Breitner Igor Köztársaság és demokrácia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Breitner Igor Köztársaság és demokrácia"

Átírás

1 Breitner Igor Köztársaság és demokrácia Az Egyesült Államok politikai berendezkedésének vizsgálásakor mindig érdemes szem előtt tartanunk, hogy egy föderatív államról beszélünk, melynek alkotmányos jellemzői alapvetően eltérnek s el is kell, hogy térjenek a centralizált országok intézményi struktúrájától. Az elvárás, hogy minden tagállam egyenlő mértékben befolyásolhassa a föderáció sorsát alapvető fontosságú volt már az Alapító Atyák számára is, és mindmáig az USA politikai praxisának és teóriájának meghatározó eleme. A föderáció hatása megmutatkozik a választási rendszerben, az alkotmány módosításában, és a közvetlen demokrácia területén egyaránt. Az Alkotmány megszövegezői a fentiek mellett egy olyan meghatározó felfogást képviseltek, mely a köztársaság eszményét a demokrácia elé helyezte. Ahogy James Madison fogalmaz a Föderalista 10. cikkében: a köztársaság melyet a reprezentáció különböztet meg a demokráciától lehet a gyógyír a frakciók erőszakára. Ezen világnézet szerint, a frakciók hatalmának gyökere melyet Tocqueville a többség zsarnokságaként ír le az emberi természetben keresendő. Ennek ellensúlyozása, vagyis az eltérő érdekek megzabolázása a törvényhozás alapvető feladata az amerikai alkotmány értelmében. Az Alapító Atyák közül Madison egyértelműen a közvetlen demokrácia ellen érvel, mikor rámutat, hogy miként egy ember sem lehet bírája saját ügyének, mert önnön érdekei elhomályosítanák tudatát, úgy emberek egy csoportja sem válhat egyszerre bármely ügy bírájának és alanyának. Ugyanakkor Thomas Jefferson-nal együtt Madison is helyt adott volna a referendumnak, igaz csak bizonyos esetekben. Ahogy a Föderalista 49. cikkében fogalmaz, miként a nép a hatalom egyetlen forrása a köztársasági eszménnyel összhangban van, ha e forráshoz térünk vissza, amennyiben a kormányzat hatalmának növelése, csökkentése vagy megújítása a kérdés. Itt természetesen az alkotmányról beszél Madison, a szerződésről, mely a néptől ered, s hatalmának átruházásával létrehozza a kormányzatot. Madison felfogásában e szerződés megváltoztatása lehetséges, és ehhez szükség is van az állampolgárok támogatására, itt azonban véget ér szerepük: a keretek lefektetése után a szuverenitás szigorúan a kormányzatot illeti. Ennek megfelelően a XIX. század elején számos államban - 1 -

2 fogadta el a nép az alkotmányt, így például Massachusetts-ben, New Hampsire-ben, vagy Connecticut-ban. A késő XVIII. század felfogása több mint száz évig dominálta a közgondolkodást. A XIX. és a XX. század fordulója azonban a korrupció magas foka, s a politikába vetett bizalom hiánya miatt a progresszív mozgalom megerősödését eredményezte. E mozgalom zászlajára tűzte az emberek befolyásának megerősítését a politikában, és tevékenységük olyan eredményekhez vezetett, mint a mai jelöltválasztási rendszer kialakulása, vagy a közvetlen demokrácia intézményének bekerülése az amerikai politikai gyakorlatba. Mintegy két évtized leforgása alatt, 1898-tól kezdődően húsz állam alkotmányába került be a közvetlen demokrácia egy vagy több módozata ben Nebraska volt az első állam, mely megengedte a városoknak, hogy a népi kezdeményezés illetve népszavazás intézményét lehetővé tegyék. Az első tagállam pedig, mely engedélyezte az állami szintű népszavazást Dél-Dakota volt, ahol ban egészítették ki ennek megfelelően az Alkotmányt. Ezen döntés alapja az 1848-as svájci alkotmány megfelelő rendelkezése volt, melyet jórészt bemásoltak a későbbi alapszerződésbe 1. Azóta is folyamatosan nőtt azon államok száma, melyek lehetővé tették a népi kezdeményezés vagy népszavazás intézményét. Alaszka csatlakozásakor az Egyesült Államokhoz már egyenesen feltétel volt, hogy alkotmányukat ennek megfelelően egészítsék ki. A közvetlen demokráciának ma három fő fajtáját ismerik Amerikában: az iniciatívát, a referendumot, illetve a visszahívást. Az iniciatíva, vagy kezdeményezés lényege, hogy egy petícióval az állampolgárok kérdést, előterjesztést, rendeletet vagy alkotmány-kiegészítést kezdeményezhetnek. Ezen eljárást jelenleg huszonnégy államban alkalmazzák. A huszonnégyből tizennyolc tesz lehetővé alkotmányos kezdeményezési eljárást, melynek két fő fajtája a közvetlen mely esetben az állampolgárok kezdeményezik, s később a szavazólapon szerepel illetve a közvetett mely esetben az állami törvényhozás dönt, hogy a polgárok kezdeményezése szerepel-e a szavazólapon. Előbbit tizenhat, utóbbit pedig két állam alkalmazza. Ehhez hasonlóan lehetőség van törvényi és előterjesztési kezdeményezésre is, előbbinek szintén van közvetlen és közvetett fajtája. A referendum, vagy népszavazás azt a 1 A Brief History of the Initiative and Referendum Process in the United States [I&R Institute] - 2 -

3 típust jelenti, mikor az állampolgároknak lehetőségük van törvények, illetve kiegészítések visszautasítására vagy jóváhagyására. A referendum két fő típusa a népi, illetve a törvényhozási előbbiben értelemszerűen a nép, utóbbiban pedig a törvényhozás, illetve egyéb tisztviselők és szervezetek kezdeményeznek szavazást. A harmadik típus a visszahívás, melynek lényege, hogy a választók lehetőséget kapnak egy-egy közhivatalnok tisztségéből történő eltávolítására. Az intézményt először 1903-ban használták, Los Angeles-ben, melyet mai napig leginkább városi szinten alkalmaznak. Állami tisztviselő visszahívására összesen tizennyolc államban van lehetőség, valamint District of Columbiában. A visszahívást tekintve két fő eljárás van érvényben jelenleg. Az első szerint a szavazás egyszerre történik a visszahívásról és a következő jelölt személyéről. A második esetben először a visszahívásról döntenek, majd a hivatalos szervek jelentik a megüresedést, s csak egy következő választáson történik a szavazás az utód személyéről. Az utóbbihoz hasonló módozat, mikor a visszahívás sikeressége esetén a kormányzó vagy egy bizottság nevez ki valakit a megüresedett posztra. Jelentősen eltér az európai gyakorlattól a visszahívás esetében, hogy kiírásához nem a teljes választásra jogosult lakosság bizonyos százalékának támogatására van szükség, hanem általában a tisztviselő megválasztásakor leadott szavazatok adott százalékára 2. Összesen huszonhét állam alkalmazza ezen eljárások valamelyikét, és Kalifornia egyike azoknak, amelyek mindhárom felsorolt eszközt lehetővé teszik. Kalifornia alkotmányának 4. cikke tartalmazza a törvényhozás leírását, mely a következőképpen kezdődik: Az állam törvényhozási hatalma a Kaliforniai Törvényhozást illeti de a nép fenntartja magának a kezdeményezés és referendum hatalmát. A referendumot érintő szabályozás meglehetősen tágan határozza meg a népszavazásra utalható kérdések körét. Az alkotmány 2. cikkének 9. szekciója lehetővé teszi, hogy a választók jóváhagyjanak, vagy elutasítsanak bármely jogszabályt, vagy annak egy részét, kivéve a sürgősségi jogszabályokat, a választásokat elrendelő jogszabályokat, illetve az olyan jogszabályokat, melyek adók kivetésére, vagy a költségvetésre vonatkoznak, és a rendes folyó kiadásait érintik az államnak. A döntések, hacsak másképp nem rendelkeznek a választást követő naptól érvényesek. Amennyiben egy jogszabálynak csak egyetlen részét utasítják el a választók, a többi rendelkezés érvényben marad. 2 Recall of State Officials [National Conference of State Legislatures, március 21.] - 3 -

