Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK Számítástechnikai műszerész A szakmai vizsga szóbeli tantárgyai: Anyagismeret és technológia Digitális számítógépek Munkajogi, munkavédelmi ismeretek Gazdasági alapismeretek A 26/2001. (VII.27.) OM rendelet alapján a szóbeli tételeket 412/2002. számon kiadom NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET

2 Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben A vizsgatételek használatát 2002-től az Oktatási Minisztérium 412/2002. számon engedélyezte. 2

3 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (1) bekezdése szerint "A szóbeli vizsgarészen a vizsgázó a szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott tantárgy(ak)ból és tétel(ek) alapján - a teljes vizsgabizottság előtt - ad számot tudásáról. A tételek kiadásának módjáról a szakképesítésért felelős miniszter rendelkezik." A továbbiakban a szóbeli vizsgára a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (2) bekezdésének és 28. -ának előírásai érvényesek. A Számítástechnikai műszerész szakképesítés vizsgakövetelményeit a 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet tartalmazza. A szóbeli vizsga tantárgyai és időtartama Anyagismeret és technológia. Digitális számítógépek. Munkajogi, munkavédelmi ismeretek. Gazdasági alapismeretek. A vizsgázónak minden tárgyból egy-egy kérdést kell megválaszolni, egy-egy feleletre maximálisan 5 10 perc fordítható. A szóbeli vizsga tartalma Anyagismeret és technológia: aktív és passzív alkatrész ismeret, elektronikus készülékek szerelése, elektronikus készülékek részegységeiben hibakeresés, javítás. Digitális számítógépek: elektrotechnikai és elektronikai ismeretek, számítógép hardver ismeretek. Munkajogi, munkavédelmi ismeretek: a munkavégzés és munkavédelem jogi szabályozása, munkavédelmi előírások, tűzvédelmi előírások, környezetvédelem. Gazdasági alapismeretek: vállalkozás alapítása, vállalkozás finanszírozása, termelés és marketing, munkaerő szerepe, pénz és a pénzintézetek, világgazdaság. 3

4 Szóbeli vizsgatantárgyak Anyagismeret és technológia Digitális számítógépek Munkajogi, munkavédelmi ismeretek Gazdasági alapismeretek 4

5 Anyagismeret és technológia tantárgy szóbeli tételei 1.) Értelmezze a szigetelések és a vezetékek jellemzőit! Ismertesse a kábelezési technológiákat! 2.) Ismertesse a félvezető diódák gyártási technológiáit! Értelmezze a diódák katalógusban található jellemzőit! 3.) Csoportosítsa a transzformátorokat és a tekercseket! Ismertesse a gyártásuk során felhasznált anyagokat és a gyártási technológiát! 4.) Ismertesse a vezetékanyagokat, valamint a kapcsolókban, nyomógombokban, csatlakozókban és relékben alkalmazott érintkezők anyagának tulajdonságait! 5.) Ismertesse a felületvédelem célját, a felület előkészítésének lehetséges módjait és a fémes bevonatok készítésének lehetséges technológiáit! 6.) Ismertesse az elektronikus készülékeknél alkalmazott terheléses vizsgálatok célját, fajtáit és megvalósításuk módját! 7.) Ismertesse a nyomtatott áramköri lapok szerelésének munkafázisait, az alkatrészek előkészítésének és beültetésének módozatait! 8.) Csoportosítsa a térvezérlésű tranzisztorokat és ismertesse gyártásukat! Értelmezze a térvezérlésű tranzisztorok katalógusadatait! 9.) Ismertesse a többrétegű félvezető eszközök gyártását és értelmezze katalógusadataikat! 10.) Csoportosítsa az ellenállásokat és a gyártásuknál felhasznált anyagokat! Ismertesse az ellenállások gyártási technológiáját! Értelmezze az ellenállások katalógusadatait! 11.) Ismertesse a bipoláris tranzisztorok gyártási technológiájának lépéseit! Térjen ki a mesa és a planár technológiákra! 5

6 12.) Ismertesse a nyomtatott áramköri lapok leggyakrabban használt típusait! Ismertesse a mintázat kialakításának szempontjait és módszereit! 13.) Csoportosítsa az elektronikus készülékeknél alkalmazott kötési technológiákat! Ismertesse a forrasztott kötések elkészítésének technológiáját és jellemzőiket! 14.) Sorolja fel az elektronikus készülékek gyártási és felhasználói dokumentációit! Értelmezze az egyes dokumentációk tartalmának elemeit! 15.) Ismertesse a szereletlen nyomtatott áramköri kártyák ellenőrzésének vizsgálati szempontjait! Mutasson be ellenőrzésre szolgáló mérési eljárásokat! 16.) Ismertesse a forrasztás nélküli kötések elkészítésének technológiáját és jellemzőiket! 17.) Ismertesse a félvezető alapú integrált áramkörök gyártásának főbb lépéseit! Magyarázza el a szerelés, a tokozás és az ellenőrzés módját! 18.) Csoportosítsa a villamosiparban használt elektromechanikus alkatrészeket! Válasszon minden csoportból egy-egy jellemző alkatrészt és ismertesse felépítését és gyártásának fontosabb lépéseit! 19.) Ismertesse a félvezetőanyagok tulajdonságait, az egykristály gyártását! Magyarázza el a szennyezés és a p-n átmenet elkészítésének módját! 20.) Ismertesse a kondenzátorok fajtáit és a gyártásuk során felhasznált anyagokat! Ismertesse a különböző típusú kondenzátorok gyártását! Értelmezze a kondenzátorok katalógusadatait! 21.) Ismertesse a villamosiparban alkalmazott műanyagok fajtáit, mechanikai és villamos jellemzőiket! Soroljon fel példákat alkalmazási területeikre! 22.) Ismertesse az elektronikus készülékek kialakításánál lényeges hőtani szempontokat! Részletezze a hűtőborda kialakításának szempontjait! 6

7 23.) Ismertesse a leggyakrabban alkalmazott számítógép-perifériák karbantartási feladatait! Magyarázza el egy kiválasztott periféria feltételezett meghibásodásának javítási módját! 24.) Ismertesse az elektronikus készülékek dobozolási technológiáit! Soroljon fel példákat alkalmazásukra! 25.) Ismertesse az elektronikus készülékek építési és szerelési szempontjait! Magyarázza el a készülékszerelés módjait! 7

8 Digitális számítógépek tantárgy szóbeli vizsgatételei 1.) Ismertesse a számláló, multiplexer/demultiplexer és regiszter áramkörök alkalmazási területeit számítógépes rendszerekben! Térjen ki a lehetséges kimeneti megoldásokra és alkalmazásukra! 2.) Magyarázza el a számítógép sínes működési modelljén az utasítások végrehajtásának lépéseit! Sorolja fel a rendszertechnikai egységek funkcióit! 3.) Magyarázza el a Zener dióda működését, rajzolja fel karakterisztikáját és adja meg legfontosabb jellemzőit! Ismertessen gyakorlati példákat a Zener dióda alkalmazására! 4.) Ismertesse az utasításábrázolási és a szabványos adatábrázolási formátumokat! 5.) Ismertesse kapcsolási rajz alapján az erősítőfokozatok között alkalmazható csatolási módokat! Határozza meg a többfokozatú erősítő eredő jellemzőit! 6.) Sorolja fel a számítógépek lehetséges aritmetikai és logikai műveleteit! Magyarázza el az ALU felépítését és működését! 7.) Ismertesse a félvezető dióda működését! Rajzolja le karakterisztikáját és értelmezze jellemzőit! Ismertesse a félvezető diódákból felépített egyenirányító kapcsolások működését kapcsolási rajz alapján! 8.) Magyarázza el a mikroprocesszor működési elveit egy tipikus processzor logikai felépítése alapján (belső funkcionális egységek, vezérlőjelek, utasításkészlet, címzési módok)! 8

9 9.) Magyarázza el a földelt source-ú erősítő munkapont-beállításának módját, váltakozó áramú működését és a helyettesítő kép alapján adja meg jellemzőit! 10.) Ismertesse a memóriák típusait, belső szervezési módjaikat, sebesség jellemzőiket és alkalmazásuk módjait! 11.) Ismertesse a különböző visszacsatolások erősítőjellemzőkre gyakorolt hatását! Rajzoljon fel kapcsolási megoldásokat és magyarázza el működésüket! 12.) Magyarázza el a virtuális tárkezelés elvét és ismertesse a megvalósítást segítő processzor címszámító egységét! 13.) Ismertesse a cache memóriák alkalmazásának céljait és a megvalósítás lehetőségeit! 14.) Ismertesse a záróréteges és a szigetelt vezérlőelektródás térvezérlésű tranzisztorok működési elvét! Rajzolja le karakterisztikájukat és értelmezze jellemzőiket! 15.) Ismertesse a számítógép memória címzési módjait és periféria címzések megvalósítását! 16.) Ismertesse a megszakítás-kezelés és prioritás-meghatározás, valamint a direkt memória-hozzáférés elveit és hardverelemeit! 17.) Ismertesse a kapacitásdióda, a nagyfrekvenciás dióda, a Schottky dióda és az alagútdióda működését! Értelmezze legfontosabb jellemzőiket! 18.) Jellemezzen egy mikroprocesszorcsaládot (sebesség, adatszélesség, maximális memóriaméret, virtuális tárkezelés, védelem, belső cache, belső kooprocesszor, MMX)! 19.) Ismertesse a bipoláris tranzisztorral felépített alapkapcsolások munkapontbeállítási módszereit! Magyarázza el a munkapont megválasztásának szempontjait! 20.) Ismertesse a RISC processzorok alapvető tulajdonságait! 9

10 Hasonlítsa össze a MIPS és a SPARC processzorokat a legfontosabb tulajdonságok alapján! 21.) Hasonlítsa össze a CISC és a RISC processzorok felépítését, működését! Mutassa be az architekturális közeledés megvalósulását egy PENTIUM proceszszor vizsgálatával! 22.) Magyarázza el a nagyjelű vezérlés fogalmát és ismertesse az erősítőosztályokat! Rajzoljon le teljesítményerősítő kapcsolásokat és magyarázza el működésüket! 23.) Ismertessen egy tipikus alaplap konfigurációt! Magyarázza el az áramkörök funkcióit és a csatlakozási lehetőségeket! 24.) Ismertesse a műveleti erősítők belső felépítését blokkvázlatuk alapján! Értelmezze a műveleti erősítők használati jellemzőit! Ismertesse a műveleti erősítős invertáló és neminvertáló alapkapcsolások jellemzőit! Mutasson be műveleti erősítővel felépített áramköröket! 25.) Ismertesse a PC-k szabványos síneinek főbb tulajdonságait (ISA, EISA, VESA, PCI)! 26.) Ismertesse a mágneses információtárolás elvét, az adatrögzítési eljárásokat és az információszervezés módját! Hasonlítsa össze a merev- és floppylemezes meghajtókat! 27.) Magyarázza el a bipoláris tranzisztor működését és rajzolja fel karakterisztikáit! Jellemezze a tranzisztort egyen- és váltakozó áramú szempontból! 28.) Ismertesse a monitorok működésének alapelveit és jellemezzen néhány általánosan elterjedt típust a felbontás és a színek száma alapján! Magyarázza el a grafikus (video) kártyák funkcióit, működési elvét, csatlakoztatásuk módját! 29.) Ismertesse a billentyűzet kezelésének módját és az illesztő egység feladatait! Magyarázza el az egér működési elvét, csatlakoztatásának és működtetésének módját! 30.) Ismertesse a számítógép hibák keresési lehetőségeinek hardver (tesztkártya) és szoftver (teszt- és segédprogramok) úton történő megvalósítását! 10

11 31.) Ismertesse az oszcilláció feltételeit! Magyarázza el a tranzisztorral, illetve műveleti erősítővel felépített R-C és L-C oszcillátorok működését! 32.) Jellemezze a PC-k soros és párhuzamos interface-eit a csatlakozó, a jelcsoportok és az átviteli protokollok alapján! 33.) Csoportosítsa kiterjedés szerint a számítógép-hálózatokat és ismertesse a lehetséges fizikai topológiákat! Értelmezze az ISO-OSI modellt! 34.) Magyarázza el kapcsolási rajz alapján a hangolt erősítők felépítését, működését! Térjen ki alkalmazásukra! 35.) Ismertesse az általánosan használt kábelrendszerek elemeit, jellemzőit és alkalmazásuk lehetőségeit! Magyarázza el a MODEM-ek csatlakoztatásának és üzembe helyezésének lépéseit! 36.) Magyarázza el a földelt emitteres kapcsolás váltakozó áramú működését és helyettesítő kép alapján határozza meg váltakozó áramú jellemzőit! 37.) Ismertesse a hálózati kártyák szerepét, csatlakoztatásuk és üzembe helyezésük lépéseit! 38.) Ismertessen az astabil, bistabil, monostabil áramkörök és a Schmitt-trigger felépítését és működését! Mondjon példát alkalmazásukra! 39.) Magyarázza el a hálózati operációs rendszer szerepét, használatát! Sorolja fel egy hálózati operációs rendszer telepítésének főbb lépéseit! 40.) Sorolja fel az optimális hálózatkialakítás főbb szempontjait! Magyarázza el a szükséges és elégséges hardver és szoftver kiválasztásának lépéseit! 11

12 Munkajogi, munkavédelmi ismeretek tantárgy szóbeli vizsgatételei 1.) Ismertesse az érintésvédelemmel kapcsolatos szabványi előírásokat! 2.) Ismertesse a villamos berendezések üzemeltetési szabályait! 3.) Értelmezze a környezetvédelem fogalmát! Soroljon fel környezetkárosító hatásokat és magyarázza el megelőzésük eszközeit! 4.) Ismertesse a tűzvédelem alapvető feladatait és a megelőzés legfontosabb intézkedéseit! Sorolja fel a tűz esetén teendő intézkedéseket! 5.) Ismertesse az áramütés élettani hatását és az áramütés után alkalmazandó elsősegélynyújtást! 6.) Ismertesse a villamos berendezések érintésvédelmének lehetőségeit! 7.) Ismertesse a termelőberendezések biztonságtechnikai követelményeit! 8.) Értelmezze az egyéni egészségvédelem fogalmát és sorolja fel a villamosiparban alkalmazott eszközeit! 9.) Csoportosítsa a környezeti ártalmakat, betegségeket és megelőzésük módját! 10.) Ismertesse a villamos berendezések biztonságtechnikai követelményeit, elhelyezésük szempontjait! 11.) Ismertesse a nagyfeszültségű, kisfeszültségű és törpefeszültségű berendezések létesítésének szabályait! 12.) Értelmezze az üzemi baleset fogalmát! Sorolja fel a megelőzés legfontosabb feladatait! 13.) Sorolja fel a munkáltató és a munkavállaló munkavédelemmel kapcsolatos jogait, kötelességeit, a munkavédelmi képviselő feladatait! 12

13 Ismertesse a munkaviszony létesítését és megszüntetését! 14.) Osztályozza a helyiségeket az MSZ 1600/1-nek megfelelően - jellegük szerint, - tűz- és robbanásveszély alapján, - rendeltetésük szerint! 15.) Sorolja fel milyen vizsgálatokat kell elvégezni a villamos gyártmányok javítása, karbantartása, változtatása után! 13

14 Gazdasági alapismeretek tantárgy szóbeli vizsgatételei 1.) Ismertesse a vállalkozás fogalmát! Mit értünk egyéni vállalkozás alatt és hogyan történik a jogi szabályozása? Beszéljen a társas vállalkozásokról és jogi szabályozásukról! 2.) Sorolja fel egy vállalkozás beindításának feltételeit! Beszéljen az engedélyeztetés és a cégbejegyzés teendőiről, a társasági szerződés jellemzőiről, a cégbírósági tudnivalókról! 3.) Beszéljen a bankrendszerről! Ismertesse a kétszintű bankrendszer feladatait! Milyen értékpapírokat ismer? Beszéljen a tőzsde működésről! 4.) Beszéljen a bankszolgáltatásokról! Ismertesse a bankszámla és hitelkártya fogalmát, jellemzőit! Mit tud a hitelekről, kezességről? Mit értünk a pénzforgatás, befektetés és a tőzsde fogalma alatt? 5.) Ismertesse az adózással kapcsolatos alapfogalmakat! Beszéljen az adózás funkcióiról és az adók csoportosításáról! 6.) Ismertesse az egyéni vállalkozó adózási lehetőségeit! Mit értünk az önbevallás, adókivetés fogalma alatt? Beszéljen a személyi jövedelemadóról, a társasági adóról és az átalányadóról! 7.) Magyarázza el az egészség- és nyugdíjbiztosítás fogalmát! Beszéljen a TB járulék fizetési kötelezettség fogalmáról, mértékéről! 8.) Beszéljen a helyi adókról! Ismertesse a helyi adózás fogalmát, fajtáit! Magyarázza meg, mit értünk a kommunális és az iparűzési adó fogalma alatt! 9.) Ismertesse a vállalkozás működtetésével kapcsolatos tevékenységeket! Beszéljen a nyilvántartási, számlaadási kötelezettségről! Sorolja fel a pénztárkönyv vezetésének előírásait, a vállalkozás megszüntetésének és átalakításának szabályait! 14

15 10.) Ismertesse egy vállalkozás indításához szükséges üzleti terv legfontosabb fejezeteit! 11.) Beszéljen a piackutatásról! Mire terjed ki a célpiacelemzés? Ismertesse a piacszegmentálást és módszereit! 12.) Beszéljen a marketingtervről! Ismertesse marketing fogalmát! Sorolja fel a marketing legfontosabb elemeit! Jellemezze a termékéletgörbét! Ismertesse a költség és nyereség fogalmát! 13.) Beszéljen az értékesítésről! Sorolja fel az értékesítési terv elemeit! Milyen értékesítési csatornákat ismer? Mit értünk az eladásösztönzés fogalma alatt? Beszéljen a reklám szerepéről! 14.) Beszéljen a pénzügyi tervről! Mit értünk pénzügyi számvitel és az adatszolgáltatási kötelezettség alatt? Sorolja fel a pénzügyi terv elemeit! Ismertesse a fedezeti pont számítását, ábrázolását! 15.) Beszéljen a kommunikáció szerepéről az üzleti életben! Melyek a kapcsolattartás módszerei? Sorolja fel a beszéd-, meta- és íráskommunikáció jellemzőit! 15

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 52 5423 06 Mechatronikai technikus. A szakmai vizsga szóbeli tantárgyai: Elektronika Mechatronika

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 52 5423 06 Mechatronikai technikus. A szakmai vizsga szóbeli tantárgyai: Elektronika Mechatronika OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK 52 5423 06 Mechatronikai technikus A szakmai vizsga szóbeli tantárgyai: Elektronika Mechatronika A 26/2001. (VII.27.) OM rendelet alapján a szóbeli tételeket

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 2012-2013-as tanévtől szakképzést kezdő évfolyamra 34 522 04 VILLANYSZERELŐ szakképesítés szakmai programja 3 szakképző évfolyam esetén 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013.

Részletesebben

Műszaki Informatika mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés

Műszaki Informatika mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés Műszaki Informatika mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés A képzés megnevezése: felsőfokú szakképzés A szakképesítés megnevezése: műszaki informatikai mérnökasszisztens A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

A felkészülés ideje alatt segédeszköz nem használható!

A felkészülés ideje alatt segédeszköz nem használható! A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörökből tevődik össze. A felkészülés ideje alatt segédeszköz nem használható!

Részletesebben

A (12/2013. (III. 28.) NGM

A (12/2013. (III. 28.) NGM A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák. Amennyiben

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 33 522 04 1000 00 00 HELYI PROGRAMJA

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 33 522 04 1000 00 00 HELYI PROGRAMJA Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 33 522 04 1000 00 00 HELYI PROGRAMJA Készült a Nemzetgazdasági Minisztérium 17723-42/2011. közleményben

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT)

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Műszaki informatikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 5 81 05 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító száma: 33 522

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 1-11/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: perc A 0/007. (V. 1.) SZMM rendelet 3. 1. bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit

Részletesebben

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

ÉPÜLETGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve ÉPÜLETGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Szakmai program ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS OKJ: 54 582 06 0010 54 01. (A 32/2011. (VIII.25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelményhez )

Szakmai program ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS OKJ: 54 582 06 0010 54 01. (A 32/2011. (VIII.25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelményhez ) INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel.: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

VILLANYSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI VILLANYSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Villanyszerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Villanyszerelő mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 0110-06/2 Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus 54 582 04 1000 00 00 Mélyépítő technikus Mélyépítő technikus

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus 54 582 04 1000 00 00 Mélyépítő technikus Mélyépítő technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Jegyzék 69. sorszáma szerint kiadott gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

Jegyzék 69. sorszáma szerint kiadott gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei Jegyzék 69. sorszáma szerint kiadott gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Készítette: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási Nonprofit Kft. 2013 Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária

Részletesebben

A tételsor a 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/43

A tételsor a 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/43 A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazzák. Amennyiben a tétel kidolgozásához segédeszköz

Részletesebben

2.55. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 03 INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATÉPÍTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XII. TÁVKÖZLÉS ÁGAZATHOZ

2.55. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 03 INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATÉPÍTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XII. TÁVKÖZLÉS ÁGAZATHOZ 2.55. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 03 INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATÉPÍTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. TÁVKÖZLÉS ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre szakma gyakorlati oktatásához (OKJ száma: ) A napló vezetéséért felelős: A foglalkoztató vállalkozó, vállalkozás neve:.. Címe:. Ügyintéző neve,telefonszáma:... A tanuló

Részletesebben

2.15. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XI. Villamosipar és elektronika ÁGAZATHOZ

2.15. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XI. Villamosipar és elektronika ÁGAZATHOZ 2.15. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XI. Villamosipar és elektronika ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

2.15. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XI. Villamosipar és elektronika ÁGAZATHOZ

2.15. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XI. Villamosipar és elektronika ÁGAZATHOZ 2.15. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XI. Villamosipar és elektronika ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19.

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS Szakmai program (2 évfolyamos képzés) 2013. 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben