A VEVŐ-FOGYASZTÓ TRADICIONÁLIS JOGAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VEVŐ-FOGYASZTÓ TRADICIONÁLIS JOGAI"

Átírás

1 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA dr. Nagy Éva A VEVŐ-FOGYASZTÓ TRADICIONÁLIS JOGAI INGÓ ADÁSVÉTEL HIBÁS TELJESÍTÉSE ESETÉN PHD-ÉRTEKEZÉS TÉMAVEZETŐ: PROF. DR. JAKAB ÉVA EGYETEMI TANÁR Szeged, 2014.

2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 BEVEZETŐ GONDOLATOK... 8 I. RÉSZ: AZ INGÓ ADÁSVÉTEL HIBÁS TELJESÍTÉSÉNEK TÖRTÉNETE I. AZ INGÓ ADÁSVÉTEL HIBÁS TELJESÍTÉSÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYEI AZ ÓKORI RÓMÁBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RABSZOLGÁK ADÁSVÉTELÉRE Bevezetés Exkurzus: a kellékszavatosság előzményei az archaikus Rómában a XII táblás törvény és az actio de modo agri A preklasszikus kor joggyakorlata Az áruforgalom fellendülése kereskedelmi és piaci szokások Eladói garancia-stipulatiók Az adásvétel keresete Az adásvétel különös fajtája: a próbára vétel Az aedilis curulis és edictuma Az edictum aedilium curulium szerinti kellékhibák rabszolgák adásvétele esetén Kellékhibák az igásállatok adásvételénél Az aediliszi edictum alanyi és területi hatálya Az aediliszi keresetek Actio redhibitoria az elállás keresete Actio quanti minoris kereset a vételár csökkentése iránt Keresetindítási határidők Az aediliszi és a praetori jogérvényesítési lehetőség párhuzamossága A hibás teljesítés jogkövetkezményei a posztklasszikus korban Összefoglalás II. AZ OSZTRÁK ÉS A NÉMET KODIFIKÁCIÓK A HIBÁS TELJESÍTÉSRŐL A KORABELI MAGYAR JOGTUDOMÁNY TÜKRÉBEN Bevezetés Az osztrák Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch szabályai hibás teljesítés esetén A magánjogi kodifikáció A szavatosság A szavatossági jogok Az igényérvényesítési határidők Állatszavatosság A hibás teljesítésre vonatkozó szabályok a német Bürgerliches Gesetzbuch-ban A magánjogi kodifikáció

3 2.2. Hibás teljesítés A vevő kellékszavatossági jogai Az elállás joga Wandelung A vételárcsökkentés iránti igény Minderung Kártérítési igény Kicserélés fajlagos vétel esetén A kellékszavatossági igények elévülése Állatszavatosság Elhatárolási kérdések A Svájci Államszövetség magánjogi kodifikációja Összefoglalás III. A HIBÁS TELJESÍTÉS A MAGYAR MAGÁNJOGBAN A REFORMKORTÓL A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV MEGALKOTÁSÁIG Bevezetés A hibás teljesítés megjelenése a hazai magánjogban, a jogirodalomban és a joggyakorlatban Korabeli jogtudományi álláspontok a hibás teljesítésről Kellékszavatosság az 1875-ös Kereskedelmi törvényben, a korabeli jogtudományban és a joggyakorlatban Hibafogalom Kellékszavatossági jogok Elállás Árleszállítás Kártérítés Igényérvényesítés és bizonyítási teher Elhatárolási kérdések Hibás teljesítés az állatok adásvételénél Ingó dolog adásvételének hibás teljesítése az 1928-as Magánjogi Törvényjavaslatban és a korabeli jogirodalomban, joggyakorlatban Hibás teljesítés, kellékszavatosság, hibafogalom A szavatossági helytállás jogalapja és a szabályozás diszpozitív jellege A vevő tudomása a hibáról A szavatossági jogok A vétel felbontása Árleszállítás Hiánymentes dolog szolgáltatása fajlagos vétel esetén Kártérítés Jótállás

4 4.6. A vevő felróható közrehatása Igényérvényesítési határidők Elhatárolási kérdések Állatszavatossági szabályok Hibafogalom Főbb eltérések az általános szavatossági szabályokhoz képest Exkurzus: szédelgő feldícsérés (reklámszédelgés) Összefoglalás IV. AZ INGÓ ADÁSVÉTEL HIBÁS TELJESÍTÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSI TÖRTÉNETE A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV HATÁLYBA LÉPÉSÉTŐL AZ EZREDFORDULÓIG Bevezetés Az évi IV. törvény megalkotásának előzményei Gazdaság, szerződések és adásvétel a Ptk. megalkotásának idején Az adásvételi szerződés megkötése és tartalma Hibás teljesítés, kellékszavatosság és hibafogalom A védett vagyoni érdek, a szabályozás jogalapja és diszpozitivitása A vevő tudomása a hibáról A hibás teljesítés jogkövetkezményei Egyedileg meghatározott dolog szolgáltatása Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog szolgáltatása Kártérítés Jótállás Igényérvényesítési határidők és bizonyítási teher Szavatossági határidők A kártérítési igény érvényesítésének határideje Jótállási határidő Szavatosság állatok adásvétele esetén Elhatárolási kérdések Jogszavatosság Nemteljesítés A szerződés teljesítése alkalmával a jogosult egyéb nem szerződési érdekeinek sérelme Az 1959-es szabályozás jogtudományi kritikája Az évi IV. törvény módosításai Hibás teljesítés, kellékszavatosság Szavatossági igények Kijavítás és árleszállítás Kicserélés és elállás

5 6.3. Igényérvényesítés Jótállás Fogyasztói érdekvédelem Összefoglalás II. RÉSZ: AZ INGÓ ADÁSVÉTEL HIBÁS TELJESÍTÉSE A HATÁLYOS JOGBAN I. FOGYASZTÓVÉDELEM ÉS AZ INGÓ ADÁSVÉTEL HIBÁS TELJESÍTÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁBAN Bevezetés a fogyasztóvédelem Európai Uniós történeti háttere Az EU-s fogyasztóvédelem jelenlegi állapota és jellemzői Európai Uniós fogyasztóvédelmi szerződési jog A fogyasztó EU-s fogalma és a vele szerződő fél kategóriája Az 1999/44/EK Irányelv a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól Az Irányelv hatálya A védett vagyoni érdek és a jogintézmény jogalapja Hibafogalom szerződésszerűség A szabályozás kógens jellege A hiba vevő általi ismerete A hibás teljesítésből fakadó jogkövetkezmények Első lépcső kijavítás vagy kicserélés iránti igény Második lépcső vételárcsökkentés vagy elállás iránti igény Igényérvényesítési határidők bizonyítási teher A jótállás Összefoglalás II. A HIBÁS TELJESÍTÉS SZABÁLYAI A HATÁLYOS NÉMET ADÁSVÉTELI JOGBAN A kötelmi jog reformja és a fogyasztók védelme a német magánjogban A fogyasztó és a vállalkozó fogalma a német jogban A hibás teljesítés rendszere a BGB-ben az Irányelv fényében Fogyasztói adásvétel és hibás teljesítés Kellékszavatosság és hibafogalom A védett vagyoni érdek, a jogintézmény jogalapja és a szabályozás kógens jellege A vevő tudomása a hibáról A kellékszavatosságból fakadó jogkövetkezmények Pótteljesítés a kijavítás és a kicserélés joga Elállás Vételárcsökkentés Kártérítés

6 4.5. Jótállás Igényérvényesítési határidők bizonyítási teher Kellékszavatossági határidők A hibás teljesítésből eredő kártérítési igény érvényesítésének határideje Elhatárolási kérdések Összefoglalás III. AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG C-65/09. SZÁMÚ EGYESÍTETT ÍTÉLETE AZ 1999/44/EK IRÁNYELV ÉRTELMEZÉSÉRŐL Bevezetés Az alapügyek és az előzetes döntéshozatal iránti kérelmek A C-65/09. számú ügy A C-87/09. számú ügy Az előzetes kérdések jogi kontextusa Az 1999/44/EK irányelv és a német BGB Az EuB hatásköre az ügyben Az EuB előtti eljárás A beadványok és az előterjesztett álláspontok A kicserélési jog terjedelme A jogorvoslati módok arányossága A főtanácsnoki indítványok A kicserélési jog tartalma A jogorvoslati módok arányossága Az ítélet érvelése Az eladó kötelezettségei a kicserélési jog érvényesítése során Az eladó számára aránytalan költségvonzatú jogorvoslati mód A rendelkező rész és a ratio decidendi Az EuB érvelésének kritikája A kicserélési jog tartalma Az arányosság kérdése Az ítélet jelentősége IV. HIBÁS TELJESÍTÉS ÉS FOGYASZTÓI ADÁSVÉTEL AZ OSZTRÁK MAGÁNJOGBAN Bevezetés fogyasztóvédelem az osztrák magánjogban A fogyasztó és a vállalkozó A hibás teljesítés rendszere az ABGB-ben az Irányelv fényében Fogyasztói adásvétel és hibás teljesítés Kellékszavatosság és hibafogalom A védett vagyoni érdek, a jogintézmény jogalapja és kógens jellege

7 3.3. A hiba vevő általi ismerete A kellékszavatosságból fakadó jogkövetkezmények Kijavítás és kicserélés Árleszállítás és elállás Kártérítés Jótállás Igényérvényesítési határidők bizonyítási teher Szavatossági határidők A hibás teljesítés miatti kártérítés érvényesítésének határideje Szavatosság jószágkereskedelem esetén Elhatárolási kérdések Összefoglalás V. AZ INGÓ ADÁSVÉTEL HIBÁS TELJESÍTÉSE A SVÁJCI MAGÁNJOGBAN Bevezetés Hibás teljesítés és fogyasztóvédelem a svájci magánjogban Az adásvételi szerződés megkötése és annak tartalma Ingó adásvétel és hibás teljesítés Kellékszavatosság és hibafogalom A védett vagyoni érdek a jogintézmény jogalapja A szabályozás diszpozitív jellege A jogosult igényérvényesítésének előfeltételei hibás teljesítés esetén: megvizsgálási és kifogásközlési kötelesség A hiba vevő általi ismerete A kellékszavatosságból fakadó jogkövetkezmények Elállási jog az eredeti állapot helyreállítása Vételárcsökkentés az értékcsökkenés megtérítése Kicserélés fajlagos vétel esetén Kártérítési jog Kijavítási jog de lege ferenda Igényérvényesítési határidők bizonyítási teher A szavatosság törvényi korlátozása és speciális szabályai jószágkereskedelem esetén Elhatárolási kérdések Exkurzus: a 2003-as módosító javaslatok Összefoglalás VI. A FOGYASZTÓ TRADICIONÁLIS JOGAI INGÓ ADÁSVÉTEL HIBÁS TELJESÍTÉSE ESETÉN A HATÁLYOS MAGYAR JOGBAN Bevezetés fogyasztóvédelmi szerződési jog a hazai polgári jogban

8 1.1. A fogyasztó fogalma A fogyasztói szerződés fogalma A hibás teljesítés rendszere és a fogyasztói adásvétel a Ptk.-ban Az adásvételi szerződés tartalma és teljesítése Kellékszavatosság és hibafogalom A szabályozás kógens jellege A hiba vevő általi ismerete az eladó mentesülése A hibás teljesítésből fakadó jogkövetkezmények Első lépcsőben érvényesíthető igények kijavítás, kicserélés Második lépcsőben érvényesíthető igények árleszállítás, elállás, kijavítási költségek megtérítése Kártérítés Jótállás Igényérvényesítési határidők bizonyítási teher Szavatossági határidők A hibás teljesítés miatti kártérítés érvényesítésének határideje Jótállási határidő Elhatárolási kérdések Összefoglalás VII. AZ ÚJ PTK. RENDELKEZÉSEI A HIBÁS TELJESÍTÉSRŐL, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FOGYASZTÓ ÉS VÁLLALKOZÁS KÖZÖTTI ADÁSVÉTELRE A kodifikációs folyamat Fogyasztóvédelmi magánjog és fogyasztófogalom az új Ptk.-ban A hibás teljesítés rendszere a fogyasztó és vállalkozás között kötött ingó adásvétel hibás teljesítése Hibafogalom A hibás teljesítésből fakadó jogkövetkezmények Kellékszavatosság Termékszavatosság Jótállás Kártérítési igény Igényérvényesítési határidők BEFEJEZŐ GONDOLATOK HIVATKOZOTT DIGESTA-HELYEK HIVATKOZOTT BÍRÓSÁGI HATÁROZATOK, ÁLLÁSFOGLALÁSOK HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK, JOGSZABÁLYTERVEZETEK JEGYZÉKE IRODALOMJEGYZÉK

9 Bevezető gondolatok Korunkban a szerződéses kapcsolatokban a kötelezett olyan szolgáltatással tartozik, amely megfelel a jogszabályi előírásoknak, továbbá alkalmas a rendeltetésszerű használatra, és eleget tesz a szerződésben foglaltaknak. 1 A kikötött minőségnek és tulajdonságnak megfelelő dolog szolgáltatásához fűződő érdek sérelme, a hibás teljesítés az adásvételben az ár-érték kikötött arányát is megbontja, ezért a jog a hibás teljesítést szankcionálja. A legtöbb európai ország hatályos magánjogában az adásvétel kellékhibás teljesítése esetén a törvényileg szabályozott objektív jogalapú kellékszavatosság, az önkéntesen felvállalható, ugyancsak objektív jogalapú jótállás, valamint a szubjektív jogalapú kártérítés áll rendelkezésre a jogosult hibátlan és szerződésszerű teljesítés iránti igényének az érvényesítésére. A vásárolt dolog megfelelő minőségéhez fűződő vevői érdek védelme nem mai keletű kérdés. Az ókori Rómában olyan piaci, kereskedelmi szokások, majd jogalkalmazási elvek, jogpolitikai törekvések és azok nyomán olyan keresetek alakultak ki, amelyek a vevő hibás teljesítésből fakadó érdeksérelmét igyekeztek reparálni. A római jog recepciója az egyes újkori magánjogi kodifikációkban éreztette hatását a hibás teljesítés szabályozásánál is. E törvénykönyvek, különösen a német, az osztrák és a svájci kódex szabályai a magyar magánjogi dogmatikára is nagy hatást gyakoroltak a XIX-XX. században. 2 Hazánkban az 1959-es Polgári Törvénykönyv emelte először törvényi erőre a hibás teljesítés szabályait, amelyek néhány évtizeddel később jelentős módosításon estek át. 3 A szerződésszerű teljesítéshez fűződő érdek védelme mindig az adott kor gazdasági, társadalmi körülményei és jogpolitikai célkitűzései szerint alakult a jogtörténetben, és ezek határozzák meg a hatályos jogi szabályozást is. Az Európai Közösség 1957-es megalapításával, az egységesedő piac és a piacgazdasági struktúra kiépülésével Európában fokozatosan terjedni kezdett a fogyasztóvédelem eszméje a magánjogi jogalkotással összefüggésben is. A piacgazdaság és a kiépült belső piac által generált gazdasági, kereskedelmi folyamatoknak az átlagemberek szerződéses pozícióját kedvezőtlenül érintő hatása indokolja napjaink Európájában a különleges jogi védelmet. A múlt század végének Európai Uniós 1 FAZEKAS (2007), 122. és 125. p. 2 MÁDL (2002), 71. p. 3 Az 1977-es Ptk.-novellának köszönhetően. 8

10 fogyasztóvédelmi jogalkotása jelentős változást hozott az adásvételi jog és a kapcsolódó szavatosság és jótállás tagállami szabályozásában; a hibás teljesítés miatti kártérítés rendezését azonban tagállami hatáskörben hagyta. A fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló 1999/44/EK irányelv magánjogi jogegységesítést célzó rendelkezéseit minden tagállam egyéni módon valósíthatta meg az irányelvi szabályozás koncepciójának megfelelően. 4 A jogszabály legfontosabb újítása azonban mindenütt egyezik: a fogyasztói érdekvédelem eszméjének megfelelően a magánjogi szabályozástól idegen, kógens szabályok előírása. A cél mindemellett azonos a történeti jogalkotói és jogalkalmazói törekvéssel: segíteni az ingó dolog vevőjét, és védeni az áru minőségéhez és a vételárban megtestesülő ár-értékarányhoz fűződő vagyoni érdekét. A dolgozat fő célkitűzése, hogy a hibás teljesítés fent említett három tradicionális jogkövetkezménye, a kellékszavatosság, a jótállás és a kártérítés jogtörténelmen átívelő szabályozásának fejlődési útját bemutassa ingók adásvétele esetén. Az ingók adásvétele a jogfejlődés kezdete óta az egyik leggyakoribb jogügylet a piaci kereskedelemben, és az esetek nagy hányadában, míg az egyik szerződő fél hivatásos kereskedő, addig a másik a dolgot saját (végső) felhasználás céljából megvásárló személy. Az is indokolja a téma ezen jogügyletre szűkített vizsgálatát, hogy az említett jogintézmények jogtörténeti gyökerei az ingó adásvétel hibás teljesítésének szabályozásánál fejlődtek ki, és egyes nemzeti jogokban rendszertanilag ma is ott szerepelnek. Az ókortól egészen napjainkig a jogalkotási elvek, a dogmatikai jellemzők és a mindenkor vitatott kérdések szembetűnő hasonlóságot mutatnak a jogintézmények funkcionális összevetése során. A dolgozat a célkitűzésének megfelelően két nagy részből épül fel. Az első részben a kellékszavatosság, a jótállás és a kártérítés jogintézményeinek jogtörténetét kívánja bemutatni. Az ókori római kereskedelmi szokásokat, szabályokat és joggyakorlatot tárgyaló fejezet az első. Ez után a római jogi kellékhibás teljesítésre vonatkozó szabályoknak a német és osztrák újkori magánjogi kodifikációkban megjelenő kivetülését vázoló fejezet következik. E két nemzeti kódex szabályainak ismertetése nem csak a recepció miatt, hanem a magyar magánjogi dogmatikára gyakorolt jelentős hatása okán is indokolt. A harmadik fejezet azon időszak magyar jogéletét és hibás teljesítésre vonatkozó 4 Az irányelv, mint Európai Uniós jogi norma a célkitűzések tekintetében kötelezi a tagállamokat, de az implementáció tekintetében szabad kezet ad nekik. Emellett a fogyasztóvédelmi célú irányelvek eredendő koncepciója a minimum-harmonizáció, azaz a szabályozott terület legfontosabb, legalapvetőbb szabályainak közelítése; lásd: BLUTMAN (2010), 229. p. és RÖSLER (2004), 201. p. 9

11 joggyakorlatát mutatja be, amelyben annak centrális jogintézménye, a kellékszavatosság 5 már megjelent, de szabályai még nem emelkedtek a minden ingó adásvételére kiterjedő hatályos jogszabály rangjára. 6 Az első rész negyedik fejezete a hazai Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény hibás teljesítésről és jótállásról szóló rendelkezéseit tekinti át az 1977-es Ptk.-novella módosításaival együtt. Ezt azért tartom szükségesnek, hogy a nemzetközi kitekintés mellett a hazai szabályozás története napjainkig teljes egészében bemutatásra kerüljön. A dolgozat második fő része az ingó adásvétel hibás teljesítésének tradicionális jogkövetkezményeit a hatályos szabályozás tükrében vizsgálja, nemzetközi jogösszehasonlító aspektusból. Az első fejezetben az Európai Uniós fogyasztói adásvétel 7 és az ahhoz kapcsolódó szavatosság és (kereskedelmi) jótállás kérdéseiről rendelkező 1999/44/EK irányelv szabályozásának ismertetésére kerül sor. Ez a rész a hazai jogon és a történeti részben már hivatkozott német és osztrák szabályozáson kívül a svájci magánjog vonatkozó rendelkezéseinek bemutatását is célul tűzi ki. Az utóbbi azért is érdekes a téma komplex tárgyalásánál, mert nem EU-s tagállam, de az EU fogyasztóvédelmi magánjogi szabályozásának indirekt átvételére utalnak az utóbbi évtized svájci jogalkotási törekvései és fejleményei. Minden fejezetben kitérek a hibás teljesítés miatti kártérítés szabályaira is, annak ellenére, hogy a fent idézett irányelv hatálya arra nem terjed ki. Indokolt ezen vevői igény funkcionális összehasonlítása is, hiszen így ezt a kérdést minden vizsgált nemzeti jogban máshogy szabályozzák. A második rész második fejezete a fogyasztói adásvétel hibás teljesítésének német szabályozását vizsgálja. A harmadik fejezet az Európai Bíróságnak az 1999/44/EK irányelv és a német implementáció összhangjában állást foglaló egyik ítéletét kritikai észrevételekkel mutatja be. A negyedik fejezet az osztrák polgári jog vonatkozó rendelkezéseit tárgyalja. A német és osztrák szabályozási koncepció jelentősen eltér egymástól, ezért érdekes következtetésekre ad lehetőséget az összehasonlítás és a magyar szabályozás fényében. Az ötödik fejezet az EU égisze alóli kitekintésként a svájci magánjog fogyasztói adásvétel hibás teljesítése esetén alkalmazandó szabályait tárgyalja. A hatodik fejezet a magyar Polgári Törvénykönyv fogyasztói adásvételi szerződés hibás 5 A találó, materálisan hibás teljesítésre utaló kifejezést először Grosschmid Béni alkalmazta, lásd: ZSÖGÖD (1900), p. 6 Az és közötti időszak. 7 A fogyasztói adásvétel fogalma nem szerepel minden tárgyalt állam dogmatikájában és kódexében. A meghatározáskor a fogyasztó illetve a fogyasztói szerződés magánjogi meghatározásából, és különösen abból indulok ki, hogy a vételt az ilyen jogügyletek esetén az ingó dolog végső felhasználása érdekében kötik a hivatásos eladóval, kereskedővel. 10

12 teljesítése esetén irányadó rendelkezéseit veszi górcső alá. Az utolsó fejezet az új Polgári Törvénykönyv március 15-én hatályba lépő szabályozásának a jelenlegitől eltérő rendelkezéseit mutatja be. A dolgozat témájának tárgyalása nagy időintervallumot ölel fel. Az ókori és XIX- XX. század eleji viszonyok esetén, sőt még a múlt század második felét illetően sem lehet a mai értelemben vett fogyasztói adásvételről beszélni. A tárgyalt problémakör azonban kétségtelenül az átlagember és a hivatásos kereskedő jogviszonyában jelent meg a jogtörténelemben, és a hatályos szabályozás is ezt tükrözi. A címben tehát erre utal a vevő-fogyasztó kifejezés. A dolgozat a választott téma anyagi jogi kérdéseivel foglalkozik. Mivel a kiválasztott országok rendszertanilag máshogy közelítik meg az ingó, illetve a fogyasztói adásvétel hibás teljesítésének kérdését, ezért a példák igyekeznek rávilágítani a szabályozás e szerződések esetén releváns rendelkezéseire és jellemzőire. 11

13 I. RÉSZ: AZ INGÓ ADÁSVÉTEL HIBÁS TELJESÍTÉSÉNEK TÖRTÉNETE I. AZ INGÓ ADÁSVÉTEL HIBÁS TELJESÍTÉSÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYEI AZ ÓKORI RÓMÁBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RABSZOLGÁK ADÁSVÉTELÉRE Bevezetés A modern kor folyamatainak megértéséhez a jogtudomány területén is szükséges az egyes jogintézmények történeti hátterének feltérképezése. A dolgozat központi célkitűzésének megfelelően e fejezetben az ingó adásvétel hibás teljesítésének jogkövetkezményeit a történeti jogösszehasonlítás és a dogmatikai elemző módszer segítségével vizsgálom az ókori római szabályozásban és a joggyakorlatban. Az ókori Róma társadalmi és gazdasági fejlettsége tette lehetővé, hogy jogrendszere olyan magas szintre jusson, amilyet a fennmaradt okiratos emlékekből és a Jusztiniánusz császár nevéhez fűződő Kr.u. VI. századi birodalmi kodifikációból, különösen a jogtudósok magyarázatait tartalmazó Digestából megismerhetünk. Az egyes jogintézmények szabályainak precíz kidolgozottsága és a korabeli jogtudomány magas színvonalú művelése miatt a római magánjog túlélte a Birodalom bukását, és nem csak a középkorban tükröződött a hatása a gyakorlatban és a jogi oktatásban, de azon átívelve az újkorban megvalósult a közvetett illetve közvetlen recepciója is több európai államban. 8 Az ókori római magánjog szerves részét képező és jogforrási rangra is emelkedő jogtudomány rendkívül nagy hatást gyakorolt az újkori jogtudomány és dogmatika fejlődésére. Mindezek fényében a római jog az európai ún. kontinentális jogrendszerek anyajogának tekinthető. 9 A hibás teljesítés ma is centrális jogkövetkezményének, a kellékszavatosságnak a példája ezt különösen jól szemlélteti. Az egyes (jog)történeti korszakok jogpolitikája mindig az aktuális történelmi eseményekhez, társadalmi és gazdasági folyamatokhoz igazodott Rómában is, és ez tükröződött a jogalkotásban és a jogalkalmazásban egyaránt. Már az ókori Rómában fellelhetőek azon jogalkotói törekvések, melyek a kereskedelmi kapcsolatokban a gazdasági pozícióját tekintve gyakran gyengébb felet, a vevőt kívánták megvédeni a hivatásos kereskedőkkel szemben. 10 A hibás teljesítés fő jogkövetkezménye, az eladói 8 Lásd: STEIN (1959), p. 9 MOLNÁR JAKAB (2010), 17. p.; FÖLDI HAMZA (2013), 9. p.; BENEDEK PÓKECZ KOVÁCS (2013), 13. p. 10 Lásd például: KASER KNÜTEL (2014), 255. p. szóhasználatát: dient das Edikt dem Verbraucherschutz, valamint JAKAB (2013), 198. p. Az ókori Rómán kívül más ókori forrásokat is találunk vevővédelmi tartalommal: Hammurappi törvénykönyvének 278. szakasza így szólt: Ha valaki rabszolgát 12

14 kellékszavatosság az árucserejog központi intézményévé fejlődött, amely a jogosultnak a hibátlan teljesítéshez fűződő érdekét védte már az ókori Rómában is. 11 Mivel a kellékszavatosság jogintézménye az ókori rabszolgavételi ügyletekkel összefüggésben fejlődött ki, 12 és sokáig a rabszolgák jelentették az egyik legjelentősebb adásvételi tárgyat a fellendülő kereskedelemben, ezért a rabszolga-adásvételi ügyletekre fókuszálok a téma tárgyalásánál. 13 A jogintézmény a jogalkotásban és jogalkalmazásban, valamint a szerződési gyakorlatban is szép fejlődési utat járt be, amelynek bemutatása a jelen fejezet célja a Római Birodalomban fellelhető okirati emlékek, és főként a Digesta jogeseteinek felhasználásával és elemzésével. 1. Exkurzus: a kellékszavatosság előzményei az archaikus Rómában a XII táblás törvény és az actio de modo agri Az áruforgalom a dinamikusan fejlődő ókori római civilizációban már az archaikus korban, azaz a város monda szerinti, Kr. e. 753-as alapítását követő évszázadokban kezdett kibontakozni. A korabeli gazdasági viszonyokról a legtöbbet az árucsere alapviszonya, az adásvétel lebonyolításának és szerkezetének sajátosságai tudósítanak bennünket. 14 Az adásvétel az archaikus korban ún. készvétel volt, az áru és vételár azonnali kicserélése jellemezte, a dologi és kötelmi jogi vetület pedig még nem vált szét a jogügyletben. 15 A gazdasági szempontból legjelentősebb dolgok, a res mancipi 16 adásvételének lebonyolítására a mancipatio 17 formalitásokhoz kötött tulajdonátruházó aktusa szolgált. vagy rabszolganőt vesz, akin egy hó leforgása alatt kitör a bennum (= nyavalyatörés), betegség, adja vissza a rabszolgát, s kapja vissza pénzét., lásd: SAN NICOLO (1922), p. Lásd továbbá a Leviták Könyvét: Ne legyetek igazságtalanok az ítélkezésben, hosszmérték, súlymérték és az űrmérték használatában. Legyen hiteles a mérleged, a súlyod, hiteles a mértéked és a vékád. lásd: FAZEKAS (2007), 19. p. hivatkozása a Bibliára. 11 Lásd: JAKAB (1993), 5. p. A fogyasztóvédelem egyik ókori előképeként említi a kellékszavatosságot Aldo Petrucci, lásd: Petrucci (2007), 207. p. Lásd továbbá: JAKAB (2003), 33. p. szóhasználatát. 12 JAKAB (2013), 192. p. A rabszolgák kereskedelméhez vö. BRADLEY (2011), 241. pp. 13 A rabszolgákat az ókori Rómában jogi értelemben ingó dolgokként kezelték, figyelembe véve azonban emberi mivoltukból fakadó tulajdonságaikat, lásd: MOLNÁR JAKAB (2012), p. 14 PÓLAY (1953), 115. p. 15 MOLNÁR JAKAB (2012), 299. p.; FÖLDI HAMZA (2013), 508. p.; BENEDEK PÓKECZ KOVÁCS (2013), p. 16 Az itáliai telek, a rabszolga, az Itáliában honos igásállatok és a kültelki szolgalmak, MOLNÁR JAKAB (2012) 173. p. 17 Az ún. res mancipi átruházására szolgáló ünnepélyes formában lezajló ősi szerző ügylet Eredeti formájában készvétel (adásvétel), azonnal kifizetésre kerülő vételár (nyersérc) eszközlésével., lásd: MOLNÁR JAKAB (2012), 206. p. 13

15 A res mancipi, azaz a mancipálható dolgok közül a föld, az itáliai telek (fundus Italicus) kereskedelmi forgalma a nemzetségi közös földek felosztása után, valószínűleg a királykor végétől kezdődően indult meg. 18 A kor legjelentősebb jogforrása a Kr.e. 451-ben megalkotott XII táblás törvény volt, amelynek a kérdéshez kapcsolódó rendelkezéseit Cicero írásaiból ismerhetjük meg. 19 A vonatkozó szövegrészlet a mancipatiós telekeladással kapcsolatos eladói helytállási kötelezettségről szól, és a nuncupatioba felvett téves vagy hamis eladói ígéretek kérdéskörét tárgyalja. A nuncupatioban az eladó valószínűleg kifejezetten megígérte, hogy a telek nagysága határozott méretű (például 100 iugerum). 20 Amennyiben utóbb kiderült, hogy a telek az eladó által állítottnál kisebb, a vevő a duplumra, azaz a hiányzó terület vételárának kétszeresére irányuló keresettel élhetett az eladóval szemben akkor, ha a telek ára nagyságának arányában, azaz iugerumonként került meghatározásra. 21 A vevő keresete a praetori jogalkalmazásban az actio de modo agri néven ismert. 22 A keresetet alapító tényállás alapján az eladó tehát a nuncupatioban a telket nagyobbnak jelölte meg a valóságosnál. 23 A kereset deliktuális jellegű volt, azonban a régi jog felelősségi rendje nem fejlődött még arra a szintre, hogy elkülönítse az objektív és szubjektív elemeket a helytállás tekintetében. Ha az eladó kifejezetten kijelenti, hogy az eladásra szánt dolog bizonyos tulajdonságokkal rendelkezik (például a telek bizonyos nagyságú), köteles ezért helytállni ez is azt mutatja, hogy nem vizsgálták a jó- illetve rosszhiszeműségét, azaz felróhatóságtól független, objektív volt a helytállás jogalapja. 24 Ez az eladói helytállás a kellékszavatosságnak még csak egy kezdetleges elődje, és a római jogi tankönyvek sem kezelik feltétlenül a kellékszavatossághoz tartozóként. 25 A kereseti lehetőség megadásának valószínű jogpolitikai indoka, és az objektív jellegű helytállás megjelenése miatt azonban kapcsolódik a kérdéskörhöz. 18 PÓLAY (1953), 121. p. 19 Cicero: De officiis (a továbbiakban: De off.) : Ac de iure quidem praediorum sanctum apud nos iure civili, ut in his vendendis vitia dicerentur, quae nota essent venditori. Nam cum ex duodecim tabulis satis esset ea praestari, quae essent lingua nuncupata, quae qui infitiatus esset, dupli poenam subiret, a iuris consultis etiam reticentiae poena est constituta; quidquid enim esset in praedio vitii, id statuerunt, si venditor sciret, nisi nominatim dictum esset, praestari oportere.. 20 PÓLAY (1953), 119. p. 21 PÓLAY (1953), 116. p., MOLNÁR JAKAB (2012), 304. p. Lásd még: Paulus: Sententiae (a továbbiakban: PS) : in duplo eius, quod mentitus est, officio iudicis aestimatione facta convenitur. 22 PÓLAY (1953), 120. p. 23 Lásd: PS 1,19,1 és 2,17,4; PÓLAY (1953), 123. p. 24 PÓLAY (1953), 124. p.; erre utalhat Pomponius Sabinushoz fűzött Digesta-kommentárja is, lásd: D. 19,1,6 pr. 25 Lásd: MOLNÁR JAKAB (2012), 304. p., illetve KASER KNÜTEL (2014), 253. p. 14

A VEVŐ-FOGYASZTÓ TRADICIONÁLIS JOGAI

A VEVŐ-FOGYASZTÓ TRADICIONÁLIS JOGAI SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA dr. Nagy Éva A VEVŐ-FOGYASZTÓ TRADICIONÁLIS JOGAI INGÓ ADÁSVÉTEL HIBÁS TELJESÍTÉSE ESETÉN PHD ÉRTEKEZÉS TÉMAVEZETŐ: PROF. DR. JAKAB ÉVA tanszékvezető

Részletesebben

HATÁROZAT. kötelezi, 2. Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet:

HATÁROZAT. kötelezi, 2. Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet: Iktatószám: Tárgy: BA/001/00854-0013/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Gigamatrac Kft.-t

Részletesebben

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet 2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet Hibás teljesítés 1. A hibás teljesítés általános szabályai 6:157. [Hibás teljesítés] (1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában

Részletesebben

Kellékszavatosság Termékszavatosság Jótállás Kártérítés Jogszavatosság Hibás teljesítés különös szabályai

Kellékszavatosság Termékszavatosság Jótállás Kártérítés Jogszavatosság Hibás teljesítés különös szabályai 2014. november 17. Általános szabályok Fogalma Hibás teljesítési vélelem Jogkövetkezmények Kellékszavatosság Termékszavatosság Jótállás Kártérítés Jogszavatosság Hibás teljesítés különös szabályai A kötelezett

Részletesebben

Kellékszavatosság az ókori Rómában

Kellékszavatosság az ókori Rómában Kis Kelemen Bence joghallgató (PTE ÁJK), az ÓNSZ elméleti-történeti tagozatának tagja Kellékszavatosság az ókori Rómában I. Bevezetés A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban új

Részletesebben

Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján

Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján XXIV. Fejezet Hibás teljesítés 1. A hibás teljesítés általános szabályai 6:157. [Hibás teljesítés] (1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás

Részletesebben

Miskolczi Bodnár Péter. Fogyasztói szerződések

Miskolczi Bodnár Péter. Fogyasztói szerződések Miskolczi Bodnár Péter Fogyasztói szerződések P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y B e t h l e n s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS. Mikor vihetem vissza a hibás terméket?

FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS. Mikor vihetem vissza a hibás terméket? FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS 2015 Mikor vihetem vissza a hibás terméket? Készítette: A Forum Controll Egyesület a támogatásával A leggyakoribb téves tájékoztatások: A pénztártól való távozás után reklamációt

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248.

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. (1) Aki a szerződés hibátlan teljesítéséért szerződés vagy jogszabály alapján jótállásra

Részletesebben

BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK. Vagyonjog dologi jog + kötelmi jog

BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK. Vagyonjog dologi jog + kötelmi jog ÉPÍTÉSI JOG BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK DR. LŐRINCZ ÉVA SZERZŐDÉSJOGI ALAPISMERETEK A KÖTELMI JOG statikus Vagyonjog dologi

Részletesebben

Előadó: Dr. Haverla Szandra LL.M Budapest, Bartók Béla út 15/B I.5.

Előadó: Dr. Haverla Szandra LL.M Budapest, Bartók Béla út 15/B I.5. Az Autoport24 bemutatása, rövid kitekintés a használtautó kereskedelem legfontosabb jogi kérdésére garancia/szavatosság, ízelítő az európai joggyakorlatból Előadó: Dr. Haverla Szandra LL.M. 1114 Budapest,

Részletesebben

Fábián Ferenc. Előadásvázlatok a kötelmi jog általános része köréből

Fábián Ferenc. Előadásvázlatok a kötelmi jog általános része köréből Fábián Ferenc Előadásvázlatok a kötelmi jog általános része köréből P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y B e t h l e n - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári

Részletesebben

AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN

AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN ÚJ PTK SZERKEZETE 2013. évi V. törvény,nyolc könyv, 44%-a új, 33%-a módosításra került diszpozitivitás alapelve, imperatív szabályok 2013. évi CLXXVII. törvényt

Részletesebben

Békés Megyei Kormányhivatal. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya

Békés Megyei Kormányhivatal. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya Amit tudni illik a szavatosság, jótállás és panaszkezelés szabályairól dr. Pethő Hajnalka Katalin Gyomaendrőd, 2016. április 20. JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK 2014-BEN: Új Ptk. (2013. évi V. törvény) MÁRC. 15.

Részletesebben

A vételár mint az adásvételi szerződés lényeges alkatrésze Dr. Jusztinger János egyetemi adjunktus Római Jogi Tanszék

A vételár mint az adásvételi szerződés lényeges alkatrésze Dr. Jusztinger János egyetemi adjunktus Római Jogi Tanszék A vételár mint az adásvételi szerződés lényeges alkatrésze AJSZLO4801 - Kredit 2 Félévi óraszám 30 Létszám - A kurzus az adásvételi szerződés egyik lényeges eleméről, a vételárról kíván részletes áttekintést

Részletesebben

REKLAMÁCIÓKEZELÉS FOLYAMATA. WEBER- nél

REKLAMÁCIÓKEZELÉS FOLYAMATA. WEBER- nél REKLAMÁCIÓKEZELÉS FOLYAMATA a WEBER- nél 1., A reklamáció bejelentése a szerződött fél felé. Ez történhet szóban, vagy írásban (levél, e-mail). Szóbeli bejelentést utólag írásban meg kell erősíteni. 2.,

Részletesebben

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI ÚJ PTK, MT

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI ÚJ PTK, MT AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI ÚJ PTK, MT ÚJ PTK SZERKEZETE 2013. évi V. törvény,nyolc könyv, 44%-a új, 33%-a módosításra került diszpozitivitás alapelve, imperatív szabályok 2013. évi CLXXVII.

Részletesebben

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály Iktatószám: Tárgy: BK/FO/00517-0006/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Ügyintézés helye: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Részletesebben

OTDK 2010. A hibás teljesítés szabályozása és gyakorlatban való alkalmazása a római jogtól napjainkig

OTDK 2010. A hibás teljesítés szabályozása és gyakorlatban való alkalmazása a római jogtól napjainkig OTDK 2010. A hibás teljesítés szabályozása és gyakorlatban való alkalmazása a római jogtól napjainkig Trenyisán Máté T0N2VG Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Konzulens: dr.

Részletesebben

Jogi alapok TANTÁRGYI PROGRAM. Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam. 2011/2012. tanév I. félév

Jogi alapok TANTÁRGYI PROGRAM. Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam. 2011/2012. tanév I. félév Jogi alapok Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam 2011/2012. tanév I. félév 1/5 Jogi alapok Valamennyi szak/levelező és Távoktatás tagozat/i. évfolyam 2011/2012 tanév I. félév A tantárgyat

Részletesebben

A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése

A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése A KÖTELEM TELJESÍTÉSE 6:34. [A teljesítés általános szabálya] A szolgáltatást a kötelem tartalmának megfelelően kell teljesíteni. A teljesítés fogalma

Részletesebben

RATIO COMMUNIS JOGINTÉZMÉNYEK A HIBÁS TELJESÍTÉS KÖRÉBEN

RATIO COMMUNIS JOGINTÉZMÉNYEK A HIBÁS TELJESÍTÉS KÖRÉBEN TRENYISÁN MÁTÉ RATIO COMMUNIS JOGINTÉZMÉNYEK A HIBÁS TELJESÍTÉS KÖ Az írásom a XXX. OTDK Jogtörténeti Szekciójában indult dolgozatom egy rövid kivonata, melyben a terjedelmi korlátra való tekintettel,

Részletesebben

Molnár István János. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II.

Molnár István János. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. Molnár István János A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. Molnár István János A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok magánjoga Patrocinium Budapest, 2015

Részletesebben

ÜZLETI JOG II. 6. előad. sszegés

ÜZLETI JOG II. 6. előad. sszegés ÜZLETI JOG II. 6. előad adás A teljesítés s (folytatás) A szerződésszeg sszegés 1 Áttekintés: I. A TELJESÍTÉS I.1 A teljesítés módja A.) A teljesítés elvi főszabálya B.) A teljesítés egyéb lényegi kérdései

Részletesebben

SZERZŐDÉSSZEGÉS. Publikációk Tájékoztató Anyagok 2006. december 18. A TELJESÍTÉS MEGTAGA- DÁSA JOGOSULT KÉSEDELME KÖTELEZETT KÉSEDELME MIKOR ÁLL FENN?

SZERZŐDÉSSZEGÉS. Publikációk Tájékoztató Anyagok 2006. december 18. A TELJESÍTÉS MEGTAGA- DÁSA JOGOSULT KÉSEDELME KÖTELEZETT KÉSEDELME MIKOR ÁLL FENN? SZERZŐDÉSSZEGÉS MIKOR ÁLL FENN? A kötelezett késedelembe esik, ha A szerződésben megállapított / a szolgáltatás rendeltetéséből kétségtelenül megállapítható teljesítési idő eredménytelenül eltelt más esetekben,

Részletesebben

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat. Békés Megyei Kormányhivatal. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat. Békés Megyei Kormányhivatal. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Iktatószám: Tárgy: BE/13/00872-0003/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 5600

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

Tudományos publikációs pályázat. Az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeinek dogmatikai szemlélete a 2013. évi V. törvényben

Tudományos publikációs pályázat. Az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeinek dogmatikai szemlélete a 2013. évi V. törvényben Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézete Polgári jogi Tanszék Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért Tudományos publikációs pályázat Az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeinek

Részletesebben

http://gyorugyved.hu Kártérítés vagy kártalanítás?

http://gyorugyved.hu Kártérítés vagy kártalanítás? http://gyorugyved.hu Kártérítés vagy kártalanítás? Habár hangzásra nagyon hasonlítanak, valójában két alapjaiban eltérő jogintézményről van szó. Alapvetően a kártalanítást a kártérítéstől a jogellenesség

Részletesebben

A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai. 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései

A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai. 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései 1 A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései Az áruk, szolgáltatások iránti igényt a gazdaság szereplői érdekeiknek megfelelően, azok által

Részletesebben

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a magyar adás-vétel szabályozása (Ptk.) 1987. évi 20. tvr. az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről

Részletesebben

Munkáltatói kárfelelősség a magánjog tükrében

Munkáltatói kárfelelősség a magánjog tükrében Országos Bírósági Hivatal Mailáth György Tudományos Pályázat Munkáltatói kárfelelősség a magánjog tükrében Közjogi, munkajogi és EU szekció 10. téma Jelige: Progressio 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Miért fontos az alkalmazandó jog meghatározása a határon átnyúló ügyleteknél?

Miért fontos az alkalmazandó jog meghatározása a határon átnyúló ügyleteknél? Miért fontos az alkalmazandó jog meghatározása a határon átnyúló ügyleteknél? Vannak olyan határokon átnyúló ügyletek, amelyek esetében nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy az adott ügylettel kapcsolatos

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA 1/2004. (VI. 17.) SZÁMÚ KOLLÉGIUMI AJÁNLÁSA A HIBÁS TELJESÍTÉS EGYES JOGÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEIRŐL

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA 1/2004. (VI. 17.) SZÁMÚ KOLLÉGIUMI AJÁNLÁSA A HIBÁS TELJESÍTÉS EGYES JOGÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEIRŐL SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA 1/2004. (VI. 17.) SZÁMÚ KOLLÉGIUMI AJÁNLÁSA A HIBÁS TELJESÍTÉS EGYES JOGÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEIRŐL I. A hibás teljesítésből eredő jogai gyakorlása érdekében a jogosultat

Részletesebben

A szó jelentése szerteágazó, még jogi értelemben is

A szó jelentése szerteágazó, még jogi értelemben is A szó jelentése szerteágazó, még jogi értelemben is Polgári jogi felelősség Tágabb értelemben hasonlítható a kénytetőséghez, a jogilag szoríthatósághoz (Grosschmid) Szűkebb értelemben: jogellenesen (kivételesen

Részletesebben

Panaszkezelési kiskáté

Panaszkezelési kiskáté Panaszkezelési kiskáté Milyen jogszabályok vonatkoznak a panaszkezelésre? A kiskereskedelmi egységekben a panaszkezelési tevékenységet elsősorban a fogyasztóvédelemről szóló törvény (1997. évi CLV. törvény)

Részletesebben

Modern vagy konzervatív-e az új Ptk. Kötelmi Könyve?

Modern vagy konzervatív-e az új Ptk. Kötelmi Könyve? Modern vagy konzervatív-e az új Ptk. Kötelmi Könyve? Bevezetés Előadásomat azzal a megállapítással szeretném kezdeni, hogy az új Ptk. vitathatatlanul igen kiemelkedő jogászi teljesítmény, amely nagy körültekintéssel

Részletesebben

A polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés az Európai Unión belül

A polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés az Európai Unión belül A polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés az Európai Unión belül Útmutató jogászoknak Jogérvényesülés 2 Útmutató jogászoknak A polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés az Európai

Részletesebben

Biztosítéki konstrukciók megítélése hitelkockázati fedezetként történő elismerhetőség szempontjából ( közvetett-közvetlen biztosítékok)

Biztosítéki konstrukciók megítélése hitelkockázati fedezetként történő elismerhetőség szempontjából ( közvetett-közvetlen biztosítékok) Biztosítéki konstrukciók megítélése hitelkockázati fedezetként történő elismerhetőség szempontjából ( közvetett-közvetlen biztosítékok) I. TÉNYÁLLÁS A Bank állásfoglalás iránti kérelmében foglalt tényállás

Részletesebben

4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán. Alkotmányos védelem

4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán. Alkotmányos védelem 4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán Alkotmányos védelem Általános alkotmányos védelem A nemek közötti hátrányos megkülönböztetés általános tilalmát a Magyar

Részletesebben

SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS Ha a szolgáltatott dolog minőségileg hibás, az szerződésszegést jelent és a hibás teljesítés következményeit, szavatossági, jótállási igényeket von maga után. A szavatosság és a

Részletesebben

Régi új vagyonjog. Aktuális jogtörténet. Szerző: Kepesné dr. Bekő Borbála

Régi új vagyonjog. Aktuális jogtörténet. Szerző: Kepesné dr. Bekő Borbála Régi új vagyonjog Aktuális jogtörténet Szerző: Kepesné dr. Bekő Borbála 2015. október 2. Budapest A házastársi joghelyzet nem a másik házasfél fölött, hanem annak irányában való jog, csakúgy miként a kötelmi

Részletesebben

2014. Kereskedelmi szerződések joga 1. Bevezetés A legfontosabb változások áttekintése 1

2014. Kereskedelmi szerződések joga 1. Bevezetés A legfontosabb változások áttekintése 1 Kereskedelmi szerződések sek joga 1. MSC 2014 Az új Polgári Törvénykönyv a szerződések jogát érintő legfontosabb változásai. Kötelmi jogi alapok dr. Verebics János, PhD egyetemi 1 Bevezetés A legfontosabb

Részletesebben

HATÁROZAT. k ö t e l e z i,

HATÁROZAT. k ö t e l e z i, Iktatószám: Tárgy: BA/001/00657-0005/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Full Sunny KFT-t

Részletesebben

Tulajdonátruházó szerződések az új Ptk.-ban. Dr. Nagy Csongor István, LL.M., Ph.D., S.J.D. tanszékvezető egyetemi docens ügyvéd

Tulajdonátruházó szerződések az új Ptk.-ban. Dr. Nagy Csongor István, LL.M., Ph.D., S.J.D. tanszékvezető egyetemi docens ügyvéd Tulajdonátruházó szerződések az új Ptk.-ban Dr. Nagy Csongor István, LL.M., Ph.D., S.J.D. tanszékvezető egyetemi docens ügyvéd A tulajdonátruházó szerződések [6:215. - 6:237. ] XXXII. Fejezet: Az adásvételi

Részletesebben

1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu

1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu 1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu JÓTÁLLÁSI JEGY Termék megnevezése:... Termék típusa/cikkszáma: Termék gyártási száma : Vásárlás id pontja: 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében dr. Farkas Mária Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Budapest, 2014. szeptember 19. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 HU 81 A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A szerződésszegési szabályok változása. az új Ptk.-ban. I. rész 2014 / 2

HÍRLEVÉL. A szerződésszegési szabályok változása. az új Ptk.-ban. I. rész 2014 / 2 HÍRLEVÉL A szerződésszegési szabályok változása az új Ptk.-ban 2014 / 2 I. rész A 2014. március 15-én hatályba lépett új Ptk., a 2013. évi V. törvény, amely sok tekintetben megváltoztatta a korábbi Ptk.,

Részletesebben

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA 3/2004. (VI. 17.) SZÁMÚ KOLLÉGIUMI AJÁNLÁSA A KÉSEDELMI ÉS AZ ÜGYLETI KAMAT EGYES KÉRDÉSEIRŐL

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA 3/2004. (VI. 17.) SZÁMÚ KOLLÉGIUMI AJÁNLÁSA A KÉSEDELMI ÉS AZ ÜGYLETI KAMAT EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA 3/2004. (VI. 17.) SZÁMÚ KOLLÉGIUMI AJÁNLÁSA A KÉSEDELMI ÉS AZ ÜGYLETI KAMAT EGYES KÉRDÉSEIRŐL A Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma az illetékességi területéhez

Részletesebben

Az új fizetési meghagyásos eljárás néhány alkotmányos és uniós jogi vonatkozása

Az új fizetési meghagyásos eljárás néhány alkotmányos és uniós jogi vonatkozása Pákozdi Zita egyetemi tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Az új fizetési meghagyásos eljárás néhány alkotmányos és uniós jogi vonatkozása

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása:

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása: A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP Rádiós fürdőszobai óra Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát

Részletesebben

A környezetbe való beavatkozással járó beruházások. engedélyezési problémái a közösségi jogban

A környezetbe való beavatkozással járó beruházások. engedélyezési problémái a közösségi jogban A környezetbe való beavatkozással járó beruházások engedélyezési problémái a közösségi jogban 2010. január 11-én került megrendezésre a A környezetbe való beavatkozással járó beruházások engedélyezési

Részletesebben

Majd 2010. augusztus 1-én önkényesen, minden indoklás nélkül felbontotta a kölcsönszerződést az OTP Bank.

Majd 2010. augusztus 1-én önkényesen, minden indoklás nélkül felbontotta a kölcsönszerződést az OTP Bank. Alábbi keresetlevelemet elsősorban sorban azoknak a devizaalapu kölcsönszerződést megkötő adósoknak ajánlom, akik már elveszítették az otthonukat. Természetesen alkalmazható azoknál is, akiknek kára nem

Részletesebben

Polgári Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2007. évben megjelent határozatok

Polgári Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2007. évben megjelent határozatok POLGÁRI KOLLÉGIUM Polgári Szakág Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2007. évben megjelent határozatok ÍH 2007/1/21. Az eljáró bíróság részéről az eljárási határidők be nem tartása jellegénél

Részletesebben

ÉRVÉNYTELENSÉG MEGTÁMADÁSI OKOK

ÉRVÉNYTELENSÉG MEGTÁMADÁSI OKOK ÉRVÉNYTELENSÉG DR. BARZÓ TÍMEA PHD EGYETEMI DOCENS, ÜGYVÉD EGÉSZSÉGÜGYI SZAKJOGÁSZ MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR POLGÁRI JOGI TANSZÉK 2014. 1 ALAPVETÉSEK FELEK CÉLJA: Kölcsönös és egybehangzó

Részletesebben

Vedd a neten! webshop minősítő workshop. 14 napos határidő és egyéb új szabályok az elállási jogban. dr. Kriesch Attila Igazgató

Vedd a neten! webshop minősítő workshop. 14 napos határidő és egyéb új szabályok az elállási jogban. dr. Kriesch Attila Igazgató Vedd a neten! webshop minősítő workshop 14 napos határidő és egyéb új szabályok az elállási jogban (2013. március 6. ) dr. Kriesch Attila Igazgató Az előadás célja Új, hazánkban 2014-től alkalmazandó uniós

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

Új kereskedelmi szerződések a Ptk.-ban

Új kereskedelmi szerződések a Ptk.-ban Új kereskedelmi szerződések a Ptk.-ban 1. FORGALMAZÁSI SZERZŐDÉS A forgalmazási szerződés fogalma A szállító meghatározott ingó dolognak (terméknek) a forgalmazó részére történő eladására, a forgalmazó

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ 1 / 16 2016.03.29. 10:49

ELSŐ RÉSZ 1 / 16 2016.03.29. 10:49 1 / 16 2016.03.29. 10:49 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről 2016.03.24 9 2013. évi CLXXVII.

Részletesebben

Az elévülés szabályai

Az elévülés szabályai Az elévülés szabályai Szerző: Szimuly László 2013. október 31. Bevezetés A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az elévülést a szerződés megszűnésének egyes esetei című fejezetben tárgyalja.

Részletesebben

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Szalayné Sándor Erzsébet PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Európa Központ Szeged, 2010. november

Részletesebben

Budapest, 2014. szeptember 22. Oldal 1 / 6

Budapest, 2014. szeptember 22. Oldal 1 / 6 POLGÁRI JOG ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 2014/2015. őszi félév "A" tételek 1/A. 2/A. 3/A. 4/A. 5/A. 6/A. 7/A. A polgári jog fogalma, tárgya, helye és összefüggései a jogrendszerben. A magánjog története Nyugat-Európában

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA 25 JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát

Részletesebben

CIVILISZTIKA IV. HIBÁS TELJESÍTÉS, KELLÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS, TERMÉKSZAVATOSSÁG. Kőhidi Ákos

CIVILISZTIKA IV. HIBÁS TELJESÍTÉS, KELLÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS, TERMÉKSZAVATOSSÁG. Kőhidi Ákos CIVILISZTIKA IV. HIBÁS TELJESÍTÉS, KELLÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS, TERMÉKSZAVATOSSÁG Kőhidi Ákos Hibás teljesítés - 6:157-178. Visszterhes szerződéseknél De ingyenes szerződéseknél is lehet a kötelezettnek

Részletesebben

A HIBÁS TELJESÍTÉS ÉS KÖVETKEZMÉNYEI A SZAVATOSSÁG, A JÓTÁLLÁS ÉS A KÁRTÉRÍTÉS EGYES KÉRDÉSEI

A HIBÁS TELJESÍTÉS ÉS KÖVETKEZMÉNYEI A SZAVATOSSÁG, A JÓTÁLLÁS ÉS A KÁRTÉRÍTÉS EGYES KÉRDÉSEI A P É C S I Í T É LŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA 2011.EL.II.C.25. A HIBÁS TELJESÍTÉS ÉS KÖVETKEZMÉNYEI A SZAVATOSSÁG, A JÓTÁLLÁS ÉS A KÁRTÉRÍTÉS EGYES KÉRDÉSEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DR. JUHÁSZ LÁSZLÓ KOLLÉGIUMVEZETŐ

Részletesebben

Hatálytalan a szerződés, ha érvényesen létrejött, mégsem fűződik hozzá joghatás (pl. felfüggesztő vagy bontó feltétel miatt)

Hatálytalan a szerződés, ha érvényesen létrejött, mégsem fűződik hozzá joghatás (pl. felfüggesztő vagy bontó feltétel miatt) Nincs szerződés, ha hiányzik fogalmának alapja: az akaratnyilatkozat. Nem létezik a szerződés, ha a felek nem állapodtak meg a lényeges kellékekben vagy ha a szerződés tartalma nem állapítható meg, a felek

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Gf.I.30.307/2007/8.szám A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla a Dr. Kispál Sándor ügyvéd által képviselt (I.rendő felperes neve, címe) alatti székhelyű

Részletesebben

Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben Készítette: Friedrichné Irmai Tünde A reklamáció intézése - Kis boltokban az eladó feladata - Nagyobb kereskedelmi egységekben a vezető intézi

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Dr. Kovács László Email: kovacs.laszlo@gtk.szie.hu Főbb témakörök 1. Röviden a Ptk. szerkezetéről 2. Átállási határidők - a régiről az

Részletesebben

A fogyasztóvédelem polgári jogi eszközei I.) FOGYASZTÓVÉDELMI ASPEKTUSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TISZTESSÉGTELEN SZERZŐDÉSI

A fogyasztóvédelem polgári jogi eszközei I.) FOGYASZTÓVÉDELMI ASPEKTUSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TISZTESSÉGTELEN SZERZŐDÉSI A fogyasztóvédelem polgári jogi eszközei I.) FOGYASZTÓVÉDELMI ASPEKTUSOK AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVBEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TISZTESSÉGTELEN SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fazekas Judit, egyetemi tanár

Részletesebben

A határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó szabályozás fejlődése. az Európai Unióban az 1968-as Brüsszeli Egyezménytől napjainkig

A határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó szabályozás fejlődése. az Európai Unióban az 1968-as Brüsszeli Egyezménytől napjainkig A határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó szabályozás fejlődése az Európai Unióban az 1968-as Brüsszeli Egyezménytől napjainkig Szerző: dr. Varga Nóra Budapest, 2015. augusztus 27. A bírósági

Részletesebben

Kihez forduljunk, ha a megvásárolt termékkel kapcsolatban minőségi kifogásunk van?

Kihez forduljunk, ha a megvásárolt termékkel kapcsolatban minőségi kifogásunk van? Fogyasztói jogok hibás termék esetén Minden ember életében előfordul, hogy a legnagyobb körültekintés ellenére olyan terméket vásárol meg, melyről utóbb kiderül, hogy hibás vagy nem felel meg szerződésben

Részletesebben

Dologi - és kötelmi jogi rendelkezések

Dologi - és kötelmi jogi rendelkezések 3. sz. melléklet Dologi - és kötelmi jogi rendelkezések I. A Ptké-hez kapcsolódó javaslatok és észrevételek: 1) A Ptké. 53. -hoz: 1.1. Javaslat: A Ptké. 53. -a az alábbiak szerint módosul: 53. A Ptk. hatálybalépése

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA )

AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA ) 1 AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA ) Tételek: 1. Az Európai Közösségek és az Unió jogának alapvonalai. A magyar csatlakozás 2. Az Európai Unió szervezete: Bizottság, Európai Parlament,

Részletesebben

KÖTELMI JOG Hatodik Könyv. A kötelmek keletkezhetnek. Kik között jön létre a kötelem? KÖTELEM ELÉVÜL. A kötelmi jogviszony jellegzetességei:

KÖTELMI JOG Hatodik Könyv. A kötelmek keletkezhetnek. Kik között jön létre a kötelem? KÖTELEM ELÉVÜL. A kötelmi jogviszony jellegzetességei: KÖTELMI JOG Hatodik Könyv Kötelem: kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás teljesítésének követelésére. MIRE IRÁNYULHAT? valamely dolog adására, tevékenységre, tevékenységtől

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43.

A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43. A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

Általános áttekintés a jogforrások rendszeréről

Általános áttekintés a jogforrások rendszeréről Általános áttekintés a jogforrások rendszeréről Közjogi természető keretek: belsı nemzeti jogok engedélyezési rendje nemzetközi szerzıdések szokásjog Magánjogi keretek: szerzıdések jogszabályok jogszabálynak

Részletesebben

A kis értékű követelések európai eljárása. A Parlament és a Tanács 861/2007/EK Rendelete

A kis értékű követelések európai eljárása. A Parlament és a Tanács 861/2007/EK Rendelete A kis értékű követelések európai eljárása A Parlament és a Tanács 861/2007/EK Rendelete Célja: - a hozzáférés megkönnyítése - a jogviták rendezésének egyszerűsítése, gyorsítása - az ítéletek elismerésének

Részletesebben

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvények összevetése különös tekintettel

Részletesebben

Házasságban, társaságban - házastársi közös vagyon a cégben

Házasságban, társaságban - házastársi közös vagyon a cégben Házasságban, társaságban - házastársi közös vagyon a cégben A Ptk.-ba beépült bírói gyakorlat Dr. Csűri Éva A vagyonközösséghez tartozó társasági részesedések megosztásának módja I. A gazdasági társasági

Részletesebben

BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK

BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK ÉPÍTÉSI JOG BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK DR. LŐRINCZ ÉVA SZERZŐDÉSJOGI ALAPISMERETEK 2 A SZERZŐDÉS A szerződés: két vagy több

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai A shop.kezmu.hu webáruházban eladásra kínált termékek képezik a vállalkozó és a vásárlók közötti szerződés tárgyát. A vásárolni

Részletesebben

A MAGÁNJOG OKTATÁSA TEKINTETTEL AZ ALAPTÖRVÉNYRE ÉS AZ ÚJ PTK-RA A MAGÁNJOGOT OKTATÓK EGYESÜLETE DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

A MAGÁNJOG OKTATÁSA TEKINTETTEL AZ ALAPTÖRVÉNYRE ÉS AZ ÚJ PTK-RA A MAGÁNJOGOT OKTATÓK EGYESÜLETE DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR A MAGÁNJOG OKTATÁSA TEKINTETTEL AZ ALAPTÖRVÉNYRE ÉS AZ ÚJ PTK-RA TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A ÉS A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KARA SZERVEZÉSÉBEN. 2013. JÚNIUS 14-15. SZÉCHENYI

Részletesebben

GÁRDOS PÉTER: AZ ENGEDMÉNYEZÉS

GÁRDOS PÉTER: AZ ENGEDMÉNYEZÉS A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI GÁRDOS PÉTER: AZ ENGEDMÉNYEZÉS ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KONZULENS: DR. MENYHÁRD ATTILA, PHD BUDAPEST, 2008 I. A KITŰZÖTT KUTATÁSI FELADAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA...3

Részletesebben

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgy neve Neptun kódja: Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Erős előfeltétel: Gyenge előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e

Részletesebben

A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról

A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról Gazdaság és Jog A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról I. Az előzmények 1. Régi kodifikációs szabály szerint a jogelméleti viták eldöntésére nem a jogalkotó hivatott. Különösen igaz ez a

Részletesebben

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON PH.D. ÉRTEKEZÉS MISKOLC 2015 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Ingatlan- nyilvántartás igénybevétele a bírósági végrehajtás során

Ingatlan- nyilvántartás igénybevétele a bírósági végrehajtás során Ingatlan- nyilvántartás igénybevétele a bírósági végrehajtás során Ingatlan- nyilvántartás a bírósági végrehajtási eljárásban a vagyonkutatástól az árverési vétel hatályáig Szerző: Dr. Király András polgári

Részletesebben

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések és javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések és javaslatok II. Részletes megállapítások 365 Jelentés az önkormányzatoknak az ÁPV Rt-től járó - a belterületi föld értékének megfelelő - vagyonrészesedések átadási körülményeinek vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések

Részletesebben

Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete

Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete Sulyok Tamás Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete PhD értekezés doktori tézisei I. A kutatási téma előzményeinek rövid összefoglalása: Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzetéről a kelet közép -

Részletesebben

Összeállította: Sallai András. Fogyasztóvédelem

Összeállította: Sallai András. Fogyasztóvédelem Összeállította: Sallai András Fogyasztóvédelem A fogyasztóvédelem szereplői Állam Szabályozás Finanszírozás Ellenőrzés Jogok Ha a termék megfelel CE jelölést kap CE jelöléssel kell ellátni az EU-ban a

Részletesebben

dr. Zavodnyik József június 14.

dr. Zavodnyik József június 14. dr. Zavodnyik József 2016. június 14. 2014/104/EU irányelv a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes

Részletesebben