E g y b e s z e r k e s z t e t t k é r d é s b a n k. (közzétételi változat) Tartalom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E g y b e s z e r k e s z t e t t k é r d é s b a n k. (közzétételi változat) Tartalom"

Átírás

1 iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: március 1.-től E g y b e s z e r k e s z t e t t k é r d é s b a n k (közzétételi változat) Tartalom I. Vizsgatárgy: Pénzügyi és biztosítási piac szereplői... 4 ) Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik Pénzügyi piac fogalma Pénzügyi közvetítőrendszer intézményei (hitelintézet, szakosított hitelintézet, hitelszövetkezet, pénzügyi vállalkozás, biztosítók, befektetési szolgáltatók, befektetési alapkezelők) Kétszintű bankrendszer fogalma (Magyar Nemzeti ank, kereskedelmi bankok), a jegybank és a kereskedelmi bankok feladatai és szolgáltatásai Értékpapír fogalma, fajtái Tőzsde fogalma és szerepe bankszerűen működő pénzintézetek tevékenységei (takarékszövetkezetek, szakosított hitelintézetek) Pénztári szolgáltatások csoportosítása és fő szolgáltatásai (önkéntes egészségpénztár, magánnyugdíjpénztár (kötelező), önkéntes nyugdíjpénztár) Eltérés és kapcsolódás a banki, a befektetési, a pénztári és a biztosítói szektor és szolgáltatásai között ) iztosítási piac szereplői (a it. vonatkozó szabályai) iztosítók szervezeti formái és értékesítési csatornái iztosításközvetítői tevékenység formái (függő biztosításközvetítő, független biztosításközvetítő, többes ügynök, alkusz) iztosításközvetítők piacra lépésének feltételei és működésük főbb szabályai (regisztrációs követelmény, a végzettségre/szakképesítésre/képesítésre vonatkozó követelmények, jogkör, kötelezettség) iztosításközvetítők általános tájékoztatási kötelezettsége Szakmai szövetségek tevékenysége, célja, feladatköre (MISZ tevékenysége, célja, feladatköre, Etikai kódex, Kártalanítási Számla, FMSZ, MISZ tevékenysége, célja) ) biztosítási piac működését érintő hatóságok és egyéb szervezetek Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének főbb feladatai, jogkörei (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének biztosításközvetítőkre vonatkozó ajánlásai, útmutatói)

2 iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: március 1.-től 2. Gazdasági Versenyhivatal (a biztosítást érintő versenyszabályok lényege) datvédelmi iztos Hivatala, tevékenységei (a biztosítási szektorra vonatkozó adatvédelemmel kapcsolatos szabályok) iztosítási titok és személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és megakadályozására vonatkozó jogszabály békéltető testület feladata, jogköre Fogyasztóvédelem, az esetleges jogsérelem orvoslásának lehetőségei II. Vizsgatárgy: iztosításszakmai alapfogalmak Veszély, bizonytalanság, kockázat fogalma Kár, kártérítés, kármegelőzés, kárenyhítés, kárkiegyenlítés fogalma Kockázatkezelési módszerek (elkerülés, megelőzés, áthárítás, megtartás) kockázatviselés, öngondoskodás Veszélyközösség fogalma iztosíthatóság feltételei biztosítás fogalma iztosítók kockázatmegosztási programjai (hazai, nemzetközi) (Viszontbiztosítás fogalma, Együttbiztosítás fogalma, Pool fogalma, Fronting fogalma) iztosítási ág, ágazat, termék fogalma lapbiztosítás, kiegészítő biztosítás fogalma iztosítási igény felmérése, dokumentálása Összeg-, kárbiztosítás fogalma, a kárrendezés, a kárrendezés menete és dokumentálása (belső és kiszervezett) iztosítási díj elemei és funkciói Engedmények, pótdíjak fajtái Pénzforgalommal kapcsolatos szabályok (átvett díj kezelése) iztosítástechnikai tartalékok, a tartalékok fogalma, szerepe és fajtái Pénzügyi matematikai alapműveletek (kamat, kamatos kamat fogalma; jelenérték fogalma; jövőérték fogalma; belső megtérülési ráta fogalma) III. Vizsgatárgy: iztosítási szerződésjog ) Általános szabályok iztosítási szerződés fogalma

3 iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: március 1.-től 2. iztosítási szerződések alapelvei biztosítási szerződés szereplői biztosítási szerződés megkötése felek egyes kötelezettségei a szerződés megkötése előtt és fennállása alatt iztosítási szerződés módosítása biztosítási szerződés megszűnése biztosító törvényi engedményesi joga és visszakövetelési joga (regressz) ) z egyes biztosítási típusokra vonatkozó polgári jogi szabályok Vagyonbiztosítás Felelősségbiztosítás Életbiztosítás alesetbiztosítás IV. Vizsgatárgy: Független biztosításközvetítői alapismeretek it. a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről független biztosításközvetítő felelőssége és a felelősségbiztosítási szerződés minimális tartalmi követelményei datkezelés, adatok kiadhatósága, különös tekintettel a különböző biztosítók közötti információáramlás tilalmára pénzkezelés független biztosításközvetítőkre vonatkozó eltérő szabályai Meglevő szerződések összehasonlítása a piacon hozzáférhető aktuális lehetőségekkel lkuszok szerepe a kárrendezésben Termékek bemutatása, összehasonlítása, kapcsolódási pontjai

4 iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: március 1.-től I. Vizsgatárgy: Pénzügyi és biztosítási piac szereplői ) Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1. Pénzügyi piac fogalma 1 z alábbiak közül mely tényezők hatnak a kötvények árfolyamára? a vállalat vezérigazgatójának utasítása a piaci kamatláb változása a kötvényben meghatározott feltételek 2 z alábbi típusú portfoliók közül melyik jár a legmagasabb kockázattal? a kiegyensúlyozott portfolió a klasszikus portfolió a növekedési portfolió 3 z alábbi befektetési lehetőségek közül melyek tartoznak az ún. pénzügyi eszközök közé? az értékpapírok az ékszerek az ingatlanok 4 Hosszú távon az alábbiak közül milyen típusú befektetés várható hozama lehet nagyobb? a bankbetété az államkötvényé a részvényé 5 z alábbiak közül - az általános megítélés szerint - melyik tekinthető a legkockázatosabb befektetésnek? az állampapír befektetési alap a döntően részvényekbe fektető befektetési alap a vállalati kötvényekbe fektető befektetési alap 6 z alábbi meghatározások közül melyik IGZ az ún. pénzügyi piac fogalmára? 4

5 iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: március 1.-től pénzügyi piac a pénz előállításának helyszíne. pénzügyi piac a pénz cseréjének helyszíne. pénzügyi piac a megtakarítások keletkezésének helyszíne. 7 Ha a különböző befektetési lehetőségeket a várható hozam szempontjából növekvő sorrendbe állítjuk, az alábbiak közül melyik a jó felsorolás? részvény, kincstárjegy, bankbetét vállalati kötvény, államkötvény, bankbetét, részvény bankszámla követelés, államkötvény, vállalati kötvény, részvény 8 Kérem, válassza ki az alábbiak közül a befektetési jegy nettó eszközértéke kiszámításának módját! a portfólió eszközértéke a befektetési alapot terhelő összes kötelezettség a portfólió eszközértéke + a befektetési alapot terhelő összes kötelezettség a portfólió eszközértéke + a befektetési alap összes követelése 9 z alábbiak közül mit tekintünk a pénzügyi piac feladatának? megtakarítások felhasználói és a megtakarítók közötti csere közvetítését. z áruk és szolgáltatások felhasználók közötti elosztását. direkt gazdaságirányítási rendszer működtetését. 10 z alábbi típusú portfóliók közül melyiket tekintik a legkevésbé kockázatosnak? a kiegyensúlyozott portfólió a klasszikus portfólió a növekedési portfólió 11 Kérem, válassza ki az alábbiak közül a befektetési alap hozamát! z alap tőkenövekményének azon része, amit a befektetési alapkezelő a kezelési szabályzat szerint a befektetési jegy tulajdonosok számára kifizetni köteles. z alap tőkenövekményének azon fix része, amit a befektetési alapkezelő a forgalmazók részére a tőkepiacról szóló évi XX. törvény (Tpt.) szerint kifizetni köteles. z alap tőkenövekményének azon része, amit a befektetési alapkezelő a letétkezelő részére kifizetni köteles. 12 Mit értünk portfóliókezelés alatt? a kockázatszétterítést 5

6 iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: március 1.-től a kockázat porlasztását befektetési csomag létrehozását különböző pénzügyi eszközökből 13 Kérem, válassza ki az alábbiak közül a befektetési jegy tulajdonosát megillető jogokat! befektetési alap hozamából való részesedés. z alapkezelőtől napi tájékoztatás kérése. z alapkezelő felszámolása esetén extra hozam követelése. 14 z alábbiak közül melyikre hat közvetlenül a jegybanki alapkamat változása? a lekötött bankbetét kamatlábára az államkötvény árfolyamára a részvény osztalékára 15 z alábbi befektetési lehetőségek közül melyik tartozik a polgári jog szempontjából a vagyontárgyak közé? a bankszámla a biztosítási szerződés az ingatlan 16 Mikor jött létre Magyarországon az állampapírok ún. elsődleges forgalmazói rendszere? Közvetlenül a rendszerváltás után, januárjában januárjában. udapesti Értéktőzsde alapítását követő 2. negyedévben. 17 z általános szabályok szerint milyen időtávban gondolkodjon az, aki részvényekbe fektet? Minél rövidebb időben, lehetőleg pár napban. Mivel a középtávú befektetésnél lehet a legnagyobb a hozam, így 1-5 éves időtávban. Hosszú távú befektetéseknél érdemes részvényekbe fektetni. 18 z alábbiak közül melyik piac teszi lehetővé a befektetők tulajdonában lévő, korábban kibocsátott értékpapírok adásvételét? a másodlagos értékpapírpiac az elsődleges értékpapírpiac a Közös Piac 19 z alábbiak közül mi a pénzügyi piac feladata? 6

7 iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: március 1.-től pénzügyi piac feladata a gazdaságban keletkező szabad pénzeszközök eljuttatása a felhasználókhoz. pénzügyi piac feladata a mezőgazdaságban keletkező megtakarított pénzeszközök eljuttatása a felhasználókhoz. pénzügyi piac feladata a pénzügyi szektorban keletkező megtakarítások eljuttatása a felhasználókhoz. 20 Mit tekintenek a részvénybefektetések előnyének? jelentős kockázattal jár fix kamatjövedelmet biztosít hosszabb távon magasabb hozam realizálható 21 z adózással, a tartalékolással és a befektetésekkel kapcsolatos kérdésekben az alábbiak közül melyik jogterület szabályai a mérvadók? pénzügyi jog Polgári Törvénykönyv társasági jog 22 Minek nevezik azt a csomag -ot (eredetileg tárcá -t), amit az egyes befektetők által birtokolt különböző típusú (kockázatú, hozamú stb.) értékpapírokból és más pénzügyi eszközökből állítanak össze? portfólió tőzsdeindex díjtartalék 23 z alábbiak közül kik tartoznak a gazdaság alapvető nagy szereplői közé? a lakosság (háztartások) a vállalatok vagy más néven üzleti szektor mindkettő 24 pénzügyi piac elsődleges feladata: gazdaságban keletkező szabad pénzeszközök (szélesebb értelemben vett megtakarítások), tőkék eljuttatása a felhasználókhoz. gazdaságban keletkező szabad pénzeszközök (szélesebb értelemben vett megtakarítások), tőkék eljuttatása a bankokhoz, biztosítókhoz gazdaságban keletkező szabad pénzeszközök (szélesebb értelemben vett megtakarítások), tőkék eljuttatása a lakossághoz. 7

8 iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: március 1.-től 25 Melyik szektorban bevételek az adók? állami szektorban lakossági szektorban vállalati szektorban 26 Mit fejez ki az ún. pozitív reálkamat? ténylegesen kifizetett kamat nagyságát. felkamatoztatott összeg vásárlóerejének a növekedését. nominál kamat és az infláció különbségét 27 z alábbiak közül mivel lehet leginkább csökkenteni a befektetés kockázatát? zzal, ha csak egyfajta részvényt vásárolunk. zzal, ha csak államkötvényt vásárolunk. efektetési jegyet vásárolunk 28 Mit jelent a likviditás? D kintlévőség elszámolás elszámolhatóság azonnali fizetőképesség 29 gazdaság szereplőit három nagy csoportba oszthatjuk: a lakosságra, a vállalatokra vagy más néven üzleti szektorra és az államra. igaz hamis 30 Mit értünk a pénzügyi matematikában tőkén? zt a pénzmennyiséget, amit időszakonként a hitelintézet a hozzá betett, felhalmozott pénz után fizet, mint annak használati díját. Százalékban kifejezett pénzmennyiséget a kamathoz képest időszakonként, általában évente. zt a pénzmennyiséget, amelyet a tulajdonos másra (általában egy hitelintézetre) bízott, hogy forgassa és kamatoztassa. 31 z OT (over-the- counter) piac. 8

9 iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: március 1.-től szervezett tőkepiac nem illetve kis mértékben szabályozott piac az árutőzsde 32 z értékpapírpiacnak és a pénzpiacnak nincsen közös eleme. Igaz Hamis 33 Mi NEM jellemzi az állami, társadalombiztosítási rendszert az alábbiak közül? a felek szabad döntésén alapul közjogi, társadalmi kategória írásbeliség nem kötelező 34 felsoroltak közül melyik NEM tartozik az egyéni öngondoskodás formái közé? önkéntes nyugdíjpénztári tagság üzleti biztosítások állami nyugdíjrendszer 35 Mi jellemzi az állami, társadalombiztosítási rendszert az alábbiakban felsoroltak közül? törvényileg kötelező, nincs írásbeliség pénzügyi szemléletű, a nyereségorientáltság dominál szerződéssel, vagy tagsági viszony alapján jön létre 36 Melyik fogalom NEM tartozik a társadalombiztosítás jellemzői közé? az írásbeliség kötelező szociális célú törvényileg kötelező 37 Mi a diverzifikáció? befektetendő pénz megosztása többféle befektetési forma között. portfolió hozamának növelése. részvénysúlyos befektetés kötvénysúlyos befektetésbe való átirányítása. 38 tőzsdei kereskedelem során a spekulánsok ténylegesen meg akarják szerezni a szerződésben szereplő termékeket, árukat. 9

10 iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: március 1.-től Igaz Hamis 39 Melyik az a gazdasági szereplő, aki legfőbb hitelfelvevőként jelenik meg az értékpapírpiacon? külföld háztartások állam 40 nettó hozamráta a költségekkel csökkentett, befektetett tőkén felüli pénzbevétel a befektetett tőke százalékában kifejezve. Igaz Hamis 2. Pénzügyi közvetítőrendszer intézményei (hitelintézet, szakosított hitelintézet, hitelszövetkezet, pénzügyi vállalkozás, biztosítók, befektetési szolgáltatók, befektetési alapkezelők) 1 befektetési alapkezelő az alábbiak közül mely tevékenységet végzi a tőkepiacról szóló évi XX. törvény (Tpt.) alapján? befektetési alap tulajdonában lévő értékpapírok letéti őrzését, kezelését végzi, megállapítja a nettó eszközértéket, továbbá vezeti az alap bankszámláját és értékpapírszámláját. befektetési döntések meghozatalában nyújt segítséget tanácsadóként. efektetési döntéseket hoz, befekteti a befektetési alap vagyonát a törvénynek és az alapkezelési szabályzatnak megfelelően. 2 Kérem, válassza ki az alábbiak közül a bank minimális tőkekövetelményét! tevékenységi körtől függ. 2 milliárd forint. 1 milliárd forint. 3 z alábbiak közül melyik NEM a pénzügyi közvetítőrendszer szereplője? a bankrendszer a biztosítók az állam 10

11 iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: március 1.-től 4 z alábbiak közül melyek a hitelintézetek fajtái? bankok, szakosított hitelintézetek, szövetkezeti hitelintézetek bankok, biztosítótársaságok, szakosított hitelintézetek, takarékszövetkezetek központi bank, kereskedelmi bankok, biztosítótársaságok 5 z alábbiak közül melyik állítás NEM igaz az intézményi befektetőkre? kockázatmegosztás. nagy volumen. z, hogy kizárólag részvénytársasági formában működhetnek. 6 Milyen összefüggést lát az alábbiak közül egy befektetésnél a hozam és a kockázat között? az alacsonyabb kockázat általában alacsonyabb hozamot eredményez minél alacsonyabb a kockázat, annál magasabb a hozam-elvárás semmilyen összefüggés sincs 7 efektetési szolgáltatási tevékenység és kiegészítő szolgáltatás végzéséhez szükséges-e a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélye? Igen, minden esetben. Nem. Igen, kivéve, ha erre a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete egyedi felmentést ad. 8 efektetési szolgáltatási tevékenységet, ha törvény eltérően nem rendelkezik végezhet-e befektetési vállalkozáson és hitelintézeten, bizonyos tevékenységek tekintetében a befektetési alapkezelőn kívül más piaci szereplő? Igen, bárki. Nem. Igen, a biztosítók. 9 befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi XXXVIII. törvény (szt.) értelmében befektetési szolgáltatási tevékenységnek minősül-e a rendszeres gazdasági tevékenység keretében, pénzügyi eszközre vonatkozóan végzett portfólió-kezelés? Igen. Nem. Nem, kivéve, ha azt hitelintézet végzi. 11

12 iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: március 1.-től 10 z alábbi megállapítások közül melyiket tekintik általában IGZNK a kötvényekbe fektető befektetési alapokra? kötvényekbe fektető befektetési alapok kockázatos befektetések. kötvényekbe fektető befektetési alapok kockázatmentes befektetések. kötvényekbe fektető befektetési alapok relatíve biztonságos befektetések. 11 befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi XXXVIII. törvény (szt.) értelmében befektetési szolgáltatási tevékenységnek illetve kiegészítő szolgáltatásnak minősül-e a rendszeres gazdasági tevékenység keretében, pénzügyi eszközre vonatkozóan végzett befektetési hitel nyújtása? Igen. Nem. Nem, kivéve, ha hitelintézet végzi. 12 z alábbiak közül a bank mely tevékenységeit nevezzük ún. passzív műveleteknek? a hitelnyújtást a betétgyűjtést a számlavezetést 13 pénzügyi közvetítőrendszert alapvetően a következő szereplők alkotják: pénzügyi intézmények ( bankok); efektetési szolgáltatók (tőkepiac); iztosítók; Nyugdíj- és egészségpénztárak. a pénzügyi vállalkozások (Pl.: gépjármű finanszírozók) efektetési szolgáltatók (tőkepiac). efektetési szolgáltatók (tőkepiac); iztosítók; Nyugdíj- és egészségpénztárak. 14 Mi a pénzügyi közvetítőrendszer feladata? összehangolja a legkülönfélébb elvárásokat, melyek a hozammal kapcsolatosak. a megtakarítók, és az állam közötti kapcsolatot adja hozzá. a gazdaságban felhalmozódó pénzfeleslegeket oda közvetíti, ahol a gazdaság növekedéséhez felhasználásukra szükség van. 15 Melyik NEM a pénzügyi közvetítőrendszer szereplője? nyugdíjpénztár termelőszektor lízingtársaság 12

13 iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: március 1.-től 16 Mi a pénzügyi közvetítőrendszer feladata? segítse a felek egymásra találását, összehangolja a legkülönfélébb elvárásokat, melyek a hozammal, kockázattal, futamidővel kapcsolatosak. segítse a felek egymásra találását. összehangolja a legkülönfélébb elvárásokat, melyek a hozammal kapcsolatosak. 17 Mi a pénzügyi közvetítőrendszer alapvető tevékenysége? a lakosságnál fellelhető szabad pénzeszközöket áramoltatják egyik szereplőtől a másikig. a lakosságnál fellelhető szabad pénzeszközöket áramoltatják egyik banktól a másikig. a gazdaságban fellelhető szabad pénzeszközöket áramoltatják egyik szereplőtől a másikig. 18 Kérem, válassza ki a bank fogalmát az alábbiak közül! bank fogalmába beletartozik minden kereskedelmi bank és a Magyar Nemzeti ank. bank pénzügyi vállalkozás, mely a pénzügyi szolgáltatások teljes körének felét végezheti. bank az a hitelintézet, amely a saját tőkéjét meghaladó mértékben gyűjt betétet és más visszafizetendő pénzeszközt a nyilvánosságtól, hitelt és pénzkölcsönt nyújt, illetve pénzforgalmi szolgáltatások nyújtását végzi. 19 Mi a pénzügyi közvetítőrendszer hozzáadott értéke? a gazdaságban felhalmozott pénzfeleslegeket oda közvetíti, ahol a gazdaság növekedéséhez a felhasználásukra szükség van. nincs hozzáadott értéke a pénzügyi folyamatokhoz, mivel az állam szerepe a domináns ebben. a pénzügyi rendszer csak a haszonra törekszik és nem a pénz áramoltatására. 20 pénzügyi közvetítőrendszer egyik szereplője a biztosító. igaz hamis 21 pénzügyi közvetítő intézmények és a befektetők közötti kapcsolat fontos szereplője az állam. a pénzügyi tanácsadók. a reklámok. 22 Mi szolgálja a befektetők visszafizetési biztonságát a befektetési alapok esetében? 13

14 iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: március 1.-től Nincs biztonság a befektetési alapok esetében sem. letétkezelő felügyeli a meglévő vagyont és tájékoztatást ad az alap piaci értékéről. z állam vállal garanciát a befektetési alapok biztonságáért. 23 Melyik állítás hamis? befektetési alapok egyik csoportját képezik az ingatlanalapok. z alapkezelő vállalja a befektetési alap megszervezését és működését. befektetési alapokban jellemzően az intézményi befektetők helyezik el a tőkéjüket. 24 biztosítótársaságok szerepe jelentős az intézményi befektetők körében, mivel nagy volumenű, hosszú távra befektethető tőkével rendelkeznek. Igaz Hamis 3. Kétszintű bankrendszer fogalma (Magyar Nemzeti ank, kereskedelmi bankok), a jegybank és a kereskedelmi bankok feladatai és szolgáltatásai 1 Mi a bankok feladata az alábbiak közül? a hitelintézetek számláinak vezetése a megtakarítók és megtakarítások közötti közvetítés elkülöníteni a különböző kockázatú ügyfeleket 2 z alábbiak közül milyen jogi formában működik a Magyar Nemzeti ank? részvénytársasági formában köztestület formájában kormányhivatalként 3 z alábbiak közül melyik a magyar bankközi devizapiacon kialakult kamatráta? a UOR a LIOR a RMX 4 z alábbiak közül melyik állítás NEM IGZ az ún. kamatmarzsra? 14

15 iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: március 1.-től bank ebből képezi a nyereségét és a törvény által előírt tartalékot. hitelkamatok és a betéti kamatok különbsége. bank hirdetményein kötelező feltüntetni. 5 bankrendszer melyik alábbi szereplőjére IGZ, hogy egy adott országban csak ő bocsáthat ki nyomtatott és vert pénzt? a szakosított hitelintézetre a központi bankra a kereskedelmi bankra 6 z alábbiak közül ki határozza meg a jegybanki alapkamatot? a ankszövetség a MOSZ a Magyar Nemzeti ank 7 z alábbiak közül a banki működés melyik fajtájához soroljuk a betétgyűjtést? aktív passzív semleges 8 Mi a feladata az alábbiak közül a Magyar Nemzeti anknak? a hitelintézetek számláinak vezetése a megtakarítók és megtakarítások közötti kapcsolat lebonyolítása elkülöníteni a különböző kockázatú ügyfeleket 9 z alábbiak közül melyik szerve a Magyar Nemzeti anknak? igazgatóság Monetáris Tanács ügyvezetőség 10 z alábbiak közül melyik állítás IGZ a magyarországi bankok tevékenységére? bankok tevékenységét Magyarországon kizárólag a Magyar Nemzeti ank felügyeli. bankok tevékenységét Magyarországon kizárólag a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete felügyeli. bankok tevékenységét Magyarországon a Magyar Nemzeti ank mellett a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete is felügyeli. 15

16 iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: március 1.-től 11 Ki a Monetáris Tanács elnöke? a Magyar Nemzeti ank elnöke a köztársasági elnök a kormányfő 12 z alábbiak közül melyik állítás IGZ a kétszintű bankrendszerre? központi bank ugyanúgy kiszolgálja a vállalkozásokat, magánszemélyeket, állami intézményeket, mint a többi bank. bankok kereskedelmi és befektetési funkciókat is betöltenek. központi bank felügyeli a bankok működését, míg a vállalkozásokat, magánszemélyeket, állami intézményeket a bankok szolgálják ki. 13 z alábbiak közül mit jelent a kétszintű bankrendszer? központi bank a jegybanki funkciók mellett közvetlen kapcsolatban áll a gazdálkodókkal. központi bank nem áll kapcsolatban a gazdálkodókkal, csak a kereskedelmi bankokkal. központi bank a többi hitelintézetet két szintre sorolja: eltérően kezeli az ún., és az ún. besorolású hitelintézeteket. 14 z alábbiak közül melyik művelet NEM TRTOZIK a bank ún. semleges műveletei közé? a bankszámlák közötti átutalás a bankszámla-hitelezés a bankszámla-vezetés 15 z alábbiak közül mi az ún. kamatmarzs? hitelkamatok és a betéti kamatok különbsége. hitelkamatok és a bank nyereségének különbsége betéti és a látra szóló kamatok különbsége. 16 z alábbiak közül melyik állítás NEM IGZ a mai magyar bankrendszerre? kétszintű univerzális specializált 17 Melyek az alábbiak közül a bankok funkciói? Árfolyam-politikai döntések meghozatala. 16

17 iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: március 1.-től rany- és devizatartalékok menedzselése. hitelezéshez szükséges betétgyűjtés. 18 z alábbiak közül mi a Magyar Nemzeti ank monetáris politikájának célja? z, hogy befolyásolja a pénz- és hitelkínálatot, valamint a pénz- és hitelkeresletet. z, hogy támogassa a kormány árfolyampolitikáját. z, hogy közigazgatási aktusaival biztosítsa Magyarországon a pénzügyi intézményrendszer stabilitását. 19 z alábbiak közül melyik a Magyar Nemzeti ank alapvető feladata? vállalkozások részére hitel nyújtása betét gyűjtése a lakosságtól a monetáris politika meghatározása és megvalósítása 20 mennyiben olyan körülmény áll fenn, amely miatt a hitelintézet működése a pénzügyi rendszer stabilitását veszélyezteti, a Magyar Nemzeti ank a hitelintézetnek a monetáris finanszírozás tilalmának betartásával nyújthat-e rendkívüli hitelt? Igen. Nem. Nem, kivéve, ha erre az lkotmánybíróság kötelezi a Magyar Nemzeti ankot. 21 Hitelnyújtáskor a hitelfelvevő ügyfél jövőbeli pénzét jelenbeli pénzre cseréli. Igaz Nem 22 z egyszintű bankrendszer az, ahol: a központi bank a jegybanki feladatokat és a kereskedelmi banki tevékenységeket egyaránt ellátja; a központi bank csak a bankrendszer második szintjén álló kereskedelmi bankokkal áll közvetlen kapcsolatban, gazdálkodókkal az üzleti-pénzügyi kapcsolatokat a kereskedelmi bankok, valamint a pénzintézetek tartják 23 kétszintű bankrendszer az, ahol: a központi bank a jegybanki feladatokat és a kereskedelmi banki tevékenységeket egyaránt ellátja a központi bank csak a bankrendszer második szintjén álló kereskedelmi bankokkal áll 17

18 iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: március 1.-től közvetlen kapcsolatban, a gazdasági egységekkel viszont nem; a gazdálkodókkal az üzletipénzügyi kapcsolatokat a kereskedelmi bankok, valamint a pénzintézetek tartják. gazdálkodókkal az üzleti-pénzügyi kapcsolatokat a központi bank tartja. 24 Ki(k) dönt(enek) a jegybanki alapkamat mértékéről? a Pénzügyminiszter az Országgyűlés Gazdasági izottsága az MN Monetáris Tanácsa 25 z alábbiak közül melyik szerve a Magyar Nemzeti anknak? igazgatóság felügyelőbizottság ügyvezetőség 26 Mit nevezünk bankrendszernek? bankrendszert egy adott országon belül a bankok összessége alkotja. bankrendszert egy adott országon belül a bankok, és biztosítók összessége alkotja. bankrendszert egy adott országon belül a bankok, biztosítók, befektetési szolgáltatók összessége alkotja. 27 Ki bocsátja ki a készpénzt? a készpénzt adott országban a jegybank (az állam központi bankja) bocsátja ki a készpénzt adott országban a kereskedelmi bank bocsátja ki a készpénzt adott országban a kereskedelmi bank (az államközponti bankja) bocsátja ki 28 Mit jelent a számlapénz? egy bankkal szembeni, készpénzre szóló követelés bankjegy, vagy érme egy biztosítóval szembeni követelés 29 Magyarországon ki látja el a jegybanki funkciókat? a Magyar Nemzeti ank OTP ank és a Kereskedelmi és Hitelbank közösen a mindenkori kormány 30 bank főleg az ügyfeleitől származó forrást kölcsönzi tovább a hitelfelvevőnek. 18

19 iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: március 1.-től Igaz Hamis 31 jegybank és az üzleti bankok pénzteremtése között semmilyen különbség nincs. Igaz Hamis 32 Magyarországon mióta van kétszintű bankrendszer? Ki teremtheti a forgalomba kerülő pénzállományt? kereskedelmi (üzleti) bankok Pénzügyminisztérium a jegybank és a kereskedelmi (üzleti) bankok 34 gazdaságpolitika alakításába a jegybanknak nincs beleszólása. Igaz Hamis 4. Értékpapír fogalma, fajtái 1 Mi a jelenlegi gyakorlatban az állampapírok legjellemzőbb értékesítési módszere az alábbiak közül? az aukció a folyamatos, napi kibocsátás az éves kibocsátás 2 pénzpiac rövid lejáratú kölcsönök, értékpapírok és egyéb ügyletek piaca, ahol az időtáv néhány órától, egy évig terjedhet. Hamis Igaz 19

20 iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: március 1.-től 3 z alábbiak közül hogyan határozzuk meg a befektetési jegy árfolyamát? z 1 jegyre jutó nettó eszközértékkel. z 1 jegyre jutó bruttó eszközértékkel. bruttó eszközérték osztva az értékelési napok számával és megszorozva a befektetési jegyek darabszámával. 4 z alábbiak közül milyen jogviszonyról szóló értékpapír a kötvény? kötvény ingadozó hozamú tagsági jogról szóló értékpapír. kötvény tulajdonosi jogviszonyt megtestesítő értékpapír kötvény hiteljogviszonyt megtestesítő értékpapír. 5 z alábbi értékpapírok közül melyiknek az alapjogviszonya tagsági jog? a közraktári jegyé a váltóé a részvényé 6 z átruházhatóság szempontjából az értékpapírokat az általános szabályok szerint hogyan lehet kiállítani? kizárólag névre szólóan kizárólag bemutatóra szólóan bemutatóra szólóan vagy névre szólóan 7 z alábbi értékpapírok közül - az általános szabályok alapján - melyik kamatozó? a törzsrészvény a kötvény a befektetési jegy 8 z alábbi megállapítások közül melyik IGZ a nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyeire? nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei bármikor visszaválthatóak. nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei csak lejáratkor válthatóak vissza. nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei csak minden év december 31-én válthatóak vissza. 9 Ha a kibocsátó a zárt körben forgalomba hozott értékpapírt dematerializált formában állította 20

21 iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: március 1.-től elő, vagy az értékpapírt dematerializált értékpapírrá alakította át, annak nyomdai úton történő előállításáról utóbb rendelkezhet-e? Igen, minden korlátozás nélkül. Nem, a dematerializált értékpapír nem alakítható át nyomdai úton előállított értékpapírrá. Általában nem, kivéve, ha erre a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyt ad. 10 z alábbiak közül milyen jogot fejeznek ki a részvények? hiteljogviszonyt tagsági jogot a befektetési alaphoz viszonyított nagyságrendi viszonyt 11 z alábbiak közül mit fejez ki a kötvény? hitelviszonyt tulajdonviszonyt a befektetési alaphoz viszonyított nagyságrendi viszonyt 12 z alábbiak közül milyen jogok illetik meg a részvényest? kamat, elővásárlási és ellenőrzési jogok tagsági, vagyoni és kisebbségi jogok gazdasági, szerződéses és fogyasztói jogok 13 z alábbiak közül melyik értékpapír NEM állampapír? az államkötvény a kincstárjegy a befektetési jegy 14 Kérem, az alábbiak közül válassza ki az állampapír definícióját! z állampapír az állam adósságát megtestesítő értékpapír. z állampapír tagsági jogot megtestesítő értékpapír. z állampapír vállalati tulajdonjogot megtestesítő értékpapír. 15 Kérem, az alábbiak közül válassza ki a befektetési jegy definícióját! a befektetési jegy az állam adósságát megtestesítő értékpapír a befektetési jegy tulajdoni részesedést, tagsági jogot jelentő befektetés a befektetési jegy pénzkövetelésre szóló, befektetési jellegű értékpapír 21

Válasz B: A klasszikus portfolió. Válasz C: A növekedési portfólió. Válasz A: Az értékpapírok. Válasz B: Az ékszerek. Válasz C: Az ingatlanok.

Válasz B: A klasszikus portfolió. Válasz C: A növekedési portfólió. Válasz A: Az értékpapírok. Válasz B: Az ékszerek. Válasz C: Az ingatlanok. Kérdések Az alábbiak közül mely tényezők hatnak a kötvények árfolyamára? Válaszok Válasz A: A vállalat vezérigazgatójának utasítása. Válasz B: A piaci kamatláb változása. Válasz C: A kötvényben meghatározott

Részletesebben

I. VIZSGATÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPLŐI

I. VIZSGATÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPLŐI iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: 2011. március 1.-től I. VIZSGTÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS IZTOSÍTÁSI PI SZEREPLŐI ) PÉNZÜGYI PIOK SZEREPLŐI, TEVÉKENYSÉGÜK ÉS SZOLGÁLTTÁSIK 1. Pénzügyi

Részletesebben

3 Az alábbi befektetési lehetőségek közül melyek tartoznak az ún. pénzügyi eszközök közé? A az értékpapírok B az ékszerek C az ingatlanok

3 Az alábbi befektetési lehetőségek közül melyek tartoznak az ún. pénzügyi eszközök közé? A az értékpapírok B az ékszerek C az ingatlanok 1. VIZSGATÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPLŐI 1) PÉNZÜGYI PIACOK SZEREPLŐI, TEVÉKENYSÉGÜK ÉS SZOLGÁLTATÁSAIK Pénzügyi piac fogalma 1 Az alábbiak közül mely tényezők hatnak a kötvények árfolyamára?

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

kötvényekről EXTRA Egy percben a

kötvényekről EXTRA Egy percben a EXTRA Egy percben a kötvényekről Szeretne befektetni? A befektetések egyik lehetséges formája a kötvény. Tudjon meg többet a kötvényekről! Olvassa el tájékoztatónkat! BEFEKTETÉSEK kérdésekben segít ez

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest, Aba utca 4. Tel/Fax: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37. www.hnyp.hu Befektetési Politika Kivonata Önkéntes Nyugdíjpénztár A Befektetési Politikát

Részletesebben

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok Artisjus Kardos Gyula Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra

Részletesebben

I. VIZSGATÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPL I

I. VIZSGATÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPL I I. VIZSGATÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPL I A) PÉNZÜGYI PIACOK SZEREPLŐI, TEVÉKENYSÉGÜK ÉS SZOLGÁLTATÁSAIK 1. Pénzügyi piac fogalma 1. (1 ) Az alábbiak közül mely tényez k hatnak a kötvények

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok Pénzügyi számvitel VI. előadás Értékpapírok Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt jogot Átruházása a jog átruházását is jelenti Nyomdai úton előállítható, vagy

Részletesebben

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088

Részletesebben

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt

Részletesebben

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek Pénz és tőkepiac Intézményrendszer és a szolgáltatások Befektetési vállalkozások - Értékpapír bizományos - Értékpapír kereskedő - Értékpapír befektetési társaság Befektetési szolgáltatók Működési engedélyezésük

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer fogalma: Az ország bankjainak, hitelintézeteinek összessége. Ezen belül központi bankról és pénzügyi intézményekről

Részletesebben

A vállalati pénzügyi döntések fajtái

A vállalati pénzügyi döntések fajtái A vállalati pénzügyi döntések fajtái Hosszú távú finanszírozási döntések Befektetett eszközök Forgóeszközök Törzsrészvények Elsőbbségi részvények Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások Fogalma: Pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás a pénzügyi intézmények (hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások) által forintban, valutában vagy devizában, üzletszerűen

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió

Részletesebben

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés 2015.január 1. 2015 december 31. Taglétszám

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Befektetési Politika Kivonata A Befektetési Politikát a Honvéd Közszolgálati Önkéntes

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2016. április 14-én Hatályos : 2016. április 28. A Pénztár befektetési tevékenysége során 2016. április

Részletesebben

Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok. Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14.

Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok. Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14. Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14. Értékpapírok Értékpapír definíciói: Jogi Pénzügyi (cashflow alapú) Közgazdasági Jogi

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 3 29,5 33 pont jeles 25,5 29 pont jó 21,5 25 pont közepes 17,5 21 pont elégséges 17 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS JOGI KÉRDÉSEI ÉS AZ ÚJ PTK. RÉSZVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÚJ RENDELKEZÉSEI DR. TOMORI ERIKA CODEX NAPOK 2014 VÁLTOZIK-E AZ ÉRTÉKPAPÍR

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,

Részletesebben

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS A pénzügyi piacok szerepe a pénzügyi rendszerben Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS? MEGTAKARÍTÓK MEGTAKARÍTÁSOK VÉGSŐ

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai Előadók: Hanák Márta ügyvezető Jakab Ilona befektetési kontroller 2015. augusztus 31. TARTALOM

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2008.

FÉLÉVES JELENTÉS 2008. Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Alap a PSZÁF III/120.017-1/2004. számú, 2004. április 07. napján kelt határozata

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

Pénzügyek alapjai. Csoport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy:. Javította:

Pénzügyek alapjai. Csoport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy:. Javította: udapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar Közgazdasági és Társadalomtudományi Intézeti Tanszéki Osztály Pénzügyek alapjai Név: soport: Tagozat: Elért pont:

Részletesebben

2011.03.30. A pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata. A megtakarítások és a beruházások

2011.03.30. A pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata. A megtakarítások és a beruházások A pénzügyi közvetítő rendszer 7. előadás 1 A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata A közvetítő rendszer piacok, egyének, intézmények és szabályok rendszere Biztosítja a gazdaság működéséhez

Részletesebben

Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015.

Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Lakossági Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Befektetési szolgáltatások és termékek... 3 1.1 Portfoliókezelés... 3 2. Pénz-és

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 8 32 36 pont jeles 27,5 31,5 pont jó 23 27 pont közepes 18,5 22,5 pont elégséges 18 pont elégtelen Név:. Elért pont:. soport:.

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2009. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2009. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

Kiből lehet milliomos? Körséta a befektetések világában

Kiből lehet milliomos? Körséta a befektetések világában Kiből lehet milliomos? Körséta a befektetések világában Szalay György szakértő Pannon Egyetem Veszprém 2015. október 12. 1 2 Pénzügyi pozíció az egyes életszakaszokban Több megtakarítás, mint adósság Egyszerű

Részletesebben

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok I. 65. lecke Értékpapír fogalma Jogi: meghatározott

Részletesebben

Reálszisztéma Csoport

Reálszisztéma Csoport Reálszisztéma Csoport Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth L. u. 4 - Városház u. 1. Befektetési Alapkezelő Zrt. Autó Buda Toyota márkakereskedés Autó Buda Lexus márkakereskedés

Részletesebben

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (ezer Ft), illetve kötvény esetében árfolyam (%) Darab, illetve kötvény esetében név Könyv szerinti Piaci Darab, illetve kötvény esetében

Részletesebben

Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap

Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Futamideje: 2006. május 26. 2009. május 26. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 4 29,5 33 pont jeles 25,5 29 pont jó 21,5 25 pont közepes 17,5 21 pont elégséges 17 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet.

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2008. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG Minimum 10.000.000 össznévértékű, névre szóló jelzáloglevelek forgalomba hozatala az 1.000.000.000.000 Ft keretösszegű

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 1 30,5 34 pont jeles 26,5 30 pont jó 22,5 26 pont közepes 18,5 22 pont elégséges 18 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Unicredit Hungary Bank Zrt. (1054 Budapest,

Részletesebben

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA korábban: ALPOK VÁLOGATOTT ALAP 1. Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Magyar Posta Válogatott

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER

A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER Aktuális gazdaságpolitikai esettnulmányok 10. Előadás 2012-13. tanév, tavaszi félév Fazekas Tamás BANKRENDSZER - ALAPFOGALMAK A pénzügyi közvetítés közvetett

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:

Részletesebben

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés 2008. január 1. 2008. december 31. Taglétszám (fı) 32 696 31 928 2. A

Részletesebben

Dr. Bozsik Sándor Pénzügyi Tanszék

Dr. Bozsik Sándor Pénzügyi Tanszék Bankmenedzsment Dr. Bozsik Sándor Pénzügyi Tanszék Tananyag: Pénzügytan II. Szöveggyűjtemény 7-8-9-10 fejezet (oktatási segédlet) Dr. Huszti Ernő: Banktan Tas Kft. 2003. Vizsgára bocsátás feltétele: Kiválasztott

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök Megnevezés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett I. Immateriális javak 1. Vagyoni

Részletesebben

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű Részvénytársaság A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul. Nyrt.: nyilvánosan működik az a részvénytársaság,

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az Önkéntes Nyugdíjpénztár működés megkezdésének időpontja: 1995. november 22. A pénztár tisztségviselőinek

Részletesebben

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) Sorszám Sorkód Megnevezés 1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) 001 1AB0 Eszközök összesen (2+10+75+102+114+275+302+316+333+357) 002 1AB1 Pénztár és elszámolási számlák (3+

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

Bankismeretek 5. Lamanda Gabriella Március 16.

Bankismeretek 5. Lamanda Gabriella Március 16. Bankismeretek 5. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2016. Március 16. Miről volt szó? Pénzintézet Pénzügyi intézmény Hitelintézet Kereskedelmi bank Intézményi befektetők Transzformációs szerepkör

Részletesebben

Bevezető ismeretek a pénzügyi termékekről Intézményekről, tranzakciókról 1.

Bevezető ismeretek a pénzügyi termékekről Intézményekről, tranzakciókról 1. Bevezető ismeretek a pénzügyi termékekről Intézményekről, tranzakciókról 1. Jánosi Imre Kármán Környezeti Áramlások Hallgatói Laboratórium, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem,

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

Figyelmeztetés a kockázatokra:

Figyelmeztetés a kockázatokra: A jelen előadáson vagy videóban elhangzottak az előadó magánvéleményét tükrözik. Nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont

Részletesebben