Farkas Corinna Vezető Tanácsadó Garabonc, Fő utca Nemes Bertalan Építész Geiszler Róbert Építész Óbuda Építész Stúdió Kft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Farkas Corinna Vezető Tanácsadó Garabonc, Fő utca 121 8 7 4 7 Nemes Bertalan Építész Geiszler Róbert Építész Óbuda Építész Stúdió Kft."

Átírás

1 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 61275/2008. Cím: Sürgősségi előterjesztés a Russ villa rekonstrukciójára, többcélú közösségi hasznosítására vonatkozó projekt TIOP 1.2.1/08/jelű, "AGÓRA multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása" című pályázatra történő benyújtása ügyében Előterjesztő: Dr. Fodor Tamás polgármester Az előterjesztést megkapta: - Törvényességi véleményezésre bemutatva: Meghívottak: Farkas Corinna Vezető Tanácsadó Garabonc, Fő utca Nemes Bertalan Építész Geiszler Róbert Építész Óbuda Építész Stúdió Kft. Budapest,

2 Előadó k: Kunigunda utca Kuslits Tibor városi főépítész Nagy István Osztályvezető Tisztelt Közgyűlés, Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése május 9-én tárgyalta a 53/2008.(II.28.) Kgy. határozatával elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégia módosításáról szóló előterjesztést, melynek tartalma többek között egy, a korábbiakban nem nevesített projekt, a Russ villa rekonstrukciójának, közösségi célú hasznosításának a megjelenítése volt. Jelen előterjesztés e korábban fejlesztési stratégiába foglalt projekt pályázati anyaga benyújtásának érdekében született. A város polgárai pontosan tudják, hogy Sopron belvárosának egyik kiemelkedően értékes épülete a Russ villa, amely eredeti funkcióját már a II. világháború előtt elvesztve, több mint ötven éves zeneiskolai működés után immár 2003 óta használaton kívül, üresen áll. Ez az állapot minden nappal növeli az épület értékeinek veszteségeit, állaga, műszaki állapota gyors romlását eredményezi. Az épület megmentése érdekében a villa felújítására és benne közösségi funkciójú terek kialakítására Sopron Önkormányzata AGÓRA - Multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása címmel pályázatot kíván benyújtani. A pályázat benyújtásának közeli határideje május 30. tette szükségessé a sürgősségi előterjesztést. A tervek szerint az újjáalakított épület egyrészt civil központként működne, irodai, oktató és tárgyalótermi lehetőséget nyújtva a különféle civil szervezeteknek, köztük a nemzetiségi, környezetvédelmi, stb. egyesületeknek. Másrészt itt kap majd helyet a kistérségi közművelődési tanácsadó iroda és további információs irodák. A városban és környékén szétszórtan működő zene-, ének-, tánckarok próbateremhez juthatnak a villában, továbbá a soproni borturizmus fejlesztése érdekében létrejött Bormarketing műhely és bormúzeum is e házban fog működni. Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése millió Ft összegű folyószámlahitelkeretének fedezetéül 15/2008. (II. 28.) számú határozatában (1. számú melléklet) felajánlotta a 3068 hrsz.-ú Russ villát. A tárgyév május 9.-i rendkívüli Közgyűlés 128/2008. (V.9.) határozatával (2. számú melléklet) felkérte a polgármestert, hogy Russ villa rekonstrukciójára, hasznosítására pályázatot nyújtson be. A pályázati kiírás értelmében igazolni kell az ingatlan tehermentes állapotát. A Russ villa hitelfedezet alóli kivonásának feltétele egy legalább azonos fedezetértéket képviselő ingatlan felajánlása. Előterjesztőként javaslom a 2206/1 hrsz.-ú Széchenyi tér 1-3. szám alatti ingatlan felajánlását. Amennyiben a Széchenyi tér 1-3. szám alatti ingatlan fedezeti értéke a Russ villa értékét meghaladja, a jelenleg fedezet alatti más ingatlanokat is fedezet alól ki kívánunk vonni.

3 A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslatokat támogassa. A döntéshez az SZMSZ 53. (1) bekezdése alapján egyszerű többség szükséges. I. Határozati javaslat: Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a Russ villa rekonstrukciójáról szóló, többcélú közösségi hasznosítására vonatkozó projekt tervezetét a TIOP 1.2.1/08/jelű, "AGÓRA multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása" című pályázatra az Önkormányzat nevében nyújtsa be. Felelős: Dr. Fodor Tamás Polgármester II. Határozati javaslat: Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Russ villa rekonstrukciójára, többcélú közösségi hasznosítására vonatkozó projekt TIOP 1.2.1/08/jelű, "AGÓRA multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása" című pályázatra történő benyújtása kapcsán maximum 185 millió Ft-ot, mint szükséges önrészt biztosít a projekt megvalósíthatósága érdekében. A fedezet Sopron Megyei Jogú Város évi költségvetéséről szóló 4/2008. (II.29.) rendelet 21. (1) bek. alapján Céltartalékok címrend soron szereplő Önkormányzati pályázatokhoz önrészről átcsoportosításra kerül új feladatként. A Közgyűlés egyben felkéri a polgármestert, hogy ez az összeg a évi költségvetésbe beépítésre kerüljön a következő rendelet módosításkor, átvezetéséről gondoskodjék. Felelős: Dr. Fodor Tamás Polgármester III. Határozati javaslat: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a millió Ft összegű folyószámla-hitelkeret további fedezeteként felajánlja a 2206/1 hrsz.-ú Széchenyi tér 1-3. szám alatti ingatlant. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a folyószámla-hitelkeret fedezetéül felajánlott 2206/1 hrsz.-ú ingatlan fedezetértékének

4 figyelembevételével a hrsz.-ú, Sopron, Erzsébet u. 12. szám alatti ingatlan, valamint más, jelenleg hitelfedezetet képező ingatlanok vonatkozásában is a hitelfedezet alóli kivonásra a szükséges intézkedéseket tegye meg. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a fenti feltételek melletti hitelszerződés-módosítás megkötésére. Felelős: Dr. Fodor Tamás Polgármester Sopron, május 7. Dr. Fodor Tamás polgármester 1. számú melléklet: 15/2008. (II. 28.) Kgy. határozat 2. számú melléklet: 128/2008. (V. 9.) Kgy. határozat

5 Jegyzőkönyvi kivonat 1. számú melléklet Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata február 28-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére 15/2008. (II. 28.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) folyószámlahitel igénybevételét rendeli el. A hitel célja:a működési bevételek-kiadások időbeli ütemeltolódásának áthidalása A hitel összege: A hitel futamideje: Ft 1 év A hitel kamata: 3 hónapos CHFLIBOR + 0,5% A hitel rendelkezésre tartási jutaléka: 0,2% Hitelfedezet: A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja. Az Önkormányzat a hitel fedezeteként felajánlja valamennyi költségvetési bevételét, mindenkori helyi adóbevételeinek OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezését, valamint a tulajdonában álló következő soproni ingatlanokat: Helyrajzi szám Cím Megnevezés 6703/1 Sopron, Egeredi utca lakóház, udvar 2818 Sopron, Mátyás király volt középiskolai

6 u. 18. kollégium 3068 Sopron, Erzsébet u. volt Zeneiskola Sopron, Kossuth u. 5. Ipartelep 3296 Sopron, Ady Endre út Gyermek és Ifjúsági 10. Központ 2135/A/5 Sopron, Várkerület 43. üzlet 2135/A/6 Sopron, Várkerület 43. üzlet 2135/A/7 Sopron, Várkerület 43. üzlet 2135/A/8 Sopron, Várkerület 43. raktár 2135/A/9 Sopron, Várkerület 43. iroda 2135/A/10 Sopron, Várkerület 43. iroda 2135/A/11 Sopron, Várkerület 43. iroda A Közgyűlés nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 88. (2) bekezdésében meghatározott korlátozás alá. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a fenti feltételek melletti hitelszerződés megkötésére. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester K.m.f. Dr. Fodor Tamás polgármester Dr. Dobos József jegyző

7 2. számú melléklet Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata május 9-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2008. (II. 28.) Kgy. határozatával elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégia módosításáról 128/2008. (V. 9.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy Integrált Városfejlesztési Stratégiájában a Russ villa rekonstrukciójának és hasznosításának tervét a TIOP 1.2.1/08/jelű, AGÓRA multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása című pályázat keretében, nevesítve jeleníti meg. Felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: Határidő: dr. Fodor Tamás polgármester azonnal K.m.f. Dr. Fodor Tamás polgármester Dr. Dobos József jegyző

CÍM: Előterjesztés folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére, valamint kötvénykibocsátásra. Dr. Simon István alpolgármester

CÍM: Előterjesztés folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére, valamint kötvénykibocsátásra. Dr. Simon István alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40.597/2010. CÍM: Előterjesztés folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére, valamint kötvénykibocsátásra Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 20-ai rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 20-ai rendkívüli üléséről. 40.375-5/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 20-ai rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző, köztisztviselők és a meghívottak

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 7-A/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 26- án 19.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Mérges, Béke tér 14. 8/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. szeptember 13án a Mérges Községházban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25-én,

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-377/2012/6. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2012. április 25. 6. számú jegyzőkönyv 1 Határozatok: 25/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én (kedd) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó RENDKÍVÜLI ülésére

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 70/2010. (VI. 29.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi a napirendi pontok közé A KKÁMK esélyegyenlőségi intézkedési tervének megtárgyalása és elfogadása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. október 18-án megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. október 18-án megtartott üléséről Az ülés helye: Községháza Lórév, Dundity Alexa utca 43. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint J e g y z ő k ö n y v Lórév Község Képviselő-testületének 2012. október 18-án megtartott üléséről

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2013. június 26-én 14.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2013. június 26-én 14.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 645-139/2013. szám 139/2013. számú Képviselő-testületi határozat: Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a napirendek közé -,,Az I. sz. felnőtt fogorvosi körzet ellátása -,,A IV.sz. felnőtt

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére 4790-1/2012. E LŐ T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére Tárgy: Folyószámla-hitelkeret és munkabérhitel felvétel szerződés felülvizsgálata Előterjesztő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 25-én (csütörtökön) 17.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 25-én (csütörtökön) 17.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 25-én (csütörtökön) 17.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bárány Dezsőné Császárné Kovács Erzsébet Hatoss Gábor Id. Nagy Ignác képviselők Tolnai Ferenc képviselők Burányi Bernadett körjegyző

JEGYZŐKÖNYV. Bárány Dezsőné Császárné Kovács Erzsébet Hatoss Gábor Id. Nagy Ignác képviselők Tolnai Ferenc képviselők Burányi Bernadett körjegyző JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. július 28-án (szerdán) 16.30 órai kezdettel tartott nyílt képviselő-testületi ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza, Polgármesteri

Részletesebben

Jelen vannak: Füzesséri József polgármester Laczkó Lászlóné alpolgármester Dr. Ambrus Barnabás, Pohubi József és Takács Lászlóné képviselők.

Jelen vannak: Füzesséri József polgármester Laczkó Lászlóné alpolgármester Dr. Ambrus Barnabás, Pohubi József és Takács Lászlóné képviselők. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/36/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 22. napján 7.30 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. június 26-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. június 26. Határozat:

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére 505-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére Tárgy: Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán TP-1-2011/627 jelű pályázat önerejének

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. április 28-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/144-30/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. július 22-én (szerdán) 17.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. július 22-én (szerdán) 17.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. július 22-én (szerdán) 17.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Igazoltan távol:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 24-én (hétfő) 19.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 24-én (hétfő) 19.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 24-én (hétfő) 19.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-6/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 31-i rendkívüli ülésére Tárgy: A) Eplényi temető

Részletesebben