PhD-összegzés A fordító mint terminológus, különös tekintettel az európai uniós kontextusra. Fischer Márta, 2010

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PhD-összegzés A fordító mint terminológus, különös tekintettel az európai uniós kontextusra. Fischer Márta, 2010"

Átírás

1 PhD-összegzés A fordító mint terminológus, különös tekintettel az európai uniós kontextusra Fischer Márta, 2010 Előadás a BME európai uniós szakmai továbbképzésén BME, október 11.

2 PhD: A fordító mint terminológus, különös tekintettel az európai uniós kontextusra Vizsgált területek A fordító mint terminológus A fordítás folyamatában Terminológus munkakörben A fordítástudomány és a terminológiaelmélet kapcsolódási pontjai Egységes elméleti alap hiánya Gyakran nincs nyelvi eszköztár a jelenségek leírására Európai uniós kontextus Más feltételrendszer módosított tényezők Forrás: Fischer 2010

3 PhD: A fordító mint terminológus, különös tekintettel az európai uniós kontextusra 2 empirikus kutatás HUTERM fórum (4 év közel 3000 levele) Interjúk az EU-intézmények terminológusaival Cél: kérdések tipizálása Az EU-intézmények terminológiai munkájának feltárása A Hogyan vizsgálata, azaz hogyan válaszolnak/tesznek fel kérdéseket a fordítók/terminológusok Forrás: Fischer 2010

4 Az előadásban bemutatott kérdések Európai uniós kontextus Hivatalos nyelvek, fordítás, terminológia Ötletek a nyelvoktatásban Fordítás és terminológia Terminológia a fordításban Mi is az a terminus? Mi is az az ekvivalencia? Milyen döntésekkel szembesül a fordító a fordítás során? Uniós példák

5 Uniós többnyelvűség egy karikatúrán Forrás: Pierre Kroll, Le Soir, Bruxelles, 6 Janvier, 2007.

6 Európai uniós kontextus 23 hivatalos és munkanyelv (2011) Politikai presztízs mellett jogi indok (egyes jogszabályok automatikusan a nemzeti jog részévé válnak = ennek az adott tagállam által hivatalosan elismert nyelven kell megtörténnie) Szövegalkotás elméletileg párhuzamosan, minden hivatalos nyelven DE: a gyakorlatban fordítás Kötelezettség: Meg kell teremteni a nyelvek uniós funkcióját Ez a legtöbb nyelv esetén fordítással történik: eredmény: egyfajta célnyelvi státusz Ambivalens viszony láthatatlan fordítók, miközben katalizátorok is az uniós terminológia megalkotásában EU-terminológia Az EU hivatalos terminológiai adatbázisa (fordítóközpontú)

7 A fordítandó uniós joganyag egy kiállításon Forrás: Trebits Fischer 2009

8 Fordítás és terminológia Mi is az a terminus? Szűkebb definíció Szigorú feltételek (nem lehet szinonim/poliszém, pontosan definiált) szabványosításhoz köthető, ott e feltételek voltak fontosak DE: Egy uniós terminológus kérdése: Beszélhetünk egyáltalán még terminusról, ha van szinonimája? Forrás: Fischer 2010: 232 Tágabb definíció (lehet bármely lexikai egység) Tényleges nyelvhasználatból indul ki Fordításközpontú: fő kritérium a kötöttség terminológia mindaz, amelynek inkonzisztens fordítása a fordítás érthetőségét rontja. (Lengyel-Kis 2005: 56)

9 Terminus-példák communication - kommunikáció DE: EU-kontextusban: közlemény (konkrét dok.-típus) regulation szabályozás DE: EU-kontextusban: rendelet (konkrét jogsz.-típus) value added tax áfa DE: EU-kontextusban: hozzáadottérték-adó generalists és specialists Forrás: Fischer 2010 lehetne: generalist: általános tanácsadó, menedzser, vezető tanácsadó. specialist: szakértő, szakember, szaktanácsadó. DE: Egyazon tanulmányban koherencia! Forrás: Trebits Fischer 2009 El kell dönteni, melyik megfelelőt használjuk KÖTÖTT

10 Nehézség: köznyelvi szavakból képzett terminusok, amelyekhez a szokásostól eltérő, kötött célnyelvi megfelelők tartozhatnak egy szöveg szintjén kötötté váló terminusok Ami biztos: A terminusnak van formai oldala (megnevezés) és tartalmi oldala (fogalom) Az ekvivalenciát mindkét oldalon vizsgálhatjuk, mindkét oldalon nehézséget jelenthet

11 Ekvivalencia a megnevezések szintjén Két nyelv közötti különbség/hasonlóság is okozhat nehézséget Hasonlóság: Félrevezető lehet! (hamis barátok) Secretary of State # államtitkár Akademiker # akadémikus Finanzpolitik # pénzügypolitika Különbség: szófaji különbség is okozhat nehézséget: - talajkötöttség (főnév) = heavy soil (mnév+főnév) (Heltai 1988) EU-példa: DDD: Democracy, dialogue, debate más nyelveken nehéz lehet megőrizni ugyanezt a rövidítést

12 Ekvivalencia a fogalmak szintjén A nyelvek eltérően strukturálhatják a valóságot, más-más fogalmi rendszerek kapcsolódhatnak hozzájuk Így két nyelv viszonylatában a két fogalmi rendszer közötti különbség/hasonlóság is okozhat nehézséget

13 Fogalmi rendszerek különbségei FR-DE Azonos fogalmi rendszer egyszerű a megfeleltetés Erwerbspersonen = population active Erwerbstätige = population employée Arbeitslose = demandeurs d emploi Forrás: Arntz Picht Mayer (2004:159) alapján Erwerbslose = chômeurs nicht gemeldete Erwerbslose = chômeurs non inscrits HU-DE Eltérő fogalmi rendszerek nem egyszerű a megfeleltetés Munkaképes korú népesség Gazd.gilag aktív népesség Erwerbstätige Gazdaságilag nem aktív népesség Erwerbslose Foglalkoztatott Munkanélküli Passzív munkanélküli (a munkanélküli-t Németország a gazd. nem aktív népesség-be sorolja, ezért mást takar a gazd. nem aktív népesség (HU) és az Erwerbslose (DE) terminus!) Forrás: Muráth (2009:331) alapján

14 Ekvivalencia a fogalmak szintjén 1. Ha teljes az ekvivalencia Ekvivalensek financial policies = pénzügyi politikák Erwerbspersonen = munkaképes korú népesség 2. Ha egy új fogalomról van szó Többféle lehetőség (fordítási ekvivalensek alkotása) Kölcsönzés/tükörfordítás File, /house of Lords = Lordok Háza Új megnevezés alkotása ordinateur, matériel, logiciel Körülírás House of Lords = az angol parlament felsőháza Forrás: Fischer 2010

15 Ekvivalencia a fogalmak szintjén 3. Ha a két fogalom között nincs teljes ekvivalencia (részleges ekvivalencia) Alapkérdés: Hasonlóságot vagy a különbséget hangsúlyozzuk? Ha a hasonlóságot: funkcionális ekvivalens Ha a különbséget: fordítási ekvivalens Továbbiakban: erre példák Forrás: Fischer 2010

16 Részleges ekvivalencia példák I. Német bíróságok rendszere Francia bíróságok rendszere FORRÁSNYELVI TERMINUS FUNKCIONÁLIS EKVIVALENS FORDÍTÁSI EKVIVALENS Amtsgericht tribunal d instance tribunal cantonal Landgericht tribunal de grande instance tribunal régional Oberlandesgericht cour d appel tribunal régional supérieur Bundesgerichtshof cour de cassation Cour fédéral de Justice Hasonlóság hangsúlyozása: létező francia bírósági szervek megfeleltetése a némettel Német bíróságok leírása franciául (franciában nem létező szervek) Forrás: Arntz Picht Mayer (2004:176) alapján Különbség hangsúlyozása

17 Részleges ekvivalencia példák II. Angol jog szerinti gazdasági társaság FNY-I TERMINUS Magyar jog szerinti gazdasági társaság FUNKCIONÁLIS EKVIVALENSEK FORDÍTÁSI EKVIVALENS Ltd. Hasonlóság hangsúlyozása Forrás: Fischer 2010 alapján korlátolt felelősségű társaság zártkörű részvénytársaság Különbség hangsúlyozása korlátolt felelősségű zrt. Angol jog szerinti gazdasági társaság leírása magyarul, olyan megnevezéssel, amely a magyar jogban nem létezik

18 Miért fontos? A fenti döntések a fordításelméletben is megjelennek mint: Foreignising stratégia: forrásnyelvi kultúra hangsúlyozása Domesticating stratégia: célnyelvi kultúra hangsúlyozása Mindkét stratégiának van létjogosultsága! jogi fordítások szkoposzelmélet Segédeszközök gyakran nem tesznek különbséget! (teljes ekvivalencia látszatát keltik)

19 Akkor is, ha konkrétan uniós [terminusról van szó], megvan az a kérdés, hogy azt mennyire próbáljuk mégis hagyni a magyar viszonyokhoz vagy a magyar használathoz, vagy mennyire demonstráljuk azt, hogy ez valami más. nagyon kevés olyan eset van, amikor megengedhetem magamnak, hogy elnevezzek valamit Forrás: Fischer 2010

20 MEGFELELTETÉS Megfeleltetésre ható tényező: szakterület definíció SZÖVEGÉRTÉS Döntési pont: terminus vagy nem terminus? forrásnyelvi rendszerszint célnyelvi rendszerszint SZÖVEGALKOTÁS Döntési pontok: melyik szinonim ekvivalens? funkcionális vagy fordítási ekvivalens? melyik fordítási ekvivalens? forrásnyelvi nyelvhasználati szint célnyelvi nyelvhasználati szint Döntésre ható tényezők: fordítási stratégiák nyelvpolitika szakmai közösség

21 Összegzés Miért fontos e kérdésekről beszélnünk? Fordítás szerepe a nyelvoktatásban Fordítás kommunikatív nyelvoktatás (?) Fordítók egyre felelősségteljesebb szerepben Munkavállalók számos fordítási feladat A fordítások bevállalásának felelőssége Uniós fordítók szakértők együttműködése

22 Források Fischer M A fordító mint terminológus, különös tekintettel az európai uniós kontextusra. PhD-dolgozat Heltai P Contrastive Analysis of Terminological Systems and Bilingual Technical Dictionaries. International Journal of Lexicography Vol. 1. Nr Kis B. Lengyel I A fordítás számítógépes segédeszközei. In: Dobos Cs. et al. (szerk.) Mindent fordítunk és mindenki fordít. Értékek teremtése és közvetítése a nyelvészetben. (Könyv professzor dr. Klaudy Kinga tiszteletére). Budapest: Szak Kiadó Muráth J Terminológia, szakma, nyelv. In: Silye M. (szerk.) Porta Lingua szaktudás idegen nyelven. Debrecen: Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Trebits A. Fischer M EU English. Using English in EU Contexts with English-Hungarian EU Terminology. Budapest: Klett Kiadó

A FORDÍTÓ MINT TERMINOLÓGUS,

A FORDÍTÓ MINT TERMINOLÓGUS, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Fischer Márta A FORDÍTÓ MINT TERMINOLÓGUS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EURÓPAI UNIÓS KONTEXTUSRA Nyelvtudományi Doktori Iskola Vezető:

Részletesebben

A terminológiai adatbázisok gyakorlati haszna a terminológia és a fordítótolmácsképzésben

A terminológiai adatbázisok gyakorlati haszna a terminológia és a fordítótolmácsképzésben A terminológiai adatbázisok gyakorlati haszna a terminológia és a fordítótolmácsképzésben Kulcsszavak: terminológia, oktatás, mesterképzés, terminológia mesterszak, munkaerőpiac, fordító- tolmácsképzés

Részletesebben

SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS

SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS Tanulmányok a szakfordítás és a fordítóképzés aktuális témáiról 2013 Szerkesztette: Dróth Júlia Lektorálta: Fata Ildikó és Heltai Pál ISSN 1587-4389 Szent István Egyetem, Gödöllő,

Részletesebben

LOGISZTIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ NYAKAS JUDIT 1

LOGISZTIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ NYAKAS JUDIT 1 LOGISZTIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ NYAKAS JUDIT 1 Összefoglalás A globalizálódó világban egyre nagyobb figyelem irányul az idegen nyelvek és a szaknyelvek ismeretére, valamint vizsgálatára, mind oktatói, mind

Részletesebben

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Nyakas Judit A MAGYAR LOGISZTIKAI SZAKNYELV VIZSGÁLATA

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Nyakas Judit A MAGYAR LOGISZTIKAI SZAKNYELV VIZSGÁLATA 1 Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Nyakas Judit A MAGYAR LOGISZTIKAI SZAKNYELV VIZSGÁLATA Témavezető: Ablonczyné Dr. habil. Mihályka Lívia Veszprém 2011 2 A magyar logisztikai

Részletesebben

SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS

SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS Tanulmányok a szakfordítás és a fordítóképzés aktuális témáiról 2008 Szerkesztette: Dróth Júlia Lektorálta: Heltai Pál ISSN 1587-4389 Szent István Egyetem, Gödöllô, Gazdaság-

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A FORDÍTÁS SZEREPE AZ ANGOL MINT IDEGEN NYELV TANULÁSÁBAN ÉS OKTATÁSÁBAN: AZ EURÓPAI UNIÓS SZÖVEGEK FORDÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A FORDÍTÁS SZEREPE AZ ANGOL MINT IDEGEN NYELV TANULÁSÁBAN ÉS OKTATÁSÁBAN: AZ EURÓPAI UNIÓS SZÖVEGEK FORDÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA 1 DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A FORDÍTÁS SZEREPE AZ ANGOL MINT IDEGEN NYELV TANULÁSÁBAN ÉS OKTATÁSÁBAN: AZ EURÓPAI UNIÓS SZÖVEGEK FORDÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Károly Adrienn Témavezető: Dr. Károly Krisztina,

Részletesebben

A SZAKFORDÍTÁSOK LEKTORÁLÁSA

A SZAKFORDÍTÁSOK LEKTORÁLÁSA Címnegyed SEGÉDKÖNYVEKA NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 117. HORVÁTH PÉTER IVÁN A SZAKFORDÍTÁSOK LEKTORÁLÁSA Elmélet és gyakorlat TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2011 SEGÉDKÖNYVEKA NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ

Részletesebben

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Dósa Ildikó

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Dósa Ildikó Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Dósa Ildikó A SZÁMVITELI NYELVHASZNÁLAT LEXIKO-SZEMANTIKAI ÉS TERMINOLÓGIAI VIZSGÁLATA Témavezető: Ablonczyné Dr. habil. Mihályka Lívia

Részletesebben

Fogalmi struktúrák vizsgálata SPSS-szoftverrel Muráth Judit - Bagó Péter

Fogalmi struktúrák vizsgálata SPSS-szoftverrel Muráth Judit - Bagó Péter Fogalmi struktúrák vizsgálata SPSS-szoftverrel Muráth Judit - Bagó Péter 1. A kutatás tárgya, célja és módszerei A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán futó projekt keretében az informatikában

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Doktori Iskola vezetője: Verebélyi Imre DSc. egyetemi tanár

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Doktori Iskola vezetője: Verebélyi Imre DSc. egyetemi tanár Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Doktori Iskola vezetője: Verebélyi Imre DSc. egyetemi tanár DOKTORI ÉRTEKEZÉS Glavanits Judit A kockázati tőkebefektetések egyes jogi aspektusai

Részletesebben

Mohácsi-Gorove Anna A MINŐSÉG FOGALMA A FORDÍTÁSTUDOMÁNYBAN ÉS A LEKTORÁLÁS MINT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI GARANCIA

Mohácsi-Gorove Anna A MINŐSÉG FOGALMA A FORDÍTÁSTUDOMÁNYBAN ÉS A LEKTORÁLÁS MINT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI GARANCIA A DOKTORI ÉRTÉKEZÉS TÉZISEI Mohácsi-Gorove Anna A MINŐSÉG FOGALMA A FORDÍTÁSTUDOMÁNYBAN ÉS A LEKTORÁLÁS MINT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI GARANCIA Témavezető: Dr. Kis Balázs Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV LEÍRÁSÁNAK PROBLÉMÁI A SZLOVÁK ANYANYELVŐEK OKTATÁSÁBAN A POZSONYI COMENIUS EGYETEMEN 1

A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV LEÍRÁSÁNAK PROBLÉMÁI A SZLOVÁK ANYANYELVŐEK OKTATÁSÁBAN A POZSONYI COMENIUS EGYETEMEN 1 Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, V. évfolyam, 1. szám, (2010) pp. 169-182. A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV LEÍRÁSÁNAK PROBLÉMÁI A SZLOVÁK ANYANYELVŐEK OKTATÁSÁBAN A POZSONYI COMENIUS EGYETEMEN

Részletesebben

NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI SOKSZÍNŰSÉG AZ EURÓPAI UNIÓBAN

NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI SOKSZÍNŰSÉG AZ EURÓPAI UNIÓBAN NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI SOKSZÍNŰSÉG AZ EURÓPAI UNIÓBAN -Doktori értekezés - Tézisek Láncos Petra Lea Témavezető: Dr. Szabó Marcel, egyetemi docens Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSBAN FOLYÓ NYELVI ÉS SZAKNYELVI KÉPZÉSEK

A FELSŐOKTATÁSBAN FOLYÓ NYELVI ÉS SZAKNYELVI KÉPZÉSEK A FELSŐOKTATÁSBAN FOLYÓ NYELVI ÉS SZAKNYELVI KÉPZÉSEK Készítette: Kurtán Zsuzsa - Silye Magdolna Budapest, 2012. június TARTALOM A KUTATÁS HÁTTERE, CÉLKITŰZÉSE, MÓDSZEREI EREDMÉNYEK 1. A (SZAK)NYELVOKTATÁS

Részletesebben

Jancsi Beáta: Öt évvel a csatlakozás után: fordítás az Európai Bizottságnál

Jancsi Beáta: Öt évvel a csatlakozás után: fordítás az Európai Bizottságnál A cikk célja, hogy áttekintést adjon az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatósága Magyar nyelvi osztályának munkájáról a Magyarország uniós csatlakozása óta eltelt öt év hozta változások tükrében. A cikk

Részletesebben

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Szaknyelvi Kommunikáció Alprogram

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Szaknyelvi Kommunikáció Alprogram Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Szaknyelvi Kommunikáció Alprogram Doktori (PhD) értekezés A modern turizmus terminológiája. Vizsgálat angol és magyar nyelvű korpusz alapján. Terestyényi Enikő

Részletesebben

Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában ÖSSZEFOGLALÓK MANYE XXIV.

Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában ÖSSZEFOGLALÓK MANYE XXIV. MANYE XXIV. Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában ÖSSZEFOGLALÓK XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Kolozsvár, 2014. április 24 26. XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus

Részletesebben

A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak megjelenésének tükrében

A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak megjelenésének tükrében Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program Doktori értekezés tézisei Bérces Edit A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak

Részletesebben

Magyarországon elsõ ízben az újonnan felállított nyelvvizsgaközpontok tevékenységét

Magyarországon elsõ ízben az újonnan felállított nyelvvizsgaközpontok tevékenységét Iskolakultúra 2005/12 Dévény Ágnes Loch Ágnes Budapesti Gazdasági Fõiskola Mirõl szól a nyelvvizsga? Vizsgázók és vizsgáztatók feladatértékelése a szaknyelvi vizsgán A felhasználói elégedettség mérése

Részletesebben

A kockázati tőke jogi fogalmának meghatározása

A kockázati tőke jogi fogalmának meghatározása GLAVANITS JUDIT A kockázati tőke jogi fogalmának meghatározása A kockázati tőkebefektetés mint jelenség eleddig a jogi figyelem hátterében álló intézmény volt, annak ellenére, hogy gazdasági-politikai

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ VERSENYKÉPESSÉ TÉTELE: KÖZPONTBAN A NYELVTUDÁS

AZ EURÓPAI UNIÓ VERSENYKÉPESSÉ TÉTELE: KÖZPONTBAN A NYELVTUDÁS DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 4. No.3. (Autumn 2013/3 ősz) AZ EURÓPAI UNIÓ VERSENYKÉPESSÉ TÉTELE: KÖZPONTBAN A NYELVTUDÁS BRADEAN-EBINGER NELU ÉS NAGYVÁRADI

Részletesebben

FORDÍTÁSTUDOMÁNY AZ EZREDFORDULÓN

FORDÍTÁSTUDOMÁNY AZ EZREDFORDULÓN FORDÍTÁSTUDOMÁNY AZ EZREDFORDULÓN KLAUDY KINGA Miskolci Egyetem, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 1. Bevezetés Jubileumi előadásomat két kérdéssel kezdem. Az első kérdés, amellyel tíz év óta minden szeptemberben

Részletesebben

A VÁLLALATI KOMMUNIKÁCIÓ TIPIKUS NYELVI ÉS STILISZTIKAI FORMÁI (SZÖVEGFAJTÁK, SZAKSZÖVEGEK TIPOLOGIZÁLÁSA, ELEMZÉS)

A VÁLLALATI KOMMUNIKÁCIÓ TIPIKUS NYELVI ÉS STILISZTIKAI FORMÁI (SZÖVEGFAJTÁK, SZAKSZÖVEGEK TIPOLOGIZÁLÁSA, ELEMZÉS) Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VII. évfolyam, 1. szám (2012) pp. 51 63. A VÁLLALATI KOMMUNIKÁCIÓ TIPIKUS NYELVI ÉS STILISZTIKAI FORMÁI (SZÖVEGFAJTÁK, SZAKSZÖVEGEK TIPOLOGIZÁLÁSA, ELEMZÉS)

Részletesebben

Részvételi demokrácia és társadalmi részvétel

Részvételi demokrácia és társadalmi részvétel TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL HELYI, TERÜLETI ÉS EURÓPAI UNIÓS SZINTEN DR. REISINGER ADRIENN 1 Összefoglalás: Tanulmányom középpontjában a társadalmi részvétel különböző területi szinteken megjelenő jellemzői állnak.

Részletesebben

A híradó-informatikai terminológia kérdései a Magyar Honvédségben. 1. rész A terminológia alapjai és környezete

A híradó-informatikai terminológia kérdései a Magyar Honvédségben. 1. rész A terminológia alapjai és környezete HADITECHNIKA Munk Sándor A híradó-informatikai terminológia kérdései a Magyar Honvédségben. 1. rész A terminológia alapjai és környezete A Magyar Honvédségben jelenleg nincs érvényes hatókörû magyar híradó-informatikai

Részletesebben

A lefordíthatatlan fordítása Magyar étel- és italnevek finn és észt fordításai. TAKÁCS Boróka

A lefordíthatatlan fordítása Magyar étel- és italnevek finn és észt fordításai. TAKÁCS Boróka DEBRECENI EGYETEM FINNUGOR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA 21. DEBRECEN, 2014 A lefordíthatatlan fordítása Magyar étel- és italnevek finn és észt fordításai TAKÁCS Boróka 1. Bevezetés

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Papanitz Anett 2011

SZAKDOLGOZAT Papanitz Anett 2011 SZAKDOLGOZAT Papanitz Anett 2011 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK NAPPALI TAGOZAT REGIONÁLIS KAPCSOLATOK ÉS PÁLYÁZATI KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY PROJEK(T)CIÓ

Részletesebben

TANULMÁNYOK Határon túli magyar kultúra és kapcsolatok

TANULMÁNYOK Határon túli magyar kultúra és kapcsolatok 6 Zakaria, F.: Can America Be Fixed? The New Crisis of Democracy (Pethő-Szirmai, Judit) 171 CULTURE OF MINORITIES Bůžek, V.: Changes and perspectives in the education of historians at the newly founded

Részletesebben