A ZÓNAHŰTÉS KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HŰTŐKÖZEG SZINTEKNÉL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A ZÓNAHŰTÉS KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HŰTŐKÖZEG SZINTEKNÉL"

Átírás

1 Них: СЛ KFKM988-63/Q ТН. BANDURSKI 25п^- TÓTHI A ZÓNAHŰTÉS KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HŰTŐKÖZEG SZINTEKNÉL (A MUNKA AZ OKKFT Q~11 ALPROGRAM 2.11 FELADATÁNAK TELJESÍTÉSÉRŐL KÉSZÜLT KUTATÁSI JELENTÉS) Hungarian academy of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST

2 KFKI-19M-63/G PREPRINT A ZÓNAHŰTÉS KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HŰTŐKÖZEG SZINTEKNÉL (A MUNKA AZ OKKFT G ALPROGRAM 2.11 FELADATÁNAK TEUESÍTÉSÉRÖL KÉSZÜLT KUTATÁSI JELENTÉS) TH. BANDURSKI*. ÉZSÖL QY., MARÓTI L.. TÓTH I. Központi Fizikai Kutató Intézet 1626 Budapest 114, Pf. 48 «vendégkutató, ZfK Rossendorf, Drezda HU 8N

3 Th. tendureu, éxeotqy.. Marót! U Tóth t: A zónehutfe kíeenett vfeegjleta különböző hűtőkftuo mmeicnél KFKHtee-ea/Q KIVONAT Két PMK-NVH kitéri* eredménye«femaeznejva a dolgozat éterről a zónarwfcea hataeoeaágát különböző hűtőközeg mmeknei Т.Бандурски, Д.Эяел, Л.Мероти, И.Тот: Экспериментальное исследование активной аомм реактора при рваличных уровнях охлаядашщей среды. KFKI /G АННОТАЦИЯ На основании результатов двух экспериментов, проводимых на стенде FMK-NVH, анализируется эффективность охлаждения активной вони реак-ора при различных уровнях охлакдавцей среды. Th. Bandurtkl, Oy. Éxeől, L. Marótl, I. Tóth: Experimentaltovettlgatlonof core cooling at different levels In the core. KFKM966-63/G ANTRAGT Bated on two aerie» of the PMK-NVH experimental facility, the core cooling la analyzed at different coolant levels in the core.

4 Bevezetés Az atomerőmű primerkörében fellépő kisátmérőjű csőtörés esetén a hűtőközeg szintje az üzemzavar során viszonylag egyenletesen, lényeges dinamikai hatásoktól mentesen csökken. Eközben a zóna hűtését alapvetően a reaktortartályban maradó hűtőközeg mennyisége és a zónateljesítmény határozza meg. Minthogy a hűtőközeg a zónában - de az egész primerkörben is - kétfázisú állapotban van, a zóna hőátadási viszonyait döntően befolyásolja az, hogy adott hűtőközegmennyiség mellett a kétfázisú keverékszint a zónát ellepi-e vagy sem, s erre a rendszernyomás is hatással van. A hideg- és melegág összekötése kapcsán elvégzett szovjet [1], [2] és magyar vizsgálatok [3], [4] egyaránt rámutattak arra, hogy kisátmérőjű primerköri csővezeték törését követően a zóna időszakosan szárazra kerülhet, ami a fűtőelemek felső részének jelentős túlhevülésevei jár. Lényeges eltérés mutatkozott viszont az [1] és [2] jelentések között a burkolathőmérsékletek értékében. Szükségesnek mutatkozott tehát az alkalmazott elméleti modell kísérleti ellenőrzése. Az említett problémakörök vizsgálatára kísérletsorozatot végeztünk a PMK berendezésen. A kísérleteket célszerű volt közel stacioner állapotban végezni, hogy a zónahűtésre megfelelő következtetéseket vonhassunk le, ezért a kísérletsorozat természetes cirkulációs állapotok egymásutánjából állt a primerköri hűtőközegmennyi eég más és más értékénél. Egy ilyen kísérletsorozat - amelyet egyébként az integrális berendezéseken szinte mindenütt a világon elvégeztek [5] - [7] - a fenti célokon kívül azt is szolgálja, hogy tisztázzuk a zóna-hűtés mechanizmusát különböző primerköri szinteknél, vagyis, hogy milyen szinteknél jön létre az átmenet az egyfázisú temészetes cirkulációból a kétfázisúba, ill. az utóbbit a szint további csökkentése hogyan befolyásolja. Talán szükségtelen hangsúlyozni, hogy ennek a kérdésnek az erőművi üzemzavari beavatkozások szempontjából is komoly jelentősé-je van, ui. egy kisméretű törés sikeres lokalizálása esetén ott is a fenti szituációk valamelyike áll elő.

5 2 - A jelentés ismerteti a kísérletsorozat általános lefolyását, és részletesen foglalkozik azokkal a mérési esetekkel, amikor a zónában túlhevülést észleltünk. A keverékszínt fölötti szakaszban a kísérletekből származtatható hőátadás! eredményeket összevetjük egy elméleti modell segítségével nyert eredményekkel. 2. A kísérletek leírása A kísérletet a PMK-NVH berendezésen hajtottuk végre, amelynek vonalas rajza a 4. ábrán látható. A mérés elve a következő volt: nominális paraméterekről indulva előbb a teljesítményt a maradványhő szintjére csökkentettük, majd leállítottuk a szivattyút, s így a rendszer természetes cirkulációra tért át. Ezután a primerköri hűtőközegmennyiséget - a gyűrűkamra alján lévő elvételen keresztül - lépcsőzetesen csökkentettük, majd megvártuk a folyadékszintek stabilizálódását. A lépcsőzetes csökkentést mindaddig folytattuk, amig a zónában hőátadási krízis nem lépett fel. Mindeközben természetesen kiiktatásra kerültek az üzemzavari jelek által működtetett beavatkozások, így sem a hidroakkumulátorokból, sem a ZÜHR-ből nem történt befecskendezés, A szekunderköri nyomást állandó szinten tartottuk, ill. - időszakosan - csökkentettük abból a célból, hogy a primer kör bői történő hőelvonást biztosítsuk. 2.1 Kezdeti feltételek Az első méréssorozat az alábbi paraméterekkel jellemezhető stacioner állapotból indult: - nyomás a felső keverőtérben 124,2 bar - hurokforgalom 4»57 kg/s - zóna belépő hőmérséklet 271,6 C

6 zóna teljesítmény - szekunder oldali nyomás - tápvíz forgalom - tápvíz hőmérséklet - szint a nyomástartóban - szint a gőzfejlesztőben kw 52,78 bar 0,406 kg/s 200 C 9,24 m 7,97 m A szelepek helyzete az alábbi volt: - PV11 a primerköri forgalom beállításához fojtva, - MV31, MV11, MV13, MV91, MV92, PV23, PV31, PV12 zárva, - MV12 nyitva, - PV21, PV22 az egyensúlyi állapotnak megfelelően fojtva. 2.2 Események a kísérletsorozat során Az első kísérletsorozat során nyolc adatgyűjtési szakaszt iktattunk be, ezeket TC.W15 - TC.W32-vel jelöltük. Tekintettel arra, hogy a sorozat legfőbb jellemzője a primerkörben végbemenő szintcsökkenés, a folyamatot célszerűen az 1. ábra segítségével tekinthetjük át, amelyen a reaktortartály ill. a zónamodell szintjeit ábrázoltuk az idő függvényében. A teljesítmény változtatásokat a kw-ot átölelő tartományban a 2. ábra szemlélteti. A TC.W15 jelű mérés még csak a méréssorozat előkészítő szakaszát tartalmazza: működő szivattyúk mellett a teljesítménynek és a nyomásnak a névleges értékre emelése történik meg. A TC.W16 jelű adatmező tekinthető a méréssorozat első adatsorának. Kb. 55 e- nál a fűtőteljesítményt 4,5% maradványhőnek megfelelő értékre csökkentettük, majd 20 s-mal később a szivattyúkifutás indult. A teljesítménycsökkenést követően a szekunderoldali nyomás gyorsan csökkent, ui. a víztér jelentős része aláhűtött állapotban volt. Ez a primerköri nyomás csökkenését vonta maga után. Jól tükröződik mindez a mért fűtőelem felületi hőmérsékletekben (3. ábra): a gyors hőmérséklet csökkenés a teljesítménycsökkentés

7 _ 4 - eredménye, majd a szivattyú leállása miatt a hőmérsékletek emelkednek, végül a nyomáscsökkenés hatása figyelhető meg. A TC.W17 mérést megelőzően a primerkörből annyi vizet engedtünk el, hogy a reaktortartály szintje a melegág magasságában helyezkedjék el, majd az elvételt megszüntettük. A teljesítményt a melegági vízzár-folyamatok gyorsítása érdekében 80 kw-ra emeltük. Az újabb mérési periódu3 kezdetén a printerkori nyomás 40, a szekunder oldali 13 bar volt. Az 1. ábrán látható, hogy mind a reaktortartály, mind a zóna egyfázisú szintje először csökkenést mutat, ami (elsősorban a zónában lévő) hűtőközeg felmelegedését, azaz sűrűségcsökkenését tükrözi. Evvel párhuzamosan a melegági vízzsák tartály felőli szintje lassan csökken egészen addig, míg a zónában keletkező gőz át nem tud jutni a vízzáron a gőzfejlesztő felé. Ebben a pillanatban a printerkor! nyomás 70 bar, vagyis a vízzár megnyílás folyamata alatt a nyomásnövekedés 30 bar volt. A vízzár megnyílását követően a primerkörben oszcilláció indul meg, ami mind a szintekben, mind pedig a nyomásban és hőmérsékletekben megfigyelhető. (A folyamat részletes elemzésére a 4. fejezetben térünk ki.) A TC.W18 mérést megelőzően ismét eleresztettünk vizet a primerkörből. Kb s-ig a primerköri állapot gyakorlatilag stabilizálódott. Ekkor a primerköri nyomás 15,5, a szekunder oldali valamivel 8 bar fölött volt, a szintek stabilak. Ezt követően a teljesítményt 135 kw-ra emeltük, ami a nyomásban és hőmérsékletekben kb 200 s-ig tartó zavarást okozott, a szintek viszont nem változtak érdemben. A mérés második szakaszában a nyomáé és hőmérsékletek enyhe emelkedése figyelhető meg. A TC.W19 mérés kezdetén a primerköri vizeiengedés még tart, ami az 1. ábrán a LEU jelének csökkenésében jelentkezik. Ezután kb e-ig a szintek változatlanok, de az állapot nem nevezhető igazán stabilizálódottnak: a primerköri nyomás az elvétel megszüntetése utáni 11 bárról 16 bárra emelkedik (talán a szekunderoldali nyomás nem megfelelő stabilizálása miatt), в ez persze a hőmérsékletekben is jelentkezik.

8 s-tól ismételten szintcsökkentést hajtottunk végre, amit a TC.W30 mérés elején észlelhetünk is. Ez az első alkalom, hogy az elvétel hatása a zónaszintben (DP11) is jelentkezik, ami arra utal, hogy a térfogati gőztartalom a zóna felsó részében már jelentós s-nál újabb elvételt hajtottunk végre, aminek során a LEU és a DP11 jel még közelebb került egymá3hoz. A primerköri nyomás az elöző méréshez hasonló viselkedést mutat. A TC.W31 mérés során négy egymásutáni hűtőközegeivételt hajtottunk végre. Érdekes, hogy az első elvételt követően a reaktortartály-szintek ideiglenesen megnövekednek s-nál a hidegági vízzár gőzfejlesztő felőli oldala leürül, ami a zónaszint átmeneti javulását okozza. 1,8 m-es zónaszintnél a fűtőelemek krízist jeleznek, s amikor a falhőmérséklet 200 C-ot elért, a teljesítményt lekapcsoltuk. A szintek ekkor a fűtés nélküli állapotnak megfelelő állapot felé indulnak, így a zónaszint jelentősen megnő. A méréssorozat utolsó mérése azt a kísérletet rögzítette, melynek során megpróbáltuk a zónafűtést csökkentett mértékben (40 kw) visszakapcsolni. Sajnos а visszakapcsolás pillanatában az adatgyűjtés még nem működött, mindazonáltal az 1. ábra jól szemlélteti, hogy ez a beavatkozás a szintek újbóli gyors csökkenését eredményezte, s a krízis újból fellépett. A kísérletsorozat a teljesítmény lekapcsolásával ért véget. 3. Mért jellemzők A mért jellemzők listáját az 1. táblázat tartalmazza, a mérőhelyek elhelyezkedését a PMK berendezésen a 4. ábra mutatja be, az ott alkalmazott jelölések megfelelnek az 1. táblázat első oszlopában található mérésazonosltoknak. A táblázat harmadik oszlopa jelzi, hogy az illető paraméter időbeli változását melyik ábra szemlélteti. Az "axiális magasság" rovat az érzékelők ill. azok impulzus vezetékeinek csatlakozó helyét adja meg

9 - б - a reaktor modell alsó alkjától, mint referencia ponttól számítva. A két méréssorozat között az adatgyűjtésben mutatkozó különbségekre a megjegyzés rovatban utalunk. Tekintettel a folyamatok kvázi-stacionárius jellegére a mérések során 5 s-oe adatgyűjtési periódust alkalmaztunk. A mért jellemzőkhöz, ill. az adatfeldolgozáshoz az alábbi megjegyzéseket fűzzük: - A priroerköri szinteket (a LE71 kivételével) a TC.W15 ев 16 jelű mérések esetében korrigáltuk a forgalomból adódó nyomáseséssel. Ez utóbbi számítása a reaktortartály esetében a DP11, a hurokéban az FL53 segítségével történt. A további mérésekben ilyen korrekciót nem végeztünk, ui. természetes cirkulációs állapotban a súrlódási nyomásesés tagot elhanyagolható nagyságúnak ítéltük. - A DPll-et zóna szintként dolgoztuk fel, s az ábrákon is így szerepel a többi szinttel való egyszerűbb összevethetőség érdekében. 4. Mérési eredmények 4.1 Az első méréssorozat Mindenekelőtt vizsgáljuk meg a természetes cirkulációs forgalom változását az első sorozat mérései alapján, a primerkör leürítése folyamán. A PMK berendezésre régebben végzett számításaink [8] azt mutatták, hogy - amíg a zónában egyfázisú hűtőközeg áramlik - a természetes cirkulációs forgalom értéke nem változik akkor sem, ha időközben a reaktortartályban szint alakul ki, в a szint tartósan a melegág becsatlakozási pontja fölött helyezkedik el. Ennek a szakasznak a vizsgálata nem történt meg az ismertetett kísérletsorozaton belül, de a továbbiakban célszerű?esz vizsgálatainkat erre a tartományra is kiterjeszteni.

10 7 - A PMK hidegágban mért hurokforgalmakat az I. sorozat első négy mérésére az 5. ill. 6. ábrán, míg a TC.W19-32 mérésekre a 7. ábrán mutatjuk be. Az összes mérésre jó összehasonlítási lehetőséget nyújt a 8. ábra. Meg kell jegyezni, hogy a természetes cirkulációs tartományban mért forgalmak abszolút értékei igen bizonytalanok, ui. a mérőberendezést a nominális forgalom tartományára hitelesítettük, és a távadók méréstartományának alsó határa közelében vagyunk ebben az esetben. Ezért az értékelésnél a forgalom viszonylagos változását vesszük csak figyelembe. Az 5. ábrán a W16 mérésnek a szivattyúleállítást követő mérési pontjai jelennek meg először a választott ábrázolási tartománynak megfelelően. Az alacsony zóna teljesítmény miatt a forgalom viszonylag alacsony értékre áll be. A W17 jelű mérés során még ennél is alacsonyabb forgalmat mértünk, annak ellenére, hogy időközben a zónateljesítményt 80 kw-ra emeltük. Ez a melegági vízzár hatásának tudható be, ui. - amint arra lejjebb még részletesen kitérünk - ebben az időszakban figyelhető meg a melegági vízzsák reaktortartály felé eső ágában a vízszint folyamatos csökkenése (9. ábra, LE31 jelű görbe), ami a primerköri forgalom fokozatos csökkenését vonja maga után (ld. 6. ábra 500 s-ig terjedő része). Minden jel arra mutat, hogy a természetes cirkuláció - ha romlik is - nem szűnik meg teljesen ebben az időszakban. A vízzár megnyílását követően a hurokági forgalomban is periodikus ingadozást figyelhetünk meg, ennek magyarázatára még visszatérünk. A W18 jelű mérés első felében még az ürítés-okozta forgalomnövekedés lecsengését figyelhetjük meg, mindenesetre az 5. ábrán 400 s tájára beálló forgalom megasabb még a W17 elején mértnél is. Ez arra mutat, hogy a melegági vízzár megnyílása után a természetes cirkuláció jelentős javulásával lehet számolni. A mérés második felében a teljesítménynek 135 kw-ra való emelése a forgalom lényeges növekedését vonja maga után.

11 - 8 - A W19 mérés elején viszonylag magas forgalmat figyelhetünk meg, ami ismét a hűtőközeg-eleresztéssel hozható kapcsolatba. A későbbiek során a forgalom nagyjából megfelel az előző mérés során kialakult forgalomnak, ami arra utal, hogy a melegági vízzár megnyílása után a primerköri szint - legalábbis egy darabig - nem befolyásolja lényegesen a természetes cirkulációs folyamatot. A primerköri szinteket ebben az időszakban a 10. ábra szemlélteti. A W30 mérés elején a Wl9-cel analóg helyzetet találunk, s annak ellenére, hogy ettól kezdve a zóna szintmérés (DPll) jelentós gőztartalmat jelez, a forgalom viszonylag alacsony értéken stagnál. A kb s-nál végrehajtott ujabb csapolás - az eddigiektől eltérően - nem jelentkezik forgalomnövekedésben a hurokágban: ellenkezőleg, a forgalom jelentős csökkenése tapasztalható. Ennek oka esetleg abban keresendő, hogy a zónában keletkező nagymennyiségű gőz hűtőközegelvételkor a zónából nyomja ki a vizet. Ez a 11. ábrán a DPll és LEU szint ismételt csökkenésében jelentkezik a s közötti időszakban. Ugyanakkor megfigyelhetjük a hidegági kollektor szintjének (LE46Í jelentős csökkenését is, ami szintén a természetes cirkulációt fenntartó gravitációs hajtóerő csökkenését jelenti. Különleges jelenséget figyelhetünk meg a W31 jelű mérés kezdetént a hűtőközegelvétellel párhuzamosan a primerköri szintek egy darabig emelkednek (ld. 12. ábra), s a hurokági forgalom is megnő. Ez a jelenség azonban csak időszakost mintegy 150 s után a tendencia megfordul, mind a szintek, mind a hidegági forgalom csökkeni kezdenek. 480 s-ra a hidegági vízzár gőzfejlesztő felőli oldala leürül, ez a 12. ábrán a zónaszint enyhe emelkedésében jelentkezik, s egyben a forgalom csökkenése is megáll, s a jel "zajosabbá" válik, ami feltehetően kismennyiségű gőz átáramlásával magyarázható. (Itt ismét meg kell jegyeznünk, hogy a forgalomjelből a "zajosságon" kívül nemigen vonható le más következtetés: a mért jel itt a távadó nullájával összevethető nagyságú, tehát az ábrán 0.4 kg/s-kónt megjelenő érték akár nulla is lehet. Egyébként a W32 mérés viszonylag konstans forgalomjeléből talán éppen erre lehet következtetni.)

12 - 9 - A sorozat utolsó két mérése a hőátadási krízis vizsgálatához nyújt alapot. A 13. ábra a fűtőelem-hőmérsékleteket mutatja a W31 mérés vége felé: 765 s-tól kezdve a fűtőelemköteg felső végéhez közel eső +ermoelemek krízist jeleznek. 700 C-os falhőmérséklet elérésnkor a fűtőteljesítményt lekapcsoltuk. Az utolsó, W32-es mérés azt az állapotot mutatja be f amikor - változatlan primerköri viszonyok között - 40 kw teljesítményt visszakapcsoltunk. A fűtőelem- hőmérsékletek szinte azonnal emelkedni kezdtek, amint az a 14. ábrából látható. Minthogy a hőmérsékletemelkedés sebessége nem látszott ebben az esetben sem lassulni, valamivel 700 C alatt a teljesítmény ismételt lekapcsolására kényszerültünk. A hőátadási krízis a zónában kb. 1,8 m-es szintnél jelentkezett a LEU és DPll jelek szerint. Ez az érték azt jelenti, hogy az egyfázxsú vízszint elméletileg a fűtött mérőszakasz alsó 1 m-es szakaszát lepi el. A krízib felléptéig a fűtött mérőszakasz teljes hosszában a kétfázisú keverékszint alatt kell, hogy legyen, tehát - az alkalmazott magas teljesítmény mellett - az 1 m-es vízszint kb. 2.5 m-es keverékszintet eredményez. Sajnos a W32 mérés megkezdése előtt már fellépett a krízis a 40 kw-os esetben, így a teljesítmény hatás nehezen értékelhető, a mért zónaszint ebben az esetben valamivel magasabbnak tűnik. A melegági vízzár hatása a melegág magasságáig leürült rendszerre igen jól értékelhető a TC.W17 mérés alapján. A primerköri nyomás változását a 15. ábra mutatja: az erőteljes nyomásnövekedés oka az, hogy a zónában keletkező gőz nem képes átjutni a melegági vízzáron a gőzfejlesztő felé. A hűtőközeghőmérsókleteket láthatjuk a 16. ábrán: a melegoldali hőmérsékletek telítési, vagy ahhoz közeli értéket mutatnak, míg a hidegág jelentősen aláhűtött. A fölmelegedés a zónán igen jelentős: a kezdeti 55 K- ról a vízzár megnyílás pillanatáig csaknem 100 K-re nő, ami érthető, ha a 6. ábrán bemutatott forgalomcsökkenést ebben az időszakban figyelembe vesszük. A nyomásnövekedés időszakában a

13 primerköri szintek ( 9. ábra) - a LE31 kivételével - gyakorlatilag állandóak, a melegági vízzsák szintje pedig folyamatosan csökken. Vizsgáljuk meg most a folyamatot a vízzármegnyílást követő időszakban. A gőz átjutásával a vízzáron a rendszernyomás csökkenni kezd: a meglepő az, hogy a csökkenés nem folyamatos, hanem kb. 90 s periódusidejű ingadozást mutat, ami az összes többi paraméterben is megjelenik. A folyamatot a kővetkezőképpen magyarázhatjuk: a nyomáscsökkenéses periódusokban a hurokági forgalom megélénkülését (6. ábra), valamint a zóna átlagsűrűségének növekedését figyelhetjük meg, míg ennek ellenkezője igaz a nyomásnövekedéses időszakokban. A gőznek a vlzzá- on való átjutásával tehát a körben egyébként csaknem stagnáló hűtőközeg áramlásba jön, ami a zónába viszonylag hidegebb víz érkezésével jár a gyűrűkamrából. A reaktortartályban a sűrűség növekedése egyébként a természetes cirkulációt mozgásban tartó hajtóerő, másrészt a gőztermelés csökkenéséhez vezet, ami ismételt stagnációt eredményez. Jól tukrözi ezt a folyamatot a 17. ábra, amely a W17 mérés során a fűtőelem falhőmérsékletek változását mutatja be. A fűtőelemek felső szakaszán aláhűtött forrást figyelhetünk meg: a termoelemek itt a telítési értéknél valamivel magasabb hőmérsékletet jelezr. fűtőelemek alsó felében elhelyezkedő termoelemek viszont egyfázisú, konvektív hőátadásról tanúskodnak, s jól jelzik a gyűrűkamrából periodikusan beáramló hidegebb víz érkezését. 4.2 A második kísérletsorozat A második kísérletsorozat céljai az alábbiak voltak: - a melegági vízzár leürülésekor lejátszódó folyamatok további vizsgálata (különösen a teljesítményszint hatása), - a krízis-állapot stabilizálása a zónában.

14 A mérés lefolytatásának metodikáját tekintve a sorozat megegyezett az elsővel. A kísérletsorozat négy mérést tartalmazott: TC.W50 - reaktortartályszin* a melegág fölött TC.W51 - reaktortartályszint a melegág magasságában (a melegági vízzár megnyílásig) TC.W52 - reaktortartályszint a melegág magasságában (a melegági vízzár megnyílása után) TC.W53 - reaktortartályszint a zónában A zónateljesítményt a méréssorozat egyes mérései közben a 18. ábrán mutatjuk be. Az első három mérés során a teljesítmény 50 kw körüli értéken mozgott. A W50 mérés azt mutatja, hogy a rendszer még nem jutott teljesen állandósult állapotba: a 19. ábrán mind a primer-, mint a szekunderköri nyomás emelkedik, ami annak a következménye, hogy a primerköri átlaghőmérséklet egyre emelkedik. Ez tükröződik a reaktortartály szintjének alakulásában, amely folyamatosan csökken a mérés során (20. ábra). A melegági vízzár leürülésének folyamatát szemlélteti a H51 mérés szintjeit bemutató 21. ábra, amelyen változást egyedül a LE31 jelben észlelünk. A W17-hez képest alacsonyabbnak választott teljesítmény természetesen kisebb mértékű gőzfejlődést eredményez, ami a szintnek lassabb csökkenését és a primerköri nyomás lassabb növekedését eredményezi (ld. 22.ábra). A 6. ábrában már ábrázoltuk - a W17 méréssel való összevetés céljából - ennek a mérésnek a hurokági forgalmát: a Wl7-tel ellentétben, a forgalom alig mutat változást, feltehetően az értéke (a korábbiakban ismertetett okok miatt) csaknem nulla. A 23. ábra a felületi hőmérsékleteknek a W17 méréssel analóg viselkedését mutatja. A W52 mérés a melegági vízzár megnyílása utáni fázist foglalja magában. Akár a 24. ábrán látható nyomásgörbét, akár a 25. ábrán bemutatott forgalmat nézzük, nyomát sem találjuk az első

15 sorozatban Konstatált periodikus viselkedésnek. A nyomás folyamatosan csökken, a forgalom pedig enyhe élénkülést mutat. Igen jó áttekintést ad a folyamatnak e szakaszáról a 26. ábra, amely, a printerkori hűtőközeg hőmérsékletét adja meg különböző pontokban a teljes méréssorozat időtartamára. Megfigyelhető, hogy a melegági vízzár megnyílásáig a gőzfejlesztő belépő hőmérséklete csaknem 10 K-nel alacsonyabb a telítési hőmérséklettel megegyező felső keverőtéri hőmérsékletnél, viszont 2600 s táján - a vízzár megnyílás hatására - fokozatosan a telítési hőmérsékletre emelkedik, s a továbbiakban a három hőmérséklet kőzött nem tapasztalunk eltérést. A W53 mérés során célunk, mint említettük, az volt, hogy a zónában elhelyezkedő szintnél stabilan a hőátadási krízis állapotában maradjunk a zóna felső szakaszában. Ehhez a zónateljesítményt úgy kellett megválasztanunk, hogy a fűtőelemhőmérsékletek olyan értéken maradjanak, amit a kísérleti berendezésen huzamosabb ideig megengedhetünk. A 27. ábrán láthatjuk a fűtőelemhőmérséklet alakulását a mérés során. A mérés már a krízis fellépése u.tán indult, a 18. ábra tanúsága szerint a mérés legelején megtörtént a teljesítmény csökkentése, ui. a maximális fűtőélcmhőmérséklet megközelítette a 700 C-ot. Érdekesen alakul a primerköri szintek változása eközben (ld. 28. ábra): a teljesítménycsökkentés hatására a zónaszint csökken, miközben a LE61 gyflrűkamraszint emelkedik. Mindez addig tart, amíg a LE46 hidegági vízzár szint olyan mértékig le nem süllyed, hogy azon gőz tud áttörni a gyűrűkamra felé: ez a vízzár másik oldalán a DP50 szint csökkenéséhez és a zónaszint hirtelen emelkedéséhez vezet. A továbbiakban 800 s-ig a szintek nem mutatnak lényeges változást, csupán a zónában lévő hűtőközegmennyiség mutat folyamatos csökkenést.

16 Mindezek a folyamatok nen. befolyásolják a fűtőelemhőmérsékletek alakulását: az 500 s-ig tartó hőmérsékletcsökkenés még a teljesítmény-levétel következménye. A falhőmérsékletek stabilizálása céljából valamivel 500 s előtt kismértékű teljesítménynövelést hajtottunk végre: az eredmény a falhőmérsékletek folytonos emelkedése lett. Ekkor 850 s-nál kísérletet tettünk arra, hogy a szekunderoldali hőelvétel javításával avatkozzunk be a primerköri folyamatokba. A szekunderoldalra aláhűtött tápvizet adagoltunk, ami a szekunderoldali nyomás gyors csökkenését eredményezte, ez pedig a primeroldalon is hirtelen kondenzálódáshoz, és így primer nyomáscsökkenéshez vezetett. A zóna 850 s-ra teljes egészében újranedvesedett, de a zónahűtés mechanizmusa más volt, mint amit vártunk. Eredeti elképzelésünk szerint a szekunderoldali hőelvonás javítása a primerkörben a természetes cirkulációs áramlás megélénkülésével járt volna, s ez képezte volna a jobb zónahűtés alapját. Valójában - ha a 28. ábrán figyelemmel követjük a szintek alakulását ebben az időszakban - a gőzfejlesztő primeroldalán hirtelen létrejövő nyomáscsökkenés "szívóhatása" okozza a zúnaszint hirtelen megnövekedését, ami egyben a gyűrűkamra szintjének drasztikus csökkenésével is jár. Ugyanez az effektus figyelhető neg a hidegági vízzárban: a gőzfejlesztő mintegy "fölszippantja" onnan a vizet (Id. LE46 jele a 28. ábrán). Látható a 18. ábrán, hogy ezt követően ismét megemeltük a teljesítményt, méghozzá több lépcsőben, és jelentős mértékben, a krízis csak akkor lépett fel újra, amikor a zónaszint 1,8 m körüli értékre csökkent. Ez jól egyezik az előző sorozat W31 kísérlete során nyert eredménnyel.

17 Egyszerűsített számítási modell ellenőrzése a mérési eredmények segítségével ~" Mint már említettük, a W53 mérés célja az volt, hogy megvizsgáljuk a hőátadási folyamatot az aktív zónában akkor, amikor a fűtőelemek egy szakasza tartósan szárasra kerül. Kivel egy, a fenti viszonyok számítására alkalmazott kvázistacionárius modell szerint a keverékszint magasságától és a teljesítmény nagyságától függóen a kialakuló gőzhűtés intenzitása elegendő ahhoz, hogy veszélyes, 1000 C feletti burkolathőméreékietek kialakulását meggátolja, fontos volt kísérletileg ellenőrizni az alkalmazott modell használhatóságát. A szóbanforgó számítási modellnek a kísérletekhez illesztett változata lehetővé tette adott keverékszint mellett a szárazon maradó fűtőelem burkolatokon kialakuló maximális burkolathőmérséklet meghatározását. A számításokhoz szükséges kiinduló adatok változását a következő ábrákon találhatjuk: - rendszernyomás 29. ábra PR21 - zóna belépő hőmérséklet 26. ábra TE63 - teljesítmény 18. ábra W53 - zóna folyadékszint 28. ábra LBll - burkolathómérsékletek 27. ábra A kvázistacionárius modell szempontjából a kísérletnek legjobban ellenőrizhető tartománya az s között fekszik. A modell segítségével első lépésben kiszámítottuk a szárazon maradt zóna szakasz függvényében a fenti tartományban várható burkolathómérséklet maximumokat. Ennek változását mutatja a 30. ábra. A burkolathómérséklet a szárazon maradt szakasz növekedésével növekszik, amiben fi döntő szerepet az egyre kisebb mennyiségben fejlődő gőz túlhevülése játssza. A mért falhőmérsékletek tehát:

18 H száraz = ' 07 ~» 33 m tartományba esnek. AH = H - H. keverékszintből visszaszámítva a tartomány határain az egyenértékű folyadékszintet (collapsed level) "számított - L и adódik, míg a márt értékek voltak. H mért - Ь5 - Ь16 m Tekintettel arra, hogy a gőzsebességeknek a zónán belüli alakulása igen nehezen számítható, és így a sűrűség átlagolása is bizonytalan, az egyezés jónak mondható. Az egyszerűsített modell és a mérések alapján megalapozottnak látszik az a korábbi megállapítás, hogy amíg a zóna szárazon maradt része korlátozott, addig a gőzhűtés a fűtőelemburkolatok hőmérsékletét képes elviselhető értéken tartani. 6. Következtetések Elvégeztük a PMK berendezésen az első két természetes cirkulációs kísérletsorozatot, melyek során a primerköri szintet időszakos vízelvétellel lépcsőzetesen csökkentettük. A kísérletsorozatok az alábbi főbb eredményeket szolgáltatták: - Kvalitatív képet kaptunk a primerköri természetes cirkulációs áramlás mértékéről különböző primerköri szinteknél. Ha a szint a melegág fölött helyezkedik el, a primerköri forgalom nem tér el jelentősen a teli rendszerben beállótól. A szintnek a melegágban való megjelenésével a forgalom csökken (esetleg a vízzár megnyílása előtt le is áll). A vízzár megnyílása után a természetes cirkuláció ismét megélénkül, de az áramlási sebességek a szint további csőkkenésével csökkennek. Minden jel arra mutat, hogy olyan primerköri hűtőközegmennyiségnél, ami

19 a zónát még éppen ellepő keverékszintet eredményez, a természetes cirkuláció előfeltételei már nem adottak. В tartomány alaposabb vizsgálata indokolt. - A melegági vízzsák leürülésének időszakában a primerköri forgalom egyértelmű romlása állapítható meg. A két különböző teljesítménnyel elvégzett mérés mind forgalomban, mind a vízzár-megnyílás utáni folyamat lezajlásában különböző eredményt szolgáltatott. - A krízis fellépését a zónában kb. 1 m-es egyfázisú zónaszintnél figyeltük meg, ami arra utal, hogy a kétfázisú keverékszínt ennél lényegesen nagyobb. Szükségesnek tartjuk e kérdéskörnek alaposabb vizsgálatát különböző rendszernyomásnál ill. zónate1j e s ítményné1. - Kb. 1%-os zónateljesítmény mellett a fűtőelemhőmérsékletek - a krízis fellépése után is - elfogadható értékeken maradtak. Egyben igazolódott a vízzár hatás tanulmányozására fejlesztett, egyszerűsített módszer azon eredménye, hogy a zóna felső részének kiszáradása után a kialakuló gőzhűtés még sokáig megakadályozza a burkolathőmérsékletek 1200 C fölé emelkedését. - A szekunderoldali hűtés intenzivizálása a gőzfejlesztő primeroldalán létrehozott kondenzáción keresztül a zóna újranedvesítését eredményezte. Az első két méréssorozat értékelése arra is rámutatott, hogy a primerköri állapot kvantitatív elemzése különböző zónaozintek esetén a jelenleginél szerteágazóbb vizsgálatokat követel. Az elvégzett mérések tapasztalatai alapján az alábbi vizsgálatokat tartjuk indokoltnak: - A jelen méréssorozat ismétlése két különböző értékű, de konstans szekunder nyomás mellett. További paraméter a zónateljesítmény, mégpedig az üzemzavari állapotoknak jobban megfelelő tartományban.

20 A szekunderoldali nyomáscsökkentés hatása a primerköri folyamatokra különböző hűtóközegszintek mellett. Б mérések elvégzésénél a mostaninál nagyobb figyelmet kell fordítani az állandósult állapot kivárására. Szükséges az alkalmazott műszerezés felülvizsgálata is, pl. a természetes cirkulációs forgalmak pontosabb mérése nélkülözhetetlen. Az analitikus vizsgálatok terén a kétfázisú keverékszint leírására alkalmazott: modellek használhatóságát célszerű ellenőrizni eredményeink felhasználásával. A kísérletsorozatban elvégzett mérések közül a legjellegzetesebbekre RELAP számítások végzése is indokolt.

A PMK-1000 KÍSÉRLETI BERENDEZÉS KIVITELI TERVEI I. RÉSZ KONCEPCIÓTERV ÉS MODELLEZÉSI ELVEK A PMK-1000 BERENDEZÉSHEZ

A PMK-1000 KÍSÉRLETI BERENDEZÉS KIVITELI TERVEI I. RÉSZ KONCEPCIÓTERV ÉS MODELLEZÉSI ELVEK A PMK-1000 BERENDEZÉSHEZ KFKI 1988 73/G SZABADOS L. CSOMV. ÉZSÖLQY. MARÓTI L. TÓTH I. A PMK-1000 KÍSÉRLETI BERENDEZÉS KIVITELI TERVEI I. RÉSZ KONCEPCIÓTERV ÉS MODELLEZÉSI ELVEK A PMK-1000 BERENDEZÉSHEZ (A MUNKA AZ OKKFT G-11/6

Részletesebben

KFKI 1988-74/H KOCSIS M. KÉTDIMENZIÓS HELYZETÉRZÉKENY RÖNTGENDETEKTOR. Hungarian academy of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST

KFKI 1988-74/H KOCSIS M. KÉTDIMENZIÓS HELYZETÉRZÉKENY RÖNTGENDETEKTOR. Hungarian academy of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST KFKI 1988-74/H KOCSIS M. KÉTDIMENZIÓS HELYZETÉRZÉKENY RÖNTGENDETEKTOR Hungarian academy of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST KFKI-1988-74/H PREPRINT KÉTDIMENZIÓS HELYZETÉRZÉKENY

Részletesebben

Hermetikus tér viselkedése tervezési és tervezésen túli üzemzavarok során a Paksi Atomerőműben

Hermetikus tér viselkedése tervezési és tervezésen túli üzemzavarok során a Paksi Atomerőműben MTA SUKO-MNT-Óbudai Egyetem Kockázatok értékelése az energetikában Budapest, 2015.06.15. Hermetikus tér viselkedése tervezési és tervezésen túli üzemzavarok során a Paksi Atomerőműben Tóthné Laki Éva MVM

Részletesebben

KÖNNYŰ VÍZZEL MODERÁLT ATOMREAKTOROKBA*! URALKODÓ NEUTRON-ZAJ LOKÁLIS ÉS GLOBÁLIS KOMPONENSÉNEK

KÖNNYŰ VÍZZEL MODERÁLT ATOMREAKTOROKBA*! URALKODÓ NEUTRON-ZAJ LOKÁLIS ÉS GLOBÁLIS KOMPONENSÉNEK DCK.TCSI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÖNNYŰ VÍZZEL MODERÁLT ATOMREAKTOROKBA*! URALKODÓ NEUTRON-ZAJ LOKÁLIS ÉS GLOBÁLIS KOMPONENSÉNEK ELMÉLETI VIZSGÁLATA KOSÁLY GYÖRGY BUDAPEST 1576 TUDOMÁNYOS ELŐZMÉNYEK ÉS A FELADAT

Részletesebben

Vizsgálatok a Hermet program termohidraulikai modelljével kapcsolatban

Vizsgálatok a Hermet program termohidraulikai modelljével kapcsolatban Vizsgálatok a Hermet program termohidraulikai modelljével kapcsolatban Az eredmények összehasonlítása Contain programmal számítottakkal. ELTE KDI beszámoló 2011 Nagy Attila MTA KFKI AEKI Témavezető: Dr

Részletesebben

Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális

Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális Ipari Ökológia pp. 17 22. (2015) 3. évfolyam, 1. szám Magyar Ipari Ökológiai Társaság MIPOET 2015 Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális elegyekre* Tóth András

Részletesebben

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése DL drainback napkollektor rendszer vezérlése Tartalom Rendszer jellemzői Rendszer elemei Vezérlés kezelőfelülete Működési elv/ Állapotok Menüfunkciók Hibaelhárítás Technikai paraméterek DL drainback rendszer

Részletesebben

MODELL VIZSGÁL AT WER-1000 TÍPUSÚ FŰTŐELEM HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA

MODELL VIZSGÁL AT WER-1000 TÍPUSÚ FŰTŐELEM HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA KFKI-1988-70/G GYENES GY MODELL VIZSGÁL AT WER-1000 TÍPUSÚ FŰTŐELEM HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA (KÉSZÜLT AZ OKKFT G-11/6 ALPROGRAM 6.2.23 TÉMA KERETÉBEN A KFKI AEKI TERMOHIDRAULIKAI OSZTÁLYON)

Részletesebben

CFX számítások a BME NTI-ben

CFX számítások a BME NTI-ben CFX számítások a BME NTI-ben Dr. Aszódi Attila igazgató, egyetemi docens BME Nukleáris Technikai Intézet CFD Workshop, 2005. április 18. Dr. Aszódi Attila, BME NTI CFD Workshop, 2005. április 18. 1 Hűtőközeg-keveredés

Részletesebben

KÍSÉRLETEK AZ ANCARA MÉRŐKÖRÖN

KÍSÉRLETEK AZ ANCARA MÉRŐKÖRÖN KÍSÉRLETEK AZ ANCARA MÉRŐKÖRÖN Kiss Attila*, Balaskó Márton**, Horváth László**, Kis Zoltán**, Aszódi Attila* *, **Magyar Tudományos Akadémia, Energiatudományi Kutatóközpont XV. MNT Nukleáris Technikai

Részletesebben

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház Hőszivattyúk - kompresszor technológiák 2017. Január 25. Lurdy Ház Tartalom Hőszivattyú felhasználások Fűtős kompresszor típusok Elérhető kompresszor típusok áttekintése kompresszor hatásfoka Minél kisebb

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

Anyagjellemzők változásának hatása a fúróiszap hőmérsékletére

Anyagjellemzők változásának hatása a fúróiszap hőmérsékletére Anyagjellemzők változásának hatása a fúróiszap hőmérsékletére Kis László, PhD. hallgató, okleveles olaj- és gázmérnök Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet Kulcsszavak:

Részletesebben

Folyamatirányítás. Számítási gyakorlatok. Gyakorlaton megoldandó feladatok. Készítette: Dr. Farkas Tivadar

Folyamatirányítás. Számítási gyakorlatok. Gyakorlaton megoldandó feladatok. Készítette: Dr. Farkas Tivadar Folyamatirányítás Számítási gyakorlatok Gyakorlaton megoldandó feladatok Készítette: Dr. Farkas Tivadar 2010 I.-II. RENDŰ TAGOK 1. feladat Egy tökéletesen kevert, nyitott tartályban folyamatosan meleg

Részletesebben

Julius Filo, Jan Trnkusz, Vincent Polak Atomerőmüvi Tudományos Kutató Intézet Jaslovske Bohunice, CsSzSzK

Julius Filo, Jan Trnkusz, Vincent Polak Atomerőmüvi Tudományos Kutató Intézet Jaslovske Bohunice, CsSzSzK WER reaktor önszabályozó tulajdonságainak vizsgálata Julius Filo, Jan Trnkusz, Vincent Polak Atomerőmüvi Tudományos Kutató Intézet Jaslovske Bohunice, CsSzSzK 1. Bevezetés A WER tip. reaktor teljesítményszabályozása

Részletesebben

HIDEGÁGI FOLYÁS ANALÍZISE A PAKSI ATOMERŐMŰRE. 3,5%-OS TÖRÉS HIDROAKKUMÜLÁTOROK NÉLKÜL

HIDEGÁGI FOLYÁS ANALÍZISE A PAKSI ATOMERŐMŰRE. 3,5%-OS TÖRÉS HIDROAKKUMÜLÁTOROK NÉLKÜL tcfki-1*89-61/q KRNECZKYL. TÓTHI. ÉZSÓLQY. SZABADOS L. HIDEGÁGI FOLYÁS ANALÍZISE A PAKSI ATOMERŐMŰRE. 3,5%-OS TÖRÉS HIDROAKKUMÜLÁTOROK NÉLKÜL Hungarian Academy of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft. Vízgazdálkodási Igazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat TÁJÉKOZTATÓ a Dunán 29. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató

Részletesebben

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 371 379. PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING

Részletesebben

A TERMÉSZETES VÍZÁRAMLÁS ÉS A TERMÁLIS GYÓGYVIZEK HŐMÉRSÉKLETÉNEK KAPCSOLATA AZ ÉK ALFÖLD PORÓZUS ÜLEDÉKEIBEN

A TERMÉSZETES VÍZÁRAMLÁS ÉS A TERMÁLIS GYÓGYVIZEK HŐMÉRSÉKLETÉNEK KAPCSOLATA AZ ÉK ALFÖLD PORÓZUS ÜLEDÉKEIBEN A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 72.kötet (2007) A TERMÉSZETES VÍZÁRAMLÁS ÉS A TERMÁLIS GYÓGYVIZEK HŐMÉRSÉKLETÉNEK KAPCSOLATA AZ ÉK ALFÖLD PORÓZUS ÜLEDÉKEIBEN Dr. Székely Ferenc 1204

Részletesebben

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 62

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 62 Kockázatalapú karbantartás Új törekvések* Fótos Réka** Kulcsszavak: kockázatalapú karbantartás és felülvizsgálat, kockázatkezelés, kockázati mátrix, API RBI szabványok Keywords: risk-based inspection and

Részletesebben

Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata. Tóth László Richárd. Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola

Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata. Tóth László Richárd. Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés tézisei Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata Tóth László Richárd Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola Témavezetők: Dr. Szeifert Ferenc Dr.

Részletesebben

Zóna üzemzavari hűtőrendszerek USA

Zóna üzemzavari hűtőrendszerek USA Tartalom Zóna üzemzavari hűtőrendszerek USA Semiscale és LOFT Westinghouse PWR Babcock & Wilcox PWR GE BWR Kitekintő Csige András BME Nukleáris Technikai Intézet Atomerőművek 2012. március 22. Atomic Energy

Részletesebben

GÉPI ÉS EMBERI POZICIONÁLÁSI, ÉRINTÉSI MŰVELETEK DINAMIKÁJA

GÉPI ÉS EMBERI POZICIONÁLÁSI, ÉRINTÉSI MŰVELETEK DINAMIKÁJA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MŰSZAKI MECHANIKAI TANSZÉK PhD Tézisfüzet GÉPI ÉS EMBERI POZICIONÁLÁSI, ÉRINTÉSI MŰVELETEK DINAMIKÁJA Szerző MAGYAR Bálint Témavezető Dr. STÉPÁN Gábor Budapest,

Részletesebben

Ellenörző számítások. Kazánok és Tüzelőberendezések

Ellenörző számítások. Kazánok és Tüzelőberendezések Ellenörző számítások Kazánok és Tüzelőberendezések Tartalom Ellenőrző számítások: Hőtechnikai számítások, sugárzásos és konvektív hőátadó felületek számításai már ismertek Áramlástechnikai számítások füstgáz

Részletesebben

1. TÉTEL 2. TÉTEL 3. TÉTEL

1. TÉTEL 2. TÉTEL 3. TÉTEL 2 1. TÉTEL 1. A.) Ismertesse a főgőz rendszer üzemi állapotát és paramétereit! Ismertesse a főgőz rendszer fő berendezéseinek (GF biztonsági szelep, rockwell, AR, KR) feladatát, felépítését és működését!

Részletesebben

A Paksi Atomerőmű 2009. évi biztonsági mutatói BEVEZETÉS... 2 A WANO MUTATÓK... 3 A BIZTONSÁGI MUTATÓ RENDSZER... 6 A. NORMÁL ÜZEMMENET...

A Paksi Atomerőmű 2009. évi biztonsági mutatói BEVEZETÉS... 2 A WANO MUTATÓK... 3 A BIZTONSÁGI MUTATÓ RENDSZER... 6 A. NORMÁL ÜZEMMENET... TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 2 A WANO MUTATÓK... 3 A BIZTONSÁGI MUTATÓ RENDSZER... 6 A. NORMÁL ÜZEMMENET... 6 A.I ÜZEMELTETÉS 6 A.I.1 NEM TERVEZETT KIESÉSEK 6 A.II ÁLLAPOT FENNTARTÁS 7 A.II.1 KARBANTARTÁS

Részletesebben

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása l--si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása evezetés Farkas János 1, Dr. Roósz ndrás 1 doktorandusz, tanszékvezető egyetemi tanár Miskolci Egyetem nyag- és Kohómérnöki Kar Fémtani Tanszék

Részletesebben

A Paksi Atomerőműből származó kiégett üzemanyag hasznosítási lehetőségei

A Paksi Atomerőműből származó kiégett üzemanyag hasznosítási lehetőségei A Paksi Atomerőműből származó kiégett üzemanyag hasznosítási lehetőségei Brolly Áron, Hózer Zoltán, Szabó Péter MTA Energiatudományi Kutatóközpont 1525 Budapest 114, Pf. 49, tel.: 392 2222 A Paksi Atomerőműben

Részletesebben

Felújítás Épületgépészet

Felújítás Épületgépészet Felújítás Épületgépészet Magyar Zoltán Háttér-információk Hatályba lépés: 2003. január 4. Bevezetési határidő az egyes tagállamokban: 2006. január 4. Energia megtakarítási lehetőség: 22% 2010-ig Megtérülési

Részletesebben

A FOTOAKUSZTIKUS SPEKTROSZKÓPIA SZÉLESKÖRŰ ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK ALÁTÁMASZTÁSA AZ IPARBAN, A BIOLÓGIÁBAN ÉS A KÖRMYEZETVÉDELEMBEN

A FOTOAKUSZTIKUS SPEKTROSZKÓPIA SZÉLESKÖRŰ ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK ALÁTÁMASZTÁSA AZ IPARBAN, A BIOLÓGIÁBAN ÉS A KÖRMYEZETVÉDELEMBEN A FOTOAKUSZTIKUS SPEKTROSZKÓPIA SZÉLESKÖRŰ ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK ALÁTÁMASZTÁSA AZ IPARBAN, A BIOLÓGIÁBAN ÉS A KÖRMYEZETVÉDELEMBEN Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Hegedis Veres Anikó Témavezetők: Dr. Szabó

Részletesebben

Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra

Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra OTKA T 46471 (24 jan. 27 jún.) Témavezető: Woperáné dr. Serédi Ágnes, egyetemi docens Kutatók

Részletesebben

VVER-440 (V213) reaktor (főberendezések és legfontosabb üzemi jellemzők)

VVER-440 (V213) reaktor (főberendezések és legfontosabb üzemi jellemzők) VVER-440 (V213) reaktor (főberendezések és legfontosabb üzemi jellemzők) Reaktor és fővízkör A főkeringtető kör névleges adatai Névleges hőteljesítmény A hőhordozó közepes hőmérséklete Megnevezés Névleges

Részletesebben

REZGÉSVIZSGÁLAT GYAKORLATI ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉG REPÜLŐCSAPATAINÁL

REZGÉSVIZSGÁLAT GYAKORLATI ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉG REPÜLŐCSAPATAINÁL REZGÉSVIZSGÁLAT GYAKORLATI ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉG REPÜLŐCSAPATAINÁL Szaniszló Zsolt hallgató Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vezetés- és Szervezéstudományi Kar Repülő sárkány-hajtómű

Részletesebben

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal Kísérleti kályha tesztelése A tesztsorozat célja egy járatos, egy kitöltött harang és egy üres harang hőtároló összehasonlítása. A lehető legkisebb méretű, élére állított téglából épített héjba hagyományos,

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Tiszán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Tiszán 214. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Lemezeshőcserélő mérés

Lemezeshőcserélő mérés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Lemezeshőcserélő mérés Hallgatói mérési segédlet Budapest, 2014 1. A hőcserélők típusai

Részletesebben

Szakmai nap Nagypontosságú megmunkálások Nagypontosságú keményesztergálással előállított alkatrészek felület integritása

Szakmai nap Nagypontosságú megmunkálások Nagypontosságú keményesztergálással előállított alkatrészek felület integritása Szakmai nap Nagypontosságú megmunkálások Nagypontosságú keményesztergálással előállított alkatrészek felület integritása Keszenheimer Attila Direct line Kft vendégkutató BME PhD hallgató Felület integritás

Részletesebben

A HPLWR tanulmányozásához használt csatolt neutronfizikai-termohidraulikai programrendszer továbbfejlesztése

A HPLWR tanulmányozásához használt csatolt neutronfizikai-termohidraulikai programrendszer továbbfejlesztése A HPLWR tanulmányozásához használt csatolt neutronfizikai-termohidraulikai programrendszer továbbfejlesztése Reiss Tibor, Dr. Fehér Sándor, Dr. Czifrus Szabolcs Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

(A képzés közös része, specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele: az egyik szigorlat eredményes teljesítése)

(A képzés közös része, specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele: az egyik szigorlat eredményes teljesítése) Mechatronikai mérnöki (BSc) alapszak nappali tagozat (BMR) / BSc in Mechatronics Engineering (Full Time) (A képzés közös része, specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele: az

Részletesebben

Szeretettel Üdvözlök mindenkit!

Szeretettel Üdvözlök mindenkit! Szeretettel Üdvözlök mindenkit! Danfoss Elektronikus Akadémia Hőelosztó hálózatok nyomáslengései Előadó: Egyházi Zoltán okl. gépészmérnök Divízióvezető 1 Nyomáslengések a fűtési rendszerben Szeretjük,

Részletesebben

Kezdőlap > Termékek > Szabályozó rendszerek > EASYLAB és TCU-LON-II szabályozó rendszer LABCONTROL > Érzékelő rendszerek > Típus DS-TRD-01

Kezdőlap > Termékek > Szabályozó rendszerek > EASYLAB és TCU-LON-II szabályozó rendszer LABCONTROL > Érzékelő rendszerek > Típus DS-TRD-01 Típus DS-TRD FOR EASYLAB FUME CUPBOARD CONTROLLERS Sash distance sensor for the variable, demand-based control of extract air flows in fume cupboards Sash distance measurement For fume cupboards with vertical

Részletesebben

ACOUSTIC LEAKAGE DETECTION AT NUCLEAR POWER PLANTS. Hungarian Academy of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS KFKM992-38/G - REPORT

ACOUSTIC LEAKAGE DETECTION AT NUCLEAR POWER PLANTS. Hungarian Academy of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS KFKM992-38/G - REPORT iv^-3,- -v A-G KFKM992-38/G - REPORT A. PÉTER, M.ZSENEI ACOUSTIC LEAKAGE DETECTION AT NUCLEAR POWER PLANTS Hungarian Academy of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS B U D A P E S T KFKI-1992-38/G

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

E110G jelű üzemanyag burkolat viselkedése LOCA körülmények között

E110G jelű üzemanyag burkolat viselkedése LOCA körülmények között Nukleon 2013. március VI. évf. (2013) 129 E110G jelű üzemanyag burkolat viselkedése LOCA körülmények között Perezné Feró Erzsébet, Horváth Lászlóné, Hózer Zoltán, Kracz Gergely, Kunstár Mihály, Nagy Imre,

Részletesebben

Zóna üzemzavari hűtőrendszerek PWR, BWR

Zóna üzemzavari hűtőrendszerek PWR, BWR Zóna üzemzavari hűtőrendszerek PWR, BWR Csige András BME Nukleáris Technikai Intézet Atomerőművek 2015. április 12. Tartalom Történelem Semiscale és LOFT Westinghouse PWR Babcock & Wilcox PWR GE BWR Mitsubishi

Részletesebben

DECLARATION OF PERFORMANCE CPR-20-IC-040

DECLARATION OF PERFORMANCE CPR-20-IC-040 Page 1 of 4 DECLARATION OF PERFORMANCE CPR-20-IC-040 1. Unique identification code of the product-type: Name: Item Number: UPONOR RENOVIS PANEL PACK 1.2/0.8; 5 M2 1062201 UPONOR RENOVIS PANEL PACK 1.2/0.8;

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2002. március 22-23. SZUPRAVEZETŐS KÍSÉRLETEK IPARI ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGGEL Experiments with superconductors and possible industrial applications Kósa

Részletesebben

Egyrétegű tömörfalapok ragasztási szilárdságának vizsgálata kisméretű próbatesteken

Egyrétegű tömörfalapok ragasztási szilárdságának vizsgálata kisméretű próbatesteken Köszönetnyilvánítás A kutatás részben az OTKA (projekt szám T 025985), részben a NATO Cooperative Research Grant (CRG.LG 973967) anyagi támogatásával folyt. Irodalomjegyzék 1. Molnár S. Szerk. 2000. Faipari

Részletesebben

TDA-TAR ÉS O-TDA FOLYADÉKÁRAMOK ELEGYÍTHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA STUDY OF THE MIXABILITY OF TDA-TAR AND O-TDA LIQUID STREAMS

TDA-TAR ÉS O-TDA FOLYADÉKÁRAMOK ELEGYÍTHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA STUDY OF THE MIXABILITY OF TDA-TAR AND O-TDA LIQUID STREAMS Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 147 156. TDA-TAR ÉS O-TDA FOLYADÉKÁRAMOK ELEGYÍTHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA STUDY OF THE MIXABILITY OF TDA-TAR AND O-TDA LIQUID STREAMS HUTKAINÉ GÖNDÖR

Részletesebben

Sűrűségkülönbség hatására kialakuló áramlások laboratóriumi vizsgálata

Sűrűségkülönbség hatására kialakuló áramlások laboratóriumi vizsgálata Sűrűségkülönbség hatására kialakuló áramlások laboratóriumi vizsgálata A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Gyüre Balázs ELTE TTK, Fizika Doktori Iskola iskolavezető: Dr. Horváth Zalán egyetemi tanár Statisztikus

Részletesebben

Nukleáris képzés vietnami szakembereknek Magyarországon (HUVINETT)

Nukleáris képzés vietnami szakembereknek Magyarországon (HUVINETT) Nukleáris képzés vietnami szakembereknek Magyarországon (HUVINETT) Osváth Szabolcs, Zagyvai Péter, Czifrus Szabolcs, Aszódi Attila Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Nukleáris Technikai

Részletesebben

Zóna üzemzavari hűtőrendszerek VVER

Zóna üzemzavari hűtőrendszerek VVER Zóna üzemzavari hűtőrendszerek VVER Csige András BME Nukleáris Technikai Intézet Atomerőművek 2015. április 12. Tartalomjegyzék VVER reaktorok ZÜHR rendszerei Paks Modell Kísérlet VVER440/213 üzemzavari

Részletesebben

MELEGZÖMÍTŐ VIZSGÁLATOK ALUMÍNIUMÖTVÖZETEKEN HOT COMPRESSION TESTS IN ALUMINIUM ALLOYS MIKÓ TAMÁS 1

MELEGZÖMÍTŐ VIZSGÁLATOK ALUMÍNIUMÖTVÖZETEKEN HOT COMPRESSION TESTS IN ALUMINIUM ALLOYS MIKÓ TAMÁS 1 Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 107 112. MELEGZÖMÍTŐ VIZSGÁLATOK ALUMÍNIUMÖTVÖZETEKEN HOT COMPRESSION TESTS IN ALUMINIUM ALLOYS MIKÓ TAMÁS 1 A fémek alakváltozási tulajdonságainak laboratóriumi

Részletesebben

A jövőbeli hatások vizsgálatához felhasznált klímamodell-adatok Climate model data used for future impact studies Szépszó Gabriella

A jövőbeli hatások vizsgálatához felhasznált klímamodell-adatok Climate model data used for future impact studies Szépszó Gabriella A jövőbeli hatások vizsgálatához felhasznált klímamodell-adatok Climate model data used for future impact studies Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Hungarian Meteorological Service KRITéR

Részletesebben

Markov modellek 2015.03.19.

Markov modellek 2015.03.19. Markov modellek 2015.03.19. Markov-láncok Markov-tulajdonság: egy folyamat korábbi állapotai a későbbiekre csak a jelen állapoton keresztül gyakorolnak befolyást. Semmi, ami a múltban történt, nem ad előrejelzést

Részletesebben

Bevásárlóközpontok energiafogyasztási szokásai

Bevásárlóközpontok energiafogyasztási szokásai Bevásárlóközpontok energiafogyasztási szokásai Bessenyei Tamás Power Consult Kft. tamas.bessenyei@powerconsult.hu Bevezetés Az elmúlt években a nagyobb városokban, valamint azok külső részein igen sok

Részletesebben

FORRÓPONT ANALÍZISRE ALAPOZOTT ÜZEMVITEL A PAKSI ATOMERŐMŰ VVER-440 REAKTORÁBAN III. RÉSZ.

FORRÓPONT ANALÍZISRE ALAPOZOTT ÜZEMVITEL A PAKSI ATOMERŐMŰ VVER-440 REAKTORÁBAN III. RÉSZ. KFKI-1989-13/G MARÓTI L., TROSZTEL I. FORRÓPONT ANALÍZISRE ALAPOZOTT ÜZEMVITEL A PAKSI ATOMERŐMŰ VVER-440 REAKTORÁBAN III. RÉSZ. Hungarian Academy of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST

Részletesebben

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Szentes Adrienn okleveles vegyészmérnök

Részletesebben

VÉKONYLEMEZEK ELLENÁLLÁS-PONTKÖTÉSEINEK MINŐSÉGCENTRIKUS OPTIMALIZÁLÁSA

VÉKONYLEMEZEK ELLENÁLLÁS-PONTKÖTÉSEINEK MINŐSÉGCENTRIKUS OPTIMALIZÁLÁSA MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR VÉKONYLEMEZEK ELLENÁLLÁS-PONTKÖTÉSEINEK MINŐSÉGCENTRIKUS OPTIMALIZÁLÁSA PhD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÉSZÍTETTE: SZABÓ PÉTER OKLEVELES GÉPÉSZMÉRNÖK, EWE GÉPÉSZMÉRNÖKI TUDOMÁNYOK

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 217. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

CSERNELY KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE

CSERNELY KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE Gazdaságtudományi Közlemények, 6. kötet, 1. szám (2012), pp. 157 166. CSERNELY KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE VARGA BEATRIX Összefoglaló: Terveink szerint Csernely községet alapul véve kerül kidolgozásra

Részletesebben

SPECIÁLIS EXCIMER LÉZEREK

SPECIÁLIS EXCIMER LÉZEREK SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÍSÉRLETI FIZIKAI TANSZÉK SPECIÁLIS EXCIMER LÉZEREK /PhD-tézisek/ Szerző: Bohus János Témavezető: Dr. Szatmári Sándor a fizika tudomány doktora (az MTA doktora) Szeged 2007. I.

Részletesebben

Turai Péter 1 Dr. Nagy László 2 Dr. Takács Attila 3

Turai Péter 1 Dr. Nagy László 2 Dr. Takács Attila 3 ZAGYTÁROZÓGÁT ALATTI PÓRUSVÍZNYOMÁS VÉGESELEMES MODELLEZÉSE NUMERICAL MODELING FOR PORE PRESSURE PREDICTION UNDER TAILINGS DAM Turai Péter 1 Dr. Nagy László 2 Dr. Takács Attila 3 1 MSc. hallgató, BME,

Részletesebben

Aktiválódás-számítások a Paksi Atomerőmű leszerelési tervéhez

Aktiválódás-számítások a Paksi Atomerőmű leszerelési tervéhez Aktiválódás-számítások a Paksi Atomerőmű leszerelési tervéhez Vízszintes metszet (részlet) Mi aktiválódik? Reaktor-berendezések (acél szerkezeti elemek I.) Reaktor-berendezések (acél szerkezeti elemek

Részletesebben

AZ ANÓDFOLYAMATOK LABORATÓRIUMI ÉS ÜZEMI VIZSGÁLATA AZ ALUMÍUMELEKTROLÍZISBEN. Készítette: Dr. Horváth János

AZ ANÓDFOLYAMATOK LABORATÓRIUMI ÉS ÜZEMI VIZSGÁLATA AZ ALUMÍUMELEKTROLÍZISBEN. Készítette: Dr. Horváth János AZ ANÓDFOLYAMATOK LABORATÓRIUMI ÉS ÜZEMI VIZSGÁLATA AZ ALUMÍUMELEKTROLÍZISBEN Készítette: Dr. Horváth János Vegyészmérnöki és Anyagtudományi Doktori Iskola Pannon Egyetem Veszprém 2013 I. Bevezetés és

Részletesebben

Résbefúvó anemosztátok méréses vizsgálata érintõleges légvezetési rendszer alkalmazása esetén

Résbefúvó anemosztátok méréses vizsgálata érintõleges légvezetési rendszer alkalmazása esetén Résbefúvó anemostátok méréses visgálata érintõleges légveetési rendser alkalmaása esetén Both Balás 1 Goda Róbert 2 Abstract The use of slot diffusers in tangential air supply systems is widespread not

Részletesebben

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN Tájökológiai Lapok 5 (2): 287 293. (2007) 287 AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN ZBORAY Zoltán Honvédelmi Minisztérium Térképészeti

Részletesebben

A gázkészülékek csoportosítása

A gázkészülékek csoportosítása A gázkészülékek csoportosítása A Gáz- és Olajipari Műszaki Biztonsági Szabályzat (GOMBSZ) a gázkészülékeket egységteljesítmény szerint: 58 kw egységteljesítményt meg nem haladó és 58 kw egység- és 116

Részletesebben

KS - 303.150.10 HORDOZHATÓ KIVITEL

KS - 303.150.10 HORDOZHATÓ KIVITEL KS - 303.150.10 24 ÓRÁS, FOLYAMATOS ÜZEMŰ NAGYTÉRFOGATÁRAMÚ AEROSZOL, SZÁLLÓPOR MINTAVEVŐ KÉSZÜLÉK IMMISSZIÓS, MUNKAHELYI ÉS HÁTTÉRSZENNYEZETTSÉGI VIZSGÁLATOKRA HORDOZHATÓ KIVITEL 1. Rendeltetés A KS-303.150.10

Részletesebben

KS-306.60-WI ELŐNYPONTOK. Szennyeződésekre gyakorlatilag érzéketlen, nagypontosságú, hosszú élettartamú térfogatáram-mérő.

KS-306.60-WI ELŐNYPONTOK. Szennyeződésekre gyakorlatilag érzéketlen, nagypontosságú, hosszú élettartamú térfogatáram-mérő. K Á L M Á N S Y S T E M K F T H - 1 1 2 5 B U D A P E S T, T R E N C S É N I U 1 6 E-mail : cskalman@kalmankfkiparkhu TELEFON / FAX : 00 36 1 3922260 KS-30660-WI MIKROPROCESSZOR VEZÉRLÉSŰ, FOLYAMATOS ÜZEMŰ,

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Tiszán 216. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Kapacitív áramokkal működtetett relés áramkörök 621.316.92S:621.318.B7:S21.3S2.$

Kapacitív áramokkal működtetett relés áramkörök 621.316.92S:621.318.B7:S21.3S2.$ DR. GÁL JÓZSEF Budapesti Műszaki Egyetem Kapacitív áramokkal működtetett relés áramkörök BTO 621.316.92S:621.318.B7:S21.3S2.$ A cikk cím szerinti témáját két, egymástól időben nagyon távoleső kapcsolási

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

A ROBBANÓANYAGOK KEZELÉSBIZTOSSÁGÁRÓL

A ROBBANÓANYAGOK KEZELÉSBIZTOSSÁGÁRÓL A ROBBANÓANYAGOK KEZELÉSBIZTOSSÁGÁRÓL Dr. BOHUS Géza*, BŐHM Szilvia* * Miskolci Egyetem, Bányászati és Geotechnikai Tanszék ABSTRACT By emitted blasting materials, treatment-safeness is required. These

Részletesebben

VÍZGŐZKONCENTRÁCIÓ-MÉRÉS DIÓDALÉZERES FOTOAKUSZTIKUS MÓDSZERREL

VÍZGŐZKONCENTRÁCIÓ-MÉRÉS DIÓDALÉZERES FOTOAKUSZTIKUS MÓDSZERREL VÍZGŐZKONCENTRÁCIÓ-MÉRÉS DIÓDALÉZERES FOTOAKUSZTIKUS MÓDSZERREL BOZÓKI ZOLTÁN, MOHÁCSI ÁRPÁD, SZAKÁLL MIKLÓS, FARKAS ZSUZSA, VERES ANIKÓ, SZABÓ GÁBOR, BOR ZSOLT Szegedi Tudományegyetem Optikai és Kvantum

Részletesebben

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A. Globális áttekintés (az alábbi fejezet az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján közzétett információk, tanulmányok alapján került összeállításra) A 2015-ös

Részletesebben

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. levegő-víz hőszivattyúk

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. levegő-víz hőszivattyúk Tóth István gépészmérnök, közgazdász levegő-víz hőszivattyúk Összes hőszivattyú eladás 2005-2008 Hőszivattyú eladások típusonként 2005-2008 (fűtés szegmens) Pályázatok Lakossági: ZBR-09-EH megújuló energiákra

Részletesebben

Vietnami szakemberek nukleáris képzése Magyarországon (HUVINETT)

Vietnami szakemberek nukleáris képzése Magyarországon (HUVINETT) Vietnami szakemberek nukleáris képzése Magyarországon (HUVINETT) Osváth Szabolcs, Szalóki Imre, Dóczi Rita, Gerényi Anita, Oláh Zita, Czifrus Szabolcs, Aszódi Attila Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

Ellenáramú hőcserélő

Ellenáramú hőcserélő Ellenáramú hőcserélő Elméleti összefoglalás, emlékeztető A hőcserélő alapvető működésével és az egyszerűsített számolásokkal a Vegyipari műveletek. tárgy keretében ismerkedtek meg. A mérés elvégzéséhez

Részletesebben

Nukleáris képzés vietnami szakembereknek Magyarországon (HUVINETT)

Nukleáris képzés vietnami szakembereknek Magyarországon (HUVINETT) Nukleáris képzés vietnami szakembereknek Magyarországon (HUVINETT) Osváth Szabolcs, Zagyvai Péter, Czifrus Szabolcs, Aszódi Attila Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Nukleáris Technikai

Részletesebben

Diagnosztikai szemléletű talajtérképek szerkesztése korrelált talajtani adatrendszerek alapján

Diagnosztikai szemléletű talajtérképek szerkesztése korrelált talajtani adatrendszerek alapján Diagnosztikai szemléletű talajtérképek szerkesztése korrelált talajtani adatrendszerek alapján Bakacsi Zsófia 1 - Szabó József 1 Waltner István 2 Michéli Erika 2 Fuchs Márta 2 - Laborczi Annamária 1 -

Részletesebben

DR. LAKATOS ÁKOS PH.D PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA B) TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATBELI KÖZLEMÉNYEK

DR. LAKATOS ÁKOS PH.D PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA B) TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATBELI KÖZLEMÉNYEK DR. LAKATOS ÁKOS PH.D PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA VÉGZETTSÉGEK: 1. Fizikus (egyetemi, DE-TTK: 2007) 2. Környezetmérnök (főiskolai, DE-MK: 2007) TUDOMÁNYOS MUNKA A) PH.D DOKTORI ÉRTEKEZÉS [A1] Diffúzió és diffúzió

Részletesebben

Zeparo G-Force. Automata légtelenítők és leválasztók Iszap és a magnetit leválasztó, Cyclone technológiával

Zeparo G-Force. Automata légtelenítők és leválasztók Iszap és a magnetit leválasztó, Cyclone technológiával Zeparo G-Force Automata légtelenítők és leválasztók Iszap és a magnetit leválasztó, Cyclone technológiával IMI PNEUMATEX / Vízminőség / Zeparo G-Force Zeparo G-Force Átfogó termékválaszték az iszap és

Részletesebben

Kazánok működtetésének szabályozása és felügyelete. Kazánok és Tüzelőberendezések

Kazánok működtetésének szabályozása és felügyelete. Kazánok és Tüzelőberendezések Kazánok működtetésének szabályozása és felügyelete Kazánok és Tüzelőberendezések Tartalom Meleg- és forróvizes kazánok szabályozása és védelme Fűtés és mekegvíz ellátás szabályozása Gőzfeljesztők szabályozási

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Tiszán 217. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

KFKI-1987-69/G,M FODOR M, MATUS L. VIGASSY J. FŰTŐELEM. VISELKEDÉS. Hungarian academy of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST

KFKI-1987-69/G,M FODOR M, MATUS L. VIGASSY J. FŰTŐELEM. VISELKEDÉS. Hungarian academy of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST KFKI-1987-69/G,M FODOR M, MATUS L. VIGASSY J. FŰTŐELEM. VISELKEDÉS Hungarian academy of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST KFKI-1987-69/G,M PREPRINT FŰTŐELEM VISELKEDÉS FODOR M.,

Részletesebben

1. feladat Összesen 5 pont. 2. feladat Összesen 19 pont

1. feladat Összesen 5 pont. 2. feladat Összesen 19 pont 1. feladat Összesen 5 pont Válassza ki, hogy az alábbi táblázatban olvasható állításokhoz mely szivattyúcsővezetéki jelleggörbék rendelhetők (A D)! Írja a jelleggörbe betűjelét az állítások utáni üres

Részletesebben

MAGASÉPÍTÉSI PROJEKT KOCÁZATAINAK VIZSGÁLATA SZAKMAI INTERJÚK TÜKRÉBEN 1 CSERPES IMRE 2

MAGASÉPÍTÉSI PROJEKT KOCÁZATAINAK VIZSGÁLATA SZAKMAI INTERJÚK TÜKRÉBEN 1 CSERPES IMRE 2 MAGASÉPÍTÉSI PROJEKT KOCÁZATAINAK VIZSGÁLATA SZAKMAI INTERJÚK TÜKRÉBEN 1 CSERPES IMRE 2 Összefoglalás A konferencia kiadványhoz készített cikk a fejlesztés alatt álló építőipari kockázatelemző szoftver

Részletesebben

Pacemaker készülékek szoftverének verifikációja. Hesz Gábor

Pacemaker készülékek szoftverének verifikációja. Hesz Gábor Pacemaker készülékek szoftverének verifikációja Hesz Gábor A szív felépítése http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=fájl:diagram_of_the_human_heart_hu.svg http://en.wikipedia.org/wiki/file:conductionsystemoftheheartwithouttheheart.png

Részletesebben

PhD beszámoló. 2015/16, 2. félév. Novotny Tamás. Óbudai Egyetem, június 13.

PhD beszámoló. 2015/16, 2. félév. Novotny Tamás. Óbudai Egyetem, június 13. PhD beszámoló 2015/16, 2. félév Novotny Tamás Óbudai Egyetem, 2016. június 13. Tartalom Tézisek Módszer bemutatása Hidrogénezés A hidrogénezett minták gyűrűtörő vizsgálatai Eredmények Konklúzió 2 Tézisek

Részletesebben

Modellezési esettanulmányok. elosztott paraméterű és hibrid példa

Modellezési esettanulmányok. elosztott paraméterű és hibrid példa Modellezési esettanulmányok elosztott paraméterű és hibrid példa Hangos Katalin Számítástudomány Alkalmazása Tanszék Veszprémi Egyetem Haladó Folyamatmodellezés és modell analízis PhD kurzus p. 1/38 Tartalom

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 1999. március 19-20. Zsákolt áruk palettázását végző rendszer szimulációs kapacitásvizsgálata Kádár Tamás Abstract This essay is based on a research work

Részletesebben

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT.

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. Előterjesztette: Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Rikker Tamás tudományos igazgató WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. január 17. Kis történelem 1920-as években, a Bell Laboratórium telefonjainak

Részletesebben

A CAN mint ipari kommunikációs protokoll CAN as industrial communication protocol

A CAN mint ipari kommunikációs protokoll CAN as industrial communication protocol A CAN mint ipari kommunikációs protokoll CAN as industrial communication protocol Attila FODOR 1), Dénes FODOR Dr. 1), Károly Bíró Dr. 2), Loránd Szabó Dr. 2) 1) Pannon Egyetem, H-8200 Veszprém Egyetem

Részletesebben

Nyírási lokalizáció és rendeződés szemcsés anyagokban (munkabeszámoló) Szabó Balázs

Nyírási lokalizáció és rendeződés szemcsés anyagokban (munkabeszámoló) Szabó Balázs Nyírási lokalizáció és rendeződés szemcsés anyagokban (munkabeszámoló) Szabó Balázs fiatal kutató, MTA Wigner FK, SZFI Komplex Folyadékok Osztály, Részben Rendezett Rendszerek Csoport 2010. szeptember

Részletesebben

ICT ÉS BP RENDSZEREK HATÉKONY TELJESÍTMÉNY SZIMULÁCIÓJA DR. MUKA LÁSZLÓ

ICT ÉS BP RENDSZEREK HATÉKONY TELJESÍTMÉNY SZIMULÁCIÓJA DR. MUKA LÁSZLÓ ICT ÉS BP RENDSZEREK HATÉKONY TELJESÍTMÉNY SZIMULÁCIÓJA DR. MUKA LÁSZLÓ 1 TARTALOM 1.1 A MODELLEZÉS ÉS SZIMULÁCIÓ META-SZINTŰ HATÉKONYSÁGÁNAK JAVÍTÁSA A. Az SMM definiálása, a Jackson Keys módszer kiterjesztése

Részletesebben

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése Méréstechnika Hőmérséklet mérése Hőmérséklet: A hőmérséklet a termikus kölcsönhatáshoz tartozó állapotjelző. A hőmérséklet azt jelzi, hogy egy test hőtartalma milyen szintű. Amennyiben két eltérő hőmérsékletű

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 214. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben