Fejlesztési támogatás kezelési szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fejlesztési támogatás kezelési szabályzata"

Átírás

1 Fejlesztési támogatás kezelési szabályzata Jóváhagyta a Bács- Szakma Zrt. Közgyűlése a 1 /2011. (12.15.) számú határozatával Érvényes: január 1-től Rab Zoltán vezérigazgató

2 PREAMBULUM A szabályozás törvényi, jogszabályi háttere bemutatása, célja A szakképzésről szóló évi LXXVI. tv. (Szt.) a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLIII. törvény évi LXXXVI. tv. (Szht) módosítása, valamint a ez utóbbi végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII.22.) SZMM rendelet alapján a szakképzési hozzájárulások fogadásának, felhasználásának rendje megváltozott szeptember 1. után a szakképző intézmények helyett a létrejött TISZK modellek esetünkben a Bács- Szakma Non- profit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság jogosult a szükséges bejegyzési és regisztrációs eljárások eredményes befejeződését követően a szakképzési hozzájárulások fogadására, a fenti törvényekben, vonatkozó jogszabályokban előírt módon történő felhasználására. Jelen szabályozás célja, hogy fentiek alapján a támogatások megszerzésének, beérkezésének, felhasználásának, ellenőrzésének rendje, a megjelölt célok megvalósulása minden érintett számára ismert, nyilvános, követhető és ellenőrizhető legyen Fentiek érdekében a Bács- Szakma Zrt. Közgyűlése a fejlesztési hozzájárulások fogadásának és felhasználásának szabályozását az alábbiak szerint határozza meg. 2

3 I. rész A FEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK FOGADÁSA A TÁMOGATÓK MEGKERESÉSE, LOBBY-TEVÉKENYSÉG 1. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. tv. meghatározza a fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezettek, valamint a támogatások fogadására jogosultak körét A Bács- Szakma Zrt. mint a támogatások fogadására jogosult, non-profit, kiemelten közhasznú gazdasági szervezet képviseletében az alábbi személyek végezhetnek támogatásszervező ill. erre irányuló lobby tevékenységet: az alapító tag képviselője, ill. az általa ilyen irányú megbízással rendelkező személy a Zrt. vezérigazgatója ill. az általa ilyen irányú megbízással rendelkező személy a szakképző iskola igazgatója ill. az általa ilyen irányú megbízással rendelkező személy 2. A FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE, MEGKÖTÉSE 2.1. A fejlesztési megállapodások tartalmi, formai követelményeit a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI: törvény 4/A -a tartalmazza. A Zrt. által kötendő fejlesztési megállapodásokat ennek figyelembe vételével kell előkészíteni A fejlesztési megállapodás előkészítése - a Zrt. által e célra kidolgozott jogi formátumban - a támogatást szervező / intézmény, fenntartó, Zrt /képviselőjének, képviselőinek a feladata A fejlesztési megállapodás a támogatást nyújtó, valamint a támogatást fogadó Zrt. erre felhatalmazással rendelkező képviselőjének aláírásával válik érvényessé. 3

4 2.4. A fejlesztési megállapodás csak olyan szakma, szakmacsoport fejlesztési feladatainak megoldásának támogatására köthető, amely szerepel a Bács-Szakma Zrt fejlesztési koncepciójában valamint a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság (DARFKB) által meghatározott, kiemelten támogatott ill. támogatott szakmák között. 3. A FEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK, ÁTVETT TÁRGYI ESZKÖZÖK FOGADÁSA 3.1. A szakképzési hozzájárulásra kötelezettek által nyújtott fejlesztési hozzájárulások fogadására a Zrt jogosult. A pénzbeli támogatások fogadása az Zrt által elkülönítetten e célra nyitott számlaszámon történik, átutalás formájában, illetve pénztári befizetés esetén a Zrt. házipénztárába A fejlesztési hozzájárulások fogadását célzó számlaszámról a Zrt vezérigazgatója tájékoztatja a Zrt tagjait és az általuk fenntartott intézményeket, ill. a támogató partnereket A szakképzési hozzájárulásra kötelezettek által átadott tárgyi eszköz formájában nyújtott támogatás fogadására a Zrt jogosult, jelen szabályozás I. rész 2. pontja szerinti megállapodás keretében. 4. A FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK, ILL. AZ ÁTVETT TÁRGYI ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÁSA 4.1. Az átvett fejlesztési támogatást / tárgyi eszközt a szakképző iskola elkülönítetten köteles nyilvántartani. A nyilvántartást a végrehajtási rendelet 17. (2) bekezdése alapján köteles elkészíteni, és a támogatási összeg felhasználást követően 15 napon belül a Zrt részére, mint jelen szerződés szerinti támogatási összeg felhasználását, a beszámolási kötelezettségének keretében köteles átadni nyomtatott és elektronikus formában is A szakképző iskola a tárgyévet követő év január 15. napjáig a Zrt. rendelkezésére bocsátja táblázatos formában, nyomtatva és elektronikusan is azokat az adatokat, amelyek végrehajtási rendelet 17. (4) bekezdése alapján szükségesek a nyilvánosságra hozáshoz A szakképző iskola a tárgyévet követő év február 25. napjáig köteles megküldeni a 13/2008.(VII.22.) SZMM rendelet 1. és 2. mellékletének megfelelő adatszolgáltatást a ZRT. részére nyomtatott és elektronikus formában is A Zrt a támogatásokról és azok felhasználásáról az erre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően - saját ill. az általa támogatott intézmény honlapján keresztül tájékoztatja a nyilvánosságot 4

5 5. JELENTÉS, BESZÁMOLÓ A BEÉRKEZETT FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL 5.1. A Zrt. vezérigazgatója a fejlesztési támogatásokról a tárgyévet követő év március 15-ig a 13/2008. (VII.22.) SZMM rendelet 17. (7) bekezdésében foglaltak szerint jelentést készít és küld meg az NSZFI részére 5.2. A Zrt gazdasági szervezete félévente a fejlesztési hozzájárulások előző félévben beérkezett mértékéről, a befizetőkről ill. a hozzájárulások szervezőiről szóló kimutatások elkészítésével beszámolót készít a Zrt Közgyűlése részére. 5

6 II. rész A FEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA 1. A FELHASZNÁLÁS TÖRVÉNYI, JOGSZABÁLYI ÉS IDŐKERETEI A támogatások felhasználására az alábbi törvények, ill. jogszabályok figyelembe vételével kerül sor: évi LXXVI. tv. a szakképzésről évi LXXXVI. tv. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról évi CLIII. törvény-a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. tv módosításáról 13/2008.(VII.22.) SZMM rendelet a évi LXXVI. Tv.végrehajtásáról A beérkezett támogatások felhasználásának végső határideje: az átvétel évét követő év december A FELHASZNÁLÁS CÉLRENDSZERE A Bács-Szakma Zrt által fogadott szakképzési hozzájárulások felhasználásának kiemelt célja a Zrt középtávú fejlesztési koncepciójában rögzített cél- és feladatrendszerben foglaltak megvalósításának támogatása, a rendelkezésre álló források költség hatékony felhasználása az alábbi célterületeken: A gyakorlati képzés tárgyi, épületbeni feltételeinek és eszközellátottságának fejlesztése, korszerűsítése meghatározott fejlesztési támogatás fogadásával, nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatosan a külön jogszabályban meghatározott feladatok elvégzésének működtetési költségeire 6

7 Elszámolható működtetési költségek fedezetének biztosítása Akkreditált szakmai továbbképzések költségeinek biztosítása Tananyag- ill. taneszköz fejlesztés költségeinek biztosítása A felhasználás a évi CLIII. tv. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény módosítása 43 alapján történik. 7

8 3. A TÁMOGATÁSI MECHANIZMUS ALAPTÉTELEI 3.1. A Zrt a megállapodások kötésénél az alábbi prioritásokat alkalmazza: a támogatandó fejlesztési cél és a Zrt szakképzés-fejlesztési koncepciójának összhangja a fejlesztési cél megvalósulása esetén érintett tanulói létszám a Támogatott gyakorlati képzést szolgáló eszközparkjának minősége, korszerűsége 3.2. A szakképző iskolák által szervezett és beérkezett támogatási összeg- a Zrt és a szakképző iskola között megkötött- megállapodás alapján 92%-ban a támogatást szervező szakképző iskolában kerül felhasználásra. Ezt kizárólag a fejlesztési célokat szolgáló tárgyi eszközökre, illetve a 2010-ben kötött fejlesztési megállapodások esetén a szerződéses összeg maximum 15%-a erejéig, a fejlesztési támogatásból megvalósított tárgyi eszközök közvetlen működését szolgáló dologi kiadásokra fordíthatja. A 2011-ben kötött fejlesztési megállapodások esetén a fejlesztési célokat szolgáló tárgyi eszközökre, valamint a szerződéses összeg maximum 20%-a erejéig a tárgyi eszköz működtetési költségeinek, és a gyakorlati képzés során felhasznált anyagköltség finanszírozására használható fel. A fennmaradó 8% a Zrt-nél marad, melyet a évi CLIII. tv. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény módosítása szerint használhat fel, a fejlesztési célokat szolgáló tárgyi eszközök beszerzésére, működési és működtetési költségekre, a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag és taneszközfejlesztésre, valamint az oktatók akkreditált továbbképzésére fordíthatja A Zrt. menedzsmentje által szervezett és megkötött megállapodásokból származó forrásokat a Zrt. a évi CLIII. tv., A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény módosítása szerint használhat fel a fejlesztési célokat szolgáló tárgyi eszközök beszerzésére, működési és működtetési költségekre, a gyakorlati képzés során felhasznált anyagköltségre, a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag és taneszközfejlesztésre, valamint az oktatók akkreditált továbbképzésére. A tárgyi eszközök beszerzése a Zrt. könyveiben kerülnek nyilvántartásra, a beszerzett eszközöket a Zrt. tulajdonosi körének fenntartásába tartozó szakképző iskolák részére eszköz kihelyezési megállapodás keretében használatba adja. A források használhatók pályázati önerőként, amennyiben a pályázat keretében erre lehetőség van. 8

9 4. A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK ÁLTAL SZERVEZETT FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK RENDJE 4.1.A szakképző iskola által szervezett fejlesztési hozzájárulást ill. átvett tárgyi eszközt a Zrt jelen szabályozás szerinti jogi formátumban készült megállapodás keretében adja át a szakképző iskolának. E megállapodás az iskola fenntartójának jóváhagyásával válik érvényessé. 4.2.A megállapodás megkötésének feltételei: Az iskola által megjelölt fejlesztési cél legyen összhangban a Zrt középtávú koncepciójában, valamint az intézmény Zrt által jóváhagyott - fejlesztési tervében foglaltakkal. Az érintett fejlesztési támogatás összege érkezzen be a Zrt számlaszámára Az iskola tegyen eleget a részére előzőleg nyújtott támogatásokkal kapcsolatos be- és elszámolási kötelezettségeinek, biztosítsa az ellenőrzéshez szükséges feltételeket Az átvett fejlesztési támogatást a szakképző iskola köteles a megállapodásban meghatározott határidőig felhasználni. Ha a fejlesztési támogatást az előbbiekben meghatározott határidőig nem használja fel, akkor a támogatás fel nem használt részét köteles 15 napon belül a Zrt számlájára visszafizetni A szakképző iskolák által szervezett és beérkezett támogatási összeg- a Zrt és a szakképző iskola között megkötött- megállapodás alapján 92%-ban a támogatást szervező szakképző iskolában kerül felhasználásra. Ezt kizárólag a fejlesztési célokat szolgáló tárgyi eszközökre, illetve a 2010-ben kötött fejlesztési megállapodások esetén a szerződéses összeg maximum 15%-a erejéig, a fejlesztési támogatásból megvalósított tárgyi eszközök közvetlen működését szolgáló dologi kiadásokra fordíthatja. A 2011-ben kötött fejlesztési megállapodások esetén a fejlesztési célokat szolgáló tárgyi eszközökre, valamint a szerződéses összeg maximum 20%-a erejéig a tárgyi eszköz működtetési költségeinek, és a gyakorlati képzés során felhasznált anyagköltség finanszírozására használható fel A fejlesztési támogatásból beszerzett, felújított a végrehajtási rendelet 15. figyelembevételével elkülönítetten nyilvántartásba vett - tárgyi eszközöket, illetve a fejlesztési támogatás keretében átadott tárgyi eszközöket a szakképző iskola köteles legalább 5 évig - ingatlan esetében 10 évig - a gyakorlati oktatás, gyakorlati képzés céljaira használni. A tárgyi eszköz csak a Zrt előzetes írásbeli engedélyével terhelhető meg, mely engedélynek a feltétele, hogy a Zrt az NSZFI-től előzetesesen írásbeli engedélyt kap. A tárgyi eszköz csak a Zrt előzetes engedélyével értékesíthető, illetve selejtezhető, valamint csak a szakképző iskola 9

10 tanrendjében meghatározott gyakorlati képzési időn kívül adható bérbe, amennyiben a bérbeadáshoz előzetesen a Zrt hozzájárult, és arra vonatkozóan külön megállapodást kötöttek Ha a szakképző iskola nem a jelen megállapodásban, illetve a nem szabályozott kérdésekben, továbbá nem a végrehajtási rendeletben foglaltaknak megfelelően használja fel a fejlesztési támogatást és nem vagy csak részben teljesíti a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségeit, a fejlesztési támogatás egészét vagy a nem megfelelően felhasznált részét, a támogatás átvételének napjától a visszafizetés napjáig számított, a végrehajtási rendelet 37. (3) bekezdésben meghatározott mértékű kamattal növelt összegben kell visszafizetnie az Zrt számlájára A szakképző iskola jogutód nélküli, illetve jogutóddal való megszűnése esetén köteles írásban értesíteni az Zrt-t. A fejlesztési támogatás felhasználásáról a szakképző iskola a megszűnést megelőző 5 évre, ingatlan esetén 10 évre vonatkozóan köteles elszámolást és a 13/2008.(VII.22.) SZMM rendelet 1. és 2. mellékletének megfelelő adatszolgáltatást a Zrt. részére - nyomtatott és elektronikus formában is - a megszűnés elhatározását követő 8 napon belül benyújtani. 10

11 5. A FELHASZNÁLÁS; ILL: A FELHASZNÁLÁS ELLENŐRZÉSE 5.1. Támogatott a megítélt ill. a átadott támogatást kizárólag, a pályázatban ill. a támogatási megállapodásban rögzített célokra és módon használhatja fel A Zrt., illetve annak e feladattal megbízott szerve jogosult a Zrt. által nyújtott támogatás felhasználása jogszerűségének, szakszerűségének, pénzügyi előírások szerinti felhasználásának ellenőrzésére Az ellenőrzésekről jegyzőkönyv készül, melynek tapasztalatairól az ellenőrző szervezet, személy évente összefoglaló jelentést készít. Rendkívüli szabálytalanság észlelésekor a jelentési kötelezettség azonnali határidejű Ellenőrzés esetén a szakképző iskola köteles a Zrt a. megkeresésének soron kívül eleget tenni, b. részére szóban vagy írásban tájékoztatást, magyarázatot adni, a dokumentációs anyagokba a betekintést lehetővé tenni, c. illetve az ellenőrzést végző személy kérésére az általa szolgáltatott adatok és rendelkezésre bocsátott dokumentáció teljességéről nyilatkozatot tenni, d. az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni Az ellenőrzésre törvényi ill. jogszabályi felhatalmazás alapján -jogosult az NSZFI ill. az Állami Számvevőszék is 6. AZ ELSZÁMOLÁS, A FELHASZNÁLÁSRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ 6.1. Támogatott, a részére nyújtott támogatás felhasználásáról pénzügyi elszámolást, illetve szakmai beszámolót készít a Támogatási szerződésben megadott határidőre. E beszámolót megküldi a vezérigazgatónak (szakmai beszámoló), illetve a Zrt. gazdasági szervezetéhez (pénzügyi elszámolás) A Vezérigazgató évente beszámolót készít a Zrt. Közgyűlése részére, a Zrt. által nyújtott támogatások felhasználása szakmai tapasztalatairól A Zrt. pénzügyi szervezete évente beszámolót készít a Zrt. Közgyűlése részére, a Zrt. által nyújtott támogatások felhasználása pénzügyi tapasztalatairól. 11

12 III. rész Egyéb rendelkezések 1.1.A szakképző iskolák az általuk szervezett támogatási szerződéseket legkésőbb a tárgyév január 31., illetve július 31. napjáig a Zrt vezérigazgatója részére megküldik. Amennyiben a rendelkezésre bocsátott támogatási szerződésben szereplő összeg a Zrt bankszámláján a támogatási szerződés átadásával egyidejűleg a megadott határidőben rendelkezésre áll a Zrt vezérigazgatója 8 napon belül gondoskodik a Zrt és a szakképző iskola között a jelen szabályozásban meghatározott megállapodás előkészítéséről. A vezérigazgató az elkészített megállapodást 8 napon belül a szakképző iskola részére elektronikus úton megküldi. A szakképző iskola 3 munkanapon belül a megállapodást - az ő és a fenntartó aláírásával ellátva - a Zrt részére postai úton, illetőleg személyesen rendelkezésre bocsátja. A vezérigazgató a megállapodás átvételétől számított 8 banki napon belül a megállapodásban szereplő szakképzési hozzájárulás összegét a szakképző iskola bankszámlájára átutalja A Zrt viseli a szakképzési hozzájárulás átutalásával kapcsolatos költségeket és jogosult a bankszámlájára beérkező szakképzési hozzájárulások összegének kamataira, kivéve ha a szakképzési hozzájárulás átutalását szándékosan késlelteti, oly módon, hogy a III. rész 1.1. pontjában megállapított határidőket nem tartja be és a késedelem saját felróható magatartása következménye A Zrt menedzsmentje által szervezett és megkötött megállapodásokból származó források egy részét a ZRT pályázati önerő céljára elkülönítheti. Az elkülönített összeg pályázati célú felhasználására az Zrt a szakképző iskolák részére pályázat keretében forrásokat biztosíthat. Az ilyen célú pályázatok tartalmi és formai követelményeit a Zrt külön szabályzatban határozza meg A Zrt menedzsmentje által szervezett és megkötött megállapodásokból származó fejlesztési támogatást / tárgyi eszközt a Zrt a fejlesztési koncepciója keretében a megállapodásokban szereplő felhalmozási kiadásokra, használhatja a végrehajtási rendeletben meghatározottak szerint. A Zrt az általa a fenti módon beszerzett tárgyi eszközöket pályázat keretében a szakképző iskolák részére használatba adhatja. Az ilyen célú pályázatok tartalmi és formai követelményeit, valamint elbírálásának stb. módját a Zrt az 1.3. pontban meghatározott szabályzatban állapítja meg. 1.5.A decentralizált pályázatokkal kapcsolatos önerőt a Zrt biztosíthatja a szakképző iskola részére oly módon, hogy a szakképző iskola által szervezett és beérkezett támogatási összegből a Zrt által benyújtott pályázathoz szükséges önerőt visszatartja és azt a pályázathoz szükséges önerő céljára felhasználja. Amennyiben a visszatartott összeg nem nyújt elegendő fedezetet az önrész biztosítására azt a szakképző iskola egyéb forrásokból (fenntartói támogatás stb.) köteles biztosítani. 12

13 1.6. Az egyéb pályázatokkal kapcsolatos önerő rendelkezésre bocsátását a Zrt és a szakképző iskola a pályázati kiírás alapján, a pályázatnak megfelelően külön megállapodásban rögzítheti. 13

14 Mellékletek 14

15 1. számú melléklet megállapodás- minta M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására A szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. tv. (a továbbiakban: Szht.), az ennek végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII.22.) SZMM rendelet (a továbbiakban Rendelet), valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján létrejött egyrészről a(z):... székhely:... levelezési cím:... adószám:... bankszámlaszám:... statisztikai számjel:... nyivántartási/ev ig./cégjegyzék szám:... cégvezető neve:... kapcsolattartó neve:... telefonszáma:... címe:... mint hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet, a továbbiakban: Támogató, másrészről a: Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési, Non-profit Kiemelkedően Közhasznú, Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. levelezési cím: 6500 Baja, Pf. 265 NSZFI reg. szám: RT04-017/2008 adószám: statisztikai számjel: cégjegyzék száma: számlavezető bank: Budapest Bank NYRT Bajai Fiók bankszámlaszáma: kapcsolattartó: Hevesi Adrienn telefonszáma: 06 70/ címe: A TISZK keretei között működő iskolák és azonosító számuk: ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági, Gépészeti Szakképző Iskola BKMÖ Bajai Közoktatási Intézménye és Gyermekotthona BKMÖ Duna Menti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona BKMÖ Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája, Kollégiuma Bolyai János Szakközépiskola Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Eötvös József Főiskola Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Jelky András Szakképző Iskola és Kollégium Katedra Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola KTKT Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Szakközépiskolája Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium Türr István Gazdasági Szakközépiskola a továbbiakban: Támogatott között, együtt: Felek, az alábbiak szerint részletezett tartalommal: 15

16 1./ A szerződés tárgya: A Támogató az Szht. 4. (5), illetve az 5. (2) bekezdése alapján a évben, képződő bruttó szakképzési hozzájárulási kötelezettsége terhére fejlesztési támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt a Támogatott részére a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel. 2./ Támogatásban részesített szakmacsoport/szakképesítés A TISZK keretein belül támogatásban részesített tanulólétszám: fő Maximálisan fogadható szakképzési hozzájárulás összege: fő Ft/fő = Ft Egészségügy Szociális szolgáltatások Oktatás Művészet, közművelődés, kommunikáció Gépészet Elektrotechnika- elektronika Informatika Építészet Könnyűipar Faipar Közlekedés Közgazdaság Ügyvitel Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Vendéglátás-idegenforgalom Egyéb szolgáltatások Mezőgazdaság Élelmiszeripar 3./ A támogatott gyakorlati képzés helyszínei / Tárgyévben gyakorlati képzésben részesülő tanulók szakmacsoportonkénti, szakképesítésenkénti létszáma, képzés időtartama: képzés időtartama (év) szakmacsoport/szakk épesítés OKJ száma szakképesítés megnevezése 9.évf. évfolyam 10.évf 11.évf 12.évf 13.évf 14.évf létszám Összesen: 5./ A Támogató által a Szht. és a Rendelet keretei között nyújtandó fejlesztési támogatás összege, folyósításának módja A pénzbeli támogatás összege... Ft, azaz,... forint, melyet a Támogató december 31-ig átutal a Támogatott fent megadott bankszámlájára. Támogató tudomásul veszi, hogy amennyiben a fenti időpont után utalja a támogatást, nem számolhatja el a szakképzési hozzájárulása terhére. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a kapott fejlesztési támogatást a gyakorlati oktatás, gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére fordítja és a Rendeletben előírtaknak megfelelően elkülönítetten tartja nyílván. A Felek rögzítik, hogy az átvett támogatást a évi CLIII. tv., A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény módosítása szerint használhat fel a fejlesztési célokat szolgáló tárgyi eszközök beszerzésére, működési és működtetési költségekre, a gyakorlati képzés során felhasznált anyagköltségre, a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag és taneszközfejlesztésre, valamint az oktatók akkreditált továbbképzésére. A Felek rögzítik, hogy az átvett támogatás teljes egészében felhasználható, mint pályázati önerő. 6./ A gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek javítását szolgáló tervezett fejlesztések

17 ... 7./ A fejlesztési támogatás felhasználásának határideje, felhasználásról szóló beszámolás határideje A Támogatott a támogatás jelen szerződésben meghatározottaknak megfelelő felhasználását a támogatás átvételének évét követő év december 31-ig köteles megvalósítani. A Támogatott a kapott támogatás felhasználásáról írásban köteles részletesen beszámolni a Támogatónak április 30-ig. Amennyiben a Támogatott az átvett támogatást határidőig nem használja fel részben, vagy egészben, akkor köteles a támogatás fel nem használt részét a Rendeletben meghatározott módon befizetni közvetlenül a Magyar Államkincstárnál vezetett NSZFI-Munkaerőpiaci Alap területi előirányzat-felhasználási keretszámlára, és erről a Támogatót értesíteni, mely értesítés a beszámolási kötelezettség teljesítéseként kezelendő. 8./ A szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag- és taneszköz -fejlesztést, valamint a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók és gyakorlati oktatók akkreditált továbbképzését szolgáló programok felsorolása: Elektronikus tananyagok készítése, fejlesztése és szaktanárok továbbképzése a következő szakmacsoportokban: 1. Egészségügy 2. Szociális szolgáltatások 3. Oktatás 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 5. Gépészet 6. Elektrotechnika-elektronika 7. Informatika 9. Építészet 10. Könnyűipar 11. Faipar 13. Közlekedés 14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás 15. Közgazdaság 16. Ügyvitel 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 18. Vendéglátás-idegenforgalom 19. Egyéb szolgáltatások 20. Mezőgazdaság 21. Élelmiszeripar 9./ Egyéb rendelkezések Felek tudomással bírnak továbbá arról, hogy a jelen szerződés alapján nyújtott támogatás átadása és átvétele nyilvános, a kapott támogatást nyilvánosságra kell hozni a tárgyévet követő év január 31. napjáig a Támogatott honlapján, és azt a tárgyévet követő második év január 31-ig a honlapon kell tartani. A jelen szerződésben nem érintett és jogszabályban nem szabályozott, a megállapodás teljesítése során esetlegesen felmerülő problémákat a felek egymással egyeztetik, és külön okiratban szabályozzák. A Támogató kijelenti, hogy a támogatás mértékének meghatározásánál figyelembe vette az Szht. 4. (5), illetve 5. (2) bekezdésében foglalt előírásokat. A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés alapján nyújtott támogatás jogszerűségét, és szerződésszerű teljesítését az állami adóhatóság, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet is ellenőrizheti. A Felek kijelentik, hogy a évi LXXXVI. tv. (Szht.) 33. -nak megfelelően a pályakövetési rendszernek eleget tettek. A Támogatott jogosult fogadni, a Támogató pedig nyújthat fejlesztési támogatást a évi LXXXVI. tv. (Szht.) 4. (5) illetve az 5. (2) bekezdésének megfelelően. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéssel összefüggő jognyilatkozatokat egymással mindenkor írásos formában közlik. A jelen szerződésben nem vagy nem elegendő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog szabályai - elsősorban a szakképzésről szóló évi LXXVI. tv. (Szt.), a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. tv. (Szht.), a Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CLIII. tv. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 13/2008. (VII.22.) SZMM rendelet, a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 3/2010. (II.18.) SZMM rendelet, valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. tv. (Ptk.) rendelkezései - az irányadóak. Felek a jelen szerződést gondos áttanulmányozás után - mint akaratukkal mindenben megegyezőt - jóváhagyólag írták alá. 17

18 Kelt: Támogató Támogatott (p.h.) (p.h.) 18

19 2. számú melléklet: megállapodás fejlesztési támogatás továbbadására M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás, ill. tárgyi eszköz átadására A megállapodás a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. tv. (Szht.) végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII.22.) SZMM rendelet (továbbiakban: végrehajtási rendelet) 14. (1) bekezdésében foglaltak alapján jött létre egyrészről a: Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési, Kiemelten Közhasznú, Nonprofit, Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. NSZFI reg. szám RT04-017/2008. adószám: statisztikai számjel: cégjegyzékszám: számlavezető bank: Budapest Bank NYRT Bajai Fiók bankszámlaszám: mint a fejlesztési támogatást, tárgyi eszközt átadó, a továbbiakban: ZRT másrészről név:... székhely:... adószám:... bankszámlaszám:... statisztikai számjel:... OM azonosító:... Fenntartó neve,... címe:... mint a ZRT. keretei között működő, a fejlesztési támogatást felhasználó szakképző iskola, a továbbiakban: szakképző iskola, együtt: Felek között, az alábbiak szerint részletezett tartalommal. 1./ A ZRT által a szakképző iskola által folytatott gyakorlati oktatás, gyakorlati képzés támogatására kötött fejlesztési megállapodásokban szereplő, s a ZRT. számlájára érkező fejlesztési támogatást a ZRT nyolc napon belül átutalja a szakképző iskola e célra elkülönített számlájára ill. az átvett.tárgyi eszközt átadja a szakképző iskola részére. Az átadott fejlesztési támogatás összege:... Ft azaz... Ft. 2./ A szakképző iskola az átvett fejlesztési támogatást / tárgyi eszközt csak a ZRT fejlesztési koncepciójában, valamint az iskola ZRT által jóváhagyott fejlesztési tervében ill. az 1. pontban említett megállapodásban szereplő felhalmozási kiadásokra, vagyis a fejlesztési célokat szolgáló tárgyi eszközökre, illetve az átutalt összeg maximum 15%-a erejéig a fejlesztési támogatásból megvalósított tárgyi eszközök közvetlen működését szolgáló dologi kiadásokra fordíthatja, használhatja a végrehajtási rendelet 17. (5)-(6) bekezdésében foglaltak esetén. A fejlesztési támogatásból beszerzett, felújított a végrehajtási rendelet 15. figyelembevételével elkülönítetten nyilvántartásba vett - tárgyi eszközöket, illetve a fejlesztési támogatás keretében átadott tárgyi eszközöket a szakképző iskola köteles legalább 5 évig - ingatlan esetében 10 évig - a gyakorlati oktatás, gyakorlati képzés céljaira használni. A tárgyi eszköz csak a ZRT előzetes írásbeli engedélyével terhelhető meg, mely engedélynek a feltétele, hogy a ZRT az NSZFI-től előzetesesen írásbeli engedélyt kap. A tárgyi eszköz csak a ZRT előzetes engedélyével értékesíthető, illetve selejtezhető, valamint csak a szakképző iskola tanrendjében meghatározott gyakorlati képzési időn kívül adható bérbe, amennyiben a bérbeadáshoz előzetesen a ZRT hozzájárult, és arra vonatkozóan külön megállapodást kötöttek. Ha a szakképző iskola nem a jelen megállapodásban,illetve a nem szabályozott kérdésekben nem a végrehajtási rendeletben foglaltaknak megfelelően használja fel a fejlesztési támogatást, továbbá nem vagy csak részben teljesíti a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségeit, a fejlesztési támogatás egészét vagy a nem megfelelően felhasznált 19

20 részét, a támogatás átvételének napjától a visszafizetés napjáig számított, a végrehajtási rendelet 37. (3) bekezdésben meghatározott mértékű kamattal növelt összegben kell visszafizetnie az ZRT számlájára. 3./ Az átvett fejlesztési támogatást a szakképző iskola köteles november 30. napjáig felhasználni. Ha a fejlesztési támogatást az előbbiekben meghatározott határidőig nem használja fel, akkor a támogatás fel nem használt részét köteles 15 napon belül a ZRT számlájára visszafizetni. 4./ Az átvett fejlesztési támogatást / tárgyi eszközt a szakképző iskola elkülönítetten köteles nyilvántartani. A nyilvántartást a végrehajtási rendelet 17. (2) bekezdése alapján köteles elkészíteni, és a támogatási összeg felhasználást követően 15 napon belül a ZRT részére, mint jelen szerződés szerinti támogatási összeg felhasználását, a beszámolási kötelezettségének keretében köteles átadni nyomtatott és elektronikus formában is. 5./ A szakképző iskola a tárgyévet követő év január 15. napjáig a ZRT. rendelkezésére bocsátja táblázatos formában, nyomtatva és elektronikusan is azokat az adatokat, amelyek végrehajtási rendelet 17. (4) bekezdése alapján szükségesek a nyilvánosságra hozáshoz. 6./ A szakképző iskola a tárgyévet követő év február 25. napjáig köteles megküldeni a 13/2008.(VII.22.) SZMM rendelet 1. és 2. mellékletének megfelelő adatszolgáltatást a ZRT. részére nyomtatott és elektronikus formában is. 7./ Ha a szakképző iskola jogutód nélküli, illetve jogutóddal való megszűnése esetén köteles írásban értesíteni az ZRT-t. A fejlesztési támogatás felhasználásáról a megszűnést megelőző 5 évre, ingatlan esetén 10 évre vonatkozóan köteles elszámolást és a 6. pontban meghatározott adatszolgáltatást a megszűnés elhatározását követő 8 napon belül benyújtani az ZRT-hez. 8./ Egyéb rendelkezések: A szakképző iskola tudomásul veszi, hogy a jelen megállapodás keretében átvett fejlesztési támogatás felhasználását, nyilvántartását, valamit a tárgyi eszközök gyakorlati oktatásra, gyakorlati képzésre történő kötelező használatát a ZRT, vagy megbízottja, illetve az NSZFI ellenőrzés keretében vizsgálhatja. Ellenőrzés esetén a szakképző iskola köteles a ZRT, valamint az NSZFI a) megkeresésének soron kívül eleget tenni, b) részére szóban vagy írásban tájékoztatást, magyarázatot adni, a dokumentációs anyagokba a betekintést lehetővé tenni, c) illetve az ellenőrzést végző személy kérésére az általa szolgáltatott adatok és rendelkezésre bocsátott dokumentáció teljességéről nyilatkozatot tenni, d) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni. 9. A jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezik a cég és a Bács- Szakma Non- profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. között megkötésre került megállapodások (melyek tartalmazzák a felhasználás feltételeit és helyszínét), továbbá a támogatott intézmény nyilvántartó lapja. Felek a jelen szerződést gondos áttanulmányozás után - mint akaratukkal mindenben megegyezőt - jóváhagyólag írták alá. Kelt:..., BÁCS-SZAKMA ZRT. szakképző iskola (p.h.) (p.h.) Fenntartói jóváhagyás: Alulírott..., mint a támogatásban részesülő... fenntartója, a jelen megállapodásban foglaltakkal egyetértek, azt jóváhagyom. Kelt:..., Fenntartó cégszerű aláírása (p.h.) 20

F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S

F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL ÉS A KÉPZÉS FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRÓL (a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. és a szakképzési

Részletesebben

TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454

TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454 TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454 Honlap: www.trainex.hu E-mail: trainex@trainex.hu Nyilvántartási

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására. (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között)

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására. (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) a pénzbeli fejlesztési támogatás nyújtására a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására 2011. évre

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására 2011. évre MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására 2011. évre mely létrejött a 2003. évi LXXXVI. törvény 4. (5) bekezdése / 5. (2) bekezdésének a) pontja és a 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet 14. -a alapján

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtása tárgyában (TISZK és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között)

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtása tárgyában (TISZK és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) 1 MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtása tárgyában (TISZK és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) Amely létrejött elsődlegesen a szakképzési hozzájárulásról és a képzési

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MITISZK Kht. 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására A szerződéssel kapcsolatos legfontosabb jogszabályok: 2003.

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztési támogatás felhasználása

Szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztési támogatás felhasználása Bárczi Gusztáv Óvoda Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 1082 Budapest, VIII. Üllői út 76. Szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztési támogatás felhasználása A szakképzésről

Részletesebben

9/2008. Rektori Utasítás a szakképzési hozzájárulás támogatásokkal összefüggő főiskolai feladatok végrehajtásának szabályozására

9/2008. Rektori Utasítás a szakképzési hozzájárulás támogatásokkal összefüggő főiskolai feladatok végrehajtásának szabályozására BMF-RH-2370/08. Budapest, 2008. szeptember 23. 9/2008. i Utasítás a szakképzési hozzájárulás támogatásokkal összefüggő főiskolai feladatok végrehajtásának szabályozására egységes szerkezetben az 5/2007.,

Részletesebben

Fejlesztési megállapodás

Fejlesztési megállapodás Fejlesztési megállapodás amely létrejött a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. tv. (továbbiakban Szht.) és az Szht. végrehajtásáról szóló 13/2008.(VII.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA

SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA AIDD TISZK BELSŐ SZABÁLYZATA PÉCS, VÁRADI A. U. 4. RT04-015/2008. 1/8 I. A SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSÁ AK FELTÉTELEI: 1. TISZK REGISZTRÁCIÓJA

Részletesebben

2/2011. számú Gazdasági Főigazgatói Utasítás

2/2011. számú Gazdasági Főigazgatói Utasítás 2/2011. számú Gazdasági Főigazgatói Utasítás - a fejlesztési megállapodások alapján fogadott szakképzési hozzájárulások nyilvántartásáról és felhasználásáról - 1. Személyi hatály: Az utasítás személyi

Részletesebben

FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS évre (Békéscsabai I. Számú TISZK)

FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS évre (Békéscsabai I. Számú TISZK) FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS 2010. évre (Békéscsabai I. Számú TISZK) Amely létrejött egyrészről a Szakképzési Hozzájárulásra Kötelezett (továbbiakban: Támogató) neve (cégneve):. székhelye:. adószáma:. statisztikai

Részletesebben

FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Székhely/postacím: 1082 Budapest, Üllői út 76. adószám: 15493857-1-42 statisztikai

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás 3525 Miskolc, Városház tér 8. 2 Megállapodás sorszáma: /2011 Iktatószám:.. MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉSFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására. név (cégnév):

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására. név (cégnév): MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására amely létrejött egyrészről név (cégnév):...... székhely:... adószám:... statisztikai számjel:... cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolványszám:... pénzforgalmi

Részletesebben

Szerződés Fejlesztési támogatás nyújtására

Szerződés Fejlesztési támogatás nyújtására Szerződés Fejlesztési támogatás nyújtására Mely létrejött egyrészről: Neve (cégneve): Székhelye: Adószáma: Statisztikai jele: Cégjegyzék száma: Bankszámla száma: Képviseletre jogosult: Kapcsolattartó:,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS gyakorlati képzési feladatok ellátására A jelen együttműködési megállapodást a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. bekezdése alapján a... szervezet / intézmény

Részletesebben

1/2007. (II. 6.) SZMM

1/2007. (II. 6.) SZMM 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról A szakképzési hozzájárulásról és a képzés

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

6/2011. (X. 24.) rektori utasítás. A szakképzési hozzájárulás megszerzése és felhasználása során követendő

6/2011. (X. 24.) rektori utasítás. A szakképzési hozzájárulás megszerzése és felhasználása során követendő 6/2011. (X. 24.) rektori utasítás A szakképzési hozzájárulás megszerzése és felhasználása során követendő eljárásról, valamint a szakképzési hozzájárulás terhére nyújtott támogatásokkal összefüggő egyes

Részletesebben

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: xxx Térségi Integrált Szakképzõ Központ TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett

Részletesebben

1.sz. melléklet. mely létrejött egyrészről

1.sz. melléklet. mely létrejött egyrészről 1.sz. melléklet SZERZŐDÉS TERVEZET az art mozi hálózat digitális fejlesztésére elnyert minisztériumi támogatás (18/2012. (VIII.29) EMMI rendelet) és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÁSA, BEVALLÁSA 2012.

A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÁSA, BEVALLÁSA 2012. A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÁSA, BEVALLÁSA 2012. TÖRVÉNYEK, RENDELETEK a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (továbbiakban: új Szht.);

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági

Részletesebben

ÉVES BEVALLÁS. bevallási időszak (év, hó, naptól) (év, hó, napig) 2003... 2003...

ÉVES BEVALLÁS. bevallási időszak (év, hó, naptól) (év, hó, napig) 2003... 2003... ÉVES BEVALLÁS Az 31/2001. (IX.14.) OM rendelet szerint a Fejlesztési és Képzési Alaprészhez bejelentkezett gyakorlati képzést szervezők részére a szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítéséről

Részletesebben

Minta. A pályázat azonosító száma:

Minta. A pályázat azonosító száma: Az NFA képzési alaprész decentralizált beruházási keretéből finanszírozandó, fejlesztésre irányuló beruházások támogatásához kiírásra kerülő pályázathoz Pályázó azonosítója: OM: FI: Adószám: PÁLYÁZATI

Részletesebben

A pályázat azonosító száma:

A pályázat azonosító száma: PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI ADATLAP Pályázó azonosítója: OM: FI: Adószám: PÁLYÁZATI ADATLAP a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2012. évi decentralizált keretének felhasználására, a szakképzés

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr.

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. M E G Á L L A P O D Á S 1. sz melléklet a 3. napiredni ponthoz amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. Vági Márton

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2007. március 13-ai rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyvéből. 2. Napirendi pont: Támogatási szerződés kötése a Soproni Horvátok

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

HATÁROZATOK KÖNYVE 2009. év. A társaság neve: Bács- Szakma Szakképzés- fejlesztési és Szervezési Non- profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt.

HATÁROZATOK KÖNYVE 2009. év. A társaság neve: Bács- Szakma Szakképzés- fejlesztési és Szervezési Non- profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. HATÁROZATOK KÖNYVE 2009. év A társaság neve: Bács- Szakma Szakképzés- fejlesztési és Szervezési Non- profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. A társaság rövidített neve: Bács- Szakma Non- profit Kiemelkedően

Részletesebben

110/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. Fenntartói jog átadása FENNTARTÓI JOG ÁTADÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS

110/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. Fenntartói jog átadása FENNTARTÓI JOG ÁTADÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS 110/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat Fenntartói jog átadása Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégiumra vonatkozó fenntartói

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására

M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására (PANNON Szakképzés Szervezési Társulás és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) A szakképzési hozzájárulásról és a

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. április 04-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. április 04-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 79/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. április 04-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Javaslat

Részletesebben

2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS City College Üzleti Szakképző Közhasznú Társaság 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 4-6. Levelezési cím: 5600 Békéscsaba Dr. Becsey O. u. 42 Telefon: 06/66/640-304, Fax.: 66/640-305 www.citycollege.hu E-mail:

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet

13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI ADATLAP

MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI ADATLAP Pályázó azonosítója: OM: Adószám: MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI ADATLAP a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész terhére, a középfokú zeneművészeti intézmények A pályázat azonosítószáma: (a pályázatot befogadó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 81/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Beszámoló a Ferencvárosi deák Közalapítvány

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megállapodásról 1. előterjesztés száma: 75 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Iktatószám: 23924-1/2016. Előadó: dr. Antal Anikó SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Tárgy: A 2016. évi oktatási

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS City College Üzleti Szakképző Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2300 Ráckeve, Kossuth u. 73. Telefon: 06/66/640 304, Fax.: 66/640 305 www.citycollege.hu E mail: citycoll@gmail.com Adószám:

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 194. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására Amely létrejött egyrészről az Óbudai Egyetem (ÓE) Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Székhely: 1034

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról Segesd Község Önkormányzatának

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete április 21-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete április 21-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (1. számú módosítása egységes szerkezetben)

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (1. számú módosítása egységes szerkezetben) FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (1. számú módosítása egységes szerkezetben) Amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., törzsszám: 733568, adószám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET április 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET április 24-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 70/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. április 24-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Pénzeszköz

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember

Budapest, 2006. szeptember SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2458-2/2006. TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mezőgazdasági technikus diák 160 órás összefüggő szakmai (nyári) gyakorlati képzésére

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mezőgazdasági technikus diák 160 órás összefüggő szakmai (nyári) gyakorlati képzésére EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mezőgazdasági technikus diák 160 órás összefüggő szakmai (nyári) gyakorlati képzésére amely létrejött egyrészről a gyakorlati képzést folytató szervezet Iktatószám:.. Székhelye:

Részletesebben

Oldal 1 / 5 MEGÁLLAPODÁS

Oldal 1 / 5 MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS tőkekivonás alapján teljesítendő kifizetés nem pénzbeli vagyoni juttatással követelés átruházásával történő teljesítéséről, és a követelés engedményezéséről Regionális Fejlesztési Zártkörűen

Részletesebben

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft)

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft) A közgyűlés időpontja: 2008. május 29. Az előterjesztés címe: Előterjesztés alapítványok támogatásáról Ügyiratszám: 61.145/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 21. oldal ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS Tisztelt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány

Részletesebben

1.. 2.. 3.. (1) Az önkormányzat évente, költségvetési rendeletében határozza meg a szervezetek támogatására szolgáló pénzeszközök mértékét.

1.. 2.. 3.. (1) Az önkormányzat évente, költségvetési rendeletében határozza meg a szervezetek támogatására szolgáló pénzeszközök mértékét. Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívülre történő forrás átadásának, illetve államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól.

Részletesebben

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács!

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács! Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 19/2013. E l ő t e r

Részletesebben

KIVONAT. 2. felhatalmazza elnökét a határozat mellékletét képező ellátási szerződés aláírására.

KIVONAT. 2. felhatalmazza elnökét a határozat mellékletét képező ellátási szerződés aláírására. KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2010. december 16-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés Városi Sportcsarnok építéséről - a Viadukt SE támogatási szerződésével összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés Városi Sportcsarnok építéséről - a Viadukt SE támogatási szerződésével összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Városi Sportcsarnok építéséről

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

13/2006. (XII. 27.) SZMM

13/2006. (XII. 27.) SZMM 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

1/5. Szervezet. Iktatás időpontja:...

1/5. Szervezet. Iktatás időpontja:... Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:...

Részletesebben

Egyéb szervezetek normatíva alapú támogatásának folyamata Budapest, 2015. augusztus 26.

Egyéb szervezetek normatíva alapú támogatásának folyamata Budapest, 2015. augusztus 26. Egyéb szervezetek normatíva alapú támogatásának folyamata Budapest, 2015. augusztus 26. Dr. Tellné Horváth Zsuzsanna mb. osztályvezető Témakör 1. Általános tájékoztatás a támogatási rendszerről 2. Az egyéb

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: RÉTSÁGI

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS Széchenyi István Szakképző Iskola Az 5.10. pontja szerint a támogatás kedvezményezettje; illetve az ott oktatott szakmák az 1. sz. mellékletben az iskolánál felsoroltak.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:... 1. melléklet a 21/2015. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP A pályázó szervezet adatai A szervezet megnevezése:....... A szervezet székhelye: A szervezet levelezési címe: A szervezet

Részletesebben

Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki!

Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának ISZIIR nyilvántartási szám:... Tanuló ISZIIR azonosítója:. Kamara tölti ki! Iktatószám:...

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ RÉVFÜLÖPI VITORLÁSKIKÖTŐ LÉTESÍTMÉNY RENDEZVÉNY CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 1.

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI ÁLTALÁNOS OLIMPIAI KÖZPONT DUNAVARSÁNYI EDZŐTÁBOR LÉTESÍTMÉNY

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület február 18-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület február 18-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. február 18-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgár Város Önkormányzata és a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet között létrejött haszonkölcsön szerződés

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: dr. Kovács László ügyvezető igazgató. Tárgy: Javaslat támogatási szerződés jóváhagyására

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: dr. Kovács László ügyvezető igazgató. Tárgy: Javaslat támogatási szerződés jóváhagyására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: dr. Kovács László ügyvezető igazgató Tárgy: Javaslat támogatási szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 152/2012.(VII.20.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának

Részletesebben

DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (X.25.) rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (X.25.) rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (X.25.) rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Dorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. Az utasítás hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. Az utasítás hatálya 12/2011. számú rektori utasítás a fejlesztési megállapodások alapján fogadott szakképzési hozzájárulások szerződéskötéséről, nyilvántartásáról és felhasználásáról A fejlesztési megállapodások keretében

Részletesebben

41/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat

41/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat 41/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat A dr. Marek József Szakközépiskola (Mohács) és a Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium (Mohács) feladatellátásának átadás-átvétele 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

2010. évi fejlesztési támogatás elszámolása. Kitöltési útmutató. A segédprogram letöltése után válassza az adatszolgáltatás készítése ablakot.

2010. évi fejlesztési támogatás elszámolása. Kitöltési útmutató. A segédprogram letöltése után válassza az adatszolgáltatás készítése ablakot. 2010. évi fejlesztési támogatás elszámolása Kitöltési útmutató A segédprogram letöltése után válassza az adatszolgáltatás készítése ablakot. Intézményi adatok felvitele: Besorolás: a legördülő ablak segítségével

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám:1292/2010. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Női és a Férfi Átmeneti Szálló akadálymentesítésére vonatkozó hatósági

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés Támogatási szerződés amely egyrészről Lábatlan Város Önkormányzata (székhelye: 2541. Lábatlan, József A. u. 60. képviseletében: Török István polgármester, Schantzl Edit jegyző, adószám: 15385781-2-11)

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet 2004. május 1. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30.

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet 2004. május 1. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30. MHK adatbázis Jogszabály szöveg 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet 2004. május 1. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30. (C)1992-2001. Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet a Munkaerőpiaci

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 7694/2010. J a v a s l a t a közoktatási intézmények Pedagógusképzések c. pályázatainak támogatására Tisztelt

Részletesebben