Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok"

Átírás

1 Típusfeladatok a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy középszintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez 1

2 I. Feleletválasztás Az alábbi feladatoknál aláhúzással jelölje, hogy Ön szerint melyik válasz helyes! Feladatonként csak egy választ jelölhet meg. Több válasz megjelölése esetén a megoldás nem értékelhető. 1. Egy vállalkozás forrásain belül az idegen források aránya 65%. Ezen érték alapján melyik finanszírozási elv nem teljesül maradéktalanul? a) A rentabilitás (jövedelmezőség) elve. b) A biztonság elve. c) A likviditás elve. d) Az illeszkedés elve. 2. Az alábbiak közül melyik saját, külső eredetű finanszírozási forrás? a) Eredménytartalék képzése és felhasználása. b) Hitelfelvétel. c) Pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás. d) Kötvénykibocsátás. 3. Az alábbiak közül mely jellemzők érvényesek a kötvényre? a) Tulajdonviszonyt testesít meg, jellemzően középlejáratú, jövedelme a kamat. b) Hitelviszonyt testesít meg, jellemzően rövid lejáratú, jövedelme a kamat. c) Tulajdonviszonyt testesít meg, jellemzően rövid lejáratú, jövedelme a kamat. d) Hitelviszonyt testesít meg, jellemzően középlejáratú, jövedelme a kamat. 4. Jellemzően lejárat nélküli, tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír, amelynek jövedelme az osztalék. Melyik értékpapírról van szó? a) A kötvényről. b) A részvényről. c) A részjegyről. d) A váltóról. 5. Az alábbiak közül melyik nem részvényhez kötődő jog? a) A szavazati jog. b) Az osztalékra való jogosultság. c) A likviditási jog. d) A részvételi jog az rt. közgyűlésén. 6. A rövid lejáratú hitel futamideje a) 1 3 év. b) 1 évnél rövidebb. c) maximum 6 hónap. d) 3 évnél rövidebb. 2

3 7. Az alábbiak közül melyik nem része a hitelköltségnek? a) A hitelbírálati díj. b) A tőketörlesztés. c) A kamat. d) A kezelési költség. 8. Az a hitel, amelyet gépvásárlás finanszírozására vett fel a vállalkozás 6 éves lejáratra, és fedezete a megvásárolt eszköz: a) hosszú lejáratú forgóeszközhitel. b) hosszú lejáratú beruházási hitel. c) középlejáratú beruházási hitel. d) középlejáratú forgóeszközhitel. 9. Melyik nem EU intézmény az alábbiak közül? a) Európai Tanács b) Európa Parlament c) IMF d) Európai Központi Bank 10. Melyik szerződés hozta létre 1957-ben az Európai Gazdasági Közösséget? a) Amszterdami Szerződés b) Római Szerződés c) Maastrichti Szerződés d) Shengeni Megállapodás 11. Melyik nem tartozik az EU 4 alapszabadsága közé az alábbiak közül? a) Az áruk szabad áramlása. b) A tőke szabad áramlása. c) A támogatások szabad áramlása. d) A személyek szabad áramlása. 12. Az alábbiak közül melyik az euró bevezetésének feltétele? a) Az államadósság maximum a GDP 60%-a. b) Az áfakulcs maximum 20%. c) A munkanélküliségi ráta maximum 10%. d) Az árfolyam maximum 2%-kal változhat évente. 13. Az alábbiak közül melyik nem létező EU-s vállalkozási forma? a) Európai Részvénytársaság b) Európai Gazdasági Egyesülés c) Európai Szövetkezet d) Európai Közös Vállalat 3

4 4 14. Az alábbiak közül melyik esetben nem indokolt üzleti tervet készíteni? a) Hitelkérelem benyújtásakor. b) Profilváltáskor. c) A vállalkozás megszűnésekor. d) Cégalapítás előtt. 15. Az üzleti terv melyik fejezetében célszerű a várható értékesítési helyeket (csatornákat) részletezni? a) A termelési tervben. b) A marketingtervben. c) A pénzügyi (finanszírozási) tervben. d) A mellékletekben. 16. Az alábbiak közül melyik része az üzleti terv pénzügyi terv fejezetének? a) A cash flow terv szöveges értékelése. b) Az árképzés módszerének bemutatása. c) A vezetői összefoglaló. d) A szükséges alkalmazotti létszám számítása. 17. Egy vállalkozás vagyona vizsgálható a) eredet szerint. b) megjelenési forma szerint. c) eredet és megjelenési forma szerint egyaránt. 18. Egy vállalkozás mérlegében az áruhitel (áruvásárlás későbbi fizetéssel) a) a pénzeszközök között szerepel. b) a rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel. c) a hosszú lejáratú kötelezettségek között szerepel. 19. A hirdetési költség az A típusú összköltségeljárással készített eredménykimutatásban a) az anyagjellegű ráfordítások között található. b) a személyi jellegű ráfordítások között található. c) az egyéb ráfordítások között található. 20. A bérjárulékok kulcsának csökkentése a) csökkenti a vállalkozások személyi jellegű ráfordításait. b) nincs közvetlen hatással a személyi jellegű ráfordítások nagyságára. c) növeli az alkalmazottak bruttó bérét. 21. Az értékcsökkenési leírás a) a forgalommal arányosan változó költség. b) a vállalkozást tartósan szolgáló eszközök elhasználódása pénzben kifejezve. c) a vállalkozást tartósan szolgáló eszközök elhasználódásának költségként történő elszámolása.

5 22. Nem tartozik az anyagjellegű ráfordítások közé: a) a felhasznált irodaszerek beszerzésének értéke. b) az eladott áruk beszerzési értéke. c) a 100 ezer Ft érték alatti tárgyi eszközök elhasználódásának költségként történő elszámolása. 23. A személyi jellegű ráfordítások közé tartozik a) a takarító vállalkozás számára kifizetett összeg. b) az alkalmazottak bérpótléka. c) a vállalkozás tulajdonosainak osztaléka. 24. Ha emelkedik a forgalom, a degresszív költségek a) a forgalommal arányosan nőnek. b) a forgalomnövekedésnél nagyobb mértékben nőnek. c) a forgalomnövekedésnél kisebb mértékben nőnek. 25. A vállalkozás költségeinek alakulását befolyásolja a) a vállalkozás tulajdonosainak száma. b) a társasági adó kulcsa. c) a munkafolyamatok szervezettsége. 26. A vállalkozás eredményét a) a kiadások befolyásolják. b) a ráfordítások befolyásolják. c) a költségek befolyásolják. 27. Az árbevétel nagyságát közvetlenül befolyásolja a) az áfakulcsok emelkedése. b) az alkalmazott haszonkulcsok emelése. c) a beszerzési árak csökkenése. 28. A felsoroltak közül melyik tényező nem tartozik a vállalkozás erőforrásai közé? a) A természeti erőforrások. b) Az állam. c) A vállalkozó. d) A humántőke. e) A tőke. 29. A felsoroltak közül melyik nem a vagyon számviteli csoportosításának szempontja? a) A megjelenési formája. b) A forrása (eredete). c) Az értéke. 5

6 30. A felsoroltak közül melyik a kereskedelmi vállalkozások jellemző készletfajtája? a) Az anyagok. b) Az áruk. c) A késztermékek. 31. A vállalkozás adózás előtti eredménye kiszámítható: a) az időszak bevételeinek és ráfordításainak különbségeként. b) az időszak bevételeinek és kiadásainak különbségeként. c) az időszak bevételeinek és összes költségeinek különbségeként. 32. Az éves beszámoló eredménykimutatása: a) megmutatja a vállalkozás eredményét egy adott időpontban. b) megmutatja a vállalkozás egy adott időszak alatt keletkezett eredményét. c) megmutatja a vállalkozás egy adott időszak alatt keletkezett pénzügyi eredményét. 33. A társasági adó alapja: a) az adózás előtti eredmény. b) az adóalap-növelő és -csökkentő tételekkel módosított adózás előtti eredmény. c) a mérleg szerinti eredmény. 34. A saját tőke és befektetett eszközök aránya mutatószám a vállalkozás számára kedvezően alakul, ha a mutató: a) nő. b) csökken. c) változatlan A saját tőke növekszik, ha a vállalkozás: a) adózott eredménye pozitív. b) mérleg szerinti eredménye pozitív. c) adózás előtti eredménye pozitív. 36. A kft. taggyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik a) az új dolgozók felvétele. b) a számviteli törvény szerinti beszámoló összeállítása. c) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása. 37. Az üzlet nyitásakor működési engedélyt kell kérni az önkormányzat jegyzőjétől a) az üzletköteles termékekre. b) minden termékre. c) minden új üzletre.

7 38. Húzza alá a táblázat harmadik oszlopában, hogy az alábbi mutatók közül melyek alkalmasak a vállalkozás jövedelmezőségének (Jövedelmezőség), pénzügyi helyzetének (Pénzügyi helyzet), illetve a felhasznált erőforrások hatékonyságának (Hatékonyság) elemzésére! (Egy mutatószámhoz csak egy jelölést tehet, ellenkező esetben válasza nem értékelhető.) Megnevezés Eladósodottság foka Eredményszint Alapterület-kihasználás Üzleti eredmény színvonala Likviditási ráta I. Készletek forgási sebessége Termelékenység Likviditási gyorsráta Mutatószám 100 Ft eszközre jutó kötelezettség 100 Ft árbevételre jutó eredmény 1 nm alapterületre jutó árbevétel 100 Ft árbevételre jutó eredmény Forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyítva Nettó árbevétel a készletekhez viszonyítva Egy dolgozóra jutó havi árbevétel Likvid pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyítva A mutatóval elemezhető Jövedelmezőség Pénzügyi helyzet Hatékonyság Jövedelmezőség Pénzügyi helyzet Hatékonyság Jövedelmezőség Pénzügyi helyzet Hatékonyság Jövedelmezőség Pénzügyi helyzet Hatékonyság Jövedelmezőség Pénzügyi helyzet Hatékonyság Jövedelmezőség Pénzügyi helyzet Hatékonyság Jövedelmezőség Pénzügyi helyzet Hatékonyság Jövedelmezőség Pénzügyi helyzet Hatékonyság 7

8 II. Igaz-hamis állítások Az alábbi állításokról döntse el, hogy azok igazak vagy hamisak! Döntését minden esetben indokolnia kell! 1. A likviditás elve azt jelenti a finanszírozásban, hogy lehetőleg olyan forrásokat kell a vállalkozásba bevonni, amelyek alacsony tőkeköltség mellett biztosítanak minél nagyobb pénzmennyiséget. 2. A konzervatív finanszírozási stratégia lényege az óvatosság. 3. A forgóeszközhitel-felvétel a saját forrásból történő finanszírozás egyik formája. 4. Egy értékpapír névértéke más néven a piaci ára. 5. Hitelezői jogviszonyt megtestesítő értékpapír például a kötvény, a részjegy és a váltó. 6. A hitelezés menetének utolsó mozzanata a kölcsönszerződés aláírása. 7. A vállalkozás kezdeti tőkeszükséglete biztosítható például a működés közben keletkező bevételekből. 8

9 8. A beruházások külső finanszírozása jellemzően hosszú lejáratú hitelből történik. 9. Üzleti terv készülhet belső használatra vagy külső használatra. 10. A SWOT analízis a vállalkozás helyzetének elemzésére használt módszer, amelynek elemei például az erősségek és gyengeségek feltérképezése. 11. Az üzleti terv mindig pontosan 6 fejezetből áll. 12. Az Európai Unióról szóló szerződést 1995-ben írták alá Maastrichtban. 13. Magyarország május 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz. 14. Az Európai Bizottságban a tagállami miniszterek találkoznak, hogy megvitassák és az Európa Parlamenttel közösen elfogadják az uniós jogszabályokat. 15. Az Európai Részvénytársaság alapítása a tagállamok területén lehetséges, legalább két, a tagállamok területén bejegyzett gazdasági társaság részvételével. 9

10 16. Az euró bevezetésének feltételeit az Amszterdami Szerződésben rögzítették. 17. Ha egy vállalkozás részvényeket vásárol, akkor ennek értéke a mérlegben csak az értékpapírok között szerepelhet. 18. A mérlegegyezőség elve azt jelenti, hogy a vállalkozás eszközeinek értéke és forrásainak értéke megegyezik egymással. 19. A vállalkozás éves beszámolójának részét képező eredménykimutatásban csak az alaptevékenységéből származó eredményt mutatjuk ki. 20. Az árbevételt a beszerzett áruk mennyisége, nettó beszerzési ára és az alkalmazott haszonkulcsok nagysága befolyásolja. 21. A fogyasztói jövedelmek növekedése minden termék esetében növeli a keresletet. 22. A számviteli törvény előírásai szerint készített cash flow-kimutatás a vállalkozás működési, befektetési és pénzügyi tevékenységének hatását mutatja a pénzeszközök állományváltozására. 10

11 23. Ha egy vállalkozás nyereséges, akkor a fizetőképessége is megfelelő. 24. A forgalmazott áruk haszonkulcsának csökkentésével csökken a realizált árréstömeg. 25. Az áfakulcs emelkedése egyéb tényezők változatlansága esetén növeli az áru fogyasztói árát. 26. A vevő számára nyújtott árengedmény minden esetben növeli a bevételt. 27. A vállalkozásoknak lehetnek olyan kiadásai, amelyek az eredményt nem befolyásolják. 28. A cash flow-kimutatásból a befektetők képet kapnak a vállalkozás jövedelmezőségéről. 29. Az eladott áruk beszerzési értéke a kereskedelmi vállalkozások ráfordításaként számolandó el. 30. Az eredmény megállapításánál az adóalap mindig megegyezik az adózás előtti eredménnyel. 11

12 31. A vállalkozás eredményétől függően a vagyonmérlegben az összes eszköz értéke eltérhet az összes forrás értékétől. 32. A társasági adó mértéke évben minden vállalkozás esetében 19%. 33. A mérleg szerinti eredményből fizetünk a tulajdonosoknak osztalékot. 34. Lehetséges az a helyzet, hogy a vállalkozás saját tőkéjének értéke negatív előjelű. 35. A kereskedelmi vállalkozások jellemzően legnagyobb anyagjellegű ráfordítása az eladott áruk beszerzési értéke (elábé). 36. Negatív előjelű adózás előtti eredmény esetén lehet az adóalap pozitív. 37. Minden gazdasági társaságnak legalább két tulajdonosa van. 38. A telephely kiválasztásakor fontos szempont a cég tevékenységi köre. 12

13 III. Definíciók Adja meg az alábbi fogalmak rövid, szakszerű leírását! 1. Eredménykimutatás: 2. Mérleg szerinti eredmény: 3. Vagyon: 4. Vagyonmérleg: 5. Törzstőke: 6. Társasági szerződés ellenjegyzése: Definíciók elsajátítását segítő gyakorlófeladatok 1. Sorolja fel a forgóeszközök csoportjait! (A számviteli törvény szerinti sorrendet alkalmazza!) I.... II... III.. IV.. 2. Sorolja fel a kötelezettségek csoportjait! (A számviteli törvény szerinti sorrendet alkalmazza!) I. II... III.. 3. Sorolja fel a vagyonmérleg forrás oldalán található mérlegfőcsoportokat! (A számviteli törvény szerinti sorrendet alkalmazza!) D E... F G Párosítsa össze a meghatározásokat a megfelelő fogalmakkal! Írja a betűhöz tartozó cellába a kiválasztott fogalom sorszámát! 13

14 MEGHATÁROZÁSOK: A) A gazdálkodó szervezetek, vállalkozások működtetéséhez szükséges személyi feltételek biztosítása, a munkaviszonnyal és a foglalkoztatással, bérgazdálkodással, ösztönzéssel kapcsolatos feladatok ellátása. B) A jövőben szükséges, megfelelő számú és összetételű munkaerő meghatározása a megfelelő munkakörbe, a feladatellátáshoz szükséges időre. C) Az egységnyi forgalom eléréséhez szükséges munkaráfordítás. D) A vállalati feladatoknak egy munkavállalóra lebontott része. E) A munkavállaló és a munkáltató írásbeli megállapodása a munkavégzés és foglakoztatás feltételeiről, körülményeiről, a szerződő felek jogairól, kötelezettségeiről. FOGALMAK: 1. Munkaigényesség 2. Munkakör 3. Létszámgazdálkodás 4. Munkaerő-tervezés 5. Munkaszerződés A B C D E 5. Az alábbi táblázat a vállalati létszám különböző szempontok szerinti csoportosítását tartalmazza. a) Pótolja a hiányzó csoportosítási szempontot, és a foglalkoztatási típusok sorszámát írja be a táblázat megfelelő oszlopába! A) A végzett munka jellege B) A foglalkoztatás formája C).. D) A dolgozók szakképzettsége Foglalkozási típusok: 1. fizikai foglalkozású dolgozók 2. segítő családtag 3. részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozók 4. nem fizikai foglalkozású dolgozók 5. szellemi foglalkozású dolgozók 6. ténylegesen munkát végző tulajdonos 7. tanuló 8. teljes munkaidőben dolgozók 9. alkalmazott 10. szakképzett dolgozók 11. egyéb nem tipikus foglalkoztatású dolgozó 12. nem szakképzett dolgozók b) Határozza meg az állományi létszám lényegét munkajogi szempontból! 14

15 6. Az alábbi leírásban megnevezett és aláhúzott vagyonelemeket sorolja be a szöveg alatt felsorolt eszköz- vagy forrásfőcsoportokba! A Pici Virág Kft. vágott, valamint cserepes virágok, illetve apróbb ajándéktárgyak értékesítésével foglalkozik. Az üzlethelyiséget bérli, a bérleti jogot 5 évre vásárolta, a bekerülési értéket még nem írta le teljesen. A faliállványoknak is van könyv szerinti értéke, ugyanúgy, mint a kiszolgálópultnak, illetve pénztárgépnek. Az üzletben szebbnél szebb vágott és cserepes virágok találhatók eladásra váró kaspókban. Eladásra tartanak még vázákat, emellett kisebb-nagyobb plüssfigurákat is tudnak ajánlani a vevőknek. Nemrégiben vásároltak egy áruszállításra alkalmas autót is. A kft. jegyzett tőkéje amit a tulajdonosok pénz formájában biztosítottak a kft. részére nem lett volna elegendő a fentiek megvásárlására, továbbá a korábbi években képződött eredménytartalék nem tette lehetővé a működéshez szükséges vagyontárgyak megvásárlását, ezért hosszú lejáratú hiteltartozásuk is van. Az adókötelezettségek rendezésére rövid lejáratú hitelt kellett felvenniük az elmúlt hónapokban. Jelenleg a pénztárban és bankszámlán is van pénze a kft.-nek, sőt néhány intézményi vevő nem készpénzért vásárolt, így követelése keletkezett vevőivel szemben. Befektetett eszközök Forgóeszközök Saját források Kötelezettségek 7. Az alábbiakban információkat olvashat a PICUR Kft.-ről. Az aláhúzott gazdasági eseményekről döntse el, hogy melyik eredménykategóriát, és milyen irányban befolyásolta! (A szöveg alatt feltüntetett eredménykategóriák közül a megfelelőhöz írja be a gazdasági eseményt, és az esemény előtt + vagy jellel jelölje, hogy azt növelte vagy csökkentette!) A PICUR vegyeskereskedés csak belföldi értékesítéssel foglalkozik, amelyből jelentős nettó árbevételre tett szert. Ezen túlmenően volt kamatbevétele is, sőt egy másik cégben meglévő részesedése után osztalékbevételre is szert tett. Természetesen a tárgyévben jelentősek voltak ráfordításai is. Különösen az eladott áruk beszerzési értéke emelkedett meg az előző évhez képest. A forgalomnövekedés miatt egy fővel bővítenie kellett a foglalkoztatottak létszámát is, ami megemelte személyi jellegű ráfordításait. Mivel tárgyi eszköz állománya eléggé régi, így az elszámolt értékcsökkenési leírás összege kisebb lett, mint az előző évi. Árukészletének egy részét apportként bevitte az ELEMÓZSIA Kft.-be, amelynek egyik tulajdonosa. Az apport nyilvántartás szerinti értékénél magasabb a bevitelkor a társasági szerződésben elismert érték. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye: Pénzügyi műveletek eredménye: Rendkívüli eredmény: 15

16 IV. Kifejtő kérdések Foglalja össze ismereteit néhány összefüggő mondatban az alábbi témákról! 1. Definiálja az értékpapír fogalmát, majd hasonlítsa össze a kötvényt és a részvényt a megtestesített jog, lejárat és jövedelem szerint! Különböztesse meg a névértéket és az árfolyamot! 2. Definiálja a hitel fogalmát, csoportosítsa a hiteleket futamidő szerint, majd mutassa be röviden a beruházási- és a forgóeszközhitel lényegét! 3. Definiálja az üzleti terv fogalmát, sorolja fel lehetséges részeit (legalább ötöt)! Röviden ismertesse a marketingterv tartalmát! 4. Nevezze meg az adózás előtti eredmény összetevőit! Mutassa be az egyes eredményrészek tartalmát egy-egy mondatban! 5. Milyen szempontokat érdemes figyelembe venni egy kis élelmiszerüzlet helyének megválasztásakor? Legalább három szempontot írjon le! Válaszait érvekkel támassza alá! V. Dokumentum összeállítása A megadott adatok vagy információk alapján állítsa össze a megfelelő dokumentumot! 1. feladat Olvassa el figyelmesen az alábbi esetleírást! A Jég Bt. három éve alakult vállalkozás, jégszobrok készítésével foglalkoznak. Székhelyük Budapesten van, de az egész ország területére vállalnak szállítást. Célcsoportjuk egyrészt a házasságkötés előtt álló párok, másrészt a rendezvény- és fesztiválszervezők. Két veszteséges év után tavaly már nyereséggel zárták az évet, hírük terjedésével egyre több megrendelést kapnak mind esküvőkre, mind protokolláris rendezvényekre, illetve fesztiválokra. Igénytől függően többféle méretben készítik a szobrokat, a megrendelő katalógusból választhat, de egyedi igényeket is kielégítenek. Az ár függ a mérettől és a formától is, de egy átlagos jégszobor ára Ft. (Az árakat induláskor fogyasztói árérzékenységi vizsgálatok alapján állapította meg a cég). A könyvelés adatai szerint az éves átlagos forgalom 1200 db jégszobor, egy átlagos jégszobor előállításának költsége Ft. Rendelni a cég honlapján keresztül, telefonon, vagy személyesen a bemutató teremmel egybekötött székhelyen lehet. A cég rendszeresen megjelenik kiállításokon, szórólapot juttat el házasságkötő termekbe, rendezvényszervező cégeknek. Visszatérő ügyfeleknek, illetve havonta legalább kétszer rendelő rendezvényszervezőknek árengedményt is biztosítanak. A bt. eszközparkjának lecseréléséhez hitel felvételét tervezi, ehhez üzleti tervet kell készítenie. Az Ön feladata a marketingterv fejezet összeállítása a lenti táblázat kitöltésével. Használja a fenti szövegben leírt információkat, helyezze el azokat a megfelelő marketingeszköznél! A meg nem adott feltételek tetszőlegesek. 16

17 Marketingeszköz (4P) megnevezése Üzleti terv tartalma az adott marketingeszköz kapcsán (Helyezze el a szövegben található információkat is a megfelelő marketingeszköznél!) 2. feladat Állítsa össze egy vállalkozás egyszerűsített éves beszámolójának mérlegét az alábbi, december 31-i adatok alapján! (Az adatok ezer Ft-ban adottak.) - Ingatlan Bútorok, gépek, berendezések Áruk Készpénz Eredménytartalék Elszámolási betétszámla évre lekötött bankbetét Vevőkkel szembeni követelés Eladásra vásárolt részvények értéke Munkavállalókkal szembeni tartozás Adótartozás Jegyzett tőke Tőketartalék Mérleg szerinti eredmény Szoftver Beruházási hitel Göngyöleg

18 Mérleg... december 31. Eszközök Források Adatok 1000 Ft-ban A. Befektetett eszközök D. Saját tőke I. Immateriális javak I. Jegyzett tőke II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke ( ) III. Tőketartalék B. Forgóeszközök IV. Eredménytartalék I. Készletek V. Lekötött tartalék II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök VI. Értékelési tartalék VII. Egyszerűsített mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok C. Aktív időbeli elhatárolások F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek Eszközök összesen: Források összesen: 18

19 Sorszám 3. feladat Az ALKUSZ Kft. kiskereskedelmi tevékenységgel foglalkozik. A tárgyév december 31-én az alábbiakban felsorolt eszközökkel és forrásokkal rendelkezett. (Az adatok forintban értendők.) 1. Az üzlet franchise jogának könyv szerinti értéke Ft 2. A vállalkozás jegyzett tőkéje Ft 3. Berendezéseinek, gépeinek könyv szerinti értéke Ft 4. Eredménytartalék Ft 5. Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatás teljesítéséből Ft 6. A bankban a folyószámlán lévő pénz Ft 7. Árukészlet Ft 8. A pénztárban lévő készpénz Ft 9. Rövid lejáratú hiteltartozás Ft 10. Mérleg szerinti eredmény Ft 11. Adótartozások Ft 12. Bértartozások Ft 13. Göngyölegek értéke Ft 14. Vevőkkel szembeni követelés Ft A felsorolt adatok alapján töltse ki az egyszerűsített éves beszámoló tárgyévi mérlegének sorait! ALKUSZ KFT. Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE Eszközök (aktívák) A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Adatok E Ft-ban a b c d e 1. A. Befektetett eszközök ( sorok) 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. B. Forgóeszközök ( sorok) 6. I. KÉSZLETEK 7. II. KÖVETELÉSEK 8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 10. C. Aktív időbeli elhatárolások Tárgyév 11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sorok) 19

20 Sorszám ALKUSZ KFT. Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE Források (passzívák) A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Adatok E Ft-ban a b c d e 12. D. Saját tőke ( sorok) 13. I. JEGYZETT TŐKE 14. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE ( ) 15. III. TŐKETARTALÉK 16. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 17. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 18. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 19. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 20. E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek ( sorok) 22. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 25. G. Passzív időbeli elhatárolás Tárgyév 26. FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sorok) 4. feladat A VITALITÁS Kereskedelmi Kft Budapest, Kis tér 10. szám alatti irodájában marketing-ügyintézőként, teljes munkaidős munkakörben alkalmazza Ügyes Katalint. A vállalkozás német és magyar cégek számára is értékesít termékeket. Alkalmazási feltétel volt az érettségi bizonyítvány és a marketing- és reklámügyintéző középfokú szakképesítés, minimum 2 éves gyakorlat és a német nyelv kommunikációs szintű ismerete. Feladatkörébe tartoznak az értékesítési piaccal, valamint a belső és külső PR-ral kapcsolatos ügyintézői feladatok. Pótolja a mellékelt munkaköri leírás hiányzó adatait a rendelkezésre álló információk felhasználásával! 20

21 Cég neve: Munkaköri leírás A munkakör általános (azonosítási) adatai: A dolgozó neve: Munkakör neve: Munkavégzés szervezeti Kereskedelmi osztály egysége: Munkavégzés helye: Közvetlen felettes Közvetlen beosztott(jai): Munkakör általános célja A vállalkozás célkitűzéseinek és tervfeladatainak a marketing szervezeti egységre vonatkozó eredményes megvalósítása Munkarend, munkaidő: A munkakör betöltésével kapcsolatos általános követelmények: Iskolai végzettség: Szakmai végzettség: Gyakorlat, tapasztalat, nyelvtudás: Egyéb feltételek: Személyi tulajdonságok, képességek: Munkaköri felelősségek, feladatok: Beszámolási kötelezettség: Munkakapcsolatok (belső és külső): Információfeldolgozás/ átadás: Kihívások, elvárások Dátum: Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek Erkölcsi bizonyítvány Jó kommunikációs készség, udvariasság, szervezőkészség, precizitás, önállóság, kreativitás, helyzetfelismerés, emlékezőképesség Hetente beszámol az osztályvezetőnek az általa végzett tevékenységekről Kapcsolatot tart: üzletfelekkel közvetlen munkatársaival, feletteseivel beszerzési és értékesítési üzletkötőkkel Az információk feldolgozása számítógépes hálózaton és rendszeres csoportmegbeszéléseken történik Önálló munkára való képesség, marketingeszközökre, illetve új értékesítési csatornákra javaslatok tétele Munkavállaló Vezető 21

22 5. feladat A rendelkezésre álló információk és ismeretei segítségével töltse ki az egyéni vállalkozás bejelentési űrlapjának megadott részleteit, majd válaszoljon a feladat végén feltett kérdésekre! Kata Katalin érettségivel és kereskedő végzettséggel rendelkezik. A kereskedő szakképesítés megszerzése óta dolgozik egy ABC-ben. Mind munkájában, mind egyéb területeken megbízható, sosem vétett a törvény ellen. Még sosem volt vállalkozó, sem cégtulajdonos. Most azonban Katalin szeretne létrehozni egy élelmiszer-kiskereskedelmi vállalkozást egy élelmiszerbolttal. A vállalkozás központi ügyintézési helye (bejegyzett irodája) Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Nagy utca 189. Az üzlet is Kecskeméten van, cím: 6000 Kecskemét, Kis utca

23 A legördülő menü kinagyított részlete: 23

24 24

25 Segítő információk a kitöltéshez: (Vonatkozó részletek az ügyfélkapun elérhető kitöltési útmutatóból) Az ország kódja: oldal Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése Törzslap 2. (a vállalkozó tevékenységére vonatkozó adatok) 10. rovat Az egyéni vállalkozás székhelye, telephelye és fióktelepe fogalmának tekintetében a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény rendelkezései az irányadóak, az alábbiak szerint:. Telephelye(ke)t és fióktelepe(ke)t az A betétlapon adhat meg. 4. oldal Nyilatkozat (a vállalkozás létesítését kizáró okok fent nem állásáról, illetve a tevékenységi körök engedélyhez/bejelentéshez kötöttsége tudomásul vételéről) I. rész: A nyilatkozat ezen részét akkor szabad kitölteni (az adatmezőben X-et jelölni), ha az abban felsorolt a vállalkozás alapítását kizáró okok egyike sem áll fenn az Ön esetében. II. rész: A tevékenységi körök egy része csak bejelentést követően, illetve a megfelelő engedély birtokában gyakorolható. A bejelentés-, illetve engedélykötelezettségről részletes információt az okmányirodában kaphat. A nyilatkozat ezen részét akkor szabad kitölteni (az adatmezőben X-et jelölni), ha rendelkezik ezen ismeretekkel. Felhívjuk figyelmét, hogy a valótlan nyilatkozattétel a tevékenységi kör gyakorlásának megtiltását, illetve végső soron a vállalkozói tevékenység megtiltását eredményezheti. 9. oldal Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése A betétlap (telephely(ek) és fióktelep(ek) adatai) Amennyiben Ön a székhelyén felül telephelye(ke)n, illetve fióktelepe(ke)n kívánja egyéni vállalkozói tevékenységét folytatni, akkor az(oka)t ezen az oldalon kell feltüntetnie. Az egyéni vállalkozás telephelye és fióktelepe fogalmának tekintetében a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény rendelkezései az irányadóak Tájékoztatjuk, hogy amennyiben telephelyén/fióktelepén bejelentés-, illetve engedélyköteles tevékenységet kíván végezni, úgy azt csak a bejelentés megtételét követően, illetve az engedély birtokában gyakorolhatja. A szakmakódok jegyzékében az erre vonatkozó információ megtalálható. A bejelentés-, illetve engedélykötelezettségről részletes információt a kormányablakokban, illetve az okmányirodákban kaphat. 1 1 Forrás: https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/ 25

26 Kérdések, feladatok a kitöltéshez kapcsolódóan: 1. Mit jelent a fő tevékenység és a további tevékenységek kifejezés? Tegyen javaslatot egy további tevékenységre! Röviden értelmezze a Nyilatkozat I/1. pontjához kapcsolódóan a cselekvőképességet mint az egyéni vállalkozás feltételét!

27 VI. Számítási feladatok 1. feladat Egy kereskedelmi vállalkozás tárgyévi eredménykimutatásának elkészítéséhez rendelkezésre álló adatok a következők: - az értékesítésből származó bruttó bevétel ezer Ft - az árréstömeg a nettó árbevétel 17,5%-a - az eladott áruk beszerzési értéke az anyagjellegű ráfordítások 88%-át teszi ki - a személyi jellegű ráfordítások összege ezer Ft - amortizáció értéke 350 ezer Ft - egy kisteherautó eladásából származó bevétel ezer Ft, a jármű nyilvántartási értéke ezer Ft - felvett hitel után fizetett kamat 165 ezer Ft - vásárolt részvények után kapott osztalék 580 ezer Ft - rendkívüli eredmény 110 ezer Ft - a vállalkozás kizárólag 25%-os áfakulcsú termékeket forgalmaz A fenti adatok alapján számítsa ki a vállalkozás a) üzleti eredményét, b) pénzügyi műveleteinek eredményét, c) szokásos vállalkozási eredményét, d) rendkívüli eredményét, e) adózás előtti eredményét! Minden számítást jelöljön ki, e nélkül a megoldása nem értékelhető! Kerekítési pontosság: ezer Ft. 27

Szintvizsga típusú feladatlap

Szintvizsga típusú feladatlap Szintvizsga típusú feladatlap 1. Feladat Az ALKUSZ Kft. kiskereskedelmi tevékenységgel foglalkozik. A tárgyév december 31-én az alábbiakban felsorolt eszközökkel és forrásokkal rendelkezett. (Az adatok

Részletesebben

MINTA TÉMAZÁRÓ 13.A VAGYON

MINTA TÉMAZÁRÓ 13.A VAGYON MINTA TÉMAZÁRÓ 13.A VAGYON 1. Definíciók Adja meg az alábbi fogalmak rövid, szakszerű leírását! Eredménytartalék: Befektetett eszköz Immateriális javak A vállalkozás vagyona: Fedezetmutató A vagyonmérleg:

Részletesebben

Előkészítőn kiadott feladatlap megoldó kulcsa

Előkészítőn kiadott feladatlap megoldó kulcsa Előkészítőn kiadott feladatlap megoldó kulcsa I. Feleletválasztás 1. Egy vállalkozás forrásain belül az idegen források aránya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 b c d b c b b b c b c

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok megoldás

Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok megoldás Megoldások a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy középszintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez közzétett típusfeladatokhoz 1 I. Feleletválasztás

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Ügyeljen a számítások kijelölésére, pontos kerekítésre és a mértékegységek megadására!

Ügyeljen a számítások kijelölésére, pontos kerekítésre és a mértékegységek megadására! A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013. (III. 28.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés azonosító száma és megnevezése: 54 341 01 Kereskedő Tájékoztató

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek emelt szint típusfeladatok

Kereskedelmi és marketing alapismeretek emelt szint típusfeladatok Típusfeladatok a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy emelt szintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez 1 I. Feleletválasztás Az alábbi feladatoknál

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VII. előadás Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. október 17. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Elfogadható a megoldási

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló

Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: DR. SIMONFFY ILDIKÓ ÜGYVÉDI IRODA címe, telefonszáma: 6722 Szeged, Petõfi sugárút 7 I/4 Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló 2014. üzleti évrõl Kelt:

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-164/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. május 26. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Gazdasági informatikus Informatikus

Gazdasági informatikus Informatikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA

AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA 9. AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA 1 MIRŐL LESZ MA SZÓ? 1 EREDMÉNYKATEGÓRIÁK 2 EREDMÉNYKIMUTATÁS MÓDSZEREI 3 GYAKORLÁS 2 1 AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS AZ ÉVES MŰKDÉS HATÓTÉNYEZŐIT RÉSZLETEZI 3 PÉNZÜGYI EREDMÉNY RENDKÍVÜLI

Részletesebben