4 A 2004-es választások során összesen százhatvankét kezdeményezésről illetve referendumról szavaztak Amerikában. A legtöbb - összesen tizenhat - kérdést Kaliforniában tették fel, olyan változatos témákban, mint az őssejt kutatás, a bűnüldözés, a szerencsejáték, az adókivetés vagy az egészségügy. Ezekből az adatokból jól látható, hogy a magyar, illetve az amerikai szabályozás élesen eltér egymástól. Elsősorban az Egyesült Államokban szokás, hogy a közvetlen demokrácia eszközeit a képviselőválasztással hangolják össze, míg Magyarországon a választásokat megelőző és azt követő negyvenegy napos időszakban nem lehet kiírni népszavazást. Ennek következménye, hogy az amerikai pártok előszeretettel használják fel választási eredményük javítására a népszavazás intézményét. Így 2004-ben a konzervatívok a homoszexuálisok házasságával, a liberálisok pedig a marihuána legalizálásával próbálták meg mozgósítani saját szavazótáborukat 3. Ráadásul már korábban bebizonyosodott, hogy a választási részvétel általában három százalékkal magasabb azokban az államokban, ahol egyúttal népszavazást is tartottak. A második fontos eltérés, hogy amíg Magyarország esetében miként a kontinentális Európában általában a választásra jogosultak bizonyos arányú támogatására van szükség, addig az Egyesült Államokban a legutóbbi választásokon részt vettek adott százaléka kezdeményezhet iniciatívát vagy referendumot. Ezen intézkedés lényege, hogy figyelembe veszi az állampolgárok politikai aktivitását, s csakis azok támogatását teszi szükségessé, akik általában is szavaznának. Ami jelentősen megkülönbözteti az Egyesült Államok politikai rendszerét a hazaitól, az a közvetlen demokrácia országos alkalmazhatóságának hiánya. Kezdeményezés és referendum ugyanis csakis tagállami szinten lehetséges Amerikában. Számos próbálkozás volt ugyanakkor egy föderációs szintű referendum bevezetésére, ám a mai napig ezek mindegyike elbukott. Ahogy sokan hivatkoznak rá, a Garancia Klauzula ellentmond a közvetlen 3 Smith-DeSantis-Kassel: Same-Sex Marriage Ballot Measures and the 2004 Presidential Election [State and Local Government Review, Vol. 38. No. 2., 2006] - 4 -

5 demokrácia intézményének. E klauzula az Egyesült Államok Alkotmányának 4. cikkében található, és kijelenti, hogy az Egyesült Államok garantálja minden tagállamnak a köztársasági kormányzati formát. Ahogy pedig az elemzés elején említettem, az amerikai politikai gondolkodásban régóta élő szemlélet a köztársaság és demokrácia elkülönítése. A köztársasági eszme hívei szerint a polgárok csakis választott tisztviselőik által alkothatnak törvényeket, nem pedig közvetlenül. A kérdés először 1912-ben merült fel a Legfelsőbb Bíróság az Egyesült Államok kvázi alkotmánybírósága - előtt, mikor a testület Oregon Állam - több ízben megmutatkozó - közvetlen demokratikus gyakorlatát vizsgálta. A Legfelsőbb Bíróság azonban úgy vélte, hogy a köztársasági forma létének eldöntése politikai kérdés, melyben a Kongresszusnak kell döntenie, s nem a bíróságnak. Ezzel a kérdés a föderáció szintjén eldőlt, az állami bíróságok azonban általában megengedők voltak a kezdeményezések és referendumok tekintetében, s egyes esetekben odáig is elmentek, hogy azokat a köztársasági kormányzat fundamentumai közé sorolják. Számos elemző véli úgy, hogy a Garancia Klauzula magyarázata, mely leginkább az alapítók felfogására lett visszavezetve nem pusztán bizonyítatlan, de komolytalan is 4. Bár a föderatív berendezkedés valóban további követelményeket állít a közvetlen demokrácia alkalmazása elé így például az államok befolyásának kiegyenlítését önmagában még nem zárja ki annak létét. Egyet kell értenünk azon értelmezéssel, hogy a köztársasági kormányzattal nem ellentétes néhány részletesen szabályozott közvetlen demokratikus elem - bizonyos esetekben alkalmazható - alkotmányos megléte, hiszen mikor a társadalom alapvető kérdésekben - vissza kívánja venni a döntés jogát az általa korábban meghatalmazottaktól, akkor utóbbiak nem korlátozhatják ezen akaratának érvényesítésében. 4 Natelson, Robert G.: Are Initiatives and Referenda Contrary to the Constitution s Republican Form of Government? [Independence Institute, július 9.] - 5 -

A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS KÖZVETLEN MEGVALÓSULÁSÁNAK FORMÁI, FÓRUMAI EURÓPAI KITEKINTÉS *

A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS KÖZVETLEN MEGVALÓSULÁSÁNAK FORMÁI, FÓRUMAI EURÓPAI KITEKINTÉS * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. TÁBIT RENÁTA A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS KÖZVETLEN MEGVALÓSULÁSÁNAK FORMÁI, FÓRUMAI EURÓPAI KITEKINTÉS

Részletesebben

kontextusban való értelmezhetőségéről és néhány ezzel kapcsolatos intézményi kérdésről

kontextusban való értelmezhetőségéről és néhány ezzel kapcsolatos intézményi kérdésről si (jogi) fogalomhasználat mintegy előfeltétele a nemzetközi tudomány vérkeringésébe való fokozottabb bekapcsolódásnak. Enélkül ugyanis az idegen nyelvű, döntően angol terminológia megismerése nemhogy

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÁSKODÁS NYILVÁNOSSÁGA AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN

AZ ALKOTMÁNYBÍRÁSKODÁS NYILVÁNOSSÁGA AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN AZ ALKOTMÁNYBÍRÁSKODÁS NYILVÁNOSSÁGA AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN Alkotmánybíráskodás az Egyesült Államokban Az alkotmánybíráskodás amerikai modelljének létrejötte több mint száz évvel előzte meg a

Részletesebben

IGEN VAGY NEM A helyi népszavazások magyarországi gyakorlata (1999 2011)

IGEN VAGY NEM A helyi népszavazások magyarországi gyakorlata (1999 2011) A helyi népszavazások magyarországi gyakorlata (1999 2011) Tóth Adrienn (Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudomány MA szakos hallgató) Összefoglaló Tanulmányomban az 1999 és 2011 között kiírt helyi

Részletesebben

NEGYEDIK ÉRTÉKELÉSI KÖR. A parlamenti képviselőket, bírákat és ügyészeket érintő korrupció megelőzése ÉRTÉKELŐ JELENTÉS MAGYARORSZÁG

NEGYEDIK ÉRTÉKELÉSI KÖR. A parlamenti képviselőket, bírákat és ügyészeket érintő korrupció megelőzése ÉRTÉKELŐ JELENTÉS MAGYARORSZÁG UNOFFICIAL TRANSLATION / TRADUCTION INOFFICIELLE 2015. március 27. Bizalmas Greco Eval IV Rep (2014) 10E N E G Y E D I K NEGYEDIK ÉRTÉKELÉSI KÖR A parlamenti képviselőket, bírákat és ügyészeket érintő

Részletesebben

Belügyi Rendészeti Ismeretek

Belügyi Rendészeti Ismeretek Belügyi Rendészeti Ismeretek Tansegédlet Társadalomismeret Tereptan Szabálysértések Büntetőjog Kriminalisztika Készült a TÁMOP 2.2.3-9/1-2009-0003. számú program keretében, az Országos Rendészeti TISZK

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. március 24. 2014. 8. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 8/2014. (III. 20.) AB határozat az Alaptörvény M) cikk (2) bekezdésének, valamint ezzel összefüggésben

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében Kulcsár László, Domokos Tamás Kutatási beszámoló az OKTK A. 1554/VIII. B. számmal elfogadott CIVIL SZERVEZETEK A

Részletesebben

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Csörgits Lajos A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása A demokrácia, a helyi közügyek és a helyi önkormányzás egyes kérdései

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Általános közigazgatási ismeretek II. modul: Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek Jegyzet Budapest, 2014 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Általános

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG I/3653/2012. Az Alkotmánybíróság a köztársasági elnöknek az Országgyűlés által elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény Alaptörvénnyel való összhangjának előzetes vizsgálatára benyújtott

Részletesebben

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI Civil_Szemle_2012_1_beliv 3/6/12 5:32 AM Page 23 A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN MA GYAR OR SZÁ GON fókuszban a civil/nonprofit szervezetek Reisinger Adrienn Témafelvetés Tanulmányom

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI

AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI E-jegyzet Szerkesz tet te: Szik l ai Is t vá n Szerzők: Fa r k as Zso m bor, Ju h ás z Gá b o r, Ke gy e Ad él, Lu k ác s Eri k a, Nyil as Mi h á ly, Ré z m ű v es Ju

Részletesebben

1. Az Európai Parlament feladatai, döntéshozatali eljárásai és felépítése

1. Az Európai Parlament feladatai, döntéshozatali eljárásai és felépítése 1. Az Európai Parlament feladatai, döntéshozatali eljárásai és felépítése Az Európai Parlament az Európai Unió egyetlen közvetlenül megválasztott testülete, és az egyetlen olyan nemzetek feletti intézmény,

Részletesebben

Katona Gábor Nemzetközi szerződések az Országgyűlés előtt

Katona Gábor Nemzetközi szerződések az Országgyűlés előtt Katona Gábor Nemzetközi szerződések az Országgyűlés előtt Amióta az emberiség a második világháborúban képessé vált önmaga elpusztítására, és a megsemmisüléstől való félelmükben az Egyesült Nemzetek Szervezetének

Részletesebben

Nemzetek Európája. A Jobbik programja a magyar önrendelkezésért és a társadalmi felemelkedésért. 2014., EP-választás

Nemzetek Európája. A Jobbik programja a magyar önrendelkezésért és a társadalmi felemelkedésért. 2014., EP-választás Nemzetek Európája A Jobbik programja a magyar önrendelkezésért és a társadalmi felemelkedésért 2014., EP-választás 1 Tartalomjegyzék Vona Gábor köszöntője... 3 Morvai Krisztina bevezetője... 5 1. Uniós

Részletesebben

A TAGÁLLAMOK ÁLLAMSZERVEZETE AZ ELSÕ VILÁGHÁBORÚ UTÁNI AUSZTRIÁBAN. SZABÓ ISTVÁN egyetemi docens (PPKE JÁK)

A TAGÁLLAMOK ÁLLAMSZERVEZETE AZ ELSÕ VILÁGHÁBORÚ UTÁNI AUSZTRIÁBAN. SZABÓ ISTVÁN egyetemi docens (PPKE JÁK) Iustum Aequum Salutare III. 2007/3. 77 94. A TAGÁLLAMOK ÁLLAMSZERVEZETE AZ ELSÕ VILÁGHÁBORÚ UTÁNI AUSZTRIÁBAN egyetemi docens (PPKE JÁK) I. Prológus Az Osztrák Császárság 1918-as felbomlása jelentõsen

Részletesebben

Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa Régiók Kamarája. 14. Plenáris Ülés CPR(14)6REPADD 2007. május 15.

Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa Régiók Kamarája. 14. Plenáris Ülés CPR(14)6REPADD 2007. május 15. Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa Régiók Kamarája 14. Plenáris Ülés CPR(14)6REPADD 2007. május 15. Tanulmány az Európa Tanács tagállamaiban végbemenő regionalizáció aktuális helyzetéről,

Részletesebben

Unger Anna. célokra fordítanak. A 2002-es reform eredményeképpen a hard money-ra vonatkozó limiteket felemelték,

Unger Anna. célokra fordítanak. A 2002-es reform eredményeképpen a hard money-ra vonatkozó limiteket felemelték, Unger Anna Puha pénzek, kemény kampány és a szólásszabadság Az Amerikai LegfelsÔ Bí róság í t élete a kampányfinanszírozásról A magyarországi politikában szinte 1990 óta jelen lévő elem az Alkotmánybíróság

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2003. január 1. december 31.

BESZÁMOLÓ. A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2003. január 1. december 31. BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2003. január 1. december 31. 1 2 J/8928 BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK

Részletesebben

Vélemény Magyarország Alaptörvényérôl

Vélemény Magyarország Alaptörvényérôl Vélemény Magyarország Alaptörvényérôl Szerzők: Fleck Zoltán, Gadó Gábor, Halmai Gábor, Hegyi Szabolcs, Juhász Gábor, Kis János, Körtvélyesi Zsolt, Majtényi Balázs, Tóth Gábor Attila Szerkesztette: Arató

Részletesebben

Helyi és regionális demokrácia Magyarországon

Helyi és regionális demokrácia Magyarországon EURÓPA TANÁCS HELYI ÉS REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZATI KONGRESSZUSA A KONGRESSZUS 25. ÜLÉSSZAKA (2013. OKTÓBER 29 31., STRASBOURG) Helyi és regionális demokrácia Magyarországon [CG(25)7FINAL] 1 6 Monitoring Bizottság

Részletesebben

Apolitikai rendszer átalakulása, Romániában,

Apolitikai rendszer átalakulása, Romániában, Varga Attila TÖRVÉNYHOZÁSI KÍSÉRLET A VALLÁSSZABADSÁG ÉS AZ EGYHÁZAK JOGÁLLÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Apolitikai rendszer átalakulása, Romániában, a lényegében vallástalan, istentagadó diktatúrából, egy keresztény

Részletesebben

VARSÁNYI BENEDEK A VALLÁSFELEKEZETEK FINANSZÍROZÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEI BEVEZETÉS AZ EGYHÁZAK ÉS AZ ÁLLAM KAPCSOLATA

VARSÁNYI BENEDEK A VALLÁSFELEKEZETEK FINANSZÍROZÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEI BEVEZETÉS AZ EGYHÁZAK ÉS AZ ÁLLAM KAPCSOLATA VARSÁNYI BENEDEK A VALLÁSFELEKEZETEK FINANSZÍROZÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEI BEVEZETÉS Dolgozatom a vallásgyakorláshoz való jog érvényesülésének anyagi feltételeit vizsgálja. A vallásgyakorlás elválaszthatatlanul

Részletesebben

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben

Rapport national / National report / Landesbericht / национальный доклад HONGRIE / HUNGARY / UNGARN / ВЕНГРИЯ

Rapport national / National report / Landesbericht / национальный доклад HONGRIE / HUNGARY / UNGARN / ВЕНГРИЯ XVI e Congrès de la Conférence des Cours constitutionnelles européennes XVI th Congress of the Conference of European Constitutional Courts XVI. Kongress der Konferenz der Europäischen Verfassungsgerichte

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. november 18. 2013. 21. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 3206/2013. (XI. 18.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról... 1126 3207/2013. (XI.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Általános közigazgatási ismeretek I. modul: Központi állami szervek rendszere Jegyzet Budapest, 2013 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Általános közigazgatási

Részletesebben

A PARLAMENTI MENTELMI JOG, MINT BÜNTETHETŐSÉGI AKADÁLY

A PARLAMENTI MENTELMI JOG, MINT BÜNTETHETŐSÉGI AKADÁLY dr. Polt Péter A PARLAMENTI MENTELMI JOG, MINT BÜNTETHETŐSÉGI AKADÁLY Tézisek Témavezető: dr. Schanda Balázs P.h.D., egyetemi docens Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Doktori Iskola

Részletesebben