Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ (Biológia) Fejlesztő feladatok FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV BIOLÓGIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ (Biológia) Fejlesztő feladatok FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV BIOLÓGIA"

Átírás

1 FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV BIOLÓGIA 8. évfolyam

2 A feladatsorok összeállításában közreműködtek: Both Mária Csorba F László Fazakas Andrea Holczgethán Katalin Karkus Zsolt Kerényi Zoltán Lászlóné Pátkai Zsuzsa Szászné Heszlényi Judit Vései Péter Lektorálta: Gálné Domoszlai Erika Szerkesztette: Csorba F László A program szakmai vezetője: Csorba F László 2

3 TARTALOM BEVEZETÉS 1. A KOMPETENCIÁK 2. A TANÁRI KÉZIKÖNYV SZERKEZETE ÉS HASZNÁLATA I. LÉGZÉS ÉS KERINGÉS 1. INFORMÁCIÓK GYŰJTÉSE (F) 2. KI VOLT SZENT-GYÖRGYI ALBERT (G) 3. INFORMÁCIÓK AZ INTERNETRŐL SZENT-GYÖRGYI ALBERT (E) 4. A LÉGZÉS EGÉSZSÉGTANA (F) 5. EGÉSZSÉGBÍRÓSÁG (G) 6. HIÁNYOS MONDATOK (E) 7. A KERINGÉS (F) 8. KALANDOZÁSOK A KERINGÉSI RENDSZERBEN (G) 9. UTAZÁS A KERINGÉSI RENDSZERBEN (E) 10. TUDOD-E A SZÍVMŰKÖDÉSED MÉRNI? (F) 11. KIÉ, MENNYI? (G) 12. MELYIK PONTOSABB? (E) II. TÁPLÁLKOZÁS 13. VÁSÁROLJUNK TUDATOSAN! (F) 14. A TEKERVÉNYES TÁPCSATORNA (G) 15. MELYIK SZERVED HOL VAN? (G) 16. GASZTRO-POLY (G) 17. A TÁPLÁLKOZÁSI SZERVRENDSZER (E) 18. KIS VITAMIN TESZT (F) 19. GONDOLTAM EGY VITAMINRA (G) 20. VITA-MIX (E) 21. AZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS 12 PONTJA (G) 22. EGYÜK, VAGY NE EGYÜK? (G) 23. HELYESEK-E AZ ÉTRENDI SZOKÁSAINK? (G) 24. ISMERED-E A HELYES TÁPLÁLKOZÁST? (F) 25. MIBŐL, MENNYIT? (G) 26. AZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS (E) 27. NÓRI ÉS A GALÓCA (G) III. KÜLTAKARÓ ÉS MOZGÁS 28. BŐRKARBANTARTÁS (F) 29. ISMERED A BŐRÖD? (G) 30. A FAGGYÚ-ÉS A VEREJTÉKMIRIGY (E) 31. HÁNY RÉTEG NYÚZHATÓ LE AZ EMBERRŐL? (E) 32. A KÜLTAKARÓ EVOLÚCIÓJA (F) 33. A BŐR APRÓLÉKOSAN (G) 34. AZ EMBERI BŐR ÁTTEKINTÉS (E) 35. A CSONTVÁZUNK (F) 36. TALÁLÓS KÉRDÉSEK (G) 37. ELŐRE VAGY HÁTRA? (G) 38. HOGYAN TOVÁBB? (G) 39. ELFELEZVE (G) 40. BETEGSÉGEK (G) 41. A VÁZRENDSZER ÁTTEKINTÉSE (E)

4 IV. ÉRZÉKELÉS ÉS VÉDEKEZÉS 42. HALLUNK, ÉRZÜNK, ÉRZÉKELÜNK (F) 43. BARANGOLÁS AZ INTERNETEN (G) 44. TUDSZ-E, PÉLDÁT MONDANI? (G) 45. A HIBÁS SZEM (G) 46. JÁTÉK A SZAVAKKAL (G) 47. A SZARUHÁRTYÁTÓL A LÁTÓKÉREGIG(E) 48. A VÉDEKEZŐ SZERVEZET (F) 49. A VÉDEKEZŐ SZERVEZET GONDOLKODÁSTÉRKÉP (G) 50. A VÉDEKEZŐ SZERVEZET EGY SEJT KALANDJAI (G) V. ÉV VÉGI ÁTTEKINTÉS TUDOMÁNYTÖRTÉNETI ÉRDEKESSÉGEK 51. MAGYAR TUDÓSOK A TANKÖNYVBEN (G) 52. SZERENCSÉRE HOSSZÚ A LISTA, VÁLASSZ! (G) 53. MAGYAR TUDÓSOK (G) 54. LEONARDO SZEMÉVEL 1 KI VOLT LEONARDO DA VINCI? (G) 55. LEONARDO SZEMÉVEL 2 SZERVEINK, KICSIT MÁSKÉNT (G) 56. LEONARDO SZEMÉVEL 3 CSONTJAINK (G) 57. LEONARDO SZEMÉVEL 4 A KEMYÉNY FEJ RÉSZLETEI (G) 58. LEONARDO SZEMÉVEL 5 MOZGÓ KAR (G) 59. LEONARDO SZEMÉVEL 6 A CSONTVÁZ HÁTULRÓL (G) 60. LEONARDO SZEMÉVEL 7 EGY FÉL FEJ (G) 61. LEONARDO SZEMÉVEL 8 A MEGFORGATOTT SZÍV (G) 62. AMIT LEONARDO NEM TUDHATOTT A VÉRKERINGÉSRŐL (G) 63. SZERVEK PARLAMENTJE (G) 64. VÉGTELEN KVARTETT KÁRTYAJÁTÉK (G) A rövidítések magyarázata: F= felmérő; G = gyakorló-fejlesztő ; E = ellenőrző 4

5 BEVEZETÉS Ebben a feladatgyűjteményben a szociális és életviteli-környezeti kompetenciát fejlesztő feladatokat találhatnak, melyek tartalmilag a középiskolai biológia évfolyamában tanított témakörökhöz kötődnek. A kompetenciák fogalma A kompetencia fogalmának meghatározása és a kompetenciák típusainak beosztása országonként, fejlesztő műhelyenként eltérő. Általános értelemben a tudás megszerzésének, rendezésének, korrekciójának, megosztásának és alkalmazásának képességét jelenti, szemben a puszta felidézéssel (reprodukcióval). Egy lehetséges és részletesen kidolgozott tipológiát láthatunk az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján (www.ofi.hu mátrix-kereszttantervi kompetenciák). Ez a rendszer az alábbi felosztást követi: Módszertani kompetenciák Megfigyelés / Kísérletezés / Mérés Stratégia tervezés / IKT (információs és kommunikációs technológia) alkalmazása Intellektuális kompetenciák Problémamegoldás / Rendszerszemlélet / Alkotóképesség Alternatívaállítás / Kritikus gondolkodás / Valószínűségi szemlélet Történetiség követése / Összehasonlítás / Osztályozás Rendszerezés / Oksági gondolkodás / Modellalkotás Lényeg kiemelése / Példakeresés / Analógiák felismerése Kapcsolatba hozás Kommunikációs kompetenciák Szóbeliség / Írásbeli munka / Képi információ feldolgozás Információkezelés / IKT-alkalmazás / Forráskezelés Kommunikációértékelés Személyes és társas kompetenciák Önértékelés / Nyitottság / Empátia Társas aktivitás / Önfejlesztés / Pozitív gondolkodás Egészségtudatosság / Környezettudatosság / Társadalmi érzékenység Etikai érzék / Felelősségérzet / Szervezőképesség Döntésképesség / Esztétikai érzék / Harmónia A sokféle, részben átfedő kompetencia szinte mindegyike kapcsolódik azokhoz a készségekhez, melyek fejlesztését szolgálják ezek a feladatok. A szociális kompetencia gyűjtőfogalma tág értelemben mindazokat a készségeket jelenti, melyek lehetővé teszik az együttműködést, közös tervezést, kisebb-nagyobb csoportok harmonikus és hatékony együttműködését. A környezeti kompetencia a biológiában tartalmilag a szerveződési szintek szerinti gondolkodást jelenti (minden szerveződési szintnek a magasabb szint a környezete), gyakorlati szempontból pedig az ehhez szükséges tudás megszerzésének módszereit és a tudás birtokában a megalapozott döntéshozás képességét. 5

6 Ehhez szorosan kötődik az életviteli kompetencia, mely a helyes döntések következményeként lehetővé teszi az egészséges életvitelt és az ezt biztosító környezet fenntartását. E rendkívül tág kereteket a NAT évfolyamra előírt anyaga tölti meg tartalommal. A tanári kézikönyv szerkezete és használata E feladatok előismeretként nem követelnek mást vagy többet, mint a NAT-ban vagy a érettségi vizsgakövetelményekben leírtak, az egyes konkrét feladatok viszont sokszor tartalmaznak olyan plusz információt, amit önmagában, vagy valamely segédeszközzel (pl. Növényismeret könyv [NI], Internet) föl kell használni a sikeres megoldás érdekében. Általában nem cél az, hogy az olvasottakat a növendékek lexikálisan rögzítsék ( bemagolják ), hiszen az olvasottak csak példák, lehetőségek egy-egy kompetencia fejlesztésére. A feladatok célja nem az ellenőrzés-értékelés (osztályozás), ezért a Megoldás részben nem is szerepelnek pontszámok. A megoldókulcsok ugyanakkor eléggé egyértelműek ahhoz, hogy lehetővé tegyék egy-egy kompetencia meglétének (vagy hiányának) jelzését, kibontakozásának segítését és a fejlődés eredményének föltárását is. Ennek érdekében a legtöbb feladat egy összetettebb sor, legegyszerűbb esetben egy feladathármas (triád) része. Ezek a részek: a készség felmérése (F), gyakorlás (G) és áttekintés, ellenőrzés (E). Nehézségük, hosszuk, tartalmuk lehetőség szerint hasonló, így alkalmasak a kompetencia (készség) gyarapodásának nyomon követésére. Céljuk a fejlesztő értékelés (tehát nem az osztályozás, pontozás). A faladatok egymással a triádok határain túl is tartalmi és didaktikai kapcsolatban állnak. Néhány feladat a többi feladat megoldását alapozza meg, ezek nem hagyhatók ki, és sorrendjük is kötött. Mások száma tág határok közt változtatható, például az osztály létszámától függően (ilyen pl. az Amiről a növények mesélnek sor). Vannak összefoglaló feladatok is, ezek közül válogathat a szaktanár, de időrendben nyilván csak a példák feldolgozása után következhetnek. Néhány újszerű feladat (pl. a dominó-játék) létszám-függő, ezért a szaktanár a helyi viszonyok ismeretében döntsön alkalmazásáról, esetleg a játék szabályainak célszerű módosításáról. A feladatok feldolgozásának módja sokféle lehet. A rendelkezésre álló időt, az adott tanulócsoport képességeit, a feladatok tanórába való beillesztésének lehetőségeit és az adott feladatsor irányultságát mérlegelve lehetőség van a közös-, a csoport- vagy az önálló munkára. Ugyanakkor fontos, hogy a közös szóbeli értékelés ne maradjon el, hiszen a feladatok jelentős része megkívánja a tanári magyarázatot, reflexiót, a tapasztalatok értékelését, a tanultak integrálását. Mindezekhez segítséget nyújtanak a feladatok tanári változatában található módszertani ajánlások, amelyek javaslatot tesznek a munkaformára, az értékelési szempontokra, illetve megjelölik, hogy a feladat mely kompetenciák fejlesztésére alkalmas elsősorban. Ezen kívül a Továbblépés című rész minden feladat után további lehetőségeket kínál a feladat továbbfejlesztésére mind tartalmilag, mind a munkaforma tekintetében. A tanulói változat a sokszorosítható feladatlapokat tartalmazza. 6

7 I. LÉGZÉS ÉS KERINGÉS Leonardo da Vinci: Emberi szív (rajzok a művész Naplójából) 7

8 1. Információk gyűjtése (F) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ 1. Ki volt Szent-Györgyi Albert? Mit mondanál el róla, ha valakinek be kellene mutatnod? Írd le! Mit tennél legelőször, ha több információt szeretnél róla megtudni? A Az iskolai könyvtárhoz fordulnék. B Megnézném az Interneten. C Elmennék a könyvtárba, ahova járok. D Megkérdezném valakitől, akiről azt gondolom, hogy nálam tájékozottabb. E Egyéb: Miért választanád éppen ezt a lehetőséget? Te mit tennél, ha az Interneten szeretnél Szent-Györgyi Albert munkásságáról információkat gyűjteni? Írd le vázlatosan a keresés egy receptjét! Tapasztaltál-e már olyat, hogy az Interneten vagy más forrásokban közöltek nem feleltek meg a valóságnak? Hogyan tudnál meggyőződni a talált információk hitelességéről? Írj egy javaslatot!

9 Értékelési szempontok (1.) Kompetenciák: IKT alkalmazás, csoportos munka együttműködés, lényegkiemelés, kapcsolatba hozás, rendszerezés Megjegyzések a megoldásokhoz 1. A tájékozottság egyedi és általános szintjéről kapunk egy viszonyítási alapot a fejlesztés tartalmi sikerességének későbbi megítéléséhez. 2. és 3. feladat az alapvető hozzáállást, attitűdöt méri fel. 4. Eredményéből láthatjuk az Internetes keresésében mutatott tájékozottságot. Segít bennünket abban, hogy irányítsuk az esetleges munkacsoportok kialakítását. A kevésbé rutinos diákok párokban, kisebb csoportokba való integrálása segítheti a fejlődésüket A kritikus hozzáállás fejlettségéről kapunk információt. Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Egyéni munka Internet segítségével, frontális megbeszélés Továbblépés: Poszterkészítés a gyűjtött, ellenőrzött anyagból A gyűjtött anyag kritikai vizsgálata frontális munkával 9

10 2. Ki volt Szent-Györgyi Albert? kalandozás az interneten 2. (G) Egy tudós névjegye Először keresd meg a további feladatok segítségével, majd egészítsd ki, vagy válaszd ki a hiányzó információkat Szent-Györgyi Albert névjegyén! Név: Született: Elhunyt: Mi volt az eredeti, budapesti egyetemen tanult foglalkozása? Hol nem élt és alkotott? A Budapesten B Szegeden C Hamburgban D Pozsonyban A legismertebb felfedezése: Legfőbb tudományos elismerése: Hajózás az információtengeren... Keress információt Szent-Györgyi Albert életéről, munkásságáról! 1. Több úton is indulhatsz. Jó utat! A) Ha van ötleted, hogyan keress, máris indulhatsz az általad választott úton! Ha megtaláltad a keresett információt lépj a 2) pontra! Ha nem válaszd az 1/B pontot! B) Ha nincs ötleted, vagy nem volt sikeres a keresés, válassz az alábbi lehetőségek közül! a) Lépj pl. a oldalra! Írd be a keresőmezőbe a tudós nevét! vagy b) Lépj pl. a portálra. Írd be a keresőmezőbe a tudós nevét! Válassz a legördülő lehetőségek közül keresőprogramot! Több keresőprogramot is alkalmazhatsz egymás után. Próbáld ki a speciális keresés lehetőségét is! 10

11 A megfelelő találatokra kattintva válaszd ki azokat, amelyekben Szent-Györgyi Albert életéről és munkásságáról szóló információk vannak. Lépj a 2) pontra! 2. Jegyezd le a kiválasztott találatok elérési útját! (pl. Lépj a 3) pontra! 3. Gyűjtsd ki a megfelelő adatokat, és készítsd el a névjegyet! 11

12 Értékelési szempontok (2.) Kompetenciák: IKT alkalmazás, lényegkiemelés, kapcsolatba hozás, rendszerezés Megoldás Név: Szent-Györgyi Albert/ Nagyrápolti Szent-Györgyi Albert Született: szeptember 16. Elhunyt: október 22. Mi volt az eredeti, budapesti egyetemen tanult foglalkozása? orvos Hol nem élt és alkotott? C A Budapesten B Szegeden C Hamburgban D Pozsonyban A legismertebb felfedezése: a C-vitamin Legfőbb tudományos elismerése: Nobel-díj (1937.) Példa a forrásokra: Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Egyéni vagy pármunka munka Internet felhasználásával, előre elkészített munkalap segítségével; frontális értékelés Továbblépés: Hasonló munkalap készítése ma élő magyar biológusról. A magyar Nobel-díjasok összegyűjtése és névjegy készítése. 12

13 3. Ki volt Szent-Györgyi Albert?(E) 1. Mutasd be röviden Szent-Györgyi Albertet! Ha tudod, készítsd el a tudós névjegyét! 2. Mit tanácsolnál annak az ismerősödnek, aki többet szeretne a tudósról megtudni, és az Internetről szeretne információhoz jutni? A válaszadáshoz a számítógépet is használhatod! a) Mit tegyen? Készíts rövid, vázlatos útitervet! b) Mire ügyeljen? 13

14 Értékelési szempontok (3.) Kompetenciák: IKT alkalmazás, lényegkiemelés, kapcsolatba hozás, rendszerezés, kritikus gondolkozás, alkotóképesség Megoldás Javasolt szempontok: 1. A névjegyben szereplő minimális ismeretek hozzávetőleges felidézése. A forrásban említett információkból merített bővebb ismeret említése. 2. A tennivalók vázlatos megfogalmazása. Az információ hitelességére vonatkozó kételyek felvetése; javaslat ennek ellenőrzésére. Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Egyéni munka 14

15 4. A légzés egészségtana (F) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ 1. Az alábbiak közül aláhúzással jelöld azokat, amelyek a légzési szervrendszer részei! Ha bizonytalan vagy a válaszodban, tegyél kérdőjelet! gyomor főhörgő mellhártya gerincvelő gége főverőér garat léghólyagok Ahol alkalmaztad, miért tettél kérdőjelet? Írd ide:. 2. Hol helyezkedik el a tüdő? Jelöld a helyes válaszokat! A) a rekeszizom alatt B) a máj fölött C) a hasüregben D) a mellkasban E) a gyomor mögött 3. Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak-e! Válaszodat a következőképpen add meg: igaz, hiszen vagy hamis, hiszen.. Állítás: A filmekben gyakran látható jelenet, amikor a tüdőből kifújt levegővel végeznek mesterséges lélegeztetést, a valóságban nem is hatásos. :.., hiszen Állítás: Amikor a tüdőnkből kifújjuk a levegőt, egyre csökken benne a nyomás..., hiszen Állítás: Az egyik tüdőnk kisebb, mint a másik..., hiszen 15

16 Értékelési szempontok (4.) Kompetenciák: lényegkiemelés, kapcsolatba hozás, rendszerezés, összehasonlítás, oksági gondolkodás, alternatívaállítás, Megoldás 1. gyomor főhörgő mellhártya gerincvelő gége főverőér garat léghólyagok 2. Hol helyezkedik el a tüdő? Jelöld a helyes válaszokat! A) a rekeszizom alatt B) a máj fölött C) a hasüregben D) a mellkasban E) a gyomor mögött 3. Állítás: A filmekben gyakran látható jelenet, amikor a tüdőből kifújt levegővel végeznek mesterséges lélegeztetést, a valóságban nem hatásos. Jellemző válaszok: igaz, hiszen a kifújt levegő már elhasznált hamis, hiszen a kilélegzett levegőben még van oxigén igaz, hiszen közben a szívet is masszírozni kell stb. Állítás: Amikor a tüdőnkből kifújjuk a levegőt, egyre csökken benne a nyomás. Jellemző válaszok: igaz, hiszen kifújjuk a levegőt belőle hamis, hiszen ha csökkenne a nyomás belül, éppen beszívná a levegőt igaz, hiszen csökkentjük a térfogatát stb. Állítás: Az egyik tüdőnk kisebb, mint a másik. Jellemző válaszok: hamis, hiszen csak egy tüdőnk van igaz, hiszen a szív miatt az egyik tüdőfélnek kevesebb hely jut hamis, mert a tüdőlebenyek száma a két oldalon egyformák 16

17 Módszertani ajánlások Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ Felhasználási javaslat: Pármunka: A három állítást mindenki megkapja, a párok egyik tagja az állítást igenlő, a másik tagja tagadó érveket gyűjt. Az értékelés frontális. Csoportmunka: Hat csoportot alakítunk, két-két csoport ugyanazon állításokat kapja, az egyiknek az igaz, a másiknak a hamis válasz mellett kell érveket gyűjtenie. Mindegyik csoport beszámol a többieknek. Továbblépés: Minden csoport három-három újabb állítást ír, cserél a szomszéd csoporttal, és az előzőekhez hasonlóan megoldja a feladatot. 17

18 5. Egészségbíróság (G) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ Az osztály tanulói között szerepeket osztunk ki egy bírósági tárgyalás lefolytatására, amelynek témája a dohányzás. A szerepek és instrukcióik a következők: 1. Esküdtek: A 12 legkevésbé mozdítható, szerepelni nem szerető, introvertált tanuló kerüljön ebbe a csoportba. Nekik megfigyelő szerep jut, de a többiek produkcióját figyelmesen kell szemlélniük, majd a végén angolszász mintára döntést hozniuk. 2. Bíró: Egy szociometriailag központi szerepet elfoglaló tanulóra bízzuk, aki kidolgozza a tárgyalás menetét, szót ad, fegyelmez, levezényli a tárgyalást. 3. Ügyész: Feladata a dohányzás elleni érvek összegyűjtése, képviselete, vádbeszéd tartása, szakértők és tanúk felkérése, kérdezése. 4. Ügyészi tanúk: felkérésüket bízhatjuk az ügyész tanulóra is, de ha nem elég önálló, segíthetünk neki: megidézhet orvost, statisztikust, rákkutatót, pszichológust stb. akik természetesen előzetes adatgyűjtés, szemléltető anyag készítés után érkeznek a tárgyalásra. Kevésbé aktív tanulók bevonhatók egyszerű szemtanúként is, akik pl. kellemetlen élményeikről kell, hogy beszámoljanak (füstös vasúti kocsiban kényszerült utazni a legutóbb, arcába fújták a füstöt a liftben, ideges lett egy dohányreklámtól stb.) 5. Ügyvéd: Feladata az ügyészi vádak cáfolata, a dohányzás veszélyeinek bagatellizálása, a nikotin pozitív hatásainak kiemelése stb. 6. Az ügyvéd tanúi: Pl. dohánygyáros, dohánytermesztésből élő kistermelő, tanú 92 éves, erős dohányos nagybácsival stb. 7. Nyomozók: mindkét fél felkérhet ilyeneket, akik bizonyos információk után kell hogy kutassanak interneten, könyvtárakban. Ha megoldható, rögtön, a tárgyalás helyszínén, ha nem, elnapolt tárgyalási fordulók között. 18

19 Értékelési szempontok (5.) Kompetenciák: IKT alkalmazkodás, csoportmunka, együttműködés, alkotókészség, problémamegoldás, alternatívaállítás, kritikus gondolkodás, véleményalkotás, szóbeliség, információkezelés, társas aktivitás, felelősségérzet, társadalmi érzékenység, szervezőképesség, döntéshozatal, megfigyelés Megjegyzések a megoldáshoz Kezdetben a pedagógus segíthet a gyerekeknek abban, hogy mindkét oldalnak súg egy kicsit, tippeket ad. A visszahúzódóbb tanulók is rávehetők egyes szerepekre: lehetnek például illusztrátorok, jegyzőkönyvvezetők, teremőrök is. A lebonyolítás legalább két órát igénybe vesz, hiszen az egyiken ki kell osztani a szerepeket, megbeszélni a teendőket, majd egy felkészülési időszak után jön maga a tárgyalás. Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Szerepjáték Továbblépés: Más témában egészségbíróság szervezése, pl.: levegőszennyezés és ennek élettani hatásai, az azbeszt, mint hőszigetelő anyag stb. 19

20 6. Hiányos mondatok (E) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ Egészítsd ki az alábbi mondatokat a számokkal jelölt helyeken az odaillő szóval vagy kifejezéssel! A tüdőt a mellüregben található kettős falú zsák, a(z) (1.). veszi körül. Ennek egyik fala a tüdőhöz, másik a(z) (2.) simul. A(z) (1.) két falát vékony folyadékréteg teszi síkossá. A tüdőnek nincs saját légzőizomzata, ezért nem önmagától tágul ki és ernyed el, hanem a mellkas mozgásaitól. Mellkasunkat a bordákhoz tapadó izmok mozgatják, de a mellüreg és a hasüreg határán levő (3.). is fontos szerepet játszik a légzésben. Belégzéskor bordáink (4.)., a(z) (3.). pedig (5.). Az oxigén és a szén-dioxid a tüdőben található (6.). felületén keresztül cserélődik ki. 7. Melyik hangadás történik belégzés kíséretében? A helyes válaszok betűjeleit írd a négyzetekbe! A) A fütyülés. B) A horkolás. C) A csuklás. D) Az éneklés. E) A tüsszentés. 8. Mit jelent a passzív dohányos kifejezés? Jelöld a helyes választ! A) A dohányzásról leszokott embert. B) A dohányzásra éppen rászokott embert. C) A ritkán rágyújtó embert. D) Olyan embert, aki cigarettát kínál egy másiknak. E) Olyan embert, aki a mások által kifújt füstöt szívja be. 9. Indokold meg egy mondattal, miért veszélyes, ha valaki passzív dohányos!.. 20

21 Értékelési szempontok (6.) Kompetenciák: lényegkiemelés, kapcsolatba hozás, összehasonlítás, rendszerezés, írásbeli munka Megoldás 1. mellhártya 2. mellkas belső felszínéhez 3. rekeszizom 4. megemelkednek / felemelkednek 5. összehúzódik / laposabb lesz 6. léghólyagocskák 7. B, C 8. E 9. Ugyanúgy belélegzi a káros anyagokat, mint az aktív dohányos. Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Egyéni munka, frontális munka, megbeszélés 21

22 7. A keringés (F) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ Döntsd el, igazak-e az állítások! Jelöld I vagy H betűvel! 1. A vér a bal kamrából a főverőérbe (aortába) jut. 2. A verőerekből a vér közvetlenül a gyűjtőerekbe áramlik. 3. A hajszálerekből a gyűjtőerek szállítják a szívbe a vért. 4. A testgyűjtőér a jobb kamrába nyílik. 5. A jobb kamrából a tüdőverőér szállítja a vért a tüdőbe. 6. A tüdő hajszálérhálózatában a vér oxigéntartalma nő, széndioxidtartalma csökken. 7. A tüdőgyűjtőér oxigénben gazdag vért szállít a szívbe. 8. A pitvarok és a kamrák között billentyűk irányítják a vér mozgását. 22

23 Értékelési szempontok (7.) Kompetenciák: kapcsolatba hozás, rendszerezés, képi információ feldolgozása Megoldás 1. I 2. H 3. I 4. H 5. I 6. I 7. I 8. H Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Páros vagy önálló munka, frontális értékelés Csoportokban egy-egy tárcsát (igaz-hamis, vagy piros-zöld) készítenek, a tanár sorban olvassa az állításokat, a csoportok a tárcsa felmutatásával válaszolnak Továbblépés: A diákok párokba rendeződnek, minden tanuló ír öt igaz, vagy hamis állítást az ábra alapján. Ezután a párjával megoldatja a feladatot. Az első három legtöbb pontot elérő tanuló felolvassa a saját állításait, a többiek frontális munkával oldják meg a feladatot. 23

24 8. Kalandozás a keringésben (G) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ Kövesd nyomon a vér útját az ember szervezetében! Tégy egy képzeletbeli utazást a szív bal kamrájából indulva. A feladatod az, hogy párosítsd az útleírás betűvel jelölt lépéseit az ábra sorszámainak megfelelően. Mi elkezdjük, Te folytasd! Az útleírás A) A főverőérből a test artériáiba jut a vér. B) A pitvar ok és a kamrák között billentyűk irányítják a vér egyirányú mozgását. C) A verőerek a vért a szervek hajszálérrendszerébe szállítják. D) A testgyűjtőér a vért a jobb pitvarba juttatja. E) A tüdőből a tüdőgyűjtőér szállítja a vért vissza a szívbe. F) A hajszálerek és a sejtek között anyagáramlás van. G) A tüdő hajszálérhálózatában a vér oxigént vesz fel, és szén-dioxidot ad le. H) A bal kamrából a vér a főverőérbe pumpálódik. I) A jobb pitvarból a vért a tüdőverőér segítségével a tüdőbe jut. J) A gyűjtőerek szállítják el a szervekből a vért a szívbe. Sorrend: H H 24

25 Értékelési szempontok (8.) Kompetenciák: kapcsolatba hozás, rendszerezés, képi információ feldolgozása Megoldás 1. H 2. A 3. C 4. F 5. J 6. D 7. B 8. I 9. G 10. E Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Egyéni vagy pármunka Továbblépés: A feladat megoldása a táblánál mágneses applikációval. Folyamatábra készítése a feladat szövegének felhasználásával. Egy vörösvértest utazása a test- és a tüdővérkör ereiben Képzeld magad egy vörösvértest helyébe, utazz végig a test és a tüdővérkör erein! Milyen akadályokon kell átjutnod? Tippeld meg, hogyan változik a sebességed útközben! 25

26 9. Utazás a keringési rendszerben (E) Tégy egy képzeletbeli utazást most önállóan! Készíts vázlatos leírást a vér útjáról az ember szervezetében!

27 Értékelési szempontok (9.) Kompetenciák: lényegkiemelés, kapcsolatba hozás, rendszerezés, képi információ feldolgozása, írásbeliség, alkotókészség Megoldás Javasolt értékelési szempontok: A véráramlás irányának helyessége A megfogalmazás pontossága Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Páros vagy egyéni munka, közös értékelés Továbblépés: A három feladatot differenciált számonkérésre is felhasználhatjuk, az F a gyengébbek, G a közepes, az E a legjobbak feladatsora. 27

28 10. Tudod-e a szívműködésed mérni? (F) Önálló mérés Jobb kezed középső ujjait helyezd bal csuklódon a hüvelykujj folytatásában a csontos alapon húzódó verőérre! Enyhe nyomással tapintsd ki az ér lüktetését, majd számold meg hány lüktetést tapasztalsz 1 perc alatt! 1. Milyen értéket mérsz ezzel a méréssel? Mérésedet legalább háromszor ismételd meg, és írd be a mérési eredményeidet az alábbi táblázatba! Ezután átlagold a mért értékeket! 1. mérés 2. mérés 3. mérés Átlag Mért érték 3. Miért nem egyforma minden érték? Az orvosok, ha kevés idő áll rendelkezésre gyakran csak fél percig számolják az ér lüktetését. 4. Hogyan lehet ebből az 1 percre vonatkozó értéket kiszámolni?.. 5. Mérj meg 3 fél perces értéket, és ebből számold ki az 1 percre vonatkozó értékeket! Eredményeidet írd be a táblázatba! Fél perc alatt mért érték Egy percre számított érték 6. Melyik méréssel (a fél perces vagy az egy perces) lehet pontosabb eredményhez jutni? Miért az a pontosabb érték?

29 Értékelési szempontok (10.) Kompetenciák: megfigyelés, mérés, összehasonlítás Megoldás 1. pulzust 2. mért értékek 3. mérési hiba miatt nem óraműszerűen szabályos a szív összehúzódása 4. 2-vel szorozva 5. mért értékek 6. egyperces méréssel 8. végig nyomon követi a szív összehúzódását Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Egyéni vagy páros munka Továbblépés: A pulzus mérése a halántékon és a nyaki ütőéren. Az eredmények összehasonlítása 29

30 11. Kié mennyi? (G) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ Jobb kezed középső ujjait helyezd társad bal csuklóján a hüvelykujj folytatásában a csontos alapon húzódó verőérre! Enyhe nyomással tapintsd ki az ér lüktetését, majd számold meg hány lüktetést tapasztalsz 1 perc alatt! 1. Mérési eredményeiteket írjátok be a táblázatba! Csoporttag neve Mért pulzusszám 2. Átlagoljátok a kapott eredményeket! Átlagérték: 3. Miért nem egyforma minden érték? Mennyi a nyugalmi pulzus normál értéke? Hogyan lehetséges, hogy a csoportban mért átlagérték ettől eltér? 6. Miért lehetséges az alkaron végzett mérésből a szív munkájára következtetni? 30

31 Értékelési szempontok (11.) Kompetenciák: megfigyelés, mérés, összehasonlítás, oksági gondolkodás Megoldás 3. Egyéni eltérések lehetségesek 4. 72/ perc 5. Sok emberen végzett mérés eredményeként adódott a 72-es normál érték, mi itt kevés embert mértünk meg. 6. Mert a szív pumpáló sajátságának köszönhetően pulzál a vér a csuklónál lévő artériában is. Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Csoportmunka: a csoport tagjainak pulzusértékéből átlag számítása a csoportátlagokból átlagszámítás az eredmények értékelése 31

32 12. Melyik pontosabb?(e) Önálló mérés Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ 1. Mérd meg a nyugalmi pulzusodat kétszer! Egyszer fél, másodszor egy percig. 2. Ezután mérd meg a pulzusszámodat 15 guggolás után, úgy hogy 1 percig számolod az ér lüktetését! 3. Újabb 15 guggolás után mérd meg a pulzusod úgy, hogy egy percig számolod az ér lüktetését! Mérési és számítási eredményeidet írd be a táblázatba! Nyugalmi pulzusszám értéke 1 perces mérésnél Nyugalmi pulzusszám értéke fél perces mérésnél Pulzusszám 15 guggolás után (1 perc alatt mérve) Pulzusszám 30 guggolás után (1 perc alatt mérve) 4. Miért emelkedett a pulzusszám?. 5. Milyen egyéb változást figyeltél meg magadon?. 6. Milyen különbség van az 1 perces mérés és a ½ perces mérésből 1 percre számított érték között?. 9. Miért figyelhető meg ez a különbség?.. 32

33 Értékelési szempontok (12.) Kompetenciák: megfigyelés, mérés, összehasonlítás, oksági gondolkodás Megoldás 4. Azért, hogy a lábizmok számára biztosítsa a szív a megfelelő oxigénellátást 5. Szapora légvételt/verejtékezést 6. A ½ perces mérésből számított érték feltűnően nagyobb. 7. Mert a guggoláshoz időben közelebb még gyorsabb a szívműködés, aztán visszaáll a normál értékre Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Pármunka Továbblépés: Csoportmunka: egy sportoló és egy nem sportoló diák pulzusértékeinek összevetése 33

34 II. Táplálkozás Vékonybél, gyomor és vastagbél Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ 34

35 13. Vásároljunk tudatosan (F) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ Csoportosítsd a felsorolt táplálékforrásokat aszerint, hogy mely tápanyagból tartalmaznak a legtöbbet! Írd a felsoroltakat a megfelelő csoportba! Tojás, burgonya, sertéscomb, napraforgó, rizs, kukorica, szója, szalonna Fehérjeforrás:... Szénhidrátforrás:... Zsírt, olajat tartalmaz:... 35

36 Értékelési szempontok (13.) Kompetenciák: kapcsolatba hozás, összehasonlítás, rendszerezés Megoldás Fehérjeforrás: tojás, sertéscomb, szója Szénhidrátforrás: burgonya, rizs, kukorica Zsírt és olajat tartalmaz: napraforgó, szalonna Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: csoportmunka három csoportra: Képzeletbeli vásárlásra indultok. A polcokon a boltban a következő élelmiszerek vannak: tojás, burgonya, sertéscomb, napraforgó, rizs, kukorica, szója, szalonna. Válasszatok olyan táplálékot, amely főként fehérjeforrás főként szénhidrátforrás főként zsírt vagy olajat tartalmaz A csoportok beszámolnak munkájukról, frontális értékelés Továbblépés: Házi feladatnak adható: Írd le egy napod étrendjét, vizsgáld meg, miből mennyit fogyasztottál, készíts belőle táplálékpiramist! Megfelel-e az egészséges táplálkozásnak? 36

37 14. A tekervényes tápcsatorna (G) Tanulmányozd az ábrát, majd töltsd ki a táblázatot! A szerv megnevezése A szerv betűjele A szerv jellemző működése Gyomor B Tápanyagok felszívása vastagbél D

38 Értékelési szempontok (14.) Kompetenciák: kapcsolatba hozás, rendszerezés, képi információ feldolgozása, IKT alkalmazás Megoldás A szerv megnevezése A szerv betűjele A szerv jellemző működése 1. A 2. táplálék keverése / fehérjék emésztése 3. máj 4. epe termelése / méregtelenítés 5. vékonybél 6. C 7. E 8. víz és ásványi anyagok felszívása 9. hasnyálmirigy 10. emésztőanyagok (-enzimek) termelése Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Táblai applikáció, számítógépes kivetítés Továbblépés: A tápcsatorna szakaszainak elkészítése gyurmából A rajzolt vonalas ábra fő szakaszainak kiszínezése különböző színekkel 38

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus Hogyan táplt plálkozzunk lkozzunk egészs szségesen? Parnicsán Kinga dietetikus A táplálkozás jelentősége Táplálkozás: Az anyagcseréhez szükséges anyagok bevitele a szervezetbe. A táplálkozás célja: - energia

Részletesebben

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Egészséges táplálkozás Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Szívbarát szivárvány Értelmezési példa A lényeg, hogy húsfélékből napi 2-3 egységet javasolt fogyasztani. 1 egységnyi mennyiségek: 5-10

Részletesebben

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály 2012. április 27. 13.00 feladatok megoldására rendelkezésre álló idő : 60 perc Kód: Türr István Gimnázium és Kollégium 1 1. Feladat: Szövetek

Részletesebben

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 5. osztályos tanulók részére I. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

Az egészséges táplálkozás 12 pontja. A dietetikusok ajánlásával

Az egészséges táplálkozás 12 pontja. A dietetikusok ajánlásával Az egészséges táplálkozás 12 pontja A dietetikusok ajánlásával Minél változatosabban Mindenki szeretne egészségesen élni Minél többféle élelmiszerből, különböző ételkészítési módok felhasználásával állítsuk

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Az ember szervezete és egészsége. Biológia verseny. 8. osztály. 2014. április 25. A feladatok megoldására rendelkezésre álló idő : 60 perc KÓDSZÁM:

Az ember szervezete és egészsége. Biológia verseny. 8. osztály. 2014. április 25. A feladatok megoldására rendelkezésre álló idő : 60 perc KÓDSZÁM: Az ember szervezete és egészsége Biológia verseny 8. osztály 2014. április 25. A feladatok megoldására rendelkezésre álló idő : 60 perc KÓDSZÁM: Türr István Gimnázium és Kollégium 1. A tápcsatorna szervei

Részletesebben

TANULÓI PÉLDÁNY BIOLÓGIA 8. évfolyam

TANULÓI PÉLDÁNY BIOLÓGIA 8. évfolyam FEJLESZTŐ FELADATOK TANULÓI PÉLDÁNY BIOLÓGIA 8. évfolyam A feladatsorok összeállításában közreműködtek: Both Mária Csorba F László Fazakas Andrea Holczgethán Katalin Karkus Zsolt Kerényi Zoltán Lászlóné

Részletesebben

MIT TEgyEk, Hogy jól EgyEk?

MIT TEgyEk, Hogy jól EgyEk? MIT TEgyEk, Hogy jól EgyEk? CUkorBETEgEk étrendje = EgészségEs TáPlálkozás KICSÁK MARIAN, NAGY KRISZTINA Az oktatóanyag A MAgyAr diabetes TársAság vezetôsége MEgBízásáBÓl, A sanofi TáMogATásávAl készült

Részletesebben

Földpörgetők A Julianna Általános Iskola Természettudományos Házi Versenye. I. Forduló 5 6. évfolyam

Földpörgetők A Julianna Általános Iskola Természettudományos Házi Versenye. I. Forduló 5 6. évfolyam 1. feladat A C-vitamin felfedezése és elterjedése előtt számos olyan betegség volt rendkívül gyakori, amelyek ma már a helyes táplálkozás és az orvosi módszerek segítségével könnyen megelőzhetők. Az úgynevezett

Részletesebben

1. pont Minél változatosabban, minél többféle élelmiszerből, különböző ételkészítési módok felhasználásával állítsuk össze étrendünket.

1. pont Minél változatosabban, minél többféle élelmiszerből, különböző ételkészítési módok felhasználásával állítsuk össze étrendünket. 1. pont Minél változatosabban, minél többféle élelmiszerből, különböző ételkészítési módok felhasználásával állítsuk össze étrendünket. Ne ragaszkodjunk a megszokotthoz, ízleljünk meg más ételeket is,

Részletesebben

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály 2013. április 26. 13.00 feladatok megoldására rendelkezésre álló idő: 60 perc Kódszám: Türr István Gimnázium és Kollégium 1. feladat: A vérkeringés

Részletesebben

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Étel/ital Táplálék Táplálék Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Szénhidrát Vagyis: keményítő, élelmi rostok megemésztve: szőlőcukor, rostok Melyik élelmiszerben? Gabona, és feldolgozási

Részletesebben

Testünk építőkövei: A vitaminok

Testünk építőkövei: A vitaminok Testünk építőkövei: A vitaminok Vitamin A vitaminok az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen, kis molekulájú, különféle kémiai összetételű biológiailag aktív szerves vegyületek. Az emberi szervezetbe

Részletesebben

VITAMINOK- EGÉSZSÉGÜNK JÓ BARÁTAI. Prim. mag. Branislava BeloviÊ, dr. med.

VITAMINOK- EGÉSZSÉGÜNK JÓ BARÁTAI. Prim. mag. Branislava BeloviÊ, dr. med. VITAMINOK- EGÉSZSÉGÜNK JÓ BARÁTAI Prim. mag. Branislava BeloviÊ, dr. med. 2 BIZTŐSÍTSUNK MAGUNKNAK ELEGENDO MENNYISÉGŰ VITAMINT! HOGYAN? VÁLTOZATOS ÉTREND SEGÍTSÉGÉVEL! A TÁPLÁLKOZÁS PIRAMIS MINDEN EGYES

Részletesebben

Sporttáplálkozás. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július

Sporttáplálkozás. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július Sporttáplálkozás Készítette: Honti Péter dietetikus 2015. július Az egészséges ember számára megfogalmazott táplálkozási ajánlások érvényesek a különböző sporttevékenységet végzők számára is. Kiegyensúlyozott

Részletesebben

Készítette: Bruder Júlia

Készítette: Bruder Júlia Készítette: Bruder Júlia tápanyagok ballasztanyagok alaptápanyagok védőtápanyagok járulékos tápanyagok fehérjék zsiradékok szénhidrátok ALAPTÁPANYAGOK FEHÉRJÉK ZSIRADÉKOK SZÉNHIDRÁTOK Sejtépítők Energiát

Részletesebben

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 2. FORDULÓ 7-8. évfolyam Téma: Lelkünk temploma, avagy nagyító alatt az emberi test

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 2. FORDULÓ 7-8. évfolyam Téma: Lelkünk temploma, avagy nagyító alatt az emberi test A Földpörgetők versenyen, minden tantárgy feladataira összesen 20 pontot lehet kapni, így egy forduló összpontszáma 100 pont a feladatok számától függetlenül. Csak a kiosztott fejléces üres papírokra lehet

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Hiánybetegsége: hajhullás és a fogak elvesztése. Fő forrásai: asztali kősó, olajbogyó, tengeri moszat.

Hiánybetegsége: hajhullás és a fogak elvesztése. Fő forrásai: asztali kősó, olajbogyó, tengeri moszat. Nyomelemek, ásványi anyagok: Nevükhöz hűen csak nyomokban, egészen icipici mennyiségben szükségesek a szervezet számára, ugyanakkor ez a nagyon kicsike mennyiség egyben létfontosságú is! Néhány rövid mondat

Részletesebben

XI.4. FŐZŐCSKE. A feladatsor jellemzői

XI.4. FŐZŐCSKE. A feladatsor jellemzői XI.4. FŐZŐCSKE Tárgy, téma Előzmények Cél Egyenes arányosság. Egyenes arányosság ismerete. A feladatsor jellemzői Problémamegoldás fejlesztése. A projektmunka gyakorlása. A feladatsor által fejleszthető

Részletesebben

Mikor születtél?. év hónap.. nap..(pl.: )

Mikor születtél?. év hónap.. nap..(pl.: ) Mérési azonosító (Nem kell kitöltened!) Egészség kérdőív 6. osztályos tanulók részére Mikor születtél?. év hónap.. nap..(pl.: 2005.10.12.) Kérlek, hogy válaszodat jelöld így! (Ha elrontottad a választ,

Részletesebben

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv SMART DIET Táplálkozási kézikönyv A Smart Diet diéta segítségével elégetheti a különböző területekről a zsírpárnákat, különösen a hasról, lábakról, és a karokról. Többféle diéta létezik. Vannak szétválasztó

Részletesebben

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Halat? Amit tartalmaz a halhús 1. Vitaminok:a halhús A, D, B 12, B 1, B 2 vitaminokat

Részletesebben

II. félév, 2 óra. Készült az Európai unió finanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

II. félév, 2 óra. Készült az Európai unió finanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 1. osztályos tanulók részére II. félév, 2 óra Készült az Európai

Részletesebben

II. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

II. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 5. osztályos tanulók részére II. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

Fogyókúrák. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Fogyókúrák. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Fogyókúrák Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Sztárok Sztárok fogyókúra után http://www.rtlklub.hu/bulvar/video/54598 Fatorexia Az újabb testkép zavar Míg a legtöbb ember tisztában van a súlyfeleslegével,

Részletesebben

Az egészséges életmód fontossága.

Az egészséges életmód fontossága. Az egészséges életmód fontossága. Itt a heti foglalkozások keretében a tanulók korosztályának megfelelő formában a hallottak feldolgozásra történik. A hetedik osztályosok által készített prezentáció (kis

Részletesebben

Egészséges életért a Mezőcsáti Kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1-2010-0008

Egészséges életért a Mezőcsáti Kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1-2010-0008 Mit is jelent az egészséges táplálkozás? Az egészséges táplálkozás a különféle ételek és italok megfelelő arányban és mennyiségben, kellő változatossággal történő, rendszeres fogyasztását jelenti. Nincsenek

Részletesebben

IceCenter Budapest. Dr Géczi Gábor

IceCenter Budapest. Dr Géczi Gábor IceCenter Budapest Dr Géczi Gábor A jégkorongozó céljai Minél jobb játékos legyen Válogatottság NHL? Edzésen való teljesítés Mérkőzésen való teljesítés Mindez nem olyan hatékony, ha nem fordít kellő figyelmet

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 3.OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 3.OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS

Részletesebben

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos A -tól Z -ig Koleszterin Kisokos A SZÍV EGÉSZSÉGÉÉRT Szívügyek Magyarországon Hazánkban minden második ember szív- és érrendszerrel kapcsolatos betegség következtében veszíti életét*, ez Magyarországon

Részletesebben

II. félév 1. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

II. félév 1. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 5. osztályos tanulók részére II. félév 1. óra Készült az Európai

Részletesebben

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A dohányzás emésztőrendszeri ártalmai Étvágytalanság. Ízérzékelés tompul. Emésztési panaszok. Gyakrabban

Részletesebben

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés Az éltetõ vitaminok A vitaminok olyan szerves vegyületek, amelyek feltétlenül szükségesek testünk kifogástalan mûködéséhez. A vitamin elnevezés a vita (élet) és az amin (NH2-tartalmú kémiai gyök) szavakból

Részletesebben

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 2. osztályos tanulók részére I. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Tudós Rektor Természettudományi Csapatverseny 8. évfolyam részére. Csapat neve:... Csapattagok neve:... Iskola: Település:

Tudós Rektor Természettudományi Csapatverseny 8. évfolyam részére. Csapat neve:... Csapattagok neve:... Iskola: Település: Tudós Rektor Természettudományi Csapatverseny 8. évfolyam részére Csapat neve:... Csapattagok neve:...... Iskola: Település: 2. forduló 1. Nevezzétek el a képeken látható szöveteket és oldjátok meg a feladatokat,

Részletesebben

Munkaforma. plénum, csoportmunka. /4 fő/ munka. /4 fő/ egyéni. pármunka

Munkaforma. plénum, csoportmunka. /4 fő/ munka. /4 fő/ egyéni. pármunka Készült: Baranyi Hajnalka pályamunkája alapján Kerettantervi modul / témakör: Egészséges táplálkozás Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, A tanóra témája: Az egészséges táplálkozás

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál. A haj számára nélkülözhetetlen vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek

DR. IMMUN Egészségportál. A haj számára nélkülözhetetlen vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek A haj és a vitaminok A haj számára nélkülözhetetlen vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek Hajunk állapotát nagyban befolyásolja, hogy milyen ételeket fogyasztunk. A hajhagymák vitamin vagy nyomelemhiánya

Részletesebben

szka105_01 É N É S A V I L Á G Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_01 É N É S A V I L Á G Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_01 É N É S A V I L Á G Ételed az életed! Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 8 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

A táplálkozás szerepe a szív érrendszeri megbetegedések. megelőzésében. Dr. Czakó Tibor 2013.10.22.

A táplálkozás szerepe a szív érrendszeri megbetegedések. megelőzésében. Dr. Czakó Tibor 2013.10.22. A táplálkozás szerepe a szív érrendszeri megbetegedések megelőzésében Dr. Czakó Tibor 2013.10.22. Mottó: A táplálékban keressétek gyógyulásotokat Hippokratesz 2001-ben 17 millió ember halt meg keringési

Részletesebben

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Műtétet követő 1. nap: TEA ÉS VÍZ Igyon lassan, kis kortyokban Várjon 1-2 percet a kortyok között; Egyszerre soha ne igyon többet 1 dlnél Csakis szénsavmentes

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

Az iskolai büfék illetve az ott elhelyezett automaták egészséges táplálkozásba illeszkedő élelmiszerkészítmények kritériumrendszere 2005.

Az iskolai büfék illetve az ott elhelyezett automaták egészséges táplálkozásba illeszkedő élelmiszerkészítmények kritériumrendszere 2005. Az iskolai büfék illetve az ott elhelyezett automaták egészséges táplálkozásba illeszkedő élelmiszerkészítmények kritériumrendszere 2005. 2 A táplálkozástudomány miközben folyamatosan kutatja az egészséget

Részletesebben

HepAsHAke májdiéta Az első hét eltelt!

HepAsHAke májdiéta Az első hét eltelt! Hepashake májdiéta Az első hét eltelt! Premium Diet Hepashake Hogy érzi magát? Van észrevehető változás? Mi az, ami még mindig nehéz? Mi az, ami könnyű? Mi a teendő éhség esetén? Növelje a zöldségmennyiséget

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Savasodás, vitaminok

Savasodás, vitaminok Savasodás, vitaminok Dr. Jekő József főiskolai tanár, intézetigazgató Nyíregyházi Főiskola, Agrár és Molekuláris Kutató és Szolgáltató Intézet Orvosi Wellness Konferencia Budapest, 2013. április 18-19.

Részletesebben

VITAMINOK JELENTŐSÉGE ÉS FORRÁSAIK

VITAMINOK JELENTŐSÉGE ÉS FORRÁSAIK VITAMINOK JELENTŐSÉGE ÉS FORRÁSAIK KÉSZÍTETTE: GAÁL ELEONÓRA OKLEVELES TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI SZAKEMBER DEBRECENI EGYETEM Egészséges alapanyagok egészséges táplálkozás mintaprojekt a közétkeztetés minőségi

Részletesebben

Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek

Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek Kovács Ildikó dietetikus Egészséges Magyarországért Egyesület Szívbarát program Diabétesz 2007. Életmód és kezelés Budapest, 2006. június 2. Cukorbetegek étrendje

Részletesebben

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály 2015. április 24. 12:30 feladatok megoldására rendelkezésre álló idő : 60 perc Kódszám: Türr István Gimnázium és Kollégium 1. feladat: A vese

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés HÉTFŐ HOLD A folyékony elemekre hat, és azt várja, hogy a vasárnapi gondolatokat átgondoljuk és nyugodtan megfontoljuk. Ilyen nyugodt és harmonikus

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 18. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

A várandós nõk táplálkozása

A várandós nõk táplálkozása A várandós nõk táplálkozása Fontos, hogy az étrend igazodjon a kismama testtömeg-indexéhez, alapanyagcseréjéhez, az aktuális állapotához, és az ízléséhez. Vegyes táplálkozással, jól megválogatott, jó minõségû

Részletesebben

A menza-rendelet. Ruis Zsuzsanna dietetikus. 2015. május 21.

A menza-rendelet. Ruis Zsuzsanna dietetikus. 2015. május 21. A menza-rendelet Ruis Zsuzsanna dietetikus 2015. május 21. 37/2014. (IV. 30.)EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó ajánlásokról Érvénybe lépés: 2015. január 1. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. A

Részletesebben

Egészséges táplálkozás:

Egészséges táplálkozás: KORSZERŰ TÁPLÁLKOZÁS Egészséges táplálkozás: Az egészséges :egy megfelelően összeállított menü, a szervezetnek szükséges energia és tápanyag mennyiséget biztosítja ahhoz, hogy tartósan egészségesek maradjunk.

Részletesebben

1. Egységben az erő! (5p) A következő két szöveg és eddigi tudásod alapján válaszolj a kérdésekre!

1. Egységben az erő! (5p) A következő két szöveg és eddigi tudásod alapján válaszolj a kérdésekre! Megoldás. Egységben az erő! (5p) A következő két szöveg és eddigi tudásod alapján válaszolj a kérdésekre! A mikorrhiza (gomba-gyökér kapcsolat) a növény tápanyagellátásában játszik lényeges szerepet, azon

Részletesebben

Az ellátás során biztosítandó étkezések energiatartalma és száma

Az ellátás során biztosítandó étkezések energiatartalma és száma Jelen anyag az OÉTI munkatársai által készített A rendszeres étkezést biztosító, szervezett élelmezési ellátás keretében szolgáltatott élelmiszerekre vonatkozó táplálkozásegészségügyi elıírásokról rendelettervezet

Részletesebben

A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA

A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA www.evp.hu A víz az élet forrása: víz nélkül nincs, és nem is lehetséges egészséges élet. A víz lehetővé teszi a vérkeringést, segíti a sejtek működését és a test méregtelenítését,

Részletesebben

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

egészségére és adja tovább! Váljék Étkezési kisokos Egészséges gondolatok az étkezésrôl Cukorbetegeknek

egészségére és adja tovább! Váljék Étkezési kisokos Egészséges gondolatok az étkezésrôl Cukorbetegeknek Étkezési kisokos ököl = 1 pohár (2.5 dl) Az Ön esetében = 2 adag tészta vagy zabpehely hüvelykujj Az Ön esetében = 1 adag sajt marék Az Ön esetében 3 6 dkg mag egészségére Váljék és adja tovább! tenyér

Részletesebben

ZÖLDKÖZNAPOK. Kedves gyerekek!

ZÖLDKÖZNAPOK. Kedves gyerekek! ZÖLDKÖZNAPOK Kedves gyerekek! Az idei Zöldköznapok versenyben nagyon sokféle tudományterülethez tartozó feladattal fogtok találkozni. A közös bennük az, hogy mindegyik feladat magyar természettudóshoz

Részletesebben

Tihanyi András WELLNESS ÉTREND

Tihanyi András WELLNESS ÉTREND Tihanyi András Tihanyi András WELLNESS ÉTREND Mindennapi útmutató a testi-lelki egészséghez * Diétás szakácskönyvek White Golden Book Budapest A könyv szerzője TIHANYI ANDRÁS dietetikus Lektorálta DR.

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ön azt a feladatot kapta a munkahelyén, hogy készítsen kiselőadást a sejtek működésének anatómiájáról - élettanáról! Előadása legyen szakmailag alátámasztva, de a hallgatók számára érthető!

Részletesebben

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23.

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Szívünk egészsége Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Egészséges szív és érrendszer Táplálékod legyen orvosságod, és ne gyógyszered a táplálékod Hippokratesz A szív működése Jobb kamra, pitvarkisvérkör CO2

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Egészséges táplálkozás Közétkeztetés kockázatmentesen!

Egészséges táplálkozás Közétkeztetés kockázatmentesen! Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020 VI. Népegészségügyi Konferencia Budapest, 2015. február 25. Egészséges táplálkozás Közétkeztetés kockázatmentesen! Dr. med.habil Martos Éva

Részletesebben

B-vitamin-csoport... 60 Folsav... 61 Nátrium... 62 Kálium... 62 Klór... 62 Foszfor... 62 Kalcium... 62 Magnézium... 63 Vas... 64 Fluor... 65 Jód...

B-vitamin-csoport... 60 Folsav... 61 Nátrium... 62 Kálium... 62 Klór... 62 Foszfor... 62 Kalcium... 62 Magnézium... 63 Vas... 64 Fluor... 65 Jód... TARTALOM Előszó... 11 ALAPISMERETEK... 13 A táplálkozás Egészségformáló szerepe... 15 A baba Első tápláléka Az AnyAtEj... 20 mesterséges és vegyes táplálás... 26 Csecsemőtápszerek... 27 Tápszerválaszték...

Részletesebben

5. Egészséges emésztés

5. Egészséges emésztés 5. Egészséges emésztés A súlykontroll az egészséges emésztéssel kezdődik Az emésztőrendszered az egész szervezeted egyik legfontosabb része. Egy új felmérés szerint az embereket nagyon érdeklik az egészséges

Részletesebben

Egészséges táplálkozás, tudatos vásárlás. cél: a gyerekek aktív részvétele, a tudatosság nevelése és növelése

Egészséges táplálkozás, tudatos vásárlás. cél: a gyerekek aktív részvétele, a tudatosság nevelése és növelése Egészséges táplálkozás, tudatos vásárlás cél: a gyerekek aktív részvétele, a tudatosság nevelése és növelése Fenn tudjuk tartani? Rövid bevezető beszélgetés a fenntarthatóságról - Írjuk fel a táblára azokat

Részletesebben

Ásványi anyagok, nyomelemek

Ásványi anyagok, nyomelemek Ásványi anyagok, nyomelemek Makroelemek Mikroelemek - Nyomelemek Makroelemek Kalcium (Ca) Egészséges felnõttek esetén a napi szükséglet 800 mg. Serdülõ- és idõskorban, valamint terhesség, szoptatás esetén

Részletesebben

Diabéteszes nefropátia étrendi kezelése Diabétesz Életmód és terápia június 2., szombat

Diabéteszes nefropátia étrendi kezelése Diabétesz Életmód és terápia június 2., szombat Diabéteszes nefropátia étrendi kezelése Diabétesz 2007. Életmód és terápia 2007. június 2., szombat Papp Rita, dietetikus tudományos főmunkatárs Fresenius Kabi Hungary Kft., Budapest Megelőzés Törekvés

Részletesebben

TÉMA. A csontváz az emberi test támasza. Hogyan mozog az ember?

TÉMA. A csontváz az emberi test támasza. Hogyan mozog az ember? TÉMAKÖR. Az ember a természet része TÉMA. A csontváz az emberi test támasza. Hogyan mozog az ember? CÉL. Tovább ismertetni a tanulókat az emberi test felépítésével, a csontvázzal, mint az emberi test támasza,

Részletesebben

A zöldségekben és gyümölcsökben megtalálható vitaminokról, ásványi anyagokról

A zöldségekben és gyümölcsökben megtalálható vitaminokról, ásványi anyagokról Iskolagyümölcs - program Oktatási segédanyag 2013/2014. tanév 1. félév/2. A zöldségekben és gyümölcsökben megtalálható vitaminokról, ásványi anyagokról Az egészség megőrzésben nagy fontossággal bírnak

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK Egészségügyi alapismeretek középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (V. 22.) Korm. rendelet alapján: Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

MATEMATIK A 9. évfolyam. 1. modul: HALMAZOK KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA

MATEMATIK A 9. évfolyam. 1. modul: HALMAZOK KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA MATEMATIK A 9. évfolyam 1. modul: HALMAZOK KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA Matematika A 9. évfolyam. 1. modul: HALMAZOK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok Halmazokkal

Részletesebben

ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK. -jelentős források: vitamin, ásványi elem, élelmi rost, szerves sav, pigment

ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK. -jelentős források: vitamin, ásványi elem, élelmi rost, szerves sav, pigment ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK -olcsók, könnyen beszerezhetők gyakoriak -100 kg évente -napi élelem egyötöde -arányuk általában nem kielégítő -nyersen, feldolgozva, tartósítva -gyökér, gumó, hagyma, szár, levél,

Részletesebben

IDÜLT MÁJBETEGSÉGBEN SZENVED BETEG ÉTRENDJE

IDÜLT MÁJBETEGSÉGBEN SZENVED BETEG ÉTRENDJE IDÜLT MÁJBETEGSÉGBEN SZENVED BETEG ÉTRENDJE A májsejtek pusztulásával járó idült májbetegség els sorban a túlzott és rendszeres alkoholfogyasztás következtében alakul ki, de el idézhetik mérgek, súlyos

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL

SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL FŐVÁROSI SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENY SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMACSOPORT SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL Rendelkezésre álló idő: 120 perc Elérhető pontszám: 100 pont 2007-2008. FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 1612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 11. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató a középszintű dolgozatok

Részletesebben

Kalóriaszegény mintaétrend

Kalóriaszegény mintaétrend Kalóriaszegény mintaétrend Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/9 1. nap 2 dl 1,5%-os tej 94 5 dkg párizsi 106 2 db abonett 60 10 dkg zöldpaprika 20 1 db kockasajt (3,3 dkg) 75 15 dkg alma 45 3 dl Garden rostos

Részletesebben

Mintafeladatsor Matematikaverseny ált. iskola 7-8.osztályosainak Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Hatvan

Mintafeladatsor Matematikaverseny ált. iskola 7-8.osztályosainak Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Hatvan Mintafeladatsor Matematikaverseny ált. iskola 7-8.osztályosainak Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Hatvan TOLLAL DOLGOZZ, SZÁMOLÓGÉPET NEM HASZNÁLHATSZ, A LAPRA SZÁMOLJ! 1. A következő ábrán egy

Részletesebben

Hogyan mentsd meg a szíved?

Hogyan mentsd meg a szíved? Hogyan mentsd meg a szíved? Mivel minden második haláleset oka szív- és érrendszeri betegségbõl adódik, a statisztikán sokat javíthatunk, ha tudjuk, hogyan is küzdjünk e probléma ellen. Pl. már minimális

Részletesebben

Keresd meg a többi lapot, ami szintén 1 tulajdonságban különbözik csak a kitalált laptól! Azokat is rajzold le!

Keresd meg a többi lapot, ami szintén 1 tulajdonságban különbözik csak a kitalált laptól! Azokat is rajzold le! 47. modul 1/A melléklet 2. évfolyam Feladatkártyák tanuló/1. Elrejtettem egy logikai lapot. Ezt kérdezték tőlem: én ezt feleltem:? nem? nem? nem nagy? nem? igen? nem Ha kitaláltad, rajzold le az elrejtett

Részletesebben

DIÉTA MAGASVÉRNYOMÁS BETEGSÉGBEN

DIÉTA MAGASVÉRNYOMÁS BETEGSÉGBEN DIÉTA MAGASVÉRNYOMÁS BETEGSÉGBEN A magasvérnyomás-betegség ( hipertonia ) kezelésében a diétának fontos, meghatározó szerepe van. A nem gyógyszeres kezelés a következ beavatkozásokból áll: Elhízás esetén

Részletesebben

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Kupai Krisztina (KUKIAAP. SZE) II. évfolyam Egészségfejlesztés kurzus Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Program célja és jelentősége Cél: Sok-sok érdekességet

Részletesebben

Szerzők: Belláné Apostol Mária, Vereckei Katalin, Dr. Müller Cecília, Dr. Gömöri Gábor Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási

Szerzők: Belláné Apostol Mária, Vereckei Katalin, Dr. Müller Cecília, Dr. Gömöri Gábor Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerzők: Belláné Apostol Mária, Vereckei Katalin, Dr. Müller Cecília, Dr. Gömöri Gábor Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Az egészség megőrzésének, a betegségek megelőzésnek

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

http://teherbeeses.hu Írta: Szabó Renáta

http://teherbeeses.hu Írta: Szabó Renáta Írta: Szabó Renáta Vitamin szükséglet terhesség előtt és a terhesség időszakában A terhességi állapot a nők többségénél egy nagyon boldog időszak szokott lenni. Mindemelett aggódással teli időszak is,

Részletesebben

Javítóvizsga tematika. 9. i, c Termelés elmélet. Nagyné Erős Irén

Javítóvizsga tematika. 9. i, c Termelés elmélet. Nagyné Erős Irén 9. i, c Termelés elmélet 1. Vendéglátás feladatai 2. Vendéglátás jelentősége 3. A vendéglátás tevékenységi körei: főfolyamatok: árubeszerzés, áruszállítás 4. Főfolyamatok: áruátvétel, raktározás 5. Főfolyamatok:

Részletesebben

Életerő, Sport és Fittség

Életerő, Sport és Fittség Életerő, Sport és Fittség Guarana Tabletta Tapasztalja meg a Guarana élénkítő hatását A Guarana egy Dél-Amerikában őshonos cserje, koffein tartalma, élénkítő serkentő hatásai miatt használják Kényelmes

Részletesebben

S EMMELWEIS EGYETEM TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSOK ÉRELMESZESEDÉSBEN SZENVEDŐ BETEGEKNEK, MAGAS KOLESZTERIN ÉS VÉRZSÍR SZINT ESETÉN

S EMMELWEIS EGYETEM TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSOK ÉRELMESZESEDÉSBEN SZENVEDŐ BETEGEKNEK, MAGAS KOLESZTERIN ÉS VÉRZSÍR SZINT ESETÉN S EMMELWEIS EGYETEM Általános Orvostudományi Kar VÁROSMAJORI SZÍV-ÉS ÉRGYÓGYÁSZATI KLINIKA Igazgató: Dr. Merkely Béla egyetemi tanár 1122 Budapest, Városmajor u. 68. Tel.: 458-6840, Fax: 458-6842 E-mail:

Részletesebben

TÁMOPP6.1.2/LHH/111BB EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS ÉLETMÓDVÁLTÁS A TOKAJI KISTÉRSÉGBEN. Vesebetegségek

TÁMOPP6.1.2/LHH/111BB EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS ÉLETMÓDVÁLTÁS A TOKAJI KISTÉRSÉGBEN. Vesebetegségek TÁMOPP6.1.2/LHH/111BB201220022 EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS ÉLETMÓDVÁLTÁS A TOKAJI KISTÉRSÉGBEN Vesebetegségek Leggyakoribb vesebetegségek: - vesekövesség - gyulladások - veseelégtelenség Az étrendi kezelés alapja:

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben