ÉS JEGYZETEK A TANÍTÁSI ÓRÁKHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉS JEGYZETEK A TANÍTÁSI ÓRÁKHOZ"

Átírás

1 Kedves Osztályfőnökök! Kedves Kollégák! Dr. Kelemen Erzsébet etika-emberismeret HB-megyei szaktanácsadó az alább közölt segítséget ajánlja a középszintű érettségihez. KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK ÉS JEGYZETEK A TANÍTÁSI ÓRÁKHOZ (Részlet Kelemen Erzsébet Emberismeret és etika című könyvéből) Az állatvilág védelme Az állattartás és az állatok hasznosításának etikai dilemmái Az állatok jogaival kapcsolatos viták eredménye nagyban az állatok és az ember kapcsolatának (különbségeinek és hasonlóságainak) tisztázásán múlik írja Harsányi Pál Ottó erkölcsteológus. Ki és mi, kiért és miért van? 1 Az ember és állat alapvető különbségére utal a fizikai-élettani érzékelés és a szellemiség különbözősége. Erre a különbségre nagyon kell ügyelnünk, mert különben könnyen adódhatnak veszedelmes félreértések. Például akkor, ha valaki egy lapon említi a patkányok és delfinek intelligenciáját az emberi intelligenciával. Ilyen esetben az emberi észt, tanulást, emlékezetet nem minőségileg különböztetik meg az állatok képességeitől, és elmossák az érzékelés-érzékiség és a szellem különbségét. 2 Lényeges különbségek Az ember történelmi lény. Meg tudja különböztetni a múltat a jövőtől, identitástudattal és jövőképpel rendelkezik. Tevékenysége teleologikus (céltudatos, céltételező). Szellemi megismerése fogalmi jellegű és a teljességre, a mindenségre irányul. Az állatvilág viszont a rendkívül összetett szenzomotorikus rendszere ellenére sem képes a fogalmi gondolkodásra, megismerésre, cselekvéseiket pedig nem az akarat, hanem az ösztön irányítja. Az ember: test és lélek egysége. Szélsőséges megközelítések A biocentrikus szemléletmód az állatokat jogok birtokosának, a mérsékelt emberközpontú álláspont kötelességek címzettjeinek tekinti. 1 HARSÁNYI Pál Ottó: A globális felelősség kérdései. In. Emberismeret és etika, szerk. BERAN Ferenc, Szent István Társulat, Budapest, Uo., 225.

2 A szélsőséges megközelítések kritikája 3 Nem lehet az ember és például a baktériumok eltérő érdekeire hivatkozni, hiszen ha a szervezetünkben élő mikroorganizmusokat vizsgáljuk, akkor beláthatjuk, hogy igencsak széles skálát mutatnak a hasznosság vagy betegségeket okozó jelleg tekintetében. (Például a normál bélflóra baktériumai serkentik és szabályozzák az immunrendszert, és védik a szervezetet a tápcsatornába jutó káros baktériumokkal szemben.) Az állítás, mely szerint az állatoknak nem lehetnek jogaik, akkor bizonyul helytállónak, ha a»jog«kifejezést szorosan értelmezzük. Ugyanez az állítás már nem tartható fenn olyan könnyen, ha a»jog«szót tágabb, általánosabb értelemben használjuk. Ebben a második esetben»az állatok nem rendelkeznek jogokkal«azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem élveznének semmiféle jogvédelmet az őket korlátlanul kihasználó és fájdalmat okozó magatartással szemben. A szélsőséges állatvédő-ökocentrikus és a szintén szélsőséges tudományos-haszonelvű megközelítések között meg kell találnunk a középutat. Az állatokkal szembeni magatartás etikájának a megalkotásához túl kell lépni azon, hogy az emberlét legyen az egyetlen viszonyítási pont, amihez képest értékeljük és mérjük az egyes fajokat. Tisztelettel kell lennünk minden élőlény iránt. S ebben a tiszteletben a másik létező valóságának önmagáért történő elismerése van jelen. A bioszféra emberen kívüli élőlényeinek az értékeit és a velük szembeni emberi kötelességeinket be kell látnunk, el kell ismernünk! II. János Pál szerint az állatok is birtokolják az élet leheletét. Az embernek tehát szolidaritást kell vállalni a többi teremtménnyel. Ebből a teremtményi szolidaritásból származik az erkölcsi kötelességünk is a teremtett világgal szemben. Az emberen kívüli élőlények az ember számára jelentett hasznukon túl önmagukban is önértéket képviselnek. Az embernek ezért úgy kell közeledni a világhoz, mint megőrzendő adományhoz, s nem úgy, mint kifosztandó erőforráshoz. Törvényes tehát az állatok táplálkozásra és ruházkodásra való felhasználása. Megszelídíthetők, hogy segítsék az embert munkájában és szórakozásában is. Az állatokon végzett orvosi és tudományos kísérletek is erkölcsileg elfogadhatók, ha értelmes keretek között maradnak, és hozzájárulnak emberi életetek gyógyításához vagy megmentéséhez. Viszont az emberi méltóság ellen vétünk, ha fölöslegesen szenvedni 3 Harsányi Pál Ottó gondolatmenete alapján: i.m (A kiemelések tőlem, K. E.)

3 hagyjuk az állatokat és elpazaroljuk életüket. Ugyanígy méltatlan, ha olyan összegeket fordítunk rájuk, amelyekkel elsősorban az emberek nyomorát kellene enyhíteni. Szerethetjük az állatokat; de nem fordulhatunk feléjük azzal a szeretettel, amely csak a személyeknek jár. 4 Nem mindegy tehát, hogy az ember gyógyászati célból végez állatkísérleteket, vagy luxus kozmetikai cikkeket tesztel fölöslegesen állatokon. 5 Az állatok és a többi élőlény, sőt az egész világ, isteni ajándékként, adományként ránk vannak bízva. Sajnos ezt sokan úgy értelmezik, hogy ki vannak nekünk szolgáltatva, kényünk-kedvük szerint bánhatunk velük. (Lásd a lakótelepi házakban tartott kutyák sorsát, az agyondédelgetett húsvéti nyuszikat, kiscsibéket!) 6 A világot átölelő szeretetről, törődő odafigyelésről szól Albert Schweitzer, akinek az eszméi olyan nagy hatással voltak a világra, hogy az emberi élet tiszteletéről szóló elvei az orvosi, a hippokratészi eskü új, módosított szövegébe is bekerültek az 1950-es években. Albert Schweitzer ezt az életvédő felelősséget az állat- és növényvilágra is kiterjesztette. Ő mondta, hogy minden élet szent, még az is, ami emberi szempontból alacsonyabb rendűnek tűnik. Schweitzer szerint ne tépjünk le egy virágot, ha a következő mozdulatunkkal elhajítjuk azt. S elképesztő, hogy egy csúf állat látványa sokszor milyen agresszivitást vált ki az emberből. (Lásd például a varangyos békát, ami ráadásul hasznos állat is.) Tartsd nyitva a szemed mondja Albert Schweitzer, hogy ne mulaszd el az alkalmat, ahol szabadító lehetsz! Ne menjünk el érzéketlenül a vízbe esett rovar mellett, hanem gondoljuk el, mit jelent a vízi halállal küzdeni. Ezért fogjunk egy fadarabkát vagy egy horgot, és segítsük ki a szárazra a bajba jutottat. S ha a kis állatka a szárnyait tisztogatja majd, akkor abban a felemelő érzésben lesz részünk, hogy életet mentettünk. A kemény járdára tévedt giliszta elpusztul, ha nem segítünk rajta, hiszen nem tudja magát a talajba fúrni. Ezért fogjuk meg, és tegyük a puha, selymes fűre, hogy életben maradhasson. Eljön az idő, amikor csodálkozni fognak, hogy az emberiség oly soká jutott el annak a belátására, hogy az életnek való ártás nem egyeztethető össze az etikával. 4 A Katolikus Egyház Katekizmusa. Idézi HARSÁNYI Pál Ottó, uo HARSÁNYI: uo. 6 N. HORVÁTH Margit: Legyetek jók, ha tudtok!, Magyarázatokkal bővített etikai szöveggyűjtemény, Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen,

4 Az etika a végtelenségig kiszélesített felelősség minden élő iránt. Albert Schweitzer Kelemen Erzsébet: Albert Schweitzer-emléktábla (képvers)

5 20. TÉTEL I. FELADAT Tételkifejtés esetelemzéssel VI. témakör: Korunk erkölcsi kihívásai 20. Az állatvilág védelme (Az állattartás és az állatok hasznosításának etikai dilemmái) Albert Schweitzer német orvos, filozófus, teológus és orgonaművész az afrikai Gabonban őserdei kórházat létesített, s gyógyította a betegeket. Az erkölcs alapjául az élet tiszteletét jelölte meg. Eszméi olyan nagy hatással voltak a világra, hogy az emberi élet tiszteletének elve az orvosi, a hippokratészi eskü új, módosított szövegébe is bekerült az 1950-es években. Elemezze a misszionárius orvos lent közölt megnyilatkozásait a megadott szempontok alapján! Elemzési szempontok: - Az emberen kívüli élőlények az ember számára jelentett hasznukon túl önmagukban is önértéket képviselnek. Az embernek tehát úgy kell közeledni a világhoz, mint megőrzendő adományhoz, s nem úgy, mint kifosztandó erőforráshoz. Igazolja ezt az idézett szöveg segítségével! - Mi indíthatta el Albert Schweitzerben a lent közölt gondolatokat! - Sokan nem veszik figyelembe, mi jó az állatnak. Mondjon erre példákat a mindennapi életből! Válaszában az alábbi szempontra térjen ki: - Ember és állat alapvető különbségei - Albert Schweitzer további példái, eszméi az élet védelméről Az élet tisztelete mondja Albert Schweitzer először azt jelenti, hogy az állatok megölése ne legyen színjáték vagy sport. S meggondolatlanságból ne semmisítsünk meg [állati] életet ott, ahol a szükség erre nem kényszerít bennünket.

6 Ha egy jómódú gazdát hűségesen szolgált a lova, de kora miatt az igavonásra már alkalmatlanná vált, a gazdának nincs joga arra, hogy a lovat olyan emberek kezébe eladja, akik kínozzák majd, hogy az utolsó párát is kihajtsák belőle hanem irgalomból tartsa meg, vagy adja el levágásra. Ha a vasúti szállításnál a szomjazó állatok ordítása süket fülekre talál, ha a vágóhídjainkon oly sok durvasággal dolgoznak, ha konyháinkon az állatok gyakorlatlan kezektől valóságos kínhalált szenvednek, ha állatoknak emberektől lehetetlen dolgokat kell eltűrniük vagy gyermekek durva játékának vannak kiszolgáltatva, ebben mindnyájan vétkesek vagyunk. Eljön az idő, amikor az emberek csodálkozni fognak azon, hogy az emberiség oly soká jutott el annak a belátására, hogy az életnek való ártás nem egyeztethető össze az etikával. Az etika a végtelenségig kiszélesített felelősség minden élő iránt. (Albert Schweitzer) II. FELADAT Projektvédés Röviden mutassa be, ismertesse a projektmunkáját!

IX./1. fejezet: Bevezetés

IX./1. fejezet: Bevezetés IX./1. fejezet: Bevezetés Mikortól számít a magzat embernek, s egyáltalán embernek tekinthető-e a magzat? Ki és mi alapján dönthet abban, hogy két beteg közül melyik kapja meg az életmentő kezelést, ha

Részletesebben

A szakma, az intézmény és az együttműködés etikai szabályai

A szakma, az intézmény és az együttműködés etikai szabályai Polacsek Lajos A szakma, az intézmény és az együttműködés etikai szabályai A követelménymodul megnevezése: Gondozási-ápolási alapfeladatok A követelménymodul száma: 1851-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

* A tanulmány elkészítésében nyújtott segítségéért köszönettel tartozom Kelemen Jánosnak. 1

* A tanulmány elkészítésében nyújtott segítségéért köszönettel tartozom Kelemen Jánosnak. 1 Világosság 2008/1. Elmélettörténet Boda Mihály A személy fogalma * A mindennapokban számos alkalommal beszélünk személyiségjegyekről, érett személyiségről vagy személyi igazolványról. Mik is azonban a

Részletesebben

Napjaink etikai kihívásai. Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul

Napjaink etikai kihívásai. Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul Napjaink etikai kihívásai Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul Budapest, 2015 KÍSÉRLETI TANKÖNYV A KÖZÉPFOKÚ REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY OKTATÁSÁHOZ Készült a Református Pedagógiai Intézet

Részletesebben

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel PPEK 527 Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel Andreas Laun (szerk.) Homoszexualitás katolikus szemmel mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

Környezeti etika 1. Kovács József A KÖRNYEZETETIKA JELENTŐSÉGE A JELENKORI KÖRNYEZETI KRÍZIS A MEADOWS-FÉLE VILÁGMODELLEK. Etika

Környezeti etika 1. Kovács József A KÖRNYEZETETIKA JELENTŐSÉGE A JELENKORI KÖRNYEZETI KRÍZIS A MEADOWS-FÉLE VILÁGMODELLEK. Etika VILÁGOSSÁG 2008/9 10. Etika Kovács József Környezeti etika 1 A KÖRNYEZETETIKA JELENTŐSÉGE A JELENKORI KÖRNYEZETI KRÍZIS Napjainkban közhely, hogy a környezeti krízis egyike az emberiség legkomolyabb problémáinak,

Részletesebben

Az életvégi döntések etikája

Az életvégi döntések etikája Az életvégi döntések etikája Az élet értéke és a halál etikája: Az életvégi döntések voltaképpen értékekkel kapcsolatos állásfoglalásokat, illetve érték-konfliktusok megoldási kísérleteit jelentik. Az

Részletesebben

Luther és Kálvin felfogása a világi felsőbbségről és a neki való engedelmességről

Luther és Kálvin felfogása a világi felsőbbségről és a neki való engedelmességről Luther és Kálvin felfogása a világi felsőbbségről és a neki való engedelmességről LUTHER Az emberiség történetének e páratlan szellemóriása, aki hozzá a német irodalmi nyelvnek is megteremtője, kétségkívül

Részletesebben

LEHETÜNK MI IS TEREMTÉSVÉDŐK?

LEHETÜNK MI IS TEREMTÉSVÉDŐK? 1 LEHETÜNK MI IS TEREMTÉSVÉDŐK? Mielőtt megkísérelnénk választ keresni, érdemes körüljárni a teremtésvédelem fogalmát. Mit takarhat ez a kifejezés? Vannak, akik értetlenül, sőt berzenkedve mondják: Ugyan

Részletesebben

Dr. Bábel Balázs HIT, ERKÖLCS, TÖRTÉNELEM. A kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita négy előadása

Dr. Bábel Balázs HIT, ERKÖLCS, TÖRTÉNELEM. A kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita négy előadása Dr. Bábel Balázs HIT, ERKÖLCS, TÖRTÉNELEM A kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita négy előadása Megjelent a főpap 60. születésnapjára, 2010. október 18. A borítót Vinczellér Imre Honfoglalás c. festményének

Részletesebben

Lelkigondozói távlatok: a halálon innen és túl a keresztény reménység

Lelkigondozói távlatok: a halálon innen és túl a keresztény reménység TRÓBERT ANETT MÁRIA Lelkigondozói távlatok: a halálon innen és túl a keresztény reménység TANULMÁNY Összefoglalás Mindannyiunk tapasztalata, hogy életünk fordulópontjain, a megpróbáltatások, krízisek idején

Részletesebben

Tartalom. A kiadó elõszava... 7. Elõszó (Andreas Laun segédpüspök)... 9

Tartalom. A kiadó elõszava... 7. Elõszó (Andreas Laun segédpüspök)... 9 Tartalom A kiadó elõszava... 7 Elõszó (Andreas Laun segédpüspök)... 9 A homoszexuális személyek lelkipásztori gondozása... 21 A Hittani Kongregáció levele a Katolikus Egyház püspökeihez 21 Homoszexualitás

Részletesebben

FILOZÓFIAI ANTROPOLÓGIA

FILOZÓFIAI ANTROPOLÓGIA APOR VILMOS KATOLIKUS FÕISKOLA FILOZÓFIAI ANTROPOLÓGIA BOROS ISTVÁN A képzés bevezetése a HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 A katekéta lelkipásztori munkatárs képzés alapképzési rendszerének kidolgozása

Részletesebben

Dr. Gyöngyösi Zoltán. Az állatok joga és jogalanyisága

Dr. Gyöngyösi Zoltán. Az állatok joga és jogalanyisága Dr. Gyöngyösi Zoltán Az állatok joga és jogalanyisága Bevezető Szinte az egész világon a jogtudomány és a jogszabályok szerint s ez így van már évezredek óta - az állat dolog, azaz tulajdonjog tárgya,

Részletesebben

Mi a teendõje annak, aki még nem függõ, de

Mi a teendõje annak, aki még nem függõ, de A társadalom érzékenyítésére van szükség Kály-Kullai Károly a szeretet szegényeirõl és a keményszívû ítélkezõkrõl Függõségrõl, mértékkel függésrõl, lehetõségekrõl és felelõsségrõl, stigmákról, kiutak lehetõségeirõl

Részletesebben

Környezeti nevelés az Emberismeret, etika órákon (felelősséggel Földünkért, sokféle magunkért)

Környezeti nevelés az Emberismeret, etika órákon (felelősséggel Földünkért, sokféle magunkért) Kövesi Györgyi Környezeti nevelés az Emberismeret, etika órákon (felelősséggel Földünkért, sokféle magunkért) Népem számára a föld minden része szent. Minden ragyogó fenyőtű, minden homokos part, a sötét

Részletesebben

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma ŐSZENTSÉGE II. JÁNOS PÁL PÁPÁNAK A TÁRSADALMI TANÍTÁS TANÍTÓMESTERÉNEK, AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS A BÉKE EVANGÉLIUMA TANÚSÁGTEVŐJÉNEK

Részletesebben

IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA AZ ÜZLETI VEZETŐ HIVATÁSA G O N D O L A T O K

IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA AZ ÜZLETI VEZETŐ HIVATÁSA G O N D O L A T O K IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA AZ ÜZLETI VEZETŐ HIVATÁSA G O N D O L A T O K A Vocation of Business Leader magyar fordítása, első kiadás Kiadó: Iustitia et Pax Pápai Tanácsa Piazza San Callisto, 16

Részletesebben

Descartes jobb és bal szeme, avagy a karteziánus kettőslátás egysége

Descartes jobb és bal szeme, avagy a karteziánus kettőslátás egysége Bernáth lászló Descartes jobb és bal szeme, avagy a karteziánus kettőslátás egysége Schmal Dániel Descartes-monográfiájáról Schmal Dániel: A kezdet nélküli kezdet Descartes és a kartezianizmus problémái.

Részletesebben

Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola. Az abortusz erkölcsteológiai megítélése

Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola. Az abortusz erkölcsteológiai megítélése Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Hittanári Szak László Levente Az abortusz erkölcsteológiai megítélése Diplomadolgozat Témavezető: Takács Gábor Pécs, 2004 Tartalomjegyzék Előszó 5.o. 1. Az abortuszról

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete Takáts Péter Menedzserkalauz A vállalkozások organikus szemlélete Tartalom 1. A gazdasági vállalkozások struktúrájáról 11 2. Az organikus gondolkodás gyakorlati kérdései 27 3. Vállalkozások fejlődése

Részletesebben

The Holy See RERUM NOVARUM. SZOCIALISTA JAVASLAT ELVETÉSEEllenkezik a magántulajdon természetadta jogávalszétzilálja a társadalmat

The Holy See RERUM NOVARUM. SZOCIALISTA JAVASLAT ELVETÉSEEllenkezik a magántulajdon természetadta jogávalszétzilálja a társadalmat The Holy See RERUM NOVARUM XIII. Leó pápa enciklikája a munkáskérdésről (az első pápai szociális körlevél) Róma, 1891 Tartalom - I. Bevezetés A munkásság tarthatatlan helyzete - II. A szocialisták megoldási

Részletesebben

Ember és üdvösség kapcsolata buddhista és keresztény tanítások tükrében

Ember és üdvösség kapcsolata buddhista és keresztény tanítások tükrében Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar Levelező Tagozat Ember és üdvösség kapcsolata buddhista és keresztény tanítások tükrében Szakdolgozat Készítette: Kerékjártó Mihály Konzulens: Dr. Kránitz

Részletesebben

A KERESZTÉNYSÉG ÖKOLÓGIAI KÜLDETÉSE. JÁVOR BENEDEK egyetemi adjunktus

A KERESZTÉNYSÉG ÖKOLÓGIAI KÜLDETÉSE. JÁVOR BENEDEK egyetemi adjunktus Iustum Aequum Salutare II. 2006/1 2. 45 52. A KERESZTÉNYSÉG ÖKOLÓGIAI KÜLDETÉSE egyetemi adjunktus Három évvel ezelõtt, a Riói konferencia tizedik évfordulóján zajlott Johannesburgban a világ valamennyi

Részletesebben

Szeretne Ön is ÖQ intelligens lenni? A környezetért Mindenki felel!

Szeretne Ön is ÖQ intelligens lenni? A környezetért Mindenki felel! A környezeti etika Veszélyesebbé váltunk a természetre, mint amilyen ő valaha is volt ránk nézve. Hans Jonas Ki is felel a környezetért? Élj, táplálkozz, közlekedj, pihenj, szeress öko-intelligensen! Ezzel

Részletesebben

A tisztaság értéke Keresztények Honlap E-mail: keresztenyek@keresztenyek.hu www.keresztenyek.hu. A tisztaság értéke

A tisztaság értéke Keresztények Honlap E-mail: keresztenyek@keresztenyek.hu www.keresztenyek.hu. A tisztaság értéke A tisztaság értéke Ezzel az írással abban szeretnénk segíteni, hogy mindenki tudatában legyen a felelősségének, amivel a szexualitáshoz helyes viszonyulnia. Azokat a fiatalokat is szeretnénk bátorítani,

Részletesebben

Kommunikáció igazságosságban és szeretetben

Kommunikáció igazságosságban és szeretetben PPEK 701 Nemes György: Kommunikáció igazságosságban és szeretetben Nemes György Kommunikáció igazságosságban és szeretetben mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

EVANGÉLIUMI KERESZTÉNYSÉG POLITIKAI FELELŐSSÉG

EVANGÉLIUMI KERESZTÉNYSÉG POLITIKAI FELELŐSSÉG EVANGÉLIUMI KERESZTÉNYSÉG POLITIKAI FELELŐSSÉG Kevés kérdés okozott nagyobb vitát az egyháztörténelemben, mint az egyház és a politikai hatalom viszonyának ügye. A kereszténység olyan világban született,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM AZ ÉLETÉRT 1. BÁNDI GYULA egyetemi tanár

KÖRNYEZETVÉDELEM AZ ÉLETÉRT 1. BÁNDI GYULA egyetemi tanár Iustum Aequum Salutare II. 2006/3 4. 33 42. KÖRNYEZETVÉDELEM AZ ÉLETÉRT 1 egyetemi tanár Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy elõadóként aktív részese lehetek e jeles eseménynek. A megtiszteltetés

Részletesebben

The Holy See UT UNUM SINT. II. János Pál pápa enciklikája az ökumenikus törekvésekről 1995. május 25. Úrnapján. Bevezetés 1 4

The Holy See UT UNUM SINT. II. János Pál pápa enciklikája az ökumenikus törekvésekről 1995. május 25. Úrnapján. Bevezetés 1 4 The Holy See UT UNUM SINT II. János Pál pápa enciklikája az ökumenikus törekvésekről 1995. május 25. Úrnapján Bevezetés 1 4 I. A KATOLIKUS EGYHÁZ ÖKUMENIKUS ELKÖTELEZETTSÉGE 1. Isten terve és a közösség

Részletesebben