OBD, EOBD (fedélzeti diagnosztika)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OBD, EOBD (fedélzeti diagnosztika)"

Átírás

1 OBD, EOBD (fedélzeti diagnosztika) 5. Kipufogógáz-technika és fedélzeti állapotfelügyelet Szerző: Dr. Lakatos István Ph.D. egyetemi docens

2 Az OBD I (On( Board Diagnosis) fedélzeti diagnosztikai rendszer az 1988-as modellévt vtől l kezdve kötelezk telező. Az OBD I előírásokat az 1994-es modellévt vtől l kezdődően en felváltott ltották k az OBD II előírások. Az OBD II a személyg lygépjárművekre és s a könnyk nnyű haszongépjárművekre, az 1996-os modellévt vtől l kezdődően en a dízeld zel- motorral meghajtott gépjg pjárművekre is hatályos az USA-ban. Az OBD II európai megfelelője az EOBD,, amelynek bevezetését az EU tagországaiban gaiban a 98/69/EC irányelv írja elő. az OBD bevezetése az USA-ban és Európában

3 Az USA Kalifornia Szövets vetségi Állam levegőtisztas tisztaságvédelmi hatósága (CARB = California Air Ressources Board) ) a gyárt rtók k részr szére előírásban rögzr gzítette a gépjg pjárműemisszió- korlátoz tozó műszaki rendszereinek fedélzeti ellenőrz rzési kötelezettségét. t. Az OBD I (On( Board Diagnosis) ) néven n ismertté vált fedélzeti diagnosztika az 1988-as modellévt vtől l az USA-ban kötelezk telező.. A szabályoz lyozás s műszaki m szaki előírásait SAE (Society( of Automobile Engineers) ) szabványok és s ajánl nlások rögzr gzítik. Az OBD I szerint minden olyan rendszert ellenőrzni kell, mely emissziókorl korlátozó feladatot lát l t el és s elektromosan az irány nyítórendszerrel kapcsolatban áll. A bekövetkezett és tárolt hiba tényére a gépjg pjármű műszerfalán n elhelyezett lámpa (MIL = Malfunction Indicator Light) ) kigyulladása figyelmezteti az üzemeltetőt. t.

4 Az OBD I előírásokat az 1994-es modellévtől kezdődően felváltották az OBD II előírások. (1996. január 1-jével Ottomotoros gépjárművekre a halasztó hatályú kivételi engedélyek is lejártak, dízelmotorral szerelt gépjárműveknél 1997.) Az OBD II a személygépjárművekre és a könnyű haszongépjárművekre, az 1996-os modellévtől kezdődően a dízelmotorral meghajtott gépjárművekre is hatályos. Az OBD II a fedélzeti állapotfelügyeletet kiterjeszti: MIL lámpa új figyelmeztetési alapfunkció: a lámpa nem ég, a lámpa ég üzemmód kiegészül a lámpa villog üzenettel, a rendszerelemek és funkciók hibás állapotán túl a romlás mértékének (állapotosztály) azonosítása, a hiba bekövetkezésekor a paraméterkörnyezet rögzítése (Freeze Frame), hibatároló-kiolvasás villogókód helyett rendszerteszterrel (Generic Scan-Tool).

5 OBD I és OBD II A diagnosztikai csatlakozó nem szabványos nyosított /járműspecifikus választék/ A hibakódok gyárt rtó-függőek, nem publikusak A különbk nböző motor- és emisszió-ellen ellenőrző rendszerek nem szabványos nyosítottak A hibás s működést m visszajelző lámpa nem szabványos A diagnosztikai hátth ttér informáci ció ugyanazon hibára is eltérő műszaki megközel zelítésű Szabványos nyosított protokoll a szabványos diagnosztikai aljzaton (DLC) keresztül l az autó és s a diagnosztikai eszköz között Szabványos nyosított emisszió- ellenőrz rző rendszer Szabványos hibakódok (DTC) Környezeti paraméterek (Freeze( frame) ) automatikus tárolt rolása hiba rögzr gzítése esetén Szabványos hibajelző lámpa (MIL) és s annak szabványos jelzési funkciói Üzemállapot-készség (Readiness)) meghatároz rozása és felvétele

6 FELÜGYELETI MÓDOK Jeladók: ÁLLANDÓ /permanens/ kopogásérz rzékelő légtömegmérő motor- fordulatszámad madó vezérm rműtengely- jeladó hőmérséklet- érzékelő fojtószelep szelep- poti,/kapcsoló, Alapjárati szabályoz lyozás Befecskendezőszelepek szelepek Lambdaszabályoz lyozás ÉGÉSKIMARADÁS ALKALOMSZERŰ /szporadikus/ AGR /kipfogógázvisszavezetés/ Tankszellőztető-rendszer működés, /tömítettség/ Töltőnyomás-korlátozás Lambdaszonda /szabályozó + monitor/ szondafűtés jel, jel-dinamika Szekunderlevegőrendszer Katalizátor hatásfok CAN-BUS

7 Rendszer katalizátor tor lambdaszabályoz lyozás égésfelügylet kipufogógáz z visszavezetés s (AGR, EGR) szekunderlevegő rendszer tüzelőanyag-ellátó rendszer tüzelőanyaggőz z visszavezető rendszer izzító rendszer Alkalmazás Otto-,, dízeld zel-motor Otto-motor Otto-,, dízeld zel-motor Otto-,, dízeld zel-motor Otto-motor dízel motor Otto-motor dízel-motor A korszerű kipufogógáz utánkezel nkezelés több elemet felhasználva lva tartja kézben k a belsőégésű motorok károsanyagk rosanyag- kibocsátását. t. Ezen rendszerek mindegyike a dolog természet szetéből l adódóan an fedélzeti állapotfelügyelet (OBD) alatt áll.

8 lambdaszonda beépítés A szondák típusa: S keskenysávú szondá(k (k), B széless lessávú szondá(k (k). A szondák k elhelyezkedésre utaló jelölések: B hengersor (Bank), S szonda (Sensor( Sensor)

9

10

11

12 kb. lambdaszonda-jellegg jelleggörbék (katalizátor tor hatásfok) kb. lambdaszonda-jellegg jelleggörbék (szonda öregedés) A katalizátort tort akkor minősítj tjük hibásnak, ha átlagos szénhidrog nhidrogén átalakítása oly mértékben csökken, hogy az, az 1,5-sz szörös s határért rtéket átlépi. A katalizátor tor jósága j szoros kapcsolatban áll az oxigént ntároló képességével. Ezt a tulajdonságot használj lják fel a katalizátor tor hatásfok sfokának meghatároz rozásához, amelyhez szüks kség g van egy további a katalizátor tor mögém beépített lambdaszondára ra. Az amplitúdók k különbsk nbségéből a katalizátor tor hatásfoka meghatározhat rozható.

13 Összességében tehát t a lamdaszondák EOBD szerinti állapot-felügyelete az alábbiakra terjed ki: belső ellenáll llás, jelfeszülts ltség, feszülts ltségváltozás s sebessége (szegényb nyből l dúsba), d feszülts ltségváltozás s sebessége (dúsb sból l szegénybe), szakadás, s, rövidzárlat, a katalizátor tor előtti lambdaszonda jelfeszülts ltségének periódusideje. lamdaszonda jelalakváltoz ltozás A katalizátor tor utáni lambdaszonda öregedési folyamata lassúbb, mint a katalizátor tor előtti ttié, így a szondaöreged regedésből l fakadó nem kívánatos k hatás s ezzel kiegyenlíthet thető.

14 Az égésfolyamat fedélzeti állapotfelügyelete a gyújt jtáskimaradás felismerésén n alapul. Az égéskimaradás s a forgattyú tengely szögsebess gsebességének változv ltozásához vezet. A szögsebess gsebesség g váltakozv ltakozását t a motor mechanikai hibái, i, valamint a hajtott kerekeken keresztüli visszahatások sok (pl. helytelen vezetéstechnika miatt) is okozhatják. k. Ezek azonban az alábbi módszerek m segíts tségével azonosíthat thatók és így az égéskimaradástól l megkülönb nböztethetők. karosszéria-gyorsulás érzékelő, a forgattyústengely stengely-jeladó jelének analízis zisével. Az égéskimaradás s következtk vetkeztében bekövetkez vetkező intézked zkedés: Ha olyan mértm rtékű gyújt jtáskimaradás s lép l p fel, amely a kipufogógáz-emisszi emissziót t a határért rték k 1,5-sz szörösére re emeli, a rendszer kigyújtja a MIL lámpl mpát. Ha olyan mértm rtékű gyújt jtáskimaradás s lép l p fel, amely a katalizátort tort károsk rosíthatja, akkor a MIL lámpa l villog.

15 Hatása kettős: egyrészt elégeti a hozzákevert kipufogógázban maradt HC-mennyis mennyiséget,, másrm srészt szt csökkenti az égésfolyamat csúcsh cshőmérsékletét, t, így javítja a motor NOx-emisszi emisszióját. A visszavezetés s főként f részterhelésen sen törtt rténik és s mértm rtéke átlagosan 5%. Benzinüzem zemű motoroknál l maximálisan 10% a visszavezethető mérték, míg m g dízel d motoroknál l akár r 20% is lehet. kipufogógáz-visszavezet visszavezető rendszer 1 elektro-pneumatikus átalakító 2 kipufogógáz 5 fordulatszám 3 AGR-szelep 6 szívócs cső nyomás 4 irány nyítóegység 7 hőmérsh rséklet 8 levegő-tömeg megáram mérőm

16 EGR-hőmérs rséklet- érzékelő EGR-nyom nyomáskülönbség- érzékelő Az ellenőrz rzés s megoldása lehet a kipufogógáz-visszavezet visszavezető csatornában a gázhőmérséklet mérése. m Erre a célra c szolgál l az EGR-hőmérs rsékletérzékelő, melyet az EGR-szeleph szelepházbazba építenek be (Ford, VAG). Túl T l nagy EGR-hőmérs rséklet állandóan nyitott EGR-szelephelyzetre (utal, a túl t l kis érték k pedig azt jelzi, hogy az EGR-szelep nem nyit ki rendesen. A szabályozott üzemű EGR-rendszerek másik fajtákában (pl. Ford) a visszavezetett kipufogógáz z mennyiségét t közvetett k úton, az EGR-szelep előtti csővezet vezetékbe épített fojtás s két k t oldala között k kialakuló nyomásk skülönbség g mérésével m határozz rozzák meg. A mért m nyomásk skülönbség g a ténylegesen visszavezetett kipufogógáz mennyiségével arányos, és s egyben a rendszer működésre m is utal.

17 elektronikus AGR 1 irány nyítóegység 2 AGR-szelep szelep,, potenciométerrel terrel 3 szellőzés 4 katalizátor tor A teljesen elektronikusan működtetett rendszer (VAG) esetében már m r csupán n egyetlen szelepre van szüks kség g a kipufogógáz-visszavezet visszavezetés megvalósításához. Ezt az elektromágneses szelepet az irány nyítóegység g közvetlenk zvetlenül vezérli. A szelepbe integrált potenciométer ter visszajelzi az irány nyítóegységnek gnek a szelep tényleges nyitási löketl ketét, t, amely egyben a működőképessm pesség informáci ciója is.

18 Az ún. szekunderlevegő bejuttatása a kipufogó csővezet vezetékbe, a katalizátor tor elé,, a katalizátor tor gyors felmelegítését t szolgálja. lja. A kipufogógázban találhat lható elégetlen vagy részoxidr szoxidált szénhidrog nhidrogén és s a szén- monoxid oxigén n jelenlétében további, hőfelszabadulh felszabadulással ssal járó oxidáci cióra képes. k szekunderlevegő rendszer 1 szívóleveg levegő 5 katalizátor tor 2 szekunder levegő 6 szekunder szelep 3 visszacsapó szelep 7 szekunder szivattyú 4 lambdaszonda 8 friss levegő

19 A fedélzeti diagnosztikai vizsgálat lépései Kivezérelt állapot: a szekunderlevegő-szivattyú ki-kap-csolva, a vezérlőszelep zárva. Válasz: az ECU vizsgálja az integrátor működését. Diagnózis: ha az integrátor eléri maximális lépésértékét, akkor a szekunderlevegő vezérlőszelep tömítetlen. (A lambdaszonda szegény keveréket nagy oxigén-koncentrációt érzékel, mert a szekunderlevegő felhígítja a kipufogógázt már a lambdaszonda előtti csőszakaszban. Erre a szabályzás a megnövelt az integrátor lé-pésértéken keresztül keverékdúsítással válaszol.) Kivezérelt állapot: a szekunderlevegő-szi-vattyú bekapcsolva, a vezérlőszelep zárva. Válasz: az integrátornak változatlan értékűnek kell maradnia. Diagnózis: amennyiben 6 másodpercen belül az integrátor lépésértéke meghalad egy küszöbértéket, valószínűsíthető a szelep tömítetlensége. Kivezérelt állapot: a szekunderlevegő-szi-vattyú bekapcsolva, a vezérlőszelep nyitva. Válasz: az integrátornak 6 másodpercen belül át kell lépnie egy küszöbértéket. Diagnózis: amennyiben ez nem következik be, úgy a szivattyú valószínűsíthetően nem működik vagy a szelep nem nyitott ki. A diagnosztikai vizsgálat befejezése: a levegőszivattyú leállítva, a vezérlőszelep zárva. Az a-dap-tív szabályozás és a tankszellőztetés blokkolása felszabadítva.

20 tüzelőanyaggőz kipárolg rolgásgátló rendszer 1 légszl gszűrő 6 aktívsz vszén-szűrő 2 szívócs cső 7 tüzelt zelőanyag-tartály 3 motor 8 tanksapka biztonsági 4 regeneráló szelep szeleppel 5 lezárószelep 9 nyomásérz rzékelő

21 A fedélzeti diagnosztikai vizsgálat lépései Az aktívsz vszéntartály lezárószelep zár, ennek következtk vetkeztében a rendszer teljesen zárt z állapotban van. Azt vizsgálj lják, mennyire stabil, illetve mennyire gyorsan emelkedik a tartálynyom lynyomás s a tüzelőanyagtartály gőzterében. Ha a nyomás s csökken, azt a rendszer a szellőztet ztetőszelep (C) tömítetlenst tetlenségének nek tudja be, és s az erre vonatkozó hibakódot rögzíti ( nyitott( aktívszenes szűrő szellőztet ztetőszelep ). Az aktívsz vszéntartály lezárószelep nyit, a belső tér r kifelé tud szellőzni. zni. A regeneráló- szelep változv ltozó kitölt ltési tényezt nyezővel kivezérelt. A járój motor szívócs csővákuuma kuuma hat a rendszer belső terére, re, mivel azonban a lezárószelep nyitva van, a nyomásnak csak lassan szabad csökkennie. Ha gyorsan csökken, akkor a lezáró-szelep tömít t t (zár), tehát t működésével/ m működtetm dtetésével kapcsolatos hiba van. Az aktívsz vszéntartály lezárószelep zár, a szellőztet ztetőszelep kivezérelt (kb. 17 %). A tüzelő-anyag-tar-tály-nyomásnak gyorsan kell 1 kpa értékkel esnie. Ha ezt nem éri el 10 másodpercen m belül, l, akkor a felügyelet gyelet a tüzelőanyagellátórendszerben valahol jelentős s tömítetlenst tetlenséget valósz színűsít, és nagy lyuk hibakódot generál. Ha a tüzelőanyagtartály nyomása 2 másodpercen m belül l nem változik, v akkor ez azt is jelentheti, hogy a nyomásjelad sjeladó hibás s vagy eltömődött. tt. A szellőztet ztetőszelep zár, z az aktívsz vszéntartály lezárószelepe továbbra is zárva z van. A rendszerben depresszió uralkodik. A depresszióé óértéknek elősz ször r stabilizálódni kell, majd csak lassan szabad csökkennie. Ha gyorsan megkezdődik dik a nyomásemelked semelkedés vagy erőteljes teljes a nyomásn snövekedés, akkor kismért rtékű tömítetlenséget diagnosztizál l a felügyeleti rendszer, és kis lyuk hibakódot generál. A tömítetlenst tetlenséget úgy számítj tják ki, hogy összehasonlítják k a nyomásn snövekedés s sebességét t az előző vizsgálati fázisban f mért nyomáscs scsökkenéssel és s azt összevetik a mért m párolgp rolgással. Az aktívsz vszéntartály lezárószelepe nyit, a diagnosztikai vizsgálat befejeződik.

22 tüzelőanyaggőz kipárolg rolgásgátló rendszerek fedélzeti állapotfelügyelete (VAG) 1 irány nyítóegység 5 nyomásérz rzékelő 2 tüzelt zelőanyag-tartály a regeneráló szelep löketl 3 aktívsz vszén-tartály t idő 4 regeneráló szelep p nyomás

23 OBD, EOBD (fedélzeti diagnosztika) 6. Az OBD-csatlakoz csatlakozó Szerző: Dr. Lakatos István Ph.D. egyetemi docens

24 PIN FELHASZNÁLÁS nincs bekötve SAE J1850 OBD II SAE J1962 SAE J1962 nincs bekötve ISO nincs bekötve nincs bekötve SAE J1850 OBD II OBD II nincs bekötve OBD II ISO SAE J1962 adatátvitel SAE J 1850 szerint (busz plusz vezeték) buszrendszernél V cc csatlakozás testelés (teljesítmény) testelés (jel) adatátvitel DIN ISO szerint (K-vezeték) adatátvitel SAE J 1850 szerint (busz mínusz vezeték) buszrendszernél testelés buszvezetékek árnyékolása FUNKCIÓ buszrendszernél kétirányú adatvezeték adatátvitel DIN ISO szerint (L - vezeték) akkumulátor plusz (nem kapcsolt)

25 A szabvány kidolgozója: ISO/TC (Technical Committee) A SAE J1962 ajánl nlás tartalmát t az ISO :1994(E), il-let let-ve a DIN ISO szabványok változatlanul átveszik. Ezért a diagnosztikai csatlakozót CARB- ISO-csatlakoz csatlakozó megnevezéssel is azonosítjuk.

26 Pin 2 Pin 7 Pin 10 Pin 15 Protokoll van - van - J1850 PWM van J1850 VPW - van - lehet ISO9141/14230

27

28 A gyárt rtók k védelem v céljából l gyakran takarják k a csatlakozót fedelekkel. kicsi plasztikus fedél nyitható fedél kemény, nagy műanyagfedél. A fedelek címkc mkével vagy dombornyomással tartalmazhatják k az OBD, EOBD feliratot.

29 Előírás ISO ISO OBD II, EOBD kommunikáci ció Sebesség 10,4 KB Jel NRZ Felhasználó pl. európai gyárt rtók pl. európai gyárt rtók SAE J 1850 SAE J 1850 SAE J 1850 ISO/DIS ,4 KB 41,6 KB 10,4 KB VPW PWM NRZ pl. GM pl. Ford pl. GM Diagnosztika a CAN rendszeren keresztül Az amerikai és s az európai szabvány között k csupán n a kommunikáci ció módjában van különbsk nbség. Az ISO szerinti kommunikáci ció az SAE J 1850 alternatívája, ugyanakkor egy harmadik változat v a KWP 2000 (ISO ) szerinti kommunikáci ció is megengedett. Így gy az OBD II és s az EOBD esetén n a táblázat szerinti kommunikáci ciós s formák k a megengedettek.

30 A protokollt a SAE J1979 írja le, mely az alábbi elemekből l tevődik össze: Fej prioritás s / mód m d (1 Byte) célcím m (1 Byte) feladócím m (1 Byte) Adat módusz (1 Byte) SAE J 1979 paraméter identifikáci ció (PID) adatmező (PID és s adat = max.. 7 Byte) Checksum CS hibakód d SAE J2012

31 A rendszerteszter és s az OBD II irány nyítóegység közötti kommunikáci ció felépítése, amelynek során 33H (H = hexadecimális rendszer) kerül l tovább bbításra az irány nyítóegység g felé 5 Bit/s átviteli sebességgel. Ezt követi k az ún. előtét,, amelyet az irány nyítóegység válaszként küld k az inicializálásra. Ez a Baud-ráta szinkronizáci ciós mintából és s két k t kulcsszóból áll. A megfelelő kommunikáci ció ellenőrz rzése érdekében a rendszertesz-ter ter a két k t kulcsszó inverzét t ( 0 ( helyett 1 -et) küldi k vissza. Végül l az irány nyítóegység g a 33H cím c m inverzét t küldi k vissza. Inicializálás: a kapcsolattartás s első fázisa, az informáci ciócserében részt r vevő egységek gek kijelölése, illetve felhívása kapcsolat létesl tesítésére

32 Az irányítóegység és a rendszerteszter közötti egyértelmű és biztos kommunikáció érdekében mind rendszerteszterirányítóegység, mind irányítóegység-rendszerteszter irányban rögzíteni kell a 0 -, 1 -szinteket. Egymással összekapcsolt (pl. különálló gyújtó- és keverékképző rendszer) rendszerek esetében a K és L vezetékek egymással össze vannak kötve.

33 A rendszerteszternek az alábbi követelmk vetelményeknek kell megfelelnie: ki kell jeleznie a kipufogógáz-relev releváns hibakódokat, a kipufogógáz-relev releváns mért m értékeket, a motorműködésre jellemző értékeket, a λ-szonda felügyelet gyeletének eredményeit, képesnek kell lennie a hibakódok törlt rlésére, re, on-line segíts tséget ( súgó ( ó ) ) kell biztosítania tania az egyes mérési műveletekhez. m

34 Módusz Módusz 1 Módusz 2 Módusz 3 Módusz 4 Módusz 5 Módusz 6 Módusz 7 Módusz 8 Módusz 9 Rendszer-diagnosztikai diagnosztikai adatok, Readiness-kódok dok,, kipufogógáz z releváns mértértékek: motorolaj-hőmérs rséklet, motor-fordulatsz fordulatszám Freeze-Frame Frame adatok: Hibakód-lek lekérdezés s (P0xxx, P1xxx, P P2xxx, P3xxx) Hibatárol roló törlése Diagnosztikai funkció Környezeti paraméterek kiolvasása sa Lambda-szonda tesztért rtékek kijelzése, melyek a legutolsó teszt eredményei. Minden OBD-rendszer rendszerű járműbe épített Lambdaszondához 23 különbk nböző teszt-param paraméter tartozhat Járműspecifikus értékek kezelésére fenntartott és s ennek megfelelően en nem előírt módusz. Nem folyamatosan felügyelt rendszerek vizsgálati és s küszk szöbértékeinek kijelzése (pl. szekunderlevegő-rendszer, rendszer, AGR, tankszellőztet ztető-rendszer, stb). Szporadikus hibák k kiolvasása, sa, mely hibák k a MIL-lámp mpát t még m g nem aktivált lták. Beavatkozó-teszt teszt (célir lirányosan pl. a tankszellőztet ztető rendszernél l tömítettst tettség vizsgálat). Elvétve van példa p az aktivizálásra Járműspecifikus adatok és s informáci ciók: pl. VIN: Vehicle Identification Number (alvázsz zszám, motorkód, ECU-típus) CIN: Calibration Identification Number (szoftver-azonos azonosítás, s, ) CVN: Calibration Verification Number (pl. Update Checksumme)

35 Melyik rendszerben lépett l fel a hiba? P = Hajtásl slánc (Powertrain( Powertrain) B = Karosszéria ria (Body( Body) C = Futómű (Chassis) U = BUS-rendszer (Network( Network) Melyik hibakód-csoportot jelzi? 0 = Gyárt rtó független kódk 1 = Gyárt rtó-specifikus kód k d (nincs előírva) 2 = Gyárt rtó független kódk (ISO ill. SAE J2012 szerint) 3 = a) P3000 P3399 P3399 = gyárt rtó specifikus b) P3400 P3999 P3999 = gyárt rtó független (ISO ill. SAE J2012 szerint) P Melyik szabályozáshoz tartozik a hiba? 1/2 = Üzemanyag- és levegőmérés 3 = Gyújtásrendszer, vagy égéskihagyás 4 = Károsanyag-csökkentő kiegészítő rendszerek 5 = Sebesség-, és üresjárat-szabályozó rendszer 6 = Vezérlőegység és annak jelkimenetei 7/8 = Sebességváltó Melyik komponensnek milyen hibája van? Pl. P0420 = Katalizátor tor átalakítási hatásfok (1.hsor) túl t l alacsony

36 Az ún. Freeze Frame (Mode 2), azaz lefagyasztott keret- informáci ció ó,, a kipufogógáz-relev releváns hibakódokkal együtt tárolja a hiba fellépésekor adott üzemállapot- és s környezetk rnyezetfüggő peremfeltételeket. teleket. Azaz a hibaanalizáló szoftver bármely b hiba azonosításának nak pillanatában rögzr gzít t valamennyi figyelt motorüzemi adatot és státusz tusz informáci ciót, tehát t a paraméterk terkörnyezetet. rnyezetet. Adott, véletlenszerv letlenszerű hiba ismételt fellépésekor paraméterk terkörnyezeti rnyezeti adatai felülíródnak, amikor a hibát állandó hibának minősíti (magasabb prioritás), akkor a véglegesítéskor skor talált lt paraméterk terkörnyezetet rnyezetet tartalmazza a Freeze Frame adatcsomag. Ha viszont adott hibánál l magasabb prioritású hibát t is tárol t a hibamemória, akkor az előző Freeze Frame állapotot ez utóbbi keret-inform információi írják k felül. l.

37 Hiba Időszakosan fellépő hiba Mode 7 Állandósult hiba Mode 3 Az időszakosan fellépő hiba akkor válik v állandósult hibává,, ha teljesíti ti annak feltételeit, teleit, azaz pl. a hiba ismétl tlődően fellép p (pl. minden melegítőjárat ratási fázisban), illetve meghatározott ideig fennáll. Hatósági vizsgálatok alkalmával csak az állandósult hibákat, azaz a 3. üzemmódot alkalmazzák. k. Diagnosztikai célbc lból l azonban az időszakos hibák k ismerete is fontos lehet.

38 időszakos hiba állandósult hiba gyógyulási feltétel tel nincs tárolt t hibakód nincs tárolt t hibakód Ha valamely hiba oka megszűnik, akkor a kódja k törlésre kerül l a hibatárol rolóban. Javítási feltétel tel lehet pl. annak megadása, hogy hány menetcikluson át t nem jelentkezhet újra a hiba ahhoz, hogy megszűntnek lehessen tekinteni.

39 A hibakódok törlt rlése a 4. üzemmódban (Mode 4) törtt rténik. Ilyenkor mind az állandósult, mind az időszakos hibák és s a hozzájuk tartozó járulékos informáci ciók (pl. Freeze Frame,, oxigén-szenzor szenzorküszöb-értékek, stb.) törlt rlődnek. Szelektív v törlt rlésre nincsen lehetőség, de ezt a szabvány sem engedi meg. A törlt rlés s előtt ajánlatos valamennyi még m g ki nem értékelt informáci ciót t kiolvasni és dokumentálni. Ezek még m g hasznosak lehetnek a későbbi k diagnosztizálás szempontjából. Amennyiben több t irány nyítóegység g van egymással összekötve, akkor a törlt rlési parancs mindegyikre egyformán érvényes és s egyidejűleg végrehajtv grehajtásra is kerül.

40 Követelmények, jellemzők: - könnyen felismerhető legyen, - optikai (MIL) - szabványos szimbólum (ISO 2575) - színe: sárga s ( vörös ( szín alkalmazása tilos) - működés ellenőrz rzés: gyújtás BE állásban világítania kell Hiba kijelzk ijelzési módozatok: - villog: katalizátor tor-károsodás esetén (pl. gyújt jtáskihagyás) - folyamatosan világít: kipufogógáz-relev releváns hibánál Jellemző aktiválási szint: - A megengedett határért rték k 1,5x túllt llépése

41 Citroen Xantia MIL lámpa l a baloldalon az alsó sorban Citroen Picasso MIL lámpa l a jobboldalon Citroen Xsara MIL lámpa l a baloldalon a sebességm gmérő mellett Citroen C5 MIL lámpa l baloldalon, alul a sebességm gmérő mellett

42 OBD, EOBD (fedélzeti diagnosztika) 7. Irányítóegység diagnosztika az OBD-csatlakozón keresztül Szerző: Dr. Lakatos István Ph.D. egyetemi docens

43 Katalizátor hatásfok Katalizátorfűtés Tankszellőztető-rendszer Szekunderlevegő-rendszer Klíma Lambdaszondák Lambdaszonda-fűtés Kipufogógáz-visszavezetés Égéskimaradás 1 0 Tüzelőanyagrendszer Egyéb komponensek/rendsz Vizsgált, vagy nem beépített 1 1 Nem használt (EU-foglalt) RENDSZEREK 0 kivétel Nem vizsgált IDŐSZAKOSAN FELÜGYELT RENDSZEREK FOLYAMATOSAN FELÜGYELT RENDSZEREK

44 OBD-funkcióvizsgálat: - Folyamatosan felügyelt tételek -Időszakosan felügyelt tételek Nem teljes körűen elvégzett readiness vizsgálat: 1 = Rendszer beépítve és vizsgálható 0 = Rendszer nincs beépítve, vagy a vizsgálat nem támogatott Támogatott RI-kódsor: Elvégzett vizsgálat: = A vizsgálatot nem végezte még el 0 = A vizsgálatot elvégezte, vagy a vizsgálat nem támogatott Teljes körűen elvégzett vizsgálat Támogatott RI-kódsor: Elvégzett vizsgálat:

45 Ha adott jármj rművön n minden rendszer nincs beépítve, akkor a Readiness-kód nem használt helyein automatikusan 0 áll. A Readiness-kódok dok kiolvasása: sa: A kódok k kiolvasására két k t lehetőség g létezik: l rendszerteszterrel vagy OBD-teszterrel teszterrel, az adott márka m saját t diagnosztikai eszközével (pl. VAS 5051, a VW esetén). Readiness-kódok dok generálása: Readiness-kódokat dokat kizárólag a diagnosztika végrehajtv grehajtása generál. Erre három h lehetőség g létezik: l Új j Európai Menetciklus végrehajtv grehajtása (által( ltalában erre a görgőspadi vizsgálatra szervizkörülm lmények nyek között k nincs lehetőség), elegendő hosszabb ideig normál üzemben autózni (ehhez több t menetre van szüks kség), diagnosztikai rendszer (pl. VAS 5051 segíts tségével egy rögzített rövidített menetciklust (Kurztrip)) kell végrehajtani v

46 1. Hidegindítás s (kb. 3 perc) szekunderlevegő rendszer vizsgálat 2. Állandó sebességű,, kis terhelésű üzem (kb. 15 perc) lambdaszabályoz lyozás ellenőrz rzés 3. Állandó sebességű,, közepes k terhelésű üzem (kb. 15 perc) lambda szabályoz lyozás s ellenőrz rzés (A ciklus megszakítand tandó,, ha a motor fordulatszám m nagyobb 3000 min-1-él, ha a gázpedg zpedál l helyzet gyakran változik, v vagy ha a gépkocsi g sebessége 100 km/h föléf nő.)

47 Lépés Leírás Megjegyzés Jármű-azonosító adatok Jármű előírt adatok Motorirányító-egységrendszerteszter inicializálás rendszám, gyártmány, típus, kivitel, járműazonosító, km-óra állás Kondicionálási feltételek: motorhőmérséklet alapjárati fordulatszám, alapjárati CO-kibocsátás, emelt üresjárati fordulatszám, emelt üresjárati COkibocsátás, OBD előírt adatok (pl. 1. lamdaszonda fesz. ugrás, V ss ) Rendszerteszter összekötése a járművel, gyújtás bekapcsolás Gyári előírás szerint, egyébként: 80 o C 0,3 tf% min -1 0,3 tf% Gázelemző/OBD-teszter aktiválása, az inicializálás automatikus indítása, a protokoll automatikus felismerése

48 Szemrevételezéses vizsgálat a) Kipufogógázreleváns elemek Meglét, teljesség, tömítettség, sérülésmentesség (mindkét lamdaszonda, AGR, szekunderlevegő-rendszer, stb.) b) MIL Gyújtás BE, a MIL-nek legalább időlegesen világítania kell az aktuális MIL-státus (ON/OFF) kijelzésre kerül a rendszerteszteren Readiness-kódok (RC) kiolvasása, Motort beindít (interaktív) MIL-státusz megjelenik a kijelzőn Hibakódok A tárolt kipufogógáz-releváns hibák számának és kódjának kiolvasása ha a hibaszám = 0, akkor dokumentálás és tovább a kondicionálásra ha a hibaszám > 0, akkor hibakódok kiolvasása és dokumentálása szétszerelés nélkül Mode 1 Mode 1 Mode 3

49 Kondicionálás Mért értékek OBD és emissziós vizsgálat Tanúsítvány kiállítása Motor indítás, motorfordulatszám kiolvasása és kijelzése a gázelemzőn, a motor és a katalizátor üzemmeleg állapotra hozása (gyári előírás szerint) Az alábbi értékek kiolvasása a rendszerteszterrel és kijelzése a gázelemzővel motorhőmérséklet Mérés emelt üresjáraton: lambda, CO (tf%) Mérés alapjáraton: CO (tf%), pl. 1. lambdaszonda fesz. ugrás, V ss Mode 1 Az AU-vizsgálat folytatása az előírt értékek elérése után Mode 1 tényleges/előírt érték összehasonlítás és kiértékelés a gázelemzővel

50 Előírt értékek Motorhőmérséklet ( o C) Alapjárati fordulatszám (min -1 ) Emelt üresjárati fordulatszám (min -1 ) Lamdaérték emelt üresjáraton a kipufogócsőben Kondicionálás CO-kibocsátás emelt üresjárati fordulatszámon (tf%) Lambdaszonda-jelek vizsgálati fordulatszáma Lambaszonda-típus Lambdaszonda mért érték Érték, megjegyzés Hűtőfolyadék hőmérséklet: gyári előírás szerint, egyébként 80 o C A min. és max. értékek megadása A min. és max. értékek megadása gyári előírás szerint, egyébként min -1 A min. és max. értékek megadása gyári előírás szerint, egyébként 0,97-1,03 min -1 Min.... min -1 fordulatszámon A gyárilag előírt érték megadása, egyébként 0,3 tf% A min. és max. értékek megadása, alapjárati fordulatszám vagy gyárilag előírt érték S feszültség-ugrás szonda B szélessávú lambdaszonda S a feszültségugrás gyári előírás szerint, egyébként 300 mv

51 EOBD vizsgálati algoritmus

Korszerű környezetvédelmi diagnosztika

Korszerű környezetvédelmi diagnosztika Korszerű környezetvédelmi diagnosztika Dr. Lakatos István Ph.D., egyetemi docens E-mail: lakatos@sze.hu Széchenyi István Egyetem Közúti és Vasúti Járművek Tanszék A korszerű gépjárműmotorok elektronikusan

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ VIZSGÁLATOK ÜZEMI GYAKORLATA

GÉPJÁRMŰ VIZSGÁLATOK ÜZEMI GYAKORLATA TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 Mérnöki Kar Műszaki Intézet, Duális és moduláris képzésfejlesztés alprogram (1a) GÉPJÁRMŰ VIZSGÁLATOK ÜZEMI GYAKORLATA Dr. Farkas Ferenc TÉMAKÖRÖK Teljesítmény mérő padok

Részletesebben

4. modul 2. lecke: A diagnosztika alkalmazása

4. modul 2. lecke: A diagnosztika alkalmazása 4. modul 2. lecke: A diagnosztika alkalmazása Cél: A fedélzeti diagnosztika működésének és a diagnosztikai munka területén történő alkalmazásának megismerése Követelmények: Ön akkor sajátította el megfelelően

Részletesebben

Gépjármű Diagnosztika. Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet

Gépjármű Diagnosztika. Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet Gépjármű Diagnosztika Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet 7. Előadás OBD - EOBD fedélzeti diagnosztikai rendszerek Környezetvédelmi önfelügyelő rendszer a gépjg

Részletesebben

Fedélzeti diagnosztika (OBD, EOBD)

Fedélzeti diagnosztika (OBD, EOBD) Dr. Lakatos István Fedélzeti diagnosztika (OBD, EOBD) A követelménymodul megnevezése: Környezetvédelmi felülvizsgálat feladatai A követelménymodul száma: 0619-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Járműfedélzeti hálózatok. Fedélzeti diagnosztikai protokollok Dr. Aradi Szilárd

Járműfedélzeti hálózatok. Fedélzeti diagnosztikai protokollok Dr. Aradi Szilárd Járműfedélzeti hálózatok Fedélzeti diagnosztikai protokollok Dr. Aradi Szilárd A fedélzeti diagnosztika fogalma On-Board Diagnostics (OBD I-II, EOBD) Motiváció Általánosságban információt szolgáltat a

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Lakatos István. Fedélzeti diagnosztika (OBD, EOBD) A követelménymodul megnevezése: Környezetvédelmi felülvizsgálat feladatai

MUNKAANYAG. Dr. Lakatos István. Fedélzeti diagnosztika (OBD, EOBD) A követelménymodul megnevezése: Környezetvédelmi felülvizsgálat feladatai Dr. Lakatos István Fedélzeti diagnosztika (OBD, EOBD) A követelménymodul megnevezése: Környezetvédelmi felülvizsgálat feladatai A követelménymodul száma: 0619-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Az ABS és ASR rendszerekkel kapcsolatos alapfogalmak. Áramkör Autóvillamossági Szakmai Egyesület

Az ABS és ASR rendszerekkel kapcsolatos alapfogalmak. Áramkör Autóvillamossági Szakmai Egyesület Az ABS és ASR rendszerekkel kapcsolatos alapfogalmak Áramkör Autóvillamossági Szakmai Egyesület 1. Tapadási tényezt nyező 1.1. Hosszirányú (menetirányú) tapadási tényező µ X = F X F 1 1.2. Keresztirányú

Részletesebben

12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 525 01 Autóelektronikai műszerész Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel

Részletesebben

Fedélzeti diagnosztika

Fedélzeti diagnosztika On Board Diagnostic: A jegyzet az OBD két fontos területéről ad ismereteket: 1.) EOBD Környezetvédelmi felügyelő rendszer és diagnosztikája 2.) OBD fedélzeti diagnosztika az elektronikusan vezérelt rendszereknél

Részletesebben

pjárművek diagnosztikai

pjárművek diagnosztikai Gépjárműdiagnosztika Bevezetés s a gépjg pjárművek diagnosztikai vizsgálat latába DIAGNOSZTIKA = Dyagnosis görög g szó JELENTÉSE megkülönb nböztető felismerés, s, valamely folyamat elindító okának biztos

Részletesebben

OBD-II hibakódok listája és jelentése

OBD-II hibakódok listája és jelentése P0100 P0101 P0102 P0103 P0104 P0105 P0106 P0107 P0108 P0109 P0110 P0111 P0112 P0113 P0114 P0115 P0116 P0117 P0118 P0119 P0120 P0121 P0122 P0123 P0124 P0125 P0126 P0130 Levegıtömeg- és levegımennyiség-mérés

Részletesebben

Az egész. életen. pályázati projekt. julás

Az egész. életen. pályázati projekt. julás Az egész életen át t tartó tanulás fejlesztése se az intézm zmények közötti k nemzetközi zi együttm ttműködéssel TÁMOP-2.2.4. 2.2.4.-08/1-2009-00120012 pályázati projekt A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Mi a diagnosztika? Néhány definíció, közelítés és elhatárolódás. Dr. Nagyszokolyai Iván, BME Gépjárművek tanszék

Mi a diagnosztika? Néhány definíció, közelítés és elhatárolódás. Dr. Nagyszokolyai Iván, BME Gépjárművek tanszék Mi a diagnosztika? Néhány definíció, közelítés és elhatárolódás Dr. Nagyszokolyai Iván, BME Gépjárművek tanszék A műszaki diagnosztika a mechatronikai rendszerek állapot-felügyeletéhez szükséges műszaki

Részletesebben

Demonstrációs preparált gépjármő LD-carB -

Demonstrációs preparált gépjármő LD-carB - Demonstrációs preparált gépjármő LD-carB - Pl. Volkswagen Polo 1,4 16V/85LE Comfortline 1.) Mőszaki jellemzık: Gyártmány: Volkswagen Típus: Polo 1.4i 16V/85LE Comfortline+ Használati jelleg: limuzin személygépkocsi

Részletesebben

HIBA LEÍRÁSA P0001 Tüzelőanyag mennyiség szabályozás - szakadt áramkör P0002 Tüzelőanyag mennyiség szabályozás - áramkör vagy egység hibás működése

HIBA LEÍRÁSA P0001 Tüzelőanyag mennyiség szabályozás - szakadt áramkör P0002 Tüzelőanyag mennyiség szabályozás - áramkör vagy egység hibás működése KÓD HIBA LEÍRÁSA P0001 Tüzelőanyag mennyiség szabályozás - szakadt áramkör P0002 Tüzelőanyag mennyiség szabályozás - áramkör vagy egység hibás működése P0003 Tüzelőanyag mennyiség szabályozás - alacsony

Részletesebben

AVL DICOM 4000. www.energotest.hu KOMBINÁLT 4 GÁZELEMZ ÉS FÜSTÖLÉSMÉR M SZER

AVL DICOM 4000. www.energotest.hu KOMBINÁLT 4 GÁZELEMZ ÉS FÜSTÖLÉSMÉR M SZER AVL DICOM 4000 KOMBINÁLT 4 GÁZELEMZ ÉS FÜSTÖLÉSMÉR M SZER VS-4000-C-TYP-HU-01 Szállítási terjedelem: - Gázelemz és füstmér - DiSpeed 492-es fordulatszámmér - DiOBD 880-as mér modul - M szerkocsi - Mérésvezérl

Részletesebben

LIN, BSS, PCM Protokollok (COM Interfész) Szeptember

LIN, BSS, PCM Protokollok (COM Interfész) Szeptember LIN, BSS, PCM Protokollok (COM Interfész) 2013. Szeptember Témakörök Háromfázisú generátorok Generátor feszülts ltségszabályzók Digitális vezérl rlésű szabályz lyzók Feszülts ltségszabályzó mérések Digitális

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autóelektronikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 525 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Környezetvédelmi vizsgálatok bevezetése az NSZK-ban, Magyarországon és az EU-országokban

Környezetvédelmi vizsgálatok bevezetése az NSZK-ban, Magyarországon és az EU-országokban Környezetvédelmi vizsgálatok bevezetése az NSZK-ban, Magyarországon és az EU-országokban NSZK Magyarország EU-országok Időszakos műszaki felülvizsgálat keretében ASU I. Időszakos műszaki felülvizsgálat

Részletesebben

ENERGOTEST NAPOK 2018

ENERGOTEST NAPOK 2018 ENERGOTEST NAPOK 2018 Jogszabályi változások és hatósági elvárások a műszaki megvizsgálás területén Mikulás Róbert NFM JÁRMŰ MÓDSZERTANI HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY 1 VÁLTOZÓ JOGSZABÁLYOK 2 VÁLTOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

Károsanyag kibocsátás vizsgálata

Károsanyag kibocsátás vizsgálata Károsanyag kibocsátás vizsgálata Minőség ellenőrzés 1 Szgj. (Diesel-motorok) emissziós határai Részecske kibocsátás [g/kwh] Füstgáz visszavezetés EURO 3 (2000) EURO 5 Részecske szűrő EURO 4 Kialakítás

Részletesebben

Nemzeti Közlekedési Napok 2013

Nemzeti Közlekedési Napok 2013 Nemzeti Közlekedési Napok 2013 Korszerű Diesel emisszió mérés Előadó: Zentai Tamás, Délceg Zsolt Átfogó megközelítés: mi a jelenlegi helyzet A Diesel motor hazánk közlekedésének meghatározó erőforrása

Részletesebben

Autódiagnosztikai mszer OPEL típusokhoz Kizárólagos hivatalos magyarországi forgalmazó: www.opel-autodiagnosztika.com

Autódiagnosztikai mszer OPEL típusokhoz Kizárólagos hivatalos magyarországi forgalmazó: www.opel-autodiagnosztika.com A eljárás (tároló befecskendezési rendszer) az a befecskendezési rendszer, melyet például Omega-B-ben alkalmazott Y 25 DT-motor esetében használnak. Egy közös magasnyomású tárolóban (Rail) a magasnyomású

Részletesebben

INFO DIAG DIAGNOSZTIKAI MUSZER

INFO DIAG DIAGNOSZTIKAI MUSZER CITROËN INFO DIAG DIAGNOSZTIKAI MUSZER LEXIA PROXIA CD 29 AC / QCAV / MTD FILIÁLÉ / IMPORTOR / DR CITROËN MÁRKAKERESKEDO - Új jármu elokészíto. - Kampány koordinátorok. MÁRKASZERVIZ VEZETOK - Vevoszolgálati

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: -

Tájékoztató. Használható segédeszköz: - 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 525 01 Autóelektronikai műszerész Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel

Részletesebben

www.pipecontrol.hu info@pipecontrol.hu

www.pipecontrol.hu info@pipecontrol.hu INTELLIGENS GÖRÉNYEZ G NYEZÉS Meghibásod sodások sok kezelése, karbantartási filozófi P I P E C O N T R O L Mérnöki Iroda Kft 8600 Siófok, Dózsa György u. 27/b Tel.: (+36) 84-506 702, Fax: (+36) 84-506

Részletesebben

Autódiagnosztikai mszer OPEL típusokhoz Kizárólagos hivatalos magyarországi forgalmazó:

Autódiagnosztikai mszer OPEL típusokhoz Kizárólagos hivatalos magyarországi forgalmazó: # Vectra C Blokk-kapcsolási rajz vezérlkészülék mködésmód- VECTRA-C 15 Gyújtás BE (15-ös kapocs) B52_L Kerékfordulatszám-érzékel3 el3l balra 30 Akkumulátor pozitív pólusa (30-as kapocs) B52_R Kerékfordulatszám-érzékel3,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gépjármű mechatronikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 525 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép, rajzeszközök

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép, rajzeszközök 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 525 02 Autószerelő Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét! Ha a vizsgafeladat

Részletesebben

FANTONI: CLIMACUSTIK. POLITECHNIKAI ENERGETIKA A KYOTOI JEGYZŐKÖNYV SZERINT Kellemes és s gazdaságos gos akusztikus climarendszer

FANTONI: CLIMACUSTIK. POLITECHNIKAI ENERGETIKA A KYOTOI JEGYZŐKÖNYV SZERINT Kellemes és s gazdaságos gos akusztikus climarendszer FANTONI: CLIMACUSTIK POLITECHNIKAI ENERGETIKA A KYOTOI JEGYZŐKÖNYV SZERINT Kellemes és s gazdaságos gos akusztikus climarendszer Luigi Cresi,, Patt Gruppo Fantoni FANTONI- CLIMACUSTIK Hűtő fűtő Klimarendszer

Részletesebben

HIBA LEÍRÁSA P0001 Tüzelőanyag mennyiség szabályozás - szakadt áramkör P0002 Tüzelőanyag mennyiség szabályozás - áramkör vagy egység hibás működése

HIBA LEÍRÁSA P0001 Tüzelőanyag mennyiség szabályozás - szakadt áramkör P0002 Tüzelőanyag mennyiség szabályozás - áramkör vagy egység hibás működése KÓD HIBA LEÍRÁSA P0001 Tüzelőanyag mennyiség szabályozás - szakadt áramkör P0002 Tüzelőanyag mennyiség szabályozás - áramkör vagy egység hibás működése P0003 Tüzelőanyag mennyiség szabályozás - alacsony

Részletesebben

Fedélzeti és környezetvédelmi diagnosztika BSc jegyzetrészlet

Fedélzeti és környezetvédelmi diagnosztika BSc jegyzetrészlet Fedélzeti és környezetvédelmi diagnosztika BSc jegyzetrészlet Tartalomjegyzék old. 1. Bevezetés 2. 2. Diagnosztikai eszközök áttekintése 3. 2.1. Kezdeti hibakeresés 3. 2.2. Eszközök alkalmazása 3. 2.3.

Részletesebben

ELEKTROMOS SZABÁLYZÓSZELEP TESZTELŐ KÉSZÜLÉK

ELEKTROMOS SZABÁLYZÓSZELEP TESZTELŐ KÉSZÜLÉK ELEKTROMOS SZABÁLYZÓSZELEP TESZTELŐ KÉSZÜLÉK 36 150 065 A CLT1 kompresszor tesztelő a kuplung nélküli kompresszorok tesztelésére alkalmas. Ez a készülék a modern kompresszorok tesztelését végzi egyszerűen,

Részletesebben

Foglalkozási napló. Gépjármű mechatronikus 11. évfolyam

Foglalkozási napló. Gépjármű mechatronikus 11. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gépjármű mechatronikus 11. évfolyam (OKJ száma: 34 525 02) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Intent Hungária Kft.

Intent Hungária Kft. DEC SuperScan II. Intent Hungária Kft. Az Átfogó Diagnosztika www.intent.hu 2006 Köszönjük megtisztelő érdeklődését a D.E.C. SS II. műszerünk iránt. cégünk folyamatosan bővíti termékpalettáját az igényeknek

Részletesebben

Gépjárművek Üzemanyag ellátó Berendezései

Gépjárművek Üzemanyag ellátó Berendezései Gépjárművek Üzemanyag ellátó Berendezései Dr. Szabó József Zoltán Egyetemi docens Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Fszt. 29. 7./B. Előadás Nagynyomású közvetlen Benzinbefecskendezés Motronic - motorirányítás

Részletesebben

Gépjárművek Üzemanyag ellátó Berendezései

Gépjárművek Üzemanyag ellátó Berendezései Gépjárművek Üzemanyag ellátó Berendezései Dr. Szabó József Zoltán Egyetemi docens Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Fszt. 29. 7. Előadás Elektronikus Benzinbefecskendezés Motronic - motorirányítás

Részletesebben

A Hyundai R-CRDI motorok alrendszerei, érzékelői és beavatkozói 2. rész

A Hyundai R-CRDI motorok alrendszerei, érzékelői és beavatkozói 2. rész A Hyundai R-CRDI motorok alrendszerei, érzékelői és beavatkozói 2. rész Előző számunkban a Hyundai R-CRDI motorok általános jellemzőit és szerkezeti felépítését mutattuk be, egyesével elemeztük a blokkot

Részletesebben

12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 525 01 Autóelektronikai műszerész Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel

Részletesebben

eco1 egymotoros vezérlés

eco1 egymotoros vezérlés ECO-1 Egymotoros vezerle s oldal: 1 osszes: 4 - MŰSZAKI UTMUTATO - 1. Felépítés eco1 egymotoros vezérlés 1: Tap csatlakozo 2: Villogo csatlakozo 3: Motor csatlakozo 4: Indito bemenetek csatlakozoi 5: Biztonsagi

Részletesebben

TRANSZGÉNIKUS NIKUS. GM gyapot - KÍNA. GM szója - ARGENTÍNA

TRANSZGÉNIKUS NIKUS. GM gyapot - KÍNA. GM szója - ARGENTÍNA TRANSZGÉNIKUS NIKUS NÖVÉ GM gyapot - KÍNA GM szója - ARGENTÍNA TRANSZGÉNIKUS NIKUS NÖVÉN Élelmezési probléma: mg-i i termények, élelmiszer alapanyagok károsk rosításasa (rovar, gyom, baktérium, gomba,

Részletesebben

AES-2006. Balogh Csaba

AES-2006. Balogh Csaba AES-2006 Készítette: Balogh Csaba Mit jelent az AES-2006 rövidítés? Az AES-2006 a rövid neve a modern atomerőműveknek amik orosz tervezésen alapszanak és VVER-1000-es típusú reaktorral vannak felszerelve!

Részletesebben

PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás

PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás Permanent Kft ver.20130502 Műszaki adatok Hálózati feszültség 220-240V AC / 50Hz Működési hőmérséklettartomány -30 ~ +65 C Maximális relatív

Részletesebben

Rendszerelem alapján Lábkiosztás alapján Összes információ. Jellemző érték. Üzemi állapot

Rendszerelem alapján Lábkiosztás alapján Összes információ. Jellemző érték. Üzemi állapot Vezérlőkészülék csatlakozóján Kábelköteg csatlakozóján Rendszerelem alapján Lábkiosztás alapján Összes információ Részelem/áramkör megnevezése ECM kapocs Jel A8 A8 A15 A15 A15 B5 B5 Üzemi állapot Jellemző

Részletesebben

Digitális Lambda szonda monitor szerelési útmutató

Digitális Lambda szonda monitor szerelési útmutató Digitális Lambda szonda monitor szerelési útmutató Műszaki adatok: Működési feszültségtartomány: 6-24V DC Áramfelvétel max : 200mA Az elektronika az adott jármű üzemanyag keverékarányát képes valós időben

Részletesebben

HELYI TANTERV. Járműdiagnosztika gyakorlata

HELYI TANTERV. Járműdiagnosztika gyakorlata HELYI TANTERV Járműdiagnosztika gyakorlata 14. évfolyam 124 óra 1.1. A tantárgy tanításának célja A szakmai gyakorlati képzés célja az, hogy a tanulókat az adott szakmában felkészítse az önálló, megfelelő

Részletesebben

Delphi Diagnostics DS100E használati útmutató, revíziószám: 7.0 Szoftververzió: 1.17.0

Delphi Diagnostics DS100E használati útmutató, revíziószám: 7.0 Szoftververzió: 1.17.0 Delphi Diagnostics DS100E használati útmutató, revíziószám: 7.0 Szoftververzió: 1.17.0 1. Összefoglaló 1 Összefoglaló 2 Szerzői jogok/védjegyek 3 A DS100E bemutatása 4 A DS100E fő funkciói 5 OBD 6 EOBD

Részletesebben

INFO DIAG DIAGNOSZTIKAI DIAGNOSZTIKA

INFO DIAG DIAGNOSZTIKAI DIAGNOSZTIKA CITROËN DTAV INFO DIAG DIAGNOSZTIKAI DIAGNOSZTIKA LEÁNYVÁLLALATOK / IMPORTOR ÚJ CITROËN GÉPJÁRMU FORGALMAZÓK - Új gépjármu felkészíto - Kampánykoordinátor HIVATALOS CITROËN MÁRKASZERVIZ - Vevoszolgálati

Részletesebben

CITY 1.1, 1.2, 5.1, 5.2, Lagro, Savela kezelő panel.

CITY 1.1, 1.2, 5.1, 5.2, Lagro, Savela kezelő panel. LCD kezelő panel APT13LCD450U CITY 1.1, 1.2, 5.1, 5.2, Lagro, Savela kezelő panel. LCD panel méretei Feszültség: Üzemi hőmérséklet: Tárolási hőmérséklet: LCD panel elektromos paraméterei: 24V/36V -20 C~60

Részletesebben

ADAX NEO BASIC S5. NORDINOVA ENERGY KFT Budapest X. Jászberényi út 47/c

ADAX NEO BASIC S5. NORDINOVA ENERGY KFT Budapest X. Jászberényi út 47/c ADAX NEO BASIC S5 NORDINOVA ENERGY KFT. 1106 Budapest X. Jászberényi út 47/c Neo Basic S5 termosztát használati utasítás Bevezetés A készüléket csökkent értelmi, vagy fizikai képességekkel rendelkező személyek

Részletesebben

A motor. Z-s motorok a 2001-től. Jeladók a képen.

A motor. Z-s motorok a 2001-től. Jeladók a képen. 2013.04.23. 1 A motor Z-s motorok a 2001-től Jeladók a képen. Gyújtás kimaradás érzékelés Indításnál kompresszió-mérés C-s motorok X-s motorok Bosch Motronic ME 7.6.2 Z-s motorok1 Z-s motorok2 Bosch ME7.6.2

Részletesebben

Ariadne Kábeltesztelő Rendszer. Neuron intelligens megoldások a kábelipar számára.

Ariadne Kábeltesztelő Rendszer. Neuron intelligens megoldások a kábelipar számára. Ariadne Kábeltesztelő Rendszer Neuron intelligens megoldások a kábelipar számára. 1. BEMUTATKOZÁS A vállalkozásunk mérnök-tervező csapata a gépjármű kábelgyártás területén használatos gyártó- és ellenőrző

Részletesebben

Foglalkozási napló. Gépjárműépítő, szerelő 10. évfolyam

Foglalkozási napló. Gépjárműépítő, szerelő 10. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gépjárműépítő, szerelő 10. évfolyam (OKJ száma: 34 525 01) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet zvédelmi Szabályzatr. lyzatról. Villamos és mvédelmi berendezések

A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet zvédelmi Szabályzatr. lyzatról. Villamos és mvédelmi berendezések A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos TűzvT zvédelmi Szabályzatr lyzatról Villamos és villámv mvédelmi berendezések Koncepció Az érintett terület szabványos nyosított Követelmény támasztt masztás

Részletesebben

TL21 Infravörös távirányító

TL21 Infravörös távirányító TL21 01 Távirányító Vezérlő panel + érzékelő + távirányító Figyelmeztetés A berendezést csak akkor kapcsolja be, ha a telepítés befejeződött (mind hidraulikusan, mind elektronikusan). Az elektromos csatlakozásokat

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép, rajzeszközök

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép, rajzeszközök 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 55 525 01 Autótechnikus Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét! Ha a

Részletesebben

A HD OBD Haszongépjárművek emissziótechnikai rendszerének fedélzeti diagnosztikája

A HD OBD Haszongépjárművek emissziótechnikai rendszerének fedélzeti diagnosztikája A HD OBD Haszongépjárművek emissziótechnikai rendszerének fedélzeti diagnosztikája A fedélzeti diagnosztikai rendszernek képesnek kell lennie a működési hibák észlelésére, ezek előfordulásának kijelzésére

Részletesebben

1. ábra. Forrás: AUTODATA

1. ábra. Forrás: AUTODATA 8.7. Elektronikusan irányított dízelbefecskendező rendszerek (Hetedik rész Közös nyomásterű (common rail) dízelbefecskendező rendszer III.) Előző két írásunkban blokkvázlata felhasználásával bemutattuk

Részletesebben

YK-520L kültéri kódbillentyûzet és kártyaolvasó

YK-520L kültéri kódbillentyûzet és kártyaolvasó YK-520L kültéri kódbillentyûzet és kártyaolvasó Jellemzõk Mutatós, vízálló kültéri stand alone kártyaolvasó Négy féle ajtónyitási mód: - 4 számjegyû kóddal - Proximity kártyával - Proximity kártyával és

Részletesebben

fojtószelep-szinkron teszter

fojtószelep-szinkron teszter fojtószelep-szinkron teszter Általános ismertető A SYNCTOOL fojtószelep-szinkron teszter több hengeres, hengerenkénti fojtószelepes motorok fojtószelep-szinkronjának beállításához nélkülözhetetlen digitális

Részletesebben

HELYI TANTERV. Járműdiagnosztika

HELYI TANTERV. Járműdiagnosztika HELYI TANTERV Járműdiagnosztika 14. évfolyam 93 óra 1.1. A tantárgy tanításának célja A járműdiagnosztika tantárgy tanításának célja, hogy olyan elméleti ismeretek birtokába jusson a tanuló, amely alapján

Részletesebben

5.3. Benzinbefecskendező és integrált motorirányító rendszerek (Harmadik rész L-Jetronic rendszer II.)

5.3. Benzinbefecskendező és integrált motorirányító rendszerek (Harmadik rész L-Jetronic rendszer II.) 5.3. Benzinbefecskendező és integrált motorirányító rendszerek (Harmadik rész L-Jetronic rendszer II.) Előző cikkünkben ismertettük a Bosch L-Jetronic rendszer általános felépítését, felsoroltuk jellemzőit,

Részletesebben

SGB -...GG, SGB-...GR, SGB-...GN

SGB -...GG, SGB-...GR, SGB-...GN SGB -...GG, SGB-...GR, SGB-...GN GÁZ- ÉS OLAJ ALTERNATÍV ÉGŐK 1200-9000 kw SGB- alternatív égők Általános ismertető: Az SGB-...-GG gáz és tüzelőolaj, az SGB-...- GR gáz és könnyű fűtőolaj, az SGB-...-GN

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 12. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 12. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 016. december 1. (OR. en) 1547/16 ADD 6 ENT 30 ENV 794 MI 79 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 016. december 9. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz.

Részletesebben

MYDENS T KONDENZÁCI. Tökéletes választás nagyméretű beruházásokhoz. Tökéletes választás új projektekhez és rendszerfelújításhoz

MYDENS T KONDENZÁCI. Tökéletes választás nagyméretű beruházásokhoz. Tökéletes választás új projektekhez és rendszerfelújításhoz KORRÓZI ZIÓÁLLÓ ACÉL L IPARI KONDENZÁCI CIÓS S KAZÁN Tökéletes választás nagyméretű beruházásokhoz Tökéletes választás új projektekhez és rendszerfelújításhoz is IPARI KONDENZÁCI CIÓS S KAZÁNOK SZÉLES

Részletesebben

Geotermikus energiahasznosítás - hőszivattyú

Geotermikus energiahasznosítás - hőszivattyú Geotermikus energiahasznosítás - hőszivattyú Viczai JánosJ egyetemi adjunktus BME Építész Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Egy kis törtt rténelem Működési elve már m r régóta r ismert,

Részletesebben

Gépjárművek Üzemanyag ellátó Berendezései. Dr. Szabó József Zoltán Egyetemi docens Óbudai Egyetem Mechatronikai és Autótechnikai Intézet

Gépjárművek Üzemanyag ellátó Berendezései. Dr. Szabó József Zoltán Egyetemi docens Óbudai Egyetem Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Gépjárművek Üzemanyag ellátó Berendezései Dr. Szabó József Zoltán Egyetemi docens Óbudai Egyetem Mechatronikai és Autótechnikai Intézet 12. A. Előadás Környezetszennyezés csökkentés Benzin motor károsanyag

Részletesebben

INFO DIAG DIAGNOSZTIKAI MŰSZER

INFO DIAG DIAGNOSZTIKAI MŰSZER CITROËN DTAV INFO DIAG DIAGNOSZTIKAI MŰSZER LEÁNYVÁLLALATOK / IMPORTŐR ÚJ CITROËN gépjármű FORGALMAZÓK - Új gépjármű felkészítő - Kampánykoordinátor HIVATALOS CITROËN MÁRKASZERVIZEK - Vevőszolgálati vezető,

Részletesebben

állapot felügyelete állapot rendelkezésre

állapot felügyelete állapot rendelkezésre Forgógépek állapot felügyelete állapot megbízhat zhatóság rendelkezésre állás A forgógépek állapot felügyelete jelenti az aktuális állapot vizsgálatát, a további üzemeltetés engedélyezését ill. korlátozását,

Részletesebben

Gépjármű Diagnosztika. Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet

Gépjármű Diagnosztika. Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet Gépjármű Diagnosztika Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet 5. Előadás IRÁNY NYÍTOTT RENDSZEREK DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATA Korunk járművei egyre bonyolultabbak

Részletesebben

TŰZOLTÓGÉPJÁRMŰVEK VEZÉRLÉSE MÉLYKÚTI SÁNDOR

TŰZOLTÓGÉPJÁRMŰVEK VEZÉRLÉSE MÉLYKÚTI SÁNDOR TŰZOLTÓGÉPJÁRMŰVEK VEZÉRLÉSE MÉLYKÚTI SÁNDORS 2010. KEZELÉS S KONTRA VEZÉRL RLÉS A KEZELÉS S JELLEMZŐI A kezelő személy egyenként nt hajtja végrev a kezelési műveleteket. A végrehajtott v művelet m visszacsatolását

Részletesebben

Szerelési és használati utasítás. Ultrahangos hőmennyiségmérő hűtési és fűtési alkalmazáshoz

Szerelési és használati utasítás. Ultrahangos hőmennyiségmérő hűtési és fűtési alkalmazáshoz Ultrahangos hőmennyiségmérő hűtési és fűtési alkalmazáshoz QALCOSONIC HEAT1 1. Szerelés 1.1. Előkészület A dokumentumban felsorolt követelmények szerint kizárólag szakképzett személyzet szerelheti be a

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ALAPOK. Erdei István Grundfos South East Europe Kft.

IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ALAPOK. Erdei István Grundfos South East Europe Kft. IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ALAPOK Erdei István Grundfos South East Europe Kft. Irányítástechnika felosztása Vezérléstechnika Szabályozástechnika Miért szabályozunk? Távhő rendszerek üzemeltetése Ø A fogyasztói

Részletesebben

S2302RF vezeték nélküli programozható digitális szobatermosztát

S2302RF vezeték nélküli programozható digitális szobatermosztát vezeték nélküli programozható digitális szobatermosztát Termékjellemzők: 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 1 Programozhatóság: 7 napos előre programozhatóság Kijelezhető hőmérséklet tartomány 0 C~40 C (0.1 C-os

Részletesebben

49 29 Hőtıfolyadék hımérséklet szenzor (CTS) vagy CTS áramkör (KE5.2) 48 29 Elsı sebesség relé (LH4.1)

49 29 Hőtıfolyadék hımérséklet szenzor (CTS) vagy CTS áramkör (KE5.2) 48 29 Elsı sebesség relé (LH4.1) Bosch LH-Jetronic, LH4.1-Jetronic, KE3.5-Jetronic, KE5.2-Jetronic 01 1 Nincsenek hibák az elektronikus vezérlı modulban(ecm-ben). A rendes diagnosztikai módszerekkel kell eljárni 02 2 Hőtıfolyadék hımérséklet

Részletesebben

INFO DIAG DIAGNOSZTIKAI MUSZER

INFO DIAG DIAGNOSZTIKAI MUSZER CITROËN DTAV INFO DIAG DIAGNOSZTIKAI MUSZER LEÁNYVÁLLALATOK / IMPORTOR ÚJ CITROËN GÉPJÁRMU FORGALMAZÓK - Új gépjármu felkészíto - Kampánykoordinátor HIVATALOS CITROËN MÁRKASZERVIZEK - Vevoszolgálati vezeto,

Részletesebben

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel HU Felhasználói és programozói leírás A kézikönyv tartalmára és a benne leírt berendezésre vonatkozóan a fejlesztő és gyártó fenntartja a változtatás jogát. A gyártó

Részletesebben

FÉNYERŐSSÉG-SZÉLERŐSSÉG ÉRZÉKELŐ KÖZPONT HASZNÁLATI UTASíTÁSA JOLLY-FEBO AE0711 TARTALOM

FÉNYERŐSSÉG-SZÉLERŐSSÉG ÉRZÉKELŐ KÖZPONT HASZNÁLATI UTASíTÁSA JOLLY-FEBO AE0711 TARTALOM FÉNYERŐSSÉG-SZÉLERŐSSÉG ÉRZÉKELŐ KÖZPONT HASZNÁLATI UTASíTÁSA JOLLY-FEBO AE0711 TARTALOM Paragrafus Tárgy 1. Vezérlés / Szemléltetés panel 1.1. PARANCSOK 1.2. SZEMLÉLTETÉS 2. Üzemmódok 2.1. AUTOMATIKUS

Részletesebben

51 525 01 0001 52 01 Gázautószerelő Autószerelő

51 525 01 0001 52 01 Gázautószerelő Autószerelő 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése DL drainback napkollektor rendszer vezérlése Tartalom Rendszer jellemzői Rendszer elemei Vezérlés kezelőfelülete Működési elv/ Állapotok Menüfunkciók Hibaelhárítás Technikai paraméterek DL drainback rendszer

Részletesebben

Az alábbiakban az eredeti kézirat olvasható!

Az alábbiakban az eredeti kézirat olvasható! Az alábbiakban az eredeti kézirat olvasható! A porlasztók (karburátorok) problematikája A benzinbefecskendező rendszer A Bánki Donát és Csonka János által felfedezett (1891), de Maybach által szabadalmaztatott

Részletesebben

Bosch exchange Hatékony. Egyszerű. Gyors.

Bosch exchange Hatékony. Egyszerű. Gyors. Bosch exchange Hatékony. Egyszerű. Gyors. A Bosch cserealkatrész-program Növekvő piac új üzleti lehetőségek A cserealkatrészek piacának alakulása 2000 2010 Változatlanul nagy az igény a hagyományos cserealkatrészek

Részletesebben

Cikkszám: 0911330000. Dátum: 2012 07.30. Oldal: 1/7 NU_0911330000_MOLPIR_001_30072012_DIAGNOSTIKA_HU

Cikkszám: 0911330000. Dátum: 2012 07.30. Oldal: 1/7 NU_0911330000_MOLPIR_001_30072012_DIAGNOSTIKA_HU Cikkszám: 0911330000 Dátum: 2012 07.30. Oldal: 1/7 B C D E HIB berendezés nem kapcsol be tápkábel csatlakoztatása után a berendezést szaggatott sípoló hangot ad kijelzőn a következő Jelenik meg: berendezés

Részletesebben

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0 ROGER UT-2 1 Roger UT-2 Kommunikációs interfész V3.0 TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV ROGER UT-2 2 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Az UT-2 elektromos átalakítóként funkcionál az RS232 és az RS485 kommunikációs interfész-ek között.

Részletesebben

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A az energiaellátás minőségi jellemzőinek mérésére szolgáló szabadon programozható készülék. Épületfelügyeleti rendszerben (BMS), valamint önállóan

Részletesebben

Dinnyeválogató v2.0. Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1-

Dinnyeválogató v2.0. Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1- Dinnyeválogató v2.0 Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1- Omron K3HB-VLC elektronika illesztése mérlegcellához I. A HBM PW10A/50 mérlegcella csatlakoztatása

Részletesebben

MELLÉKLETEK. amelyek a következő dokumentumot kísérik: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete

MELLÉKLETEK. amelyek a következő dokumentumot kísérik: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.5.31. COM(2017) 279 final ANNEXES 1 to 2 MELLÉKLETEK amelyek a következő dokumentumot kísérik: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az új nehézgépjárművek

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ OBD KÉSZÜLÉK A JÁRMŰVEK HIBAÁLLAPOTAINAK A KIOLVASÁSÁHOZ, T40 OBDT40 GARANCIALEVÉL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ OBD KÉSZÜLÉK A JÁRMŰVEK HIBAÁLLAPOTAINAK A KIOLVASÁSÁHOZ, T40 OBDT40 GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

TERMÉK KÉP TERMÉK NÉV TERMÉK LEÍRÁS

TERMÉK KÉP TERMÉK NÉV TERMÉK LEÍRÁS Licota ATP-2047 kontroll lámpa Licota WT04093 Sztethoszkóp AT1142 gyújtószikra ellenőrző AT1198 szögmérő 1/2"-os csatlakozás Csavarok, anyák előre meghatározott szögben történő lehúzására alkalmazható.

Részletesebben

Tájékoztató. 1. A nem közúti mozgó gépekbe, mobil berendezésekbe beépített vagy beépítendő belső égésű motorok teljesítményének meghatározása.

Tájékoztató. 1. A nem közúti mozgó gépekbe, mobil berendezésekbe beépített vagy beépítendő belső égésű motorok teljesítményének meghatározása. Tájékoztató A mezőgazdasági gépeket gyártók és forgalmazók részére A mezőgazdasági gépkatalógusba bejelentett illetve bejelentésre kerülő, belsőégésű motorral rendelkező, traktorok, önjáró mezőgazdasági

Részletesebben

Egyirányú motorkerékpár riasztó rendszer. Felhasználói Kézikönyv SK21

Egyirányú motorkerékpár riasztó rendszer. Felhasználói Kézikönyv SK21 Egyirányú motorkerékpár riasztó rendszer Felhasználói Kézikönyv SK21 Figyelmeztetések 1. A rendszer telepítését csak képzett szakember végezheti. 2. A telepítés elkezdése előtt ellenőrizze a motorkerékpár

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 3060 Lézeres távolságmérő TARTALOMJEGYZÉK ELEM CSERÉJE... 3 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE... 3 A KIJELZŐ FELÉPÍTÉSE... 3 MŰSZAKI JELLEMZŐK... 4 LÉZERES CÉLZÓ BEKAPCSOLÁSA... 4 MÉRÉSI TÁVOLSÁG...

Részletesebben

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése TARTALOM 1. Kollektor összeállítása 2 2. Rendszer összeállítása 5 3. Víztartály feltöltése 5 4. Kollektorkör feltöltése 6 Figyelem! A telepítés

Részletesebben

Junior DC Elemes vezérlő automatika HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Junior DC Elemes vezérlő automatika HASZNÁLATI UTASÍTÁS Junior DC Elemes vezérlő automatika HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1/5 Fontos: 2-3 másodperces késéssel reagál a szelep az ON vagy OFF gomb megnyomására energiatakarékosság céljából. Két kézi indítás választható:

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KERINGTET SZIVATTYÚK

ELEKTRONIKUS KERINGTET SZIVATTYÚK ELEKTRONIKUS KERINGTET SZIVATTYÚK ELEKTRONIKUS KERINGTETÖ SZIVATTYÚK F TÉSI ÉS LÉGKONDÍCIONÁLÓ RENDSZEREKHEZ ÁLTALÁNOS ADATOK Felhasználási terület Alacsony energia fogyasztású f tési és légkondicionáló

Részletesebben

KeyLock-23 Digitális kódzár 2 kimenettel, 3 bemenettel

KeyLock-23 Digitális kódzár 2 kimenettel, 3 bemenettel KeyLock-23 Digitális kódzár 2 kimenettel, 3 bemenettel HU Felhasználói és programozói leírás A kézikönyv tartalmára és a benne leírt berendezésre vonatkozóan a fejlesztő és gyártó fenntartja a változtatás

Részletesebben

A menetciklus a motor (hideg vagy meleg) beindításával kezdődik és a motor kikapcsolásával végződik.

A menetciklus a motor (hideg vagy meleg) beindításával kezdődik és a motor kikapcsolásával végződik. 1 / 7 2011.07.18. 19:11 Elektronikus motorvezérlések 1.8L DuratecHE (MI4) /2.0L DuratecHE (MI4) Elektronikus motorvezérlések Diagnosztika és ellenőrzés Mondeo 2001 (10/200002/2007) Nyomtatás Műhelyfelszerelések

Részletesebben

GSM-GPS gépjárművédelmi egység műszaki leírás

GSM-GPS gépjárművédelmi egység műszaki leírás GSM-GPS Fejlesztő és Szolgáltató Kft. TELEKOMMUNIKÁCIÓ H -1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel.:(00-36-1)368-2052 Fax.(00-36-1)368-8093 E-mail: mcmkft@.axelero.hu. 1. 2004. 06. 24. Pintér Tamás Nagy Mihály

Részletesebben

CORPORATION Hungary SUPER ELECTRONICS RADIO CONTROL SYSTEMS

CORPORATION Hungary SUPER ELECTRONICS RADIO CONTROL SYSTEMS R/C SYSTEMS CORPORATION Hungary SUPER ELECTRONICS RADIO CONTROL SYSTEMS PHONE OFFICE: +36.1.303-8109, FACTORY:+36.1.303-1056/17 FAX: +36.1.303-8109/18 Site: http://enforcer.hu E-mail: rcsys@rcsysline.com

Részletesebben