Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 75/1. (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013.3.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 75/1. (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK"

Átírás

1 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 75/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 241/2013/EU RENDELETE (2013. március 14.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található klórantraniliprol, fludioxonil és prohexadion megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, tekintettel a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takar mányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésének a) pontjára, mivel: (1) A prohexadion tekintetében a megengedett szermaradékhatárértékeket (a továbbiakban: MRL-ek) a 396/2005/EK rendelet II. melléklete és III. mellékletének B. része álla pította meg. A klórantraniliprolra és a fludioxonilra vonatkozó megengedett szermaradék-határértékeket a 396/2005/EK rendelet III. mellékletének A. része hatá rozta meg. (2) A klórantraniliprol hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer répánál, pasztináknál, petrezselyemgyökérnél és zellergumónál való alkalmazásának engedélyezésére irányuló eljárás keretében a 396/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének megfelelően kérelmet nyúj tottak be az érvényben lévő MRL-ek módosítása céljából. (3) A fludioxonil esetében a zellerre, zellerlevélre és retekre vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. (4) A 396/2005/EK rendelet 6. cikke (2) és (4) bekezdésének megfelelően kérelmet nyújtottak be a prohexadionnak a földimogyorón való alkalmazására vonatkozóan. A kérel mező állítása szerint az prohexadionnak az Egyesült Álla mokban a földimogyoróra vonatkozóan engedélyezett alkalmazása a 396/2005/EK rendeletben megállapított MRL-eknél magasabb szermaradék-értékeket eredményez, ezért magasabb MRL-eket kell megállapítani annak érde kében, hogy e termény behozatalát ne gátolják keres kedelmi akadályok. ( 1 ) HL L 70., , 1. o. (5) A 396/2005/EK rendelet 8. cikkének megfelelően az érintett tagállamok kiértékelték a kérelmeket, és az érté kelő jelentéseket megküldték a Bizottságnak. (6) Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiak ban: Hatóság) megvizsgálta a kérelmeket és az értékelő jelentéseket, különös tekintettel a fogyasztókat és adott esetben az állatokat érintő kockázatokra, és indokolással ellátott véleményt adott ki a javasolt MRL-ekről ( 2 ). Ezeket a véleményeket továbbította a Bizottságnak és a tagállamoknak, valamint hozzáférhetővé tette a nyilvá nosság számára. (7) A Hatóság indokolással ellátott véleményében megálla pította, hogy a fludioxonil retken való alkalmazása tekin tetében elvégzett szermaradék-vizsgálatokat melyek eredményeit benyújtották nem a helyes mezőgazdasági gyakorlatnak megfelelően végezték el. (8) A többi kérelmet illetően a Hatóság arra a következte tésre jutott, hogy az adatokra vonatkozó valamennyi követelmény teljesült, és a kérelmezők által kért MRLmódosítások 27 specifikus európai fogyasztói csoport fogyasztói expozíciójának vizsgálata alapján a fogyasztók biztonsága szempontjából elfogadhatók. A Hatóság figye lembe vette az anyagok toxikológiai tulajdonságaira vonatkozó legfrissebb információkat. Sem az említett ( 2 ) Az EFSA tudományos jelentései elérhetők az interneten: efsa.europa.eu: Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for chlorant raniliprole in carrots, parsnips, parsley root and celeriac (Indokolással ellátott vélemény a répában, pasztinákban, petrezselyemgyökérben és zellergumóban előforduló klórantraniliprol tekintetében érvényben lévő MRL-ek módosításáról). EFSA Journal 2012; 10(11):2988 [24 oldal]. doi: /j.efsa Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fludioxonil in celery, celery leaves and radishes (Indokolással ellátott vélemény a zellerben, zellerlevélben és retekben előforduló fludioxonil tekinte tében érvényben lévő MRL-ek módosításáról). EFSA Journal 2012; 10(12):3014 [26 oldal]. doi: /j.efsa Reasoned opinion on the setting of a new MRL for prohexadione in peanuts (Indokolással ellátott vélemény a földimogyoróban előforduló prohexadionra vonatkozóan új MRL meghatározásáról). EFSA Journal 2012; 10(11):2957 [26 oldal]. doi: / j.efsa

2 L 75/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja hatóanyagokat esetlegesen tartalmazó élelmiszerek fogyasztásából következő, egész életen át tartó expozíció, sem az adott termények és termékek túlzott fogyasztása miatti rövid távú expozíció esetén nem merült fel a megengedhető napi bevitel (ADI) vagy az akut referenci adózis (ARfD) túllépésének kockázata. (9) A Hatóság indokolással ellátott véleményei alapján, és a tárgy szempontjából lényeges tényezőket figyelembe véve, az MRL-ekkel kapcsolatos megfelelő módosítások megfelelnek a 396/2005/EK rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében megfogalmazott követelményeknek. (10) A 396/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell. (11) A répában előforduló klórantraniliprolra vonatkozóan, a termékek zavartalan forgalomba hozatala, feldolgozása és fogyasztása érdekében e rendelet átmeneti intézkedéseket ír elő azokra a termékekre, amelyeket az MRL-ek módo sítását megelőzően a jogszabályi előírások betartása mellett állítottak elő, és amelyekkel kapcsolatban igazolt, hogy a fogyasztók magas szintű védelme továbbra is biztosított. (12) A répában előforduló klórantraniliprolra vonatkozóan a 460/2011/EK bizottsági rendelet ( 1 ) olyan, ideiglenes MRL-lel egészítette ki a 396/2005/EK rendeletet, amely december 31-ig érvényes. Annak érdekében, hogy a tagállamoknak és a gazdasági szereplőknek ne kelljen néhány hónapon belül kétszer is módosított MRL-ekhez alkalmazkodniuk, a répában előforduló klórantranili prolra vonatkozó MRL-t ésszerű január 1-jei hatállyal bevezetni. (13) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével, és sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem ellenezte őket, ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 1. cikk A 396/2005/EK rendelet II. és III. melléklete e rendelet mellék letének megfelelően módosul. 2. cikk A január 1-je előtt a jogszabályi előírások betartása mellett előállított termékekre a kódszámú, répában előforduló klórantraniliprol tekintetében a 396/2005/EK rendelet továbbra is az e rendeletben szereplő módosítások nélkül alkalmazandó. 3. cikk Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba. A kódszámú, répában előforduló klórantraniliprolra vonatkozó MRL tekintetében azonban január 1-jétől alkalmazandó. Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Kelt Brüsszelben, március 14-én. a Bizottság részéről az elnök José Manuel BARROSO ( 1 ) HL L 124., , 23. o.

3 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 75/3 MELLÉKLET A 396/2005/EK rendelet II. és III. melléklete a következőképpen módosul: 1. A II. mellékletben a prohexadionra vonatkozó oszlop helyébe a következő szöveg lép: Növényvédőszer-maradékok és megengedett szermaradék-határértékek (mg/kg) Kódszám Olyan csoportok és egyedi termékek, amelyekre MRL-ek alkalmazandók ( a ) Prohexadion (prohexadion és sói, prohexadionban kifejezve) (1) (2) (3) FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS; HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK 0,05 (*) i. Citrusfélék Grapefruit (Shaddock, pomeló, édes grépfrút, tangeló (kivéve a mineola), ugli és egyéb hibridek) Narancs (Bergamottnarancs, keserű narancs, törpe narancs és más hibridek) Citrom (Cédrátcitrom, citrom) Zöld citrom Mandarin (Klementin, tangerin, mineola és más hibridek) Egyéb ii. Fán termő héjas gyümölcsűek (héjjal vagy héj nélkül) Mandula Brazil dió Kesudió Gesztenye Kókuszdió Mogyoró (Filbert) Ausztráliai mogyoró Pekándió Píniamag Pisztácia Dió Egyéb iii. Almatermésűek Alma (Vadalma) Körte (Japán körte) Birsalma Naspolya (**) Japán naspolya (**)

4 L 75/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (1) (2) (3) Egyéb iv. Csonthéjasok Kajszibarack Cseresznyefélék (Cseresznye, meggy) Őszibarack (Nektarin és hasonló hibridek) Szilva (Damaszkuszi szilva, ringlószilva, mirabellszilva, kökény) Egyéb v. Bogyósgyümölcsűek a) Csemege- és borszőlő Csemegeszőlő Borszőlő b) Szamóca c) Vesszőn termő bogyósok Feketeszeder Hamvas szeder (Kaliforniai málna (Rubus loganobaccus), szedermálna (R. ursinus idaeus), törpe málna (Rubus chamaemorus)) Málna (Japán borbogyó/vörösbolyhú málna, sarkvidéki szeder (Rubus arcticus), nektár málnaszeder (Rubus arcticus x idaeus)) Egyéb d) Egyéb bogyósgyümölcsűek Fürtös áfonya (Fekete áfonya) Nagytermésű tőzegáfonya (Vörös áfonya) Ribizli (piros, fekete és fehér) Köszméte (egres) (A Ribes nemzetségbe tartozó gyümölcsökkel alkotott hibridekkel együtt) Gyepürózsa/vadrózsa/csipkebogyó (**) Faeper (faszamóca) (**) Azarol (mediterrán naspolya/galagonya) (Japánegres/kopaszkivi (Actinidia arguta)) (**) Fekete bodza (Feketeberkenye, madárberkenye, homoktövis, galagonya, fanyarka, és más fán termő bogyós gyümölcsök) (**) Egyéb vi. Egyéb gyümölcsök a) Ehető héjúak Datolya Füge Étkezési olajbogyó Kamkvat (Marumi kamkvat, nagami kamkvat, limakvat/koktélcitrom (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) Karambola (Bilimbi) (**) Datolyaszilva (**) Jambul (Jáva-szilva) (Jávai alma (vízialma), malájalma, rózsaalma/mirtuszalma, brazil cseresznye/jatobá (Eugenia brasiliensis) pitanga/indián cseresznye (Eugenia uniflora)) (**)

5 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 75/5 (1) (2) (3) Egyéb b) Kisebb nem ehető héjúak Kivi Licsi (Pulaszán, rambután (hamislicsi), mangosztán) Passiógyümölcs Töviskörte (fügekaktusz) (**) Csillagalma (**) Amerikai datolyaszilva (kaki) (Fekete zapota, fehér zapota, zöld zapota, kanisztel (sárga zapota) és nagy zapota) (**) Egyéb c) Nagyobb nem ehető héjúak Avokádó Banán (Törpe banán, főzőbanán, almabanán) Mangó Papaja Gránátalma Csirimojó (Gyömbéralma, cukoralma, ilama és más közepes méretű annónafélék) (**) Guajáva (Vörös pitahaya, sárkánygyümölcs (Hylocereus undatus)) (**) Ananász: Kenyérgyümölcs (Dzsekfrút (Artocarpus heterophyllus)) (**) Durián (**) Szúrszop (savanyú alma) (guanabana) (**) Egyéb FRISS ÉS FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK 0,05 (*) i. Gyökér- és gumós zöldségek a) Burgonya b) Trópusi gyökér- és gumós zöldségek Kasszava (manióka, tápióka) (Taró (Colocasia esculenta), tánia (Xanthosoma sagittifolium)) Édesburgonya Jamszgyökér (Jícama, mexikói karalábé) Nyílgyökér (**) Egyéb c) Egyéb gyökér- és gumós zöldségek, a cukorrépa kivételével Cékla Sárgarépa Gumós zeller Torma (angyalgyökér, lestyángyökér, tárnicsgyökér) Csicsóka

6 L 75/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (1) (2) (3) Pasztinák Petrezselyemgyökér Retek (Fekete retek, japán retek, hónapos retek, és hasonló fajták, tigrismogyoró/tigrismandula/mandulapal ka/mandulafű (Cyperus esculentus)) Saláta bakszakáll (Feketegyökér, spanyol pozdor) Karórépa Tarlórépa Egyéb ii. Hagymafélék Fokhagyma Vöröshagyma (Gyöngyhagyma) Salottahagyma, mogyoróhagyma Újhagyma (Téli sarjadékhagyma és hasonló fajták) Egyéb iii. Termésükért termesztett zöldségek a) Burgonyafélék Paradicsom (Cseresznyeparadicsom, paradicsomfa/ tamarijja, fizálisz, kínai ördögcérna, lícium, goji-bogyó (Lycium barbarum and L. chinense)) Paprika (Csilipaprika) Padlizsán (tojásgyümölcs, törökparadicsom) (Pepino/tojásdinnye) Okra, gombó, bámia Egyéb b) Kabakosok - ehető héjúak Uborka Apró uborka Cukkini (Főzeléktök, tojástök (patisszon/csillagtök)) Egyéb c) Kabakosok - nem ehető héjúak Sárgadinnye (Tüskés uborka (Cucumis metuliferus)) Sütőtök (Óriástök/pézsmatök) Görögdinnye Egyéb d) Csemegekukorica e) Egyéb termésükért termesztett zöldségek iv. Káposztafélék a) Virágjukért termesztett káposztafélék Brokkoli (Bimbós brokkoli, kínai brokkoli, nem-fejes brokkoli (rapini)) Karfiol Egyéb

7 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 75/7 (1) (2) (3) b) fejképző káposztafélék Kelbimbó Fejeskáposzta (Csúcsos fejeskáposzta, vörös káposzta, kelkáposzta, fehér káposzta) Egyéb c) Leveles káposzta Kínai kel (Indiai mustár, bordáskel, kínai lapos kel (tai goo choi), kínai virágzó káposzta (choi sum) pekingi kel (pe-tsai)) Kel (Fodorkel, leveles kel, portugál kel, portugál káposzta, marhakáposzta) Egyéb d) Karalábé v. Levélzöldségek és friss fűszernövények a) Saláta és egyéb salátaféle a Brassicacea családdal Galambbegysaláta (Olasz galambbegysaláta) Saláta (Fejes saláta, lollo rosso (tépősaláta), jégcsapsaláta/jégsaláta, kötöző saláta/római saláta) Endívia (széleslevelű batáviai endívia) (Mezei katáng, vörös cikória, radicchio, fodros levelű endívia, belga cikória) Zsázsa Közönséges borbálafű (**) Borsmustár, Rucola (Vad kányazsázsa) Vörösmustár (**) Brassica rapa és B. oleracea levelei is bimbói (Vízitorma, borsó és retek levele, és más káposztafajták bébilevele (a 8. valódi levél állapotig betakarított termények)) Egyéb b) Spenótfélék (levél) Paraj (Új-zélandi paraj, disznóparéj (Amaranthus powellii)) Kövér porcsin (Téli porcsin, kerti porcsin, közönséges porcsin, sóska, sziksófű, sziki ballagófű (Salsola soda)) (**) Levél mángold (Cékla levele) Egyéb c) Szőlőlevél (**) d) Vízitorma e) Saláta cikória f) Fűszernövények Turbolya Metélőhagyma Zellerlevél (Édesköménylevél, korianderlevél, kaporlevél, rétiköménylevél, lestyán, angyalfű, spanyol turbolya és más ernyős virágzatú) Petrezselyem Zsálya (hegyi pereszlény/téli borsfű, kerti csombor/borsika) (**)

8 L 75/8 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (1) (2) (3) Rozmaring (**) Kakukkfű (Majoranna, oregánó) (**) Bazsalikom (Citromfűlevél, menta, borsmenta) (**) Babérlevél (nemes babér) (**) Tárkony (Izsóp) (**) Egyéb (Ehető virágok) vi. Hüvelyes zöldségek (friss) Bab (hüvelyben) (Zöldbab (franciabab, futóbab), tűzbab, bokorbab, tehénbab/yardlong-bab) Bab (hüvely nélkül) (Lóbab (nagyszemű), flageolet bab, kardbab, limabab, tehénborsó) Borsó (hüvelyben) (Cukorborsó (mangetout, hóborsó)) Borsó (hüvely nélkül) (Kerti borsó zöldborsó, csicseri borsó) Lencse Egyéb vii. Szárukért termesztett zöldségek (friss) Spárga Kardonna Zeller Édeskömény Articsóka Póréhagyma Rebarbara Bambuszrügy (**) Pálmafacsúcsrügy (**) Egyéb, viii. Gomba Termesztett (Közönséges gomba, kagylógomba, sitake) Vadon termő (Rókagomba, szarvasgomba, kucsmagomba, ízletes vargánya) Egyéb, ix. Tengeri moszat (**) HÜVELYESEK, SZÁRÍTVA 0,05 (*) Bab (Lóbab (nagyszemű), száraz fehér bab, flageolet bab, kardbab, limabab, disznóbab, tehénborsó) Lencse Borsó (Csicseri borsó, takarmányborsó, szegletes lednek) Csillagfürt, Egyéb OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖLCSÖK i. Olajos magvak

9 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 75/9 (1) (2) (3) Lenmag 0,1 (*) Földimogyoró 0, Mákszem 0,1 (*) Szezámmag 0,1 (*) Napraforgó mag 0,1 (*) Repcemag (Réparepce, tarlórépa) 0,1 (*) Szójabab 0,1 (*) Mustármag 0,1 (*) Gyapotmag 0,1 (*) Tökmag (Tökfélék (cucurbitacea) magvai) 0,1 (*) Sáfrányos szeklice (**) Borágó (**) Magvas gomborka (**) Kendermag 0,1 (*) Ricinusbab (**) Egyéb 0,1 (*) ii. Olajtartalmú gyümölcsök Olajbogyó olajkinyerésre 0,05 (*) Pálmadió (olajpálmamag) (**) Pálmatermés (**) Kapok (**) Egyéb 0,1 (*) GABONAFÉLÉK Árpa 0, Hajdina (Amaránt, quinoa) 0,05 (*) Kukorica 0,05 (*) Köles (Olasz muhar, teff) 0,05 (*) Zab 0,05 (*) Rizs 0,05 (*) Rozs 0, Cirok 0,05 (*) Búza (Tönkölybúza, tritikálé) 0, Egyéb 0,05 (*) KÁVÉ, TEA, GYÓGYNÖVÉNYTEA ÉS FŰSZEREK 0,1 (*) i. Tea (szárított levelek és szárak, erjesztve vagy másképpen, Camellia sinensis) ii. Kávébab (**) iii. Gyógynövénytea (szárított) (**)

10 L 75/10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (1) (2) (3) a) Virág (**) Kamillavirág (**) Hibiszkuszvrág (**) Rózsaszirom (**) Jázminvirág (Fekete bodza (Sambucus nigra)) (**) Hársfavirág (**) Egyéb (**) b) Levél (**) Szamócalevél (**) Rooiboslevél (Gingko levél) (**) Matétea (**) Egyéb (**) c) Gyökér (**) Macskagyökér (**) Ginszenggyökér (**) Egyéb (**) d) Egyéb gyógynövényteák (**) iv. Kakaó (erjesztett bab) (**) v. Szentjánoskenyér (**) KOMLÓ (szárított), beleértve a komló-pelletet és a sűrítetlen port 0,1 (*) FŰSZEREK (**) i. Mag (**) Ánizs (**) Fekete kömény (**) Zellermag (Lestyánmag) (**) Koriandermag (**) Római kömény (**) Kapormag (**) Édesköménymag (**) Görögszéna (**) Szerecsendió (**) Egyéb (**) ii. Bogyósgyümölcsűek (**) Szegfűbors (**) Ánizsbors (japánbors) (**) Kömény (**) Kardamom (**)

11 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 75/11 (1) (2) (3) Borókabogyó (**) Bors (fekete és fehér) (Hosszúbors, rózsabors) (**) Vaníliahüvely (**) Tamarinduszgyümölcs (**) Egyéb (**) iii. Kéreg (**) Fahéj (Kasszia-fahéj) (**) Egyéb (**) iv. Gyökér vagy rizóma (**) Édesgyökér (**) Gyömbér (**) Kurkuma (indiai sáfrány) (**) Torma (**) Egyéb (**) v. Bimbó (**) Szegfűszeg (**) Kapribogyó (**) Egyéb (**) vi. Virág bibe (**) Sáfrány (**) Egyéb (**) vii. Magköpeny (**) Szerecsendió-virág (**) Egyéb (**) CUKORTERMŐ NÖVÉNYEK (**) Cukorrépa (gyökér) (**) Cukornád (**) Cikória gyökér (**) Egyéb (**) ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK SZÁRAZFÖLDI ÁLLATOK i. Hús, húskészítmények, belsőség, vér, állati zsiradék frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartó sítva, szárítva vagy füstölve, valamint lisztként vagy ételként feldolgozva egyéb feldolgozott termék (a felsoroltakra alapuló kolbász és élelmiszer-készítmény) 0,05 (*) a) Sertés Hús Zsír sovány hús nélkül Máj Vese

12 L 75/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (1) (2) (3) Ehető belsőség Egyéb b) Szarvasmarha Hús Zsír Máj Vese Ehető belsőség Egyéb c) Birka Hús Zsír Máj Vese Ehető belsőség Egyéb d) Kecske Hús Zsír Máj Vese Ehető belsőség Egyéb e) Ló, szamár, lóöszvér vagy szamáröszvér (**) Hús (**) Zsír (**) Máj (**) Vese (**) Ehető belsőség (**) Egyéb (**) f) Szárnyasok csirke, lúd, kacsa, pulyka és gyöntyúk, strucc, galamb Hús Zsír Máj Vese Ehető belsőség Egyéb

13 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 75/13 (1) (2) (3) g) Egyéb haszonállat (Nyúl, kenguru) (**) Hús (**) Zsír (**) Máj (**) Vese (**) Ehető belsőség (**) Egyéb (**) ii. Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy édesítő anyag hozzáadása nélkül, vaj és egyéb tejből származó zsiradék, sajt, túró 0,01 (*) Marha Birka Kecske Ló Egyéb iii. Madártojás friss, tartósított, főzött Héjas tojás és tojássárgája friss, szárított, gőzön vagy forró vízben főtt, formába öntött, fagyasztott vagy más módon tartósított hozzáadott cukrot vagy édesítőszert tartalmaz/nem tartalmaz 0,05 (*) Csirke Kacsa (**) Lúd (**) Fürj (**) Egyéb (**) iv. Méz (Méhpempő, virágpor) (**) v. Kétéltűek és hüllők (Békacomb, krokodil) (**) vi. Csigák (**) vii. Egyéb szárazföldi állatból készült termék (**) ( a ) A növényi és állati eredetű olyan termékek teljes listája tekintetében, amelyre MRL alkalmazandó, az I. mellékletre kell hivatkozni. (*) Az analitikai kimutathatóság alsó határát mutatja. (**) Növényvédőszer-kód kombináció, amelyre a III. melléklet B. részében meghatározott MRL alkalmazandó.

14 L 75/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja A III. melléklet A. részében a klórantraniliprolra és a fludioxonilra vonatkozó oszlopok helyébe a következő szöveg lép: Növényvédőszer-maradékok és megengedett szermaradék-határértékek (mg/kg) Kódszám Olyan csoportok és egyedi termékek, amelyekre MRL-ek alkalmazandók ( a ) Klorantraniliprol (DPX E-2Y45) (F) Fludioxonil (1) (2) (3) (4) FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS; HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK i. Citrusfélék 0, Grapefruit (Shaddock, pomeló, édes grépfrút, tangeló (kivéve a mineola), ugli és egyéb hibridek) Narancs (Bergamottnarancs, keserű narancs, törpe narancs és más hibridek) Citrom (Cédrátcitrom, citrom) Zöld citrom Mandarin (Klementin, tangerin, mineola és más hibridek) Egyéb ii. Fán termő héjas gyümölcsűek (héjjal vagy héj nélkül) 0,05 0,05 (*) Mandula Brazil dió Kesudió Gesztenye Kókuszdió Mogyoró (Filbert) Ausztráliai mogyoró Pekándió Píniamag Pisztácia Dió Egyéb iii. Almatermésűek 0, Alma (Vadalma) Körte (Japán körte) Birsalma Naspolya Japán naspolya Egyéb iv. Csonthéjasok Kajszibarack 5

15 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 75/15 (1) (2) (3) (4) Cseresznyefélék (Cseresznye, meggy) Őszibarack (Nektarin és hasonló hibridek) Szilva (Damaszkuszi szilva, ringlószilva, mirabellszilva, kökény) 0, Egyéb 0,05 (*) v. Bogyósgyümölcsűek a) Csemege- és borszőlő Csemegeszőlő Borszőlő b) Szamóca c) Vesszőn termő bogyósok Feketeszeder Hamvas szeder (Kaliforniai málna (Rubus loganobaccus), szedermálna (R. ursinus idaeus), törpe málna (Rubus chamaemorus)) Málna (Japán borbogyó/vörösbolyhú málna, sarkvidéki szeder (Rubus arcticus), nektár málna szeder (Rubus arcticus x idaeus)) 0,05 (*) Egyéb 0,05 (*) d) Egyéb bogyósgyümölcsűek Fürtös áfonya (Fekete áfonya) 1, Nagytermésű tőzegáfonya (Vörös áfonya) Ribizli (piros, fekete és fehér) Köszméte (egres) (A Ribes nemzetségbe tartozó gyümölcsökkel alkotott hibridekkel együtt) Gyepürózsa/vadrózsa/csipkebogyó Faeper (faszamóca) Azarol (mediterrán naspolya/galagonya) (Japánegres/kopaszkivi (Actinidia arguta)) 0,01 (*) Fekete bodza (Feketeberkenye, madárberkenye, homoktövis, galagonya, fanyarka, és más fán termő bogyósgyümölcsök) Egyéb vi. Egyéb gyümölcsök 0,01 (*) a) Ehető héjúak 0,05 (*) Datolya Füge Étkezési olajbogyó Kamkvat (Marumi kamkvat, nagami kamkvat, limakvat/koktélcitrom (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) Karambola (Bilimbi) Datolyaszilva Jambul (Jáva-szilva) (Jávai alma (vízialma), malájalma, rózsaalma/mirtuszalma, brazil cseresz nye/jatobá (Eugenia brasiliensis) pitanga/indián cseresznye (Eugenia uniflora)) Egyéb

16 L 75/16 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (1) (2) (3) (4) b) Kisebb nem ehető héjúak Kivi Licsi (Pulaszán, rambután (hamislicsi), mangosztán) 0,05 (*) Passiógyümölcs 0,05 (*) Töviskörte (fügekaktusz) 0,05 (*) Csillagalma 0,05 (*) Amerikai datolyaszilva (kaki) (Fekete zapota, fehér zapota, zöld zapota, kanisztel (sárga zapota) és nagy zapota) 0,05 (*) Egyéb 0,05 (*) c) Nagyobb nem ehető héjúak Avokádó 0,05 (*) Banán (Törpe banán, főzőbanán, almabanán) 0,05 (*) Mangó 0,05 (*) Papaja 0,05 (*) Gránátalma Csirimojó (Gyömbéralma, cukoralma, ilama és más közepes méretű annónafélék) 0,05 (*) Guajáva (Vörös pitahaya, sárkánygyümölcs (Hylocereus undatus)) 0,05 (*) Ananász: 0,05 (*) Kenyérgyümölcs (Dzsekfrút (Artocarpus heterophyllus)) 0,05 (*) Durián 0,05 (*) Szúrszop (savanyú alma) (guanabana) 0,05 (*) Egyéb 0,05 (*) FRISS ÉS FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK i. Gyökér- és gumós zöldségek a) Burgonya 0, b) Trópusi gyökér- és gumós zöldségek 0, Kasszava (manióka, tápióka) (Taró (Colocasia esculenta), tánia (Xanthosoma sagittifolium)) 0,05 (*) Édesburgonya Jamszgyökér (Jícama, mexikói karalábé) Nyílgyökér 0,05 (*) Egyéb 0,05 (*) c) Egyéb gyökér- és gumós zöldségek, a cukorrépa kivételével Cékla 0, Sárgarépa 0, Gumós zeller 0,04 0, Torma (angyalgyökér, lestyángyökér, tárnicsgyökér) 0, Csicsóka 0,02 0,05 (*)

17 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 75/17 (1) (2) (3) (4) Pasztinák 0, Petrezselyemgyökér 0, Retek (Fekete retek, japán retek, hónapos retek, és hasonló fajták, tigrismogyoró/tigrisman dula/mandulapalka/mandulafű (Cyperus esculentus)) 0,5 0,05 (*) Saláta bakszakáll (Feketegyökér, spanyol pozdor) 0, Karórépa 0,02 0,05 (*) Tarlórépa 0,02 0,05 (*) Egyéb 0,02 0,05 (*) ii. Hagymafélék 0,01 (*) Fokhagyma 0,05 (*) Vöröshagyma (Gyöngyhagyma) 0, Salottahagyma, mogyoróhagyma 0,05 (*) Újhagyma (Téli sarjadékhagyma és hasonló fajták) 0, Egyéb 0,05 (*) iii. Termésükért termesztett zöldségek a) Burgonyafélék Paradicsom (Cseresznyeparadicsom, paradicsomfa/ tamarijja, fizálisz, kínai ördögcérna, lícium, goji-bogyó (Lycium barbarum and L. chinense)) 0, Paprika (Csilipaprika) Padlizsán (tojásgyümölcs, törökparadicsom) (Pepino/tojásdinnye) 0, Okra, gombó, bámia 0,6 0, Egyéb 0,6 0, b) Kabakosok - ehető héjúak 0, Uborka Apró uborka 0, Cukkini (Főzeléktök, tojástök (patisszon/csillagtök)) Egyéb 0, c) Kabakosok - nem ehető héjúak 0,3 0,05 (*) Sárgadinnye (Tüskés uborka (Cucumis metuliferus)) Sütőtök (Óriástök/pézsmatök) Görögdinnye Egyéb d) Csemegekukorica 0,2 0,05 (*) e) Egyéb termésükért termesztett zöldségek 0,2 0,05 (*) iv. Káposztafélék 0,05 (*) a) Virágjukért termesztett káposztafélék Brokkoli (Bimbós brokkoli, kínai brokkoli, nem-fejes brokkoli (rapini)) Karfiol 0,3

18 L 75/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (1) (2) (3) (4) Egyéb 0, b) fejképző káposztafélék Kelbimbó 0,01 (*) Fejeskáposzta (Csúcsos fejeskáposzta, vörös káposzta, kelkáposzta, fehér káposzta) Egyéb 0,01 (*) c) Leveles káposzta Kínai kel (Indiai mustár, bordáskel, kínai lapos kel (tai goo choi), kínai virágzó káposzta (choi sum) pekingi kel (pe-tsai)) Kel (Fodorkel, leveles kel, portugál kel, portugál káposzta, marhakáposzta) Egyéb d) Karalábé 0,01 (*) v. Levélzöldségek és friss fűszernövények a) Saláta és egyéb salátaféle a Brassicacea családdal Galambbegysaláta (Olasz galambbegysaláta) Saláta (Fejes saláta, lollo rosso (tépősaláta), jégcsapsaláta/jégsaláta, kötöző saláta/római saláta) Endívia (széleslevelű batáviai endívia) (Mezei katáng, vörös cikória, radicchio, fodros levelű endívia, belga cikória) Zsázsa Közönséges borbálafű Borsmustár, Rucola (Vad kányazsázsa) Vörösmustár Brassica rapa és B. oleracea levelei is bimbói (Vízitorma, borsó és retek levele, és más káposztafajták bébilevele (a 8. valódi levél állapotig betakarított termények)) Egyéb b) Spenótfélék (levél) Paraj (Új-zélandi paraj, disznóparéj (Amaranthus powellii)) Kövér porcsin (Téli porcsin, kerti porcsin, közönséges porcsin, sóska, sziksófű, sziki balla gófű (Salsola soda)) Levél mángold (Cékla levele) Egyéb c) Szőlőlevél 0,05 (*) d) Vízitorma 0,05 (*) e) Saláta cikória 0,05 (*) f) Fűszernövények Turbolya Metélőhagyma Zellerlevél (Édesköménylevél, korianderlevél, kaporlevél, rétiköménylevél, lestyán, angyalfű, spanyol turbolya és más ernyős virágzatú) Petrezselyem Zsálya (hegyi pereszlény/téli borsfű, kerti csombor/borsika)

19 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 75/19 (1) (2) (3) (4) Rozmaring Kakukkfű (Majoranna, oregánó) Bazsalikom (Citromfűlevél, menta, borsmenta) Babérlevél (nemes babér) Tárkony (Izsóp) Egyéb (Ehető virágok) vi. Hüvelyes zöldségek (friss) Bab (hüvelyben) (Zöldbab (franciabab, futóbab), tűzbab, bokorbab, tehénbab/yardlong-bab) 0, Bab (hüvely nélkül) (Lóbab (nagyszemű), flageolet bab, kardbab, limabab, tehénborsó) 0,01 (*) 0, Borsó (hüvelyben) (Cukorborsó (mangetout, hóborsó)) 0,01 (*) 0, Borsó (hüvely nélkül) (Kerti borsó zöldborsó, csicseri borsó) 0,01 (*) 0,05 (*) Lencse 0,01 (*) 0,05 (*) Egyéb 0,01 (*) 0,05 (*) vii. Szárukért termesztett zöldségek (friss) Spárga 0,01 (*) 0,05 (*) Kardonna 0,01 (*) 0,05 (*) Zeller 10 1, Édeskömény 0,01 (*) 0, Articsóka 0,3 0,05 (*) Póréhagyma 0,01 (*) 0,05 (*) Rebarbara 0,01 (*) 0,05 (*) Bambuszrügy 0,01 (*) 0,05 (*) Pálmafacsúcsrügy 0,01 (*) 0,05 (*) Egyéb, 0,01 (*) 0,05 (*) viii. Gomba 0,01 (*) 0,05 (*) Termesztett (Közönséges gomba, kagylógomba, sitake) Vadon termő (Rókagomba, szarvasgomba, kucsmagomba, ízletes vargánya) Egyéb, ix. Tengeri moszat 0,01 (*) 0,05 (*) HÜVELYESEK, SZÁRÍTVA 0,01 (*) 0,05 (*) Bab (Lóbab (nagyszemű), száraz fehér bab, flageolet bab, kardbab, limabab, disznóbab, tehénborsó) Lencse Borsó (Csicseri borsó, takarmányborsó, szegletes lednek) Csillagfürt, Egyéb OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖLCSÖK 0,05 (*) i. Olajos magvak

20 L 75/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (1) (2) (3) (4) Lenmag 0,01 (*) Földimogyoró 0,01 (*) Mákszem 0,01 (*) Szezámmag 0,01 (*) Napraforgó mag 0,01 (*) Repcemag (Réparepce, tarlórépa) 0,01 (*) Szójabab 0,01 (*) Mustármag 0,01 (*) Gyapotmag 0, Tökmag (Tökfélék (cucurbitacea) magvai) 0,01 (*) Sáfrányos szeklice 0,01 (*) Borágó 0,01 (*) Magvas gomborka 0,01 (*) Kendermag 0,01 (*) Ricinusbab 0,01 (*) Egyéb 0,01 (*) ii. Olajtartalmú gyümölcsök 0,01 (*) Olajbogyó olajkinyerésre Pálmadió (olajpálmamag) Pálmatermés Kapok Egyéb GABONAFÉLÉK Árpa 0,02 0,05 (*) Hajdina (Amaránt, quinoa) 0,02 0,05 (*) Kukorica 0,02 0, Köles (Olasz muhar, teff) 0,02 0,05 (*) Zab 0,02 0,05 (*) Rizs 0,4 0,05 (*) Rozs 0,02 0,05 (*) Cirok 0,02 0,05 (*) Búza (Tönkölybúza, tritikálé) 0,02 0, Egyéb 0,02 0,05 (*) KÁVÉ, TEA, GYÓGYNÖVÉNYTEA ÉS FŰSZEREK 0,02 (*) i. Tea (szárított levelek és szárak, erjesztve vagy másképpen, Camellia sinensis) 0,05 (*) ii. Kávébab 0,05 (*) iii. Gyógynövénytea (szárított)

2012.6.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 166/67

2012.6.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 166/67 2012.6.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 166/67 A BIZOTTSÁG 556/2012/EU RENDELETE (2012. június 26.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a málnában, illetve a málna

Részletesebben

2012.6.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 144/25

2012.6.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 144/25 2012.6.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 144/25 A BIZOTTSÁG 473/2012/EU RENDELETE (2012. június 4.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve

Részletesebben

2013.8.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 217/1. (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

2013.8.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 217/1. (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.8.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 772/2013/EU RENDELETE (2013. augusztus 8.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II.,

Részletesebben

24/2005. (VI. 29. ) EüM - FVM együttes rendelet

24/2005. (VI. 29. ) EüM - FVM együttes rendelet 24/2005. (VI. 29. ) EüM - FVM együttes rendelet a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer - maradék mértékéről szóló 5/2002. (II. 22. ) EüM - FVM együttes rendelet

Részletesebben

2005.7.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 177/35

2005.7.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 177/35 2005.7.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 177/35 A BIZOTTSÁG 2005/46/EK IRÁNYELVE (2005. július 8.) a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelvek mellékleteinek az amitráz maximális szermaradványértéke

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 256/2009/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 256/2009/EK RENDELETE 2009.3.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 81/3 A BIZOTTSÁG 256/2009/EK RENDELETE (2009. március 23.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben,

Részletesebben

L 260/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.10.5. IRÁNYELVEK

L 260/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.10.5. IRÁNYELVEK L 260/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.10.5. IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2007/62/EK IRÁNYELVE (2007. október 4.) a 86/362/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek a bifenazát, a petoxamid,

Részletesebben

L 22/24 Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 22/24 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 22/24 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.1.26. A BIZOTTSÁG 2006/9/EK IRÁNYELVE (2006. január 23.) a 90/642/EGK tanácsi irányelvnek az abban rögzített dikvátmaradvány megengedett legmagasabb mértéke

Részletesebben

36 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2002.9.7. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA

36 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2002.9.7. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 36 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 03/37. kötet 32002L0076 2002.9.7. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 240/45 A TANÁCS 2002/76/EK IRÁNYELVE (2002. szeptember 6.) a gabonafélékben, illetőleg az egyes

Részletesebben

2013.6.4. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 151/1. (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

2013.6.4. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 151/1. (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.6.4. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 151/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 500/2013/EU RENDELETE (2013. május 30.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III.

Részletesebben

Melléklet a 91/2008. (VII. 24.) FVM-EüM együttes rendelethez

Melléklet a 91/2008. (VII. 24.) FVM-EüM együttes rendelethez Melléklet a 91/2008. (VII. 24.) FVM-EüM együttes rendelethez 1. Az R. 1. ú melléklete 3. acetamiprid hatóanyaga az alábbi kultúra-határérték előírásokkal egészül ki: [Sor 3. acetamiprid] endívia *5 petrezselyemlevél

Részletesebben

2. Az R. 1. számú mellékletének fenamidon hatóanyaghoz tartozó sorainak szövege helyébe a következő szövegrész lép:

2. Az R. 1. számú mellékletének fenamidon hatóanyaghoz tartozó sorainak szövege helyébe a következő szövegrész lép: Melléklet az 55/2005. (XI. 23) EüM-FVM együttes rendelethez 1. Az R. 1. számú mellékletének amitráz hatóanyaghoz tartozó sorainak szövege amitráz (4) almatermésűek *0,05 KH csonthéjasok *0,05 KH szőlő

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94/1. (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94/1. (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2010.4.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 304/2010/EU RENDELETE (2010. április 9.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének

Részletesebben

2006.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 175/61

2006.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 175/61 2006.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 175/61 A BIZOTTSÁG 2006/59/EK IRÁNYELVE (2006. június 28.) a 76/895/EGK, a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelvek mellékleteinek a karbaril,

Részletesebben

8/2006. (II. 27.) EüM-FVM együttes rendelet

8/2006. (II. 27.) EüM-FVM együttes rendelet 8/2006. (II. 27.) EüM-FVM együttes rendelet a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer-maradék mértékéről szóló 5/2002. (II. 22.) EüM-FVM együttes rendelet módosításáról

Részletesebben

/2007. ( ) FVM-EÜM együttes rendelete

/2007. ( ) FVM-EÜM együttes rendelete A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter és az egészségügyi miniszter /2007. ( ) FVM-EÜM együttes rendelete a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhetı növényvédıszer-maradék

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 219/29

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 219/29 2005.8.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 219/29 A BIZOTTSÁG 2005/48/EK IRÁNYELVE (2005. augusztus 23.) a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelvnek a gabonafélékben, valamint egyes

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D035772/02 számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D035772/02 számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. december 5. (OR. en) 16594/14 AGRILEG 254 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2014. december 3. Címzett: Biz. dok. sz.: D035772/02 Tárgy: Uwe

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 4. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 4. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. november 4. (OR. en) 13706/15 AGRILEG 208 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2015. október 30. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.:

Részletesebben

ENDOMEDIX Ételintolerancia gépi diagnosztika eredménye

ENDOMEDIX Ételintolerancia gépi diagnosztika eredménye ENDOMEDIX Ételintolerancia gépi diagnosztika eredménye Laborvizsgálat: 2010/07/0514:26:5820100705NN Beteg: N.N, 28 éves nő Élelmiszercsoport Megemelkedett Határérték Normál Tej,tejkészítmények tehéntej

Részletesebben

RENDELETEK Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 105/1. (Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 105/1. (Nem jogalkotási aktusok) 2012.4.17. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 105/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 322/2012/EU RENDELETE (2012. április 16.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II.

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 176/1. (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 176/1. (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2012.7.6. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 176/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 592/2012/EU RENDELETE (2012. július 4.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D038149/02 számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D038149/02 számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. május 7. (OR. en) 8623/15 AGRILEG 106 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2015. május 6. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D038149/02

Részletesebben

1) Kérdés: Hány szállítással kell számolni hetente, szállítási pontonkénti bontásban? Válasz: A csatolt táblázat szerint.

1) Kérdés: Hány szállítással kell számolni hetente, szállítási pontonkénti bontásban? Válasz: A csatolt táblázat szerint. Tárgy: 1. sz. kiegészítő tájékoztatás Tisztelt Gazdasági Szereplő! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ajánlatkérő által indított Hideg élelmiszer beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék

Részletesebben

Élelmiszerek fruktóz tartalma betűrendes útmutató

Élelmiszerek fruktóz tartalma betűrendes útmutató Élelmiszerek fruktóz tartalma betűrendes útmutató Az értékek g/100g élelmiszerre vannak megadva, vagyis hány g fruktózt, glukózt, szorbitot és szacharózt tartalmaz 100g élelmiszer. Ha a glükóznak a fruktózhoz

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 124/23

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 124/23 2011.5.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 124/23 A BIZOTTSÁG 460/2011/EU RENDELETE (2011. május 12.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a sárgarépában vagy a sárgarépa

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 6. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 6. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. április 6. (OR. en) 7632/16 AGRILEG 37 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. április 6. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D044026/02

Részletesebben

II. félév, 2 óra. Készült az Európai unió finanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

II. félév, 2 óra. Készült az Európai unió finanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 1. osztályos tanulók részére II. félév, 2 óra Készült az Európai

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 300/33

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 300/33 2005.11.17. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 300/33 A BIZOTTSÁG 1872/2005/EK RENDELETE (2005. november 15.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról AZ

Részletesebben

RENDELETEK Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 137/3

RENDELETEK Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 137/3 2011.5.25. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 137/3 RENDELETEK A BIZOTTSÁG 508/2011/EU RENDELETE (2011. május 24.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes

Részletesebben

Zöldségnövények csoportosítása. Zöldségfélék fogalma

Zöldségnövények csoportosítása. Zöldségfélék fogalma Zöldségfélék fogalma A zöldségfélék lágyszárú, intenzív mővelést kívánó, nyersen vagy feldolgozva emberi táplálékul szolgáló, nagy biológiai értékő, sok vitamint, ásványi sót, íz- és zamatanyagokat tartalmazó

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Budapest, 2012. május 31. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár

Részletesebben

5/2002. (II. 22.) EüM-FVM együttes rendelet. a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer-maradék mértékéről

5/2002. (II. 22.) EüM-FVM együttes rendelet. a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer-maradék mértékéről 5/2002. (II. 22.) EüM-FVM együttes rendelet a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer-maradék mértékéről Az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény 27. (11)

Részletesebben

A-Z-IG ZÖLDSÉG GYÜMÖLCS KFT. TELEFON FAX E-MAIL LÁZÁR KFT. 2014.08.05-11. IG 06303774834 06-1-283-8376 azigkft@gmail.com 32 HÉT

A-Z-IG ZÖLDSÉG GYÜMÖLCS KFT. TELEFON FAX E-MAIL LÁZÁR KFT. 2014.08.05-11. IG 06303774834 06-1-283-8376 azigkft@gmail.com 32 HÉT A-Z-IG ZÖLDSÉG GYÜMÖLCS KFT. TELEFON FAX E-MAIL LÁZÁR KFT. 2014.08.05-11. IG 06303774834 06-1-283-8376 azigkft@gmail.com 32 HÉT ÁRU MEGNEVEZÉSE SZÁRMAZÁS MÉRET NETTÓ ÁR KISZ. ZÖLDSÉGEK: Kaliforniai paprika

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 89/5

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 89/5 2012.3.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 89/5 A BIZOTTSÁG 270/2012/EU RENDELETE (2012. március 26.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben,

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 152/1. (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK. (EGT-vonatkozású szöveg)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 152/1. (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK. (EGT-vonatkozású szöveg) 2011.6.11. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 152/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 559/2011/EU RENDELETE (2011. június 7.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Baliné Seléndy Eszter Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár Alexandra Nagy

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai 1. példány Budapest, 2014. május 30. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta

Részletesebben

FOODTEST. Ételintolerancia teszt, fehérjechip alapú diagnosztikai rendszerrel. az Ön megbízható, független laborpartnere!

FOODTEST. Ételintolerancia teszt, fehérjechip alapú diagnosztikai rendszerrel. az Ön megbízható, független laborpartnere! FOODTEST Ételintolerancia teszt, fehérjechip alapú diagnosztikai rendszerrel az Ön megbízható, független laborpartnere! Cégünk a klinikai laboratóriumi diagnosztika területén 20 éve végez kutató, fejlesztő,

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Budapest, 2011. május 31. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár

Részletesebben

Diétás Naplóm. http://laktozsevelesenelkule.wordpress.com/

Diétás Naplóm. http://laktozsevelesenelkule.wordpress.com/ http://laktozsevelesenelkule.wordpress.com/ Diétás Naplóm Kedves Én! Használati útmutató Ezúton megígérem magamnak, hogy a következő egy-négy hétben becsületesen vezetni fogom a diétás naplómat azzal a

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2003L0091 HU 11.12.2013 008.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG 2003/91/EK IRÁNYELVE (2003. október 6.)

Részletesebben

Milyen ételekbe illenek a leggyakrabban használt fűszerek?

Milyen ételekbe illenek a leggyakrabban használt fűszerek? Milyen ételekbe illenek a leggyakrabban használt fűszerek? Ánizs Babér Barbecue Bazsalikom (más néven: királyfű, német bors) Borecet Boróka Bors Borsfű Borsmenta Cayenne bors Chili Citromfű Citromhéj Citromlé

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D03568/02 számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D03568/02 számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. december 5. (OR. en) 16595/14 AGRILEG 255 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2014. december 4. Címzett: Biz. dok. sz.: D03568/02 Tárgy: Uwe CORSEPIUS,

Részletesebben

Szeretettel köszöntöm a A legszebb konyhakertek Magyarország legszebb konyhakertje program. karcagi rendezvényének minden résztvevőjét

Szeretettel köszöntöm a A legszebb konyhakertek Magyarország legszebb konyhakertje program. karcagi rendezvényének minden résztvevőjét Szeretettel köszöntöm a A legszebb konyhakertek Magyarország legszebb konyhakertje program karcagi rendezvényének minden résztvevőjét Kerttervezés faj és fajtatársítással Előadó: Dr. Roszík Péter c. egyetemi

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, szeptember 10. (10.09) (OR. en) 13470/12 DENLEG 79 AGRI 551 FEDŐLAP

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, szeptember 10. (10.09) (OR. en) 13470/12 DENLEG 79 AGRI 551 FEDŐLAP AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. szeptember 10. (10.09) (OR. en) 13470/12 DENLEG 79 AGRI 551 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2012. augusztus 22. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

gyógynövények ételeinkben

gyógynövények ételeinkben szka105_02 É N É S A V I L Á G Melyik részét esszük? zöldségek, gyümölcsök, fűszer- és gyógynövények ételeinkben Készítette: kurucz Márta Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 58. szám 5445 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 20/2015. (IV. 27.) FM rendelete a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 1425-1688. OLDAL 2006. június 20. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

fehérjék zöldségek gyümölcsök fűszerek 6900,-Ft 6900,-Ft 6900,-Ft epicutan teszt tartósítószerek 6900,-Ft fogászati anyagok fémek ételadalékok

fehérjék zöldségek gyümölcsök fűszerek 6900,-Ft 6900,-Ft 6900,-Ft epicutan teszt tartósítószerek 6900,-Ft fogászati anyagok fémek ételadalékok Gasztroenterológiai szakvizsgálat ( felnőtt,gyermek) Gyermekgyógyászati szakvizsgálat Konzultáció (leletmegbeszélés vizsgálat nélkül, 15 perc) Kontroll vizsgálat 3 hónapon belül Micro H2(lactose, fructose

Részletesebben

Szeretettel köszöntöm a A legszebb konyhakertek Magyarország legszebb konyhakertje program. Badacsonytördemici rendezvényének minden résztvevőjét

Szeretettel köszöntöm a A legszebb konyhakertek Magyarország legszebb konyhakertje program. Badacsonytördemici rendezvényének minden résztvevőjét Szeretettel köszöntöm a A legszebb konyhakertek Magyarország legszebb konyhakertje program Badacsonytördemici rendezvényének minden résztvevőjét Kerttervezés faj és fajtatársítással Előadó: Dr. Roszík

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Budapest, 2007. március 30. - 1 - Írta: Baliné Seléndy Eszter Bánfi Brigitta Bauer Lea

Részletesebben

Melléklet a 96/2008. (VII. 25.) FVM rendelethez

Melléklet a 96/2008. (VII. 25.) FVM rendelethez Melléklet a 96/2008. (VII. 25.) FVM rendelethez 4. számú melléklet az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelethez Az ügyfél gazdálkodás körülményeinek a támogatás ismételt igénybevételére jogosító változásai A

Részletesebben

Az étrend összesített kiszabata Kedd Reggeli. Tízórai. Ebéd Szerda Reggeli fagyasztott zöldborsó

Az étrend összesített kiszabata Kedd Reggeli. Tízórai. Ebéd Szerda Reggeli fagyasztott zöldborsó Az étrend összesített kiszabata 2016. 11. 01. Kedd 2016. 11. 02. Szerda fagyasztott zöldborsó Korpás TK zsemle/ep krémfehérsajt Édes mákos TK kifli/ep bulgur citromlé cukkíni fagyasztott sárgarépa fagyasztott

Részletesebben

II. számú melléklet Jogosult növények listája célprogramonként, hasznosítási kódokkal

II. számú melléklet Jogosult növények listája célprogramonként, hasznosítási kódokkal II. számú melléklet célprogramonként, hasznosítási okkal szántóföldi célprogram-csoport célprogramjaihoz Szántóföldi célprogram, Tanyás gazdálkodás célprogram, Ökológiai szántóföldi növénytermesztési célprogram,

Részletesebben

LXV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2015. november 9. T A R T A L O M. 9. S z á m T á r g y O l d a l. Közlemény

LXV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2015. november 9. T A R T A L O M. 9. S z á m T á r g y O l d a l. Közlemény LXV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2015. november 9. A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M 9. S z á m T á r g y O l d a l Közlemény A földművelésügyi miniszter közleménye a szántóföldi növények,

Részletesebben

Tavasz a biokertben. Badacsonytördemic 2015. február 28

Tavasz a biokertben. Badacsonytördemic 2015. február 28 Tavasz a biokertben Badacsonytördemic 2015. február 28 Képesek vagyunk csodát tenni Ízleteset, egészségeset, szépet és illatosat Hogyan kezdjem? Mi van most a kertben? Mi a célom? Mi kell a kertnek, mi

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai 1. példány Budapest, 2016. május 31. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai 1. példány Budapest, 2015. május 29. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta

Részletesebben

az alapvető élelmiszerek árának csökkentése érdekében az általános forgalmi adóró l szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáró l

az alapvető élelmiszerek árának csökkentése érdekében az általános forgalmi adóró l szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáró l Országwyíi ;és r1i\'ac t.., lroaiáiryszóm : T- (1 2015. évi.... törvény Érkezett. 2 A5 ÁPR 16. az alapvető élelmiszerek árának csökkentése érdekében az általános forgalmi adóró l szóló 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 5. osztályos tanulók részére I. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

FODOR ZOLTÁN Termeléshez kötött támogatások a kertészeti ágazatban 2015-2020

FODOR ZOLTÁN Termeléshez kötött támogatások a kertészeti ágazatban 2015-2020 FODOR ZOLTÁN Termeléshez kötött támogatások a kertészeti ágazatban 2015-2020 Budapest, 2015. január 30. KAP I. termeléshez kötött támogatás önkéntes, legfeljebb az éves pénzügyi keret 13%-a (évente közel

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Budapest, 2013. május 31. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Császár Alexandra

Részletesebben

Kalóriaszegény mintaétrend

Kalóriaszegény mintaétrend Kalóriaszegény mintaétrend Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/9 1. nap 2 dl 1,5%-os tej 94 5 dkg párizsi 106 2 db abonett 60 10 dkg zöldpaprika 20 1 db kockasajt (3,3 dkg) 75 15 dkg alma 45 3 dl Garden rostos

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 178/2006/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 178/2006/EK RENDELETE 2006.2.2. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 29/3 A BIZOTTSÁG 178/2006/EK RENDELETE (2006. február 1.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a legmagasabb megengedett növényvédőszer-maradék

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. július 10. (OR. fr) 10433/09 AGRILEG 87

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. július 10. (OR. fr) 10433/09 AGRILEG 87 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. július 10. (OR. fr) 10433/09 AGRILEG 87 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA a metámnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvétele

Részletesebben

(Üzletszabályzat szerint) agrárkezesség 2007. május 1-től. agrárkezesség 2007. május 1-től

(Üzletszabályzat szerint) agrárkezesség 2007. május 1-től. agrárkezesség 2007. május 1-től - 1 Melléklet az Alapítványi Kezesség Igénylő Laphoz ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT AZ ÁGAZATI SEGÉDLET I., II., és III. számú mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek és tevékenységek támogatási szabályok

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, január 18. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, január 18. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. január 18. (OR. en) 5307/16 AGRILEG 7 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. január 15. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D042721/16

Részletesebben

2012-09-30-ai változat

2012-09-30-ai változat MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT A NEMZETGAZDASÁGI ÁG - MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 01 01.1 01.11 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Nem évelő

Részletesebben

mártásaiba, édességekhez (tészták, sütemények, rizsfelfújtak, gyümölcslevesek, cukorkák), likőrök ízesítésére, pálinka készítésére (pl.

mártásaiba, édességekhez (tészták, sütemények, rizsfelfújtak, gyümölcslevesek, cukorkák), likőrök ízesítésére, pálinka készítésére (pl. Fűszerek Ánizs Általános használata: főzelékek (sárgarépa, tök, cékla, vöröskáposzta), vadételek mártásaiba, édességekhez (tészták, sütemények, rizsfelfújtak, gyümölcslevesek, cukorkák), likőrök ízesítésére,

Részletesebben

Tájékoztatás a díjtámogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítási szerződések tartalmi követelményeiről és előzetes jóváhagyásáról

Tájékoztatás a díjtámogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítási szerződések tartalmi követelményeiről és előzetes jóváhagyásáról Tájékoztatás a díjtámogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítási szerződések tartalmi követelményeiről és előzetes jóváhagyásáról 2016-tól a Vidékfejlesztési Program keretében vehető igénybe a mezőgazdasági

Részletesebben

az alapvető élelmiszerek árának csökkentése érdekében az általános forgalmi adóró l szóló évi CXXVII. törvény módosításáról

az alapvető élelmiszerek árának csökkentése érdekében az általános forgalmi adóró l szóló évi CXXVII. törvény módosításáról Országgy űlés Hivatala Irományszám : T I k0211,c 2016. évi.... törvény Érkezett: 2016 ÁPR 14 e az alapvető élelmiszerek árának csökkentése érdekében az általános forgalmi adóró l szóló 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

226 féle élelmiszer érzékenység kimutatása! A leghatékonyabb ételintolerancia teszt. Mikor az egészségesnek tűnő ételek ártanak...

226 féle élelmiszer érzékenység kimutatása! A leghatékonyabb ételintolerancia teszt. Mikor az egészségesnek tűnő ételek ártanak... A leghatékonyabb ételintolerancia teszt fehérjechip alapú diagnosztikai rendszerrel Mikor az egészségesnek tűnő ételek ártanak... Emésztési zavarok, puffadás, depresszió, fejfájás, elhízás, bőrproblémák

Részletesebben

Növényvédőszer-maradék vizsgálati eredmények. Növényi terményekben, állati eredetű termékekben, feldolgozott élelmiszerekben

Növényvédőszer-maradék vizsgálati eredmények. Növényi terményekben, állati eredetű termékekben, feldolgozott élelmiszerekben Növényvédőszer-maradék vizsgálati eredmények Növényi terményekben, állati eredetű termékekben, feldolgozott élelmiszerekben 2012 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi

Részletesebben

200+ .hu ÉTELINTOLERANCIA KÖZPONT. 226 féle élelmiszer érzékenység kimutatása! Laboratóriumi ételintolerancia teszt

200+ .hu ÉTELINTOLERANCIA KÖZPONT. 226 féle élelmiszer érzékenység kimutatása! Laboratóriumi ételintolerancia teszt Laboratóriumi ételintolerancia teszt fehérjechip alapú diagnosztikai rendszerrel 200+ Mikor az egészségesnek tűnő ételek ártanak... Emésztési zavarok, puffadás, depresszió, fejfájás, elhízás, bőrproblémák

Részletesebben

Tápanyagtáblázat. Gabonák és gabona termékek

Tápanyagtáblázat. Gabonák és gabona termékek Tápanyagtáblázat Gabonák és gabona termékek Táplálék (100 g) Árpagyöngy 1499/357 9,0 1,4 75,0 120 165 43 30 Búza, teljes 1457/347 14,4 1,8 66,2 140 300 39 30 Búzacsíra 1466/349 25,0 8,0 42,0 837 1100 70

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Módosító javasla t. Tisztelt Elnök úr!

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Módosító javasla t. Tisztelt Elnök úr! ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Módosító javasla t Dr. Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Helyben Tisztelt Elnök úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94.*

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. március 30. (OR. fr) 8056/10 AGRILEG 38 ENV 200

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. március 30. (OR. fr) 8056/10 AGRILEG 38 ENV 200 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. március 30. (OR. fr) 8056/10 AGRILEG 38 ENV 200 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2010. március 25. Címzett: a Tanács Főtitkársága Tárgy: Tervezet

Részletesebben

MOZAIK ÉTREND. 1200 kcal/nap. Reggelik: 200-240 kcal

MOZAIK ÉTREND. 1200 kcal/nap. Reggelik: 200-240 kcal MOZAIK ÉTREND A megadott étrendi minták közül válasszon kedve szerint az Ön számára javasolt energiatartalmat tartsa szem előtt! 1200 kcal/nap Reggelik: 200-240 kcal 1 Reggeli natúr joghurt 125 g friss

Részletesebben

FLAVIN7 termékek az egészség érdekében

FLAVIN7 termékek az egészség érdekében FLAVIN7 termékek az egészség érdekében FLAVIN7 Szervezetünk egészséges működéséhez szükséges anyagok, melyeket élelmiszerek, táplálék kiegészítők, vitamin készítmények révén kaphatja meg a testünk. Ha

Részletesebben

Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok listája és termeszthető növények köre 2009

Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok listája és termeszthető növények köre 2009 Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok listája és termeszthető növények köre 2009 Szántóföldi agrár-környezetgazdálkodási célprogram-csoport: 01 Alapszintű szántóföldi növénytermesztés AGF08, AGF09,

Részletesebben

8. Árucsoport. Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és diófélék; citrusfélék vagy a dinnyefélék héja

8. Árucsoport. Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és diófélék; citrusfélék vagy a dinnyefélék héja 84 8. Árucsoport Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és diófélék; citrusfélék vagy a dinnyefélék héja 8. ÁRUCSOPORT Megjegyzések 1. Nem tartoznak ebbe az árucsoportba az élelmezési célra alkalmatlan diófélék

Részletesebben

Muharfélék Kakaslábfű. 330 g/l pendimetalin. Anilidek III. 250 ml, 1 l, 10 l. 3 év. 0 nap. Kijuttatási idő szak / fejlettség.

Muharfélék Kakaslábfű. 330 g/l pendimetalin. Anilidek III. 250 ml, 1 l, 10 l. 3 év. 0 nap. Kijuttatási idő szak / fejlettség. 52 Szerkatalógus 2015 Gyomirtó szerek Legfontosabb irtható ek: Muharfélék Kakaslábfű Vadköles Libatopfélék Általános adatok Hatóanyag Hatóanyagcsoport Forgalmazási kategória 330 g/l pendimetalin Anilidek

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus)

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) Az 56/2004. (IV.24.) FVM rendelet mellékletének 44. sorszámú előírása MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 1-3-2001/113 számú előírás (2. kiadás 2006.) Az emberi fogyasztásra szánt gyümölcsdzsem,

Részletesebben

(HL L 297., , 1. o.)

(HL L 297., , 1. o.) 1996R2200 HU 01.01.2008 006.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 2200/96/EK RENDELETE (1996. október 28.) a

Részletesebben

Funguran OH 50 WP (77% rézhidroxid) gombaölő permetezőszer címkétől eltérő felhasználására vonatkozó előírások

Funguran OH 50 WP (77% rézhidroxid) gombaölő permetezőszer címkétől eltérő felhasználására vonatkozó előírások Funguran OH 50 WP (77% rézhidroxid) gombaölő permetezőszer (kg/ha) kalászosok: őszi búza, tönkölybúza, rozs, árpa, zab, durumbúza rizs gyökér és gumósnövények: cikória, csicsóka, cékla, tarlórépa leveles

Részletesebben

Kockázatos élelmiszerek megnevezése. 0204 juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva

Kockázatos élelmiszerek megnevezése. 0204 juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva 2. sz. melléklet Kockázatos termékek A nemzetgazdasági miniszter 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelete az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI STATISZTIKAI ZSEBKÖNYV 2007

AGRÁRGAZDASÁGI STATISZTIKAI ZSEBKÖNYV 2007 AGRÁRGAZDASÁGI KUTATÓ INTÉZET KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL AGRÁRGAZDASÁGI STATISZTIKAI ZSEBKÖNYV 2007 Budapest, 2008 Kiadja: az Agrárgazdasági Kutató Intézet Főigazgató: Dr. Udovecz Gábor valamint a Központi

Részletesebben

1. számú melléklet a 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelethez

1. számú melléklet a 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelethez . számú melléklet a 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelethez 3. számú melléklet a 6/2009. (V. 4.) FVM rendelethez Pontozási szempontok szántóföldi célprogramok esetén Értékelés/ellenırzés módja A támogatási

Részletesebben

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Cukorrépa 2 cm 30 cm 30 cm

Cukorrépa 2 cm 30 cm 30 cm Faj Vetés mélysége Távolság a sorok között Ritkítás vagy Padlizsán 0,5-1 cm-es 40-60 cm 40-60 cm Fólia takaró alá: március-április palántanevelés: április-május Kiültetés: április-május Betakarítás: július-október

Részletesebben

TRÜKKÖK 1. TARTALOM. Szokásos konyhai mértékegységek megközelítő jelentése Néhány alapanyag jellemző méretei Miből mennyivel számoljunk?

TRÜKKÖK 1. TARTALOM. Szokásos konyhai mértékegységek megközelítő jelentése Néhány alapanyag jellemző méretei Miből mennyivel számoljunk? TRÜKKÖK 1. TARTALOM Szokásos konyhai mértékegységek megközelítő jelentése Néhány alapanyag jellemző méretei Miből mennyivel számoljunk? gabonafélék húsok halak zsiradékok tejfélék, tojás zöldségek gyümölcsök

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelet. A 2009.07.01. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelet. A 2009.07.01. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelet 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 212/2013/EU RENDELETE

A BIZOTTSÁG 212/2013/EU RENDELETE L 68/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.3.12. A BIZOTTSÁG 212/2013/EU RENDELETE (2013. március 11.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének az említett mellékletben felsorolt

Részletesebben

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út / ; Fax: 1/

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út / ; Fax: 1/ Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: dr. Kelemen Mária ENGEDÉLYSZÁM: 02.5/135/2/2009.

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a C(2015) 5533 final számú dokumentum I. és II. MELLÉKLETÉT.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a C(2015) 5533 final számú dokumentum I. és II. MELLÉKLETÉT. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. augusztus 12. (OR. en) 11444/15 ADD 1 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma: 2015. augusztus 7.

Részletesebben

PALÁNTÁINK. TERMELŐ Gazdapartner Szociális Szövetkezet Szalonna. Petőfi út TELEPHELY Igrici. Kassa utca

PALÁNTÁINK. TERMELŐ Gazdapartner Szociális Szövetkezet Szalonna. Petőfi út TELEPHELY Igrici. Kassa utca PALÁNTÁINK 2017 TERMELŐ Gazdapartner Szociális Szövetkezet Szalonna. Petőfi út 41. 3754 TELEPHELY Igrici. Kassa utca 36 3459 INFORMÁCIÓ - RENDELÉS Telefon: +36 20 2611993 web: www.faluprogram.com e-mail:

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ (19.01) TANÁCSA (OR. 5421/11 DENLEG

AZ EURÓPAI UNIÓ (19.01) TANÁCSA (OR. 5421/11 DENLEG AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. január 18. (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. január 17. Címzett: a Tanács Főtitkársága Tárgy: Tervezet

Részletesebben

Az egységes tápérték táblázat adta kihívások és lehetőségek.

Az egységes tápérték táblázat adta kihívások és lehetőségek. A JELÖLÉSI RENDELET VÉGREHAJTÁSA Az egységes tápérték táblázat adta kihívások és lehetőségek. 2015.10.21. A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS FELDOLGOZÓ ÁGAZAT HELYZETE ÉS A FEJLESZTÉS LEHETŐSÉGE WORKSHOP A munkacsoport

Részletesebben