OBD, EOBD (fedélzeti diagnosztika)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OBD, EOBD (fedélzeti diagnosztika)"

Átírás

1 OBD, EOBD (fedélzeti diagnosztika) 5. Kipufogógáz-technika és fedélzeti állapotfelügyelet Szerző: Dr. Lakatos István Ph.D. egyetemi docens

2 Az OBD I (On( Board Diagnosis) fedélzeti diagnosztikai rendszer az 1988-as modellévt vtől l kezdve kötelezk telező. Az OBD I előírásokat az 1994-es modellévt vtől l kezdődően en felváltott ltották k az OBD II előírások. Az OBD II a személyg lygépjárművekre és s a könnyk nnyű haszongépjárművekre, az 1996-os modellévt vtől l kezdődően en a dízeld zel- motorral meghajtott gépjg pjárművekre is hatályos az USA-ban. Az OBD II európai megfelelője az EOBD,, amelynek bevezetését az EU tagországaiban gaiban a 98/69/EC irányelv írja elő. az OBD bevezetése az USA-ban és Európában

3 Az USA Kalifornia Szövets vetségi Állam levegőtisztas tisztaságvédelmi hatósága (CARB = California Air Ressources Board) ) a gyárt rtók k részr szére előírásban rögzr gzítette a gépjg pjárműemisszió- korlátoz tozó műszaki rendszereinek fedélzeti ellenőrz rzési kötelezettségét. t. Az OBD I (On( Board Diagnosis) ) néven n ismertté vált fedélzeti diagnosztika az 1988-as modellévt vtől l az USA-ban kötelezk telező.. A szabályoz lyozás s műszaki m szaki előírásait SAE (Society( of Automobile Engineers) ) szabványok és s ajánl nlások rögzr gzítik. Az OBD I szerint minden olyan rendszert ellenőrzni kell, mely emissziókorl korlátozó feladatot lát l t el és s elektromosan az irány nyítórendszerrel kapcsolatban áll. A bekövetkezett és tárolt hiba tényére a gépjg pjármű műszerfalán n elhelyezett lámpa (MIL = Malfunction Indicator Light) ) kigyulladása figyelmezteti az üzemeltetőt. t.

4 Az OBD I előírásokat az 1994-es modellévtől kezdődően felváltották az OBD II előírások. (1996. január 1-jével Ottomotoros gépjárművekre a halasztó hatályú kivételi engedélyek is lejártak, dízelmotorral szerelt gépjárműveknél 1997.) Az OBD II a személygépjárművekre és a könnyű haszongépjárművekre, az 1996-os modellévtől kezdődően a dízelmotorral meghajtott gépjárművekre is hatályos. Az OBD II a fedélzeti állapotfelügyeletet kiterjeszti: MIL lámpa új figyelmeztetési alapfunkció: a lámpa nem ég, a lámpa ég üzemmód kiegészül a lámpa villog üzenettel, a rendszerelemek és funkciók hibás állapotán túl a romlás mértékének (állapotosztály) azonosítása, a hiba bekövetkezésekor a paraméterkörnyezet rögzítése (Freeze Frame), hibatároló-kiolvasás villogókód helyett rendszerteszterrel (Generic Scan-Tool).

5 OBD I és OBD II A diagnosztikai csatlakozó nem szabványos nyosított /járműspecifikus választék/ A hibakódok gyárt rtó-függőek, nem publikusak A különbk nböző motor- és emisszió-ellen ellenőrző rendszerek nem szabványos nyosítottak A hibás s működést m visszajelző lámpa nem szabványos A diagnosztikai hátth ttér informáci ció ugyanazon hibára is eltérő műszaki megközel zelítésű Szabványos nyosított protokoll a szabványos diagnosztikai aljzaton (DLC) keresztül l az autó és s a diagnosztikai eszköz között Szabványos nyosított emisszió- ellenőrz rző rendszer Szabványos hibakódok (DTC) Környezeti paraméterek (Freeze( frame) ) automatikus tárolt rolása hiba rögzr gzítése esetén Szabványos hibajelző lámpa (MIL) és s annak szabványos jelzési funkciói Üzemállapot-készség (Readiness)) meghatároz rozása és felvétele

6 FELÜGYELETI MÓDOK Jeladók: ÁLLANDÓ /permanens/ kopogásérz rzékelő légtömegmérő motor- fordulatszámad madó vezérm rműtengely- jeladó hőmérséklet- érzékelő fojtószelep szelep- poti,/kapcsoló, Alapjárati szabályoz lyozás Befecskendezőszelepek szelepek Lambdaszabályoz lyozás ÉGÉSKIMARADÁS ALKALOMSZERŰ /szporadikus/ AGR /kipfogógázvisszavezetés/ Tankszellőztető-rendszer működés, /tömítettség/ Töltőnyomás-korlátozás Lambdaszonda /szabályozó + monitor/ szondafűtés jel, jel-dinamika Szekunderlevegőrendszer Katalizátor hatásfok CAN-BUS

7 Rendszer katalizátor tor lambdaszabályoz lyozás égésfelügylet kipufogógáz z visszavezetés s (AGR, EGR) szekunderlevegő rendszer tüzelőanyag-ellátó rendszer tüzelőanyaggőz z visszavezető rendszer izzító rendszer Alkalmazás Otto-,, dízeld zel-motor Otto-motor Otto-,, dízeld zel-motor Otto-,, dízeld zel-motor Otto-motor dízel motor Otto-motor dízel-motor A korszerű kipufogógáz utánkezel nkezelés több elemet felhasználva lva tartja kézben k a belsőégésű motorok károsanyagk rosanyag- kibocsátását. t. Ezen rendszerek mindegyike a dolog természet szetéből l adódóan an fedélzeti állapotfelügyelet (OBD) alatt áll.

