Idõkerék. Kérdések, válaszok... 2 Amit a kutyachiprõl tudni kell... 3 Egy elfelejtett ország: Tadzsikisztán I. rész Vándorlásaim 21...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Idõkerék. Kérdések, válaszok... 2 Amit a kutyachiprõl tudni kell... 3 Egy elfelejtett ország: Tadzsikisztán I. rész... 4-5 Vándorlásaim 21..."

Átírás

1 A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság január XXIV. évf. 3. szám 20 oldal, 200 Ft Kérdések, válaszok Amit a kutyachiprõl tudni kell... 3 Egy elfelejtett ország: Tadzsikisztán I. rész Vándorlásaim HELYI, HELYKÖZI BUSZMENETREND VASÚTI MENETREND Fõszerkesztõ kiadó: Hargitai Lajos Felelõs szerkesztõ: Hargitai Kiss Virág - 06(30) A Dél-Mezõföld független hetilapja - Idõkerék Ahogy kavarognak kint a frontok, oly változóan dúlnak bennem is a hangulatok. Szánkózás és hócsata vidám ígéretét hozzák a sûrûsödõ, egyre nagyobb hópelyhek, fölfrissít a jeges levegõ. Aztán esõ szontyolít el, s olvasztja patakokká a fehérséget. Habár nincs mínusz, a borongós égboltból hulló ónos esõ jégtömbként nehezedik rám. A heti lap mintha képként örökítené meg az elmúlt napok idõjárási és humánmeteorológiai változásait. A doni áldozatokra való emlékezés a havat idézi igaz, annak nem örömteli, hanem halált hozó arcát. Az elmúlás jeges lehelete oltotta el Sárbogárd egyetlen kovácsának tüzét is. Az esõt jelképezi a két csatorna-beruházással kapcsolatos hír, a borongást a nyílt tér rovata, míg az évszakok ismétlõdõ váltakozását a vasúti és buszmenetrendek sora. Jut azért napsütés is: a nyári Duna-parton, egy izgalmas tadzsikisztáni utazás és a közösségi események révén. Hiába kívánnék télen nyarat, esõben napsütést, nem irányíthatom az Idõ és Természet rendjét. De bújik már a hóvirág, s kitartóan nyílik egy ibolya a kertben, hirdetve, hogy nincs miért búslakodni, így van ez jól. Hargitai Kiss Virág BÁL AZ ÓVODÁSOKÉRT EGY ELFELEJTETT ORSZÁG: TADZSIKISZTÁN

2 2 NYÍLT TÉR / SAJTÓKÖZLEMÉNY január 17. Bogárd és Vidéke Kérdezték GÖDRÖS HONVÉD Töbörzsöki lakók panaszolták már nem elõször, hogy a Honvéd utca elején gödör nehezíti a közlekedést egy aknatetõ van lesüllyedve, amit sürgõsen rendbe kellene tenni, mielõtt baleset, vagy kár követezne be. SZÜNETEL A SZEMÉSZET Nagy szívfájdalma fõleg az idõsebb pácienseknek, hogy beláthatatlan ideig szünetel a szemészeti rendelés a rendelõintézetben. Emiatt Székesfehérvárra kell bejárni, ami fizikailag és anyagilag is megterhelõ. Mint megtudtam, az eddigi orvos szülési szabadságra ment, és mivel Székesfehérváron is kevés az orvos, egyelõre nem tud Sárbogárdra küldeni senkit helyette a megyei Szent György Kórház. A sárbogárdi rendelõintézet bizakodik, hogy mihamarabb lesz új szemészorvos. KISZÚRT GUMIK Szórakozásból valakik autógumikat szúrnak ki mostanában a Baross utca, illetve a József Attila utcai és Ady Endre úti lakótelep környékén. Volt, akinek egy kerekét több szúrással tették tönkre, másnak egyszerre, vagy egymás után több kereke is bánta az ízetlen tréfát. Nem beszélve a pénzbeli kárról és az elvesztegetett idõrõl, amit a munkahely helyett a gumijavítónál kénytelenek tölteni a károsult autótulajdonosok. Jellemzõen oldalt szúrnak a kerékbe az eddig ismeretlen alakok, mert ott könnyebb kihasítani a gumit. Az egyik károsult ezúton is arra kéri a lakosságot, hogy lehetõleg zárt helyen parkoljanak a gépkocsijukkal, ha tehetik, és járjanak nyitott szemmel, hátha sikerül így lefülelni a vandálokat! SAJTÓKÖZLEMÉNY Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezetõ rendszerének fejlesztése Ft uniós támogatással, összesen Ft-ból, Sárbogárd Város Önkormányzata (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) KDOP-4.1.1/ E azonosító számú nyertes pályázata révén megújult Sárbogárd központi területeinek csapadékvíz-elvezetõ rendszere. Kérdés válasz Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág A HAJLÉKTALANSZÁLLÓ KAPCSÁN Az alábbi levél érkezett szerkesztõségünkhöz en a hajléktalanszállóval kapcsolatban. Tisztelt szerkesztõség! Elnézést, hogy levelemmel megkeresem Önöket, de úgy gondolom, hogy itt írok inkább, mint a televízió üzenõfalán. Szeretnénk megtudni mert levelemet több lakó nevében írom, hogy miért nem tesznek a hajléktalanszállón intézkedéseket annak ügyében, hogy szerencsétlen hajléktalan embereket ne kezeljék már úgy, hogy megvernek egyes lakókat. Saját szememmel láttam, hallottam, amikor a hajléktalan ember kiabált az ott dolgozóval, hogy Engedj be!, majd a dolgozó pofon vágta. Azóta is ott látjuk dolgozni azt az embert, és nem értjük, mért hagyják. Bármilyen ember is egy hajléktalan, mért kell megütni? Ilyenkor hol a hatóság, hol van az intézmény vezetõje? Mért hagyják ezt, hogy így történjen? A nevemet, címemet nem szeretném kiadni, mert van mitõl félnünk mindnyájunknak, akik itt lakunk, mert ha már egyes lakók kinyitják az ablakukat, vagy kinéznek az ablakon, akkor ide szoktak kiabálni a dolgozók, hogy Mit leskelõdtök mindig?! Megkérem Önöket, tegyenek valamit annak érdekében, hogy intézkedés legyen a hajléktalanszállón, mert ha nem történik intézkedés, akkor felsõbb szervekhez fogunk fordulni. Szeretném megjegyezni, hogy az az ember, akit bántalmaztak, sok sárbogárdinak elmondta, mi történt. Mért engedik, hogy ilyen emberek ott dolgozzanak egy ilyen közegben? Van arra törvény, hogy nem szabad bántani a hajléktalan embereket, pláne nem dolgozóknak, akik velük dolgoznak. Kérem, hogy nevem maradjon inkognitóban, nem szeretnék én sem verést kapni ettõl az úrtól. Tegyenek lépéseket mielõbb. Tisztelettel: Éva A fenti levelet eljuttattuk a hajléktalanszállót mûködtetõ Egyesített Szociális Intézmény vezetõjének, aki az alábbi levélben reagált a megkeresésre. Évának! Uram, vagy Hölgyem!? Ön, vagy Önök a névtelenség homályába burkolózva állít, vagy állítanak tételes bizonyítékok hiányában meg nem történt dolgot, vagy dolgokat. Írásukat a hajléktalan-ellátással szembeni gyáva provokációnak tekintem. A továbbiakban hasonló írásokra nem válaszolok. Dr. Horváthné Lang Erika s.k. ESZI-intézményvezetõ HKV A szeptember 17-én megkezdõdött projekt megvalósítása a tervezett határidõre, december 31-éig lezajlott, a mûszaki átadás átvételmegtörtént. A vállalások az ütemezés szerint teljesültek. A kivitelezést az ÚTÉPPARK Útépítõ és Mélyépítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Székesfehérvár, Sóstói út 7.) végezte. A projekt keretében Sárbogárd központi területén a belvízvédelmi szempontból legkritikusabb területeken Hõsök tere, Németh sarok, Tinódy út, Sövény utca, Nyíl utca egyes szakaszain történt meg a csapadékvíz-elvezetõ rendszer kialakítása, illetve a meglévõ szakaszok felújítása, továbbá a tinódi árok végén, a vasút alatt áteresz épült. A beruházás következtében e központi területek csapadékvíz-veszélyeztetettsége (s ezáltal az önkormányzat kárelhárításra fordított költsége) jelentõsen csökken, illetve megszûnik.

