PROGRAM ADATLAP. öngyilkosság megelőzéséről szóló közösségi és alapellátási programokhoz. European Alliance Against Depression

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROGRAM ADATLAP. öngyilkosság megelőzéséről szóló közösségi és alapellátási programokhoz. European Alliance Against Depression"

Átírás

1 PROGRAM ADATLAP öngyilkosság megelőzéséről szóló közösségi és alapellátási programokhoz 1. A PROGRAM ÖSSZEGZŐ ADATAI A program címe: Alcíme: (A főcím pontosítására, értelmezésére szolgáló tömör összetett mondat.) A program címének rövidítése: (A program azonosítására szolgáló fantázianév, rövidítés, illetve, ahogyan a további pontokban utalnak rá.) A programmal kapcsolatban közvetlenül felelős személy neve/elérhetősége: A programot kidolgozó szervezet neve: European Alliance Against Depression Európai szövetség a depresszió és az öngyilkossági cselekedetek megelőzésére, kezelésére EAAD Székely András European Alliance Against Depression (EU támogatással végrehajtott project, No ) 2. PROGRAM PROFIL 2.1. Kérjük, adja meg, hogy a programot milyen földrajzi fókuszban (pl.: egy adott településen, vagy járási, illetve kistérségi szinten) lehetséges megvalósítani! A program megvalósítása település, illetve járási/kistérségi szinten valósítható meg elsősorban Kérjük, válassza ki, hogy a program milyen közreműködők bevonásával valósítható meg! (Több is megjelölhető!) szociális alapellátók szakosított ellátást nyújtó intézmények pszichiáter pszichológus mentálhigiénikus háziorvosi szolgálat (háziorvosok, nővérek, asszisztensek, gondozónők) orvos SOS telefonszolgálatok krízis ambulanciák mérgezési osztályok közösségi pszichiátriai ellátó helyek szociális munkás közösségi segítő (pl.: lelkész, tanár, stb.) önkormányzat

2 helyi hatóságok laikusok egyéb: 2.3. A program Magyarországon még nem került kipróbálásra kipróbálásra került Magyarországon: konkrét helyszín, célcsoport bemutatás és eddigi eredmények, indikátorok és ennek hasonló feltételrendszerű folytatásáról lehet szó Magyarországon az EAAD program először Szolnok városában került bevezetésre ban. A program során százalékos csökkenést sikerült elérni az öngyilkosságok számában. (A. Székely, B. Konkolÿ Thege, R. Mergl, E. Birkás, S. Rózsa, Gy. Purebl e.c., U. Hegerl e.c.: How to Decrease Suicide Rates in Both Genders? An Effectiveness Study of a Community-Based Intervention (EAAD). PLOS ONE 8:(9) pp (2013)) Az EAAD programot részben végrehajtottuk Józsefvárosban során, illetve az OSPI kutatás keretében, mely az EAAD modellre épült, Miskolc városában során Kérjük, adjon rövid összefoglalást a programról! (maimum 2000 karakter) (Közérthető, tömör összefoglalás, a lényegi (elvárt) eredmények és a tevékenység/beavatkozás kapcsolatának bemutatása.) Az EAAD program alapelve a többszintű beavatkozás. Mivel az öngyilkosság multifaktoriális hátterű, a beavatkozásnak is több színtéren kell megvalósulnia. Az EAAD program az alábbi területeken segíti és javítja a depresszió felismerését, illetve az öngyilkossági cselekmények megelőzését: 1. Háziorvosok képzése a. A háziorvosok kulcsfontosságú szerepet töltenek be a megelőzésben. Mivel az öngyilkosságot elkövetők jelentős része felkeresi a háziorvosát a cselekményt megelőző hetekben, illetve a depresszióhoz kapcsolódó testi tünetek is gyakori panaszt jelentenek, elengedhetetlen, hogy a háziorvos felismerje a kockázatra utaló jeleket, és hogy tudja, ebben az esetben milyen lehetőségei vannak a megelőzésre és a kezelésre. 2. Közösségi kampány a. Nagyon fontos a depresszióval kapcsolatos attitűdök helyes irányba változtatása. Sok beteget az tart vissza a kezeléstől, hogy a depressziót nem betegségnek, hanem egyfajta fogyatékosságnak tekintik. Ez a szemlélet vezet többek közt ahhoz, hogy a depressziós betegek alig egyharmada kap kezelést hazánkban. 3. Közösségi segítők, kapuőrök a. Azok a személyek, akik foglalkozásuk következtében sok emberrel találkoznak (pedagógusok, szociális munkások, védőnők), illetve akik a magas kockázatú helyzetekben találkoznak az érintettekkel (rendőrök, tűzoltók, mentők), megfelelő ismeretekkel kell, hogy rendelkezzenek a felismeréshez és a megfelelő ellátáshoz. Elsődleges szempont a pontos kompetenciahatárok felismerése. 4. Magas kockázatú csoportok a. Azok a csoportok, akik különösen veszélyeztetettek a depresszió, illetve az öngyilkossági cselekmények szempontjából (elkövetők családtagjai, batárok, kortársak, munkanélküliek, marginális csoportok tagjai, pszichiátriai betegek), külön elbánást, nagyobb odafigyelést, speciális programokat igényelnek. 5. Halálos eszközök elleni küzdelem (veszélyes helyek, gyógyszerek stb.)

3 3. A PROGRAM RÉSZLETES BEMUTATÁSA (Célrendszer, eszköztár, megvalósítás) Kérjük, ügyeljen arra, hogy kiderüljön, a MEGVALÓSÍTÁS (megvalósítási terv) átfogó, kiterjed a lényegi elemekre, megfelel a program menedzsment elveinek. A megvalósítás lényeges és reális elemekre tagolt. A kommunikáció módszertana kellően igazodik a célcsoporthoz Kérjük, mutassa be a program rövid-, közép- és hosszú távú célját és azt, hogy a célok hogyan épülnek egymásra! (maimum 2000 karakter) 1. Hosszú távú cél: a. A depressziós betegek kezeléshez juttatása, a depressziót kiváltó tényezők csökkentése. Olyan, az ország minden területéről elérhető támogató rendszer létrehozása, mely az öngyilkossági krízisben lévőket hatékonyan tudja segíteni. A legfontosabb hosszú távú célok: az öngyilkossági cselekmények (kísérletek és befejezett öngyilkosságok) számának csökkentése, ill. a depresszióból származó társadalmi terhek (más betegségekkel kapcsolatos morbiditás, mortalitás, ill. a depresszió költségeinek) csökkentése b. Monitoring rendszer kialakítása, ami segíti a problémák időben történő felismerését helyi és országos szinten egyaránt. c. A lakosság mentális állapot iránti tudatosságának érzékelhető mértékű növelése. 2. Középtávú cél: a. Az ellátórendszer különböző területei közti együttműködés erősítése. A különböző rendszerek előnyeinek és hátrányainak felmérése helyi szinten, azok komplementaritásának ellenőrzés, illesztése. A lakosság, különösen a kapuőrök (ideértve mindenkit, akinek lehetősége van mások lelkiállapotának megismerésére) ismeretszintjének növelése, kompetenciahatárok tisztázása. A depresszió (és más mentális betegségek) destigmatizálása. Társadalmi összefogás a depresszió kezelése és az öngyilkosságok számának csökkentése céljából b. Országos információs bázis létrehozása, melyekkel a helyi programokat támogatni lehet (segédanyagok, protokollok, képzések stb.) c. Kapcsolódó kutatási programok megszervezése, eredmények publikálása 3. Rövidtávú cél a. Helyi motivált és elfogadott vezető, képviselő megtalálása. b. Helyi hálótérképek kialakítása az elérhető szolgáltatókkal a különböző problémák esetén. A helyi erőforrások felmérése, hiányosságok feltérképezése, megoldási lehetőségek keresése. c. Helyi hálózatok kialakítása, szakemberek professzionális és civil közös fórumra hozása. d. Helyi adatforrások, adatszolgáltatási lehetőségek felmérése, kapcsolatfelvétel, adatok folyamatos begyűjtésének megszervezése. e. Segítők (civilek és szakemberek) képzéseinek megszervezése, a TTT (Train the Trainer) modell alkalmazásával Kérjük, mutassa be azt az időtávot, amelyen belül a 3.1. es pontban megfogalmazott célokat el lehet érni! (maimum 2000 karakter) Rövidtávú célok: A célok eléréséhez 3-6 hónap szervezés majd a kezdeti lépésekre újabb kb. 6 hónap szükséges. Az első év elteltével a rövid távú célok közül a legtöbb megvalósítható. Középtávú célok: A középtávú célok eléréséhez szükséges idő 1-2 év, majd onnantól folyamatos (kutatások, képzések, helyi sajátosságokhoz való folyamatos alkalmazkodás) Hosszú távú cél:

4 A hosszú távú célok elérése több lépcsőben történik. Az öngyilkosságok számának csökkenésében gyors, radikális változás nem várható az összetett háttér miatt, de a nagyobb odafigyelés elindíthat egy folyamatot. A háttértényezők megfelelő alakulása esetén a gyors csökkenés sem kizárható (ld. Szolnok). A csökkenés fenntartására is hangsúlyt kell fektetni a program fenntartásával. A monitoring rendszer kifejlesztése és működtetése helyi szinten a rendelkezésre álló erőforrások függvényében 2-5 év Kérjük, mutassa be a célokhoz rendelt indikátorokat, mérőeszközöket és módszereket! (maimum 2000 karakter) Öngyilkossági kísérletek száma Befejezett öngyilkosságok száma Adott térségben depresszióval kezelt betegek száma Hálótérképen szereplő, aktív szervezetek száma Lelki Elsősegélyszolgálathoz befutó hívások száma Lakossági felmérések alapján gyakoriság, stigmatizáció, attitűdök Alapellátásban felvett szűrő kérdőívek száma Szűrő kérdőívvel kiszűrt betegek és krízisek száma 3.4. Kérjük, mutassa be azt, hogy a program milyen hatásmechanizmusokon keresztül járul hozzá az öngyilkosságok számának csökkenéséhez! (maimum 2000 karakter) A program legnagyobb előnye a külön elemeket megcélzó beavatkozásokkal szemben, hogy hatását a különböző részekben megvalósított beavatkozások által előidézett szinergikus hatásokkal éri el. Az összefogás lehetővé teszi az ellátórendszer hiányosságainak bizonyos mértékű kompenzálását. Emellett természetesen jól megfoghatók a négy beavatkozási szintre gyakorolt hatások és eredményeik. 1. Háziorvosok a. A depressziós betegek nagy része ismerethiány vagy stigmatizáció következtében a testi bajok mögött nem ismeri fel a lelki problémákat. Ezért a háziorvos kiemelt szerepe, hogy egy szűrővizsgálattal, néhány egyszerű kérdéssel felismerje, ki szorul rá a segítségre. Ezen felül nagyon sokan az öngyilkossági cselekmény elkövetése előtti hetekben felkeresik a háziorvost, aki pár kérdéssel és egy egyszerű segítséggel pl. a Lelki Elsősegélyszolgálat telefonszámával segíthet a betegen. Ehhez azonban szükséges, hogy a háziorvos is tisztában legyen ennek a jelentőségével. 2. Közösségi kampány a. A depresszió destigmatizálása nélkül a betegek vagy fel sem ismerik, vagy nem fogadják el a betegségüket, így kezeléshez sem folyamodnak. Fontos a közbeszéd és a társadalmi tudásszint megfelelő formálása a betegek nagyobb arányának kezelése érdekében. Fontos továbbá, hogy a laikusok is képesek legyenek krízist felismerni, és pszichológiai elsősegélyt nyújtani ez éppúgy életeket menthet, mint az újraélesztés vagy a vérzéscsillapítás megtanítása. 3. Közösségi segítők, kapuőrök a. A közösségi segítők, kapuőrök (szociális munkások, pedagógusok, rendőrök, mentők tűzoltók, pszichológusok, egyházi személyek, de tágabb értelemben mindenki, aki sok emberrel kerül kapcsolatba) esetében a kockázat felismerése a lehetséges lépések ismerete (kompetenciák) esetén a depressziós betegek jelentős része ismeretet szerezhet a problémájáról, illetve a kezelés lehetőségéről, eljutva így az

5 ellátórendszer megfelelő szintjére. A krízis felismerése és a pszichológiai elsősegély nyújtás elsajátítása kiemelten fontos ebben a csoportban. 4. Magas kockázatú csoportok a. A magas kockázatú csoportok esetében a nagyobb odafigyelés, a kezeléshez szükséges információk célzott átadása, a segítség lehetőségének megmutatása a problémák kezelésének nagyobb arányát teszi lehetővé Kérjük, mutassa be a kockázatelemzést (kockázatok felsorolása, mellette a mértéke és a kezelése)! (maimum 1500 karakter) A mértéknél használható jelzők: kis mértékű, a megvalósulást lényegileg nem veszélyezteti; közepes, a megvalósulás részelemeit veszélyezteti; magas, a teljes megvalósulást veszélyezteti. Kis mértékű kockázat: Technikai nehézségek alternatív módszerekkel kiváltható (pl. internetelérés hiányosságai) Kisebbségek elérésének nehézségei (A kisebbségek csak egy részét képezik a 4. szintnek, az ő elérésük nehézsége nem a teljes programot veszélyezteti. Megfelelő, elhivatott szakemberekkel az elérés javítható.) Közepes, a megvalósulás részelemeit veszélyezteti; Ellátórendszer hiányosságai (valamilyen szinten mindenhol jellemző, a program különböző szintjei elvileg segítenek a hiányok pótlásában.) Szakemberek hiánya (jelentősen megnehezítheti a programot, a program különböző szintjei elvileg segítenek a hiányok pótlásában.) Gazdasági helyzet romlása (növeli az érzékenységet, sérülékenységet, a mérőszámok romlanak a megfelelő beavatkozási helyzet ellenére is a program fenntartása csökkenti a hátrányt) Természeti katasztrófák, pl. árvíz (növeli az érzékenységet, sérülékenységet, a mérőszámok romlanak a megfelelő beavatkozási helyzet ellenére is a program fenntartása csökkenti a hátrányt) Helytelen lebonyolítása a programnak beavatkozási szint hiánya (a program az összes szint meglétére épül, de egyes elemek a helyi sajátosságok miatt kevésbé aktívak mindenképpen törekedni kell legalább minimális mértékben a többszintű beavatkozás megvalósítására) Megfelelő helyi vezető hiánya (A megfelelő, elismert, elkötelezett helyi vezető nélkül a program megvalósítása nehezebb, elfogadottsága kisebb. Ki kell termelni a megfelelő vezetőt.) Magas, a teljes megvalósulást veszélyezteti Finanszírozás megszűnése, hiányosságai (Laza keretek közt a program nehezen tartja fenn magát, helyi források és elkötelezett önkéntesek bevonásával ez a kockázat csökkenthető.) Segítő személyek hiánya (Elkötelezett önkéntesek nélkül a program nem tartható fenn. Tapasztalatunk szerint ezen a területen mindenhol találhatók önkéntesek, illetve más segítő területről bevonhatók.) Fogadókészség hiánya (Szélsőséges esetben elképzelhető a teljes közösség elutasítása a programmal szemben ezt sehol nem tapasztaltuk. Ebben az esetben kitartó tájékoztatással, a megfelelő szakemberek elérésével a fogadókészség erősíthető.) 3.6. Kérjük, mutassa be a program megvalósítási tervét (ciklusok bemutatása, ahol értelmezhető; sorszámozott ütemezés, ahol értelmezhető; óraszám, alkalom)! (maimum 2000 karakter) 1. Program megszervezése, előkészítése a. Kapcsolatfelvétel más EAAD szerveződésekkel tapasztalatszerzés céljából

6 i. Megállapodás az EAAD hazai képviselőjével b. Helyi partnerek, kulcsszereplők megkeresése, bevonása i. Esetleges szponzorok megkeresése ii. Fontos helyi csoportok (önsegítő csoportok, civil szerveződések, egyházak), kiemelten a pszichiátriai-, lelki segítő-, és közösségi ellátás. iii. Helyi Lelki Elsősegélyszolgálattal kapcsolatfelvétel c. Helyi hálótérkép elkészítése (különös tekintettel a pszichiátriai-, lelki segítő-, és közösségi ellátásra) d. Helyi vezető, koordinátor kinevezése e. (El)ismert személy, mint védnök beszervezése f. Költségek, lehetőségek megtervezése g. Értékelés, monitoring megszervezése h. Helyzetelemzés i. Helyi rendszerek, előnyök, hátrányok feltérképezése ii. Célok meghatározása, időterv készítése i. Nyitórendezvény j. Sajtótájékoztató 2. Végrehajtás, beavatkozás a. Fórumok a résztvevők közt b. Feladatok koordinálása c. Képzések végrehajtása (1. és 3. szint) i. Célcsoportok meghatározása ii. Tréning megtervezése oktatás és kapcsolatépítés aránya, helyi szükségletek, sajátságok, prioritások meghatározása iii. Kapcsolatok kiépítése, a képzési program megtervezése, tréningek szervezése iv. Információs anyagok adaptálása v. Képzők beszervezése, vi. Első képzés lehetőleg a nyitórendezvény előtt vii. Motiválás (háziorvosok, közösségi segítők, kapuőrök) viii. Média szakemberek képzése, tájékoztatása, sajtó irányelvek átadása d. Halálos eszközök elleni lépések (veszélyes helyek, épületek, vasúti átjárók) e. Nyilvános rendezvények i. Helyi rendezvényekhez csatlakozás (információs anyagok, gyors szűrés) ii. Csatlakozás nemzetközi programokhoz ( World Suicide Prevention Day (Szeptember 10), European Depression Day (Október 1), World Mental Health Day (Október 10) f. Közösségi kampány megszervezése, végrehajtása i. Szükséges információs anyagok mennyiségének meghatározása ii. Lehetőségek szerint nyomtatás iii. Terjesztés iv. Megjelenés a helyi médiában sajtóközlemények, cikkek, riportok g. Kockázati csoportokat érintő beavatkozás i. Helyi csoportok azonosítása, elérési lehetőség meghatározása ii. Célcsoportok meghatározása iii. Segítő lehetőségek meghatározása 1. Segélykártyák, segítő személyek, képzők 2. Help-line 3. Segítő szervezetek, lehetőségek felmérése h. Fenntarthatóság feltételeinek meghatározása i. folyamatos képzések biztosítása (helyi trénerek) ii. média iii. szponzorálás, egyéb források iv. információs anyagok terjesztése v. hálótérkép aktualizálása

7 3. Értékelés a. Rendelkezésre álló források meghatározása i. adatok, szakemberek ii. adatgyűjtés módjának meghatározása (kórházak, KSH, mentők, rendőrség, egyéb) b. Értékelés igényének felmérése c. Lehetséges kimeneti változók meghatározása i. Elsődleges: öngyilkossági cselekmények ii. Másodlagos: attitűdök, antidepresszívumok felírása, öngyilkosság megjelenése a médiában, segélyhívások számának alakulása, beteglátogatások az egészségügyi rendszerben iii. Folyamatelemzés: végrehajtás elemzése, szinergikus hatások iv. Gazdasági elemzések: öngyilkossági cselekmények költségei, beavatkozás költségei, költséghatékonyság 3.7. Kérjük, ismertesse, hogy a különböző megvalósítási elemekhez milyen humán erőforrás szükséges! (A résztvevők tételes felsorolása: feladat, szakképzettség, szakmai tapasztalat.) A táblázat szükség esetén bővíthető! Feladat Szakképzettség Szakmai tapasztalat irányítás, szervezés TTT képzések megtartása felsőfokú végzettség EAAD által delegált szakember több éves tapasztalat egészségügyi, népegészségügyi vagy szociális területen Jártasság készségfejlesztő tréningekben Jártasság prevenciós/egészségme gőrző programokban Klinikai tapasztalat előny A program megvalósításához szükséges-e számukra célzott tréning? Ha igen, kérjük, nevezze meg! EAAD tréning (alapelvek, EAAD programszervezésés lebonyolítás) Az EAAD által igazolt alkalmasság a képzés megtartására 3.8. Kérjük, ismertesse, hogy a program megvalósulásához milyen képzések szükségesek, és ezekhez milyen elemek kapcsolódnak! (A képzéseken túl a szükséges elemek tételes felsorolása: képzési időtartam, költség, képzést biztosító hely neve, hány fő képzése szükségszerű.) A táblázat szükség esetén bővíthető! Képzés Költség Képzést biztosító hely neve

8 Képzés időtartama Hány fő képzése szükséges a program elindulásához? EAAD TTT képzés EAAD képzés 8 óra 3 óra 300e forint (képzésenként) Helyi lehetőségek szerint (TTT végzettek tartják) Végeken Egészséglélektani Alapítvány Helyi lehetőségek szerint Kérjük, sorolja fel, hogy a program megvalósításához milyen infrastrukturális szükségleteket azonosított! (maimum 2000 karakter) A program megvalósításának infrastrukturális feltételei azok, amelyek a szervezési feladatok végrehajtását lehetővé teszik (iroda, telefon). Amennyiben a helyi szervező/vezető más feladatot is ellát, plusz infrastruktúrára igény nincs. A nyomtatott információs anyagok tárolására szükséges hely biztosítása Kérjük, adja meg, hogy a program milyen esetlegesen felmerülő költségvonzattal jár/járhat! (maimum 2000 karakter) program költségvonzatai: - Szervező honorálása - szervezés költségei (telefon, helység, posta) - nyomdaköltségek - nyitórendezvény költségei - tréningek, előadások költségei - önkéntes segítők, résztvevők szervezésének költségei - adatgyűjtés költségei - elemzés költségei - reklámköltségek - önsegítő csoportok költségei - utazási költségtérítések - segítő személyek költségei (pszichológus, mentálhigiénés szakember) - help-line fenntartásának költségei 4. MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS, VISSZACSATOLÁS A program bemutatás MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS, VISSZACSATOLÁS részéből derüljön ki, hogy a program monitorozási és értékelési rendszere szakszerű módszertanon alapul és biztosítja a folyamat korrekcióját, valamint a visszacsatolás lehetőségét. A monitorozásnál bemutatja az eredmények mérésének szakszerű módszerét, a szükséges indikátorokkal. Az értékelés bemutatásából az derüljön ki, hogy van a módszerek és eszközök hatékonyságát, az egészséghatásokat és a rövid -, közép -, és hosszú távú eredmények fenntarthatóságát magába foglaló értékelési terv. A visszacsatolás, korrekció bemutatásából egyértelműen lehessen következtetni arra, hogy a program korrekció lehetőségét biztosító elemeket is tartalmaz.

9 4.1. Mutassa be a program monitorozási rendszerét oly módon, hogy az helyszíni monitorozáshoz közvetlenül felhasználható legyen (pszichológus, mentálhigiénikus, orvos, szociális munkás, lelkész stb. számára)! (maimum 2000 karakter) A program monitorozása az elsődleges és másodlagos kimeneti változókon keresztül történik. A változók megfelelő formában történő gyűjtése különböző forrásokból lehetséges. Elsődleges kimeneti változók: - Befejezett öngyilkosságok (KSH) - Öngyilkossági kísérletek, önsértés (helyi kórházak, mentők, rendőrök) Másodlagos kimeneti változók - attitűdök a lakosság körében (felmérések, interjúk) - Antidepresszívumok felírási aránya (OEP) - segélyhívások száma a Lelki Elsősegélyszolgálatnál (LESZ) - beteglátogatások az egészségügyi rendszerben (pszichiátriai osztály, gondozók, egyéb ellátók adatai) - alapellátásban felvett szűrő kérdőívek száma - szűrő kérdőívvel kiszűrt betegek és krízisek száma A megfelelő monitorozás komoly szervezési feladat, azonban a begyűjtött adatok alapján az eredmények elemezhetők Mutassa be a program értékelési tervét! Külön térjen ki a rövid- és hosszú távú egészséghatásokra, mutassa be a módszerek és eszközök hatékonyságát vizsgáló értékelési módszert, valamint azt, hogy az érdekelt felek visszajelzését milyen módon veszik figyelembe! (maimum 2000 karakter) A program hatékonyságának vizsgálata a különböző kimeneti változók (elsődleges és másodlagos) statisztikai elemzésén alapul. Az elemzéshez összehasonlításként más, hasonló térségeket vagy az országos arányokat lehet figyelembe venni, ahol van adat. A rövidtávú egészséghatás elsősorban a másodlagos kimeneti változókban figyelhető meg. A segélyhívások és a beteglátogatások száma a megfelelő tájékoztatás és oktatás következtében hamar emelkedhet. A hosszú távú hatás, az elsődleges változókban történő változás a program elindítását követő 1 éven túl várható, hatékony indítás esetén akár hamarabb is. Az adatokhoz való hozzáférés nehézkessége azonban az értékelés, visszajelzés idejét kitolja.

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Ferencvárosi Drogstratégia 2015-2020

Ferencvárosi Drogstratégia 2015-2020 Ferencvárosi Drogstratégia 2015-2020 1 Tartalom Bevezetés 3 1. Jogszabályi környezet, helyzetelemzés 4 1.1. A stratégiát meghatározó dokumentumok, jogszabályi környezet 4 1.2. A kerületi szükségletfelmérő-kutatás

Részletesebben

Családtájékoztatási modell

Családtájékoztatási modell Családtájékoztatási modell Az autizmussal élők családjának / gondozóinak tájékoztatása, támogatása és bevonása a teljes ellátási spektrumban és a teljes életút során Szerzők: Giflo H. Péter, gyógypedagógus,

Részletesebben

Civil szervezetek és az antidiszkriminációs. végrehajtása. Pályázati űrlap. 2006/018-176.03.01 / Makro

Civil szervezetek és az antidiszkriminációs. végrehajtása. Pályázati űrlap. 2006/018-176.03.01 / Makro B01 melléklet Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása Pályázati űrlap A pályázó neve: Belvárosi Tanoda Alapítvány

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS AUTIZMUSSAL ÉLŐKET SEGÍTŐ KONCEPCIÓJA AKIKRŐL BESZÉLÜNK

BUDAPEST FŐVÁROS AUTIZMUSSAL ÉLŐKET SEGÍTŐ KONCEPCIÓJA AKIKRŐL BESZÉLÜNK BUDAPEST FŐVÁROS AUTIZMUSSAL ÉLŐKET SEGÍTŐ KONCEPCIÓJA AKIKRŐL BESZÉLÜNK Az autizmus (ASD, autista spektrum zavar) napjainkra már nem egy elszigetelt, szűk réteget érintő probléma. Világszerte 67 millió

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.5/14 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERV Gerő Attila polgármester Sióagárd, 2015. március 05. Megjegyzés [K1]:??????????? Az egészség alapvető emberi jog, ami teljes fizikai, lelki és társadalmi

Részletesebben

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás Területi Szakértői Csoport Családsegítő szolgáltatás 2010. november 30. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP 5.4.1. Szakértők: Szabó János Zomboriné Botás Mária Földessy Judit I. BEVEZETÉS a TÁMOP

Részletesebben

Mű ködé si kéziköny v

Mű ködé si kéziköny v Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Svájci Hozzájárulás Mű ködé si kéziköny v 5. VERZIÓ 2013. MÁJUS 31. a praxisközösségek népegészségügyi

Részletesebben

Mű ködé si kéziköny v

Mű ködé si kéziköny v Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Svájci Hozzájárulás Mű ködé si kéziköny v 5. VERZIÓ 2013. MÁJUS 31. a praxisközösségek népegészségügyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.5/13 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

5 Részletes stratégia

5 Részletes stratégia 5 Részletes stratégia 5.1 Világos célok, erős szervezet o Egységes és világos célok, a hálózati működést szolgáló szervezeti felépítés 0 5.1.1 Célok: Egy érdekvédelmi szervezet számára nincs fontosabb

Részletesebben

Elôszó. Gordos Erika Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Kuratóriumi Elnök

Elôszó. Gordos Erika Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Kuratóriumi Elnök Elôszó Fiatal, pályakezdô pszichiátriai szakgondozóként azért jelentkeztem a Bárczy Gusztáv Tanárképzô Fôiskola szociális szervezô szakára, hogy a pszichiátriai problémákkal élô betegek otthoni gondozása

Részletesebben

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet. 2011. november

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet. 2011. november PPrrooggrraam jaavvaassl j llaatt aa SSvvááj jcci ii Maaggyyaarr Eggyyüüttttműűkkööddééssi ii PPrrooggrraam 88.. pprri iioorri iittáássaa Huumáánneerrőőf foorrrrááss-- ééss ttáárrssaaddaal lloomf feej

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ TAMOP-5.6.1.C-11/1. ESZTER Közhasznú Alapítvány

SZAKMAI KONCEPCIÓ TAMOP-5.6.1.C-11/1. ESZTER Közhasznú Alapítvány SZAKMAI KONCEPCIÓ TAMOP-5.6.1.C-11/1. ESZTER Közhasznú Alapítvány Mit kezdjen, akit elítélt, de fölmentett később az ég, megvonva tőle a halált, mikor már megadta magát? Kit mindenétől üresen talált a

Részletesebben

Városi Egészségfejlesztési Terv

Városi Egészségfejlesztési Terv Városi Egészségfejlesztési Terv Békéscsaba Megyei Jogú Város lakosainak egészségmegőrzését és egészségfejlesztését szolgáló közösségi program stratégiai irányvonalairól a 2004.-2014-ig terjedő időszakra

Részletesebben

Útmutató a társadalmi fenntarthatóság érvényesítéséhez

Útmutató a társadalmi fenntarthatóság érvényesítéséhez Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága Útmutató a társadalmi fenntarthatóság érvényesítéséhez az Államreform operatív program és az Elektronikus közigazgatás operatív program projekt gazdái,

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IDŐSÜGYI KONCEPCIÓJA

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IDŐSÜGYI KONCEPCIÓJA És érezzék egy kézfogásról rólad, hogy jót akarsz, és te is tiszta jó vagy, S egy tekintetük elhitesse véled: szép dolgokat élsz - és érdemes élned. ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IDŐSÜGYI KONCEPCIÓJA 2009-2012

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Tartalomjegyzék oldal 1. Bevezetés... 2 2. Helyi közösségépítő tevékenységcsoport... 7 3. A tevékenységek részletes bemutatása, következtetések..

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szentendre Város Önkormányzata 2013-2018

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szentendre Város Önkormányzata 2013-2018 Helyi Esélyegyenlőségi Program Szentendre Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottságától

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottságától ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottságától...napirendi pont anyaga E L Ő T E R J E S Z T É S Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. június 24-i

Részletesebben

[A Kormány] h a t á r o z a t a. 1. Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó

[A Kormány] h a t á r o z a t a. 1. Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó 1 A Kormány 1 /2009. ( ) h a t á r o z a t a az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó középtávú intézkedési tervéről szóló 1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat

Részletesebben

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány 2010. Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány Vízvári László Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 2010.02.03. 1 Szerkesztette: Vízvári László Gyetvai Györgyi A 2008-as anyagot

Részletesebben

A kábítószer-probléma kezelésével összefüggő szolgáltatások fejlesztése pillér

A kábítószer-probléma kezelésével összefüggő szolgáltatások fejlesztése pillér Szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása TÁMOP 5.4.1. Kiemelt projekt A kábítószer-probléma kezelésével

Részletesebben

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 46/2003. (IV. 16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy hazánk lakosságának egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi

Részletesebben

Módszertani fejlesztés és adaptáció

Módszertani fejlesztés és adaptáció SANSZ - ESÉLYEGYENLŐSÉGI KÍSÉRLETI PROGRAM BARANYA MEGYÉBEN CÍMŰ TÁMOP 5.5.1/A-10/1-2010-0011 SZÁMÚ PÁLYÁZAT Módszertani fejlesztés és adaptáció PSZICHOSZOCIÁLIS TANÁCSADÁS - módszertani tanulmány - Készítette:

Részletesebben

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE Készült Sopron Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése, valamint a közoktatási esélyegyenlőségi programok

Részletesebben