Nyílt levél 2 DEKA ÉRTESÍTÕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyílt levél 2 DEKA ÉRTESÍTÕ"

Átírás

1 ÉRTESÍTÕ Demokratikus Közéletért Alapítvány XIII. évf. 12. sz., december 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: Légy híve rendületlenül hazádnak, oh magyar: Ez éltetõd, s ha elbukál, hantjával ez takar. A nagy világon e kívül nincsen számodra hely; Áldjon vagy verjen sors keze: Itt élned, halnod kell! A kis Jézus megszületett, örvendjünk, Elküldötte Õ szent fiát Istenünk! Betlehemben fekszik rongyos jászolban, Azért van oly fényesség a városban! Áldott karácsonyt kívánunk minden olvasónknak, minden magyar családnak. Adjon az Isten mindannyiunknak erõt, egészséget, hogy a évet sorsunk jobbra fordulása évének érjük meg. A nemzeti összefogásról ne csak szónoklatokat halljunk, hanem tetteket is tapasztaljunk! A karácsonyt a szeretet szellemében együtt köszönthessük és egy új, jobb élettel az új esztendõben! Ezt kívánják az Értesítõ munkatársai

2 Nyílt levél A kereszténydemokrata mozgalmak, pártvezetõk (tagok) valójában eddig nem értek el nagy politikai sikereket, amit korunkban jelentõs eredménynek lehetne tartani. Nem tudtak jelentõs tömegeket mozgósítani, a párt sem jutott jelentõs szerephez kivéve a Barankovics vezette, a keresztény jelzõtõl megfosztott Demokrata Néppártot. A parlamentbe jutott párt a diktatúra kialakulásakor nem vált jelentõs politikai tényezõvé. Azt mondani, hogy az évi választáson kékcédulás csalással tudott csak a kommunista párt gyõzni, igaz, de ezt akkor kellett volna bizonyítani (ha lett volna az akkori vezetõkben bátorság), ma már csak tudomásul kell venni mivel minden vesztes párt a választások után csalásra szokott hivatkozni. Ugyanis csalással 10-20%-os különbségeket lehet megváltoztatni, de 40-60%-ot nem. A rendszerváltást követõen dr. Surján László vezetésével is csak szatellitpártként tudott a parlamentben maradni 7% körüli választási teljesítménnyel. Hogy ez a csekély eredmény a vezetõk kreativitásának hiánya, a megélhetési politizálás következményének vagy valami másnak köszönhetõ, ez még az utókor feladata lesz megállapítani ben és 2006-ban is voltak, akik csalásról szóltak az eredmények ismeretében. Igaznak tartom Orbán Viktor véleményét, aki azt mondta: sokan voltunk, de nem elegen. A jelenlegi vezetõi garnitúrát nem tartom alkalmasnak tömegek megnyerésére (nincsenek markáns szónokaink), ennek következményeként a KDNP nem tölt be ma sem jelentõs szerepet a magyar politikában. Lehet harmadik legnagyobb pártnak nevezni, de ez semmit sem jelent, az SZDSZ, de még az MDF is jelentõsebb szereplõnek látszik (jobban hallható egyéni véleményük). Ennek okát én a párt alkotmányában szereplõ kettõs párttagság létében látom. Lehet ezt vitatni, elfogatható okokkal indokolni, de a tények maradnak: a választásokon nem tudni, milyen eredményt ért el a párt, nem tudni, hány párttagja van (mondani mindent lehet), a közvélemény-kutatásban vagy 1%-os pártnak, vagy nem is jelölik. A média hatására a közvélemény szemében a KDNP a Fidesz szatellitpártjaként szerepel. Ellenvéleményként hallottam a KDNP-tagoktól: a párt önállóan nem tudna parlamentbe jutni. (Ennyire bátortalanok, önállótlanok lennénk?) Ez a bizonytalanság, félelem csak a megélhetési politikusok szájából elfogadható. Az önállósághoz kreatív vezetõkre, önálló politikai programra, személyi ellentétek elsimítására stb.-re van szükség. Varga Laci bátyánk büszke volt arra, hogy pártügyész létére fegyelmik nélkül minden személyi problémát meg tudott oldani. Ma ez úgy látszik, nem megy. (Ez talán a Giczy-ügy utózengése? Öt év után már ezt is be kellene fejezni.) Az utolsó OV-ülések napirendjén mindig szerepel a fegyelmik tárgyalása. A tagság vágya, hogy béke, egység, összefogás és szeretet jellemezze a pártot. Ebben valami nincs rendjén. Úgy látom, a kettõs párttagság rendszerében el lehet bújni az egyéni felelõsség alól, a megméretésre, alkalmasság bizonyítására nincs szükség nem is szabad egyéni hangot használni, csak a közös véleményt szabad ismételgetni! Hallott valaki a KDNP önálló külpolitikájáról, a honvédelemmel kapcsolatos önálló felfogásáról? (Bízhatunk teljesen a NATO-ban, amikor Románia, Szlovákia, Szerbia növeli hadserege létszámát, javítja eszközei minõségét? Vajon mire készülnek?) De sorolhatnám a többi területet is. 2 DEKA ÉRTESÍTÕ

3 A legszomorúbb az, hogy korábban a párt elnöke kijelentette, akinek nem tetszik a kettõs párttagság, az menjen más pártba. Ezzel a kijelentéssel nem lehet pártlétszámot növelni. Én 1989-ben, alapító tagként választottam a KDNP-t, és tudomásul vettem, hogy más pártnak nem lehetek tagja. Ma is ehhez tartom magam. Giczy 1997-ben kirúgott a pártból, de nem mentem más pártba. Szövetséget kötni elveinkhez közeli párttal (például a Fidesszel) szükségesnek tartom, közös érdekeink elérése céljából. A kettõs pártagság bizonyos azonosságot feltételez, az önállóság egyéniséget. A németországi CDU CSU-szövetség a kettõs párttagságra rossz példa, mivel tudjuk, hogy mindkét német párt keresztény pártnak tartja magát (ezzel bizonyítják azonosságukat), míg a Fidesz polgári párt. A keresztény és polgári jelzõ nem azonosságot jelez, a két jelzõt nem szabad összemosni. A kis különbség ellenére a kettõs párttagság helyett mint szövetségesre a Fidesz természetesen számíthat ránk, és mi is számítunk rájuk. Bennünk biztos szövetségesre talál! Remélem, mi is bennük. Természetesen mindenki mondhatja: könnyû másokat kritizálni, de javasolni valamit a probléma megoldására sokkal nehezebb. Ezért javaslataim egy részét az alábbi pontokban foglalom össze. Javaslataimat nem kötelezõ elfogadni, csupán meggondolásra közlöm. 1. A kettõs párttagság megszüntetése. Merje mindenki vállalni álláspontját: kereszténynek vagy valamiféle polgári liberális nézeteket vallónak tartja magát. Ezért nem ítélhetõ el senki sem. 2. Új, kreatív emberek kellenek vezetõnek, akik nemcsak a gombnyomogatást tartják munkájuknak. Aki markánsan képviseli keresztény elvét, elképzelése van annak megvalósítására, kialakítására, valamint a magyar közerkölcs, közvélemény megváltoztatására. Errõl többet is szeretnék hallani. 3. Olyan vezetõkre van szükség, akik nem megélhetési politikusok (akik a képviselõségért kapott tiszteletdíjak, költségtérítések nélkül is képesek megélni). Nem hazudoznak, gerincesek, véleményük mellett kitartanak, szükség esetén tudnak félreállni (lásd Petõfi versét). 4. Nem megfélemlíthetõk, mernek kockázatot vállalni, hisznek munkájuk sikerében és ezért maximálisan kiveszik részüket a munkából. Az emberekkel tudnak közös véleményt kialakítani. Családi életük rendezett. Képzettek, képesek tovább képezni magukat. 5. Olyan politikusok legyenek, akikkel lehet szót váltani legalább 4 évenként egyszer (válaszolnak a feltett kérdésekre, levelekre, nem feltételeznek mindenkiben rosszat, nem beszélnek mellé vagy fölöslegesen), nem viselkednek sértõn, más ember véleményét is meghallgatják, tárgyalóképesek, nem korrumpálhatók. 6. Önálló, átgondolt, bizonyítható véleményük van (ha átveszik más véleményét, annak helyességérõl meggyõzõdtek, azokért felelõsséget vállalnak). Véleményemmel nem kívántam senkit megsérteni aki úgy véli, megsértettem, attól bocsánatot kérek, de véleményem általánosságban igaznak tartom. Célom a KDNP pártmunkájának javítása volt. Ha valaki ezzel nem ért egyet, azzal szívesen vitatkozom. Lehet, hogy egyesek idealistának, fasisztának vagy materialistának bélyegeznek, vagy még ki tudja, milyen, még rosszabb véleményt mondanak rólam lelkük rajta, de akkor is saját véleményem tartom jelen körülmények között igaznak. dr. Bajnok István XIII. évf. 12. szám 3

4 Petõfi Sándor Ha férfi vagy, légy férfi Ha férfi vagy, légy férfi, S ne hitvány gyönge báb, Mit kény és kedv szerint lök A sors idébb-odább. Félénk eb a sors, csak csahol; A bátraktól szalad, Kik szembeszállanak vele Azért ne hagyd magad! Ha férfi vagy, légy férfi, Legyen elved, hited, És ezt kimondd, ha mindjárt Véreddel fizeted. Százszorta inkább éltedet Tagadd meg, mint magad; Hadd vesszen el az élet, ha A becsület marad. Ha férfi vagy, légy férfi, S ne szád hirdesse ezt, Minden Demosthenesnél Szebben beszél a tett. Építs vagy ronts, mint a vihar, S hallgass, ha mûved kész, Mint a vihar, ha megtevé Munkáját, elenyész. Ha férfi vagy, légy férfi, Függetlenségedet A nagyvilág kincséért Árúba ne ereszd. Vesd meg, kik egy jobb falatért Eladják magokat. Koldúsbot és függetlenség! Ez légyen jelszavad. Ha férfi vagy, légy férfi, Erõs, bátor, szilárd, Akkor, hidd, hogy sem ember Sem sors könnyen nem árt. Légy tölgyfa, mit a fergeteg Ki képes dönteni, De méltóságos derekát Meg nem görbítheti. Terjeszd az Értesítõt! Add tovább másnak is, vagy ha több példányra tartasz igényt, jelezd felénk, és ingyen küldünk további példányokat. Vállaljuk véleményünket! Ne a média csalfa hangja befolyásolja szavazatunkat! Merjük világnézetünket megvallani! Csak így lesz keresztény nemzet Magyarországból! 4 DEKA ÉRTESÍTÕ

5 Forradalmunk gyõzelme és következménye ma 1. Forradalmunk gyõzelmének ünneplése október 28-án kezdõdött. Ekkor kötött egyezséget a szovjet hadvezetés Nagy Imre miniszterelnökkel, és megkezdõdött a szovjet csapatok kivonulása Budapestrõl. Egy-két napig felhõtlen volt az öröm. Az élet kezdett helyreállni, úgy véltük, a világ végre felismerte, hogy vérünket értük is hullattuk, az emberiség történelmében új korszakot nyitottunk. Egy kis nép is szembe mert szállni az egyik világhatalmi elnyomó rendszerrel. Alig fordult azonban novemberre a naptár, máris látni lehetett, hogy Trianon szerzõi megint elárultak bennünket: nem sokkal késõbb a kudarcba fulladt szuezi kalandjuk feletti szemet hunyás fejében ismét kiszolgáltattak minket a szovjet hatalomnak. Amikor pedig évtizedekkel késõbb, az 1990-es években újra a haladó európai mozgalmak élharcosai lettünk, szabadulásunk fejében sokféle kikötéssel, paktummal nehezítették meg rendszerváltásunk sikerét, valóra váltását. 2. Sok megoldatlan sõt megoldhatatlannak tûnõ problémánk közepette ismertük meg egy éve a balatonõszödi beszédet, melynek szónoka hallgatósága (MSZP-tagság) egyetértésével nemcsak a hatalom megszerzésének csalárd módját ismerte be, de kiteljesítette a nép kívánságának, akaratának figyelembe nem vételén alapuló kormányzást, a hatalom diktatúráját, aminek nagyon súlyos következményeit már akkor is szenvedtük. Az õszödi beszéd sértette a nemzet, a haza becsületét. A hazának is van becsülete, amint azt Petõfi is megírta a Nemzeti dalban. A haza becsületét az állampolgárok képviselik, ezért a sérelmet a nemzet tagjainál kell orvosolni. A balatonõszödi beszédben használt sokszor durva, útszéli, sõt trágár hangnem nem becsületes embertõl származik, ami lángra lobbantotta a megbántottság és a szégyenérzet parazsát. Ez forradalmi hangulatot keltett, amit csak erõszakkal tudtak leverni. Ilyen nem fordulhat elõ egy demokratikus rendszerben. Bocsánatkérésre még elkésetten is szükség van. 3. Végsõ fokon a nemzet, a társadalom szétszakítottságából vissza kell térni az egységhez, és megvalósítani az egységben az erõ régi bölcsességet. Ezt a megoldást a régi magyar jog (jogszokás) is ismeri. A régi magyar jognak ugyanis õsi intézménye a legfõbb hatalom közösségi érdeket sértõ intézkedése elleni tiltakozás és érvénytelenítés lehetõsége, illetõleg kötelezettsége. Az ezredév magyar történetének legjelentõsebb sajátossága az alattvalói engedelmesség megtagadása az alkalmatlan vagy alkalmatlanná vált elsõ számú vezetõvel szemben. Elég lehet Szent István utódlását beárnyékoló királyok (Péter, Aba Sámuel, Salamon) menesztésére hivatkozni. A tiltakozás és érvénytelenítés jogának elsõ ismert kodifikálása az Aranybullában található Clausula resistendi címszó alatt (ismertebb néven az ellenállás joga). Ez a kodifikálás megtalálható Werbõczy Tripartitumában is. A szokásjogi szabály a legerõsebb jogforrásnak számít, melyet nem lehet hatályon kívül helyezni. Rákóczi még tételesen is hivatkozott a törvénysértõ és jogfosztó önkénnyel szembeni ellenállásra. A többi szabadságmozgalom is kodifikálás XIII. évf. 12. szám 5

6 nélkül alapvetõnek tartotta a nép szabadságának megvédését. Még az évi nem iskolázott pesti srác is vérében érezte a szabadsághoz való jog fennállását. Jelenlegi helyzetünkben a jövõ útja nem lehet más: egy részrõl bocsánatkérés a miniszterelnök részérõl, másrészrõl ezután kölcsönös jóindulattal el kell fojtani az egymással szembenállás lángját. Ha ezt a pártok vezetõi belátják, akkor összefogással úrrá lehetünk a jelenlegi nagyon súlyos bajainkon. Mert problémáink megoldásán minden becsülettel dolgozó magyar ember segítségére szükség van! Frigyessy Ferenc Diktatórikus demokrácia Sokan furcsának, zavarosnak, értékellenesnek tartják ezt az elnevezést. Hozzáteszem, az elnevezés nem tõlem származik. Kérdés: hogy lehet ezt a két ellentétes fogalmat, a diktatúrát és a demokráciát összekapcsolni? A kételkedõknek említem magyarázatul a következõt. A diktatórikus véleményt el lehet fogadtatni a naiv, nem gondolkozó emberekkel, sokszor a saját érdekükkel szemben is, úgy hogy demokráciának álcázzák. Például az egészségügy privatizálását fejlesztésnek, gazdasági szükségességnek tüntetik fel. Mindenki tudja, hogy az egészségügyi ellátást vállaló vállalat profitra törekszik. Ezt a profitot ki fizeti meg? Az állam? Ha a profitot is biztosítani kell az államnak, akkor miért privatizál (hiszen ezzel többe kerül), nem nyer rajta semmit? Ha az állampolgároknak kell ezt megfizetni, akkor megszûnt az ingyenes egészségügyi ellátás, és ez szociális problémák sorát okozza. Mert az idõsebbek többször igénylik az orvosi ellátást, több gyógyszert fogyasztanak, mint a fiatalabb korosztály. Így elsõsorban a nyugdíjasoknak, az idõsebbeknek kell többet fizetni az ellátásért. Ezáltal a hatalom diktatúrája amit fejlesztésnek, a nép érdekének tüntetnek fel (demokratikusan), nem igaz. Ez ellen tiltakoznunk kell! Hasonló diktatórikus demokrácia uralkodik a pártokban is, amikor a pártvezetõk, képviselõk nem hallgatják meg a szavazópolgárok véleményét. Példának említem, hogy a parlament valamennyi pártja (egyesek kivételével) megszavazta a magyar honvédség iraki háborúba küldését. A haza védelmét a magyar katonák Afganisztánban, Irakban, Cipruson stb. helyeken szolgálják. Természetesen nem jószántukból, hanem egyes államok érdekében. Szerencsére egy év után a Fidesz visszavonta az iraki részvétel támogatását, így ott csak kiképzõk maradtak. Sõt idõközben az USA is beismerte, hogy nem a tömegpusztító fegyverek, hanem az olaj miatt indított háborút a korábbi szövetségese, Irán ellen, de nekünk teljesítenünk kellett akkor a kérését. A magyar nép megkérdezése nélkül diktatórikus hatalmi intézkedések, valamint a parlamentben folyó munkák (?) miatt a parlamenti pártok népszerûsége csökkent. Ezt a közvélemény-kutatások is kimutatták. Korábban 60-70%-ban választottak pártot, addig ma ez 50% alá csökkent. Az információkból tudjuk, hogy a két legnagyobb párt biztos szavazóinak száma csökkent. Az MSZP-é 12%-ra, a Fideszé 28%-ra. Lehet ezt úgy is értékelni, hogy most fordult elõször elõ, hogy a Fidesz választóinak a száma kétszerese az MSZP választóinak, de az is igaz, hogy a pártot választók csökkenésével az emberek elvesztették bizalmukat a pártok- 6 DEKA ÉRTESÍTÕ

7 ban, a politikusokban. Ma a civil szervezetek, mozgalmak, kisebb pártok népszerûsége nõtt. Ezt úgy is értékelhetjük, hogy új politikusokat kívánnak a vezetésbe. Ugyanakkor a nagygyûlések jelentõsége is csökkent. Példa rá 2002-ben a milliós nagyságú Szabadság téri nagygyûlés, és utána a Fidesz bukása a választásokon. Ugyanezt tapasztalhattuk 2006-ban is. A nagygyûléseken mindig csak az elõadók beszélnek, a választópolgárok szava nem hallható, õket nem vették figyelembe. Más módszert kell választani a választási siker érdekében. Meg kell találni a helyes utat, hogy a képviselõk, a szónokok az õket küldõ választók érdekeit képviseljék. A parlamentben is! A választott képviselõk elkényelmesedtek, hiszen már két, három, sõt néhánynál már negyedik szezonban is különbözõ praktikákkal képviselõk maradtak, akár jól, vagy rosszul végezték munkájukat. Bebetonozottak voltak. Ugyanis Antall József az ún. rendszerváltást követõen eltörölte a képviselõk visszahívásának lehetõségét. Ez jól végzett munka esetén helyes, de a rosszul végzettnél helytelen. Meg kell találni azt az utat, hogy a nem megfelelõ képviselõ visszahívható legyen. Ismétlem, csak azok a képviselõk legyenek visszahívhatók, akik nem az õt küldõ választópolgárok érdekét képviselik. Ez a ma legtöbbszõr gombnyomogató képviselõktõl nem várható, hogy megszavazzák, ezért azt javasolom, hogy a következõ választáson új képviselõk választásával csak olyan képviselõt válasszunk, akiben remélhetõ, hogy a választópolgárok érdekét szolgálják (nemcsak a magukét). Jelenleg is keresni kell azt a megoldást, hogy azokat a képviselõket, akik nem a lakosság érdekét képviselték vagy képviselik, visszahívhatók legyenek! Sajnos nemcsak az országgyûlési képviselõknél terjed a diktatórikus demokrácia, hanem a pártokban is. Egyre több pártban tapasztalható, hogy a tagság beleszólását a politikai irányultságba a parlamenti határozatok meghozatalában a képviselõk segítségével csökkentik. Egyre inkább csak a pártvezetõk véleménye dönti el a párt nyilatkozatait. A pártokban a tagság önként lemond például a képviselõjelölt-állításról, és átadja a felsõbb vezetõknek a képviselõjelölt-állítás jogát. A tisztségviselõk hivatali idejét meghoszszabbítják ezzel a bebetonozás lehetõségét növelik. Nincs lehetõség a tisztségviselõk felelõsségre vonására, az egyéni javaslatokat nem hallgatják meg vagy nem veszik figyelembe. A képviselõk beszámolási kötelezettsége ritkán teljesül stb. Az elmondottakat javítás céljából közlöm, hátha valaki meghallja! dr. Bajnok István Magyar szemmel Ajánlom a kedves Olvasó szíves figyelmébe Wass Albert magyar írónak év karácsonyára írott cikkét minden kommentár nélkül. Igaz keresztény, magyar hazafi, elõre látó bölcs ember volt, aktualitása máig élõ probléma. dr. Ray Ádám Hódmezõvásárhely Ideje, hogy emlékezzünk: Karácsony nem Santa Claus, nem színes papírba csomagolt ajándék, cicomás bolti kirakat, arany, ezüst és gyémánt csillogását utánzó olcsó festék és üveg. Karácsony még csak nem is a karácsonyfa, a maga plasztik fenyõivel, sziporká- XIII. évf. 12. szám 7

8 zó villanygyertyáival, aranyzsinóron csüngõ angyalaival. Mindez a valóságban nem egyéb, mint egy emlékezés, amit aprópénzre váltott föl idõ során az emberiség kalmárszellemének mindenben hasznot keresõ praktikuma. Karácsony az Úr Jézus születésének napja. Egy új világnézet, egy új filozófia elindulásának napja, mely a múlt tanaival szemben meghirdette a szeretetet mint gyógyító, jóvá tevõ sikeres vezetõ és boldogságot biztosító isteni erõt. Szinte kétezer esztendõ eltelt azóta, de az emberiség állásfoglalása a szeretet tanával szemben vajmi keveset változott. Templomok ugyan épültek a szeretet vallásának tiszteletére, s a civilizált világ urai illedelembõl el-eljárnak ezekbe a templomokba. De tetteik fölött továbbra is a gyûlölet uralkodik, akárcsak a kõkorszak idején. Gyûlölet irányítja országok és nemzetek politikáját. A gyûlölet melléktermékei: félelem, irigység, bizalmatlanság, elfogultság, káröröm, önzés, gonoszság kötözik gúzsba az emberiség lelkét, bénítják tehetetlenné a jó szándékok csíráját s kényszerítik rabszolgaságba az emberek millióit. Addig nem lesz békesség a földön, amíg a szeretet uralma el nem érkezik. Addig nem lesz igazság, boldogság, megelégedés ezen a földön, amíg az emberi cselekvés legfõbb mozgatóereje nem a szeretet. Mert a szeretet az egyetlen pozitív energiaforrás ezen a világon, mely jóvá tudja változtatni a rosszat, igazsággá az igazságtalanságot és szabadsággá a rabságot. S a Karácsony célja az, hogy erre emlékeztessen. Mi, egyébként, a magunk kis erejébõl nem sokat tehetünk a világ megváltoztatására, ez igaz. De meggyújthatunk egy kicsi gyertyalángocskát, a magunk emberségének lángját, a gyûlöletnek, elfogultságnak, irigységnek, közömbösségnek szénfekete éjszakájában. Ami csupán egyetlen pislogó lángocska ebben a szörnyûségesen nagy sötétségben. De itt egy fénypont és amott egy fénypont s odatúl egy harmadik meg negyedik: mégis csak jelt ad arról, hogy emberek vagyunk, hogy a sötét mélyén emberek is élnek s hogy nincs veszve még minden. Hogy rajtunk, embereken múlik csupán: meggyújtjuk-e valamennyien a lelkünkben várakozó szeretet lángját vagy nem. Hogy a sötétség, mely körülvesz, az embertelen hideg, mely lefagyasztja gyermekeink arcáról a mosolyt, nem embertelen titokzatos hatalom reánk erõszakolt büntetése, hanem mindössze az emberi lélek fényének hiánya. A Te hiányosságod, az én hiányosságom, valamennyiünk hiányossága. Ennek a Karácsonynak, az igazi, az elfeledett Karácsonynak a szellemében mi megkívánunk gyújtani ma egy kicsike olajmécsest, a magunk különösen sötét és különösen hideg magyar éjszakájában. Ennek a kicsi mécsesnek a fényénél keresztszülõket keresünk az éjszaka fekete mélyén született magyar gyermekek számára. Az elsõ gyermekünk neve legyen Gyurka. Hamarosan lesznek más gyermekeink is, Magyarországból, Erdélybõl, a Felvidékrõl. Különféle templomokba járnak, de mind magyarok, gyermek magyarok, akik beleszülettek a gyûlölet éjszakájának mélyére s keresnek a nagy sötétségben egy fénypontot, melybe lelkük megkapaszkodhassék. Gyújtsuk hát meg a lélek lángjait, magyarok, s ne hagyjuk magukra õket. Karácsony van. Keresztszülõnek lenni szép és nemes hivatás. Annyit jelent, mint szeretetet adni, ezt a legnagyobb kincset, amit az Úristen az embernek adott, ezt a csodálatos kincset, mely annál nagyobbra nõ bennünk, minél többet adunk másnak, minél bõkezûbben szórjuk magunk köré. Keresztszülõnek lenni annyit jelent, mint kézen fogni egy tapogatódzó kicsi lelket s szelíden kivezetni a sötétségbõl a világosság felé. Annyit jelent, mint fényt és melegséget terjeszteni, a 8 DEKA ÉRTESÍTÕ

9 fénybõl és melegbõl védõfalat építeni a sötétség és a gyûlölet ellen. Annyit jelent, mint betölteni azt a hivatást, amit a Karácsony szelleme az ember számára kijelölt. Legyen ez a szelíd, békés mozgalom, amit ennek a Karácsonynak napján mi idekint elindítunk, örökégõ mécses az otthoniak számára. Mécses, melybõl az olaj nem fogy ki soha, hanem egyre több fényt és több meleget ad, mivel nem földi erõbõl, hanem a szeretet kimeríthetetlen erejébõl táplálkozik. Jöjjenek hát azok, akikben él még ez az isteni erõ, sugározzák kincsüket az újszülött kicsi magyarok felé. Kicsi Gyurka ott a távoli hazában: áldjon meg Téged az Úr és õrizzen meg Téged. Legyen kegyelmes hozzád az ég és türelmes a föld. Legyenek jók Hozzád a szelek és az esõk, a változó évszakok és az emberek. Növekedj és erõsödj jó emberré és jó magyarrá. Ne legyen a gyûlöletnek hatalma fölötted, de viseld válladon a szeretet fénypalástját, melyrõl leperegnek a gonoszság nyilai. S mire emberré növekszel, legyen békesség a földön és jóakarat. Emlékezés Kerkai Jenõre Az Értesítõ ez év márciusi számában közzétette e sorok írójának egy cikkét, és ezzel eleget tettünk kötelességünknek, visszautasítottuk a Varga Lászlót, mindannyiunk szeretett Laci bátyját ért méltatlan támadásokat. Most nála is nagyobbat, akit talán még jobban szeretünk, P. Kerkai Jenõt érte még méltatlanabb és még súlyosabb támadás, igaz, hogy nem ebben a lapban. Kötelességünk, hogy visszautasítsuk ezt a támadást is, és egyben pótoljuk azt a mulasztást, hogy nem emlékeztünk meg róla századik születésnapján, november 9-én. Elõször néhány nem közismert életrajzi adat. Eredeti családi neve Czinder volt, édesapja vízimalmot bérelt, elõször a Kerka, majd a Zala partján. P. Kerkai nagyon szerette hazáját és népét, és büszke volt arra, hogy magyar. Négyéves korán túl Zalaegerszegen élt anyai nagyanyjánál, mert a patak partján nemhogy iskola vagy város, hanem még csak falu sem volt. Gimnazista korában Mindszenty József akkori zalaegerszegi káplán volt a hitoktatója. Amikor bejelentette, hogy jezsuita akar lenni, elõször nem kapta meg a szülõi belelegyezést. Ezért a Szombathelyi Szemináriumba lépett be, és, hogy évet ne veszítsen, szülei költségén (!) Innsbruckban tanult teológiát. Mikor megkapta a beleegyezést, azonnal belépett a noviciátusba. Öccse, György, követte példáját, és õ is jezsuita lett. Õ írta le a családi örökséget, a hirtelen haragot, a Czinder-mérget. Mikor ezt olvastam, értettem csak meg igazi egyéniségét. Mindig láttam rajta a szenvedélyességet, és egyben az akaraterõt, amellyel fegyelmezte magát. A KALOT szervezését 1935-ben kezdte meg, és tíz év sem kellett ahhoz, hogy megalkossa minden idõk legnagyobb magyar keresztény társadalmi mozgalmát. Nem a semmibõl indult, mindenütt voltak legényegyletek, de magukra hagyatva, igazi cél és komoly eredmény nélkül. Elsõdleges célja volt a fiatalok lelki felemelése. Ugyanakkor azonban magyar is, és paraszti ivadék is volt: ugyanilyen célja volt a magyar falu kulturális és anyagi felemelkedése. Könyveket terjesztett, és nemcsak a Bibliát, Petõfi, Arany és Tompa verseit, Jókai, Mikszáth és Móra írásait. Már a Kispolc -ban, a legolcsóbb és legkisebb könyvtárban ott volt Boldizsár Iván, Bárdos Lajos, Jécsai László, Józsik Lajos, Kerék Mihály, Muharay Elemér, Somogyi Im- XIII. évf. 12. szám 9

10 re, Kempis Tamás: Krisztus követése. A nagyobb polcokon ott volt Ady Endre, Bálint Sándor, Darvas József, Erdei Ferenc, Illyés Gyula, Katona József, Koós Károly, Mécs László, Szabó Dezsõ, Tamási Áron, Tóth Tihamér, Veres Péter, a külföldiek közül Andersen, Tolsztoj (!) és így tovább. A legkorszerûbb, amit akkor el lehetett érni. Micsoda változás volt ez az alig néhány évvel korábbi világgal szemben, amikor magyar paraszt a hosszú téli estéken a Kincses Kalendáriumon kívül alig olvasott valamit. A kommunizmusnak talán a tömeggyilkosságoknál is szörnyûbb bûne volt, hogy mindezeket az egyesületeket a falusi olvasóköröket is mind egy szálig feloszlatta, és mindezeket a könyveket az utolsó lapig bezúzatta. Így kezdõdött az, hogy az ország többsége nem olvas, és a kereskedelmi TV az egyetlen szellemi tápláléka ha ugyan ez szelleminek és tápláléknak minõsíthetõ. Ehhez kapcsolódott a Magyar Játékszín és a húsz népfõiskola. Azok legjobbjai, akik itt kapták mûveltségüket, érettségi nélkül váltak értelmiségivé, és állták meg késõbb helyüket mint a Kisgazdapárt, majd a Demokrata Néppárt (DNP) képviselõi. P. Kerkait az Érdi Népfõiskolán ismertem meg, és lettem követõje. Augusztusban nem lehet tanfolyamokat tartani paraszt fiataloknak, meghívták tehát a diákokat. Az elõadók közül P. Kerkaira, P. Nagy Töhötömre, Ugrin Józsefre és a népi táncos Molnár Istvánra emlékszem. P. Nagy és Ugrin elbûvöltek és lelkesítettek minket, de P. Kerkai volt az, aki egyszerûen és közérthetõen, tökéletes logikával és hihetetlen fegyelemmel mondta el a lényeget. Az itt hallottak döntõ hatással volt egész életemre, ekkor érlelõdött meg szociális és közéleti hivatástudatom, amelyre ugyan már szüleimtõl és családunk barátaitól is megkaptam az indítékot. Az 1944 végétõl 1946 közepéig terjedõ idõ kétségbeesett harc volt a mozgalom fenntartásáért, egészen az júliusi feloszlatásig. Ezt reménytelen közdelem követte az újjászervezésért, amit megígért a hatalom, de nem teljesítette ígéretét. A soha nem engedélyezett szervezet vezetõinek legtöbbje népfõiskolát végzett, mûvelt fiatal paraszt volt, P. Kerkai neveltjeinek legjobbjai, Babóthy Ferenccel az élükön. P. Kerkai azonban nemcsak a KALOTot hozta létre, hanem az õ mûve volt a DNP is. Varga László így számol be Kerkai szerepérõl: 1944 novemberében közölte velem páter Kerkai: valóban eljött az ideje, hogy politikai pártunk megalakuljon. [ ] november 30-át jelölte ki Kerkai, hogy a Galamb utca 4. számú lakásomban és ügyvédi irodámban megtartsuk az alakuló gyûlést. [ ] A párt jogilag megalakult, most már csak a lehetõségre kellett várnunk, hogy meginduljunk. (Varga László: Kérem a vádlott felmentését.) P. Kerkai döntõ szerepét ennél határozottabban nem lehet leírni; az akkori összejövetel idejét és helyét ma is emléktábla õrzi. (Folytatjuk.) Szakolczai György Az igazat, csakis az igazat mondd ne csak a valót! A Demokratikus Közéletért Alapítvány (DEKA) lapja. Felelõs szerkesztõ: dr. Bajnok István. Szerkesztõség: 1111 Budapest, Bartók Béla út 18. Tel./fax: DEKA ÉRTESÍTÕ

PETŐFI SÁNDOR - HA FÉRFI VAGY, LÉGY FÉRFI...

PETŐFI SÁNDOR - HA FÉRFI VAGY, LÉGY FÉRFI... PETŐFI SÁNDOR - HA FÉRFI VAGY, LÉGY FÉRFI... S ne hitvány gyönge báb, Mit kény és kedv szerint lök A sors idébb-odább. Félénk eb a sors, csak csahol; A bátraktól szalad, Kik szembeszállanak vele... Azért

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XV. évf. 2. sz., 2009. február 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu A múlt jövője!

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember DEKA Tartalom Ágost: Válságokról 1 Jövő a Szent Korona jegyében 2 A nemzet népjóléti helyzete 3 A népjóléti

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Az Antall-kormány A politikai rendszerváltoztatás utáni első

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: ertesito@bajnok.hu

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: ertesito@bajnok.hu ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XIV. évf. 4. sz., 2008. április 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: ertesito@bajnok.hu Szükség van

Részletesebben

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA TÖRTÉNETI IRODALOM 249 csak elismeri Bangha emberi nagyságát, hanem abbéli meggyõzõdésének is hangot ad, hogy Bangha nagyobb volt legtöbb bírálójánál is. A kötet használatát számos függelék segíti. Ezek

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2.

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Helyszín: az Országház 55. sz. tanácsterme. Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Résztvevők: Keresztes Sándor soros elnök Kereszténydemokrata Néppárt Antall József Magyar Demokrata Fórum Balsai

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24.

Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24. Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24. Nem lenne tanár, és azt is elmondja, miért nem. - Kipróbálná magát külföldön, de imád magyarul énekelni. - Interjú Molnár Ferenc Caramellel cigányságról, kirekesztésrõl,

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. Emeld fel szívedet, nemzetem! Kegyelemteljes karácsonyt, boldog ünnepeket és békés, áldott új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónak

ÉRTESÍTŐ. Emeld fel szívedet, nemzetem! Kegyelemteljes karácsonyt, boldog ünnepeket és békés, áldott új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónak ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XVI. évf. 12. sz., 2010. december Közhasznú Szervezet megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu Kegyelemteljes karácsonyt,

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

Panel második hullám változói

Panel második hullám változói Panel második hullám változói volt az előző A B C hullámban is A2.1 tévénézési gyakorisága x x x A2.2 újságolvasás gyakorisága x x x A2.3 amerikai elnök személyének ismerete x x x A2.4 Magyar miniszterelnök

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával JELENIDÕBEN Május vége és június eleje között felbolydult a magyar média, az írott sajtótól a tévécsatornákon keresztül az internetes portálokig. Bár az adatvédelem jogi témája látszólag unalmas és érdektelen,

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Népszavazás Omnibusz 2008/02 A kutatás dokumentációja 2008 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Czeglédi Tibor Dencső Blanka Fáklya Éva Németh Valéria

Részletesebben

2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor

2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor 2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor 1.Mióta foglalkozik közügyekkel? Mit jelent az Ön számára a választókerülete? - Tősgyökeres püspökladányi

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Lekció: Ef. 4.17-32 2013. ápr. 14. Gazdagrét Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Minél többet hallunk a bölcsességről, annál

Részletesebben

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Az egyének talán megtérhetnek, de a kommunista rendszer lényegileg Isten gyűlölete és a kereszténység lerombolását célozza, tehát sohasem térhet

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

E gyházközségi L evél

E gyházközségi L evél E gyházközségi L evél 2012. évi 3. szám pünkösd 1 Már Krisztus mennybe költözött, Szentlélek Isten, szállj le ránk, ahonnan egykor földre jött, tedd oltároddá hű szívünk, hogy ossza Atyja kincseit, erénnyel

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN MANDÁTUMBECSLÉS JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN A Republikon Intézet által a 2010-es választás előtt készített becslés volt az egyik legpontosabb előrejelzés 1. Noha az új választási törvény számos

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

Merre tovább Magyar Református Egyház? Tatai Egyházmegye presbiteri konferenciája Tata, 2012. február 11.

Merre tovább Magyar Református Egyház? Tatai Egyházmegye presbiteri konferenciája Tata, 2012. február 11. Merre tovább Magyar Református Egyház? Tatai Egyházmegye presbiteri konferenciája Tata, 2012. február 11. A téma időszerűsége Miért kell nekünk, gyülekezeti, egyházmegyei, kerületi, közegyházi szinten

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1. Egészítsd ki a 60 évvel ezelőtt elhangzott rádióbeszédet! Itt... beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a...

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron?

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron? Kovács Sándor 1 Advent Kolozsváron? De te, Efrata Betlehemje kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között; mégis belőled származik majd nekem Izraelnek jövendő uralkodója, származása az ősidőkre nyúlik vissza.

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 KALÁSZ PÉTER KI GAZDAGSZIK GYORSABBAN? PROPAGANDA ÉS VALÓSÁG A JÖVEDELEMPOLITIKAI VITÁK TÜKRÉBEN AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 Történeti háttér Magyarország a 60-as évek elején hasonlóan a többi szocialista

Részletesebben

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Az Intézet a Demokratikus Alternatíváért (IDEA) elemzése a jobboldal, illetve

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Református hittan Évfolyam: 5. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 1 főcím 2 pótcím sorszám HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Váradi István búcsúztatása 2013.08.08.

Váradi István búcsúztatása 2013.08.08. Váradi István búcsúztatása 2013.08.08. búsak, bíborak (Ady) füstösek, furcsák, BÚCSÚ Nehéz a pakkom, és a gépre túlsúllyal szállni nem lehet. Zanzásítom hát, amit érzek, kőbe vésse a képzelet. Átnéznek

Részletesebben

Dr. Kántor Zoltán, Nemzetpolitikai Kutatóintézet

Dr. Kántor Zoltán, Nemzetpolitikai Kutatóintézet Történeti és elméleti alapok: Kisebbségtörténet. Nacionalizmuselméletek és kisebbségszociológia. Nemzetpolitikai stratégia. A nemzetpolitika dokumentumai. Dr. Kántor Zoltán, Nemzetpolitikai Kutatóintézet

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság?

Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság? Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság? Több, önmagát nagy teoretikusnak tartó tényezőtől eltérően nem voltam és nem vagyok meglepve attól, mit hozott a kormányváltás, attól

Részletesebben

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület:

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 fõcím 2 pótcím OMNIBUSZ 99/5 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Gyurcsány Ferenc új lendületet adott az MSZP-nek,

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

6. AZ ÖNSZERVEZŐDÉSHEZ VALÓ JOG

6. AZ ÖNSZERVEZŐDÉSHEZ VALÓ JOG 6. AZ ÖNSZERVEZŐDÉSHEZ VALÓ JOG 6.1. A saját szervezetekhez (önszerveződéshez és érdekvédelemhez) való jog 205 6.2. A pártalapítás szabadsága 205 6.3. Civil szerveződés 206 Az önszerveződéshez való jog

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiskırösi Négyek

Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiskırösi Négyek Petıfi SándorS Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola Kiskırösi Négyek Apja: Petrovics István mészáros mester volt. Anyja: Hrúz Mária, szlovák anya nyelvő volt. Petıfinek volt egy fiú öccse, akit Istvánnak

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. április 7- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 388/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 388/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 388/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A vörös diktatúra áldozatai - Nincs bocsánat!

A vörös diktatúra áldozatai - Nincs bocsánat! 2014 október 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs A vörös értékelve diktatúra Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Hosszú időre megrendültek az alapvető normák: a becsület, az igazmondás, a tisztességes

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre

Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre Pásztory Gábor által a Felügyelő Bizottság részére küldött kérelmet 2011.június 2-án megkaptuk. A kérelem pontjaiban foglaltakat Felügyelő Bizottság hatáskörébe

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni.

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Olvasd el: Lukács

Részletesebben

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl Szlovák magyar együttmûködés I. KÖZÖS TUDOMÁNYPOLITIKAI LEHETÕSÉGEK ÉS GONDOK Az uniós tagság közös elõnyei Piacgazdaság és az állami fenntartású kutatásszervezet

Részletesebben

Kérdések és feleletek az alkotmányozással kapcsolatban. Általános kérdések

Kérdések és feleletek az alkotmányozással kapcsolatban. Általános kérdések Kérdések és feleletek az alkotmányozással kapcsolatban Általános kérdések Miért fogad el új alkotmányt Magyarország? Az új alkotmány elfogadásának szimbolikus és gyakorlati jelentősége van. Szimbolikus,

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Taní-tani míg van tanító

Taní-tani míg van tanító Viant Katalin Taní-tani míg van tanító A könyvkiadói szerkesztőképzésről 1 A RÓZSÁK ÉS A KERTÉSZEK Két évvel ezelőtt, e helyütt, arról beszéltem Önöknek, hogy orvosi szakkönyvkiadásunkat hogyan látom szerkesztői

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Tripolsky Géza BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Nagy Abonyi Ági megkért egy előadásra, viszont arra is megkért, hogy beszéljek Banó Istvánról. Banó Istvánról,

Részletesebben

2014-2018. országgyűlési ciklus Budapest, 2015. november 18. szerda 118. szám. Országgyűlési Napló

2014-2018. országgyűlési ciklus Budapest, 2015. november 18. szerda 118. szám. Országgyűlési Napló 2014-2018. országgyűlési ciklus Budapest, 2015. november 18. szerda 118. szám Országgyűlési Napló Dr. Hiller István, Jakab István, Lezsák Sándor és Sneider Tamás elnöklete alatt Jegyzők: Földi László,

Részletesebben

Kommentár a kormány válaszáról a Velencei Bizottságnak az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvényről szóló véleményére 2012. július A Velencei Bizottság 665/2012. számú, az Alkotmánybíróságról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. 1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-25/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Bauer Tamás Cukor a sebbe

Bauer Tamás Cukor a sebbe Bauer Tamás Cukor a sebbe Amennyire én emlékszem, a szomszéd országokban kisebbségben élő magyarok követelései között a rendszerváltás éveiben, amikor a kommunista rendszerek összeomlását követően, az

Részletesebben

J e g y zőkönyv FMB-33/2011. (FMB-62/ )

J e g y zőkönyv FMB-33/2011. (FMB-62/ ) FMB-33/2011. (FMB-62/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának 2011. december 23-án, pénteken 9 óra 49 perckor az Országház főemelet 55. számú tanácstermében

Részletesebben

Az új magyar választási rendszer

Az új magyar választási rendszer Az új magyar választási rendszer Dr. Smuk Péter, egyetemi docens Széchenyi István Egyetem, Győr a demokratikus rendszer "a politikai döntéshozatal céljával létrehozott olyan intézményes berendezkedés,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A francia forradalom kezdete Ki volt a francia uralkodó 1789-ben? XVI. Lajos. Mit jelentett az abszolutizmusa? Korlátlan királyi önkényuralmat. Miért került államcsőd közeli helyzetbe

Részletesebben

Népakarat kinyilvánítása

Népakarat kinyilvánítása Tolmács Önkormányzata Hajnis Ferenc Polgármester Úr részére Tisztelt Polgármester Úr! Ezzel a levéllel Nógrád megye 88, Magyarország hozzávetőlegesen 2500 polgármesterét keresem meg. A levelet tájékoztatásul

Részletesebben