A VEVŐ-FOGYASZTÓ TRADICIONÁLIS JOGAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VEVŐ-FOGYASZTÓ TRADICIONÁLIS JOGAI"

Átírás

1 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA dr. Nagy Éva A VEVŐ-FOGYASZTÓ TRADICIONÁLIS JOGAI INGÓ ADÁSVÉTEL HIBÁS TELJESÍTÉSE ESETÉN PHD-ÉRTEKEZÉS TÉMAVEZETŐ: PROF. DR. JAKAB ÉVA EGYETEMI TANÁR Szeged, 2014.

2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 BEVEZETŐ GONDOLATOK... 8 I. RÉSZ: AZ INGÓ ADÁSVÉTEL HIBÁS TELJESÍTÉSÉNEK TÖRTÉNETE I. AZ INGÓ ADÁSVÉTEL HIBÁS TELJESÍTÉSÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYEI AZ ÓKORI RÓMÁBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RABSZOLGÁK ADÁSVÉTELÉRE Bevezetés Exkurzus: a kellékszavatosság előzményei az archaikus Rómában a XII táblás törvény és az actio de modo agri A preklasszikus kor joggyakorlata Az áruforgalom fellendülése kereskedelmi és piaci szokások Eladói garancia-stipulatiók Az adásvétel keresete Az adásvétel különös fajtája: a próbára vétel Az aedilis curulis és edictuma Az edictum aedilium curulium szerinti kellékhibák rabszolgák adásvétele esetén Kellékhibák az igásállatok adásvételénél Az aediliszi edictum alanyi és területi hatálya Az aediliszi keresetek Actio redhibitoria az elállás keresete Actio quanti minoris kereset a vételár csökkentése iránt Keresetindítási határidők Az aediliszi és a praetori jogérvényesítési lehetőség párhuzamossága A hibás teljesítés jogkövetkezményei a posztklasszikus korban Összefoglalás II. AZ OSZTRÁK ÉS A NÉMET KODIFIKÁCIÓK A HIBÁS TELJESÍTÉSRŐL A KORABELI MAGYAR JOGTUDOMÁNY TÜKRÉBEN Bevezetés Az osztrák Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch szabályai hibás teljesítés esetén A magánjogi kodifikáció A szavatosság A szavatossági jogok Az igényérvényesítési határidők Állatszavatosság A hibás teljesítésre vonatkozó szabályok a német Bürgerliches Gesetzbuch-ban A magánjogi kodifikáció

3 2.2. Hibás teljesítés A vevő kellékszavatossági jogai Az elállás joga Wandelung A vételárcsökkentés iránti igény Minderung Kártérítési igény Kicserélés fajlagos vétel esetén A kellékszavatossági igények elévülése Állatszavatosság Elhatárolási kérdések A Svájci Államszövetség magánjogi kodifikációja Összefoglalás III. A HIBÁS TELJESÍTÉS A MAGYAR MAGÁNJOGBAN A REFORMKORTÓL A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV MEGALKOTÁSÁIG Bevezetés A hibás teljesítés megjelenése a hazai magánjogban, a jogirodalomban és a joggyakorlatban Korabeli jogtudományi álláspontok a hibás teljesítésről Kellékszavatosság az 1875-ös Kereskedelmi törvényben, a korabeli jogtudományban és a joggyakorlatban Hibafogalom Kellékszavatossági jogok Elállás Árleszállítás Kártérítés Igényérvényesítés és bizonyítási teher Elhatárolási kérdések Hibás teljesítés az állatok adásvételénél Ingó dolog adásvételének hibás teljesítése az 1928-as Magánjogi Törvényjavaslatban és a korabeli jogirodalomban, joggyakorlatban Hibás teljesítés, kellékszavatosság, hibafogalom A szavatossági helytállás jogalapja és a szabályozás diszpozitív jellege A vevő tudomása a hibáról A szavatossági jogok A vétel felbontása Árleszállítás Hiánymentes dolog szolgáltatása fajlagos vétel esetén Kártérítés Jótállás

4 4.6. A vevő felróható közrehatása Igényérvényesítési határidők Elhatárolási kérdések Állatszavatossági szabályok Hibafogalom Főbb eltérések az általános szavatossági szabályokhoz képest Exkurzus: szédelgő feldícsérés (reklámszédelgés) Összefoglalás IV. AZ INGÓ ADÁSVÉTEL HIBÁS TELJESÍTÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSI TÖRTÉNETE A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV HATÁLYBA LÉPÉSÉTŐL AZ EZREDFORDULÓIG Bevezetés Az évi IV. törvény megalkotásának előzményei Gazdaság, szerződések és adásvétel a Ptk. megalkotásának idején Az adásvételi szerződés megkötése és tartalma Hibás teljesítés, kellékszavatosság és hibafogalom A védett vagyoni érdek, a szabályozás jogalapja és diszpozitivitása A vevő tudomása a hibáról A hibás teljesítés jogkövetkezményei Egyedileg meghatározott dolog szolgáltatása Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog szolgáltatása Kártérítés Jótállás Igényérvényesítési határidők és bizonyítási teher Szavatossági határidők A kártérítési igény érvényesítésének határideje Jótállási határidő Szavatosság állatok adásvétele esetén Elhatárolási kérdések Jogszavatosság Nemteljesítés A szerződés teljesítése alkalmával a jogosult egyéb nem szerződési érdekeinek sérelme Az 1959-es szabályozás jogtudományi kritikája Az évi IV. törvény módosításai Hibás teljesítés, kellékszavatosság Szavatossági igények Kijavítás és árleszállítás Kicserélés és elállás

5 6.3. Igényérvényesítés Jótállás Fogyasztói érdekvédelem Összefoglalás II. RÉSZ: AZ INGÓ ADÁSVÉTEL HIBÁS TELJESÍTÉSE A HATÁLYOS JOGBAN I. FOGYASZTÓVÉDELEM ÉS AZ INGÓ ADÁSVÉTEL HIBÁS TELJESÍTÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁBAN Bevezetés a fogyasztóvédelem Európai Uniós történeti háttere Az EU-s fogyasztóvédelem jelenlegi állapota és jellemzői Európai Uniós fogyasztóvédelmi szerződési jog A fogyasztó EU-s fogalma és a vele szerződő fél kategóriája Az 1999/44/EK Irányelv a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól Az Irányelv hatálya A védett vagyoni érdek és a jogintézmény jogalapja Hibafogalom szerződésszerűség A szabályozás kógens jellege A hiba vevő általi ismerete A hibás teljesítésből fakadó jogkövetkezmények Első lépcső kijavítás vagy kicserélés iránti igény Második lépcső vételárcsökkentés vagy elállás iránti igény Igényérvényesítési határidők bizonyítási teher A jótállás Összefoglalás II. A HIBÁS TELJESÍTÉS SZABÁLYAI A HATÁLYOS NÉMET ADÁSVÉTELI JOGBAN A kötelmi jog reformja és a fogyasztók védelme a német magánjogban A fogyasztó és a vállalkozó fogalma a német jogban A hibás teljesítés rendszere a BGB-ben az Irányelv fényében Fogyasztói adásvétel és hibás teljesítés Kellékszavatosság és hibafogalom A védett vagyoni érdek, a jogintézmény jogalapja és a szabályozás kógens jellege A vevő tudomása a hibáról A kellékszavatosságból fakadó jogkövetkezmények Pótteljesítés a kijavítás és a kicserélés joga Elállás Vételárcsökkentés Kártérítés

6 4.5. Jótállás Igényérvényesítési határidők bizonyítási teher Kellékszavatossági határidők A hibás teljesítésből eredő kártérítési igény érvényesítésének határideje Elhatárolási kérdések Összefoglalás III. AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG C-65/09. SZÁMÚ EGYESÍTETT ÍTÉLETE AZ 1999/44/EK IRÁNYELV ÉRTELMEZÉSÉRŐL Bevezetés Az alapügyek és az előzetes döntéshozatal iránti kérelmek A C-65/09. számú ügy A C-87/09. számú ügy Az előzetes kérdések jogi kontextusa Az 1999/44/EK irányelv és a német BGB Az EuB hatásköre az ügyben Az EuB előtti eljárás A beadványok és az előterjesztett álláspontok A kicserélési jog terjedelme A jogorvoslati módok arányossága A főtanácsnoki indítványok A kicserélési jog tartalma A jogorvoslati módok arányossága Az ítélet érvelése Az eladó kötelezettségei a kicserélési jog érvényesítése során Az eladó számára aránytalan költségvonzatú jogorvoslati mód A rendelkező rész és a ratio decidendi Az EuB érvelésének kritikája A kicserélési jog tartalma Az arányosság kérdése Az ítélet jelentősége IV. HIBÁS TELJESÍTÉS ÉS FOGYASZTÓI ADÁSVÉTEL AZ OSZTRÁK MAGÁNJOGBAN Bevezetés fogyasztóvédelem az osztrák magánjogban A fogyasztó és a vállalkozó A hibás teljesítés rendszere az ABGB-ben az Irányelv fényében Fogyasztói adásvétel és hibás teljesítés Kellékszavatosság és hibafogalom A védett vagyoni érdek, a jogintézmény jogalapja és kógens jellege

7 3.3. A hiba vevő általi ismerete A kellékszavatosságból fakadó jogkövetkezmények Kijavítás és kicserélés Árleszállítás és elállás Kártérítés Jótállás Igényérvényesítési határidők bizonyítási teher Szavatossági határidők A hibás teljesítés miatti kártérítés érvényesítésének határideje Szavatosság jószágkereskedelem esetén Elhatárolási kérdések Összefoglalás V. AZ INGÓ ADÁSVÉTEL HIBÁS TELJESÍTÉSE A SVÁJCI MAGÁNJOGBAN Bevezetés Hibás teljesítés és fogyasztóvédelem a svájci magánjogban Az adásvételi szerződés megkötése és annak tartalma Ingó adásvétel és hibás teljesítés Kellékszavatosság és hibafogalom A védett vagyoni érdek a jogintézmény jogalapja A szabályozás diszpozitív jellege A jogosult igényérvényesítésének előfeltételei hibás teljesítés esetén: megvizsgálási és kifogásközlési kötelesség A hiba vevő általi ismerete A kellékszavatosságból fakadó jogkövetkezmények Elállási jog az eredeti állapot helyreállítása Vételárcsökkentés az értékcsökkenés megtérítése Kicserélés fajlagos vétel esetén Kártérítési jog Kijavítási jog de lege ferenda Igényérvényesítési határidők bizonyítási teher A szavatosság törvényi korlátozása és speciális szabályai jószágkereskedelem esetén Elhatárolási kérdések Exkurzus: a 2003-as módosító javaslatok Összefoglalás VI. A FOGYASZTÓ TRADICIONÁLIS JOGAI INGÓ ADÁSVÉTEL HIBÁS TELJESÍTÉSE ESETÉN A HATÁLYOS MAGYAR JOGBAN Bevezetés fogyasztóvédelmi szerződési jog a hazai polgári jogban

8 1.1. A fogyasztó fogalma A fogyasztói szerződés fogalma A hibás teljesítés rendszere és a fogyasztói adásvétel a Ptk.-ban Az adásvételi szerződés tartalma és teljesítése Kellékszavatosság és hibafogalom A szabályozás kógens jellege A hiba vevő általi ismerete az eladó mentesülése A hibás teljesítésből fakadó jogkövetkezmények Első lépcsőben érvényesíthető igények kijavítás, kicserélés Második lépcsőben érvényesíthető igények árleszállítás, elállás, kijavítási költségek megtérítése Kártérítés Jótállás Igényérvényesítési határidők bizonyítási teher Szavatossági határidők A hibás teljesítés miatti kártérítés érvényesítésének határideje Jótállási határidő Elhatárolási kérdések Összefoglalás VII. AZ ÚJ PTK. RENDELKEZÉSEI A HIBÁS TELJESÍTÉSRŐL, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FOGYASZTÓ ÉS VÁLLALKOZÁS KÖZÖTTI ADÁSVÉTELRE A kodifikációs folyamat Fogyasztóvédelmi magánjog és fogyasztófogalom az új Ptk.-ban A hibás teljesítés rendszere a fogyasztó és vállalkozás között kötött ingó adásvétel hibás teljesítése Hibafogalom A hibás teljesítésből fakadó jogkövetkezmények Kellékszavatosság Termékszavatosság Jótállás Kártérítési igény Igényérvényesítési határidők BEFEJEZŐ GONDOLATOK HIVATKOZOTT DIGESTA-HELYEK HIVATKOZOTT BÍRÓSÁGI HATÁROZATOK, ÁLLÁSFOGLALÁSOK HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK, JOGSZABÁLYTERVEZETEK JEGYZÉKE IRODALOMJEGYZÉK

9 Bevezető gondolatok Korunkban a szerződéses kapcsolatokban a kötelezett olyan szolgáltatással tartozik, amely megfelel a jogszabályi előírásoknak, továbbá alkalmas a rendeltetésszerű használatra, és eleget tesz a szerződésben foglaltaknak. 1 A kikötött minőségnek és tulajdonságnak megfelelő dolog szolgáltatásához fűződő érdek sérelme, a hibás teljesítés az adásvételben az ár-érték kikötött arányát is megbontja, ezért a jog a hibás teljesítést szankcionálja. A legtöbb európai ország hatályos magánjogában az adásvétel kellékhibás teljesítése esetén a törvényileg szabályozott objektív jogalapú kellékszavatosság, az önkéntesen felvállalható, ugyancsak objektív jogalapú jótállás, valamint a szubjektív jogalapú kártérítés áll rendelkezésre a jogosult hibátlan és szerződésszerű teljesítés iránti igényének az érvényesítésére. A vásárolt dolog megfelelő minőségéhez fűződő vevői érdek védelme nem mai keletű kérdés. Az ókori Rómában olyan piaci, kereskedelmi szokások, majd jogalkalmazási elvek, jogpolitikai törekvések és azok nyomán olyan keresetek alakultak ki, amelyek a vevő hibás teljesítésből fakadó érdeksérelmét igyekeztek reparálni. A római jog recepciója az egyes újkori magánjogi kodifikációkban éreztette hatását a hibás teljesítés szabályozásánál is. E törvénykönyvek, különösen a német, az osztrák és a svájci kódex szabályai a magyar magánjogi dogmatikára is nagy hatást gyakoroltak a XIX-XX. században. 2 Hazánkban az 1959-es Polgári Törvénykönyv emelte először törvényi erőre a hibás teljesítés szabályait, amelyek néhány évtizeddel később jelentős módosításon estek át. 3 A szerződésszerű teljesítéshez fűződő érdek védelme mindig az adott kor gazdasági, társadalmi körülményei és jogpolitikai célkitűzései szerint alakult a jogtörténetben, és ezek határozzák meg a hatályos jogi szabályozást is. Az Európai Közösség 1957-es megalapításával, az egységesedő piac és a piacgazdasági struktúra kiépülésével Európában fokozatosan terjedni kezdett a fogyasztóvédelem eszméje a magánjogi jogalkotással összefüggésben is. A piacgazdaság és a kiépült belső piac által generált gazdasági, kereskedelmi folyamatoknak az átlagemberek szerződéses pozícióját kedvezőtlenül érintő hatása indokolja napjaink Európájában a különleges jogi védelmet. A múlt század végének Európai Uniós 1 FAZEKAS (2007), 122. és 125. p. 2 MÁDL (2002), 71. p. 3 Az 1977-es Ptk.-novellának köszönhetően. 8

10 fogyasztóvédelmi jogalkotása jelentős változást hozott az adásvételi jog és a kapcsolódó szavatosság és jótállás tagállami szabályozásában; a hibás teljesítés miatti kártérítés rendezését azonban tagállami hatáskörben hagyta. A fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló 1999/44/EK irányelv magánjogi jogegységesítést célzó rendelkezéseit minden tagállam egyéni módon valósíthatta meg az irányelvi szabályozás koncepciójának megfelelően. 4 A jogszabály legfontosabb újítása azonban mindenütt egyezik: a fogyasztói érdekvédelem eszméjének megfelelően a magánjogi szabályozástól idegen, kógens szabályok előírása. A cél mindemellett azonos a történeti jogalkotói és jogalkalmazói törekvéssel: segíteni az ingó dolog vevőjét, és védeni az áru minőségéhez és a vételárban megtestesülő ár-értékarányhoz fűződő vagyoni érdekét. A dolgozat fő célkitűzése, hogy a hibás teljesítés fent említett három tradicionális jogkövetkezménye, a kellékszavatosság, a jótállás és a kártérítés jogtörténelmen átívelő szabályozásának fejlődési útját bemutassa ingók adásvétele esetén. Az ingók adásvétele a jogfejlődés kezdete óta az egyik leggyakoribb jogügylet a piaci kereskedelemben, és az esetek nagy hányadában, míg az egyik szerződő fél hivatásos kereskedő, addig a másik a dolgot saját (végső) felhasználás céljából megvásárló személy. Az is indokolja a téma ezen jogügyletre szűkített vizsgálatát, hogy az említett jogintézmények jogtörténeti gyökerei az ingó adásvétel hibás teljesítésének szabályozásánál fejlődtek ki, és egyes nemzeti jogokban rendszertanilag ma is ott szerepelnek. Az ókortól egészen napjainkig a jogalkotási elvek, a dogmatikai jellemzők és a mindenkor vitatott kérdések szembetűnő hasonlóságot mutatnak a jogintézmények funkcionális összevetése során. A dolgozat a célkitűzésének megfelelően két nagy részből épül fel. Az első részben a kellékszavatosság, a jótállás és a kártérítés jogintézményeinek jogtörténetét kívánja bemutatni. Az ókori római kereskedelmi szokásokat, szabályokat és joggyakorlatot tárgyaló fejezet az első. Ez után a római jogi kellékhibás teljesítésre vonatkozó szabályoknak a német és osztrák újkori magánjogi kodifikációkban megjelenő kivetülését vázoló fejezet következik. E két nemzeti kódex szabályainak ismertetése nem csak a recepció miatt, hanem a magyar magánjogi dogmatikára gyakorolt jelentős hatása okán is indokolt. A harmadik fejezet azon időszak magyar jogéletét és hibás teljesítésre vonatkozó 4 Az irányelv, mint Európai Uniós jogi norma a célkitűzések tekintetében kötelezi a tagállamokat, de az implementáció tekintetében szabad kezet ad nekik. Emellett a fogyasztóvédelmi célú irányelvek eredendő koncepciója a minimum-harmonizáció, azaz a szabályozott terület legfontosabb, legalapvetőbb szabályainak közelítése; lásd: BLUTMAN (2010), 229. p. és RÖSLER (2004), 201. p. 9

11 joggyakorlatát mutatja be, amelyben annak centrális jogintézménye, a kellékszavatosság 5 már megjelent, de szabályai még nem emelkedtek a minden ingó adásvételére kiterjedő hatályos jogszabály rangjára. 6 Az első rész negyedik fejezete a hazai Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény hibás teljesítésről és jótállásról szóló rendelkezéseit tekinti át az 1977-es Ptk.-novella módosításaival együtt. Ezt azért tartom szükségesnek, hogy a nemzetközi kitekintés mellett a hazai szabályozás története napjainkig teljes egészében bemutatásra kerüljön. A dolgozat második fő része az ingó adásvétel hibás teljesítésének tradicionális jogkövetkezményeit a hatályos szabályozás tükrében vizsgálja, nemzetközi jogösszehasonlító aspektusból. Az első fejezetben az Európai Uniós fogyasztói adásvétel 7 és az ahhoz kapcsolódó szavatosság és (kereskedelmi) jótállás kérdéseiről rendelkező 1999/44/EK irányelv szabályozásának ismertetésére kerül sor. Ez a rész a hazai jogon és a történeti részben már hivatkozott német és osztrák szabályozáson kívül a svájci magánjog vonatkozó rendelkezéseinek bemutatását is célul tűzi ki. Az utóbbi azért is érdekes a téma komplex tárgyalásánál, mert nem EU-s tagállam, de az EU fogyasztóvédelmi magánjogi szabályozásának indirekt átvételére utalnak az utóbbi évtized svájci jogalkotási törekvései és fejleményei. Minden fejezetben kitérek a hibás teljesítés miatti kártérítés szabályaira is, annak ellenére, hogy a fent idézett irányelv hatálya arra nem terjed ki. Indokolt ezen vevői igény funkcionális összehasonlítása is, hiszen így ezt a kérdést minden vizsgált nemzeti jogban máshogy szabályozzák. A második rész második fejezete a fogyasztói adásvétel hibás teljesítésének német szabályozását vizsgálja. A harmadik fejezet az Európai Bíróságnak az 1999/44/EK irányelv és a német implementáció összhangjában állást foglaló egyik ítéletét kritikai észrevételekkel mutatja be. A negyedik fejezet az osztrák polgári jog vonatkozó rendelkezéseit tárgyalja. A német és osztrák szabályozási koncepció jelentősen eltér egymástól, ezért érdekes következtetésekre ad lehetőséget az összehasonlítás és a magyar szabályozás fényében. Az ötödik fejezet az EU égisze alóli kitekintésként a svájci magánjog fogyasztói adásvétel hibás teljesítése esetén alkalmazandó szabályait tárgyalja. A hatodik fejezet a magyar Polgári Törvénykönyv fogyasztói adásvételi szerződés hibás 5 A találó, materálisan hibás teljesítésre utaló kifejezést először Grosschmid Béni alkalmazta, lásd: ZSÖGÖD (1900), p. 6 Az és közötti időszak. 7 A fogyasztói adásvétel fogalma nem szerepel minden tárgyalt állam dogmatikájában és kódexében. A meghatározáskor a fogyasztó illetve a fogyasztói szerződés magánjogi meghatározásából, és különösen abból indulok ki, hogy a vételt az ilyen jogügyletek esetén az ingó dolog végső felhasználása érdekében kötik a hivatásos eladóval, kereskedővel. 10

12 teljesítése esetén irányadó rendelkezéseit veszi górcső alá. Az utolsó fejezet az új Polgári Törvénykönyv március 15-én hatályba lépő szabályozásának a jelenlegitől eltérő rendelkezéseit mutatja be. A dolgozat témájának tárgyalása nagy időintervallumot ölel fel. Az ókori és XIX- XX. század eleji viszonyok esetén, sőt még a múlt század második felét illetően sem lehet a mai értelemben vett fogyasztói adásvételről beszélni. A tárgyalt problémakör azonban kétségtelenül az átlagember és a hivatásos kereskedő jogviszonyában jelent meg a jogtörténelemben, és a hatályos szabályozás is ezt tükrözi. A címben tehát erre utal a vevő-fogyasztó kifejezés. A dolgozat a választott téma anyagi jogi kérdéseivel foglalkozik. Mivel a kiválasztott országok rendszertanilag máshogy közelítik meg az ingó, illetve a fogyasztói adásvétel hibás teljesítésének kérdését, ezért a példák igyekeznek rávilágítani a szabályozás e szerződések esetén releváns rendelkezéseire és jellemzőire. 11

13 I. RÉSZ: AZ INGÓ ADÁSVÉTEL HIBÁS TELJESÍTÉSÉNEK TÖRTÉNETE I. AZ INGÓ ADÁSVÉTEL HIBÁS TELJESÍTÉSÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYEI AZ ÓKORI RÓMÁBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RABSZOLGÁK ADÁSVÉTELÉRE Bevezetés A modern kor folyamatainak megértéséhez a jogtudomány területén is szükséges az egyes jogintézmények történeti hátterének feltérképezése. A dolgozat központi célkitűzésének megfelelően e fejezetben az ingó adásvétel hibás teljesítésének jogkövetkezményeit a történeti jogösszehasonlítás és a dogmatikai elemző módszer segítségével vizsgálom az ókori római szabályozásban és a joggyakorlatban. Az ókori Róma társadalmi és gazdasági fejlettsége tette lehetővé, hogy jogrendszere olyan magas szintre jusson, amilyet a fennmaradt okiratos emlékekből és a Jusztiniánusz császár nevéhez fűződő Kr.u. VI. századi birodalmi kodifikációból, különösen a jogtudósok magyarázatait tartalmazó Digestából megismerhetünk. Az egyes jogintézmények szabályainak precíz kidolgozottsága és a korabeli jogtudomány magas színvonalú művelése miatt a római magánjog túlélte a Birodalom bukását, és nem csak a középkorban tükröződött a hatása a gyakorlatban és a jogi oktatásban, de azon átívelve az újkorban megvalósult a közvetett illetve közvetlen recepciója is több európai államban. 8 Az ókori római magánjog szerves részét képező és jogforrási rangra is emelkedő jogtudomány rendkívül nagy hatást gyakorolt az újkori jogtudomány és dogmatika fejlődésére. Mindezek fényében a római jog az európai ún. kontinentális jogrendszerek anyajogának tekinthető. 9 A hibás teljesítés ma is centrális jogkövetkezményének, a kellékszavatosságnak a példája ezt különösen jól szemlélteti. Az egyes (jog)történeti korszakok jogpolitikája mindig az aktuális történelmi eseményekhez, társadalmi és gazdasági folyamatokhoz igazodott Rómában is, és ez tükröződött a jogalkotásban és a jogalkalmazásban egyaránt. Már az ókori Rómában fellelhetőek azon jogalkotói törekvések, melyek a kereskedelmi kapcsolatokban a gazdasági pozícióját tekintve gyakran gyengébb felet, a vevőt kívánták megvédeni a hivatásos kereskedőkkel szemben. 10 A hibás teljesítés fő jogkövetkezménye, az eladói 8 Lásd: STEIN (1959), p. 9 MOLNÁR JAKAB (2010), 17. p.; FÖLDI HAMZA (2013), 9. p.; BENEDEK PÓKECZ KOVÁCS (2013), 13. p. 10 Lásd például: KASER KNÜTEL (2014), 255. p. szóhasználatát: dient das Edikt dem Verbraucherschutz, valamint JAKAB (2013), 198. p. Az ókori Rómán kívül más ókori forrásokat is találunk vevővédelmi tartalommal: Hammurappi törvénykönyvének 278. szakasza így szólt: Ha valaki rabszolgát 12

14 kellékszavatosság az árucserejog központi intézményévé fejlődött, amely a jogosultnak a hibátlan teljesítéshez fűződő érdekét védte már az ókori Rómában is. 11 Mivel a kellékszavatosság jogintézménye az ókori rabszolgavételi ügyletekkel összefüggésben fejlődött ki, 12 és sokáig a rabszolgák jelentették az egyik legjelentősebb adásvételi tárgyat a fellendülő kereskedelemben, ezért a rabszolga-adásvételi ügyletekre fókuszálok a téma tárgyalásánál. 13 A jogintézmény a jogalkotásban és jogalkalmazásban, valamint a szerződési gyakorlatban is szép fejlődési utat járt be, amelynek bemutatása a jelen fejezet célja a Római Birodalomban fellelhető okirati emlékek, és főként a Digesta jogeseteinek felhasználásával és elemzésével. 1. Exkurzus: a kellékszavatosság előzményei az archaikus Rómában a XII táblás törvény és az actio de modo agri Az áruforgalom a dinamikusan fejlődő ókori római civilizációban már az archaikus korban, azaz a város monda szerinti, Kr. e. 753-as alapítását követő évszázadokban kezdett kibontakozni. A korabeli gazdasági viszonyokról a legtöbbet az árucsere alapviszonya, az adásvétel lebonyolításának és szerkezetének sajátosságai tudósítanak bennünket. 14 Az adásvétel az archaikus korban ún. készvétel volt, az áru és vételár azonnali kicserélése jellemezte, a dologi és kötelmi jogi vetület pedig még nem vált szét a jogügyletben. 15 A gazdasági szempontból legjelentősebb dolgok, a res mancipi 16 adásvételének lebonyolítására a mancipatio 17 formalitásokhoz kötött tulajdonátruházó aktusa szolgált. vagy rabszolganőt vesz, akin egy hó leforgása alatt kitör a bennum (= nyavalyatörés), betegség, adja vissza a rabszolgát, s kapja vissza pénzét., lásd: SAN NICOLO (1922), p. Lásd továbbá a Leviták Könyvét: Ne legyetek igazságtalanok az ítélkezésben, hosszmérték, súlymérték és az űrmérték használatában. Legyen hiteles a mérleged, a súlyod, hiteles a mértéked és a vékád. lásd: FAZEKAS (2007), 19. p. hivatkozása a Bibliára. 11 Lásd: JAKAB (1993), 5. p. A fogyasztóvédelem egyik ókori előképeként említi a kellékszavatosságot Aldo Petrucci, lásd: Petrucci (2007), 207. p. Lásd továbbá: JAKAB (2003), 33. p. szóhasználatát. 12 JAKAB (2013), 192. p. A rabszolgák kereskedelméhez vö. BRADLEY (2011), 241. pp. 13 A rabszolgákat az ókori Rómában jogi értelemben ingó dolgokként kezelték, figyelembe véve azonban emberi mivoltukból fakadó tulajdonságaikat, lásd: MOLNÁR JAKAB (2012), p. 14 PÓLAY (1953), 115. p. 15 MOLNÁR JAKAB (2012), 299. p.; FÖLDI HAMZA (2013), 508. p.; BENEDEK PÓKECZ KOVÁCS (2013), p. 16 Az itáliai telek, a rabszolga, az Itáliában honos igásállatok és a kültelki szolgalmak, MOLNÁR JAKAB (2012) 173. p. 17 Az ún. res mancipi átruházására szolgáló ünnepélyes formában lezajló ősi szerző ügylet Eredeti formájában készvétel (adásvétel), azonnal kifizetésre kerülő vételár (nyersérc) eszközlésével., lásd: MOLNÁR JAKAB (2012), 206. p. 13

15 A res mancipi, azaz a mancipálható dolgok közül a föld, az itáliai telek (fundus Italicus) kereskedelmi forgalma a nemzetségi közös földek felosztása után, valószínűleg a királykor végétől kezdődően indult meg. 18 A kor legjelentősebb jogforrása a Kr.e. 451-ben megalkotott XII táblás törvény volt, amelynek a kérdéshez kapcsolódó rendelkezéseit Cicero írásaiból ismerhetjük meg. 19 A vonatkozó szövegrészlet a mancipatiós telekeladással kapcsolatos eladói helytállási kötelezettségről szól, és a nuncupatioba felvett téves vagy hamis eladói ígéretek kérdéskörét tárgyalja. A nuncupatioban az eladó valószínűleg kifejezetten megígérte, hogy a telek nagysága határozott méretű (például 100 iugerum). 20 Amennyiben utóbb kiderült, hogy a telek az eladó által állítottnál kisebb, a vevő a duplumra, azaz a hiányzó terület vételárának kétszeresére irányuló keresettel élhetett az eladóval szemben akkor, ha a telek ára nagyságának arányában, azaz iugerumonként került meghatározásra. 21 A vevő keresete a praetori jogalkalmazásban az actio de modo agri néven ismert. 22 A keresetet alapító tényállás alapján az eladó tehát a nuncupatioban a telket nagyobbnak jelölte meg a valóságosnál. 23 A kereset deliktuális jellegű volt, azonban a régi jog felelősségi rendje nem fejlődött még arra a szintre, hogy elkülönítse az objektív és szubjektív elemeket a helytállás tekintetében. Ha az eladó kifejezetten kijelenti, hogy az eladásra szánt dolog bizonyos tulajdonságokkal rendelkezik (például a telek bizonyos nagyságú), köteles ezért helytállni ez is azt mutatja, hogy nem vizsgálták a jó- illetve rosszhiszeműségét, azaz felróhatóságtól független, objektív volt a helytállás jogalapja. 24 Ez az eladói helytállás a kellékszavatosságnak még csak egy kezdetleges elődje, és a római jogi tankönyvek sem kezelik feltétlenül a kellékszavatossághoz tartozóként. 25 A kereseti lehetőség megadásának valószínű jogpolitikai indoka, és az objektív jellegű helytállás megjelenése miatt azonban kapcsolódik a kérdéskörhöz. 18 PÓLAY (1953), 121. p. 19 Cicero: De officiis (a továbbiakban: De off.) : Ac de iure quidem praediorum sanctum apud nos iure civili, ut in his vendendis vitia dicerentur, quae nota essent venditori. Nam cum ex duodecim tabulis satis esset ea praestari, quae essent lingua nuncupata, quae qui infitiatus esset, dupli poenam subiret, a iuris consultis etiam reticentiae poena est constituta; quidquid enim esset in praedio vitii, id statuerunt, si venditor sciret, nisi nominatim dictum esset, praestari oportere.. 20 PÓLAY (1953), 119. p. 21 PÓLAY (1953), 116. p., MOLNÁR JAKAB (2012), 304. p. Lásd még: Paulus: Sententiae (a továbbiakban: PS) : in duplo eius, quod mentitus est, officio iudicis aestimatione facta convenitur. 22 PÓLAY (1953), 120. p. 23 Lásd: PS 1,19,1 és 2,17,4; PÓLAY (1953), 123. p. 24 PÓLAY (1953), 124. p.; erre utalhat Pomponius Sabinushoz fűzött Digesta-kommentárja is, lásd: D. 19,1,6 pr. 25 Lásd: MOLNÁR JAKAB (2012), 304. p., illetve KASER KNÜTEL (2014), 253. p. 14

KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara szakmai folyóirata 2014 / 5. szám 2014. szeptember / október

KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara szakmai folyóirata 2014 / 5. szám 2014. szeptember / október KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE A Magyar Országos Közjegyzői Kamara szakmai folyóirata 2014 / 5. szám 2014. szeptember / október 5. oldal Nyerges József Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Részletesebben

Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban

Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban Bevezetés A gazdaság élénkülése és a piaci viszonyok előtérbe kerülése egyre növekvő kihívást jelent valamennyi szerződéstípus számára. Ezek a folyamatok

Részletesebben

A hitelszerződés biztosítékai, tekintettel az új Polgári Törvénykönyv tervezetére

A hitelszerződés biztosítékai, tekintettel az új Polgári Törvénykönyv tervezetére MILASSIN LÁSZLÓ GLAVANITS JUDIT A hitelszerződés biztosítékai, tekintettel az új Polgári Törvénykönyv tervezetére A hitelszerződések feltételei és szabályozása körében a magyar jog számottevő változáson

Részletesebben

A devizahitel jogi alapkérdései

A devizahitel jogi alapkérdései 2013. TIZENKETTEDIK ÉVFOLYAM 5. SZÁM 371 GÁRDOS ISTVÁN NAGY ANDRÁS A devizahitel jogi alapkérdései Ez a cikk a devizahitelekkel kapcsolatban az ügyfelek számára végzett gyakorlati munkánk során néhány

Részletesebben

Nagyobb a füstje, mint a lángja a vezető tisztségviselők felelősségének új Ptk.-beli szabályozása

Nagyobb a füstje, mint a lángja a vezető tisztségviselők felelősségének új Ptk.-beli szabályozása Nagyobb a füstje, mint a lángja a vezető tisztségviselők felelősségének új Ptk.-beli szabályozása MAILÁTH GYÖRGY TUDOMÁNYOS PÁLYÁZAT Polgári jogi szekció 3. A vezető tisztségviselő felelősségének új szabályozása

Részletesebben

A nem vagyoni kártérítés jogalapja az alkotmánybírósági határozatok és az ítélkezési gyakorlat tükrében

A nem vagyoni kártérítés jogalapja az alkotmánybírósági határozatok és az ítélkezési gyakorlat tükrében Dr. Sipos Péter A nem vagyoni kártérítés jogalapja az alkotmánybírósági határozatok és az ítélkezési gyakorlat tükrében D o l g o z a t Budapest, 2002. április 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. A nem vagyoni

Részletesebben

Az ingatlan-nyilvántartás elvei az új Polgári Törvénykönyvben és a korábbi jogi szabályozásban

Az ingatlan-nyilvántartás elvei az új Polgári Törvénykönyvben és a korábbi jogi szabályozásban Dr. Sarkadi Anikó Az ingatlan-nyilvántartás elvei az új Polgári Törvénykönyvben és a korábbi jogi szabályozásban Az ingatlan-nyilvántartás külső és belső rendszerének sajátosságai Az ingatlan-nyilvántartásról,

Részletesebben

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL I. Az új szabályozás kialakítását meghatározó alapvető szempontok 1.) Az Alaptörvényhez való kapcsolódások Magyarországon

Részletesebben

MONISTA ÉS DUALISTA FELFOGÁS A MAGÁNJOGBAN, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK A PTK-BAN

MONISTA ÉS DUALISTA FELFOGÁS A MAGÁNJOGBAN, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK A PTK-BAN Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola A Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Jakab Éva, tanszékvezető, egyetemi tanár, akadémiai doktor MONISTA ÉS DUALISTA

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat Dr. Horváth István AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat

Részletesebben

SZÖLLŐSY ANDRÁS: A FOGYASZTÓI DÖNTÉSEK SZABADSÁGÁNAK VÉDELME ÉS A VERSENYJOG A FOGYASZTÓVÉDELMI POLITIKA ÉS A VERSENYPOLITIKA KAPCSOLATA

SZÖLLŐSY ANDRÁS: A FOGYASZTÓI DÖNTÉSEK SZABADSÁGÁNAK VÉDELME ÉS A VERSENYJOG A FOGYASZTÓVÉDELMI POLITIKA ÉS A VERSENYPOLITIKA KAPCSOLATA SZÖLLŐSY ANDRÁS: A FOGYASZTÓI DÖNTÉSEK SZABADSÁGÁNAK VÉDELME ÉS A VERSENYJOG A FOGYASZTÓVÉDELMI POLITIKA ÉS A VERSENYPOLITIKA KAPCSOLATA Tartalomjegyzék 1. A FOGYASZTÓK KISZOLGÁLTATOTT HELYZETE A MODERN

Részletesebben

Féljünk-e, ha gépjárművünkre nem tipikus biztosítéki jogot engedünk a banknak, avagy vételi jog a banki gyakorlatban

Féljünk-e, ha gépjárművünkre nem tipikus biztosítéki jogot engedünk a banknak, avagy vételi jog a banki gyakorlatban 2008. HETEDIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 289 HALMÁGYI CSABA Féljünk-e, ha gépjárművünkre nem tipikus biztosítéki jogot engedünk a banknak, avagy vételi jog a banki gyakorlatban A biztosítéki célú vételi jognak a

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. dr. Váczi Péter. A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. dr. Váczi Péter. A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Váczi Péter A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői Doktori értekezés Témavezető: Dr. Patyi András, PhD tanszékvezető

Részletesebben

A fogyasztói kölcsönszerz désben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerz dési feltételekben szerepl egyoldalú szerz

A fogyasztói kölcsönszerz désben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerz dési feltételekben szerepl egyoldalú szerz 1 A fogyasztói kölcsönszerződésben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerződési feltételekben szereplő egyoldalú szerződésmódosítás tisztességtelensége megítélése tárgykörben felállított joggyakorlat-elemző

Részletesebben

Az ügyész feladatai a polgári perben

Az ügyész feladatai a polgári perben Az ügyész feladatai a polgári perben Jelige: palánta Polgári jogi szekció Választott téma sorszáma: 17. 2 T a r t a l o m j e g y z é k Előszó 3. 1. Kisebb, de mégis nagyobb: KÖZÉRDEKVÉDELMI (közjogi)

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. május 19. 2015. 11. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 11/2015. (V. 14.) AB határozat a Kúria 2/2014. Polgári jogegységi határozata rendelkező része

Részletesebben

A TULAJDONHOZ VALÓ JOG A MAGYAR ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN

A TULAJDONHOZ VALÓ JOG A MAGYAR ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN TULAJDONVISZONYOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS ROMÁNIÁBAN* Drinóczi Tímea** A TULAJDONHOZ VALÓ JOG A MAGYAR ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN I. rész: A MAGÁNTULAJDONOSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A tulajdoni garancia

Részletesebben

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban E ENG M IS ÉRINT Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban Budapest 2002 Szerzõk: BANKÓ ZOLTÁN és GYULAVÁRI TAMÁS JOGUKBAN ÁLL AVAGY A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE ÉS JOGAI AZ EU-BAN E ENG

Részletesebben

EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG]

EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG] EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG] Magyar Ungarn Ungarisch Magyar Köztársaság Hungary Hungarian Bereitgestellt von Professor Dr. Heinz Albert Friehe, Rechtsanwalt, Salzgitter

Részletesebben

Molnár Judit Gondolatok a kérelemtől való elállás és az eljárási díj kapcsolatáról a fizetési meghagyásos eljárásban

Molnár Judit Gondolatok a kérelemtől való elállás és az eljárási díj kapcsolatáról a fizetési meghagyásos eljárásban Molnár Judit Gondolatok a kérelemtől való elállás és az eljárási díj kapcsolatáról a fizetési meghagyásos eljárásban Lányiné Toldi Judit Harc a zsebszerződések ellen közjogi korlátok és közjegyzői közreműködés

Részletesebben

A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban

A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban Auer Ádám Botos Gyöngyvér Holndonner Roland Kiss Balázs végzős joghallgatók, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban 1.

Részletesebben

A BÉCSI VÉTELI EGYEZMÉNY, MINT NEMZETKÖZI LINGUA FRANCA

A BÉCSI VÉTELI EGYEZMÉNY, MINT NEMZETKÖZI LINGUA FRANCA SZABÓ SAROLTA A BÉCSI VÉTELI EGYEZMÉNY, MINT NEMZETKÖZI LINGUA FRANCA AZ EGYSÉGES ÉRTELMEZÉS ÉS ALKALMAZÁS ÚJABB IRÁNYAI ÉS EREDMÉNYEI Doktori értekezés TÉMAVEZETŐ: DR. BÁNRÉVY GÁBOR, PROFESSZOR EMERITUS

Részletesebben

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1.

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Pécs 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog

Részletesebben

A helyiségbérleti szerződésekkel kapcsolatos perek egyes kérdései

A helyiségbérleti szerződésekkel kapcsolatos perek egyes kérdései A helyiségbérleti szerződésekkel kapcsolatos perek egyes kérdései A helyiségbérleti szerződések a vállalkozások működésének szerves részei, a belőlük eredő jogviták száma jelentős, jellegük szerteágazó

Részletesebben

Nagy Zoltán: A faktoring ügylet egyes szabályozási problémái az új Polgári Törvénykönyvben

Nagy Zoltán: A faktoring ügylet egyes szabályozási problémái az új Polgári Törvénykönyvben Pázmány Law Working Papers 2013/07 Nagy Zoltán: A faktoring ügylet egyes szabályozási problémái az új Polgári Törvénykönyvben Pázmány Péter Katolikus Egyetem / Pázmány Péter Catholic University Budapest

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 10.Gf.40.570/2014/6.

Fővárosi Ítélőtábla 10.Gf.40.570/2014/6. Fővárosi Ítélőtábla 10.Gf.40.570/2014/6. A Fővárosi Ítélőtábla a Gere Ügyvédi Iroda... által képviselt... felperesnek, a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda... által képviselt alperes neve... alperes

Részletesebben

A munkáltatói szabályzat az új Munka Törvénykönyvében. Gyulavári Tamás - Kun Attila

A munkáltatói szabályzat az új Munka Törvénykönyvében. Gyulavári Tamás - Kun Attila A munkáltatói szabályzat az új Munka Törvénykönyvében Gyulavári Tamás - Kun Attila Gyulavári Tamás tanszékvezető egyetemi docens, PPKE, JAK, Munkajogi Tanszék Lakcím: 1112 Budapest, ördögorom lejtő 43/b.

Részletesebben

Fogyasztóvédelem. és turizmus

Fogyasztóvédelem. és turizmus Fogyasztóvédelem és turizmus A szolgáltatók és a fogyasztók jogi kapcsolatrendszere a turizmusban Dr. Salamon András Dr. Salamon András, 2009. Tudatos Vásárlók Egyesülete, 2009. Szakmai lektor: dr. Kathi

Részletesebben

GÁRDOS-OROSZ FRUZSINA AZ EMBERI JOGOK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A RENDES BÍRÓSÁGOKON KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGÁNJOGI JOGVITÁKRA DOKTORI ÉRTEKEZÉS

GÁRDOS-OROSZ FRUZSINA AZ EMBERI JOGOK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A RENDES BÍRÓSÁGOKON KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGÁNJOGI JOGVITÁKRA DOKTORI ÉRTEKEZÉS Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola GÁRDOS-OROSZ FRUZSINA AZ EMBERI JOGOK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A RENDES BÍRÓSÁGOKON KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGÁNJOGI JOGVITÁKRA DOKTORI ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Papp Mónika. A gazdasági szabadságok és a közös piaci verseny jogának egyes összefüggései az Európai Bíróság esetjogában. Ph.

Papp Mónika. A gazdasági szabadságok és a közös piaci verseny jogának egyes összefüggései az Európai Bíróság esetjogában. Ph. Papp Mónika A gazdasági szabadságok és a közös piaci verseny jogának egyes összefüggései az Európai Bíróság esetjogában Ph.D dolgozat Budapest, 2006. december Papp Mónika: A gazdasági szabadságok és a

Részletesebben