8 lambdaszonda beépítés A szondák típusa: S keskenysávú szondá(k (k), B széless lessávú szondá(k (k). A szondák k elhelyezkedésre utaló jelölések: B hengersor (Bank), S szonda (Sensor( Sensor)

9

10

11

12 kb. lambdaszonda-jellegg jelleggörbék (katalizátor tor hatásfok) kb. lambdaszonda-jellegg jelleggörbék (szonda öregedés) A katalizátort tort akkor minősítj tjük hibásnak, ha átlagos szénhidrog nhidrogén átalakítása oly mértékben csökken, hogy az, az 1,5-sz szörös s határért rtéket átlépi. A katalizátor tor jósága j szoros kapcsolatban áll az oxigént ntároló képességével. Ezt a tulajdonságot használj lják fel a katalizátor tor hatásfok sfokának meghatároz rozásához, amelyhez szüks kség g van egy további a katalizátor tor mögém beépített lambdaszondára ra. Az amplitúdók k különbsk nbségéből a katalizátor tor hatásfoka meghatározhat rozható.

13 Összességében tehát t a lamdaszondák EOBD szerinti állapot-felügyelete az alábbiakra terjed ki: belső ellenáll llás, jelfeszülts ltség, feszülts ltségváltozás s sebessége (szegényb nyből l dúsba), d feszülts ltségváltozás s sebessége (dúsb sból l szegénybe), szakadás, s, rövidzárlat, a katalizátor tor előtti lambdaszonda jelfeszülts ltségének periódusideje. lamdaszonda jelalakváltoz ltozás A katalizátor tor utáni lambdaszonda öregedési folyamata lassúbb, mint a katalizátor tor előtti ttié, így a szondaöreged regedésből l fakadó nem kívánatos k hatás s ezzel kiegyenlíthet thető.

14 Az égésfolyamat fedélzeti állapotfelügyelete a gyújt jtáskimaradás felismerésén n alapul. Az égéskimaradás s a forgattyú tengely szögsebess gsebességének változv ltozásához vezet. A szögsebess gsebesség g váltakozv ltakozását t a motor mechanikai hibái, i, valamint a hajtott kerekeken keresztüli visszahatások sok (pl. helytelen vezetéstechnika miatt) is okozhatják. k. Ezek azonban az alábbi módszerek m segíts tségével azonosíthat thatók és így az égéskimaradástól l megkülönb nböztethetők. karosszéria-gyorsulás érzékelő, a forgattyústengely stengely-jeladó jelének analízis zisével. Az égéskimaradás s következtk vetkeztében bekövetkez vetkező intézked zkedés: Ha olyan mértm rtékű gyújt jtáskimaradás s lép l p fel, amely a kipufogógáz-emisszi emissziót t a határért rték k 1,5-sz szörösére re emeli, a rendszer kigyújtja a MIL lámpl mpát. Ha olyan mértm rtékű gyújt jtáskimaradás s lép l p fel, amely a katalizátort tort károsk rosíthatja, akkor a MIL lámpa l villog.

15 Hatása kettős: egyrészt elégeti a hozzákevert kipufogógázban maradt HC-mennyis mennyiséget,, másrm srészt szt csökkenti az égésfolyamat csúcsh cshőmérsékletét, t, így javítja a motor NOx-emisszi emisszióját. A visszavezetés s főként f részterhelésen sen törtt rténik és s mértm rtéke átlagosan 5%. Benzinüzem zemű motoroknál l maximálisan 10% a visszavezethető mérték, míg m g dízel d motoroknál l akár r 20% is lehet. kipufogógáz-visszavezet visszavezető rendszer 1 elektro-pneumatikus átalakító 2 kipufogógáz 5 fordulatszám 3 AGR-szelep 6 szívócs cső nyomás 4 irány nyítóegység 7 hőmérsh rséklet 8 levegő-tömeg megáram mérőm

16 EGR-hőmérs rséklet- érzékelő EGR-nyom nyomáskülönbség- érzékelő Az ellenőrz rzés s megoldása lehet a kipufogógáz-visszavezet visszavezető csatornában a gázhőmérséklet mérése. m Erre a célra c szolgál l az EGR-hőmérs rsékletérzékelő, melyet az EGR-szeleph szelepházbazba építenek be (Ford, VAG). Túl T l nagy EGR-hőmérs rséklet állandóan nyitott EGR-szelephelyzetre (utal, a túl t l kis érték k pedig azt jelzi, hogy az EGR-szelep nem nyit ki rendesen. A szabályozott üzemű EGR-rendszerek másik fajtákában (pl. Ford) a visszavezetett kipufogógáz z mennyiségét t közvetett k úton, az EGR-szelep előtti csővezet vezetékbe épített fojtás s két k t oldala között k kialakuló nyomásk skülönbség g mérésével m határozz rozzák meg. A mért m nyomásk skülönbség g a ténylegesen visszavezetett kipufogógáz mennyiségével arányos, és s egyben a rendszer működésre m is utal.

17 elektronikus AGR 1 irány nyítóegység 2 AGR-szelep szelep,, potenciométerrel terrel 3 szellőzés 4 katalizátor tor A teljesen elektronikusan működtetett rendszer (VAG) esetében már m r csupán n egyetlen szelepre van szüks kség g a kipufogógáz-visszavezet visszavezetés megvalósításához. Ezt az elektromágneses szelepet az irány nyítóegység g közvetlenk zvetlenül vezérli. A szelepbe integrált potenciométer ter visszajelzi az irány nyítóegységnek gnek a szelep tényleges nyitási löketl ketét, t, amely egyben a működőképessm pesség informáci ciója is.

