I. VIZSGATÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPL I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. VIZSGATÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPL I"

Átírás

1 I. VIZSGATÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPL I A) PÉNZÜGYI PIACOK SZEREPLŐI, TEVÉKENYSÉGÜK ÉS SZOLGÁLTATÁSAIK 1. Pénzügyi piac fogalma 1. (1 ) Az alábbiak közül mely tényez k hatnak a kötvények árfolyamára? A a vállalat vezérigazgatójának utasítása B a piaci kamatláb változása C a kötvényben meghatározott feltételek 2. (2) Az alábbi típusú portfoliók közül melyik jár a legmagasabb kockázattal? A a kiegyensúlyozott portfolió B a klasszikus portfolió C a növekedési portfolió 3. (3) Az alábbi befektetési lehet ségek közül melyek tartoznak az ún. pénzügyi eszközök közé? A az értékpapír B az ékszer C az ingatlan 4. (4) Hosszú távon az alábbiak közül milyen típusú befektetés várható hozama lehet nagyobb? A a bankbetété B az államkötvényé C a részvényé 5. (5) Az alábbiak közül az általános megítélés szerint - melyik tekinthet a legkockázatosabb befektetésnek? A az állampapír befektetési alap B a dönt en részvényekbe fektet befektetési alap C a vállalati kötvényekbe fektet befektetési alap 6. (6) Az alábbi meghatározások közül melyik IGAZ az ún. pénzügyi piac fogalmára? A A pénzügyi piac a pénz el állításának helyszíne. B A pénzügyi piac a pénz cseréjének helyszíne. C A pénzügyi piac a megtakarítások keletkezésének helyszíne. 7. (7) Ha a különböz befektetési lehet ségeket a várható hozam szempontjából növekv sorrendbe állítjuk, az alábbiak közül melyik a jó felsorolás? A részvény, kincstárjegy, bankbetét B vállalati kötvény, államkötvény, bankbetét, részvény C bankszámla követelés, államkötvény, vállalati kötvény, részvény 8. (8) Kérem, válassza ki az alábbiak közül a befektetési jegy nettó eszközértéke kiszámításának módját!

2 A a portfólió eszközértéke a befektetési alapot terhel összes kötelezettség B a portfólió eszközértéke + a befektetési alapot terhel összes kötelezettség C a portfólió eszközértéke + a befektetési alap összes követelése 9. (9) Az alábbiak közül mit tekintünk a pénzügyi piac feladatának? A A megtakarítások felhasználói és a megtakarítók közötti csere közvetítését. B Az áruk és szolgáltatások felhasználók közötti elosztását. C A direkt gazdaságirányítási rendszer m ködtetését. 10. (10) Az alábbi típusú portfóliók közül melyiket tekintik a legkevésbé kockázatosnak? A a kiegyensúlyozott portfólió B a klasszikus portfólió C a növekedési portfólió 11. (11) Kérem, válassza ki az alábbiak közül a befektetési alap hozamát! A Az alap t kenövekményének azon része, amit a befektetési alapkezel a kezelési szabályzat szerint a befektetési jegy tulajdonosok számára kifizetni köteles. B Az alap t kenövekményének azon fix része, amit a befektetési alapkezel a forgalmazók részére a t kepiacról szóló évi CXX. törvény (Tpt.) szerint kifizetni köteles. C Az alap t kenövekményének azon része, amit a befektetési alapkezel a letétkezel részére kifizetni köteles. 12. (12) Mit értünk portfóliókezelés alatt? A a kockázatszétterítést B a kockázat porlasztását C befektetési csomag létrehozását különböz pénzügyi eszközökb l 13. (13) Kérem, válassza ki az alábbiak közül a befektetési jegy tulajdonosát megillet jogokat! A A befektetési alap hozamából való részesedés. B Az alapkezel t l napi tájékoztatás kérése. C Az alapkezel felszámolása esetén extra hozam követelése. 14. (14) Hosszú távon az alábbiak közül milyen típusú befektetés kockázatát tekintik nagyobbnak? A a bankbetétét B az államkötvényét C a részvényét 15. (15) Az alábbi befektetési lehet ségek közül melyek tartoznak a polgári jog szempontjából a vagyontárgyak közé? A a bankszámla B a biztosítási szerz dés C az ingatlan 16. (16) Mikor jött létre Magyarországon az állampapírok ún. els dleges forgalmazói rendszere?

3 A Közvetlenül a rendszerváltás után, januárjában. B januárjában. C A Budapesti Értékt zsde alapítását követ 2. negyedévben. 17. (17) Az általános szabályok szerint milyen id távban gondolkodjon az, aki részvényekbe fektet? A Minél rövidebb id ben, lehet leg pár napban. B Mivel a középtávú befektetésnél lehet a legnagyobb a hozam, így 1 5 éves id távban. C Hosszú távú befektetéseknél érdemes részvényekbe fektetni. 18. (18) Az alábbiak közül melyik piac teszi lehet vé a befektet k tulajdonában lév, korábban kibocsátott értékpapírok adásvételét? A a másodlagos értékpapírpiac B az els dleges értékpapírpiac C a Közös Piac 19. (19) Az alábbiak közül mi a pénzügyi piac feladata? A A pénzügyi piac feladata a gazdaságban keletkez szabad pénzeszközök eljuttatása a felhasználókhoz. B A pénzügyi piac feladata a mez gazdaságban keletkez megtakarított pénzeszközök eljuttatása a felhasználókhoz. C A pénzügyi piac feladata a pénzügyi szektorban keletkez megtakarítások eljuttatása a felhasználókhoz. 20. (20) Mit tekintenek a részvénybefektetések el nyének? A jelent s kockázattal jár B fix kamatjövedelmet biztosít C hosszabb távon magasabb hozam realizálható 21. (21) Az adózással, a tartalékolással és a befektetésekkel kapcsolatos kérdésekben az alábbiak közül melyik jogterület szabályai a mérvadók? A pénzügyi jog B Polgári Törvénykönyv C társasági jog 22. (22) Minek nevezik azt a csomag -ot (eredetileg tárcá -t), amit az egyes befektet k által birtokolt különböz típusú (kockázatú, hozamú stb.) értékpapírokból és más pénzügyi eszközökb l állítanak össze? A portfólió B t zsdeindex C díjtartalék 23. (23) Az alábbiak közül kik tartoznak a gazdaság alapvet nagy szerepl i közé? A a lakosság (háztartások) B a vállalatok vagy más néven üzleti szektor C mindkett

4 24. (24) A pénzügyi piac els dleges feladata: A A gazdaságban keletkez szabad pénzeszközök (szélesebb értelemben vett megtakarítások), t kék eljuttatása a felhasználókhoz. B A gazdaságban keletkez szabad pénzeszközök (szélesebb értelemben vett megtakarítások), t kék eljuttatása a bankokhoz, biztosítókhoz C A gazdaságban keletkez szabad pénzeszközök (szélesebb értelemben vett megtakarítások), t kék eljuttatása a lakossághoz. 25. (25) Melyik szektorban bevételek az adók? A állami szektorban B lakossági szektorban C vállalati szektorban 2. Pénzügyi közvetítőrendszer intézményei (hitelintézet, szakosított hitelintézet, hitelszövetkezet, pénzügyi vállalkozás, biztosítók, befektetési szolgáltatók, befektetési alapkezelők) 26. (1 )A befektetési alapkezel az alábbiak közül mely tevékenységet végzi a t kepiacról szóló évi CXX. törvény (Tpt.) alapján? A A befektetési alap tulajdonában lév értékpapírok letéti rzését, kezelését végzi, megállapítja a nettó eszközértéket, továbbá vezeti az alap bankszámláját és értékpapírszámláját. B A befektetési döntések meghozatalában nyújt segítséget tanácsadóként. C Befektetési döntéseket hoz, befekteti a befektetési alap vagyonát a törvénynek és az alapkezelési szabályzatnak megfelel en. 27. (2) Kérem, válassza ki az alábbiak közül a bank minimális t kekövetelményét! A A tevékenységi kört l függ. B 2 milliárd forint. C 1 milliárd forint. 28. (3) Az alábbiak közül melyik NEM a pénzügyi közvetít rendszer szerepl je? A a bankrendszer B a biztosítók C az állam 29. (4) Az alábbiak közül melyek a hitelintézetek fajtái? A bankok, szakosított hitelintézetek, szövetkezeti hitelintézetek B bankok, biztosítótársaságok, szakosított hitelintézetek, takarékszövetkezetek C központi bank, kereskedelmi bankok, biztosítótársaságok 30. (5) Az alábbiak közül melyik állítás nem igaz az intézményi befektet kre? A A kockázatmegosztás.

5 B A nagy volumen. C Az, hogy kizárólag részvénytársasági formában m ködhetnek. 31. (6) Milyen összefüggést lát az alábbiak közül egy befektetésnél a hozam és a kockázat között? A az alacsonyabb kockázat általában alacsonyabb hozamot eredményez B minél alacsonyabb a kockázat, annál magasabb a hozam elvárás C semmilyen összefüggés sincs 32. (7) Befektetési szolgáltatási tevékenység és kiegészít szolgáltatás végzéséhez szükséges-e a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélye? A Igen, minden esetben. B Nem. C Igen, kivéve, ha erre a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete egyedi felmentést ad. 33. (8) Befektetési szolgáltatási tevékenységet ha törvény eltér en nem rendelkezik végezhet-e befektetési vállalkozáson és hitelintézeten, bizonyos tevékenységek tekintetében a befektetési alapkezel n kívül más piaci szerepl? A Igen, bárki. B Nem. C Igen, a biztosítók. 34. (9) A befektetési vállalkozásokról és az árut zsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhet tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) értelmében befektetési szolgáltatási tevékenységnek min sül e a rendszeres gazdasági tevékenység keretében, pénzügyi eszközre vonatkozóan végzett portfólió-kezelés? A Igen. B Nem. C Nem, kivéve, ha azt hitelintézet végzi. 35. (10) Az alábbi megállapítások közül melyiket tekintik általában IGAZNAK a kötvényekbe fektet befektetési alapokra? A A kötvényekbe fektet befektetési alapok kockázatos befektetések. B A kötvényekbe fektet befektetési alapok kockázatmentes befektetések. C A kötvényekbe fektet befektetési alapok relatíve biztonságos befektetések. 36. (11) A befektetési vállalkozásokról és az árut zsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhet tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) értelmében befektetési szolgáltatási tevékenységnek illetve kiegészít szolgáltatásnak min sül-e a rendszeres gazdasági tevékenység keretében, pénzügyi eszközre vonatkozóan végzett befektetési hitel nyújtása? A Igen. B Nem. C Nem, kivéve, ha hitelintézet végzi. 37. (12) Az alábbiak közül a bank mely tevékenységeit nevezzük ún. passzív m veleteknek? A a hitelnyújtást

6 B a betétgy jtést C a számlavezetést 38. (13) A pénzügyi közvetít rendszert alapvet en a következ szerepl k alkotják: A pénzügyi intézmények ( bankok); Befektetési szolgáltatók (t kepiac); Biztosítók; Nyugdíj- és egészségpénztárak. B a pénzügyi vállalkozások (Pl.: gépjárm finanszírozók) Befektetési szolgáltatók (t kepiac). C Befektetési szolgáltatók (t kepiac); Biztosítók; Nyugdíj és egészségpénztárak. 39. (14) Mi a pénzügyi közvetít rendszer hozzáadott értéke? A összehangolja a legkülönfélébb elvárásokat, melyek a hozammal kapcsolatosak. B a megtakarítók és az állam közötti kapcsolatot adja hozzá. C a gazdaságban felhalmozódó pénzfeleslegeket oda közvetíti, ahol a gazdaság növekedéséhez felhasználásukra szükség van. 40. (15) Melyik NEM a pénzügyi közvetít rendszer szerepl je? A nyugdíjpénztár B termel szektor C lízingtársaság 41. (16) Mi a pénzügyi közvetít rendszer feladata? A segítse a felek egymásra találását, összehangolja a legkülönfélébb elvárásokat, melyek a hozammal, kockázattal, futamid vel kapcsolatosak. B segítse a felek egymásra találását. C összehangolja a legkülönfélébb elvárásokat, melyek a hozammal kapcsolatosak. 42. (17) Mi a pénzügyi közvetít rendszer alapvet tevékenysége? A a lakosságnál fellelhet szabad pénzeszközöket áramoltatják egyik szerepl t l a másikig. B a lakosságnál fellelhet szabad pénzeszközöket áramoltatják egyik banktól a másikig. C a gazdaságban fellelhet szabad pénzeszközöket áramoltatják egyik szerepl t l a másikig.

7 3. Kétszintű bankrendszer fogalma (Magyar Nemzeti Bank, kereskedelmi bankok), a jegybank és a kereskedelmi bankok feladatai és szolgáltatásai 43. (1) Mi a bankok feladata az alábbiak közül? A a hitelintézetek számláinak vezetése B a megtakarítók és megtakarítások közötti közvetítés C elkülöníteni a különböz kockázatú ügyfeleket 44. (2) Az alábbiak közül milyen jogi formában m ködik a Magyar Nemzeti Bank? A részvénytársasági formában B köztestület formájában C kormányhivatalként 45. (3) Az alábbiak közül melyik a magyar bankközi devizapiacon kialakult kamatráta? A a BUBOR B a LIBOR C a RMAX 46. (4) Az alábbiak közül melyik állítás NEM IGAZ az ún. kamatmarzsra? A A bank ebb l képezi a nyereségét és a törvény által el írt tartalékot. B A hitelkamatok és a betéti kamatok különbsége. C A bank hirdetményein kötelez feltüntetni. 47. (5) A bankrendszer melyik alábbi szerepl jére IGAZ, hogy egy adott országban csak bocsáthat kinyomtatott és vert pénzt? A a szakosított hitelintézetre B a központi bankra C a kereskedelmi bankra 48. (6) Az alábbiak közül ki határozza meg a jegybanki alapkamatot? A a Bankszövetség B a BAMOSZ C a Magyar Nemzeti Bank 49. (7) Az alábbiak közül a banki m ködés melyik fajtájához soroljuk a betétgy jtést? A aktív B passzív C semleges 50. (8) Mi a feladata az alábbiak közül a Magyar Nemzeti Banknak? A a hitelintézetek számláinak vezetése B a megtakarítók és megtakarítások közötti kapcsolat lebonyolítása C elkülöníteni a különböz kockázatú ügyfeleket

8 51. (9) Az alábbiak közül a Magyar Nemzeti Banknak mely szervei vannak? A igazgatóság B Monetáris Tanács C ügyvezet ség 52. (10) Az alábbiak közül melyik állítás IGAZ a magyarországi bankok tevékenységére? A A bankok tevékenységét Magyarországon kizárólag a Magyar Nemzeti Bank felügyeli. B A bankok tevékenységét Magyarországon kizárólag a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete felügyeli. C A bankok tevékenységét Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank mellett a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete is felügyeli. 53. (11) Ki a Monetáris Tanács elnöke? A a Magyar Nemzeti Bank elnöke B a köztársasági elnök C a kormányf 54. (12) Az alábbiak közül melyik állítás IGAZ a kétszint bankrendszerre? A A központi bank ugyanúgy kiszolgálja a vállalkozásokat, magánszemélyeket, állami intézményeket, mint a többi bank. B A bankok kereskedelmi és befektetési funkciókat is betöltenek. C A központi bank felügyeli a bankok m ködését, míg a vállalkozásokat, magánszemélyeket, állami intézményeket a bankok szolgálják ki. 55. (13) Az alábbiak közül mit jelent a kétszint bankrendszer? A A központi bank a jegybanki funkciók mellett közvetlen kapcsolatban áll a gazdálkodókkal. B A központi bank nem áll kapcsolatban a gazdálkodókkal, csak a kereskedelmi bankokkal. C A központi bank a többi hitelintézetet két szintre sorolja: eltér en kezeli az ún. A, és az ún. B besorolású hitelintézeteket. 56. (14) Az alábbiak közül melyik m velet NEM TARTOZIK a bank ún. semleges m veletei közé? A a bankszámlák közötti átutalás B a bankszámla hitelezés C a bankszámla-vezetés 57. (15) Az alábbiak közül mi az ún. kamatmarzs? A A hitelkamatok és a betéti kamatok különbsége. B A hitelkamatok és a bank nyereségének különbsége. C A betéti és a látra szóló kamatok különbsége. 58. (16) Az alábbiak közül melyik állítás NEM IGAZ a mai magyar bankrendszerre? A kétszint B univerzális

9 C specializált 59. (17) Melyek az alábbiak közül a bankok funkciói? A Árfolyam politikai döntések meghozatala. B Arany és devizatartalékok menedzselése. C A hitelezéshez szükséges betétgy jtés. 60. (18) Az alábbiak közül mi a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikájának célja? A Az, hogy befolyásolja a pénz és hitelkínálatot, valamint a pénz és hitelkeresletet. B Az, hogy támogassa a kormány árfolyampolitikáját. C Az, hogy közigazgatási aktusaival biztosítsa Magyarországon a pénzügyi intézményrendszer stabilitását. 61. (19) Az alábbiak közül melyik a Magyar Nemzeti Bank alapvet feladata? A vállalkozások részére hitel nyújtása B betét gy jtése a lakosságtól C a monetáris politika meghatározása és megvalósítása 62. (20) Amennyiben olyan körülmény áll fenn, amely miatt a hitelintézet m ködése a pénzügyi rendszer stabilitását veszélyezteti, a Magyar Nemzeti Bank a hitelintézetnek a monetáris finanszírozás tilalmának betartásával nyújthat e rendkívüli hitelt? A Igen. B Nem. C Nem, kivéve, ha erre az Alkotmánybíróság kötelezi a Magyar Nemzeti Bankot. 63. (21) Hitelnyújtáskor a hitelfelvev ügyfél jöv beli pénzét jelenbeli pénzre cseréli. A Igaz B Nem 64. (22) Az egyszint bankrendszer az, ahol: A a központi bank a jegybanki feladatokat és a kereskedelmi banki tevékenységeket egyaránt ellátja; B a központi bank csak a bankrendszer második szintjén álló kereskedelmi bankokkal áll közvetlen kapcsolatban, C gazdálkodókkal az üzleti pénzügyi kapcsolatokat a kereskedelmi bankok, valamint a pénzintézetek tartják 65. (23) A kétszint bankrendszer az, ahol: A a központi bank a jegybanki feladatokat és a kereskedelmi banki tevékenységeket egyaránt ellátja B a központi bank csak a bankrendszer második szintjén álló kereskedelmi bankokkal áll közvetlen kapcsolatban, a gazdasági egységekkel viszont nem; a gazdálkodókkal az üzletipénzügyi kapcsolatokat a kereskedelmi bankok, valamint a pénzintézetek tartják. C gazdálkodókkal az üzleti pénzügyi kapcsolatokat a kereskedelmi bankok, valamint a pénzintézetek tartják.

10 4. Értékpapír fogalma, fajtái 66. (1) Mi a jelenlegi gyakorlatban az állampapírok legjellemz bb értékesítési módszere az alábbiak közül? A az aukció B a folyamatos, napi kibocsátás C az éves kibocsátás 67. (2) A pénzpiac rövid lejáratú kölcsönök, értékpapírok és egyéb ügyletek piaca, ahol az id táv néhány órától, egy évig terjedhet. A Hamis B Igaz 68. (3) Az alábbiak közül hogyan határozzuk meg a befektetési jegy árfolyamát? A Az 1 jegyre jutó nettó eszközértékkel. B Az 1 jegyre jutó bruttó eszközértékkel. C A bruttó eszközérték osztva az értékelési napok számával és megszorozva a befektetési jegyek darabszámával. 69. (4) Az alábbiak közül milyen jogviszonyról szóló értékpapír a kötvény? A A kötvény ingadozó hozamú tagsági jogról szóló értékpapír. B A kötvény tulajdonosi jogviszonyt megtestesít értékpapír C A kötvény hiteljogviszonyt megtestesít értékpapír. 70. (5) Az alábbi értékpapírok közül melyiknek az alapjogviszonya tagsági jog? A a közraktári jegyé B a váltóé C a részvényé 71. (6) Az átruházhatóság szempontjából az értékpapírokat az általános szabályok szerint hogyan lehet kiállítani? A kizárólag névre szólóan B kizárólag bemutatóra szólóan C bemutatóra szólóan vagy névre szólóan 72. (7) Az alábbi értékpapírok közül az általános szabályok alapján melyik kamatozó? A a törzsrészvény B a kötvény C a befektetési jegy 73. (8) Az alábbi megállapítások közül melyik IGAZ a nyíltvég befektetési alapok befektetési jegyeire?

11 A A nyíltvég befektetési alapok befektetési jegyei bármikor visszaválthatóak. B A nyíltvég befektetési alapok befektetési jegyei csak lejáratkor válthatóak vissza. C A nyíltvég befektetési alapok befektetési jegyei csak minden év december 31-én válthatóak vissza. 74. (9) Ha a kibocsátó a zárt körben forgalomba hozott értékpapírt dematerializált formában állította el, vagy az értékpapírt dematerializált értékpapírrá alakította át, annak nyomdai úton történ el állításáról utóbb rendelkezhet-e? A Igen, minden korlátozás nélkül. B Nem, a dematerializált értékpapír nem alakítható át nyomdai úton el állított értékpapírrá. C Általában nem, kivéve, ha erre a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyt ad. 75. (10) Az alábbiak közül milyen jogot fejeznek ki a részvények? A hiteljogviszonyt B tagsági jogot C a befektetési alaphoz viszonyított nagyságrendi viszonyt 76. (11) Az alábbiak közül mit fejez ki a kötvény? A hitelviszonyt B tulajdonviszonyt C a befektetési alaphoz viszonyított nagyságrendi viszonyt 77. (12) Az alábbiak közül milyen jogok illetik meg a részvényest? A kamat, el vásárlási és ellen rzési jogok B tagsági, vagyoni és kisebbségi jogok C gazdasági, szerz déses és fogyasztói jogok 78. (13) Az alábbiak közül melyik értékpapír NEM állampapír? A az államkötvény B a kincstárjegy C a befektetési jegy 79. (14) Kérem, az alábbiak közül válassza ki az állampapír definícióját! A Az állampapír az állam adósságát megtestesít értékpapír. B Az állampapír tagsági jogot megtestesít értékpapír. C Az állampapír vállalati tulajdonjogot megtestesít értékpapír. 80. (15) Kérem, az alábbiak közül válassza ki a befektetési jegy definícióját! A a befektetési jegy az állam adósságát megtestesít értékpapír B a befektetési jegy tulajdoni részesedést, tagsági jogot jelent befektetés C a befektetési jegy pénzkövetelésre szóló, befektetési jelleg értékpapír 81. (16) Az alábbiak közül milyen alapjogviszonyról kiállított értékpapír a részvény? A Hiteljogviszonyt megtestesít értékpapír.

12 B Ingadozó hozamú értékpapír. C Tagsági jogviszonyt megtestesít értékpapír. 82. (17) A diszkontkincstárjegy A egy éven túli lejáratú értékpapír. B az állam adósságának fedezésére kibocsátott értékpapír. C az MNB által kibocsátott értékpapír. 83. (18) Az alábbi megállapítások közül melyik IGAZ az értékpapírok jogi fogalmára? A Az értékpapír a kiállító feltétlen és egyoldalú kötelezettségvállalása. B Az értékpapír olyan szerz dés, aminek alapján a befektet vagyoni jogokat gyakorolhat. C Az értékpapír olyan közokirat, aminek alapján a befektet t közvetlen pénzkövetelés illeti meg a kibocsátóval szemben. 84. (19) Kérem, az alábbiak közül jelölje meg a részvény általános definícióját! A a részvény tagsági jogot megtestesít értékpapír B a részvény hitelviszonyt megtestesít értékpapír C a részvény az állam adósságát megtestesít értékpapír 85. (20) Kérem, az alábbiak közül válassza ki, ki lehet az állampapírok kibocsátója! A a részvénytársaság B az állam, a jegybank vagy az Európai Központi Bank C a befektetési alap 86. (21) Az alábbiak közül melyik min sül hitelviszonyt megtestesít értékpapírnak? A az osztalékels bbségi részvény B a jegyzési jogot biztosító kötvény C a kárpótlási jegy 87. (22) Kérem, az alábbiak közül válassza ki azt az állampapírt, ami 1 éven túli lejáratú is lehet! A a diszkont kincstárjegy B a kamatozó kincstárjegy C az államkötvény 88. (23) Az alábbiak közül mit nevezünk diszkont kincstárjegynek? A Az éves kamatozású állampapírokat. B Az 1 évnél hosszabb futamidej, változó kamatozású államkötvényeket. C Az 1 évnél rövidebb futamidej, nem kamatozó állami adósságpapírokat. 89. (24) Kérem, válassza ki az alábbiak közül a lejárat nélküli értékpapírokat! A részvény B állampapír C váltó

13 90. (25) Az alábbiak közül melyik csoportba sorolható a részvény? A a részvény rövid, egy évnél rövidebb lejáratú értékpapír B a részvény hosszú, 5 évnél hosszabb futamidej értékpapír C a részvény lejárat nélküli értékpapír 91. (26) Az alábbi értékpapírok közül melyik tartozik a hitelviszonyt megtestesít k közé? A a részvény B a jelzáloglevél C a közraktári jegy 92. (27) Az alábbiak közül mi jellemzi az ún. aranyrészvény -t? A Az, hogy minden törzsrészvényest ugyanazok a jogok illetik meg. B Az, hogy a birtokosának igenl szavazata nélkül a társaság közgy lésén adott kérdésekben nem lehet döntést hozni. C Az, hogy ezt a fajta részvényt csak a részvénytársaság dolgozói vásárolhatják meg. 93 (28) Az alábbiak közül mi jellemzi az ún. átváltoztatható kötvény -t? A Az, hogy a lejárat el tt a kamat nagysága megváltoztatható. B Az, hogy a kamatozó kötvény nem kamatozó kötvényre váltható át. C Az, hogy a kötvény a futamideje alatt a kibocsátó részvényére váltható át. 94 (29) Minek a rövidítése a KELER Zrt.? A Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zártkör en M köd Részvénytársaság B Közösségi Értékpapír Elszámolás Zártkör en M köd Részvénytársaság C Központi Értékpapír Keletkeztet Zártkör en M köd Részvénytársaság 95 (30) Az alábbiak közül mi a részvény általános jellemz je? A a részvény fix kamatozású értékpapír B a részvény határozott futamidej értékpapír C a részvény tagsági jogot megtestesít értékpapír 96 (31) Az alábbiak közül melyik NEM értékpapír? A a lekötött betét B a kötvény C a befektetési jegy 97 (32) Értékpapír az alábbiak közül milyen követelésr l vagy jogról állítható ki? A Kizárólag pénzkövetelésr l. B Pénzkövetelésr l, tagsági joggal kapcsolatosan, továbbá dologra vonatkozó tulajdonjogról vagy más jogról. C Pénzkövetelésr l és tulajdonjogról. 98 (33) A zárt körben forgalomba hozott sorozatpapírok az alábbiak közül milyen formában állíthatók el?

14 A Kizárólag okirati formában. B Kizárólag dematerializált értékpapírként. C A kibocsátó döntése alapján nyomdai úton, okiratként, vagy dematerializált értékpapírként. 99 (34) Az alábbiak közül milyen el állítási formában lehet nyilvánosan forgalomba hozni értékpapírt (az állampapír kivételével)? A Kizárólag dematerializált értékpapír formájában. B Kizárólag nyomdai úton el állított okiratként. C A kibocsátó döntése alapján akár nyomdai úton el állított okiratként, akár pedig dematerializált okirat formájában. 100 (35) A kötvényt az alábbiak közül melyik csoportba soroljuk? A pénzkövetelést megtestesít értékpapírok B részesedést megtestesít értékpapírok C tagsági jogot megtestesít értékpapírok 101 (36) Az alábbi megállapítások közül melyik IGAZ a diszkontkincstárjegyre? A A diszkontkincstárjegy az államkötvényeknél mindig olcsóbban vásárolható. B A diszkontkincstárjegy árfolyama mindig meghaladja a névértéket. C A diszkontkincstárjegy árfolyama lejáratig nem éri el a névértéket. 102 (37) A dematerializált értékpapír esetében a tulajdonos nevét és az egyértelm azonosítására szolgáló adatokat mi tartalmazza? A maga az értékpapír B az értékpapírszámla C a részvénykönyv 103 (38) Az alábbiak közül mit nevezünk osztaléknak? A a részvények összes nyereségét B a részvények szétosztott nyereségét C a kötvények összes nyereségét 104 (39) Kérem, az alábbiak közül válassza ki azt az állampapírt, amelynek a futamideje NEM haladhatja meg az 1 évet! A a kamatozó részvény B az államkötvény C a diszkont kincstárjegy 105 (40) Az alábbiak közül milyen értéken történik a részvények kibocsátása? A kibocsátási értéken B osztalékértéken C árfolyamértéken

15 106 (41) Kérem, az alábbiak közül jelölje meg a kötvény definícióját! A a kötvény vállalati tulajdonjogot megtestesít értékpapír B a kötvény hitelviszonyt megtestesít értékpapír C a kötvény az állam adósságát megtestesít értékpapír 107 (42) Az alábbiak közül mely értékpapír után fizethet az általános szabályok szerint osztalék? A a kötvény után B a befektetési jegy után C a részvény után 108 (43) Az alábbiak közül melyik min sül tagsági jogot megtestesít értékpapírnak? A az átváltoztatható kötvény B a befektetési jegy C a visszaváltható részvény 109 (44) Melyik min sül hitelviszonyt megtestesít értékpapírnak az alábbiak közül? A a kamatozó részvény B az átváltozatható kötvény C a közraktári jegy árujegy része 110 (45) Az alábbiak közül mit nevezünk befektetési jegynek? A Az állam hosszú lejáratú adósságát megtestesít értékpapírt. B A vállalat rövid lejáratú adósságának kiegyenlítésére szóló értékpapírt. C A befektetési alapkezel közrem ködésével a befektetési alap által kibocsátott értékpapírt. 111 (46) Az alábbiak közül melyik állítás IGAZ a diszkont kincstárjegyr l? A A diszkont kincstárjegy 1 éven túli lejáratú kamatozó állampapír. B A diszkont kincstárjegy 1 éven belüli lejáratú nem kamatozó állampapír. C A diszkont kincstárjegy 1 éven belüli lejáratú kamatozó állampapír. 112 (47) Az általános szabályok szerint mit ígér a kötvényben a kötvénykibocsátó a befektet nek? A t ke visszafizetést és kamatfizetést B szavazatels bbségi jogot C osztalékot 113 (48) Az alábbiak közül mi a különbség a kötvény és a részvény között? A a kötvény kibocsátója az állam, míg a részvényé a vállalat B a kötvényeknek nincs, míg a részvényeknek van másodlagos forgalmazása C a kötvény hitelviszonyt, a részvény pedig tagsági jogot megtestesít értékpapír 5 Tőzsde fogalma és szerepe 114 (1) Az alábbi megállapítások közül melyik IGAZ a BUX indexr l?

16 A A BUX index a Budapesti Értékt zsde indexe, amelyet a kosarában szerepl részvények árfolyamából számolnak. B A BUX index a naptári éven belüli hátralév futamidej fix kamatozású magyar államkötvények indexe. C A BUX index a részvény befektetési alapok indexe, amelyet 85% ban a Budapesti Értékt zsdén forgalmazott részvények árfolyamából, 15% ban 1 évnél rövidebb futamidej állampapírok árfolyamából számolnak ki. 115 (2) Az alábbi megállapítások közül melyik IGAZ a másodlagos értékpapír piacról? A A másodlagos piac az, ahol megvásárolják az értékpapírokat. B A másodlagos piac kizárólag az, ahol jegyzik az értékpapírokat. C A másodlagos piac az, ahol a befektet k tulajdonában lév értékpapírok gazdát cserének. 116 (3) A következ definíció az alábbiak közül melyik intézmény meghatározása: helyettesíthet tömegáruk koncentrált piaca, ahol a kereskedelem szervezett keretek között, meghatározott szokványok szerint történik? A a központi szerz d félé B a központi elszámolóházé C a t zsdéé 117 (4) Mi az értékpapírok koncentrált piacának neve? A árut zsde B központi értéktár C értékt zsde 118 (5) A t zsdei részvények árfolyamának ingadozása melyik kockázati kategóriába tartozik az alábbiak közül? A piaci kockázat B inflációs kockázat C vissza nem fizetési kockázat 119 (6) Mikor alakult újra után Magyarországon az értékt zsde? A 1990-ben B 1996-ban C 1993-ban 120 (7) Az alábbiak közül melyik állítás IGAZ az ún. els dleges értékpapír piacról? A Az els dleges piac az, ahol kibocsátáskor megvásárolják (jegyzik) az értékpapírokat. B Az els dleges piac az, ahol a befektet k tulajdonában lév értékpapírok gazdát cserélnek. C Az els dleges piac a t zsde, azaz a koncentrált piac. 121 (8) Az alábbi állítások közül melyik NEM IGAZ a BUX indexre? A Az indexben a piaci értéküknek megfelel arányban vannak képviseltetve a hazai vállalatok.

17 B Évente kétszer felülvizsgálják az index kosarát. C 100 vezet hazai részvény árfolyammozgását méri. 122 (9) Az alábbiak közül mit mutatnak meg a t zsdei részvényindexek? A a részvények osztalékának alakulását B a részvények hozamának alakulását C az indexkosárban lév részvények árfolyam alakulását 123 (10) Az alábbiak közül melyik állítás IGAZ a befektetés hozamáról? A Egy befektetés hozamán a befektetési id szak alatt elért jövedelem és a befektetett t ke különbségét értjük. B Egy befektetés hozamán a befektetett id szak alatt elért többletjövedelem és a befektetett t ke különbségét értjük. C Egy befektetés hozamán a befektetési id szak alatt elért összes jövedelem és a teljes befektetett összeg (t ke, költségek) különbségét értjük. 124 (11) Az értékt zsdén melyik eszközzel NEM LEHET kereskedni az alábbiak közül A értékpapírral B devizával C energiahordozóval 125 (12) Mit jelent az árfolyam? A az árfolyam a részvény nyeresége B az árfolyam maga a hozam C az árfolyam a részvény aktuális piaci értéke 126 (13) A hatályos magyar szabályozás alapján kinek van joga a t zsdén üzletet kötni? A a t zsdei keresked cégek által felhatalmazott üzletköt nek B bárkinek, aki szeretné befektetni a megtakarításait C csak a t zsdén jegyzett részvényt kibocsátó társaságok brókereinek 127 (14) Milyen id közönként változik meg az ún. BUX kosár összetétele? A negyedévente B évente C évente kétszer 128 (15) Az árut zsdén melyik eszközzel NEM LEHET kereskedni az alábbiak közül? A nyersanyaggal B mez gazdasági termékekkel C értékpapírral, a közraktári jegy kivételével 129 (16) Az alábbiak közül melyik állítás NEM IGAZ a t zsdeindexr l? A A t zsdeindex a t zsde alapvet mozgásáról folyamatos tájékoztatást ad. B A t zsdeindex a t zsde általános hangulatát, tendenciáját jelzi.

18 C A t zsdeindexet a média nem fogadja el, mert nem megbízható. 130 (17) Az alábbiak közül melyik állítás IGAZ az OTC (over-the-counter) piacról? A az OTC (over-the-counter) a t zsdén kívüli ügyletkötés B az OTC (over-the-counter) az értékpapír t zsdén történ ügyletkötés C az OTC (over-the-counter) piac az árut zsdén történ ügyletkötés 6. A bankszerűen működő pénzintézetek tevékenységei (takarékszövetkezetek, szakosított hitelintézetek) 131 (1) Az alábbiak közül melyiket tekintik ún. bankszer en m köd intézménynek? A a biztosítótársaságot B a nyugdíjalapokat C a lízingtársaságot 132 (2) Mi a kamatmarzs? A A kamatos kamat jelenértéke B A hitelkamatok és a betéti kamatok különbsége C Az aktív bankügyletek nyeresége 133 (3) Az alábbi szervezetek közül melyik jogosult betét gy jtésére? A bármelyik pénzügyi vállalkozás B a befektetési vállalkozás C a hitelintézet 134 (4) Az alábbi tevékenységek közül melyik min sül a hitelintézetekr l és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.) szerinti pénzügyi szolgáltatásnak, illetve kiegészít pénzügyi szolgáltatásnak? A ingatlan forgalmazás B befektetési jegyek forgalmazása C betét gy jtése 7. Pénztári szolgáltatások csoportosítása és fő szolgáltatásai (önkéntes egészségpénztár, magánnyugdíjpénztár (kötelező), önkéntes nyugdíjpénztár) 135 (1) Az önkéntes egészségpénztár szolgáltatásait egy tagsági jogosultsággal A az egész család használhatja, ha be lettek jelentve. B csak a tagdíjat fizet jogosult a használatra. C az a munkáltató jogosult a használatra, aki átvállalta a díjfizetést. 136 (2) A tag halála esetén mi történik az egészségpénztári számlaegyenleggel? A Örökölhet az öröklés szabályai szerint. B Visszautalják társadalombiztosítási rendszerbe.

19 C Csak akkor kaphatja meg az örökös, ha is tagja valamelyik magánnyugdíjpénztárnak. 137 (3) Milyen tartalékból finanszírozza m ködését a magánnyugdíjpénztár? A m ködési tartalék B likviditási tartalék C fedezeti tartalék 138 (4) Milyen rendszerben m ködnek a magánnyugdíjpéntárak? A felosztó kirovó B t kefedezeti C várományfedezeti 139 (5) Örökölhet -e az önkéntes nyugdíjpénztár élethosszig szóló járadéka? A igen B nem C csak akkor, ha a tag megjelölt kedvezményezettet 140 (6) Lehetséges-e az átlépés egyik magánnyugdíjpénztárból a másikba? A Ha a munkavállaló egyszer már döntött valamely magánnyugdíjpénztár mellett, már nem tud váltani, nyugdíjba vonulásig ennek a pénztárnak lesz a tagja. B Haz hónap elteltével bármikor. C 10 évente egyszer lehet pénztárt váltani. 141 (7) Magánnyugdíjpénztári tagság kötelez A a 35 év alatti pályakezd knek. B minden munkavállalónak. C mindenkinek akinek önkéntes magánnyugdíjpéntári tagsága van. 142 (8) Milyen tartalékban van a pénztári tag pénze nyilvántartva az önkéntes nyugdíjpénztárban? A m ködési tartalék B likviditási tartalék C fedezeti tartalék 143 (9) Milyen tartalékból finanszírozza fizet képességének fenntartását a magánnyugdíjpénztár? A m ködési tartalék B likviditási tartalék C fedezeti tartalék 144 (10) Milyen tartalékból finanszírozza fizet képességének fenntartását az önkéntes nyugdíjpénztárban? A m ködési tartalék B likviditási tartalék C fedezeti tartalék

20 145 (11) Melyik intézményi befektet r l szól a következ idézet "A tag életének aktív szakaszában rendszeres befizetéseket teljesít. Amikor nyugdíjba vonul, a nevezett intézményi befektet rendszeres nyugdíjat folyósít számára, melynek fedezete a tag által korábban teljesített befizetésekb l és ezek hozamaiból áll."? A befektetési alap B vagyonbiztosító C nyugdíjpénztár 146 (12) Lehet-e több önkéntes nyugdíjpénztárnak tagja a magánszemély? A igen B nem C maximum 2 pénztár tagja lehet 147 (13) Önkéntes nyugdíjpénztári tag a 10 éves várakozási id letelte után felveheti külön csak a hozamot, és az adómentes? A Felveheti, és az adómentes. B Felveheti, de adót kell utána fizetni. C Csak t kével együtt veheti fel és adóköteles. 148 (14) A Pénztárak Garancia Alapja A felügyeli a pénztárak m ködését. B szabályozza a pénztári befektetéseket. C ha a pénztár 5 napon belül nem tud fizetni, helyette szolgáltat. 149 (15) Az egészségpénztárak pénzbeli szolgáltatása lehet A kiegészít szakellátás. B gyógyszerek. C egyéni egészségvédelmi programok. 150 (16) A magánnyugdíjpénztári egyéni számlán felhalmozódott megtakarítás A a pénztár tulajdona, mely - m ködési költségekkel csökkentve a nyugdíja vonulást követ en a magánnyugdíjpénztári szolgáltatás fedezetéül szolgál. B a pénztártag tulajdona, mely - m ködési költségekkel csökkentve - a nyugdíjba vonulást követ en a magánnyugdíjpénztári szolgáltatás fedezetéül szolgál. C a pénztártag tulajdona, mely - hozamokkal növelten a nyugdíjba vonulást követ en a magánnyugdíjpénztári szolgáltatás fedezetéül szolgál. 151 (17) A 35 év alatti pályakezd A önkéntes döntése alapján válhat magánnyugdíjpénztár taggá. B számára nem kötelez a magánnyugdíjpénztár tagság, amennyiben a tagdíj alapjául szolgáló jövedelme a minimálbér másfélszeresét nem éri el. C törvény alapján köteles magánnyugdíjpénztárt választani.

Válasz B: A klasszikus portfolió. Válasz C: A növekedési portfólió. Válasz A: Az értékpapírok. Válasz B: Az ékszerek. Válasz C: Az ingatlanok.

Válasz B: A klasszikus portfolió. Válasz C: A növekedési portfólió. Válasz A: Az értékpapírok. Válasz B: Az ékszerek. Válasz C: Az ingatlanok. Kérdések Az alábbiak közül mely tényezők hatnak a kötvények árfolyamára? Válaszok Válasz A: A vállalat vezérigazgatójának utasítása. Válasz B: A piaci kamatláb változása. Válasz C: A kötvényben meghatározott

Részletesebben

3 Az alábbi befektetési lehetőségek közül melyek tartoznak az ún. pénzügyi eszközök közé? A az értékpapírok B az ékszerek C az ingatlanok

3 Az alábbi befektetési lehetőségek közül melyek tartoznak az ún. pénzügyi eszközök közé? A az értékpapírok B az ékszerek C az ingatlanok 1. VIZSGATÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPLŐI 1) PÉNZÜGYI PIACOK SZEREPLŐI, TEVÉKENYSÉGÜK ÉS SZOLGÁLTATÁSAIK Pénzügyi piac fogalma 1 Az alábbiak közül mely tényezők hatnak a kötvények árfolyamára?

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

I. VIZSGATÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPLŐI

I. VIZSGATÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPLŐI iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: 2011. március 1.-től I. VIZSGTÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS IZTOSÍTÁSI PI SZEREPLŐI ) PÉNZÜGYI PIOK SZEREPLŐI, TEVÉKENYSÉGÜK ÉS SZOLGÁLTTÁSIK 1. Pénzügyi

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043189-6419-122-03 Cg.: 03-02-000278/90 Rónasági Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

E g y b e s z e r k e s z t e t t k é r d é s b a n k. (közzétételi változat) Tartalom

E g y b e s z e r k e s z t e t t k é r d é s b a n k. (közzétételi változat) Tartalom iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: 2011. március 1.-től E g y b e s z e r k e s z t e t t k é r d é s b a n k (közzétételi változat) Tartalom I. Vizsgatárgy: Pénzügyi és biztosítási

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: ESTON International Ingatlantanácsadó

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA Az ERSTE ALPOK NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-143 Hatály:

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-159 Hatály:

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Közzétéve: 2016. január 13. Hatályos: 2016. január 13. Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban

Részletesebben

kötvényekről EXTRA Egy percben a

kötvényekről EXTRA Egy percben a EXTRA Egy percben a kötvényekről Szeretne befektetni? A befektetések egyik lehetséges formája a kötvény. Tudjon meg többet a kötvényekről! Olvassa el tájékoztatónkat! BEFEKTETÉSEK kérdésekben segít ez

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások Fogalma: Pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás a pénzügyi intézmények (hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások) által forintban, valutában vagy devizában, üzletszerűen

Részletesebben

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4.

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4. Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: Colliers Magayarország

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Tallér Részvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő:

Részletesebben

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA korábban: ALPOK VÁLOGATOTT ALAP 1. Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Magyar Posta Válogatott

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest, Aba utca 4. Tel/Fax: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37. www.hnyp.hu Befektetési Politika Kivonata Önkéntes Nyugdíjpénztár A Befektetési Politikát

Részletesebben

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2016. április 14-én Hatályos : 2016. április 28. A Pénztár befektetési tevékenysége során 2016. április

Részletesebben

Kiből lehet milliomos? Körséta a befektetések világában

Kiből lehet milliomos? Körséta a befektetések világában Kiből lehet milliomos? Körséta a befektetések világában Szalay György szakértő Pannon Egyetem Veszprém 2015. október 12. 1 2 Pénzügyi pozíció az egyes életszakaszokban Több megtakarítás, mint adósság Egyszerű

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Figyelmeztetés a kockázatokra:

Figyelmeztetés a kockázatokra: A jelen előadáson vagy videóban elhangzottak az előadó magánvéleményét tükrözik. Nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft-ban A. Befektetett 0 65 661 191 979 370 0 191 979

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok. Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14.

Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok. Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14. Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14. Értékpapírok Értékpapír definíciói: Jogi Pénzügyi (cashflow alapú) Közgazdasági Jogi

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER

A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER Aktuális gazdaságpolitikai esettnulmányok 10. Előadás 2012-13. tanév, tavaszi félév Fazekas Tamás BANKRENDSZER - ALAPFOGALMAK A pénzügyi közvetítés közvetett

Részletesebben

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés 2015.január 1. 2015 december 31. Taglétszám

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely: 1054

Részletesebben

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok Artisjus Kardos Gyula Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS A pénzügyi piacok szerepe a pénzügyi rendszerben Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS? MEGTAKARÍTÓK MEGTAKARÍTÁSOK VÉGSŐ

Részletesebben

A Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

A Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja A Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Forgalmazó: Budapest Bank Zrt.

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN, MAKROÖKONÓMIA Dr. Nagy Gabriella Mária 2016.

KÖZGAZDASÁGTAN, MAKROÖKONÓMIA Dr. Nagy Gabriella Mária 2016. KÖZGAZDASÁGTAN, MAKROÖKONÓMIA Dr. Nagy Gabriella Mária 2016. » Infláció vs. Defláció» Típusai: Keresleti Kínálati Bér + Ár bér spirál (reálbér béralku) » Típusai: Kúszó Vágtató Hiperinfláció általánosan

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Befektetési Politika Kivonata A Befektetési Politikát a Honvéd Közszolgálati Önkéntes

Részletesebben

Tizedik lecke Megtakarítás és befektetés

Tizedik lecke Megtakarítás és befektetés Tizedik lecke Megtakarítás és befektetés A takarékosságot eszköznek tekintsd arra, hogy mindig független légy az emberektől, ami tisztességed megóvásának nélkülözhetetlenebb feltétele, mintsem hinnéd.

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az Önkéntes Nyugdíjpénztár működés megkezdésének időpontja: 1995. november 22. A pénztár tisztségviselőinek

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai Előadók: Hanák Márta ügyvezető Jakab Ilona befektetési kontroller 2015. augusztus 31. TARTALOM

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. február 03. Meghirdetve: 2014. február 03. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a meghatározott

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés 2008. január 1. 2008. december 31. Taglétszám (fı) 32 696 31 928 2. A

Részletesebben

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (ezer Ft), illetve kötvény esetében árfolyam (%) Darab, illetve kötvény esetében név Könyv szerinti Piaci Darab, illetve kötvény esetében

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15. ÁLTAL KEZELT CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Lakossági Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Befektetési szolgáltatások és termékek... 3 1.1 Portfoliókezelés... 3 2. Pénz-és

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19. HIRDETMÉNY Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek Keretszerződés alapján kötött Ügyletek Óvadéki Követelményeiről

Részletesebben

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja 1. Az Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Kiegyensúlyozott

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

Reálszisztéma Csoport

Reálszisztéma Csoport Reálszisztéma Csoport Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth L. u. 4 - Városház u. 1. Befektetési Alapkezelő Zrt. Autó Buda Toyota márkakereskedés Autó Buda Lexus márkakereskedés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június A NYILASI 2015 SPEKULATÍV SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június *A Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap kockázati

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Magellán 2 Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az

Részletesebben

Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap

Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Futamideje: 2006. május 26. 2009. május 26. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános HVB Lépéselıny Befektetési Alapokba Befektetı Befektetési Alap elnevezéső befektetési alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB t ITánok TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés idıpontja: 2012. november 12. Az Alap portfóliója származtatott

Részletesebben

Mérlegfordulónap: Nagyságrend: ezer forint

Mérlegfordulónap: Nagyságrend: ezer forint A 2008.06.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Magánnyugdíjpénztári ágazatának 2008. évközi végleges vagyonmérlegér l közzétett adatok Mérlegfordulónap: 2008.06.30

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely:

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2008.

FÉLÉVES JELENTÉS 2008. Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Alap a PSZÁF III/120.017-1/2004. számú, 2004. április 07. napján kelt határozata

Részletesebben

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer fogalma: Az ország bankjainak, hitelintézeteinek összessége. Ezen belül központi bankról és pénzügyi intézményekről

Részletesebben

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások ARANYKOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI POLITIKA (KIVONAT) A Pénztár a Befektetési Politika rendelkezéseit a következő vagyonkezelési irányelvekben rögzíti: A Pénztár elsődleges célja a befektetett

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

Random Capital Zrt. Ügyfélbesorolási szabályzat

Random Capital Zrt. Ügyfélbesorolási szabályzat Random Capital Zrt. Ügyfélbesorolási szabályzat Hatályba léptette: A 2010.04.01-i vezérigazgatói utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Érvényes: Visszavonásig TARTALMOMJEGYZÉK: 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. augusztus 1. napjától Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a befektetések során az egyes

Részletesebben

PLOTINUS HOLDING NYRT.

PLOTINUS HOLDING NYRT. Jelen Alaptájékoztató alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

1. Befektetési alapok 1

1. Befektetési alapok 1 1. Befektetési alapok 1 A befektetési alap egy jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő a befektetők érdekében a meghirdetett befektetési elveknek megfelelően kezel.

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043691641912205 Cg.: 05-02-000266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Az Allianz Alapkezelõ Zrt. Allianz Pénzpiaci Alap Féléves Jelentés 2009 I. félév

Az Allianz Alapkezelõ Zrt. Allianz Pénzpiaci Alap Féléves Jelentés 2009 I. félév Az Allianz Alapkezelõ Zrt. Allianz Pénzpiaci Alap Féléves Jelentés 2009 I. félév A jelen tájékoztatót az Allianz Alapkezelõ Zrt., mint az Allianz Pénzpiaci Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelõje a tõkepiacról

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015.

Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége

Részletesebben

2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről 1

2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről 1 2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről 1 Az Országgyűlés a készpénz-helyettesítő fizetési módok körének további bővítése érdekében és a Magyar Köztársaságnak

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben