A ZÓNAHŰTÉS KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HŰTŐKÖZEG SZINTEKNÉL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A ZÓNAHŰTÉS KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HŰTŐKÖZEG SZINTEKNÉL"

Átírás

1 Них: СЛ KFKM988-63/Q ТН. BANDURSKI 25п^- TÓTHI A ZÓNAHŰTÉS KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HŰTŐKÖZEG SZINTEKNÉL (A MUNKA AZ OKKFT Q~11 ALPROGRAM 2.11 FELADATÁNAK TELJESÍTÉSÉRŐL KÉSZÜLT KUTATÁSI JELENTÉS) Hungarian academy of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST

2 KFKI-19M-63/G PREPRINT A ZÓNAHŰTÉS KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HŰTŐKÖZEG SZINTEKNÉL (A MUNKA AZ OKKFT G ALPROGRAM 2.11 FELADATÁNAK TEUESÍTÉSÉRÖL KÉSZÜLT KUTATÁSI JELENTÉS) TH. BANDURSKI*. ÉZSÖL QY., MARÓTI L.. TÓTH I. Központi Fizikai Kutató Intézet 1626 Budapest 114, Pf. 48 «vendégkutató, ZfK Rossendorf, Drezda HU 8N

3 Th. tendureu, éxeotqy.. Marót! U Tóth t: A zónehutfe kíeenett vfeegjleta különböző hűtőkftuo mmeicnél KFKHtee-ea/Q KIVONAT Két PMK-NVH kitéri* eredménye«femaeznejva a dolgozat éterről a zónarwfcea hataeoeaágát különböző hűtőközeg mmeknei Т.Бандурски, Д.Эяел, Л.Мероти, И.Тот: Экспериментальное исследование активной аомм реактора при рваличных уровнях охлаядашщей среды. KFKI /G АННОТАЦИЯ На основании результатов двух экспериментов, проводимых на стенде FMK-NVH, анализируется эффективность охлаждения активной вони реак-ора при различных уровнях охлакдавцей среды. Th. Bandurtkl, Oy. Éxeől, L. Marótl, I. Tóth: Experimentaltovettlgatlonof core cooling at different levels In the core. KFKM966-63/G ANTRAGT Bated on two aerie» of the PMK-NVH experimental facility, the core cooling la analyzed at different coolant levels in the core.

4 Bevezetés Az atomerőmű primerkörében fellépő kisátmérőjű csőtörés esetén a hűtőközeg szintje az üzemzavar során viszonylag egyenletesen, lényeges dinamikai hatásoktól mentesen csökken. Eközben a zóna hűtését alapvetően a reaktortartályban maradó hűtőközeg mennyisége és a zónateljesítmény határozza meg. Minthogy a hűtőközeg a zónában - de az egész primerkörben is - kétfázisú állapotban van, a zóna hőátadási viszonyait döntően befolyásolja az, hogy adott hűtőközegmennyiség mellett a kétfázisú keverékszint a zónát ellepi-e vagy sem, s erre a rendszernyomás is hatással van. A hideg- és melegág összekötése kapcsán elvégzett szovjet [1], [2] és magyar vizsgálatok [3], [4] egyaránt rámutattak arra, hogy kisátmérőjű primerköri csővezeték törését követően a zóna időszakosan szárazra kerülhet, ami a fűtőelemek felső részének jelentős túlhevülésevei jár. Lényeges eltérés mutatkozott viszont az [1] és [2] jelentések között a burkolathőmérsékletek értékében. Szükségesnek mutatkozott tehát az alkalmazott elméleti modell kísérleti ellenőrzése. Az említett problémakörök vizsgálatára kísérletsorozatot végeztünk a PMK berendezésen. A kísérleteket célszerű volt közel stacioner állapotban végezni, hogy a zónahűtésre megfelelő következtetéseket vonhassunk le, ezért a kísérletsorozat természetes cirkulációs állapotok egymásutánjából állt a primerköri hűtőközegmennyi eég más és más értékénél. Egy ilyen kísérletsorozat - amelyet egyébként az integrális berendezéseken szinte mindenütt a világon elvégeztek [5] - [7] - a fenti célokon kívül azt is szolgálja, hogy tisztázzuk a zóna-hűtés mechanizmusát különböző primerköri szinteknél, vagyis, hogy milyen szinteknél jön létre az átmenet az egyfázisú temészetes cirkulációból a kétfázisúba, ill. az utóbbit a szint további csökkentése hogyan befolyásolja. Talán szükségtelen hangsúlyozni, hogy ennek a kérdésnek az erőművi üzemzavari beavatkozások szempontjából is komoly jelentősé-je van, ui. egy kisméretű törés sikeres lokalizálása esetén ott is a fenti szituációk valamelyike áll elő.

5 2 - A jelentés ismerteti a kísérletsorozat általános lefolyását, és részletesen foglalkozik azokkal a mérési esetekkel, amikor a zónában túlhevülést észleltünk. A keverékszínt fölötti szakaszban a kísérletekből származtatható hőátadás! eredményeket összevetjük egy elméleti modell segítségével nyert eredményekkel. 2. A kísérletek leírása A kísérletet a PMK-NVH berendezésen hajtottuk végre, amelynek vonalas rajza a 4. ábrán látható. A mérés elve a következő volt: nominális paraméterekről indulva előbb a teljesítményt a maradványhő szintjére csökkentettük, majd leállítottuk a szivattyút, s így a rendszer természetes cirkulációra tért át. Ezután a primerköri hűtőközegmennyiséget - a gyűrűkamra alján lévő elvételen keresztül - lépcsőzetesen csökkentettük, majd megvártuk a folyadékszintek stabilizálódását. A lépcsőzetes csökkentést mindaddig folytattuk, amig a zónában hőátadási krízis nem lépett fel. Mindeközben természetesen kiiktatásra kerültek az üzemzavari jelek által működtetett beavatkozások, így sem a hidroakkumulátorokból, sem a ZÜHR-ből nem történt befecskendezés, A szekunderköri nyomást állandó szinten tartottuk, ill. - időszakosan - csökkentettük abból a célból, hogy a primer kör bői történő hőelvonást biztosítsuk. 2.1 Kezdeti feltételek Az első méréssorozat az alábbi paraméterekkel jellemezhető stacioner állapotból indult: - nyomás a felső keverőtérben 124,2 bar - hurokforgalom 4»57 kg/s - zóna belépő hőmérséklet 271,6 C

6 zóna teljesítmény - szekunder oldali nyomás - tápvíz forgalom - tápvíz hőmérséklet - szint a nyomástartóban - szint a gőzfejlesztőben kw 52,78 bar 0,406 kg/s 200 C 9,24 m 7,97 m A szelepek helyzete az alábbi volt: - PV11 a primerköri forgalom beállításához fojtva, - MV31, MV11, MV13, MV91, MV92, PV23, PV31, PV12 zárva, - MV12 nyitva, - PV21, PV22 az egyensúlyi állapotnak megfelelően fojtva. 2.2 Események a kísérletsorozat során Az első kísérletsorozat során nyolc adatgyűjtési szakaszt iktattunk be, ezeket TC.W15 - TC.W32-vel jelöltük. Tekintettel arra, hogy a sorozat legfőbb jellemzője a primerkörben végbemenő szintcsökkenés, a folyamatot célszerűen az 1. ábra segítségével tekinthetjük át, amelyen a reaktortartály ill. a zónamodell szintjeit ábrázoltuk az idő függvényében. A teljesítmény változtatásokat a kw-ot átölelő tartományban a 2. ábra szemlélteti. A TC.W15 jelű mérés még csak a méréssorozat előkészítő szakaszát tartalmazza: működő szivattyúk mellett a teljesítménynek és a nyomásnak a névleges értékre emelése történik meg. A TC.W16 jelű adatmező tekinthető a méréssorozat első adatsorának. Kb. 55 e- nál a fűtőteljesítményt 4,5% maradványhőnek megfelelő értékre csökkentettük, majd 20 s-mal később a szivattyúkifutás indult. A teljesítménycsökkenést követően a szekunderoldali nyomás gyorsan csökkent, ui. a víztér jelentős része aláhűtött állapotban volt. Ez a primerköri nyomás csökkenését vonta maga után. Jól tükröződik mindez a mért fűtőelem felületi hőmérsékletekben (3. ábra): a gyors hőmérséklet csökkenés a teljesítménycsökkentés

7 _ 4 - eredménye, majd a szivattyú leállása miatt a hőmérsékletek emelkednek, végül a nyomáscsökkenés hatása figyelhető meg. A TC.W17 mérést megelőzően a primerkörből annyi vizet engedtünk el, hogy a reaktortartály szintje a melegág magasságában helyezkedjék el, majd az elvételt megszüntettük. A teljesítményt a melegági vízzár-folyamatok gyorsítása érdekében 80 kw-ra emeltük. Az újabb mérési periódu3 kezdetén a printerkori nyomás 40, a szekunder oldali 13 bar volt. Az 1. ábrán látható, hogy mind a reaktortartály, mind a zóna egyfázisú szintje először csökkenést mutat, ami (elsősorban a zónában lévő) hűtőközeg felmelegedését, azaz sűrűségcsökkenését tükrözi. Evvel párhuzamosan a melegági vízzsák tartály felőli szintje lassan csökken egészen addig, míg a zónában keletkező gőz át nem tud jutni a vízzáron a gőzfejlesztő felé. Ebben a pillanatban a printerkor! nyomás 70 bar, vagyis a vízzár megnyílás folyamata alatt a nyomásnövekedés 30 bar volt. A vízzár megnyílását követően a primerkörben oszcilláció indul meg, ami mind a szintekben, mind pedig a nyomásban és hőmérsékletekben megfigyelhető. (A folyamat részletes elemzésére a 4. fejezetben térünk ki.) A TC.W18 mérést megelőzően ismét eleresztettünk vizet a primerkörből. Kb s-ig a primerköri állapot gyakorlatilag stabilizálódott. Ekkor a primerköri nyomás 15,5, a szekunder oldali valamivel 8 bar fölött volt, a szintek stabilak. Ezt követően a teljesítményt 135 kw-ra emeltük, ami a nyomásban és hőmérsékletekben kb 200 s-ig tartó zavarást okozott, a szintek viszont nem változtak érdemben. A mérés második szakaszában a nyomáé és hőmérsékletek enyhe emelkedése figyelhető meg. A TC.W19 mérés kezdetén a primerköri vizeiengedés még tart, ami az 1. ábrán a LEU jelének csökkenésében jelentkezik. Ezután kb e-ig a szintek változatlanok, de az állapot nem nevezhető igazán stabilizálódottnak: a primerköri nyomás az elvétel megszüntetése utáni 11 bárról 16 bárra emelkedik (talán a szekunderoldali nyomás nem megfelelő stabilizálása miatt), в ez persze a hőmérsékletekben is jelentkezik.

8 s-tól ismételten szintcsökkentést hajtottunk végre, amit a TC.W30 mérés elején észlelhetünk is. Ez az első alkalom, hogy az elvétel hatása a zónaszintben (DP11) is jelentkezik, ami arra utal, hogy a térfogati gőztartalom a zóna felsó részében már jelentós s-nál újabb elvételt hajtottunk végre, aminek során a LEU és a DP11 jel még közelebb került egymá3hoz. A primerköri nyomás az elöző méréshez hasonló viselkedést mutat. A TC.W31 mérés során négy egymásutáni hűtőközegeivételt hajtottunk végre. Érdekes, hogy az első elvételt követően a reaktortartály-szintek ideiglenesen megnövekednek s-nál a hidegági vízzár gőzfejlesztő felőli oldala leürül, ami a zónaszint átmeneti javulását okozza. 1,8 m-es zónaszintnél a fűtőelemek krízist jeleznek, s amikor a falhőmérséklet 200 C-ot elért, a teljesítményt lekapcsoltuk. A szintek ekkor a fűtés nélküli állapotnak megfelelő állapot felé indulnak, így a zónaszint jelentősen megnő. A méréssorozat utolsó mérése azt a kísérletet rögzítette, melynek során megpróbáltuk a zónafűtést csökkentett mértékben (40 kw) visszakapcsolni. Sajnos а visszakapcsolás pillanatában az adatgyűjtés még nem működött, mindazonáltal az 1. ábra jól szemlélteti, hogy ez a beavatkozás a szintek újbóli gyors csökkenését eredményezte, s a krízis újból fellépett. A kísérletsorozat a teljesítmény lekapcsolásával ért véget. 3. Mért jellemzők A mért jellemzők listáját az 1. táblázat tartalmazza, a mérőhelyek elhelyezkedését a PMK berendezésen a 4. ábra mutatja be, az ott alkalmazott jelölések megfelelnek az 1. táblázat első oszlopában található mérésazonosltoknak. A táblázat harmadik oszlopa jelzi, hogy az illető paraméter időbeli változását melyik ábra szemlélteti. Az "axiális magasság" rovat az érzékelők ill. azok impulzus vezetékeinek csatlakozó helyét adja meg

9 - б - a reaktor modell alsó alkjától, mint referencia ponttól számítva. A két méréssorozat között az adatgyűjtésben mutatkozó különbségekre a megjegyzés rovatban utalunk. Tekintettel a folyamatok kvázi-stacionárius jellegére a mérések során 5 s-oe adatgyűjtési periódust alkalmaztunk. A mért jellemzőkhöz, ill. az adatfeldolgozáshoz az alábbi megjegyzéseket fűzzük: - A priroerköri szinteket (a LE71 kivételével) a TC.W15 ев 16 jelű mérések esetében korrigáltuk a forgalomból adódó nyomáseséssel. Ez utóbbi számítása a reaktortartály esetében a DP11, a hurokéban az FL53 segítségével történt. A további mérésekben ilyen korrekciót nem végeztünk, ui. természetes cirkulációs állapotban a súrlódási nyomásesés tagot elhanyagolható nagyságúnak ítéltük. - A DPll-et zóna szintként dolgoztuk fel, s az ábrákon is így szerepel a többi szinttel való egyszerűbb összevethetőség érdekében. 4. Mérési eredmények 4.1 Az első méréssorozat Mindenekelőtt vizsgáljuk meg a természetes cirkulációs forgalom változását az első sorozat mérései alapján, a primerkör leürítése folyamán. A PMK berendezésre régebben végzett számításaink [8] azt mutatták, hogy - amíg a zónában egyfázisú hűtőközeg áramlik - a természetes cirkulációs forgalom értéke nem változik akkor sem, ha időközben a reaktortartályban szint alakul ki, в a szint tartósan a melegág becsatlakozási pontja fölött helyezkedik el. Ennek a szakasznak a vizsgálata nem történt meg az ismertetett kísérletsorozaton belül, de a továbbiakban célszerű?esz vizsgálatainkat erre a tartományra is kiterjeszteni.

10 7 - A PMK hidegágban mért hurokforgalmakat az I. sorozat első négy mérésére az 5. ill. 6. ábrán, míg a TC.W19-32 mérésekre a 7. ábrán mutatjuk be. Az összes mérésre jó összehasonlítási lehetőséget nyújt a 8. ábra. Meg kell jegyezni, hogy a természetes cirkulációs tartományban mért forgalmak abszolút értékei igen bizonytalanok, ui. a mérőberendezést a nominális forgalom tartományára hitelesítettük, és a távadók méréstartományának alsó határa közelében vagyunk ebben az esetben. Ezért az értékelésnél a forgalom viszonylagos változását vesszük csak figyelembe. Az 5. ábrán a W16 mérésnek a szivattyúleállítást követő mérési pontjai jelennek meg először a választott ábrázolási tartománynak megfelelően. Az alacsony zóna teljesítmény miatt a forgalom viszonylag alacsony értékre áll be. A W17 jelű mérés során még ennél is alacsonyabb forgalmat mértünk, annak ellenére, hogy időközben a zónateljesítményt 80 kw-ra emeltük. Ez a melegági vízzár hatásának tudható be, ui. - amint arra lejjebb még részletesen kitérünk - ebben az időszakban figyelhető meg a melegági vízzsák reaktortartály felé eső ágában a vízszint folyamatos csökkenése (9. ábra, LE31 jelű görbe), ami a primerköri forgalom fokozatos csökkenését vonja maga után (ld. 6. ábra 500 s-ig terjedő része). Minden jel arra mutat, hogy a természetes cirkuláció - ha romlik is - nem szűnik meg teljesen ebben az időszakban. A vízzár megnyílását követően a hurokági forgalomban is periodikus ingadozást figyelhetünk meg, ennek magyarázatára még visszatérünk. A W18 jelű mérés első felében még az ürítés-okozta forgalomnövekedés lecsengését figyelhetjük meg, mindenesetre az 5. ábrán 400 s tájára beálló forgalom megasabb még a W17 elején mértnél is. Ez arra mutat, hogy a melegági vízzár megnyílása után a természetes cirkuláció jelentős javulásával lehet számolni. A mérés második felében a teljesítménynek 135 kw-ra való emelése a forgalom lényeges növekedését vonja maga után.

11 - 8 - A W19 mérés elején viszonylag magas forgalmat figyelhetünk meg, ami ismét a hűtőközeg-eleresztéssel hozható kapcsolatba. A későbbiek során a forgalom nagyjából megfelel az előző mérés során kialakult forgalomnak, ami arra utal, hogy a melegági vízzár megnyílása után a primerköri szint - legalábbis egy darabig - nem befolyásolja lényegesen a természetes cirkulációs folyamatot. A primerköri szinteket ebben az időszakban a 10. ábra szemlélteti. A W30 mérés elején a Wl9-cel analóg helyzetet találunk, s annak ellenére, hogy ettól kezdve a zóna szintmérés (DPll) jelentós gőztartalmat jelez, a forgalom viszonylag alacsony értéken stagnál. A kb s-nál végrehajtott ujabb csapolás - az eddigiektől eltérően - nem jelentkezik forgalomnövekedésben a hurokágban: ellenkezőleg, a forgalom jelentős csökkenése tapasztalható. Ennek oka esetleg abban keresendő, hogy a zónában keletkező nagymennyiségű gőz hűtőközegelvételkor a zónából nyomja ki a vizet. Ez a 11. ábrán a DPll és LEU szint ismételt csökkenésében jelentkezik a s közötti időszakban. Ugyanakkor megfigyelhetjük a hidegági kollektor szintjének (LE46Í jelentős csökkenését is, ami szintén a természetes cirkulációt fenntartó gravitációs hajtóerő csökkenését jelenti. Különleges jelenséget figyelhetünk meg a W31 jelű mérés kezdetént a hűtőközegelvétellel párhuzamosan a primerköri szintek egy darabig emelkednek (ld. 12. ábra), s a hurokági forgalom is megnő. Ez a jelenség azonban csak időszakost mintegy 150 s után a tendencia megfordul, mind a szintek, mind a hidegági forgalom csökkeni kezdenek. 480 s-ra a hidegági vízzár gőzfejlesztő felőli oldala leürül, ez a 12. ábrán a zónaszint enyhe emelkedésében jelentkezik, s egyben a forgalom csökkenése is megáll, s a jel "zajosabbá" válik, ami feltehetően kismennyiségű gőz átáramlásával magyarázható. (Itt ismét meg kell jegyeznünk, hogy a forgalomjelből a "zajosságon" kívül nemigen vonható le más következtetés: a mért jel itt a távadó nullájával összevethető nagyságú, tehát az ábrán 0.4 kg/s-kónt megjelenő érték akár nulla is lehet. Egyébként a W32 mérés viszonylag konstans forgalomjeléből talán éppen erre lehet következtetni.)

12 - 9 - A sorozat utolsó két mérése a hőátadási krízis vizsgálatához nyújt alapot. A 13. ábra a fűtőelem-hőmérsékleteket mutatja a W31 mérés vége felé: 765 s-tól kezdve a fűtőelemköteg felső végéhez közel eső +ermoelemek krízist jeleznek. 700 C-os falhőmérséklet elérésnkor a fűtőteljesítményt lekapcsoltuk. Az utolsó, W32-es mérés azt az állapotot mutatja be f amikor - változatlan primerköri viszonyok között - 40 kw teljesítményt visszakapcsoltunk. A fűtőelem- hőmérsékletek szinte azonnal emelkedni kezdtek, amint az a 14. ábrából látható. Minthogy a hőmérsékletemelkedés sebessége nem látszott ebben az esetben sem lassulni, valamivel 700 C alatt a teljesítmény ismételt lekapcsolására kényszerültünk. A hőátadási krízis a zónában kb. 1,8 m-es szintnél jelentkezett a LEU és DPll jelek szerint. Ez az érték azt jelenti, hogy az egyfázxsú vízszint elméletileg a fűtött mérőszakasz alsó 1 m-es szakaszát lepi el. A krízib felléptéig a fűtött mérőszakasz teljes hosszában a kétfázisú keverékszint alatt kell, hogy legyen, tehát - az alkalmazott magas teljesítmény mellett - az 1 m-es vízszint kb. 2.5 m-es keverékszintet eredményez. Sajnos a W32 mérés megkezdése előtt már fellépett a krízis a 40 kw-os esetben, így a teljesítmény hatás nehezen értékelhető, a mért zónaszint ebben az esetben valamivel magasabbnak tűnik. A melegági vízzár hatása a melegág magasságáig leürült rendszerre igen jól értékelhető a TC.W17 mérés alapján. A primerköri nyomás változását a 15. ábra mutatja: az erőteljes nyomásnövekedés oka az, hogy a zónában keletkező gőz nem képes átjutni a melegági vízzáron a gőzfejlesztő felé. A hűtőközeghőmérsókleteket láthatjuk a 16. ábrán: a melegoldali hőmérsékletek telítési, vagy ahhoz közeli értéket mutatnak, míg a hidegág jelentősen aláhűtött. A fölmelegedés a zónán igen jelentős: a kezdeti 55 K- ról a vízzár megnyílás pillanatáig csaknem 100 K-re nő, ami érthető, ha a 6. ábrán bemutatott forgalomcsökkenést ebben az időszakban figyelembe vesszük. A nyomásnövekedés időszakában a

13 primerköri szintek ( 9. ábra) - a LE31 kivételével - gyakorlatilag állandóak, a melegági vízzsák szintje pedig folyamatosan csökken. Vizsgáljuk meg most a folyamatot a vízzármegnyílást követő időszakban. A gőz átjutásával a vízzáron a rendszernyomás csökkenni kezd: a meglepő az, hogy a csökkenés nem folyamatos, hanem kb. 90 s periódusidejű ingadozást mutat, ami az összes többi paraméterben is megjelenik. A folyamatot a kővetkezőképpen magyarázhatjuk: a nyomáscsökkenéses periódusokban a hurokági forgalom megélénkülését (6. ábra), valamint a zóna átlagsűrűségének növekedését figyelhetjük meg, míg ennek ellenkezője igaz a nyomásnövekedéses időszakokban. A gőznek a vlzzá- on való átjutásával tehát a körben egyébként csaknem stagnáló hűtőközeg áramlásba jön, ami a zónába viszonylag hidegebb víz érkezésével jár a gyűrűkamrából. A reaktortartályban a sűrűség növekedése egyébként a természetes cirkulációt mozgásban tartó hajtóerő, másrészt a gőztermelés csökkenéséhez vezet, ami ismételt stagnációt eredményez. Jól tukrözi ezt a folyamatot a 17. ábra, amely a W17 mérés során a fűtőelem falhőmérsékletek változását mutatja be. A fűtőelemek felső szakaszán aláhűtött forrást figyelhetünk meg: a termoelemek itt a telítési értéknél valamivel magasabb hőmérsékletet jelezr. fűtőelemek alsó felében elhelyezkedő termoelemek viszont egyfázisú, konvektív hőátadásról tanúskodnak, s jól jelzik a gyűrűkamrából periodikusan beáramló hidegebb víz érkezését. 4.2 A második kísérletsorozat A második kísérletsorozat céljai az alábbiak voltak: - a melegági vízzár leürülésekor lejátszódó folyamatok további vizsgálata (különösen a teljesítményszint hatása), - a krízis-állapot stabilizálása a zónában.

14 A mérés lefolytatásának metodikáját tekintve a sorozat megegyezett az elsővel. A kísérletsorozat négy mérést tartalmazott: TC.W50 - reaktortartályszin* a melegág fölött TC.W51 - reaktortartályszint a melegág magasságában (a melegági vízzár megnyílásig) TC.W52 - reaktortartályszint a melegág magasságában (a melegági vízzár megnyílása után) TC.W53 - reaktortartályszint a zónában A zónateljesítményt a méréssorozat egyes mérései közben a 18. ábrán mutatjuk be. Az első három mérés során a teljesítmény 50 kw körüli értéken mozgott. A W50 mérés azt mutatja, hogy a rendszer még nem jutott teljesen állandósult állapotba: a 19. ábrán mind a primer-, mint a szekunderköri nyomás emelkedik, ami annak a következménye, hogy a primerköri átlaghőmérséklet egyre emelkedik. Ez tükröződik a reaktortartály szintjének alakulásában, amely folyamatosan csökken a mérés során (20. ábra). A melegági vízzár leürülésének folyamatát szemlélteti a H51 mérés szintjeit bemutató 21. ábra, amelyen változást egyedül a LE31 jelben észlelünk. A W17-hez képest alacsonyabbnak választott teljesítmény természetesen kisebb mértékű gőzfejlődést eredményez, ami a szintnek lassabb csökkenését és a primerköri nyomás lassabb növekedését eredményezi (ld. 22.ábra). A 6. ábrában már ábrázoltuk - a W17 méréssel való összevetés céljából - ennek a mérésnek a hurokági forgalmát: a Wl7-tel ellentétben, a forgalom alig mutat változást, feltehetően az értéke (a korábbiakban ismertetett okok miatt) csaknem nulla. A 23. ábra a felületi hőmérsékleteknek a W17 méréssel analóg viselkedését mutatja. A W52 mérés a melegági vízzár megnyílása utáni fázist foglalja magában. Akár a 24. ábrán látható nyomásgörbét, akár a 25. ábrán bemutatott forgalmat nézzük, nyomát sem találjuk az első

15 sorozatban Konstatált periodikus viselkedésnek. A nyomás folyamatosan csökken, a forgalom pedig enyhe élénkülést mutat. Igen jó áttekintést ad a folyamatnak e szakaszáról a 26. ábra, amely, a printerkori hűtőközeg hőmérsékletét adja meg különböző pontokban a teljes méréssorozat időtartamára. Megfigyelhető, hogy a melegági vízzár megnyílásáig a gőzfejlesztő belépő hőmérséklete csaknem 10 K-nel alacsonyabb a telítési hőmérséklettel megegyező felső keverőtéri hőmérsékletnél, viszont 2600 s táján - a vízzár megnyílás hatására - fokozatosan a telítési hőmérsékletre emelkedik, s a továbbiakban a három hőmérséklet kőzött nem tapasztalunk eltérést. A W53 mérés során célunk, mint említettük, az volt, hogy a zónában elhelyezkedő szintnél stabilan a hőátadási krízis állapotában maradjunk a zóna felső szakaszában. Ehhez a zónateljesítményt úgy kellett megválasztanunk, hogy a fűtőelemhőmérsékletek olyan értéken maradjanak, amit a kísérleti berendezésen huzamosabb ideig megengedhetünk. A 27. ábrán láthatjuk a fűtőelemhőmérséklet alakulását a mérés során. A mérés már a krízis fellépése u.tán indult, a 18. ábra tanúsága szerint a mérés legelején megtörtént a teljesítmény csökkentése, ui. a maximális fűtőélcmhőmérséklet megközelítette a 700 C-ot. Érdekesen alakul a primerköri szintek változása eközben (ld. 28. ábra): a teljesítménycsökkentés hatására a zónaszint csökken, miközben a LE61 gyflrűkamraszint emelkedik. Mindez addig tart, amíg a LE46 hidegági vízzár szint olyan mértékig le nem süllyed, hogy azon gőz tud áttörni a gyűrűkamra felé: ez a vízzár másik oldalán a DP50 szint csökkenéséhez és a zónaszint hirtelen emelkedéséhez vezet. A továbbiakban 800 s-ig a szintek nem mutatnak lényeges változást, csupán a zónában lévő hűtőközegmennyiség mutat folyamatos csökkenést.

16 Mindezek a folyamatok nen. befolyásolják a fűtőelemhőmérsékletek alakulását: az 500 s-ig tartó hőmérsékletcsökkenés még a teljesítmény-levétel következménye. A falhőmérsékletek stabilizálása céljából valamivel 500 s előtt kismértékű teljesítménynövelést hajtottunk végre: az eredmény a falhőmérsékletek folytonos emelkedése lett. Ekkor 850 s-nál kísérletet tettünk arra, hogy a szekunderoldali hőelvétel javításával avatkozzunk be a primerköri folyamatokba. A szekunderoldalra aláhűtött tápvizet adagoltunk, ami a szekunderoldali nyomás gyors csökkenését eredményezte, ez pedig a primeroldalon is hirtelen kondenzálódáshoz, és így primer nyomáscsökkenéshez vezetett. A zóna 850 s-ra teljes egészében újranedvesedett, de a zónahűtés mechanizmusa más volt, mint amit vártunk. Eredeti elképzelésünk szerint a szekunderoldali hőelvonás javítása a primerkörben a természetes cirkulációs áramlás megélénkülésével járt volna, s ez képezte volna a jobb zónahűtés alapját. Valójában - ha a 28. ábrán figyelemmel követjük a szintek alakulását ebben az időszakban - a gőzfejlesztő primeroldalán hirtelen létrejövő nyomáscsökkenés "szívóhatása" okozza a zúnaszint hirtelen megnövekedését, ami egyben a gyűrűkamra szintjének drasztikus csökkenésével is jár. Ugyanez az effektus figyelhető neg a hidegági vízzárban: a gőzfejlesztő mintegy "fölszippantja" onnan a vizet (Id. LE46 jele a 28. ábrán). Látható a 18. ábrán, hogy ezt követően ismét megemeltük a teljesítményt, méghozzá több lépcsőben, és jelentős mértékben, a krízis csak akkor lépett fel újra, amikor a zónaszint 1,8 m körüli értékre csökkent. Ez jól egyezik az előző sorozat W31 kísérlete során nyert eredménnyel.

17 Egyszerűsített számítási modell ellenőrzése a mérési eredmények segítségével ~" Mint már említettük, a W53 mérés célja az volt, hogy megvizsgáljuk a hőátadási folyamatot az aktív zónában akkor, amikor a fűtőelemek egy szakasza tartósan szárasra kerül. Kivel egy, a fenti viszonyok számítására alkalmazott kvázistacionárius modell szerint a keverékszint magasságától és a teljesítmény nagyságától függóen a kialakuló gőzhűtés intenzitása elegendő ahhoz, hogy veszélyes, 1000 C feletti burkolathőméreékietek kialakulását meggátolja, fontos volt kísérletileg ellenőrizni az alkalmazott modell használhatóságát. A szóbanforgó számítási modellnek a kísérletekhez illesztett változata lehetővé tette adott keverékszint mellett a szárazon maradó fűtőelem burkolatokon kialakuló maximális burkolathőmérséklet meghatározását. A számításokhoz szükséges kiinduló adatok változását a következő ábrákon találhatjuk: - rendszernyomás 29. ábra PR21 - zóna belépő hőmérséklet 26. ábra TE63 - teljesítmény 18. ábra W53 - zóna folyadékszint 28. ábra LBll - burkolathómérsékletek 27. ábra A kvázistacionárius modell szempontjából a kísérletnek legjobban ellenőrizhető tartománya az s között fekszik. A modell segítségével első lépésben kiszámítottuk a szárazon maradt zóna szakasz függvényében a fenti tartományban várható burkolathómérséklet maximumokat. Ennek változását mutatja a 30. ábra. A burkolathómérséklet a szárazon maradt szakasz növekedésével növekszik, amiben fi döntő szerepet az egyre kisebb mennyiségben fejlődő gőz túlhevülése játssza. A mért falhőmérsékletek tehát:

18 H száraz = ' 07 ~» 33 m tartományba esnek. AH = H - H. keverékszintből visszaszámítva a tartomány határain az egyenértékű folyadékszintet (collapsed level) "számított - L и adódik, míg a márt értékek voltak. H mért - Ь5 - Ь16 m Tekintettel arra, hogy a gőzsebességeknek a zónán belüli alakulása igen nehezen számítható, és így a sűrűség átlagolása is bizonytalan, az egyezés jónak mondható. Az egyszerűsített modell és a mérések alapján megalapozottnak látszik az a korábbi megállapítás, hogy amíg a zóna szárazon maradt része korlátozott, addig a gőzhűtés a fűtőelemburkolatok hőmérsékletét képes elviselhető értéken tartani. 6. Következtetések Elvégeztük a PMK berendezésen az első két természetes cirkulációs kísérletsorozatot, melyek során a primerköri szintet időszakos vízelvétellel lépcsőzetesen csökkentettük. A kísérletsorozatok az alábbi főbb eredményeket szolgáltatták: - Kvalitatív képet kaptunk a primerköri természetes cirkulációs áramlás mértékéről különböző primerköri szinteknél. Ha a szint a melegág fölött helyezkedik el, a primerköri forgalom nem tér el jelentősen a teli rendszerben beállótól. A szintnek a melegágban való megjelenésével a forgalom csökken (esetleg a vízzár megnyílása előtt le is áll). A vízzár megnyílása után a természetes cirkuláció ismét megélénkül, de az áramlási sebességek a szint további csőkkenésével csökkennek. Minden jel arra mutat, hogy olyan primerköri hűtőközegmennyiségnél, ami

19 a zónát még éppen ellepő keverékszintet eredményez, a természetes cirkuláció előfeltételei már nem adottak. В tartomány alaposabb vizsgálata indokolt. - A melegági vízzsák leürülésének időszakában a primerköri forgalom egyértelmű romlása állapítható meg. A két különböző teljesítménnyel elvégzett mérés mind forgalomban, mind a vízzár-megnyílás utáni folyamat lezajlásában különböző eredményt szolgáltatott. - A krízis fellépését a zónában kb. 1 m-es egyfázisú zónaszintnél figyeltük meg, ami arra utal, hogy a kétfázisú keverékszínt ennél lényegesen nagyobb. Szükségesnek tartjuk e kérdéskörnek alaposabb vizsgálatát különböző rendszernyomásnál ill. zónate1j e s ítményné1. - Kb. 1%-os zónateljesítmény mellett a fűtőelemhőmérsékletek - a krízis fellépése után is - elfogadható értékeken maradtak. Egyben igazolódott a vízzár hatás tanulmányozására fejlesztett, egyszerűsített módszer azon eredménye, hogy a zóna felső részének kiszáradása után a kialakuló gőzhűtés még sokáig megakadályozza a burkolathőmérsékletek 1200 C fölé emelkedését. - A szekunderoldali hűtés intenzivizálása a gőzfejlesztő primeroldalán létrehozott kondenzáción keresztül a zóna újranedvesítését eredményezte. Az első két méréssorozat értékelése arra is rámutatott, hogy a primerköri állapot kvantitatív elemzése különböző zónaozintek esetén a jelenleginél szerteágazóbb vizsgálatokat követel. Az elvégzett mérések tapasztalatai alapján az alábbi vizsgálatokat tartjuk indokoltnak: - A jelen méréssorozat ismétlése két különböző értékű, de konstans szekunder nyomás mellett. További paraméter a zónateljesítmény, mégpedig az üzemzavari állapotoknak jobban megfelelő tartományban.

20 A szekunderoldali nyomáscsökkentés hatása a primerköri folyamatokra különböző hűtóközegszintek mellett. Б mérések elvégzésénél a mostaninál nagyobb figyelmet kell fordítani az állandósult állapot kivárására. Szükséges az alkalmazott műszerezés felülvizsgálata is, pl. a természetes cirkulációs forgalmak pontosabb mérése nélkülözhetetlen. Az analitikus vizsgálatok terén a kétfázisú keverékszint leírására alkalmazott: modellek használhatóságát célszerű ellenőrizni eredményeink felhasználásával. A kísérletsorozatban elvégzett mérések közül a legjellegzetesebbekre RELAP számítások végzése is indokolt.

NYOMÁSTARTÓ- ÉS TÉRFOGATKOMPENZÁLÓ EDÉNY FELHASZNÁLÁSA A VÍZZÁR- -HATÁS CSÖKKENTÉSÉRE

NYOMÁSTARTÓ- ÉS TÉRFOGATKOMPENZÁLÓ EDÉNY FELHASZNÁLÁSA A VÍZZÁR- -HATÁS CSÖKKENTÉSÉRE KFKI-1989-02/G PERNECZKY L. Í^Jr^c, SZABADOS A NYOMÁSTARTÓ- ÉS TÉRFOGATKOMPENZÁLÓ EDÉNY FELHASZNÁLÁSA A VÍZZÁR- -HATÁS CSÖKKENTÉSÉRE (A MUNKA AZ OKKFT G-11 2. ALPROGRAM 2.33.02. sz. FELADATÁRÓL KÉSZÜLT

Részletesebben

Az SCWR-FQT tesztszakasz be- és kilépő részének CFD analízise

Az SCWR-FQT tesztszakasz be- és kilépő részének CFD analízise Az SCWR-FQT tesztszakasz be- és kilépő részének CFD analízise Kiss Attila, Vágó Tamás, Aszódi Attila Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet 1111 Budapest, Műegyetem

Részletesebben

A MAGYAR HÁZTARTÁSOK JÖVEDELMI-KIADÁSI EGYENLŐTLENSÉGEI ÉS MOBILITÁSA 1993 1998 KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY

A MAGYAR HÁZTARTÁSOK JÖVEDELMI-KIADÁSI EGYENLŐTLENSÉGEI ÉS MOBILITÁSA 1993 1998 KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY A MAGYAR HÁZTARTÁSOK JÖVEDELMI-KIADÁSI EGYENLŐTLENSÉGEI ÉS MOBILITÁSA 1993 1998 KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont Budapest KTK/IE Műhelytanulmányok

Részletesebben

Tudományos tartalom: Scientific content: lvi. évf. 2009/2. szám

Tudományos tartalom: Scientific content: lvi. évf. 2009/2. szám A FAIPAR TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SCIENTIFIC JOURNAL OF WOOD INDUSTRY lvi. évf. 2009/2. szám Tudományos tartalom: A hőátbocsátási tényezők számítása egy fa bordavázas épület esetén II. 5. Faanyagú tartószerkezet

Részletesebben

Budapest Working Papers on the Labour Market, No. BWP - 2013/1

Budapest Working Papers on the Labour Market, No. BWP - 2013/1 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Altwicker-Hámori,

Részletesebben

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia 1 Mágneses magrezonancia-spektroszkópia Egy- és kétdimenziós módszerek a kémiai szerkezetkutatásban Metodikai útmutató Szalontai Gábor Veszprémi Egyetem NMR Laboratórium Verziószám: 2.0 2003. március 2

Részletesebben

TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK

TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK Babolcsai György, Hirsch Tamás Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, Kitaibel Pál u.1., 1024 e-mail: babolcsai.gy@met.hu, hirsch.t@met.hu 1. BEVEZETÉS A csapadék a

Részletesebben

Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom. átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás

Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom. átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom szerkezeti átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás óta (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban

Részletesebben

Nagy Gyula: Munkanélküliség a kilencvenes években

Nagy Gyula: Munkanélküliség a kilencvenes években Nagy Gyula: Munkanélküliség a kilencvenes években (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Nagy Gyula (2000): Munkanélküliség a kilencvenes években in: Társadalmi

Részletesebben

Tartalom. 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók... 5. Bevezetés... 3

Tartalom. 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók... 5. Bevezetés... 3 Tartalom Bevezetés...................................................... 3 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók................ 5 1.1. A tápfeszültség nagysága............................................

Részletesebben

Sikeres új esztendôt kívánunk!

Sikeres új esztendôt kívánunk! A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908 OVIT_HIRDETES_Elektrotechnika_A4:Layout 1 12/16/09 11:06 AM Page 1 Sikeres új esztendôt kívánunk! A szélenergia-termelés támogatása Csúcson

Részletesebben

RADIOAKTÍV KONTAMINÁCIÓS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA SZERKEZETI ANYAG FELÜLETEKEN. Doktori (PhD) értekezés. Pannon Egyetem. Kémia Doktori Iskola

RADIOAKTÍV KONTAMINÁCIÓS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA SZERKEZETI ANYAG FELÜLETEKEN. Doktori (PhD) értekezés. Pannon Egyetem. Kémia Doktori Iskola RADIOAKTÍV KONTAMINÁCIÓS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA SZERKEZETI ANYAG FELÜLETEKEN Doktori (PhD) értekezés Pannon Egyetem Kémia Doktori Iskola Készítette: Kádár László Péter okleveles vegyészmérnök Témavezető:

Részletesebben

VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET

VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET. 1 / 32 Vállalati válaszok a gazdasági válságra a magyar eset A tanulmányt írták: Czibik Ágnes elemző, GVI (e-mail: agnes.czibik@gvi.hu) Makó Ágnes

Részletesebben

K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M

K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M 2 0 07. D E C E M B E R tartalom 1 Kovács Tamás A nagyteljesítményű betonok alkalmazás hidakban - helyzetkép és aktuális feladatok

Részletesebben

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga Robbanásbiztos Berendezések BKI Vizsgáló Állomása Ex BKI Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Ex Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának

Részletesebben

A magyarországi munkapiac 2009 2010-ben. Bálint Mónika, Cseres-Gergely Zsombor & Scharle Ágota

A magyarországi munkapiac 2009 2010-ben. Bálint Mónika, Cseres-Gergely Zsombor & Scharle Ágota A magyarországi munkapiac 2009 2010-ben Bálint Mónika, Cseres-Gergely Zsombor & Scharle Ágota bálint, cseres-gergely & scharle A gazdasági környezet és a foglalkoztatottság alakulása Munkakereslet A munkakeresletet

Részletesebben

A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában

A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában. A LIGA Szakszervezetek 2006. november 23-24-i konferenciája előadásainak szerkesztett változata.

Részletesebben

Medgyesi Márton Róbert Péter: A munkával való elégedettség nemzetközi összehasonlításban

Medgyesi Márton Róbert Péter: A munkával való elégedettség nemzetközi összehasonlításban Medgyesi Márton Róbert Péter: A munkával való elégedettség nemzetközi összehasonlításban (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Medgyesi Márton Róbert Péter

Részletesebben

Drüszler Áron okl. meteorológus

Drüszler Áron okl. meteorológus NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KITAIBEL PÁL KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA BIOKÖRNYEZET-TUDOMÁNY A 20. SZÁZADI FELSZÍNBORÍTÁS-VÁLTOZÁS METEOROLÓGIAI HATÁSAI MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés Drüszler

Részletesebben

A bűnelkövetési helyzet. és a bűnmegelőzési tevékenység. feltérképezése. a magyarországi önkormányzatok körében

A bűnelkövetési helyzet. és a bűnmegelőzési tevékenység. feltérképezése. a magyarországi önkormányzatok körében A bűnelkövetési helyzet és a bűnmegelőzési tevékenység feltérképezése a magyarországi önkormányzatok körében Tanulmány A TÁRKI Önkormányzati Adatbank 2004 őszi adatfelvétele Budapest, 2005. február 1 A

Részletesebben

Makrogazdasági politika és szociálpolitika az EU 15-ben az elmúlt két évtizedben *

Makrogazdasági politika és szociálpolitika az EU 15-ben az elmúlt két évtizedben * Jean-Paul Fitoussi Éloi Laurent Makrogazdasági politika és szociálpolitika az EU 15-ben az elmúlt két évtizedben * A tanulmányban a makrogazdasági politika és a szociális modellek közötti kapcsolat elmúlt

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

Adótudatosság, fiskális illúziók és az állami újraelosztással kapcsolatos preferenciák 2007-ben Magyarországon

Adótudatosság, fiskális illúziók és az állami újraelosztással kapcsolatos preferenciák 2007-ben Magyarországon Adótudatosság, fiskális illúziók és az állami újraelosztással kapcsolatos preferenciák 2007-ben Magyarországon Budapest, 2007. augusztus 31. A kutatást a TÁRKI Zrt. a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére

Részletesebben

A rejtett gazdaságból való kilépés dilemmái

A rejtett gazdaságból való kilépés dilemmái MŐHELYTANULMÁNYOK MT-DP 2008/11 DISCUSSION PAPERS A rejtett gazdaságból való kilépés dilemmái Esettanulmány budapesti futárszolgálatok, 2006-2008 FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTE OF ECONOMICS, HUNGARIAN ACADEMY

Részletesebben

Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA **

Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA ** 23 Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA ** Az IS-LM elemzés fontos elemévé vált a mai nemzetközi és hazai makroökonómiai irodalomnak. Leírása,

Részletesebben

Technológiai fejlesztés Csak komplexen

Technológiai fejlesztés Csak komplexen A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja AlApítvA: 1908 Technológiai fejlesztés Csak komplexen Kézben tartjuk az energiát GA Magyarország Kft. Telefon: +36 23 501 100 www.ga.hu MEBIR 28001 KÖF

Részletesebben

A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával

A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával Balás Tamás, Banai Ádám, Hosszú Zsuzsanna A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával MNB-tanulmányok 117. 2015 Balás Tamás,

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

Népesség, foglalkoztatottság, nyugdíj

Népesség, foglalkoztatottság, nyugdíj Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. május (429 447. o.) AUGUSZTINOVICS MÁRIA Népesség, foglalkoztatottság, nyugdíj A nyugdíjrendszerek jövõjéért, a majdani idõsek nyugdíjáért sokan aggódnak, néha még

Részletesebben

Dugódíj de hogyan? Kordon nélkül is csökkenthető a közlekedési levegőszennyezés

Dugódíj de hogyan? Kordon nélkül is csökkenthető a közlekedési levegőszennyezés Dugódíj de hogyan? Kordon nélkül is csökkenthető a közlekedési levegőszennyezés Mottó: Angol, francia, szovjet és magyar diák feladatul kapja, hogy írjanak dolgozatot az elefántról. Az angol diák dolgozatának

Részletesebben