ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 30- i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. március 30- i ülésére"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 30- i ülésére Tárgy: A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK számú irányelv implementációs kötelezettségéből adódó önkormányzati feladatok Előterjesztés tartalma: rendelet- tervezet és határozati javaslat Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Szavazás módja: rendeletnél: minősített többség, határozatnál: egyszerű többség Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Önkormányzati Iroda Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága 1

2 Tisztelt Képviselő- testület! A belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács december 12- én 2006/123/EK számú irányelv (a továbbiakban: Irányelv) minden Európai Uniós tagállam kötelezettségévé teszi, hogy a jogrendszerét vizsgálja felül, és hozza összhangba az irányelv rendelkezéseivel úgy, hogy annak eredményéről az Európai Bizottságot december 28-ig tájékoztatni tudják. Tekintettel arra, hogy az önkormányzatok is tagállami jogalkotónak minősülnek, a felülvizsgálat az önkormányzatokra is kiterjed. implementációs kötelezettségéből adódó önkormányzati feladatok A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéről szóló 318/2008. (XII.23) Korm. számú rendelet közreműködési kötelezettséget ír elő a regionális államigazgatási hivatalok számára több más mellett a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 97.. e./ pontján alapuló feladatok végrehajtásában. A hivatkozott rendelkezés szerint a miniszter a helyi önkormányzatoktól ágazati feladatai körében adatokat és tájékoztatást kérhet, amelyet az önkormányzat teljesíteni köteles. E feladatok ellátása, illetőleg jogosítványok gyakorlása kapcsán az Államigazgatási Hivatal koordinálja a rendeletek önkormányzatok általi felülvizsgálatával kapcsolatos érdemi feladatokat. Elsőként az önkormányzat valamennyi hatályos rendeletét felül kell vizsgálni abból a szempontból, érinti-e valamely rendelkezése az Irányelv valamely rendelkezését. Tekintettel arra, hogy a képviselő-testület a jogalkotó szerv, ezért a rendeletek érintettségéről képviselő-testületi döntés szükséges minden hatályos rendelet esetében. Amennyiben a képviselő-testület azt állapítja meg, hogy egy adott rendelet nem tartozik az Irányelv hatálya alá, vagy nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely az irányelvvel érintett lenne, akkor is kell döntést hoznia. Ezek nem igényelnek további intézkedést, nem szükséges azok módosítása, vagy hatályon kívül helyezése. Hatályos rendeleteink felülvizsgálata más szempontból is indokolt, hiszen a rendkívül nagy számú, az alaprendeleteket módosító, valamint alkalmazás vonatkozásában okafogyott, idejétmúlt, jóllehet hatályos rendeleteink rendeleti szabályozásunk áttekinthetetlenségét eredményezhetik, a gyors és hatékony jogalkalmazást jelentősen megnehezítik. Javaslom tehát, hogy ezeket a Képviselő- testület helyezze hatályon kívül. Az Irányelvvel érintett rendeletek további vizsgálatot igényelnek. Ebben a körben javaslom, hogy a képviselő-testület hozzon feladatszabó tartalmú határozatot, amelyben ütemezi, hogy mely rendeleteket mikori határidővel készítsem elő testületi döntésre. A rendeletek szükséges módosítását úgy kell ütemezni, hogy az szeptember 30-ig lezáruljon, tekintettel arra, hogy a jogharmonizációs zárójelentést a Regionális Államigazgatási Hivatal az Önkormányzati Minisztérium részére a 2007-ben kiadott ütemterv szerint október 31-ig köteles megküldeni. Valamennyi rendeletet, amelynek hatálya kiterjed az Irányelv hatálya alá tartozó szolgáltatókra akkor is ki kell egészíteni, ha az nem tartalmaz az Irányelvvel ellentétes rendelkezést. A jogalkotó feladata ezen rendeletek esetében az Irányelv 44. cikk (1) bekezdése alapján az, hogy hivatkozni kell az Irányelvre, másképpen fogalmazva, ezekben a rendeletekben is jogharmonizációs záradéknak kell szerepelni. A jogharmonizációs záradékot várhatóan a belső piaci szolgáltatásokról szóló kerettörvény fogja megállapítani, amely azonban a jelenlegi információink szerint csak valamikor a nyáron kerül elfogadásra. Addig is 2

3 szükséges azonban a munkát folytatni a torlódások elkerülése érdekében. Ezért a kerettörvény elfogadásáig az Államigazgatási Hivatal az alábbi szöveg záradékolását javasolja: E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. A konkrét felülvizsgálatok során ezzel a szövegezéssel fogom javasolni a már felülvizsgált rendeleteink záradékolását. Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását. Zirc, március 18. dr. Árpásy Tamás jegyző 3

4 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2009.(.) rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ALKOTMÁNY 44/A. (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja : Hatályát veszti : Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/1991.(II.18.) Kt. rendelet, 2. Az évi költségvetés I. félévi teljesítésének elfogadásáról, illetve az évi költségvetésről szóló 1/1991.(II.18.) Kt számú rendelet módosításáról szóló 13/1991.(IX.30.) ÖK rendelet, 3. Az évi költségvetés módosításáról szóló 19/1991. ÖK. rendelet, 4 A költségvetés évi végrehajtásáról szóló 3/1991.(III.28.) KT. rendelet, 5. Az évi költségvetésről szóló 1/1992. ÖK. számú rendelet, 6. Az évi költségvetésről szóló 1/1992. ÖK. rendelet módosításáról szóló 3/1992.(III.9.) ÖK rendelet, 7. A költségvetés évi végrehajtásáról szóló 2/1992. ÖK. rendelet, 8. Az évi költségvetés I. félévi teljesítésének elfogadásáról szóló 10/1992. ÖK. rendelet, 9. Az évi költségvetés I. félévi teljesítésének elfogadásáról szóló 10/1992. ÖK. számú rendelet módosításáról szóló 13/1992. ÖK. rendelet 10. Az évi költségvetés előirányzatainak módosításáról szóló 13/1992. ÖK. számú rendelet módosításáról szóló 15/1992. ÖK. rendelet, 11. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/1993. ÖK. sz. rendelet, 12. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/1993.(I.26.) ÖK. rendelet módosításáról 11/1993. ÖK. rendelet 13. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/1993.(I.26.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 14/1993.(VIII.09.) rendelet, 14. A költségvetés évi végrehajtásáról szóló (III.22.) ÖK. rendelet, 15. Az önkormányzat évi gazdálkodásának átmeneti viteléről szóló 21/1993. (XII.13.) ÖK. rendelet, 16. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/1994. (I.31.) ÖK. számú rendelet, 17. A költségvetés évi végrehajtásáról szóló 5/1994. (III.07.) ÖK. rendelet, 18. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, az évi XVII. törvénnyel módosított évi LXXVIII. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 7/1994. (IV.18.) ÖK. rendelet, 4

5 19. Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/1994.(I.31.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 11/1994. (IX.12.) ÖK. rendelet, 20. A 7/1994.(IV.18.) ÖK. rendelettel módosított 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 12/1994.(IX.12.) ÖK. rendelet, 21. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/1995. (III.14.) ÖK. számú rendelete, 22. Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/1995. (IV.11.) ÖK. rendelet 23. Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/1995.(III.14.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 15/1995.(VIII.29.) ÖK rendelet, 24. Az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 19/1995. (XII.12.) ÖK. rendelet, 25. A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó többször módosított 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 27/1995. (XII.31.) ÖK. rendelet, 26. A Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/1995.(III.14.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 30/1995. (XII.31.) ÖK. rendelet, 27. Az évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 31/1995.(XII.31.) ÖK. rendelet, 28. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/1996.(III.14.) ÖK. rendelet, 29. Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/1996. (IV.9.) ÖK. rendelet, 30. A lakossági tüzelőolaj felhasználás kiadásaihoz kapcsolódó hozzájárulás megállapításának bizottsági hatáskörbe történő átruházásáról szóló 7/1996. (V.31.) ÖK. rendelet, 31. A Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/1996.(IV.9.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 9/1996.(VI.18.) ÖK. rendelet, 32. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/1996.(III.14.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 10/1996.(VII.01.) számú ÖK. rendelet, 33. Az Önkormányzat I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló 11/1996.(VIII.28.) ÖK. rendelet, 34. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/1996.(III.14.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 17/1996.(XII.31.) ÖK. rendelet, 35. Az évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 18/1996. (XII.31.) ÖK. rendelet, 36. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/1997. (II.26.) ÖK. rendelet, 37. Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/1997. (IV.21.) ÖK. rendelet, 38. A Zirc Város Díszpolgára cím, valamint Pro Urbe Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 19/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosításáról szóló 9/1997. (V.6.) ÖK. rendelet, 39. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.) ÖK. rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosításáról szóló 10/1997. (V.6.) ÖK. rendelet, 40. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/1997.(II.26.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 13/1997. (VI.25.) ÖK. rendelet, 41. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló módosított 1/1997.(II.26.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 14/1997. (IX.9.) ÖK. rendelet, 42. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/1997.(II.26.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 24/1997. (XII.22.) ÖK. rendelet, 5

6 43. Az évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 25/1997. (XII.30.) ÖK. rendelet, 44. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/1998.(II.26.) ÖK. rendelet, 45. A lakások bérletére, valamint az elidegenítésük szabályaira vonatkozó többször módosított 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 7/1998.(III.31.) ÖK. rendelet, 46. Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/1998.(IV.28.) ÖK. rendelet, 47. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/1998.(II.26.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 10/1998.(VI.29.) ÖK. rendelet, 48. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló módosított 1/1998.(II.26.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 11/1998.(IX.17.) ÖK. rendelet, 49. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló módosított 1/1998.(II.26.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 14/1998.(XII.15.) ÖK. rendelet, 50. Az átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 15/1998.(XII.31.) ÖK. rendelet. Hatályát veszti : Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló módosított 1/1998.(II.26.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 1/1999. (III.1.) ÖK. rendelet, 2. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/1999.(III.1.) ÖK. rendelet, 3. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.) ÖK. rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 6/1999.(III.31.) ÖK. rendelet, 4. Az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 10/1999.(IV.26.) ÖK. rendelet, 5. Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/1999.(III.01.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 13/1999.(VI.28.) ÖK. rendelet, 6. A 2/1999.(III.01.) ÖK. rendelet módosításáról, valamint annak I. félévi teljesítéséről szóló 14/1999.(IX.15.) ÖK. rendelet, 7. Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének módosított 2/1999.(III.01.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 15/1999.(XII.14.) ÖK. rendelet, 8. Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének módosított 2/1999.(III.01.) ÖK. rendelet módosításáról szóló19/1999.(xii.31.) ÖK. rendelet, 9. Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének többször módosított 2/1999.(III.01.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 3/2000.(II.14.) ÖK. rendelet, 10. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2000.(II.24.) ÖK. rendelet, 11. Zirc város Díszpolgára cím, valamint Pro Urbe Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 19/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 9/2000.(IV.1.) ÖK. rendelet, 12. Az évi zárszámadásról szóló 10/2000.(IV.10.) ÖK. rendelet, 13. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2000.(II.24.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 20/2000.(VI.26.) ÖK. rendelet, 14. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2000.(II.24.) ÖK. rendelet I. félévi végrehajtásáról szóló 21/2000.(IX.11.) ÖK. rendelet, 15. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2000.(II.24.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 32/2000.(XI.30.) ÖK. rendelet, 6

7 16. A évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 35/2000.(XII.18.) ÖK. rendelet, 17. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2000.(II.24.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 3/2001.(II.15.) ÖK. rendelet, 18. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2001.(II.15.) ÖK. rendelet, 19. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2001.(II.15.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 10/2001.(IV.9.) ÖK. rendelet, 20. A évi zárszámadásról 11/2001.(IV.18.) ÖK. rendelet, 21. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2001.(II.15.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 15/2001.(VI.18.) ÖK. rendelet, 22. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000.(V.30.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 18/2001.(VI.30.) ÖK. rendelet, 23. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2001.(II.15.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 19/2001.(VI.18.)ÖK. rendelet, 24. Zirc város Díszpolgára cím, valamint Pro Urbe Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről szóló többször módosított 19/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 23/2001.(IX.25.) ÖK. rendelet, 25. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2001.(II.15.) ÖK. rendelet módosításáról és annak I. félévi végrehajtásáról szóló 24/2001.(IX.10.) ÖK. rendelet, 26. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2001.(II.15.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 25/2001.(IX.10.) ÖK. rendelet, 27. Az állattartásról szóló 26/2001.(IX.25.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 37/2001.(XII.10.) ÖK. rendelet, 28. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2001.(II.15.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 38/2001.(XI.26.) ÖK. rendelet, 29. Nyugdíjasok helyi járatú bérletjegyének támogatásáról szóló 9/2001.(III.27.) ÖK. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 40/2001.(XII.31.) ÖK. rendelet, 30. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló módosított 6/1994.(IV.18.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 44/2001.(XII.31.) ÖK. rendelet, 31. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2002.(II.4.) ÖK. rendelet, 32. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2001.(II.15.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 2/2002.(II.04.) ÖK. rendelet, 33. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló módosított 13/2000.(V.30.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 5/2002.(III.19.) ÖK. rendelet, 34. Az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról szóló 8/2002.(IV.17.) ÖK. rendelet, 35. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2002.(II.4.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 9/2002.(IV.29.) ÖK. rendelet, 36. A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 11/2002.(VI.11.) ÖK. rendelet, 37. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2002.(II.4.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 12/2002.(VI.24.) ÖK. rendelet, 38. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2002.(II.4.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 16/2002.(IX.16.) ÖK. rendelet, 39. Az Önkormányzat I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló 17/2002.(IX.16.) ÖK. rendelet, 7

8 40. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2002.(II.4.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 18/2002.(IX.16.) ÖK. rendelet, 41. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2002.(II.4.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 22/2002.(XI.25.) ÖK. rendelet, 42. A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 24/2002.(XII.31.) ÖK. rendelet, 43. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2002.(II.4.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 30/2002.(XII.19.) ÖK. rendelet, 44. A évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 34/2002. (XII.19.) ÖK. rendelet. Hatályát veszti : Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2003.(II.13.) ÖK. rendelet, 2. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2002.(II.4.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 4/2003.(II.13.) ÖK. rendelet, 3. Az önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 7/2003.(III.31.) ÖK. rendelet, 4. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló módosított 13/2000.(V.30.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 9/2003.(IV.15.) ÖK. rendelet, 5. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló módosított 6/1994.(IV.18.) ÖK. rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról szóló 16/2003.(V.13.) ÖK. rendelet, 6. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2003.(II.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 17/2003.(IV.28.) ÖK. rendelet, 7. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször módosított 13/2000.(V.30.) ÖK. rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról szóló 18/2003.(V.13.) ÖK. rendelet, 8. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2003.(II.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 19/2003.(V.13.) ÖK. rendelet, 9. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2003.(II.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 20/2003.(V.13.) ÖK. rendelet, 10. A temetők használatának és a temetkezési tevékenységek helyi szabályairól szóló 15/2000.(IX.1.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 24/2003.(VI.10.) ÖK. rendelet, 11. A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendeletének módosításáról szóló 27/2003.(VII.15.) ÖK. rendelet, 12. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2003.(II.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 28/2003.(VI.30.) ÖK. rendelet, 13. Az egyes képviselő-testületi hatáskörök átruházásáról szóló 22/2003.(VI.10.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 29/2003.(VI.30.) ÖK. rendelet, 14. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 30/2003.(VI.30.) ÖK. rendelet, 15. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2003.(II.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 32/2003.(IX.1.) ÖK. rendelet, 8

9 16. Az Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló 33/2003.(IX.1.) ÖK. rendelet, 17. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2003.(II.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 36/2003.(IX.29.) ÖK. rendelet, 18. A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 32/2001.(XI.13.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 37/2003.(IX.29.) ÖK. rendelet, 19. A nyugállományú köztisztviselők részére szociális és kegyeleti támogatás céljára megállapított szociális keret biztosításáról szóló 31/2001.(XI.13.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 38/2003.(IX.29.) ÖK. rendelet, 20. A temetők használatának és a temetkezési tevékenységek helyi szabályairól szóló módosított 15/2000.(IX.1.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 42/2003.(XI.11.) ÖK. rendelet, 21. A helyi önkormányzati képviselő és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 29/2000.(XI.27.) ÖK. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 43/2003.(XI.11.) ÖK. rendelet, 22. A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló módosított 39/2001.(XII.31.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 45/2003.(XII.09.) ÖK. rendelet, 23. Az 1/2001.(I.22.) ÖK. számú a helyi közművelődésről szóló rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 47/2003.(XII.09.) ÖK. rendelet, 24. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2003.(II.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 48/2003.(XI.24.) ÖK. rendelet, 25. Zirc, Rákóczi tér 3-9. szám és 1046/3 hrsz-ú ingatlanon álló épületek helyi építészeti és kulturális örökség helyi védelem alá helyezéséről szóló 1/2003.(II.11.) ÖK. rendeletének (továbbiakban: rendelet) módosításáról szóló 52/2003.(XII.09.) ÖK. rendelet, 26. Az iratkezelés szabályairól szóló 1/2000.(I.21.) ÖK. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 56/2003.(XII.29.) ÖK. rendelet, 27. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2003.(II.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 58/2003.(XII.29.) ÖK. rendelet. Hatályát veszti : Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2003.(IV.28.) ÖK. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 2/2004.(II.10.) ÖK. rendelet, 2. A helyi adókról szóló 49/2003.(XII.09.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 3/2004.(I.26.) ÖK. rendelet, 3. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2003.(II.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 5/2004.(II.23.) ÖK. rendelet, 4. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2004.(II.23.) ÖK. rendelet, 5. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000.(V.30.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 7/2004.(III.01.) ÖK. rendelet, 9

10 6. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvény végrehajtásáról szóló 10/2003.(IV.15.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 8/2004.(III.01.) ÖK. rendelet, 7. A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 9/2004.(III.01.) ÖK. rendelet, 8. A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló módosított 39/2001.(XII.31.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 11/2004.(III.01.) ÖK. rendelet, 9. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2004.(II.23.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 12/2004.(III.29.) ÖK. rendelet, 10. Az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 13/2004.(III.29.) rendelet, 11. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2004.(II.23.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 15/2004.(IV.26.) ÖK. rendelet, 12. Az állattartásról szóló 26/2001.(IX.25.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 19/2004.(IV.26.) rendelet, 13. A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 40/2003.(X.27.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 20/2004.(IV.26.) rendelet, 14. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000.(V.30.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 23/2004.(V.24.) rendelet, 15. A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2004.(IV.26.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 24/2004.(VI.8.) rendelet, 16. Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2004.(V.24.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 25/2004.(VII.6.) rendelet, 17. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2004.(II.23.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 26/2004.(VI.21.) ÖK. rendelet, 18. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2004.(II.23.) ÖK. rendelet módosításáról szóló (VII.29.) ÖK. rendelet, 19. Az állattartásról szóló többször módosított 26/2001.(IX.25.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 31/2004.(IX.21.) rendelet, 20. A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló módosított 17/2004.(IV.26.) ÖK. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 32/2004.(IX.21.) rendelet, 21. A Finnországi Nivala testvérvárossal 1998-ban kötött testvérvárosi szerződés megerősítéséről szóló 12/2003.(IV.15.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 33/2004.(IX.21.) rendelet, 22. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2004.(II.23.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 34/2004.(IX.27.) rendelet, 23. A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 38/2004.(XII.14.) rendelet, 24. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2004.(II.23.) ÖK. rendelet módosításáról 39/2004.(XI.29.) rendelet, 25. A helyi adókról szóló 49/2003.(XII.09.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról 40/2004.(XII.14.) rendelet, 26. A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 10

11 Hatályát veszti : 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 41/2004.(XII.14.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2004.(II.23.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 2/2005.(II.14.) rendelet, 2. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.14.) rendelet, 3. A Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2004.(V.24.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 5/2005.(III.01.) rendelet, 4. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.14.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 7/2005.(III.21.) rendelet ai, valamint a 13. -a, 5. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 8/2005.(IV.05.) rendelet, 6. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2004.(II.23.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 9/2005.(IV.18.) rendelet, 7. Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 10/2005.(IV.18.) rendelet, 8. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.14.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 11/2005.(IV.18.) rendelet, 9. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000.(V.30.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 12/2005.(IV.18.) rendelet, 10. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvény végrehajtásáról szóló 10/2003.(IV.15.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 13/2005.(IV.18.) rendelet, 11. A talajterhelési díjról szóló 30/2004.(IX.21.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 14/2005.(V.3.) rendelet, 12. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.14.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 16/2005.(V.30.) rendelet, 13. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.14.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 17/2005.(VI.27.) rendelet, 14. A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 20/2005.(VI.27.) rendelet ai, 15. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.14.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 21/2005.(IX.5.) rendelet, 16. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.14.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 22/2005.(IX.26.) rendelet, 17. Egyes képviselő-testületi hatáskörök átruházásáról szóló 22/2003.(VI.10.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 23/2005.(X.11.) rendelet, 18. Az állattartásról szóló többször módosított 26/2001.(IX.25.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 24/2005.(X.11.) rendelet, 19. A Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2004.(V.24.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 26/2005.(X.11.) rendelet, 20. A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 11

12 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 28/2005.(XI.8.) rendelet, 21. A helyi adókról szóló 49/2003.(XII.09.) ÖK. rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 30/2005.(XII.13.) rendelet, 22. A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 32/2005.(XII.13.) rendelet, 23. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.14.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 33/2005.(XI.28.) rendelet, 24. Zirc Város Díszpolgára cím, valamint Pro Urbe Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 19/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 34/2005.(XI.28.) rendelet, 25. A Közigazgatási hatósági eljárásról szóló évi CXL. törvény harmonizációja kapcsán Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyes rendeleteinek módosításáról szóló 35/2005.(XII.13.) rendelet, 26. A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2004.(IV.26.) rendelet módosításáról szóló 38/2005.(XII.27.) rendelet. Hatályát veszti : Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.14.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 1/2006.(II.13.) rendelet, 2. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000.(V.30.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 3/2006.(II.16.) rendelet, 3. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvény végrehajtásáról szóló 10/2003.(IV.15.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 4/2006.(III.3.) rendelet, 4. A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 8/2006.(III.27.) rendelet, 5. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.14.) rendelet módosításáról szóló 10/2006.(IV.26.) rendelet, 6. Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 11/2006.(IV.24.) rendelet, 7. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000.(V.30.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 15/2006.(VI.26.) rendelet, 8. A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.) ÖK. rendelet módosításáról szóló18/2006.(ix.4.) rendelet, 9. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól szóló 5/2006.(II.16.) rendelet módosításáról szóló 19/2006.(IX.4.) rendelet, 10. A Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2004.(V.24.) rendelet módosításáról szóló 21/2006.(X.09.) rendelet, 11. A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 29/2000.(XI.27.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 22/2006.(XI.01.) rendelet, 12. A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 12

13 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 25/2006.(XII.12.) rendelet, 13. Az állattartásról szóló 26/2001.(IX.25.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 26/2006.(XII.12.) rendelet, 14. A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2004.(IV.26.) rendelet módosításáról szóló 27/2006.(XII.18.) rendelet, 15. A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 28/2006.(XII.18.) rendelet, 16. A helyi adókról szóló 49/2003.(XII.09.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 30/2006.(XII.18.) rendelet, 17. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól szóló 5/2006.(II.16.) rendelet módosításáról szóló 32/2006.(XII.18.) rendelet, 18. A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2004.(IV.26.) rendelet módosításáról szóló 34/2006.(XII.27.) rendelet. Hatályát veszti : A Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2004.(V.24.) rendelet módosításáról szóló 4/2007.(IV.10.) rendelet, 2. A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2003.(IV.28.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 5/2007.(IV.10.) rendelet, 3. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.) ÖK. rendelete módosításáról szóló 8/2007.(V.2.) rendelet, 4. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes képviselő-testületi hatáskörök átruházásáról szóló 22/2003.(VI.10.) ÖK. rendelete módosításáról szóló 9/2007.(V.2.) rendelet, 5. A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 11/2007.(V.21.) rendelet, 6. A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 12/2007.(VI.6.) rendelet, 7. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000.(V.30.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 16/2007.(VIII.29.) rendelet, 8. A Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2004.(V.24.) rendelet módosításáról szóló 18/2007.(IX.10.) rendelet, 9. A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 29/2000.(XI.27.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 19/2007.(IX.25.) rendelet, 10. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Zirc város parkolási rendjéről szóló 6/2006.(II.16.) rendelete módosításáról szóló 22/2007.(X.29.) rendelet, 13

14 11. A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 23/2007.(XI.26.) rendelet, 12. A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelete módosításáról szóló 24/2007.(XII.11.) rendelet, 13. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.) ÖK. rendelete módosításáról szóló 25/2007.(XII.11.) rendelet, 14. A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2004.(IV.26.) rendelet módosításáról szóló 28/2007.(XII.17.) rendelet, 15. A helyi adókról szóló 49/2003.(XII.09.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 30/2007.(XII.17.) rendelet, 16. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000.(V.30.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 32/2007.(XII.17.) rendelet. Hatályát veszti : A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól szóló 5/2006.(II.16.) rendelet módosításáról szóló 3/2008.(III.18.) rendelet, 2. Zirc, Rákóczi tér 3-9. szám és 1046/3 hrsz-ú ingatlanon álló épületek helyi építészeti és kulturális örökség helyi védelem alá helyezéséről szóló 1/2003.(II.11.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 5/2008.(IV.22.) rendelet a, 3. Zirc, Rákóczi tér általános helyi építészeti és kulturális örökség helyi védelem alá helyezéséről szóló 26/2003.(VII.15.) ÖK. rendeletének módosításáról szóló 6/2008.(IV.22.) rendelet ai, 4. A Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2004.(V.24.) rendelet módosításáról szóló 11/2008.(V.26.) rendelet, 5. A Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2004.(V.24.) rendelet módosításáról szóló 13/2008.(VI.23.) rendelet, 6. A felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás körzeteiről szóló 18/2005.(VII.12.) rendelet módosításáról szóló 14/2008.(VII.8.) rendelet, 7. A közterületek használatáról szóló 12/2008.(VI.2.) rendelet módosításáról szóló 18/2008.(XI.11.) rendelet, 8. A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2004.(IV.26.) rendelet módosításáról szóló 19/2008.(XII.9.) rendelet, 9. A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 20/2008.(XII.9.) rendelet. Hatályát veszti : 9. 14

15 1. A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2004.(IV.26.) rendelet módosításáról szóló 1/2009.(I.12.) rendelet, 2. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000.(V.30.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 2/2009.(I.26.) rendelet ai, 3. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvény végrehajtásáról szóló 10/2003.(IV.15.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 3/2009.(I.26.) rendelet ai, 4. A helyi adókról szóló 49/2003.(XII.09.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 5/2009.(II.10.) rendelet. 10. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Z i r c, Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző 15

16 Határozati javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének./2009. ( ) Kt. számú határozata 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete A belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács december 12-én 2006/123/EK számú irányelv (a továbbiakban: Irányelv) implementációs kötelezettségéből adódó önkormányzati feladatok végrehajtása érdekében felülvizsgálta a hatályos önkormányzati rendeleteit és megállapítja, hogy az alábbi rendeletek nem tartoznak az Irányelv hatálya alá, vagy nem tartalmaznak olyan rendelkezést, amely az Irányelvvel érintett lenne: Zirc Városi Tanács A választási kampánnyal összefüggő egyes kérdésekről szóló 4/1989.(XII.28.) Tr. számú rendelete A helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló 5/1991.(III.28.) számú rendelet Zirc Város Díszpolgára cím, valamint Pro Urbe Emlékérem Alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 19/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet A választási kampánnyal összefüggő egyes kérdésekről szóló 4/1989.(XII.28.) Tr. számú rendelet módosításáról szóló 4/1994.(III.7.) ÖK. számú rendelet Az iratkezelési szabályzatról szóló 1/2000.(I.21.) ÖK. rendelet A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000.(V.30.) ÖK. rendelet Az átmenetileg nehéz helyzetbe kerültek kölcsöntámogatásáról szóló 14/2000.(V.30.) ÖK. rendelet Németországi Pohlheim testvérvárossal 1990-ben kötött testvérvárosi szerződés megerősítéséről szóló 17/2000.(VI.26.) ÖK. rendelet Erdélyi Barót testvérvárossal 1990-ben kötött testvérvárosi szerződés megerősítéséről szóló 18/2000.(VI.26.) ÖK. rendelet Németországi Pohlheim, Erdélyi Barót és Zirc városok hármas együttműködésére vonatkozó szándéknyilatkozatról szóló 19/2000.(VI.26.) ÖK. rendelet 16

17 - 2 - A helyi adósságrendezésről, az önkormányzati biztos kirendeléséről szóló 25/2000.(X.17.) ÖK. rendelet A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 29/2000.(XI.27.) ÖK. rendelet Nyugdíjasok helyi járatú bérletjegyének támogatásáról szóló 9/2001.(III.27.) ÖK. rendelet Az állattartásról szóló 26/2001.(IX.25.) ÖK. számú rendelet A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló módosított 5/1992.(IV.13.) ÖK. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 27/2001.(IX.25.) ÖK. rendelet Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapjának felülvizsgálatáról szóló 29/2001.(X.30.) ÖK. rendelet A nyugállományú köztisztviselők részére szociális és kegyeleti támogatás céljára megállapított szociális keret biztosításáról szóló 31/2001.(XI.13.) ÖK. rendelet A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 32/2001.(XI.13.) ÖK. rendelet A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz-közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.) ÖK. rendelet Az United Games Nemzetközi Ifjúsági Fesztivál európai partnertelepülései berlini nyilatkozatának megerősítéséről szóló 4/2002.(II.19.) ÖK. rendelet Nyugdíjasok helyközi autóbusz bérletjegyének támogatásáról szóló 6/2002.(III.19.) ÖK. rendelet A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló 10/2002.(VI.11.) ÖK. számú rendelet Zirc, Rákóczi tér 3-9. szám és 1046/3 hrsz-ú ingatlanon álló épületek helyi építészeti és kulturális örökség helyi védelem alá helyezéséről szóló 1/2003.(II.11.) ÖK. rendelet 17

18 - 3 - Zirc Rákóczi tér 3-9. szám és 1046/3 hrsz-ú ingatlanon álló épületek helyi építészeti és kulturális örökség helyi védelem alá helyezéséről szóló 1/2003.(II.11.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 5/2008.(IV.22.) rendelet Zirc város vezetékes gázellátása megvalósításához a leendő fogyasztók által történő hozzájárulásról szóló 5/2003.(II.28.) ÖK. rendelet A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvény végrehajtásáról szóló 10/2003.(IV.15.) ÖK. rendelet A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvény végrehajtásáról szóló 10/2003.(IV.14.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 3/2009.(I.26.) rendelet A Finnországi Nivala testvérvárossal 1998-ban kötött testvérvárosi szerződés megerősítéséről szóló 12/2003.(IV.15.) ÖK. rendelet Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2003.(IV.28.) ÖK. rendelet Egyes képviselő-testületi hatáskörök átruházásáról szóló 22/2003.(VI.10.) ÖK. rendelet A város közszolgálatában álló szakmák és hivatások alkalmazottainak kitüntetéséről szóló 23/2003.(VI.10.) ÖK. számú rendelet Zirc, Rákóczi tér általános helyi építészeti és kulturális örökség helyi védelem alá helyezéséről szóló 26/2203.(VII.15.) ÖK. rendelet Zirc, Rákóczi tér általános helyi építészeti és kulturális örökség helyi védelem alá helyezéséről szóló 26/2003.(VII.15.) ÖK. rendeletének módosításáról szóló 6/2008.(IV.22.) rendelet A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 40/2003.(X.27.) ÖK. rendelet A helyi adókról szóló 49/2003.(XII.9.) ÖK. rendelet Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2004.(V.24.) rendelet 18

19 - 4 - Az ifjúságról szóló 42/2004.(XII.14.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.14.) rendelet A felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás körzeteiről szóló 18/2005.(VII.12.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.13.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 12/2006.(IV.24.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.13.) rendelet módosításáról szóló 13/2006.(V.29.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.13.) rendelet módosításáról szóló 14/2006.(VI.26.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.13.) rendelet módosításáról szóló 16/2006.(VIII.11.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.13.) rendelet módosításáról szóló 20/2006.(IX.25.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.13.) rendelet módosításáról szóló 24/2006.(XI.27.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.13.) rendelet módosításáról szóló 29/2006.(XII.18.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.13.) rendelet módosításáról szóló 3/2007.(II.26.) rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól szóló 5/2006.(II.16.) rendelet 19

20 - 5 - A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól szóló 5/2006.(II.16.) rendelet módosításáról szóló 10/2009.(III.24.) rendelet Zirc város parkolási rendjéről szóló 6/2006.(II.16.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendelet módosításáról szóló 6/2007.(III.26.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendelet módosításáról szóló 10/2007.(V.21.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendelet módosításáról szóló 13/2007.(VI.25.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendelet módosításáról szóló 14/2007.(VIII.8.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendelet módosításáról szóló 17/2007.(VIII.29.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendelet módosításáról szóló 20/2007.(X.1.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendelet módosításáról szóló 21/2007.(X.25.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendelet módosításáról szóló 26/2007.(XI.26.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendelet módosításáról szóló 2/2008.(III.3.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2007.(IV.23.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.11.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.11.) rendelet módosításáról szóló 8/2008.(IV.28.) rendelet 20

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testület 2004. II. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Vének Önkormányzata rendelet nyilvántartása

Vének Önkormányzata rendelet nyilvántartása 1994 1993 1992 1991 Évszám Rendelet Vének Önkormányzata rendelet nyilvántartása Hatályba Száma lépés A rendelet címe ideje 1/1991. (IV.01.) Az 1991. évi költségvetésről 2/1991. (VII.18.) Az 1990. évi költségvetés

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004.november 30-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004.november 30-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 1586-4/2004. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004.november 30-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 46/2010. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 46/2010. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 46/2010. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1 egyes önkormányzati rendeletek és önkormányzati rendeleti rendelkezések technikai deregulációs hatályon

Részletesebben

1997. A megalkotás kelte. 2/1997. (III. 25.) 1997. március 25. 3/1997. (III. 25.) 1997. március 25. 4/1997. (III. 25.) 1997. március 25.

1997. A megalkotás kelte. 2/1997. (III. 25.) 1997. március 25. 3/1997. (III. 25.) 1997. március 25. 4/1997. (III. 25.) 1997. március 25. 1997. lépés 1. Neszmély község Önkormányzata 1997. évi 1/1997. (I. 30.) 1997. január 30. 1997. január 30. költségvetéséről 2. Az állattartásról szóló 3/199 (III. 1.) rendelet áról 2/1997. (III. 25.) 1997.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. egyes módosító rendeletek hatályon kívül helyezéséről

RENDELETTERVEZET. egyes módosító rendeletek hatályon kívül helyezéséről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET egyes módosító rendeletek hatályon kívül helyezéséről Készítette: Kernné dr. Kulcsár Dóra igazgatási irodavezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 17-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Hatályos rendeletek jegyzéke

Hatályos rendeletek jegyzéke Hatályos rendeletek jegyzéke A jegyzék Vác városának 2013. december 13-án hatályos rendeleteit tartalmazza 1991. 1/1991. (I. 14.) A gázszerelvények épületen, építményen való elhelyezéséről 5/1991. (III.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 29-i ülésére Tárgy: A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciója, mint a településrendezési terv módosítás folyamatában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. február 14-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól szóló többször

Részletesebben

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22.

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22. A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22. Előterjesztés a 2015. évi adóellenőrzési terv elfogadásáról Előadó: Jegyző Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Adóiroda Előterjesztés a Szentendre

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/65-7/2012. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. december 27.-i rendkívüli ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 12-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 12-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Változásmutató. Hatályon kívül helyezett jogszabályok

Változásmutató. Hatályon kívül helyezett jogszabályok Változásmutató Hatályon kívül helyezett jogszabályok 34/2011. sz. önkormányzati rendelet Az óvodáztatási támogatásról 32/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelet 2015.IX.24. 44/2013. sz. önkormányzati rendelet

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2013.

Részletesebben

7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/175/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére

7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/175/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére 7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/175/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat az Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítására

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat az Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Sümegi Attila

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. április 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. április 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. április 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

A HELYI JOGALKOTÁS, JOGSZABÁLYSZERKESZTÉS JELLEMZŐ HIBÁI A 10 LEGGYAKORIBB HIBA BEMUTATÁSÁVAL

A HELYI JOGALKOTÁS, JOGSZABÁLYSZERKESZTÉS JELLEMZŐ HIBÁI A 10 LEGGYAKORIBB HIBA BEMUTATÁSÁVAL JOGSZABÁLYSZERKESZTÉS JELLEMZŐ HIBÁI A 10 LEGGYAKORIBB HIBA BEMUTATÁSÁVAL JOGSZABÁLYSZERKESZTÉS JELLEMZŐ HIBÁI 1. TÚLTERJESZKEDÉS A FELHATALMAZÁSON 22. A halott-átvételi díj összege 2500 Ft. 15. (1) A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre ELŐTERJESZTÉS e 2007. október 29-i ülésre Tárgy: A 42/2007.(II.15.) Kt. számú határozat módosítása Előadó: Ottó Péter Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-12/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. március 21-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező célokról Előadó

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére. A Képviselő testület alakuló ülésén a következőkről kell döntenie :

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére. A Képviselő testület alakuló ülésén a következőkről kell döntenie : Karancsalja község Önkormányzat Jegyzőjétől Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére A Képviselő testület alakuló ülésén a következőkről kell döntenie

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.)

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2002. /VI.26./ SZ. R E N D E L E T E

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2002. /VI.26./ SZ. R E N D E L E T E ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2002. /VI.26./ SZ. R E N D E L E T E a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. év január 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Zirci Önkéntes Tűzoltóság Alapszabályának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2011.(VI.3.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 2/2007.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Simontornya

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

A rendelet hatálya. Díjazás

A rendelet hatálya. Díjazás 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Bucella Gézáné Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET. 2/2010. (I. 26.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. sz. rendelete

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET. 2/2010. (I. 26.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. sz. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (I. 26.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. sz. rendelete az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 22-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT. V.sz. melléklet: Hatályos Rendeletek: 1991.év.

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT. V.sz. melléklet: Hatályos Rendeletek: 1991.év. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT V.sz. melléklet: Hatályos Rendeletek: 1991.év. 1/1991. évi Polgárırségrıl 2/1991. évi Az Önkormányzat 1991. évi költségvetése 5/1991. év Építményadó 6/1991. évi Az 1991.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Tárgy: Köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év november 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

KACSÓTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2012. évi munka- és ütemterve

KACSÓTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2012. évi munka- és ütemterve KACSÓTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. évi munka- és ütemterve FEBRUÁR Előterjesztés Kacsóta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2012.(..) KT Rendelete a 2012. évi költségvetéséről előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 16-i ülésére Tárgy: A gyermekek védelméről szóló 11/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Ottó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28 -i ülésére Tárgy: A Zirc, Rákóczi tér 11. szám alatti 1125/2 hrsz-ú, 76 m 2 alapterületű lakás bérleti jogviszonyának

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2013. március 28-ei Képviselő-testületi ülésre

E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2013. március 28-ei Képviselő-testületi ülésre E L Ő T E R J E S Z T É S a 2013. március 28-ei Képviselő-testületi ülésre Tárgy: A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása Előterjesztő: Dr. Gáli Péter

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058-2/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Törvényességi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A gyermekétkeztetés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A kiadások készpénzben történő teljesítéseinek szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

2012.03.05. Humán Erőforrás Bizottság nyilvános ulés 3/ Napirendi pont

2012.03.05. Humán Erőforrás Bizottság nyilvános ulés 3/ Napirendi pont 2012.03.05. Humán Erőforrás Bizottság nyilvános ulés 3/ Napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata által fenntartott oktatási, nevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak és élelmezési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27.-i ülésére Tárgy: Városi Zeneiskola alapító okiratának módosítása és a Bakonynána, mint tagozat csatlakozásának

Részletesebben

A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések Tarnaméra Község Önkormányzatának 2/2010. (II. 25.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági elnökök és tagok, valamint a gazdasági tanácsnok

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról, valamint a szabálysértési tényállást tartalmazó

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplény község közép- és hosszú

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006.december 18.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006.december 18.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006.december 18.-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 49/2003. (XII.09.) Ök. Rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand. LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-i rendes ülésére Tárgy: Egyes önkormányzati rendeletek harmonizációs célú

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 131/2014.(VI. 25.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 10.- i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 10.- i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 10.- i ülésére Tárgy: A Zirc - Akliban található egyes önkormányzati ingatlanokra kötött bérmunkaszerződés meghosszabbítása Előadó:

Részletesebben

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai:

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai: Szám: 10/2011. Vámosmikola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 30-án (szerda) 14.15 órakor tartja soron következő ülését. 1/ A 13/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év november 28-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001. (XII.31.)

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás Veszprém Megyei Jogú

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 335/2004. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő Község

Részletesebben

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület!

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület! Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület az általa elvégzendő munkájának tervszerű, kiegyensúlyozott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Jászszentandrás Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2001. (X. 31.) számú. R e n d e l e t e

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2001. (X. 31.) számú. R e n d e l e t e Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2001. (X. 31.) számú R e n d e l e t e A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata POLGÁRMESTER J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E Készítette: Ábrahámné Turner

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Szám: 02/32-25/2009. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére

Szám: 02/32-25/2009. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-25/2009. E LŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 26.) ör. módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat közti Együttműködési megállapodás

Részletesebben

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2015. (VIII. 28.)

Részletesebben