Fejlesztési támogatás kezelési szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fejlesztési támogatás kezelési szabályzata"

Átírás

1 Fejlesztési támogatás kezelési szabályzata Jóváhagyta a Bács- Szakma Zrt. Közgyűlése a 1 /2011. (12.15.) számú határozatával Érvényes: január 1-től Rab Zoltán vezérigazgató

2 PREAMBULUM A szabályozás törvényi, jogszabályi háttere bemutatása, célja A szakképzésről szóló évi LXXVI. tv. (Szt.) a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLIII. törvény évi LXXXVI. tv. (Szht) módosítása, valamint a ez utóbbi végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII.22.) SZMM rendelet alapján a szakképzési hozzájárulások fogadásának, felhasználásának rendje megváltozott szeptember 1. után a szakképző intézmények helyett a létrejött TISZK modellek esetünkben a Bács- Szakma Non- profit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság jogosult a szükséges bejegyzési és regisztrációs eljárások eredményes befejeződését követően a szakképzési hozzájárulások fogadására, a fenti törvényekben, vonatkozó jogszabályokban előírt módon történő felhasználására. Jelen szabályozás célja, hogy fentiek alapján a támogatások megszerzésének, beérkezésének, felhasználásának, ellenőrzésének rendje, a megjelölt célok megvalósulása minden érintett számára ismert, nyilvános, követhető és ellenőrizhető legyen Fentiek érdekében a Bács- Szakma Zrt. Közgyűlése a fejlesztési hozzájárulások fogadásának és felhasználásának szabályozását az alábbiak szerint határozza meg. 2

3 I. rész A FEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK FOGADÁSA A TÁMOGATÓK MEGKERESÉSE, LOBBY-TEVÉKENYSÉG 1. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. tv. meghatározza a fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezettek, valamint a támogatások fogadására jogosultak körét A Bács- Szakma Zrt. mint a támogatások fogadására jogosult, non-profit, kiemelten közhasznú gazdasági szervezet képviseletében az alábbi személyek végezhetnek támogatásszervező ill. erre irányuló lobby tevékenységet: az alapító tag képviselője, ill. az általa ilyen irányú megbízással rendelkező személy a Zrt. vezérigazgatója ill. az általa ilyen irányú megbízással rendelkező személy a szakképző iskola igazgatója ill. az általa ilyen irányú megbízással rendelkező személy 2. A FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE, MEGKÖTÉSE 2.1. A fejlesztési megállapodások tartalmi, formai követelményeit a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI: törvény 4/A -a tartalmazza. A Zrt. által kötendő fejlesztési megállapodásokat ennek figyelembe vételével kell előkészíteni A fejlesztési megállapodás előkészítése - a Zrt. által e célra kidolgozott jogi formátumban - a támogatást szervező / intézmény, fenntartó, Zrt /képviselőjének, képviselőinek a feladata A fejlesztési megállapodás a támogatást nyújtó, valamint a támogatást fogadó Zrt. erre felhatalmazással rendelkező képviselőjének aláírásával válik érvényessé. 3

4 2.4. A fejlesztési megállapodás csak olyan szakma, szakmacsoport fejlesztési feladatainak megoldásának támogatására köthető, amely szerepel a Bács-Szakma Zrt fejlesztési koncepciójában valamint a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság (DARFKB) által meghatározott, kiemelten támogatott ill. támogatott szakmák között. 3. A FEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK, ÁTVETT TÁRGYI ESZKÖZÖK FOGADÁSA 3.1. A szakképzési hozzájárulásra kötelezettek által nyújtott fejlesztési hozzájárulások fogadására a Zrt jogosult. A pénzbeli támogatások fogadása az Zrt által elkülönítetten e célra nyitott számlaszámon történik, átutalás formájában, illetve pénztári befizetés esetén a Zrt. házipénztárába A fejlesztési hozzájárulások fogadását célzó számlaszámról a Zrt vezérigazgatója tájékoztatja a Zrt tagjait és az általuk fenntartott intézményeket, ill. a támogató partnereket A szakképzési hozzájárulásra kötelezettek által átadott tárgyi eszköz formájában nyújtott támogatás fogadására a Zrt jogosult, jelen szabályozás I. rész 2. pontja szerinti megállapodás keretében. 4. A FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK, ILL. AZ ÁTVETT TÁRGYI ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÁSA 4.1. Az átvett fejlesztési támogatást / tárgyi eszközt a szakképző iskola elkülönítetten köteles nyilvántartani. A nyilvántartást a végrehajtási rendelet 17. (2) bekezdése alapján köteles elkészíteni, és a támogatási összeg felhasználást követően 15 napon belül a Zrt részére, mint jelen szerződés szerinti támogatási összeg felhasználását, a beszámolási kötelezettségének keretében köteles átadni nyomtatott és elektronikus formában is A szakképző iskola a tárgyévet követő év január 15. napjáig a Zrt. rendelkezésére bocsátja táblázatos formában, nyomtatva és elektronikusan is azokat az adatokat, amelyek végrehajtási rendelet 17. (4) bekezdése alapján szükségesek a nyilvánosságra hozáshoz A szakképző iskola a tárgyévet követő év február 25. napjáig köteles megküldeni a 13/2008.(VII.22.) SZMM rendelet 1. és 2. mellékletének megfelelő adatszolgáltatást a ZRT. részére nyomtatott és elektronikus formában is A Zrt a támogatásokról és azok felhasználásáról az erre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően - saját ill. az általa támogatott intézmény honlapján keresztül tájékoztatja a nyilvánosságot 4

5 5. JELENTÉS, BESZÁMOLÓ A BEÉRKEZETT FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL 5.1. A Zrt. vezérigazgatója a fejlesztési támogatásokról a tárgyévet követő év március 15-ig a 13/2008. (VII.22.) SZMM rendelet 17. (7) bekezdésében foglaltak szerint jelentést készít és küld meg az NSZFI részére 5.2. A Zrt gazdasági szervezete félévente a fejlesztési hozzájárulások előző félévben beérkezett mértékéről, a befizetőkről ill. a hozzájárulások szervezőiről szóló kimutatások elkészítésével beszámolót készít a Zrt Közgyűlése részére. 5

6 II. rész A FEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA 1. A FELHASZNÁLÁS TÖRVÉNYI, JOGSZABÁLYI ÉS IDŐKERETEI A támogatások felhasználására az alábbi törvények, ill. jogszabályok figyelembe vételével kerül sor: évi LXXVI. tv. a szakképzésről évi LXXXVI. tv. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról évi CLIII. törvény-a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. tv módosításáról 13/2008.(VII.22.) SZMM rendelet a évi LXXVI. Tv.végrehajtásáról A beérkezett támogatások felhasználásának végső határideje: az átvétel évét követő év december A FELHASZNÁLÁS CÉLRENDSZERE A Bács-Szakma Zrt által fogadott szakképzési hozzájárulások felhasználásának kiemelt célja a Zrt középtávú fejlesztési koncepciójában rögzített cél- és feladatrendszerben foglaltak megvalósításának támogatása, a rendelkezésre álló források költség hatékony felhasználása az alábbi célterületeken: A gyakorlati képzés tárgyi, épületbeni feltételeinek és eszközellátottságának fejlesztése, korszerűsítése meghatározott fejlesztési támogatás fogadásával, nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatosan a külön jogszabályban meghatározott feladatok elvégzésének működtetési költségeire 6

7 Elszámolható működtetési költségek fedezetének biztosítása Akkreditált szakmai továbbképzések költségeinek biztosítása Tananyag- ill. taneszköz fejlesztés költségeinek biztosítása A felhasználás a évi CLIII. tv. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény módosítása 43 alapján történik. 7

8 3. A TÁMOGATÁSI MECHANIZMUS ALAPTÉTELEI 3.1. A Zrt a megállapodások kötésénél az alábbi prioritásokat alkalmazza: a támogatandó fejlesztési cél és a Zrt szakképzés-fejlesztési koncepciójának összhangja a fejlesztési cél megvalósulása esetén érintett tanulói létszám a Támogatott gyakorlati képzést szolgáló eszközparkjának minősége, korszerűsége 3.2. A szakképző iskolák által szervezett és beérkezett támogatási összeg- a Zrt és a szakképző iskola között megkötött- megállapodás alapján 92%-ban a támogatást szervező szakképző iskolában kerül felhasználásra. Ezt kizárólag a fejlesztési célokat szolgáló tárgyi eszközökre, illetve a 2010-ben kötött fejlesztési megállapodások esetén a szerződéses összeg maximum 15%-a erejéig, a fejlesztési támogatásból megvalósított tárgyi eszközök közvetlen működését szolgáló dologi kiadásokra fordíthatja. A 2011-ben kötött fejlesztési megállapodások esetén a fejlesztési célokat szolgáló tárgyi eszközökre, valamint a szerződéses összeg maximum 20%-a erejéig a tárgyi eszköz működtetési költségeinek, és a gyakorlati képzés során felhasznált anyagköltség finanszírozására használható fel. A fennmaradó 8% a Zrt-nél marad, melyet a évi CLIII. tv. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény módosítása szerint használhat fel, a fejlesztési célokat szolgáló tárgyi eszközök beszerzésére, működési és működtetési költségekre, a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag és taneszközfejlesztésre, valamint az oktatók akkreditált továbbképzésére fordíthatja A Zrt. menedzsmentje által szervezett és megkötött megállapodásokból származó forrásokat a Zrt. a évi CLIII. tv., A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény módosítása szerint használhat fel a fejlesztési célokat szolgáló tárgyi eszközök beszerzésére, működési és működtetési költségekre, a gyakorlati képzés során felhasznált anyagköltségre, a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag és taneszközfejlesztésre, valamint az oktatók akkreditált továbbképzésére. A tárgyi eszközök beszerzése a Zrt. könyveiben kerülnek nyilvántartásra, a beszerzett eszközöket a Zrt. tulajdonosi körének fenntartásába tartozó szakképző iskolák részére eszköz kihelyezési megállapodás keretében használatba adja. A források használhatók pályázati önerőként, amennyiben a pályázat keretében erre lehetőség van. 8

9 4. A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK ÁLTAL SZERVEZETT FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK RENDJE 4.1.A szakképző iskola által szervezett fejlesztési hozzájárulást ill. átvett tárgyi eszközt a Zrt jelen szabályozás szerinti jogi formátumban készült megállapodás keretében adja át a szakképző iskolának. E megállapodás az iskola fenntartójának jóváhagyásával válik érvényessé. 4.2.A megállapodás megkötésének feltételei: Az iskola által megjelölt fejlesztési cél legyen összhangban a Zrt középtávú koncepciójában, valamint az intézmény Zrt által jóváhagyott - fejlesztési tervében foglaltakkal. Az érintett fejlesztési támogatás összege érkezzen be a Zrt számlaszámára Az iskola tegyen eleget a részére előzőleg nyújtott támogatásokkal kapcsolatos be- és elszámolási kötelezettségeinek, biztosítsa az ellenőrzéshez szükséges feltételeket Az átvett fejlesztési támogatást a szakképző iskola köteles a megállapodásban meghatározott határidőig felhasználni. Ha a fejlesztési támogatást az előbbiekben meghatározott határidőig nem használja fel, akkor a támogatás fel nem használt részét köteles 15 napon belül a Zrt számlájára visszafizetni A szakképző iskolák által szervezett és beérkezett támogatási összeg- a Zrt és a szakképző iskola között megkötött- megállapodás alapján 92%-ban a támogatást szervező szakképző iskolában kerül felhasználásra. Ezt kizárólag a fejlesztési célokat szolgáló tárgyi eszközökre, illetve a 2010-ben kötött fejlesztési megállapodások esetén a szerződéses összeg maximum 15%-a erejéig, a fejlesztési támogatásból megvalósított tárgyi eszközök közvetlen működését szolgáló dologi kiadásokra fordíthatja. A 2011-ben kötött fejlesztési megállapodások esetén a fejlesztési célokat szolgáló tárgyi eszközökre, valamint a szerződéses összeg maximum 20%-a erejéig a tárgyi eszköz működtetési költségeinek, és a gyakorlati képzés során felhasznált anyagköltség finanszírozására használható fel A fejlesztési támogatásból beszerzett, felújított a végrehajtási rendelet 15. figyelembevételével elkülönítetten nyilvántartásba vett - tárgyi eszközöket, illetve a fejlesztési támogatás keretében átadott tárgyi eszközöket a szakképző iskola köteles legalább 5 évig - ingatlan esetében 10 évig - a gyakorlati oktatás, gyakorlati képzés céljaira használni. A tárgyi eszköz csak a Zrt előzetes írásbeli engedélyével terhelhető meg, mely engedélynek a feltétele, hogy a Zrt az NSZFI-től előzetesesen írásbeli engedélyt kap. A tárgyi eszköz csak a Zrt előzetes engedélyével értékesíthető, illetve selejtezhető, valamint csak a szakképző iskola 9

10 tanrendjében meghatározott gyakorlati képzési időn kívül adható bérbe, amennyiben a bérbeadáshoz előzetesen a Zrt hozzájárult, és arra vonatkozóan külön megállapodást kötöttek Ha a szakképző iskola nem a jelen megállapodásban, illetve a nem szabályozott kérdésekben, továbbá nem a végrehajtási rendeletben foglaltaknak megfelelően használja fel a fejlesztési támogatást és nem vagy csak részben teljesíti a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségeit, a fejlesztési támogatás egészét vagy a nem megfelelően felhasznált részét, a támogatás átvételének napjától a visszafizetés napjáig számított, a végrehajtási rendelet 37. (3) bekezdésben meghatározott mértékű kamattal növelt összegben kell visszafizetnie az Zrt számlájára A szakképző iskola jogutód nélküli, illetve jogutóddal való megszűnése esetén köteles írásban értesíteni az Zrt-t. A fejlesztési támogatás felhasználásáról a szakképző iskola a megszűnést megelőző 5 évre, ingatlan esetén 10 évre vonatkozóan köteles elszámolást és a 13/2008.(VII.22.) SZMM rendelet 1. és 2. mellékletének megfelelő adatszolgáltatást a Zrt. részére - nyomtatott és elektronikus formában is - a megszűnés elhatározását követő 8 napon belül benyújtani. 10

11 5. A FELHASZNÁLÁS; ILL: A FELHASZNÁLÁS ELLENŐRZÉSE 5.1. Támogatott a megítélt ill. a átadott támogatást kizárólag, a pályázatban ill. a támogatási megállapodásban rögzített célokra és módon használhatja fel A Zrt., illetve annak e feladattal megbízott szerve jogosult a Zrt. által nyújtott támogatás felhasználása jogszerűségének, szakszerűségének, pénzügyi előírások szerinti felhasználásának ellenőrzésére Az ellenőrzésekről jegyzőkönyv készül, melynek tapasztalatairól az ellenőrző szervezet, személy évente összefoglaló jelentést készít. Rendkívüli szabálytalanság észlelésekor a jelentési kötelezettség azonnali határidejű Ellenőrzés esetén a szakképző iskola köteles a Zrt a. megkeresésének soron kívül eleget tenni, b. részére szóban vagy írásban tájékoztatást, magyarázatot adni, a dokumentációs anyagokba a betekintést lehetővé tenni, c. illetve az ellenőrzést végző személy kérésére az általa szolgáltatott adatok és rendelkezésre bocsátott dokumentáció teljességéről nyilatkozatot tenni, d. az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni Az ellenőrzésre törvényi ill. jogszabályi felhatalmazás alapján -jogosult az NSZFI ill. az Állami Számvevőszék is 6. AZ ELSZÁMOLÁS, A FELHASZNÁLÁSRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ 6.1. Támogatott, a részére nyújtott támogatás felhasználásáról pénzügyi elszámolást, illetve szakmai beszámolót készít a Támogatási szerződésben megadott határidőre. E beszámolót megküldi a vezérigazgatónak (szakmai beszámoló), illetve a Zrt. gazdasági szervezetéhez (pénzügyi elszámolás) A Vezérigazgató évente beszámolót készít a Zrt. Közgyűlése részére, a Zrt. által nyújtott támogatások felhasználása szakmai tapasztalatairól A Zrt. pénzügyi szervezete évente beszámolót készít a Zrt. Közgyűlése részére, a Zrt. által nyújtott támogatások felhasználása pénzügyi tapasztalatairól. 11

12 III. rész Egyéb rendelkezések 1.1.A szakképző iskolák az általuk szervezett támogatási szerződéseket legkésőbb a tárgyév január 31., illetve július 31. napjáig a Zrt vezérigazgatója részére megküldik. Amennyiben a rendelkezésre bocsátott támogatási szerződésben szereplő összeg a Zrt bankszámláján a támogatási szerződés átadásával egyidejűleg a megadott határidőben rendelkezésre áll a Zrt vezérigazgatója 8 napon belül gondoskodik a Zrt és a szakképző iskola között a jelen szabályozásban meghatározott megállapodás előkészítéséről. A vezérigazgató az elkészített megállapodást 8 napon belül a szakképző iskola részére elektronikus úton megküldi. A szakképző iskola 3 munkanapon belül a megállapodást - az ő és a fenntartó aláírásával ellátva - a Zrt részére postai úton, illetőleg személyesen rendelkezésre bocsátja. A vezérigazgató a megállapodás átvételétől számított 8 banki napon belül a megállapodásban szereplő szakképzési hozzájárulás összegét a szakképző iskola bankszámlájára átutalja A Zrt viseli a szakképzési hozzájárulás átutalásával kapcsolatos költségeket és jogosult a bankszámlájára beérkező szakképzési hozzájárulások összegének kamataira, kivéve ha a szakképzési hozzájárulás átutalását szándékosan késlelteti, oly módon, hogy a III. rész 1.1. pontjában megállapított határidőket nem tartja be és a késedelem saját felróható magatartása következménye A Zrt menedzsmentje által szervezett és megkötött megállapodásokból származó források egy részét a ZRT pályázati önerő céljára elkülönítheti. Az elkülönített összeg pályázati célú felhasználására az Zrt a szakképző iskolák részére pályázat keretében forrásokat biztosíthat. Az ilyen célú pályázatok tartalmi és formai követelményeit a Zrt külön szabályzatban határozza meg A Zrt menedzsmentje által szervezett és megkötött megállapodásokból származó fejlesztési támogatást / tárgyi eszközt a Zrt a fejlesztési koncepciója keretében a megállapodásokban szereplő felhalmozási kiadásokra, használhatja a végrehajtási rendeletben meghatározottak szerint. A Zrt az általa a fenti módon beszerzett tárgyi eszközöket pályázat keretében a szakképző iskolák részére használatba adhatja. Az ilyen célú pályázatok tartalmi és formai követelményeit, valamint elbírálásának stb. módját a Zrt az 1.3. pontban meghatározott szabályzatban állapítja meg. 1.5.A decentralizált pályázatokkal kapcsolatos önerőt a Zrt biztosíthatja a szakképző iskola részére oly módon, hogy a szakképző iskola által szervezett és beérkezett támogatási összegből a Zrt által benyújtott pályázathoz szükséges önerőt visszatartja és azt a pályázathoz szükséges önerő céljára felhasználja. Amennyiben a visszatartott összeg nem nyújt elegendő fedezetet az önrész biztosítására azt a szakképző iskola egyéb forrásokból (fenntartói támogatás stb.) köteles biztosítani. 12

13 1.6. Az egyéb pályázatokkal kapcsolatos önerő rendelkezésre bocsátását a Zrt és a szakképző iskola a pályázati kiírás alapján, a pályázatnak megfelelően külön megállapodásban rögzítheti. 13

14 Mellékletek 14

15 1. számú melléklet megállapodás- minta M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására A szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. tv. (a továbbiakban: Szht.), az ennek végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII.22.) SZMM rendelet (a továbbiakban Rendelet), valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján létrejött egyrészről a(z):... székhely:... levelezési cím:... adószám:... bankszámlaszám:... statisztikai számjel:... nyivántartási/ev ig./cégjegyzék szám:... cégvezető neve:... kapcsolattartó neve:... telefonszáma:... címe:... mint hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet, a továbbiakban: Támogató, másrészről a: Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési, Non-profit Kiemelkedően Közhasznú, Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. levelezési cím: 6500 Baja, Pf. 265 NSZFI reg. szám: RT04-017/2008 adószám: statisztikai számjel: cégjegyzék száma: számlavezető bank: Budapest Bank NYRT Bajai Fiók bankszámlaszáma: kapcsolattartó: Hevesi Adrienn telefonszáma: 06 70/ címe: A TISZK keretei között működő iskolák és azonosító számuk: ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági, Gépészeti Szakképző Iskola BKMÖ Bajai Közoktatási Intézménye és Gyermekotthona BKMÖ Duna Menti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona BKMÖ Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája, Kollégiuma Bolyai János Szakközépiskola Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Eötvös József Főiskola Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Jelky András Szakképző Iskola és Kollégium Katedra Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola KTKT Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Szakközépiskolája Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium Türr István Gazdasági Szakközépiskola a továbbiakban: Támogatott között, együtt: Felek, az alábbiak szerint részletezett tartalommal: 15

16 1./ A szerződés tárgya: A Támogató az Szht. 4. (5), illetve az 5. (2) bekezdése alapján a évben, képződő bruttó szakképzési hozzájárulási kötelezettsége terhére fejlesztési támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt a Támogatott részére a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel. 2./ Támogatásban részesített szakmacsoport/szakképesítés A TISZK keretein belül támogatásban részesített tanulólétszám: fő Maximálisan fogadható szakképzési hozzájárulás összege: fő Ft/fő = Ft Egészségügy Szociális szolgáltatások Oktatás Művészet, közművelődés, kommunikáció Gépészet Elektrotechnika- elektronika Informatika Építészet Könnyűipar Faipar Közlekedés Közgazdaság Ügyvitel Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Vendéglátás-idegenforgalom Egyéb szolgáltatások Mezőgazdaság Élelmiszeripar 3./ A támogatott gyakorlati képzés helyszínei / Tárgyévben gyakorlati képzésben részesülő tanulók szakmacsoportonkénti, szakképesítésenkénti létszáma, képzés időtartama: képzés időtartama (év) szakmacsoport/szakk épesítés OKJ száma szakképesítés megnevezése 9.évf. évfolyam 10.évf 11.évf 12.évf 13.évf 14.évf létszám Összesen: 5./ A Támogató által a Szht. és a Rendelet keretei között nyújtandó fejlesztési támogatás összege, folyósításának módja A pénzbeli támogatás összege... Ft, azaz,... forint, melyet a Támogató december 31-ig átutal a Támogatott fent megadott bankszámlájára. Támogató tudomásul veszi, hogy amennyiben a fenti időpont után utalja a támogatást, nem számolhatja el a szakképzési hozzájárulása terhére. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a kapott fejlesztési támogatást a gyakorlati oktatás, gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére fordítja és a Rendeletben előírtaknak megfelelően elkülönítetten tartja nyílván. A Felek rögzítik, hogy az átvett támogatást a évi CLIII. tv., A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény módosítása szerint használhat fel a fejlesztési célokat szolgáló tárgyi eszközök beszerzésére, működési és működtetési költségekre, a gyakorlati képzés során felhasznált anyagköltségre, a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag és taneszközfejlesztésre, valamint az oktatók akkreditált továbbképzésére. A Felek rögzítik, hogy az átvett támogatás teljes egészében felhasználható, mint pályázati önerő. 6./ A gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek javítását szolgáló tervezett fejlesztések

17 ... 7./ A fejlesztési támogatás felhasználásának határideje, felhasználásról szóló beszámolás határideje A Támogatott a támogatás jelen szerződésben meghatározottaknak megfelelő felhasználását a támogatás átvételének évét követő év december 31-ig köteles megvalósítani. A Támogatott a kapott támogatás felhasználásáról írásban köteles részletesen beszámolni a Támogatónak április 30-ig. Amennyiben a Támogatott az átvett támogatást határidőig nem használja fel részben, vagy egészben, akkor köteles a támogatás fel nem használt részét a Rendeletben meghatározott módon befizetni közvetlenül a Magyar Államkincstárnál vezetett NSZFI-Munkaerőpiaci Alap területi előirányzat-felhasználási keretszámlára, és erről a Támogatót értesíteni, mely értesítés a beszámolási kötelezettség teljesítéseként kezelendő. 8./ A szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag- és taneszköz -fejlesztést, valamint a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók és gyakorlati oktatók akkreditált továbbképzését szolgáló programok felsorolása: Elektronikus tananyagok készítése, fejlesztése és szaktanárok továbbképzése a következő szakmacsoportokban: 1. Egészségügy 2. Szociális szolgáltatások 3. Oktatás 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 5. Gépészet 6. Elektrotechnika-elektronika 7. Informatika 9. Építészet 10. Könnyűipar 11. Faipar 13. Közlekedés 14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás 15. Közgazdaság 16. Ügyvitel 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 18. Vendéglátás-idegenforgalom 19. Egyéb szolgáltatások 20. Mezőgazdaság 21. Élelmiszeripar 9./ Egyéb rendelkezések Felek tudomással bírnak továbbá arról, hogy a jelen szerződés alapján nyújtott támogatás átadása és átvétele nyilvános, a kapott támogatást nyilvánosságra kell hozni a tárgyévet követő év január 31. napjáig a Támogatott honlapján, és azt a tárgyévet követő második év január 31-ig a honlapon kell tartani. A jelen szerződésben nem érintett és jogszabályban nem szabályozott, a megállapodás teljesítése során esetlegesen felmerülő problémákat a felek egymással egyeztetik, és külön okiratban szabályozzák. A Támogató kijelenti, hogy a támogatás mértékének meghatározásánál figyelembe vette az Szht. 4. (5), illetve 5. (2) bekezdésében foglalt előírásokat. A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés alapján nyújtott támogatás jogszerűségét, és szerződésszerű teljesítését az állami adóhatóság, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet is ellenőrizheti. A Felek kijelentik, hogy a évi LXXXVI. tv. (Szht.) 33. -nak megfelelően a pályakövetési rendszernek eleget tettek. A Támogatott jogosult fogadni, a Támogató pedig nyújthat fejlesztési támogatást a évi LXXXVI. tv. (Szht.) 4. (5) illetve az 5. (2) bekezdésének megfelelően. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéssel összefüggő jognyilatkozatokat egymással mindenkor írásos formában közlik. A jelen szerződésben nem vagy nem elegendő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog szabályai - elsősorban a szakképzésről szóló évi LXXVI. tv. (Szt.), a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. tv. (Szht.), a Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CLIII. tv. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 13/2008. (VII.22.) SZMM rendelet, a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 3/2010. (II.18.) SZMM rendelet, valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. tv. (Ptk.) rendelkezései - az irányadóak. Felek a jelen szerződést gondos áttanulmányozás után - mint akaratukkal mindenben megegyezőt - jóváhagyólag írták alá. 17

18 Kelt: Támogató Támogatott (p.h.) (p.h.) 18

19 2. számú melléklet: megállapodás fejlesztési támogatás továbbadására M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás, ill. tárgyi eszköz átadására A megállapodás a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. tv. (Szht.) végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII.22.) SZMM rendelet (továbbiakban: végrehajtási rendelet) 14. (1) bekezdésében foglaltak alapján jött létre egyrészről a: Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési, Kiemelten Közhasznú, Nonprofit, Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. NSZFI reg. szám RT04-017/2008. adószám: statisztikai számjel: cégjegyzékszám: számlavezető bank: Budapest Bank NYRT Bajai Fiók bankszámlaszám: mint a fejlesztési támogatást, tárgyi eszközt átadó, a továbbiakban: ZRT másrészről név:... székhely:... adószám:... bankszámlaszám:... statisztikai számjel:... OM azonosító:... Fenntartó neve,... címe:... mint a ZRT. keretei között működő, a fejlesztési támogatást felhasználó szakképző iskola, a továbbiakban: szakképző iskola, együtt: Felek között, az alábbiak szerint részletezett tartalommal. 1./ A ZRT által a szakképző iskola által folytatott gyakorlati oktatás, gyakorlati képzés támogatására kötött fejlesztési megállapodásokban szereplő, s a ZRT. számlájára érkező fejlesztési támogatást a ZRT nyolc napon belül átutalja a szakképző iskola e célra elkülönített számlájára ill. az átvett.tárgyi eszközt átadja a szakképző iskola részére. Az átadott fejlesztési támogatás összege:... Ft azaz... Ft. 2./ A szakképző iskola az átvett fejlesztési támogatást / tárgyi eszközt csak a ZRT fejlesztési koncepciójában, valamint az iskola ZRT által jóváhagyott fejlesztési tervében ill. az 1. pontban említett megállapodásban szereplő felhalmozási kiadásokra, vagyis a fejlesztési célokat szolgáló tárgyi eszközökre, illetve az átutalt összeg maximum 15%-a erejéig a fejlesztési támogatásból megvalósított tárgyi eszközök közvetlen működését szolgáló dologi kiadásokra fordíthatja, használhatja a végrehajtási rendelet 17. (5)-(6) bekezdésében foglaltak esetén. A fejlesztési támogatásból beszerzett, felújított a végrehajtási rendelet 15. figyelembevételével elkülönítetten nyilvántartásba vett - tárgyi eszközöket, illetve a fejlesztési támogatás keretében átadott tárgyi eszközöket a szakképző iskola köteles legalább 5 évig - ingatlan esetében 10 évig - a gyakorlati oktatás, gyakorlati képzés céljaira használni. A tárgyi eszköz csak a ZRT előzetes írásbeli engedélyével terhelhető meg, mely engedélynek a feltétele, hogy a ZRT az NSZFI-től előzetesesen írásbeli engedélyt kap. A tárgyi eszköz csak a ZRT előzetes engedélyével értékesíthető, illetve selejtezhető, valamint csak a szakképző iskola tanrendjében meghatározott gyakorlati képzési időn kívül adható bérbe, amennyiben a bérbeadáshoz előzetesen a ZRT hozzájárult, és arra vonatkozóan külön megállapodást kötöttek. Ha a szakképző iskola nem a jelen megállapodásban,illetve a nem szabályozott kérdésekben nem a végrehajtási rendeletben foglaltaknak megfelelően használja fel a fejlesztési támogatást, továbbá nem vagy csak részben teljesíti a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségeit, a fejlesztési támogatás egészét vagy a nem megfelelően felhasznált 19

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtása tárgyában (TISZK és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között)

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtása tárgyában (TISZK és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) 1 MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtása tárgyában (TISZK és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) Amely létrejött elsődlegesen a szakképzési hozzájárulásról és a képzési

Részletesebben

F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S

F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL ÉS A KÉPZÉS FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRÓL (a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. és a szakképzési

Részletesebben

TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454

TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454 TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454 Honlap: www.trainex.hu E-mail: trainex@trainex.hu Nyilvántartási

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA

SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA AIDD TISZK BELSŐ SZABÁLYZATA PÉCS, VÁRADI A. U. 4. RT04-015/2008. 1/8 I. A SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSÁ AK FELTÉTELEI: 1. TISZK REGISZTRÁCIÓJA

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészt a(z) Minta Kft. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS - pénzbeli fejlesztési támogatás nyújtására- székhelye: 1111 Budapest, Próba utca 111. postacím: 1444 Budapest, Pf 2345. adószáma: 12345678-9-12

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására. (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között)

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására. (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) a pénzbeli fejlesztési támogatás nyújtására a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Szerződésszám:... TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS - pénzbeli fejlesztési támogatás nyújtására - Amely létrejött egyrészről a(z): Támogató neve: székhelye: postacíme: adószáma: számlavezető bank neve: bankszámlaszáma:

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás 3525 Miskolc, Városház tér 8. 2 Megállapodás sorszáma: /2011 Iktatószám:.. MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉSFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására

M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására (PANNON Szakképzés Szervezési Társulás és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) A szakképzési hozzájárulásról és a

Részletesebben

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás A jogszabály mai napon hatályos állapota 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról A nemzetgazdaság és a munkaerőpiac követelményeihez, a társadalmi

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulásról

A szakképzési hozzájárulásról A szakképzési hozzájárulásról Ez a könyv az országos Szakképzési Tanács támogatásával készült. Szakmai füzetek Sorozatszerkesztô Dr. Kovács László Miklós MAGYAR AGRÁRKAMARA Szaktudás Kiadó Ház Dr. Kapuvári

Részletesebben

a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról 1

a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról 1 2007. évi CII. törvény a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról 1 A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosítása 1. A szakképzésről szóló

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. május 5-től hatályos állapot) Pécel

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (III.4.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Létavértes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2015. (I.27.) számú önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Létavértes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó rendelkezésekről szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására Pályázati azonosító: Iktatószám: Támogatási szerződés száma: amely létrejött egyrészről Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Székhelye: 1089

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó rendelkezésekről szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

Hantos Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelete

Hantos Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelete Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásról és átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásról és átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásról és átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásról és

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A Budapest Főváros IX. Kerület (továbbiakban Kedvezményezett) a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Részletesebben

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról A nemzetgazdaság és a munkaerőpiac követelményeihez, a társadalmi folyamatokhoz és az információs társadalom

Részletesebben

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet 2004. május 1. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30.

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet 2004. május 1. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30. MHK adatbázis Jogszabály szöveg 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet 2004. május 1. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30. (C)1992-2001. Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet a Munkaerőpiaci

Részletesebben

ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben annak időközi módosításaival

ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben annak időközi módosításaival ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben annak időközi módosításaival mellyel a II. pontban megjelölt alapító tagok a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) megfelelő rendelkezései

Részletesebben

Utasítások. 126. évfolyam 2011. február 25.

Utasítások. 126. évfolyam 2011. február 25. 4. szám 126. évfolyam 2011. február 25. Tartalom Oldal Utasítások 5/2011. (II. 25. MÁV Ért. 4.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a szakmai gyakorlatra érkező tanulók/hallgatók fogadásáról... 233

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben