Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok megoldás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok megoldás"

Átírás

1 Megoldások a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy középszintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez közzétett típusfeladatokhoz 1

2 I. Feleletválasztás Az alábbi feladatoknál aláhúzással jelölje, hogy Ön szerint melyik válasz helyes! Feladatonként csak egy választ jelölhet meg. Több válasz megjelölése esetén a megoldás nem értékelhető Egy vállalkozás forrásain belül az idegen források aránya 65%. Ezen érték alapján melyik finanszírozási elv nem teljesül maradéktalanul? a) A rentabilitás (jövedelmezőség) elve. b) A biztonság elve. c) A likviditás elve. d) Az illeszkedés elve. 2. Az alábbiak közül melyik saját, külső eredetű finanszírozási forrás? a) Eredménytartalék képzése és felhasználása. b) Hitelfelvétel. c) Pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás. d) Kötvénykibocsátás. 3. Az alábbiak közül mely jellemzők érvényesek a kötvényre? a) Tulajdonviszonyt testesít meg, jellemzően középlejáratú, jövedelme a kamat. b) Hitelviszonyt testesít meg, jellemzően rövid lejáratú, jövedelme a kamat. c) Tulajdonviszonyt testesít meg, jellemzően rövid lejáratú, jövedelme a kamat. d) Hitelviszonyt testesít meg, jellemzően középlejáratú, jövedelme a kamat. 4. Jellemzően lejárat nélküli, tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír, amelynek jövedelme az osztalék. Melyik értékpapírról van szó? a) A kötvényről. b) A részvényről. c) A részjegyről. d) A váltóról. 5. Az alábbiak közül melyik nem részvényhez kötődő jog? a) A szavazati jog. b) Az osztalékra való jogosultság. c) A likviditási jog. d) A részvételi jog az rt. közgyűlésén. 6. A rövid lejáratú hitel futamideje a) 1 3 év. b) 1 évnél rövidebb. c) maximum 6 hónap. d) 3 évnél rövidebb.

3 7. Az alábbiak közül melyik nem része a hitelköltségnek? a) A hitelbírálati díj. b) A tőketörlesztés. c) A kamat. d) A kezelési költség. 8. Az a hitel, amelyet gépvásárlás finanszírozására vett fel a vállalkozás 6 éves lejáratra, és fedezete a megvásárolt eszköz: a) hosszú lejáratú forgóeszközhitel. b) hosszú lejáratú beruházási hitel. c) középlejáratú beruházási hitel. d) középlejáratú forgóeszközhitel. 9. Melyik nem EU intézmény az alábbiak közül? a) Európai Tanács b) Európa Parlament c) IMF d) Európai Központi Bank 10. Melyik szerződés hozta létre 1957-ben az Európai Gazdasági Közösséget? a) Amszterdami Szerződés b) Római Szerződés c) Maastrichti Szerződés d) Shengeni Megállapodás 11. Melyik nem tartozik az EU 4 alapszabadsága közé az alábbiak közül? a) Az áruk szabad áramlása. b) A tőke szabad áramlása. c) A támogatások szabad áramlása. d) A személyek szabad áramlása. 12. Az alábbiak közül melyik az euró bevezetésének feltétele? a) Az államadósság maximum a GDP 60%-a. b) Az áfakulcs maximum 20%. c) A munkanélküliségi ráta maximum 10%. d) Az árfolyam maximum 2%-kal változhat évente. 13. Az alábbiak közül melyik nem létező EU-s vállalkozási forma? a) Európai Részvénytársaság b) Európai Gazdasági Egyesülés c) Európai Szövetkezet d) Európai Közös Vállalat 3

4 14. Az alábbiak közül melyik esetben nem indokolt üzleti tervet készíteni? a) Hitelkérelem benyújtásakor. b) Profilváltáskor. c) A vállalkozás megszűnésekor. d) Cégalapítás előtt. 15. Az üzleti terv melyik fejezetében célszerű a várható értékesítési helyeket (csatornákat) részletezni? a) A termelési tervben. b) A marketingtervben. c) A pénzügyi (finanszírozási) tervben. d) A mellékletekben. 16. Az alábbiak közül melyik része az üzleti terv pénzügyi terv fejezetének? a) A cash flow terv szöveges értékelése. b) Az árképzés módszerének bemutatása. c) A vezetői összefoglaló. d) A szükséges alkalmazotti létszám számítása. 17. Egy vállalkozás vagyona vizsgálható a) eredet szerint. b) megjelenési forma szerint. c) eredet és megjelenési forma szerint egyaránt. 18. Egy vállalkozás mérlegében az áruhitel (áruvásárlás későbbi fizetéssel) a) a pénzeszközök között szerepel. b) a rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel. c) a hosszú lejáratú kötelezettségek között szerepel. 19. A hirdetési költség az A típusú összköltségeljárással készített eredménykimutatásban a) az anyagjellegű ráfordítások között található. b) a személyi jellegű ráfordítások között található. c) az egyéb ráfordítások között található A bérjárulékok kulcsának csökkentése a) csökkenti a vállalkozások személyi jellegű ráfordításait. b) nincs közvetlen hatással a személyi jellegű ráfordítások nagyságára. c) növeli az alkalmazottak bruttó bérét. 21. Az értékcsökkenési leírás a) a forgalommal arányosan változó költség. b) a vállalkozást tartósan szolgáló eszközök elhasználódása pénzben kifejezve. c) a vállalkozást tartósan szolgáló eszközök elhasználódásának költségként történő elszámolása.

5 22. Nem tartozik az anyagjellegű ráfordítások közé: a) a felhasznált irodaszerek beszerzésének értéke. b) az eladott áruk beszerzési értéke. c) a 100 ezer Ft érték alatti tárgyi eszközök elhasználódásának költségként történő elszámolása. 23. A személyi jellegű ráfordítások közé tartozik a) a takarító vállalkozás számára kifizetett összeg. b) az alkalmazottak bérpótléka. c) a vállalkozás tulajdonosainak osztaléka. 24. Ha emelkedik a forgalom, a degresszív költségek a) a forgalommal arányosan nőnek. b) a forgalomnövekedésnél nagyobb mértékben nőnek. c) a forgalomnövekedésnél kisebb mértékben nőnek. 25. A vállalkozás költségeinek alakulását befolyásolja a) a vállalkozás tulajdonosainak száma. b) a társasági adó kulcsa. c) a munkafolyamatok szervezettsége. 26. A vállalkozás eredményét a) a kiadások befolyásolják. b) a ráfordítások befolyásolják. c) a költségek befolyásolják. 27. Az árbevétel nagyságát közvetlenül befolyásolja a) az áfakulcsok emelkedése. b) az alkalmazott haszonkulcsok emelése. c) a beszerzési árak csökkenése. 28. A felsoroltak közül melyik tényező nem tartozik a vállalkozás erőforrásai közé? a) A természeti erőforrások. b) Az állam. c) A vállalkozó. d) A humántőke. e) A tőke. 29. A felsoroltak közül melyik nem a vagyon számviteli csoportosításának szempontja? a) A megjelenési formája. b) A forrása (eredete). c) Az értéke. 5

6 30. A felsoroltak közül melyik a kereskedelmi vállalkozások jellemző készletfajtája? a) Az anyagok. b) Az áruk. c) A késztermékek. 31. A vállalkozás adózás előtti eredménye kiszámítható: a) az időszak bevételeinek és ráfordításainak különbségeként. b) az időszak bevételeinek és kiadásainak különbségeként. c) az időszak bevételeinek és összes költségeinek különbségeként. 32. Az éves beszámoló eredménykimutatása: a) megmutatja a vállalkozás eredményét egy adott időpontban. b) megmutatja a vállalkozás egy adott időszak alatt keletkezett eredményét. c) megmutatja a vállalkozás egy adott időszak alatt keletkezett pénzügyi eredményét. 33. A társasági adó alapja: a) az adózás előtti eredmény. b) az adóalap-növelő és -csökkentő tételekkel módosított adózás előtti eredmény. c) a mérleg szerinti eredmény. 34. A saját tőke és befektetett eszközök aránya mutatószám a vállalkozás számára kedvezően alakul, ha a mutató: a) nő. b) csökken. c) változatlan. 35. A saját tőke növekszik, ha a vállalkozás: a) adózott eredménye pozitív. b) mérleg szerinti eredménye pozitív. c) adózás előtti eredménye pozitív. 36. A kft. taggyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik a) az új dolgozók felvétele. b) a számviteli törvény szerinti beszámoló összeállítása. b) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása. 37. Az üzlet nyitásakor működési engedélyt kell kérni az önkormányzat jegyzőjétől a) az üzletköteles termékekre. b) minden termékre. c) minden új üzletre. 6

7 38. Húzza alá a táblázat harmadik oszlopában, hogy az alábbi mutatók közül melyek alkalmasak a vállalkozás jövedelmezőségének (Jövedelmezőség), pénzügyi helyzetének (Pénzügyi helyzet), illetve a felhasznált erőforrások hatékonyságának (Hatékonyság) elemzésére! (Egy mutatószámhoz csak egy jelölést tehet, ellenkező esetben válasza nem értékelhető.) Megnevezés Eladósodottság foka Eredményszint Alapterület-kihasználás Üzleti eredmény színvonala Likviditási ráta I. Készletek forgási sebessége Termelékenység Likviditási gyorsráta Mutatószám 100 Ft eszközre jutó kötelezettség 100 Ft árbevételre jutó eredmény 1 nm alapterületre jutó árbevétel 100 Ft árbevételre jutó eredmény Forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyítva Nettó árbevétel a készletekhez viszonyítva Egy dolgozóra jutó havi árbevétel Likvid pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyítva A mutatóval elemezhető Jövedelmezőség Pénzügyi helyzet Hatékonyság Jövedelmezőség Pénzügyi helyzet Hatékonyság Jövedelmezőség Pénzügyi helyzet Hatékonyság Jövedelmezőség Pénzügyi helyzet Hatékonyság Jövedelmezőség Pénzügyi helyzet Hatékonyság Jövedelmezőség Pénzügyi helyzet Hatékonyság Jövedelmezőség Pénzügyi helyzet Hatékonyság Jövedelmezőség Pénzügyi helyzet Hatékonyság 7

8 II. Igaz-hamis állítások Az alábbi állításokról döntse el, hogy azok igazak vagy hamisak! Döntését minden esetben indokolnia kell! 1. A likviditás elve azt jelenti a finanszírozásban, hogy lehetőleg olyan forrásokat kell a vállalkozásba bevonni, amelyek alacsony tőkeköltség mellett biztosítanak minél nagyobb pénzmennyiséget. Hamis, ez a rentabilitás (jövedelmezőség) elve. A likviditás elve a fizetőképesség szem előtt tartását jelenti. 2. A konzervatív finanszírozási stratégia lényege az óvatosság. Igaz, ebben az esetben a rövid megtérülési idejű eszközök egy részét is tartós forrásból finanszírozza a vállalkozás. 3. A forgóeszközhitel-felvétel a saját forrásból történő finanszírozás egyik formája. Hamis, a hitelfelvétel külső forrás. 4. Egy értékpapír névértéke más néven a piaci ára. Hamis, a piaci ár az értékpapír árfolyama. 5. Hitelezői jogviszonyt megtestesítő értékpapír például a kötvény, a részjegy és a váltó. Hamis, a részjegy tulajdonosi jogviszonyt testesít meg. 6. A hitelezés menetének utolsó mozzanata a kölcsönszerződés aláírása. Hamis, ezt követi még a hitel folyósítása és a törlesztés is. 7. A vállalkozás kezdeti tőkeszükséglete biztosítható például a működés közben keletkező bevételekből. Hamis, a működés közben keletkező bevételekből a napi működés finanszírozható. A kezdeti tőkeszükséglet pl. tulajdonosi befizetésekből, hitelből történhet. 8. A beruházások külső finanszírozása jellemzően hosszú lejáratú hitelből történik. Igaz, mert a beruházás nagy értékű, hosszú távon a vállalkozás rendelkezésére álló eszköz létrehozását jelenti. 9. Üzleti terv készülhet belső használatra vagy külső használatra. Igaz, belső használatra készülhet pl. tervezett átalakulás, illetve fejlesztés előtt, külső használatra pl. banki hitelkérelemhez. 8

9 10. A SWOT analízis a vállalkozás helyzetének elemzésére használt módszer, amelynek elemei például az erősségek és gyengeségek feltérképezése. Igaz, a saját vállalat vizsgálatára használják a SWOT (GYELV) analízist, elemei a gyengeségek, erősségek, lehetőségek és veszélyek feltérképezése. 11. Az üzleti terv mindig pontosan 6 fejezetből áll. Hamis, az üzleti tervnek nincs előírt sémája, tagolása. 12. Az Európai Unióról szóló szerződést 1995-ben írták alá Maastrichtban. Hamis, 1992-ben írták alá a szerződést. 13. Magyarország május 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz. Hamis, május 1-jén. 14. Az Európai Bizottságban a tagállami miniszterek találkoznak, hogy megvitassák és az Európa Parlamenttel közösen elfogadják az uniós jogszabályokat. Hamis, a tagállami miniszterek az Európai Unió Tanácsában találkoznak. Az Európai Bizottságot a biztosok és az EU közszolgálata alkotja. 15. Az Európai Részvénytársaság alapítása a tagállamok területén lehetséges, legalább két, a tagállamok területén bejegyzett gazdasági társaság részvételével. Igaz, és a bejegyzés helye szerinti jogszabályok vonatkoznak rá. 16. Az euró bevezetésének feltételeit az Amszterdami Szerződésben rögzítették. Hamis, a Maastrichti Szerződésben. 17. Ha egy vállalkozás részvényeket vásárol, akkor ennek értéke a mérlegben csak az értékpapírok között szerepelhet. Hamis. A vásárolt részvények értéke csak akkor szerepel az értékpapírok között, ha továbbértékesítési céllal vásárolta a vállalkozás. A befektetett pénzügyi eszközök között tartjuk nyilván akkor, ha a vállalkozás azokat befektetési céllal vásárolta. 18. A mérlegegyezőség elve azt jelenti, hogy a vállalkozás eszközeinek értéke és forrásainak értéke megegyezik egymással. Igaz. A vállalkozás vagyona két szempontból vizsgálható, megjelenési forma és eredet szerint, ezért értéküknek meg kell egyeznie. 19. A vállalkozás éves beszámolójának részét képező eredménykimutatásban csak az alaptevékenységéből származó eredményt mutatjuk ki. Hamis. A vállalkozás eredménykimutatásában az üzleti eredményen kívül a pénzügyi műveletekből és a rendkívüli műveletekből származó eredményt is kimutatjuk. 9

10 20. Az árbevételt a beszerzett áruk mennyisége, nettó beszerzési ára és az alkalmazott haszonkulcsok nagysága befolyásolja. Hamis, mivel az árbevételt nem a beszerzett, hanem az értékesített áruk mennyisége, beszerzési ára és az alkalmazott haszonkulcsok nagysága befolyásolja. 21. A fogyasztói jövedelmek növekedése minden termék esetében növeli a keresletet. Hamis, mert a jövedelemnövekedés nem minden áru iránt növeli a keresletet. Vannak olyan termékek, ahol a jövedelemnövekedés csökkenti a keresletet, ezek az ún. alsóbbrendű javak. 22. A számviteli törvény előírásai szerint készített cash flow-kimutatás a vállalkozás működési, befektetési és pénzügyi tevékenységének hatását mutatja a pénzeszközök állományváltozására. Igaz. A kimutatás adott időszak pénzbevételeit és pénzkiadásait tevékenységi szintenként tartalmazza. 23. Ha egy vállalkozás nyereséges, akkor a fizetőképessége is megfelelő. Hamis. Nyereséges működés esetén is lehet probléma a vállalkozás likviditásával, ha pl. vevői nem egyenlítik ki időben tartozásaikat, emellett jelentős kötelezettségállománya van. 24. A forgalmazott áruk haszonkulcsának csökkentésével csökken a realizált árréstömeg. Hamis. Az árréstömeg az egyedi árrések összege. Ha a haszonkulcs csökkenése következtében nagymértékben nő az áruból eladott mennyiség, az alacsonyabb haszonkulcs ellenére nagyobb árréstömeg érhető el. (Nagy forgalom, kicsi haszon.) 25. Az áfakulcs emelkedése egyéb tényezők változatlansága esetén növeli az áru fogyasztói árát. Igaz. Az áfakulcs emelkedése emeli a nettó fogyasztói árra felszámított áfa összegét, ezáltal emeli a fogyasztói árat. 26. A vevő számára nyújtott árengedmény minden esetben növeli a bevételt. Hamis, mivel nem biztos, hogy az árengedménnyel elérhető volumennövekedés kompenzálja vagy meghaladja az árengedmény bevételcsökkentő hatását. Ez az áru jellegétől és az árengedmény mértékétől egyaránt függ. 27. A vállalkozásoknak lehetnek olyan kiadásai, amelyek az eredményt nem befolyásolják. Igaz. Ilyen lehet pl. azon készletek beszerzése, amelyeket nem használ fel az adott időszakban. 28. A cash flow-kimutatásból a befektetők képet kapnak a vállalkozás jövedelmezőségéről. Hamis. A kimutatásból a vállalkozás pénzforrásainak képződéséről és azok felhasználásáról tájékozódhatnak. 10

11 29. Az eladott áruk beszerzési értéke a kereskedelmi vállalkozások ráfordításaként számolandó el. Igaz. A kereskedelmi vállalkozások ráfordításainak nagy részét az elábé teszi ki az anyagjellegű ráfordítások között. 30. Az eredmény megállapításánál az adóalap mindig megegyezik az adózás előtti eredménnyel. Hamis, mert az adóalap az adózás előtti eredményt növelő tételekkel növelt, és az adóalap-csökkentő tételekkel csökkentett adózás előtti eredmény. 31. A vállalkozás eredményétől függően a vagyonmérlegben az összes eszköz értéke eltérhet az összes forrás értékétől. Hamis, mert a vagyonmérlegben az összes eszköz értékének mindig egyeznie kell az összes forrással. (Mérlegegyezőség elve. A mérleg mindkét oldalán a vagyon szerepel, csak eltérő szempont szerinti csoportosításban.) 32. A társasági adó mértéke évben minden vállalkozás esetében 19%. Hamis, mert 500 millió Ft adóalapig a társasági adó mértéke 10%, és afelett 19%. 33. A mérleg szerinti eredményből fizetünk a tulajdonosoknak osztalékot. Hamis, mert a mérleg szerinti eredmény már a fizetendő osztalékkal csökkentett adózott eredmény. 34. Lehetséges az a helyzet, hogy a vállalkozás saját tőkéjének értéke negatív előjelű. Igaz. Lehetséges, hogy a vállalat a gazdálkodása során akkora veszteséget halmozott fel, hogy a saját tőke értéke negatív lesz. 35. A kereskedelmi vállalkozások jellemzően legnagyobb anyagjellegű ráfordítása az eladott áruk beszerzési értéke (elábé). Igaz. A kereskedelmi vállalatok áruforgalom lebonyolításával foglalkoznak, így az elábé teszi ki az anyagjellegű ráfordítások igen jelentős részét. 36. Negatív előjelű adózás előtti eredmény esetén lehet az adóalap pozitív. Igaz, mert a jogszabály értelmében vannak adóalapot növelő és csökkentő tételek, amelyek értéküktől függően a negatív adózás előtti eredményt módosíthatják pozitív előjelű adóalapra. 37. Minden gazdasági társaságnak legalább két tulajdonosa van. Hamis, mert az egyszemélyes kft.-nek és az egyszemélyes rt.-nek csak egy-egy tulajdonosa van. 38. A telephely kiválasztásakor fontos szempont a cég tevékenységi köre. Igaz, mert más infrastruktúra, más környezet stb. szükséges például az autógyártáshoz, vagy a kereskedelemhez, vagy éppen egy bankfiókhoz. 11

12 III. Definíciók Adja meg az alábbi fogalmak rövid, szakszerű leírását! 1. Eredménykimutatás: Olyan számviteli okmány, amely adott időszakra vonatkozva tartalmazza a vállalkozás hozamait és ráfordításait, valamint ezek különbségeként az eredményt. 2. Mérleg szerinti eredmény: A tárgyév adózott eredménye csökkentve az osztalékkal. 3. Vagyon: A vállalkozás rendelkezésére álló anyagi és nem anyagi javak összessége. 4. Vagyonmérleg: Egy olyan, előírt tagolásban készítendő számviteli kimutatás, amely bemutatja a vállalkozás vagyonát megjelenési forma és eredete szerint egy adott időpontban. 5. Törzstőke: A korlátolt felelősségű társaság alapítói vagyona, a törzsbetétek összessége. 6. Társasági szerződés ellenjegyzése: A gazdasági társaságok alapítása során a társasági szerződést/alapító okiratot ügyvéd, jogtanácsos hitelesíti. Ez alól kivétel, ha a társasági szerződést közjegyző készíti, ekkor az közokiratnak minősül. Definíciók elsajátítását segítő gyakorlófeladatok 1. A forgóeszközök csoportjai: (a számviteli törvény szerinti sorrendben) I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 2. A kötelezettségek csoportjai: (a számviteli törvény szerinti sorrendben) I. Hátra sorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 12

13 3. A vagyonmérleg forrás oldalán található mérlegfőcsoportok: (a számviteli törvény szerinti sorrendben) D Saját tőke E Céltartalékok F Kötelezettségek G Passzív időbeli elhatárolás 4. Párosítsa össze a meghatározásokat a megfelelő fogalmakkal! Írja a betűhöz tartozó cellába a kiválasztott fogalom sorszámát! A B C D E Az alábbi táblázat a vállalati létszám különböző szempontok szerinti csoportosítását tartalmazza. a) Pótolja a hiányzó csoportosítási szempontot, és a foglalkoztatási típusok sorszámát írja be a táblázat megfelelő oszlopába! A) A végzett munka jellege B) A foglalkoztatás formája C) A munkaidő hossza D) A dolgozók szakképzettsége b) Határozza meg az állományi létszám lényegét munkajogi szempontból! Az intézményi statisztika létszám-megfigyelési körébe tartozó dolgozók, akik az adott vállalatnál főállásban végeznek munkát. 6. Az alábbi leírásban megnevezett és aláhúzott vagyonelemeket sorolja be a szöveg alatt felsorolt eszköz- vagy forrásfőcsoportokba! Befektetett eszközök Bérleti jog, faliállványok, kiszolgálópult, pénztárgép, autó Forgóeszközök Vágott és cserepes virágok, kaspó, vázák, plüssfigurák, pénz, követelés 13

14 Saját források Jegyzett tőke, eredménytartalék Kötelezettségek Hosszú lejáratú hiteltartozás, rövid lejáratú hitel 7. Az alábbiakban információkat olvashat a PICUR Kft.-ről. Az aláhúzott gazdasági eseményekről döntse el, hogy melyik eredménykategóriát, és milyen irányban befolyásolta! (A szöveg alatt feltüntetett eredménykategóriák közül a megfelelőhöz írja be a gazdasági eseményt, és az esemény előtt + vagy jellel jelölje, hogy azt növelte vagy csökkentette!) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye: + nettó árbevétel, eladott áruk beszerzési értéke, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás Pénzügyi műveletek eredménye: + kamatbevétel, + osztalékbevétel Rendkívüli eredmény: + apportbevitel 14

15 IV. Kifejtő kérdések Foglalja össze ismereteit néhány összefüggő mondatban az alábbi témákról! 1. Definiálja az értékpapír fogalmát, majd hasonlítsa össze a kötvényt és a részvényt a megtestesített jog, lejárat és jövedelem szerint! Különböztesse meg a névértéket és az árfolyamot! Az értékpapír vagyonnal kapcsolatos jogot megtestesítő, forgalomképes okirat (vagy számlán megjelenő összeg, vagy elektronikus jel). A kötvény hitelviszonyt testesít meg, jellemzően közép- vagy hosszú lejáratú, jövedelme a kamat. A részvény tulajdonosi jogviszonyt testesít meg, lejárata nincs, jövedelme az osztalék. Az értékpapír névértéke az értékpapíron szereplő összeg, a megtestesített követelés értéke. Az árfolyam az értékpapír piaci ára. Az értékelés során a fentiektől eltérő, de szakmailag helyes válasz is elfogadható. 2. Definiálja a hitel fogalmát, csoportosítsa a hiteleket futamidő szerint, majd mutassa be röviden a beruházási- és a forgóeszközhitel lényegét! A hitel pénzeszközök, áruk átengedése meghatározott időtartamra, kamatfizetés ellenében, visszafizetési kötelezettség mellett. Futamidő szerint rövid, közép- és hosszú lejáratú hiteleket különböztethetünk meg. A beruházási hitel tipikusan hosszú lejáratú hitel, célja a tárgyi eszközbeszerzés finanszírozása. A hitel összege általában magas, fedezete sokszor a megvásárolt eszköz. A forgóeszközhitel tipikusan rövid lejáratú hitel, célja a forgóeszköz- (például készlet-) beszerzések finanszírozása. Összege általában kisebb, mint a beruházási hiteleké, és a hitelbírálat is egyszerűbb. Az értékelés során a fentiektől eltérő, de szakmailag helyes válasz is elfogadható. 15

16 3. Definiálja az üzleti terv fogalmát, sorolja fel lehetséges részeit (legalább ötöt)! Röviden ismertesse a marketingterv tartalmát! Az üzleti terv írásba foglaltan tartalmazza a vállalkozás helyzetének bemutatását, céljait és azok megvalósításának eszközeit, illetve megtervezi a megvalósítás körülményeit és ezeknek a vállalkozásra gyakorolt várható hatását. Jellemzően középtávú terv. Lehetséges részei: vezetői összefoglaló, a vállalkozás bemutatása, termelési terv, marketingterv, működési (szervezeti) terv, pénzügyi terv, mellékletek. A marketingterv fejezet a marketingmix (4P) szerinti tagolásban tartalmazza a tervezett marketingeszközöket. A termékpolitikánál a termékválaszték bemutatása a feladat, az árpolitikánál az árképzés elvét kell bemutatni, az értékesítéspolitikánál az alkalmazni kívánt értékesítési csatornákat, a promóciónál az alkalmazott promóciós eszközöket. Az értékelés során a fentiektől eltérő, de szakmailag helyes válasz is elfogadható. 4. Nevezze meg az adózás előtti eredmény összetevőit! Mutassa be az egyes eredményrészek tartalmát egy-egy mondatban! A vállalkozás adózás előtti eredményének összetevői: 1. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (a vállalkozás fő tevékenységéből származó bevételek és ráfordítások különbsége), 2. pénzügyi műveletek eredménye (pénzügyi hozamok és ráfordítások különbsége). A két eredmény összege a szokásos vállalkozási eredmény. 3. Rendkívüli eredmény (rendkívüli hozamok és ráfordítások különbsége). A szokásos vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény összege az adózás előtti eredmény. 5. Milyen szempontokat érdemes figyelembe venni egy kis élelmiszerüzlet helyének megválasztásakor? Legalább három szempontot írjon le! Választását érvekkel támassza alá! Szempontok: A vevőkör jellemzői. Kik laknak, dolgoznak, közlekednek a vonzáskörzetben? Milyen igényeik, szokásaik vannak? Tájékozódni kell arról, lesz-e elegendő vevő. Meg kell ismerni a leendő vevőkör szokásait, igényeit, és ezt össze kell vetni a mi lehetőségeinkkel, elképzeléseinkkel. 16

17 Gazdasági szempontok: pl. a leendő vevőkör jövedelmi viszonyai meghatározzák, hogy mekkora forgalmat várhatunk, illetve a mi tervezett választékunk, üzletpolitikánk megfelel-e a megcélzott vevőkör jövedelmének. Versenytársak: van-e konkurencia, és milyenek a piaci viszonyok, azon belül a mi cégünk hol áll, illetve hova tud belépni. Az nem jelent gondot, ha van hasonló profilú cég, üzlet a vonzáskörzetben, az a lényeg, hogy a piaci erőviszonyokban megfelelő helyet tudjunk elérni. Közlekedés: milyen közlekedési eszközzel közelíthető meg az üzlet, hányan járnak, közlekednek arra, van-e megfelelő parkoló vagy tömegközlekedési megálló stb. Minden ilyen lehetőség növeli az üzlet előnyeit. Egyéb, érvekkel alátámasztott szempontok is elfogadhatók jó megoldásnak. 17

18 V. Dokumentum összeállítása A megadott adatok vagy információk alapján állítsa össze a megfelelő dokumentumot! 1. feladat Megoldás: Marketingeszköz (4P) Üzleti terv tartalma az adott marketingeszköz kapcsán (Helyezze megnevezése el a szövegben található információkat is a megfelelő marketingeszköznél!) Az értékelés során figyelembe veendő szempontok: a Termékpolitika termékválasztékról szóljon, a szöveg alapján meg kell említeni a többféle méretet és az egyedi igény szerinti gyártást is. Árpolitika Az értékelés során figyelembe veendő szempontok: a szövegben kereslet alapú árképzésről van szó, az átlagos árnak, átlagos költségnek és a fedezetnek meg kell jelennie a válaszban. Az értékelés során figyelembe veendő szempontok: a szöveg Értékesítéspolitika alapján a honlapon keresztül, telefonon keresztül történő megrendelésnek, illetve a bemutatóteremnek meg kell jelennie a válaszban (viszonylag rövid csatorna). Promóció Az értékelés során figyelembe veendő szempontok: a szöveg alapján kiállításokon való megjelenésnek, szórólapoknak, árengedménynek meg kell jelennie a válaszban. Az értékelés során a fentiektől eltérő, de szakmailag helyes válasz is elfogadható. 18

19 2. feladat Mérleg... december 31. Eszközök Források Adatok 1000 Ft-ban A. Befektetett eszközök D. Saját tőke I. Immateriális javak I. Jegyzett tőke II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök II. Jegyzett, de még be nem - fizetett tőke ( ) III. Tőketartalék B. Forgóeszközök IV. Eredménytartalék I. Készletek V. Lekötött tartalék 0 II. Követelések 420 VI. Értékelési tartalék 0 III. Értékpapírok VII. Egyszerűsített mérleg szerinti eredmény IV. Pénzeszközök E. Céltartalékok 0 C. Aktív időbeli elhatárolások - F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek Eszközök összesen: Források összesen: Megoldás (az adatok ezer Ft-ban értendők): Immateriális javak Szoftver =

20 Tárgyi eszközök Ingatlan + Bútorok, gépek, berendezések = = Befektetett pénzügyi eszközök 2 évre lekötött bankbetét = Befektetett eszközök = Készletek Áruk + Göngyöleg = = Követelések Vevőkkel szembeni követelés = 420 Értékpapírok Eladásra vásárolt részvények értéke = Pénzeszközök Elszámolási betétszámla + Készpénz = Forgóeszközök = Eszközök összesen = Saját tőke = Tartalék = 0 Céltartalékok = 0 Hosszú lejáratú kötelezettségek Beruházási hitel = Rövid lejáratú kötelezettségek Munkavállalókkal szembeni tartozás + Adótartozás = = 710 Kötelezettségek = Források összesen =

21 3. feladat ALKUSZ Kft. Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE Eszközök (aktívák) Adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök ( sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. B. Forgóeszközök ( sorok) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások 11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sorok)

22 ALKUSZ Kft. Sorszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE Források (passzívák) A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Adatok E Ft-ban a b c d e Tárgyév 12. D. Saját tőke ( sorok) I. JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE ( ) 15. III. TŐKETARTALÉK 16. IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 18. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 19. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek ( sorok) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolás 26. FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sorok) 8073 Készletek: = Ft = 4466 E Ft Pénzeszközök: = Ft = 1337 E Ft Rövid lejáratú kötelezettségek: = Ft = 1233 E Ft 22

23 4. feladat Cég neve: VITALITÁS Kereskedelmi Kft. A munkakör általános (azonosítási) adatai: A dolgozó neve: Munkakör neve: Ügyes Katalin Munkaköri leírás Marketing- és reklámügyintéző Munkavégzés szervezeti Kereskedelmi osztály egysége: Munkavégzés helye: 1192 Budapest, Kis tér 10. Közvetlen felettes Kereskedelmi osztály vezetője/értékesítési vezető/marketingvezető Közvetlen beosztott(jai): Munkakör általános célja A vállalkozás célkitűzéseinek és tervfeladatainak a marketing szervezeti egységre vonatkozó eredményes megvalósítása Munkarend, munkaidő: 5 napos munkahét, 40 órás munkaidő A munkakör betöltésével kapcsolatos általános követelmények: Iskolai végzettség: Középfokú, érettségi bizonyítvány Szakmai végzettség: Marketing- és reklámügyintéző Gyakorlat, tapasztalat, nyelvtudás: Hasonló munkakörben minimum 2 éves szakmai gyakorlat Német nyelv minimum alapfokú, kommunikációs szintű ismerete Egyéb feltételek: Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek Személyi tulajdonságok, képességek: Munkaköri felelősségek, feladatok: Beszámolási kötelezettség: Munkakapcsolatok (belső és külső): Információfeldolgozás/ átadás: Kihívások, elvárások Dátum: Erkölcsi bizonyítvány Jó kommunikációs készség, udvariasság, szervezőkészség, precizitás, önállóság, kreativitás, helyzetfelismerés, emlékezőképesség Értékesítési piaccal, valamint a belső és külső PR-ral kapcsolatos ügyintézői feladatok Hetente beszámol az osztályvezetőnek az általa végzett tevékenységekről Kapcsolatot tart: üzletfelekkel közvetlen munkatársaival, feletteseivel beszerzési és értékesítési üzletkötőkkel tömegkommunikációs eszközökkel dolgozókkal Az információk feldolgozása számítógépes hálózaton és rendszeres csoportmegbeszéléseken történik Önálló munkára való képesség, marketingeszközökre, illetve új értékesítési csatornákra javaslatok tétele Munkavállaló Vezető 23

Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok

Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok Típusfeladatok a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy középszintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez 1 I. Feleletválasztás Az alábbi feladatoknál

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás Megoldások a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy emelt szintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez közzétett típusfeladatokhoz 1 I. Feleletválasztás

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1223 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek emelt szint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Írásbeli vizsgafeladat, javítási-értékelési útmutató

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Írásbeli vizsgafeladat, javítási-értékelési útmutató NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Írásbeli vizsgafeladat, javítási-értékelési útmutató Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1964-06 Közbeszerzési vonatkozású gazdasági- és pénzügyi

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1421 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Vállalkozások II. Erőforrások a vállalkozás szolgálatában 1. Erőforrások csoportosítása: a) Termelési tényezők: 1. Természeti tényezők- mezőgazdasági földterület, nyersanyagforrás, erdők, vízek 2. Emberi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek emelt szint 1222 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

Megoldások az MK 6071-5 azonossági számú, Vállalkozások 2. című tankönyvhöz

Megoldások az MK 6071-5 azonossági számú, Vállalkozások 2. című tankönyvhöz Megoldások az MK 6071-5 azonossági számú, Vállalkozások 2. című tankönyvhöz 1. A vállalkozások erőforrásai és vagyona IV. Esettanulmányok 1. A Mosoly Bt. 2006 januárja óta foglalkozik rendezvényszervezéssel.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek emelt szint 1321 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

TERVEZÉS /VÁZLAT/ Gyengeségek Azok a belső tényezők, amelyek a vállalatot hátrányba hozzák a piacon.

TERVEZÉS /VÁZLAT/ Gyengeségek Azok a belső tényezők, amelyek a vállalatot hátrányba hozzák a piacon. TERVEZÉS /VÁZLAT/ A tervezés általános folyamata - Információ gyűjtés - Prognózis készítés ( a kiszámítható információk változása alapján) - Tervvariánsok készítése - Döntés ( választás a tervvariánsok

Részletesebben

Cégnév /három egység/: a) vezérnév (azonosításra szolgál) b) alaptevékenység c) társasági forma

Cégnév /három egység/: a) vezérnév (azonosításra szolgál) b) alaptevékenység c) társasági forma Mi szükséges egy üzleti vállalkozás sikeréhez? Potenciális üzleti lehetőség Tőke (befektetés) Vállalkozói készség - vállalkozó Kockázatvállalás Reális üzleti terv Vállalkozzunk-e? Az alternatívák számbavétele

Részletesebben

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban)

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban) 1 Számvitel röviden példákkal együtt (számpéldák aktualizálása folyamatban) 2 Tartalom 1. A KÖNYVVITEL FOGALMA, FELADATAI... 3 2. BESZÁMOLÓ... 5 3. A VÁLLALKOZÁS VAGYONA... 5 4. VAGYONRÉSZEK ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

2010. [0874-06 Modul: Kisvállalkozások alapítása, működtetése, Kisosz Békés Megyei Szervezete Békéscsaba. megszüntetése]

2010. [0874-06 Modul: Kisvállalkozások alapítása, működtetése, Kisosz Békés Megyei Szervezete Békéscsaba. megszüntetése] 2010. Kisosz Békés Megyei Szervezete Békéscsaba CZIBULA ZOLTÁN közgazdásztanár [0874-06 Modul: Kisvállalkozások alapítása, működtetése, megszüntetése] Kidolgozott szóbeli vizsgatételek 1. Önnek vállalkozási

Részletesebben

1. A számviteli információs rendszer

1. A számviteli információs rendszer 1. A számviteli információs rendszer 1.1. A számviteli információk helye és szerepe a vállalkozás vezetésében A számvitel, a bürokrácia a köztudatban sok esetben összetartozó fogalomként élnek - pedig

Részletesebben

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 04-10-001614 --------------------------------------- cégjegyzék száma DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt a vállalkozás

Részletesebben

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak.

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak. 1. tétel Fogalmazza meg a vállalkozások finanszírozási tevékenységének lényegét! Ismertesse a vállalkozás-finanszírozás alapvető formáit, a belső és külső finanszírozás főbb módozatait! Ismertesse az egyes

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek emelt szint (üzleti gazdaságtan) 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben