A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján január. A munkaadók több álláshelyet kínáltak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. január. A munkaadók több álláshelyet kínáltak"

Átírás

1 A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján január A munkaadók több álláshelyet kínáltak A foglalkoztatók a tárgyhónapban 37,0 ezer darab új álláslehetıséget jelentettek be, melyek száma egy hónap alatt 132,9%-kal (21,1 ezer darabbal), az elızı év azonos idıszakához képest pedig 22,9%-kal (6,9 ezer darabbal) emelkedett. A legtöbb új állásbejelentés Borsod- Abaúj-Zemplén-, Szabolcs-Szatmár-Bereg- és Békés megyébıl érkezett, ezekben a megyékben 3,0 ezer feletti volt a számuk. Az elızı hónaphoz képest a legnagyobb relatív növekedés Szabolcs-Szatmár-Bereg- és Hajdú-Bihar megyében történt, ahol a hónap folyamán bejelentett állások száma több mint ötszörösére emelkedett, ami döntıen az új közfoglalkoztatási rendszer beindulásának köszönhetı (e két megyében a támogatott állások aránya 80% feletti). Egy év alatt néhány megye (Budapest, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád) kivételével nıtt az állások száma, országos átlag feletti növekedés 10 megyében ment végbe. A legnagyobb mértékő 12 hónap alatti növekedés Csongrád- és Békés megyében zajlott le, elıbbi esetében 92,4%-os, utóbbi esetében 84,1%-os. Az újonnan bejelentett állások 33,3%-a volt nem támogatott álláshely, 66,7%-át pedig valamilyen támogatott foglalkoztatási forma keretén belül kínálták a munkáltatók. darab A hónap folyamán bejelentett álláshelyek száma a foglalkoztatás jellege szerint Támogatott Nem támogatott Budapest Pest megye Fejér megye Komárom-Esztergom megye Veszprém megye Gyır-Moson-Sopron megye Vas megye Zala megye Baranya megye Somogy megye Tolna megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Heves megye Nógrád megye Hajdú-Bihar megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Bács-Kiskun megye Békés megye Csongrád megye Öt megye (Budapest, Komárom-Esztergom-, Gyır-Moson-Sopron-, Vas-, Zala- megye) kivételével a tárgyhónapban a támogatott állások voltak túlsúlyban. A legmagasabb arány Somogy- és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében figyelhetı meg, mindkét megyében 90% feletti.

2 Januárban a bejelentett nem támogatott állások száma 12,3 ezer darab volt, ami számában az elızı hónaphoz képest 5,0%-os (0,6 ezer darabos), az elızı év azonos idıszakához képest pedig 22,0%-os (2,2 ezer darabos) növekedést mutatott. A legtöbb új nem támogatott álláslehetıséget Budapesten (2,0 ezret), Gyır-Moson-Sopron- (1,3 ezret) és Zala megyében (1,3 ezret) kínálták a foglalkoztatók. Említésre méltó az elızı hónaphoz képest Vas megyében a +147,4%-os, míg Somogy megyében a -38,8%-os változás. Egy év alatt kiemelkedı növekedés Komárom-Esztergom megyében (135,7%-os), míg a kiugró mértékő csökkenés Pest megyében (21,6%-os) következett be. Az új nem támogatott állások legnagyobb részét 14,8%-át az egyéb gazdasági szolgáltatás, a 8,1%-át az építıipar, 5,6%-át a fémfeldolgozási termékgyártás, 5,5%-át a szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágazatból jelentették be a munkáltatók. A támogatott állások száma januárban 24,7 ezer darab volt, ami egy hónap alatt közel hatszorosára, januárhoz viszonyítva pedig közel egynegyedével emelkedett. Az egy hónap alatti nagymértékő növekedés oka az, hogy január 1-jével megszőntek a régi típusú közfoglalkoztatási formák, így decemberben már alig történt támogatott állás bejelentés a munkaügyi központokhoz, számuk 4,1 ezerre esett vissza decemberben és ehhez képest nagyarányú a növekedés mértéke. Az új közfoglalkoztatási formák a következıek: önkormányzati rövid- és hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás, vállalkozásoknál bérpótló juttatásban részülı személyek foglalkoztatásának támogatása és az országos közfoglalkoztatási program. A rövid idıtartamú közfoglalkoztatási forma és az országos közfoglalkoztatási program keretében kínálták a legtöbb állást, az elıbbiben a támogatott állások 39,5%-át, míg utóbbiban 34,4%-át, melyek között a legnagyobb számban a szakképzettséget nem igénylı foglalkozások találhatóak. A legtöbb újonnan bejelentett támogatott állást a tárgyhónapban Szabolcs-Szatmár-Bereg- és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kínálták a munkáltatók decemberhez képest a fent említett okok miatt Budapest kivételével minden megyében nıtt a számuk. Az elızı év hasonló hónapjához viszonyítva is a megyék többségében emelkedést könyvelhettünk el a támogatott álláshelyek számában. A hónap folyamán összesen 48,8 ezer állás állt rendelkezésre a közvetítéshez, számuk az elızı hónaphoz képest 17,4 ezer darabbal, az elızı év azonos idıszakához képest pedig 8,6 ezer darabbal nıtt. A januári zárónapig 28,1 ezer állás maradt betöltetlen, melybıl a legtöbb állásbejelentés a közigazgatás területérıl (amely többségében a közfoglalkoztatás munkaerıigényét takarja), valamint a vízgazdálkodás és az építıipar ágazatból érkezett. 2

3 Emelkedett a nyilvántartott álláskeresık száma Tárgyhónapban az álláskeresık zárónapi száma 684,3 ezer fı volt, ami az elızı hónaphoz képest 15,7%-os (93,0 ezer fıs), az elızı év azonos idıszakához képest pedig 4,8%-os (31,3 ezer fıs) emelkedést mutatott. Az egy hónap alatti nagyarányú növekedés meghaladja a szokásos januári felugrás mértékét is. Ennek alapvetı oka, hogy a január 20-ai zárónapig még nem sikerült teljes mértékben beindítani a közjellegő foglalkoztatás új rendszerét. A legnagyobb számban álláskeresıt Borsod-Abaúj-Zemplén- és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében találunk, elıbbiben 80,2 ezer fıt, utóbbiban 74,6 ezer fıt. Egy hónap alatt kivétel nélkül minden megyében emelkedett a nyilvántartott álláskeresık száma, a növekedés mértékében találhatunk különbségeket. Az elızı hónaphoz képest a legnagyobb arányú növekedés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (22,6%-os) és Jász-Nagykun-Szolnok megyében (21,4%-os) történt. Pozitívumként említhetı, hogy az egy hónapi alatti jelentıs növekedés ellenére egy év alatt néhány megyében csökkent a munkaügyi központok segítségét igénybevevık száma. Vas megyében zajlott le a legnagyobb negatív irányú változás, -19,3%-os. Egy hónap alatt az álláskeresık száma a férfiaknál 18,1%-kal, a nıknél 13,1%-kal, a szakképzetleneknél 16,3%-kal és a diplomásoknál 10,4%-kal emelkedett. Az elızı év januárhoz viszonyítva a következıképpen alakult a fıbb csoportok számának változása: a férfiak körében 2,2%-os, a nık esetében 7,9%-os, a szakképzetleneknél 9,2%, míg a diplomás álláskeresık számában 13,6%-os növekedés tapasztalható. A tartósan regisztrált álláskeresık számában egy enyhébb mértékő (4,6%-os) növekedés figyelhetı meg az elızı hónaphoz képest. A januári zárónapon létszámuk 178,8 ezer fıt tett ki, ami januárhoz képest 9,2%-kal volt magasabb. A regisztrált álláskeresık között az arányuk 26,1%, ami 2,8 %-ponttal kevesebb, mint az elızı hónapban. Ezt az aránycsökkenést az álláskeresık számának gyors növekedése okozta és nem a tartósak számának apadása. A tartósak között többségben vannak (59,1%) azok, akiknek a nyilvántartásban töltött idejük 1 és 2 év között van, de a két éven túliak aránya is meghaladja a 40%-ot januárban a nyilvántartott álláskeresık létszámának szezonálisan kiigazított értéke 630,0 ezer fı volt, míg a szezonális kiigazítás elıtti, eredeti regisztrációs létszámadat 684,3 ezer fıt tett ki. Az adatok szezonális kiigazítása után megállapítható, hogy januárban a szezonális hatások kiszőrése után 36,6 ezer fıs növekedés tapasztalható a nyilvántartott álláskeresık számában. A szezonálisan kiigazított idısor azt jelzi, hogy januárban szezonális jellegő többlet-munkaerıkínálat volt kimutatható, a szezonális ágazatok nagymértékben csökkentették a foglalkoztatottak számát, megkezdıdött a téli holtszezon. A pályakezdık és a nem pályakezdık munkaerı-piacán is többlet-munkaerıkínálatról beszélhetünk. A nyilvántartásba belépık száma 131,5 ezer fıt tett ki. A belépık között igen nagy arányban, 95,4%-ban vannak a nyilvántartásba visszalépı álláskeresık. A visszalépık között a legnagyobb arányban azok az álláskeresık vannak, akiknek az utolsó jelentkezése a NFSZ-nél maximum 6 hónapja vagy 6-12 hónap között volt, vélhetıen ezen álláskeresık többsége közcélú foglalkoztatásból tért vissza. Az elmúlt havi értékhez képest januárban a teljes belépési forgalom jelentısen, 62,9%-kal, az elsı alkalommal belépık száma pedig 10,6%-kal nıtt. A belépık számának nagyarányú növekedését a regisztrációba visszalépı álláskeresık számának intenzívebb 66,7%-os emelkedése okozta. Az elızı évhez képest a regisztrációba 3

4 belépık száma 57,4%-kal, a visszalépık száma 62,7%-kal nıtt, míg az elsı alkalommal belépık száma 5,8%-kal csökkent. Egy hónap alatt a visszalépık száma 80,0%-kal emelkedett azon csoportban, ahol az utolsó jelentkezés idıpontja 6 és 12 hónap közé tehetı és több mint duplájára emelkedett, ahol 1 és 4 év között volt ezen idıpont. (Ez utóbbiban többségében az elsıdleges munkaerı-piacról érkezettek vannak, ezt támasztja alá, hogy az álláskeresési járadékba belépık száma nıtt, vagyis akik megszerezték a minimum 365 nap jogosultsági idıt a támogatáshoz) januárban a nyilvántartásból kilépık 41,9%-a helyezkedett el önállóan vagy közvetítéssel. fı A nyilvántartott álláskeresık számának alakulása az ellátás típusa szerint /01 08/04 08/07 08/10 09/01 09/04 09/07 09/10 10/01 10/04 10/07 10/10 11/01 szociális ellátásra jogosult álláskeresési ellátásra jogosult ellátatlan Az álláskeresık 64,3%-a (440,1 ezer fı) volt jogosult álláskeresési vagy szociális ellátásra és kevesebb, mint négytizedük (244,2 ezer fı) ellátatlan volt. Álláskeresési járadékra 136,1 ezren, álláskeresési segélyre 92,8 ezren voltak jogosultak és 211,2 ezren kaptak rendelkezésre állási támogatást 1 és bérpótló juttatást 2. A nyilvántartott álláskeresık számában bekövetkezett egy hónap alatti 93 ezer fıs létszámnövekedés több mint négytizedét az álláskeresési ellátottak, közel egyharmadát a szociális jellegő ellátottak, és közel egynegyedét az ellátatlanok növekménye okozta. Tehát az álláskeresési ellátásra jogosultak száma az elızı hónaphoz képest 20,3%-kal, a rendelkezésre állási támogatottak száma 16,3%-kal, az ellátatlanok száma pedig 11,3%-kal emelkedett. E három csoport létszámának változása egy év alatt a következı volt: álláskeresési ellátottak esetében -2,7%-os, a rendelkezésre állási támogatottak számában +17,0%-os és az ellátatlanok esetében +2,9%-os változás következett be. 1 a rendszeres szociális segéllyel együtt január 1-jétıl a hátrányos munkaerı-piaci helyzető személyek részére nyújtott rendelkezésre állási támogatás helyébe új támogatási forma a bérpótló juttatás lépett. Az aktívak korúak ellátására való jogosultságot legkésıbb április 30-áig felül kell vizsgálni, így az a személy, aki eddig rendelkezésre állási támogatásban részesült automatikusan nem jogosult a bérpótló juttatásra. 4

5 Növekedett a nyilvántartott pályakezdı álláskeresık száma is A január 20-ai zárónapon a nyilvántartott pályakezdık száma 56,9 ezer fıre kúszott fel. Egy hónap és egy év alatt is 7% körüli volt a növekedés nagysága. A nyilvántartott álláskeresık között 8,3%-ot tett ki az arányuk, ami 0,2 %-ponttal maradt el az elızı hónapban mért értéktıl. Egy hónap alatt Zala megye és Komárom-Esztergom megye kivételével a megyékben növekedés történt. A legnagyobb emelkedés azokban a megyékben történt, ahol az össz álláskeresık száma figyelemre méltó módon nıtt: 11,2%-kal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 10,8%-kal Jász-Nagykun-Szolnok megyében és 10,7%-kal Hajdú-Bihar megyében. Egy hónap alatt a pályakezdı álláskeresık számának változása iskolai végzettség szerint a következı volt: a legfeljebb 8 általános iskolát végzettek száma 8,2%-kal, a szakmunkásképzıt vagy szakiskolát végzetteké 5,8%-kal, a szakközépiskolát vagy technikumot végezetteké 4,9%-kal, a gimnáziumot végzetteké 8,7%-kal, a felsıfokú végzetteké esetében pedig 6,9%-kal emelkedett. 5

6 A területi különbségek továbbra is jelentısek A nyilvántartott álláskeresık gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya januárban 15,4%, a munkavállalási korú népességhez viszonyított arányuk pedig 10,2% volt. Az elızı hónaphoz képest a gazdaságilag aktív népességhez viszonyított mutató értéke 1,9 %-ponttal, a munkavállalási korú népességhez viszonyított mutatóé pedig 1,4 %-ponttal emelkedett. Nyilvántartott álláskeresık aránya a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva januárban megyénként A gazdaságilag aktív népességhez viszonyított relatív mutató értéke Szabolcs-Szatmár-Bereg- (31,8%), Borsod-Abaúj-Zemplén- (27,1%) és Nógrád megyében (26,8%) a legmagasabb, a legalacsonyabb értéket Budapest és Gyır-Moson-Sopron megye mutatta (6,4%, 7,5%). A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) által használt definíció szerinti munkanélküliségi ráta KSH által publikált legfrissebb adata 10,8%, ami a munkaerı-felmérésbıl a október-decemberre, a éves népességre vonatkozóan kapott országos adatot mutatja. Ebben az értékben az egy hónappal korábban publikált adathoz képest 0,1 %-pontos, elızı év azonos idıszakához képest pedig 0,3 %-pontos emelkedés tapasztalható. 6

7 Januárban 1130 fıt érintı csoportos létszám-leépítési bejelentés érkezett a munkaügyi központokhoz januárban 22 cég, összesen 1130 fıt érintı csoportos létszámleépítést jelentett be a munkaügyi központok kirendeltségein. Az elızı hónaphoz képest 492 fıvel (30,3%-kal) csökkent a bejelentett elbocsátandó létszám. Az egy évvel korábbi, januári bejelentések létszámtartalmához képest növekedés következett be (378 fıs, 50,3%-os) januárban a legnagyobb létszámot érintı csoportos létszám-leépítési bejelentések Nyugat-Dunántúlról (256 fı), Közép-Magyarországról (251 fı) és Észak-Alföldrıl (250 fı) érkeztek e három régió adta az összes bejelentés kétharmadát. Állománycsoportonként az elbocsátásra kerülı dolgozók megoszlása a következı: fizikai foglalkozású 717 fı (63,5%), szellemi foglalkozású 413 fı (36,5%). Amíg Dél-Dunántúlon az elbocsátásra kerülı létszámnak 87,0%-a fizikai állományú, addig Közép-Magyarországon csupán 33,9% ez az arány. A januári bejelentések ágazati megoszlását tekintve az érintett létszám 57,6%-át (651 fıt) a feldolgozóiparból, 11,9%-át (134 fıt) pedig a pénzügyi közvetítésbıl 16,9%-át (102 fı) készülnek elbocsátani. A feldolgozóiparon belül az élelmiszer, ital, dohánygyártásból 237 fı (36,4%), a fafeldolgozásból 189 fı (29,0%) leépítését tervezik a munkáltatók. A feldolgozóiparon belül az elbocsátások legnagyobb mértékben Nyugat-Dunántúli (39,3%), Észak-Alföldi (34,4%) és az Észak-magyarországi (20,4%) régiókat érintették. Budapest, február 8. 7

8 MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Nyilvántartott álláskeresık: a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) nyilvántartásában lévı álláskeresı, az a személy, aki a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, öregségi nyugdíjra nem jogosult, az alkalmi foglalkoztatásnak minısülı jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, egyéb keresı tevékenységet sem folytat, és elhelyezkedése érdekében az állami szervvel együttmőködik, és akit az állami foglalkoztatási szerv álláskeresıként nyilvántart. Zárónapi (stock jellegő) adatok: zárónapra, a tárgyhónap 20-ára vonatkozó idıponti adatok. A tárgyhónap alatt bekövetkezett eseményekre, áramlásokra vonatkozó (flow jellegő) adatok: az elızı hónap zárónapja és a tárgyhónap zárónapja közötti idıintervallumra vonatkoznak. Relatív mutatók: Az országon belüli különbözı szintő területi egységek munkaerı-piaci helyzetének összehasonlítására szolgálnak. a) a nyilvántartott álláskeresık száma a KSH Nemzetgazdasági Munkaerımérlegében publikált (a tárgyévet megelızı év január 1-jére vonatkozó) gazdaságilag aktív népesség adat százalékában b) a nyilvántartott álláskeresık száma a munkavállalási korú népesség százalékában. Ennek a mutatónak a nevezıje is a KSH-tól származik (eredeti forrása a Népességnyilvántartás) településenként is meg lehet határozni, ellentétben az a) mutatóval. Bejelentett álláshelyek száma és havi mérlege: Az NFSZ-hez bejelentett munkalehetıségek száma január 1-tıl az álláshelyek nem a bejelentéskor, hanem a bejelentési ügymenet lezárásakor kerülnek számbavételre. A viszonyítások megfelelıségének biztosítása érdekében az elızı év bázisadatait az új módszertan alapján átszámoltuk (ún. Janus évet iktattunk be). Csoportos létszám-leépítési bejelentésekben érintett munkavállalói kör: Csoportos létszámcsökkentésnek minısül, ha a munkáltató a döntést megelızı féléves átlagos statisztikai létszáma szerint a) Húsznál több és száznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább tíz, b) Száz vagy annál több, de háromszáznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább a munkavállalók tíz százaléka, c) Háromszáz vagy annál több munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább harminc munkavállaló munkaviszonyát kívánja harminc napos idıszakon belül a mőködésével összefüggı ok miatt megszüntetni. Ha a munkáltató csoportos létszámcsökkentés végrehajtását tervezi, a döntést megelızıen legalább tizenöt nappal köteles az üzemi tanáccsal, üzemi tanács hiányában a munkáltatónál képviselettel rendelkezı szakszervezetek és a munkavállalók képviselıibıl létrehozott bizottsággal (a továbbiakban együtt: a munkavállalók képviselıi) konzultációt kezdeményezni és azt a döntésének meghozataláig vagy a megállapodás megkötéséig folytatni. 8

9 A munkáltató a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntésérıl az érintett munkavállalót a rendes felmondás, illetve a jognyilatkozat közlését megelızıen legalább harminc nappal írásban tájékoztatja. Közfoglalkoztatási formák december 31-én megszőntek a régi közfoglalkoztatási formák (közhasznú, közcélú és közmunka programok), helyettük új elemek kerültek január 1-ével bevezetésre. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokat a Kormány 375/2010. (XII.) Kormány rendelete szabályozza. 1) Önkormányzat, egyház, civil szervezet által szervezett rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Támogatás nyújtható a) a helyi és a kisebbségi önkormányzat, valamint azok jogi személyiséggel rendelkezı társulása részére, ha a lakosságot (kisebbségi közösséget) vagy a települést érintı közfeladat vagy a helyi, illetve kisebbségi önkormányzat által önként vállalt, a lakosságot (kisebbségi közösséget) vagy települést érintı feladat ellátása vagy közhasznú tevékenység folytatása érdekében, b) jogszabályban elıírt közfeladat ellátása esetén vagy a helyi önkormányzattal kötött együttmőködési megállapodás alapján az egyházi jogi személy, valamint a civil szervezet részére, ha vállalja: a bérpótló juttatásra jogosult személy 2-4 hónap idıtartamra szóló, határozott idejő munkaviszony keretében, napi 4 órás munkaidıben történı foglalkoztatását. Mértéke: a munkabér (legfeljebb a kötelezı legkisebb munkabér, illetve garantált bérminimum) és annak járulékainak legfeljebb 95%-áig, és a közvetlen költségek összege (max. támogatási összeg 5%-áig). Ez a támogatás a START kártyához kapcsolódó járulékkedvezménnyel, valamint az egyszerősített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherkedvezménnyel egyidejőleg nem vehetı igénybe. 2) Az önkormányzat, egyház, civil szervezet által szervezett hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás Támogatás nyújtható a) a helyi és a kisebbségi önkormányzat, valamint azok jogi személyiséggel rendelkezı társulása részére, ha a megyei (fıvárosi) kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervének kirendeltsége (a továbbiakban: kirendeltség) által kiközvetített álláskeresı a lakosságot (kisebbségi közösséget) vagy a települést érintı közfeladat vagy az önkormányzat által önként vállalt, a lakosságot (kisebbségi közösséget) vagy települést érintı feladat ellátása vagy közhasznú tevékenység folytatása érdekében, b) jogszabályban elıírt közfeladat ellátása esetén vagy a helyi önkormányzattal kötött együttmőködési megállapodás alapján az egyház, valamint a civil szervezet részére, ha vállalja: a bérpótló juttatásra jogosult 2-12 hónap idıtartamra szóló, határozott idejő munkaviszony keretében, napi 6-8 órás 9

10 munkaidıben történı foglalkoztatását. Amennyiben a benyújtott pályázatban megjelölt munkakörre a kirendeltség nem tud a bérpótló juttatásra jogosult személyek körébıl megfelelı munkaerıt biztosítani, akkor más, álláskeresıként nyilvántartott személy foglalkoztatása is támogatható. A támogatás mértéke a munkavállaló munkabére és az ahhoz kapcsolódó, ténylegesen megfizetett járulékok összegének százalékáig terjedhet. A támogatás ugyanazon személyre vonatkozóan a Start kártyákhoz kapcsolódó járulékkedvezménnyel, valamint az egyszerősített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherkedvezménnyel egyidejőleg nem vehetı igénybe. 3) Vállalkozás részére bérpótló juttatásban részesülı személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás A gazdasági társaságokról szóló törvény, valamint az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrıl szóló törvény hatálya alátartozó munkaadó részére támogatás nyújtható, ha a kirendeltség által kiközvetített bérpótló juttatásra jogosult személy teljes munkaidıben, munkaviszony keretében történı foglalkoztatását vállalja. További feltétele, hogy a munkaadó a) a támogatás iránti kérelem benyújtását megelızı tizenkét hónapban meglévı munkavállalója munkaviszonyát a mőködési körében felmerülı okból rendes felmondással nem szüntette meg, b) kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaviszony megszüntetésére a támogatás folyósításának idıtartama alatt sem kerül sor, továbbá c) vállalja a munkavállaló továbbfoglalkoztatását legalább a támogatás folyósítási idıtartama 50 százalékának megfelelı idıtartamra. A támogatás mértéke a munkavállaló munkabére és az ahhoz kapcsolódó járulékok munkáltató által megfizetett összegének 70 százalékáig terjedhet. A támogatás legfeljebb 8 hónapra nyújtható. 4) Országos közfoglalkoztatási program támogatása közfoglalkoztatási program a) a törvény által elıírt állami feladat ellátásának elısegítésére irányuló program, b) a törvény vagy önkormányzati rendelet által elıírt, helyi önkormányzati vagy kisebbségi önkormányzati feladat ellátásának az önkormányzat, illetve azok társulása mőködési területén belüli elısegítésére irányuló program, c) az Országgyőlés vagy a Kormány által meghatározott cél elérésére irányuló program, feltéve, hogy az álláskeresık és a bérpótló juttatásra jogosult személyek számára munkaviszony munkaalkalmat teremt, illetıleg a munkavégzéshez kapcsolódóan foglalkoztatást elısegítı képzést biztosít. További feltételek: a) meghatározott közfoglalkoztatási programot valósít meg, és b) a foglalkoztatottainak számát a foglalkoztatás megkezdését megelızı havi átlagos statisztikai állományi létszámhoz képest bıvíti, és c) a közfoglalkoztatási program megvalósításához más központi költségvetési elıirányzatból támogatásban nem részesül, és 10

11 d) a program megvalósulásának helye szerinti kirendeltség igazolja, hogy a program által létrehozott munkahelyekre és az ott folyó munkákra az (1) bekezdésben meghatározott személyek közvetíthetık. A támogatás legfeljebb 12 hónapra nyújtható. 11

12 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE 2011 január / January 2011 Kategóriák / Categories Létszám, fı Number of Változás az elızı hónaphoz képest / Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest / Changes compared to the same period previous year fı / number %-ban / in % fı / number %-ban / in % Nyilvántartott álláskeresık összesen Registered jobseekers total Ebbıl / From this álláskeresési ellátásra jogosult / eligible for jobseekers' allowance rendelkezésre állási támogatásban részesül 1 / recepients of availability support ellátás nélküli álláskeresık / jobseekers without any benefit , , , , , , , ,9 pályakezdı / school-leavers , ,1 25 évesnél fiatalabb / younger than 25 years , ,7 férfi / males , ,2 nı / females , ,9 szakképzetlen 2 / without qualification , ,2 diplomás / graduates , ,6 nyilvántartásba belépık / monthly inflow to the register elsı alkalommal belépı álláskeresık / first-time entrant jobseekers , , , ,8 tartósan regisztrált álláskeresık 3 registered jobseekers longer than a year , ,2 Tartósan nyilvántartottak aránya (%) / Ratio of long-term registered (%) 26,1-2,8-1,1 - Átlagos regisztrációs idı (nap) / Average length of registration (day) ,8-6 -1,9 1 Rendszeres szociális segélyben részesőlık számával együtt. / These data also contain the recepients of regular social assistance. 2 A szakképzetlenek közé soroljuk a legfeljebb 8 általánost és a gimnáziumot végzett álláskeresıket / The category 'without qualification' contains those jobseekers, who have primary school or less than 8 grades and secondary grammar school with GCE 3 Egy éve, vagy annál régebben megszakítás nélkül minden hónapban szerepelt a nyilvántartásban. / Continuously registered longer than a year, without break 4 %-pont / % point januártól az osztályközös megoszlásból számított közelítı érték helyett a regisztrációban töltött napok számának tényleges átlaga (nap/fı) / From January 2010 the calculation method changed: instead of the approximation estimated from the distribution, now it is the actual avarage of the the days spent in the registration.

13 1. A nyilvántartott álláskeresık létszáma és változása Number and changes of registered jobseekers 2011 január / January 2011 Régiók és megyék / Regions and counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central , ,1 Budapest , ,7 Pest , ,2 Közép-Dunántúl Central , ,6 Fejér , ,1 Komárom-Esztergom , ,4 Veszprém , ,6 Nyugat-Dunántúl Western , ,5 Gyır-Moson-Sopron , ,5 Vas , ,3 Zala , ,4 Dél-Dunántúl Southern , ,7 Baranya , ,0 Somogy , ,7 Tolna , ,4 Észak-Magyarország Northern , ,2 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,0 Heves , ,7 Nógrád , ,1 Észak-Alföld Northern Great Plain , ,3 Hajdú-Bihar , ,0 Jász-Nagykun-Szolnok , ,2 Szabolcs-Szatmár-Bereg , ,2 Dél-Alföld Southern Great Plain , ,4 Bács-Kiskun ,4-4 0,0 Békés , ,5 Csongrád , ,3 Összesen - Total , ,8

14 2. A nyilvántartott pályakezdı álláskeresık létszáma és változása The number and changes of registered jobseeking school-leavers 2011 január / January 2011 Régiók és megyék / Regions and counties Közép-Magyarország Central Number fı / number % fı / number % , ,4 Budapest , ,2 Pest , ,9 Közép-Dunántúl Central , ,0 Fejér , ,4 Komárom-Esztergom ,0 80 8,6 Veszprém , ,4 Nyugat-Dunántúl Western , ,6 Gyır-Moson-Sopron , ,0 Vas , ,6 Zala , ,0 Dél-Dunántúl Southern , ,2 Baranya , ,7 Somogy , ,4 Tolna ,4 51 3,3 Észak-Magyarország Northern Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year ,4 66 0,6 Borsod-Abaúj-Zemplén ,2 77 1,0 Heves ,1 57 2,8 Nógrád , ,4 Észak-Alföld Northern Great Plain , ,2 Hajdú-Bihar , ,0 Jász-Nagykun-Szolnok , ,5 Szabolcs-Szatmár-Bereg , ,5 Dél-Alföld Southern Great Plain , ,5 Bács-Kiskun , ,8 Békés ,3 58 2,0 Csongrád , ,3 Összesen - Total , ,1

15 3. A nyilvántartott álláskeresık relatív mutatói Relative indicators of registered jobseekers 2011 január / January 2011 Régiók és megyék / Regions and counties A nyilvántartott álláskeresık aránya / The ratio of registered jobseekers compared to a gazdaságilag aktív népességhez* (%) / the economically active population* (%) a munkavállalási korú népességhez** (%) / the population in employment age** (%) Közép-Magyarország Central 7,2 5,0 Budapest 6,4 4,6 Pest 8,2 5,6 Közép-Dunántúl Central 12,9 8,5 Fejér 13,7 8,8 Komárom-Esztergom 11,0 7,5 Veszprém 13,7 9,0 Nyugat-Dunántúl Western 10,3 7,1 Gyır-Moson-Sopron 7,5 5,3 Vas 10,0 6,6 Zala 15,0 10,3 Dél-Dunántúl Southern 19,7 12,7 Baranya 18,8 12,4 Somogy 22,3 14,2 Tolna 17,6 11,1 Észak-Magyarország Northern 24,9 15,6 Borsod-Abaúj-Zemplén 27,1 16,9 Heves 18,6 11,9 Nógrád 26,8 16,8 Észak-Alföld Northern Great Plain 26,4 16,2 Hajdú-Bihar 24,5 15,2 Jász-Nagykun-Szolnok 21,3 13,4 Szabolcs-Szatmár-Bereg 31,8 19,1 Dél-Alföld Southern Great Plain 17,5 11,3 Bács-Kiskun 17,5 11,2 Békés 22,0 13,7 Csongrád 13,8 9,3 Összesen - Total 15,4 10,2 Forrás: / Sources: * A nemzetgazdaság munkaerımérlege, (KSH) / Labour Account of the National Economy 1. January (CSO, ) ** KSH Népszámlálás (ill. Népességnyilvántartás) adatai, 2009 január 1-i állapot szerint. / Data from the Census (and the population register) on 1. January (CSO, )

16 4. A hónap folyamán bejelentett nem támogatott új álláshelyek száma és változása* Monthly inflow of non-supported vacancies 2011 január / January 2011 Régiók és megyék / Regions and counties Száma, db Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central , ,8 Budapest , ,2 Pest , ,6 Közép-Dunántúl Central , ,9 Fejér ,8 26 9,1 Komárom-Esztergom , ,7 Veszprém ,3 19 4,2 Nyugat-Dunántúl Western , ,3 Gyır-Moson-Sopron , ,6 Vas , ,4 Zala , ,2 Dél-Dunántúl Southern ,4 5 1,1 Baranya , ,1 Somogy , ,4 Tolna ,3 9 8,5 Észak-Magyarország Northern , ,2 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,5 Heves , ,2 Nógrád , ,9 Észak-Alföld Northern Great Plain , ,6 Hajdú-Bihar , ,5 Jász-Nagykun-Szolnok , ,1 Szabolcs-Szatmár-Bereg , ,0 Dél-Alföld Southern Great Plain ,1 1 0,1 Bács-Kiskun , ,4 Békés , ,4 Csongrád , ,4 Összesen - Total , ,0

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI HIVATALA JOGI OSZTÁLY : 1440 Budapest, Pf.: 5 : 460-0704; Fax: 460-0705; E-mail: zsinat.jog@zsinatiiroda.hu 1146 Budapest, Abonyi u. 21 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. DECEMBER

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. DECEMBER TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Munkahelyteremtés lehetıségei Mezıberényben.

Munkahelyteremtés lehetıségei Mezıberényben. Munkahelyteremtés lehetıségei Mezıberényben. Egy közösség, a legkisebb községtıl a megyén és régión keresztül egészen az országig, prosperitását több meghatározó tényezı /ilyen pl. a földrajzi fekvés,

Részletesebben

1991. évi IV. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1991. évi IV. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való jog gyakorlásának elısegítése, a foglalkoztatási feszültségek feloldása, valamint az álláskeresık támogatásának biztosítása érdekében az Országgyőlés

Részletesebben

A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2011 2012.

A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2011 2012. A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2011 2012. Elkészítésében közremőködtek: A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Intézményfenntartói Fıosztálya

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK HATÁSA A VÁLSÁG KEZELÉSÉRE

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK HATÁSA A VÁLSÁG KEZELÉSÉRE FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK HATÁSA A VÁLSÁG KEZELÉSÉRE Lipták Katalin Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Világgazdaságtan Tanszék Ph.D. hallgató Napjaink egyik fontos munkaerı-piaci kérdése

Részletesebben

Munkahelyteremtési és megőrzési pályázatok és támogatások 2014. évben

Munkahelyteremtési és megőrzési pályázatok és támogatások 2014. évben Munkahelyteremtési és megőrzési pályázatok és támogatások 2014. évben A nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított relatív mutatója területenként 2014. október Országos ráta:

Részletesebben

MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP

MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP TÁVMUNKA-HÁZ INTERREGIONÁLIS KONCEPCIÓJÁNAKKIDOLGOZÁSA ÉS MINTAÉRTÉKŐ MEGVALÓSÍTÁSA MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP KÉSZÍTETTE: NOS Szeged Kft. 2007 február-március 1 Tartalomjegyzék 1. A PROJEKT ÉS A MUNKAERİ-PIACI

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye. 2012. év

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye. 2012. év CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. év 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu Készítette:

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás-politika alapfogalmai 2014/15 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Statisztikai sokszínűség (álláskereső) ILO

Részletesebben

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szegedi Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2008. Jóváhagyta: A SZKTT Polgármesterek Tanácsa 103/2008. (XII.19.) P.T. sz. határozatával módosított 33/2008. (IV. 30.)

Részletesebben

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális szolgáltatás tervezési koncepciójának teljesülése, felülvizsgálata

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális szolgáltatás tervezési koncepciójának teljesülése, felülvizsgálata Elıterjesztés a Képviselıtestület 2008. november 26-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális szolgáltatás tervezési koncepciójának teljesülése, felülvizsgálata Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. foglalkoztatási támogatásról rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatása esetén

TÁJÉKOZTATÓ. foglalkoztatási támogatásról rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatása esetén TÁJÉKOZTATÓ foglalkoztatási támogatásról rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatása esetén A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv.

Részletesebben

M Ó D S Z E R T A N I Ú T M U T A T Ó i Ktv. szerinti csoportos létszámleépítés végrehajtásához

M Ó D S Z E R T A N I Ú T M U T A T Ó i Ktv. szerinti csoportos létszámleépítés végrehajtásához 1 M Ó D S Z E R T A N I Ú T M U T A T Ó i Ktv. szerinti csoportos létszámleépítés végrehajtásához B E V E Z E T İ A módszertani összeállítás a közigazgatási szerveknél végrehajtandó létszámleépítések törvényes

Részletesebben

Országos Fogyatékosügyi Portál - A Szociális Törvény

Országos Fogyatékosügyi Portál - A Szociális Törvény Page 1 of 71 Támogatások, jogszabályok A Szociális Törvény A Szociális Törvény 2006 ıszén érvényes változata olvasható itt,81 oldalon, Word dokumentumban remélve, hogy így látássérült társaink is könnyebben

Részletesebben

Egyenlıtlen játszma. Szerkesztette: Csillag Gabriella. A Szélessáv a munkavállaláshoz címő projekt tapasztalatai. - tanulmány -

Egyenlıtlen játszma. Szerkesztette: Csillag Gabriella. A Szélessáv a munkavállaláshoz címő projekt tapasztalatai. - tanulmány - Egyenlıtlen játszma A Szélessáv a munkavállaláshoz címő projekt tapasztalatai - tanulmány - Szerkesztette: Csillag Gabriella Tartalomjegyzék 1. Megbecsültség, értékesség... 4 1.1. Objektív relatív depriváció...

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA T Á J É K O Z T A T Ó a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. évi tevékenységéről 9000 Az elhelyezkedettek száma néhány kiemelt csoportban

Részletesebben

3. Rokkantsági nyugdíjrendszer...21 Jogosultsági feltételek...21 Ellátások...22

3. Rokkantsági nyugdíjrendszer...21 Jogosultsági feltételek...21 Ellátások...22 Tartalomjegyzék 1. Általános jellemzık...1 nyugdíjbiztosítási rendszerének struktúrája...1 A nyugdíjbiztosítási járulékok mértéke, a nyugdíjrendszer finanszírozása...3 A nyugdíjbiztosítás irányítási és

Részletesebben

Elıterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlésének Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. január 19-i ülésére

Elıterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlésének Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. január 19-i ülésére Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztály Egészség és Szociálpolitikai Osztálya 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. T: 72/ 533-800 Ügyszám: 07-7/8-3/2011. Tárgy: Pécs Megyei Jogú Város 2011.

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ. Érvényes 2009. január 1-jétıl

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ. Érvényes 2009. január 1-jétıl KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ Érvényes 2009. január 1-jétıl Budapest, 2008 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2008 Készült az Életszínvonal- és emberierıforrás-statisztikai

Részletesebben

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Központi Statisztikai Hivatal 2013. február Tartalom Bevezetés... 2 Az önkormányzati segélyek csoportosítása... 2 Önkormányzati segélykiadások...

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Koltai Luca Simonyi Ágnes Gyulavári Tamás Kártyás Gábor: Foglalkoztatáspolitikai dilemmák

Koltai Luca Simonyi Ágnes Gyulavári Tamás Kártyás Gábor: Foglalkoztatáspolitikai dilemmák Koltai Luca Simonyi Ágnes Gyulavári Tamás Kártyás Gábor: Foglalkoztatáspolitikai dilemmák Szakszervezeti kiskönyvtár XXIX. Készült a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek

Részletesebben

KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM

KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM TISZAVASVÁRI 2 0 0 9 Tiszavasvári város Közfoglalkoztatási Programja Tartalomjegyzék I. Bevezetés. 2. oldal II. Demográfia, foglalkoztatás..

Részletesebben

A dél-dunántúli régió leghátrányosabb helyzető kistérségeinek bemutatása

A dél-dunántúli régió leghátrányosabb helyzető kistérségeinek bemutatása Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A dél-dunántúli régió leghátrányosabb helyzető kistérségeinek bemutatása 2008. január Készítette: Mátyás Tibor Attila 7621 Pécs, Király utca 46. Telefon: (72)

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal. Összefoglaló

Foglalkoztatási Hivatal. Összefoglaló Foglalkoztatási Hivatal Összefoglaló az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 2005. évi szakmai tevékenységéről, különös tekintettel a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Miniszter által kiadott szakmai irányelvekre

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2013. ÉVI ÉS 2014. I-IV. HAVI

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2013. ÉVI ÉS 2014. I-IV. HAVI Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2013. ÉVI ÉS 2014. I-IV. HAVI MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉRŐL A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása (2012-2014) Szolnok,

Részletesebben

Ezt a kedvezményt a munkaadó:

Ezt a kedvezményt a munkaadó: ÚTMUTATÓ a 2010. évi P-P/II. típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap

Részletesebben

Foglalkoztatást elősegítő támogatások

Foglalkoztatást elősegítő támogatások Foglalkoztatást elősegítő támogatások A munkaerő-piaci szolgáltatások formái az alábbiak: a) munkaerő-piaci és foglalkoztatási információ nyújtása; b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS 2. sz. napirendi pont A Balaton menti kistérségek (Balatonboglár, Marcali, Siófok) foglalkoztatási helyzete, az idegenforgalmi szezonra való

Részletesebben