STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/58. Szállítási teljesítmények, közúti közlekedési balesetek, II. negyedév

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/58. Szállítási teljesítmények, közúti közlekedési balesetek, 2015. II. negyedév"

Átírás

1 15/5 STATISZTIKAI TÜKÖR VIII. évfolyam 17. szám 1. február. 15. augusztus. Szállítási teljesítmények, közúti közlekedési balesetek, 15. II. A tartalomból Bevezető...1 A szállítási ágazat árbevétel- és létszámadatai...1 Áruszállítás...1 Személyszállítás...3 A közúti gépjárművek állománya... Személysérüléses közúti közlekedési balesetek... Bevezető 15 II. ében az áruszállítás volumene,1%-kal nőtt, a tonnakilométerben mért teljesítmény,%-kal csökkent 1 II. éhez viszonyítva. A helyközi személyszállítás utaskilométer-teljesítménye 1,3, a helyi személyszállításé 3,%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. A tárgyidőszakban 7,5 ezer közúti járművet helyeztek első alkalommal forgalomba Magyarországon, 1%-kal többet a 1. II. inél. A hazai közutakon,%-kal több személysérüléses közúti közlekedési baleset történt. A szállítási ágazat árbevétel- és létszámadatai 15 II. ében a szállítás, raktározás (H) nemzetgazdasági ágba sorolt legalább 5 főt foglalkoztató működő vállalkozások folyó áras értékesítési bevétele 15,1 milliárd forint volt, csekély mértékű a növekedés a bázisidőszakhoz hasonlítva. A nemzetgazdasági ágon belül a 7%-os súllyal rendelkező szárazföldi, csővezetékes szállítás ágazat vállalkozásainak bevétele 51, milliárd forint volt, 7,1%-kal haladta meg a 1. II. it. Ezen belül az egyéb szárazföldi személyszállítás ágazatban 1 milliárd forinttal több, folyó áron számítva 1, milliárd forint, a közúti áruszállítás, költöztetés alágazatban tevékenykedő vállalkozásoknál 3, milliárd forint árbevétel termelődött, amely 7,5%-kal volt több a bázisidőszak teljesítményénél. 15. április júniusban a nemzetgazdasági ág legkisebb súllyal rendelkező ágazatában, a vízi szállításban nőtt a legdinamikusabban a bevétel, %-kal,, milliárd forintra, míg a raktározás, szállítást kiegészítő tevékenységet végző vállalkozások bevétele csökkent a legnagyobb, 11,3%-os mértékben, 33,9 milliárd forintra (részaránya a H nemzetgazdasági ágon belül 35%). Az intézményi munkaügyi statisztika 15. II. végi adatai 1 szerint a szállítás, raktározás nemzetgazdasági ágban a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál a teljes munkaidőben alkalmazásban állók létszáma 1, ezer fő volt, ez,7%-kal haladta meg a 1. II. it. Ezen belül az egyes szállítási módozatokat képviselő ágazatokban és alágazatokban igen eltérően alakult a létszám. 1 II. éhez viszonyítva a legnagyobb létszámbővülés a szárazföldi, csővezetékes szállítás ágazatban (33 fő), ezen belül a közúti áruszállítás, költöztetés alágazatban (5 fő) következett be. Az utóbbiban 5, ezer főt alkalmaztak teljes munkaidőben a vizsgált időszakban. 15 II. ében az egy főre jutó havi bruttó átlagkereset a szállítás, raktározás ágban átlagosan megközelítette a 1 ezer forintot, 3,%-kal meghaladva a bázisidőszakit. Az egyes szállítási alágazatok között igen nagy volt a szórás: a közúti áruszállítás, költöztetés alágazatba sorolt vállalkozásoknál a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete alig haladta meg a 1 ezer forintot, míg a légi szállítás alágazatban a nemzetgazdasági ág átlagánál (, ezer forint) 3,7-szer nagyobb (9, ezer forint) volt. Áruszállítás 15 II. ében a szállított áruk tömege (75, millió tonna),1%-kal haladta meg a 1. II. it. A belvízi szállítás 5, a közúti 1%-kal emelkedett, a csővezetékes,, a vasúti 5,7%-kal csökkent. Az árutömeg 7%-át közúton, 1%-át vasúton szállították. Belföldi viszonylatban a közúti fuvarozás részesedése ennél is nagyobb, 7%-os volt, míg a vasúti és a belvízi szállítás esetében továbbra is a nemzetközi tevékenység a meghatározó. Az áruszállítás teljesítménye (13,9 milliárd árutonna-kilométer),%-kal csökkent 1 II. éhez hasonlítva. A belvízi szállítás 3%-kal nőtt, a csővezetékes lényegében stagnált, a közúti 1,, a vasúti,5%-kal csökkent. Az áruszállítás összteljesítményéből a közúti, a vasúti 17, a csővezetékes 11, a belvízi szállítás %-kal részesedett. 1. ábra Áruszállítási teljesítmények szállítási módozatok szerint Milliárd árutonna-kilométer 1 1 Vasút Közút Belvíz Csővezeték 1. II. 15. II. A nemzetközi áruszállítás volumene 1,%-kal emelkedett, árutonnakilométerben mért teljesítménye,9%-kal csökkent, míg a belföldi szállításé 1, illetve,%-kal nőtt. A közúti áruszállítás volumene a tárgyidőszakban 5,9 millió tonnával haladta meg a 1. II. it. Belföldi viszonylatban 15%-kal nagyobb tömegű árut mozgattak, míg nemzetközi viszonylatban a volumen stagnált. A belföldi volumennövekedésre hatással volt az építőipari, 1 A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások, a költségvetési szféra teljes körű, valamint a megfigyelt nonprofit szervezetek adatai.

2 Szállítási teljesítmények, közúti közlekedési balesetek, 15. II. Statisztikai tükör 15/5 az ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom növekedése is. Az árutonna-kilométerben mért teljesítmény belföldi viszonylatban közel 1%-kal nőtt, míg nemzetközi viszonylatban 5,5%-kal csökkent. Összességében 1%-kal nagyobb volumenű árut szállítottak, közel 1%-kal rövidebb távolságra. A futásteljesítmény 1. II. hez képest kismértékben (1,3%-kal) csökkent, az üresen megtett út aránya változatlanul közel %.. ábra Közúti árufuvarozási teljesítmények ágazat szerint Közúti áruszállítási teljesítmények teherkategória szerint, ezer tonna 1. II ábra Milliárd árutonna-kilométer II. 15. II. 1. II. 15. II. 1. II. Szállítási ágazat Más ágazatok Összesen 15. II. 15. II Belföldi Nemzetközi A közúti szállítási teljesítmény több mint háromnegyed része (7%) továbbra is a szállítási ágazatokba sorolt vállalkozások tevékenységéből adódott. 1 II. éhez képest a szállítást főtevékenységként végző vállalkozások 7,%-kal nagyobb tömegű árut szállítottak, mialatt az árutonnakilométerben mért teljesítményük 1,%-kal csökkent. A más ágazatokba sorolt vállalkozások 1%-kal nagyobb tömegű árut szállítottak, és teljesítményük csekély mértékben (,7%-kal) nőtt. A járműkihasználtság egyik csoport tekintetében sem változott számottevően. A más ágazatokba sorolt vállalkozások kevésbé tudták kihasználni járműveiket (az üresen megtett út aránya %), mint a szállítást főtevékenységként végző vállalkozások (17%). 15. II. ben az elsősorban belföldre irányuló, saját számlára végzett szállítás volumene,9%-kal emelkedett, míg teljesítménye 5,5 és az átlagos szállítási távolság,%-kal lett kisebb. A fuvardíj ellenében végzett szállítási volumen a 1. II. ihez képest 1%-kal nőtt, míg a teljesítményük alig változott. Az egyéni vállalkozók átlagosan 1%-kal rövidebb fuvarszakaszra kaptak szállítási feladatot, ezért az árutonna-kilométerben mért teljesítményük 1,1%-kal csökkent, miközben volumenben mérve 1%-kal nőtt. A vizsgált időszakban a társas vállalkozásoknál hasonló folyamat zajlott le, 11%-kal emelkedett a volumen, az átlagos szállítási távolság 11%-kal esett vissza, valamelyest (1,%-kal) csökkenő árutonnakilométer-teljesítmény mellett. A volumennövekedést az anyag- és szállításigényes építőipari, útépítési és vasút-felújítási munkák növekedése is befolyásolta. Az év II. ében az 5, 9,99 tonna, a 1 tonnánál nagyobb teherbírású tehergépkocsik és a vontatók által szállított áruk tömege növekedett (rendre 1, 1 és 13%-kal), míg a 3,5,99 tonna teherbírású tehergépkocsik esetében e mutató 15%-kal csökkent ,5,99 5, 9,99 1,+ Vontató tonna teherbírású tehergépkocsi A vasúton szállított áruk tömege (11,9 millió tonna) 15 II. ében 5,7%-kal csökkent 1 II. éhez képest. A belföldi szállítás,%-kal emelkedett, a nagyobb részarányt (%) képviselő nemzetközi szállítás volumene összességében 9,1, ezen belül a kivitel 17, a behozatal 7,1%-kal csökkent, míg az átmenő forgalom volumene,%-kal nőtt. A teljesítmény (, milliárd árutonna-kilométer),5%-kal maradt el a 1. II. itől. A belföldi áruszállítás teljesítménye,%-kal emelkedett, a nemzetközi szállításé azonban,%-kal mérséklődött. A nemzetközi forgalomban a kivitel teljesítménye 1, a behozatalé 1%-kal csökkent, míg az átmenő szállításé,%-kal nőtt. A tárgyidőszakban a nemzetközi forgalomban az átlagosan megtett távolság a kivitelben 19, a behozatalban 9 kilométer volt. Az átmenő szállítások esetében az ország területén átlagosan megtett távolság kilométer volt.

3 Statisztikai tükör 15/5 Szállítási teljesítmények, közúti közlekedési balesetek, 15. II. 3 Vasúti áruszállítási teljesítmények Millió árutonna-kilométer II. 15. II. Belföldi Kiviteli Behozatali Átmenő. ábra 5. ábra Helyközi személyszállítási teljesítmények szállítási módozatok szerint Milliárd utaskilométer 3,5 3,,5, 1,5 1,,5, Vasút Autóbusz Repülőgép 1. II. 15. II. 15. április júniusban a belvízi áruforgalom volumene 5, teljesítménye 3%-kal emelkedett 1 II. éhez képest. A berakodások volumene 9, az árutonna-kilométerben kifejezett teljesítménye 3, a kirakodásoké 55, valamint, az átmenő forgalomé mindkét mutató esetében 1%-kal nőtt. Egyedül a belföldön szállított áruk mennyisége és teljesítménye csökkent (, illetve %-kal), de a belvízi szállításon belül a belföldi forgalom olyan kis részarányt képvisel, hogy ez az összteljesítmény alakulását lényegesen nem befolyásolta. A belvízi áruszállításban a magyar lobogó alatt hajózó járművek részesedése az összes szállított áru tömegéből 11, az árutonna-kilométerben kifejezett összteljesítményből pedig 1% volt. 15 II. ében a magyarországi belvízi kikötőkben a be- és kirakodott áruk együttes tömege meghaladta az 1,9 millió tonnát, ami 9%-os növekedés 1 II. éhez hasonlítva. Az összes rakodott áru tömegének 73%-át (1, millió tonna) a berakott áruk tették ki. Az összes rakodott tömeg 53%-a mezőgazdasági, vadászati és erdészeti termék, hal és egyéb halászati termék, 1%-a koksz és finomított kőolajtermék, további 11%-a a szén és lignit; nyers kőolaj és földgáz árucsoportba tartozó termékek forgalmából származott. A belvízi kikötőkben az összes be-, illetve kirakodott tömeg 95%-a ömlesztett áru volt. A légi áruszállításban 15 II. ében a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér áruforgalma 1,9 ezer tonna volt, 1 II. éhez képest 5,3%-kal emelkedett. Személyszállítás A helyközi személyszállításban 15. április júniusban az utasforgalom (17 millió utas) lényegében stagnált, az utaskilométerben mért teljesítmény (, milliárd) 1,3%-kal bővült 1 II. éhez képest. Az autóbuszos forgalomban a szállított utasok száma,5, míg az utaskilométer 1,1%-kal emelkedett. Vasúton az utasok száma,, a teljesítmény,7%-kal csökkent. A légi személyszállításban 3 az utasszám 5,9%-kal esett vissza, a teljesítmény 5,%-kal növekedett. A hajón utazók száma,%-kal elmaradt a 1 II. itől. A belföldi távolsági személyszállításban a szállított utasok számát tekintve az autóbusz-forgalom részesedése volt meghatározó, 7%. A nemzetközi utasforgalomban a rezidens vállalkozások szolgáltatásait autóbuszon az utasok 37, repülőn 33, vasúton 3%-a vette igénybe a tárgyidőszakban. 15 II. ében a személyszállító hajók a nemzetközi forgalomban másfélszer több (1, ezer) utast szállítottak, mint 1 II. ében. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér országba irányuló utasforgalma,7 millió fő volt 15 II. ében, ami 11%-os növekedés a bázisidőszakhoz képest. Ez az utasforgalom összesen,1 ezer, az előző év azonos időszakinál 5,%-kal több járattal valósult meg. A legnagyobb forgalmú légitársaságok a Wizz Air, a Ryanair, a Lufthansa, a Norwegian Air Shuttle, a Germanwings és az Air France voltak. A legtöbb utast a menetrend szerinti forgalomban sorrendben Németország, az Egyesült Királyság, Olaszország, Hollandia és Franciaország repülőterei küldték és fogadták. A repülőtéri utasforgalomban a fapados légitársaságok aránya az utasok számát tekintve % volt. A fapados járatok kapacitáskihasználtsága -ról %-ra, míg a hagyományos légitársaságoké -ról 1%-ra nőtt 1 II. éhez viszonyítva.. ábra A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér járatszáma havonta Ezer darab , összes járat 15, összes járat 1, fapados járat 15, fapados járat Az adatok a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 157-es számú Kikötői áru- és hajóforgalom c. adatgyűjtéséből származnak. 3 Az adatok a magyar légi szállítók magyarországi repülőtereket érintő utasforgalmát tartalmazzák.

4 Szállítási teljesítmények, közúti közlekedési balesetek, 15. II. Statisztikai tükör 15/5 7. ábra A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utaslétszáma havonta Ezer fő , összes utas 15, összes utas 1, fapados utas 15, fapados utas. ábra A személygépkocsi-állomány átlagos kora az adott félév végén Év II. ében a helyi személyszállításban az utasok száma,, a megtett utaskilométer 3,%-kal nőtt 1 II. éhez képest. A legmagasabb az utasszámból 53, az utaskilométerből 5%-os részesedése az autóbusz-közlekedésnek volt. Az autóbuszon utazók 5%-a Budapesten közlekedett. A Magyarországon első alkalommal forgalomba helyezett személygépkocsik száma az adott év II. ében Ezer darab 9. ábra A közúti gépjárművek állománya 15. június 3-án a közúti gépjárművek állománya mintegy 3,9 millió darab volt, ennek %-a személygépkocsi (3, millió darab). 15. június végén a hazánkban forgalomban lévő személygépkocsik száma a bázisidőszakhoz viszonyítva,, 1 végéhez képest 1,%-kal nőtt. Az elmúlt félév alatt a többi gépjármű száma is emelkedett, a vontatóké 5,1, a motorkerékpároké 5,, az autóbuszoké,7, a tehergépkocsiké,5%-kal. Tovább nőtt a gépjárművek átlagos kora (,1 évvel, 13, évre), ezen belül a személygépkocsiké és tehergépkocsiké egyaránt, évvel (13, és 1,7 évre), az autóbuszoké 1, év maradt, a motorkerékpároké,3 évvel, 1, évre csökkent. 15 II. ében Magyarországon az első alkalommal forgalomba helyezett személygépkocsik száma 51,1 ezer volt, ami a bázisidőszakinál 5%-kal több. A hazánkban először forgalomba helyezett személygépjárművek közel harmadát továbbra is az Opel, a Volkswagen és a Ford márkák együttesen tették ki. Az első alkalommal regisztrált autók 5%-a volt használt, míg ez a mutató 1 II. ében mindössze % volt. Az év II. ében a Magyarországon első alkalommal forgalomba helyezett tehergépkocsik száma,, a motorkerékpároké 1%-kal haladta meg a 1. II. it, míg a vontatóké, az autóbuszoké 13%-kal csökkent. A motorkerékpárok közel háromnegyedét (7%), az autóbuszok 59%-át használt, míg a tehergépkocsik 5, a vontatók 75%-át új járműként regisztrálták Új személygépkocsi Használt személygépkocsi Személysérüléses közúti közlekedési balesetek 15 II. ében,%-kal több, azaz 9 személysérüléses közúti közlekedési baleset történt közútjainkon, mint 1 II. ében. E balesetek során a járművezetők 1 II. éhez képest többször szegték meg a közlekedési szabályokat, az irányváltoztatás szabályait,9%-kal több esetben nem megfelelően alkalmazták, valamint az elsőbbséget,%-kal több esetben nem adták meg. A súlyos sérüléssel járó balesetek száma,5%-kal csökkent, a könnyű sérüléssel járóké pedig,9%-kal nőtt. A halálos kimene-

5 Statisztikai tükör 15/5 Szállítási teljesítmények, közúti közlekedési balesetek, 15. II. 5 telű balesetek száma 15 volt, közel,3%-kal alacsonyabb a bázisidőszakinál. A vizsgált időszakban a gyalogosok hibájából 7 halálos kimenetelű baleset történt, ami néggyel kevesebb, mint 1 II. ében. 1. táblázat A halálos kimenetelű személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma a baleset okozója és az előidéző okok szerint Előző év 1. II. 15. II. azonos A baleset oka időszaka= 1, Járművezető hibája , Ebből: a sebesség nem megfelelő alkalmazása ,1 elsőbbség meg nem adása 1, irányváltoztatás, haladás és bekanyarodás szabályainak meg nem tartása 1 75, Gyalogos hibája , Az utasok hibája, a jármű műszaki hibája, pályahiba és egyéb okok 1 Összesen ,7 15. április júniusban összesen 55 személy sérült meg közlekedési balesetben, közülük 13-an vesztették életüket, fővel többen, mint a bázisidőszakban. A súlyosan megsérültek száma 117, a könnyen sérülteké 395 fő volt. A vizsgált időszakban sérüléssel járó és halálos kimenetelű gyermekbaleset történt. A balesetek 7%-a lakott területen belül történt. Az autópályákon,%-kal kevesebb volt a baleset, mint 1. II. ben. Az M3-as autópályán 1, az M1-es autópályán 15%-kal nőtt, míg az M-os autópályán 75%-kal csökkent a balesetek száma 1 II. éhez viszonyítva. A száz kilométerre jutó balesetek száma az M-oson volt a legkevesebb (1,1) az összes autópálya száz kilométerére jutó 7, balesetével szemben, míg az M1-es autópályán és az M-ás autóúton a legtöbb (19, illetve 5). A II. ben a balesetek 5%-át személygépkocsik, 1%-át kerékpárosok, 9,9%-át tehergépkocsik okozták. A személyszállító járművekkel valamivel több balesetet okoztak, mint 1 II. ében, kivéve az autóbuszokat ( 17%) és a segédmotoros kerékpárokat ( 1%). A járművezetők hibájából,%-kal több baleset történt. A tárgyben 1%-kal csökkent az ittasan okozott balesetek száma, ami az összes baleset 9,1%-a volt. A gyalogosok által okozott balesetek 1,5, a személygépkocsi-vezetők által okozattak 7,5%-át ittas állapotban idézték elő. Az enyhébb szabályozás ellenére a kerékpárosok közel 1,%-kal kevesebb balesetet okoztak ittas állapotban, mint egy évvel korábban. A motorkerékpár-vezetők 9%-kal több balesetet idéztek elő alkohol befolyása alatt, mint 1 II. ében. Az ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek közel felét (%) személygépkocsi-vezetők, %-át a kerékpárosok okozták. A 17/1 (VII. 1.) kormányrendelet 1.. További információk, adatok (linkek): Táblázatok Táblák (stadat) Módszertan Elérhetőségek Információszolgálat Telefon: (+3-1) KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 15 A kiadvány kialakítása egyedi, annak tördelési, grafikai, elrendezési és megjelenési megoldásai a KSH tulajdonát képezik. Ezek átvétele, alkalmazása esetén a KSH engedélyét kell kérni. Másodlagos publikálás csak a forrás megjelölésével történhet!

STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/36. Szállítási teljesítmények, közúti közlekedési balesetek, I. negyedév

STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/36. Szállítási teljesítmények, közúti közlekedési balesetek, I. negyedév / STATISZTIKAI TÜKÖR VIII. évfolyam. szám. február.. május. www.ksh.hu Szállítási teljesítmények, közúti közlekedési balesetek,. I. A tartalomból Bevezető... A szállítási ágazat árbevétel- és létszámadatai...

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/83. Szállítási teljesítmények, közúti közlekedési balesetek, 2015. III. negyedév

STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/83. Szállítási teljesítmények, közúti közlekedési balesetek, 2015. III. negyedév / STATISZTIKAI TÜKÖR VIII. évfolyam. szám. február.. november. www.ksh.hu Szállítási teljesítmények, közúti közlekedési balesetek,. III. A tartalomból Bevezető... A szállítási ágazat árbevétel- és létszámadatai...

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Szállítási teljesítmények, közúti közlekedési balesetek, IV. negyedév

STATISZTIKAI TÜKÖR. Szállítási teljesítmények, közúti közlekedési balesetek, IV. negyedév STATISZTIKAI TÜKÖR VIII. évfolyam 17. szám 214. február 28. 216. február 26. www.ksh.hu Szállítási teljesítmények, közúti közlekedési balesetek, 215. IV. A tartalomból Bevezető...1 A szállítási ágazat

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Szállítási teljesítmények, közúti közlekedési balesetek, II. negyedév

STATISZTIKAI TÜKÖR. Szállítási teljesítmények, közúti közlekedési balesetek, II. negyedév STATISZTIKAI TÜKÖR VIII. évfolyam 17. szám 1. február. 1. augusztus. www.ksh.hu Szállítási teljesítmények, közúti közlekedési balesetek, 1. A tartalomból Bevezető...1 A szállítási ágazat árbevétel- és

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Szállítási teljesítmények, közúti közlekedési balesetek, I. negyedév

STATISZTIKAI TÜKÖR. Szállítási teljesítmények, közúti közlekedési balesetek, I. negyedév STATISZTIKAI TÜKÖR VIII. évfolyam 17. szám 214. február 28. 216. május 27. www.ksh.hu Szállítási teljesítmények, közúti közlekedési balesetek, 216. A tartalomból Bevezető...1 A szállítási ágazat árbevétel-

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

Jelentés a szállítási ágazat helyzetéről, 2012

Jelentés a szállítási ágazat helyzetéről, 2012 213/96 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu. évfolyam 96. szám 213. november 19. Jelentés a szállítási ágazat helyzetéről, 212 A tartalomból Bevezető 1 1. A szállítás és a közlekedés

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 3 Beruházás... 4 Ipar...

Részletesebben

2015/02 STATISZTIKAI TÜKÖR január 16.

2015/02 STATISZTIKAI TÜKÖR január 16. 2015/02 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015. január 16. Szolgáltatási kibocsátási árak, 2014. III. negyedév Tartalom Összegzés...1 H Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág...1 J Információ, kommunikáció nemzetgazdasági

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2 215. április Jelentés a beruházások 214. évi alakulásáról STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...2 3. Gazdasági környezet...2 4. A beruházások főbb jellemzői...3 5.

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 A szállítási ágazat helyzete, 2014 2015. december Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Bevezető...2 VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés (A szállítás és közlekedés helye a nemzetközi

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 3 Beruházás... 4 Ipar...

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18.

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18. 14/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. július 18. Szolgáltatási kibocsátási árak, 14. I. negyedév Tartalom Összegzés...1 H Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág... J Információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág...

Részletesebben

Állatállomány, 2013. december 1.

Állatállomány, 2013. december 1. 214/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 15. szám 214. február 21. Állatállomány, 213. december 1. Tartalom Bevezető...1 Szarvasmarha-állomány...1 állomány...2 Baromfiállomány...3

Részletesebben

1.NEGYEDÉVES MŰKÖDÉSI ADATOK

1.NEGYEDÉVES MŰKÖDÉSI ADATOK Tisztelt Adatszolgáltatónk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kérdőívben a II. negyedévtől a tárgyidőszak végi, év elejétől göngyölt adatokat kérjük megadni. Negyedévenként részletezve: a II. negyedévben

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. A szállítási ágazat helyzete, 2015

STATISZTIKAI TÜKÖR. A szállítási ágazat helyzete, 2015 2016. december STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom Bevezető...2 Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 1.1. Közlekedési infrastruktúra...3 1.2. Járműállomány...4 1.3. Áruszállítási teljesítmények...4 1.4.

Részletesebben

A közlekedés ágazati szerkezete és nemzetgazdasági súlya

A közlekedés ágazati szerkezete és nemzetgazdasági súlya A közlekedés ágazati szerkezete és nemzetgazdasági súlya Dr. Horváth Balázs tanszékvezető, egyetemi docens Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszék 1 Nemzetgazdasági ágak besorolása Primerszektor kitermelő

Részletesebben

Jelentés az építőipar évi teljesítményéről

Jelentés az építőipar évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal Jelentés az építőipar 2011. évi teljesítményéről 2012. április Tartalom Az építőipar fejlődése az elmúlt években...2 Az építőipar teljesítménye 2011-ben...2 Az építőipar helyzete

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. június Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...3 Építőipar,

Részletesebben

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában 2007/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási fõosztály Területi tájékoztatási osztály www.ksh.hu I. évfolyam 77. szám 2007. szeptember 27. i mozaik 6. A szolgáltatások szerepe gazdaságában

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok 2010-ra vonatkozóan a Központi Statisztikai

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfiai helyzet 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Ipar...

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

2015/13 STATISZTIKAI TÜKÖR

2015/13 STATISZTIKAI TÜKÖR VIII. évfolyam 15. szám 214. február 21. 215/13 STATISZTIKAI TÜKÖR 215. február 2. www.ksh.hu Állatállomány, 214. december 1. Tartalom Szarvasmarha-állomány...1 állomány...2 Baromfiállomány...2 Tyúkállomány...3

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, sak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Dr. Kerekes István c.egy.docens

Dr. Kerekes István c.egy.docens Dr. Kerekes István c.egy.docens Az Európai Unió egységes szállítási és közlekedési fejlesztése egy 2001-ben lefektetett alapelvrendszeren, a Fehér Könyvben megfogalmazott elképzeléseken nyugszik. A Fehér

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 7 Ipar...

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR július 28.

STATISZTIKAI TÜKÖR július 28. VIII. évfolyam 15. szám 214. február 21. 214/78 STATISZTIKAI TÜKÖR 214. július 28. www.ksh.hu Állatállomány, 214. június 1. Tartalom Bevezető...1 Szarvasmarha-állomány...1 Sertésállomány...2 Baromfiállomány...2

Részletesebben

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok)

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok) 213/85 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 85. szám 213. október 25. Állatállomány, 213. június 1., (előzetes adatok) A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11. STATISZTIKAI TÜKÖR 2016. július 11. A gazdasági teljesítmény bővülésével párhuzamosan hazánkban nem csak a foglalkoztatottak létszáma, de a munkaerő iránti kereslet is folyamatosan növekszik, ami egyes

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR július 31.

STATISZTIKAI TÜKÖR július 31. VIII. évfolyam 15. szám 214. február 21. 215/56 STATISZTIKAI TÜKÖR 215. július 31. www.ksh.hu Állatállomány, 215. június 1. Tartalom Bevezető...1 Szarvasmarha-állomány...1 Sertésállomány...2 Baromfiállomány...2

Részletesebben

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás?

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Prof. Dr. habil Holló Péter Az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzora Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára Új módszerek,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

A magyar vegyipar 2008-ban

A magyar vegyipar 2008-ban A magyar vegyipar 2008-ban A szakma fejlődését megalapozó gazdasági környezet A világgazdaság dinamikus (évi 5% körüli) növekedése 2008-ban lefékeződött, az amerikai másodlagos jelzálogpiacról kiindult

Részletesebben

Jelentés a szállítási ágazat helyzetéről, 2011

Jelentés a szállítási ágazat helyzetéről, 2011 Központi Statisztikai Hivatal Jelentés a szállítási ágazat helyzetéről, 2011 Központi Statisztikai Hivatal 2012. november Tartalom 1. A szállítás és közlekedés helye a magyar gazdaságban... 2 2. Közlekedési

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás... 7 Mezőgazdaság... 8 Ipar...

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2003. II. 1 A II. ben az értékpapírpiac általunk vizsgált egyetlen szegmensében sem történt lényeges arányeltolódás az egyes tulajdonosi szektorok között. Az

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 3 Beruházás... 4 Ipar...

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés az építőipar évi teljesítményéről. Tartalom

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés az építőipar évi teljesítményéről. Tartalom 2016. június Jelentés az építőipar 2015. évi teljesítményéről STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...2 2. Az építőipar helye a nemzetgazdaságban...2 2.1. Makrogazdasági

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló TARTALOM Módszertan

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfia...... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Összefoglaló... 2 Gazdasági szervezetek... 2 Beruházás... 3 Ipar... 4 Építőipar, lakásépítés... 5 Turizmus...

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Szolgáltatási kibocsátási árak, IV. negyedév

Szolgáltatási kibocsátási árak, IV. negyedév 213/28 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 28. szám 213. április 19. Szolgáltatási kibocsátási árak, 212. IV. negyedév A tartalomból 1 Bevezető 1 Összegzés 2 H Szállítás,

Részletesebben

Jelentés a szállítási ágazat helyzetéről, 2010

Jelentés a szállítási ágazat helyzetéről, 2010 Internetes kiadvány www.ksh.hu Központi 2011. december Statisztikai Hivatal Jelentés a szállítási ágazat helyzetéről, 2010 Tartalom Bevezetés... 2 1. A szállítás és közlekedés helye a magyar gazdaságban...

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A szállítási ágazat helyzete, 2005 2008

A szállítási ágazat helyzete, 2005 2008 Internetes kiadvány www.ksh.hu Központi 2009. december Statisztikai Hivatal ISBN 978-963-235-253-4 A szállítási ágazat helyzete, 2005 2008 Tartalom Bevezetés...2 Európai elképzelések...2 1. A szállítás

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/3

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/3 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/3 Központi Statisztikai Hivatal 2011. december Tartalom Összefoglaló... 2 Gazdasági szervezetek... 2 Beruházás... 3 Ipar... 3 Építőipar, lakásépítés... 4 Turizmus...

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

A GAZDÁLKODÁST JELLEMZŐ FONTOSABB ADATOK 2013. I. negyedév. Cím: 2 Irányítószám: Város, község utca hsz. (hrsz.) Debrecen, Salétrom 3.

A GAZDÁLKODÁST JELLEMZŐ FONTOSABB ADATOK 2013. I. negyedév. Cím: 2 Irányítószám: Város, község utca hsz. (hrsz.) Debrecen, Salétrom 3. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése és 257/2010.(XI. 9.) Korm.rendelet alapján kötelező. Nyilvántartási

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 5 Ipar... 6 Építőipar...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6

Részletesebben

A magyar vegyipar* 2010-ben

A magyar vegyipar* 2010-ben A magyar vegyipar* 2010-ben Nemzetközi gazdasági folyamatok Míg a gazdasági válság kibontakozásával a 2009. év a dekonjunktúra jegyében telt, addig a 2010. évi adatok már a növekedés megindulását mutatják.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 3 Beruházás... 4

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Budapest, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Ipar... 7 Építőipar... 8 Lakásépítés...

Részletesebben

A magyar vegyipar* 2011-ben

A magyar vegyipar* 2011-ben A magyar vegyipar* 2011-ben Nemzetközi és hazai gazdasági folyamatok¹ 2011-ben a globális konjunktúra dinamikája veszített lendületéből. A Nemzetközi Valutaalap előrejelzése szerint 2011-ben a világgazdaság

Részletesebben

Állatállomány, 2012. június 1.

Állatállomány, 2012. június 1. 212/56 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 56. szám 212. augusztus 3. Állatállomány, 212. június 1. A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány 2 állomány 3 Baromfiállomány

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés az építőipar 2014. évi teljesítményéről. Tartalom

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés az építőipar 2014. évi teljesítményéről. Tartalom 2015. június Jelentés az építőipar 2014. évi teljesítményéről STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés (Az építőipar helye a nemzetközi gazdasági környezetben)...2 2. Az építőipar

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ-

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- TORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben

Szolgáltatási kibocsátási árak, 2013. III. negyedév

Szolgáltatási kibocsátási árak, 2013. III. negyedév 214/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 56. szám 214. január 17. Szolgáltatási kibocsátási árak, 213. III. negyedév A tartalomból 1 Összegzés 1 H Szállítás, raktározás

Részletesebben

REPÜLŐTÉR-FORGALMI ADATOK BUDAPEST FERIHEGY

REPÜLŐTÉR-FORGALMI ADATOK BUDAPEST FERIHEGY Budapest Airport Rt. Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Rt. REPÜLŐTÉR-FORGALMI ADATOK BUDAPEST FERIHEGY 2005. október Készítette: Stratégiai és Üzletfejlesztési Igazgatóság 2005. november

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

Jelentés a szállítási ágazat helyzetéről, 2009

Jelentés a szállítási ágazat helyzetéről, 2009 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 21. december Várjuk mindazok észrevételeit, véleményét, akik forgatják, használják a Jelentés a szállítási ágazat helyzetéről című kiadványunkat.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Szolgáltatások, 2008 2012

Szolgáltatások, 2008 2012 Központi Statisztikai Hivatal Szolgáltatások, 28 212 213. július Tartalom Bevezető...3 Összefoglaló... 4 1. A szolgáltató ágazatok szerepe a nemzetgazdaságban...6 1.1. A bruttó hozzáadott érték alakulása...6

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 213/1 Központi Statisztikai Hivatal 213. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...5 Beruházás...6

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2012/3 Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 3 Beruházás... 4

Részletesebben

2013. január június 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

2013. január június 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1 2013. január június 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal elızetes adatai szerint 2013 júniusában a kereskedelmi

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2004. IV. negyedév 1 Budapest, 2004. február 21. A IV. negyedévben az állampapírpiacon folytatódott a biztosítók és nyugdíjpénztárak több éve tartó folyamatos

Részletesebben

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév Közzététel: 1. december 9. Sorszám: 19. Következik: 1. december 9., Külkereskedelmi termékforgalom, 1. január-október (előzetes) Bruttó hazai termék, 1. III. Magyarország bruttó hazai terméke 1 III. ében

Részletesebben

Jelentés a beruházások évi alakulásáról

Jelentés a beruházások évi alakulásáról Központi Statisztikai Hivatal Jelentés a beruházások 2011. évi alakulásáról 2012. április Tartalom Összefoglalás...2 Gazdasági környezet...2 Nemzetközi kitekintés...2 Beruházások, 2001 2011...2 Beruházások

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 111 Budapest, Fő u. 44-5. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központ Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. február 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 5

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Budapest, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2010/2 Tartalom Bevezető...2 Ipar...2 Beruházás...4 Építőipar...4 Lakásépítés...5 Idegenforgalom...6

Részletesebben

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2013

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2014/30 2014. március 21. Tartalom Bevezetés...1 A regisztrált vállalkozások...1 Új regisztrációk...3...3 Végelszámolások...4 Csődeljárások...4

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Vezetõi összefoglaló

Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika ágazat Vezetõi összefoglaló 2014 ENKK Nyilvántartási és Képzési Központ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT LÉTSZÁM ÉS BÉRSTATISZTIKA, 2014. ÉV VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Adatszolgáltatói

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM. Alf Martiensen

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM. Alf Martiensen A tehergépkocsi balesetek in-depth elemzésének jelentősége Az európai áruforgalom mintegy 70 %-a a tehergépjárműveken keresztül bonyolódik. A tehergépkocsik a vasúti mennyiség mintegy 10-szeresét szállítják.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.356 álláskereső

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 111 Budapest, Fő u. 44-5. Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglaló...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...4 Beruházás...5 Ipar...6

Részletesebben