A SZOMBATHELYI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA IRATTÁRI TERVE. A /75. IX. OM.sz. alatt jóváhagyott Szervezetiés Működési Szabályzat 3/B/1. sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZOMBATHELYI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA IRATTÁRI TERVE. A 48.039/75. IX. OM.sz. alatt jóváhagyott Szervezetiés Működési Szabályzat 3/B/1. sz."

Átírás

1 A SZOMBATHELYI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA IRATTÁRI TERVE A /75. IX. OM.sz. alatt jóváhagyott Szervezetiés Működési Szabályzat 3/B/1. sz. melléklete 1

2 Iratok megőrzése és levéltárba átadása Megőrzé- Lev.tárb si idő x adás ideje Tétel Tárgy I. Vezetési ügyek 1. Szervezeti egységek létesítése, bővítése, megszüntetése nem x 30 év 2. Az intézmény, a tanszékek és más szervezeti egységek vezetőinek megbízásával és felmentésével kapcsolatos iratok nem 30 év 3. Bizottságok szervezése és működése nem 20 év 4. Állások szervezése és megszűntetése, kinevezések nem - 5. Szervezeti reform, belső szabályzatok nem 30 év 6. Értesítő és kiadványok nem 20 év 7. Statisztika nem 20 év 8. Munkatervek és jelentések az elvégzett munkáról nem 20 év 9. Az intézmény ünnepi és rendes közgyűlései nem 30 év 10. A Főiskolai Tanács és az intézmény egyéb testületeinek ülései, az ezekről készült jegyzőkönyvek, a hozott határozatok, döntések nem 30 év 11. Ideológiai és politikai rendezvényekkel kapcsolatos iratok nem 20 év x= Nem selejtezhető 12. Politikai és ideológiai nevelőmunka nem 20 év 13. Állami díjak és kitűntetések nem 20 év 14. Kitűntetések, diplomák nyújtása nem 20 év 15. Főiskolai tanári és docensi címek adományozása nem 20 év 16. Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérem adományozása 20 év nem 17. Számítási központtal kapcsolatos ügyek 10 év - 2

3 18. A MTA-val való tudományos munkakapcsolatokra vonatkozó iratok nem 20 év 19. Arany-Gyémánt és Vas-diploma adományozása 20 év - II. Oktatók, alkalmazottak szerződése és egyéb dolgozók ügyei 20. Oktatói pályázatok nem 20 év 21. Kinevezések, előléptetések, munkaviszony megszűntetése, nyugdíjazások 50 év Félállások, másodállások, mellékfoglalkozások, foglalkozások 20 év Fizetés nélküli és egyéb szabadságok engedélyezése 10 év Áthelyezések 20 év Fizetések, bérek, besorolások, személyi fizetések megállapítása 20 év Jutalmazások, segélyek 10 év Szolgálati idő beszámítása 50 év Katonai szolgálati ügyek 10 év Pótlékok, kedvezmények, tiszteletdíjak 10 év Lakásügyi kérdések 10 év Kutatónapok engedélyezése 10 év MÁV félárú utazásra jogosító igazolványok 3 év Baleseti ügyek, jegyzőkönyvek, jelentések 10 év Óraadói megbízások, külső előadók 5 év Nyugdíjasok ügyei, nyugdíjjárulék 10 év Üdültetés 5 év Külföldi utak, bel-és külföldi kiküldetések 20 év Fegyelmi ügyek 20 év Temetési, hagyatéki ügyek 5 év - 3

4 40. Munkaügyi döntőbizottsági ügyek 10 év - III. A tudományos munkával kapcsolatos iratok 41. Tudományos munkatervek, beszámolók nem 20 év 42. Tudományos értekezletek nem 20 év 43. Tudományos ülésszakok nem 20 év 44. Kiadványok 10 év Költségvetésen kívüli kutatások ügyek 20 év Kutatások finanszírozása 10 év Találmányok nem 30 év 48. Újítási ügyek nem 20 év 49. Kutató csoportok (MTA, OM) nem 20 év IV. Tudományos fokozatok 50. Tudományos fokozatokkal kapcsolatos ügyek nem 30 év 51. Diplomák kiállítása nem Diplomahonosítások 50 év Aspiráns ügyek 20 év Rendes, levelező, bel-és külföldi aspiránsok 20 év Aspiráns felvételek nem 30 év 56. Aspiráns vizsgák 20 év Aspiráns pályázatok 10 év - V. Oktató-nevelő munka 58. Főiskolai Tanács működésével kapcsolatos iratok nem 30 év 59. Tantervek, tanrendek nem 30 év 4

5 60. Tantárgyi programok nem 30 év 61. Munkatervek és beszámolók nem 30 év 62. Oktatási és nevelési ügyekkel foglalkozó értekezletek nem 20 év 63. A tanulmányok elvégzése utáni továbbképzéssel kapcsolatos ügyek 20 év A továbbképzésben résztvevők törzskönyvei nem 30 év 65. A továbbképzésről kiadott tanúsítványok 10 év Tankönyvek, jegyzetek, oktatási segédletek nem 20 év 67. Jelentések, oktatási és tanulmányi ügyekben nem 20 év 68. Vizsgák és államvizsgák nem 30 év 69. Az intézmény könyvtárának ügyei nem 20 év 70. Könyv-és folyóirat rendelések 10 év Könyv-és folyóirat rendelésekre devizakeret 10 év Könyvtári állomány rendezése és megóvása nem 20 év 73. Kiadványok cseréje 20 év Nemzetközi könyv-és kiadványcsere 20 év - VII. A Főiskola külföldi kapcsolatai 75. Kulturális egyezmények és kapcsolatok külföldi egyetemekkel és főiskolással nem 20 év 76. Oktatók és kutatók cseréje. Az oktatók és kutatók külföldi egyetemeken és főiskolákon folytatott oktató és kutató tevékenysége. (Külföldi ösztöndíjak) nem 20 év 77. Külföldi egyetemek, főiskolák oktatóinak és kutatóinak működése a főiskolákon (külföldi állampolgárságú ösztöndíjak) nem 20 év 78. A főiskola oktatóinak és kutatóinak külföldi tanulmányútjai, kiküldetései ösztöndíjjal, saját költségükön 10 év Nemzetközi konferenciák rendezése Magyarországon nem 20 év 80. Nemzetközi konferenciákra való kiküldetés 20 év - 5

6 81. Külföldi látogatók fogadása nem 20 év 82. Külföldi egyesületek tagsága, tagdíjfizetés nem 20 év 83. Az Utazási Bizottság ügyei 20 év Külföldi utakról tett jelentések nem 20 év 85. Külföldön történő publikáláshoz való hozzájárulás 10 év Hivatalos iratok, bizonyítványok külföldre küldése 10 év - VIII. Főiskolai hallgatók 87. Tájékoztató a nappali tagozatra való jelentkezés rendjéről nem 20 év 88. Hallgatói felvételi ügyek 10 év Érettségi vizsga elengedése 10 év Hallgatók esküje 10 év Előfelvételi ügyek 10 év Hallgatók iratkozási lapja 5 év Hallgatók személyi iratgyűjtője 10 év Hallgatókról névmutató 10 év Nyilvántartó lap 10 év Tanulói viszony igazolása, diákigazolvány 5 év Hallgatói törzskönyv nem 50 év 98. Hallgatói törzskönyvi névmutató nem 50 év 99. Leckekönyv 50 év Hallgatók idegen nyelv tanulásával kapcsolatos ügye 10 év Tudományos diákkörök nem 20 év 102. Hallgatói tudományos pályázatok nem 20 év 103. Félévenkénti iratkozási lapok 10 év - 6

7 104. Félévenkénti hallgatói névsorok 5 év Szakfelvétel 5 év Tagozatváltoztatás 5 év Hallgatók átlépése más szakra, tagozatra vagy főiskolára 5 év Tantárgyi felmentések 10 év Tanulmányi szabadság 5 év Hallgatói hiányzások 5 év Évösszevonás 5 év Hallgatók évkihagyása 10 év Évismétlésre utasítás 10 év Év, vagy félévismétlés 10 év Hallgatók kizárása, eltiltása, eltanácsolása, elbocsátása 30 év Tanulmányok folytatása 1-2 évi kihagyás után 10 év Hallgatói állományból való törlés 10 év Vizsgaügyek 10 év Felmentés vizsgakötelezettség alól 10 év Vizsgaeredmény nyilvántartó lap 10 év Utóvizsga jegy 10 év Hallgatói vizsgalap 5 év Félévenkénti vizsganyilvántartás 5 év Vizsgahalasztások 5 év Szigorlati jegyzőkönyv 50 év Iskolai gyakorlat alól történő felmentés 10 év Szakmai gyakorlatok 10 év Külföldi szakmai gyakorlat 20 év Hallgatók tanulmányi kirándulása és belföldi útjai 5 év - 7

8 130. Hallgatók külföldi tanulmányútjai és egyéb külföldi útjai 5 év Külföldre utazókról nyilvántartás 10 év Utolsó évesek szakmai gyakorlatai 10 év Szakdolgozati, diploma témaválasztás nem 20 év 134. Szakdolgozati témaválasztási engedély 10 év Szakdolgozatok nem 20 év 136. Szakdolgozat nyilvántartás 20 év Államvizsgára vonatkozó iratok 10 év Jegyzőkönyv diplomaterv megvédéséről nem 20 év 139. Államvizsga jegyzőkönyv 50 év Abszolutórium nem 20 év 141. Oklevélügyek nem 50 év 142. Hallgatók sportolása 30 év Hallgatók hadkötelességével és katonai szolgálatával kapcsolatos ügyek 10 év Honvédelmi ismeretek oktatásával kapcs. Iratok 10 év Építőtáborok ügyei nem 20 év 146. Hallgatói minősítések, jellemzések nem 30 év 147. Hallgatói fegyelmi ügyek 10 év Munkakönyv nyilvántartás 20 év Hallgatói munkavállalás 10 év Végzős hallgatók elhelyezkedésével kapcs. Iratok 20 év Végzett hallgatók elhelyezkedése pályázat útján 20 év Hallgatók baleseti ügyei 10 év Statisztikai adatszolgáltatás hallgatókról nem 20 év 154. Tandíjak 10 év - 8

9 155. Önköltséges hallgatók 10 év Külföldi hallgatók és egyéb ügyei nem 20 év 157. Vendéghallgatók, látogatási igazolványok 10 év Nappali tagozatos képzésben résztvevő hallgatókról köthető tanulmányi szerződések 20 év Állami és szociális ösztöndíjak 10 év Társadalmi tanulmányi ösztöndíj nyilvántartás nem 20 év 161. Népköztársasági Tanulmányi Ösztöndíjak nem 20 év 162. Állami támogatás és tandíjnyilvántartás nem 20 év 163. Szakmai (termelési) gyakorlatos ösztöndíjak 10 év Hallgatók szociális támogatása 10 év Menzaügyek 10 év Jövedelemigazolás 5 év Különeljárási díjakról és utóvizsgadíjakra vonatkozó iratok, igazolás befizetésükről 10 év Vizsgadíjak 10 év Tanügyi nyomtatványok rendelése és elszámolása 10 év - IX. A kollégiumok és diákotthonok ügyiratai 170. Kollégiumi és diákotthoni szabályzatok nem 20 év 171. A kollégiumok és diákotthonok vezetése nem 20 év 172. A kollégiumi oktatóé-nevelőmunka nem 20 év 173. Kollégiumi Diákbizottság nem 20 év 174. Kollégiumi és diákotthoni felvételek nem 20 év 175. Kollégiumi fegyelmi ügyek 10 év A kollégiumok és diákotthonok gazdasági ügyei 10 év Diákotthoni és kollégiumi térítések 10 év - 9

10 X. Kulturális és sportügyek 178. Kulturális bizottságok ügyei nem 20 év 179. A főiskola kulturális bizottsága működésével kapcsolatos ügyek, szerződések, megállapodások 20 év A főiskola kulturális együtteseinek külföldi útjai, külföldi kulturális együttesek fellépése nem 20 év 181. Sportfoglalkozások szervezése 20 év Kapcsolat a főiskola sportkörével nem 20 év 183. Idegen sportkörökben szereplés engedélyezése 10 év - XI. Pénzügyi vonatkozású iratok 184. Költségvetések, beszámolók, hitel-és póthitel ügyek nem 20 év 185. Tudományos Kutatások Fejlesztési Alapja nem 20 év 186. Beruházási keretek, beruházások, műszerek beszerz. 20 év Állóeszközök 50 év Reprezentációs keret 10 év Külföldi utakkal, külföldiek fogadásával, bel-és külföldi nemzetközi konferenciákkal kapcsolatok pénzügyek 20 év Tanügyi nyomtatványok rendelése és elszámolása 10 év Oklevél, leckekönyv és egyéb nyomtatványok kezelési rendje 10 év - XII. Gazdasági ügyek 192. Különeljárási díjak kezelési rendje 10 év Beszerzések (bútor, írógép, stb.) 10 év Autóbuszok, autók használatának engedélyezése, 10

11 bérletjegyek 5 év Irodai szükségletek beszerzése 2 év Külföldi kollégiumi szállásigénye 2 év Leltári és raktári ügyek 10 év Tantervek igénylése és kiutalása (órák megtartása, stb) 5 év Építési és tatarozási, gondnoksági ügyek 10 év A főiskola fejlesztési, építési engedélyei 20 év - XIII. Adminisztratív és egyéb ügyek 201. Tűzrendészet 50 év Munkavédelem 50 év Polgári védelemmel kapcsolatos ügyek 50 év Orvosi rendelők, egészségügy 10 év Iratnyilvántartók, iktatókönyvek, selejtezési jegyzőkönyvek nem 20 év 206. Baleset elhárítás 10 év - Szombathely, október 25. Szalay László sk. Tanszékvezető főiskolai tanár, főigazgató 11

A Szent István Egyetem irattári terve I. Szervezeti vezetési ügyek

A Szent István Egyetem irattári terve I. Szervezeti vezetési ügyek 1. sz. melléklet A Szent István Egyetem irattári terve I. Szervezeti vezetési ügyek 1. Szervezeti változások (egységek létesítése, bővítése, átszervezése, megszüntetése, alapító okiratok, integráció, egyetemi

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 9. sz. melléklete IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2007. A közokiratokról, a közlevéltárakról és

Részletesebben

Debreceni Egyetem A DEBRECENI EGYETEM INTÉZMÉNYEINEK EGYSÉGES IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Debreceni Egyetem A DEBRECENI EGYETEM INTÉZMÉNYEINEK EGYSÉGES IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Debreceni Egyetem A DEBRECENI EGYETEM INTÉZMÉNYEINEK EGYSÉGES IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2006 Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja és hatálya, kapcsolódó rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Irattári terve RobotZsaru Neo rendszer

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Irattári terve RobotZsaru Neo rendszer 3. számú függelék A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Irattári terve RobotZsaru Neo rendszer Budapest, 201. NAV Irattári Terv Robotzsaru Neo Általános rész Humánpolitikai ügyek (itsz.: 1-0.) Jogi, igazgatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DANUBIUS HOTELS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 9400 Sopron, Füredi sétány 8. (99) 523-660 Fax: (99) 523-661 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. A Danubius Hotels Szakképző Iskola és Kollégium szervezetének

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2007 TARTALOMJEGYZÉK I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 4 II. MEGHATÁROZÁSOK... 5 III. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS FOKOZATSZERZÉS SZERVEZETI KERETEI...

Részletesebben

IRA TTÁRI TERV. 1. Igazgatási és jogi ügyek

IRA TTÁRI TERV. 1. Igazgatási és jogi ügyek I.sz. Melléklet IRA TTÁRI TERV Rövidítések: NS - nem selejtezhető HN - határidő nélkül MV - mintavétel LK -lejáratot követően HK - hatályvesztést követően 1. Igazgatási és jogi ügyek Tétel Altétel Tárgy

Részletesebben

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE Zrínyi Miklós számú melléklet Nemzetvédelmi Egyetem Jóváhagyom! Budapest, 2001. augusztus -n. Dr. Szabó Miklós rektor A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE 2001 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NÁDUDVAR, 2014. január 1. Fenntartó által jóváhagyva 2014. Nádudvari Népi Kézműves Szakiskola és Kollégium SZMSZ oldal:

Részletesebben

Ügyviteli, iratkezelési és Adatkezelési Szabályzata

Ügyviteli, iratkezelési és Adatkezelési Szabályzata Ikt. szám: DELFI KORONÁJA OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY (6723 Szeged, Római krt. 35. I/5.) által fenntartott DELFI KORONÁJA ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (6640 Csongrád, Kossuth tér 1.)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2011. október 7. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

29/2009. (X. 30.) ÖM rendelet. az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról

29/2009. (X. 30.) ÖM rendelet. az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról 29/2009. (X. 30.) ÖM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szeged 2014. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI NYUGAT MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉ SZ H ALL G ATÓI KÖ VE TE LMÉNYR ENDSZE R SO P R O N 2006 TARTALOMJEGYZÉK A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI...3 I/1/A. MELLÉKLET...15

Részletesebben

Egységes irattári terv

Egységes irattári terv Egységes irattári terv 5. számú függelék Az irattári terv az egységes iratkezelés érdekében az irattári anyagot tételekre (tárgyi csoportokra, indokolt esetben iratfajtákra) tagolva, az önkormányzat szervezetéhez,

Részletesebben

A körmendi KÖLCSEY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008.

A körmendi KÖLCSEY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. A körmendi KÖLCSEY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. Jóváhagyta: Körmend Város Önkormányzati Képviselőtestületének Oktatási, Kulturális

Részletesebben

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 1. számú függelék EGYSÉGES IRATTÁRI TERV Az irattári terv az egységes iratkezelés érdekében az irattári anyagot tételekre (tárgyi csoportokra, indokolt esetben iratfajtákra)

Részletesebben

A Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium. Szervezeti és Működési Szabályzata MISKOLC, 2013.

A Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium. Szervezeti és Működési Szabályzata MISKOLC, 2013. A Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata MISKOLC, 2013. T a r t a l o m j e g y z é k I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ INTÉZMÉNY... 3 1.1. A TAGINTÉZMÉNYKÉNT

Részletesebben

az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról

az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 1 4 9 B u d ap e st, V á r n a u. 2 1 /B. te le fo n : +3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; + 3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6 1 3 6 3 7 4

Részletesebben

DOKTORI SZABÁLYZAT 2014

DOKTORI SZABÁLYZAT 2014 DOKTORI SZABÁLYZAT 2014 TARTALOMJEGYZÉK Fejezet Oldalszám I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 II. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS FOKOZATSZERZÉS SZERVEZETI KERETEI 5 1. fejezet: Az SZFE Doktori Tanácsa 5 2. fejezet: A Doktori

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA HAJDÚSZOBOSZLÓ GÖNCZY P. U. 17 Tartalomjegyzék I. Bevezető rész...1 1. AZ SZMSZ elkészítésének alapjául szolgáló törvények és rendeletek...1

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Tarczy Lajos Általános Iskola OM 037010 KIK 174 015 Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 E-mail: tarczy@papa.hu Honlap: www.tarczypapa.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Budapest, 2012. november

Budapest, 2012. november BELÜGYMINISZTÉRIUM BM/12317/2012. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2012. november 9-én. MUNKAANYAG az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ KÜLÖNÖS RÉSZ

ÁLTALÁNOS RÉSZ KÜLÖNÖS RÉSZ ÁLTALÁNOS RÉSZ TÉTEL SZÁMKERETE U U101- U.1. U201- U.2. ÁGAZAT MEGNEVEZÉSE ÖNKORMÁNYZATI ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI ÜGYEK Képviselő-testület iratai Nemzetiségi önkormányzat iratai A polgármesteri hivatalnak,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ KÜLÖNÖS RÉSZ

ÁLTALÁNOS RÉSZ KÜLÖNÖS RÉSZ ÁLTALÁNOS RÉSZ TÉTEL SZÁMKERETE U U101- U.1. U201- U.2. ÁGAZAT MEGNEVEZÉSE ÖNKORMÁNYZATI ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI ÜGYEK Képviselő-testület iratai Kisebbségi önkormányzat iratai Az önkormányzati hivatalnak,

Részletesebben

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje...

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje... Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya... 4 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Hatályos: A 2013/2014-es tanév I. félévétől TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE... 16

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító:028429 EÖTVÖS JÓZSEF ISKOLALAPÍTVÁNY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 2008. június 24-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. fejezet A Szervezeti és Működési

Részletesebben