PROGRAM ADATLAP. öngyilkosság megelőzéséről szóló közösségi és alapellátási programokhoz. European Alliance Against Depression

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROGRAM ADATLAP. öngyilkosság megelőzéséről szóló közösségi és alapellátási programokhoz. European Alliance Against Depression"

Átírás

1 PROGRAM ADATLAP öngyilkosság megelőzéséről szóló közösségi és alapellátási programokhoz 1. A PROGRAM ÖSSZEGZŐ ADATAI A program címe: Alcíme: (A főcím pontosítására, értelmezésére szolgáló tömör összetett mondat.) A program címének rövidítése: (A program azonosítására szolgáló fantázianév, rövidítés, illetve, ahogyan a további pontokban utalnak rá.) A programmal kapcsolatban közvetlenül felelős személy neve/elérhetősége: A programot kidolgozó szervezet neve: European Alliance Against Depression Európai szövetség a depresszió és az öngyilkossági cselekedetek megelőzésére, kezelésére EAAD Székely András European Alliance Against Depression (EU támogatással végrehajtott project, No ) 2. PROGRAM PROFIL 2.1. Kérjük, adja meg, hogy a programot milyen földrajzi fókuszban (pl.: egy adott településen, vagy járási, illetve kistérségi szinten) lehetséges megvalósítani! A program megvalósítása település, illetve járási/kistérségi szinten valósítható meg elsősorban Kérjük, válassza ki, hogy a program milyen közreműködők bevonásával valósítható meg! (Több is megjelölhető!) szociális alapellátók szakosított ellátást nyújtó intézmények pszichiáter pszichológus mentálhigiénikus háziorvosi szolgálat (háziorvosok, nővérek, asszisztensek, gondozónők) orvos SOS telefonszolgálatok krízis ambulanciák mérgezési osztályok közösségi pszichiátriai ellátó helyek szociális munkás közösségi segítő (pl.: lelkész, tanár, stb.) önkormányzat

2 helyi hatóságok laikusok egyéb: 2.3. A program Magyarországon még nem került kipróbálásra kipróbálásra került Magyarországon: konkrét helyszín, célcsoport bemutatás és eddigi eredmények, indikátorok és ennek hasonló feltételrendszerű folytatásáról lehet szó Magyarországon az EAAD program először Szolnok városában került bevezetésre ban. A program során százalékos csökkenést sikerült elérni az öngyilkosságok számában. (A. Székely, B. Konkolÿ Thege, R. Mergl, E. Birkás, S. Rózsa, Gy. Purebl e.c., U. Hegerl e.c.: How to Decrease Suicide Rates in Both Genders? An Effectiveness Study of a Community-Based Intervention (EAAD). PLOS ONE 8:(9) pp (2013)) Az EAAD programot részben végrehajtottuk Józsefvárosban során, illetve az OSPI kutatás keretében, mely az EAAD modellre épült, Miskolc városában során Kérjük, adjon rövid összefoglalást a programról! (maimum 2000 karakter) (Közérthető, tömör összefoglalás, a lényegi (elvárt) eredmények és a tevékenység/beavatkozás kapcsolatának bemutatása.) Az EAAD program alapelve a többszintű beavatkozás. Mivel az öngyilkosság multifaktoriális hátterű, a beavatkozásnak is több színtéren kell megvalósulnia. Az EAAD program az alábbi területeken segíti és javítja a depresszió felismerését, illetve az öngyilkossági cselekmények megelőzését: 1. Háziorvosok képzése a. A háziorvosok kulcsfontosságú szerepet töltenek be a megelőzésben. Mivel az öngyilkosságot elkövetők jelentős része felkeresi a háziorvosát a cselekményt megelőző hetekben, illetve a depresszióhoz kapcsolódó testi tünetek is gyakori panaszt jelentenek, elengedhetetlen, hogy a háziorvos felismerje a kockázatra utaló jeleket, és hogy tudja, ebben az esetben milyen lehetőségei vannak a megelőzésre és a kezelésre. 2. Közösségi kampány a. Nagyon fontos a depresszióval kapcsolatos attitűdök helyes irányba változtatása. Sok beteget az tart vissza a kezeléstől, hogy a depressziót nem betegségnek, hanem egyfajta fogyatékosságnak tekintik. Ez a szemlélet vezet többek közt ahhoz, hogy a depressziós betegek alig egyharmada kap kezelést hazánkban. 3. Közösségi segítők, kapuőrök a. Azok a személyek, akik foglalkozásuk következtében sok emberrel találkoznak (pedagógusok, szociális munkások, védőnők), illetve akik a magas kockázatú helyzetekben találkoznak az érintettekkel (rendőrök, tűzoltók, mentők), megfelelő ismeretekkel kell, hogy rendelkezzenek a felismeréshez és a megfelelő ellátáshoz. Elsődleges szempont a pontos kompetenciahatárok felismerése. 4. Magas kockázatú csoportok a. Azok a csoportok, akik különösen veszélyeztetettek a depresszió, illetve az öngyilkossági cselekmények szempontjából (elkövetők családtagjai, batárok, kortársak, munkanélküliek, marginális csoportok tagjai, pszichiátriai betegek), külön elbánást, nagyobb odafigyelést, speciális programokat igényelnek. 5. Halálos eszközök elleni küzdelem (veszélyes helyek, gyógyszerek stb.)

3 3. A PROGRAM RÉSZLETES BEMUTATÁSA (Célrendszer, eszköztár, megvalósítás) Kérjük, ügyeljen arra, hogy kiderüljön, a MEGVALÓSÍTÁS (megvalósítási terv) átfogó, kiterjed a lényegi elemekre, megfelel a program menedzsment elveinek. A megvalósítás lényeges és reális elemekre tagolt. A kommunikáció módszertana kellően igazodik a célcsoporthoz Kérjük, mutassa be a program rövid-, közép- és hosszú távú célját és azt, hogy a célok hogyan épülnek egymásra! (maimum 2000 karakter) 1. Hosszú távú cél: a. A depressziós betegek kezeléshez juttatása, a depressziót kiváltó tényezők csökkentése. Olyan, az ország minden területéről elérhető támogató rendszer létrehozása, mely az öngyilkossági krízisben lévőket hatékonyan tudja segíteni. A legfontosabb hosszú távú célok: az öngyilkossági cselekmények (kísérletek és befejezett öngyilkosságok) számának csökkentése, ill. a depresszióból származó társadalmi terhek (más betegségekkel kapcsolatos morbiditás, mortalitás, ill. a depresszió költségeinek) csökkentése b. Monitoring rendszer kialakítása, ami segíti a problémák időben történő felismerését helyi és országos szinten egyaránt. c. A lakosság mentális állapot iránti tudatosságának érzékelhető mértékű növelése. 2. Középtávú cél: a. Az ellátórendszer különböző területei közti együttműködés erősítése. A különböző rendszerek előnyeinek és hátrányainak felmérése helyi szinten, azok komplementaritásának ellenőrzés, illesztése. A lakosság, különösen a kapuőrök (ideértve mindenkit, akinek lehetősége van mások lelkiállapotának megismerésére) ismeretszintjének növelése, kompetenciahatárok tisztázása. A depresszió (és más mentális betegségek) destigmatizálása. Társadalmi összefogás a depresszió kezelése és az öngyilkosságok számának csökkentése céljából b. Országos információs bázis létrehozása, melyekkel a helyi programokat támogatni lehet (segédanyagok, protokollok, képzések stb.) c. Kapcsolódó kutatási programok megszervezése, eredmények publikálása 3. Rövidtávú cél a. Helyi motivált és elfogadott vezető, képviselő megtalálása. b. Helyi hálótérképek kialakítása az elérhető szolgáltatókkal a különböző problémák esetén. A helyi erőforrások felmérése, hiányosságok feltérképezése, megoldási lehetőségek keresése. c. Helyi hálózatok kialakítása, szakemberek professzionális és civil közös fórumra hozása. d. Helyi adatforrások, adatszolgáltatási lehetőségek felmérése, kapcsolatfelvétel, adatok folyamatos begyűjtésének megszervezése. e. Segítők (civilek és szakemberek) képzéseinek megszervezése, a TTT (Train the Trainer) modell alkalmazásával Kérjük, mutassa be azt az időtávot, amelyen belül a 3.1. es pontban megfogalmazott célokat el lehet érni! (maimum 2000 karakter) Rövidtávú célok: A célok eléréséhez 3-6 hónap szervezés majd a kezdeti lépésekre újabb kb. 6 hónap szükséges. Az első év elteltével a rövid távú célok közül a legtöbb megvalósítható. Középtávú célok: A középtávú célok eléréséhez szükséges idő 1-2 év, majd onnantól folyamatos (kutatások, képzések, helyi sajátosságokhoz való folyamatos alkalmazkodás) Hosszú távú cél:

4 A hosszú távú célok elérése több lépcsőben történik. Az öngyilkosságok számának csökkenésében gyors, radikális változás nem várható az összetett háttér miatt, de a nagyobb odafigyelés elindíthat egy folyamatot. A háttértényezők megfelelő alakulása esetén a gyors csökkenés sem kizárható (ld. Szolnok). A csökkenés fenntartására is hangsúlyt kell fektetni a program fenntartásával. A monitoring rendszer kifejlesztése és működtetése helyi szinten a rendelkezésre álló erőforrások függvényében 2-5 év Kérjük, mutassa be a célokhoz rendelt indikátorokat, mérőeszközöket és módszereket! (maimum 2000 karakter) Öngyilkossági kísérletek száma Befejezett öngyilkosságok száma Adott térségben depresszióval kezelt betegek száma Hálótérképen szereplő, aktív szervezetek száma Lelki Elsősegélyszolgálathoz befutó hívások száma Lakossági felmérések alapján gyakoriság, stigmatizáció, attitűdök Alapellátásban felvett szűrő kérdőívek száma Szűrő kérdőívvel kiszűrt betegek és krízisek száma 3.4. Kérjük, mutassa be azt, hogy a program milyen hatásmechanizmusokon keresztül járul hozzá az öngyilkosságok számának csökkenéséhez! (maimum 2000 karakter) A program legnagyobb előnye a külön elemeket megcélzó beavatkozásokkal szemben, hogy hatását a különböző részekben megvalósított beavatkozások által előidézett szinergikus hatásokkal éri el. Az összefogás lehetővé teszi az ellátórendszer hiányosságainak bizonyos mértékű kompenzálását. Emellett természetesen jól megfoghatók a négy beavatkozási szintre gyakorolt hatások és eredményeik. 1. Háziorvosok a. A depressziós betegek nagy része ismerethiány vagy stigmatizáció következtében a testi bajok mögött nem ismeri fel a lelki problémákat. Ezért a háziorvos kiemelt szerepe, hogy egy szűrővizsgálattal, néhány egyszerű kérdéssel felismerje, ki szorul rá a segítségre. Ezen felül nagyon sokan az öngyilkossági cselekmény elkövetése előtti hetekben felkeresik a háziorvost, aki pár kérdéssel és egy egyszerű segítséggel pl. a Lelki Elsősegélyszolgálat telefonszámával segíthet a betegen. Ehhez azonban szükséges, hogy a háziorvos is tisztában legyen ennek a jelentőségével. 2. Közösségi kampány a. A depresszió destigmatizálása nélkül a betegek vagy fel sem ismerik, vagy nem fogadják el a betegségüket, így kezeléshez sem folyamodnak. Fontos a közbeszéd és a társadalmi tudásszint megfelelő formálása a betegek nagyobb arányának kezelése érdekében. Fontos továbbá, hogy a laikusok is képesek legyenek krízist felismerni, és pszichológiai elsősegélyt nyújtani ez éppúgy életeket menthet, mint az újraélesztés vagy a vérzéscsillapítás megtanítása. 3. Közösségi segítők, kapuőrök a. A közösségi segítők, kapuőrök (szociális munkások, pedagógusok, rendőrök, mentők tűzoltók, pszichológusok, egyházi személyek, de tágabb értelemben mindenki, aki sok emberrel kerül kapcsolatba) esetében a kockázat felismerése a lehetséges lépések ismerete (kompetenciák) esetén a depressziós betegek jelentős része ismeretet szerezhet a problémájáról, illetve a kezelés lehetőségéről, eljutva így az

5 ellátórendszer megfelelő szintjére. A krízis felismerése és a pszichológiai elsősegély nyújtás elsajátítása kiemelten fontos ebben a csoportban. 4. Magas kockázatú csoportok a. A magas kockázatú csoportok esetében a nagyobb odafigyelés, a kezeléshez szükséges információk célzott átadása, a segítség lehetőségének megmutatása a problémák kezelésének nagyobb arányát teszi lehetővé Kérjük, mutassa be a kockázatelemzést (kockázatok felsorolása, mellette a mértéke és a kezelése)! (maimum 1500 karakter) A mértéknél használható jelzők: kis mértékű, a megvalósulást lényegileg nem veszélyezteti; közepes, a megvalósulás részelemeit veszélyezteti; magas, a teljes megvalósulást veszélyezteti. Kis mértékű kockázat: Technikai nehézségek alternatív módszerekkel kiváltható (pl. internetelérés hiányosságai) Kisebbségek elérésének nehézségei (A kisebbségek csak egy részét képezik a 4. szintnek, az ő elérésük nehézsége nem a teljes programot veszélyezteti. Megfelelő, elhivatott szakemberekkel az elérés javítható.) Közepes, a megvalósulás részelemeit veszélyezteti; Ellátórendszer hiányosságai (valamilyen szinten mindenhol jellemző, a program különböző szintjei elvileg segítenek a hiányok pótlásában.) Szakemberek hiánya (jelentősen megnehezítheti a programot, a program különböző szintjei elvileg segítenek a hiányok pótlásában.) Gazdasági helyzet romlása (növeli az érzékenységet, sérülékenységet, a mérőszámok romlanak a megfelelő beavatkozási helyzet ellenére is a program fenntartása csökkenti a hátrányt) Természeti katasztrófák, pl. árvíz (növeli az érzékenységet, sérülékenységet, a mérőszámok romlanak a megfelelő beavatkozási helyzet ellenére is a program fenntartása csökkenti a hátrányt) Helytelen lebonyolítása a programnak beavatkozási szint hiánya (a program az összes szint meglétére épül, de egyes elemek a helyi sajátosságok miatt kevésbé aktívak mindenképpen törekedni kell legalább minimális mértékben a többszintű beavatkozás megvalósítására) Megfelelő helyi vezető hiánya (A megfelelő, elismert, elkötelezett helyi vezető nélkül a program megvalósítása nehezebb, elfogadottsága kisebb. Ki kell termelni a megfelelő vezetőt.) Magas, a teljes megvalósulást veszélyezteti Finanszírozás megszűnése, hiányosságai (Laza keretek közt a program nehezen tartja fenn magát, helyi források és elkötelezett önkéntesek bevonásával ez a kockázat csökkenthető.) Segítő személyek hiánya (Elkötelezett önkéntesek nélkül a program nem tartható fenn. Tapasztalatunk szerint ezen a területen mindenhol találhatók önkéntesek, illetve más segítő területről bevonhatók.) Fogadókészség hiánya (Szélsőséges esetben elképzelhető a teljes közösség elutasítása a programmal szemben ezt sehol nem tapasztaltuk. Ebben az esetben kitartó tájékoztatással, a megfelelő szakemberek elérésével a fogadókészség erősíthető.) 3.6. Kérjük, mutassa be a program megvalósítási tervét (ciklusok bemutatása, ahol értelmezhető; sorszámozott ütemezés, ahol értelmezhető; óraszám, alkalom)! (maimum 2000 karakter) 1. Program megszervezése, előkészítése a. Kapcsolatfelvétel más EAAD szerveződésekkel tapasztalatszerzés céljából

6 i. Megállapodás az EAAD hazai képviselőjével b. Helyi partnerek, kulcsszereplők megkeresése, bevonása i. Esetleges szponzorok megkeresése ii. Fontos helyi csoportok (önsegítő csoportok, civil szerveződések, egyházak), kiemelten a pszichiátriai-, lelki segítő-, és közösségi ellátás. iii. Helyi Lelki Elsősegélyszolgálattal kapcsolatfelvétel c. Helyi hálótérkép elkészítése (különös tekintettel a pszichiátriai-, lelki segítő-, és közösségi ellátásra) d. Helyi vezető, koordinátor kinevezése e. (El)ismert személy, mint védnök beszervezése f. Költségek, lehetőségek megtervezése g. Értékelés, monitoring megszervezése h. Helyzetelemzés i. Helyi rendszerek, előnyök, hátrányok feltérképezése ii. Célok meghatározása, időterv készítése i. Nyitórendezvény j. Sajtótájékoztató 2. Végrehajtás, beavatkozás a. Fórumok a résztvevők közt b. Feladatok koordinálása c. Képzések végrehajtása (1. és 3. szint) i. Célcsoportok meghatározása ii. Tréning megtervezése oktatás és kapcsolatépítés aránya, helyi szükségletek, sajátságok, prioritások meghatározása iii. Kapcsolatok kiépítése, a képzési program megtervezése, tréningek szervezése iv. Információs anyagok adaptálása v. Képzők beszervezése, vi. Első képzés lehetőleg a nyitórendezvény előtt vii. Motiválás (háziorvosok, közösségi segítők, kapuőrök) viii. Média szakemberek képzése, tájékoztatása, sajtó irányelvek átadása d. Halálos eszközök elleni lépések (veszélyes helyek, épületek, vasúti átjárók) e. Nyilvános rendezvények i. Helyi rendezvényekhez csatlakozás (információs anyagok, gyors szűrés) ii. Csatlakozás nemzetközi programokhoz ( World Suicide Prevention Day (Szeptember 10), European Depression Day (Október 1), World Mental Health Day (Október 10) f. Közösségi kampány megszervezése, végrehajtása i. Szükséges információs anyagok mennyiségének meghatározása ii. Lehetőségek szerint nyomtatás iii. Terjesztés iv. Megjelenés a helyi médiában sajtóközlemények, cikkek, riportok g. Kockázati csoportokat érintő beavatkozás i. Helyi csoportok azonosítása, elérési lehetőség meghatározása ii. Célcsoportok meghatározása iii. Segítő lehetőségek meghatározása 1. Segélykártyák, segítő személyek, képzők 2. Help-line 3. Segítő szervezetek, lehetőségek felmérése h. Fenntarthatóság feltételeinek meghatározása i. folyamatos képzések biztosítása (helyi trénerek) ii. média iii. szponzorálás, egyéb források iv. információs anyagok terjesztése v. hálótérkép aktualizálása

7 3. Értékelés a. Rendelkezésre álló források meghatározása i. adatok, szakemberek ii. adatgyűjtés módjának meghatározása (kórházak, KSH, mentők, rendőrség, egyéb) b. Értékelés igényének felmérése c. Lehetséges kimeneti változók meghatározása i. Elsődleges: öngyilkossági cselekmények ii. Másodlagos: attitűdök, antidepresszívumok felírása, öngyilkosság megjelenése a médiában, segélyhívások számának alakulása, beteglátogatások az egészségügyi rendszerben iii. Folyamatelemzés: végrehajtás elemzése, szinergikus hatások iv. Gazdasági elemzések: öngyilkossági cselekmények költségei, beavatkozás költségei, költséghatékonyság 3.7. Kérjük, ismertesse, hogy a különböző megvalósítási elemekhez milyen humán erőforrás szükséges! (A résztvevők tételes felsorolása: feladat, szakképzettség, szakmai tapasztalat.) A táblázat szükség esetén bővíthető! Feladat Szakképzettség Szakmai tapasztalat irányítás, szervezés TTT képzések megtartása felsőfokú végzettség EAAD által delegált szakember több éves tapasztalat egészségügyi, népegészségügyi vagy szociális területen Jártasság készségfejlesztő tréningekben Jártasság prevenciós/egészségme gőrző programokban Klinikai tapasztalat előny A program megvalósításához szükséges-e számukra célzott tréning? Ha igen, kérjük, nevezze meg! EAAD tréning (alapelvek, EAAD programszervezésés lebonyolítás) Az EAAD által igazolt alkalmasság a képzés megtartására 3.8. Kérjük, ismertesse, hogy a program megvalósulásához milyen képzések szükségesek, és ezekhez milyen elemek kapcsolódnak! (A képzéseken túl a szükséges elemek tételes felsorolása: képzési időtartam, költség, képzést biztosító hely neve, hány fő képzése szükségszerű.) A táblázat szükség esetén bővíthető! Képzés Költség Képzést biztosító hely neve

8 Képzés időtartama Hány fő képzése szükséges a program elindulásához? EAAD TTT képzés EAAD képzés 8 óra 3 óra 300e forint (képzésenként) Helyi lehetőségek szerint (TTT végzettek tartják) Végeken Egészséglélektani Alapítvány Helyi lehetőségek szerint Kérjük, sorolja fel, hogy a program megvalósításához milyen infrastrukturális szükségleteket azonosított! (maimum 2000 karakter) A program megvalósításának infrastrukturális feltételei azok, amelyek a szervezési feladatok végrehajtását lehetővé teszik (iroda, telefon). Amennyiben a helyi szervező/vezető más feladatot is ellát, plusz infrastruktúrára igény nincs. A nyomtatott információs anyagok tárolására szükséges hely biztosítása Kérjük, adja meg, hogy a program milyen esetlegesen felmerülő költségvonzattal jár/járhat! (maimum 2000 karakter) program költségvonzatai: - Szervező honorálása - szervezés költségei (telefon, helység, posta) - nyomdaköltségek - nyitórendezvény költségei - tréningek, előadások költségei - önkéntes segítők, résztvevők szervezésének költségei - adatgyűjtés költségei - elemzés költségei - reklámköltségek - önsegítő csoportok költségei - utazási költségtérítések - segítő személyek költségei (pszichológus, mentálhigiénés szakember) - help-line fenntartásának költségei 4. MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS, VISSZACSATOLÁS A program bemutatás MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS, VISSZACSATOLÁS részéből derüljön ki, hogy a program monitorozási és értékelési rendszere szakszerű módszertanon alapul és biztosítja a folyamat korrekcióját, valamint a visszacsatolás lehetőségét. A monitorozásnál bemutatja az eredmények mérésének szakszerű módszerét, a szükséges indikátorokkal. Az értékelés bemutatásából az derüljön ki, hogy van a módszerek és eszközök hatékonyságát, az egészséghatásokat és a rövid -, közép -, és hosszú távú eredmények fenntarthatóságát magába foglaló értékelési terv. A visszacsatolás, korrekció bemutatásából egyértelműen lehessen következtetni arra, hogy a program korrekció lehetőségét biztosító elemeket is tartalmaz.

9 4.1. Mutassa be a program monitorozási rendszerét oly módon, hogy az helyszíni monitorozáshoz közvetlenül felhasználható legyen (pszichológus, mentálhigiénikus, orvos, szociális munkás, lelkész stb. számára)! (maimum 2000 karakter) A program monitorozása az elsődleges és másodlagos kimeneti változókon keresztül történik. A változók megfelelő formában történő gyűjtése különböző forrásokból lehetséges. Elsődleges kimeneti változók: - Befejezett öngyilkosságok (KSH) - Öngyilkossági kísérletek, önsértés (helyi kórházak, mentők, rendőrök) Másodlagos kimeneti változók - attitűdök a lakosság körében (felmérések, interjúk) - Antidepresszívumok felírási aránya (OEP) - segélyhívások száma a Lelki Elsősegélyszolgálatnál (LESZ) - beteglátogatások az egészségügyi rendszerben (pszichiátriai osztály, gondozók, egyéb ellátók adatai) - alapellátásban felvett szűrő kérdőívek száma - szűrő kérdőívvel kiszűrt betegek és krízisek száma A megfelelő monitorozás komoly szervezési feladat, azonban a begyűjtött adatok alapján az eredmények elemezhetők Mutassa be a program értékelési tervét! Külön térjen ki a rövid- és hosszú távú egészséghatásokra, mutassa be a módszerek és eszközök hatékonyságát vizsgáló értékelési módszert, valamint azt, hogy az érdekelt felek visszajelzését milyen módon veszik figyelembe! (maimum 2000 karakter) A program hatékonyságának vizsgálata a különböző kimeneti változók (elsődleges és másodlagos) statisztikai elemzésén alapul. Az elemzéshez összehasonlításként más, hasonló térségeket vagy az országos arányokat lehet figyelembe venni, ahol van adat. A rövidtávú egészséghatás elsősorban a másodlagos kimeneti változókban figyelhető meg. A segélyhívások és a beteglátogatások száma a megfelelő tájékoztatás és oktatás következtében hamar emelkedhet. A hosszú távú hatás, az elsődleges változókban történő változás a program elindítását követő 1 éven túl várható, hatékony indítás esetén akár hamarabb is. Az adatokhoz való hozzáférés nehézkessége azonban az értékelés, visszajelzés idejét kitolja.

Öngyilkosság megelőzéséről szóló közösségi és alapellátási programokhoz

Öngyilkosság megelőzéséről szóló közösségi és alapellátási programokhoz PROGRAM ADATLAP Öngyilkosság megelőzéséről szóló közösségi és alapellátási programokhoz 1. A PROGRAM ÖSSZEGZŐ ADATAI A program címe: Alcíme: (A főcím pontosítására, értelmezésére szolgáló tömör összetett

Részletesebben

öngyilkosság megelőzéséről szóló közösségi és alapellátási programokhoz

öngyilkosság megelőzéséről szóló közösségi és alapellátási programokhoz PROGRAM ADATLAP öngyilkosság megelőzéséről szóló közösségi és alapellátási programokhoz 1. A PROGRAM ÖSSZEGZŐ ADATAI A program címe: Alcíme: (A főcím pontosítására, értelmezésére szolgáló tömör összetett

Részletesebben

PROGRAM ADATLAP. öngyilkosság megelőzéséről szóló közösségi és alapellátási programokhoz

PROGRAM ADATLAP. öngyilkosság megelőzéséről szóló közösségi és alapellátási programokhoz PROGRAM ADATLAP öngyilkosság megelőzéséről szóló közösségi és alapellátási programokhoz 1. A PROGRAM ÖSSZEGZŐ ADATAI A program címe: Alcíme: (A főcím pontosítására, értelmezésére szolgáló tömör összetett

Részletesebben

Joint Action program a depresszió és öngyilkosságok megelőzésére. Dr. Purebl György Prof Dr. Kurimay Tamás Székely András Tóth Mónika

Joint Action program a depresszió és öngyilkosságok megelőzésére. Dr. Purebl György Prof Dr. Kurimay Tamás Székely András Tóth Mónika Joint Action program a depresszió és öngyilkosságok megelőzésére Dr. Purebl György Prof Dr. Kurimay Tamás Székely András Tóth Mónika Joint Action of Mental Health and Well-being Munkacsomagok: Depression,

Részletesebben

öngyilkosság megelőzéséről szóló közösségi és alapellátási programokhoz

öngyilkosság megelőzéséről szóló közösségi és alapellátási programokhoz PROGRAM ADATLAP öngyilkosság megelőzéséről szóló közösségi és alapellátási programokhoz 1. A PROGRAM ÖSSZEGZŐ ADATAI A program címe: Alcíme: (A főcím pontosítására, értelmezésére szolgáló tömör összetett

Részletesebben

Többszintű akcióprogram a depresszió és az öngyilkosság megelőzésére

Többszintű akcióprogram a depresszió és az öngyilkosság megelőzésére Optimised suicide prevention programs and their implementation in Europe www.ospi-europe.com Többszintű akcióprogram a depresszió és az öngyilkosság megelőzésére Hazai koordináció: Semmelweis Egyetem,

Részletesebben

Beszéljünk róla! Program címe: Tanúsítvány száma: 4/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7.

Beszéljünk róla! Program címe: Tanúsítvány száma: 4/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7. Program címe: Beszéljünk róla! Tanúsítvány száma: 4/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7. Kérelmező neve: Forrás Lelki Segítők Egyesülete Program rövid leírása Célcsoport: 12-14 illetve,

Részletesebben

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18.

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Program címe:.comtárs Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Kérelmező neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány Program rövid leírása Célunk a segítésre motivált

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 Kérjük, hogy a pályázati adatlap 6.1 (Kötelező indikátorok) pontjában a választott tevékenységhez tartozó táblázatokat töltse ki. A táblázatban megadott

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

Iskolai egészségfejlesztési programok szakmai ajánlása. Értelmezési keretek 2013. Szeptember 18. Solymosy József Bonifácz

Iskolai egészségfejlesztési programok szakmai ajánlása. Értelmezési keretek 2013. Szeptember 18. Solymosy József Bonifácz Iskolai egészségfejlesztési programok szakmai ajánlása Értelmezési keretek 2013. Szeptember 18. Solymosy József Bonifácz Iskolai egészségfejlesztési programok szakmai ajánlása Értelmezési keretek Egészségfejlesztés

Részletesebben

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Kedvezményezett: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Célok A program célja: a szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

VASTAGBÉLSZŰRÉS CSONGRÁD MEGYÉBEN TÁMOP A-13/ PROJEKT

VASTAGBÉLSZŰRÉS CSONGRÁD MEGYÉBEN TÁMOP A-13/ PROJEKT VASTAGBÉLSZŰRÉS CSONGRÁD MEGYÉBEN TÁMOP 6.1.3.A-13/1-2013-0001 PROJEKT 2015.06.11. DR. KOVÁCS RITA SZAKMAI KOORDINÁTOR A PROJEKT KÖZVETLEN CÉLKITŰZÉSE Az alprojekt rövid és hosszú távú céljai Kommunikációs

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben a Előzmények A magyar lakosság egészségi állapota nem tükrözi az egészségügy fejlettségét A magyar gazdaság fejlettsége nem indokolja a

Részletesebben

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Dr. Margitai Barnabás Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Projektmenedzsment Szervezet Vezető DEMIN 2016. május 27. Svájci Hozzájárulás Tematikus Prioritásai

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében

A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében Kovács Zsuzsanna 2014. február 26. OEFI TÁMOP 6.1.1 - Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása Népegészségügyi

Részletesebben

A szűrés hatékonyságának növelése- a családorvosok hatáskörének fejlesztésével

A szűrés hatékonyságának növelése- a családorvosok hatáskörének fejlesztésével A szűrés hatékonyságának növelése- a családorvosok hatáskörének fejlesztésével dr. Móczár Csaba Irinyi utcai Háziorvosi Rendelő, Kecskemét 20 éves MaMMa Zrt A háziorvos szűrési tevékenysége Egészségügyi

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Hit és prevenció harc a drogok ellen

Hit és prevenció harc a drogok ellen Program címe: Hit és prevenció harc a drogok ellen Tanúsítvány száma: 5/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7. Kérelmező neve: Alfamedicus Egészségügyi és Humán Szolgáltató Bt. Program rövid

Részletesebben

Kérelmező neve: Magyarországi Református Egyház Válaszút Misszió

Kérelmező neve: Magyarországi Református Egyház Válaszút Misszió Program címe: Ki vagyok én? Tanúsítvány száma: 2/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. szeptember 3. Kérelmező neve: Magyarországi Református Egyház Válaszút Misszió Program rövid leírása Az MRE Válaszút

Részletesebben

A szűrés hatékonyságának növelése- a családorvosok hatáskörének fejlesztésével

A szűrés hatékonyságának növelése- a családorvosok hatáskörének fejlesztésével A szűrés hatékonyságának növelése- a családorvosok hatáskörének fejlesztésével dr. Móczár Csaba Irinyi utcai Háziorvosi Rendelő, Kecskemét 20 éves MaMMa Zrt A háziorvos szűrési tevékenysége Egészségügyi

Részletesebben

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért Kedvezményezett neve: Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi íoktatókórház A projekt címe: Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért A pályázat azonosító száma: TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0016

Részletesebben

EOQ MNB QMHC eü. specifikus tanfolyam ( 4x2 nap) (2016.október-november) EOQ QMHC tanfolyam

EOQ MNB QMHC eü. specifikus tanfolyam ( 4x2 nap) (2016.október-november) EOQ QMHC tanfolyam EOQ QMHC tanfolyam Minőségi vezetők az alapismereteket egyetemi / felsőfokú végzettség során szerzik meg és emellett legalább négy éves teljes munkaidős munkahelyi tapasztalata szükséges, melyből legalább

Részletesebben

TÁMOP / Felkészülés a referencia-intézményi feladatokra a Than Károly Ökoiskolában. Kritériumrendszer

TÁMOP / Felkészülés a referencia-intézményi feladatokra a Than Károly Ökoiskolában. Kritériumrendszer Kritériumrendszer Minőségbiztosítási feladatok meghatározása Az elégedettség mérés folyamata: Az igény és elégedettség mérés előkészítése, munkaterv, módszerek megbeszélése Adatgyűjtés megtervezése Kérdőívek

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Név/cím: Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Rövid leírás Mivel a korai iskolaelhagyás megelőzése és az érintett tanulók visszavezetése az oktatási rendszerbe

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FELNŐTTKÉPZÉSI AKKREDITÁCIÓVAL RENDELKEZŐ SZERVEZETTEL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FELNŐTTKÉPZÉSI AKKREDITÁCIÓVAL RENDELKEZŐ SZERVEZETTEL EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FELNŐTTKÉPZÉSI AKKREDITÁCIÓVAL RENDELKEZŐ SZERVEZETTEL amely létrejött egyrészről (pályázó szervezet hivatalos neve, címe:.. képviselője:.) mint az Innovációs és tudásközpont

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások

Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások A dokumentum a TÁMOP 5.4.1. számú kiemelt projekt keretében, a Magyar Addiktológiai Társaság megbízásából készült. Készítette:

Részletesebben

CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért

CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért Program címe: CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért Tanúsítvány száma: 2/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Drogprevenciós Munkacsoport Program rövid leírása

Részletesebben

Klinikai kockázatelemzésre épülő folyamatfejlesztés. Katonai Zsolt

Klinikai kockázatelemzésre épülő folyamatfejlesztés. Katonai Zsolt Klinikai kockázatelemzésre épülő folyamatfejlesztés Katonai Zsolt A szabvány alapú MIR logikája mérhető célok meghatározása folyamatok azonosítása kölcsönhatások elemzése a kívánt eredmény elérése és kockázatok

Részletesebben

Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program

Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program Program címe: Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program Tanúsítvány száma: 13/2013 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2015. szeptember 03. Kérelmező neve: Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Disszemináció. az Erasmus+ programban. Készítette az NCSSZI Erasmus+ Ifjúsági Programiroda. Forrás: Erasmus+ Programme Guide, Annex II

Disszemináció. az Erasmus+ programban. Készítette az NCSSZI Erasmus+ Ifjúsági Programiroda. Forrás: Erasmus+ Programme Guide, Annex II Disszemináció az Erasmus+ programban 1 1 Bevezetés A disszemináció a projekt eredményeinek széles körű terjesztését, láthatóságát jelenti. Ez sokféle tevékenységet jelenthet a gyakorlatban, projektről

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

Minőségügyi Menedzser az Egészségügyben témájú szakmai tanfolyam (EOQ QMHC tanfolyam)

Minőségügyi Menedzser az Egészségügyben témájú szakmai tanfolyam (EOQ QMHC tanfolyam) Minőségügyi Menedzser az Egészségügyben témájú szakmai tanfolyam (EOQ QMHC tanfolyam) Tanfolyam célja A tanfolyam célja a résztvevők számára olyan általános és egészségspecifikus minőségmenedzsmenti ismeretek

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÉS A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÉS A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÉS A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI AZ INTÉZMÉNYI KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÉRTÉKELÉSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE A TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt feladatai: A tanfelügyeleti

Részletesebben

I. kommunikációs csomag:

I. kommunikációs csomag: Az uniós pályázatok kedvezményezettjei eltérő tartalmú kommunikációs csomagokat kötelesek megvalósítani. Ezt minden esetben a pályázati útmutató rögzíti a projekt jellegének és mertének megfelelően.a szigorú

Részletesebben

Egészségfejlesztés a színtereken CSELEKVÉSI TERV

Egészségfejlesztés a színtereken CSELEKVÉSI TERV Egészségfejlesztés a színtereken CSELEKVÉSI TERV Az egészségterv (irányított célzott változás) Egy dokumentum (öt fejezet) Egy ciklikus működési mód adott színtérben élők egészségét hivatott támogatni,

Részletesebben

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére JAVASLAT együttműködési megállapodás megkötésére Ózd, 2015. május 6. Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN Moravcsik-Kornyicki Ágota szakmai vezető Miért szükséges EGÉSZSÉGVÉDELEM program? Három

Részletesebben

Az OEP és az. kapcsolata.

Az OEP és az. kapcsolata. Az OEP és az Önkéntes Egészségpénztárak kapcsolata. VII. Pénztárkonferencia 2004. November 4-5. dr. Kameniczky István Az OEP szemlélete WHO definíciója: Az egészség a teljes fizikai, szellemi szociális

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Belső és külső kommunikáció standard

Belső és külső kommunikáció standard Belső és külső kommunikáció standard Betegbiztonsági Fórum Sinka Lászlóné Adamik Erika 2013. 06. 27. Vezetés, humánerőforrás, minőségmenedzsment munkacsoport 1 Gyökérokok keresése (belső kommunikáció)

Részletesebben

Küzdelem a gyűlölet-bűncselekmények visszaszorításáért. Ivány Borbála és Udvari Márton 2014. november 19. ORFK

Küzdelem a gyűlölet-bűncselekmények visszaszorításáért. Ivány Borbála és Udvari Márton 2014. november 19. ORFK Küzdelem a gyűlölet-bűncselekmények visszaszorításáért Ivány Borbála és Udvari Márton 2014. november 19. ORFK KIK VAGYUNK? civil szervezetek és 3 egyéni szakember (MTA JTI, ELTE Á JK) MIT CSINÁLUNK ÁLTALÁBAN?

Részletesebben

Csecsemőgondozási tanfolyam Minden amit a csecsemő-, és kisdedgondozásról, gyermeknevelésről tudni kell!

Csecsemőgondozási tanfolyam Minden amit a csecsemő-, és kisdedgondozásról, gyermeknevelésről tudni kell! Program címe: Csecsemőgondozási tanfolyam Minden amit a csecsemő-, és kisdedgondozásról, gyermeknevelésről tudni kell! Tanúsítvány : 8/2013 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2015. augusztus 27. Kérelmező

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Megengedett hiányzás: képzési egységenként az óraszám 10%-a. I. Fókuszolás ön- és módszerismeret (általános és tematikus modul)

Megengedett hiányzás: képzési egységenként az óraszám 10%-a. I. Fókuszolás ön- és módszerismeret (általános és tematikus modul) www.fokuszmodszer.hu A fókuszolás-orientált /i rend/ (A Kántor Árpád, a New York-i TFI által elismert fókusz koordinátor jelölt, valamint Molnár Emese és Szilágyi Veronika fókuszolás-orientált terapeuta

Részletesebben

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011 Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása A projekt

Részletesebben

Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM

Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM Tanúsítvány száma: 1/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. január 30. Kérelmező neve: Danone Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Korlátolt

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGEK HÁLÓZATOS MŰKÖDTETÉSE DR. SZŰCS ERZSÉBET NEFI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IGAZGATÓSÁG

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGEK HÁLÓZATOS MŰKÖDTETÉSE DR. SZŰCS ERZSÉBET NEFI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IGAZGATÓSÁG AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGEK HÁLÓZATOS MŰKÖDTETÉSE DR. SZŰCS ERZSÉBET NEFI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IGAZGATÓSÁG Hálózatok Hálózatok mindenhol vannak. Az agy axonok által összekötött idegsejtek hálózata,

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés FÉLÚTON... SZAKMAI KONFERENCIA Szeged, 2014. december 16. A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés Dina Miletta SZTE JGYPK egyetemi tanársegéd KÖVI oktató, tréner

Részletesebben

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései 2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései Továbbképzés neve, engedélyszáma Célcsoport Helyszín, időpont Pontért ék Ár Kapcsolattartó 1 Mentálisan hanyatló

Részletesebben

Népszámlálás kommunikációs program

Népszámlálás kommunikációs program Népszámlálás kommunikációs program Sikeres kommunikáció=eredményes összeírás Népszámlálás az egyetlen teljeskörű összeírás. Legmélyebb területi szintű adatok megszerzése. (kistérség, városrész). Tetszőleges

Részletesebben

Projekt Tervezés. 2006/5/17 Dr. Kulcsár László

Projekt Tervezés. 2006/5/17 Dr. Kulcsár László Projekt Tervezés 2006 1 A projekt koncepció A projekt fogalma: Szabványosított dokumentum, amely tartalmazza a fejlesztés modelljét, a modellt támogató elméleti feltételezéseket. Konkrét célok Időpont

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia 2011.10.04, ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Kontextus TÁMOP 5.6.2: Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Betegbiztonsági Fórum

Betegbiztonsági Fórum Betegbiztonsági g Fórum Kommunikációs hiányosságok a rákbetegek ellátásában, lehetséges, nemkívánatos következményei Rákbetegek Országos Szövetsége Mikéné Bodor Mária 2009. június 18. Társadalmi háttér

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

Nagydobsza Község Önkormányzata Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 Kommunikációs terv

Nagydobsza Község Önkormányzata Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 Kommunikációs terv KOMMUNIKÁCIÓS TERV Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 - 1/9 - 1. Helyzetelemzés Nagydobsza Község Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület,

Részletesebben

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann e.boros@rehabint.hu FESZ kongresszus 2012. szept. 28-30. Velence Téma fontossága Rehabilitáció folyamat Ellátás minősége folyamatosság, egyenletes színvonal Gazdaságosság

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak.

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak. Dr. Stubnya Gusztáv Egészségpolitika Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek az egészség (gyógyításon kívüli) feltételeinek biztosítására, a lakosok és a közösségek

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN Moravcsik-Kornyicki Ágota szakmai vezető Miért szükséges EGÉSZSÉGVÉDELEM program? Egészségi

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása Előadó: Vörös Szabolcs szakmai vezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal TÁMOP 2.4.8-12 Projekt-végrehajtási Osztály E-mail cím: vorossz@lab.hu Telefonszám: +36 1 323

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Közép Európa a sikerért SOL( Save Our Lives ) SOL Countries, Partners Austria

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére JAVASLAT együttműködési megállapodás megkötésére Ózd, 2015. április 23. Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI (96) 516-050 Fax: (96) 516-054 E-mail: vuksuli@vuksuli.sulinet.hu Weblap: http://www.vuksuli.sulinet.hu Németh Péter projektmenedzser REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI CÉLJAINK SIKERKRITÉRIUM ÉRTÉKELÉS PERIÓDUSA

Részletesebben

PROJEKT LEÍRÓ DOKUMENTUM*

PROJEKT LEÍRÓ DOKUMENTUM* Célterület azonosító: Tiszazugi LEADER Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. Regisztrációs szám: PROJEKT LEÍRÓ DOKUMENTUM* Az EMVA IV. tengelyes LEADER pályázathoz Vállalkozási alapú fejlesztés

Részletesebben

PHR Egészségjelentések szakpolitikai döntéshozatalra gyakorolt hatásának felmérésre című Európai Uniós projekt előzetes eredményei

PHR Egészségjelentések szakpolitikai döntéshozatalra gyakorolt hatásának felmérésre című Európai Uniós projekt előzetes eredményei PIA-PHR PHR Egészségjelentések szakpolitikai döntéshozatalra gyakorolt hatásának felmérésre című Európai Uniós projekt előzetes eredményei Kaposvári Csilla TÁRKI HÁTTÉR Előzmény EU Népegészségügyi Akcióprogram

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Herczog Mária A Közoktatás megújítása Magyarországon 2007. szeptember 25. Tények és tévhitek Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a 265/2008. (XI. 6.) Telefon: 345-6000 Korm. rendelet alapján kötelező. Internet: www.ksh.hu Adatgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmutatók Nyilvántartási

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben