STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/58. Szállítási teljesítmények, közúti közlekedési balesetek, II. negyedév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/58. Szállítási teljesítmények, közúti közlekedési balesetek, 2015. II. negyedév"

Átírás

1 15/5 STATISZTIKAI TÜKÖR VIII. évfolyam 17. szám 1. február. 15. augusztus. Szállítási teljesítmények, közúti közlekedési balesetek, 15. II. A tartalomból Bevezető...1 A szállítási ágazat árbevétel- és létszámadatai...1 Áruszállítás...1 Személyszállítás...3 A közúti gépjárművek állománya... Személysérüléses közúti közlekedési balesetek... Bevezető 15 II. ében az áruszállítás volumene,1%-kal nőtt, a tonnakilométerben mért teljesítmény,%-kal csökkent 1 II. éhez viszonyítva. A helyközi személyszállítás utaskilométer-teljesítménye 1,3, a helyi személyszállításé 3,%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. A tárgyidőszakban 7,5 ezer közúti járművet helyeztek első alkalommal forgalomba Magyarországon, 1%-kal többet a 1. II. inél. A hazai közutakon,%-kal több személysérüléses közúti közlekedési baleset történt. A szállítási ágazat árbevétel- és létszámadatai 15 II. ében a szállítás, raktározás (H) nemzetgazdasági ágba sorolt legalább 5 főt foglalkoztató működő vállalkozások folyó áras értékesítési bevétele 15,1 milliárd forint volt, csekély mértékű a növekedés a bázisidőszakhoz hasonlítva. A nemzetgazdasági ágon belül a 7%-os súllyal rendelkező szárazföldi, csővezetékes szállítás ágazat vállalkozásainak bevétele 51, milliárd forint volt, 7,1%-kal haladta meg a 1. II. it. Ezen belül az egyéb szárazföldi személyszállítás ágazatban 1 milliárd forinttal több, folyó áron számítva 1, milliárd forint, a közúti áruszállítás, költöztetés alágazatban tevékenykedő vállalkozásoknál 3, milliárd forint árbevétel termelődött, amely 7,5%-kal volt több a bázisidőszak teljesítményénél. 15. április júniusban a nemzetgazdasági ág legkisebb súllyal rendelkező ágazatában, a vízi szállításban nőtt a legdinamikusabban a bevétel, %-kal,, milliárd forintra, míg a raktározás, szállítást kiegészítő tevékenységet végző vállalkozások bevétele csökkent a legnagyobb, 11,3%-os mértékben, 33,9 milliárd forintra (részaránya a H nemzetgazdasági ágon belül 35%). Az intézményi munkaügyi statisztika 15. II. végi adatai 1 szerint a szállítás, raktározás nemzetgazdasági ágban a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál a teljes munkaidőben alkalmazásban állók létszáma 1, ezer fő volt, ez,7%-kal haladta meg a 1. II. it. Ezen belül az egyes szállítási módozatokat képviselő ágazatokban és alágazatokban igen eltérően alakult a létszám. 1 II. éhez viszonyítva a legnagyobb létszámbővülés a szárazföldi, csővezetékes szállítás ágazatban (33 fő), ezen belül a közúti áruszállítás, költöztetés alágazatban (5 fő) következett be. Az utóbbiban 5, ezer főt alkalmaztak teljes munkaidőben a vizsgált időszakban. 15 II. ében az egy főre jutó havi bruttó átlagkereset a szállítás, raktározás ágban átlagosan megközelítette a 1 ezer forintot, 3,%-kal meghaladva a bázisidőszakit. Az egyes szállítási alágazatok között igen nagy volt a szórás: a közúti áruszállítás, költöztetés alágazatba sorolt vállalkozásoknál a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete alig haladta meg a 1 ezer forintot, míg a légi szállítás alágazatban a nemzetgazdasági ág átlagánál (, ezer forint) 3,7-szer nagyobb (9, ezer forint) volt. Áruszállítás 15 II. ében a szállított áruk tömege (75, millió tonna),1%-kal haladta meg a 1. II. it. A belvízi szállítás 5, a közúti 1%-kal emelkedett, a csővezetékes,, a vasúti 5,7%-kal csökkent. Az árutömeg 7%-át közúton, 1%-át vasúton szállították. Belföldi viszonylatban a közúti fuvarozás részesedése ennél is nagyobb, 7%-os volt, míg a vasúti és a belvízi szállítás esetében továbbra is a nemzetközi tevékenység a meghatározó. Az áruszállítás teljesítménye (13,9 milliárd árutonna-kilométer),%-kal csökkent 1 II. éhez hasonlítva. A belvízi szállítás 3%-kal nőtt, a csővezetékes lényegében stagnált, a közúti 1,, a vasúti,5%-kal csökkent. Az áruszállítás összteljesítményéből a közúti, a vasúti 17, a csővezetékes 11, a belvízi szállítás %-kal részesedett. 1. ábra Áruszállítási teljesítmények szállítási módozatok szerint Milliárd árutonna-kilométer 1 1 Vasút Közút Belvíz Csővezeték 1. II. 15. II. A nemzetközi áruszállítás volumene 1,%-kal emelkedett, árutonnakilométerben mért teljesítménye,9%-kal csökkent, míg a belföldi szállításé 1, illetve,%-kal nőtt. A közúti áruszállítás volumene a tárgyidőszakban 5,9 millió tonnával haladta meg a 1. II. it. Belföldi viszonylatban 15%-kal nagyobb tömegű árut mozgattak, míg nemzetközi viszonylatban a volumen stagnált. A belföldi volumennövekedésre hatással volt az építőipari, 1 A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások, a költségvetési szféra teljes körű, valamint a megfigyelt nonprofit szervezetek adatai.

2 Szállítási teljesítmények, közúti közlekedési balesetek, 15. II. Statisztikai tükör 15/5 az ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom növekedése is. Az árutonna-kilométerben mért teljesítmény belföldi viszonylatban közel 1%-kal nőtt, míg nemzetközi viszonylatban 5,5%-kal csökkent. Összességében 1%-kal nagyobb volumenű árut szállítottak, közel 1%-kal rövidebb távolságra. A futásteljesítmény 1. II. hez képest kismértékben (1,3%-kal) csökkent, az üresen megtett út aránya változatlanul közel %.. ábra Közúti árufuvarozási teljesítmények ágazat szerint Közúti áruszállítási teljesítmények teherkategória szerint, ezer tonna 1. II ábra Milliárd árutonna-kilométer II. 15. II. 1. II. 15. II. 1. II. Szállítási ágazat Más ágazatok Összesen 15. II. 15. II Belföldi Nemzetközi A közúti szállítási teljesítmény több mint háromnegyed része (7%) továbbra is a szállítási ágazatokba sorolt vállalkozások tevékenységéből adódott. 1 II. éhez képest a szállítást főtevékenységként végző vállalkozások 7,%-kal nagyobb tömegű árut szállítottak, mialatt az árutonnakilométerben mért teljesítményük 1,%-kal csökkent. A más ágazatokba sorolt vállalkozások 1%-kal nagyobb tömegű árut szállítottak, és teljesítményük csekély mértékben (,7%-kal) nőtt. A járműkihasználtság egyik csoport tekintetében sem változott számottevően. A más ágazatokba sorolt vállalkozások kevésbé tudták kihasználni járműveiket (az üresen megtett út aránya %), mint a szállítást főtevékenységként végző vállalkozások (17%). 15. II. ben az elsősorban belföldre irányuló, saját számlára végzett szállítás volumene,9%-kal emelkedett, míg teljesítménye 5,5 és az átlagos szállítási távolság,%-kal lett kisebb. A fuvardíj ellenében végzett szállítási volumen a 1. II. ihez képest 1%-kal nőtt, míg a teljesítményük alig változott. Az egyéni vállalkozók átlagosan 1%-kal rövidebb fuvarszakaszra kaptak szállítási feladatot, ezért az árutonna-kilométerben mért teljesítményük 1,1%-kal csökkent, miközben volumenben mérve 1%-kal nőtt. A vizsgált időszakban a társas vállalkozásoknál hasonló folyamat zajlott le, 11%-kal emelkedett a volumen, az átlagos szállítási távolság 11%-kal esett vissza, valamelyest (1,%-kal) csökkenő árutonnakilométer-teljesítmény mellett. A volumennövekedést az anyag- és szállításigényes építőipari, útépítési és vasút-felújítási munkák növekedése is befolyásolta. Az év II. ében az 5, 9,99 tonna, a 1 tonnánál nagyobb teherbírású tehergépkocsik és a vontatók által szállított áruk tömege növekedett (rendre 1, 1 és 13%-kal), míg a 3,5,99 tonna teherbírású tehergépkocsik esetében e mutató 15%-kal csökkent ,5,99 5, 9,99 1,+ Vontató tonna teherbírású tehergépkocsi A vasúton szállított áruk tömege (11,9 millió tonna) 15 II. ében 5,7%-kal csökkent 1 II. éhez képest. A belföldi szállítás,%-kal emelkedett, a nagyobb részarányt (%) képviselő nemzetközi szállítás volumene összességében 9,1, ezen belül a kivitel 17, a behozatal 7,1%-kal csökkent, míg az átmenő forgalom volumene,%-kal nőtt. A teljesítmény (, milliárd árutonna-kilométer),5%-kal maradt el a 1. II. itől. A belföldi áruszállítás teljesítménye,%-kal emelkedett, a nemzetközi szállításé azonban,%-kal mérséklődött. A nemzetközi forgalomban a kivitel teljesítménye 1, a behozatalé 1%-kal csökkent, míg az átmenő szállításé,%-kal nőtt. A tárgyidőszakban a nemzetközi forgalomban az átlagosan megtett távolság a kivitelben 19, a behozatalban 9 kilométer volt. Az átmenő szállítások esetében az ország területén átlagosan megtett távolság kilométer volt.

3 Statisztikai tükör 15/5 Szállítási teljesítmények, közúti közlekedési balesetek, 15. II. 3 Vasúti áruszállítási teljesítmények Millió árutonna-kilométer II. 15. II. Belföldi Kiviteli Behozatali Átmenő. ábra 5. ábra Helyközi személyszállítási teljesítmények szállítási módozatok szerint Milliárd utaskilométer 3,5 3,,5, 1,5 1,,5, Vasút Autóbusz Repülőgép 1. II. 15. II. 15. április júniusban a belvízi áruforgalom volumene 5, teljesítménye 3%-kal emelkedett 1 II. éhez képest. A berakodások volumene 9, az árutonna-kilométerben kifejezett teljesítménye 3, a kirakodásoké 55, valamint, az átmenő forgalomé mindkét mutató esetében 1%-kal nőtt. Egyedül a belföldön szállított áruk mennyisége és teljesítménye csökkent (, illetve %-kal), de a belvízi szállításon belül a belföldi forgalom olyan kis részarányt képvisel, hogy ez az összteljesítmény alakulását lényegesen nem befolyásolta. A belvízi áruszállításban a magyar lobogó alatt hajózó járművek részesedése az összes szállított áru tömegéből 11, az árutonna-kilométerben kifejezett összteljesítményből pedig 1% volt. 15 II. ében a magyarországi belvízi kikötőkben a be- és kirakodott áruk együttes tömege meghaladta az 1,9 millió tonnát, ami 9%-os növekedés 1 II. éhez hasonlítva. Az összes rakodott áru tömegének 73%-át (1, millió tonna) a berakott áruk tették ki. Az összes rakodott tömeg 53%-a mezőgazdasági, vadászati és erdészeti termék, hal és egyéb halászati termék, 1%-a koksz és finomított kőolajtermék, további 11%-a a szén és lignit; nyers kőolaj és földgáz árucsoportba tartozó termékek forgalmából származott. A belvízi kikötőkben az összes be-, illetve kirakodott tömeg 95%-a ömlesztett áru volt. A légi áruszállításban 15 II. ében a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér áruforgalma 1,9 ezer tonna volt, 1 II. éhez képest 5,3%-kal emelkedett. Személyszállítás A helyközi személyszállításban 15. április júniusban az utasforgalom (17 millió utas) lényegében stagnált, az utaskilométerben mért teljesítmény (, milliárd) 1,3%-kal bővült 1 II. éhez képest. Az autóbuszos forgalomban a szállított utasok száma,5, míg az utaskilométer 1,1%-kal emelkedett. Vasúton az utasok száma,, a teljesítmény,7%-kal csökkent. A légi személyszállításban 3 az utasszám 5,9%-kal esett vissza, a teljesítmény 5,%-kal növekedett. A hajón utazók száma,%-kal elmaradt a 1 II. itől. A belföldi távolsági személyszállításban a szállított utasok számát tekintve az autóbusz-forgalom részesedése volt meghatározó, 7%. A nemzetközi utasforgalomban a rezidens vállalkozások szolgáltatásait autóbuszon az utasok 37, repülőn 33, vasúton 3%-a vette igénybe a tárgyidőszakban. 15 II. ében a személyszállító hajók a nemzetközi forgalomban másfélszer több (1, ezer) utast szállítottak, mint 1 II. ében. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér országba irányuló utasforgalma,7 millió fő volt 15 II. ében, ami 11%-os növekedés a bázisidőszakhoz képest. Ez az utasforgalom összesen,1 ezer, az előző év azonos időszakinál 5,%-kal több járattal valósult meg. A legnagyobb forgalmú légitársaságok a Wizz Air, a Ryanair, a Lufthansa, a Norwegian Air Shuttle, a Germanwings és az Air France voltak. A legtöbb utast a menetrend szerinti forgalomban sorrendben Németország, az Egyesült Királyság, Olaszország, Hollandia és Franciaország repülőterei küldték és fogadták. A repülőtéri utasforgalomban a fapados légitársaságok aránya az utasok számát tekintve % volt. A fapados járatok kapacitáskihasználtsága -ról %-ra, míg a hagyományos légitársaságoké -ról 1%-ra nőtt 1 II. éhez viszonyítva.. ábra A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér járatszáma havonta Ezer darab , összes járat 15, összes járat 1, fapados járat 15, fapados járat Az adatok a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 157-es számú Kikötői áru- és hajóforgalom c. adatgyűjtéséből származnak. 3 Az adatok a magyar légi szállítók magyarországi repülőtereket érintő utasforgalmát tartalmazzák.

4 Szállítási teljesítmények, közúti közlekedési balesetek, 15. II. Statisztikai tükör 15/5 7. ábra A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utaslétszáma havonta Ezer fő , összes utas 15, összes utas 1, fapados utas 15, fapados utas. ábra A személygépkocsi-állomány átlagos kora az adott félév végén Év II. ében a helyi személyszállításban az utasok száma,, a megtett utaskilométer 3,%-kal nőtt 1 II. éhez képest. A legmagasabb az utasszámból 53, az utaskilométerből 5%-os részesedése az autóbusz-közlekedésnek volt. Az autóbuszon utazók 5%-a Budapesten közlekedett. A Magyarországon első alkalommal forgalomba helyezett személygépkocsik száma az adott év II. ében Ezer darab 9. ábra A közúti gépjárművek állománya 15. június 3-án a közúti gépjárművek állománya mintegy 3,9 millió darab volt, ennek %-a személygépkocsi (3, millió darab). 15. június végén a hazánkban forgalomban lévő személygépkocsik száma a bázisidőszakhoz viszonyítva,, 1 végéhez képest 1,%-kal nőtt. Az elmúlt félév alatt a többi gépjármű száma is emelkedett, a vontatóké 5,1, a motorkerékpároké 5,, az autóbuszoké,7, a tehergépkocsiké,5%-kal. Tovább nőtt a gépjárművek átlagos kora (,1 évvel, 13, évre), ezen belül a személygépkocsiké és tehergépkocsiké egyaránt, évvel (13, és 1,7 évre), az autóbuszoké 1, év maradt, a motorkerékpároké,3 évvel, 1, évre csökkent. 15 II. ében Magyarországon az első alkalommal forgalomba helyezett személygépkocsik száma 51,1 ezer volt, ami a bázisidőszakinál 5%-kal több. A hazánkban először forgalomba helyezett személygépjárművek közel harmadát továbbra is az Opel, a Volkswagen és a Ford márkák együttesen tették ki. Az első alkalommal regisztrált autók 5%-a volt használt, míg ez a mutató 1 II. ében mindössze % volt. Az év II. ében a Magyarországon első alkalommal forgalomba helyezett tehergépkocsik száma,, a motorkerékpároké 1%-kal haladta meg a 1. II. it, míg a vontatóké, az autóbuszoké 13%-kal csökkent. A motorkerékpárok közel háromnegyedét (7%), az autóbuszok 59%-át használt, míg a tehergépkocsik 5, a vontatók 75%-át új járműként regisztrálták Új személygépkocsi Használt személygépkocsi Személysérüléses közúti közlekedési balesetek 15 II. ében,%-kal több, azaz 9 személysérüléses közúti közlekedési baleset történt közútjainkon, mint 1 II. ében. E balesetek során a járművezetők 1 II. éhez képest többször szegték meg a közlekedési szabályokat, az irányváltoztatás szabályait,9%-kal több esetben nem megfelelően alkalmazták, valamint az elsőbbséget,%-kal több esetben nem adták meg. A súlyos sérüléssel járó balesetek száma,5%-kal csökkent, a könnyű sérüléssel járóké pedig,9%-kal nőtt. A halálos kimene-

5 Statisztikai tükör 15/5 Szállítási teljesítmények, közúti közlekedési balesetek, 15. II. 5 telű balesetek száma 15 volt, közel,3%-kal alacsonyabb a bázisidőszakinál. A vizsgált időszakban a gyalogosok hibájából 7 halálos kimenetelű baleset történt, ami néggyel kevesebb, mint 1 II. ében. 1. táblázat A halálos kimenetelű személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma a baleset okozója és az előidéző okok szerint Előző év 1. II. 15. II. azonos A baleset oka időszaka= 1, Járművezető hibája , Ebből: a sebesség nem megfelelő alkalmazása ,1 elsőbbség meg nem adása 1, irányváltoztatás, haladás és bekanyarodás szabályainak meg nem tartása 1 75, Gyalogos hibája , Az utasok hibája, a jármű műszaki hibája, pályahiba és egyéb okok 1 Összesen ,7 15. április júniusban összesen 55 személy sérült meg közlekedési balesetben, közülük 13-an vesztették életüket, fővel többen, mint a bázisidőszakban. A súlyosan megsérültek száma 117, a könnyen sérülteké 395 fő volt. A vizsgált időszakban sérüléssel járó és halálos kimenetelű gyermekbaleset történt. A balesetek 7%-a lakott területen belül történt. Az autópályákon,%-kal kevesebb volt a baleset, mint 1. II. ben. Az M3-as autópályán 1, az M1-es autópályán 15%-kal nőtt, míg az M-os autópályán 75%-kal csökkent a balesetek száma 1 II. éhez viszonyítva. A száz kilométerre jutó balesetek száma az M-oson volt a legkevesebb (1,1) az összes autópálya száz kilométerére jutó 7, balesetével szemben, míg az M1-es autópályán és az M-ás autóúton a legtöbb (19, illetve 5). A II. ben a balesetek 5%-át személygépkocsik, 1%-át kerékpárosok, 9,9%-át tehergépkocsik okozták. A személyszállító járművekkel valamivel több balesetet okoztak, mint 1 II. ében, kivéve az autóbuszokat ( 17%) és a segédmotoros kerékpárokat ( 1%). A járművezetők hibájából,%-kal több baleset történt. A tárgyben 1%-kal csökkent az ittasan okozott balesetek száma, ami az összes baleset 9,1%-a volt. A gyalogosok által okozott balesetek 1,5, a személygépkocsi-vezetők által okozattak 7,5%-át ittas állapotban idézték elő. Az enyhébb szabályozás ellenére a kerékpárosok közel 1,%-kal kevesebb balesetet okoztak ittas állapotban, mint egy évvel korábban. A motorkerékpár-vezetők 9%-kal több balesetet idéztek elő alkohol befolyása alatt, mint 1 II. ében. Az ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek közel felét (%) személygépkocsi-vezetők, %-át a kerékpárosok okozták. A 17/1 (VII. 1.) kormányrendelet 1.. További információk, adatok (linkek): Táblázatok Táblák (stadat) Módszertan Elérhetőségek Információszolgálat Telefon: (+3-1) KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 15 A kiadvány kialakítása egyedi, annak tördelési, grafikai, elrendezési és megjelenési megoldásai a KSH tulajdonát képezik. Ezek átvétele, alkalmazása esetén a KSH engedélyét kell kérni. Másodlagos publikálás csak a forrás megjelölésével történhet!

STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/83. Szállítási teljesítmények, közúti közlekedési balesetek, 2015. III. negyedév

STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/83. Szállítási teljesítmények, közúti közlekedési balesetek, 2015. III. negyedév / STATISZTIKAI TÜKÖR VIII. évfolyam. szám. február.. november. www.ksh.hu Szállítási teljesítmények, közúti közlekedési balesetek,. III. A tartalomból Bevezető... A szállítási ágazat árbevétel- és létszámadatai...

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

Jelentés a szállítási ágazat helyzetéről, 2012

Jelentés a szállítási ágazat helyzetéről, 2012 213/96 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu. évfolyam 96. szám 213. november 19. Jelentés a szállítási ágazat helyzetéről, 212 A tartalomból Bevezető 1 1. A szállítás és a közlekedés

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2 215. április Jelentés a beruházások 214. évi alakulásáról STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...2 3. Gazdasági környezet...2 4. A beruházások főbb jellemzői...3 5.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 3 Beruházás... 4 Ipar...

Részletesebben

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18.

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18. 14/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. július 18. Szolgáltatási kibocsátási árak, 14. I. negyedév Tartalom Összegzés...1 H Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág... J Információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág...

Részletesebben

Állatállomány, 2013. december 1.

Állatállomány, 2013. december 1. 214/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 15. szám 214. február 21. Állatállomány, 213. december 1. Tartalom Bevezető...1 Szarvasmarha-állomány...1 állomány...2 Baromfiállomány...3

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 A szállítási ágazat helyzete, 2014 2015. december Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Bevezető...2 VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés (A szállítás és közlekedés helye a nemzetközi

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

1.NEGYEDÉVES MŰKÖDÉSI ADATOK

1.NEGYEDÉVES MŰKÖDÉSI ADATOK Tisztelt Adatszolgáltatónk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kérdőívben a II. negyedévtől a tárgyidőszak végi, év elejétől göngyölt adatokat kérjük megadni. Negyedévenként részletezve: a II. negyedévben

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. június Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...3 Építőipar,

Részletesebben

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában 2007/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási fõosztály Területi tájékoztatási osztály www.ksh.hu I. évfolyam 77. szám 2007. szeptember 27. i mozaik 6. A szolgáltatások szerepe gazdaságában

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

Dr. Kerekes István c.egy.docens

Dr. Kerekes István c.egy.docens Dr. Kerekes István c.egy.docens Az Európai Unió egységes szállítási és közlekedési fejlesztése egy 2001-ben lefektetett alapelvrendszeren, a Fehér Könyvben megfogalmazott elképzeléseken nyugszik. A Fehér

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok)

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok) 213/85 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 85. szám 213. október 25. Állatállomány, 213. június 1., (előzetes adatok) A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 7 Ipar...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás... 7 Mezőgazdaság... 8 Ipar...

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

Jelentés a szállítási ágazat helyzetéről, 2011

Jelentés a szállítási ágazat helyzetéről, 2011 Központi Statisztikai Hivatal Jelentés a szállítási ágazat helyzetéről, 2011 Központi Statisztikai Hivatal 2012. november Tartalom 1. A szállítás és közlekedés helye a magyar gazdaságban... 2 2. Közlekedési

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló TARTALOM Módszertan

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfia...... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Szolgáltatási kibocsátási árak, 2013. III. negyedév

Szolgáltatási kibocsátási árak, 2013. III. negyedév 214/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 56. szám 214. január 17. Szolgáltatási kibocsátási árak, 213. III. negyedév A tartalomból 1 Összegzés 1 H Szállítás, raktározás

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

A szállítási ágazat helyzete, 2005 2008

A szállítási ágazat helyzete, 2005 2008 Internetes kiadvány www.ksh.hu Központi 2009. december Statisztikai Hivatal ISBN 978-963-235-253-4 A szállítási ágazat helyzete, 2005 2008 Tartalom Bevezetés...2 Európai elképzelések...2 1. A szállítás

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 5 Ipar... 6 Építőipar...

Részletesebben

Jelentés a szállítási ágazat helyzetéről, 2010

Jelentés a szállítási ágazat helyzetéről, 2010 Internetes kiadvány www.ksh.hu Központi 2011. december Statisztikai Hivatal Jelentés a szállítási ágazat helyzetéről, 2010 Tartalom Bevezetés... 2 1. A szállítás és közlekedés helye a magyar gazdaságban...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6

Részletesebben

Állatállomány, 2012. június 1.

Állatállomány, 2012. június 1. 212/56 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 56. szám 212. augusztus 3. Állatállomány, 212. június 1. A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány 2 állomány 3 Baromfiállomány

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

A GAZDÁLKODÁST JELLEMZŐ FONTOSABB ADATOK 2013. I. negyedév. Cím: 2 Irányítószám: Város, község utca hsz. (hrsz.) Debrecen, Salétrom 3.

A GAZDÁLKODÁST JELLEMZŐ FONTOSABB ADATOK 2013. I. negyedév. Cím: 2 Irányítószám: Város, község utca hsz. (hrsz.) Debrecen, Salétrom 3. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése és 257/2010.(XI. 9.) Korm.rendelet alapján kötelező. Nyilvántartási

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Budapest, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Ipar... 7 Építőipar... 8 Lakásépítés...

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés az építőipar 2014. évi teljesítményéről. Tartalom

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés az építőipar 2014. évi teljesítményéről. Tartalom 2015. június Jelentés az építőipar 2014. évi teljesítményéről STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés (Az építőipar helye a nemzetközi gazdasági környezetben)...2 2. Az építőipar

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 213/1 Központi Statisztikai Hivatal 213. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...5 Beruházás...6

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév Közzététel: 1. december 9. Sorszám: 19. Következik: 1. december 9., Külkereskedelmi termékforgalom, 1. január-október (előzetes) Bruttó hazai termék, 1. III. Magyarország bruttó hazai terméke 1 III. ében

Részletesebben

Jelentés a szállítási ágazat helyzetéről, 2009

Jelentés a szállítási ágazat helyzetéről, 2009 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 21. december Várjuk mindazok észrevételeit, véleményét, akik forgatják, használják a Jelentés a szállítási ágazat helyzetéről című kiadványunkat.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

Szolgáltatások, 2008 2012

Szolgáltatások, 2008 2012 Központi Statisztikai Hivatal Szolgáltatások, 28 212 213. július Tartalom Bevezető...3 Összefoglaló... 4 1. A szolgáltató ágazatok szerepe a nemzetgazdaságban...6 1.1. A bruttó hozzáadott érték alakulása...6

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 5

Részletesebben

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2013

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2014/30 2014. március 21. Tartalom Bevezetés...1 A regisztrált vállalkozások...1 Új regisztrációk...3...3 Végelszámolások...4 Csődeljárások...4

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglaló...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...4 Beruházás...5 Ipar...6

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben. Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály

Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben. Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály Kérdések Nemzetgazdasági értelemben mit értünk turizmus alatt? Kik alkotják a turizmus gazdaságát? Balaton kiemelt

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM. Alf Martiensen

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM. Alf Martiensen A tehergépkocsi balesetek in-depth elemzésének jelentősége Az európai áruforgalom mintegy 70 %-a a tehergépjárműveken keresztül bonyolódik. A tehergépkocsik a vasúti mennyiség mintegy 10-szeresét szállítják.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...4 Építőipar...5

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július Jelentés az építőipar 2013. évi teljesítményéről Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés (Az építőipar helye a nemzetközi gazdasági

Részletesebben

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr.

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A termelés és az árbevétel alakulása 2013-ban 1. táblázat a termelés változásának indexe Év 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2011/2

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2011/2 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2011/2 Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Bevezető... 2 Mezőgazdaság... 2 Ipar... 3 Beruházás... 5 Építőipar... 6 Lakásépítés... 7 Turizmus...

Részletesebben

A közlekedési teljesítmények és kapacitások

A közlekedési teljesítmények és kapacitások A közlekedési teljesítmények és kapacitások Dr. Horváth Balázs tanszékvezető, egyetemi docens Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszék 1 Közlekedési teljesítmények Szállítási teljesítmény Üzemi teljesítmény

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2012

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2012 2013/26 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 26. szám 2013. március 28. A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2012 Tartalom 1 Bevezetés 1 A regisztrált vállalkozások

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/3 Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban

A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban 2008 2012 Siba Ignác 2013. november 5. Tartalom Módszertan és a vizsgált területek A cégek nemzetgazdasági hozzájárulása:

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...6 Beruházás...7 Ipar...7

Részletesebben

A szállítás, mint növekedési barométer

A szállítás, mint növekedési barométer GKI Gazdaságkutató Zrt. / Üzleti Konferencia TÍZ ÉVE AZ EU-BAN FELZÁRKÓZÁS NÉLKÜL A szállítás, mint növekedési barométer Vásárhelyi Árpád, Schenker Kft., Budapest, 2014. január 21. 1 TEMATIKA 2 A világban

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 215. december A kiskereskedelem 214. évi teljesítménye Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 212/42 Összefoglaló...2 VI. évfolyam 42. szám 1. Nemzetközi kitekintés...2 2. A kiskereskedelem helye a nemzetgazdaságban...4

Részletesebben

Közösségi közlekedés

Közösségi közlekedés Közösségi közlekedés Magas költségek alacsony hatásfok Fókusz A közösségi közlekedés hatékony szervezése kulcsfontosságú eleme az életminőség alakulásának. Magyarország előnye, hogy európai viszonylatban

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság... 7 Ipar... 8 Építőipar...

Részletesebben

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Gazdasági mutatók

Részletesebben

8. Az Emlékérmet a miniszter vagy az általa kijelölt állami vezetõ a Minisztériumban adja át a soron következõ állami ünnepi rendezvény keretében.

8. Az Emlékérmet a miniszter vagy az általa kijelölt állami vezetõ a Minisztériumban adja át a soron következõ állami ünnepi rendezvény keretében. MAGYAR KÖZLÖNY 2009. évi 152. szám 38843 (3) A hivatalvezetõ a feltételek hiányáról a polgármestert az ajánlás visszaküldésével írásban tájékoztatja, ha a) az ajánlás elkésett, hiányos vagy b) a tényállás

Részletesebben

Határozza meg és jellemezze az ár-, érték- és volumenváltozást %-ban és forintban!

Határozza meg és jellemezze az ár-, érték- és volumenváltozást %-ban és forintban! 1. Egy fúvós hangszereket forgalmazó cégről a következő adatok ismertek: Termékcsoportok Forgalom 2003-ban A volumen változása Fafúvós 50 +50 Rézfúvós 30 +30 Egyéb +10 Összesen: Továbbá ismert, hogy a

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Tartalom Összefoglalás...2 Népmozgalom...2 Mezőgazdaság...3 Ipar...6 Építőipar...7

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚL ÉS VAJDASÁG AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS TERÜLETI SAJÁTOSSÁGAI

DÉL-DUNÁNTÚL ÉS VAJDASÁG AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS TERÜLETI SAJÁTOSSÁGAI MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE DÉL-DUNÁNTÚL ÉS VAJDASÁG AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS TERÜLETI SAJÁTOSSÁGAI KOVÁCS ÁRON Pécsi Tudományegyetem Regionális Gazdaságtan és Politika Doktori Iskola

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...4 Beruházás...5

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

Helyzetkép 2013. július - augusztus

Helyzetkép 2013. július - augusztus Helyzetkép 2013. július - augusztus Gazdasági növekedés Az első félév adatainak ismeretében a világgazdaságban a növekedési ütem ez évben megmarad az előző évi szintnél, amely 3%-ot valamelyest meghaladó

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák

Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák Autópálya Autópálya Autóút Autóút Főútvonal Főútvonal Elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák Elsőbbségadás kötelező Állj! Elsőbbségadás kötelező A szembejövő

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...2 Gazdasági szervezetek...3 Beruházás...4

Részletesebben

A Magyarországon működő külföldi irányítású leányvállalatok, 2010

A Magyarországon működő külföldi irányítású leányvállalatok, 2010 2013/22 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 22. szám 2013. március 29. A Magyarországon működő külföldi irányítású leányvállalatok, 2010 Tartalom 1 Előzmények, célok

Részletesebben

2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR

2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015. január 30. Lakáspiaci árak, lakásárindex, 2014. III. negyedév* Tartalom Bevezető...1 Az ingatlanforgalom alakulása...1 Éves árindexek...2 Negyedéves tiszta árindex...2

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak és hatásuk az élelmiszerek fogyasztói árára

Mezőgazdasági termelői árak és hatásuk az élelmiszerek fogyasztói árára 211/31 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu V. évfolyam 31. szám 211. május 23. Mezőgazdasági termelői árak és hatásuk az élelmiszerek fogyasztói árára A tartalomból 1 Bevezetés 1 Élelmiszerek

Részletesebben

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása Pályázat kódja Keretösszeg Támogatási összeg GINOP-1.2.5-15 4 milliárd Ft 25 100 millió Ft Intenzitás maximum 50% Pályázók köre Területi szűkítés

Részletesebben

Gyakorló feladatok a Komplex elemzés tárgyhoz Témakör: Minőség

Gyakorló feladatok a Komplex elemzés tárgyhoz Témakör: Minőség Gyakorló feladatok a Komlex elemzés tárgyhoz. feladat Egy vállalkozás termelőfolyamatának minősége a következőkéen alakult: Megnevezés Termelés vezértermékben (db Selejt (db terv tény terv tény I. sz.

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Budapest, 2007. november 21. 2007. III. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő papírok forgalomban lévő állománya valamennyi piacon

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 4 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

A fapados légitársaságok térnyerésének és a MALÉV megszűnésének hatása turizmusunkra

A fapados légitársaságok térnyerésének és a MALÉV megszűnésének hatása turizmusunkra A fapados légitársaságok térnyerésének és a MALÉV megszűnésének hatása turizmusunkra Dr. Jandala Csilla rektor-helyettes, Turizmus Tanszék vezetője MSZÉSZ Közgyűlés Eger, 2012. november 22. Világ Európa

Részletesebben

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Közúti szállítási tevékenység 2015. január 1-jétől csak EKÁER szám birtokában végezhető. A belföldön (nem végső fogyasztónak) történő első adóköteles

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2 Tartalom Bevezető...2 Ipar...2 Építőipar...4 Idegenforgalom...6

Részletesebben

A-Veszélyt jelző táblák

A-Veszélyt jelző táblák A-Veszélyt jelző táblák A-001 Veszélyes útkanyarulat balra A-002 Veszélyes útkanyarulat jobbra A-003 Egymás utáni veszélyes útkanyarulatok, az első útkanyarulat balra A-004 Egymás utáni veszélyes útkanyarulatok,

Részletesebben

Kerékpáros Közlekedésbiztonsági Nap

Kerékpáros Közlekedésbiztonsági Nap Kerékpáros Közlekedésbiztonsági Nap Budapesti kerékpáros balesetek elemzése 2006 2009 Kertesy Géza vezető tervező, ügyvezető A baleseti adatok változása az elmúlt 10 évben A kerékpáros balesetek számának

Részletesebben

- Termékek közúti fuvarozásának bejelentése

- Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató EKÁER-rendszer - Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató aktualizálva: 2015.01.22. 2015. január 1-jén elindul az Elektronikus Közúti Árumozgásokat Ellenőrző Rendszer (EKAER).

Részletesebben

13. Utasítást adó jelzőtáblák

13. Utasítást adó jelzőtáblák 13. Utasítást adó jelzőtáblák (1) 47 Az utasítást adó jelzőtáblák: a) 48 Kötelező haladási irány (17 19. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződésben a táblán lévő nyíl (nyilak) által jelzett irányban

Részletesebben