruházban (továbbiakban: webáruház ) kínált termékeit és kapcsolódó szolgáltatásait az alábbi

Részletesebben