1.A tétel. Villamos alapfogalmak Feszültség, áram, töltés, ellenállás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.A tétel. Villamos alapfogalmak Feszültség, áram, töltés, ellenállás"

Átírás

1 1.A tétel Villamos alapfogalmak Feszültség, áram, töltés, ellenállás Definiálja a feszültség, az áram, a töltés, az ellenállás és a vezetőképesség fogalmát, jellemzőit! Ismertesse a feszültség, az áram, a töltés az ellenállás és a vezetőképesség mértékegységeit, s végezzen átszámításokat a mértékegységekkel prefixumaik szerint /µv, mv, ma, kω, µs, ms/! Értelmezze az áram és a töltés közötti kapcsolatot! 1.B tétel Passzív elektronikai áramkörök Kétpólusok Definiálja az aktív, a passzív, a lineáris és a nemlineáris kétpólusok fogalmát! Értelmezze a passzív kétpólusok jellemzőit: az impedanciát, az admittanciát, a fázisszöget és a helyettesítő képet! Ismertese az aktív kétpólusok ínorton és Thevenin helyettesítő képét! 1

2 2.A tétel Villamos alapfogalmak Ellenállások méretezése hőfokfüggése Értelmezze a fizikai és a geometriai paraméterek alapján az ellenállás kiszámítására szolgáló összefüggést! Értelmezze az ellenállások hőfokfüggésére szolgáló összefüggést, s definiálja a hőfoktényező fogalmát! Értelmezze a negatív és a pozitív hőfoktényezőt! 2.B tétel Passzív elektronikai áramkörök Négypólusok Definiálja az aktív, a passzív, a lineáris, a nemlineáris, a szimmetrikus és a földszimmetrikus négypólus fogalmát! Értelmezze a passzív négypólusok jellemzőit impedancia-, admittancia-, és hibridparaméteres egyenletrendszerei alapján! Értelmezze a négypólusok csillapítását és a szintek fogalmát! 2

3 3.A tétel Villamos alapfogalmak Ellenállások a gyakorlatban Ismertesse szerkezeti felépítés alapján az ellenállások fajtáit és jellemzőit! Ismertesse a gyakorlatban használt legfontosabb ellenállás fajták jellemző katalógus adatait! Mutassa be az egyes ellenállás fajták szabványos jelölésmódjait! 3.B tétel Passzív elektronikai áramkörök Szűrő áramkörök Csoportosítsa a szűrő áramköröket, s rajzolja fel az egyes szűrőfajtákat! Értelmezze az egyes szűrőfajták határfrekvenciáit és sávszélességét! Ábrázolja az egyes szűrőfajták átviteli karakterisztikáit, s jelölje be a nevezetes frekvenciákat! 3

4 4.A tétel Egyenáramú hálózatok alaptörvényei Ohm és Kirchhoff törvények Mutassa be az egyszerű áramkör felépítését és jellemzőit! Definiálja az egyenáramú hálózatok Ohm törvényét! Definiálja az egyenáramú hálózatok csomópontokra és hurkokra vonatkozó Kirchhoff törvényeit! 4.B tétel Félvezető áramköri elemek Félvezető diódák Ismertesse a félvezetők felépítésének és működésének fizikai alapjait! Értelmezze a félvezető dióda jellemzőit! Rajzolja fel a félvezető dióda karakterisztikáját, s mutassa be általános rajzi felölését! 4

5 5.A tétel Egyenáramú hálózatok alaptörvényei Nevezetes hálózatok Határozza meg az ellenállások soros, párhuzamos, és vegyes kapcsolásainál az eredő ellenállás kiszámítására vonatkozó összefüggéseket! Definiálja a feszültségosztás törvényét! Definiálja az áramosztás törvényét! Határozza meg a Wheatstone-híd kiegyenlítésére szolgáló összefüggést! 5.B tétel Félvezető áramköri elemek Hőfokfüggés egyenirányítás Mutassa be a félvezetők hőfokfüggését! Ismertesse az egyenirányító kapcsolások általános felépítését! Mutassa be a félvezető dióda működését egyutas és kétutas egyenirányító kapcsolásokban! 5

6 6.A tétel Egyenáramú hálózatok alaptörvényei Méréshatár kiterjesztés Ismertesse az áram- és feszültségmérő méréshatár kiterjesztésére szolgáló áramköri megoldásokat! Értelmezze az alapműszer jellemzőit! határozza meg az előtét- és a söntellenállás kiszámítására vonatkozó összefüggéseket! 6.B tétel Félvezető áramköri elemek Speciális diódák Ismertesse a Zener-, a varicap-, az alagút-, a Schottky-, a tűs dióda és a LED felépítését, jellemzőit, és gyakorlati alkalmazási lehetőségeit! Rajzolja fel a speciális diódák karakterisztikáját és jelképi jelöléseit! 6

7 7.A tétel A villamos áram hatásai Hőhatás Sorolja fel a villamos áram hatásait! Ismertesse a villamos- és hőenergia közötti kapcsolatot! Magyarázza el az áram hőhatásának okait! Mutasson be hőhatáson alapuló jellemző gyakorlati alkalmazásokat (fűtés, melegítés, izzólámpák, biztosítók, hűtőbordák)! 7.B tétel Félvezető áramköri elemek Bipoláris tranzisztorok Értelmezze a bipoláris tranzisztor felépítését, működését, feszültség- és áramviszonyait! Értelmezze a tranzisztorhatást! Mutassa be a bipoláris tranzisztor jellemzőit és alapkapcsolásait! Ismertesse a közös emitteres kapcsolás egyenleteit! Rajzolja fel a legfontosabb közös emitteres jelleggörbéket, a h-paraméteres helyettesítő képet, és a tranzisztor jelképi jelöléseit! 7

8 8.A tétel A villamos áram hatásai Vegyi hatás Sorolja fel a villamos áram hatásait! Ismertesse a folyadékok vezetési mechanizmusát, az anyagok kiválasztásának folyamatát! Definiálja Faraday törvényét! Mutassa be az elektrolízis jellemző gyakorlati alkalmazási lehetőségeit: a fémek kiválasztását, a galvanizálást, a galvanoplasztikát és az eloxálást! 8.B tétel Félvezető áramköri elemek Unipoláris tranzisztorok Értelmezze az unipoláris tranzisztorok felépítését, működését, feszültség- és áramviszonyait! Rajzolja fel a legfontosabb közös sourc-u jelleggörbéket, az y-paraméteres helyettesítő képet, a FET és a MOSFET jelképi jelöléseit! Mutassa be az unipoláris tranzisztorok jellemző alapkapcsolásait! 8

9 9.A tétel A villamos áram hatásai Élettani hatás Sorolja fel a villamos áram hatásait! Ismertesse az áram emberi ideg- és izomrendszerre vonatkozó élettani hatásait! Sorolja fel az áramütés mértékét befolyásoló tényezőket és az áramütés elleni védekezés lehetőségeit! 9.B tétel Félvezető áramköri elemek Egyéb félvezetők Ismertesse a négyrétegű dióda, a tirisztor, a diac, és a triac felépítését, működését és karakterisztikáját! Mutassa be ezen egyéb félvezetők gyakorlati alkalmazásait! Rajzolja fel a tárgyalt félvezetők jelképi jelöléseit! 9

10 10.A tétel A villamos áram hatásai Mágneses hatás Sorolja fel a villamos áram hatásait! Értelmezze az állandó mágnes, illetve az árammal átjárt vezető mágneses tere közötti kapcsolatot! Sorolja fel az áram mágneses hatásával kapcsolatos gyakorlati alkalmazásokat! 10.B tétel Tranzisztoros alapáramkörök Munkapont beállítás Definiálja a lineáris és a nemlineáris működést, a sztatikus és a dinamikus üzemmódot! Értelmezze a munkapont, a munkaegyenes fogalmát és szerepét! Mutassa be a munkapont beállítására szolgáló kapcsolásokat bipoláris és unipoláris tranzisztorok alkalmazásánál! Ismertesse a munkapont beállítókapcsolások egyes elemeinek szerepét! 10

11 11.A tétel Energiaforrások Munka, teljesítmény, hatásfok, terhelhetőség Értelmezze a villamos munka és teljesítmény fogalmát, s mértékegységeit! Értelmezze a hatásfok fogalmát! Ismertesse az ellenállások szabványos terhelhetőségeit! 11.B tétel Tranzisztoros alapáramkörök Erősítő áramkörök alapjellemzői Értelmezze az erősítő áramkörök alapjellemzőit: a feszültségerősítést, az áramerősítést, a teljesítményerősítést, a bemeneti ellenállást és a kimeneti ellenállást! Rajzolja le a közös emitteres alapkapcsolást és magyarázza el működését! Írja fel a h-paraméteres helyettesítő kép alapján a közös emitteres alapkapcsolás váltakozó áramú jellemzőire vonatkozó összefüggéseket! 11

12 12.A tétel Energiaforrások Generátorok jellemzői Értelmezze a belső ellenállás, a forrásfeszültség és a kapocsfeszültség fogalmát! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos generátorokat! Rajzolja fel a feszültség- és áramgenerátorokthevenin és Norton helyettesítő képeit! Határozza meg a sorosan, a párhuzamosan és a vegyesen kapcsolt generátorok jellemzőit! 12.B tétel Tranzisztoros alapáramkörök Erősítő áramkörök alapjellemzői Rajzolja le a közös surce-ú unipoláris tranzisztoros alapkapcsolást és y-paraméteres helyettesítő képét! Magyarázza el az áramkör és helyettesítő képe alapján az alapkapcsolás működését! Írja fel az y-paraméteres helyettesítő kép alapján a közös source-ú alapkapcsolás váltakozó áramú jellemzőire vonatkozó összefüggéseket! 12

13 13.A tétel Energiaforrások Generátorok a gyakorlatban Definiálja a szuperpozíció tételét! Ismertesse a generátorok lehetséges terhelési állapotait! Értelmezze a generátorok teljesítményviszonyait és hatásfokát! Magyarázza el az illesztést, s mutasson rá gyakorlati jelentőségét! 13.B tétel Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erősítők, csatolások Ismertesse a többfokozatú erősítők csatolási lehetőségeit, a csatolások gyakorlati vonatkozásait és azok alkalmazásai korlátait! Definiálja az előerősítő, a főerősítő és a teljesítményerősítő fogalmát! Értelmezze a többfokozatú erősítők váltakozó áramú jellemzőit! 13

14 14.A tétel Villamos erőtér A villamos tér jellemzői, Coulomb törvény Ismertesse a villamos tér fogalmát és értelmezze jellemzőit: a töltést, az erőteret, az erőt, a térerősséget és a feszültséget! Értelmezze a villamos töltések taszító és vonzó hatását! Definiálja Coulomb törvényét! Ábrázolással szemléltesse a villamos erőteret! Értelmezze a homogén erőteret! 14.B tétel Tranzisztoros alapáramkörök Frekvenciafüggés, zajok és torzítások Mutassa be a közös emitteres erősítő frekvenciafüggésének okait, s definiálja az erősítők alsó és felső határfrekvenciáját, valamint sávszélességét! Rajzolja fel a közös emitteres erősítő amplitúdó- és fáziskarakterisztikáját, s tüntesse fel rajtuk a nevezetes pontokat! Értelmezze a zajok és torzítások okait, fajtáit, jellemzőit, és ismertesse a zaj- és torzításcsökkentés lehetőségeit! 14

15 15.A tétel Villamos erőtér Anyagok viselkedése villamos térben Mutassa be a villamos térerősség és az anyagok kapcsolatát! Ismertesse a dielektromos állandó fogalmát! Értelmezze a polarizációt, az átütést, az átütési szilárdságot, a dielektromos veszteséget és a piezovillamos jelenséget! 15.B tétel Tranzisztoros alapáramkörök Visszacsatolások Ismertesse a visszacsatolások elvét és céljait! Értelmezze a visszacsatolás alapegyenletét, és a hurokerősítést! Mutassa be tömbvázlatok segítségével a negatív soros és párhuzamos feszültség- és áramvisszacsatolást! Ismertesse az egyes visszacsatolás fajták erősítésjellemzőkre gyakorolt hatásait! 15

16 16.A tétel Villamos erőtér Kondenzátorok Ismertesse és értelmezze a kapacitás fogalmát, mértékegységét, a hozzá kapcsolódó prefixumokat, és a síkkondenzátor kapacitását meghatározó összefüggést! Ismertesse a kondenzátorok típusait, azok katalógusadatait, és szabványos jelöléseit! Határozza meg a kondenzátorok soros, párhuzamos és vegyes kapcsolásainak eredő kapacitásra vonatkozó összefüggéseit! 16.B tétel Alapáramkörök alkalmazásai Szélessávú erősítők Értelmezze a szélessávú erősítők működését! Mutassa be a szélessávú erősítők alapjellemzőit: a feszültségerősítést, a sávszélességet, és a sávjóságot! Mutassa be a szélessávú erősítők gyakorlati alkalmazási lehetőségeit! 16

17 17.A tétel Villamos erőtér Töltés, kisütés, energia Ismertesse a kondenzátor feltöltési és kisütési folyamatát! Értelmezze az időállandó fogalmát! Értelmezze a kondenzátor energiáját! Ismertesse a kondenzátorok veszteségeit! 17.B tétel Alapáramkörök alkalmazásai Hangolt (szelektív) erősítők Értelmezze a hangolt erősítők működését! Mutassa be a hangolt erősítők alapjellemzőit: rezonancia frekvenciáját, jósági tényezőjét, sávszélességét és feszültségerősítését! Mutassa be a hangolt erősítők gyakorlati alkalmazási lehetőségeit! 17

18 18.A tétel Mágneses erőtér A mágneses tér jellemzői Ismertesse a mágneses erőtér fogalmát és értelmezze jellemzőit: a térerősséget, az indukciót, a fluxust és a gerjesztést! Ábrázolással szemléltesse a mágneses erőteret! Értelmezze a mágneses erőtér erőhatásait! Határozza meg a mágneses tér és az áram kölcsönhatásánál fellépő erőhatás összefüggését! 18.B tétel Alapáramkörök alkalmazásai Nagyjelű erősítők Értelmezze a kivezérelhetőség, a hatásfok és a nagyjelű erősítés fogalmát! Ismertesse a nagyjelű erősítők fajtáit, erősítőosztályait és a munkapont beállítási lehetőségeket! Mutassa be a nagyjelű erősítők gyakorlati alkalmazási lehetőségeit! 18

19 19.A tétel Mágneses erőtér Az anyagok viselkedése mágneses térben Mutassa be az elemi mágnesek és a domének segítségével az anyagok viselkedését mágneses erőtérben! Mutassa be a mágnesezési görbéket, s értelmezze a mágneses permeabilitást! Értelmezze a hiszterézist! 19.B tétel Alapáramkörök alkalmazásai Oszcillátorok Ismertesse a szinuszos rezgések előállítására szolgáló módszereket! Értelmezze az oszcillátoroknál alkalmazott pozitív visszacsatolást! Ismertesse a berezgés fázis- és amplitúdó feltételeit! Csoportosítsa felépítés és frekvenciatartomány alapján az oszcillátorokat! Ismertesse egy-egy tipikus kis- és nagyfrekvenciás oszcillátor működését! 19

20 20.A tétel Mágneses erőtér Elektromágneses indukció Értelmezze az indukált feszültség nagyságát meghatározó indukciótörvényt és az indukált feszültség irányát meghatározó Lenz törvényt! Ismertesse a mozgási-, a nyugalmi-, az ön- és a kölcsönös indukciót! Ismertesse az önindukciós tényező fogalmát és mértékegységét! Ismertesse az induktivitás be- és kikapcsolásánál fellépő jelenségeket! Ismertesse az induktivitás energiáját meghatározó tényezőket! 20.B tétel Alapáramkörök alkalmazásai Stabilizátorok Mutassa be a soros és párhuzamos stabilizálás elvét! Ismertesse a Zener diódás elemi stabilizátor kapcsolás kapcsolás felépítését, működését, értelmezze jelleggörbéjét és jellemzőit! Elemezze az áteresztő tranzisztoros feszültségstabilizátor működését! 20

21 21.A tétel Szinuszos mennyiségek A váltakozó jel jellemzői Ismertesse és értelmezze a szinuszos váltakozó jel amplitúdóját, frekvenciáját, körfrekvenciáját, periódus idejét, pillanatnyi értékét és fázisszögét! Ismertesse a váltakozó mennyiségek ábrázolási módszereit! Értelmezze a váltakozó jel középértékeit! 21.B tétel Alapáramkörök alkalmazásai Műveleti erősítők Mutassa be a műveleti erősítők felépítését, jellemzőit és jelképi jelöléseit! Ismertesse a műveleti erősítők tömbvázlatos felépítését! Ismertese a differenciálerősítők, áramgenerátorok, a fázisösszegzők, és a szinteltolók felépítését és működését! Rajzolja fel a műveleti erősítős alapkapcsolásokat, értelmezze jellemzőiket: feszültségerősítésüket, bemeneti és kimeneti ellenállásukat! 21

22 22.A tétel Szinuszos mennyiségek Egyszerű váltakozó áramkörök Értelmezze az ideális ohmos, az ideális induktív, és az ideális kapacitív fogyasztó jellemzőit! Ismertese az induktív és a kapacitív reaktancia fogalmát! Értelmezze a tekercsek és a kondenzátorok veszteségeit! Mutassa be a valóságos ohmos ellenállás és a valóságos reaktanciák jellemzőit! 22.B tétel Alapáramkörök alkalmazásai Műveleti erősítők Ismertesse a műveleti erősítők munkapont beállítási lehetőségeit! Mutassa be a műveleti erősítők ofszet feszültség, ofszet áram kompenzálásait! 22

23 23.A tétel Szinuszos mennyiségek Összetett váltakozó áramkörök Értelmezze az impedancia és az admittancia fogalmát és kapcsolatát! Határozza meg vektorábrák segítségével a soros R-L, R-C, és R-L-C áramkörök jellemzőire vonatkozó összefüggéseket! 23.B tétel Impulzustechnikai alapáramkörök Impulzus fajták és jellemzők Értelmezze az impulzus fogalmát, s mutassa be fajtáit! Értelmezze az impulzusok jellemzőit: az amplitúdót, a periódusidőt, az impulzus időt, a felfutási- és visszafutási időt, a tetőesést, a túllövést, valamint a kitöltési tényezőt! 23

24 24.A tétel Szinuszos mennyiségek Összetett váltakozó áramkörök Értelmezze az impedancia és az admittancia fogalmát és kapcsolatát! Határozza meg vektorábrák segítségével a párhuzamos R-L, R-C, és R-L-C áramkörök jellemzőire vonatkozó összefüggéseket! 24.B tétel Impulzustechnikai alapáramkörök Jelformáló áramkörök Mutassa be a jelformáló áramköröket! Magyarázza el a differenciáló-, az integráló-, és a vágóáramkörök működését! Ismertesse a vágó áramkörök gyakorlati alkalmazási lehetőségeit! 24

25 25.A tétel Szinuszos mennyiségek Rezgőkörök Értelmezze a rezgőkörök fogalmát! Rajzolja fel a soros és párhuzamos rezgőkörök rezonanciagörbéit! Definiálja a rezgőkörök határfrekvenciáit, a rezonanciafrekvenciát és a jósági tényezőt! 25.B tétel Impulzustechnikai alapáramkörök Impulzusok előállítása Értelmezze a félvezető elemek és a műveleti erősítő kapcsoló üzemmódját, a stabil- és kvázistabil állapotot! Magyarázza el a tranzisztoros vagy műveleti erősítővel felépített bistabil, monostabil, és astabil multivibrátor működését, s értelmezze jellemzőiket! Ismertesse a Schmitt-trigger és a fűrészjel előállító áramkörök működését és értelmezze jellemzőiket! 25

26 26.A tétel Szinuszos mennyiségek Váltakozó áramú teljesítmények Értelmezze a látszólagos, a hatásos és a meddő teljesítmény fogalmát és mértékegységeit! Ismertesse a váltakozó áramú teljesítmények közötti kapcsolatot! Értelmezze a teljesítménytényező fogalmát! 26.B tétel Digitális alapáramkörök Logikai alapfogalmak Definiálja a digitális és az analóg jelek fogalmát és jellemzőit! Ismertesse a kettes és a tizenhatos számrendszer jellemzőit és az átszámítási algoritmusokat! Mutassa be az információ kódolásának elvét, és a leggyakrabban alkalmazott numerikus kódokat! 26

27 27.A tétel Többfázisú hálózatok Jellemzők, energiaszállítás Ismertesse a háromfázisú rendszer fogalmát és jellemzőit! Ismertesse a fázisfeszültség, a vonali feszültség, a teljesítmény, a csillagpont, a csillag-, és deltakapcsolás, a szimmetrikus és aszimmetrikus terhelés lényegét! 27.B tétel Digitális alapáramkörök Logikai alapfogalmak Mutassa be a logikai függvények leírási módjait: a szövegeset, az igazságtáblázatosat, és az algebrai alakkal történő leírást! Értelmezze a kétváltozós logikai függvényeket! Ismertesse a logikai algebra (Boole algebra) alaptörvényeit és alaptételeit! 27

28 28.A tétel Villamos gépek Transzformátorok Csoportosítsa a villamos gépeket! Ismertesse a transzformátor felépítését, működését és fajtáit, s rajzolja fel a rajzjelét! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos transzformátort! Ismertesse a transzformátorok veszteségeit, szórását, és hatásfokát! 28.B tétel Digitális alapáramkörök Logikai alapfogalmak Értelmezze a logikai függvények mintermes és maxtermes szabályos (kanonikus) alakjait! Mutassa be az algebrai és grafikus egyszerűsítés lépéseit! 28

29 29.A tétel Villamos gépek Egyen- és váltakozó áramú generátorok Ismertesse a forgó mágneses mező fogalmát és jellemzőit! Csoportosítsa a villamos forgógépeket és ismertesse jellemzőiket: a kommutátort, az armatúrát, a kapocsfeszültséget, a fordulatszámot és a nyomatékot! Ismertesse az egyenáramú, az egy- és háromfázisú váltakozó áramú generátorok felépítését, működését! 29.B tétel Digitális alapáramkörök Logikai alapáramkörök Ismertesse a kombinációs hálózatok jellemzőit! Ismertesse az alapfüggvényeket megvalósító TTL kapuáramkörök jellemzőit és kimeneti megoldásait! Rajzolja fel a logikai kapuk rajzjeleit! 29

30 30.A tétel Villamos gépek Egyen és váltakozó áramú motorok Ismertesse a forgó mágneses mező fogalmát és jellemzőit! Csoportosítsa a villamos forgógépeket és ismertesse jellemzőiket! Ismertesse az egyenáramú motorok felépítését és működését! Ismertesse a háromfázisú aszinkron motorok felépítését és működését! 30.B tétel Digitális alapáramkörök Logikai alapáramkörök Ismertesse a szekvenciális hálózatok jellemzőit! Mutassa be a tároló áramkörök alaptípusait: RS, JK, T, és a D tárolót! Rajzolja fel rajzjeleiket! Írja fel az egyes tároló típusok vezérlési táblázatait! 30

Villamosipar és elektronika. szóbeli érettségi feladatok témakörei középszinten. A. tétel témakörei (elektrotechnika)

Villamosipar és elektronika. szóbeli érettségi feladatok témakörei középszinten. A. tétel témakörei (elektrotechnika) Villamosipar és elektronika szóbeli érettségi feladatok témakörei középszinten A. tétel témakörei (elektrotechnika) 1. Villamos áramkör részei. Villamos mennyiségek (feszültség, áram, töltés, ellenállás,

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK Az Elektronikai alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása a műszaki

Részletesebben

Érettségi vizsga 2005 általános követelményei ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

Érettségi vizsga 2005 általános követelményei ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli. Az Elektronikai alapismeretek érettségi vizsga

Részletesebben

Elektronika 11. évfolyam

Elektronika 11. évfolyam Elektronika 11. évfolyam Áramköri elemek csoportosítása. (Aktív-passzív, lineáris- nem lineáris,) Áramkörök csoportosítása. (Aktív-passzív, lineáris- nem lineáris, kétpólusok-négypólusok) Két-pólusok csoportosítása.

Részletesebben

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét ELEKTROTECHNIKA (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY 11-12. évfolyam A tantárgy megnevezése: elektrotechnika Évi óraszám: 69 Tanítási hetek száma: 37 + 32 Tanítási órák száma: 1 óra/hét A képzés célja: Választható tantárgyként

Részletesebben

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA 1. Egyenáramú körök Követelmények, matematikai alapok, prefixumok Töltés, áramerősség Feszültség Ellenállás és vezetés. Vezetők, szigetelők Áramkör fogalma Áramköri

Részletesebben

1. Elektrotechnika - A témakörök

1. Elektrotechnika - A témakörök Ágazati szakmai érettségi vizsga Villamosipar és elektronika ismeretek Témakörök és követelmények 2018 1. Elektrotechnika - A témakörök 1.1. Villamos áramkör 1.1.1. A villamos áramkör részei Tudja definiálni

Részletesebben

VILLAMOSIPARI ÉS ELEKTRONIAI ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN KOMPETENCIÁK

VILLAMOSIPARI ÉS ELEKTRONIAI ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN KOMPETENCIÁK VILLAMOSIPARI ÉS ELEKTRONIAI ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN 1. Olvasott szakmai szöveg megértése KOMPETENCIÁK 1.1. A szövegben olvasott

Részletesebben

Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör Passzív és aktív hálózatok

Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör Passzív és aktív hálózatok Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör A villamos áramkör. A villamos áramkör részei. Ideális feszültségforrás. Fogyasztó. Vezeték. Villamos ellenállás. Ohm törvénye. Részfeszültségek és feszültségesés.

Részletesebben

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A villamosipar és elektronika

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK Az Elektronikai alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása a műszaki

Részletesebben

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam Elektronika alapjai Témakörök 11. évfolyam Négypólusok Aktív négypólusok. Passzív négypólusok. Lineáris négypólusok. Nemlineáris négypólusok. Négypólusok paraméterei. Impedancia paraméterek. Admittancia

Részletesebben

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A villamosipar és elektronika ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9 TARTALOMJEGYZÉK 3 Előszó 9 1. Villamos alapfogalmak 11 1.1. A villamosság elő for d u lá s a é s je le n t ősége 12 1.1.1. Történeti áttekintés 12 1.1.2. A vil la mos ság tech ni kai, tár sa dal mi ha

Részletesebben

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A villamosipar és elektronika

Részletesebben

2.A Témakör: A villamos áram hatásai Téma: Elektromos áram hatásai vegyi hatás hőhatás élettani hatás

2.A Témakör: A villamos áram hatásai Téma: Elektromos áram hatásai vegyi hatás hőhatás élettani hatás 1.A Témakör: A villamos áramkör részei Téma: Villamosságtani alapfogalmak elektromos áram Értelmezze az elektromos áram mértékegységét! elektromos feszültség elektromos teljesítmény elektromos munka elektromos

Részletesebben

Elektrotechnika 9. évfolyam

Elektrotechnika 9. évfolyam Elektrotechnika 9. évfolyam Villamos áramkörök A villamos áramkör. A villamos áramkör részei. Ideális feszültségforrás. Fogyasztó. Vezeték. Villamos ellenállás. Ohm törvénye. Részfeszültségek és feszültségesés.

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI ISMERETEK ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI ISMERETEK ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI ISMERETEK ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A közlekedésautomatikai ismeretek ágazaton belüli specializáció szakmai

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK Szóbeli vizsgarész értékelési táblázata A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és alapján történik:

Részletesebben

Villamosipar és elektronika ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga témakörei

Villamosipar és elektronika ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga témakörei Villamosipar és elektronika ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga témakörei Elektrotechnika Témakör: A villamos áramkör részei Téma: Villamosságtani alapfogalmak Az elektromos áram fogalma, mértékegysége.

Részletesebben

HELYI TANTERV ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Tantárgy

HELYI TANTERV ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Tantárgy 0-0 - 2-2 óraszámokra Készítette: Csanádi Zoltán munkaközösség-vezető

Részletesebben

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit!

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit! Áramkörök 1. /ÁK Adja meg a mértékegységek lehetséges prefixumait (20db)! 2. /ÁK Értelmezze az ideális feszültség generátor fogalmát! 3. /ÁK Mit ért valóságos feszültség generátor alatt? 4. /ÁK Adja meg

Részletesebben

Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1.

Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1. Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI 8 1.1 AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1.2 AZ ELEKTROMOS TÉR 9 1.3 COULOMB TÖRVÉNYE 10 1.4 AZ ELEKTROMOS

Részletesebben

MELLÉKLETEK. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint

MELLÉKLETEK. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint MELLÉKLETEK ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint /Javasolt pontszámok: 5 pont/kérdés. Elérhető maximális pontszám: 100 pont./ 1. Végezze el az átszámításokat a prefixumok

Részletesebben

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A villamosipar és elektronika ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes

Részletesebben

MÉRÉSI GYAKORLATOK (ELEKTROTECHNIKA) 10. évfolyam (10.a, b, c)

MÉRÉSI GYAKORLATOK (ELEKTROTECHNIKA) 10. évfolyam (10.a, b, c) MÉRÉSI GYAKORLATOK (ELEKTROTECHNIKA) 10. évfolyam (10.a, b, c) 1. - Mérőtermi szabályzat, a mérések rendje - Balesetvédelem - Tűzvédelem - A villamos áram élettani hatásai - Áramütés elleni védelem - Szigetelési

Részletesebben

AUTOMATIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ISMERETEK ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

AUTOMATIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ISMERETEK ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AUTOMATIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ISMERETEK ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Az automatikai és elektronikai ismeretek ágazaton belüli specializáció

Részletesebben

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit!

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit! Áramkörök 1. /ÁK Adja meg a mértékegységek lehetséges prefixumait (20db)! 2. /ÁK Értelmezze az ideális feszültség generátor fogalmát! 3. /ÁK Mit ért valóságos feszültség generátor alatt? 4. /ÁK Adja meg

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Elektronikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 03 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett érettségi vizsgához (Emelt szinten) A szakmai elıkészítı tantárgy: ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Azonosító jel NSZI 0 6 0 6 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szakmai előkészítő érettségi tantárgyi verseny 2006. február 23. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ELŐDÖNTŐ ÍRÁSBELI FELADATOK Az írásbeli időtartama: 180 perc

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 20. 1:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Villamosságtan szigorlati tételek

Villamosságtan szigorlati tételek Villamosságtan szigorlati tételek 1.1. Egyenáramú hálózatok alaptörvényei 1.2. Lineáris egyenáramú hálózatok elemi számítása 1.3. Nemlineáris egyenáramú hálózatok elemi számítása 1.4. Egyenáramú hálózatok

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Azonosító jel NSZI 0 6 0 6 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szakmai előkészítő érettségi tantárgyi verseny 2006. április 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK DÖNTŐ ÍRÁSBELI FELADATOK Az írásbeli időtartama: 240 perc 2006

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Számítási feladatok a 6. fejezethez

Számítási feladatok a 6. fejezethez Számítási feladatok a 6. fejezethez 1. Egy szinuszosan változó áram a polaritás váltás után 1 μs múlva éri el első maximumát. Mekkora az áram frekvenciája? 2. Egy áramkörben I = 0,5 A erősségű és 200 Hz

Részletesebben

7. L = 100 mh és r s = 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörre kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át?

7. L = 100 mh és r s = 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörre kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át? 1. Jelöld H -val, ha hamis, I -vel ha igaz szerinted az állítás!...két elektromos töltés között fellépő erőhatás nagysága arányos a két töltés nagyságával....két elektromos töltés között fellépő erőhatás

Részletesebben

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt 2017. május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés Kezdés ideje 2017. május 9., kedd, 16:54 Állapot Befejezte Befejezés dátuma 2017.

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGA 2009. 2006. május 22. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Audio- és vizuáltechnikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 522 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐORRÁS

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 1:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK zonosító ÉRETTSÉGI VIZSG 2016. május 18. ELEKTRONIKI LPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSELI VIZSG 2016. május 18. 8:00 z írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Az elektromos töltések eloszlása atomokban, molekulákban, ionokon belül és a vegyületekben. Vezetők, félvezetők és szigetelők molekuláris szerkezete.

Az elektromos töltések eloszlása atomokban, molekulákban, ionokon belül és a vegyületekben. Vezetők, félvezetők és szigetelők molekuláris szerkezete. Szakképesítés: Log Autószerelő - 54 525 02 iszti Tantárgy: Elektrotechnikaelektronika Modul: 10416-12 Közlekedéstechnikai alapok Osztály: 11.a Évfolyam: 11. 36 hét, heti 2 óra, évi 72 óra Ok Dátum: 2013.09.21

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 18. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 18. 1:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 18. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKA I. (KAUEL11OLK)

ELEKTRONIKA I. (KAUEL11OLK) Félévi követelmények és beadandó feladatok ELEKTRONIKA I. (KAUEL11OLK) tárgyból a Villamosmérnöki szak levelező tagozat hallgatói számára Óbuda Budapest, 2005/2006. Az ELEKTRONIKA I. tárgy témaköre: Az

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGA 2006. október 2006. 24. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI ISMERETEK ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI ISMERETEK ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI ISMERETEK ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 120 pont 30 pont 120

Részletesebben

AUTOMATIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ISMERETEK ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

AUTOMATIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ISMERETEK ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA AUTOMATIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ISMERETEK ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 523 02 Elektronikai technikus

Részletesebben

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL INFORMATIKUS HALLGATÓK RÉSZÉRE 1. EGYENÁRAM 1. Vezesse le a feszültségosztó képletet két ellenállás (R 1 és R 2 ) esetén! Az összefüggésben szerepl mennyiségek jelölését

Részletesebben

VASÚTGÉPÉSZETI ISMERETEK ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

VASÚTGÉPÉSZETI ISMERETEK ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK VASÚTGÉPÉSZETI ISMERETEK ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A vasútgépészeti ismeretek ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsga

Részletesebben

Távközlés ismeretek emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei

Távközlés ismeretek emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei Távközlés ismeretek emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei A szóbeli vizsga egyetlen tétel kifejtéséből, valamint néhány perces beszélgetésből áll. A szóbeli vizsga tételei egy adott témakör elméleti

Részletesebben

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK. Váltakozóáramú hálózatok

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK. Váltakozóáramú hálózatok ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK Váltakozóáramú hálózatok Háromfázisú hálózatok Miért használunk többfázisú hálózatot? Mutassa meg a háromfázisú rendszer fontosabb jellemzőit és előnyeit az egyfázisú rendszerrel szemben!

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÁVKÖZLÉS ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÁVKÖZLÉS ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK TÁVKÖZLÉS ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. Információtechnológia Nyomtatók (gyakorlati) Csoportosítsa és röviden jellemezze a nyomtatókat működési elv szerint! Mutassa

Részletesebben

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez. Egy szinuszosan változó áram a polaritás váltás után μs múlva éri el első maximumát. Mekkora az áram frekvenciája? T = 4 t = 4 = 4ms 6 f = = =,5 Hz = 5

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. október 17. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

AUTOMATIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

AUTOMATIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ ATOMATKA ÉS ELEKTONKA SMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ A MNTAFELADATOKHOZ Egyszerű, rövid feladatok Maximális pontszám: 40. Egy A=,5 mm keresztmetszetű alumínium (ρ= 0,08 Ω mm /m)

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Elektronikai

Részletesebben

Elektronika I. Gyakorló feladatok

Elektronika I. Gyakorló feladatok Elektronika I. Gyakorló feladatok U I Feszültséggenerátor jelképe: Áramgenerátor jelképe: 1. Vezesse le a terheletlen feszültségosztóra vonatkozó összefüggést: 2. Vezesse le a terheletlen áramosztóra vonatkozó

Részletesebben

Komplex szakismeretek

Komplex szakismeretek 2 Komplex szakismeretek 1. a) Ismertesse a villamos szerelvények fajtáit, védettségüket! b) Mutassa be a feszültség és az áramerősség mérését háromfázisú rendszerben! Készítsen kapcsolási rajzot háromszög

Részletesebben

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORTOS OKTATÁS. Elektrotechnika elektronika szakmacsoportos alapozó ismeretek

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORTOS OKTATÁS. Elektrotechnika elektronika szakmacsoportos alapozó ismeretek ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORTOS OKTATÁS Tantárgyak és heti óraszámaik a 9. 12. évfolyamon TANTÁRGY 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM 11. ÉVFOLYAM 12. ÉVFOLYAM Szakmacsoportos alapozó ismeret Mőszaki

Részletesebben

Versenyző kódja: 28 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

Versenyző kódja: 28 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. 54 523 02-2016 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 54 523 02 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet : Számolási/áramköri/tervezési

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KLTRÁLIS

Részletesebben

1. Milyen módszerrel ábrázolhatók a váltakozó mennyiségek, és melyiknek mi az előnye?

1. Milyen módszerrel ábrázolhatók a váltakozó mennyiségek, és melyiknek mi az előnye? .. Ellenőrző kérdések megoldásai Elméleti kérdések. Milyen módszerrel ábrázolhatók a váltakozó mennyiségek, és melyiknek mi az előnye? Az ábrázolás történhet vonaldiagramban. Előnye, hogy szemléletes.

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉETTSÉGI VIZSGA 2016. október 17. ELEKTONIKAI ALAPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI VIZSGA 2016. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBEI EŐFOÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

AUTOMATIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

AUTOMATIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ ATOMATKA É ELEKTONKA MEETEK EMELT ZNTŰ ÍÁBEL VZGA JAVÍTÁ-ÉTÉKELÉ ÚTMTATÓ A MNTAFELADATOKHOZ Egyszerű, rövid feladatok Maximális pontszám: 40. Üzem közben egy rézvezető villamos ellenállása 0 = Ω értékről

Részletesebben

A tanulók tudják alkalmazni és értsék az alapvetı elektrotechnikai fogalmakat összefüggéseket egyenáramú körökben Tartalom

A tanulók tudják alkalmazni és értsék az alapvetı elektrotechnikai fogalmakat összefüggéseket egyenáramú körökben Tartalom Szakközépiskola CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a(z) Erısáramú elektrotechnikus/erısáramú elektrotechnikus szakma gyakorlása

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei Villamosipar és elektronika ágazat Elektrotechnika gyakorlat 10. évfolyam 10 óra Sorszám Tananyag Óraszám Forrasztási gyakorlat 1 1.. 3.. Forrasztott kötés típusai:

Részletesebben

54 523 01 0000 00 00 Elektronikai technikus Elektronikai technikus

54 523 01 0000 00 00 Elektronikai technikus Elektronikai technikus A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A továbbiakban a szóbeli vizsgára vonatkozóan a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (2) bekezdése és 28. -a érvényes.

A továbbiakban a szóbeli vizsgára vonatkozóan a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (2) bekezdése és 28. -a érvényes. A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII: 27.) OM rendelet 27. (1) bekezdése szerint "A szóbeli vizsgarészen a vizsgázó a szakképesítésért felelős miniszter

Részletesebben

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2017. október 20. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2017. október 20. 8:00 I. Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2018. május 16. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2018. május 16. 8:00 I. Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Automatikai műszerész Automatikai műszerész

Automatikai műszerész Automatikai műszerész A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A tankönyvek, a tanulmányi segédlegek és a taneszközök kiválasztásának elvei

A tankönyvek, a tanulmányi segédlegek és a taneszközök kiválasztásának elvei HELYI TANTERV A tankönyvek, a tanulmányi segédlegek és a taneszközök kiválasztásának elvei A tankönyvek, a tanulmányi segédlegek és a taneszközök kiválasztásának elvei: A tantárgyi követelményeknek megfelelő

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elektronikai alapismeretek emelt szint 080 ÉETTSÉGI VIZSG 008. októr 0. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMTTÓ OKTTÁSI ÉS KLTÁLIS MINISZTÉIM Egyszerű, rövid feladatok

Részletesebben

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Villamosipar és elektronika ismeretek középszint 7 ÉRETTSÉGI VIZSG 07. október 0. VILLMOSIPR ÉS ELEKTRONIK ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSELI VIZSG JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Elektronika Oszcillátorok

Elektronika Oszcillátorok 8. Az oszcillátorok periodikus jelet előállító jelforrások, generátorok. Olyan áramkörök, amelyeknek csak kimenete van, bemenete nincs. Leggyakoribb jelalakok: - négyszög - szinusz A jelgenerálás alapja

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ I. feladatlap Egyszerű, rövid feladatok megoldása Maximális pontszám: 40. feladat 4 pont

Részletesebben

1. feladat R 1 = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V. Megoldás. R t1 R 3 R 1. R t2 R 2

1. feladat R 1 = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V. Megoldás. R t1 R 3 R 1. R t2 R 2 1. feladat = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V U 1 R 2 R 3 R t1 R t2 U 2 R 2 a. Számítsd ki az R t1 és R t2 ellenállásokon a feszültségeket! b. Mekkora legyen az U 2

Részletesebben

A 2009-es vizsgákon szereplő elméleti kérdések

A 2009-es vizsgákon szereplő elméleti kérdések Kivezérelhetőség és teljesítményfokozatok: A 2009-es vizsgákon szereplő elméleti kérdések 1. Ismertesse a B osztályú teljesítményfokozat tulajdonságait (P fmax, P Tmax, P Dmax(1 tr), η Tmax )! (szinuszos

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elektronikai alapismeretek emelt szint 6 ÉRETTSÉGI VIZSG 06. október 7. ELEKTRONIKI LPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUM Egyszerű,

Részletesebben