A GAZDÁLKODÁST JELLEMZŐ FONTOSABB ADATOK I. negyedév. Cím: 2 Irányítószám: Város, község utca hsz. (hrsz.) Debrecen, Salétrom 3.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GAZDÁLKODÁST JELLEMZŐ FONTOSABB ADATOK 2013. I. negyedév. Cím: 2 Irányítószám: Város, község utca hsz. (hrsz.) Debrecen, Salétrom 3."

Átírás

1 NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése és 257/2010.(XI. 9.) Korm.rendelet alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1382 A GAZDÁLKODÁST JELLEMZŐ FONTOSABB ADATOK I. negyedév Adatszolgáltatók: - szállítás és raktározás gazdasági ágba kijelölt vállalkozások, egyéb kijelölt szervezetek 1 Adatszolgáltató neve: DKV Debreceni Közlekedési Zrt. Cím: 2 Irányítószám: Város, község utca hsz. (hrsz.) Debrecen, Salétrom Törzsszám Szakágazat Megye (Az adószám első nyolc számjegye) (főtevékenység) 3 Statisztikai számjel Küldendő: Delta Informatika Zrt. OSAP ADATGYŰJTÉS 1558 BUDAPEST, Pf.: 162 Beérkezési határidő: Tárgyidőszakot követő 30. nap! Az adatszolgáltatás az Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet alapján történik. Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik, a gyűjtött adatok a statisztikáról szóló évi XLVI. törvény ának (2) bekezdése alapján nem nyilvánosak. Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes adatszolgáltatás büntető, illetve szabálysértési eljárást vonhat maga után május hó 23. Az adatszolgáltató felelős A kitöltő neve: vezetőjének neve: KASKÖTŐ JÁNOS (nyomtatott ESZENYI ISTVÁNNÉ (nyomtatott betűvel)... betűvel)... Gazdasági Igazgató 4025 Debrecen, Salétrom u. 3 sz. beosztása:... elérési címe:... 52/ / telefonszáma:... telefonszáma:... címe: címe: aláírása:... aláírása:...

2 2. oldal I. NEGYEDÉVES MŰKÖDÉSI ADATOK (tárgyidőszak végi adatok) (adatok 1000 Ft - ban) M e g n e v e z é s Tényszám a b c BEVÉTEL 1 BEVÉTEL összesen ebből: értékesítés nettó árbevétele ezen belül: export értékesítés 4 Alaptevékenység nettó árbevétele ebből: személyszállítási tevékenység áruszállítási tevékenység TÁMOGATÁS 7 Fogyasztói árkiegészítés Egyéb költségvetési támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Egyéb támogatás * Egyéb (be nem sorolt egyéb támogatás) TÁMOGATÁS összesen ( ) ebből: az értékesítés nettó árbevételébe beszámító támogatás RÁFORDÍTÁS 14 RÁFORDÍTÁSOK összesen ( ) ebből: anyagjellegű ráfordítások személyi jellegű ráfordítások értékcsökkenési leírás egyéb ráfordítások EREDMÉNY 19 Üzemi ( üzleti ) tevékenység eredménye * különböző pályázatok útján biztosított összeg II. BERUHÁZÁSI ADATOK (tárgynegyedév végi, év elejétől göngyölt adatok) ebből: költség- Sor- Összesen saját egyéb M e g n e v e z é s vetési szám ( ezer Ft ) forrásból forrásból ** forrásból a b c d e f 01 épületek és egyéb építmények BERUHÁZÁSOK belföldi és import gépek, berendezések TELJESÍTMÉNY- belföldi és import járművek ÉRTÉKE egyéb 05 Összesen ( ) ÜZEMBEHELYEZETT BERUHÁZÁSOK Megjegyzés: a táblázat kitöltésénél a KSH gazdaságstatisztikai jelentésében foglaltak az irányadók! ** nemzetközi pályázatok útján biztosított pénzügyi forrásból ( pl. ISPA, SAPARD, EU ) FIGYELEM!! A TÁBLÁZATOKBAN SZEREPLŐ ÉRTÉKEK AZ ADOTT TÁRGYIDŐSZAK VÉGI, ÉV ELEJÉTŐL GÖNGYÖLT ADATOK

3 3. oldal III. MUNKAÜGYI ADATOK (tárgynegyedév végi, év elejétől göngyölt adatok) M e g n e v e z é s Átlagos állományi létszám ( fő ) Munkaviszonyból eredő összes kereset (ezer Ft) Összes túlórák száma (óra) a b c d e 01 FIZIKAI foglalkozásúak összesen 575, TELJES ebből: járművezető 399, MUNKA- ezen belül: mozdonyvezető 04 IDŐBEN autóbuszvezető 341, ALKALMAZÁS- villamosvezető 30, BAN ÁLLÓ trolibuszvezető 27, SZELLEMI foglalkozásúak összesen 101, Nem teljes munkaidőben alkalmazásban állók 09 ebből: fizikai foglalkozásúak 10 További munkaviszonyban állók 11 Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók A szervezet tevékenységében részt vevők ( ) 676, Elbocsátottak száma 14 A kifizetett végkielégítés összege Figyelem! A táblázat "c" oszlopában az év elejétől a tárgyidőszak végéig számított átlagos létszámadatok, a " d " és az " e " oszlopban az év elejétől az időszak végéig számított összesített adatok szerepeljenek! Mindhárom oszlopban (c, d és e oszlopokban) egész számokat kérünk megadni!

4 4. oldal Megnevezés IV. JÁRMŰÁLLOMÁNY * Állomány az időszak végén (darab) Az állomány változása január 1-től Összes ebből: Összes ebből: növekedés új jármű csökkenés selejtezés a b c d e f g 01 Mozdony 02 ebből: villamos 03 dízel 04 Vasúti teherkocsi 05 Vasúti személykocsi 06 Motorkocsi (motorvonattal együtt) 07 Autóbusz 2 08 Tehergépkocsi 7 09 Vontató 10 Pótkocsi 11 Egyéb közúti jármű 7 12 Vill. motor-, iker- és pótkocsi Trolibusz Metró motorkocsi 15 Földalatti kocsi 16 Helyiérdekű motor- és személykocsi 17 Személyhajó 18 Toló- és vontatóhajó 19 Önjáró áruszállító hajó 20 Önjáró uszály 21 Uszály 22 Tengeri hajó 23 Repülőgép 24 Helikopter 25 Komp * Az adatszolgáltató tulajdonában lévő és lízingelt járműveket tartalmazza. Felhívjuk a figyelmet, hogy a járműállomány változását január 1-től göngyölve kell a tábla d - g oszlopaiban feltüntetni!

5 5. oldal V. TELJESÍTMÉNYI ÉS MŰSZAKI - ÜZEMI ADATOK (TÁRGYIDŐSZAK VÉGI, ÉV ELEJÉTŐL GÖNGYÖLT ADATOK) V.1. Információk a közlekedés teljesítményi adatairól Szállított áruk Szállított utasok Sor- Megnevezés tömege átkm száma utaskm szám (ezer tonna) (ezer) (ezer fő) (ezer) a b c d e f 01 Vasúti szállítás 02 vonattal 03 ebből: belföldi forgalomban 04 behozatali forgalomban 05 kiviteli forgalomban 06 egyéb járművel 07 Közúti szállítás 08 villamossal 3 208, ,8 09 trolibusszal 2 194, ,8 10 autóbusszal , ,8 11 ebből: helyi menetrendszerű 12 helyközi menetrendsz. 13 metróval és földalattival 14 helyiérdekű vasúttal 15 teherszállító járművel 16 Vízi szállítás 17 hajóval 18 ebből: belföldi forgalomban 19 komppal* 20 Légi szállítás 21 repülőgéppel 22 ebből: menetrendszerinti * A Balatoni Hajózási ZRt. a komppal szállított járművek darabszámát adja meg, gépjárműcsoport bontásban. V.2. Vasúti szállítás üzemi teljesítménye ebből: Megnevezés Egység Összesen személy- teher- vonati a b c d e f 01 Vontatási elegytonnakm ebből: villamos vontatású Üzemi árutonnakilométer ebből: villamos vontatással Vonatkilométer ebből: villamos vontatással Rakománnyal futott teherkocsi db 08 ebből: külföldön megrakott db 09 Kocsitengelykilométer ebből: rakottan Közlekedett vonatok száma db 12 ebből: késett vonat db 13 Késési idő perc 14 Ülőhelykilométer 1000 FIGYELEM!! A TÁBLÁZATOKBAN SZEREPLŐ ÉRTÉKEK AZ ADOTT TÁRGYIDŐSZAK VÉGI, ÉV ELEJÉTŐL GÖNGYÖLT ADATOK

6 6. oldal 01 Villamos 122,0 118, ,3 02 Trolibusz 106,1 105, ,8 03 Autóbusz* 2 249, , ,7 04 ebből: helyi menetrendszerű 05 helyközi menetrendszerű 06 Metró és földalatti 07 Helyiérdekű vasút 08 Közúti teherszállító jármű* * Belföldi és nemzetközi viszonylatban bonyolított összes forgalom Összes kocsikm ebből: hasznoskm Pótkocsis km Raksúlytonnakm V. 4. Vízi szállítás üzemi teljesítménye * Időszak elejétől a tárgyidőszak végéig. V. 5. Légi szállítás üzemi teljesítménye V. 3. Szárazföldi személyszállítás, árufuvarozás üzemi teljesítménye n.év (1000) Sor- Összes Megnevezés ebből: fizető Fizető férőh.km Vonatkm szám kocsikm a b c d e f Megnevezés Egység Teljesítmény a b c d 01 Folyami és tavi uszály és önjáró flotta kapacitása* hajótérkm 02 hajózás súlyozott menetideje rakománnyal* tonnage-nap 03 egy tonnahordképességre eső bruttó Tengerhajózás teljesítmény 24 óra üzemeltetés alatt tonna mérföld 04 hordképesség kihasználása* % Megnevezés Egység Teljesítmény a b c d 01 Repült kilométer km 02 Repült idő óra 03 Járatok száma összesen db 04 ebből: menetrendszerű db 05 Kimaradt járatok száma db 06 Késett járatok száma db FIGYELEM!! A TÁBLÁZATOKBAN SZEREPLŐ ÉRTÉKEK AZ ADOTT TÁRGYIDŐSZAK VÉGI, ÉV ELEJÉTŐL GÖNGYÖLT ADATOK

7 7. oldal VI. Ezt az adatlapot a kijelölt, helyi és/vagy helyközi menetrendszerinti személyszállítást végző társaságoknak kell kitölteni (MÁV ZRt., MÁV START ZRt., GYSEV ZRt., VOLÁN társaságok, önkormányzati és egyéb tulajdonú személyszállító gazdálkodó szervezete) társaság VI.1. A személyszállítási tevékenység árbevétele, támogatása és ráfordítása (ezer Ft) Menetrend szerinti Különjárat Sor- Megnevezés helyi helyközi maximált szabad szerződéses járat Összesen szám j á r a t á r a s a b c d e f g h Á R B E V É T E L* 01 Belföldi forgalom összesen ebből: bérletes összesen ezen belül: dolgozó havi és félhavi összvonalas, egyvonalas 05 tanuló ** nyugdíjas ** tanuló / nyugdíjas *** 08 menetjegyes összesen ezen belül: teljesáru kedvezményes %-os 11 67, 5 %-os %-os 13 komp- révközlekedési **** 14 egyéb bevétel Nemzetközi forgalom összesen 16 ÖSSZESEN (1+15) T Á M O G A T Á S 17 Fogyasztói árkiegészítés***** ebből: tanuló ** nyugdíjas ** tanuló / nyugdíjas *** 21 komp- révközlekedési 22 díjtalan utazásra Önkormányzati hozzájárulás 24 Egyéb céltámogatás****** 25 Egyéb támogatás (be nem sorolt egyéb támogatás) 26 ÖSSZESEN ( ) R Á F O R D Í T Á S 28 Anyagjellegű ráfordítások ebből: gázolaj költség anyagköltség gázolaj nélkül igénybevett és egyéb szolgáltatások ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások Személyi jellegű ráfordítások ebből: bérköltség egyéb személyi jellegű ráfordítás járulékok Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÖSSZESEN ( )

8 8. oldal * Az utas által fizetett díj és a fogyasztói árkiegészítés összege ( ÁFA nélkül ). ** Az 5., 6. és 18., 19. sorokat abban az esetben kell kitölteni, ha a közlekedési társaság az értékesítést megbontva kezeli. Az 5.e. mezőben az iskolai különjáratok árkiegészítéssel növelt bevételeit, a 18.e.mezőben az árkiegészítés összegét kell szerepeltetni. *** A 7. és 20. sort abban az esetben kell kitölteni, amennyiben a társaság az értékesítést nem megbontva kezeli. **** a 281/2003. (XII. 29.) Korm. rendelettel módosított 287/1997 (XII. 29.) Korm. rendelet 23. szerinti komp- és révközlekedési kedvezményes jegy ***** A 17.g mező megegyezik a I. táblázat 7. c. mezőjével. ****** Itt kell feltüntetni a járműbeszerzések központi költségvetésből, a Területfejlesztési Alapból és az egyéb forrásból történt céltámogatásait. FIGYELEM!! A TÁBLÁZATOKBAN SZEREPLŐ ÉRTÉKEK AZ ADOTT TÁRGYIDŐSZAK VÉGI, ÉV ELEJÉTŐL GÖNGYÖLT ADATOK

9 9. oldal VI. 2. Áruszállítási tevékenység bevétele (MÁV ZRt., GYSEV ZRt.) (ezer Ft) Megnevezés Bevétel a b c 01 Belföldi forgalom 02 Behozatali forgalom 03 Kiviteli forgalom 04 Átmenő forgalom 05 Összesen VI. 3. Egyéb kiegészítő szolgáltatások, tevékenységek bevétele (ezer Ft) Megnevezés Bevétel a b c 01 Rakodás 02 Szállítmányozás 03 Ipari tevékenység 04 Kereskedelmi tevékenység és szolgáltatás 05 Idegenforgalmi tevékenység 06 Egyéb 07 Összesen ( ) FIGYELEM!! A TÁBLÁZATOKBAN SZEREPLŐ ÉRTÉKEK AZ ADOTT TÁRGYIDŐSZAK VÉGI, ÉV ELEJÉTŐL GÖNGYÖLT ADATOK

Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére

Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére Tartalomjegyzék 1. A közúti közösségi közlekedés jogszabályi háttere... 3 1.1. A tevékenység végzés jogszabályi feltételei... 3 1.2. A közszolgáltatási szerződés... 3 2. A viteldíjak, a kedvezményrendszer

Részletesebben

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI STATISZTIKAI JELENTÉS 2015

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI STATISZTIKAI JELENTÉS 2015 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az adatszolgáltatás a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján kötelező, figyelemmel a 883/2004/EK és 987/2009/EK rendeletekre. Nyilvántartási szám: 1514. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI STATISZTIKAI JELENTÉS 2013

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI STATISZTIKAI JELENTÉS 2013 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az adatszolgáltatás a 340/2012. (XII. 5.) Korm. rendelet alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1514 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI STATISZTIKAI JELENTÉS 2013 Adatszolgáltató: társadalombiztosítási

Részletesebben

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 20 évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési

Részletesebben

Szolgáltatások, 2008 2012

Szolgáltatások, 2008 2012 Központi Statisztikai Hivatal Szolgáltatások, 28 212 213. július Tartalom Bevezető...3 Összefoglaló... 4 1. A szolgáltató ágazatok szerepe a nemzetgazdaságban...6 1.1. A bruttó hozzáadott érték alakulása...6

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁNAK MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ADATAI

AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁNAK MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

- a Közgyűléshez. az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok 2008. évi üzleti tervének módosítására

- a Közgyűléshez. az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok 2008. évi üzleti tervének módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI IRODA 441 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524, (42) 524-54; Fax: (42) 524-541 E-mail: nyhvagyo@nyirhalo.hu

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

2013/S 022-034331 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Szolgáltatásmegrendelés

2013/S 022-034331 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Szolgáltatásmegrendelés 1. oldal, összesen: 21 The TED login feature has changed. In order to log in, you need to create a new ECAS account. For further information, check the website news. Szolgáltatásra irá... - 34331-2013

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz.

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz. I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE 1.1.

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Székhelynek

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához  Székhelynek 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Az éves bevallást az adóévet követő év május 31-ig kell benyújtani és az

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 6.127.01.01 az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás jogcímre

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 6.127.01.01 az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás jogcímre KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 6.127.01.01 az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás jogcímre Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 3 D0260-01 Támogatási kérelem

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 17. szám 124. évfolyam 2009. május 15. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 17. szám 124. évfolyam 2009. május 15. TARTALOM. 17. szám 124. évfolyam 2009. május 15. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 35/2009. (V. 15. MÁV Ért. 17.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök. Az exportált vagy importált reprezentánsok tranzakciós egységára

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök. Az exportált vagy importált reprezentánsok tranzakciós egységára 1005 Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika 1006 Fogyasztói árösszeírás 1007 Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése 1009 Személysérüléses közúti közlekedési baleset 1017 Statisztikai jelentés

Részletesebben

ü ves beszæmolü 2013.

ü ves beszæmolü 2013. 1 1 0 4 3 8I8 3419 3 9 1 l 40 4 statisztikai szamjel 4 cøgjegyzøk szæma a vællalkozæs megnevezøse Kü rü s VolÆn Autü buszkü zlekedøsi Zrt. a vællalkozæs cüme,telefonszæma 5600 BØkØscsaba Szarvasi ü t 103.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI A87_09 SZÁMÚ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI A87_09 SZÁMÚ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI A87_09 SZÁMÚ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ Az iparűzési adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló - Közszolgáltatási Szerződés módosítása

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló - Közszolgáltatási Szerződés módosítása .r Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló - Közszolgáltatási Szerződés módosítása amely létrejött egyrészről a Magyar Állam nevében eljáró közlekedési, hírközlési és energiaügyi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás keretében benyújtott támogatási kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi adatszolgáltatáshoz

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi adatszolgáltatáshoz FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi adatszolgáltatáshoz Oktatási Hivatal 2015. Tartalom 1. Általános bevezető 3 1.1. Jogszabályi háttér 3 1.2. Kiemelt információk

Részletesebben

Útmutató. a helyi közösségi közlekedés 2011. évi támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásáról

Útmutató. a helyi közösségi közlekedés 2011. évi támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásáról Útmutató a helyi közösségi közlekedés 2011. évi támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt k meghatározásáról 1. A bevételekkel nem fedezett indokolt k meghatározásának általános

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Alapítvány bemutatása "A Vasút a gyermekekért" Alapítvány 1993. december 13-án került bejegyzésre a Fővárosi Bíróságon. Alapítója a Magyar Államvasutak Rt. Az Alapítvány induló tőkéje

Részletesebben