ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 30- i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. március 30- i ülésére"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 30- i ülésére Tárgy: A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK számú irányelv implementációs kötelezettségéből adódó önkormányzati feladatok Előterjesztés tartalma: rendelet- tervezet és határozati javaslat Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Szavazás módja: rendeletnél: minősített többség, határozatnál: egyszerű többség Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Önkormányzati Iroda Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága 1

2 Tisztelt Képviselő- testület! A belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács december 12- én 2006/123/EK számú irányelv (a továbbiakban: Irányelv) minden Európai Uniós tagállam kötelezettségévé teszi, hogy a jogrendszerét vizsgálja felül, és hozza összhangba az irányelv rendelkezéseivel úgy, hogy annak eredményéről az Európai Bizottságot december 28-ig tájékoztatni tudják. Tekintettel arra, hogy az önkormányzatok is tagállami jogalkotónak minősülnek, a felülvizsgálat az önkormányzatokra is kiterjed. implementációs kötelezettségéből adódó önkormányzati feladatok A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéről szóló 318/2008. (XII.23) Korm. számú rendelet közreműködési kötelezettséget ír elő a regionális államigazgatási hivatalok számára több más mellett a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 97.. e./ pontján alapuló feladatok végrehajtásában. A hivatkozott rendelkezés szerint a miniszter a helyi önkormányzatoktól ágazati feladatai körében adatokat és tájékoztatást kérhet, amelyet az önkormányzat teljesíteni köteles. E feladatok ellátása, illetőleg jogosítványok gyakorlása kapcsán az Államigazgatási Hivatal koordinálja a rendeletek önkormányzatok általi felülvizsgálatával kapcsolatos érdemi feladatokat. Elsőként az önkormányzat valamennyi hatályos rendeletét felül kell vizsgálni abból a szempontból, érinti-e valamely rendelkezése az Irányelv valamely rendelkezését. Tekintettel arra, hogy a képviselő-testület a jogalkotó szerv, ezért a rendeletek érintettségéről képviselő-testületi döntés szükséges minden hatályos rendelet esetében. Amennyiben a képviselő-testület azt állapítja meg, hogy egy adott rendelet nem tartozik az Irányelv hatálya alá, vagy nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely az irányelvvel érintett lenne, akkor is kell döntést hoznia. Ezek nem igényelnek további intézkedést, nem szükséges azok módosítása, vagy hatályon kívül helyezése. Hatályos rendeleteink felülvizsgálata más szempontból is indokolt, hiszen a rendkívül nagy számú, az alaprendeleteket módosító, valamint alkalmazás vonatkozásában okafogyott, idejétmúlt, jóllehet hatályos rendeleteink rendeleti szabályozásunk áttekinthetetlenségét eredményezhetik, a gyors és hatékony jogalkalmazást jelentősen megnehezítik. Javaslom tehát, hogy ezeket a Képviselő- testület helyezze hatályon kívül. Az Irányelvvel érintett rendeletek további vizsgálatot igényelnek. Ebben a körben javaslom, hogy a képviselő-testület hozzon feladatszabó tartalmú határozatot, amelyben ütemezi, hogy mely rendeleteket mikori határidővel készítsem elő testületi döntésre. A rendeletek szükséges módosítását úgy kell ütemezni, hogy az szeptember 30-ig lezáruljon, tekintettel arra, hogy a jogharmonizációs zárójelentést a Regionális Államigazgatási Hivatal az Önkormányzati Minisztérium részére a 2007-ben kiadott ütemterv szerint október 31-ig köteles megküldeni. Valamennyi rendeletet, amelynek hatálya kiterjed az Irányelv hatálya alá tartozó szolgáltatókra akkor is ki kell egészíteni, ha az nem tartalmaz az Irányelvvel ellentétes rendelkezést. A jogalkotó feladata ezen rendeletek esetében az Irányelv 44. cikk (1) bekezdése alapján az, hogy hivatkozni kell az Irányelvre, másképpen fogalmazva, ezekben a rendeletekben is jogharmonizációs záradéknak kell szerepelni. A jogharmonizációs záradékot várhatóan a belső piaci szolgáltatásokról szóló kerettörvény fogja megállapítani, amely azonban a jelenlegi információink szerint csak valamikor a nyáron kerül elfogadásra. Addig is 2

3 szükséges azonban a munkát folytatni a torlódások elkerülése érdekében. Ezért a kerettörvény elfogadásáig az Államigazgatási Hivatal az alábbi szöveg záradékolását javasolja: E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. A konkrét felülvizsgálatok során ezzel a szövegezéssel fogom javasolni a már felülvizsgált rendeleteink záradékolását. Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását. Zirc, március 18. dr. Árpásy Tamás jegyző 3

4 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2009.(.) rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ALKOTMÁNY 44/A. (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja : Hatályát veszti : Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/1991.(II.18.) Kt. rendelet, 2. Az évi költségvetés I. félévi teljesítésének elfogadásáról, illetve az évi költségvetésről szóló 1/1991.(II.18.) Kt számú rendelet módosításáról szóló 13/1991.(IX.30.) ÖK rendelet, 3. Az évi költségvetés módosításáról szóló 19/1991. ÖK. rendelet, 4 A költségvetés évi végrehajtásáról szóló 3/1991.(III.28.) KT. rendelet, 5. Az évi költségvetésről szóló 1/1992. ÖK. számú rendelet, 6. Az évi költségvetésről szóló 1/1992. ÖK. rendelet módosításáról szóló 3/1992.(III.9.) ÖK rendelet, 7. A költségvetés évi végrehajtásáról szóló 2/1992. ÖK. rendelet, 8. Az évi költségvetés I. félévi teljesítésének elfogadásáról szóló 10/1992. ÖK. rendelet, 9. Az évi költségvetés I. félévi teljesítésének elfogadásáról szóló 10/1992. ÖK. számú rendelet módosításáról szóló 13/1992. ÖK. rendelet 10. Az évi költségvetés előirányzatainak módosításáról szóló 13/1992. ÖK. számú rendelet módosításáról szóló 15/1992. ÖK. rendelet, 11. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/1993. ÖK. sz. rendelet, 12. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/1993.(I.26.) ÖK. rendelet módosításáról 11/1993. ÖK. rendelet 13. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/1993.(I.26.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 14/1993.(VIII.09.) rendelet, 14. A költségvetés évi végrehajtásáról szóló (III.22.) ÖK. rendelet, 15. Az önkormányzat évi gazdálkodásának átmeneti viteléről szóló 21/1993. (XII.13.) ÖK. rendelet, 16. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/1994. (I.31.) ÖK. számú rendelet, 17. A költségvetés évi végrehajtásáról szóló 5/1994. (III.07.) ÖK. rendelet, 18. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, az évi XVII. törvénnyel módosított évi LXXVIII. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 7/1994. (IV.18.) ÖK. rendelet, 4

5 19. Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/1994.(I.31.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 11/1994. (IX.12.) ÖK. rendelet, 20. A 7/1994.(IV.18.) ÖK. rendelettel módosított 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 12/1994.(IX.12.) ÖK. rendelet, 21. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/1995. (III.14.) ÖK. számú rendelete, 22. Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/1995. (IV.11.) ÖK. rendelet 23. Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/1995.(III.14.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 15/1995.(VIII.29.) ÖK rendelet, 24. Az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 19/1995. (XII.12.) ÖK. rendelet, 25. A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó többször módosított 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 27/1995. (XII.31.) ÖK. rendelet, 26. A Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/1995.(III.14.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 30/1995. (XII.31.) ÖK. rendelet, 27. Az évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 31/1995.(XII.31.) ÖK. rendelet, 28. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/1996.(III.14.) ÖK. rendelet, 29. Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/1996. (IV.9.) ÖK. rendelet, 30. A lakossági tüzelőolaj felhasználás kiadásaihoz kapcsolódó hozzájárulás megállapításának bizottsági hatáskörbe történő átruházásáról szóló 7/1996. (V.31.) ÖK. rendelet, 31. A Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/1996.(IV.9.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 9/1996.(VI.18.) ÖK. rendelet, 32. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/1996.(III.14.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 10/1996.(VII.01.) számú ÖK. rendelet, 33. Az Önkormányzat I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló 11/1996.(VIII.28.) ÖK. rendelet, 34. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/1996.(III.14.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 17/1996.(XII.31.) ÖK. rendelet, 35. Az évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 18/1996. (XII.31.) ÖK. rendelet, 36. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/1997. (II.26.) ÖK. rendelet, 37. Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/1997. (IV.21.) ÖK. rendelet, 38. A Zirc Város Díszpolgára cím, valamint Pro Urbe Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 19/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosításáról szóló 9/1997. (V.6.) ÖK. rendelet, 39. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.) ÖK. rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosításáról szóló 10/1997. (V.6.) ÖK. rendelet, 40. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/1997.(II.26.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 13/1997. (VI.25.) ÖK. rendelet, 41. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló módosított 1/1997.(II.26.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 14/1997. (IX.9.) ÖK. rendelet, 42. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/1997.(II.26.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 24/1997. (XII.22.) ÖK. rendelet, 5

6 43. Az évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 25/1997. (XII.30.) ÖK. rendelet, 44. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/1998.(II.26.) ÖK. rendelet, 45. A lakások bérletére, valamint az elidegenítésük szabályaira vonatkozó többször módosított 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 7/1998.(III.31.) ÖK. rendelet, 46. Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/1998.(IV.28.) ÖK. rendelet, 47. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/1998.(II.26.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 10/1998.(VI.29.) ÖK. rendelet, 48. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló módosított 1/1998.(II.26.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 11/1998.(IX.17.) ÖK. rendelet, 49. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló módosított 1/1998.(II.26.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 14/1998.(XII.15.) ÖK. rendelet, 50. Az átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 15/1998.(XII.31.) ÖK. rendelet. Hatályát veszti : Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló módosított 1/1998.(II.26.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 1/1999. (III.1.) ÖK. rendelet, 2. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/1999.(III.1.) ÖK. rendelet, 3. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.) ÖK. rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 6/1999.(III.31.) ÖK. rendelet, 4. Az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 10/1999.(IV.26.) ÖK. rendelet, 5. Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/1999.(III.01.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 13/1999.(VI.28.) ÖK. rendelet, 6. A 2/1999.(III.01.) ÖK. rendelet módosításáról, valamint annak I. félévi teljesítéséről szóló 14/1999.(IX.15.) ÖK. rendelet, 7. Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének módosított 2/1999.(III.01.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 15/1999.(XII.14.) ÖK. rendelet, 8. Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének módosított 2/1999.(III.01.) ÖK. rendelet módosításáról szóló19/1999.(xii.31.) ÖK. rendelet, 9. Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének többször módosított 2/1999.(III.01.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 3/2000.(II.14.) ÖK. rendelet, 10. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2000.(II.24.) ÖK. rendelet, 11. Zirc város Díszpolgára cím, valamint Pro Urbe Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 19/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 9/2000.(IV.1.) ÖK. rendelet, 12. Az évi zárszámadásról szóló 10/2000.(IV.10.) ÖK. rendelet, 13. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2000.(II.24.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 20/2000.(VI.26.) ÖK. rendelet, 14. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2000.(II.24.) ÖK. rendelet I. félévi végrehajtásáról szóló 21/2000.(IX.11.) ÖK. rendelet, 15. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2000.(II.24.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 32/2000.(XI.30.) ÖK. rendelet, 6

7 16. A évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 35/2000.(XII.18.) ÖK. rendelet, 17. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2000.(II.24.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 3/2001.(II.15.) ÖK. rendelet, 18. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2001.(II.15.) ÖK. rendelet, 19. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2001.(II.15.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 10/2001.(IV.9.) ÖK. rendelet, 20. A évi zárszámadásról 11/2001.(IV.18.) ÖK. rendelet, 21. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2001.(II.15.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 15/2001.(VI.18.) ÖK. rendelet, 22. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000.(V.30.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 18/2001.(VI.30.) ÖK. rendelet, 23. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2001.(II.15.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 19/2001.(VI.18.)ÖK. rendelet, 24. Zirc város Díszpolgára cím, valamint Pro Urbe Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről szóló többször módosított 19/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 23/2001.(IX.25.) ÖK. rendelet, 25. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2001.(II.15.) ÖK. rendelet módosításáról és annak I. félévi végrehajtásáról szóló 24/2001.(IX.10.) ÖK. rendelet, 26. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2001.(II.15.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 25/2001.(IX.10.) ÖK. rendelet, 27. Az állattartásról szóló 26/2001.(IX.25.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 37/2001.(XII.10.) ÖK. rendelet, 28. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2001.(II.15.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 38/2001.(XI.26.) ÖK. rendelet, 29. Nyugdíjasok helyi járatú bérletjegyének támogatásáról szóló 9/2001.(III.27.) ÖK. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 40/2001.(XII.31.) ÖK. rendelet, 30. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló módosított 6/1994.(IV.18.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 44/2001.(XII.31.) ÖK. rendelet, 31. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2002.(II.4.) ÖK. rendelet, 32. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2001.(II.15.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 2/2002.(II.04.) ÖK. rendelet, 33. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló módosított 13/2000.(V.30.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 5/2002.(III.19.) ÖK. rendelet, 34. Az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról szóló 8/2002.(IV.17.) ÖK. rendelet, 35. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2002.(II.4.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 9/2002.(IV.29.) ÖK. rendelet, 36. A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 11/2002.(VI.11.) ÖK. rendelet, 37. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2002.(II.4.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 12/2002.(VI.24.) ÖK. rendelet, 38. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2002.(II.4.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 16/2002.(IX.16.) ÖK. rendelet, 39. Az Önkormányzat I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló 17/2002.(IX.16.) ÖK. rendelet, 7

8 40. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2002.(II.4.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 18/2002.(IX.16.) ÖK. rendelet, 41. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2002.(II.4.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 22/2002.(XI.25.) ÖK. rendelet, 42. A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 24/2002.(XII.31.) ÖK. rendelet, 43. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2002.(II.4.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 30/2002.(XII.19.) ÖK. rendelet, 44. A évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 34/2002. (XII.19.) ÖK. rendelet. Hatályát veszti : Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2003.(II.13.) ÖK. rendelet, 2. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2002.(II.4.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 4/2003.(II.13.) ÖK. rendelet, 3. Az önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 7/2003.(III.31.) ÖK. rendelet, 4. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló módosított 13/2000.(V.30.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 9/2003.(IV.15.) ÖK. rendelet, 5. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló módosított 6/1994.(IV.18.) ÖK. rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról szóló 16/2003.(V.13.) ÖK. rendelet, 6. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2003.(II.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 17/2003.(IV.28.) ÖK. rendelet, 7. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször módosított 13/2000.(V.30.) ÖK. rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról szóló 18/2003.(V.13.) ÖK. rendelet, 8. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2003.(II.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 19/2003.(V.13.) ÖK. rendelet, 9. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2003.(II.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 20/2003.(V.13.) ÖK. rendelet, 10. A temetők használatának és a temetkezési tevékenységek helyi szabályairól szóló 15/2000.(IX.1.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 24/2003.(VI.10.) ÖK. rendelet, 11. A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendeletének módosításáról szóló 27/2003.(VII.15.) ÖK. rendelet, 12. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2003.(II.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 28/2003.(VI.30.) ÖK. rendelet, 13. Az egyes képviselő-testületi hatáskörök átruházásáról szóló 22/2003.(VI.10.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 29/2003.(VI.30.) ÖK. rendelet, 14. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 30/2003.(VI.30.) ÖK. rendelet, 15. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2003.(II.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 32/2003.(IX.1.) ÖK. rendelet, 8

9 16. Az Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló 33/2003.(IX.1.) ÖK. rendelet, 17. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2003.(II.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 36/2003.(IX.29.) ÖK. rendelet, 18. A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 32/2001.(XI.13.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 37/2003.(IX.29.) ÖK. rendelet, 19. A nyugállományú köztisztviselők részére szociális és kegyeleti támogatás céljára megállapított szociális keret biztosításáról szóló 31/2001.(XI.13.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 38/2003.(IX.29.) ÖK. rendelet, 20. A temetők használatának és a temetkezési tevékenységek helyi szabályairól szóló módosított 15/2000.(IX.1.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 42/2003.(XI.11.) ÖK. rendelet, 21. A helyi önkormányzati képviselő és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 29/2000.(XI.27.) ÖK. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 43/2003.(XI.11.) ÖK. rendelet, 22. A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló módosított 39/2001.(XII.31.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 45/2003.(XII.09.) ÖK. rendelet, 23. Az 1/2001.(I.22.) ÖK. számú a helyi közművelődésről szóló rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 47/2003.(XII.09.) ÖK. rendelet, 24. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2003.(II.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 48/2003.(XI.24.) ÖK. rendelet, 25. Zirc, Rákóczi tér 3-9. szám és 1046/3 hrsz-ú ingatlanon álló épületek helyi építészeti és kulturális örökség helyi védelem alá helyezéséről szóló 1/2003.(II.11.) ÖK. rendeletének (továbbiakban: rendelet) módosításáról szóló 52/2003.(XII.09.) ÖK. rendelet, 26. Az iratkezelés szabályairól szóló 1/2000.(I.21.) ÖK. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 56/2003.(XII.29.) ÖK. rendelet, 27. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2003.(II.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 58/2003.(XII.29.) ÖK. rendelet. Hatályát veszti : Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2003.(IV.28.) ÖK. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 2/2004.(II.10.) ÖK. rendelet, 2. A helyi adókról szóló 49/2003.(XII.09.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 3/2004.(I.26.) ÖK. rendelet, 3. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2003.(II.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 5/2004.(II.23.) ÖK. rendelet, 4. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2004.(II.23.) ÖK. rendelet, 5. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000.(V.30.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 7/2004.(III.01.) ÖK. rendelet, 9

10 6. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvény végrehajtásáról szóló 10/2003.(IV.15.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 8/2004.(III.01.) ÖK. rendelet, 7. A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 9/2004.(III.01.) ÖK. rendelet, 8. A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló módosított 39/2001.(XII.31.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 11/2004.(III.01.) ÖK. rendelet, 9. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2004.(II.23.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 12/2004.(III.29.) ÖK. rendelet, 10. Az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 13/2004.(III.29.) rendelet, 11. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2004.(II.23.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 15/2004.(IV.26.) ÖK. rendelet, 12. Az állattartásról szóló 26/2001.(IX.25.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 19/2004.(IV.26.) rendelet, 13. A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 40/2003.(X.27.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 20/2004.(IV.26.) rendelet, 14. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000.(V.30.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 23/2004.(V.24.) rendelet, 15. A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2004.(IV.26.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 24/2004.(VI.8.) rendelet, 16. Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2004.(V.24.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 25/2004.(VII.6.) rendelet, 17. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2004.(II.23.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 26/2004.(VI.21.) ÖK. rendelet, 18. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2004.(II.23.) ÖK. rendelet módosításáról szóló (VII.29.) ÖK. rendelet, 19. Az állattartásról szóló többször módosított 26/2001.(IX.25.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 31/2004.(IX.21.) rendelet, 20. A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló módosított 17/2004.(IV.26.) ÖK. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 32/2004.(IX.21.) rendelet, 21. A Finnországi Nivala testvérvárossal 1998-ban kötött testvérvárosi szerződés megerősítéséről szóló 12/2003.(IV.15.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 33/2004.(IX.21.) rendelet, 22. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2004.(II.23.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 34/2004.(IX.27.) rendelet, 23. A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 38/2004.(XII.14.) rendelet, 24. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2004.(II.23.) ÖK. rendelet módosításáról 39/2004.(XI.29.) rendelet, 25. A helyi adókról szóló 49/2003.(XII.09.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról 40/2004.(XII.14.) rendelet, 26. A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 10

11 Hatályát veszti : 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 41/2004.(XII.14.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2004.(II.23.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 2/2005.(II.14.) rendelet, 2. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.14.) rendelet, 3. A Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2004.(V.24.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 5/2005.(III.01.) rendelet, 4. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.14.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 7/2005.(III.21.) rendelet ai, valamint a 13. -a, 5. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 8/2005.(IV.05.) rendelet, 6. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2004.(II.23.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 9/2005.(IV.18.) rendelet, 7. Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 10/2005.(IV.18.) rendelet, 8. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.14.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 11/2005.(IV.18.) rendelet, 9. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000.(V.30.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 12/2005.(IV.18.) rendelet, 10. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvény végrehajtásáról szóló 10/2003.(IV.15.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 13/2005.(IV.18.) rendelet, 11. A talajterhelési díjról szóló 30/2004.(IX.21.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 14/2005.(V.3.) rendelet, 12. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.14.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 16/2005.(V.30.) rendelet, 13. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.14.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 17/2005.(VI.27.) rendelet, 14. A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 20/2005.(VI.27.) rendelet ai, 15. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.14.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 21/2005.(IX.5.) rendelet, 16. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.14.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 22/2005.(IX.26.) rendelet, 17. Egyes képviselő-testületi hatáskörök átruházásáról szóló 22/2003.(VI.10.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 23/2005.(X.11.) rendelet, 18. Az állattartásról szóló többször módosított 26/2001.(IX.25.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 24/2005.(X.11.) rendelet, 19. A Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2004.(V.24.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 26/2005.(X.11.) rendelet, 20. A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 11

12 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 28/2005.(XI.8.) rendelet, 21. A helyi adókról szóló 49/2003.(XII.09.) ÖK. rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 30/2005.(XII.13.) rendelet, 22. A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 32/2005.(XII.13.) rendelet, 23. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.14.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 33/2005.(XI.28.) rendelet, 24. Zirc Város Díszpolgára cím, valamint Pro Urbe Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 19/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 34/2005.(XI.28.) rendelet, 25. A Közigazgatási hatósági eljárásról szóló évi CXL. törvény harmonizációja kapcsán Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyes rendeleteinek módosításáról szóló 35/2005.(XII.13.) rendelet, 26. A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2004.(IV.26.) rendelet módosításáról szóló 38/2005.(XII.27.) rendelet. Hatályát veszti : Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.14.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 1/2006.(II.13.) rendelet, 2. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000.(V.30.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 3/2006.(II.16.) rendelet, 3. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvény végrehajtásáról szóló 10/2003.(IV.15.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 4/2006.(III.3.) rendelet, 4. A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 8/2006.(III.27.) rendelet, 5. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.14.) rendelet módosításáról szóló 10/2006.(IV.26.) rendelet, 6. Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 11/2006.(IV.24.) rendelet, 7. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000.(V.30.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 15/2006.(VI.26.) rendelet, 8. A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.) ÖK. rendelet módosításáról szóló18/2006.(ix.4.) rendelet, 9. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól szóló 5/2006.(II.16.) rendelet módosításáról szóló 19/2006.(IX.4.) rendelet, 10. A Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2004.(V.24.) rendelet módosításáról szóló 21/2006.(X.09.) rendelet, 11. A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 29/2000.(XI.27.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 22/2006.(XI.01.) rendelet, 12. A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 12

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a távhőszolgáltatásról szóló 16/2008.(IX.30.) rendelete jogharmonizációs

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Az ifjúságról szóló 42/2004.(XII.14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 46/2010. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 46/2010. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 46/2010. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1 egyes önkormányzati rendeletek és önkormányzati rendeleti rendelkezések technikai deregulációs hatályon

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Ügyszám: 5427-1/2014/M. J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. augusztus

Részletesebben

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 14/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 22-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának hatályos rendeletei

Szendrő Város Önkormányzatának hatályos rendeletei Szendrő Város Önkormányzatának hatályos rendeletei 1. 1/1994. /II. 28./ számú rendelet Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról 2. 7/1994. /V. 25./

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 29-i rendkívüli ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 29-i rendkívüli ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 12/2008.(VI.2.) rendelet módosítása Előadó: dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 17-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 48/2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A gyermekvédelmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 30- i ülésére Tárgy: Zirc város helyi védelem alatt álló, építészeti öröksége körébe tartozó ingatlanainak és területeinek

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

5. Az I. Fejezet Általános rendelkezések 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép: 3. A Társulás székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.

5. Az I. Fejezet Általános rendelkezések 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép: 3. A Társulás székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1. TERVEZET ZIRCI KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAINAK TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA MÓDOSÍTÁSA A társult önkormányzatok, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Szám: /2015. NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s Nagyvázsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 11-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Családsegítő és

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. Az önkormányzat és jelképei

I. fejezet Általános rendelkezések. Az önkormányzat és jelképei Egységes szerkezet JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról. Jászdózsa Község Önkormányzatának

Részletesebben

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2012. JANUÁR 1.

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2012. JANUÁR 1. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2011. (XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról, a bizottságok feladat- és hatásköréről 1

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Füredi János sk. polgármester

Részletesebben

Önkormányzati hatáskörbe tartozó egyes árak és díjak megállapításáról szakmai anyag a 2009. november 30-ai jegyzői értekezletre

Önkormányzati hatáskörbe tartozó egyes árak és díjak megállapításáról szakmai anyag a 2009. november 30-ai jegyzői értekezletre Önkormányzati hatáskörbe tartozó egyes árak és díjak megállapításáról szakmai anyag a 2009. november 30-ai jegyzői értekezletre 1 Az előadás tartalmáról I. Lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2011.(IV.29.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Tiszasas Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

A Képviselő-testület tagjainak száma: 17 fő. A Képviselő-testület tagjainak és tisztségviselőinek névjegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza.

A Képviselő-testület tagjainak száma: 17 fő. A Képviselő-testület tagjainak és tisztségviselőinek névjegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet módosításáról

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől. 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. szám. U-22302/2009. Témafelelős: Dr.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől. 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. szám. U-22302/2009. Témafelelős: Dr. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. szám. U-22302/2009. Témafelelős: Dr. Nagy György Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 14./2012. (VII.25.) sz. RENDELETE. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

MAGYARSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 14./2012. (VII.25.) sz. RENDELETE. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. MAGYARSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 14./2012. (VII.25.) sz. RENDELETE Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról B e v e z e t ő A helyi Önkormányzatokról szóló törvény a helyi önkormányzatok három

Részletesebben

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről,

Részletesebben