J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének április 20-ai rendkívüli üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 20-ai rendkívüli üléséről."

Átírás

1 /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének április 20-ai rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző, köztisztviselők és a meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint. Köszöntöm a Közgyűlés jelenlévő tagjait, megállapítom, hogy a Közgyűlés határozatképes, a 26 képviselőből 20 van jelen. Rendkívüli ülésünkön minden döntéshez minősített többség szükséges. Kérem, a kiosztott meghívónak megfelelően szavazzunk a napirend elfogadásáról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 21 képviselő van jelen. A döntéshez minősített többség szükséges. Napirend elfogadása: A Közgyűlés 21 igen egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta és meghozta a következő határozatot: 84/2009. (IV. 20.) Kgy. H a t á r o z a t : 1. Előterjesztés áthidaló jellegű, valamint E Ft összegű folyószámla hitelkeret/évente megújítandó áthidaló hitel szerződés megkötéséről (Zárt ülés tartható!) 2. Előterjesztés a Hegykő-Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról, Alapító Okiratának elfogadásáról 3. Előterjesztés az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködés Programhoz benyújtandó A 2009-es Haydn emlékév nemzetközi piaci értékesítése című, nemzetközi partnerséggel megvalósuló pályázatban való együttműködésről

2 1. napirendi pont: Előterjesztés áthidaló jellegű, valamint E Ft összegű folyószámla hitelkeret/évente megújítandó áthidaló hitel szerződés megkötéséről Rádonyi László, a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság mindkét határozati javaslatot 6 egyhangú igen szavazattal támogatta. Hruby József, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a I. határozati javaslatot 4 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett, a II. határozati javaslatot 5 igen 2 nem szavazattal fogadta el. Biczi László képviselő: Arról van szó, hogy felveszünk egy újabb áthidaló hitelt, amíg az OTP Bank-nál lezárjuk a folyószámlahitelt és megnyílik az ERSTE Banknál. Nem értem, hogy az előterjesztés miért 2,8 Mrd Ft-ról szól. Felmerül a kérdés, hogy ez a hitelfelvétel nem közbeszerzés köteles-e? Csak akkor nem az, ha nem veszünk fel ekkora összeget. A jelenlegi folyószámlahitelünk több mint 500 M Ft-tal kisebb. Ott áll lekötve pénz, olcsóbb lenne abból felhasználni. A kötvénykibocsátás, számlavezetés váltás elindításakor ezzel számolni kellett volna. Az előterjesztés így ingatag, több információnk nincs. Hruby József képviselő: A Pénzügyi Bizottság ülésén már kifejtettem a véleményem. Újabb hitelfelvétel van előttünk, tavalyi év decemberében 1 Mrd Ft, januárjában 7 Mrd Ft, márciusban újabb és most a legújabb. Átláthatatlan láncolat, ami csak pénzbe kerül a városnak. Miért alakult ki ez a helyzet? A szeptember 25-ei közgyűlés után, a kötvénykibocsátás elfogadására egy hétre kitört a pénzügyi válság, és a tanulmány, ami alapján ez a lépés történt, mehetett a kukába. Ezután pályázatkiírás volt, a vége pedig az lett, hogy az önkormányzat bankot váltott. Az ERSTE Bank ezt úgy érte el nagyon ügyesen, hogy az önkormányzatot végig az orránál fogva vezette. A közérthetőség miatt mondok egy példát. Mintha én bútort szeretnék venni, és azt piaci áron adják, ha ehhez egy családi házat is veszek. A kötvénykibocsátáshoz számlavezető bankot kellett váltani. Ez a közbeszerzési törvény tudatos kijátszása. A I. határozati javaslat 2,8 Mrd Ft hitel felvétele közbeszerzés nélkül. Ha ezt a határozatot az önkormányzat elfogadja, tudatosan törvényt sért. Szeptember 25-től markánsan megjelenik, hogy pénzügyi kérdésekben kellő pénzügyi tapasztalattal nem rendelkező emberek hoznak döntést a városban, ami százmilliós kárt okoz. 2

3 Havas András alpolgármester: Biczi László képviselő úr felvetésére szeretnék reagálni. Az ERSTE Bankkal kötött szerződés bizonyos dolgokat megenged, másokat nem. Ezzel fogunk élni. Hruby József képviselő úr felvetésére elmondanám, hogy az OTP Bank fontos partnere volt az önkormányzatnak. Többször tárgyaltam a régióigazgatóval és több munkatársával is. Az OTP Bank úgy döntött, hogy nem akarja Sopron önkormányzatát finanszírozni. Nem adott ajánlatot a felhívásunkra és a folyószámlahitel módosításánál a kondíciókat úgy változtatta meg, ami arra utalt, hogy nem kíván velünk együttműködni. Az átmeneti hitelek és a kötvénykibocsátás átláthatatlan láncolat? Mindenki megértette képviselőtársamon kívül. Kritizálta a MÁTRIX tanulmányt. A holnapi bizottsági ülésen jelen lesz könyvvizsgáló úr, aki erről ellentétesen vélekedett. A közbeszerzési törvény kijátszását visszautasítom. Nyilván olyan hitelfelvételre készülünk, ami a közbeszerzési törvénynek megfelel. A pénzügyi hozzáértésről: mintha képviselőtársam rosszul viselné, hogy a válság ellenére Sopron város eddig a forrásbevonást jól meg tudta oldani. Biczi László képviselő: Az nekem is érdekem, hogy az önkormányzat tudja finanszírozni saját magát. Jövőre nagy baj lesz. Hogy miért ment el az OTP? Azon lehet vitatkozni. Szerintem a város hitelgazdálkodási politikája fals. Példákat sorolnék fel: folyószámla hitelkeret devizára váltása akkor, mikor nagyon erős volt a forint, a meglévő devizakeretek át nem váltása, a kötvénykibocsátás elhúzása. Nem szabadott volna ennyire kiélezni. Ez nemcsak utólag okoskodás. Ebből jött a kényszerhelyzet, hogy most egyik áthidaló hitellel váltjuk ki a másikat. Havas András alpolgármester: Utólag könnyű mondani, hogy miért nem tettük ezt, vagy azt. Ezeket a kérdéseket nehéz előre látni. Az áthidaló hitelek technikai és rövid időre szóló hitelfelvételek, ezeket idekeverni nem tartom helyénvalónak. Hruby József képviselő. Az önkormányzat adott piaci helyzetet vizsgálva mindig rossz döntést hozott. Erre mondtuk azt, hogy nem kellő szakmaisággal történtek a döntések és több százmillió forintos kárt okoztak a városnak. Ezt lehetne jobban csinálni főként úgy, hogy mindent időben teszünk. Egy hét múlva lejár az OTP folyószámlahitel, ezt december óta tudjuk, és most rendkívüli közgyűlésen kezdünk kapkodni. Mintha a döntéshozók nem hoznák meg időben a döntéseiket. Nem tudom, ennek mi az oka. Tervszerűen és célszerűen, a jó gazda gondosságával kellene kezelni ezeket a dolgokat. Havas András alpolgármester: Visszautasítom ezeket a megállapításokat és javaslom, hogy Hruby József képviselő úr a főkönyvelő úrral, mint pénzügyi szakemberrel egyeztesse ezeket a dolgokat. Kérem, szavazzunk a I. határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 20 képviselő van jelen. A döntéshez minősített többség szükséges. 3

4 A Közgyűlés 15 igen és 5 nem szavazattal a I. határozati javaslatot elfogadta, és meghozta a következő határozatot: 85/2009. (IV. 20.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a forgóeszköz-hitelkeret szerződés következő feltételek melletti igénybevételét rendeli el. A hitel célja: a működési bevételek-kiadások időbeli ütemeltolódásának áthidalása A hitel összege: maximum ,- Ft A hitel lejárata: maximum június 30. A hitel kamata: 1 hónapos BUBOR + 1,5% A hitel rendelkezésre tartási jutaléka: 0,5%/év Hitelkezelési díj: 0% Hitelfedezet: Az Önkormányzat a hitel fedezeteként felajánlja a tulajdonában álló következő soproni ingatlanokat második ranghelyi bejegyzésre: Helyrajzi szám Cím Megnevezés 6703/1 Sopron, Egeredi utca lakóház, udvar 2818 Sopron, Mátyás király u. 18. Volt középiskolai kollégium 3068 Sopron, Erzsébet u. 12. Volt Zeneiskola 3158 Sopron, Kossuth u. 5. Ipartelep 3296 Sopron, Ady Endre út 10. Gyermek- és Ifjúsági Központ 2135/A/5 Sopron, Várkerület 43. Üzlet 2135/A/6 Sopron, Várkerület 43. Üzlet 2135/A/7 Sopron, Várkerület 43. Üzlet 2135/A/8 Sopron, Várkerület 43. Raktár 2135/A/9 Sopron, Várkerület 43. Iroda 2135/A/10 Sopron, Várkerület 43. Iroda 2135/A/11 Sopron, Várkerület 43. Iroda 2206/1 Sopron, Széchenyi tér 1-3. A Közgyűlés hozzájárul továbbá a hitelkeret erejéig a mindenkori folyószámlára vonatkozó inkasszójog, valamint bankszámla-követelésre alapított zálogjog létesítéséhez. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a fenti feltételek melletti szerződések megkötésére. 4

5 Kérem, szavazzunk a II. határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 20 képviselő van jelen. A döntéshez minősített többség szükséges. A Közgyűlés 15 igen és 5 nem szavazattal a II. határozati javaslatot elfogadta, és meghozta a következő határozatot: 86/2009. (IV. 20.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a folyószámla-hitelkeret/évente megújítandó áthidaló hitel szerződés következő feltételek melletti igénybevételét rendeli el: A hitel célja: a működési bevételek-kiadások időbeli ütemeltolódásának áthidalása A hitel összege: ,- Ft A hitel lejárata: maximum június 30. A hitel kamata: 1 hónapos BUBOR + 1,5% A hitel rendelkezésre tartási jutaléka: 0,5%/év Hitelkezelési díj: 0% Hitelfedezet: Az Önkormányzat a hitel fedezeteként felajánlja a tulajdonában álló következő soproni ingatlanokat: Helyrajzi szám Cím Megnevezés 6703/1 Sopron, Egeredi utca lakóház, udvar 2818 Sopron, Mátyás király u. 18. Volt középiskolai kollégium 3068 Sopron, Erzsébet u. 12. Volt Zeneiskola 3158 Sopron, Kossuth u. 5. Ipartelep 3296 Sopron, Ady Endre út 10. Gyermek- és Ifjúsági Központ 2135/A/5 Sopron, Várkerület 43. Üzlet 2135/A/6 Sopron, Várkerület 43. Üzlet 2135/A/7 Sopron, Várkerület 43. Üzlet 2135/A/8 Sopron, Várkerület 43. Raktár 2135/A/9 Sopron, Várkerület 43. Iroda 2135/A/10 Sopron, Várkerület 43. Iroda 2135/A/11 Sopron, Várkerület 43. Iroda 2206/1 Sopron, Széchenyi tér 1-3. A Közgyűlés hozzájárul továbbá a hitelkeret erejéig a mindenkori folyószámlára vonatkozó inkasszójog, valamint bankszámla-követelésre alapított zálogjog létesítéséhez. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a fenti feltételek melletti szerződések megkötésére. 5

6 2. napirendi pont: Előterjesztés a Hegykő-Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról, Alapító Okiratának elfogadásáról Fodor Tamás polgármester: Képviselői kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a I. határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 20 képviselő van jelen. A döntéshez minősített többség szükséges. A Közgyűlés 20 egyhangú igen szavazattal a I. határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: 87/2009. (IV. 20.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az előterjesztés szoros mellékletét képező Hegykő-Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításával, és egyben felkéri t a Társulási Megállapodás módosításának aláírására. Fodor Tamás polgármester: Kérem, szavazzunk a II. határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 20 képviselő van jelen. A döntéshez minősített többség szükséges. A Közgyűlés 20 egyhangú igen szavazattal a II. határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: 88/2009. (IV. 20.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az előterjesztés szoros mellékletét képező Hegykő-Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás Alapító Okiratával. 6

7 3. napirendi pont: Előterjesztés az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködés Programhoz benyújtandó A 2009-es Haydn emlékév nemzetközi piaci értékesítése című, nemzetközi partnerséggel megvalósuló pályázatban való együttműködésről Sass László, a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke: A Kulturális Oktatási és Sport Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag támogatta. Kérem, szavazzunk a I. határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 20 képviselő van jelen. A döntéshez minősített többség szükséges. A Közgyűlés 20 igen szavazattal és a I. határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: 89/2009. (IV. 20.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködés Programhoz benyújtandó A 2009-es Haydn emlékév nemzetközi piaci értékesítése című nemzetközi partnerséggel megvalósuló pályázatban való együttműködést, és biztosítja az ehhez szükséges önrészt, amely nak megfelelő forint összeg. A fedezet a Sopron Megyei Jogú Város évi költségvetéséről szóló 5/2009. (III. 5.) rendelet - Céltartalékok címrend soron szereplő Önkormányzati pályázatokhoz önrészről átcsoportosításra kerül új feladatként. Kérem, szavazzunk a II. határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 20 képviselő van jelen. A döntéshez minősített többség szükséges. A Közgyűlés 20 igen egyhangú szavazattal a II. határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: 7

8 90/2009. (IV. 20.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködés Programhoz benyújtandó A 2009-es Haydn emlékév nemzetközi piaci értékesítése elnevezésű projekt tárgyában létrejött pályázati dokumentációt, annak az önerő rendelkezésére állásáról szóló nyilatkozatát elfogadja és aláírását jóváhagyja. Megköszönöm a részvételt, a rendkívüli közgyűlést bezárom. K.m.f. Dr. Fodor Tamás polgármester Dr. Dobos József jegyző 8

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. március 25-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. március 25-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. március 25-i rendkívüli nyílt üléséről Időpontja: 2011. március 25. 14.05. órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: a jelenléti

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 4/2009. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án tartott nyilvános üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Nyikos István, Buzási Beáta,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2/2011. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Illyés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Csobolyó Eszter. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Kun László Károly. Surányi Tibor képviselő.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Csobolyó Eszter. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Kun László Károly. Surányi Tibor képviselő. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodájában, 2015. február 24-én, 17 40 órai kezdettel megtartott,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3-án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3-án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE III70.105/2005. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. március 19-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. október 25-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. február 4-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. június 26-án, 16 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó Szám: 10/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 14-én(csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott üléséről Jelen lévő képviselők:

Részletesebben