18 Az ún. szekunderlevegő bejuttatása a kipufogó csővezet vezetékbe, a katalizátor tor elé,, a katalizátor tor gyors felmelegítését t szolgálja. lja. A kipufogógázban találhat lható elégetlen vagy részoxidr szoxidált szénhidrog nhidrogén és s a szén- monoxid oxigén n jelenlétében további, hőfelszabadulh felszabadulással ssal járó oxidáci cióra képes. k szekunderlevegő rendszer 1 szívóleveg levegő 5 katalizátor tor 2 szekunder levegő 6 szekunder szelep 3 visszacsapó szelep 7 szekunder szivattyú 4 lambdaszonda 8 friss levegő

19 A fedélzeti diagnosztikai vizsgálat lépései Kivezérelt állapot: a szekunderlevegő-szivattyú ki-kap-csolva, a vezérlőszelep zárva. Válasz: az ECU vizsgálja az integrátor működését. Diagnózis: ha az integrátor eléri maximális lépésértékét, akkor a szekunderlevegő vezérlőszelep tömítetlen. (A lambdaszonda szegény keveréket nagy oxigén-koncentrációt érzékel, mert a szekunderlevegő felhígítja a kipufogógázt már a lambdaszonda előtti csőszakaszban. Erre a szabályzás a megnövelt az integrátor lé-pésértéken keresztül keverékdúsítással válaszol.) Kivezérelt állapot: a szekunderlevegő-szi-vattyú bekapcsolva, a vezérlőszelep zárva. Válasz: az integrátornak változatlan értékűnek kell maradnia. Diagnózis: amennyiben 6 másodpercen belül az integrátor lépésértéke meghalad egy küszöbértéket, valószínűsíthető a szelep tömítetlensége. Kivezérelt állapot: a szekunderlevegő-szi-vattyú bekapcsolva, a vezérlőszelep nyitva. Válasz: az integrátornak 6 másodpercen belül át kell lépnie egy küszöbértéket. Diagnózis: amennyiben ez nem következik be, úgy a szivattyú valószínűsíthetően nem működik vagy a szelep nem nyitott ki. A diagnosztikai vizsgálat befejezése: a levegőszivattyú leállítva, a vezérlőszelep zárva. Az a-dap-tív szabályozás és a tankszellőztetés blokkolása felszabadítva.

20 tüzelőanyaggőz kipárolg rolgásgátló rendszer 1 légszl gszűrő 6 aktívsz vszén-szűrő 2 szívócs cső 7 tüzelt zelőanyag-tartály 3 motor 8 tanksapka biztonsági 4 regeneráló szelep szeleppel 5 lezárószelep 9 nyomásérz rzékelő

21 A fedélzeti diagnosztikai vizsgálat lépései Az aktívsz vszéntartály lezárószelep zár, ennek következtk vetkeztében a rendszer teljesen zárt z állapotban van. Azt vizsgálj lják, mennyire stabil, illetve mennyire gyorsan emelkedik a tartálynyom lynyomás s a tüzelőanyagtartály gőzterében. Ha a nyomás s csökken, azt a rendszer a szellőztet ztetőszelep (C) tömítetlenst tetlenségének nek tudja be, és s az erre vonatkozó hibakódot rögzíti ( nyitott( aktívszenes szűrő szellőztet ztetőszelep ). Az aktívsz vszéntartály lezárószelep nyit, a belső tér r kifelé tud szellőzni. zni. A regeneráló- szelep változv ltozó kitölt ltési tényezt nyezővel kivezérelt. A járój motor szívócs csővákuuma kuuma hat a rendszer belső terére, re, mivel azonban a lezárószelep nyitva van, a nyomásnak csak lassan szabad csökkennie. Ha gyorsan csökken, akkor a lezáró-szelep tömít t t (zár), tehát t működésével/ m működtetm dtetésével kapcsolatos hiba van. Az aktívsz vszéntartály lezárószelep zár, a szellőztet ztetőszelep kivezérelt (kb. 17 %). A tüzelő-anyag-tar-tály-nyomásnak gyorsan kell 1 kpa értékkel esnie. Ha ezt nem éri el 10 másodpercen m belül, l, akkor a felügyelet gyelet a tüzelőanyagellátórendszerben valahol jelentős s tömítetlenst tetlenséget valósz színűsít, és nagy lyuk hibakódot generál. Ha a tüzelőanyagtartály nyomása 2 másodpercen m belül l nem változik, v akkor ez azt is jelentheti, hogy a nyomásjelad sjeladó hibás s vagy eltömődött. tt. A szellőztet ztetőszelep zár, z az aktívsz vszéntartály lezárószelepe továbbra is zárva z van. A rendszerben depresszió uralkodik. A depresszióé óértéknek elősz ször r stabilizálódni kell, majd csak lassan szabad csökkennie. Ha gyorsan megkezdődik dik a nyomásemelked semelkedés vagy erőteljes teljes a nyomásn snövekedés, akkor kismért rtékű tömítetlenséget diagnosztizál l a felügyeleti rendszer, és kis lyuk hibakódot generál. A tömítetlenst tetlenséget úgy számítj tják ki, hogy összehasonlítják k a nyomásn snövekedés s sebességét t az előző vizsgálati fázisban f mért nyomáscs scsökkenéssel és s azt összevetik a mért m párolgp rolgással. Az aktívsz vszéntartály lezárószelepe nyit, a diagnosztikai vizsgálat befejeződik.

22 tüzelőanyaggőz kipárolg rolgásgátló rendszerek fedélzeti állapotfelügyelete (VAG) 1 irány nyítóegység 5 nyomásérz rzékelő 2 tüzelt zelőanyag-tartály a regeneráló szelep löketl 3 aktívsz vszén-tartály t idő 4 regeneráló szelep p nyomás

23 OBD, EOBD (fedélzeti diagnosztika) 6. Az OBD-csatlakoz csatlakozó Szerző: Dr. Lakatos István Ph.D. egyetemi docens

24 PIN FELHASZNÁLÁS nincs bekötve SAE J1850 OBD II SAE J1962 SAE J1962 nincs bekötve ISO nincs bekötve nincs bekötve SAE J1850 OBD II OBD II nincs bekötve OBD II ISO SAE J1962 adatátvitel SAE J 1850 szerint (busz plusz vezeték) buszrendszernél V cc csatlakozás testelés (teljesítmény) testelés (jel) adatátvitel DIN ISO szerint (K-vezeték) adatátvitel SAE J 1850 szerint (busz mínusz vezeték) buszrendszernél testelés buszvezetékek árnyékolása FUNKCIÓ buszrendszernél kétirányú adatvezeték adatátvitel DIN ISO szerint (L - vezeték) akkumulátor plusz (nem kapcsolt)

25 A szabvány kidolgozója: ISO/TC (Technical Committee) A SAE J1962 ajánl nlás tartalmát t az ISO :1994(E), il-let let-ve a DIN ISO szabványok változatlanul átveszik. Ezért a diagnosztikai csatlakozót CARB- ISO-csatlakoz csatlakozó megnevezéssel is azonosítjuk.

26 Pin 2 Pin 7 Pin 10 Pin 15 Protokoll van - van - J1850 PWM van J1850 VPW - van - lehet ISO9141/14230

27

28 A gyárt rtók k védelem v céljából l gyakran takarják k a csatlakozót fedelekkel. kicsi plasztikus fedél nyitható fedél kemény, nagy műanyagfedél. A fedelek címkc mkével vagy dombornyomással tartalmazhatják k az OBD, EOBD feliratot.

29 Előírás ISO ISO OBD II, EOBD kommunikáci ció Sebesség 10,4 KB Jel NRZ Felhasználó pl. európai gyárt rtók pl. európai gyárt rtók SAE J 1850 SAE J 1850 SAE J 1850 ISO/DIS ,4 KB 41,6 KB 10,4 KB VPW PWM NRZ pl. GM pl. Ford pl. GM Diagnosztika a CAN rendszeren keresztül Az amerikai és s az európai szabvány között k csupán n a kommunikáci ció módjában van különbsk nbség. Az ISO szerinti kommunikáci ció az SAE J 1850 alternatívája, ugyanakkor egy harmadik változat v a KWP 2000 (ISO ) szerinti kommunikáci ció is megengedett. Így gy az OBD II és s az EOBD esetén n a táblázat szerinti kommunikáci ciós s formák k a megengedettek.

30 A protokollt a SAE J1979 írja le, mely az alábbi elemekből l tevődik össze: Fej prioritás s / mód m d (1 Byte) célcím m (1 Byte) feladócím m (1 Byte) Adat módusz (1 Byte) SAE J 1979 paraméter identifikáci ció (PID) adatmező (PID és s adat = max.. 7 Byte) Checksum CS hibakód d SAE J2012

31 A rendszerteszter és s az OBD II irány nyítóegység közötti kommunikáci ció felépítése, amelynek során 33H (H = hexadecimális rendszer) kerül l tovább bbításra az irány nyítóegység g felé 5 Bit/s átviteli sebességgel. Ezt követi k az ún. előtét,, amelyet az irány nyítóegység válaszként küld k az inicializálásra. Ez a Baud-ráta szinkronizáci ciós mintából és s két k t kulcsszóból áll. A megfelelő kommunikáci ció ellenőrz rzése érdekében a rendszertesz-ter ter a két k t kulcsszó inverzét t ( 0 ( helyett 1 -et) küldi k vissza. Végül l az irány nyítóegység g a 33H cím c m inverzét t küldi k vissza. Inicializálás: a kapcsolattartás s első fázisa, az informáci ciócserében részt r vevő egységek gek kijelölése, illetve felhívása kapcsolat létesl tesítésére

32 Az irányítóegység és a rendszerteszter közötti egyértelmű és biztos kommunikáció érdekében mind rendszerteszterirányítóegység, mind irányítóegység-rendszerteszter irányban rögzíteni kell a 0 -, 1 -szinteket. Egymással összekapcsolt (pl. különálló gyújtó- és keverékképző rendszer) rendszerek esetében a K és L vezetékek egymással össze vannak kötve.

33 A rendszerteszternek az alábbi követelmk vetelményeknek kell megfelelnie: ki kell jeleznie a kipufogógáz-relev releváns hibakódokat, a kipufogógáz-relev releváns mért m értékeket, a motorműködésre jellemző értékeket, a λ-szonda felügyelet gyeletének eredményeit, képesnek kell lennie a hibakódok törlt rlésére, re, on-line segíts tséget ( súgó ( ó ) ) kell biztosítania tania az egyes mérési műveletekhez. m

34 Módusz Módusz 1 Módusz 2 Módusz 3 Módusz 4 Módusz 5 Módusz 6 Módusz 7 Módusz 8 Módusz 9 Rendszer-diagnosztikai diagnosztikai adatok, Readiness-kódok dok,, kipufogógáz z releváns mértértékek: motorolaj-hőmérs rséklet, motor-fordulatsz fordulatszám Freeze-Frame Frame adatok: Hibakód-lek lekérdezés s (P0xxx, P1xxx, P P2xxx, P3xxx) Hibatárol roló törlése Diagnosztikai funkció Környezeti paraméterek kiolvasása sa Lambda-szonda tesztért rtékek kijelzése, melyek a legutolsó teszt eredményei. Minden OBD-rendszer rendszerű járműbe épített Lambdaszondához 23 különbk nböző teszt-param paraméter tartozhat Járműspecifikus értékek kezelésére fenntartott és s ennek megfelelően en nem előírt módusz. Nem folyamatosan felügyelt rendszerek vizsgálati és s küszk szöbértékeinek kijelzése (pl. szekunderlevegő-rendszer, rendszer, AGR, tankszellőztet ztető-rendszer, stb). Szporadikus hibák k kiolvasása, sa, mely hibák k a MIL-lámp mpát t még m g nem aktivált lták. Beavatkozó-teszt teszt (célir lirányosan pl. a tankszellőztet ztető rendszernél l tömítettst tettség vizsgálat). Elvétve van példa p az aktivizálásra Járműspecifikus adatok és s informáci ciók: pl. VIN: Vehicle Identification Number (alvázsz zszám, motorkód, ECU-típus) CIN: Calibration Identification Number (szoftver-azonos azonosítás, s, ) CVN: Calibration Verification Number (pl. Update Checksumme)

35 Melyik rendszerben lépett l fel a hiba? P = Hajtásl slánc (Powertrain( Powertrain) B = Karosszéria ria (Body( Body) C = Futómű (Chassis) U = BUS-rendszer (Network( Network) Melyik hibakód-csoportot jelzi? 0 = Gyárt rtó független kódk 1 = Gyárt rtó-specifikus kód k d (nincs előírva) 2 = Gyárt rtó független kódk (ISO ill. SAE J2012 szerint) 3 = a) P3000 P3399 P3399 = gyárt rtó specifikus b) P3400 P3999 P3999 = gyárt rtó független (ISO ill. SAE J2012 szerint) P Melyik szabályozáshoz tartozik a hiba? 1/2 = Üzemanyag- és levegőmérés 3 = Gyújtásrendszer, vagy égéskihagyás 4 = Károsanyag-csökkentő kiegészítő rendszerek 5 = Sebesség-, és üresjárat-szabályozó rendszer 6 = Vezérlőegység és annak jelkimenetei 7/8 = Sebességváltó Melyik komponensnek milyen hibája van? Pl. P0420 = Katalizátor tor átalakítási hatásfok (1.hsor) túl t l alacsony

36 Az ún. Freeze Frame (Mode 2), azaz lefagyasztott keret- informáci ció ó,, a kipufogógáz-relev releváns hibakódokkal együtt tárolja a hiba fellépésekor adott üzemállapot- és s környezetk rnyezetfüggő peremfeltételeket. teleket. Azaz a hibaanalizáló szoftver bármely b hiba azonosításának nak pillanatában rögzr gzít t valamennyi figyelt motorüzemi adatot és státusz tusz informáci ciót, tehát t a paraméterk terkörnyezetet. rnyezetet. Adott, véletlenszerv letlenszerű hiba ismételt fellépésekor paraméterk terkörnyezeti rnyezeti adatai felülíródnak, amikor a hibát állandó hibának minősíti (magasabb prioritás), akkor a véglegesítéskor skor talált lt paraméterk terkörnyezetet rnyezetet tartalmazza a Freeze Frame adatcsomag. Ha viszont adott hibánál l magasabb prioritású hibát t is tárol t a hibamemória, akkor az előző Freeze Frame állapotot ez utóbbi keret-inform információi írják k felül. l.

37 Hiba Időszakosan fellépő hiba Mode 7 Állandósult hiba Mode 3 Az időszakosan fellépő hiba akkor válik v állandósult hibává,, ha teljesíti ti annak feltételeit, teleit, azaz pl. a hiba ismétl tlődően fellép p (pl. minden melegítőjárat ratási fázisban), illetve meghatározott ideig fennáll. Hatósági vizsgálatok alkalmával csak az állandósult hibákat, azaz a 3. üzemmódot alkalmazzák. k. Diagnosztikai célbc lból l azonban az időszakos hibák k ismerete is fontos lehet.

38 időszakos hiba állandósult hiba gyógyulási feltétel tel nincs tárolt t hibakód nincs tárolt t hibakód Ha valamely hiba oka megszűnik, akkor a kódja k törlésre kerül l a hibatárol rolóban. Javítási feltétel tel lehet pl. annak megadása, hogy hány menetcikluson át t nem jelentkezhet újra a hiba ahhoz, hogy megszűntnek lehessen tekinteni.

39 A hibakódok törlt rlése a 4. üzemmódban (Mode 4) törtt rténik. Ilyenkor mind az állandósult, mind az időszakos hibák és s a hozzájuk tartozó járulékos informáci ciók (pl. Freeze Frame,, oxigén-szenzor szenzorküszöb-értékek, stb.) törlt rlődnek. Szelektív v törlt rlésre nincsen lehetőség, de ezt a szabvány sem engedi meg. A törlt rlés s előtt ajánlatos valamennyi még m g ki nem értékelt informáci ciót t kiolvasni és dokumentálni. Ezek még m g hasznosak lehetnek a későbbi k diagnosztizálás szempontjából. Amennyiben több t irány nyítóegység g van egymással összekötve, akkor a törlt rlési parancs mindegyikre egyformán érvényes és s egyidejűleg végrehajtv grehajtásra is kerül.

40 Követelmények, jellemzők: - könnyen felismerhető legyen, - optikai (MIL) - szabványos szimbólum (ISO 2575) - színe: sárga s ( vörös ( szín alkalmazása tilos) - működés ellenőrz rzés: gyújtás BE állásban világítania kell Hiba kijelzk ijelzési módozatok: - villog: katalizátor tor-károsodás esetén (pl. gyújt jtáskihagyás) - folyamatosan világít: kipufogógáz-relev releváns hibánál Jellemző aktiválási szint: - A megengedett határért rték k 1,5x túllt llépése

41 Citroen Xantia MIL lámpa l a baloldalon az alsó sorban Citroen Picasso MIL lámpa l a jobboldalon Citroen Xsara MIL lámpa l a baloldalon a sebességm gmérő mellett Citroen C5 MIL lámpa l baloldalon, alul a sebességm gmérő mellett

42 OBD, EOBD (fedélzeti diagnosztika) 7. Irányítóegység diagnosztika az OBD-csatlakozón keresztül Szerző: Dr. Lakatos István Ph.D. egyetemi docens

43 Katalizátor hatásfok Katalizátorfűtés Tankszellőztető-rendszer Szekunderlevegő-rendszer Klíma Lambdaszondák Lambdaszonda-fűtés Kipufogógáz-visszavezetés Égéskimaradás 1 0 Tüzelőanyagrendszer Egyéb komponensek/rendsz Vizsgált, vagy nem beépített 1 1 Nem használt (EU-foglalt) RENDSZEREK 0 kivétel Nem vizsgált IDŐSZAKOSAN FELÜGYELT RENDSZEREK FOLYAMATOSAN FELÜGYELT RENDSZEREK

44 OBD-funkcióvizsgálat: - Folyamatosan felügyelt tételek -Időszakosan felügyelt tételek Nem teljes körűen elvégzett readiness vizsgálat: 1 = Rendszer beépítve és vizsgálható 0 = Rendszer nincs beépítve, vagy a vizsgálat nem támogatott Támogatott RI-kódsor: Elvégzett vizsgálat: = A vizsgálatot nem végezte még el 0 = A vizsgálatot elvégezte, vagy a vizsgálat nem támogatott Teljes körűen elvégzett vizsgálat Támogatott RI-kódsor: Elvégzett vizsgálat:

45 Ha adott jármj rművön n minden rendszer nincs beépítve, akkor a Readiness-kód nem használt helyein automatikusan 0 áll. A Readiness-kódok dok kiolvasása: sa: A kódok k kiolvasására két k t lehetőség g létezik: l rendszerteszterrel vagy OBD-teszterrel teszterrel, az adott márka m saját t diagnosztikai eszközével (pl. VAS 5051, a VW esetén). Readiness-kódok dok generálása: Readiness-kódokat dokat kizárólag a diagnosztika végrehajtv grehajtása generál. Erre három h lehetőség g létezik: l Új j Európai Menetciklus végrehajtv grehajtása (által( ltalában erre a görgőspadi vizsgálatra szervizkörülm lmények nyek között k nincs lehetőség), elegendő hosszabb ideig normál üzemben autózni (ehhez több t menetre van szüks kség), diagnosztikai rendszer (pl. VAS 5051 segíts tségével egy rögzített rövidített menetciklust (Kurztrip)) kell végrehajtani v

46 1. Hidegindítás s (kb. 3 perc) szekunderlevegő rendszer vizsgálat 2. Állandó sebességű,, kis terhelésű üzem (kb. 15 perc) lambdaszabályoz lyozás ellenőrz rzés 3. Állandó sebességű,, közepes k terhelésű üzem (kb. 15 perc) lambda szabályoz lyozás s ellenőrz rzés (A ciklus megszakítand tandó,, ha a motor fordulatszám m nagyobb 3000 min-1-él, ha a gázpedg zpedál l helyzet gyakran változik, v vagy ha a gépkocsi g sebessége 100 km/h föléf nő.)

47 Lépés Leírás Megjegyzés Jármű-azonosító adatok Jármű előírt adatok Motorirányító-egységrendszerteszter inicializálás rendszám, gyártmány, típus, kivitel, járműazonosító, km-óra állás Kondicionálási feltételek: motorhőmérséklet alapjárati fordulatszám, alapjárati CO-kibocsátás, emelt üresjárati fordulatszám, emelt üresjárati COkibocsátás, OBD előírt adatok (pl. 1. lamdaszonda fesz. ugrás, V ss ) Rendszerteszter összekötése a járművel, gyújtás bekapcsolás Gyári előírás szerint, egyébként: 80 o C 0,3 tf% min -1 0,3 tf% Gázelemző/OBD-teszter aktiválása, az inicializálás automatikus indítása, a protokoll automatikus felismerése

48 Szemrevételezéses vizsgálat a) Kipufogógázreleváns elemek Meglét, teljesség, tömítettség, sérülésmentesség (mindkét lamdaszonda, AGR, szekunderlevegő-rendszer, stb.) b) MIL Gyújtás BE, a MIL-nek legalább időlegesen világítania kell az aktuális MIL-státus (ON/OFF) kijelzésre kerül a rendszerteszteren Readiness-kódok (RC) kiolvasása, Motort beindít (interaktív) MIL-státusz megjelenik a kijelzőn Hibakódok A tárolt kipufogógáz-releváns hibák számának és kódjának kiolvasása ha a hibaszám = 0, akkor dokumentálás és tovább a kondicionálásra ha a hibaszám > 0, akkor hibakódok kiolvasása és dokumentálása szétszerelés nélkül Mode 1 Mode 1 Mode 3

49 Kondicionálás Mért értékek OBD és emissziós vizsgálat Tanúsítvány kiállítása Motor indítás, motorfordulatszám kiolvasása és kijelzése a gázelemzőn, a motor és a katalizátor üzemmeleg állapotra hozása (gyári előírás szerint) Az alábbi értékek kiolvasása a rendszerteszterrel és kijelzése a gázelemzővel motorhőmérséklet Mérés emelt üresjáraton: lambda, CO (tf%) Mérés alapjáraton: CO (tf%), pl. 1. lambdaszonda fesz. ugrás, V ss Mode 1 Az AU-vizsgálat folytatása az előírt értékek elérése után Mode 1 tényleges/előírt érték összehasonlítás és kiértékelés a gázelemzővel

50 Előírt értékek Motorhőmérséklet ( o C) Alapjárati fordulatszám (min -1 ) Emelt üresjárati fordulatszám (min -1 ) Lamdaérték emelt üresjáraton a kipufogócsőben Kondicionálás CO-kibocsátás emelt üresjárati fordulatszámon (tf%) Lambdaszonda-jelek vizsgálati fordulatszáma Lambaszonda-típus Lambdaszonda mért érték Érték, megjegyzés Hűtőfolyadék hőmérséklet: gyári előírás szerint, egyébként 80 o C A min. és max. értékek megadása A min. és max. értékek megadása gyári előírás szerint, egyébként min -1 A min. és max. értékek megadása gyári előírás szerint, egyébként 0,97-1,03 min -1 Min.... min -1 fordulatszámon A gyárilag előírt érték megadása, egyébként 0,3 tf% A min. és max. értékek megadása, alapjárati fordulatszám vagy gyárilag előírt érték S feszültség-ugrás szonda B szélessávú lambdaszonda S a feszültségugrás gyári előírás szerint, egyébként 300 mv

51 EOBD vizsgálati algoritmus

Fedélzeti és környezetvédelmi diagnosztika BSc jegyzetrészlet

Fedélzeti és környezetvédelmi diagnosztika BSc jegyzetrészlet Fedélzeti és környezetvédelmi diagnosztika BSc jegyzetrészlet Tartalomjegyzék old. 1. Bevezetés 2. 2. Diagnosztikai eszközök áttekintése 3. 2.1. Kezdeti hibakeresés 3. 2.2. Eszközök alkalmazása 3. 2.3.

Részletesebben

Korszerű motordiagnosztika

Korszerű motordiagnosztika Korszerű motordiagnosztika Alapvető elméleti leti és gyakorlati ismeretek (2.) Keverékösszet sszetétel-szabályozás és -diagnosztika 1. A keverékösszet sszetétel tel szabályzoz lyzozása 2. A keverékszab

Részletesebben

45072 MAGYAR KÖZLÖNY 2009. évi 183. szám

45072 MAGYAR KÖZLÖNY 2009. évi 183. szám 45072 MAGYAR KÖZLÖNY 2009. évi 183. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter, az igazságügyi és rendészeti miniszter és a környezetvédelmi és vízügyi miniszter 77/2009. (XII. 15.) KHEM IRM

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ- DIAGNOSZTIKA

GÉPJÁRMŰ- DIAGNOSZTIKA GÉPJÁRMŰ- DIAGNOSZTIKA A projekt címe: Egységesített Jármű- és mobilgépek képzés- és tananyagfejlesztés A megvalósítás érdekében létrehozott konzorcium résztvevői: KECSKEMÉTI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI

Részletesebben

Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben. 1. modul Benzinmotorok keverékképzése, benzinbefecskendező rendszerek

Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben. 1. modul Benzinmotorok keverékképzése, benzinbefecskendező rendszerek Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben 1. modul Benzinmotorok keverékképzése, benzinbefecskendező rendszerek Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi

Részletesebben

HGS-LITO Kft. Felhasználói kézikönyv

HGS-LITO Kft. Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Impresszum Impresszum Gutmann mega macs55/44 használati útmutató, szoftververzió 37 Hella Gutmann Solutions GmbH Am Krebsbach 2 79241 Ihringen http://www.hella-gutmann.com Köszönjük,

Részletesebben

6.1. Környezetvédelmi önfelügyelő rendszer E-OBD (Első rész Bevezető)

6.1. Környezetvédelmi önfelügyelő rendszer E-OBD (Első rész Bevezető) 6.1. Környezetvédelmi önfelügyelő rendszer E-OBD (Első rész Bevezető) Hatodik cikksorozatunk a gépjárművekben kiépített környezetvédelmi önfelügyelő rendszerről szól. A bevezetőben először az OBD lényegét

Részletesebben

F1FNKORV) KÖRNYEZETMENEDZSMENT

F1FNKORV) KÖRNYEZETMENEDZSMENT KÖRNYEZETVÉDELEM A FAIPARBAN (Tantárgy kód: k F1FNKORV) III. RÉSZ: R KÖRNYEZETMENEDZSMENT KÖRNYEZETVÉDELEM A FAIPARBAN III. RÉSZ: R KÖRNYEZETMENEDZSMENTK Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai

Részletesebben

Dyno-Scan for Windows 5.2 változat Kezelési Útmutató

Dyno-Scan for Windows 5.2 változat Kezelési Útmutató Dyno-Scan for Windows 5.2 változat Kezelési Útmutató Auterra, LLC 320 East 2nd Ave, Suite 111 Escondido, CA 92025 www.auterraweb.com Értékesítési e-mail: sales@auterraweb.com Tanácsadás e-mail: support@auterraweb.com

Részletesebben

Technische Alternative elektronische Steuerungsgerätegesellschaft mbh. A-3872 Amaliendorf, Langestr. 124, Fax 02862 53635/7

Technische Alternative elektronische Steuerungsgerätegesellschaft mbh. A-3872 Amaliendorf, Langestr. 124, Fax 02862 53635/7 Technische Alternative elektronische Steuerungsgerätegesellschaft mbh. A-3872 Amaliendorf, Langestr. 124, Fax 02862 53635/7 ESR21 3.1 Verzió EGYKÖRÖS SZOLÁRVEZÉRLŐ Az ESR21-R, vagy ESR21-D a szerelés és

Részletesebben

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók Használati útmutató TRI gázüzemű hőlégbefúvók Kedves Vásárló! Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő Immergas terméket vásárolt, amely hosszú ideig és biztonságosan fogja az Ön kényelmét szolgálni.

Részletesebben

Paradigma kondenzációs falikazán Modula NT 3... 10 kw 3... 15 kw 5... 25 kw 7... 35 kw

Paradigma kondenzációs falikazán Modula NT 3... 10 kw 3... 15 kw 5... 25 kw 7... 35 kw Paradigma kondenzációs falikazán Modula NT 3... 10 kw 3... 15 kw 5... 25 kw 7... 35 kw Kezelési útmutató TH-2288 09/13 V1.1 HUN Természetes fűtés Szerzői jogok Valamennyi, jelen műszaki leírásban található

Részletesebben

A multimédia alapjai I.

A multimédia alapjai I. Témák A multimédia alapjai I. webprogramozó A multimédiarendszerek m ködésem és összeállítása Optikai tárolt rolók: CD, DVD Szöveges alkalmazások: OCR, hypertext, hypermédia Világh gháló: : Internet Digitális

Részletesebben

szló BME Villamosmérn és s Informatikai Kar

szló BME Villamosmérn és s Informatikai Kar Kvantumhálózatok tanítása Gyöngy ngyösi LászlL szló BME Villamosmérn rnöki és s Informatikai Kar Tartalom Mobil ágensek vezérl rlése az Intelligens térben t kvantum- tanulással Megerősítéses ses tanulás

Részletesebben

1. BIZTONSÁG 4 1.1. A biztonságról általában 4 1.2. Biztonság a telepítési, ellenôrzési és karbantartási munkák során 4

1. BIZTONSÁG 4 1.1. A biztonságról általában 4 1.2. Biztonság a telepítési, ellenôrzési és karbantartási munkák során 4 Aquanta gepk NY:Layout 1 11.1.2008 15:27 Page 1 Remeha Aquanta TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁG 4 1.1. A biztonságról általában 4 1.2. Biztonság a telepítési, ellenôrzési és karbantartási munkák során 4 2.

Részletesebben

Getriebebau NORD. NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B BU 0300 HU

Getriebebau NORD. NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B BU 0300 HU KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B Mat. Nr. 607 3017 BU 0300 HU Állapot: 2003 június Getriebebau NORD GmbH

Részletesebben

NMTC típusú kommunikációs modul Modbuszhoz, Ethernethez

NMTC típusú kommunikációs modul Modbuszhoz, Ethernethez NMTC típusú kommunikációs modul Modbuszhoz, Ethernethez Működési leírás és kezelési kézikönyv 1. változat. A 7340055, v4 számú dokumentum alapján 2 / 42 Tel.: 1/236-07-26 Fax: 1/236-07-27 www.huray.hu

Részletesebben

velünk játék lesz a munka Minden, ami diagnosztika Sokoldalú, könnyen kezelhető műszerek www.energotest.hu Minden szerviz részére

velünk játék lesz a munka Minden, ami diagnosztika Sokoldalú, könnyen kezelhető műszerek www.energotest.hu Minden szerviz részére velünk játék lesz a munka Minden, ami diagnosztika Sokoldalú, könnyen kezelhető műszerek www.energotest.hu Minden szerviz részére ORSZÁGOS HÁLÓZAT PÉCSI KÉPVISELETI IRODA Szakszerű, gyors kiszolgálás az

Részletesebben

összekapcsolt rendszere.

összekapcsolt rendszere. Hálózatok A számítógép p hálózat h autonóm számítógépek egymással összekapcsolt rendszere. Célja: ~ az erőforrások megosztása ~ üzembiztonság fokozása ~ jobb kihasználtság költségek csökkentése ~ egyszerűbb,

Részletesebben

LABCONTROL. Tervezési kézikönyv. Air management system. The art of handling air

LABCONTROL. Tervezési kézikönyv. Air management system. The art of handling air LABCONTROL Air management system Tervezési kézikönyv The art of handling air Tervezési kéziköny LABCONTROL Tartalomjegyzék Tapasztalat és innováció 3 LABCONTROL 4 Rendszer áttekintés 6 EASYLAB 8 A rendszer

Részletesebben

Remeha Avanta Plus. Remeha Avanta Plus. Telepítési és szervizelési útmutató. Remeha Avanta Plus 22/28c. Remeha Avanta Plus 30/35c

Remeha Avanta Plus. Remeha Avanta Plus. Telepítési és szervizelési útmutató. Remeha Avanta Plus 22/28c. Remeha Avanta Plus 30/35c Telepítési és szervizelési útmutató Remeha Avanta Plus Remeha Avanta Plus Remeha Avanta Plus 22/28c Remeha Avanta Plus 30/35c Remeha Avanta Plus 34/39c Remeha Avanta Plus 24s TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Lakatos István. Motorüzemi paraméterek emissziós összefüggései, méréstechnika. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Dr. Lakatos István. Motorüzemi paraméterek emissziós összefüggései, méréstechnika. A követelménymodul megnevezése: Dr. Lakatos István Motorüzemi paraméterek emissziós összefüggései, méréstechnika A követelménymodul megnevezése: Környezetvédelmi felülvizsgálat feladatai A követelménymodul száma: 0619-06 A tartalomelem

Részletesebben

Controller Area Network

Controller Area Network Controller Area Network A CAN és a többi komm. és busz protokol az elektronikus szabályozó berendezések számának növekedése miatt jött létre. ( Motor vezérlő, ABS, átvitel vezérlés, aktív berendezések,

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató 1/36 Bevezetés Az IR33/DN33 Univerzális szabályzók a fő fizikai jellemzők (nyomás, hőmérséklet, légnedvesség) szabályozás feladatát látják el, hűtős, fűtős és légkondicionáló rendszerekben.

Részletesebben

DREHMO robbanásbiztos hajtóművek

DREHMO robbanásbiztos hajtóművek DREHMO robbanásbiztos hajtóművek ALKALMAZÁS Folyadékokat, gázokat, szemcsés anyagokat szállító csővezetékekbe épített elzáró és szabályozó szerelvények (gömbcsapok, tolózárak, pillangószelepek) működtetésére

Részletesebben

JX1070U JX1080U JX1090U JX1100U. Kezelési és Karbantartási Útmutató

JX1070U JX1080U JX1090U JX1100U. Kezelési és Karbantartási Útmutató JX1070U JX1080U JX1090U JX1100U Kezelési és Karbantartási Útmutató Elektromágneses interferencia (EMC) A traktor kielégíti az elektromágneses kibocsátásra vonatkozó, szigorú európai előírásokat. Ugyanakkor

Részletesebben

ART-2009 típusú hőfokszabályozó. Felhasználói útmutató

ART-2009 típusú hőfokszabályozó. Felhasználói útmutató ART-2009 típusú hőfokszabályozó Felhasználói útmutató -2- Tartalomjegyzék Program verzió: Version 4.1 1. Általános áttekintés.... 3 1. 1. Főbb technikai jellemzők... 3 1. 2. Mechanikai kialakítás......

Részletesebben

thermotop premium / turbotop premium

thermotop premium / turbotop premium Az üzemeltető számára Kezelési utasítás thermotop premium / turbotop premium Fali gázfűtőkészülék HU Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációval kapcsolatban Megjegyzések a dokumentációval kapcsolatban

Részletesebben

Szerelési és beüzemelési útmutató

Szerelési és beüzemelési útmutató Szerelési és beüzemelési útmutató Kondenzációs kazán F 25 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS Használati útmutató...3. A dokumentáció...3.2 Kapcsolódó dokumentumok...3.3...3 2 A készülék ismertetése...3 2. Biztonsági

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Doblò gépkocsit választott.

Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Doblò gépkocsit választott. F I A T D O B L Ó K E Z E L É S É S K A R B A N T A R T Á S Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Doblò gépkocsit választott. Ezt

Részletesebben