Üzembehelyezési feltételek, szerelési információk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzembehelyezési feltételek, szerelési információk"

Átírás

1 HASZNÁLATI- és KEZELÉSI ÚTMUTATÓ G ZKABINOKHOZ

2 Üzembehelyezési feltételek, szerelési információk A bekötés el készítése: Els ként azt kell szemrevételezni, hogy a nagy méret ládába csomagolt termék a beszerelés helyéig szállítható-e? Ott további kérdés, hogy van-e elegend hely a beszerelési munkák elvégzéséhez? Ha ebben nem biztos, kérheti helyszíni felmérésünket. Miel tt üzembe helyezi a terméket, kérjük ellen rizze, hogy minden alkatrészt tartalmaz, nincs-e a kabinon és tartozékain sérülés! A termék beüzemelése után sérüléssel kapcsolatos reklamációt nem fogadunk el! Az eszközt úgy kell beüzemelni, hogy annak kés bbi szervízelése ne járjon bontási munkával! A Cassiopeia termékeket mer leges derékszögben futó sarokra és síkban futó falakra tervezték. Ha a terméket hidromasszázsrendszerrel látták el TILOS a vezetékrendszernél fogva azt mozgatni. Ha nem el lappal szerelik be a kádtestet, biztosítani kell a kés bbiekben felmerül szervízelhet séget, huzathatáson alapuló szell ztetést, mely megakadályozza a párakicsapódás okozta gombásodást. A beüzemelése el tt fontos a termék helyének megfelel el készítése. A falak derékszög és függ be való kiburkolása a termék alatt és mögött is szükséges! Szükséges a fürd szoba természetes szell zésének vagy ventillátoros rendszerrel történ szell ztetésének biztosítása! Víz kiállás: A berendezést a hideg-meleg vezetékre és a szennyvíz lefolyóra hajlékony csövekkel csatlakoztatjuk, ezért elhelyezésüknél csak azt kell figyelembe venni, hogy a kád vagy tálca biztosan takarja, de ne legyen útjában egyetlen szerkezeti egységnek sem. A nyomócsöveknél 2x1/2 -os vízcsatlakozás szükséges, tetszés szerint sarok-, vagy csempeszelepekkel, ami küls menetes. Ezt a vev nek kell a vízvezeték szerel kkel kiépíttetni. A lefolyóhoz 40 -es PVC csonk szükséges, amely a padlózat szintjében tokozva legyen és ne legyen közvetlenül a lefolyó-szelepe alatt. Hasznos, ha van süllyesztett b zelzáró (un. padlóösszefolyó-, vagy Szuez-szifon). Lehet ség szerint a fürd szobában központi lefolyó legyen kiépítve, ugyanis ennek hiányában elhelyezett kabin esetében az esetleges vízszivárgásból adódó károkért a Cassiopeia-Europe Kft. semminem felel sséget nem vállal. A rendszernek a beüzemeléskor üzemképesnek kell lennie! A különböz típusú és méret vízlágyító készülékek rendkívül hasznos kiegészít i lehetnek az Ön vízvezeték rendszerének, mellyel nemcsak fáradtságos munkát, de energiát is megtakaríthat. Gátolja a vízk képz dést, lerakódást, el segítve ezzel a termék megfelel m ködését. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a vízk lerakódás okozta meghibásodásokra a Cassiopeia-Europe KFT. semmiféle felel sséget nem vállal.

3 Elektromos kiállás: A beépített készülék I. érintésvédelmi osztályú, földelend. Hálózati feszültség 230V, 50Hz. A berendezés üzembe helyezését az MSZ 172-1/86; MSZ1600/1-77; MSZ-EN 60335; 2/2002-BM rendeletek figyelembevételével kell elvégezni! A szerelést érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot tanúsító min sít irattal kell a felhasználónak átadni. A felhasználót tájékoztatni kell a készülék biztonságos használatáról, az áram-véd kapcsoló m ködési próbával való ellen rzésér l. Ezek tudomásul vételét a felhasználónak a min sít iraton aláírásával kell igazolnia. A készülék villamos telepítését csak megfelel végzettséggel rendelkez villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatra jogosult villanyszerel végezheti, a vonatkozó érintésvédelmi szabványok /MSZ 1600, MSZ 172/ el írásának betartásával. A készülék bekötése a helyhez kötött telepítési módnak megfelel kivitel legyen, csatlakozó, dugós megoldás TILOS! A készüléket csak fürd szobán kívül, de elérhet magasságban elhelyezett kétsarkú, mindkét pólust min. 3mm érintkez távolsággal megszakító kézi kapcsolású f kapcsolón, valamint 30mA érzékenység áramvéd kapcsolón keresztül kell táplálni TN vagy TT rendszer hálózatról 16A-os biztosítékkal! A kapcsoló ki-be állása jelölve legyen! A kapcsolók és a motor közötti vezeték semmiféle fémburkolatot nem tartalmazhat! A vezetékek keresztmetszete az alkalmazott távolságon 3*2,5 mm MTK kábel kell legyen! A vezetéket víz behatolása ellen védetten, falba beépítve kell elhelyezni úgy, hogy kb. 3 fm-es szakasza toldás nélkül jöjjön ki a falból! A vezetékek bemeneteinél a tömítettségnek meg kell lenni! Az érintésvédelmi el írások betartása nélkül felszerelt termék használata életveszélyes, ezért TILOS! Az elektromos hálózatnak a beüzemeléskor üzemképesnek kell lennie! Ha élvezni akarja a termék elektronikájának CD er sít, illetve telefon funkcióit is, (amennyiben van ilyen szolgáltatása a terméknek) a megfelel vezetékeket szintén ki kell építenie a termék mögötti, szabványos csatlakozások kialakításával. (CD-hez RCA csatlakozás, telefonhoz RJ 11-es aljzat.)

4 A termék összeállítása: Miel tt a kabin összeállítását elkezdené gy z djön meg arról, hogy az elektromos illetve vízkiállások megfelelnek-e az el írásoknak. Következ lépésben ellen rizze, hogy a kádtest vagy zuhanytálca tartószerkezete, lábai szilárdan állnak-e a talajon, amennyiben szükséges állítsa be a kád lábainak magasságát, míg a kell stabilitást el nem éri, valamint ellen rizze le a kádtest vagy tálca szintezését. A hátsó panelek összeállítását (típusonként változhat) mindig a középs elem fel l a szélek felé haladva végezze, ügyelve az illesztések pontosságára. Az elemek összefogatása, valamint a kádtesthez való rögzítése M4 és M6 típusú csavarokkal történik. Üvegelemek szerelésénél fokozottan ügyeljen az egyes darabok illesztésére valamint az üvegekben keletkez feszültségekre. A CASSIOPEIA-EUROPE KFT. semmilyen felel sséget nem vállal a törésb l eredend károkra. Rögzítse a kabin tetejét a hátsó panelekhez, valamint a fels ívhez. A termék összeállítása után végezze el a szükséges tömítések kialakítását SANITER SZILIKON fugázó anyaggal. Miel tt csatlakoztatná a terméket a vízhálózathoz, gy z djön meg róla, hogy a hálózat tartalmaz-e valamiféle szennyez dést, szükség szerint öblítse át a rendszert. Ellen rizze le a nyomócsövek tömítettségét és csatlakoztassa a termék flexibilis csöveit a sarokszelepekhez. Ezt követ en gondoskodjon a szennyvíz elvezet cs (NA40) lefolyó hálózathoz való csatlakozásáról. Mindezek elvégzése után, fokozott biztonsági el írások betartása mellett végezze el a termék elektromos bekötését a vonatkozó érintésvédelmi szabályoknak megfelel en. Az illesztést vízt l védett helyen végezze! Ügyeljen a polaritásokra! Földelje az eszközt és minden bels elektromos egységet, ellen rizze a csatlakozást!

5 A készülék használata: Elfordítható funkcióváltó szelep és vízátváltó gomb: A vízátváltó gomb segítségével, ha azt balra forgatja el, meleg víz, jobb irányban történ elforgatásával pedig hideg víz nyerhet, valamint a kívánt h mérsékletet úgy is elérheti, ha a gombot középs pozícióba állítja. FONTOS: A termék lekapcsolását követ en a vízátváltó gombot állítsa alaphelyzetbe, mellyel leállítja a termék vízfelvételét! Ha a funkcióváltó gombot balról jobbra forgatja, egymás után m ködésbe lép a fúvóka, fels zuhany, kézizuhany és a fürd kád feltölt (ha kádas kivitel az eszköz). Vezérl panel használati útmutató: H fokszabályozó Világítás Hanger szabályzó Ventillátor Csatorna keres Ki- bekapcolás Id zít Csatorna rögzítés Zuhatagfürd Audió funkció Fels masszírozás Csatorna visszahívás Középs masszírozás Telefon Alsó masszírozás Ózon fert tlenítés Váltakozó masszírozás M ködés jelz G zfejleszt Ki- bekapcsolás: A termék be, illetve kikapcsolását végzi. A termék kikapcsolását minden esetben a termék elhagyását követ en hajtsa végre, mivel a termék kikapcsolásakor a g zgenerátorból forró víz távozik, mely égési sérüléseket okozhat! Alsó-, középs -, fels masszírozás: Tolja fel a hideg-meleg vizes csapot, és fordítsa el a szelepet a fúvóka funkcióig! Nyomja meg tetszés szerint a fels, középs és alsó zuhany gombját! A megfelel zuhanyszelep kinyit, majd megjelenik a víz jele a kijelz n a megfelel ikon mellett. Nyomja meg újra a gombot, és a funkció befejez dik.

6 Váltakozó masszírozás: Ha a gombot megnyomja, a fels, középs és alsó zuhany váltakozva fog m ködni 6-6 másodpercen keresztül. Nyomja meg újra a gombot, és a funkció befejez dik. H fokszabályzó: A fülkeh mérséklet beállítására szolgál 30 és 60 fok között, melyet ismételt gomblenyomással szabályozhat. Világítás: Els megnyomásra a fehér neon fény kapcsol be, másodszorra váltakozó fényterápia funkció indul el, harmadik gomb nyomásra fixálhatjuk a kívánt színt, végül lekapcsolhatjuk a világítást. Amennyiben a termék nem fényterápiás, úgy a be- és kikapcsolás funkciót látja el a gomb. Hanger szabályozó: Az audió eszközök hanger szabályozását végezhetjük vele. Ventilátor: A gomb megnyomásával fokozatosan párátlaníthatjuk a termékünket, ismételt gombnyomásra lekapcsolhatjuk a funkciót. Id zít : A g zgenerátor m ködési idejét állíthatjuk be 5 és 60 perc közötti id tartamban. Ha az elindított g zterápiát hamarabb kívánjuk befejezni, azt a g zfejleszt gomb ismételt megnyomásával bármikor megszakíthatjuk. Csatorna keres : Rádióadók megkeresését teszi lehet vé. Az rádióm sorok tiszta hangzásához antenna kiépítése szükséges. Csatorna rögzítés: A megkeresett csatornát a gomb és a bal oldali oszlopban található számok valamelyikének egymást követ megnyomásával rögzíthetjük. Csatorna visszahívás: A keresett csatornát a gomb és a bal oldali oszlopban található számok valamelyikének egymást követ megnyomásával el hívhatjuk. Audió funkció: A gomb megnyomásával bekapcsoljuk a rádió funkciót, ismételt megnyomással pedig a CD funkciót aktiváljuk, míg a harmadszori gombnyomásra lekapcsoljuk a szolgáltatást. Fontos: A CD funkció nem alkalmas léptetésre! Zuhatagfürd : Tolja fel a hideg-meleg vizes csapot, és fordítsa el a szelepet a vezérl megnyomásával élvezhetjük a zuhatagfürd jótékony hatását. funkcióig. A zuhatagfürd gomb Telefon: Amikor hívás érkezik, a hangszóró automatikusan átvált, hogy fogadja a hívást. Ebben az esetben, ha megnyomja a telefon funkció gombot, a mikrofonba tud beszélni. A telefon hangerejét a rádió funkció hanger gombjával tudja beállítani. Ha telefonhívást kezdeményez, el ször nyomja meg a telefon funkció gombot, majd használja a 0-9 gombokat, hogy tárcsázza a kívánt számot. Ezután nyomja meg ismételten a telefon funkció gombot, és a telefonhívás elindul. Amikor a telefonbeszélgetés befejez dik, nyomja meg újra a telefon funkció gombot, hogy az lekapcsoljon, és a rendszer automatikusan átvált rádió vagy cd lejátszás funkcióra. Ózon fert tlenítés: Attól kezdve, hogy a g zkabin állandóan nedves és meleg környezetben van, el segíti az egészségünkre ártalmas baktériumok és vírusok elszaporodását. A hagyományos tisztítási módszer nem megfelel és nem elég hatékony, ezért az Ön által megvásárolt kabin egy fejlett fert tlenít és vírusmentesít rendszerrel rendelkezik, hogy tisztaságot és higiéniát biztosítson. FONTOS! Amikor a fert tlenít rendszert használja, nem szabad a kabin belsejében tartózkodni, valamint be kell annak ajtaját csukni. Ha el ször használja a g zkabint, vagy azt huzamosabb ideje már nem használta, tanácsos az ózon fert tlenít rendszert beindítani. 1. Kapcsolja ki a készüléket az ON/OFF gombbal. 2. Nyomja meg a fert tlenít gombot, melynek hatására egy ikon jelenik meg a képerny n, és elkezd villogni a fert tlenít, ami azt jelenti, hogy a fert tlenít rendszer beindult. 3. Amikor megnyomja a fert tlenít gombot, az ózongenerátor m ködésbe lép, és 10 percen keresztül adagolja az ózont, majd automatikusan lekapcsol. 4. Miután az ózongenerátor lekapcsolt, nyomja meg a ventilátor gombot, és hagyja 10 percen keresztül nyitva a kabin ajtaját. A teljes fert tlenít folyamat befejez dött. G zfejleszt : A gomb megnyomására elindul a g zgenerátor, mely h fokszabályzó által beállított h mérsékletre f ti fel a kabint. Ismételt gombnyomásra a funkció leáll. Az aromatartóban elhelyezett kamilla stb., együttes hatása kedvez hatást gyakorolhat testünkre. Egyéb funkciók: Lábmasszázs: Forgassa el a funkcióváltó szelepet lábmasszázs pozícióba, majd a víz átváltó gomb segítségével állítsa be a kívánt h mérsékletet. A lábmasszázs fúvókája elkezd vizet spriccelni. Mozgassa a lábát a masszírozón, melynek segítségével élvezheti annak egészségmeg rz hatását.

7 Többfunkciós kézizuhany: A kézizuhany fejének elforgatásával szabályozhatjuk a víz folyásának er sségét, módját. Masszázskád funkció: (amennyiben a termék káddal kombinált típus) Fontos, hogy a kád vízszintjének a fúvókák felett kell lennie! A szivattyút víz nélkül m ködtetni TILOS! Indításgátlóval csak a szenzoros automatikával ellátott kádak vannak felszerelve. Indításhoz a pneumatikus indítógombot egy határozott mozdulattal nyomjuk meg, melynek hatására a hidromotor elindul, ismételt megnyomásra leáll. A leveg szabályozó gomb jobbra vagy balra történ elforgatásával tudjuk a leveg mennyiségét, a masszázs intenzitását fokozatmentesen szabályozni a vízáramban. Távirányító, oszlopvezérl : (amennyiben a termék rendelkezik ezzel a felszereltséggel) Ha a kabin áram alatt van, a kabint irányíthatjuk a távszabályzóval, illetve oszlopvezérl vel. Az eszközökön lév gombok ikonjai és funkciói megegyeznek a vezérl pult azonos gombjával. Biztonsági el írások! A termék használata el tt minden esetben kérje ki orvosa szakvéleményét, jóváhagyását! Különösen komoly odafigyelést kérünk szív- és érrendszeri, légz szervi, klausztrofóbiás, allergiás és epilepsziás betegek esetében! Gyermekek a terméket önállóan, feln tt felügyelete nélkül NEM használhatják! A g zgenerátor használata során ügyeljen arra, hogy a g zbeöml nyílás közvetlen közelébe forró leveg található, mely égési sérüléseket okozhat! A termék kikapcsolását minden esetben a termék elhagyását követ en hajtsa végre, mivel a termék kikapcsolásakor a g zgenerátorból forró víz távozik a kabintestbe, mely égési sérüléseket okozhat! Amikor a fert tlenít rendszert használja, nem szabad a kabin belsejében tartózkodni, valamint be kell annak ajtaját csukni. A fert tlenítést követ en szükséges a fürd szobát természetes úton szell ztetni, ezzel biztosítva az ózonfert tlenít használata során keletkezett kellemetlen szag távozását! A termék bármilyen vízszivárgása esetén els lépésként zárja el a vizet a kabin mögött található sarokszelep segítségével, majd értesítse márkaszervizünket! A termék bármilyen elektromos egységének rendellenes m ködése esetén azonnal kapcsolja ki a terméket, majd értesítse márkaszervizünket! Tisztítás és karbantartás Mindennapos használat során a g zkabint normális folyékony tisztítószerekkel és puha törl kend vel kezeljük, ügyelve arra, hogy ne használjunk aceton vagy ammónia tartalmú anyagokat. A vízkövet lágy ruhával és gyenge savat tartalmazó vegyszerekkel tüntethetjük el, mint pl. citromlé vagy ecet, ezeket célszer kissé felmelegíteni. Ha idegen anyagok, pl. hajszálak tömítenék el a g zszelepet vagy az ózonnyílást, azonnal távolítsuk el! Ne tisztítsa a terméket durva, érdes tárgyakkal vagy oldószer tartalmú anyagokkal. Ne üsse és karcolja a felületet nehéz vagy éles tárgyakkal. A termék fert tlenítését manuálisan kell elvégezni az alábbiak szerint: a kádat feltöltjük vízzel úgy, hogy a vízszint a fúvókák felett legyen kb. 5cm-re vagy szenzoros érzékel kig, felszereltségt l függ en. Ezután hozzáadjuk a fert tlenít szert, majd elindítjuk a hidromotort, mint fürdéskor. Pár perces járatás után leállítjuk a motort, majd a kád vizét leeresztjük. Rendszerese vizsgálja meg a bels csöveket, lefolyócsöveket, töml ket, hogy nem sérültek vagy lyukasak illetve, hogy a csatornák is rendben vannak-e! Ha a kabint sokáig nem használjuk, száraz és jól szell z helyen tároljuk. Zárjuk el a vízvezetéket és helyezzük áramon kívül! A CASSIOPEIA G ZKABINOK KIZÁRÓLAGOS IMPORT RE ÉS GYÁRI KÉPVISEL JE: A CASSIOPEIA- EUROPE KFT BUDAPEST, PORCELÁN U. 3. (00-36) Épít ipari m szaki engedély száma: A-263/2003

HG654320NM. www.preciz.hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HG654320NM. www.preciz.hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HG654320NM www.preciz.hu HU GÁZF Z LAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU 2 www.preciz.hu AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy készülékünk kifogástalan teljesítményével

Részletesebben

DOMIproject F 24. Megfelel ségi nyilatkozat. A Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

DOMIproject F 24. Megfelel ségi nyilatkozat. A Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. használati utasítás a

Részletesebben

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati utasítás

Részletesebben

PLAZMA TV. Kezelési útmutató

PLAZMA TV. Kezelési útmutató PLAZMA TV Kezelési útmutató Kérjük, nagyon figyelmesen olvassa el az útmutatót, miel tt használni kezdené a monitort Ne dobja ki az útmutatót, mert el fordulhat, hogy szüksége lesz rá. Jegyezze fel a monitor

Részletesebben

Automata digitális vérnyomásmér M2-es modell Használati útmutató

Automata digitális vérnyomásmér M2-es modell Használati útmutató Automata digitális vérnyomásmér M2-es modell Használati útmutató HU IM-HEM-7119-E(V)-01-08/2011 Tartalom A készülék használatba vétele el tt Bevezetés... 3 Fontos biztonsági el írások...4 1. Áttekintés...7

Részletesebben

Tartalom. FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK: hasznos információkat tartalmaznak a kosarak, a szórókarok, a tartályok és sz r k használatáról.

Tartalom. FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK: hasznos információkat tartalmaznak a kosarak, a szórókarok, a tartályok és sz r k használatáról. Tartalom 1. Biztonsági és mködtetési utasítások 76 2. Üzembe helyezés és csatlakoztatás 79 3. Mködtetési utasítások 82 4. Tisztítás és karbantartás 93 Köszönjük, hogy termékünket választotta. Javasoljuk,

Részletesebben

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás HU IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Tartalom A készülék használata el tt Bevezetés...3 Fontos biztonsági el írások...4 1. Áttekintés...6 2.

Részletesebben

Használati útmutató Cikkszám: 0655 DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS MÉR KÉSZÜLÉK

Használati útmutató Cikkszám: 0655 DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS MÉR KÉSZÜLÉK DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS MÉR KÉSZÜLÉK HU Használati útmutató Cikkszám: 0655 Importőr/Importeur: EverFlourish Europe GmbH Robert-Koch-Str. 4, D-66299 Friedrichsthal Származási hely: Kína Made in China TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

W2453V. Felhasználói útmutató. Atermék használata el tt kérjük, olvassa át a következ Fontos

W2453V. Felhasználói útmutató. Atermék használata el tt kérjük, olvassa át a következ Fontos Felhasználói útmutató W2453V Atermék használata el tt kérjük, olvassa át a következ Fontos biztonsági óvintézkedéseket. A jöv beli tájékozódás céljából tartsa a Felhasználói útmutatót (CD) elérhet helyen.

Részletesebben

XXX CPTDI IPNF DPN XFMDPNF.PTPHBU HÎQ

XXX CPTDI IPNF DPN XFMDPNF.PTPHBU HÎQ SP... hu Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I Használati útmutató figyelmeztetések HU VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I *1.036116ITA* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét

Részletesebben

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU*

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Használati útmutató HU VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét és biztonságát szolgálni.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG5600 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628928

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG5600 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628928 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EKG5600. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Konyhabútor Beépítés és használat K1G21S/HU. Használati útmutató

Konyhabútor Beépítés és használat K1G21S/HU. Használati útmutató Konyhabútor Beépítés és használat K1G21S/HU Gáz sütõvel és gáz grillel rendelkezõ tûzhely Használati útmutató Biztonsági utasítások A készülék teljesítõképességének és biztonságának megtartásának érdekében

Részletesebben

HYDROPOOL. Öntisztító Masszázsmedence Használati Útmutató

HYDROPOOL. Öntisztító Masszázsmedence Használati Útmutató 2007 HYDROPOOL Öntisztító Masszázsmedence Használati Útmutató TARTALOM Beköszöntő... 3 Fontos egészségügyi figyelmeztetések Figyelmeztetés!... 4 Hipertermia... 4 A megfelelő hely kiválasztása Beltéri elhelyezés...

Részletesebben

Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 200/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180752

Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 200/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180752 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató VAILLANT VU/VUW HU 200/2-5. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv HU

Felhasználói kézikönyv HU electrolux 1 Felhasználói kézikönyv HU Beépített gázsütő EOG 21301 electrolux 3 Üdvözöljük az Electrolux világában! Köszönjük, hogy az Electrolux ezen első osztályú termékét választotta, amely reményeink

Részletesebben

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KOMBI FALI GÁZKAZÁN RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KEZELÉSI -, SZERELÉSI ÚTMUTATÓ, KARBANTARTÁS, ELLENİRZÉS Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556

Részletesebben

www.markabolt.hu használati útmutató Mosógép EWH 127310 W

www.markabolt.hu használati útmutató Mosógép EWH 127310 W használati útmutató Mosógép EWH 127310 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com címen Tartalomjegyzék Biztonsági információk Termékleírás Kezelőpanel

Részletesebben

Használati útmutató Hűtő - fagyasztó. www.markabolt.hu S93820CMX2

Használati útmutató Hűtő - fagyasztó. www.markabolt.hu S93820CMX2 HU Használati útmutató Hűtő - fagyasztó S93820CMX2 2 www.aeg.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...6 4. MŰKÖDÉS... 7 5. NAPI HASZNÁLAT...8 6. HASZNOS

Részletesebben

használati útmutató kullanma kılavuzu

használati útmutató kullanma kılavuzu használati útmutató kullanma kılavuzu Mosógép Çamaşır Makinesi EWF 129442 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com címen TARTALOMJEGYZÉK Biztonsági

Részletesebben

IST 03 C 489-01 ANTEA CONDENSING HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C 489-01 ANTEA CONDENSING HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C 489-01 ANTEA CONDENSING HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

Osztott rendszerű légkondicionáló Kezelési útmutató NORD légkondicionálók

Osztott rendszerű légkondicionáló Kezelési útmutató NORD légkondicionálók Osztott rendszerű légkondicionáló Kezelési útmutató NORD légkondicionálók Köszönjük,hogy a NORD lakás légkondicionáló berendezéseinket választotta, kérjük használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kezelési

Részletesebben

NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ

NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ Tisztelt Vásárló! termékünk megvásárlásával Ön a termékcsalád új, modern, kombinált üzemű tűzhely tulajdonosa lett. Kívánjuk, hogy a készülék minél jobb szolgálatot tegyen Önnek. Kérjük részletesen tanulmányozza

Részletesebben

Légkondicionáló. képzelje el el a a lehetőségeket. Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt. Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.

Légkondicionáló. képzelje el el a a lehetőségeket. Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt. Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt. AR FSSSBWK ARHSF sorozat AR FSSSCUR ARHSS sorozat Légkondicionáló Felhasználói használati és telepítési útmutató útmutató Az útmutató 100%-ban újrahasznosított papírból készult. képzelje el el a a lehetőségeket

Részletesebben

ETM/V 214-325. Használati utasítás 09.11 - 11.14

ETM/V 214-325. Használati utasítás 09.11 - 11.14 ETM/V 214-325 09.11 - Használati utasítás U 51198792 11.14 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Sokkoló h t 4400010 használati útmutató. Olvassa el, és a készülék közelében rizze meg jelen használati útmutatót.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Sokkoló h t 4400010 használati útmutató. Olvassa el, és a készülék közelében rizze meg jelen használati útmutatót. . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Sokkoló h t 4400010 használati útmutató Sokkoló h t Miel tt a készüléket üzembe helyezné, figyelmesen olvassa el jelen használati útmutatót. Olvassa el, és a készülék közelében rizze

Részletesebben

SZERELÉSI UTASÍTÁS. 8302 Steam SCANDINAVIA LOW Steam. Modell: 1000 1000 2150 mm

SZERELÉSI UTASÍTÁS. 8302 Steam SCANDINAVIA LOW Steam. Modell: 1000 1000 2150 mm SZERELÉSI UTASÍTÁS Modell: Méret: 8302 Steam SCANDINAVIA LOW Steam 1000 1000 2150 mm INSTALLÁLÁS Figyelem!!! A termék megvásárlásakor és a beszerelés előtt gondosan ellenőrizzük, hogy nem keletkezett-e

Részletesebben

ALKON 09. Használati útmutató a TELEPÍTÕ és KARBANTARTÓ részére. kondenzációs gázkazánok

ALKON 09. Használati útmutató a TELEPÍTÕ és KARBANTARTÓ részére. kondenzációs gázkazánok ALKON 09 kondenzációs gázkazánok R 12 fûtõ R 18 fûtõ C 18 combi R 24 fûtõ C 24 combi A combi kazán használható csakfûtõkazánként is! Sõt, a combira csatlakoztatható egy üres HMV tároló is! 00333178 2.

Részletesebben

TRACON ANDROID TABLET. Felhasználói kézikönyv

TRACON ANDROID TABLET. Felhasználói kézikönyv TRACON ANDROID TABLET Felhasználói kézikönyv Köszönjük, hogy a TRACON Tablet-jét használja! Els dleges célunk az volt, hogy a Tracon Electric termékkatalógusát, céginformációkat a legkönnyebben elérhet

Részletesebben