Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok megoldás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok megoldás"

Átírás

1 Megoldások a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy középszintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez közzétett típusfeladatokhoz 1

2 I. Feleletválasztás Az alábbi feladatoknál aláhúzással jelölje, hogy Ön szerint melyik válasz helyes! Feladatonként csak egy választ jelölhet meg. Több válasz megjelölése esetén a megoldás nem értékelhető Egy vállalkozás forrásain belül az idegen források aránya 65%. Ezen érték alapján melyik finanszírozási elv nem teljesül maradéktalanul? a) A rentabilitás (jövedelmezőség) elve. b) A biztonság elve. c) A likviditás elve. d) Az illeszkedés elve. 2. Az alábbiak közül melyik saját, külső eredetű finanszírozási forrás? a) Eredménytartalék képzése és felhasználása. b) Hitelfelvétel. c) Pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás. d) Kötvénykibocsátás. 3. Az alábbiak közül mely jellemzők érvényesek a kötvényre? a) Tulajdonviszonyt testesít meg, jellemzően középlejáratú, jövedelme a kamat. b) Hitelviszonyt testesít meg, jellemzően rövid lejáratú, jövedelme a kamat. c) Tulajdonviszonyt testesít meg, jellemzően rövid lejáratú, jövedelme a kamat. d) Hitelviszonyt testesít meg, jellemzően középlejáratú, jövedelme a kamat. 4. Jellemzően lejárat nélküli, tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír, amelynek jövedelme az osztalék. Melyik értékpapírról van szó? a) A kötvényről. b) A részvényről. c) A részjegyről. d) A váltóról. 5. Az alábbiak közül melyik nem részvényhez kötődő jog? a) A szavazati jog. b) Az osztalékra való jogosultság. c) A likviditási jog. d) A részvételi jog az rt. közgyűlésén. 6. A rövid lejáratú hitel futamideje a) 1 3 év. b) 1 évnél rövidebb. c) maximum 6 hónap. d) 3 évnél rövidebb.

3 7. Az alábbiak közül melyik nem része a hitelköltségnek? a) A hitelbírálati díj. b) A tőketörlesztés. c) A kamat. d) A kezelési költség. 8. Az a hitel, amelyet gépvásárlás finanszírozására vett fel a vállalkozás 6 éves lejáratra, és fedezete a megvásárolt eszköz: a) hosszú lejáratú forgóeszközhitel. b) hosszú lejáratú beruházási hitel. c) középlejáratú beruházási hitel. d) középlejáratú forgóeszközhitel. 9. Melyik nem EU intézmény az alábbiak közül? a) Európai Tanács b) Európa Parlament c) IMF d) Európai Központi Bank 10. Melyik szerződés hozta létre 1957-ben az Európai Gazdasági Közösséget? a) Amszterdami Szerződés b) Római Szerződés c) Maastrichti Szerződés d) Shengeni Megállapodás 11. Melyik nem tartozik az EU 4 alapszabadsága közé az alábbiak közül? a) Az áruk szabad áramlása. b) A tőke szabad áramlása. c) A támogatások szabad áramlása. d) A személyek szabad áramlása. 12. Az alábbiak közül melyik az euró bevezetésének feltétele? a) Az államadósság maximum a GDP 60%-a. b) Az áfakulcs maximum 20%. c) A munkanélküliségi ráta maximum 10%. d) Az árfolyam maximum 2%-kal változhat évente. 13. Az alábbiak közül melyik nem létező EU-s vállalkozási forma? a) Európai Részvénytársaság b) Európai Gazdasági Egyesülés c) Európai Szövetkezet d) Európai Közös Vállalat 3

4 14. Az alábbiak közül melyik esetben nem indokolt üzleti tervet készíteni? a) Hitelkérelem benyújtásakor. b) Profilváltáskor. c) A vállalkozás megszűnésekor. d) Cégalapítás előtt. 15. Az üzleti terv melyik fejezetében célszerű a várható értékesítési helyeket (csatornákat) részletezni? a) A termelési tervben. b) A marketingtervben. c) A pénzügyi (finanszírozási) tervben. d) A mellékletekben. 16. Az alábbiak közül melyik része az üzleti terv pénzügyi terv fejezetének? a) A cash flow terv szöveges értékelése. b) Az árképzés módszerének bemutatása. c) A vezetői összefoglaló. d) A szükséges alkalmazotti létszám számítása. 17. Egy vállalkozás vagyona vizsgálható a) eredet szerint. b) megjelenési forma szerint. c) eredet és megjelenési forma szerint egyaránt. 18. Egy vállalkozás mérlegében az áruhitel (áruvásárlás későbbi fizetéssel) a) a pénzeszközök között szerepel. b) a rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel. c) a hosszú lejáratú kötelezettségek között szerepel. 19. A hirdetési költség az A típusú összköltségeljárással készített eredménykimutatásban a) az anyagjellegű ráfordítások között található. b) a személyi jellegű ráfordítások között található. c) az egyéb ráfordítások között található A bérjárulékok kulcsának csökkentése a) csökkenti a vállalkozások személyi jellegű ráfordításait. b) nincs közvetlen hatással a személyi jellegű ráfordítások nagyságára. c) növeli az alkalmazottak bruttó bérét. 21. Az értékcsökkenési leírás a) a forgalommal arányosan változó költség. b) a vállalkozást tartósan szolgáló eszközök elhasználódása pénzben kifejezve. c) a vállalkozást tartósan szolgáló eszközök elhasználódásának költségként történő elszámolása.

5 22. Nem tartozik az anyagjellegű ráfordítások közé: a) a felhasznált irodaszerek beszerzésének értéke. b) az eladott áruk beszerzési értéke. c) a 100 ezer Ft érték alatti tárgyi eszközök elhasználódásának költségként történő elszámolása. 23. A személyi jellegű ráfordítások közé tartozik a) a takarító vállalkozás számára kifizetett összeg. b) az alkalmazottak bérpótléka. c) a vállalkozás tulajdonosainak osztaléka. 24. Ha emelkedik a forgalom, a degresszív költségek a) a forgalommal arányosan nőnek. b) a forgalomnövekedésnél nagyobb mértékben nőnek. c) a forgalomnövekedésnél kisebb mértékben nőnek. 25. A vállalkozás költségeinek alakulását befolyásolja a) a vállalkozás tulajdonosainak száma. b) a társasági adó kulcsa. c) a munkafolyamatok szervezettsége. 26. A vállalkozás eredményét a) a kiadások befolyásolják. b) a ráfordítások befolyásolják. c) a költségek befolyásolják. 27. Az árbevétel nagyságát közvetlenül befolyásolja a) az áfakulcsok emelkedése. b) az alkalmazott haszonkulcsok emelése. c) a beszerzési árak csökkenése. 28. A felsoroltak közül melyik tényező nem tartozik a vállalkozás erőforrásai közé? a) A természeti erőforrások. b) Az állam. c) A vállalkozó. d) A humántőke. e) A tőke. 29. A felsoroltak közül melyik nem a vagyon számviteli csoportosításának szempontja? a) A megjelenési formája. b) A forrása (eredete). c) Az értéke. 5

6 30. A felsoroltak közül melyik a kereskedelmi vállalkozások jellemző készletfajtája? a) Az anyagok. b) Az áruk. c) A késztermékek. 31. A vállalkozás adózás előtti eredménye kiszámítható: a) az időszak bevételeinek és ráfordításainak különbségeként. b) az időszak bevételeinek és kiadásainak különbségeként. c) az időszak bevételeinek és összes költségeinek különbségeként. 32. Az éves beszámoló eredménykimutatása: a) megmutatja a vállalkozás eredményét egy adott időpontban. b) megmutatja a vállalkozás egy adott időszak alatt keletkezett eredményét. c) megmutatja a vállalkozás egy adott időszak alatt keletkezett pénzügyi eredményét. 33. A társasági adó alapja: a) az adózás előtti eredmény. b) az adóalap-növelő és -csökkentő tételekkel módosított adózás előtti eredmény. c) a mérleg szerinti eredmény. 34. A saját tőke és befektetett eszközök aránya mutatószám a vállalkozás számára kedvezően alakul, ha a mutató: a) nő. b) csökken. c) változatlan. 35. A saját tőke növekszik, ha a vállalkozás: a) adózott eredménye pozitív. b) mérleg szerinti eredménye pozitív. c) adózás előtti eredménye pozitív. 36. A kft. taggyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik a) az új dolgozók felvétele. b) a számviteli törvény szerinti beszámoló összeállítása. b) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása. 37. Az üzlet nyitásakor működési engedélyt kell kérni az önkormányzat jegyzőjétől a) az üzletköteles termékekre. b) minden termékre. c) minden új üzletre. 6

7 38. Húzza alá a táblázat harmadik oszlopában, hogy az alábbi mutatók közül melyek alkalmasak a vállalkozás jövedelmezőségének (Jövedelmezőség), pénzügyi helyzetének (Pénzügyi helyzet), illetve a felhasznált erőforrások hatékonyságának (Hatékonyság) elemzésére! (Egy mutatószámhoz csak egy jelölést tehet, ellenkező esetben válasza nem értékelhető.) Megnevezés Eladósodottság foka Eredményszint Alapterület-kihasználás Üzleti eredmény színvonala Likviditási ráta I. Készletek forgási sebessége Termelékenység Likviditási gyorsráta Mutatószám 100 Ft eszközre jutó kötelezettség 100 Ft árbevételre jutó eredmény 1 nm alapterületre jutó árbevétel 100 Ft árbevételre jutó eredmény Forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyítva Nettó árbevétel a készletekhez viszonyítva Egy dolgozóra jutó havi árbevétel Likvid pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyítva A mutatóval elemezhető Jövedelmezőség Pénzügyi helyzet Hatékonyság Jövedelmezőség Pénzügyi helyzet Hatékonyság Jövedelmezőség Pénzügyi helyzet Hatékonyság Jövedelmezőség Pénzügyi helyzet Hatékonyság Jövedelmezőség Pénzügyi helyzet Hatékonyság Jövedelmezőség Pénzügyi helyzet Hatékonyság Jövedelmezőség Pénzügyi helyzet Hatékonyság Jövedelmezőség Pénzügyi helyzet Hatékonyság 7

8 II. Igaz-hamis állítások Az alábbi állításokról döntse el, hogy azok igazak vagy hamisak! Döntését minden esetben indokolnia kell! 1. A likviditás elve azt jelenti a finanszírozásban, hogy lehetőleg olyan forrásokat kell a vállalkozásba bevonni, amelyek alacsony tőkeköltség mellett biztosítanak minél nagyobb pénzmennyiséget. Hamis, ez a rentabilitás (jövedelmezőség) elve. A likviditás elve a fizetőképesség szem előtt tartását jelenti. 2. A konzervatív finanszírozási stratégia lényege az óvatosság. Igaz, ebben az esetben a rövid megtérülési idejű eszközök egy részét is tartós forrásból finanszírozza a vállalkozás. 3. A forgóeszközhitel-felvétel a saját forrásból történő finanszírozás egyik formája. Hamis, a hitelfelvétel külső forrás. 4. Egy értékpapír névértéke más néven a piaci ára. Hamis, a piaci ár az értékpapír árfolyama. 5. Hitelezői jogviszonyt megtestesítő értékpapír például a kötvény, a részjegy és a váltó. Hamis, a részjegy tulajdonosi jogviszonyt testesít meg. 6. A hitelezés menetének utolsó mozzanata a kölcsönszerződés aláírása. Hamis, ezt követi még a hitel folyósítása és a törlesztés is. 7. A vállalkozás kezdeti tőkeszükséglete biztosítható például a működés közben keletkező bevételekből. Hamis, a működés közben keletkező bevételekből a napi működés finanszírozható. A kezdeti tőkeszükséglet pl. tulajdonosi befizetésekből, hitelből történhet. 8. A beruházások külső finanszírozása jellemzően hosszú lejáratú hitelből történik. Igaz, mert a beruházás nagy értékű, hosszú távon a vállalkozás rendelkezésére álló eszköz létrehozását jelenti. 9. Üzleti terv készülhet belső használatra vagy külső használatra. Igaz, belső használatra készülhet pl. tervezett átalakulás, illetve fejlesztés előtt, külső használatra pl. banki hitelkérelemhez. 8

9 10. A SWOT analízis a vállalkozás helyzetének elemzésére használt módszer, amelynek elemei például az erősségek és gyengeségek feltérképezése. Igaz, a saját vállalat vizsgálatára használják a SWOT (GYELV) analízist, elemei a gyengeségek, erősségek, lehetőségek és veszélyek feltérképezése. 11. Az üzleti terv mindig pontosan 6 fejezetből áll. Hamis, az üzleti tervnek nincs előírt sémája, tagolása. 12. Az Európai Unióról szóló szerződést 1995-ben írták alá Maastrichtban. Hamis, 1992-ben írták alá a szerződést. 13. Magyarország május 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz. Hamis, május 1-jén. 14. Az Európai Bizottságban a tagállami miniszterek találkoznak, hogy megvitassák és az Európa Parlamenttel közösen elfogadják az uniós jogszabályokat. Hamis, a tagállami miniszterek az Európai Unió Tanácsában találkoznak. Az Európai Bizottságot a biztosok és az EU közszolgálata alkotja. 15. Az Európai Részvénytársaság alapítása a tagállamok területén lehetséges, legalább két, a tagállamok területén bejegyzett gazdasági társaság részvételével. Igaz, és a bejegyzés helye szerinti jogszabályok vonatkoznak rá. 16. Az euró bevezetésének feltételeit az Amszterdami Szerződésben rögzítették. Hamis, a Maastrichti Szerződésben. 17. Ha egy vállalkozás részvényeket vásárol, akkor ennek értéke a mérlegben csak az értékpapírok között szerepelhet. Hamis. A vásárolt részvények értéke csak akkor szerepel az értékpapírok között, ha továbbértékesítési céllal vásárolta a vállalkozás. A befektetett pénzügyi eszközök között tartjuk nyilván akkor, ha a vállalkozás azokat befektetési céllal vásárolta. 18. A mérlegegyezőség elve azt jelenti, hogy a vállalkozás eszközeinek értéke és forrásainak értéke megegyezik egymással. Igaz. A vállalkozás vagyona két szempontból vizsgálható, megjelenési forma és eredet szerint, ezért értéküknek meg kell egyeznie. 19. A vállalkozás éves beszámolójának részét képező eredménykimutatásban csak az alaptevékenységéből származó eredményt mutatjuk ki. Hamis. A vállalkozás eredménykimutatásában az üzleti eredményen kívül a pénzügyi műveletekből és a rendkívüli műveletekből származó eredményt is kimutatjuk. 9

10 20. Az árbevételt a beszerzett áruk mennyisége, nettó beszerzési ára és az alkalmazott haszonkulcsok nagysága befolyásolja. Hamis, mivel az árbevételt nem a beszerzett, hanem az értékesített áruk mennyisége, beszerzési ára és az alkalmazott haszonkulcsok nagysága befolyásolja. 21. A fogyasztói jövedelmek növekedése minden termék esetében növeli a keresletet. Hamis, mert a jövedelemnövekedés nem minden áru iránt növeli a keresletet. Vannak olyan termékek, ahol a jövedelemnövekedés csökkenti a keresletet, ezek az ún. alsóbbrendű javak. 22. A számviteli törvény előírásai szerint készített cash flow-kimutatás a vállalkozás működési, befektetési és pénzügyi tevékenységének hatását mutatja a pénzeszközök állományváltozására. Igaz. A kimutatás adott időszak pénzbevételeit és pénzkiadásait tevékenységi szintenként tartalmazza. 23. Ha egy vállalkozás nyereséges, akkor a fizetőképessége is megfelelő. Hamis. Nyereséges működés esetén is lehet probléma a vállalkozás likviditásával, ha pl. vevői nem egyenlítik ki időben tartozásaikat, emellett jelentős kötelezettségállománya van. 24. A forgalmazott áruk haszonkulcsának csökkentésével csökken a realizált árréstömeg. Hamis. Az árréstömeg az egyedi árrések összege. Ha a haszonkulcs csökkenése következtében nagymértékben nő az áruból eladott mennyiség, az alacsonyabb haszonkulcs ellenére nagyobb árréstömeg érhető el. (Nagy forgalom, kicsi haszon.) 25. Az áfakulcs emelkedése egyéb tényezők változatlansága esetén növeli az áru fogyasztói árát. Igaz. Az áfakulcs emelkedése emeli a nettó fogyasztói árra felszámított áfa összegét, ezáltal emeli a fogyasztói árat. 26. A vevő számára nyújtott árengedmény minden esetben növeli a bevételt. Hamis, mivel nem biztos, hogy az árengedménnyel elérhető volumennövekedés kompenzálja vagy meghaladja az árengedmény bevételcsökkentő hatását. Ez az áru jellegétől és az árengedmény mértékétől egyaránt függ. 27. A vállalkozásoknak lehetnek olyan kiadásai, amelyek az eredményt nem befolyásolják. Igaz. Ilyen lehet pl. azon készletek beszerzése, amelyeket nem használ fel az adott időszakban. 28. A cash flow-kimutatásból a befektetők képet kapnak a vállalkozás jövedelmezőségéről. Hamis. A kimutatásból a vállalkozás pénzforrásainak képződéséről és azok felhasználásáról tájékozódhatnak. 10

11 29. Az eladott áruk beszerzési értéke a kereskedelmi vállalkozások ráfordításaként számolandó el. Igaz. A kereskedelmi vállalkozások ráfordításainak nagy részét az elábé teszi ki az anyagjellegű ráfordítások között. 30. Az eredmény megállapításánál az adóalap mindig megegyezik az adózás előtti eredménnyel. Hamis, mert az adóalap az adózás előtti eredményt növelő tételekkel növelt, és az adóalap-csökkentő tételekkel csökkentett adózás előtti eredmény. 31. A vállalkozás eredményétől függően a vagyonmérlegben az összes eszköz értéke eltérhet az összes forrás értékétől. Hamis, mert a vagyonmérlegben az összes eszköz értékének mindig egyeznie kell az összes forrással. (Mérlegegyezőség elve. A mérleg mindkét oldalán a vagyon szerepel, csak eltérő szempont szerinti csoportosításban.) 32. A társasági adó mértéke évben minden vállalkozás esetében 19%. Hamis, mert 500 millió Ft adóalapig a társasági adó mértéke 10%, és afelett 19%. 33. A mérleg szerinti eredményből fizetünk a tulajdonosoknak osztalékot. Hamis, mert a mérleg szerinti eredmény már a fizetendő osztalékkal csökkentett adózott eredmény. 34. Lehetséges az a helyzet, hogy a vállalkozás saját tőkéjének értéke negatív előjelű. Igaz. Lehetséges, hogy a vállalat a gazdálkodása során akkora veszteséget halmozott fel, hogy a saját tőke értéke negatív lesz. 35. A kereskedelmi vállalkozások jellemzően legnagyobb anyagjellegű ráfordítása az eladott áruk beszerzési értéke (elábé). Igaz. A kereskedelmi vállalatok áruforgalom lebonyolításával foglalkoznak, így az elábé teszi ki az anyagjellegű ráfordítások igen jelentős részét. 36. Negatív előjelű adózás előtti eredmény esetén lehet az adóalap pozitív. Igaz, mert a jogszabály értelmében vannak adóalapot növelő és csökkentő tételek, amelyek értéküktől függően a negatív adózás előtti eredményt módosíthatják pozitív előjelű adóalapra. 37. Minden gazdasági társaságnak legalább két tulajdonosa van. Hamis, mert az egyszemélyes kft.-nek és az egyszemélyes rt.-nek csak egy-egy tulajdonosa van. 38. A telephely kiválasztásakor fontos szempont a cég tevékenységi köre. Igaz, mert más infrastruktúra, más környezet stb. szükséges például az autógyártáshoz, vagy a kereskedelemhez, vagy éppen egy bankfiókhoz. 11

12 III. Definíciók Adja meg az alábbi fogalmak rövid, szakszerű leírását! 1. Eredménykimutatás: Olyan számviteli okmány, amely adott időszakra vonatkozva tartalmazza a vállalkozás hozamait és ráfordításait, valamint ezek különbségeként az eredményt. 2. Mérleg szerinti eredmény: A tárgyév adózott eredménye csökkentve az osztalékkal. 3. Vagyon: A vállalkozás rendelkezésére álló anyagi és nem anyagi javak összessége. 4. Vagyonmérleg: Egy olyan, előírt tagolásban készítendő számviteli kimutatás, amely bemutatja a vállalkozás vagyonát megjelenési forma és eredete szerint egy adott időpontban. 5. Törzstőke: A korlátolt felelősségű társaság alapítói vagyona, a törzsbetétek összessége. 6. Társasági szerződés ellenjegyzése: A gazdasági társaságok alapítása során a társasági szerződést/alapító okiratot ügyvéd, jogtanácsos hitelesíti. Ez alól kivétel, ha a társasági szerződést közjegyző készíti, ekkor az közokiratnak minősül. Definíciók elsajátítását segítő gyakorlófeladatok 1. A forgóeszközök csoportjai: (a számviteli törvény szerinti sorrendben) I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 2. A kötelezettségek csoportjai: (a számviteli törvény szerinti sorrendben) I. Hátra sorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 12

13 3. A vagyonmérleg forrás oldalán található mérlegfőcsoportok: (a számviteli törvény szerinti sorrendben) D Saját tőke E Céltartalékok F Kötelezettségek G Passzív időbeli elhatárolás 4. Párosítsa össze a meghatározásokat a megfelelő fogalmakkal! Írja a betűhöz tartozó cellába a kiválasztott fogalom sorszámát! A B C D E Az alábbi táblázat a vállalati létszám különböző szempontok szerinti csoportosítását tartalmazza. a) Pótolja a hiányzó csoportosítási szempontot, és a foglalkoztatási típusok sorszámát írja be a táblázat megfelelő oszlopába! A) A végzett munka jellege B) A foglalkoztatás formája C) A munkaidő hossza D) A dolgozók szakképzettsége b) Határozza meg az állományi létszám lényegét munkajogi szempontból! Az intézményi statisztika létszám-megfigyelési körébe tartozó dolgozók, akik az adott vállalatnál főállásban végeznek munkát. 6. Az alábbi leírásban megnevezett és aláhúzott vagyonelemeket sorolja be a szöveg alatt felsorolt eszköz- vagy forrásfőcsoportokba! Befektetett eszközök Bérleti jog, faliállványok, kiszolgálópult, pénztárgép, autó Forgóeszközök Vágott és cserepes virágok, kaspó, vázák, plüssfigurák, pénz, követelés 13

14 Saját források Jegyzett tőke, eredménytartalék Kötelezettségek Hosszú lejáratú hiteltartozás, rövid lejáratú hitel 7. Az alábbiakban információkat olvashat a PICUR Kft.-ről. Az aláhúzott gazdasági eseményekről döntse el, hogy melyik eredménykategóriát, és milyen irányban befolyásolta! (A szöveg alatt feltüntetett eredménykategóriák közül a megfelelőhöz írja be a gazdasági eseményt, és az esemény előtt + vagy jellel jelölje, hogy azt növelte vagy csökkentette!) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye: + nettó árbevétel, eladott áruk beszerzési értéke, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás Pénzügyi műveletek eredménye: + kamatbevétel, + osztalékbevétel Rendkívüli eredmény: + apportbevitel 14

15 IV. Kifejtő kérdések Foglalja össze ismereteit néhány összefüggő mondatban az alábbi témákról! 1. Definiálja az értékpapír fogalmát, majd hasonlítsa össze a kötvényt és a részvényt a megtestesített jog, lejárat és jövedelem szerint! Különböztesse meg a névértéket és az árfolyamot! Az értékpapír vagyonnal kapcsolatos jogot megtestesítő, forgalomképes okirat (vagy számlán megjelenő összeg, vagy elektronikus jel). A kötvény hitelviszonyt testesít meg, jellemzően közép- vagy hosszú lejáratú, jövedelme a kamat. A részvény tulajdonosi jogviszonyt testesít meg, lejárata nincs, jövedelme az osztalék. Az értékpapír névértéke az értékpapíron szereplő összeg, a megtestesített követelés értéke. Az árfolyam az értékpapír piaci ára. Az értékelés során a fentiektől eltérő, de szakmailag helyes válasz is elfogadható. 2. Definiálja a hitel fogalmát, csoportosítsa a hiteleket futamidő szerint, majd mutassa be röviden a beruházási- és a forgóeszközhitel lényegét! A hitel pénzeszközök, áruk átengedése meghatározott időtartamra, kamatfizetés ellenében, visszafizetési kötelezettség mellett. Futamidő szerint rövid, közép- és hosszú lejáratú hiteleket különböztethetünk meg. A beruházási hitel tipikusan hosszú lejáratú hitel, célja a tárgyi eszközbeszerzés finanszírozása. A hitel összege általában magas, fedezete sokszor a megvásárolt eszköz. A forgóeszközhitel tipikusan rövid lejáratú hitel, célja a forgóeszköz- (például készlet-) beszerzések finanszírozása. Összege általában kisebb, mint a beruházási hiteleké, és a hitelbírálat is egyszerűbb. Az értékelés során a fentiektől eltérő, de szakmailag helyes válasz is elfogadható. 15

16 3. Definiálja az üzleti terv fogalmát, sorolja fel lehetséges részeit (legalább ötöt)! Röviden ismertesse a marketingterv tartalmát! Az üzleti terv írásba foglaltan tartalmazza a vállalkozás helyzetének bemutatását, céljait és azok megvalósításának eszközeit, illetve megtervezi a megvalósítás körülményeit és ezeknek a vállalkozásra gyakorolt várható hatását. Jellemzően középtávú terv. Lehetséges részei: vezetői összefoglaló, a vállalkozás bemutatása, termelési terv, marketingterv, működési (szervezeti) terv, pénzügyi terv, mellékletek. A marketingterv fejezet a marketingmix (4P) szerinti tagolásban tartalmazza a tervezett marketingeszközöket. A termékpolitikánál a termékválaszték bemutatása a feladat, az árpolitikánál az árképzés elvét kell bemutatni, az értékesítéspolitikánál az alkalmazni kívánt értékesítési csatornákat, a promóciónál az alkalmazott promóciós eszközöket. Az értékelés során a fentiektől eltérő, de szakmailag helyes válasz is elfogadható. 4. Nevezze meg az adózás előtti eredmény összetevőit! Mutassa be az egyes eredményrészek tartalmát egy-egy mondatban! A vállalkozás adózás előtti eredményének összetevői: 1. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (a vállalkozás fő tevékenységéből származó bevételek és ráfordítások különbsége), 2. pénzügyi műveletek eredménye (pénzügyi hozamok és ráfordítások különbsége). A két eredmény összege a szokásos vállalkozási eredmény. 3. Rendkívüli eredmény (rendkívüli hozamok és ráfordítások különbsége). A szokásos vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény összege az adózás előtti eredmény. 5. Milyen szempontokat érdemes figyelembe venni egy kis élelmiszerüzlet helyének megválasztásakor? Legalább három szempontot írjon le! Választását érvekkel támassza alá! Szempontok: A vevőkör jellemzői. Kik laknak, dolgoznak, közlekednek a vonzáskörzetben? Milyen igényeik, szokásaik vannak? Tájékozódni kell arról, lesz-e elegendő vevő. Meg kell ismerni a leendő vevőkör szokásait, igényeit, és ezt össze kell vetni a mi lehetőségeinkkel, elképzeléseinkkel. 16

17 Gazdasági szempontok: pl. a leendő vevőkör jövedelmi viszonyai meghatározzák, hogy mekkora forgalmat várhatunk, illetve a mi tervezett választékunk, üzletpolitikánk megfelel-e a megcélzott vevőkör jövedelmének. Versenytársak: van-e konkurencia, és milyenek a piaci viszonyok, azon belül a mi cégünk hol áll, illetve hova tud belépni. Az nem jelent gondot, ha van hasonló profilú cég, üzlet a vonzáskörzetben, az a lényeg, hogy a piaci erőviszonyokban megfelelő helyet tudjunk elérni. Közlekedés: milyen közlekedési eszközzel közelíthető meg az üzlet, hányan járnak, közlekednek arra, van-e megfelelő parkoló vagy tömegközlekedési megálló stb. Minden ilyen lehetőség növeli az üzlet előnyeit. Egyéb, érvekkel alátámasztott szempontok is elfogadhatók jó megoldásnak. 17

18 V. Dokumentum összeállítása A megadott adatok vagy információk alapján állítsa össze a megfelelő dokumentumot! 1. feladat Megoldás: Marketingeszköz (4P) Üzleti terv tartalma az adott marketingeszköz kapcsán (Helyezze megnevezése el a szövegben található információkat is a megfelelő marketingeszköznél!) Az értékelés során figyelembe veendő szempontok: a Termékpolitika termékválasztékról szóljon, a szöveg alapján meg kell említeni a többféle méretet és az egyedi igény szerinti gyártást is. Árpolitika Az értékelés során figyelembe veendő szempontok: a szövegben kereslet alapú árképzésről van szó, az átlagos árnak, átlagos költségnek és a fedezetnek meg kell jelennie a válaszban. Az értékelés során figyelembe veendő szempontok: a szöveg Értékesítéspolitika alapján a honlapon keresztül, telefonon keresztül történő megrendelésnek, illetve a bemutatóteremnek meg kell jelennie a válaszban (viszonylag rövid csatorna). Promóció Az értékelés során figyelembe veendő szempontok: a szöveg alapján kiállításokon való megjelenésnek, szórólapoknak, árengedménynek meg kell jelennie a válaszban. Az értékelés során a fentiektől eltérő, de szakmailag helyes válasz is elfogadható. 18

19 2. feladat Mérleg... december 31. Eszközök Források Adatok 1000 Ft-ban A. Befektetett eszközök D. Saját tőke I. Immateriális javak I. Jegyzett tőke II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök II. Jegyzett, de még be nem - fizetett tőke ( ) III. Tőketartalék B. Forgóeszközök IV. Eredménytartalék I. Készletek V. Lekötött tartalék 0 II. Követelések 420 VI. Értékelési tartalék 0 III. Értékpapírok VII. Egyszerűsített mérleg szerinti eredmény IV. Pénzeszközök E. Céltartalékok 0 C. Aktív időbeli elhatárolások - F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek Eszközök összesen: Források összesen: Megoldás (az adatok ezer Ft-ban értendők): Immateriális javak Szoftver =

20 Tárgyi eszközök Ingatlan + Bútorok, gépek, berendezések = = Befektetett pénzügyi eszközök 2 évre lekötött bankbetét = Befektetett eszközök = Készletek Áruk + Göngyöleg = = Követelések Vevőkkel szembeni követelés = 420 Értékpapírok Eladásra vásárolt részvények értéke = Pénzeszközök Elszámolási betétszámla + Készpénz = Forgóeszközök = Eszközök összesen = Saját tőke = Tartalék = 0 Céltartalékok = 0 Hosszú lejáratú kötelezettségek Beruházási hitel = Rövid lejáratú kötelezettségek Munkavállalókkal szembeni tartozás + Adótartozás = = 710 Kötelezettségek = Források összesen =

21 3. feladat ALKUSZ Kft. Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE Eszközök (aktívák) Adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök ( sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. B. Forgóeszközök ( sorok) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások 11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sorok)

22 ALKUSZ Kft. Sorszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE Források (passzívák) A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Adatok E Ft-ban a b c d e Tárgyév 12. D. Saját tőke ( sorok) I. JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE ( ) 15. III. TŐKETARTALÉK 16. IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 18. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 19. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek ( sorok) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolás 26. FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sorok) 8073 Készletek: = Ft = 4466 E Ft Pénzeszközök: = Ft = 1337 E Ft Rövid lejáratú kötelezettségek: = Ft = 1233 E Ft 22

23 4. feladat Cég neve: VITALITÁS Kereskedelmi Kft. A munkakör általános (azonosítási) adatai: A dolgozó neve: Munkakör neve: Ügyes Katalin Munkaköri leírás Marketing- és reklámügyintéző Munkavégzés szervezeti Kereskedelmi osztály egysége: Munkavégzés helye: 1192 Budapest, Kis tér 10. Közvetlen felettes Kereskedelmi osztály vezetője/értékesítési vezető/marketingvezető Közvetlen beosztott(jai): Munkakör általános célja A vállalkozás célkitűzéseinek és tervfeladatainak a marketing szervezeti egységre vonatkozó eredményes megvalósítása Munkarend, munkaidő: 5 napos munkahét, 40 órás munkaidő A munkakör betöltésével kapcsolatos általános követelmények: Iskolai végzettség: Középfokú, érettségi bizonyítvány Szakmai végzettség: Marketing- és reklámügyintéző Gyakorlat, tapasztalat, nyelvtudás: Hasonló munkakörben minimum 2 éves szakmai gyakorlat Német nyelv minimum alapfokú, kommunikációs szintű ismerete Egyéb feltételek: Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek Személyi tulajdonságok, képességek: Munkaköri felelősségek, feladatok: Beszámolási kötelezettség: Munkakapcsolatok (belső és külső): Információfeldolgozás/ átadás: Kihívások, elvárások Dátum: Erkölcsi bizonyítvány Jó kommunikációs készség, udvariasság, szervezőkészség, precizitás, önállóság, kreativitás, helyzetfelismerés, emlékezőképesség Értékesítési piaccal, valamint a belső és külső PR-ral kapcsolatos ügyintézői feladatok Hetente beszámol az osztályvezetőnek az általa végzett tevékenységekről Kapcsolatot tart: üzletfelekkel közvetlen munkatársaival, feletteseivel beszerzési és értékesítési üzletkötőkkel tömegkommunikációs eszközökkel dolgozókkal Az információk feldolgozása számítógépes hálózaton és rendszeres csoportmegbeszéléseken történik Önálló munkára való képesség, marketingeszközökre, illetve új értékesítési csatornákra javaslatok tétele Munkavállaló Vezető 23

Előkészítőn kiadott feladatlap megoldó kulcsa

Előkészítőn kiadott feladatlap megoldó kulcsa Előkészítőn kiadott feladatlap megoldó kulcsa I. Feleletválasztás 1. Egy vállalkozás forrásain belül az idegen források aránya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 b c d b c b b b c b c

Részletesebben

Szintvizsga típusú feladatlap

Szintvizsga típusú feladatlap Szintvizsga típusú feladatlap 1. Feladat Az ALKUSZ Kft. kiskereskedelmi tevékenységgel foglalkozik. A tárgyév december 31-én az alábbiakban felsorolt eszközökkel és forrásokkal rendelkezett. (Az adatok

Részletesebben

MINTA TÉMAZÁRÓ 13.A VAGYON

MINTA TÉMAZÁRÓ 13.A VAGYON MINTA TÉMAZÁRÓ 13.A VAGYON 1. Definíciók Adja meg az alábbi fogalmak rövid, szakszerű leírását! Eredménytartalék: Befektetett eszköz Immateriális javak A vállalkozás vagyona: Fedezetmutató A vagyonmérleg:

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok

Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok Típusfeladatok a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy középszintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez 1 I. Feleletválasztás Az alábbi feladatoknál

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VII. előadás Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Ügyeljen a számítások kijelölésére, pontos kerekítésre és a mértékegységek megadására!

Ügyeljen a számítások kijelölésére, pontos kerekítésre és a mértékegységek megadására! A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013. (III. 28.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés azonosító száma és megnevezése: 54 341 01 Kereskedő Tájékoztató

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Elfogadható a megoldási

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

Társasági adó elszámolása Egyéb kiadás - Egyéb kötelezettség / Növekedés

Társasági adó elszámolása Egyéb kiadás - Egyéb kötelezettség / Növekedés 8. feladat Megoldás Év végi záró, rendező tételek - Naplófőkönyv zárása ÁFA megállapítása Fizetendő ÁFA 4.285.000 Levonható ÁFA -2.952.000 Befizetendő ÁFA 1.333.000 Befizetett ÁFA -1.500.000 Visszaigényelt

Részletesebben

Finanszírozás fogalma

Finanszírozás fogalma A vállalkozás alapításához működéséhez befektetéseihez kötelezettségeinek pénzügyi teljesítéséhez szükséges szabad pénzeszközök biztosítása és a velük való gazdálkodás. Finanszírozás fogalma Rentabilitás

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA 7.Pk.60.080/2009/2. A vállalkozás megnevezése 1021 Budapest, Szerb Antal utca 8. A vállalkozás címe, telefonszáma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló

Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: DR. SIMONFFY ILDIKÓ ÜGYVÉDI IRODA címe, telefonszáma: 6722 Szeged, Petõfi sugárút 7 I/4 Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló 2014. üzleti évrõl Kelt:

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE CÉGADATOK Teljes név Rövid név Székhelye Telephely(ek) Postacím Telefon Cégjegyzékszám Statisztikai számjel Alapítás dátuma Tevékenység megkezdésének

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám 2 0 2 7 1 0 1 7 7 8 1 0 5 7 2 2 0 statisztikai számjel 2 0-0 9-0 6 9 6 9 3 cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A vállalkozás címe,

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás Megoldások a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy emelt szintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez közzétett típusfeladatokhoz 1 I. Feleletválasztás

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) 0521 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Elfogadható a megoldási

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló A szervezet megnevezése: Szívbeteg Csecsemőkért Alapítvány A szervezet címe, telefonszáma: 191 Budapest, Üllői út 155. 215.12.31. Tartalom: Mérleg-eszközök Mérleg-források Eredménykimutatás Mutatók alakulása

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 6 4 7 1 4 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 év egyéb szervezet megnevezése címe Keltezés:

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben