Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok"

Átírás

1 Típusfeladatok a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy középszintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez 1

2 I. Feleletválasztás Az alábbi feladatoknál aláhúzással jelölje, hogy Ön szerint melyik válasz helyes! Feladatonként csak egy választ jelölhet meg. Több válasz megjelölése esetén a megoldás nem értékelhető. 1. Egy vállalkozás forrásain belül az idegen források aránya 65%. Ezen érték alapján melyik finanszírozási elv nem teljesül maradéktalanul? a) A rentabilitás (jövedelmezőség) elve. b) A biztonság elve. c) A likviditás elve. d) Az illeszkedés elve. 2. Az alábbiak közül melyik saját, külső eredetű finanszírozási forrás? a) Eredménytartalék képzése és felhasználása. b) Hitelfelvétel. c) Pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás. d) Kötvénykibocsátás. 3. Az alábbiak közül mely jellemzők érvényesek a kötvényre? a) Tulajdonviszonyt testesít meg, jellemzően középlejáratú, jövedelme a kamat. b) Hitelviszonyt testesít meg, jellemzően rövid lejáratú, jövedelme a kamat. c) Tulajdonviszonyt testesít meg, jellemzően rövid lejáratú, jövedelme a kamat. d) Hitelviszonyt testesít meg, jellemzően középlejáratú, jövedelme a kamat. 4. Jellemzően lejárat nélküli, tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír, amelynek jövedelme az osztalék. Melyik értékpapírról van szó? a) A kötvényről. b) A részvényről. c) A részjegyről. d) A váltóról. 5. Az alábbiak közül melyik nem részvényhez kötődő jog? a) A szavazati jog. b) Az osztalékra való jogosultság. c) A likviditási jog. d) A részvételi jog az rt. közgyűlésén. 6. A rövid lejáratú hitel futamideje a) 1 3 év. b) 1 évnél rövidebb. c) maximum 6 hónap. d) 3 évnél rövidebb. 2

3 7. Az alábbiak közül melyik nem része a hitelköltségnek? a) A hitelbírálati díj. b) A tőketörlesztés. c) A kamat. d) A kezelési költség. 8. Az a hitel, amelyet gépvásárlás finanszírozására vett fel a vállalkozás 6 éves lejáratra, és fedezete a megvásárolt eszköz: a) hosszú lejáratú forgóeszközhitel. b) hosszú lejáratú beruházási hitel. c) középlejáratú beruházási hitel. d) középlejáratú forgóeszközhitel. 9. Melyik nem EU intézmény az alábbiak közül? a) Európai Tanács b) Európa Parlament c) IMF d) Európai Központi Bank 10. Melyik szerződés hozta létre 1957-ben az Európai Gazdasági Közösséget? a) Amszterdami Szerződés b) Római Szerződés c) Maastrichti Szerződés d) Shengeni Megállapodás 11. Melyik nem tartozik az EU 4 alapszabadsága közé az alábbiak közül? a) Az áruk szabad áramlása. b) A tőke szabad áramlása. c) A támogatások szabad áramlása. d) A személyek szabad áramlása. 12. Az alábbiak közül melyik az euró bevezetésének feltétele? a) Az államadósság maximum a GDP 60%-a. b) Az áfakulcs maximum 20%. c) A munkanélküliségi ráta maximum 10%. d) Az árfolyam maximum 2%-kal változhat évente. 13. Az alábbiak közül melyik nem létező EU-s vállalkozási forma? a) Európai Részvénytársaság b) Európai Gazdasági Egyesülés c) Európai Szövetkezet d) Európai Közös Vállalat 3

4 4 14. Az alábbiak közül melyik esetben nem indokolt üzleti tervet készíteni? a) Hitelkérelem benyújtásakor. b) Profilváltáskor. c) A vállalkozás megszűnésekor. d) Cégalapítás előtt. 15. Az üzleti terv melyik fejezetében célszerű a várható értékesítési helyeket (csatornákat) részletezni? a) A termelési tervben. b) A marketingtervben. c) A pénzügyi (finanszírozási) tervben. d) A mellékletekben. 16. Az alábbiak közül melyik része az üzleti terv pénzügyi terv fejezetének? a) A cash flow terv szöveges értékelése. b) Az árképzés módszerének bemutatása. c) A vezetői összefoglaló. d) A szükséges alkalmazotti létszám számítása. 17. Egy vállalkozás vagyona vizsgálható a) eredet szerint. b) megjelenési forma szerint. c) eredet és megjelenési forma szerint egyaránt. 18. Egy vállalkozás mérlegében az áruhitel (áruvásárlás későbbi fizetéssel) a) a pénzeszközök között szerepel. b) a rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel. c) a hosszú lejáratú kötelezettségek között szerepel. 19. A hirdetési költség az A típusú összköltségeljárással készített eredménykimutatásban a) az anyagjellegű ráfordítások között található. b) a személyi jellegű ráfordítások között található. c) az egyéb ráfordítások között található. 20. A bérjárulékok kulcsának csökkentése a) csökkenti a vállalkozások személyi jellegű ráfordításait. b) nincs közvetlen hatással a személyi jellegű ráfordítások nagyságára. c) növeli az alkalmazottak bruttó bérét. 21. Az értékcsökkenési leírás a) a forgalommal arányosan változó költség. b) a vállalkozást tartósan szolgáló eszközök elhasználódása pénzben kifejezve. c) a vállalkozást tartósan szolgáló eszközök elhasználódásának költségként történő elszámolása.

5 22. Nem tartozik az anyagjellegű ráfordítások közé: a) a felhasznált irodaszerek beszerzésének értéke. b) az eladott áruk beszerzési értéke. c) a 100 ezer Ft érték alatti tárgyi eszközök elhasználódásának költségként történő elszámolása. 23. A személyi jellegű ráfordítások közé tartozik a) a takarító vállalkozás számára kifizetett összeg. b) az alkalmazottak bérpótléka. c) a vállalkozás tulajdonosainak osztaléka. 24. Ha emelkedik a forgalom, a degresszív költségek a) a forgalommal arányosan nőnek. b) a forgalomnövekedésnél nagyobb mértékben nőnek. c) a forgalomnövekedésnél kisebb mértékben nőnek. 25. A vállalkozás költségeinek alakulását befolyásolja a) a vállalkozás tulajdonosainak száma. b) a társasági adó kulcsa. c) a munkafolyamatok szervezettsége. 26. A vállalkozás eredményét a) a kiadások befolyásolják. b) a ráfordítások befolyásolják. c) a költségek befolyásolják. 27. Az árbevétel nagyságát közvetlenül befolyásolja a) az áfakulcsok emelkedése. b) az alkalmazott haszonkulcsok emelése. c) a beszerzési árak csökkenése. 28. A felsoroltak közül melyik tényező nem tartozik a vállalkozás erőforrásai közé? a) A természeti erőforrások. b) Az állam. c) A vállalkozó. d) A humántőke. e) A tőke. 29. A felsoroltak közül melyik nem a vagyon számviteli csoportosításának szempontja? a) A megjelenési formája. b) A forrása (eredete). c) Az értéke. 5

6 30. A felsoroltak közül melyik a kereskedelmi vállalkozások jellemző készletfajtája? a) Az anyagok. b) Az áruk. c) A késztermékek. 31. A vállalkozás adózás előtti eredménye kiszámítható: a) az időszak bevételeinek és ráfordításainak különbségeként. b) az időszak bevételeinek és kiadásainak különbségeként. c) az időszak bevételeinek és összes költségeinek különbségeként. 32. Az éves beszámoló eredménykimutatása: a) megmutatja a vállalkozás eredményét egy adott időpontban. b) megmutatja a vállalkozás egy adott időszak alatt keletkezett eredményét. c) megmutatja a vállalkozás egy adott időszak alatt keletkezett pénzügyi eredményét. 33. A társasági adó alapja: a) az adózás előtti eredmény. b) az adóalap-növelő és -csökkentő tételekkel módosított adózás előtti eredmény. c) a mérleg szerinti eredmény. 34. A saját tőke és befektetett eszközök aránya mutatószám a vállalkozás számára kedvezően alakul, ha a mutató: a) nő. b) csökken. c) változatlan A saját tőke növekszik, ha a vállalkozás: a) adózott eredménye pozitív. b) mérleg szerinti eredménye pozitív. c) adózás előtti eredménye pozitív. 36. A kft. taggyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik a) az új dolgozók felvétele. b) a számviteli törvény szerinti beszámoló összeállítása. c) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása. 37. Az üzlet nyitásakor működési engedélyt kell kérni az önkormányzat jegyzőjétől a) az üzletköteles termékekre. b) minden termékre. c) minden új üzletre.

7 38. Húzza alá a táblázat harmadik oszlopában, hogy az alábbi mutatók közül melyek alkalmasak a vállalkozás jövedelmezőségének (Jövedelmezőség), pénzügyi helyzetének (Pénzügyi helyzet), illetve a felhasznált erőforrások hatékonyságának (Hatékonyság) elemzésére! (Egy mutatószámhoz csak egy jelölést tehet, ellenkező esetben válasza nem értékelhető.) Megnevezés Eladósodottság foka Eredményszint Alapterület-kihasználás Üzleti eredmény színvonala Likviditási ráta I. Készletek forgási sebessége Termelékenység Likviditási gyorsráta Mutatószám 100 Ft eszközre jutó kötelezettség 100 Ft árbevételre jutó eredmény 1 nm alapterületre jutó árbevétel 100 Ft árbevételre jutó eredmény Forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyítva Nettó árbevétel a készletekhez viszonyítva Egy dolgozóra jutó havi árbevétel Likvid pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyítva A mutatóval elemezhető Jövedelmezőség Pénzügyi helyzet Hatékonyság Jövedelmezőség Pénzügyi helyzet Hatékonyság Jövedelmezőség Pénzügyi helyzet Hatékonyság Jövedelmezőség Pénzügyi helyzet Hatékonyság Jövedelmezőség Pénzügyi helyzet Hatékonyság Jövedelmezőség Pénzügyi helyzet Hatékonyság Jövedelmezőség Pénzügyi helyzet Hatékonyság Jövedelmezőség Pénzügyi helyzet Hatékonyság 7

8 II. Igaz-hamis állítások Az alábbi állításokról döntse el, hogy azok igazak vagy hamisak! Döntését minden esetben indokolnia kell! 1. A likviditás elve azt jelenti a finanszírozásban, hogy lehetőleg olyan forrásokat kell a vállalkozásba bevonni, amelyek alacsony tőkeköltség mellett biztosítanak minél nagyobb pénzmennyiséget. 2. A konzervatív finanszírozási stratégia lényege az óvatosság. 3. A forgóeszközhitel-felvétel a saját forrásból történő finanszírozás egyik formája. 4. Egy értékpapír névértéke más néven a piaci ára. 5. Hitelezői jogviszonyt megtestesítő értékpapír például a kötvény, a részjegy és a váltó. 6. A hitelezés menetének utolsó mozzanata a kölcsönszerződés aláírása. 7. A vállalkozás kezdeti tőkeszükséglete biztosítható például a működés közben keletkező bevételekből. 8

9 8. A beruházások külső finanszírozása jellemzően hosszú lejáratú hitelből történik. 9. Üzleti terv készülhet belső használatra vagy külső használatra. 10. A SWOT analízis a vállalkozás helyzetének elemzésére használt módszer, amelynek elemei például az erősségek és gyengeségek feltérképezése. 11. Az üzleti terv mindig pontosan 6 fejezetből áll. 12. Az Európai Unióról szóló szerződést 1995-ben írták alá Maastrichtban. 13. Magyarország május 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz. 14. Az Európai Bizottságban a tagállami miniszterek találkoznak, hogy megvitassák és az Európa Parlamenttel közösen elfogadják az uniós jogszabályokat. 15. Az Európai Részvénytársaság alapítása a tagállamok területén lehetséges, legalább két, a tagállamok területén bejegyzett gazdasági társaság részvételével. 9

10 16. Az euró bevezetésének feltételeit az Amszterdami Szerződésben rögzítették. 17. Ha egy vállalkozás részvényeket vásárol, akkor ennek értéke a mérlegben csak az értékpapírok között szerepelhet. 18. A mérlegegyezőség elve azt jelenti, hogy a vállalkozás eszközeinek értéke és forrásainak értéke megegyezik egymással. 19. A vállalkozás éves beszámolójának részét képező eredménykimutatásban csak az alaptevékenységéből származó eredményt mutatjuk ki. 20. Az árbevételt a beszerzett áruk mennyisége, nettó beszerzési ára és az alkalmazott haszonkulcsok nagysága befolyásolja. 21. A fogyasztói jövedelmek növekedése minden termék esetében növeli a keresletet. 22. A számviteli törvény előírásai szerint készített cash flow-kimutatás a vállalkozás működési, befektetési és pénzügyi tevékenységének hatását mutatja a pénzeszközök állományváltozására. 10

11 23. Ha egy vállalkozás nyereséges, akkor a fizetőképessége is megfelelő. 24. A forgalmazott áruk haszonkulcsának csökkentésével csökken a realizált árréstömeg. 25. Az áfakulcs emelkedése egyéb tényezők változatlansága esetén növeli az áru fogyasztói árát. 26. A vevő számára nyújtott árengedmény minden esetben növeli a bevételt. 27. A vállalkozásoknak lehetnek olyan kiadásai, amelyek az eredményt nem befolyásolják. 28. A cash flow-kimutatásból a befektetők képet kapnak a vállalkozás jövedelmezőségéről. 29. Az eladott áruk beszerzési értéke a kereskedelmi vállalkozások ráfordításaként számolandó el. 30. Az eredmény megállapításánál az adóalap mindig megegyezik az adózás előtti eredménnyel. 11

12 31. A vállalkozás eredményétől függően a vagyonmérlegben az összes eszköz értéke eltérhet az összes forrás értékétől. 32. A társasági adó mértéke évben minden vállalkozás esetében 19%. 33. A mérleg szerinti eredményből fizetünk a tulajdonosoknak osztalékot. 34. Lehetséges az a helyzet, hogy a vállalkozás saját tőkéjének értéke negatív előjelű. 35. A kereskedelmi vállalkozások jellemzően legnagyobb anyagjellegű ráfordítása az eladott áruk beszerzési értéke (elábé). 36. Negatív előjelű adózás előtti eredmény esetén lehet az adóalap pozitív. 37. Minden gazdasági társaságnak legalább két tulajdonosa van. 38. A telephely kiválasztásakor fontos szempont a cég tevékenységi köre. 12

13 III. Definíciók Adja meg az alábbi fogalmak rövid, szakszerű leírását! 1. Eredménykimutatás: 2. Mérleg szerinti eredmény: 3. Vagyon: 4. Vagyonmérleg: 5. Törzstőke: 6. Társasági szerződés ellenjegyzése: Definíciók elsajátítását segítő gyakorlófeladatok 1. Sorolja fel a forgóeszközök csoportjait! (A számviteli törvény szerinti sorrendet alkalmazza!) I.... II... III.. IV.. 2. Sorolja fel a kötelezettségek csoportjait! (A számviteli törvény szerinti sorrendet alkalmazza!) I. II... III.. 3. Sorolja fel a vagyonmérleg forrás oldalán található mérlegfőcsoportokat! (A számviteli törvény szerinti sorrendet alkalmazza!) D E... F G Párosítsa össze a meghatározásokat a megfelelő fogalmakkal! Írja a betűhöz tartozó cellába a kiválasztott fogalom sorszámát! 13

14 MEGHATÁROZÁSOK: A) A gazdálkodó szervezetek, vállalkozások működtetéséhez szükséges személyi feltételek biztosítása, a munkaviszonnyal és a foglalkoztatással, bérgazdálkodással, ösztönzéssel kapcsolatos feladatok ellátása. B) A jövőben szükséges, megfelelő számú és összetételű munkaerő meghatározása a megfelelő munkakörbe, a feladatellátáshoz szükséges időre. C) Az egységnyi forgalom eléréséhez szükséges munkaráfordítás. D) A vállalati feladatoknak egy munkavállalóra lebontott része. E) A munkavállaló és a munkáltató írásbeli megállapodása a munkavégzés és foglakoztatás feltételeiről, körülményeiről, a szerződő felek jogairól, kötelezettségeiről. FOGALMAK: 1. Munkaigényesség 2. Munkakör 3. Létszámgazdálkodás 4. Munkaerő-tervezés 5. Munkaszerződés A B C D E 5. Az alábbi táblázat a vállalati létszám különböző szempontok szerinti csoportosítását tartalmazza. a) Pótolja a hiányzó csoportosítási szempontot, és a foglalkoztatási típusok sorszámát írja be a táblázat megfelelő oszlopába! A) A végzett munka jellege B) A foglalkoztatás formája C).. D) A dolgozók szakképzettsége Foglalkozási típusok: 1. fizikai foglalkozású dolgozók 2. segítő családtag 3. részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozók 4. nem fizikai foglalkozású dolgozók 5. szellemi foglalkozású dolgozók 6. ténylegesen munkát végző tulajdonos 7. tanuló 8. teljes munkaidőben dolgozók 9. alkalmazott 10. szakképzett dolgozók 11. egyéb nem tipikus foglalkoztatású dolgozó 12. nem szakképzett dolgozók b) Határozza meg az állományi létszám lényegét munkajogi szempontból! 14

15 6. Az alábbi leírásban megnevezett és aláhúzott vagyonelemeket sorolja be a szöveg alatt felsorolt eszköz- vagy forrásfőcsoportokba! A Pici Virág Kft. vágott, valamint cserepes virágok, illetve apróbb ajándéktárgyak értékesítésével foglalkozik. Az üzlethelyiséget bérli, a bérleti jogot 5 évre vásárolta, a bekerülési értéket még nem írta le teljesen. A faliállványoknak is van könyv szerinti értéke, ugyanúgy, mint a kiszolgálópultnak, illetve pénztárgépnek. Az üzletben szebbnél szebb vágott és cserepes virágok találhatók eladásra váró kaspókban. Eladásra tartanak még vázákat, emellett kisebb-nagyobb plüssfigurákat is tudnak ajánlani a vevőknek. Nemrégiben vásároltak egy áruszállításra alkalmas autót is. A kft. jegyzett tőkéje amit a tulajdonosok pénz formájában biztosítottak a kft. részére nem lett volna elegendő a fentiek megvásárlására, továbbá a korábbi években képződött eredménytartalék nem tette lehetővé a működéshez szükséges vagyontárgyak megvásárlását, ezért hosszú lejáratú hiteltartozásuk is van. Az adókötelezettségek rendezésére rövid lejáratú hitelt kellett felvenniük az elmúlt hónapokban. Jelenleg a pénztárban és bankszámlán is van pénze a kft.-nek, sőt néhány intézményi vevő nem készpénzért vásárolt, így követelése keletkezett vevőivel szemben. Befektetett eszközök Forgóeszközök Saját források Kötelezettségek 7. Az alábbiakban információkat olvashat a PICUR Kft.-ről. Az aláhúzott gazdasági eseményekről döntse el, hogy melyik eredménykategóriát, és milyen irányban befolyásolta! (A szöveg alatt feltüntetett eredménykategóriák közül a megfelelőhöz írja be a gazdasági eseményt, és az esemény előtt + vagy jellel jelölje, hogy azt növelte vagy csökkentette!) A PICUR vegyeskereskedés csak belföldi értékesítéssel foglalkozik, amelyből jelentős nettó árbevételre tett szert. Ezen túlmenően volt kamatbevétele is, sőt egy másik cégben meglévő részesedése után osztalékbevételre is szert tett. Természetesen a tárgyévben jelentősek voltak ráfordításai is. Különösen az eladott áruk beszerzési értéke emelkedett meg az előző évhez képest. A forgalomnövekedés miatt egy fővel bővítenie kellett a foglalkoztatottak létszámát is, ami megemelte személyi jellegű ráfordításait. Mivel tárgyi eszköz állománya eléggé régi, így az elszámolt értékcsökkenési leírás összege kisebb lett, mint az előző évi. Árukészletének egy részét apportként bevitte az ELEMÓZSIA Kft.-be, amelynek egyik tulajdonosa. Az apport nyilvántartás szerinti értékénél magasabb a bevitelkor a társasági szerződésben elismert érték. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye: Pénzügyi műveletek eredménye: Rendkívüli eredmény: 15

16 IV. Kifejtő kérdések Foglalja össze ismereteit néhány összefüggő mondatban az alábbi témákról! 1. Definiálja az értékpapír fogalmát, majd hasonlítsa össze a kötvényt és a részvényt a megtestesített jog, lejárat és jövedelem szerint! Különböztesse meg a névértéket és az árfolyamot! 2. Definiálja a hitel fogalmát, csoportosítsa a hiteleket futamidő szerint, majd mutassa be röviden a beruházási- és a forgóeszközhitel lényegét! 3. Definiálja az üzleti terv fogalmát, sorolja fel lehetséges részeit (legalább ötöt)! Röviden ismertesse a marketingterv tartalmát! 4. Nevezze meg az adózás előtti eredmény összetevőit! Mutassa be az egyes eredményrészek tartalmát egy-egy mondatban! 5. Milyen szempontokat érdemes figyelembe venni egy kis élelmiszerüzlet helyének megválasztásakor? Legalább három szempontot írjon le! Válaszait érvekkel támassza alá! V. Dokumentum összeállítása A megadott adatok vagy információk alapján állítsa össze a megfelelő dokumentumot! 1. feladat Olvassa el figyelmesen az alábbi esetleírást! A Jég Bt. három éve alakult vállalkozás, jégszobrok készítésével foglalkoznak. Székhelyük Budapesten van, de az egész ország területére vállalnak szállítást. Célcsoportjuk egyrészt a házasságkötés előtt álló párok, másrészt a rendezvény- és fesztiválszervezők. Két veszteséges év után tavaly már nyereséggel zárták az évet, hírük terjedésével egyre több megrendelést kapnak mind esküvőkre, mind protokolláris rendezvényekre, illetve fesztiválokra. Igénytől függően többféle méretben készítik a szobrokat, a megrendelő katalógusból választhat, de egyedi igényeket is kielégítenek. Az ár függ a mérettől és a formától is, de egy átlagos jégszobor ára Ft. (Az árakat induláskor fogyasztói árérzékenységi vizsgálatok alapján állapította meg a cég). A könyvelés adatai szerint az éves átlagos forgalom 1200 db jégszobor, egy átlagos jégszobor előállításának költsége Ft. Rendelni a cég honlapján keresztül, telefonon, vagy személyesen a bemutató teremmel egybekötött székhelyen lehet. A cég rendszeresen megjelenik kiállításokon, szórólapot juttat el házasságkötő termekbe, rendezvényszervező cégeknek. Visszatérő ügyfeleknek, illetve havonta legalább kétszer rendelő rendezvényszervezőknek árengedményt is biztosítanak. A bt. eszközparkjának lecseréléséhez hitel felvételét tervezi, ehhez üzleti tervet kell készítenie. Az Ön feladata a marketingterv fejezet összeállítása a lenti táblázat kitöltésével. Használja a fenti szövegben leírt információkat, helyezze el azokat a megfelelő marketingeszköznél! A meg nem adott feltételek tetszőlegesek. 16

17 Marketingeszköz (4P) megnevezése Üzleti terv tartalma az adott marketingeszköz kapcsán (Helyezze el a szövegben található információkat is a megfelelő marketingeszköznél!) 2. feladat Állítsa össze egy vállalkozás egyszerűsített éves beszámolójának mérlegét az alábbi, december 31-i adatok alapján! (Az adatok ezer Ft-ban adottak.) - Ingatlan Bútorok, gépek, berendezések Áruk Készpénz Eredménytartalék Elszámolási betétszámla évre lekötött bankbetét Vevőkkel szembeni követelés Eladásra vásárolt részvények értéke Munkavállalókkal szembeni tartozás Adótartozás Jegyzett tőke Tőketartalék Mérleg szerinti eredmény Szoftver Beruházási hitel Göngyöleg

18 Mérleg... december 31. Eszközök Források Adatok 1000 Ft-ban A. Befektetett eszközök D. Saját tőke I. Immateriális javak I. Jegyzett tőke II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke ( ) III. Tőketartalék B. Forgóeszközök IV. Eredménytartalék I. Készletek V. Lekötött tartalék II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök VI. Értékelési tartalék VII. Egyszerűsített mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok C. Aktív időbeli elhatárolások F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek Eszközök összesen: Források összesen: 18

19 Sorszám 3. feladat Az ALKUSZ Kft. kiskereskedelmi tevékenységgel foglalkozik. A tárgyév december 31-én az alábbiakban felsorolt eszközökkel és forrásokkal rendelkezett. (Az adatok forintban értendők.) 1. Az üzlet franchise jogának könyv szerinti értéke Ft 2. A vállalkozás jegyzett tőkéje Ft 3. Berendezéseinek, gépeinek könyv szerinti értéke Ft 4. Eredménytartalék Ft 5. Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatás teljesítéséből Ft 6. A bankban a folyószámlán lévő pénz Ft 7. Árukészlet Ft 8. A pénztárban lévő készpénz Ft 9. Rövid lejáratú hiteltartozás Ft 10. Mérleg szerinti eredmény Ft 11. Adótartozások Ft 12. Bértartozások Ft 13. Göngyölegek értéke Ft 14. Vevőkkel szembeni követelés Ft A felsorolt adatok alapján töltse ki az egyszerűsített éves beszámoló tárgyévi mérlegének sorait! ALKUSZ KFT. Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE Eszközök (aktívák) A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Adatok E Ft-ban a b c d e 1. A. Befektetett eszközök ( sorok) 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. B. Forgóeszközök ( sorok) 6. I. KÉSZLETEK 7. II. KÖVETELÉSEK 8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 10. C. Aktív időbeli elhatárolások Tárgyév 11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sorok) 19

20 Sorszám ALKUSZ KFT. Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE Források (passzívák) A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Adatok E Ft-ban a b c d e 12. D. Saját tőke ( sorok) 13. I. JEGYZETT TŐKE 14. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE ( ) 15. III. TŐKETARTALÉK 16. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 17. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 18. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 19. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 20. E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek ( sorok) 22. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 25. G. Passzív időbeli elhatárolás Tárgyév 26. FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sorok) 4. feladat A VITALITÁS Kereskedelmi Kft Budapest, Kis tér 10. szám alatti irodájában marketing-ügyintézőként, teljes munkaidős munkakörben alkalmazza Ügyes Katalint. A vállalkozás német és magyar cégek számára is értékesít termékeket. Alkalmazási feltétel volt az érettségi bizonyítvány és a marketing- és reklámügyintéző középfokú szakképesítés, minimum 2 éves gyakorlat és a német nyelv kommunikációs szintű ismerete. Feladatkörébe tartoznak az értékesítési piaccal, valamint a belső és külső PR-ral kapcsolatos ügyintézői feladatok. Pótolja a mellékelt munkaköri leírás hiányzó adatait a rendelkezésre álló információk felhasználásával! 20

21 Cég neve: Munkaköri leírás A munkakör általános (azonosítási) adatai: A dolgozó neve: Munkakör neve: Munkavégzés szervezeti Kereskedelmi osztály egysége: Munkavégzés helye: Közvetlen felettes Közvetlen beosztott(jai): Munkakör általános célja A vállalkozás célkitűzéseinek és tervfeladatainak a marketing szervezeti egységre vonatkozó eredményes megvalósítása Munkarend, munkaidő: A munkakör betöltésével kapcsolatos általános követelmények: Iskolai végzettség: Szakmai végzettség: Gyakorlat, tapasztalat, nyelvtudás: Egyéb feltételek: Személyi tulajdonságok, képességek: Munkaköri felelősségek, feladatok: Beszámolási kötelezettség: Munkakapcsolatok (belső és külső): Információfeldolgozás/ átadás: Kihívások, elvárások Dátum: Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek Erkölcsi bizonyítvány Jó kommunikációs készség, udvariasság, szervezőkészség, precizitás, önállóság, kreativitás, helyzetfelismerés, emlékezőképesség Hetente beszámol az osztályvezetőnek az általa végzett tevékenységekről Kapcsolatot tart: üzletfelekkel közvetlen munkatársaival, feletteseivel beszerzési és értékesítési üzletkötőkkel Az információk feldolgozása számítógépes hálózaton és rendszeres csoportmegbeszéléseken történik Önálló munkára való képesség, marketingeszközökre, illetve új értékesítési csatornákra javaslatok tétele Munkavállaló Vezető 21

22 5. feladat A rendelkezésre álló információk és ismeretei segítségével töltse ki az egyéni vállalkozás bejelentési űrlapjának megadott részleteit, majd válaszoljon a feladat végén feltett kérdésekre! Kata Katalin érettségivel és kereskedő végzettséggel rendelkezik. A kereskedő szakképesítés megszerzése óta dolgozik egy ABC-ben. Mind munkájában, mind egyéb területeken megbízható, sosem vétett a törvény ellen. Még sosem volt vállalkozó, sem cégtulajdonos. Most azonban Katalin szeretne létrehozni egy élelmiszer-kiskereskedelmi vállalkozást egy élelmiszerbolttal. A vállalkozás központi ügyintézési helye (bejegyzett irodája) Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Nagy utca 189. Az üzlet is Kecskeméten van, cím: 6000 Kecskemét, Kis utca

23 A legördülő menü kinagyított részlete: 23

24 24

25 Segítő információk a kitöltéshez: (Vonatkozó részletek az ügyfélkapun elérhető kitöltési útmutatóból) Az ország kódja: oldal Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése Törzslap 2. (a vállalkozó tevékenységére vonatkozó adatok) 10. rovat Az egyéni vállalkozás székhelye, telephelye és fióktelepe fogalmának tekintetében a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény rendelkezései az irányadóak, az alábbiak szerint:. Telephelye(ke)t és fióktelepe(ke)t az A betétlapon adhat meg. 4. oldal Nyilatkozat (a vállalkozás létesítését kizáró okok fent nem állásáról, illetve a tevékenységi körök engedélyhez/bejelentéshez kötöttsége tudomásul vételéről) I. rész: A nyilatkozat ezen részét akkor szabad kitölteni (az adatmezőben X-et jelölni), ha az abban felsorolt a vállalkozás alapítását kizáró okok egyike sem áll fenn az Ön esetében. II. rész: A tevékenységi körök egy része csak bejelentést követően, illetve a megfelelő engedély birtokában gyakorolható. A bejelentés-, illetve engedélykötelezettségről részletes információt az okmányirodában kaphat. A nyilatkozat ezen részét akkor szabad kitölteni (az adatmezőben X-et jelölni), ha rendelkezik ezen ismeretekkel. Felhívjuk figyelmét, hogy a valótlan nyilatkozattétel a tevékenységi kör gyakorlásának megtiltását, illetve végső soron a vállalkozói tevékenység megtiltását eredményezheti. 9. oldal Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése A betétlap (telephely(ek) és fióktelep(ek) adatai) Amennyiben Ön a székhelyén felül telephelye(ke)n, illetve fióktelepe(ke)n kívánja egyéni vállalkozói tevékenységét folytatni, akkor az(oka)t ezen az oldalon kell feltüntetnie. Az egyéni vállalkozás telephelye és fióktelepe fogalmának tekintetében a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény rendelkezései az irányadóak Tájékoztatjuk, hogy amennyiben telephelyén/fióktelepén bejelentés-, illetve engedélyköteles tevékenységet kíván végezni, úgy azt csak a bejelentés megtételét követően, illetve az engedély birtokában gyakorolhatja. A szakmakódok jegyzékében az erre vonatkozó információ megtalálható. A bejelentés-, illetve engedélykötelezettségről részletes információt a kormányablakokban, illetve az okmányirodákban kaphat. 1 1 Forrás: https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/ 25

26 Kérdések, feladatok a kitöltéshez kapcsolódóan: 1. Mit jelent a fő tevékenység és a további tevékenységek kifejezés? Tegyen javaslatot egy további tevékenységre! Röviden értelmezze a Nyilatkozat I/1. pontjához kapcsolódóan a cselekvőképességet mint az egyéni vállalkozás feltételét!

27 VI. Számítási feladatok 1. feladat Egy kereskedelmi vállalkozás tárgyévi eredménykimutatásának elkészítéséhez rendelkezésre álló adatok a következők: - az értékesítésből származó bruttó bevétel ezer Ft - az árréstömeg a nettó árbevétel 17,5%-a - az eladott áruk beszerzési értéke az anyagjellegű ráfordítások 88%-át teszi ki - a személyi jellegű ráfordítások összege ezer Ft - amortizáció értéke 350 ezer Ft - egy kisteherautó eladásából származó bevétel ezer Ft, a jármű nyilvántartási értéke ezer Ft - felvett hitel után fizetett kamat 165 ezer Ft - vásárolt részvények után kapott osztalék 580 ezer Ft - rendkívüli eredmény 110 ezer Ft - a vállalkozás kizárólag 25%-os áfakulcsú termékeket forgalmaz A fenti adatok alapján számítsa ki a vállalkozás a) üzleti eredményét, b) pénzügyi műveleteinek eredményét, c) szokásos vállalkozási eredményét, d) rendkívüli eredményét, e) adózás előtti eredményét! Minden számítást jelöljön ki, e nélkül a megoldása nem értékelhető! Kerekítési pontosság: ezer Ft. 27

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Vállalkozások II. Erőforrások a vállalkozás szolgálatában 1. Erőforrások csoportosítása: a) Termelési tényezők: 1. Természeti tényezők- mezőgazdasági földterület, nyersanyagforrás, erdők, vízek 2. Emberi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

2010. [0874-06 Modul: Kisvállalkozások alapítása, működtetése, Kisosz Békés Megyei Szervezete Békéscsaba. megszüntetése]

2010. [0874-06 Modul: Kisvállalkozások alapítása, működtetése, Kisosz Békés Megyei Szervezete Békéscsaba. megszüntetése] 2010. Kisosz Békés Megyei Szervezete Békéscsaba CZIBULA ZOLTÁN közgazdásztanár [0874-06 Modul: Kisvállalkozások alapítása, működtetése, megszüntetése] Kidolgozott szóbeli vizsgatételek 1. Önnek vállalkozási

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési rendszerek

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2012. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Számviteli fogalomtár

Számviteli fogalomtár i fogalomtár Adó Adófizetési kötelezettség az üzleti év eredménye után a vállalkozásnak adófizetési kötelezettsége keletkezik. Az adó mértékét a társasági adótörvény határozza meg Adózás előtti eredmény

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi Beszámolójához I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Tudás-Vár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Korlátolt Felelősségű Társaság 2.

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369)

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA, konszolidált éves beszámolója a 2012. december 31-én végződő

Részletesebben

Befektetési gyakorlati példatár

Befektetési gyakorlati példatár Befektetési gyakorlati példatár Nyíregyházi Főiskola Pénzintézeti szakirány 2003. Paluska Ferenc. 1. Aktív - passzív üzletág ügyletei 1.1 Számlanyitás és számlaforgalom és kapcsolódó szolgáltatások 1.1.1

Részletesebben

Gazdálkodási ismeretek

Gazdálkodási ismeretek SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Mottó: A célod felé vezető úton minden apró lépés dicséretet érdemel (Spencer Johnson, Constanse Johnson) TARTALOMJEGYZÉK 1. VÁLLALKOZÓ, VÁLLALKOZÁS, VÁLLALKOZÁSI

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április

Részletesebben

Gazdálkodási ismeretek

Gazdálkodási ismeretek 1 Gazdálkodási ismeretek 1. A vállalkozás fogalma A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalja a felmerülő

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói Jelentéssel

Részletesebben