ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÁVKÖZLÉS ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÁVKÖZLÉS ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK"

Átírás

1 TÁVKÖZLÉS ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

2 1. Információtechnológia Nyomtatók (gyakorlati) Csoportosítsa és röviden jellemezze a nyomtatókat működési elv szerint! Mutassa be a nyomtatók csatlakozási lehetőségeit és hálózati elérésének lehetőségeit! Mutassa be a lézernyomtató működési elvét! A rendelkezésre álló lézernyomtatóba helyezze be a festékkazettát, csatlakoztassa a számítógéphez, telepítse a nyomtatót és nyomtassa ki a tesztoldalt! 2. Hálózati ismeretek Vezetékes és vezeték nélküli átviteli közegek Mutassa be napjaink legelterjedtebb vezetékes átviteli közegeit és azok tulajdonságait (felépítés, sebesség, távolság, alkalmazási területek, előnyök, hátrányok)! Beszéljen a vezeték nélküli hálózatok kialakításának előnyeiről a vezetékes hálózatokkal szemben! Mutassa be, hogy két épület között milyen átviteli közegekkel lehet megoldani a hálózati kapcsolat kialakítását! 3. Váltakozó áramú hálózatok Soros és párhuzamos RC Ismertesse a soros és párhuzamos RC hálózatok jellemzőit! Ismertesse az impedancia fogalmát és jellemzőit! Adja meg a soros és a párhuzamos RC kapcsolás impedanciáját és fázisát! Ismertesse a határfrekvencia fogalmát és számítását! Ábrázolja az RC kapcsolások impedancia- és fázishelyzetét a frekvencia függvényében! 4. Elektronikai eszközök Tranzisztorok Ismertesse a bipoláris tranzisztor szerkezeti felépítését, magyarázza el fizikai működését, adja meg a tranzisztor áram- és feszültségviszonyait! Ismertesse a bipoláris tranzisztor alapkapcsolásait! Rajzolja le a közös emitteres alapkapcsolás jelleggörbéit (bemeneti, kimeneti, transzfer)! Ismertesse a záróréteges térvezérlésű tranzisztor (JFET) felépítését, magyarázza el működését! Vázolja fel a záróréteges térvezérlésű tranzisztor (JFET) transzfer- és kimeneti karakterisztikáit. 5. Erősítők Műveleti erősítők Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos műveleti erősítőt főbb erősítőjellemzők alapján (nyílthurkú erősítés, bemeneti, kimeneti ellenállás)! Rajzolja le a műveleti erősítők jellegzetes alapkapcsolásait, adja meg az alapkapcsolások jellemzőit (visszacsatolt feszültségerősítés, bemeneti ellenállás, kimeneti ellenállás, felső határfrekvencia) és számítási összefüggéseit! Mutassa be a műveleti erősítők további alkalmazási területeit (különbségképző, összegző áramkör)! 6. Digitális technika Logikai alapműveletek, függvények Ismertesse a logikai alapműveleteket, írja fel az igazságtáblázatokat, adja meg a megvalósításukra szolgáló áramkörök rajzjeleit! Ismertesse a Boole-algebra alapszabályait és alaptételeit példákon keresztül! Mutassa be a logikai függvények algebrai és grafikus egyszerűsítésének lehetőségeit! Mutassa be a logikai függvények megvalósításának lehetőségeit univerzális (NAND és NOR) építőelemekkel! 2 / 17

3 7. Elektronikus áramkörök Feszültségstabilizátorok Ismertesse a soros és párhuzamos stabilizálás elvét! Rajzolja le az Zener-diódás elemi stabilizátorkapcsolást és magyarázza el a működési elvét! Ismertesse a Zener-diódás elemi stabilizátor munkapont-beállító ellenállásának méretezését! Mutassa be a soros áteresztő-tranzisztoros feszültségstabilizátor működését! Rajzolja le a visszacsatolt feszültségstabilizátor elvi felépítését, és magyarázza el a kimeneti feszültség stabilizálásának folyamatát! Ismertesse a stabilizátorok túláramvédelmi megoldásait! Szempontok, kompetenciák Pontszám Elért pontszám A feladat megértése, a lényeg kiemelése 5 Alapfogalmak ismerete, definiálása és alkalmazása 10 Tartalmi kifejtés, elvek, folyamatok ismerete és alkalmazása 15 Összefüggések értelmezése 6 Megfelelően felépített, világos, szabatos előadásmód 8 Szaknyelv alkalmazása 6 Szóbeli összesen: 50 3 / 17

4 1. Információtechnológia Nyomtatók (gyakorlati) Csoportosítsa és röviden jellemezze a nyomtatókat működési elv szerint! Mutassa be a nyomtatók csatlakozási lehetőségeit és hálózati elérésének lehetőségeit! Mutassa be a lézernyomtató működési elvét! A rendelkezésre álló lézernyomtatóba helyezze be a festékkazettát, csatlakoztassa a számítógéphez, telepítse a nyomtatót és nyomtassa ki a tesztoldalt! Értékelés A feladat megértése, a lényeg kiemelése 5 pont Megértés szintje o zavaros, bizonytalan o lényegében érti mondanivalóját o érti az anyagot 3 pont Lényegkiemelés o nem használ kiemeléseket o a kiemelések eltérnek a téma csomópontjaitól o kiemeli a lényeges dolgokat Alapfogalmak ismerete, definiálása és alkalmazása 1 Fogalmak ismerete o egyetlen fogalmat sem tud o a nyomtatók működési elv szerinti csoportosításánál legalább két fogalom ismerete o a párhuzamos port, USB, hálózati csatlakozás közül legalább kettő fogalom ismerete o a nyomtató hálózati megosztása, a nyomtatószerver közül legalább az egyik fogalom ismerete o a toner vagy henger, statikus elektromosság, lézer közül legalább két fogalom ismerete o festékkazetta, driver, tesztoldal közül legalább két fogalom ismerete Fogalmak definiálása, alkalmazása o egy fogalmat sem tud definiálni vagy helyesen alkalmazni o legalább 3 fogalmat tud definiálni, és azokat helyesen alkalmazza o legalább 6 fogalmat tud definiálni, és azokat helyesen alkalmazza o legalább 9 fogalmat tud definiálni, és azokat helyesen alkalmazza o legalább 12 fogalmat tud definiálni, és azokat helyesen alkalmazza o az előzőleg felsorolt fogalmak közül egy-kettő kivételével az összeset megfelelően definiálja és alkalmazza Tartalmi kifejtés, elvek, folyamatok ismerete és alkalmazása 15 pont Tartalmi kifejtés, elvek folyamatok ismerete o a témakör egyik pontját sem tudja kifejteni o legalább egyféle csoportosítás alapján képes a nyomtatókat kategorizálni o legalább egyféle csoportosítás alapján képes a nyomtatókat röviden jellemezni o legalább kétféle nyomtatócsatlakoztatási lehetőséget ismertet o legalább egyféle hálózati csatlakoztatási módszert ismertet (vezetékes, vezeték nélküli) o a nyomtatószerver és a nyomtató hálózati megosztása közül legalább az egyik módszert ismerteti o a lézernyomtató működési elvét felületesen ismerteti o a lézernyomtató működési elvét nagyobb hiányosságokkal ismerteti o a lézernyomtató működési elvét helyesen ismerteti o a lézernyomtatóban a festékkazetta cseréjének folyamatát ismerteti o a nyomtató telepítésének folyamatát helyesen ismerteti 4 / 17

5 Elvek, folyamatok alkalmazása o a gyakorlati feladatot nem képes elvégezni o a nyomtatóban képes a festékkazettát kicserélni o a nyomtatót képes csatlakoztatni a számítógéphez o a nyomtatót képes telepíteni o képes a tesztoldalt kinyomtatni Összefüggések értelmezése o nem a megadott témáról beszél o csak a témakör periférikus elemeire tér ki o csak a témakör periférikus elemeire tér ki, az összefüggések o a témakör lényeges elemeit tárgyalja, de az összefüggések 4 pont o a tárgyalt témakörben a tétel vezérvonalát követi, az összefüggéseket jól látja Megfelelően felépített, világos, szabatos előadásmód 8 pont Időbeosztás, felépítettség o alapvetően hiányos, időzavarba kerül o észleli a súlypontokat, de a megoldása hiányos o logikusan felépített megoldás, kihasználja az időkeretet 4 pont Előadásmód o pontatlan, zavaros előadásmód o kisebb bizonytalansággal történő előadásmód o egyértelmű, követhető előadásmód 4 pont Szaknyelv alkalmazása o felületes, pontatlan, szakszerűtlen o pontatlan, de jelzésre javít o pontatlan, de önállóan javít 4 pont o pontos, szakszerű 5 / 17

6 2. Hálózati ismeretek Vezetékes és vezeték nélküli átviteli közegek Mutassa be napjaink legelterjedtebb vezetékes átviteli közegeit és azok tulajdonságait (felépítés, sebesség, távolság, alkalmazási területek, előnyök, hátrányok)! Beszéljen a vezeték nélküli hálózatok kialakításának előnyeiről a vezetékes hálózatokkal szemben! Mutassa be, hogy két épület között milyen átviteli közegekkel lehet megoldani a hálózati kapcsolat kialakítását! Értékelés: A feladat megértése, a lényeg kiemelése 5 pont Megértés szintje o zavaros, bizonytalan o lényegében érti mondanivalóját o érti az anyagot 3 pont Lényegkiemelés o nem használ kiemeléseket o a kiemelések eltérnek a téma csomópontjaitól o kiemeli a lényeges dolgokat Alapfogalmak ismerete, definiálása és alkalmazása 1 Fogalmak ismerete o egyetlen fogalmat sem tud o koaxiális kábel, csavart érpáras kábel, optikai kábel közül legalább kettő fogalom ismerete o UTP, FTP, STP, egymódusú optikai szál, többmódusú optikai szál közül legalább az egyik technológiából legalább egy fogalom ismerete o átviteli sebesség, maximális távolság, EMI, RFI közül legalább kettő fogalom ismerete o rádiófrekvencia fogalmának ismerete (2,4 GHz, 5 GHz) o lengőkábel, irányított antenna Fogalmak definiálása, alkalmazása o egy fogalmat sem tud definiálni vagy helyesen alkalmazni o legalább 3 fogalmat tud definiálni, és azokat helyesen alkalmazza o legalább 6 fogalmat tud definiálni, és azokat helyesen alkalmazza o legalább 9 fogalmat tud definiálni, és azokat helyesen alkalmazza o legalább 12 fogalmat tud definiálni, és azokat helyesen alkalmazza o az előzőleg felsorolt fogalmak közül egy-kettő kivételével az összeset megfelelően definiálja és alkalmazza Tartalmi kifejtés, elvek, folyamatok ismerete és alkalmazása 15 pont Tartalmi kifejtés, elvek folyamatok ismerete o a témakör egyik pontját sem tudja kifejteni o legalább kétféle vezetékes átviteli közeget ismer, és azokat legalább egy szempont alapján képes összehasonlítani o legalább kétféle vezetékes átviteli közeget ismer, és azokat legalább két szempont alapján képes összehasonlítani o legalább egy vezetékes átviteli közeg felépítését ismerteti o legalább két vezetékes átviteli közeg felépítését ismerteti o legalább egy-egy előnyt és hátrányt képes ismertetni a vezetékes közegek esetén (átviteli sebesség, maximális távolság, telepíthetőség, EMI, RFI) o több előnyt és hátrányt képes ismertetni a vezetékes közegek esetén (átviteli sebesség, maximális távolság, telepíthetőség, EMI, RFI) o képes legalább egy előnyt ismertetni a vezeték nélküli hálózati közegek estén (mobilitás, kisebb kiépítési költség, adott eseményre könnyebb kialakítás, költségtakarékosabb) 6 / 17

7 o több előnyt is képes ismertetni a vezeték nélküli hálózati közegek estén (mobilitás, kisebb kiépítési költség, adott eseményre könnyebb kialakítás, költségtakarékosabb) Elvek, folyamatok alkalmazása o nem képes a két épület közötti hálózati kapcsolat megvalósítására példát mondani o a két épület közötti hálózati kapcsolat kialakításánál legalább egy megvalósítási lehetőséget említ o a két épület közötti hálózati kapcsolat kialakításánál több megvalósítási lehetőséget említ o a két épület közötti hálózati kapcsolat kialakításának lehetőségeinél több szempontot is figyelembe vesz Összefüggések értelmezése o nem a megadott témáról beszél o csak a témakör periférikus elemeire tér ki o csak a témakör periférikus elemeire tér ki, az összefüggések o a témakör lényeges elemeit tárgyalja, de az összefüggések 4 pont o a tárgyalt témakörben a tétel vezérvonalát követi, az összefüggéseket jól látja Megfelelően felépített, világos, szabatos előadásmód 8 pont Időbeosztás, felépítettség o alapvetően hiányos, időzavarba kerül o észleli a súlypontokat, de a megoldása hiányos o logikusan felépített megoldás, kihasználja az időkeretet 4 pont Előadásmód o pontatlan, zavaros előadásmód o kisebb bizonytalansággal történő előadásmód o egyértelmű, követhető előadásmód 4 pont Szaknyelv alkalmazása o felületes, pontatlan, szakszerűtlen o pontatlan, de jelzésre javít o pontatlan, de önállóan javít 4 pont o pontos, szakszerű 7 / 17

8 3. Váltakozó áramú hálózatok Soros és párhuzamos RC Ismertesse a soros és párhuzamos RC hálózatok jellemzőit! Ismertesse az impedancia fogalmát és jellemzőit! Adja meg a soros és a párhuzamos RC kapcsolás impedanciáját és fázisát! Ismertesse a határfrekvencia fogalmát és számítását! Ábrázolja az RC kapcsolások impedancia- és fázishelyzetét a frekvencia függvényében! Értékelés: A feladat megértése, a lényeg kiemelése 5 pont Megértés szintje o zavaros, bizonytalan o lényegében érti mondanivalóját o érti az anyagot 3 pont Lényegkiemelés o nem használ kiemeléseket o a kiemelések eltérnek a téma csomópontjaitól o kiemeli a lényeges dolgokat Alapfogalmak ismerete, definiálása és alkalmazása 1 Ffogalmak ismerete o egyetlen fogalmat sem tud o kapacitív reaktancia, kapacitív szuszceptancia, rezisztencia o impedancia nagysága, impedancia fázisszöge o admittancia nagysága, admittancia fázisszöge o határfrekvencia o impedanciamenet, fázismenet Fogalmak definiálása, alkalmazása o egyetlen fogalmat sem tud definiálni vagy helyesen alkalmazni o legalább 2 fogalmat tud definiálni, és azokat helyesen alkalmazza o legalább 4 fogalmat tud definiálni, és azokat helyesen alkalmazza o legalább 6 fogalmat tud definiálni, és azokat helyesen alkalmazza o legalább 8 fogalmat tud definiálni, és azokat helyesen alkalmazza o legalább 9 fogalmat tud definiálni, és azokat helyesen alkalmazza Tartalmi kifejtés, elvek, folyamatok ismerete és alkalmazása 15 pont Tartalmi kifejtés, elvek folyamatok ismerete o a tétel egyik pontját sem tudja kifejteni o soros RC kapcsolás lerajzolása, feszültségek áramok jelölése o soros RC kapcsolás áram-feszültség és impedancia vektorábrájának lerajzolása o soros RC kapcsolás impedanciájának és impedancia fázisszögének felírása a vektorábra alapján o párhuzamos RC kapcsolás lerajzolása, feszültségek, áramok jelölése o párhuzamos RC kapcsolás feszültség-áram és admittancia vektorábrájának lerajzolása o párhuzamos RC kapcsolás admittanciájának és admittancia fázisszögének felírása a vektorábra alapján Elvek, folyamatok alkalmazása o nem tudja megrajzolni a kapcsolások impedancia- és fázismenetét o helyesen jellegre felrajzolja a soros RC kapcsolás impedancia- és fázismentét o helyesen jellegre felrajzolja a párhuzamos RC kapcsolás impedancia- és fázismentét o megadja a határfrekvencia meghatározásához szükséges összefüggést 8 / 17

9 Összefüggések értelmezése o nem a megadott témáról beszél o csak a témakör periférikus elemeire tér ki o csak a témakör periférikus elemeire tér ki, az összefüggések o a témakör lényeges elemeit tárgyalja, de az összefüggések 4 pont o a tárgyalt témakörben a tétel vezérvonalát követi, az összefüggéseket jól látja Megfelelően felépített, világos, szabatos előadásmód 8 pont Időbeosztás, felépítettség o alapvetően hiányos, időzavarba kerül o észleli a súlypontokat, de a megoldása hiányos o logikusan felépített megoldás, kihasználja az időkeretet 4 pont Előadásmód o pontatlan, zavaros előadásmód o kisebb bizonytalansággal történő előadásmód o egyértelmű, követhető előadásmód 4 pont Szaknyelv alkalmazása o felületes, pontatlan, szakszerűtlen o pontatlan, de jelzésre javít o pontatlan, de önállóan javít 4 pont o pontos, szakszerű 9 / 17

10 4. Elektronikai eszközök Tranzisztorok Ismertesse a bipoláris tranzisztor szerkezeti felépítését, magyarázza el fizikai működését, adja meg a tranzisztor áram- és feszültségviszonyait! Ismertesse a bipoláris tranzisztor alapkapcsolásait! Rajzolja le a közös emitteres alapkapcsolás jelleggörbéit (bemeneti, kimeneti, transzfer)! Ismertesse a záróréteges térvezérlésű tranzisztor (JFET) felépítését, magyarázza el működését! Vázolja fel a záróréteges térvezérlésű tranzisztor (JFET) transzfer és kimeneti karakterisztikáit! Értékelés: A feladat megértése, a lényeg kiemelése 5 pont Megértés szintje o zavaros, bizonytalan o lényegében érti mondanivalóját o érti az anyagot 3 pont Lényegkiemelés o nem használ kiemeléseket o a kiemelések eltérnek a téma csomópontjaitól o kiemeli a lényeges dolgokat Alapfogalmak ismerete, definiálása és alkalmazása 1 Fogalmak ismerete o egyetlen fogalmat sem tud o bipoláris tranzisztor, unipoláris (térvezérlésű) tranzisztor fogalmának ismerete o egyenáramú és váltakozó áramú áramerősítési tényező fogalmának ismerete o bipoláris tranzisztor, differenciális bemeneti és kimeneti ellenállás fogalmának ismerete o JFET-nél elzáródási feszültség fogalmának ismerete o JFET meredekség és differenciális kimeneti ellenállás fogalmának ismerete Fogalmak definiálása, alkalmazása o egy fogalmat sem tud definiálni vagy helyesen alkalmazni o legalább 2 fogalmat tud definiálni, és azokat helyesen alkalmazza o legalább 4 fogalmat tud definiálni, és azokat helyesen alkalmazza o legalább 6 fogalmat tud definiálni, és azokat helyesen alkalmazza o legalább 8 fogalmat tud definiálni, és azokat helyesen alkalmazza o 9 fogalmat tud definiálni, és azokat helyesen alkalmazza Tartalmi kifejtés, elvek, folyamatok ismerete és alkalmazása 15 pont Tartalmi kifejtés, elvek folyamatok ismerete o a tétel egyik pontját sem tudja kifejteni o NPN, PNP tranzisztor rajzjele, kivezetések megnevezése o lerajzolja az NPN vagy PNP tranzisztor szerkezeti felépítését, jelöli az egyes rétegek előfeszítését o helyesen ismerteti a tranzisztor működését o áramegyenletek, feszültségek felírása o a tranzisztor mint négypólus: alapkapcsolások helyes felrajzolása o N, P csatornás JFET rajzjele, kivezetések megnevezése o lerajzolja az N vagy P csatornás JFET szerkezeti felépítését, jelöli a rétegek előfeszítését o helyesen ismerteti a JFET fizikai működését Elvek, folyamatok alkalmazása 10 / 17

11 o nem tudja felrajzolni a karakterisztikákat o helyesen felrajzolja a bipoláris tranzisztor bemeneti és kimeneti karakterisztikáit o helyesen felrajzolja a bipoláris tranzisztor transzfer karakterisztikáját o helyesen felrajzolja a JFET transzfer és kimeneti karakterisztikáit Összefüggések értelmezése o nem a megadott témáról beszél o csak a témakör periférikus elemeire tér ki o csak a témakör periférikus elemeire tér ki, az összefüggések o a témakör lényeges elemeit tárgyalja, de az összefüggések 4 pont o a tárgyalt témakörben a tétel vezérvonalát követi, az összefüggéseket jól látja Megfelelően felépített, világos, szabatos előadásmód 8 pont Időbeosztás, felépítettség o alapvetően hiányos, időzavarba kerül o észleli a súlypontokat, de a megoldása hiányos o logikusan felépített megoldás, kihasználja az időkeretet 4 pont Előadásmód o pontatlan, zavaros előadásmód o kisebb bizonytalansággal történő előadásmód o egyértelmű, követhető előadásmód 4 pont Szaknyelv alkalmazása o felületes, pontatlan, szakszerűtlen o pontatlan, de jelzésre javít o pontatlan, de önállóan javít 4 pont o pontos, szakszerű 11 / 17

12 5. Erősítők Műveleti erősítők Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos műveleti erősítőt főbb erősítőjellemzők alapján (nyílthurkú erősítés, bemeneti-, kimeneti ellenállás)! Rajzolja le a műveleti erősítők jellegzetes alapkapcsolásait, adja meg az alapkapcsolások jellemzőit (visszacsatolt feszültségerősítés, bemeneti ellenállás, kimeneti ellenállás, felső határfrekvencia) és számítási összefüggéseit! Mutassa be a műveleti erősítők további alkalmazási területeit (különbségképző, összegző áramkör)! Értékelés: A feladat megértése, a lényeg kiemelése 5 pont Megértés szintje o zavaros, bizonytalan o lényegében érti mondanivalóját o érti az anyagot 3 pont Lényegkiemelés o nem használ kiemeléseket o a kiemelések eltérnek a téma csomópontjaitól o kiemeli a lényeges dolgokat Alapfogalmak ismerete, definiálása és alkalmazása 1 Fogalmak ismerete o egyetlen fogalmat sem tud o műveleti erősítő, nyílthurkú erősítés o invertáló bemenet, nem invertáló bemenet o műveleti erősítő bemeneti ellenállása, kimeneti ellenállása o visszacsatolt feszültségerősítés, felső határfrekvencia o visszacsatolt erősítő bemeneti ellenállása, kimeneti ellenállása Fogalmak definiálása, alkalmazása o egyetlen fogalmat sem tud definiálni vagy helyesen alkalmazni o legalább 2 fogalmat tud definiálni, és azokat helyesen alkalmazza o legalább 4 fogalmat tud definiálni. és azokat helyesen alkalmazza o legalább 6 fogalmat tud definiálni, és azokat helyesen alkalmazza o legalább 8 fogalmat tud definiálni, és azokat helyesen alkalmazza o legalább 9 fogalmat tud definiálni, és azokat helyesen alkalmazza Tartalmi kifejtés, elvek, folyamatok ismerete és alkalmazása 15 pont Tartalmi kifejtés, elvek folyamatok ismerete o a tétel egyik pontját sem tudja kifejteni o ideális műveleti erősítő: A 0 ; R be ; R ki 0 o valóságos műveleti erősítés: A nagyságrend; R be 200M - 2T ; R ki n 10 o nem invertáló alapkapcsolás helyes lerajzolása o passzív elemek szerepe (nem invertáló alapkapcsolás) o A uv, R bev, R kiv, f f meghatározása, bemeneti és kimeneti feszültség fázisviszonya (nem invertáló alapkapcsolás) o invertáló alapkapcsolás helyes lerajzolása o passzív elemek szerepe (invertáló alapkapcsolás) o A uv, R bev, R kiv, f f meghatározása, bemeneti és kimeneti feszültség fázisviszonya (invertáló alapkapcsolás) Elvek, folyamatok alkalmazása o nem tud további alkalmazást ismertetni o különbségképző áramkörök helyes lerajzolása, kimeneti feszültség helyes meghatározása 12 / 17

13 o összegző áramkörök helyes lerajzolása, kimeneti feszültség helyes meghatározása o további alkalmazások (integráló, differenciáló áramkör) ismertetése Összefüggések értelmezése o nem a megadott témáról beszél o csak a témakör periférikus elemeire tér ki o csak a témakör periférikus elemeire tér ki, az összefüggések o a témakör lényeges elemeit tárgyalja, de az összefüggések 4 pont o a tárgyalt témakörben a tétel vezérvonalát követi, az összefüggéseket jól látja Megfelelően felépített, világos, szabatos előadásmód 8 pont Időbeosztás, felépítettség o alapvetően hiányos, időzavarba kerül o észleli a súlypontokat, de a megoldása hiányos o logikusan felépített megoldás, kihasználja az időkeretet 4 pont Előadásmód o pontatlan, zavaros előadásmód o kisebb bizonytalansággal történő előadásmód o egyértelmű, követhető előadásmód 4 pont Szaknyelv alkalmazása o felületes, pontatlan, szakszerűtlen o pontatlan, de jelzésre javít o pontatlan, de önállóan javít 4 pont o pontos, szakszerű 13 / 17

14 6. Digitális technika Logikai alapműveletek, függvények Ismertessel a logikai alapműveleteket, írja fel az igazságtáblázatokat, adja meg a megvalósításukra szolgáló áramkörök rajzjeleit! Ismertesse a Boole-algebra alapszabályait és alaptételeit példákon keresztül! Mutassa be a logikai függvények algebrai és grafikus egyszerűsítésének lehetőségeit! Mutassa be a logikai függvények megvalósításának lehetőségeit univerzális (NAND és NOR) építőelemekkel! Értékelés: A feladat megértése, a lényeg kiemelése Megértés szintje o zavaros, bizonytalan o lényegében érti mondanivalóját o érti az anyagot Lényegkiemelés o nem használ kiemeléseket o a kiemelések eltérnek a téma csomópontjaitól o kiemeli a lényeges dolgokat Alapfogalmak ismerete, definiálása és alkalmazása Fogalmak ismerete o egyetlen fogalmat sem tud o a logikai alapműveletek közül legalább két fogalom ismerete o a logikai algebra szabályai közül legalább kettő fogalom ismerete o a de Morgan-azonosság ismerete o a diszjunktív és a konjunktív normál alakok ismerete o a logikai függvények grafikai megjelenítésének (pl. V-K tábla) ismerete Fogalmak definiálása, alkalmazása o egy fogalmat sem tud definiálni vagy helyesen alkalmazni o legalább 2 fogalmat tud definiálni, és azokat helyesen alkalmazza o legalább 4 fogalmat tud definiálni, és azokat helyesen alkalmazza o legalább 6 fogalmat tud definiálni, és azokat helyesen alkalmazza o legalább 8 fogalmat tud definiálni, és azokat helyesen alkalmazza o az előzőleg felsorolt fogalmak közül (egy-kettő kivételével) az összeset megfelelően definiálja és alkalmazza Tartalmi kifejtés, elvek, folyamatok ismerete és alkalmazása Tartalmi kifejtés, elvek folyamatok ismerete o a témakör egyik pontját sem tudja kifejteni o ismeri a logikai alapműveletek közül legalább kettő művelet (negáció, AND, OR, NAND, NOR) igazságtábláját, a kapuk rajzjeleit o ismeri a többi alapművelet igazságtábláját és rajzjeleit o egy felírt logikai függvény algebrai egyszerűsítésén keresztül bemutatja a logikai algebra alkalmazásának szabályait o az alaptételekre példát hoz o ismeri a diszjunktív teljes normálalakból vagy a konjunktív teljes normálalakból a V-K tábla felrajzolásának szabályait o a felrajzolt V-K táblában ismeri a termek összevonásának szabályait o példát mutat be a termek összevonására 5 pont 3 pont 1 1pont 15 pont 14 / 17

15 o egyszerűsített függvény megvalósításának lehetőségei NAND vagy NOR kapukkal Elvek, folyamatok alkalmazása o a gyakorlati feladatot nem képes elvégezni o képes több tagból álló logikai kapu igazságtábláját felírni o képes logikai függvény algebrai egyszerűsítésére o képes a diszjunktív teljes normálalakból vagy a konjunktív teljes normálalakból a V-K tábla felrajzolására és a termek összevonására o képes az egyszerűsített függvényt NAND, illetve NOR kapukkal megvalósítani Összefüggések értelmezése o nem a megadott témáról beszél o csak a témakör periférikus elemeire tér ki o csak a témakör periférikus elemeire tér ki, az összefüggések o a témakör lényeges elemeit tárgyalja, de az összefüggések o a tárgyalt témakörben a tétel vezérvonalát követi, az összefüggéseket jól látja Megfelelően felépített, világos, szabatos előadásmód Időbeosztás, felépítettség o alapvetően hiányos, időzavarba kerül o észleli a súlypontokat, de a megoldása hiányos o logikusan felépített megoldás, kihasználja az időkeretet Előadásmód o pontatlan, zavaros előadásmód o kisebb bizonytalansággal történő előadásmód o egyértelmű, követhető előadásmód Szaknyelv alkalmazása o felületes, pontatlan, szakszerűtlen o pontatlan, de jelzésre javít o pontatlan, de önállóan javít o pontos, szakszerű 4 pont 8 pont 4 pont 4 pont 4 pont 15 / 17

16 7. Elektronikus áramkörök Feszültségstabilizátorok Ismertesse a soros és párhuzamos stabilizálás elvét! Rajzolja le az Zener-diódás elemi stabilizátorkapcsolást és magyarázza el a működési elvét! Ismertesse a Zener-diódás elemi stabilizátor munkapont-beállító ellenállásának méretezését! Mutassa be a soros áteresztő-tranzisztoros feszültségstabilizátor működését! Rajzolja le a visszacsatolt feszültségstabilizátor elvi felépítését, és magyarázza el a kimeneti feszültség stabilizálásának folyamatát! Ismertesse a stabilizátorok túláramvédelmi megoldásait! Értékelés: A feladat megértése, a lényeg kiemelése Megértés szintje o zavaros, bizonytalan o lényegében érti mondanivalóját o érti az anyagot Lényegkiemelés o nem használ kiemeléseket o a kiemelések eltérnek a téma csomópontjaitól o kiemeli a lényeges dolgokat Alapfogalmak ismerete, definiálása és alkalmazása Fogalmak ismerete o egyetlen fogalmat sem tud o a Zener-elv fogalomköréből legalább két fogalom ismerete o a feszültségstabilizálás témaköréből legalább kettő fogalom ismerete o az áteresztő tranzisztoros stabilizátor témaköréből legalább két fogalom ismerete o a műveleti erősítős stabilizátor témaköréből legalább két fogalom ismerete o az áramkorlátozás, túláramvédelem témaköréből legalább két fogalom ismerete Fogalmak definiálása, alkalmazása o egy fogalmat sem tud definiálni vagy helyesen alkalmazni o legalább 2 fogalmat tud definiálni, és azokat helyesen alkalmazza o legalább 4 fogalmat tud definiálni, és azokat helyesen alkalmazza o legalább 6 fogalmat tud definiálni, és azokat helyesen alkalmazza o legalább 8 fogalmat tud definiálni, és azokat helyesen alkalmazza o az előzőleg felsorolt fogalmak közül (egy-kettő kivételével) az összeset megfelelően definiálja és alkalmazza Tartalmi kifejtés, elvek, folyamatok ismerete és alkalmazása Tartalmi kifejtés, elvek folyamatok ismerete o a témakör egy pontját sem tudja kifejteni o ismeri a soros és párhuzamos stabilizálás elvét o ismeri a Zener-diódák karakterisztikáit o ismeri a munkapont-beállító ellenállás szerepét és méretezését o ismeri az elemi stabilizátor (Zener-diódás) felépítését o helyesen ábrázolja a kapcsolási rajzát o ismeri az áteresztő tranzisztoros stabilizátor felépítését 5 pont 3 pont 1 1pont 15 pont 16 / 17

17 o helyesen ábrázolja a kapcsolási rajzát o ismeri a visszacsatolt feszültségstabilizátor blokkvázlatát o ismeri a túláramvédelem fogalmát és jelentőségét Elvek, folyamatok alkalmazása o a gyakorlati feladatot nem képes elvégezni o képes az elemi stabilizátor működésének bemutatására o képes az elemi stabilizátor működési tartományának meghatározására, a munkapontjának beállítására o képes az áteresztő tranzisztoros stabilizátor működésének bemutatására o képes a visszacsatolt feszültségstabilizátor működésének bemutatására o képes a stabilizátorok túláramvédelemi megoldásainak meghatározására Összefüggések értelmezése o nem a megadott témáról beszél o csak a témakör periférikus elemeire tér ki o csak a témakör periférikus elemeire tér ki, az összefüggések o a témakör lényeges elemeit tárgyalja, de az összefüggések o a tárgyalt témakörben a tétel vezérvonalát követi, az összefüggéseket jól látja Megfelelően felépített, világos, szabatos előadásmód Időbeosztás, felépítettség o alapvetően hiányos, időzavarba kerül o észleli a súlypontokat, de a megoldása hiányos o logikusan felépített megoldás, kihasználja az időkeretet Előadásmód o pontatlan, zavaros előadásmód o kisebb bizonytalansággal történő előadásmód o egyértelmű, követhető előadásmód Szaknyelv alkalmazása o felületes, pontatlan, szakszerűtlen o pontatlan, de jelzésre javít o pontatlan, de önállóan javít o pontos, szakszerű 4 pont 8 pont 4 pont 4 pont 4 pont 17 / 17

Elektronika 11. évfolyam

Elektronika 11. évfolyam Elektronika 11. évfolyam Áramköri elemek csoportosítása. (Aktív-passzív, lineáris- nem lineáris,) Áramkörök csoportosítása. (Aktív-passzív, lineáris- nem lineáris, kétpólusok-négypólusok) Két-pólusok csoportosítása.

Részletesebben

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam Elektronika alapjai Témakörök 11. évfolyam Négypólusok Aktív négypólusok. Passzív négypólusok. Lineáris négypólusok. Nemlineáris négypólusok. Négypólusok paraméterei. Impedancia paraméterek. Admittancia

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Azonosító jel NSZI 0 6 0 6 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szakmai előkészítő érettségi tantárgyi verseny 2006. április 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK DÖNTŐ ÍRÁSBELI FELADATOK Az írásbeli időtartama: 240 perc 2006

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

ELEKTRONIKA I. (KAUEL11OLK)

ELEKTRONIKA I. (KAUEL11OLK) Félévi követelmények és beadandó feladatok ELEKTRONIKA I. (KAUEL11OLK) tárgyból a Villamosmérnöki szak levelező tagozat hallgatói számára Óbuda Budapest, 2005/2006. Az ELEKTRONIKA I. tárgy témaköre: Az

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 20. 1:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGA 2009. 2006. május 22. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 523 02 Elektronikai technikus

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

III. félvezetők elméleti kérdések 1 1.) Milyen csoportokba sorolhatók az anyagok a fajlagos ellenállásuk alapján?

III. félvezetők elméleti kérdések 1 1.) Milyen csoportokba sorolhatók az anyagok a fajlagos ellenállásuk alapján? III. félvezetők elméleti kérdések 1 1.) Milyen csoportokba sorolhatók az anyagok a fajlagos ellenállásuk alapján? 2.) Mi a tiltott sáv fogalma? 3.) Hogyan befolyásolja a tiltott sáv szélessége az anyagok

Részletesebben

Elektronika I. Gyakorló feladatok

Elektronika I. Gyakorló feladatok Elektronika I. Gyakorló feladatok U I Feszültséggenerátor jelképe: Áramgenerátor jelképe: 1. Vezesse le a terheletlen feszültségosztóra vonatkozó összefüggést: 2. Vezesse le a terheletlen áramosztóra vonatkozó

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Elektronikai

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 18. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 18. 1:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK INFORMATIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. tétel Információtechnológia a számítógép felépítése (1.1.1) Mutassa be a Neumann-elvű számítógépek alapvető felépítését!

Részletesebben

Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola "Az új szakképzés bevezetése a Keményben" TÁMOP-2.2.5.

Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola Az új szakképzés bevezetése a Keményben TÁMOP-2.2.5. Szakképesítés: Log Autószerelő - 54 525 02 iszti Tantárgy: Elektrotechnikaelektronika Modul: 10416-12 Közlekedéstechnikai alapok Osztály: 12.a Évfolyam: 12. 32 hét, heti 2 óra, évi 64 óra Ok Dátum: 2013.09.21

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Elektronikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 03 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 18. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉETTSÉGI VIZSGA 2016. október 17. ELEKTONIKAI ALAPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI VIZSGA 2016. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBEI EŐFOÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

54 523 01 0000 00 00 Elektronikai technikus Elektronikai technikus

54 523 01 0000 00 00 Elektronikai technikus Elektronikai technikus A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Azonosító jel NSZI 0 6 0 6 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szakmai előkészítő érettségi tantárgyi verseny 2006. február 23. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ELŐDÖNTŐ ÍRÁSBELI FELADATOK Az írásbeli időtartama: 180 perc

Részletesebben

Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1.

Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1. Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI 8 1.1 AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1.2 AZ ELEKTROMOS TÉR 9 1.3 COULOMB TÖRVÉNYE 10 1.4 AZ ELEKTROMOS

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KLTRÁLIS

Részletesebben

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Írásbeli vizsga

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Írásbeli vizsga VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 180 perc 15 perc 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 1:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA 1. Egyenáramú körök Követelmények, matematikai alapok, prefixumok Töltés, áramerősség Feszültség Ellenállás és vezetés. Vezetők, szigetelők Áramkör fogalma Áramköri

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGA 2006. október 2006. 24. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

Adatok: R B1 = 100 kω R B2 = 47 kω. R 2 = 33 kω. R E = 1,5 kω. R t = 3 kω. h 22E = 50 MΩ -1

Adatok: R B1 = 100 kω R B2 = 47 kω. R 2 = 33 kω. R E = 1,5 kω. R t = 3 kω. h 22E = 50 MΩ -1 1. feladat R B1 = 100 kω R B2 = 47 kω R C = 3 kω R E = 1,5 kω R t = 4 kω A tranzisztor paraméterei: h 21E = 180 h 22E = 30 MΩ -1 a) Számítsa ki a tranzisztor kollektor áramát, ha U CE = 6,5V, a tápfeszültség

Részletesebben

Elektronika 1. 4. Előadás

Elektronika 1. 4. Előadás Elektronika 1 4. Előadás Bipoláris tranzisztorok felépítése és karakterisztikái, alapkapcsolások, munkapont-beállítás Irodalom - Megyeri János: Analóg elektronika, Tankönyvkiadó, 1990 - U. Tiecze, Ch.

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK Az Elektronikai alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása a műszaki

Részletesebben

1.A tétel. Villamos alapfogalmak Feszültség, áram, töltés, ellenállás

1.A tétel. Villamos alapfogalmak Feszültség, áram, töltés, ellenállás 1.A tétel Villamos alapfogalmak Feszültség, áram, töltés, ellenállás Definiálja a feszültség, az áram, a töltés, az ellenállás és a vezetőképesség fogalmát, jellemzőit! Ismertesse a feszültség, az áram,

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA 54 523 02-2016 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA Szakképesítés: 54 523 02 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK zonosító ÉRETTSÉGI VIZSG 2016. május 18. ELEKTRONIKI LPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSELI VIZSG 2016. május 18. 8:00 z írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elektronikai alapismeretek emelt szint 06 ÉETTSÉGI VIZSG 007. május 5. EEKTONIKI PISMEETEK EMET SZINTŰ ÍÁSBEI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKEÉSI ÚTMTTÓ OKTTÁSI ÉS KTÁIS MINISZTÉIM Teszt jellegű kérdéssor

Részletesebben

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

Logaritmikus erősítő tanulmányozása 13. fejezet A műveleti erősítők Logaritmikus erősítő tanulmányozása A műveleti erősítő olyan elektronikus áramkör, amely a két bemenete közötti potenciálkülönbséget igen nagy mértékben fölerősíti. A műveleti

Részletesebben

ANALÓG ÉS DIGITÁLIS TECHNIKA I

ANALÓG ÉS DIGITÁLIS TECHNIKA I ANALÓG ÉS DIGITÁLIS TECHNIKA I Dr. Lovassy Rita lovassy.rita@kvk.uni-obuda.hu Óbudai Egyetem KVK Mikroelektronikai és Technológia Intézet 2. ELŐADÁS 2010/2011 tanév 2. félév 1 Aktív szűrőkapcsolások A

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÁVKÖZLÉS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÁVKÖZLÉS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK TÁVKÖZLÉS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK 1. feladat Maximális pontszám: 25 pont Elektrotechnika feladat RC tag számítása Egy C = 300 nf kapacitású kondenzátort egy R = 10 kω-os

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Műveleti erősítők. 1. Felépítése. a. Rajzjele. b. Belső felépítés (tömbvázlat) c. Differenciálerősítő

Műveleti erősítők. 1. Felépítése. a. Rajzjele. b. Belső felépítés (tömbvázlat) c. Differenciálerősítő Műveleti erősítők A műveleti erősítők egyenáramú erősítőfokozatokból felépített, sokoldalúan felhasználható áramkörök, amelyek jellemzőit A u ', R be ', stb. külső elemek csatlakoztatásával széles határok

Részletesebben

Versenyző kódja: 7 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

Versenyző kódja: 7 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. 54 523 02-2017 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 54 523 02 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet : Számolási,

Részletesebben

MELLÉKLETEK. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint

MELLÉKLETEK. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint MELLÉKLETEK ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint /Javasolt pontszámok: 5 pont/kérdés. Elérhető maximális pontszám: 100 pont./ 1. Végezze el az átszámításokat a prefixumok

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elektronikai alapismeretek középszint 07 ÉETTSÉG VZSG 007. október 4. ELEKTONK LPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KLTÁLS MNSZTÉM Teszt Maximális pontszám: 40.) Határozza

Részletesebben

A 2009-es vizsgákon szereplő elméleti kérdések

A 2009-es vizsgákon szereplő elméleti kérdések Kivezérelhetőség és teljesítményfokozatok: A 2009-es vizsgákon szereplő elméleti kérdések 1. Ismertesse a B osztályú teljesítményfokozat tulajdonságait (P fmax, P Tmax, P Dmax(1 tr), η Tmax )! (szinuszos

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elektronikai alapismeretek emelt szint 3 ÉETTSÉGI VIZSG 0. május 0. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMTTÓ EMEI EŐOÁSOK MINISZTÉIM Egyszerű, rövid feladatok Maximális

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA FÖLDMÉRÉS ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA FÖLDMÉRÉS ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK FÖLDMÉRÉS ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. tétel Hibaelméleti alapismertek Ön egy földmérési tevékenységet folytató vállalkozásnál a mérési eredmények ellenőrzésével

Részletesebben

Áramgenerátorok alapeseteinek valamint FET ekkel és FET bemenetű műveleti erősítőkkel felépített egyfokozatú erősítők vizsgálata.

Áramgenerátorok alapeseteinek valamint FET ekkel és FET bemenetű műveleti erősítőkkel felépített egyfokozatú erősítők vizsgálata. El. II. 4. mérés. 1. Áramgenerátorok bipoláris tranzisztorral A mérés célja: Áramgenerátorok alapeseteinek valamint FET ekkel és FET bemenetű műveleti erősítőkkel felépített egyfokozatú erősítők vizsgálata.

Részletesebben

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét ELEKTROTECHNIKA (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY 11-12. évfolyam A tantárgy megnevezése: elektrotechnika Évi óraszám: 69 Tanítási hetek száma: 37 + 32 Tanítási órák száma: 1 óra/hét A képzés célja: Választható tantárgyként

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÁVKÖZLÉS ISMERETEK EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÁVKÖZLÉS ISMERETEK EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK TÁVKÖZLÉS ISMERETEK EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK 1. Elektrotechnika feladat R-C tag számítása Maximális pontszám: 25 pont Az U = 230 V effektív értékű, f = 50 Hz-es hálózatra egy soros

Részletesebben

Ideális műveleti erősítő

Ideális műveleti erősítő Ideális műveleti erősítő Az műveleti erősítő célja, hogy alap építőeleméül szolgáljon analóg matematikai műveleteket végrehajtó áramköröknek. Az ideális műveleti erősítő egy gyakorlatban nem létező áramköri

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN

KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 180 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint A vizsgázó

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. tétel A altétel Ön egy hídépítő tervező cég műszaki munkatársa. Az alábbi kérdésekre válaszolva mutassa be a tervezéshez

Részletesebben

ÁSZÉV 2017 VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK

ÁSZÉV 2017 VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK ÁSZÉV 2017 VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK Felmerült kérdések: - legfontosabb dokumentumok - érettségi pontozása - lehetséges írásbeli feladattípusok - érettségin használható segédanyagok - nyilvánosságra

Részletesebben

Villamosságtan szigorlati tételek

Villamosságtan szigorlati tételek Villamosságtan szigorlati tételek 1.1. Egyenáramú hálózatok alaptörvényei 1.2. Lineáris egyenáramú hálózatok elemi számítása 1.3. Nemlineáris egyenáramú hálózatok elemi számítása 1.4. Egyenáramú hálózatok

Részletesebben

Dr. Gyurcsek István. Példafeladatok. Helygörbék Bode-diagramok HELYGÖRBÉK, BODE-DIAGRAMOK DR. GYURCSEK ISTVÁN

Dr. Gyurcsek István. Példafeladatok. Helygörbék Bode-diagramok HELYGÖRBÉK, BODE-DIAGRAMOK DR. GYURCSEK ISTVÁN Dr. Gyurcsek István Példafeladatok Helygörbék Bode-diagramok 1 2016.11.11.. Helygörbe szerkesztése VIZSGÁLAT: Mi a következménye annak, ha az áramkör valamelyik jellemző paramétere változik? Helygörbe

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Audio- és vizuáltechnikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 522 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elektronikai alapismeretek középszint ÉETTSÉGI VIZSG 0. május 5. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMTTÓ NEMZETI EŐFOÁS MINISZTÉIM Egyszerű, rövid feladatok Maximális

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. október 17. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elektronikai alapismeretek emelt szint 08 ÉETTSÉGI VIZSG 00. október 8. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ NEMZETI EŐFOÁS MINISZTÉIUM Egyszerű, rövid feladatok

Részletesebben

Analóg áramkörök Műveleti erősítővel épített alapkapcsolások

Analóg áramkörök Műveleti erősítővel épített alapkapcsolások nalóg áramkörök Műveleti erősítővel épített alapkapcsolások Informatika/Elektronika előadás encz Márta/ess Sándor Elektronikus Eszközök Tanszék 07-nov.-22 Témák Műveleti erősítőkkel kapcsolatos alapfogalmak

Részletesebben

Versenyző kódja: 31 15/2008. (VIII. 13) SZMM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny

Versenyző kódja: 31 15/2008. (VIII. 13) SZMM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny 54 523 01 0000 00 00-2014 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 54 523 01 0000 00 00 SZVK rendelet száma: 15/2008 (VIII. 13.) SZMM

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elektronikai alapismeretek középszint ÉETTSÉGI VIZSGA. május. ELEKTONIKAI ALAPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMTATÓ NEMZETI EŐOÁS MINISZTÉIM Egyszerű, rövid feladatok

Részletesebben

Tranzisztoros erősítő vizsgálata. Előzetes kérdések: Mire szolgál a bázisosztó az erősítőkapcsolásban? Mire szolgál az emitter ellenállás?

Tranzisztoros erősítő vizsgálata. Előzetes kérdések: Mire szolgál a bázisosztó az erősítőkapcsolásban? Mire szolgál az emitter ellenállás? Tranzisztoros erősítő vizsgálata Előzetes kérdések: Mire szolgál a bázisosztó az erősítőkapcsolásban? Mire szolgál az emitter ellenállás? Mi az emitterkövető kapcsolás 3 jellegzetessége a földelt emitterűhöz

Részletesebben

Elektronika 1. (BMEVIHIA205)

Elektronika 1. (BMEVIHIA205) Elektronika. (BMEVHA05) 5. Előadás (06..8.) Differenciál erősítő, műveleti erősítő Dr. Gaál József BME Hálózati endszerek és SzolgáltatásokTanszék gaal@hit.bme.h Differenciál erősítő, nagyjelű analízis

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elektronikai alapismeretek középszint 08 ÉETTSÉGI VIZSG 008. május 6. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ OKTTÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM Egyszerű, rövid

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elektronikai alapismeretek középszint 4 ÉETTSÉGI VIZSGA 04. október. ELEKTONIKAI ALAPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMTATÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIMA Egyszerű, rövid feladatok

Részletesebben

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba. Tihanyi Attila 2007 március 27

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba. Tihanyi Attila 2007 március 27 Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba Tihanyi Attila 2007 március 27 Ellenállások R = U I Fajlagos ellenállás alapján hosszú vezeték Nagy az induktivitása Bifiláris Trükkös tekercselés Nagy mechanikai

Részletesebben

Méréstechnika. 3. Mérőműszerek csoportosítása, Elektromechanikus műszerek általános felépítése, jellemzőik.

Méréstechnika. 3. Mérőműszerek csoportosítása, Elektromechanikus műszerek általános felépítése, jellemzőik. 2 Méréstechnika 1. A méréstechnika tárgya, mérés célja. Mértékegységrendszer kialakulása, SI mértékegységrendszer felépítése, alkalmazása. Villamos jelek felosztása, jelek jellemző mennyiségei, azok kiszámítása.

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elektronikai alapismeretek emelt szint ÉETTSÉG VZSG 0. május. ELEKTONK LPSMEETEK EMELT SZNTŰ ÍÁSEL ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTTÓ EME EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladatok Maximális pontszám:

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elektronikai alapismeretek középszint 5 ÉETTSÉGI VIZSG 05. május 9. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMBEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Egyszerű, rövid feladatok

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KERESKEDELEM ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KERESKEDELEM ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER KERESKEDELEM ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a franchise fogalmát, jellemzőit, a franchise alkalmazásának előnyeit és hátrányait!

Részletesebben

Teljesítmény-erősítők. Elektronika 2.

Teljesítmény-erősítők. Elektronika 2. Teljesítmény-erősítők Elektronika 2. Az erősítés elve Erősítés: vezérelt energia-átalakítás Vezérlő teljesítmény: Fogyasztó teljesítmény-igénye: Tápforrásból felvett teljesítmény: Disszipálódott teljesítmény:

Részletesebben

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL INFORMATIKUS HALLGATÓK RÉSZÉRE 1. EGYENÁRAM 1. Vezesse le a feszültségosztó képletet két ellenállás (R 1 és R 2 ) esetén! Az összefüggésben szerepl mennyiségek jelölését

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elektronikai alapismeretek emelt szint 6 ÉRETTSÉGI VIZSG 06. október 7. ELEKTRONIKI LPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUM Egyszerű,

Részletesebben

13.B 13.B. 13.B Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erısítık, csatolások

13.B 13.B. 13.B Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erısítık, csatolások 3.B Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erısítık, csatolások Ismertesse a többfokozatú erısítık csatolási lehetıségeit, a csatolások gyakorlati vonatkozásait és azok alkalmazási korlátait! Rajzolja

Részletesebben

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások 1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások 1.1. Kösse az erõsítõ invertáló bemenetét a tápfeszültség 0 potenciálú kimenetére! Ezt nevezzük földnek. A nem invertáló bemenetre kösse egy potenciométer középsõ

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA 54 523 02-2017 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA Szakképesítés: 54 523 02 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet

Részletesebben

Érettségi vizsga 2005 általános követelményei ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

Érettségi vizsga 2005 általános követelményei ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli. Az Elektronikai alapismeretek érettségi vizsga

Részletesebben

Távközlés ismeretek emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei

Távközlés ismeretek emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei Távközlés ismeretek emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei A szóbeli vizsga egyetlen tétel kifejtéséből, valamint néhány perces beszélgetésből áll. A szóbeli vizsga tételei egy adott témakör elméleti

Részletesebben

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A villamosipar és elektronika ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes

Részletesebben

Lineáris és kapcsoló üzemű feszültség növelő és csökkentő áramkörök

Lineáris és kapcsoló üzemű feszültség növelő és csökkentő áramkörök Lineáris és kapcsoló üzemű feszültség növelő és csökkentő áramkörök Buck, boost konverter Készítette: Támcsu Péter, 2016.10.09, Debrecen Felhasznált dokumentum : Losonczi Lajos - Analog Áramkörök 7 Feszültség

Részletesebben

KÖNNYŰIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép

KÖNNYŰIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól KÖNNYŰIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 15 perc 100 pont A vizsgán használható

Részletesebben

1. Kombinációs hálózatok mérési gyakorlatai

1. Kombinációs hálózatok mérési gyakorlatai 1. Kombinációs hálózatok mérési gyakorlatai 1.1 Logikai alapkapuk vizsgálata A XILINX ISE DESIGN SUITE 14.7 WebPack fejlesztőrendszer segítségével és töltse be a rendelkezésére álló SPARTAN 3E FPGA ba:

Részletesebben

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA VENDÉGLÁTÓIPARi ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint Szöveges adatok

Részletesebben