Görögországi uszodavizek minségének jellemzése különböz mikrobiális indikátorok segítségével

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Görögországi uszodavizek minségének jellemzése különböz mikrobiális indikátorok segítségével"

Átírás

1 Görögországi uszodavizek minségének jellemzése különböz mikrobiális indikátorok segítségével Mavridou A 1, Vagiona A 2, Boufa P 3, Vantarakis A 4, Roussia V 3, and Papapetropoulou M 4. 1 Technological Educational Institution of Athens, Department of medical Laboratories 2 Aristotle University of Thessalonica, Department of Public Health 3 Central Public Health Laboratory 4 University of Patras, Department of Environmental Microbiology Bevezetés Az uszoda és fürd eredet megbetegedésekben a legnagyobb kockázatot a szennyezett víz jelenti (Grabow, 1991). Az ember szárazföldi éllény, a teste úgy fejldtt ki, hogy mködéséhez legkedvezbb közeg a leveg. A víz mikrobiális fertzése számos forrásból eredhet: Fekális szennyezés a csatornanyílásokból vagy a vezetékhálózat hibái miatt. Nem megfelel ferttlenítési technológia. Fekális szennyezés a fürdzktl. Bakteriális szennyezés a fürdzk brérl (egyebek közt staphylococcusok). Testnedvek által történ szennyezés (vizelet, vér, nyál, hányadék). A medence közvetlen környezetébl származó szennyezések (föld, homok, levelek, stb.). A különféle mikrobiális vízminség indikátorok elnyeit és hátrányait illeten számos nézet van érvényben, ezt tükrözi a különböz európai országok szabályozása. A leggyakrabban használt indikátor értékek a heterótróf összcsíraszám (HPC) (Martins et al), összes koliform, fekális koliform vagy E. coli, Staphylococcus aureus (APHA 1989), Pseudomonas aeruginosa (Mavridou 1999), és a fekális enterococcusok (Ibarluzea et al). A WHO direktíva (A biztonságos szabadids vízi környezetek irányelvei) utolsó változatában tesz javaslatokat a különféle indikátorok alkalmazására vonatkozóan. Az addig alacsony HPC váratlan megnövekedése aggodalomra adhat okot akkor is, ha ezzel párhuzamosan a koliform szám nem változott. Megfelel üzemeltetés mellett a fekális koliform és E. coli csíraszáma 1/100 ml alatt tartható. Pseudomonas aeruginosa kimutatása szükséges lehet, ha a gyanítható, hogy a vízkezelésben hiányosságok vannak (pl. nem megfelel ferttlenítés). A Ps. aeruginosa-ra megállapított határérték kevesebb, mint 1 CFU/ 100 ml-ben. Staphylococcus aureus vizsgálatát csak a szélesebb kör vízminség vizsgálat részeként javasolják, a reális határérték 30 staphylococcus/100 ml a minták maximum 15 %-ban. A jelen munka során a görögországi uszodák vízminségét vizsgáltuk különféle mikrobiális indikátorok segítségével. Az adatok 4 laboratóriumból érkeztek, két athéni, egy Szaloniki-beli és egy patrosi intézménybl Ezek a laboratóriumok évek óta vizsgálják az uszodák vízminségét. A minsítés a görög rendszabályoknak megfelelen történt (< 15 koliform/100 ml, < 1 fekális koliform/100 ml, < 200

2 HPC/mL 37 C-on 24h után). Egyes laboratóriumok a jogszabályban elírt mellett egyéb indikátor szervezetek (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, fekális enterokokkusz) jelenlétét is vizsgálták (a határérték <1 CFU/100 ml mindhárom esetében). A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy az indikátor szervezetek megválasztása hogyan befolyásolja az egyes minták vízminségi besorolását. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK A mikrobiális indikátorok kimutatására standard módszereket alkalmaztunk. A teljes koliform szám meghatározása az ISO (1990) szabvány szerint történt, 3 laboratóriumban m-endo, egyben mlsa agaron. A fekális koliformok kimutatását az ISO (1990) szabványnak megfelelen 2 laboratóriumban m-fc agaron, a harmadikban mlsa-n, a negyedikben TBX agaron végezték. A heterotróf összcsíraszámot ISO 6222 szabvány szerint élesztkivonat agaron vagy vízagaron határozták meg. A Pseudomonas aeruginosa és a fekális enterokokkusz kimutatása valamennyi intézményben az EN ill. az ISO szabvány szerint történt. A (koaguláz pozitív) Staphylococcus aureus kimutatását az uszodavízbl Bird-Parker táptalajon (APHA 9213B) vagy mannitol só agaron végezték.

3 EREDMÉNYEK Az évek során a négy laboratóriumban összesen 178 uszodát vizsgáltak. Valamennyi medence nyilvános volt (szállodai, községi vagy oktatómedencék), így a görög szabályozásnak megfelelen ferttlenítésük klórral történt. A vizsgált mintaszám és a görög ill. WHO határértéket meghaladó értéket mutató minták aránya az 1. táblázatban található. A 2. táblázat azon minták számát tartalmazza, amelyek 1) a görög szabályozás szerint, 2) emellett egy további indikátor használata esetén minsülnek nem elfogadhatónak. A 3701 mintából 10,24 % bizonyult fürdésre alkalmatlannak a 3 görög szabályozásban rögzített indikátorok szerint (<15 coliform/100 ml, <1 fekális koliform/100 ml, <200 HPC/mL 37 C/24h), míg ugyanazon minták 13,7 %-a volt alkalmatlan, ha emellett a Pseudomonas aeruginosa jelenlétét is figyelembe vettük. A fekális enterococcus csíraszám, mint kiegészít indikátor 2917 mintában a nem megfelel minták arányát 9,25 %-ról 9,43 %-ra növelte, míg a Staphylococcus aureus kimutatása esetén 556 minta közül 19,1 % helyett 21,5 % bizonyult úszásra alkalmatlannak. Ennek ellenére a további mikrobiális indikátorok hozzáadása nem változtatja meg szignifikánsan az uszodavizek minségi besorolását (párosított 2 próba, p<0.001, 3., 4., 5. táblázat). Értékelés A görög szabályozásban elírtak mellett újabb mikrobiális indikátorok bevezetése eredményeink szerint nem befolyásolja jelentsen a fürdvizek minségi besorolását. A teljes coliform szám az uszodavíz környezeti szennyezésére utal. A fekális coliform vagy E. coli számot változatlanul a fekális szennyezés jó indikátorának tartják. A biztonságos szabadids vizekre vonatkozó WHO irányelvek utolsó változatában hangsúlyozza a korábban alacsony heterotróf összcsíraszám hirtelen megnövekedésének jelentségét olyan esetekben, amikor ez nem párosul a coliform csíraszám növekedésével. Javasolják a HPC folyamatos nyomonkövetését a ferttlenített uszodákban. A görög szabályozás szerinti határérték 200 CFU/mL. A görög szabályozás azonban nem tartalmazza sem a Pseudomonas aeruginosa, sem a Staphylococcus aureus vagy fekális enterococcus csíraszámot. Noha a jelen tanulmány szerint a görög uszodavizek minségi besorolását ezen indikátorok hiánya nem befolyásolja jelentsen, a WHO irányelveket a szabályozás megújításakor figyelembe kellene venni. Ezt a munkát az Európai Unió és a görög kormány közösen támogatta 75 ill. 25 %- ban az Education and Initial Vocational Training Program- Archimedes keretében.

4 1. táblázat: Bakteriális indikátorok jelenléte az uszodavíz mintákban. Microbiális indikátor Mintaszám Nem elfogadható % HPC (37 C/24h) <200 CFU/mL Összes coliform <15 CFU/mL Fekális coliform Ps. aeruginosa Fekális enterococcus St.aureus táblázat: Az uszodavíz minták minségi besorolása a görög szabályozásban elírt mikrobiális indikátorok szerint* és további indikátorok figyelembevétele mellett. Mintaszám Nem elfogadható a görög szabályozás szerint % Nem elfogadható a görög szabályozás + egy indikátor szerint % Ps aeruginosa fekális enterococcus St. aureus táblázat Az uszodavíz minták minségi besorolása a görög szabályozásban elírt mikrobiális indikátorok* és Ps. aeruginosa jelenléte szerint ( 2 próba) Görög elírás /Ps. aeruginosa Összes P< táblázat Az uszodavíz minták minségi besorolása a görög szabályozásban elírt mikrobiális indikátorok* és fekális enterococcusok jelenléte szerint ( 2 próba) Görög elírás / fekális enterococcus

5 Total P< táblázat Az uszodavíz minták minségi besorolása a görög szabályozásban elírt mikrobiális indikátorok* és St. aureus jelenléte szerint ( 2 próba- Mac Newars próba) h + - Görög elírás / St aureus Total P<0.001

6 Irodalmak APHA (1989): Standard methods for the examination of water and wastewater, 17 th edition, Washington DC, American Public health, Association. Grabow W.O.K. (1991): New trends in infesxtions associated with swimming pools. ISSN, 17,2: Ibarlueza J., Moreno B., ZigorragaC., Castilla T, martinez M., Santamaria J (1998): Deternants of the microbiological water quality in indoor swimming pools in relation to disinfection. Water Research, 32(3): Martins MT., Sato MIZ, Alves MN, Stoppe NC, prado VM, Sanchez PS (1995): Assessment of microbiological quality for swimming pools in South Africa. Water Research, 29 (10): Mavridou A., Spiropoulou M., Zacharopoulos A., Mandilara G., Papadopoulou A., Georgiou P., Kourea- kremastinou J (1999): A twelve year ( ) samnitary survey for control of swimming pools in Attica. Acta Microbiologica Hellenica., 44, 3, Public swimming pools and spa pools guidelines. NSW Health Department, Australia WHO (2000): Guidelines for safe recreational water environments. Volume 2: Swimming pools, spas and similar recreational environments. Final draft for Consultation.

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet. az ivóvíz minségi követelményeirl és az ellenrzés rendjérl. A rendelet hatálya

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet. az ivóvíz minségi követelményeirl és az ellenrzés rendjérl. A rendelet hatálya 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minségi követelményeirl és az ellenrzés rendjérl A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. -a (7) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A Ki-67 Proliferációs Index Meghatározásának Különböző Vonatkozásai Emlőrákban

A Ki-67 Proliferációs Index Meghatározásának Különböző Vonatkozásai Emlőrákban A Ki-67 Proliferációs Index Meghatározásának Különböző Vonatkozásai Emlőrákban Ph.D. Tézis Témavezető: Prof. Dr. Cserni Gábor D.Sc. Szegedi Tudományegyetem Pathologiai Intézet Szeged 2014 0 AZ ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL. A rendelet hatálya

201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL. A rendelet hatálya 201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. -a (7) bekezdésének k) pontjában kapott

Részletesebben

Az állami, az államilag támogatott (felekezeti) és a független magániskolák

Az állami, az államilag támogatott (felekezeti) és a független magániskolák 520 egyházak és oktatás A KÜLÖNBÖZŐ FENNTARTÁSÚ ISKOLÁK HATÉKONYSÁGA: NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS* Az állami, az államilag támogatott (felekezeti) és a független hatékonysága már eddig is sok pedagógiai,

Részletesebben

QUANTA Lite Jo-1 708585 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas

QUANTA Lite Jo-1 708585 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas QUANTA Lite Jo-1 708585 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas Javasolt alkalmazás QUANTA Lite Jo-1 egy enzimmel kapcsolt immunoszorbens assay (ELISA) a Jo-1 antitestek szemikvantitatív

Részletesebben

Útmutató az intravénás kábítószer-fogyasztók körében végzett HIV, vírushepatitis és egyéb fertôzések szûréséhez

Útmutató az intravénás kábítószer-fogyasztók körében végzett HIV, vírushepatitis és egyéb fertôzések szûréséhez Útmutató az intravénás kábítószer-fogyasztók körében végzett HIV, vírushepatitis és egyéb fertôzések szûréséhez Kézikönyv a szolgáltató által kezdeményezett orvosi vizsgálathoz, szûrôvizsgálathoz és tanácsadáshoz

Részletesebben

ÁLLANDÓSÁGI VIZSGÁLATOK

ÁLLANDÓSÁGI VIZSGÁLATOK Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, Budapest MÓDSZERTANI LEVÉL ÁLLANDÓSÁGI VIZSGÁLATOK DIAGNOSZTIKAI RÖNTGENBERENDEZÉSEKEN Budapest 2007 Készült az Országos

Részletesebben

Central Police Station, Szécsény Central Police Station, Borsod-Abaúj-Zemplén County RECOGNIZED FOR EXCELLENCE WINNERS

Central Police Station, Szécsény Central Police Station, Borsod-Abaúj-Zemplén County RECOGNIZED FOR EXCELLENCE WINNERS TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Határidős szolgáltatások teljesítményének mérése Tóth Csaba László Hazai on-line LCA adatrendszer vállalkozások környezetbarát fejlesztésének támogatására

Részletesebben

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium s z a k m a i i r á n y e l v e A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez 1 TARTALOM Bevezetés... 4 1. Az irányelv célja és célcsoportjai...

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

Juttatások Magyarország 2014. A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben. Kutatási zárójelentés. Budapest 2014.

Juttatások Magyarország 2014. A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben. Kutatási zárójelentés. Budapest 2014. Juttatások Magyarország 2014 A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben Kutatási zárójelentés Budapest 2014. április Ez a dokumentum kizárólag a kutatásban résztvevő szervezetek számára

Részletesebben

Vezetői összefoglaló. Bevezetés

Vezetői összefoglaló. Bevezetés Tanulmány a közpolitikában a társadalmi befogadással és szociális védelemmel kapcsolatos szempontok érvényesítésének eszközeként alkalmazott társadalmi hatáselemzésről az EU tagállamaiban 1 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

AZ ENERGIAPOLITIKA MEGVÁLASZTÁSÁNAK KÖRNYEZETBIZTONSÁGI SZEMPONTJAI A VILLAMOSENERGIA TERMELÉS VONATKOZÁSÁBAN

AZ ENERGIAPOLITIKA MEGVÁLASZTÁSÁNAK KÖRNYEZETBIZTONSÁGI SZEMPONTJAI A VILLAMOSENERGIA TERMELÉS VONATKOZÁSÁBAN V. Évfolyam 2. szám - 2010. június Körmendi Krisztina krisztina.kormendi@gmail.com Solymosi József solymosi.jozsef@zmne.hu AZ ENERGIAPOLITIKA MEGVÁLASZTÁSÁNAK KÖRNYEZETBIZTONSÁGI SZEMPONTJAI A VILLAMOSENERGIA

Részletesebben

A tigecyclin, egy új glycylcyclin antibiotikum in vitro hatékonyságának vizsgálata Magyarországon multicentrikus tanulmány 2006

A tigecyclin, egy új glycylcyclin antibiotikum in vitro hatékonyságának vizsgálata Magyarországon multicentrikus tanulmány 2006 A tigecyclin, egy új glycylcyclin antibiotikum in vitro hatékonyságának vizsgálata Magyarországon / 1 A tigecyclin, egy új glycylcyclin antibiotikum in vitro hatékonyságának vizsgálata Magyarországon multicentrikus

Részletesebben

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI Civil_Szemle_2012_1_beliv 3/6/12 5:32 AM Page 23 A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN MA GYAR OR SZÁ GON fókuszban a civil/nonprofit szervezetek Reisinger Adrienn Témafelvetés Tanulmányom

Részletesebben

Az önkormányzati rendszer rendszerszemléletben

Az önkormányzati rendszer rendszerszemléletben Fókusz Átalakuló önkormányzatok Sivák József Az önkormányzati rendszer rendszerszemléletben Összefoglaló: A magyar önkormányzati rendszer a közpénzügyi rendszer fontos része. Az önkormányzati rendszer

Részletesebben

Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész)

Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész) Almássy Kornél*, Subert István* Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész) Az M70 Letenyei szakaszán épülő földmű és ágyazat rétegein összehasonlító méréseket végezhettük

Részletesebben

A rendelet hatálya (1. )

A rendelet hatálya (1. ) AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MŰSZAKI KÖVETELMÉ YEI EK, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSÁ AK, VALAMI T FORGALOMBA HOZATALÁ AK ÉS FELHASZ ÁLÁSÁ AK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL [3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM EGYÜTTES RE DELET] A rendelet

Részletesebben

ALATTVALÓK VAGY POLGÁROK LESZNEK?

ALATTVALÓK VAGY POLGÁROK LESZNEK? ALATTVALÓK VAGY POLGÁROK LESZNEK? A fiatalok aktív állampolgársági készségei Magyarországon nemzetközi összehasonlításban Másodelemzés nemzetközi adatbázisok és A szakirodalom alapján Kutatási összefoglaló

Részletesebben

Medgyesi Márton Róbert Péter: A munkával való elégedettség nemzetközi összehasonlításban

Medgyesi Márton Róbert Péter: A munkával való elégedettség nemzetközi összehasonlításban Medgyesi Márton Róbert Péter: A munkával való elégedettség nemzetközi összehasonlításban (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Medgyesi Márton Róbert Péter

Részletesebben

T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség

T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség 33 T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség Bevezetés a munka során használt veszélyes anyagok témakörébe Bevezetés A veszélyes anyagok számos munkahelyen megtalálhatók. Egy az utóbbi időben készült

Részletesebben

SETTLEMENTS OF SOUTH TRANSDANUBIA IN THE LIGHT OF A NATIONAL MARKET SURVEY DÉL-DUNÁNTÚLI TELEPÜLÉSEK EGY ORSZÁGOS PIACKUTATÁS TÜKRÉBEN

SETTLEMENTS OF SOUTH TRANSDANUBIA IN THE LIGHT OF A NATIONAL MARKET SURVEY DÉL-DUNÁNTÚLI TELEPÜLÉSEK EGY ORSZÁGOS PIACKUTATÁS TÜKRÉBEN DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM Vol.6 Issue 3 2014 ISSN 1821-2506 Original scientific paper SETTLEMENTS OF SOUTH TRANSDANUBIA IN THE LIGHT OF A NATIONAL MARKET

Részletesebben

A korrupció megelőzése a szervezeti integritás megerősítése által

A korrupció megelőzése a szervezeti integritás megerősítése által Pulay Gyula A korrupció megelőzése a szervezeti integritás megerősítése által Összefoglaló: A cikk az Állami Számvevőszék integritásfelmérésének elméleti alapjait mutatja be, majd a 2013. évi integritásfelmérés

Részletesebben

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A kutatás célja, előzményei és körülményei Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya és a Debreceni Egyetem Egészségügyi

Részletesebben

A munka jövedelemből való részesedése Magyarországon*

A munka jövedelemből való részesedése Magyarországon* Hitelintézeti Szemle, 14. évf. 2. szám, 2015. június, 5 25. o. A munka jövedelemből való részesedése Magyarországon* J. Michael Orszag Peter R. Orszag Jelen tanulmány a munka részesedését vizsgálja a nemzeti

Részletesebben

11. Melléklet. Jó állapot kritériumainak meghatározása az ökológiai állapot szempontjából fontos fiziko-kémiai jellemzőkre

11. Melléklet. Jó állapot kritériumainak meghatározása az ökológiai állapot szempontjából fontos fiziko-kémiai jellemzőkre 11. Melléklet Jó állapot kritériumainak meghatározása az ökológiai állapot szempontjából fontos fiziko-kémiai jellemzőkre ÖKO Zrt.vezette Konzorcium ÖKO Zrt. BME VKKT VTK Innosystem ARCADIS 11. Melléklet

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

Azbesz el kapcsolatos foglalkozási megbetegedések a közép európai és kelet európai országokban

Azbesz el kapcsolatos foglalkozási megbetegedések a közép európai és kelet európai országokban Azbesz el kapcsolatos foglalkozási megbetegedések a közép európai és kelet európai országokban összefoglaló Szerzők: Dr.-Ing. Izabela Banduch Dr. Lothar Lißner Elérhetőségek: info@kooperationsstelle-hh.de

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben