Kafka világa: Az Európai Beruházási Bank információs politikája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kafka világa: Az Európai Beruházási Bank információs politikája"

Átírás

1 Kafka világa: Az Európai Beruházási Bank információs politikája Bevezetés Az Európai Beruházási Bank (EIB), közintézmény lévén, a társadalmi nyitottságot és elszámoltathatóságot kellene, hogy képviselje. Az átláthatóság és az információkhoz való időbeni hozzájutás nélkülözhetetlen azon beruházások finanszírozása során, amelyek meghatározó hatással vannak az emberekre és a környezetre. A gyakorlatban az EIB-nek teljesen elszámoltathatónak kell lennie az EU tagországok állampolgárai számára és ugyanígy azon egyéb országok állampolgárai számára is, ahol a bank beruházásokat finanszíroz. Az emberek alapvető joga, hogy megismerjék a tervezett, illetve megvalósított eljárásokat, tevékenységeket és fejlesztéseket. Az Európai Unió (EU) intézményeként és mivel az EU aláírta az Aarhusi Egyezményt az információkhoz való hozzáférésről az EIB-nek kötelessége lenne nyilvánosságra hoznia a tevékenységével kapcsolatos információkat. Az EIB azonban nem így cselekszik: meglehetősen válogatós azzal kapcsolatban, hogy melyik információt adja ki és melyiket nem. Gyakran megtagadja a beruházások fő dokumentumainak kiadását, mind hitelkérelem jóváhagyása előtt vagy után. Ez a szűkszavúság gátolja a közösségek teljes körű tájékozódását és beleszólását az őket érintő fejlesztésekbe. A bank hozzáállása az elmúlt időszakban lassan változik. Az EIB az elbírálás alatt lévő hitelkérelmek egy részét nyilvánossá teszi a honlapján, 2002-ben pedig átdolgozta Információs Politikáját és június 10-én kiadta új Átláthatósági Politikáját. Az Információs Politika átdolgozásával kapcsolatban létrehozott egy címet, ahová az érintettek elküldhetik az Információs Politikára vonatkozó megjegyzéseiket A civilek véleménye szerint azonban a politika átdolgozása nem volt kielégítő, mivel abban számos, semmire sem kötelező kitétel található. Ezek azzal kecsegtetnek, hogy akkor bocsátanak közre információkat amikor az lehetővé és kivitelezhető válik. Az információ nyilvánossá tételéről egyedül az EIB dönt, ezenfelül továbbra is túl nagy döntési szabadságot biztosít a hitelkérelmezőknek azzal kapcsolatban, hogy közzétesznek-e információkat beruházásukról, amelyhez hitelkérelmet nyújtottak be. Az EIB támogatását élvező beruházások káros következményeit elszenvedő közösségek ténylegesen nem férnek hozzá az érdekeik megvédéséhez szükséges információkhoz. Új Átláthatósági Politika A civilek nagy lehetőséget látnak az új Átláthatósági Politikában, feltéve, ha a bank menedzsmentje és alkalmazottai a szerint cselekednek a valóságban is. A dokumentum főbb pontjai: 1. Az Igazgatóság először felülvizsgálja a 2002-es Információs Politikájának működését és a dokumentumokhoz való hozzájutást szabályozó dokumentumokat 2005-ben. 2. Az EIB célja, hogy az információkhoz való hozzájutás kapcsán az elérhető legjobb technikákat alkalmazza, elsődlegesen a honlapján keresztül. 3. Az EIB megvizsgálja, hogyan tudná saját vezetési módjait tovább javítani, ezáltal is mutatva elkötelezettségét a legjobb gyakorlat felé. 4. Figyelembe véve az EU fő célkitűzéseit a versenyképesség és a fenntarthatóság elérésében, az EIB figyelemmel kíséri a Vállalati Társadalmi Felelősségvállalás folyamatát és az EIB-ben való alkalmazásának lehetőségét. 5. A tervezett Aarhusi jogszabályokat melyeket a Bizottság 2003-ban fogadott el és a Parlament nemrégiben támogatott minden EU intézménynek alkalmaznia kell. 1

2 Az EIB Információs Politikája Az EIB állítása szerint Információs Politikájának fő célkitűzése az, hogy működésének módjáról és tevékenységéről a lehető legtöbb információt bocsássa rendelkezésre. Információs Politikáját a bank ezenfelül fejlődő és rugalmas folyamatnak tartja, amely folyamatos értékelés és minőségelemzés tárgyát képezi. Továbbá beszél arról is, hogy Információpolitikai Nyilatkozatának célja, hogy tevékenysége nagymértékben átlátható legyen és egyre hatékonyabban tudjon kommunikálni az összes érintettel. Számos civil szervezet már egy ideje folyamatos nyomást gyakorol az EIB-re, hogy elérje a beruházásokhoz és a magánszférához fűződő viszonyaihoz kapcsolódó dokumentumok teljes körű hozzáférhetőségét. Ennek eredményeként az elmúlt években a bank átdolgozta Információs Politikáját. Legutóbb októberében tett közzé dokumentumokat, amelyek az információhoz való hozzáférést tárgyalták. Bár ezek a lépések helyes irányba mutatnak, az elsősorban az EIB honlapján keresztül elérhető információk gyakorta nem elég részletesek, egyes hitelekhez pedig semmilyen vonatkozó dokumentum nem található. A beruházásokhoz kapcsolódó információkat gyakran csak azután teszik közzé, hogy az Igazgatótanács engedélyezte a hitelt, ami túl késő ahhoz, hogy a civil társadalom vagy a beruházás megvalósításának térségében élő emberek érdemben bekapcsolódhatnának a folyamatba. Saját állítása szerint információs politikájának sarokpontjait az átláthatósággal és az információ nyilvánosságával kapcsolatos vonatkozó uniós irányelvek és egyéb jogszabályok jelentik. Elismeri azonban, hogy lépést kell tartania a (kereskedelmi) bankszektor legjobb gyakorlatával, ugyanis az EK- Szerződés értelmében tekintetbe kell vennie az információk titkosságáról szóló európai és nemzeti jogi rendelkezéseket is. Ezt az alkalmazott elvei is alátámasztják, ahogy azt a 2002-ben elfogadott Szabályok a dokumentumok társadalmi hozzáférhetőségéről megfogalmazza. A bank állítása szerint a szabályok célja, hogy egyensúlyt teremtsenek a következő ellentétes érdekek között: az információk és dokumentumok lehetőség szerinti megosztásának, valamint és ez különösen lényeges az Aarhusi Egyezmény törekvéseinek és céljainak a vonatkozó uniós jogszabályokkal és az EIB működési keretével összefüggésben való megfelelés célkitűzése; az üzleti szerződésekre és piaci tevékenységekre vonatkozó európai és nemzeti szabályozásokkal összhangban levő titoktartás tiszteletben tartásának kötelezettsége; azon kötelessége, hogy tiszteletben tartsa üzlettársai kereskedelmi és piac érzékeny érdekeit; azon kötelessége, hogy megvédje az egyének titoktartással összefüggő érdekeit. Ez az egyensúlyozás szolgál magyarázattal arra, hogy az EIB miért vélekedhet jelenleg úgy, hogy visszautasíthatja egyes hitelek vonatkozó dokumentációjának nyilvánossá tételét. Az érv, amely megállapítja, hogy közpénzeket felhasználó közintézményről van szó, azonban legalább ilyen erős, ha nem erősebb érv amellett, hogy az információkat időben nyilvánosságra kellene hozni ahogy azt egyre több uniós intézmény teszi. A magánszféra üzleti titkának és a közérdekű információ nyilvánosságának érdekellentéte tehát felveti a kérdést, hogy mennyiben beszélhetünk uniós testületről az EIB esetében (lásd: EIB Tények 2). Az EIB információs politikája és az EUjog A környezeti hatásvizsgálatokról (KHV) szóló uniós irányelv megállapítja, hogy a társadalom számára hozzáférést kell biztosítani az összegyűlt információkhoz, illetve lehetővé kell tenni számára, hogy a beruházások megkezdése előtt véleményt nyilváníthasson. Az 1998-ban elfogadott Aarhusi Egyezmény a környezeti információkhoz való hozzáférhetőség viszonylatában széleskörű és érvényesíthető jogokat biztosít. Az EIB azt 2

3 állítja, hogy kéri a beruházások megvalósítót, alkalmazzák a 2003/4/EC direktívát a környezeti információkhoz való hozzáférésről, és kéri, ha olyan országban valósul meg egy beruházás, ahol az Aarhusi Egyezmény életbe lépett, a megvalósítás során annak rendelkezésit is tartsák be. Az 1049/2001/EK rendelet a környezeti vonatkozású információk közzétételére kötelezi az Európai Bizottságot, az Európai Tanácsot és az Európai Parlamentet. Az EIB hangoztatja, hogy betartja ezt a rendeletet, bár az nem vonatkozik rá. Az EIB állítása szerint lehetővé teszi honlapján keresztül a beruházások összefoglalójának elérhetőségét A Bizottság azonban jelenleg új rendeletek kidolgozásán fáradozik, amelyek már más uniós intézményekre is kötelezően vonatkoznának, beleértve az EIB-t is. A Bizottság tevékenysége végső fokon oda vezethet, hogy az EIB-t ugyanazon szabályok fogják kötni, mint a többi EU intézményt. Abban az esetben, ha az EIB visszatart bizonyos információkat, az Európai Ombudsmanhoz lehet fordulni. Megjegyzendő, hogy az Ombudsman felhatalmazása miatt ezzel a joggal csak uniós polgárok élhetnek. Ez tehát diszkriminatív azokkal a nem EU tagországokban élő emberekkel szemben, akiket kedvezőtlenül érintenek az EIB hitelei. Az EIB 2002-es Információs Politikája szerint az emberek az EIB Főtitkárát is megkereshetik panaszukkal. A civil szféra jelenleg vizsgálja ezt a lehetőséget, habár a Főtitkár, lévén az EIB alkalmazottja, nem olyan független, mint az Ombudsman és messze van még más nemzetközi pénzügyi intézmények követendő gyakorlatától is. EIB információs politikájának problémái Több problémát is megállapíthatunk az EIB Információs Politikájával kapcsolatban: Az előkészítési szakaszban levő hitelek bizalmas kezelése. Örvendetes lépésként 2001-től az EIB közöl némi információt a honlapján az előkészítési szakaszban levő hitelekről. Saját vélekedése szerint általában elegendő információt hoz nyilvánosságra az általa később esetleg finanszírozott beruházások többsége esetében. Ugyanakkor elismeri, hogy a beruházások gazdái az engedélyezési eljárás során üzleti titokra hivatkozva megtilthatják bizonyos anyagoknak - a nyilvánosság számára elérhető - az előkészítési szakaszban levő beruházások listáján való - megjelentetése ellen. Senki sem tudja, hogy hány ilyen eset volt, ugyanis ez az információ is titkosnak minősül! Amikor civil csoportok megpróbáltak a beruházások egyes dokumentumaihoz, például környezeti hatástanulmányokhoz, szociális hatások kiértékeléséhez vagy megvalósíthatósági tanulmányokhoz - az EIB Igazgatótanácsának jóváhagyása előtt hozzájutni -, szinte mindig az EIB munkatársainak elutasításával találkoztak. Lényegében ez azt jelenti, hogy egy beruházás finanszírozásáról társadalmi részvétel nélkül, például a hatásokkal leginkább szembesülő helyi közösségek kizárásával hozhatnak döntést. Az EIB 2003 júniusában kijelentette, hogy a tervezett fejlesztések 70%-a esetében az Interneten információkat hozott nyilvánosságra. Ennek valódiságát azonban lehetetlen ellenőrizni, éppen azért, mert nem lehet tudni az aktuális hitelek számát. Egyes esetekben előzetes értesítés sincs arról, hogy egy adott hitelkérelmen dolgozik a bank. A legsúlyosabb problémát az jelenti, hogy sok fejlesztés fontos dokumentumát bizalmasan kezelik még a jóváhagyás után is. Ez szöges ellentétben áll a Világbank és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) gyakorlatával, amelynek során az előkészítés szakaszában lévő beruházások legfőbb környezeti információi elérhetők és véleményezhetők a nyilvánosság számára. A hitelinformációk tartalma Az EIB szerint az általuk a világhálóra feltett hitelkérelmeknél összefoglalókat találunk, amelyek részletes információkat tartalmaznak, beleértve a hitel kérelmezőjét vagy a pénzügyi közvetítőt, a beruházás helyszínét, az ágazatot, a fejlesztés leírását, céljait, környezeti és szociális vonatkozásait, 3

4 beszerzési adatait, az EIB által javasolt finanszírozást, a teljes költségét és a fejlesztés állapotát. Ezek az adatok ugyanakkor, még ha rendelkezésre is állnak, alig tesznek ki többet, mint egy szellősen teleírt oldalt. Sok esetben döntő fontosságú szempontok hiányoznak, pl. a felmerült sajátságos környezeti és szociális problémák, vagy hogy milyen szinten valósul meg az KHV. A civil társadalommal folytatott egyeztetések eredményeit se teszik közzé, pedig elég ritkán kerül ezekre sor. Globális hitelek Az globális hitelek adatainak nyilvánosságra hozatala a hitelt felvevő közvetítő bank felelőssége. A hitelkérelem elbírálási folyamata során az információk titkosíthatók. Más fontos, például a végrehajtó szerv által készített vagy a várható környezeti és szociális hatásokat elemző dokumentumokat szintén nem tesznek nyilvánossá. A globális hitelek pozitív hatásúak is lehetnek, mivel ezek segítségével kisebb és valószínűleg fenntarthatóbb fejlesztéseket finanszíroznak. Azonban nem áll rendelkezésre kellő információ arról, hogy mit támogatnak ezen hitelekkel, és mivel ezek a hitelek nincsenek környezeti feltételekhez kötve, nem vonhatjuk le azt a következtetést, hogy hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez. A környezeti hatásvizsgálat nyilvánossá tétele a hitel Igazgatótanács általi jóváhagyása előtt Jelenleg az EIB-nél nincs érvényben olyan politika, amely megkövetelné, hogy az Igazgatótanács hozzájárulása előtt nyilvánosságra hozzák a KHV-kat vagy a beruházás más környezeti dokumentációját. A gyakran a jóváhagyási eljárás után tartott közmeghallgatások egészítik ki ezt a gyakorlatot. Így a KHV eljárás szükségessége és eredményei teljes mértékben értelmetlenné válik, hiszen a fejlesztés finanszírozását már elfogadták. Az EIB ezenfelül a hitelkérelmezőre bízza a KHV elkészítését és a vonatkozó dokumentumok nyilvánosság elé tárását. Bár az EU országok nemzeti törvényei előírhatják KHV készítését, arra nincs bizonyítékunk, hogy az EIB képes lenne ellenőrizni a tanulmány minőségét, mivel erre nincs megfelelő személyzete. Ezért egyértelmű eljárásokra lenne szükség a KHV folyamatában, beleértve annak szabályozását is, hogy mikor kell nyilvánosságra hozni a dokumentumokat, illetve mikor kell megkezdeni a egyeztetéseket az érintettekkel. Ez különösen fontossá válik annak tükrében, hogy az EU határain kívül ahol elképzelhető, hogy nincs érvényben ilyen jogi szabályozás a beruházott pénzösszegek mennyisége nő. A Világbanknál és az EBRD-nél a hitel jóváhagyása előtt kötelező a KHV elvégzése azoknál a beruházásoknál, amelyek jelentős környezeti hatással járnak. Az EIB információs politikájának súlyos hiányosságain felül, a társadalommal a beruházásokról folytatott egyeztetések sincsenek összhangban a más intézmények által folytatott modern eljárásokkal. A beruházás elfogadása előtti társadalmi konzultációk lebonyolítására nincsenek meghatározva feltételek vagy eljárások, ezekről a hitelkérelmező dönthet. A fejlesztés megvalósítása során az érintetteknek csak ritkán adódik lehetőségük valódi egyeztetésre, és kevés figyelmet kapnak a helyi közösségek tagjainak aggályai. Mi több, nagyon keveset lehet tudni az EIB belső folyamatairól, így a bank kevésbé átlátható, mint más uniós intézmények. Az egyes ülések jegyzőkönyvei, a döntéshozatal támogatására készült dokumentumok és az EIB tanácsaiban folytatott megbeszélések tartalma nem érhető el a közvélemény számára, és ettől az EIB csak még titokzatosabbá válik. Civil kampány az EIB átláthatóságáért Az EIB Éves Közgyűlése alatt, június 3-án rendezett akción civil szervezetek ismételten az átláthatóságot kérték számon a bank luxemburgi székháza előtt. Az EIB Kormányzóitól és Maystadt elnöktől az Információs Politika jelentős módosítását követelték. Az EIB a civil szervezetek által felvetett témákra válaszul egy közleményt adott ki, Az EIB átlátható Információs Politikája címen. A közlemény 4

5 elmagyarázta az EIB Információs Politikáját, ugyanakkor semmit sem változtatott azon a tényen, hogy ez a politika korlátozó jellegű. Az civilek követelései: Az előkészítési szakaszban lévő beruházások adatainak nyilvánosságra hozása: Az EIB Információs Politikája legalább 120 napban határozza meg azt, amennyivel az Igazgatótanács döntése előtt a beruházásra vonatkozó információkat nyilvánossá kell tenni. Titkosság alkalmazása a beruházásokkal kapcsolatban: Az összes vizsgált hitelkérelmet sorolják fel az előkészítés alatt álló beruházások listájában. Jelenleg, ha a hitel kérelmezője nem adja beleegyezését, a beruházáshoz tartozó információk nem jelennek meg ebben a listában. Tegyék közzé az összes környezeti, szociális és emberi jogi hatástanulmányt és minden vonatkozó az embereket a fejlesztés kockázatairól tájékoztató információt. A hitelinformációs lap tartalma: Az EIB mindegyik beruházás esetében állítson össze és hozzon nyilvánosságra egy hitelinformációs lapot. Ez tartalmazza a fejlesztés alapvető adatait és mindazokat a környezeti és szociális hatásokat, amelyek a beruházás átvilágítása során felmerülnek. A bank foglalkozzon behatóan a környezeti hatásokkal, beleértve a KHV folyamatot és a civil szférával folytatott egyeztetés eredményét is, annak lezárása után. A szociális hatástanulmány vázolja fel a javasolt fejlesztés hatását a várhatóan érintett egyénekre és közösségekre, és az azok enyhítésére fontolóra vett intézkedéseket. Az irat tartalmazza az alábbi részleteket is: az Igazgatótanács döntésének várt időpontja, a hitelszerződés aláírásának becsült időpontja, illetve a végrehajtó szerv és a hitelért felelős EIB munkatárs elérhetősége. Globális hitelek: Az globális hitelekre vonatkozó kérelmek elbírálási folyamatát - a többi hitelhez hasonlóan - hozzák nyilvánosságra. Az globális hitelhez kapcsolódó összes információ, úgymint a végrehajtó szerv kiléte, a hitelhez kapcsolódó feltételek, továbbá minden lehetséges környezeti és szociális hatás legyen nyilvános. A hitelt felvevő közvetítő bank legyen köteles betartani az EIB Információs Politikáját, mivel EIB forrásokat használ fel. A KHV-kat tegyék nyilvánossá az Igazgatótanácsi jóváhagyás előtt: Az EIB vezessen be egyértelmű politikát, amely előírja, hogy a hitel igazgatótanácsi jóváhagyása előtt nyilvánosságra kell hozni a KHV-t és a beruházás más környezeti és szociális témájú dokumentációját. 60 nappal a nyilvános meghallgatás előtt angolul és a helyi nyelve(ke)n tegyék nyilvánossá ezeket az iratokat. A jelenlegi gyakorlat szerint ezeket csak az Igazgatótanács jóváhagyása után teszik közzé, már ha egyáltalán nyilvánosságra kerülnek. Havi összefoglaló az EIB tevékenységéről: Az EIB tegyen eleget a többi nemzetközi pénzügyi intézmény normáinak, és jelentessen meg egy havi összefoglalót tevékenységéről, amely tartalmazza a hitelek összes részletét, beleértve a környezeti és szociális hatásokat, illetve a döntések és a hitelkérelmek jóváhagyásának tervezett dátumát. Ez az új kérelmekre is vonatkozik. A bank belső folyamatainak átláthatósága: Az EIB vegye át más nemzetközi pénzintézetek legjobb gyakorlatát, és növelje eljárásainak és belső értékeléseinek átláthatóságát. Ez magában foglalná a munkatársak listáját és tájékoztatást adna a hatáskörökről és elérhetőségekről. Az EIB tegye nyilvánossá az Igazgatótanács iratait is, úgymint az Igazgatótanács munkatervét, havi beosztását, az ülések napirendi pontjait és az Igazgatótanácsban a hitelnyújtásról és politikákról folytatott megbeszélések összefoglalóját. Az EIB hozza nyilvánosságra a hitelek beleértve a globális hiteleket is 5

6 megvalósítására vonatkozó dokumentumokat, a középtávú beruházás értékelésektől kezdve a fenntarthatóságának végső kiértékeléséig. További olvasnivalók és információk: EIB dokumentumok nyilvánossága: Információpolitikai nyilatkozat ai_ips_en.pdf Hogyan kommunikál az EIB - Áttekintés oweibcom_en.pdf Szabályzat az EIB munkatársai számára a nyilvánossággal való megfelelő adminisztratív magatartásról e_en.pdf Szabályok a dokumentumok hozzáférhetőségéről di_rules_en.pdf Az EIB társadalmi információs politikájának felülvizsgálata Az EIB válasza az NGO-k több átláthatóságot követelő felhívására Az EIB információs és nyilvánosságra hozatali politikája" a valóság _papers/2003/eibagm_june/infopolicy_eib_ html EIB Átláthatósági Politika ansparency_en.pdf ================================= Tények az Európai Beruházási Bankról: EIB Tények 1: Láthatatlan hatalom az Európai Unióban: Az Európai Beruházási Bank EIB Tények 2: Az Európai Beruházási Bank: Alapvető tények EIB Tények 3: Kafka világa: Az Európai Beruházási Bank információpolitikája EIB Tények 4: Az Európai Beruházási Bank és a környezet EIB Tények 5: Az Európai Beruházási Bank szerepe a fejlesztéspolitikában EIB Tények 6: Elmélet és gyakorlat: Európai Beruházási Bank Esettanulmányok EIB Tények 7: Az Európai Beruházási Bank és Magyarország ================================= Összeállította: A KKE Bankfigyelő Hálózat és a Föld Barátai Nemzetközi Hálózat által összehangolt EIB Kampánykoalíció és a Magyar Természetvédők Szövetsége További információk: Éger Ákos, tel: 1/ Magda Stoczkiewicz, tel: +31/

Láthatatlan hatalom az Európai Unióban: Az Európai Beruházási Bank

Láthatatlan hatalom az Európai Unióban: Az Európai Beruházási Bank EIB Tények 1 Láthatatlan hatalom az Európai Unióban: Az Európai Beruházási Bank Az Európai Beruházási Bank (EIB) az egyik legnagyobb nemzetközi hitelintézet: több hitelt folyósít különböző befektetésekre,

Részletesebben

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat?

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés

Részletesebben

Az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó Irányelvei. 2011. évi kiadás

Az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó Irányelvei. 2011. évi kiadás Az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó Irányelvei 2011. évi kiadás Tartalomjegyzék NYILATKOZAT NEMZETKÖZI BERUHÁZÁSOKRÓL ÉS MULTINACIONÁLIS VÁLLALKOZÁSOKRÓL... 3 I. rész Az OECD multinacionális

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.4.9. COM(2014) 213 final 2014/0121 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a 2007/36/EK irányelvnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése,

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 8.7.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 8.7.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 8.7.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 16-án az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról

Részletesebben

Az élelmiszer-ellátási lánc vertikális kapcsolataiban alkalmazandó helyes gyakorlat elveinek megvalósítására és érvényesítésére vonatkozó keret

Az élelmiszer-ellátási lánc vertikális kapcsolataiban alkalmazandó helyes gyakorlat elveinek megvalósítására és érvényesítésére vonatkozó keret Az élelmiszer-ellátási lánc vertikális kapcsolataiban alkalmazandó helyes gyakorlat elveinek megvalósítására és érvényesítésére vonatkozó keret 2013. január 25. Aláírók: Kizárólag a keretet jóváhagyó szervezetek

Részletesebben

AZ EBRD 2003-AS KÖRNYEZETI POLITIKÁJA

AZ EBRD 2003-AS KÖRNYEZETI POLITIKÁJA Az EBRD Igazgatóság jóváhagyása: 2003. április 29. AZ EBRD 2003-AS KÖRNYEZETI POLITIKÁJA I. Az EBRD környezeti küldetése és politikai céljai 1. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) létrehozásáról

Részletesebben

Módosított javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Módosított javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.17. COM(2011) 135 végleges 2006/0084 (COD) Módosított javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott

Részletesebben

Nemzeti Kapcsolattartó Pont. OECD Irányelvek a Multinacionális Vállalkozások számára

Nemzeti Kapcsolattartó Pont. OECD Irányelvek a Multinacionális Vállalkozások számára Nemzeti Kapcsolattartó Pont OECD Irányelvek a Multinacionális Vállalkozások számára Felelős vállalatirányítás: OECD Irányelvek a Multinacionális Vállalkozások számára Az OECD Irányelvek: 42 ország vállalkozásoknak

Részletesebben

NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI JOGÉRVÉNYESÍTÉSI MECHANIZMUSOK

NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI JOGÉRVÉNYESÍTÉSI MECHANIZMUSOK NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI JOGÉRVÉNYESÍTÉSI MECHANIZMUSOK Útmutató a multilaterális egyezményeken alapuló nemzetközi jogérvényesítési lehetőségek igénybevételéhez dr. Bendik Gábor, dr. Berki Zsuzsanna,

Részletesebben

ÁLLAMPOLGÁRI ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE PROBLÉMAKEZELÉSI FOLYAMATAIRÓL

ÁLLAMPOLGÁRI ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE PROBLÉMAKEZELÉSI FOLYAMATAIRÓL ÁLLAMPOLGÁRI ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE PROBLÉMAKEZELÉSI FOLYAMATAIRÓL Bevezető I. Miért van szükség erre az Útmutatóra, kinek íródott és hogyan? Az Európai Uniós és az

Részletesebben

EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről

EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről Kiadja a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tervezés és nyomdai kivitelezés: Sásdi Kiadó és Nyomda Kft. Felelős vezető: Sásdi Zoltán Illusztráció: Tréfás

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

NEGYEDIK ÉRTÉKELÉSI KÖR. A parlamenti képviselőket, bírákat és ügyészeket érintő korrupció megelőzése ÉRTÉKELŐ JELENTÉS MAGYARORSZÁG

NEGYEDIK ÉRTÉKELÉSI KÖR. A parlamenti képviselőket, bírákat és ügyészeket érintő korrupció megelőzése ÉRTÉKELŐ JELENTÉS MAGYARORSZÁG UNOFFICIAL TRANSLATION / TRADUCTION INOFFICIELLE 2015. március 27. Bizalmas Greco Eval IV Rep (2014) 10E N E G Y E D I K NEGYEDIK ÉRTÉKELÉSI KÖR A parlamenti képviselőket, bírákat és ügyészeket érintő

Részletesebben

Dr. Szuper József: Társaságok pénzügyi döntési mechanizmusai a tulajdonosi szerkezet és a felelős vállalatirányítás tükrében

Dr. Szuper József: Társaságok pénzügyi döntési mechanizmusai a tulajdonosi szerkezet és a felelős vállalatirányítás tükrében Dr. Szuper József: Társaságok pénzügyi döntési mechanizmusai a tulajdonosi szerkezet és a felelős vállalatirányítás tükrében Budapest 2012 Tartalomjegyzék 1. Kivonat... 4 2. Bevezető a téma vizsgálatához...

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Bank átláthatósága - állapot és ajánlások -

Magyar Fejlesztési Bank átláthatósága - állapot és ajánlások - Az MFB Zrt. feladata az átláthatóság, a célszerűség, a gazdaságosság, a hatékonyság és a prudencia követelményeinek megfelelően - a Kormány középés hosszú távú gazdaságstratégiája által meghatározott gazdaságfejlesztési

Részletesebben

L 331/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.15.

L 331/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.15. L 331/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.15. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1093/2010/EU RENDELETE (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról,

Részletesebben

VEGYÜK ÁT. az irányítást! Útmutató PARLAMENTI KÉPVISELŐK

VEGYÜK ÁT. az irányítást! Útmutató PARLAMENTI KÉPVISELŐK VEGYÜK ÁT az irányítást! Útmutató PARLAMENTI KÉPVISELŐK számára az EIB jó irányba terelésére A CounterBalance (Ellensúly) küldetése: az Európai Befektetési Bankot (EIB) nyitott, haladó szellemű intézménnyé

Részletesebben

Útmutató a társadalmi fenntarthatóság érvényesítéséhez

Útmutató a társadalmi fenntarthatóság érvényesítéséhez Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága Útmutató a társadalmi fenntarthatóság érvényesítéséhez az Államreform operatív program és az Elektronikus közigazgatás operatív program projekt gazdái,

Részletesebben

Áttekintés. OECD Irányelvek multinacionális vállalkozások. számára

Áttekintés. OECD Irányelvek multinacionális vállalkozások. számára Áttekintés OECD Irányelvek multinacionális vállalkozások számára Overview OECD Guidelines for Multinational Enterprises Hungarian translation Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az

Részletesebben

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS A NEMZETI FEJLESZTÉSI HIVATAL FOLYÓIRATA

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS A NEMZETI FEJLESZTÉSI HIVATAL FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS A NEMZETI FEJLESZTÉSI HIVATAL FOLYÓIRATA A TARTALOMBÓL: Lékó Zoltán: A lobbizás szabályozása az Európai Unióban Bóka Éva: Európai integráció és a föderalizmus

Részletesebben

Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata

Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata CSL Limited Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata 2013. július Tartalomjegyzék > < Előző oldal Tartalomjegyzék Következő oldal > Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata Ügyfélközpontúság. Innováció.

Részletesebben

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT SHELL ETIKAI KÓDEX Mit kell tennünk ahhoz, hogy a Shell Általános Üzleti Alapelveinek megfelelően járjunk el? MORÁL ÉS MEGFELELÉS

Részletesebben

Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság. Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda. Know-How Fund

Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság. Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda. Know-How Fund FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI AJÁNLÁSOK Készítette a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság az Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda közreműködésével, a Know-How Fund támogatásával. Budapest,

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX SWD(2014) XXX BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami támogatások értékelésére HU HU BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami

Részletesebben

SZÁMVEVÕSZÉKI ELLENÕRZÉS VITOR CALDEIRA: Az Európai Számvevõszék együttmûködése a legfõbb uniós ellenõrzõ intézményekkel 503

SZÁMVEVÕSZÉKI ELLENÕRZÉS VITOR CALDEIRA: Az Európai Számvevõszék együttmûködése a legfõbb uniós ellenõrzõ intézményekkel 503 Tartalom SZÁMVEVÕSZÉKI ELLENÕRZÉS VITOR CALDEIRA: Az Európai Számvevõszék együttmûködése a legfõbb uniós ellenõrzõ intézményekkel 503 PACZOLAY PÉTER: Az Állami Számvevõszék helye a hatalmi ágak rendszerében

Részletesebben

Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS. Jogi útmutató civil szervezetek számára

Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS. Jogi útmutató civil szervezetek számára Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS Jogi útmutató civil szervezetek számára Településfejlesztés, településrendezés - Jogi útmutató civil szervezetek számára

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER 4.számú függelék A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról

Részletesebben