3 Bogárd és Vidéke január 17. KÖZÜGYEK 3 Kiválasztották a cecei szennyvíztisztító-hálózat kivitelezõjét Fontos mérföldkövéhez érkezett a cecei szennyvízberuházás, miután aláírták a szerzõdést a szennyvíztisztító-hálózat kivitelezõjével. Az építési munkálatokat a Szabadics Közmû- és Mélyépítõ Zrt. végzi majd. A csatornaépítési munkálatok várhatóan kora nyáron kezdõdnek. A csatornahálózat kivitelezõjének kiválasztásával teljes lett az a szakértõi csapat, amelynek tagjai részt vesznek a kivitelezésben. A projektben résztvevõk kiválasztását közbeszerzési eljárások keretében kellett elvégezni a hatályos jogszabályoknak megfelelõen. A szerzõdéskötést követõen a kivitelezõknek elõször a tervezési munkákat kell elvégeztetni, majd az engedélyek megszerzése után indulhat a kivitelezés. Az engedélyek birtokában kezdõdnek a látványosabb munkálatok, melynek során megépítésre kerül a csatornahálózat, illetve a szennyvíztelep. Idõközben zajlanak a szennyvíztisztító telep engedélyezési feladatai is, amelyek várhatóan néhány héten belül lezajlanak. Ezt követõen kezdõdik el a szennyvíztisztító telep építése. A település 2011-ben írt alá támogatói szerzõdést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel. Ennek értelmében a cecei önkormányzat a csatornázási beruházáshoz 1,249 milliárd forintos támogatást kapott az Európai Unió Kohéziós Alapjából januárjában a Belügyminisztérium ezt az összeget további 45,8 millió forint összegû, vissza nem térítendõ, EU Önerõ Alap elnevezésû támogatással egészítette ki, így a teljes projekt 88 százalékos támogatást nyert állami forrásokból. A projekt befejeztével bekötõvezeték és mintegy fm hosszúságú gerincvezeték épül ki, melyhez egy 220 m3-es új szennyvíztisztító telep fogja biztosítani a településrõl érkezõ szennyvizek megfelelõ hatásfokú tisztítását. Az üzembe helyezés idõpontjára a település minden utcájába bevezetésre kerül a szennyvízhálózat. További információ: Korsós Kata, TenderPress, 06 (20) , MEGHÍVÓ Amit a kutyachiprõl tudni kell Regisztrált vállalkozások számára szervez a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a törvényváltozásokkal kapcsolatos tájékoztató programot a évi adótörvény-változásokról, a Munka Törvénykönyve legfontosabb elõírásairól, a cégeljárásban történt módosításokról. Sárbogárdon február 7-én óráig a polgármesteri hivatalban (Sárbogárd, Hõsök tere 2.). Részvételi feltételek A programon azok a vállalkozások vehetnek részt térítésmentesen, akik kamarai regisztrációs kötelezettségüknek eleget tettek. Könyvelõknek, cégvezetõknek egyaránt ajánljuk. Jelentkezés: Kapcsolat: Sipos Éva fõtitkár, Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6., +36 (22) , KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA VARGA GÁBOR országgyûlési képviselõ FOGADÓÓRÁT TART január 18-án, pénteken, Sárbogárdon 14 és 16 óra között a képviselõi irodában (Ady E. út 164.). A kutyák kötelezõ chipbeültetése okán érkezett megkeresés szerkesztõségünkhöz tájékoztatás kérésére vonatkozóan. Dr. Bögyös Gábor kerületi fõállatorvostól kértünk nyilatkozatot az ezzel kapcsolatos tudnivalókról. Meddig lehet büntetés nélkül elvégeztetni a chipbeültetést az ebtulajdonosoknak? Dr. Bögyös Gábor: A törvény kimondja, hogy december 31-éig be kellett volna chipeztetni mindenkinek a kutyáját. Állatorvosi kezelést már csak olyan kutyán lehet alkalmazni, amelyik be van chipezve. Ha állatorvoshoz kerül egy kutya, akkor az orvosnak meg kell vizsgálnia, hogy be van-e chipezve. Ha nincs, akkor ezt a mulasztást pótolni kell. Ha a tulajdonos ezt nem akarja, akkor ezt be kell jelentenie az állatorvosnak, és a gazdának büntetés jár. Összevezetve a chipezést nem lehet megcsinálni. Egyénileg kell szólni az állatorvosnak, aki kimegy házhoz és elhelyezi a chipet. Miért nem lehet ezt összevezetve csinálni, mint az eboltást? Ez egy egyedi eljárás, ami adminisztrációval és minden egyébbel jár, ezért az állatorvosi kamara olyan szabályozást adott ki, ami nem engedélyezi, hogy összevezetve chipezzék az ebeket. Aki nem chipezteti be májusig a kutyáját, azt legkésõbb a kötelezõ eboltáskor mindenképpen bechipezi az állatorvos. Miért hasznos a chip? Sokan azt mondják, hogy na, ez csak egy adminisztrációs valami, plusz költség, vagy öreg a kutyám, akkor meg minek. Minden 4 hónapos kor feletti kutyát be kell chipezni. Ezt törvény írja elõ. A kor nem számít, mert egy öreg kutya is élhet még évekig. Sok haszna van a chipezésnek. A legfontosabb az, hogy ha valakinek mondjuk egy szilveszteri robbantgatás, petárdázás után elszökik az állata, és bárhol megtalálják, akkor azonosítani lehet, és meg lehet találni a gazdáját, mert a chip számát egy országos nyilvántartásba viszszük fel. A másik: ha a kutya elveszik, megharap valakit, kárt okoz, vagy gyepmester fogja be, akkor a gazda pontosan beazonosítható, és felel azért, hogy mit keresett a kutyája az utcán. Ezzel talán csökken a kóbor kutyák száma. Ha elhullik egy eb, amelyikbe már be lett ültetve chip, azt fel lehet újra használni? Nem lehet felhasználni. A chip egy állatra szól, steril eszközzel helyezzük a bõr alá, viszi magával a sírba. Milyen arányban sikerült eddig elvégezni a chipezést? Olyan százalék már be lehet chipezve. Aki lelkiismeretes, törvénytisztelõ volt, az december 31-éig igyekezett ezt elvégeztetni. De a sok jelentkezõ miatt folyamatosan végezzük ezt a feladatot. Pontosan mennyi a chipezés költsége? A törvényben megszabott díja Ft, de a chipbehelyezéssel együtt vizsgálatot is kell végezni az állaton, hogy milyen állapotban van, mert csak egészséges állatba helyezhetõ el a chip. Plusz költség még a kiszállás is. Úgy láttam, hogy a sárbogárdi állatorvosi rendelõben is el lehet helyeztetni a kutyában a chipet. Igen, rendelési idõben. A kollégáimnál telefonon lehet egyeztetni idõpontot. Állatorvosok telefonszámai: Dr. Szénási Károly, Sárbogárd, 06(30) Dr. Pátzay József, Sárbogárd, 06(30) (helyesbített telefonszám!) Dr. Pátzay István, Sárbogárd, 06(30) Dr. Kellner Péter, Sárbogárd, 06(30) Dr. Csele István, Sárosd, 06(30) Dr. Földi József, Cece, 06(20) Dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, 06(20) Hargitai Kiss Virág

4 4 ÚTINAPLÓ január 17. Bogárd és Vidéke Egy elfelejtett ország: Tadzsikisztán 1. rész Szerencsém volt a repülõn, mert egy olyan pakisztáni orvos mellé kerültem, aki szívesen osztotta meg velem a gondolatait a repülés alatt. Sokkal gyorsabban és kellemesebben telik az idõ, ha az ember egy jó beszélgetõpartnerre akad. Atif úr gyógyszerekkel kereskedik, és gyakran jár Dusanbéban. Egy másik pakisztáni kollégájával a központban béreltek egy lakást, ott kipihenhettem magam. Délután megjelent két tadzsik orvos, akik segítettek nekem szállást keresni a közelben. Dusanbéban kevés az olcsó szállás, vagy nincs. Az Operaház melletti Vahs szállóba fészkeltem be magam. Hatalmas, szovjet idõkbõl való, félig lepusztult belsejével még így is impozáns élményt nyújtott. Folyosóin mintás, puha szõnyegek, hatalmas szobák, palotához hasonló, íves lépcsõi dór oszlopokhoz vezettek a kanyar után. A tévé mûködött, a vízcsapból forró víz folyt mi kell még? Kit érdekel, hogy a szõnyeg itt-ott kiégett, a falikárpit lejött, az ágy nyikorgott, és a fürdõszobában csak úgy lehetett fogat mosni, hogy rá kellett a zuhanyozó méteres szélére ülnöm, mert csak úgy értem el. A szolgálatkész, kedves, emeleti felügyelõ hölgyektõl teát vehettem kannástul. Vasalást és mosást is vállalnak annak, akinek szüksége van rá. Robiyával rögtön az elsõ nap ismerkedtem meg. Sétáltam a Felszabadulás téren, megláttam a barátnõjével menni, odaszaladtam, és megkérdeztem, hogy hol lehet ilyen szép tadzsik viseletre szert tenni. Robiya eljött velem az egyik bazárba, megvettük az anyagot, aztán elmentem vele hozzájuk. Egyik nõvére a környéknek varr, õ majd nekem is összehoz egy tadzsik öltözéket. Így kezdõdött a barátságunk. Az Operával is szerencsém volt. A szállodából csak át kell sétálni. Micsoda luxus! Robiyát is befizettem, annyira olcsó volt a jegy. Tadzsikul énekeltek, keleti dallamok és tánc. A dalokba klasszikus operás megoldások is jöttek, és a keverék adta meg az igazi élményt. Nem sok közönség jött össze. Feltûnt a sok gyerek, a legkisebbek óvodások lehettek. A maguk mércéjével kitûnõen bírták: alig mocorogtak, nem visítoztak, suttogva szóltak egymáshoz. De jó volt ezt látni, azt hittem már nem is létezik ilyen! Ráközelítettem Ibn Szinnára, és arra az elhatározásra jutottam, hogy mégsem kérek tõle autogramot. Az egyik zöld ruhás hölgy gyönyörûen énekelt meghalás közben, pedig eldõlve nem lehet egyszerû a dolog. Az elõadás elõtt odahajolt fölénk egy lelkes riporter egy helyi, orosz nyelvû tévéadótól, hogy szívesen látnának minket egy interjú erejéig a folyosón. Elmondtam oroszul neki az alkalomra felöltött passzentos, indiai mintázatos, csillogó kövekkel díszített, csicsás tunikámban, hogy mennyire tetszik az épület, hogy éppen Avicenna életét olvastam otthon, hogy számomra milyen olcsó a jegy, meg ilyenek. Dusanbe központja zöld és elegáns. Egy hosszú, széles fasor választja el az autósávokat. Az épületek alacsonyak, néhol szépen mívelt, vasrácsos erkélyekkel ellátva. Sztálin idejében emelték õket a harmincas években, hogy helyet adjanak a szovjet hivatali alkalmazottaknak és családtagjaiknak. Dusanbe multikulturális város volt a rendszerváltásig. Örmények, grúzok, oroszok éltek egymás mellett békességben ben kitört a polgári forradalom, és rengetegen költöztek vissza az anyaországba. Végül is Tadzsikisztán nem került iszlám fundamentalista kézre ben orosz csapatok segítségével megállították az utolsó nagyméretû, muszlim fundamentalista offenzívát, amit Észak-Afganisztánból irányítottak. A polgárháborúnak vége lett, az ország romokban hevert. Idõközben a város egy metamorfózison ment keresztül. Épült egy modern bevásárlóközpont (tulajdonosa hogy, hogy nem az elnök lánya), különbözõ butikok és élelmiszeráruházak, amelyekben olyan árubõség jelent meg, amirõl a szovjet idõkben a tadzsikok még álmodni sem mertek. Tadzsikisztán Közép-Ázsia legszegényebb országa. Az emberek fõleg a külföldi vendégmunkásként dolgozó családtagok hazautalt pénzébõl tartják fönn magukat. Mivel orosz a második nyelv, mindenki Oroszország különbözõ városaiban próbál szerencsét. Alig akad olyan család, ahol ne lenne legalább egy olyan családtag, aki évente csak egyszer jön haza, és rendszeresen utal át pénzt a családjának. Állítólag ez képezi a mai tadzsik gazdaság alapjának kétharmadát. A vagyoningatlan eléggé nagy üzlet, fõképpen a tadzsik maffia tartja a kezében. Mivel Tadzsikisztán déli része 1300 kilométeren Afganisztánnal határos, nagy része nehezen megközelíthetõ hegyi utakon vezet, a heroincsempészetet szinte lehetetlen ellenõrizni. Nem kérdés, mibõl keletkezik a vagyonuk azoknak, akik palotákat emeltetnek erre-arra, és kezükben tartják egyebek közt az ingatlanüzletet is. Tadzsikisztán lakóinak legnagyobb része szunnita muszlim, de élnek síiták is mint Iránban, ami az egyik fõ irányzat az iszlám valláson belül. A síiták Mohamed halála után vejét és unokatestvérét, vagyis vér szerinti rokonát, Alit tartották az egyedüli lehetséges törvényes utódnak. A síizmus terjedéséhez nagymértékben hozzájárult az Omajjad kalifátus világi jellegével, pompájával, dõzsölésével szembeni fokozódó elégedetlenség. A legtöbb síita, mint a tizenkettek Iránban, hisznek a rejtõzködõ imámban: a tizenkettedikben, akit Mohammad al- Mahdinak hívtak, aki 873-ban elveszett a sivatagban, s egyszer majd visszatér. Folytatás a következõ oldalon.

5 Bogárd és Vidéke január 17. ÚTINAPLÓ / KÖZÜGYEK 5 Iszmail, az izmaeliták rejtõzködõ imámja (a hetek) a hatodik imám fia volt. Egyértelmû, hogy a muszlimok legtöbbje az izmaelitákat egy bizarr, eltévelyedett csoportnak tartja. Valaha a befolyásos izmaeliták alapították a Fatamida királyságot ( ), azt a királyságot, amit nem Aliról, hanem Mohammed lányáról, Fatimáról neveztek el. Legszebb korszakában hatalma a mai Szicíliától Szudánig, Marokkótól Szíriáig terjedt. Õk uralkodtak egy jó ideig Mekka és Medina felett is. A hatalmi központ az általuk alapított Kairó volt, ahol szabadon virágozhatott a szépmûvészet, a vallás és a tudomány. Ott tették le az alapokat a még most is álló al-azhar mecset építéséhez, ami máig is fontos vallási központként mûködik. A fatamidák állandó harcban álltak a szunnita meggyõzõdésû abbasszidákkal, akik végül is teljesen megsemmisítették õket ben egy kis csoport síita Irán északi részére menekült, ahol fiatal harcosokat képeztek a dzsihádra, az úgynevezett felszabadító, szent harcra. Az általuk elfoglalt néhány erõdben a fiatal harcosok testét és lelkét gyönyörûen megmunkált virágoskertekben hasison és szexen is tréningezték. Így motiválták õket a mártíromságra. Érdekes, hogy a kis csoport fennállása alatt rendkívüli átalakuláson ment keresztül. Kicsi, de kitûnõen megszervezett megmozdulás, amely szemmel láthatóan eltávolodott a vallási és szociálgazdasági alapjaitól. Valószínû, hogy ebben az eltávolodásban nagy szerepet játszott a pragmatikus izmaelita vezetõ, Haszan Ali Sah és az angolok együttmûködése, úgy 1838 körül. Ez az Ali Sah az iráni Kerman városában volt kormányzó addig, amíg sor nem került egy félresikerült felkelésre az iráni király ellen, és Ali Sah Afganisztánba menekült. Itt tárgyaltak a britek és az oroszok Észak-India elérésérõl. Ali Sah felajánlotta szolgálatait a briteknek, akik köszönet fejében a Brit-Indiákra telepítették. Itt éltek az Agha Kan szultánok ország nélkül, így nem sokat veszíthettek, ha támogatásuk a britek felé mégsem sikerülne. A második világháború után III. Agha Kan szívesen forgolódott a legmagasabb politikai körökben, így szerezve fontos befolyást mozgalmának, ami különbözõ, izmaelitákat szolgáló, fejlõdést támogató szervezetek projektjeit tartalmazta. Jelszava: Modernizáció, oktatás és nõi emancipáció. Folytatjuk. Gulyás Ibolya MEGHÍVÓ Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete január 18-án (pénteken) 9 órakor ülést tart. Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme (Sárbogárd, Hõsök tere 2.). Napirend: 1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. 2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról. 3. Sárbogárd Város Önkormányzata évi költségvetésének tárgyalása I. forduló. (Mellékletek a honlapon megtalálhatók.) 4. A képviselõ-testület évi munkatervének jóváhagyása. Elõadó: polgármester. 5. A képviselõ-testület és szervei szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosítása. 6. A polgármesteri hivatal szervezeti és mûködési szabályzatának módosítása. Elõadó: polgármester. 7. A piacok és vásárok tartásának rendjérõl szóló 21/2009. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosítása. 8. Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosítása. 9. A Sárbogárdi Tankerület kialakításával kapcsolatos megállapodás elfogadása. 10. Az örspusztai emeletes magtár megnevezésû, helyi mûvi értékvédelem alatt álló építmény helyi védelmének megszüntetésére irányuló kérelem elbírálása. 11. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról. 12. Bejelentések. 12/1. Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének december 21-ei ülésén elhangzott bejelentésekre válasz a mûszaki osztály részérõl. Zárt ülés 1. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat által alapított évi díjakra. 2. Elsõ lakáshoz jutók támogatása 3. Bejelentések. Dr. Sükösd Tamás polgármester TÁJÉKOZTATÁS Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete december 21-ei ülésén döntött a városközpontban található Nyíl utca és Kígyó utca egyirányúsításáról. A 255/2012. (XII.21.) kth. sz. határozatában a Nyíl utca kötelezõ haladási irányát a Tinódy út irányába, a Kígyó utca kötelezõ haladási irányát az Ady Endre út irányába határozta meg azzal a kiegészítéssel, hogy a Kígyó utca a Domján pékség üzemi bejáratát követõen egyirányú, a Nyíl utca pedig a Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet belsõ telekhatárát követõen egyirányú. A határozat értelmében az egyirányúsítás bevezetésére legkésõbb március 15-éig sor kerül. Dr. Sükösd Tamás polgármester Jelentkezés és felvételi a kisgimibe Az írásbeli felvételi vizsga idõpontja: január A pótfelvételi idõpontja: január Jelentkezéseket az írásbeli vizsgák idõpontjáig elfogadunk. A leendõ kisgimnazistáknak központi felvételi vizsgát kell tenniük, ami kétszer 45 perc. Egy anyanyelvi és egy matematikai feladatlapot kell megoldani. A gimnázium honlapján elérhetõek a korábbi évek feladatsorai. Március elején szóbeli meghallgatásra is sor kerül, amelyen szövegértési feladatot kapnak a vizsgázók. Minden nap 8 órányi mûsor Sárbogárd és környéke eseményeirõl

6 6 LÉLEKÚT január 17. Bogárd és Vidéke Vándorlásaim 21. Mély csend borul a szigetre, s a szigetet körülölelõ vízre. Bogárra vadászó denevérek cikáznak még egy darabig, aztán õk is eltûnnek. Egy éjszakai portyára induló bagoly suhan el puha szárnyakon a parti galériaerdõ felé. A mély csöndben az avar zörgésére leszek figyelmes. Látom ám, hogy egy másfél arasznyi, bundás állatka sürgölõdik a sátor elõtti táborhelyünkön; szedi össze a vacsora lehullott morzsáit. Talál egy nagyobb darab neki való finomságot. Valószínûleg a parizer egy kis darabja lehet, ami leesett Encsi kenyerérõl. Két lábra áll, s mellsõ lábai közé fogva pillanatok alatt befalja a különleges csemegét. Mozdulatlanul figyelem. Közelebb merészkedik a sátorhoz. Idõnként leül totyakos fenekére, úgy figyel értelmes fekete gombszemeivel. Ildi lába kilóg a sátorból. Odamegy, megszagolgatja. Fölmászik a takaróra a kíváncsi kis jószág. No, ennyi elég a bizalmaskodásból! Megmozdulok, hogy odébb hessentsem. Ettõl megriad, leugrik a takaróról és egy szempillantásnyi idõ alatt eltûnik. Alszanak békésen az én kicsi lánykáim, akiktõl éppen most riadok el, mint ahogy az elõbb az a bundás kis állatka riadt el a mozdulatomra. Olyan kicsik, és a felnõttek közt dúló indulatoknak végtelenül kiszolgáltatottak. Nem tudják még, hogy éppen most szakad darabokra az a világ, amiben igazán biztonságban érzik magukat. Még mindig az esti mese jár a fejemben. Mintha rólunk is szólna. Szegény magányos tányértalpú medve! Szegény anyuka! Szegény kislány! De hová lett az apuka ebbõl a mesébõl? Talán õ rejtõzik ott az erdõ sûrûjében, álmaink barlangvilágában a beteg tányértalpú mackó képében? A mesében a szeretet mindent rendbe hozott. A kislány félelmét leküzdve apró ujjacskáival kiszedte a mackó talpából a tüskét. A beteg mackó meggyógyult, és vele a hiányos család csaknem teljessé kiegészült. De hát az élet nem olyan, mint a mese! És egy mesebeli maci nem képes pótolni a hiányzó apát! Na, és a mi tüskéink nem a talpunkba, hanem a lelkünkbe, a szívünkbe verõdnek egyre mélyebben. Mindannyiunk szívébe: az anyáéba, az apáéba és a gyerekekébe. Ki piszkálja ki ezeket a tüskéket tündérujjaival? A kérdésre nincs válasz. S nem tehetek mást, mint a mesében, bízom a szeretet erejében. Behúzom a sátorajtó cipzárját, és mély álomba zuhanok. Virágos mezõn sétálunk mi, négyen. Encsi egyik kezét fogja anyu, a másikat Ildi, s Ildi kezét én. Futunk, a virágok sárga virágport szórnak a lábunkra. Összefogódzunk egy körbe, repül a sok színes szoknya, nevetünk, apu, anyu és a gyerekek. Erre az álomra riadok fel. Világosodik az ég alja, kel a nap. A gyerekek még ringanak az álom éjsötét tengerén. Kiülök a vízparti fatörzsre, magamba szívom a hajnal párás hûvösét. Az álom záróképe mintha a retinámba égett volna, ott lebeg elõttem. Ami megtörtént, már örökre van, ezt üzeni. Lezárult egy korszak, valami új jön. Nem félek tõle. Erõs elszánás hajt. A gyerekeknek is inkább ez maradjon meg, ez az utolsó kép, hogy mi négyen mindig, örökre egy család vagyunk, és az is maradunk, akkor is, ha én már nem vagyok ott a körben, ha már egyáltalán nem is leszek. Ha meghaltam is, örökre ott vagyok, és fogom a kezüket. A diadalmasan felkelõ nap ezer sugara hirdeti az új kezdet ígéretét. Nézem, ahogy az árral küzdve hegymenetben elhúz a sziget elõtt egy vontatóhajó. Felharsanó kürtje ébreszti álmából a gyerekeket. Kábultan dugják ki kócos fejüket a sátorból. Jé! Apu! Egy hajó! kiált föl Ildi. Aztán kikászálódnak mindketten a sátorból. Encsi maga után húzva alvómacikáját botorkál nõvére után, aki már közben fázósan az ölembe bújt. Mellette Encsi is helyet követel magának. Hárman együtt nézzük a felkelõ napot. Magunkba szívjuk melengetõ sugarait. És ekkor megtudjuk azt is, hogy miért szólt a vontatóhajó dudája. Föntrõl éppen most érkezik egy hatalmas, kétemeletes kirándulóhajó. Egészen közel hozzánk húz el lefelé. A fedélzeten már terítenek a pincérek a reggelihez. A korlátnál áll a hajó néhány korán kelõ utasa. Egy kirándulóhajón késõ éjjelig zajlik az élet. Szól a zene, durrannak a pezsgõsdugók, nászutasok táncolnak, és nézik az elsuhanó falvak, városok fényeit. A hajnalban kevesen gyönyörködnek. Pedig ez menynyivel szebb az alkonyatnál. Benne van az új nap ígérete, a jövõ reménye. Itt az ölemben a drága kicsikéim. Õk számomra a hajnal ígéretei. A hajnal ígéretei leugranak az ölembõl, s szaladnak egészen a vízig. Integetnek a hajónak, s észre se veszik, hogy a nagy hajó már készíti számukra a nagy tarajos hullámot játékos ijesztésül. Odamegyek hozzájuk, megfogom a kezüket, hogyha jön a nagy hullám, ne féljenek. És már jön is a hullám nagy harsogással. A kicsik sikítanak a meglepett örömtõl, s a levegõt kapkodják, miközben felcsapódik rájuk térden is felül a friss hajnali Duna tajtékos vize. Szerencsére elõtte már lehámoztam róluk az alvóruhát, így hagyom, hogy szabadon rohangáljanak a parton végig a hullámokat kergetve. Gyorsan elõkészítem a csónakot induláshoz. Átmegyünk a túlparti Hartára friss tejet, kiflit venni reggelire. Ez is nagyon izgalmas programnak ígérkezik. Megtörülgetem õket a reggeli fürdés után, bezárjuk a sátorajtót, pénzzel, városi ruhákkal felszerelkezve evezünk át. Útközben, míg átérünk, még meglovagoljuk a nagy hajók után maradt mélységi hullámokat. A túloldalon csak néhány hétvégi ház van a parton. Harta ide jó három kilométer, amit gyalog teszünk meg. A csónakot egy kis öbölben biztonságba helyezzük, aztán indulás a gyalogtúrára. Ahogy melegszik az idõ, a parton már hõségnek érezzük az ígérkezõ kánikulai napot. Jobbról Ildi, balról Encsi kezét fogom, s így megyünk toronyiránt. Út közben megállunk egy út menti vadszilvafánál. Ez a reggelihez az elõétel. Így érünk a faluba. A legelõre kihajtott tehenek utáni por már lassan elül. Kerékpárokra szerelt tejeskannákkal zörögve hajtanak el mellettünk a nénik, bácsik. Viszik a frissen fejt tejet a csarnokba. Bemegyünk egy kis boltba. Jaj, de tündérek ezek a kislányok! Mit kértek, aranyoskáim? siet elénk a boltos néni. Tejet meg kiflit kérünk. Az én testvéremnek meg kakaót felel okosan Ildi, a nagyon határozott és talpraesett nagyobbik kislányom, aki már maga is jár vásárolni a fülöpkei boltba. Nahát, te milyen okos vagy! csapja össze a kezét a boltos néni. Sajnos tejem meg kakaóm nincs. De kiflit tudok adni. És már nyom is a két gyerek kezébe egyegy friss kiflit. A közeli tejcsarnoknál lehet csak tejet kapni. Itt nyaralnak Hartán? intézi hozzám a kérdést. A Dunán vagyunk, a túloldali zátonyon sátorozunk válaszolom. Jaj, istenkém, és nem fáznak meg abban a vadonban a drágaságaim? aggodalmaskodik, s lehajolva átöleli a két gyereket egy-egy puszisorozattal árasztva el õket. Na, várjatok csak! Lesz mindjárt meleg kakaó és tej is s hátraszalad a raktárba. Mari, te, gyere, állj ide a pulthoz, nekem dolgom van! Ellentmondást nem tûrve megfogja a két gyerek kezét, és indul kifelé a boltból. Megyünk, drágáim, hozzám, lesz friss tej, lesz jó reggeli. Jöjjön csak maga is! szól vissza még nekem, s én a meglepetéstõl szóhoz se jutva követem a határozott boltos asszonyságot. Folytatom. Hargitai Lajos

Napló... 3-5 Búcsú... 6 Közérdekû közlemények... 8-9 Karácsonyi ünnepek... 11 Újévi lapszemle 1913... 12 Boldog új évet!... 14 Vándorlásaim 20...

Napló... 3-5 Búcsú... 6 Közérdekû közlemények... 8-9 Karácsonyi ünnepek... 11 Újévi lapszemle 1913... 12 Boldog új évet!... 14 Vándorlásaim 20... A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2013. január 10. - XXIV. évf. 1-2. szám 20 oldal, 200 Ft Napló............ 3-5 Búcsú............. 6 Közérdekû közlemények.... 8-9 Karácsonyi ünnepek......

Részletesebben

Gyorshajtók. Nagylóki köszöntõ

Gyorshajtók. Nagylóki köszöntõ A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2010. január 14. - XXI. évf. 3. szám 20 oldal, 200 Ft A 150 éves átok........ 2 Emlékezés a hõsökre...... 3 SZEMELVÉNYEK a Bogárdi TV üzenõfaláról....

Részletesebben

Mit rejt e térkép? Radnóti Miklós: Nem tudhatom... (részlet)

Mit rejt e térkép? Radnóti Miklós: Nem tudhatom... (részlet) A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2012. november 15. - XXIII. évf. 46. szám 20 oldal, 200 Ft A Mészöly-hagyaték....... 2 Tinódi eredete......... 3 Hogyan mûködnek januártól az iskolák?.......

Részletesebben

Féktelenül. Forró csokoládé

Féktelenül. Forró csokoládé A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2014. január 16. - XXV. évf. 3. szám 20 oldal, 200 Ft Féktelenül sárbogárdi verzió... 2 Dakar: 46. helyen Bognárék.... 2 Megemlékezés a doni hõsökrõl...

Részletesebben

20 éves az újság! 2011. február 24. - XXII. évf. 8. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság

20 éves az újság! 2011. február 24. - XXII. évf. 8. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 20 éves az újság! A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2011. február 24. - XXII. évf. 8. szám 20 oldal, 200 Ft NAPLÓ.......... 2-3 Üzenet a KAPOCS-nak..... 4 A kapitány évértékelõje.....

Részletesebben

20 éves az újság! 2011. február 10. - XXII. évf. 6. szám 20 oldal, 200 Ft

20 éves az újság! 2011. február 10. - XXII. évf. 6. szám 20 oldal, 200 Ft 20 éves az újság! A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2011. február 10. - XXII. évf. 6. szám 20 oldal, 200 Ft Sárkeresztúr harca....... 2 Vigyázat, csalók!........ 3 Iskolák beszámolói......

Részletesebben

Az autó már több órája zuhanhatott bele a csatornába, mert a benne lévõ férfi sofõr kihûlésközeli

Az autó már több órája zuhanhatott bele a csatornába, mert a benne lévõ férfi sofõr kihûlésközeli A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2009. december 17. - XX. évf. 51. szám 20 oldal, 200 Ft Félmilliárd vidékfejlesztésre..... 2 Búcsú a megyevasúttól..... 3 A honvéd kórus Sárbogárdon...

Részletesebben

1956. október 23-ai megemlékezésre. MEGHÍVÓ. Idõpont: 2008. október 23. 18 óra. Megbizonyosodtunk, hogy a fiunk volt, akit megtaláltak

1956. október 23-ai megemlékezésre. MEGHÍVÓ. Idõpont: 2008. október 23. 18 óra. Megbizonyosodtunk, hogy a fiunk volt, akit megtaláltak A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2008. október 22. - XIX. évf. 43. szám 20 oldal, 200 Ft Búcsú dr. Pál Istvántól..... 2 Új vírus támad!........ 2 Osztálytalálkozó Sárszentmiklóson

Részletesebben

A juhásznak jól megy dolga... (Írásunk a 4. oldalon) Kérdések Lengyel Zoltánnak. 5. Albin tanár úr a színpadon.. 6 KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK...

A juhásznak jól megy dolga... (Írásunk a 4. oldalon) Kérdések Lengyel Zoltánnak. 5. Albin tanár úr a színpadon.. 6 KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK... A Dél-Mezõföld független hetilapja A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2006. február 2. - XVII. évf. 5. szám 20 oldal, 150 Ft Kérdések Lengyel Zoltánnak. 5 Albin tanár úr a színpadon..

Részletesebben

Veled, vagy nélküled?

Veled, vagy nélküled? A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2007. február 8. - XVIII. évf. 6. szám 20 oldal, 150 Ft A cigányvajda látogatása... 3 Az egyenlõ esélyekért.... 5 Struccfarm Sáregresen.... 5 Felvételizünk!?.......

Részletesebben

Szabadságlánc. NAPLÓ Elvarázsolt képviselõ.. 3-5. Kapros túrós Kriszti módra

Szabadságlánc. NAPLÓ Elvarázsolt képviselõ.. 3-5. Kapros túrós Kriszti módra A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2015. január 22. - XXVI. évf. 4. szám 20 oldal, 200 Ft NAPLÓ Elvarázsolt képviselõ.. 3-5 Kapros túrós Kriszti módra.... 6 Alsószentiván fejlesztései.....

Részletesebben

A citera megszállottja

A citera megszállottja A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2010. január 28. - XXI. évf. 5. szám 20 oldal, 200 Ft Új testvértelepülésünk: Zetelaka. 2 Sárbogárdon a legdrágább a távhõ 3 Múltunkat a vérünkben

Részletesebben

Hócsata. Nyerteseink. Nyereménylista: AZ ÁROKBAN KÖTÖTT KI AZ ELÜTÖTT POSTÁS

Hócsata. Nyerteseink. Nyereménylista: AZ ÁROKBAN KÖTÖTT KI AZ ELÜTÖTT POSTÁS A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2009. február 26. - XX. évf. 9. szám 20 oldal, 200 Ft A MÁV is látja már, hogy ez nem jó 2 Rossz üzlet volt........ 3 Galambászok bálja a Két Kovácsban

Részletesebben

Félelem, fájdalom, boldogság

Félelem, fájdalom, boldogság A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2013. március 14. - XXIV. évf. 11. szám 20 oldal, 200 Ft Napló............ 2-4 Egészségnap.......... 4 Nagy dolgok a kis világban.... 5 Évértékelõ...........

Részletesebben

Meghívó. Farsangi fánksütés az oviban. Farsang Sárhatvanban. Milyen várost szeretnénk mi? február 22-én, pénteken 18.30 órakor

Meghívó. Farsangi fánksütés az oviban. Farsang Sárhatvanban. Milyen várost szeretnénk mi? február 22-én, pénteken 18.30 órakor A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2008. február 21. - XIX. évf. 8. szám 24 oldal, 200 Ft Felelõsség önmagunkért és a közös jövõnkért..... 2 Polgárok a városért..... 2 Kérdés a polgármesterhez...

Részletesebben

CAPOEIRA Sárbogárdon. AFidesz helyi csoportjának tagjai, egy székesfehérvári csapattal együtt, Lengyel

CAPOEIRA Sárbogárdon. AFidesz helyi csoportjának tagjai, egy székesfehérvári csapattal együtt, Lengyel A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2007. február 1. - XVIII. évf. 5. szám 20 oldal, 150 Ft NAPLÓ.......... 2 ÁTVÁLTOZÁSOK...... 3 GÖRÉNYVIHAR A BILIBEN. 5 GIMISAROK....... 6-7 KÖZÉRDEKÛ

Részletesebben

Családi nap a Zengõben

Családi nap a Zengõben A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2009. május 28. - XX. évf. 22. szám 20 oldal, 200 Ft Futás a szívbetegekért..... 4 Népdalkör Pálfán....... 5 Meghalt Kovács János...... 5 Mészöly

Részletesebben

Nyári tábor Novajidrányban

Nyári tábor Novajidrányban A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2010. augusztus 12. - XXI. évf. 32-33. szám 20 oldal, 200 Ft NAPLÓ.......... 2-3 Önkormányzati választások... 4 Családi nap.......... 4 Falunap Nagylókon.......

Részletesebben

Betlehem közös összefogással

Betlehem közös összefogással A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2009. december 3. - XX. évf. 49. szám 20 oldal, 200 Ft Gyászol a lovassport........ 3 Gyümölcsvarázs Ágotán..... 3 Polgárõrök a közbiztonságért..

Részletesebben

Jurtanapok Hantoson (8. oldal)

Jurtanapok Hantoson (8. oldal) A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság XV. évf. 34. szám 2004. augusztus 18. 20 oldal, 150 Ft A Dél-Mezõföld független közéleti hetilapja Elõfizethetõ a terjesztõknél: 4 hétre:...600 Ft

Részletesebben

Ipari park? Minek? Huzavonák, átverések?

Ipari park? Minek? Huzavonák, átverések? A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság" 2006. január 19. - XVII. évf. 3. szám 20 oldal, 150 Ft Felelõs szerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos - 06(30)9860 849 Stella néni 4. rész.... 4-5

Részletesebben

Napló... 2-4 Szüreti felvonulások... 7 Cecei sulibörze... 9 Vándorlásaim 6... 10 Ismét gyõzelem idegenben... 11 Rebeka... 12

Napló... 2-4 Szüreti felvonulások... 7 Cecei sulibörze... 9 Vándorlásaim 6... 10 Ismét gyõzelem idegenben... 11 Rebeka... 12 A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2012. szeptember 20. - XXIII. évf. 38. szám 20 oldal, 200 Ft Napló............ 2-4 Szüreti felvonulások....... 7 Cecei sulibörze......... 9 Vándorlásaim

Részletesebben

Mészölyösök a Kinizsi próbán

Mészölyösök a Kinizsi próbán A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2015. május 14. - XXVI. évf. 20. szám 20 oldal, 200 Ft Meglepõdnél, ha tudnád..... 3 Tavaszt köszöntöttek...... 10 Pünkösd jelentõsége...... 11 Átvilágítók..........

Részletesebben

Folyók hangja. Zenében egybeolvadva A zene világnapja alkalmából rendezett koncertet megelõzõen a kórusok közremûködtek

Folyók hangja. Zenében egybeolvadva A zene világnapja alkalmából rendezett koncertet megelõzõen a kórusok közremûködtek A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2012. október 11. - XXIII. évf. 41. szám 20 oldal, 200 Ft Séta az Úri utcában....... 2 Zenében egybeolvadva...... 3 Határtalanul Miklóson...... 7

Részletesebben

Deutsch Tamás volt a vendégünk. Cecén betelt a pohár. Ünnepelt a város. Befejezik a Tescot

Deutsch Tamás volt a vendégünk. Cecén betelt a pohár. Ünnepelt a város. Befejezik a Tescot A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2009. március 19. - XX. évf. 12. szám 20 oldal, 200 Ft Nagy Dezsõ virágkertésznél... 5 Cecén fáklyás ünnep volt.... 5 Ünnepség és díjátadás Sárkeresztúron........

Részletesebben

A szentiváni polgárõrök nagy fogása

A szentiváni polgárõrök nagy fogása A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2008. március 13. - XIX. évf. 11. szám 20 oldal, 200 Ft Népszavazás........ 2 Polgárok, civilek javaslata... 3 A Sárszentmiklósi SE tájékoztatója

Részletesebben

Kabakán Az elmúlt hetekben folyamatos nyüzsgés volt a Kabakán tanyán Cecén. Több turnus lovastábort bonyolítottak le, második alkalommal

Kabakán Az elmúlt hetekben folyamatos nyüzsgés volt a Kabakán tanyán Cecén. Több turnus lovastábort bonyolítottak le, második alkalommal A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2012. augusztus 9. - XXIII. évf. 31-32. szám 20 oldal, 200 Ft Napló............ 3-5 Fafaragók munkában...... 6 Muzikális juliális........ 7 Gyönyörû

Részletesebben

Tanévnyitó a Mészölyben

Tanévnyitó a Mészölyben A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2009. szeptember 3. - XX. évf. 36. szám 20 oldal, 200 Ft Aranylakodalom meglepetéssel.. 2 Domján János Sárbogárd díszpolgára.......... 3 Hittel és

Részletesebben

Szövettan Legutóbbi vezércikkemben a szabadság kapcsán írtam az embereket összefogó társadalmi

Szövettan Legutóbbi vezércikkemben a szabadság kapcsán írtam az embereket összefogó társadalmi A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2015. január 29. - XXVI. évf. 5. szám 20 oldal, 200 Ft Föld derekán, Indonézia ölén 1. rész 2-3 Bál a töbörzsöki iskola javára... 4 Ha már minden

Részletesebben

CSALÁDI MAJÁLIS ALAPON FOGATHAJTÓK SÁRBOGÁRDON. Meséltél és meséltél

CSALÁDI MAJÁLIS ALAPON FOGATHAJTÓK SÁRBOGÁRDON. Meséltél és meséltél A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2006. május 4. - XVII. évf. 18. szám 20 oldal, 150 Ft Családi majális Alapon... 2 Fõzõverseny....... 2 Napló.......... 3 Karate-edzõtábor..... 4

Részletesebben