I. VIZSGATÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPLŐI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. VIZSGATÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPLŐI"

Átírás

1 iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: március 1.-től I. VIZSGTÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS IZTOSÍTÁSI PI SZEREPLŐI ) PÉNZÜGYI PIOK SZEREPLŐI, TEVÉKENYSÉGÜK ÉS SZOLGÁLTTÁSIK 1. Pénzügyi piac fogalma 1 z alábbiak közül mely tényezők hatnak a kötvények árfolyamára? a vállalat vezérigazgatójának utasítása a piaci kamatláb változása a kötvényben meghatározott feltételek 2 z alábbi típusú portfoliók közül melyik jár a legmagasabb kockázattal? a kiegyensúlyozott portfolió a klasszikus portfolió a növekedési portfolió 3 z alábbi befektetési lehetőségek közül melyek tartoznak az ún. pénzügyi eszközök közé? az értékpapírok az ékszerek az ingatlanok 4 Hosszú távon az alábbiak közül milyen típusú befektetés várható hozama lehet nagyobb? a bankbetété az államkötvényé a részvényé 5 z alábbiak közül - az általános megítélés szerint - melyik tekinthető a legkockázatosabb befektetésnek? az állampapír befektetési alap a döntően részvényekbe fektető befektetési alap a vállalati kötvényekbe fektető befektetési alap 6 z alábbi meghatározások közül melyik IGZ az ún. pénzügyi piac fogalmára? pénzügyi piac a pénz előállításának helyszíne. pénzügyi piac a pénz cseréjének helyszíne. pénzügyi piac a megtakarítások keletkezésének helyszíne. 7 Ha a különböző befektetési lehetőségeket a várható hozam szempontjából növekvő sorrendbe állítjuk, az alábbiak közül melyik a jó felsorolás? részvény, kincstárjegy, bankbetét vállalati kötvény, államkötvény, bankbetét, részvény bankszámla követelés, államkötvény, vállalati kötvény, részvény iztosítási Oktatási Intézet 1/246

2 iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: március 1.-től 8 Kérem, válassza ki az alábbiak közül a befektetési jegy nettó eszközértéke kiszámításának módját! a portfólió eszközértéke a befektetési alapot terhelő összes kötelezettség a portfólió eszközértéke + a befektetési alapot terhelő összes kötelezettség a portfólió eszközértéke + a befektetési alap összes követelése 9 z alábbiak közül mit tekintünk a pénzügyi piac feladatának? megtakarítások felhasználói és a megtakarítók közötti csere közvetítését. z áruk és szolgáltatások felhasználók közötti elosztását. direkt gazdaságirányítási rendszer működtetését. 10 z alábbi típusú portfóliók közül melyiket tekintik a legkevésbé kockázatosnak? a kiegyensúlyozott portfólió a klasszikus portfólió a növekedési portfólió 11 Kérem, válassza ki az alábbiak közül a befektetési alap hozamát! z alap tőkenövekményének azon része, amit a befektetési alapkezelő a kezelési szabályzat szerint a befektetési jegy tulajdonosok számára kifizetni köteles. z alap tőkenövekményének azon fix része, amit a befektetési alapkezelő a forgalmazók részére a tőkepiacról szóló évi XX. törvény (Tpt.) szerint kifizetni köteles. z alap tőkenövekményének azon része, amit a befektetési alapkezelő a letétkezelő részére kifizetni köteles. 12 Mit értünk portfóliókezelés alatt? a kockázatszétterítést a kockázat porlasztását befektetési csomag létrehozását különböző pénzügyi eszközökből 13 Kérem, válassza ki az alábbiak közül a befektetési jegy tulajdonosát megillető jogokat! befektetési alap hozamából való részesedés. z alapkezelőtől napi tájékoztatás kérése. z alapkezelő felszámolása esetén extra hozam követelése. 14 z alábbiak közül melyikre hat közvetlenül a jegybanki alapkamat változása? a lekötött bankbetét kamatlábára az államkötvény árfolyamára a részvény osztalékára 15 z alábbi befektetési lehetőségek közül melyik tartozik a polgári jog szempontjából a vagyontárgyak közé? a bankszámla a biztosítási szerződés az ingatlan iztosítási Oktatási Intézet 2/246

3 iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: március 1.-től 16 Mikor jött létre Magyarországon az állampapírok ún. elsődleges forgalmazói rendszere? Közvetlenül a rendszerváltás után, januárjában januárjában. udapesti Értéktőzsde alapítását követő 2. negyedévben. 17 z általános szabályok szerint milyen időtávban gondolkodjon az, aki részvényekbe fektet? Minél rövidebb időben, lehetőleg pár napban. Mivel a középtávú befektetésnél lehet a legnagyobb a hozam, így 1-5 éves időtávban. Hosszú távú befektetéseknél érdemes részvényekbe fektetni. 18 z alábbiak közül melyik piac teszi lehetővé a befektetők tulajdonában lévő, korábban kibocsátott értékpapírok adásvételét? a másodlagos értékpapírpiac az elsődleges értékpapírpiac a Közös Piac 19 z alábbiak közül mi a pénzügyi piac feladata? pénzügyi piac feladata a gazdaságban keletkező szabad pénzeszközök eljuttatása a felhasználókhoz. pénzügyi piac feladata a mezőgazdaságban keletkező megtakarított pénzeszközök eljuttatása a felhasználókhoz. pénzügyi piac feladata a pénzügyi szektorban keletkező megtakarítások eljuttatása a felhasználókhoz. 20 Mit tekintenek a részvénybefektetések előnyének? jelentős kockázattal jár fix kamatjövedelmet biztosít hosszabb távon magasabb hozam realizálható 21 z adózással, a tartalékolással és a befektetésekkel kapcsolatos kérdésekben az alábbiak közül melyik jogterület szabályai a mérvadók? pénzügyi jog Polgári Törvénykönyv társasági jog 22 Minek nevezik azt a csomag -ot (eredetileg tárcá -t), amit az egyes befektetők által birtokolt különböző típusú (kockázatú, hozamú stb.) értékpapírokból és más pénzügyi eszközökből állítanak össze? portfólió tőzsdeindex díjtartalék 23 z alábbiak közül kik tartoznak a gazdaság alapvető nagy szereplői közé? a lakosság (háztartások) a vállalatok vagy más néven üzleti szektor mindkettő iztosítási Oktatási Intézet 3/246

4 iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: március 1.-től 24 z alábbiak közül kik tartoznak a gazdaság alapvető nagy szereplői közé? gazdaságban keletkező szabad pénzeszközök (szélesebb értelemben vett megtakarítások), tőkék eljuttatása a felhasználókhoz. gazdaságban keletkező szabad pénzeszközök (szélesebb értelemben vett megtakarítások), tőkék eljuttatása a bankokhoz, biztosítókhoz gazdaságban keletkező szabad pénzeszközök (szélesebb értelemben vett megtakarítások), tőkék eljuttatása a lakossághoz. 25 Melyik szektorban bevételek az adók? állami szektorban lakossági szektorban vállalati szektorban 26 Mit fejez ki az ún. pozitív reálkamat? ténylegesen kifizetett kamat nagyságát. felkamatoztatott összeg vásárlóerejének a növekedését. nominál kamat és az infláció különbségét 27 z alábbiak közül mivel lehet leginkább csökkenteni a befektetés kockázatát? zzal, ha csak egyfajta részvényt vásárolunk. zzal, ha csak államkötvényt vásárolunk. efektetési jegyet vásárolunk 28 Mit jelent a likviditás? D kintlévőség elszámolás elszámolhatóság azonnali fizetőképesség 29 gazdaság szereplőit három nagy csoportba oszthatjuk: a lakosságra, a vállalatokra vagy más néven üzleti szektorra és az államra. igaz hamis 30 Mit értünk a pénzügyi matematikában tőkén? zt a pénzmennyiséget, amit időszakonként a hitelintézet a hozzá betett, felhalmozott pénz után fizet, mint annak használati díját. Százalékban kifejezett pénzmennyiséget a kamathoz képest időszakonként, általában évente. zt a pénzmennyiséget, amelyet a tulajdonos másra (általában egy hitelintézetre) bízott, hogy forgassa és kamatoztassa. 31 z OT (over-the- counter) piac. szervezett tőkepiac nem illetve kis mértékben szabályozott piac az árutőzsde iztosítási Oktatási Intézet 4/246

5 iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: március 1.-től 32 z értékpapírpiacnak és a pénzpiacnak nincsen közös eleme. Igaz Hamis 33 Mi NEM jellemzi az állami, társadalombiztosítási rendszert az alábbiak közül? a felek szabad döntésén alapul közjogi, társadalmi kategória írásbeliség nem kötelező 34 felsoroltak közül melyik NEM tartozik az egyéni öngondoskodás formái közé? önkéntes nyugdíjpénztári tagság üzleti biztosítások állami nyugdíjrendszer 35 Mi jellemzi az állami, társadalombiztosítási rendszert az alábbiakban felsoroltak közül? törvényileg kötelező, nincs írásbeliség pénzügyi szemléletű, a nyereségorientáltság dominál szerződéssel, vagy tagsági viszony alapján jön létre 36 Melyik fogalom NEM tartozik a társadalombiztosítás jellemzői közé? az írásbeliség kötelező szociális célú törvényileg kötelező 37 Mi a diverzifikáció? befektetendő pénz megosztása többféle befektetési forma között. portfolió hozamának növelése. részvénysúlyos befektetés kötvénysúlyos befektetésbe való átirányítása. 38 tőzsdei kereskedelem során a spekulánsok ténylegesen meg akarják szerezni a szerződésben szereplő termékeket, árukat. Igaz Hamis 39 Melyik az a gazdasági szereplő, aki legfőbb hitelfelvevőként jelenik meg az értékpapírpiacon? külföld háztartások állam 40 nettó hozamráta a költségekkel csökkentett, befektetett tőkén felüli pénzbevétel a befektetett tőke százalékában kifejezve. Igaz Hamis iztosítási Oktatási Intézet 5/246

6 iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: március 1.-től 2. Pénzügyi közvetítőrendszer intézményei (hitelintézet, szakosított hitelintézet, hitelszövetkezet, pénzügyi vállalkozás, biztosítók, befektetési szolgáltatók, befektetési alapkezelők) 1 befektetési alapkezelő az alábbiak közül mely tevékenységet végzi a tőkepiacról szóló évi XX. törvény (Tpt.) alapján? befektetési alap tulajdonában lévő értékpapírok letéti őrzését, kezelését végzi, megállapítja a nettó eszközértéket, továbbá vezeti az alap bankszámláját és értékpapírszámláját. befektetési döntések meghozatalában nyújt segítséget tanácsadóként. efektetési döntéseket hoz, befekteti a befektetési alap vagyonát a törvénynek és az alapkezelési szabályzatnak megfelelően. 2 Kérem, válassza ki az alábbiak közül a bank minimális tőkekövetelményét! tevékenységi körtől függ. 2 milliárd forint. 1 milliárd forint. 3 z alábbiak közül melyik NEM a pénzügyi közvetítőrendszer szereplője? a bankrendszer a biztosítók az állam 4 z alábbiak közül melyek a hitelintézetek fajtái? bankok, szakosított hitelintézetek, szövetkezeti hitelintézetek bankok, biztosítótársaságok, szakosított hitelintézetek, takarékszövetkezetek központi bank, kereskedelmi bankok, biztosítótársaságok 5 z alábbiak közül melyik állítás NEM igaz az intézményi befektetőkre? kockázatmegosztás. nagy volumen. z, hogy kizárólag részvénytársasági formában működhetnek. 6 Milyen összefüggést lát az alábbiak közül egy befektetésnél a hozam és a kockázat között? az alacsonyabb kockázat általában alacsonyabb hozamot eredményez minél alacsonyabb a kockázat, annál magasabb a hozam-elvárás semmilyen összefüggés sincs 7 efektetési szolgáltatási tevékenység és kiegészítő szolgáltatás végzéséhez szükséges-e a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélye? Igen, minden esetben. Nem. Igen, kivéve, ha erre a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete egyedi felmentést ad. iztosítási Oktatási Intézet 6/246

7 iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: március 1.-től 8 efektetési szolgáltatási tevékenységet ha törvény eltérően nem rendelkezik végezhet-e befektetési vállalkozáson és hitelintézeten, bizonyos tevékenységek tekintetében a befektetési alapkezelőn kívül más piaci szereplő? Igen, bárki. Nem. Igen, a biztosítók. 9 befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi XXXVIII. törvény (szt.) értelmében befektetési szolgáltatási tevékenységnek minősül-e a rendszeres gazdasági tevékenység keretében, pénzügyi eszközre vonatkozóan végzett portfólió-kezelés? Igen. Nem. Nem, kivéve, ha azt hitelintézet végzi. 10 z alábbi megállapítások közül melyiket tekintik általában IGZNK a kötvényekbe fektető befektetési alapokra? kötvényekbe fektető befektetési alapok kockázatos befektetések. kötvényekbe fektető befektetési alapok kockázatmentes befektetések. kötvényekbe fektető befektetési alapok relatíve biztonságos befektetések. 11 befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi XXXVIII. törvény (szt.) értelmében befektetési szolgáltatási tevékenységnek illetve kiegészítő szolgáltatásnak minősül-e a rendszeres gazdasági tevékenység keretében, pénzügyi eszközre vonatkozóan végzett befektetési hitel nyújtása? Igen. Nem. Nem, kivéve, ha hitelintézet végzi. 12 z alábbiak közül a bank mely tevékenységeit nevezzük ún. passzív műveleteknek? a hitelnyújtást a betétgyűjtést a számlavezetést 13 pénzügyi közvetítőrendszert alapvetően a következő szereplők alkotják: pénzügyi intézmények ( bankok); efektetési szolgáltatók (tőkepiac); iztosítók; Nyugdíj- és egészségpénztárak. a pénzügyi vállalkozások (Pl.: gépjármű finanszírozók) efektetési szolgáltatók (tőkepiac). efektetési szolgáltatók (tőkepiac); iztosítók; Nyugdíj- és egészségpénztárak. 14 Mi a pénzügyi közvetítőrendszer feladata? összehangolja a legkülönfélébb elvárásokat, melyek a hozammal kapcsolatosak. a megtakarítók, és az állam közötti kapcsolatot adja hozzá. a gazdaságban felhalmozódó pénzfeleslegeket oda közvetíti, ahol a gazdaság növekedéséhez felhasználásukra szükség van. iztosítási Oktatási Intézet 7/246

8 iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: március 1.-től 15 Melyik NEM a pénzügyi közvetítőrendszer szereplője? nyugdíjpénztár termelőszektor lízingtársaság 16 Mi a pénzügyi közvetítőrendszer feladata? segítse a felek egymásra találását, összehangolja a legkülönfélébb elvárásokat, melyek a hozammal, kockázattal, futamidővel kapcsolatosak. segítse a felek egymásra találását. összehangolja a legkülönfélébb elvárásokat, melyek a hozammal kapcsolatosak. 17 Mi a pénzügyi közvetítőrendszer alapvető tevékenysége? a lakosságnál fellelhető szabad pénzeszközöket áramoltatják egyik szereplőtől a másikig. a lakosságnál fellelhető szabad pénzeszközöket áramoltatják egyik banktól a másikig. a gazdaságban fellelhető szabad pénzeszközöket áramoltatják egyik szereplőtől a másikig. 18 Kérem, válassza ki a bank fogalmát az alábbiak közül! bank fogalmába beletartozik minden kereskedelmi bank és a Magyar Nemzeti ank. bank pénzügyi vállalkozás, mely a pénzügyi szolgáltatások teljes körének felét végezheti. bank az a hitelintézet, amely a saját tőkéjét meghaladó mértékben gyűjt betétet és más visszafizetendő pénzeszközt a nyilvánosságtól, hitelt és pénzkölcsönt nyújt, illetve pénzforgalmi szolgáltatások nyújtását végzi. 19 Mi a pénzügyi közvetítőrendszer hozzáadott értéke? a gazdaságban felhalmozott pénzfeleslegeket oda közvetíti, ahol a gazdaság növekedéséhez a felhasználásukra szükség van. nincs hozzáadott értéke a pénzügyi folyamatokhoz, mivel az állam szerepe a domináns ebben. a pénzügyi rendszer csak a haszonra törekszik és nem a pénz áramoltatására. 20 pénzügyi közvetítőrendszer egyik szereplője a biztosító. igaz hamis 21 pénzügyi közvetítő intézmények és a befektetők közötti kapcsolat fontos szereplője az állam. a pénzügyi tanácsadók. a reklámok. 22 Mi szolgálja a befektetők visszafizetési biztonságát a befektetési alapok esetében? Nincs biztonság a befektetési alapok esetében sem. letétkezelő felügyeli a meglévő vagyont és tájékoztatást ad az alap piaci értékéről. z állam vállal garanciát a befektetési alapok biztonságáért. iztosítási Oktatási Intézet 8/246

9 iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: március 1.-től 23 Melyik állítás hamis? befektetési alapok egyik csoportját képezik az ingatlanalapok. z alapkezelő vállalja a befektetési alap megszervezését és működését. befektetési alapokban jellemzően az intézményi befektetők helyezik el a tőkéjüket. 24 biztosítótársaságok szerepe jelentős az intézményi befektetők körében, mivel nagy volumenű, hosszú távra befektethető tőkével rendelkeznek. Igaz Hamis 3. Kétszintű bankrendszer fogalma (Magyar Nemzeti ank, kereskedelmi bankok), a jegybank és a kereskedelmi bankok feladatai és szolgáltatásai 1 Mi a bankok feladata az alábbiak közül? a hitelintézetek számláinak vezetése a megtakarítók és megtakarítások közötti közvetítés elkülöníteni a különböző kockázatú ügyfeleket 2 z alábbiak közül milyen jogi formában működik a Magyar Nemzeti ank? részvénytársasági formában köztestület formájában kormányhivatalként 3 z alábbiak közül melyik a magyar bankközi devizapiacon kialakult kamatráta? a UOR a LIOR a RMX 4 z alábbiak közül melyik állítás NEM IGZ az ún. kamatmarzsra? bank ebből képezi a nyereségét és a törvény által előírt tartalékot. hitelkamatok és a betéti kamatok különbsége. bank hirdetményein kötelező feltüntetni. 5 bankrendszer melyik alábbi szereplőjére IGZ, hogy egy adott országban csak ő bocsáthat ki nyomtatott és vert pénzt? a szakosított hitelintézetre a központi bankra a kereskedelmi bankra iztosítási Oktatási Intézet 9/246

10 iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: március 1.-től 6 z alábbiak közül ki határozza meg a jegybanki alapkamatot? a ankszövetség a MOSZ a Magyar Nemzeti ank 7 z alábbiak közül a banki működés melyik fajtájához soroljuk a betétgyűjtést? aktív passzív semleges 8 Mi a feladata az alábbiak közül a Magyar Nemzeti anknak? a hitelintézetek számláinak vezetése a megtakarítók és megtakarítások közötti kapcsolat lebonyolítása elkülöníteni a különböző kockázatú ügyfeleket 9 z alábbiak közül melyik szerve a Magyar Nemzeti anknak? igazgatóság Monetáris Tanács ügyvezetőség 10 z alábbiak közül melyik állítás IGZ a magyarországi bankok tevékenységére? bankok tevékenységét Magyarországon kizárólag a Magyar Nemzeti ank felügyeli. bankok tevékenységét Magyarországon kizárólag a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete felügyeli. bankok tevékenységét Magyarországon a Magyar Nemzeti ank mellett a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete is felügyeli. 11 Ki a Monetáris Tanács elnöke? a Magyar Nemzeti ank elnöke a köztársasági elnök a kormányfő 12 z alábbiak közül melyik állítás IGZ a kétszintű bankrendszerre? központi bank ugyanúgy kiszolgálja a vállalkozásokat, magánszemélyeket, állami intézményeket, mint a többi bank. bankok kereskedelmi és befektetési funkciókat is betöltenek. központi bank felügyeli a bankok működését, míg a vállalkozásokat, magánszemélyeket, állami intézményeket a bankok szolgálják ki. 13 z alábbiak közül mit jelent a kétszintű bankrendszer? központi bank a jegybanki funkciók mellett közvetlen kapcsolatban áll a gazdálkodókkal. központi bank nem áll kapcsolatban a gazdálkodókkal, csak a kereskedelmi bankokkal. központi bank a többi hitelintézetet két szintre sorolja: eltérően kezeli az ún., és az ún. besorolású hitelintézeteket. iztosítási Oktatási Intézet 10/246

11 iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: március 1.-től 14 z alábbiak közül melyik művelet NEM TRTOZIK a bank ún. semleges műveletei közé? a bankszámlák közötti átutalás a bankszámla-hitelezés a bankszámla-vezetés 15 z alábbiak közül mi az ún. kamatmarzs? hitelkamatok és a betéti kamatok különbsége. hitelkamatok és a bank nyereségének különbsége betéti és a látra szóló kamatok különbsége. 16 z alábbiak közül melyik állítás NEM IGZ a mai magyar bankrendszerre? kétszintű univerzális Specializált 17 Melyek az alábbiak közül a bankok funkciói? Árfolyam-politikai döntések meghozatala. rany- és devizatartalékok menedzselése. hitelezéshez szükséges betétgyűjtés. 18 z alábbiak közül mi a Magyar Nemzeti ank monetáris politikájának célja? z, hogy befolyásolja a pénz- és hitelkínálatot, valamint a pénz- és hitelkeresletet. z, hogy támogassa a kormány árfolyampolitikáját. z, hogy közigazgatási aktusaival biztosítsa Magyarországon a pénzügyi intézményrendszer stabilitását. 19 z alábbiak közül melyik a Magyar Nemzeti ank alapvető feladata? vállalkozások részére hitel nyújtása betét gyűjtése a lakosságtól a monetáris politika meghatározása és megvalósítása 20 mennyiben olyan körülmény áll fenn, amely miatt a hitelintézet működése a pénzügyi rendszer stabilitását veszélyezteti, a Magyar Nemzeti ank a hitelintézetnek a monetáris finanszírozás tilalmának betartásával nyújthat-e rendkívüli hitelt? Igen. Nem. Nem, kivéve, ha erre az lkotmánybíróság kötelezi a Magyar Nemzeti ankot. 21 Hitelnyújtáskor a hitelfelvevő ügyfél jövőbeli pénzét jelenbeli pénzre cseréli. Igaz Nem 22 z egyszintű bankrendszer az, ahol: a központi bank a jegybanki feladatokat és a kereskedelmi banki tevékenységeket egyaránt ellátja; a központi bank csak a bankrendszer második szintjén álló kereskedelmi bankokkal áll közvetlen kapcsolatban, gazdálkodókkal az üzleti-pénzügyi kapcsolatokat a kereskedelmi bankok, valamint a pénzintézetek tartják iztosítási Oktatási Intézet 11/246

12 iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: március 1.-től 23 kétszintű bankrendszer az, ahol: a központi bank a jegybanki feladatokat és a kereskedelmi banki tevékenységeket egyaránt ellátja a központi bank csak a bankrendszer második szintjén álló kereskedelmi bankokkal áll közvetlen kapcsolatban, a gazdasági egységekkel viszont nem; a gazdálkodókkal az üzleti-pénzügyi kapcsolatokat a kereskedelmi bankok, valamint a pénzintézetek tartják. gazdálkodókkal az üzleti-pénzügyi kapcsolatokat a központi bank tartja. 24 Ki(k) dönt(enek) a jegybanki alapkamat mértékéről? a Pénzügyminiszter az Országgyűlés Gazdasági izottsága az MN Monetáris Tanácsa 25 z alábbiak közül melyik szerve a Magyar Nemzeti anknak? igazgatóság felügyelőbizottság ügyvezetőség 26 Mit nevezünk bankrendszernek? bankrendszert egy adott országon belül a bankok összessége alkotja. bankrendszert egy adott országon belül a bankok, és biztosítók összessége alkotja. bankrendszert egy adott országon belül a bankok, biztosítók, befektetési szolgáltatók összessége alkotja. 27 Ki bocsátja ki a készpénzt? a készpénzt adott országban a jegybank (az állam központi bankja) bocsátja ki a készpénzt adott országban a kereskedelmi bank bocsátja ki a készpénzt adott országban a kereskedelmi bank (az államközponti bankja) bocsátja ki 28 Mit jelent a számlapénz? egy bankkal szembeni, készpénzre szóló követelés bankjegy, vagy érme egy biztosítóval szembeni követelés 29 Magyarországon ki látja el a jegybanki funkciókat? a Magyar Nemzeti ank OTP ank és a Kereskedelmi és Hitelbank közösen a mindenkori kormány 30 bank főleg az ügyfeleitől származó forrást kölcsönzi tovább a hitelfelvevőnek. Igaz Hamis 31 jegybank és az üzleti bankok pénzteremtése között semmilyen különbség nincs. Igaz Hamis iztosítási Oktatási Intézet 12/246

13 iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: március 1.-től 32 Magyarországon mióta van kétszintű bankrendszer? Ki teremtheti a forgalomba kerülő pénzállományt? kereskedelmi (üzleti) bankok Pénzügyminisztérium a jegybank és a kereskedelmi (üzleti) bankok 34 gazdaságpolitika alakításába a jegybanknak nincs beleszólása. Igaz Hamis 4. Értékpapír fogalma, fajtái 1 Mi a jelenlegi gyakorlatban az állampapírok legjellemzőbb értékesítési módszere az alábbiak közül? az aukció a folyamatos, napi kibocsátás az éves kibocsátás 2 pénzpiac rövid lejáratú kölcsönök, értékpapírok és egyéb ügyletek piaca, ahol az időtáv néhány órától, egy évig terjedhet. Hamis Igaz 3 z alábbiak közül hogyan határozzuk meg a befektetési jegy árfolyamát? z 1 jegyre jutó nettó eszközértékkel. z 1 jegyre jutó bruttó eszközértékkel. bruttó eszközérték osztva az értékelési napok számával és megszorozva a befektetési jegyek darabszámával. 4 z alábbiak közül milyen jogviszonyról szóló értékpapír a kötvény? kötvény ingadozó hozamú tagsági jogról szóló értékpapír. kötvény tulajdonosi jogviszonyt megtestesítő értékpapír kötvény hiteljogviszonyt megtestesítő értékpapír. iztosítási Oktatási Intézet 13/246

14 iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: március 1.-től 5 z alábbi értékpapírok közül melyiknek az alapjogviszonya tagsági jog? a közraktári jegyé a váltóé a részvényé 6 z átruházhatóság szempontjából az értékpapírokat az általános szabályok szerint hogyan lehet kiállítani? kizárólag névre szólóan kizárólag bemutatóra szólóan bemutatóra szólóan vagy névre szólóan 7 z alábbi értékpapírok közül - az általános szabályok alapján - melyik kamatozó? a törzsrészvény a kötvény a befektetési jegy 8 z alábbi megállapítások közül melyik IGZ a nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyeire? nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei bármikor visszaválthatóak. nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei csak lejáratkor válthatóak vissza. nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei csak minden év december 31-én válthatóak vissza. 9 Ha a kibocsátó a zárt körben forgalomba hozott értékpapírt dematerializált formában állította elő, vagy az értékpapírt dematerializált értékpapírrá alakította át, annak nyomdai úton történő előállításáról utóbb rendelkezhet-e? Igen, minden korlátozás nélkül. Nem, a dematerializált értékpapír nem alakítható át nyomdai úton előállított értékpapírrá. Általában nem, kivéve, ha erre a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyt ad. 10 z alábbiak közül milyen jogot fejeznek ki a részvények? Hiteljogviszonyt tagsági jogot a befektetési alaphoz viszonyított nagyságrendi viszonyt 11 z alábbiak közül mit fejez ki a kötvény? Hitelviszonyt tulajdonviszonyt a befektetési alaphoz viszonyított nagyságrendi viszonyt 12 z alábbiak közül milyen jogok illetik meg a részvényest? kamat, elővásárlási és ellenőrzési jogok tagsági, vagyoni és kisebbségi jogok gazdasági, szerződéses és fogyasztói jogok iztosítási Oktatási Intézet 14/246

15 iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: március 1.-től 13 z alábbiak közül melyik értékpapír NEM állampapír? az államkötvény a kincstárjegy a befektetési jegy 14 Kérem, az alábbiak közül válassza ki az állampapír definícióját! z állampapír az állam adósságát megtestesítő értékpapír. z állampapír tagsági jogot megtestesítő értékpapír. z állampapír vállalati tulajdonjogot megtestesítő értékpapír. 15 Kérem, az alábbiak közül válassza ki a befektetési jegy definícióját! a befektetési jegy az állam adósságát megtestesítő értékpapír a befektetési jegy tulajdoni részesedést, tagsági jogot jelentő befektetés a befektetési jegy pénzkövetelésre szóló, befektetési jellegű értékpapír 16 z alábbiak közül milyen alapjogviszonyról kiállított értékpapír a részvény? Hiteljogviszonyt megtestesítő értékpapír. Ingadozó hozamú értékpapír. Tagsági jogviszonyt megtestesítő értékpapír. 17 diszkontkincstárjegy egy éven túli lejáratú értékpapír. az állam adósságának fedezésére kibocsátott értékpapír. az MN által kibocsátott értékpapír. 18 z alábbi megállapítások közül melyik IGZ az értékpapírok jogi fogalmára? z értékpapír a kiállító feltétlen és egyoldalú kötelezettségvállalása. z értékpapír olyan szerződés, aminek alapján a befektető vagyoni jogokat gyakorolhat. z értékpapír olyan közokirat, aminek alapján a befektetőt közvetlen pénzkövetelés illeti meg a kibocsátóval szemben. 19 Kérem, az alábbiak közül jelölje meg a részvény általános definícióját! a részvény tagsági jogot megtestesítő értékpapír a részvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír a részvény az állam adósságát megtestesítő értékpapír 20 Kérem, az alábbiak közül válassza ki, ki lehet az állampapírok kibocsátója! a részvénytársaság az állam, a jegybank vagy az Európai Központi ank a befektetési alap 21 z alábbiak közül melyik minősül hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak? az osztalékelsőbbségi részvény a jegyzési jogot biztosító kötvény a kárpótlási jegy iztosítási Oktatási Intézet 15/246

16 iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: március 1.-től 22 Kérem, az alábbiak közül válassza ki azt az állampapírt, ami 1 éven túli lejáratú is lehet! a diszkont kincstárjegy a kamatozó kincstárjegy az államkötvény 23 z alábbiak közül mit nevezünk diszkont-kincstárjegynek? z éves kamatozású állampapírokat. z 1 évnél hosszabb futamidejű, változó kamatozású államkötvényeket. z 1 évnél rövidebb futamidejű, nem kamatozó állami adósságpapírokat. 24 Kérem, válassza ki az alábbiak közül a lejárat nélküli értékpapírokat! Részvény állampapír Váltó 25 z alábbiak közül melyik csoportba sorolható a részvény? a részvény rövid, egy évnél rövidebb lejáratú értékpapír a részvény hosszú, 5 évnél hosszabb futamidejű értékpapír a részvény lejárat nélküli értékpapír 26 z alábbi értékpapírok közül melyik tartozik a hitelviszonyt megtestesítők közé? a részvény a jelzáloglevél a közraktári jegy 27 z alábbiak közül mi jellemzi az ún. aranyrészvény -t? z, hogy minden törzsrészvényest ugyanazok a jogok illetik meg. z, hogy a birtokosának igenlő szavazata nélkül a társaság közgyűlésén adott kérdésekben nem lehet döntést hozni. z, hogy ezt a fajta részvényt csak a részvénytársaság dolgozói vásárolhatják meg. 28 z alábbiak közül mi jellemzi az ún. átváltoztatható kötvény -t? z, hogy a lejárat előtt a kamat nagysága megváltoztatható. z, hogy a kamatozó kötvény nem kamatozó kötvényre váltható át. z, hogy a kötvény a futamideje alatt a kibocsátó részvényére váltható át. 29 Minek a rövidítése a KELER Zrt.? Központi Elszámolóház és Értéktár (udapest) Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közösségi Értékpapír Elszámolás Zártkörűen Működő Részvénytársaság Központi Értékpapír Keletkeztető Zártkörűen Működő Részvénytársaság 30 z alábbiak közül mi a részvény általános jellemzője? a részvény fix kamatozású értékpapír a részvény határozott futamidejű értékpapír a részvény tagsági jogot megtestesítő értékpapír iztosítási Oktatási Intézet 16/246

17 iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: március 1.-től 31 z alábbiak közül melyik NEM értékpapír? a lekötött betét a kötvény a befektetési jegy 32 Értékpapír az alábbiak közül milyen követelésről vagy jogról állítható ki? Kizárólag pénzkövetelésről. Pénzkövetelésről, tagsági joggal kapcsolatosan, továbbá dologra vonatkozó tulajdonjogról vagy más jogról. Pénzkövetelésről és tulajdonjogról. 33 zárt körben forgalomba hozott sorozatpapírok az alábbiak közül milyen formában állíthatók elő? Kizárólag okirati formában. Kizárólag dematerializált értékpapírként. kibocsátó döntése alapján nyomdai úton, okiratként, vagy dematerializált értékpapírként. 34 z alábbiak közül milyen előállítási formában lehet nyilvánosan forgalomba hozni értékpapírt (az állampapír kivételével)? Kizárólag dematerializált értékpapír formájában. Kizárólag nyomdai úton előállított okiratként. kibocsátó döntése alapján akár nyomdai úton előállított okiratként, akár pedig dematerializált okirat formájában. 35 kötvényt az alábbiak közül melyik csoportba soroljuk? pénzkövetelést megtestesítő értékpapírok részesedést megtestesítő értékpapírok tagsági jogot megtestesítő értékpapírok 36 z alábbi megállapítások közül melyik IGZ a diszkontkincstárjegyre? diszkontkincstárjegy az államkötvényeknél mindig olcsóbban vásárolható. diszkontkincstárjegy árfolyama mindig meghaladja a névértéket. diszkontkincstárjegy árfolyama lejáratig nem éri el a névértéket. 37 dematerializált értékpapír esetében a tulajdonos nevét és az egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat mi tartalmazza? maga az értékpapír az értékpapírszámla a részvénykönyv 38 z alábbiak közül mit nevezünk osztaléknak? a részvények összes nyereségét a részvények szétosztott nyereségét a kötvények összes nyereségét iztosítási Oktatási Intézet 17/246

18 iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: március 1.-től 39 Kérem, az alábbiak közül válassza ki azt az állampapírt, amelynek a futamideje NEM haladhatja meg az 1 évet! a kamatozó részvény az államkötvény a diszkont kincstárjegy 40 z alábbiak közül milyen értéken történik a részvények kibocsátása? kibocsátási értéken osztalékértéken árfolyamértéken 41 Kérem, az alábbiak közül jelölje meg a kötvény definícióját! a kötvény vállalati tulajdonjogot megtestesítő értékpapír a kötvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír a kötvény az állam adósságát megtestesítő értékpapír 42 z alábbiak közül mely értékpapír után fizethető - az általános szabályok szerint - osztalék? a kötvény után a befektetési jegy után a részvény után 43 z alábbiak közül melyik minősül tagsági jogot megtestesítő értékpapírnak? az átváltoztatható kötvény a befektetési jegy a visszaváltható részvény 44 Melyik minősül hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak az alábbiak közül? a kamatozó részvény az átváltozatható kötvény a közraktári jegy árujegy része 45 z alábbiak közül mit nevezünk befektetési jegynek? z állam hosszú lejáratú adósságát megtestesítő értékpapírt. vállalat rövid lejáratú adósságának kiegyenlítésére szóló értékpapírt. befektetési alapkezelő közreműködésével a befektetési alap által kibocsátott értékpapírt. 46 z alábbiak közül melyik állítás IGZ a diszkont-kincstárjegyről? diszkont kincstárjegy 1 éven túli lejáratú kamatozó állampapír. diszkont kincstárjegy 1 éven belüli lejáratú nem kamatozó állampapír. diszkont-kincstárjegy 1 éven belüli lejáratú kamatozó állampapír. 47 z általános szabályok szerint mit ígér a kötvényben a kötvénykibocsátó a befektetőnek? tőke visszafizetést és kamatfizetést szavazatelsőbbségi jogot osztalékot iztosítási Oktatási Intézet 18/246

19 iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: március 1.-től 48 z alábbiak közül mi a különbség a kötvény és a részvény között? a kötvény kibocsátója az állam, míg a részvényé a vállalat a kötvényeknek nincs, míg a részvényeknek van másodlagos forgalmazása a kötvény hitelviszonyt, a részvény pedig tagsági jogot megtestesítő értékpapír 49 z alábbiak közül melyik kifejezés NEM kötődik az államkötvényhez? az árfolyam az osztalék a kamat 50 Mi a részvény jellemzője? Egy éven túli fix lejáratú értékpapír Tagsági jogokat (tulajdonosi minőséget) megtestesítő értékpapír Változó kamatozású értékpapír 51 diszkontkincstárjegy egy éven túli lejáratú értékpapír. az állam likviditási célú hiteleinek fedezésére kibocsátott értékpapír. az MN által kibocsátott értékpapír. 52 fix kamatozású értékpapír árfolyamát nem befolyásolja a banki kamatok változása. Igaz Hamis 53 z értékpapírok kibocsátása az elsődleges pénzügyi piacon történik. Igaz Hamis 54 z egy évnél hosszabb lejáratú állampapírokat általában államkötvényeknek hívjuk. igaz hamis 55 felsoroltak közül melyik értékpapírnak nincs lejárati ideje? kötvény diszkontkincstárjegy részvény 56 kötvények kibocsátó szerint lehetnek államkötvények, önkormányzati, nemzetközi szervezetek által kibocsátott és vállalati kötvények. igaz hamis 57 Keler Rt. az értékpapírok, és a származékos tőzsdei ügyletek pénzforgalmának feldolgozását végzi. igaz hamis iztosítási Oktatási Intézet 19/246

20 iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: március 1.-től 58 kötvényhez kapcsolódóan milyen jövedelemre tehet szert a birtokosa? kamatbevétel és osztalék árfolyamnyereség és osztalék kamatbevétel és árfolyamnyereség 59 dematerizált értékpapír nem kerül nyomtatásra, hanem elektronikus formában tartják nyilván. igaz hamis 60 bankbetét a hitelintézeteknél elhelyezett pénz, amely után a hitelintézet osztalékot fizet. igaz hamis 61 bankbetét a hitelintézeteknél elhelyezett pénz, amely után a hitelintézet kamatot fizet. igaz hamis 62 lekötött betétet nem, vagy csak a kamat teljes vagy jelentős részének elvesztése árán lehet feltörni. igaz hamis 63 Melyik NEM értékpapír? kamatozó kincstárjegy biztosítási kötvény közraktárjegy 64 részvény lehet diszkont elsőbbségi változó kamatozású 65 z állampapírok kibocsátója lehet: MN kereskedelmi bank nyugdíjpénztár 66 z állampapírok kibocsátója NEM lehet: MN Magyar Állam Nyugdíjpénztár 67 z értékpapírban foglalt jog alapján az értékpapírokat a következő csoportokba osztjuk: állampapírok, pénztárjegyek, letéti jegyek, váltó, kötvény pénzügyi vállalkozások (Pl.: gépjármű finanszírozók) befektetési szolgáltatók (tőkepiac) pénzkövetelést megtestesítő, részesedést megtestesítő, áruval kapcsolatos jogot megtestesítő iztosítási Oktatási Intézet 20/246

3 Az alábbi befektetési lehetőségek közül melyek tartoznak az ún. pénzügyi eszközök közé? A az értékpapírok B az ékszerek C az ingatlanok

3 Az alábbi befektetési lehetőségek közül melyek tartoznak az ún. pénzügyi eszközök közé? A az értékpapírok B az ékszerek C az ingatlanok 1. VIZSGATÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPLŐI 1) PÉNZÜGYI PIACOK SZEREPLŐI, TEVÉKENYSÉGÜK ÉS SZOLGÁLTATÁSAIK Pénzügyi piac fogalma 1 Az alábbiak közül mely tényezők hatnak a kötvények árfolyamára?

Részletesebben

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma 1.1.2. Pénzügyi közvetítő-rendszer intézményei (bank, szakosított hitelintézet,

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés kötelező mindazoknak, akik pénzügyi közvetítővel - munkaviszonyban, - megbízási viszonyban, vagy - a munka végzésére irányuló egyéb jogviszonyban állnak,

Részletesebben

1. vizsgatárgy: A pénzügyi piacok. 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi piacokra?

1. vizsgatárgy: A pénzügyi piacok. 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi piacokra? Vizsgatárgy Témakör Témakör Kérdések Válaszok 1. Vizsgatárgy: A pénzügyi piacok 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi

Részletesebben

Pénzügyi piacok A pénzügyi szektor közvetítő szerepe

Pénzügyi piacok A pénzügyi szektor közvetítő szerepe Befektetési és értékpapírpiaci ismeretek Katona Ferenc Pénzügyi piacok A pénzügyi piac a pénz cseréjének helyszíne, a pénz cseréjének közvetítésében szerepet játszó szereplők (egyének és intézmények),

Részletesebben

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma 1.1.2. Pénzügyi közvetítő rendszer intézményei (bank, szakosított hitelintézet,

Részletesebben

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS A (székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS 2014. március 1 TARTALMOMJEGYZÉK: I. RÉSZ BEVEZETÉS: A BEFEKTETÉSI PORTFOLIÓ FELÉPÍTÉSE 3 1.1 MiFID 5 II. RÉSZ AZ EGYES PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Részletesebben

7. Pénzügyi piacok AZ ÉRTÉKPAPÍROK

7. Pénzügyi piacok AZ ÉRTÉKPAPÍROK 7. Pénzügyi piacok AZ ÉRTÉKPAPÍROK Az értékpapír jogi definíciója alapján egyoldalú és feltétlen kötelezettségvállalás a kibocsátó részéről. Egy kicsit egyszerűbb értelmezés szerint értékpapír az, amelyet

Részletesebben

/A pénzügyi piac a pénz erejének közvetítésében szerepet játszó szereplők összessége./

/A pénzügyi piac a pénz erejének közvetítésében szerepet játszó szereplők összessége./ 1. Pénzügyi piacok és részpiacok Pénzügyi piacok szerepe a gazdaságban: Pénzügyi rendszer: olyan piacok, egyének és intézmények, törvények, szabályok és mechanizmusok összessége, amely lehetővé teszi a

Részletesebben

Az értékpapírok fajtái

Az értékpapírok fajtái Legyen a tőzsde mindenkié! Oktatási segédanyag 2010. október 21. 2 1. A részvény... 2 1.1 A részvény fontosabb tulajdonságai...2 1.2 Részvényesi jogok, és azok gyakorlásának feltételei...3 1.3 A részvények

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt. icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt. icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja (közzététel napja): (2012.12.21) PSZAF:

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS - BWM HEDGE FUND KÖVETŐ SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: 2011.08.22. PSZAF:

Részletesebben

TERMÉKSPECIFIKUS TÁJÉKOZTATÓ

TERMÉKSPECIFIKUS TÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR Csoport QUAESTOR Értékpapír Zrt. H-1132 Budapest, Váci út 30. Levelezési cím: H-1439 Budapest, Pf.: 601 Telefon: (+36 1) 299 9999 Fax: (+36 1) 299 9990 www.quaestor.hu MiFID TÁJÉKOZTATÓK II. TERMÉKSPECIFIKUS

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY A LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJEINEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON 2004-TŐL NAPJAINKIG

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

Részletesebben

Terméktájékoztató 1. KÖTVÉNYTERMÉKEK

Terméktájékoztató 1. KÖTVÉNYTERMÉKEK Terméktájékoztató 1. KÖTVÉNYTERMÉKEK A kötvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. A hitel két szereplője az adós és a hitelező, ennek megfelelően a kötvényben a kibocsátó (az adós) arra vállal kötelezettséget,

Részletesebben

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt XGA ARANYTÉGLA NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP (BEFEKTETÉSI ALAPBA BEFEKTETŐ BEFEKTETÉSI ALAP) Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: 2009.05.22

Részletesebben

Pénzügytan. Dr. Bozsik Sándor

Pénzügytan. Dr. Bozsik Sándor Pénzügytan Dr. Bozsik Sándor Tantárgyi követelményrendszer 1 Oktatási segédletek: - dr. Fellegi Miklós: Pénzügyi ismeretek Miskolci Egyetem jegyzet - Pénzügytan példatár - Az előadás anyaga letölthető

Részletesebben

Befektetési Akadémia PHH

Befektetési Akadémia PHH Befektetési Akadémia PHH 1. Alapfogalmak 1.1. Makrogazdasági fogalmak GDP: A GDP az egy területen, adott idõ alatt elõállított végsõ felhasználásra szánt javak (termékek és szolgáltatások) összességének

Részletesebben

Tájékoztató és Kezelési szabályzat

Tájékoztató és Kezelési szabályzat Tájékoztató és Kezelési szabályzat 2014 Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap Az Allianz Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt, Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Részletesebben

PSZÁF határozat száma: KE-III-50/2011

PSZÁF határozat száma: KE-III-50/2011 Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS WORLD GOLD TREND NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP (BEFEKTETÉSI ALAPBA BEFEKTETŐ BEFEKTETÉSI ALAP) Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés

Részletesebben

TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat 2015.06.11 Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...11 I. A befektetési

Részletesebben

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt, TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyílt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

1.1. Az öngondoskodás, megtakarítás jelentősége

1.1. Az öngondoskodás, megtakarítás jelentősége Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2013.09. havi tartalmakhoz Megtakarítások I. egyszerűbb termékek Az öngondoskodás, megtakarítás jelentősége Érdemes-e kisebb összegeket is félretenni? Tájékozódás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Deviza Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő: Raiffeisen

Részletesebben

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos (Közzététel napja):2014.03.14. MNB határozat száma, dátuma: H-KE-III-221/2014. 2014.03.14. A

Részletesebben

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása,

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, a tőkepiaci szereplők szabályozásának fejlesztése,

Részletesebben

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt, TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyílt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2012. december 17. *Az Alap kockázati szintje eltér a szokásostól!

Részletesebben