ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 30- i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. március 30- i ülésére"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 30- i ülésére Tárgy: A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK számú irányelv implementációs kötelezettségéből adódó önkormányzati feladatok Előterjesztés tartalma: rendelet- tervezet és határozati javaslat Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Szavazás módja: rendeletnél: minősített többség, határozatnál: egyszerű többség Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Önkormányzati Iroda Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága 1

2 Tisztelt Képviselő- testület! A belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács december 12- én 2006/123/EK számú irányelv (a továbbiakban: Irányelv) minden Európai Uniós tagállam kötelezettségévé teszi, hogy a jogrendszerét vizsgálja felül, és hozza összhangba az irányelv rendelkezéseivel úgy, hogy annak eredményéről az Európai Bizottságot december 28-ig tájékoztatni tudják. Tekintettel arra, hogy az önkormányzatok is tagállami jogalkotónak minősülnek, a felülvizsgálat az önkormányzatokra is kiterjed. implementációs kötelezettségéből adódó önkormányzati feladatok A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéről szóló 318/2008. (XII.23) Korm. számú rendelet közreműködési kötelezettséget ír elő a regionális államigazgatási hivatalok számára több más mellett a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 97.. e./ pontján alapuló feladatok végrehajtásában. A hivatkozott rendelkezés szerint a miniszter a helyi önkormányzatoktól ágazati feladatai körében adatokat és tájékoztatást kérhet, amelyet az önkormányzat teljesíteni köteles. E feladatok ellátása, illetőleg jogosítványok gyakorlása kapcsán az Államigazgatási Hivatal koordinálja a rendeletek önkormányzatok általi felülvizsgálatával kapcsolatos érdemi feladatokat. Elsőként az önkormányzat valamennyi hatályos rendeletét felül kell vizsgálni abból a szempontból, érinti-e valamely rendelkezése az Irányelv valamely rendelkezését. Tekintettel arra, hogy a képviselő-testület a jogalkotó szerv, ezért a rendeletek érintettségéről képviselő-testületi döntés szükséges minden hatályos rendelet esetében. Amennyiben a képviselő-testület azt állapítja meg, hogy egy adott rendelet nem tartozik az Irányelv hatálya alá, vagy nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely az irányelvvel érintett lenne, akkor is kell döntést hoznia. Ezek nem igényelnek további intézkedést, nem szükséges azok módosítása, vagy hatályon kívül helyezése. Hatályos rendeleteink felülvizsgálata más szempontból is indokolt, hiszen a rendkívül nagy számú, az alaprendeleteket módosító, valamint alkalmazás vonatkozásában okafogyott, idejétmúlt, jóllehet hatályos rendeleteink rendeleti szabályozásunk áttekinthetetlenségét eredményezhetik, a gyors és hatékony jogalkalmazást jelentősen megnehezítik. Javaslom tehát, hogy ezeket a Képviselő- testület helyezze hatályon kívül. Az Irányelvvel érintett rendeletek további vizsgálatot igényelnek. Ebben a körben javaslom, hogy a képviselő-testület hozzon feladatszabó tartalmú határozatot, amelyben ütemezi, hogy mely rendeleteket mikori határidővel készítsem elő testületi döntésre. A rendeletek szükséges módosítását úgy kell ütemezni, hogy az szeptember 30-ig lezáruljon, tekintettel arra, hogy a jogharmonizációs zárójelentést a Regionális Államigazgatási Hivatal az Önkormányzati Minisztérium részére a 2007-ben kiadott ütemterv szerint október 31-ig köteles megküldeni. Valamennyi rendeletet, amelynek hatálya kiterjed az Irányelv hatálya alá tartozó szolgáltatókra akkor is ki kell egészíteni, ha az nem tartalmaz az Irányelvvel ellentétes rendelkezést. A jogalkotó feladata ezen rendeletek esetében az Irányelv 44. cikk (1) bekezdése alapján az, hogy hivatkozni kell az Irányelvre, másképpen fogalmazva, ezekben a rendeletekben is jogharmonizációs záradéknak kell szerepelni. A jogharmonizációs záradékot várhatóan a belső piaci szolgáltatásokról szóló kerettörvény fogja megállapítani, amely azonban a jelenlegi információink szerint csak valamikor a nyáron kerül elfogadásra. Addig is 2

3 szükséges azonban a munkát folytatni a torlódások elkerülése érdekében. Ezért a kerettörvény elfogadásáig az Államigazgatási Hivatal az alábbi szöveg záradékolását javasolja: E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. A konkrét felülvizsgálatok során ezzel a szövegezéssel fogom javasolni a már felülvizsgált rendeleteink záradékolását. Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását. Zirc, március 18. dr. Árpásy Tamás jegyző 3

4 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2009.(.) rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ALKOTMÁNY 44/A. (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja : Hatályát veszti : Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/1991.(II.18.) Kt. rendelet, 2. Az évi költségvetés I. félévi teljesítésének elfogadásáról, illetve az évi költségvetésről szóló 1/1991.(II.18.) Kt számú rendelet módosításáról szóló 13/1991.(IX.30.) ÖK rendelet, 3. Az évi költségvetés módosításáról szóló 19/1991. ÖK. rendelet, 4 A költségvetés évi végrehajtásáról szóló 3/1991.(III.28.) KT. rendelet, 5. Az évi költségvetésről szóló 1/1992. ÖK. számú rendelet, 6. Az évi költségvetésről szóló 1/1992. ÖK. rendelet módosításáról szóló 3/1992.(III.9.) ÖK rendelet, 7. A költségvetés évi végrehajtásáról szóló 2/1992. ÖK. rendelet, 8. Az évi költségvetés I. félévi teljesítésének elfogadásáról szóló 10/1992. ÖK. rendelet, 9. Az évi költségvetés I. félévi teljesítésének elfogadásáról szóló 10/1992. ÖK. számú rendelet módosításáról szóló 13/1992. ÖK. rendelet 10. Az évi költségvetés előirányzatainak módosításáról szóló 13/1992. ÖK. számú rendelet módosításáról szóló 15/1992. ÖK. rendelet, 11. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/1993. ÖK. sz. rendelet, 12. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/1993.(I.26.) ÖK. rendelet módosításáról 11/1993. ÖK. rendelet 13. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/1993.(I.26.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 14/1993.(VIII.09.) rendelet, 14. A költségvetés évi végrehajtásáról szóló (III.22.) ÖK. rendelet, 15. Az önkormányzat évi gazdálkodásának átmeneti viteléről szóló 21/1993. (XII.13.) ÖK. rendelet, 16. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/1994. (I.31.) ÖK. számú rendelet, 17. A költségvetés évi végrehajtásáról szóló 5/1994. (III.07.) ÖK. rendelet, 18. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, az évi XVII. törvénnyel módosított évi LXXVIII. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 7/1994. (IV.18.) ÖK. rendelet, 4

5 19. Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/1994.(I.31.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 11/1994. (IX.12.) ÖK. rendelet, 20. A 7/1994.(IV.18.) ÖK. rendelettel módosított 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 12/1994.(IX.12.) ÖK. rendelet, 21. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/1995. (III.14.) ÖK. számú rendelete, 22. Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/1995. (IV.11.) ÖK. rendelet 23. Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/1995.(III.14.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 15/1995.(VIII.29.) ÖK rendelet, 24. Az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 19/1995. (XII.12.) ÖK. rendelet, 25. A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó többször módosított 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 27/1995. (XII.31.) ÖK. rendelet, 26. A Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/1995.(III.14.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 30/1995. (XII.31.) ÖK. rendelet, 27. Az évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 31/1995.(XII.31.) ÖK. rendelet, 28. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/1996.(III.14.) ÖK. rendelet, 29. Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/1996. (IV.9.) ÖK. rendelet, 30. A lakossági tüzelőolaj felhasználás kiadásaihoz kapcsolódó hozzájárulás megállapításának bizottsági hatáskörbe történő átruházásáról szóló 7/1996. (V.31.) ÖK. rendelet, 31. A Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/1996.(IV.9.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 9/1996.(VI.18.) ÖK. rendelet, 32. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/1996.(III.14.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 10/1996.(VII.01.) számú ÖK. rendelet, 33. Az Önkormányzat I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló 11/1996.(VIII.28.) ÖK. rendelet, 34. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/1996.(III.14.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 17/1996.(XII.31.) ÖK. rendelet, 35. Az évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 18/1996. (XII.31.) ÖK. rendelet, 36. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/1997. (II.26.) ÖK. rendelet, 37. Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/1997. (IV.21.) ÖK. rendelet, 38. A Zirc Város Díszpolgára cím, valamint Pro Urbe Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 19/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosításáról szóló 9/1997. (V.6.) ÖK. rendelet, 39. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.) ÖK. rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosításáról szóló 10/1997. (V.6.) ÖK. rendelet, 40. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/1997.(II.26.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 13/1997. (VI.25.) ÖK. rendelet, 41. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló módosított 1/1997.(II.26.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 14/1997. (IX.9.) ÖK. rendelet, 42. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/1997.(II.26.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 24/1997. (XII.22.) ÖK. rendelet, 5

6 43. Az évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 25/1997. (XII.30.) ÖK. rendelet, 44. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/1998.(II.26.) ÖK. rendelet, 45. A lakások bérletére, valamint az elidegenítésük szabályaira vonatkozó többször módosított 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 7/1998.(III.31.) ÖK. rendelet, 46. Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/1998.(IV.28.) ÖK. rendelet, 47. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/1998.(II.26.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 10/1998.(VI.29.) ÖK. rendelet, 48. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló módosított 1/1998.(II.26.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 11/1998.(IX.17.) ÖK. rendelet, 49. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló módosított 1/1998.(II.26.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 14/1998.(XII.15.) ÖK. rendelet, 50. Az átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 15/1998.(XII.31.) ÖK. rendelet. Hatályát veszti : Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló módosított 1/1998.(II.26.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 1/1999. (III.1.) ÖK. rendelet, 2. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/1999.(III.1.) ÖK. rendelet, 3. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.) ÖK. rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 6/1999.(III.31.) ÖK. rendelet, 4. Az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 10/1999.(IV.26.) ÖK. rendelet, 5. Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/1999.(III.01.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 13/1999.(VI.28.) ÖK. rendelet, 6. A 2/1999.(III.01.) ÖK. rendelet módosításáról, valamint annak I. félévi teljesítéséről szóló 14/1999.(IX.15.) ÖK. rendelet, 7. Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének módosított 2/1999.(III.01.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 15/1999.(XII.14.) ÖK. rendelet, 8. Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének módosított 2/1999.(III.01.) ÖK. rendelet módosításáról szóló19/1999.(xii.31.) ÖK. rendelet, 9. Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének többször módosított 2/1999.(III.01.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 3/2000.(II.14.) ÖK. rendelet, 10. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2000.(II.24.) ÖK. rendelet, 11. Zirc város Díszpolgára cím, valamint Pro Urbe Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 19/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 9/2000.(IV.1.) ÖK. rendelet, 12. Az évi zárszámadásról szóló 10/2000.(IV.10.) ÖK. rendelet, 13. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2000.(II.24.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 20/2000.(VI.26.) ÖK. rendelet, 14. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2000.(II.24.) ÖK. rendelet I. félévi végrehajtásáról szóló 21/2000.(IX.11.) ÖK. rendelet, 15. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2000.(II.24.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 32/2000.(XI.30.) ÖK. rendelet, 6

7 16. A évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 35/2000.(XII.18.) ÖK. rendelet, 17. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2000.(II.24.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 3/2001.(II.15.) ÖK. rendelet, 18. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2001.(II.15.) ÖK. rendelet, 19. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2001.(II.15.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 10/2001.(IV.9.) ÖK. rendelet, 20. A évi zárszámadásról 11/2001.(IV.18.) ÖK. rendelet, 21. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2001.(II.15.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 15/2001.(VI.18.) ÖK. rendelet, 22. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000.(V.30.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 18/2001.(VI.30.) ÖK. rendelet, 23. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2001.(II.15.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 19/2001.(VI.18.)ÖK. rendelet, 24. Zirc város Díszpolgára cím, valamint Pro Urbe Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről szóló többször módosított 19/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 23/2001.(IX.25.) ÖK. rendelet, 25. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2001.(II.15.) ÖK. rendelet módosításáról és annak I. félévi végrehajtásáról szóló 24/2001.(IX.10.) ÖK. rendelet, 26. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2001.(II.15.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 25/2001.(IX.10.) ÖK. rendelet, 27. Az állattartásról szóló 26/2001.(IX.25.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 37/2001.(XII.10.) ÖK. rendelet, 28. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2001.(II.15.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 38/2001.(XI.26.) ÖK. rendelet, 29. Nyugdíjasok helyi járatú bérletjegyének támogatásáról szóló 9/2001.(III.27.) ÖK. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 40/2001.(XII.31.) ÖK. rendelet, 30. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló módosított 6/1994.(IV.18.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 44/2001.(XII.31.) ÖK. rendelet, 31. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2002.(II.4.) ÖK. rendelet, 32. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2001.(II.15.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 2/2002.(II.04.) ÖK. rendelet, 33. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló módosított 13/2000.(V.30.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 5/2002.(III.19.) ÖK. rendelet, 34. Az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról szóló 8/2002.(IV.17.) ÖK. rendelet, 35. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2002.(II.4.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 9/2002.(IV.29.) ÖK. rendelet, 36. A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 11/2002.(VI.11.) ÖK. rendelet, 37. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2002.(II.4.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 12/2002.(VI.24.) ÖK. rendelet, 38. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2002.(II.4.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 16/2002.(IX.16.) ÖK. rendelet, 39. Az Önkormányzat I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló 17/2002.(IX.16.) ÖK. rendelet, 7

8 40. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2002.(II.4.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 18/2002.(IX.16.) ÖK. rendelet, 41. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2002.(II.4.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 22/2002.(XI.25.) ÖK. rendelet, 42. A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 24/2002.(XII.31.) ÖK. rendelet, 43. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2002.(II.4.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 30/2002.(XII.19.) ÖK. rendelet, 44. A évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 34/2002. (XII.19.) ÖK. rendelet. Hatályát veszti : Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2003.(II.13.) ÖK. rendelet, 2. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2002.(II.4.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 4/2003.(II.13.) ÖK. rendelet, 3. Az önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 7/2003.(III.31.) ÖK. rendelet, 4. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló módosított 13/2000.(V.30.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 9/2003.(IV.15.) ÖK. rendelet, 5. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló módosított 6/1994.(IV.18.) ÖK. rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról szóló 16/2003.(V.13.) ÖK. rendelet, 6. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2003.(II.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 17/2003.(IV.28.) ÖK. rendelet, 7. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször módosított 13/2000.(V.30.) ÖK. rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról szóló 18/2003.(V.13.) ÖK. rendelet, 8. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2003.(II.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 19/2003.(V.13.) ÖK. rendelet, 9. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2003.(II.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 20/2003.(V.13.) ÖK. rendelet, 10. A temetők használatának és a temetkezési tevékenységek helyi szabályairól szóló 15/2000.(IX.1.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 24/2003.(VI.10.) ÖK. rendelet, 11. A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendeletének módosításáról szóló 27/2003.(VII.15.) ÖK. rendelet, 12. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2003.(II.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 28/2003.(VI.30.) ÖK. rendelet, 13. Az egyes képviselő-testületi hatáskörök átruházásáról szóló 22/2003.(VI.10.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 29/2003.(VI.30.) ÖK. rendelet, 14. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 30/2003.(VI.30.) ÖK. rendelet, 15. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2003.(II.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 32/2003.(IX.1.) ÖK. rendelet, 8

9 16. Az Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló 33/2003.(IX.1.) ÖK. rendelet, 17. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2003.(II.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 36/2003.(IX.29.) ÖK. rendelet, 18. A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 32/2001.(XI.13.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 37/2003.(IX.29.) ÖK. rendelet, 19. A nyugállományú köztisztviselők részére szociális és kegyeleti támogatás céljára megállapított szociális keret biztosításáról szóló 31/2001.(XI.13.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 38/2003.(IX.29.) ÖK. rendelet, 20. A temetők használatának és a temetkezési tevékenységek helyi szabályairól szóló módosított 15/2000.(IX.1.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 42/2003.(XI.11.) ÖK. rendelet, 21. A helyi önkormányzati képviselő és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 29/2000.(XI.27.) ÖK. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 43/2003.(XI.11.) ÖK. rendelet, 22. A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló módosított 39/2001.(XII.31.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 45/2003.(XII.09.) ÖK. rendelet, 23. Az 1/2001.(I.22.) ÖK. számú a helyi közművelődésről szóló rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 47/2003.(XII.09.) ÖK. rendelet, 24. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2003.(II.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 48/2003.(XI.24.) ÖK. rendelet, 25. Zirc, Rákóczi tér 3-9. szám és 1046/3 hrsz-ú ingatlanon álló épületek helyi építészeti és kulturális örökség helyi védelem alá helyezéséről szóló 1/2003.(II.11.) ÖK. rendeletének (továbbiakban: rendelet) módosításáról szóló 52/2003.(XII.09.) ÖK. rendelet, 26. Az iratkezelés szabályairól szóló 1/2000.(I.21.) ÖK. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 56/2003.(XII.29.) ÖK. rendelet, 27. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2003.(II.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 58/2003.(XII.29.) ÖK. rendelet. Hatályát veszti : Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2003.(IV.28.) ÖK. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 2/2004.(II.10.) ÖK. rendelet, 2. A helyi adókról szóló 49/2003.(XII.09.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 3/2004.(I.26.) ÖK. rendelet, 3. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2003.(II.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 5/2004.(II.23.) ÖK. rendelet, 4. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2004.(II.23.) ÖK. rendelet, 5. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000.(V.30.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 7/2004.(III.01.) ÖK. rendelet, 9

10 6. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvény végrehajtásáról szóló 10/2003.(IV.15.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 8/2004.(III.01.) ÖK. rendelet, 7. A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 9/2004.(III.01.) ÖK. rendelet, 8. A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló módosított 39/2001.(XII.31.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 11/2004.(III.01.) ÖK. rendelet, 9. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2004.(II.23.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 12/2004.(III.29.) ÖK. rendelet, 10. Az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 13/2004.(III.29.) rendelet, 11. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2004.(II.23.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 15/2004.(IV.26.) ÖK. rendelet, 12. Az állattartásról szóló 26/2001.(IX.25.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 19/2004.(IV.26.) rendelet, 13. A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 40/2003.(X.27.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 20/2004.(IV.26.) rendelet, 14. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000.(V.30.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 23/2004.(V.24.) rendelet, 15. A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2004.(IV.26.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 24/2004.(VI.8.) rendelet, 16. Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2004.(V.24.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 25/2004.(VII.6.) rendelet, 17. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2004.(II.23.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 26/2004.(VI.21.) ÖK. rendelet, 18. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2004.(II.23.) ÖK. rendelet módosításáról szóló (VII.29.) ÖK. rendelet, 19. Az állattartásról szóló többször módosított 26/2001.(IX.25.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 31/2004.(IX.21.) rendelet, 20. A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló módosított 17/2004.(IV.26.) ÖK. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 32/2004.(IX.21.) rendelet, 21. A Finnországi Nivala testvérvárossal 1998-ban kötött testvérvárosi szerződés megerősítéséről szóló 12/2003.(IV.15.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 33/2004.(IX.21.) rendelet, 22. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2004.(II.23.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 34/2004.(IX.27.) rendelet, 23. A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 38/2004.(XII.14.) rendelet, 24. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2004.(II.23.) ÖK. rendelet módosításáról 39/2004.(XI.29.) rendelet, 25. A helyi adókról szóló 49/2003.(XII.09.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról 40/2004.(XII.14.) rendelet, 26. A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 10

11 Hatályát veszti : 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 41/2004.(XII.14.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2004.(II.23.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 2/2005.(II.14.) rendelet, 2. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.14.) rendelet, 3. A Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2004.(V.24.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 5/2005.(III.01.) rendelet, 4. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.14.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 7/2005.(III.21.) rendelet ai, valamint a 13. -a, 5. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 8/2005.(IV.05.) rendelet, 6. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2004.(II.23.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 9/2005.(IV.18.) rendelet, 7. Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 10/2005.(IV.18.) rendelet, 8. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.14.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 11/2005.(IV.18.) rendelet, 9. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000.(V.30.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 12/2005.(IV.18.) rendelet, 10. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvény végrehajtásáról szóló 10/2003.(IV.15.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 13/2005.(IV.18.) rendelet, 11. A talajterhelési díjról szóló 30/2004.(IX.21.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 14/2005.(V.3.) rendelet, 12. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.14.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 16/2005.(V.30.) rendelet, 13. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.14.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 17/2005.(VI.27.) rendelet, 14. A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 20/2005.(VI.27.) rendelet ai, 15. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.14.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 21/2005.(IX.5.) rendelet, 16. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.14.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 22/2005.(IX.26.) rendelet, 17. Egyes képviselő-testületi hatáskörök átruházásáról szóló 22/2003.(VI.10.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 23/2005.(X.11.) rendelet, 18. Az állattartásról szóló többször módosított 26/2001.(IX.25.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 24/2005.(X.11.) rendelet, 19. A Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2004.(V.24.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 26/2005.(X.11.) rendelet, 20. A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 11

12 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 28/2005.(XI.8.) rendelet, 21. A helyi adókról szóló 49/2003.(XII.09.) ÖK. rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 30/2005.(XII.13.) rendelet, 22. A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 32/2005.(XII.13.) rendelet, 23. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.14.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 33/2005.(XI.28.) rendelet, 24. Zirc Város Díszpolgára cím, valamint Pro Urbe Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 19/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 34/2005.(XI.28.) rendelet, 25. A Közigazgatási hatósági eljárásról szóló évi CXL. törvény harmonizációja kapcsán Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyes rendeleteinek módosításáról szóló 35/2005.(XII.13.) rendelet, 26. A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2004.(IV.26.) rendelet módosításáról szóló 38/2005.(XII.27.) rendelet. Hatályát veszti : Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.14.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 1/2006.(II.13.) rendelet, 2. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000.(V.30.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 3/2006.(II.16.) rendelet, 3. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvény végrehajtásáról szóló 10/2003.(IV.15.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 4/2006.(III.3.) rendelet, 4. A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 8/2006.(III.27.) rendelet, 5. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.14.) rendelet módosításáról szóló 10/2006.(IV.26.) rendelet, 6. Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 11/2006.(IV.24.) rendelet, 7. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000.(V.30.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 15/2006.(VI.26.) rendelet, 8. A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.) ÖK. rendelet módosításáról szóló18/2006.(ix.4.) rendelet, 9. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól szóló 5/2006.(II.16.) rendelet módosításáról szóló 19/2006.(IX.4.) rendelet, 10. A Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2004.(V.24.) rendelet módosításáról szóló 21/2006.(X.09.) rendelet, 11. A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 29/2000.(XI.27.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 22/2006.(XI.01.) rendelet, 12. A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 12

13 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 25/2006.(XII.12.) rendelet, 13. Az állattartásról szóló 26/2001.(IX.25.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 26/2006.(XII.12.) rendelet, 14. A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2004.(IV.26.) rendelet módosításáról szóló 27/2006.(XII.18.) rendelet, 15. A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 28/2006.(XII.18.) rendelet, 16. A helyi adókról szóló 49/2003.(XII.09.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 30/2006.(XII.18.) rendelet, 17. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól szóló 5/2006.(II.16.) rendelet módosításáról szóló 32/2006.(XII.18.) rendelet, 18. A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2004.(IV.26.) rendelet módosításáról szóló 34/2006.(XII.27.) rendelet. Hatályát veszti : A Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2004.(V.24.) rendelet módosításáról szóló 4/2007.(IV.10.) rendelet, 2. A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2003.(IV.28.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 5/2007.(IV.10.) rendelet, 3. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.) ÖK. rendelete módosításáról szóló 8/2007.(V.2.) rendelet, 4. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes képviselő-testületi hatáskörök átruházásáról szóló 22/2003.(VI.10.) ÖK. rendelete módosításáról szóló 9/2007.(V.2.) rendelet, 5. A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 11/2007.(V.21.) rendelet, 6. A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 12/2007.(VI.6.) rendelet, 7. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000.(V.30.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 16/2007.(VIII.29.) rendelet, 8. A Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2004.(V.24.) rendelet módosításáról szóló 18/2007.(IX.10.) rendelet, 9. A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 29/2000.(XI.27.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 19/2007.(IX.25.) rendelet, 10. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Zirc város parkolási rendjéről szóló 6/2006.(II.16.) rendelete módosításáról szóló 22/2007.(X.29.) rendelet, 13

14 11. A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 23/2007.(XI.26.) rendelet, 12. A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelete módosításáról szóló 24/2007.(XII.11.) rendelet, 13. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.) ÖK. rendelete módosításáról szóló 25/2007.(XII.11.) rendelet, 14. A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2004.(IV.26.) rendelet módosításáról szóló 28/2007.(XII.17.) rendelet, 15. A helyi adókról szóló 49/2003.(XII.09.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 30/2007.(XII.17.) rendelet, 16. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000.(V.30.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 32/2007.(XII.17.) rendelet. Hatályát veszti : A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól szóló 5/2006.(II.16.) rendelet módosításáról szóló 3/2008.(III.18.) rendelet, 2. Zirc, Rákóczi tér 3-9. szám és 1046/3 hrsz-ú ingatlanon álló épületek helyi építészeti és kulturális örökség helyi védelem alá helyezéséről szóló 1/2003.(II.11.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 5/2008.(IV.22.) rendelet a, 3. Zirc, Rákóczi tér általános helyi építészeti és kulturális örökség helyi védelem alá helyezéséről szóló 26/2003.(VII.15.) ÖK. rendeletének módosításáról szóló 6/2008.(IV.22.) rendelet ai, 4. A Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2004.(V.24.) rendelet módosításáról szóló 11/2008.(V.26.) rendelet, 5. A Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2004.(V.24.) rendelet módosításáról szóló 13/2008.(VI.23.) rendelet, 6. A felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás körzeteiről szóló 18/2005.(VII.12.) rendelet módosításáról szóló 14/2008.(VII.8.) rendelet, 7. A közterületek használatáról szóló 12/2008.(VI.2.) rendelet módosításáról szóló 18/2008.(XI.11.) rendelet, 8. A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2004.(IV.26.) rendelet módosításáról szóló 19/2008.(XII.9.) rendelet, 9. A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 20/2008.(XII.9.) rendelet. Hatályát veszti : 9. 14

15 1. A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2004.(IV.26.) rendelet módosításáról szóló 1/2009.(I.12.) rendelet, 2. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000.(V.30.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 2/2009.(I.26.) rendelet ai, 3. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvény végrehajtásáról szóló 10/2003.(IV.15.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 3/2009.(I.26.) rendelet ai, 4. A helyi adókról szóló 49/2003.(XII.09.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 5/2009.(II.10.) rendelet. 10. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Z i r c, Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző 15

16 Határozati javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének./2009. ( ) Kt. számú határozata 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete A belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács december 12-én 2006/123/EK számú irányelv (a továbbiakban: Irányelv) implementációs kötelezettségéből adódó önkormányzati feladatok végrehajtása érdekében felülvizsgálta a hatályos önkormányzati rendeleteit és megállapítja, hogy az alábbi rendeletek nem tartoznak az Irányelv hatálya alá, vagy nem tartalmaznak olyan rendelkezést, amely az Irányelvvel érintett lenne: Zirc Városi Tanács A választási kampánnyal összefüggő egyes kérdésekről szóló 4/1989.(XII.28.) Tr. számú rendelete A helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló 5/1991.(III.28.) számú rendelet Zirc Város Díszpolgára cím, valamint Pro Urbe Emlékérem Alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 19/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet A választási kampánnyal összefüggő egyes kérdésekről szóló 4/1989.(XII.28.) Tr. számú rendelet módosításáról szóló 4/1994.(III.7.) ÖK. számú rendelet Az iratkezelési szabályzatról szóló 1/2000.(I.21.) ÖK. rendelet A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000.(V.30.) ÖK. rendelet Az átmenetileg nehéz helyzetbe kerültek kölcsöntámogatásáról szóló 14/2000.(V.30.) ÖK. rendelet Németországi Pohlheim testvérvárossal 1990-ben kötött testvérvárosi szerződés megerősítéséről szóló 17/2000.(VI.26.) ÖK. rendelet Erdélyi Barót testvérvárossal 1990-ben kötött testvérvárosi szerződés megerősítéséről szóló 18/2000.(VI.26.) ÖK. rendelet Németországi Pohlheim, Erdélyi Barót és Zirc városok hármas együttműködésére vonatkozó szándéknyilatkozatról szóló 19/2000.(VI.26.) ÖK. rendelet 16

17 - 2 - A helyi adósságrendezésről, az önkormányzati biztos kirendeléséről szóló 25/2000.(X.17.) ÖK. rendelet A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 29/2000.(XI.27.) ÖK. rendelet Nyugdíjasok helyi járatú bérletjegyének támogatásáról szóló 9/2001.(III.27.) ÖK. rendelet Az állattartásról szóló 26/2001.(IX.25.) ÖK. számú rendelet A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló módosított 5/1992.(IV.13.) ÖK. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 27/2001.(IX.25.) ÖK. rendelet Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapjának felülvizsgálatáról szóló 29/2001.(X.30.) ÖK. rendelet A nyugállományú köztisztviselők részére szociális és kegyeleti támogatás céljára megállapított szociális keret biztosításáról szóló 31/2001.(XI.13.) ÖK. rendelet A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 32/2001.(XI.13.) ÖK. rendelet A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz-közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.) ÖK. rendelet Az United Games Nemzetközi Ifjúsági Fesztivál európai partnertelepülései berlini nyilatkozatának megerősítéséről szóló 4/2002.(II.19.) ÖK. rendelet Nyugdíjasok helyközi autóbusz bérletjegyének támogatásáról szóló 6/2002.(III.19.) ÖK. rendelet A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló 10/2002.(VI.11.) ÖK. számú rendelet Zirc, Rákóczi tér 3-9. szám és 1046/3 hrsz-ú ingatlanon álló épületek helyi építészeti és kulturális örökség helyi védelem alá helyezéséről szóló 1/2003.(II.11.) ÖK. rendelet 17

18 - 3 - Zirc Rákóczi tér 3-9. szám és 1046/3 hrsz-ú ingatlanon álló épületek helyi építészeti és kulturális örökség helyi védelem alá helyezéséről szóló 1/2003.(II.11.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 5/2008.(IV.22.) rendelet Zirc város vezetékes gázellátása megvalósításához a leendő fogyasztók által történő hozzájárulásról szóló 5/2003.(II.28.) ÖK. rendelet A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvény végrehajtásáról szóló 10/2003.(IV.15.) ÖK. rendelet A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvény végrehajtásáról szóló 10/2003.(IV.14.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 3/2009.(I.26.) rendelet A Finnországi Nivala testvérvárossal 1998-ban kötött testvérvárosi szerződés megerősítéséről szóló 12/2003.(IV.15.) ÖK. rendelet Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2003.(IV.28.) ÖK. rendelet Egyes képviselő-testületi hatáskörök átruházásáról szóló 22/2003.(VI.10.) ÖK. rendelet A város közszolgálatában álló szakmák és hivatások alkalmazottainak kitüntetéséről szóló 23/2003.(VI.10.) ÖK. számú rendelet Zirc, Rákóczi tér általános helyi építészeti és kulturális örökség helyi védelem alá helyezéséről szóló 26/2203.(VII.15.) ÖK. rendelet Zirc, Rákóczi tér általános helyi építészeti és kulturális örökség helyi védelem alá helyezéséről szóló 26/2003.(VII.15.) ÖK. rendeletének módosításáról szóló 6/2008.(IV.22.) rendelet A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 40/2003.(X.27.) ÖK. rendelet A helyi adókról szóló 49/2003.(XII.9.) ÖK. rendelet Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2004.(V.24.) rendelet 18

19 - 4 - Az ifjúságról szóló 42/2004.(XII.14.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.14.) rendelet A felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás körzeteiről szóló 18/2005.(VII.12.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.13.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.13.) ÖK. rendelet módosításáról szóló 12/2006.(IV.24.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.13.) rendelet módosításáról szóló 13/2006.(V.29.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.13.) rendelet módosításáról szóló 14/2006.(VI.26.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.13.) rendelet módosításáról szóló 16/2006.(VIII.11.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.13.) rendelet módosításáról szóló 20/2006.(IX.25.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.13.) rendelet módosításáról szóló 24/2006.(XI.27.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.13.) rendelet módosításáról szóló 29/2006.(XII.18.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.13.) rendelet módosításáról szóló 3/2007.(II.26.) rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól szóló 5/2006.(II.16.) rendelet 19

20 - 5 - A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól szóló 5/2006.(II.16.) rendelet módosításáról szóló 10/2009.(III.24.) rendelet Zirc város parkolási rendjéről szóló 6/2006.(II.16.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendelet módosításáról szóló 6/2007.(III.26.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendelet módosításáról szóló 10/2007.(V.21.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendelet módosításáról szóló 13/2007.(VI.25.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendelet módosításáról szóló 14/2007.(VIII.8.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendelet módosításáról szóló 17/2007.(VIII.29.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendelet módosításáról szóló 20/2007.(X.1.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendelet módosításáról szóló 21/2007.(X.25.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendelet módosításáról szóló 26/2007.(XI.26.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendelet módosításáról szóló 2/2008.(III.3.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2007.(IV.23.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.11.) rendelet Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.11.) rendelet módosításáról szóló 8/2008.(IV.28.) rendelet 20

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. szeptember 26- i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének az egyes képviselő- testületi hatáskörök

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testület 2004. II. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Vének Önkormányzata rendelet nyilvántartása

Vének Önkormányzata rendelet nyilvántartása 1994 1993 1992 1991 Évszám Rendelet Vének Önkormányzata rendelet nyilvántartása Hatályba Száma lépés A rendelet címe ideje 1/1991. (IV.01.) Az 1991. évi költségvetésről 2/1991. (VII.18.) Az 1990. évi költségvetés

Részletesebben

Kisbajcs Önkormányzata rendelet nyilvántartása Rendelet. A rendelet címe

Kisbajcs Önkormányzata rendelet nyilvántartása Rendelet. A rendelet címe 1 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1983 1981 1970 Évszám Kisbajcs Önkormányzata rendelet nyilvántartása Rendelet Száma Hatályba lépés ideje A rendelet címe Hatályon kívül helyezte 1/1970. (III.6.) A bucsu-vásár

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 46/2010. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 46/2010. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 46/2010. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1 egyes önkormányzati rendeletek és önkormányzati rendeleti rendelkezések technikai deregulációs hatályon

Részletesebben

1997. A megalkotás kelte. 2/1997. (III. 25.) 1997. március 25. 3/1997. (III. 25.) 1997. március 25. 4/1997. (III. 25.) 1997. március 25.

1997. A megalkotás kelte. 2/1997. (III. 25.) 1997. március 25. 3/1997. (III. 25.) 1997. március 25. 4/1997. (III. 25.) 1997. március 25. 1997. lépés 1. Neszmély község Önkormányzata 1997. évi 1/1997. (I. 30.) 1997. január 30. 1997. január 30. költségvetéséről 2. Az állattartásról szóló 3/199 (III. 1.) rendelet áról 2/1997. (III. 25.) 1997.

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004.november 30-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004.november 30-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 1586-4/2004. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004.november 30-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

TÁRGY: EGYES ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS HATÁLYON KÍVÜL

TÁRGY: EGYES ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS HATÁLYON KÍVÜL ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. FEBRUÁR 13-AI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 TÁRGY: EGYES ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális,

Részletesebben

4/2012. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

4/2012. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE 5/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről, és a vagyongazdálkodásról

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. egyes módosító rendeletek hatályon kívül helyezéséről

RENDELETTERVEZET. egyes módosító rendeletek hatályon kívül helyezéséről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET egyes módosító rendeletek hatályon kívül helyezéséről Készítette: Kernné dr. Kulcsár Dóra igazgatási irodavezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 17-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Hatályos rendeletek jegyzéke

Hatályos rendeletek jegyzéke Hatályos rendeletek jegyzéke A jegyzék Vác városának 2013. december 13-án hatályos rendeleteit tartalmazza 1991. 1/1991. (I. 14.) A gázszerelvények épületen, építményen való elhelyezéséről 5/1991. (III.

Részletesebben

Ráckeve Város Önkormányzatának hatályos rendeletei január 1-jétől

Ráckeve Város Önkormányzatának hatályos rendeletei január 1-jétől Ráckeve Város Önkormányzatának hatályos rendeletei 2016. január 1-jétől M E G N E V E Z É S Az adóigazgatási feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségéről Az önkormányzati képviselőnek, bizottsági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó Előterjesztés A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS

E L Ő T E R J E S Z T ÉS E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 010. március 9-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak megállapításának szabályairól szóló önkormányzati

Részletesebben

HATÁLYOS RENDELETEK JEGYZÉKE

HATÁLYOS RENDELETEK JEGYZÉKE HATÁLYOS RENDELETEK JEGYZÉKE A jegyzék Vác városának 2015. április 24-én hatályos rendeleteit tartalmazza 1991. 1/1991. (I. 14.) A gázszerelvények épületen, építményen való elhelyezéséről 5/1991. (III.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt. sz.: I. 220-9/2005 NYILVÁNOS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. február 14-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól szóló többször

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2003. december 29-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól szóló többször

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 29-i ülésére Tárgy: A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 17-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 17-ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 17-ei ülésére Tárgy: A 2017. évi bérrendezéssel kapcsolatos döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 26. -i ülésére Tárgy: Az önkormányzati beruházásban megvalósított szennyvízlevezető csatornahálózat költségeihez

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 13-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 13-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Az állattartás szabályozásáról szóló 13/1999.(XII.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül

Részletesebben

Változásmutató. Hatályon kívül helyezett jogszabályok

Változásmutató. Hatályon kívül helyezett jogszabályok Változásmutató Hatályon kívül helyezett jogszabályok 34/2011. sz. önkormányzati rendelet Az óvodáztatási támogatásról 32/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelet 2015.IX.24. 44/2013. sz. önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2009. (X.12) rendelete. egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2009. (X.12) rendelete. egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2009. (X.12) rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmánya

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 12-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 12-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésétől szóló rendelet

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciója, mint a településrendezési terv módosítás folyamatában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete február 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete február 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2017. február 23-i ülésére Tárgy: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló 18/2011. (VI.29.) önkormányzati

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 40/2004. (IX. 13.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 40/2004. (IX. 13.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 40/2004. (IX. 13.) Kt. rendelete 1 a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről, szociális, jóléti

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre/ nyílt Nagykovácsi, 2012. február 23. Előterjesztő:. Előadó: Pappné Molnár Afrodité pénzügyi előadó. Melléklet:Rendelet tervezet Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/65-7/2012. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2013.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 31-i ülésére Tárgy: A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2002. /VI.26./ SZ. R E N D E L E T E

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2002. /VI.26./ SZ. R E N D E L E T E ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2002. /VI.26./ SZ. R E N D E L E T E a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. december 27.-i rendkívüli ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22.

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22. A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22. Előterjesztés a 2015. évi adóellenőrzési terv elfogadásáról Előadó: Jegyző Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Adóiroda Előterjesztés a Szentendre

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. április 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. április 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. április 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 19-ei ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 19-ei ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-ei ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET. 2/2010. (I. 26.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. sz. rendelete

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET. 2/2010. (I. 26.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. sz. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (I. 26.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. sz. rendelete az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.)

Részletesebben

A HELYI JOGALKOTÁS, JOGSZABÁLYSZERKESZTÉS JELLEMZŐ HIBÁI A 10 LEGGYAKORIBB HIBA BEMUTATÁSÁVAL

A HELYI JOGALKOTÁS, JOGSZABÁLYSZERKESZTÉS JELLEMZŐ HIBÁI A 10 LEGGYAKORIBB HIBA BEMUTATÁSÁVAL JOGSZABÁLYSZERKESZTÉS JELLEMZŐ HIBÁI A 10 LEGGYAKORIBB HIBA BEMUTATÁSÁVAL JOGSZABÁLYSZERKESZTÉS JELLEMZŐ HIBÁI 1. TÚLTERJESZKEDÉS A FELHATALMAZÁSON 22. A halott-átvételi díj összege 2500 Ft. 15. (1) A

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat az Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Tárgy: A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. ( II.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 27.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 27.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27.-i ülésére Tárgy: A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének december 10-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének december 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/175/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére

7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/175/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére 7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/175/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről,

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 30-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 30-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. november 30-i ülése 4. számú napirendi pontja Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és

Részletesebben

HATÁLYOS RENDELETEK JEGYZÉKE

HATÁLYOS RENDELETEK JEGYZÉKE HATÁLYOS RENDELETEK JEGYZÉKE A jegyzék Vác városának 2016. március 18-án hatályos rendeleteit tartalmazza 1991. 1/1991. (I. 14.) A gázszerelvények épületen, építményen való elhelyezéséről 5/1991. (III.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére. A Képviselő testület alakuló ülésén a következőkről kell döntenie :

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére. A Képviselő testület alakuló ülésén a következőkről kell döntenie : Karancsalja község Önkormányzat Jegyzőjétől Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére A Képviselő testület alakuló ülésén a következőkről kell döntenie

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013. 18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/692-12/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2011.(VI.3.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 2/2007.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Simontornya

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Sümegi Attila

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 22-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. év március 27.-ei ülésére Tárgy: A távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól szóló többször módosított 23/2000. (X.15.) ÖK rendelet

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (VII. 09.) Önkormányzati rendelete 1 szabadkéményes ház helyi védelem alá helyezéséről. Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító

Részletesebben

DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Ü L É S T E R V Ülés tervezett időpontja Előterjesztések leadásának időpontja Bizottsági ülés időpontja 2015. január 28. 2015. január 16. 2015. január 19-23. 2015. január 30. (18:00 óra) FALUGYŰLÉS 2015.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Díjazás

A rendelet hatálya. Díjazás 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága 001/2016. (01.20.) JÜK határozat 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2016. január 20-ai rendes ülés napirendjét azzal, hogy az eredeti meghívó szerinti 7. napirendi pontot a nyílt ülés első napirendi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat az Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. március 21-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező célokról Előadó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT. V.sz. melléklet: Hatályos Rendeletek: 1991.év.

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT. V.sz. melléklet: Hatályos Rendeletek: 1991.év. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT V.sz. melléklet: Hatályos Rendeletek: 1991.év. 1/1991. évi Polgárırségrıl 2/1991. évi Az Önkormányzat 1991. évi költségvetése 5/1991. év Építményadó 6/1991. évi Az 1991.

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-12/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 19.

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 19. A testületi ülések ideje és napirendje: Január 19. Előterjesztés a 2017. évi adóellenőrzési terv elfogadásáról Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Közigazgatási és Közigazgatási és Adó Iroda

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 114. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 16-i ülésére Tárgy: A gyermekek védelméről szóló 11/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Ottó

Részletesebben

PROJEKT TÁRSADALMI FENNTARTHATÓSÁGI VÁLLALÁSÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN DECEMBER 31.

PROJEKT TÁRSADALMI FENNTARTHATÓSÁGI VÁLLALÁSÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN DECEMBER 31. JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA AZ ÁROP-1.A.5-2013-2013-0014 AZONOSÍTÓSZÁMÚ LÉTAVÉRTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE CÍMŰ PROJEKT TÁRSADALMI FENNTARTHATÓSÁGI VÁLLALÁSÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre ELŐTERJESZTÉS e 2007. október 29-i ülésre Tárgy: A 42/2007.(II.15.) Kt. számú határozat módosítása Előadó: Ottó Péter Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-i ülésére

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 30-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzatának 13/2001. (XI.12.) KT. r e n d e l e t e

Rakamaz Város Önkormányzatának 13/2001. (XI.12.) KT. r e n d e l e t e Rakamaz Város Önkormányzatának 13/2001. (XI.12.) KT. r e n d e l e t e a Képviselő-testület hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket és ügykezelőket* megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Javaslat egyes vagyoni tárgyú rendeletek módosítására. Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző

Javaslat egyes vagyoni tárgyú rendeletek módosítására. Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Jegyzője 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat egyes vagyoni tárgyú rendeletek módosítására Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év november 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. önkormányzati rendelet módosításáról 18/2011. (IV. 29.) a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/1997. (I. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 2004. december 13. (hétfő) 17 óra Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság 2004. december 14. (kedd) 15,30 óra

Részletesebben

A Gazdasági Bizottság 192/2014. számú határozatával az előterjesztést 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta.

A Gazdasági Bizottság 192/2014. számú határozatával az előterjesztést 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta. 2 Tisztelt Közgyűlés! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SzMSz) 9. -a értelmében a közgyűlés féléves

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1..

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1.. Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről Hét község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben