20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20/1996. (III. 28.) IKM rendelet"

Átírás

1 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 5. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 1. Az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet e rendelet melléklete szerint egészül ki. 2. E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. Melléklet a 20/1996. (III. 28.) IKM rendelethez

2 * * * SZÁMÍTÁSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: Szakképesítés megnevezése: Számítástechnikai műszerész 1. A szakképesítéssel betölthető munkakör, foglalkozás A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése 7449 Számítástechnikai műszerész II. A szakképesítés munkaterülete 2. A szakképesítéssel rokon munkakörök, foglalkozások A munkakör, foglalkozás FEOR megnevezése száma A munkaterület leírása, a végezhető tevékenységek összegzése A számítástechnikai műszerész feladata a számítógépek központi és perifériás egységei áramköreinek, valamint a kiszolgáló és szervizegységek kártyáinak, részegységeinek (funkcionális moduljainak) önálló építése gyártási dokumentáció alapján, illetve kész rendszerek üzemeltetése, karbantartása. Önállóan tudja feltárni és megjavítani az analóg és digitális áramköri egységekben, az elektromechanikus és elektromos berendezésekben jelentkező rendellenességeket. Munkájához tartozik a logikai áramköri rendszer teljes ismeretét nem igénylő javítások elvégzése, a javított rendszer ellenőrzése, a mechanikus alkatrészek, szerelvények, mechanizmusok szét- és összeszerelése, karbantartása. III. A szakképesítés szakmai követelményei III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok 1. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai előírások ismerete, betartása, alkalmazása - A munkahelyre vonatkozó sajátos szabályozások (kollektív szerződés) ismerete és betartása. - A munkahelyen működő szakmai képviseletek, szakszervezetek ismerete, közreműködés azok munkájában, illetve segítségük igénybevétele egyéni problémák megoldásában. - A munkahelyre vonatkozó általános előírások betartása. - A munkahelyi baleseteknél a sérült számára elsősegély nyújtása, a balesetet kiváltó ok megszüntetése, a munkahelyi vezető, illetve segélynyújtó-hálózat értesítése. - A munkahelyre vonatkozó általános tűzvédelmi előírások betartása. - A tűzoltó készülékek elhelyezésének ismerete. - A tűzoltó készülékek (por-, haboltó) használatára vonatkozó előírások ismerete, és a készülékek alkalmazása. - A munkahely elhagyására vonatkozó előírások ismerete. - A munkahelyre vonatkozó általános környezetvédelmi előírások betartása. 2. Műszaki dokumentációk olvasása, felhasználása és összeállítása

3 - Műszaki rajzok szabványnak megfelelő készítése. - Az elektromos kapcsolási és huzalozási rajzok olvasása és készítése. - Műszaki dokumentációk, a javítási utasítások és üzemeltetési utasítások felhasználása. - A készülékek, berendezések átvétele. - A készülékek, berendezések telepítése. 3. Számítógépes hardver feladatok - Adott feladat megoldásához szükséges hardver környezet kiválasztása. - Adott feladat megoldásához szükséges számítástechnikai háttér kialakítása. - A számítógépes rendszer, azon belül a számítógépek központi és perifériális egységeinek hibafeltárása, javítása. - Laikusok számára készült információs rendszerek hardver felügyelete, karbantartása, javítása. - Adatátvitel megvalósítása és biztosítása különböző számítógépes rendszerek között. 4. Analóg átviteltechnikai vizsgálatok - Általános analóg vizsgálatok (négypólus-, hullámimpedancia-, jel/zaj viszony-, idő- és frekvencia-tartománybeli mérései, különböző modulációs és mintavételezési rendszerek vizsgálatai). - Átviteltechnikai rendszerek vizsgálata, telepítése, illesztése. 5. Digitális adatátviteli rendszerek vizsgálata, illesztése - Soros adatátviteli vonalak, IEEE/488 sinrendszerek vizsgálata, paramétereik beállítása. - Telefonvonalak illesztése digitális adatátviteli feladatok megoldására, MODEM-ek tesztelése, illesztése. 6. Mikroprocesszoros rendszerek vizsgálata - Rendszertesztelés. - Műszerek, érzékelők előerősítése, analóg és digitális illesztése. - Analóg-digitális átalakítók paramétereinek beállítása, programozása. - Logikai analizátorok használata. - Bitminta-analízisen alapuló vizsgálati módszerek használata. - Digitális rendszerek emulációja, szimulációja. - Öntesztelő és diagnosztizáló programok használata. - Perifériák bemérése, illesztése buszrendszerekhez. 7. Adott mikroszámítógép konfiguráció kiépítése, installálása - Egységek mechanikus szerelése, elektromos bekötése, beállítása műszaki dokumentáció segítségével. - Tesztprogramok futtatása (helyes működés ellenőrzése). - A kiépített konfiguráció installálás. 8. Számítógép-hálózatok bevizsgálása, telepítése - Különböző típusú kábelek (sodrott érpár, árnyékolt, koaxiális és optikai kábelek) bemérése, illesztése. - Különböző topológiák (sin, csillag, gyűrű) és hozzáférési módok (token passing, ütközésfigyeléses protokoll) vizsgálata konkrét rendszereken. 9. Karbantartás - Beállítások ellenőrzése. - Meghajtók fejeinek tisztítása. - Környezeti szennyeződések eltávolítása. III/2. Követelmények 1. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai előírások ismerete, betartása, alkalmazása - A munkaszerződés fontos részeinek felsorolása, megnevezése, értelmezése. - A szakmára, a munkahelyre érvényes munkavédelmi előírások ismerete, alkalmazása. - A baleseteknél és tűzeseteknél alkalmazandó intézkedések, az elsősegélynyújtás szabályai, és azok végrehajtása. - A tűz megelőzésére vonatkozó intézkedések és a tűzoltás szabályainak ismerete, a tűzoltó készülékek kezelése.

4 - Az elektromos áram élettani hatásainak ismerete, az áramütés elleni védekezés szabályai, intézkedések az elektromos áram által okozott baleseteknél. 2. Műszaki dokumentációk olvasása, felhasználása és összeállítása - Az elektromos kapcsolási és huzalozási rajzok olvasása. - Műszaki dokumentációk, elsősorban üzemeltetési utasítások, katalógusok felhasználása. - A készülékek, berendezések átvétele, az üzemeltetési feltételek és körülmények megismerése. - A készülékek, berendezések terv szerinti telepítése, műszaki és klimatikus feltételek kialakítása. 3. Számítógépes hardver feladatok - Különböző hardver eszközök alkalmazhatóságának feltételei. - A számítógépes rendszer egységeinek ismerete áramköri szinten (műszaki dokumentáció segítségével). - Hibabehatárolás teszteléssel vagy méréssel, hibaelhárítás. - Elektronikus mérőkészülékek (jelgenerátorok, oszcilloszkóp, logikai analizátor) alkalmazás szintű ismerete. - Adatátviteli vonalak kiépítése, illesztése. 4. Analóg átviteltechnikai vizsgálatok - Mérőkapcsolások összeállítása, paraméterek meghatározása. - Illesztések, lezárások kialakítása. 5. Digitális adatátviteli rendszerek vizsgálata, illesztése - Soros adatátviteli vonalak üzemmód beállítása, sinrendszerek jeleinek műszeres vizsgálata és kiértékelése. - A rendszerfejlesztés lehetőségeinek ismerete, nyitott rendszer hardver vonatkozásainak kiépítése. 6. Mikroprocesszoros rendszerek vizsgálata - Tesztprogramok futtatása, hibajelzések értelmezése. - Külső rendszer input-output jeleinek illesztése a mikroprocesszoros rendszerhez. - Átalakítók kiválasztása, beállítása. - Digitális rendszerek emulációja, szimulációja. 7. Adott mikroszámítógép konfiguráció kiépítése, installálása - A műszaki dokumentáció értelmezése alapján a mechanikus szerelés, elektromos bekötés és beállítás elvégzése. - Tesztprogramok futtatása, a setup beállítása és értelmezése. - Installálási feladatok elvégzése. 1. A szakmai vizsga részei IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei A szakmai vizsga írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészekből áll. A vizsgarészek tantárgyai és időtartama a) Az írásbeli vizsga tantárgyai és időtartama - Digitális számítógépek Anyagismeret és technológia 60 - Elektronikus áramkörök 60 b) A szóbeli vizsga tárgyai és időtartama - Digitális számítógépek. - Anyagismeret és technológia. - Munkajogi, munkavédelmi ismeretek. - Gazdasági alapismeretek (Vállalkozástan). A vizsgázónak minden tárgyból egy-egy kérdést kell megválaszolni, egy-egy feleletre maximálisan 5-10 perc fordítható. c) Gyakorlati vizsga részei, időtartama

5 Összetett gyakorlati vizsgafeladat: - elméleti feladatok 30 perc, - szoftver feladatok 60 perc, - hardver feladatok A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok 2.1 Az írásbeli vizsga tartalma Digitális számítógépek - Kombinációs és szekvenciális hálózatok analízise. - Fázisregiszteres és mikroprogramozott vezérlés. - Bináris aritmetika. - Memóriaillesztés és -bővítés. - Sines számítógépstruktúra. Elektronikus áramkörök - Műveleti erősítők alkalmazásai. - Digitális alapáramkörök kompatibilitási feltételei. - Tápegységek. Anyagismeret és technológia - Járulékos hűtőfelület számítása. - Villamos gép, készülék szerelési művelettervének elkészítése. - Huzalozási vázlat tervezése. 2.2 A szóbeli vizsga tartalma A szóbeli vizsga során a jelölteknek az alábbi témakörökben kell kérdéseket megválaszolniuk: Digitális számítógépek - Számítógép alapismeretek. - A számítástechnika információelméleti alapjai. - Logikai algebra. - Logikai alapáramkörök. - Adattárolók. - Digitális számítógépek egységei. - Számítógépek utasításrendszere. - Bináris aritmetika. - Mikroprocesszorok. - Mikroszámítógép rendszerek. - Multiprocesszoros rendszerek. Munkajogi, munkavédelmi ismeretek - A munkavégzés és munkavédelem jogi szabályozása. - Munkavédelmi előírások. - Balesetvédelmi előírások. - Tűzvédelmi előírások. - Aktív környezetvédelem. Anyagismeret és technológia - Aktív és passzív alkatrész ismeret (katalógusadatok, alkalmazások). - Elektronikus készülékek szerelése (furatszerelt, illetve felületszerelt áramkörök). - Elektronikus készülékek részegységeiben hibakeresés, javítás. Gazdasági alapismeretek - A vállalkozás alapítása. - A vállalkozás finanszírozása. - Termelés és marketing - A munkaerő szerepe. - A pénz és a pénzintézetek. - Világgazdaság.

6 2.3 A gyakorlati vizsga tartalma Összetett gyakorlati vizsgafeladat - Perifériakezelés, algoritmusok. - Operációs rendszer kezelése. - Felhasználói szoftver kezelés. - Rendszer-programozás. - Hardver hibakeresés, javítás, installálás. 3. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei - Felmentést kaphat egyes elméleti vizsgatárgyak alól a vizsgázó, aki javítóvizsgát tesz, és a korábbi vizsga eredményét anyakönyvi kivonattal igazolni tudja. - A gyakorlati vizsga alól felmentés nem adható. 4. A vizsga értékelése a) A szakmai elméleti vizsga részeit külön-külön osztályzattal kell minősíteni. - Az írásbeli értékelését a tételekhez kiadott útmutató szerint kell elvégezni, és egyetlen osztályzattal kell értékelni. - A szóbeli vizsgát egyetlen érdemjeggyel kell minősíteni. - A szakmai elméleti vizsga eredményét a szóbeli és írásbeli vizsga eredményei alapján kell meghatározni az alábbiak szerint: = a szóbeli vizsgatantárgyak kerekített átlagát egyetlen osztályzatnak kell tekinteni, = az írásbeli és szóbeli vizsga átlageredményét az írásbeli vizsga eredménye felé kerekítve kell megállapítani, = eredménytelennek kell tekinteni az elméleti vizsgát, ha a vizsgázó a szóbeli vagy az írásbeli vizsgára elégtelen osztályzatot kapott. b) A szakmai gyakorlati vizsga eredményét egyetlen osztályzattal kell minősíteni, figyelembe véve a munka megszervezését, szakszerű végrehajtását, a biztonságtechnikai szabályok betartását és a mérések szakszerűségét, pontosságát. A gyakorlati vizsga eredménytelensége esetén a teljes vizsgát (minden vizsgarész vizsgáját) meg kell ismételni.

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Jegyzék 69. sorszáma szerint kiadott gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

Jegyzék 69. sorszáma szerint kiadott gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei Jegyzék 69. sorszáma szerint kiadott gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító

Részletesebben

Az ortopédiai technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

Az ortopédiai technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Az ortopédiai technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 5499 09 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT)

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere

Részletesebben

I. Az 1. sorszámú Adatbázis kezelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

I. Az 1. sorszámú Adatbázis kezelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. melléklet a 12/2013. (III. 29.) NFM rendelethez I. Az 1. sorszámú Adatbázis kezelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1.

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

A 54 4641 01 gazdasági informatikus I. 52 4641 02 gazdasági informatikus II. szakmai és vizsgakövetelményei 1

A 54 4641 01 gazdasági informatikus I. 52 4641 02 gazdasági informatikus II. szakmai és vizsgakövetelményei 1 A 54 4641 01 gazdasági informatikus I. 52 4641 02 gazdasági informatikus II. szakmai és vizsgakövetelményei 1 I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Szakképesítés azonosító száma

Részletesebben

KIVONAT a 12/2008 KvVM rendeletből, A VÍZKÚTFÚRÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KIVONAT a 12/2008 KvVM rendeletből, A VÍZKÚTFÚRÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 12/2008. (IV. 30.) KvVM rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR ELŐTERJESZTÉS az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS felsőfokú szakképzési program indítására (a 21/2007.(V.21.) SZMM rendelet alapján) Pécs,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Műszaki informatikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 5 81 05 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és

Részletesebben

AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 525 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

1. A szakképesítéssel legjellemző bben betölthető munkakör, foglalkozás. A munkakör, foglalkozás

1. A szakképesítéssel legjellemző bben betölthető munkakör, foglalkozás. A munkakör, foglalkozás INFORMATIKAI HÁLÓZATI RENDSZERTELEPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. A SZAKKÉPESÍTÉS ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATAI 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 4641 01 2. A szakképesítés

Részletesebben

3.21. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 35 582 01 GÁZ-ÉS HŐTERMELŐ BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

3.21. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 35 582 01 GÁZ-ÉS HŐTERMELŐ BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ 3.21. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 35 582 01 GÁZ-ÉS HŐTERMELŐ BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi

Részletesebben

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi

Részletesebben

Az xx. sorszámú Műszaki informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az xx. sorszámú Műszaki informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az xx. sorszámú Műszaki informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 05 2. Szakképesítés

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 33 522 04 1000 00 00 HELYI PROGRAMJA

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 33 522 04 1000 00 00 HELYI PROGRAMJA Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 33 522 04 1000 00 00 HELYI PROGRAMJA Készült a Nemzetgazdasági Minisztérium 17723-42/2011. közleményben

Részletesebben

Szakmai program ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS OKJ: 54 582 06 0010 54 01. (A 32/2011. (VIII.25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelményhez )

Szakmai program ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS OKJ: 54 582 06 0010 54 01. (A 32/2011. (VIII.25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelményhez ) INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel.: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 2012-2013-as tanévtől szakképzést kezdő évfolyamra 34 522 04 VILLANYSZERELŐ szakképesítés szakmai programja 3 szakképző évfolyam esetén 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a mérlegképes könyvelői szakképesítés megszerzésének feltételeiről

TÁJÉKOZTATÓ a mérlegképes könyvelői szakképesítés megszerzésének feltételeiről TÁJÉKOZTATÓ a mérlegképes könyvelői szakképesítés megszerzésének feltételeiről A 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet (A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

Részletesebben

47/2014. (X. 29.) EMMI rendelet. az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről

47/2014. (X. 29.) EMMI rendelet. az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről 47/2014. (X. 29.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről hatályos: 2014.11.14 - A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

VILLANYSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI VILLANYSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Villanyszerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Villanyszerelő mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) III. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ Készítette: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2013. Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 52 5423 06 Mechatronikai technikus. A szakmai vizsga szóbeli tantárgyai: Elektronika Mechatronika

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 52 5423 06 Mechatronikai technikus. A szakmai vizsga szóbeli tantárgyai: Elektronika Mechatronika OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK 52 5423 06 Mechatronikai technikus A szakmai vizsga szóbeli tantárgyai: Elektronika Mechatronika A 26/2001. (VII.27.) OM rendelet alapján a szóbeli tételeket

Részletesebben

INFORMATIKAI STATISZTIKUS ÉS GAZDASÁGI TERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKAI STATISZTIKUS ÉS GAZDASÁGI TERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI INFORMATIKAI STATISZTIKUS ÉS GAZDASÁGI TERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 481 02 0000 00 00 2. A

Részletesebben

MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben