FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!"

Átírás

1 FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1382 A GAZDÁLKODÁST JELLEMZŐ FONTOSABB ADATOK negyedév Adatszolgáltatók: a szállítás, raktározás ágazatba sorolt, kijelölt vállalkozások, KTI Közlekedés Tudományi Intézet Nonprofit Kft., Magyar Közút Nonprofit Zrt., Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., valamint autópályákat kezelő illetve üzemeltető,- és egyéb kijelölt vállalkozások Az adatszolgáltatás célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás közigazgatási hatósági, szabálysértési eljárást von maga után. Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet alapján történik. Törzsszám: Statisztikai : Megye: Neve: Címe: város község út, utca, tér hsz. Beérkezési határidő: a tárgyidőszakot követő 30. nap Beküldés módja: a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül Kapcsolat: KSH Szolgáltatás és külkereskedelem főosztály Információ és szállítás osztály A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e mail címen teheti fel: KSH ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/ elérése a honlapon: 201 év hó.. nap PH. Vezető aláírása A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai neve beosztása telefonszáma faxszáma címe A kitöltő(k) adatai fejezet neve telefonszáma faxszáma címe A B Megjegyzés Az adatszolgáltatással kapcsolatos egyéb szöveges megjegyzés:.... A kérdőív kitöltésére fordított idő perc Köszönjük az együttműködésüket!

2 A) Adatszolgáltatók: a szállítás, raktározás ágazatba sorolt, kijelölt vállalkozások, KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., Magyar Közút Nonprofit Zrt., Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., valamint autópályákat kezelő, illetve üzemeltető,- és egyéb kijelölt vállalkozások. a b BEVÉTEL 01 Bevétel en 02 értékesítés nettó árbevétele 04 Ebből (02-ből): export értékesítés Alaptevékenység nettó árbevétele 05 személyszállítási tevékenység 06 áruszállítási tevékenység TÁMOGATÁS 07 Szociálpolitikai menetdíj-támogatás 08 Egyéb költségvetési támogatás 09 Önkormányzati támogatás 10 Egyéb támogatás* Egyéb (be nem sorolt egyéb támogatás) Támogatás en ( ) 13 az értékesítés nettó árbevételébe beszámító támogatás RÁFORDÍTÁS 14 Ráfordítások en ( ) 15 anyagjellegű ráfordítások 16 személyi jellegű ráfordítások 17 értékcsökkenési leírás 18 egyéb ráfordítások EREDMÉNY 19 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye * Különböző pályázatok útján biztosított összeg. 1. NEGYEDÉVES MŰKÖDÉSI ADATOK Tényszám c 2. BERUHÁZÁSI ADATOK Összesen saját forrásból költségvetési forrásból egyéb forrásból** 01 épületek és egyéb építmények 02 Beruházások belföldi és import gépek, berendezések teljesítményértéke egyéb belföldi és import járművek en ( ) Üzembehelyezett beruházások Megjegyzés: a táblázat kitöltésénél a KSH beruházás jelentésében foglaltak az irányadók! ** Nemzetközi pályázatok útján biztosított pénzügyi forrásból (pl.: ISPA, SAPARD, EU): 2

3 Átlagos állományi létszám (fő) Munkaviszonyból eredő kereset (ezer Ft) c d e 01 fizikai foglalkozásúak en 02 Teljes ebből: járművezető munkaidőben mozdonyvezető 04 ebből autóbuszvezető alkalmazásban 05 (02-ből): villamosvezető álló 06 trolibuszvezető 07 szellemi foglalkozásúak en 08 Nem teljes munkaidőben alkalmazásban állók fizikai foglalkozásúak További munkaviszonyban állók 11 Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók 12 A szervezet tevékenységében részt vevők ( ) 13 Elbocsátottak száma 14 A kifizetett végkielégítés összege 3. MUNKAÜGYI ADATOK FIGYELEM! A táblázat "a" oszlopában az év elejétől a tárgyidőszak végéig számított átlagos létszámadatok, a "b" és az "c" oszlopban az év elejétől az időszak végéig számított ített adatok szerepeljenek! Mindhárom oszlopban (a, b és c oszlopokban) egész számokat kérünk megadni! 4. JÁRMŰÁLLOMÁNY* Összes túlórák száma (óra) Az állomány változása január 1-jétől ebből: ebből: növekedés csökkenés új jármű selejtezés g 01 Mozdony 02 villamos dízel 04 Vasúti teherkocsi 05 Vasúti személykocsi 06 Motorkocsi (motorvonattal együtt) 07 Autóbusz 08 Tehergépkocsi 09 Vontató 10 Pótkocsi 11 Egyéb közúti jármű 12 Villamosmotor-, iker- és pótkocsi 13 Trolibusz 14 Metró motorkocsi 15 Földalatti kocsi 16 Helyiérdekű motor- és személykocsi 17 Személyhajó 18 Toló- és vontatóhajó 19 Önjáró áruszállító hajó 20 Önjáró uszály 21 Uszály 22 Tengeri hajó 23 Repülőgép 24 Helikopter 25 Komp * Az adatszolgáltató tulajdonában lévő és lízingelt járműveket tartalmazza. 3 Állomány az időszak végén (db)

4 Egység Összesen személy- tehervonati 5.1. Információk a közlekedés teljesítményi adatairól Szállított áruk Szállított utasok tömege átkm száma utaskm (ezer tonna) (ezer) (ezer fő) (ezer) Vasúti szállítás 02 Vonattal belföldi forgalomban 04 behozatali forgalomban 05 kiviteli forgalomban 06 Egyéb járművel Közúti szállítás 08 Villamossal 09 Trolibusszal 10 Autóbusszal 11 helyi menetrendszerű 12 helyközi menetrendszerű 13 Metróval és földalattival 14 Helyiérdekű vasúttal 15 Teherszállító járművel Vízi szállítás 17 Hajóval belföldi forgalomban Komppal* Légi szállítás 21 Repülőgéppel 22 menetrendszerinti * A Balatoni Hajózási ZRt. a komppal szállított járművek darabszámát adja meg, gépjárműcsoport bontásban Vasúti szállítás üzemi teljesítménye 5. TELJESÍTMÉNYI ÉS MŰSZAKI - ÜZEMI ADATOK 01 Vontatási elegytonnakm villamos vontatású 1000 Üzemi árutonnakilométer villamos vontatással Vonatkilométer villamos vontatással Rakománnyal futott teherkocsi db 08 külföldön megrakott db 09 Kocsitengely-kilométer rakottan Közlekedett vonatok száma db 12 késett vonat db 13 Késési idő perc 14 Ülőhely-kilométer

5 5. TELJESÍTMÉNYI ÉS MŰSZAKI - ÜZEMI ADATOK (folytatás) 5.3. Szárazföldi személyszállítás, árufuvarozás üzemi teljesítménye Összes kocsikm fizető Fizető férőhelykm 01 Villamos 02 Trolibusz Autóbusz* 04 helyi menetrendszerű 05 helyközi menetrendszerű 06 Metró és földalatti 07 Helyiérdekű vasút 08 Közúti teherszállító jármű* * Belföldi és nemzetközi viszonylatban bonyolított forgalom. Összes kocsikm hasznoskm Pótkocsis km (1000) Vonatkm Raksúlytonnakm 5.5. Légi szállítás üzemi teljesítménye 5.4. Vízi szállítás üzemi teljesítménye Egység Teljesítmény c d 01 uszály és önjáró flotta kapacitása* hajótérkm Folyami és tavi hajózás 02 súlyozott menetideje rakománnyal* tonnage-nap egy tonnahordképességre eső bruttó teljesítmény Tengerhajózás 24 óra üzemeltetés alatt tonna mérföld 04 hordképesség kihasználása* % * Időszak elejétől a tárgyidőszak végéig. Egység Teljesítmény c d 01 Repült kilométer km 02 Repült idő óra Járatok száma en db 04 menetrendszerű db 05 Kimaradt járatok száma db 06 Késett járatok száma db 5

6 ebből 05 tanuló** (02-ből): 06 nyugdíjas** 07 tanuló/nyugdíjas*** 08 Ebből (01-ből): menetjegyes en 09 teljesáru 10 50%-os 6. SZÁLLÍTÁS A táblázatot a helyi és/vagy helyközi menetrendszerinti személyszállítást végző társaságoknak kell kitölteni (MÁV ZRt., MÁV START ZRt., GYSEV ZRt., VOLÁN társaságok, önkormányzati és egyéb tulajdonú személyszállító gazdálkodó szervezete)! társaság 6.1. A személyszállítási tevékenység árbevétele, támogatása és ráfordítása Öszszesen Menetrend szerinti Különjárat Sorszáses járat helyi helyközi maximált szabad szerződé- j á r a t á r a s g h ÁRBEVÉTEL* 01 Belföldi forgalom en 02 Ebből (01-ből): bérletes en dolgozó havi és félhavi 04 összvonalas, egyvonalas ebből 11 kedvezményes 90%-os 67,5%-os 08-ból): komp- révközlekedési **** 14 Ebből (01-ből): egyéb bevétel 15 Nemzetközi forgalom en 16 Összesen (01+15) TÁMOGATÁS Általános forgalmi adót nem tartalmazó támogatás***** tanuló** 19 nyugdíjas** 20 tanuló/nyugdíjas*** 21 komp- révközlekedési 22 díjtalan utazásra 23 Önkormányzati hozzájárulás 24 Egyéb céltámogatás****** 25 Egyéb támogatás (be nem sorolt egyéb támogatás) 26 Összesen ( ) RÁFORDÍTÁS 28 Anyagjellegű ráfordítások 29 gázolaj költség 30 anyagköltség gázolaj nélkül 31 igénybevett és egyéb szolgáltatások 32 ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások 33 Személyi jellegű ráfordítások 34 bérköltség 35 egyéb személyi jellegű ráfordítás 36 járulékok 37 Értékcsökkenési leírás 38 Egyéb ráfordítások 39 Összesen ( ) * Az utas által fizetett díj és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege ( ÁFA nélkül ). ** Az 5., 6. és 18., 19. sorokat abban az esetben kell kitölteni, ha a közlekedési társaság az értékesítést megbontva kezeli. Az 5.c. mezőben az iskolai különjáratok szociálpolitikai menetdíj támogatással növelt bevételeit, a 18.e.mezőben menetdíj-támogatás összegét kell szerepeltetni. *** A 7. és 20. sort abban az esetben kell kitölteni, amennyiben a társaság az értékesítést nem megbontva kezeli. **** A 281/20. (XII. 29.) Korm. rendelettel módosított 287/1997. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. szerinti komp- és révközlekedési kedvezményes jegy. ***** A 17 "e" mező megegyezik az 1. táblázat 07 "b" mezőjével. ****** Itt kell feltüntetni a járműbeszerzések központi költségvetésből, a Területfejlesztési Alapból és az egyéb forrásból történt céltámogatásait. 6

7 6. SZÁLLÍTÁS (folytatás) 6.2. Áruszállítási tevékenység bevétele (Rail Cargo Hungaria ZRt., GYSEV Cargo ZRt.) a 01 Belföldi forgalom 02 Behozatali forgalom Kiviteli forgalom 04 Átmenő forgalom 05 Összesen b Bevétel c 6.3. Egyéb kiegészítő szolgáltatások, tevékenységek bevétele a 01 Rakodás 02 Szállítmányozás Ipari tevékenység 04 Kereskedelmi tevékenység és szolgáltatás 05 Idegenforgalmi tevékenység 06 Egyéb 07 Összesen ( ) b Bevétel c 7

8 B) Adatszolgáltatók: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Sor- szám a b BEVÉTEL 01 BEVÉTEL en 02 Értékesítés nettó árbevétele állami feladat nettó árbevétele 04 vállalkozási tevékenységek árbevétele 05 RÁFORDÍTÁSOK en 06 anyagjellegű ráfordítások 07 személyi jellegű ráfordítások 08 értékcsökkenési leírás 09 egyéb ráfordítások 10 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 1. NEGYEDÉVES MŰKÖDÉSI ADATOK (Tárgynegyedév végi, év elejétől göngyölt adatok) RÁFORDÍTÁS EREDMÉNY Tényszám c 2. BERUHÁZÁSI ADATOK (Tárgynegyedév végi, év elejétől göngyölt adatok) Összesen saját forrásból alapítói tőkeemelésből 01 épületek és egyéb építmények 02 Beruházások belföldi és import gépek, berendezések teljesítményértéke egyéb belföldi és import járművek en ( ) Üzembehelyezett beruházások Megjegyzés: a táblázat kitöltésénél a KSH beruházás jelentésében foglaltak az irányadók! egyéb forrásból 8

9 3. MUNKAÜGYI ADATOK FIGYELEM! A 3. táblázat "a" oszlopában az év elejétől a tárgyidőszak végéig számított átlagos létszámadatoknak, a "b" oszlopban az év elejétől atárgyidőszak végéig számított ített adatoknak kell szerepelni! Átlagos állományi létszám (főben) Munkaviszonyból eredő kereset c d 01 Teljes munkaidőben alkalmazásban állók en (02+05) 02 Fizikai foglalkozásúak en: 04 Ebből (02-ből): közút-üzemeltető, fenntartó Ebből (-ból): foglalkoztatott munkanélküli 05 Szellemi foglalkozásúak en: Ebből (05-ből): foglalkoztatott munkanélküli Nem teljes munkaidőben alkalmazásban állók en: Ebből (07-ből): fizikai foglalkozásúak Állományba nem tartozó munkavállalók Foglalkoztatott en ( ) Ebből (10-ből): foglalkoztatott munkanélküli en (04+06) Elbocsátottak száma A kifizetett végkielégítés összege Az állomány változása a tárgyév elejétől ebből: csökkenés új jármű növekedés ebből: selejtezés (db) g 01 Személygépkocsi 02 Tehergépkocsi Vontató 04 Pótkocsi 05 Egyéb közúti jármű* * Az univerzális eszközhordozókkal felszerelt járművek. 4. JÁRMŰÁLLOMÁNY Állomány az időszak végén 9

JELENTÉS A KISKERESKEDELEM ÉS VENDÉGLÁTÁS ELADÁSI FORGALMÁRÓL ÁRUCSOPORTONKÉNT

JELENTÉS A KISKERESKEDELEM ÉS VENDÉGLÁTÁS ELADÁSI FORGALMÁRÓL ÁRUCSOPORTONKÉNT KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1646 JELENTÉS A KISKERESKEDELEM ÉS VENDÉGLÁTÁS

Részletesebben

Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére

Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére Tartalomjegyzék 1. A közúti közösségi közlekedés jogszabályi háttere... 3 1.1. A tevékenység végzés jogszabályi feltételei... 3 1.2. A közszolgáltatási szerződés... 3 2. A viteldíjak, a kedvezményrendszer

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁNAK MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ADATAI

AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁNAK MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 20 évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési

Részletesebben

Szolgáltatások, 2008 2012

Szolgáltatások, 2008 2012 Központi Statisztikai Hivatal Szolgáltatások, 28 212 213. július Tartalom Bevezető...3 Összefoglaló... 4 1. A szolgáltató ágazatok szerepe a nemzetgazdaságban...6 1.1. A bruttó hozzáadott érték alakulása...6

Részletesebben

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök. Az exportált vagy importált reprezentánsok tranzakciós egységára

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök. Az exportált vagy importált reprezentánsok tranzakciós egységára 1005 Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika 1006 Fogyasztói árösszeírás 1007 Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése 1009 Személysérüléses közúti közlekedési baleset 1017 Statisztikai jelentés

Részletesebben

ü ves beszæmolü 2013.

ü ves beszæmolü 2013. 1 1 0 4 3 8I8 3419 3 9 1 l 40 4 statisztikai szamjel 4 cøgjegyzøk szæma a vællalkozæs megnevezøse Kü rü s VolÆn Autü buszkü zlekedøsi Zrt. a vællalkozæs cüme,telefonszæma 5600 BØkØscsaba Szarvasi ü t 103.

Részletesebben

Útmutató. a helyi közösségi közlekedés 2011. évi támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásáról

Útmutató. a helyi közösségi közlekedés 2011. évi támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásáról Útmutató a helyi közösségi közlekedés 2011. évi támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt k meghatározásáról 1. A bevételekkel nem fedezett indokolt k meghatározásának általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló - Közszolgáltatási Szerződés módosítása

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló - Közszolgáltatási Szerződés módosítása .r Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló - Közszolgáltatási Szerződés módosítása amely létrejött egyrészről a Magyar Állam nevében eljáró közlekedési, hírközlési és energiaügyi

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

2013/S 022-034331 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Szolgáltatásmegrendelés

2013/S 022-034331 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Szolgáltatásmegrendelés 1. oldal, összesen: 21 The TED login feature has changed. In order to log in, you need to create a new ECAS account. For further information, check the website news. Szolgáltatásra irá... - 34331-2013

Részletesebben

- a Közgyűléshez. az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok 2008. évi üzleti tervének módosítására

- a Közgyűléshez. az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok 2008. évi üzleti tervének módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI IRODA 441 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524, (42) 524-54; Fax: (42) 524-541 E-mail: nyhvagyo@nyirhalo.hu

Részletesebben

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 20 évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS

BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 20 évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról illetve a hitelintézetek különadójáról vonalkód helye H IV A T A L (A) Nemzeti

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Alapítvány bemutatása "A Vasút a gyermekekért" Alapítvány 1993. december 13-án került bejegyzésre a Fővárosi Bíróságon. Alapítója a Magyar Államvasutak Rt. Az Alapítvány induló tőkéje

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi adatszolgáltatáshoz

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi adatszolgáltatáshoz FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi adatszolgáltatáshoz Oktatási Hivatal 2015. Tartalom 1. Általános bevezető 3 1.1. Jogszabályi háttér 3 1.2. Kiemelt információk

Részletesebben

- Adaptív innováció mely a nemzetközi szinten kidolgozott technológiák átvétele során jelentkezik.

- Adaptív innováció mely a nemzetközi szinten kidolgozott technológiák átvétele során jelentkezik. V. FOGALOMJEGYZÉK A Pályázati Felhívás és GOP Részletes Pályázati Útmutatóban, valamint a Projekt adatlapon található fogalmak definíciója - Adaptív innováció mely a nemzetközi szinten kidolgozott technológiák

Részletesebben

45/2007. (XII. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a helyi adókról és az adózás rendjéről

45/2007. (XII. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a helyi adókról és az adózás rendjéről SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 34/2011. (XII. 16.), a 26/2010. (XII. 17.), a 42/2009. (XII. 15.), a 6/2009. (II. 27.), a 38/2008. (XII. 9.) és a 10/2008.(IV. 9.) önkormányzati rendeletekkel

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 24. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. április 2., péntek. Tartalomjegyzék

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 24. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. április 2., péntek. Tartalomjegyzék HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. április 2., péntek 24. szám Tartalomjegyzék II. Statisztikai közlemények 3/2010. (IV. 2.) KSH közlemény a fõbb munkaügyi statisztikai fogalmakról és

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 17. szám 124. évfolyam 2009. május 15. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 17. szám 124. évfolyam 2009. május 15. TARTALOM. 17. szám 124. évfolyam 2009. május 15. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 35/2009. (V. 15. MÁV Ért. 17.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

a Beruházás a 21. századi iskolába program keretében hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére

a Beruházás a 21. századi iskolába program keretében hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére PÁLYÁZAT a Beruházás a 21. századi iskolába program keretében hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére Pályázati kiírás 2.sz. módosítása Budapest, 2004. május 1. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI

Részletesebben