Kafka világa: Az Európai Beruházási Bank információs politikája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kafka világa: Az Európai Beruházási Bank információs politikája"

Átírás

1 Kafka világa: Az Európai Beruházási Bank információs politikája Bevezetés Az Európai Beruházási Bank (EIB), közintézmény lévén, a társadalmi nyitottságot és elszámoltathatóságot kellene, hogy képviselje. Az átláthatóság és az információkhoz való időbeni hozzájutás nélkülözhetetlen azon beruházások finanszírozása során, amelyek meghatározó hatással vannak az emberekre és a környezetre. A gyakorlatban az EIB-nek teljesen elszámoltathatónak kell lennie az EU tagországok állampolgárai számára és ugyanígy azon egyéb országok állampolgárai számára is, ahol a bank beruházásokat finanszíroz. Az emberek alapvető joga, hogy megismerjék a tervezett, illetve megvalósított eljárásokat, tevékenységeket és fejlesztéseket. Az Európai Unió (EU) intézményeként és mivel az EU aláírta az Aarhusi Egyezményt az információkhoz való hozzáférésről az EIB-nek kötelessége lenne nyilvánosságra hoznia a tevékenységével kapcsolatos információkat. Az EIB azonban nem így cselekszik: meglehetősen válogatós azzal kapcsolatban, hogy melyik információt adja ki és melyiket nem. Gyakran megtagadja a beruházások fő dokumentumainak kiadását, mind hitelkérelem jóváhagyása előtt vagy után. Ez a szűkszavúság gátolja a közösségek teljes körű tájékozódását és beleszólását az őket érintő fejlesztésekbe. A bank hozzáállása az elmúlt időszakban lassan változik. Az EIB az elbírálás alatt lévő hitelkérelmek egy részét nyilvánossá teszi a honlapján, 2002-ben pedig átdolgozta Információs Politikáját és június 10-én kiadta új Átláthatósági Politikáját. Az Információs Politika átdolgozásával kapcsolatban létrehozott egy címet, ahová az érintettek elküldhetik az Információs Politikára vonatkozó megjegyzéseiket A civilek véleménye szerint azonban a politika átdolgozása nem volt kielégítő, mivel abban számos, semmire sem kötelező kitétel található. Ezek azzal kecsegtetnek, hogy akkor bocsátanak közre információkat amikor az lehetővé és kivitelezhető válik. Az információ nyilvánossá tételéről egyedül az EIB dönt, ezenfelül továbbra is túl nagy döntési szabadságot biztosít a hitelkérelmezőknek azzal kapcsolatban, hogy közzétesznek-e információkat beruházásukról, amelyhez hitelkérelmet nyújtottak be. Az EIB támogatását élvező beruházások káros következményeit elszenvedő közösségek ténylegesen nem férnek hozzá az érdekeik megvédéséhez szükséges információkhoz. Új Átláthatósági Politika A civilek nagy lehetőséget látnak az új Átláthatósági Politikában, feltéve, ha a bank menedzsmentje és alkalmazottai a szerint cselekednek a valóságban is. A dokumentum főbb pontjai: 1. Az Igazgatóság először felülvizsgálja a 2002-es Információs Politikájának működését és a dokumentumokhoz való hozzájutást szabályozó dokumentumokat 2005-ben. 2. Az EIB célja, hogy az információkhoz való hozzájutás kapcsán az elérhető legjobb technikákat alkalmazza, elsődlegesen a honlapján keresztül. 3. Az EIB megvizsgálja, hogyan tudná saját vezetési módjait tovább javítani, ezáltal is mutatva elkötelezettségét a legjobb gyakorlat felé. 4. Figyelembe véve az EU fő célkitűzéseit a versenyképesség és a fenntarthatóság elérésében, az EIB figyelemmel kíséri a Vállalati Társadalmi Felelősségvállalás folyamatát és az EIB-ben való alkalmazásának lehetőségét. 5. A tervezett Aarhusi jogszabályokat melyeket a Bizottság 2003-ban fogadott el és a Parlament nemrégiben támogatott minden EU intézménynek alkalmaznia kell. 1

2 Az EIB Információs Politikája Az EIB állítása szerint Információs Politikájának fő célkitűzése az, hogy működésének módjáról és tevékenységéről a lehető legtöbb információt bocsássa rendelkezésre. Információs Politikáját a bank ezenfelül fejlődő és rugalmas folyamatnak tartja, amely folyamatos értékelés és minőségelemzés tárgyát képezi. Továbbá beszél arról is, hogy Információpolitikai Nyilatkozatának célja, hogy tevékenysége nagymértékben átlátható legyen és egyre hatékonyabban tudjon kommunikálni az összes érintettel. Számos civil szervezet már egy ideje folyamatos nyomást gyakorol az EIB-re, hogy elérje a beruházásokhoz és a magánszférához fűződő viszonyaihoz kapcsolódó dokumentumok teljes körű hozzáférhetőségét. Ennek eredményeként az elmúlt években a bank átdolgozta Információs Politikáját. Legutóbb októberében tett közzé dokumentumokat, amelyek az információhoz való hozzáférést tárgyalták. Bár ezek a lépések helyes irányba mutatnak, az elsősorban az EIB honlapján keresztül elérhető információk gyakorta nem elég részletesek, egyes hitelekhez pedig semmilyen vonatkozó dokumentum nem található. A beruházásokhoz kapcsolódó információkat gyakran csak azután teszik közzé, hogy az Igazgatótanács engedélyezte a hitelt, ami túl késő ahhoz, hogy a civil társadalom vagy a beruházás megvalósításának térségében élő emberek érdemben bekapcsolódhatnának a folyamatba. Saját állítása szerint információs politikájának sarokpontjait az átláthatósággal és az információ nyilvánosságával kapcsolatos vonatkozó uniós irányelvek és egyéb jogszabályok jelentik. Elismeri azonban, hogy lépést kell tartania a (kereskedelmi) bankszektor legjobb gyakorlatával, ugyanis az EK- Szerződés értelmében tekintetbe kell vennie az információk titkosságáról szóló európai és nemzeti jogi rendelkezéseket is. Ezt az alkalmazott elvei is alátámasztják, ahogy azt a 2002-ben elfogadott Szabályok a dokumentumok társadalmi hozzáférhetőségéről megfogalmazza. A bank állítása szerint a szabályok célja, hogy egyensúlyt teremtsenek a következő ellentétes érdekek között: az információk és dokumentumok lehetőség szerinti megosztásának, valamint és ez különösen lényeges az Aarhusi Egyezmény törekvéseinek és céljainak a vonatkozó uniós jogszabályokkal és az EIB működési keretével összefüggésben való megfelelés célkitűzése; az üzleti szerződésekre és piaci tevékenységekre vonatkozó európai és nemzeti szabályozásokkal összhangban levő titoktartás tiszteletben tartásának kötelezettsége; azon kötelessége, hogy tiszteletben tartsa üzlettársai kereskedelmi és piac érzékeny érdekeit; azon kötelessége, hogy megvédje az egyének titoktartással összefüggő érdekeit. Ez az egyensúlyozás szolgál magyarázattal arra, hogy az EIB miért vélekedhet jelenleg úgy, hogy visszautasíthatja egyes hitelek vonatkozó dokumentációjának nyilvánossá tételét. Az érv, amely megállapítja, hogy közpénzeket felhasználó közintézményről van szó, azonban legalább ilyen erős, ha nem erősebb érv amellett, hogy az információkat időben nyilvánosságra kellene hozni ahogy azt egyre több uniós intézmény teszi. A magánszféra üzleti titkának és a közérdekű információ nyilvánosságának érdekellentéte tehát felveti a kérdést, hogy mennyiben beszélhetünk uniós testületről az EIB esetében (lásd: EIB Tények 2). Az EIB információs politikája és az EUjog A környezeti hatásvizsgálatokról (KHV) szóló uniós irányelv megállapítja, hogy a társadalom számára hozzáférést kell biztosítani az összegyűlt információkhoz, illetve lehetővé kell tenni számára, hogy a beruházások megkezdése előtt véleményt nyilváníthasson. Az 1998-ban elfogadott Aarhusi Egyezmény a környezeti információkhoz való hozzáférhetőség viszonylatában széleskörű és érvényesíthető jogokat biztosít. Az EIB azt 2

3 állítja, hogy kéri a beruházások megvalósítót, alkalmazzák a 2003/4/EC direktívát a környezeti információkhoz való hozzáférésről, és kéri, ha olyan országban valósul meg egy beruházás, ahol az Aarhusi Egyezmény életbe lépett, a megvalósítás során annak rendelkezésit is tartsák be. Az 1049/2001/EK rendelet a környezeti vonatkozású információk közzétételére kötelezi az Európai Bizottságot, az Európai Tanácsot és az Európai Parlamentet. Az EIB hangoztatja, hogy betartja ezt a rendeletet, bár az nem vonatkozik rá. Az EIB állítása szerint lehetővé teszi honlapján keresztül a beruházások összefoglalójának elérhetőségét A Bizottság azonban jelenleg új rendeletek kidolgozásán fáradozik, amelyek már más uniós intézményekre is kötelezően vonatkoznának, beleértve az EIB-t is. A Bizottság tevékenysége végső fokon oda vezethet, hogy az EIB-t ugyanazon szabályok fogják kötni, mint a többi EU intézményt. Abban az esetben, ha az EIB visszatart bizonyos információkat, az Európai Ombudsmanhoz lehet fordulni. Megjegyzendő, hogy az Ombudsman felhatalmazása miatt ezzel a joggal csak uniós polgárok élhetnek. Ez tehát diszkriminatív azokkal a nem EU tagországokban élő emberekkel szemben, akiket kedvezőtlenül érintenek az EIB hitelei. Az EIB 2002-es Információs Politikája szerint az emberek az EIB Főtitkárát is megkereshetik panaszukkal. A civil szféra jelenleg vizsgálja ezt a lehetőséget, habár a Főtitkár, lévén az EIB alkalmazottja, nem olyan független, mint az Ombudsman és messze van még más nemzetközi pénzügyi intézmények követendő gyakorlatától is. EIB információs politikájának problémái Több problémát is megállapíthatunk az EIB Információs Politikájával kapcsolatban: Az előkészítési szakaszban levő hitelek bizalmas kezelése. Örvendetes lépésként 2001-től az EIB közöl némi információt a honlapján az előkészítési szakaszban levő hitelekről. Saját vélekedése szerint általában elegendő információt hoz nyilvánosságra az általa később esetleg finanszírozott beruházások többsége esetében. Ugyanakkor elismeri, hogy a beruházások gazdái az engedélyezési eljárás során üzleti titokra hivatkozva megtilthatják bizonyos anyagoknak - a nyilvánosság számára elérhető - az előkészítési szakaszban levő beruházások listáján való - megjelentetése ellen. Senki sem tudja, hogy hány ilyen eset volt, ugyanis ez az információ is titkosnak minősül! Amikor civil csoportok megpróbáltak a beruházások egyes dokumentumaihoz, például környezeti hatástanulmányokhoz, szociális hatások kiértékeléséhez vagy megvalósíthatósági tanulmányokhoz - az EIB Igazgatótanácsának jóváhagyása előtt hozzájutni -, szinte mindig az EIB munkatársainak elutasításával találkoztak. Lényegében ez azt jelenti, hogy egy beruházás finanszírozásáról társadalmi részvétel nélkül, például a hatásokkal leginkább szembesülő helyi közösségek kizárásával hozhatnak döntést. Az EIB 2003 júniusában kijelentette, hogy a tervezett fejlesztések 70%-a esetében az Interneten információkat hozott nyilvánosságra. Ennek valódiságát azonban lehetetlen ellenőrizni, éppen azért, mert nem lehet tudni az aktuális hitelek számát. Egyes esetekben előzetes értesítés sincs arról, hogy egy adott hitelkérelmen dolgozik a bank. A legsúlyosabb problémát az jelenti, hogy sok fejlesztés fontos dokumentumát bizalmasan kezelik még a jóváhagyás után is. Ez szöges ellentétben áll a Világbank és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) gyakorlatával, amelynek során az előkészítés szakaszában lévő beruházások legfőbb környezeti információi elérhetők és véleményezhetők a nyilvánosság számára. A hitelinformációk tartalma Az EIB szerint az általuk a világhálóra feltett hitelkérelmeknél összefoglalókat találunk, amelyek részletes információkat tartalmaznak, beleértve a hitel kérelmezőjét vagy a pénzügyi közvetítőt, a beruházás helyszínét, az ágazatot, a fejlesztés leírását, céljait, környezeti és szociális vonatkozásait, 3

4 beszerzési adatait, az EIB által javasolt finanszírozást, a teljes költségét és a fejlesztés állapotát. Ezek az adatok ugyanakkor, még ha rendelkezésre is állnak, alig tesznek ki többet, mint egy szellősen teleírt oldalt. Sok esetben döntő fontosságú szempontok hiányoznak, pl. a felmerült sajátságos környezeti és szociális problémák, vagy hogy milyen szinten valósul meg az KHV. A civil társadalommal folytatott egyeztetések eredményeit se teszik közzé, pedig elég ritkán kerül ezekre sor. Globális hitelek Az globális hitelek adatainak nyilvánosságra hozatala a hitelt felvevő közvetítő bank felelőssége. A hitelkérelem elbírálási folyamata során az információk titkosíthatók. Más fontos, például a végrehajtó szerv által készített vagy a várható környezeti és szociális hatásokat elemző dokumentumokat szintén nem tesznek nyilvánossá. A globális hitelek pozitív hatásúak is lehetnek, mivel ezek segítségével kisebb és valószínűleg fenntarthatóbb fejlesztéseket finanszíroznak. Azonban nem áll rendelkezésre kellő információ arról, hogy mit támogatnak ezen hitelekkel, és mivel ezek a hitelek nincsenek környezeti feltételekhez kötve, nem vonhatjuk le azt a következtetést, hogy hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez. A környezeti hatásvizsgálat nyilvánossá tétele a hitel Igazgatótanács általi jóváhagyása előtt Jelenleg az EIB-nél nincs érvényben olyan politika, amely megkövetelné, hogy az Igazgatótanács hozzájárulása előtt nyilvánosságra hozzák a KHV-kat vagy a beruházás más környezeti dokumentációját. A gyakran a jóváhagyási eljárás után tartott közmeghallgatások egészítik ki ezt a gyakorlatot. Így a KHV eljárás szükségessége és eredményei teljes mértékben értelmetlenné válik, hiszen a fejlesztés finanszírozását már elfogadták. Az EIB ezenfelül a hitelkérelmezőre bízza a KHV elkészítését és a vonatkozó dokumentumok nyilvánosság elé tárását. Bár az EU országok nemzeti törvényei előírhatják KHV készítését, arra nincs bizonyítékunk, hogy az EIB képes lenne ellenőrizni a tanulmány minőségét, mivel erre nincs megfelelő személyzete. Ezért egyértelmű eljárásokra lenne szükség a KHV folyamatában, beleértve annak szabályozását is, hogy mikor kell nyilvánosságra hozni a dokumentumokat, illetve mikor kell megkezdeni a egyeztetéseket az érintettekkel. Ez különösen fontossá válik annak tükrében, hogy az EU határain kívül ahol elképzelhető, hogy nincs érvényben ilyen jogi szabályozás a beruházott pénzösszegek mennyisége nő. A Világbanknál és az EBRD-nél a hitel jóváhagyása előtt kötelező a KHV elvégzése azoknál a beruházásoknál, amelyek jelentős környezeti hatással járnak. Az EIB információs politikájának súlyos hiányosságain felül, a társadalommal a beruházásokról folytatott egyeztetések sincsenek összhangban a más intézmények által folytatott modern eljárásokkal. A beruházás elfogadása előtti társadalmi konzultációk lebonyolítására nincsenek meghatározva feltételek vagy eljárások, ezekről a hitelkérelmező dönthet. A fejlesztés megvalósítása során az érintetteknek csak ritkán adódik lehetőségük valódi egyeztetésre, és kevés figyelmet kapnak a helyi közösségek tagjainak aggályai. Mi több, nagyon keveset lehet tudni az EIB belső folyamatairól, így a bank kevésbé átlátható, mint más uniós intézmények. Az egyes ülések jegyzőkönyvei, a döntéshozatal támogatására készült dokumentumok és az EIB tanácsaiban folytatott megbeszélések tartalma nem érhető el a közvélemény számára, és ettől az EIB csak még titokzatosabbá válik. Civil kampány az EIB átláthatóságáért Az EIB Éves Közgyűlése alatt, június 3-án rendezett akción civil szervezetek ismételten az átláthatóságot kérték számon a bank luxemburgi székháza előtt. Az EIB Kormányzóitól és Maystadt elnöktől az Információs Politika jelentős módosítását követelték. Az EIB a civil szervezetek által felvetett témákra válaszul egy közleményt adott ki, Az EIB átlátható Információs Politikája címen. A közlemény 4

5 elmagyarázta az EIB Információs Politikáját, ugyanakkor semmit sem változtatott azon a tényen, hogy ez a politika korlátozó jellegű. Az civilek követelései: Az előkészítési szakaszban lévő beruházások adatainak nyilvánosságra hozása: Az EIB Információs Politikája legalább 120 napban határozza meg azt, amennyivel az Igazgatótanács döntése előtt a beruházásra vonatkozó információkat nyilvánossá kell tenni. Titkosság alkalmazása a beruházásokkal kapcsolatban: Az összes vizsgált hitelkérelmet sorolják fel az előkészítés alatt álló beruházások listájában. Jelenleg, ha a hitel kérelmezője nem adja beleegyezését, a beruházáshoz tartozó információk nem jelennek meg ebben a listában. Tegyék közzé az összes környezeti, szociális és emberi jogi hatástanulmányt és minden vonatkozó az embereket a fejlesztés kockázatairól tájékoztató információt. A hitelinformációs lap tartalma: Az EIB mindegyik beruházás esetében állítson össze és hozzon nyilvánosságra egy hitelinformációs lapot. Ez tartalmazza a fejlesztés alapvető adatait és mindazokat a környezeti és szociális hatásokat, amelyek a beruházás átvilágítása során felmerülnek. A bank foglalkozzon behatóan a környezeti hatásokkal, beleértve a KHV folyamatot és a civil szférával folytatott egyeztetés eredményét is, annak lezárása után. A szociális hatástanulmány vázolja fel a javasolt fejlesztés hatását a várhatóan érintett egyénekre és közösségekre, és az azok enyhítésére fontolóra vett intézkedéseket. Az irat tartalmazza az alábbi részleteket is: az Igazgatótanács döntésének várt időpontja, a hitelszerződés aláírásának becsült időpontja, illetve a végrehajtó szerv és a hitelért felelős EIB munkatárs elérhetősége. Globális hitelek: Az globális hitelekre vonatkozó kérelmek elbírálási folyamatát - a többi hitelhez hasonlóan - hozzák nyilvánosságra. Az globális hitelhez kapcsolódó összes információ, úgymint a végrehajtó szerv kiléte, a hitelhez kapcsolódó feltételek, továbbá minden lehetséges környezeti és szociális hatás legyen nyilvános. A hitelt felvevő közvetítő bank legyen köteles betartani az EIB Információs Politikáját, mivel EIB forrásokat használ fel. A KHV-kat tegyék nyilvánossá az Igazgatótanácsi jóváhagyás előtt: Az EIB vezessen be egyértelmű politikát, amely előírja, hogy a hitel igazgatótanácsi jóváhagyása előtt nyilvánosságra kell hozni a KHV-t és a beruházás más környezeti és szociális témájú dokumentációját. 60 nappal a nyilvános meghallgatás előtt angolul és a helyi nyelve(ke)n tegyék nyilvánossá ezeket az iratokat. A jelenlegi gyakorlat szerint ezeket csak az Igazgatótanács jóváhagyása után teszik közzé, már ha egyáltalán nyilvánosságra kerülnek. Havi összefoglaló az EIB tevékenységéről: Az EIB tegyen eleget a többi nemzetközi pénzügyi intézmény normáinak, és jelentessen meg egy havi összefoglalót tevékenységéről, amely tartalmazza a hitelek összes részletét, beleértve a környezeti és szociális hatásokat, illetve a döntések és a hitelkérelmek jóváhagyásának tervezett dátumát. Ez az új kérelmekre is vonatkozik. A bank belső folyamatainak átláthatósága: Az EIB vegye át más nemzetközi pénzintézetek legjobb gyakorlatát, és növelje eljárásainak és belső értékeléseinek átláthatóságát. Ez magában foglalná a munkatársak listáját és tájékoztatást adna a hatáskörökről és elérhetőségekről. Az EIB tegye nyilvánossá az Igazgatótanács iratait is, úgymint az Igazgatótanács munkatervét, havi beosztását, az ülések napirendi pontjait és az Igazgatótanácsban a hitelnyújtásról és politikákról folytatott megbeszélések összefoglalóját. Az EIB hozza nyilvánosságra a hitelek beleértve a globális hiteleket is 5

6 megvalósítására vonatkozó dokumentumokat, a középtávú beruházás értékelésektől kezdve a fenntarthatóságának végső kiértékeléséig. További olvasnivalók és információk: EIB dokumentumok nyilvánossága: Információpolitikai nyilatkozat ai_ips_en.pdf Hogyan kommunikál az EIB - Áttekintés oweibcom_en.pdf Szabályzat az EIB munkatársai számára a nyilvánossággal való megfelelő adminisztratív magatartásról e_en.pdf Szabályok a dokumentumok hozzáférhetőségéről di_rules_en.pdf Az EIB társadalmi információs politikájának felülvizsgálata Az EIB válasza az NGO-k több átláthatóságot követelő felhívására Az EIB információs és nyilvánosságra hozatali politikája" a valóság _papers/2003/eibagm_june/infopolicy_eib_ html EIB Átláthatósági Politika ansparency_en.pdf ================================= Tények az Európai Beruházási Bankról: EIB Tények 1: Láthatatlan hatalom az Európai Unióban: Az Európai Beruházási Bank EIB Tények 2: Az Európai Beruházási Bank: Alapvető tények EIB Tények 3: Kafka világa: Az Európai Beruházási Bank információpolitikája EIB Tények 4: Az Európai Beruházási Bank és a környezet EIB Tények 5: Az Európai Beruházási Bank szerepe a fejlesztéspolitikában EIB Tények 6: Elmélet és gyakorlat: Európai Beruházási Bank Esettanulmányok EIB Tények 7: Az Európai Beruházási Bank és Magyarország ================================= Összeállította: A KKE Bankfigyelő Hálózat és a Föld Barátai Nemzetközi Hálózat által összehangolt EIB Kampánykoalíció és a Magyar Természetvédők Szövetsége További információk: Éger Ákos, tel: 1/ Magda Stoczkiewicz, tel: +31/

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr!

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! A Magyar Természetvédők Szövetsége 2005 év elején kétszer kérte a Pénzügyminisztériumot, hogy hozza

Részletesebben

Láthatatlan hatalom az Európai Unióban: Az Európai Beruházási Bank

Láthatatlan hatalom az Európai Unióban: Az Európai Beruházási Bank EIB Tények 1 Láthatatlan hatalom az Európai Unióban: Az Európai Beruházási Bank Az Európai Beruházási Bank (EIB) az egyik legnagyobb nemzetközi hitelintézet: több hitelt folyósít különböző befektetésekre,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

Az Európai Beruházási Bank és a környezet

Az Európai Beruházási Bank és a környezet Az Európai Beruházási Bank és a környezet Bevezetés Az Európai Beruházási Bank (EIB) mind az Európai Unión (EU) belüli, mind az azon kívüli nagyszabású beruházások egyik fő finanszírozója. Ezek közé tartoznak

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10)

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10) 2008.1.19. C 14/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Pályázati felhívás az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról szóló 2007/675/EK bizottsági határozatra vonatkozóan

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai

Részletesebben

Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében

Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében Reflex Környezetvédő Egyesület A programot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta. A társadalmi részvétel előnyei több szakmai-társadalmi

Részletesebben

Európai Beruházási Bank Csoport. Átláthatósági politika

Európai Beruházási Bank Csoport. Átláthatósági politika Csoport Átláthatósági politika 2015. március 2015. március 6. 1 / 17 Tartalomjegyzék 1. Háttérinformációk és a politika célja... 3 2. Vezérelvek... 3 Nyilvánosság... 3 A bizalom biztosítása és az érzékeny

Részletesebben

Összeállította: Éger Ákos, Magyar Természetvédők Szövetsége, Iryna Holovko, NECU Ukrán Nemzeti Ökológiai Központ

Összeállította: Éger Ákos, Magyar Természetvédők Szövetsége, Iryna Holovko, NECU Ukrán Nemzeti Ökológiai Központ Nukleáris reaktorok élettartam hosszabbítása Ukrajnában. A szomszédoknak nincs beleszólása? Az Espooi egyezmény alkalmazása Ukrajnában a Nukleáris reaktorok élettartam hosszabbítása során Összeállította:

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ BAGER GUSZTÁV Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ I. RÉSZ - HÁTTÉR 1. BEVEZETÉS, 1.1. Az elemzés célja 5 1.2. A könyv szerkezete 6 2. A NEMZETKÖZI VALUTAALAP SZEREPVÁLLALÁSA, TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

A települési önkormányzat jegyzőjének közreműködése a komplex környezetvédelmi hatósági eljárásokban

A települési önkormányzat jegyzőjének közreműködése a komplex környezetvédelmi hatósági eljárásokban A települési önkormányzat jegyzőjének közreműködése a komplex környezetvédelmi hatósági eljárásokban Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2011. június 8. dr. Jeges-Varga

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben

Magatartási Kódex. pénzügyi szervezetek. Dr. Farkas Ádám

Magatartási Kódex. pénzügyi szervezetek. Dr. Farkas Ádám Magatartási Kódex A lakosság számára hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról Dr. Farkas Ádám PSZÁF Felügyeleti l Tanács elnöke Kérdések áttekintése I. Mi a Magatartási

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Fejlesztési Bizottság 2014/0059(COD) 7.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Fejlesztési Bizottság részéről a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére a konfliktusok által érintett és

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁG TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS ( )

ÁTLÁTHATÓSÁG TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS ( ) ÁTLÁTHATÓSÁG TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS (1992 2010) 10.09.2010 Év Dátum Legfontosabb események A közösségi intézmények és szervek 1992 február 7. Az Európai Unióról szóló szerződés záróokmányához csatolt 17.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA L 306/32 IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA (2016. november 4.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti értékelés összehangolásának elveiről, valamint

Részletesebben

Külső intézményi kommunikáció

Külső intézményi kommunikáció Külső intézményi kommunikáció Az Állami Számvevőszék társintézményi felülvizsgálatáról készült jelentés kivonata 2016. május A KOMMUNIKÁCIÓS PEER REVIEW JELENTÉS KIVONATA 1. Bevezetés Az Állami Számvevőszék

Részletesebben

A könyvvizsgálati standardok változásai

A könyvvizsgálati standardok változásai XXIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia Visegrád 2015. Szeptember 4-5. A könyvvizsgálati standardok változásai dr. Ladó Judit Alelnök Magyar Könyvvizsgálói Kamara Előzmény 1 Nemzetközi Könyvvizsgálati

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/110

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/110 Korrigendum "Tervezési szerződés M34 gyorsforgalmi út Vásárosnamény-Záhony közötti szakasz tanulmánytervének,közúti biztonsági hatásvizsgálatának, megvalósíthatósági tanulmányának (MT), valamint környezeti

Részletesebben

Új közbeszerzési törvény, új feladatok. RIGÓ CSABA BALÁZS KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ELNÖK 2015. december 15.

Új közbeszerzési törvény, új feladatok. RIGÓ CSABA BALÁZS KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ELNÖK 2015. december 15. Új közbeszerzési törvény, új feladatok RIGÓ CSABA BALÁZS KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ELNÖK Tartalom I.) A Közbeszerzések helyzetének alakulása Magyarországon statisztikai áttekintés új irányelvek átültetése

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

Nyitottság és törvénytisztelet Magyar városi önkormányzatok honlapjainak elemzése

Nyitottság és törvénytisztelet Magyar városi önkormányzatok honlapjainak elemzése Nyitottság és törvénytisztelet Magyar városi önkormányzatok honlapjainak elemzése - 2015 magyar nyelvű összefoglaló A CRCB legújabb elemzése 368 magyar város önkormányzati honlapjainak 2015. évi adatai

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. október 13. (15.10) (OR. en) 14299/09 ADD 1 AGRILEG 182 DENLEG 93

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. október 13. (15.10) (OR. en) 14299/09 ADD 1 AGRILEG 182 DENLEG 93 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. október 3. (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ KIEGÉSZÍTÉS Küldi: az állat-egészségügyi szakértők munkacsoportja

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Mivel: A KÖVETKEZŐ DÖNTÉST HOZTA: CT/CA-012/2004/01HU AZ IGAZGATÓTANÁCS,

Mivel: A KÖVETKEZŐ DÖNTÉST HOZTA: CT/CA-012/2004/01HU AZ IGAZGATÓTANÁCS, CT/CA-012/2004/01HU AZ EURÓPAI UNIÓ SZERVEINEK FORDÍTÓKÖZPONTJA ÁLTAL HOZOTT DÖNTÉS A 1049/2001/EK SZ. RENDELET ALKALMAZÁSÁT ILLETŐEN, A DOKUMENTUMOKHOZ VALÓ NYILVÁNOS HOZZÁFÉRÉS VONATKOZÁSÁBAN AZ IGAZGATÓTANÁCS,

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére Szám:02/86-26/20 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)4-011, FAX: (88)4-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.13. C(2014) 1633 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017.

Részletesebben

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

Az Európai Beruházási Bankról dióhéjban

Az Európai Beruházási Bankról dióhéjban Az Európai Beruházási Bankról dióhéjban Az EU bankjaként gazdaságilag életképes, fenntartható beruházásokat finanszírozunk, támogatunk szaktudásunkkal Európa határain belül és túl. Az EU 28 tagállamának

Részletesebben

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata ELŐSZÓ Az adományszervezők számos területen, különböző országokban, és különböző körülmények között dolgoznak, de van néhány alapvető, közös értékük

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

Harmadik országból érkező idénymunkások

Harmadik országból érkező idénymunkások Harmadik országból érkező idénymunkások Szerkesztői bevezető Jelen tanulmánykötet szerkesztési elvei között szerepelt, hogy a Magyarországot és az Európai Uniót érintő migráció kapcsán a lehető legtöbb

Részletesebben

A könyvvizsgálat jelenlegi helyzete Európában

A könyvvizsgálat jelenlegi helyzete Európában A könyvvizsgálat jelenlegi helyzete Európában Az EU és a könyvvizsgálók Olivier Boutellis-Taft, FEE ügyvezető igazgató Standing for trust and integrity 2013. szeptember 19-20. MKVK, Magyarország Jó! Több,

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 27.5.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE (43/2011) Tárgy: Az Ír Köztársaság képviselőházának (Dáil Éireann) indokolással ellátott véleménye a közös konszolidált

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Az Etikai Vonal működésének részletes leírása, a felelősség és hatáskörök egyértelmű rögzítése, a bejelentett panaszok

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

9389/1/16 REV 1 ADD 1 ac/ia 1 DRI

9389/1/16 REV 1 ADD 1 ac/ia 1 DRI Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. július 19. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2012/0340 (COD) 9389/1/16 REV 1 ADD 1 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy: TELECOM 89 CONSOM 117 MI 374 CODEC 728 PARLNAT

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

A KELER KSZF Zrt. Javadalmazási Politikája

A KELER KSZF Zrt. Javadalmazási Politikája A KELER KSZF Zrt. Javadalmazási Politikája A file megnevezése: javadalmazási politika v.1.1 Felelős szervezeti egység: Emberi Erőforrás Menedzsment Hatálybalépés dátuma: 2014. október 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása Jelen tervezet közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során a tervezet koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért a tervezet jelen formájában nem

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

Általános jogi ismeretek. Tematika:

Általános jogi ismeretek. Tematika: Általános jogi ismeretek Tematika: 1 Általános közigazgatási jog, közigazgatási alapismeretek 2 A közigazgatás intézményrendszere 3 Közigazgatási hatósági eljárás, hatáskör, illetékesség Budapest, 2014

Részletesebben

IRÁNYMUTATÁSOK AZ ESETLEGESEN TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEKET MAGUK UTÁN VONÓ TESZTEKRŐL, VIZSGÁLATOKRÓL, ILLETVE ELJÁRÁSOKRÓL

IRÁNYMUTATÁSOK AZ ESETLEGESEN TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEKET MAGUK UTÁN VONÓ TESZTEKRŐL, VIZSGÁLATOKRÓL, ILLETVE ELJÁRÁSOKRÓL EBA/GL/2014/09 2014. szeptember 22. Iránymutatások azon tesztek, vizsgálatok vagy eljárások típusairól, amelyek a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv 32. cikke (4) bekezdése (d) pontjának

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete 8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete A felszíni vízvédelmi szabályozási struktúra hazánkban (a vízgyűjtő-gazdálkodásról szóló átfogó 221/2004. (VII.21.) kormány

Részletesebben

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 12.4.2010 2009/2229(INI) VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK HELYZETÉNEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON, LEHETŐSÉGEK ÉS KIHÍVÁSOK RIGÓ CSABA BALÁZS KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG 2015. NOVEMBER 19.

A KÖZBESZERZÉSEK HELYZETÉNEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON, LEHETŐSÉGEK ÉS KIHÍVÁSOK RIGÓ CSABA BALÁZS KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG 2015. NOVEMBER 19. A KÖZBESZERZÉSEK HELYZETÉNEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON, LEHETŐSÉGEK ÉS KIHÍVÁSOK RIGÓ CSABA BALÁZS KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG 2015. NOVEMBER 19. Tartalom I.) A Közbeszerzések helyzetének alakulása Magyarországon

Részletesebben

EIOPA(BoS(13/164 HU. A biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások

EIOPA(BoS(13/164 HU. A biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA(BoS(13/164 HU A biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN 1998. július elsejétõl új egészségügyi törvény szabályozza a betegjogokat. Fõbb rendelkezései meghatározzák, milyen jogok illetnek meg minket a gyógykezelésünk

Részletesebben

Fekete Imréné Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye

Fekete Imréné Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye A közfelügyeleti bizottság tapasztalatai a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálóinak kamarai minőségellenőrzésénél A KKB szerepe és munkája 2010-2011-es években, tervezett jogszabály módosítások

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.23. COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti, a 2014 2021 közötti

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.14. COM(2015) 430 final 2015/0193 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Palaui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Főtitkárság Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága /

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.20. COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Franciaország tengeren túli megyéiben kivetett octroi de mer egyedi adóról szóló 2004/162/EK határozatnak

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye a 93/2007. (VII. 29.) FVM rendelet, valamint a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet alapján elkészült a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) felülvizsgálatáról,

Részletesebben

A Számvizsgáló Bizottság megbízatása

A Számvizsgáló Bizottság megbízatása EKB-NYILVÁNOS A Számvizsgáló Bizottság megbízatása Az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsa által az EKB eljárási szabályzatának 9a cikke alapján létrehozott magas szintű Számvizsgáló Bizottság

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Fodor Rita

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Petíciós Bizottság 30.1.2015 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Samuel Martin-Sosa spanyol állampolgár által az Ecologistas en Acción környezetvédelmi mozgalom nevében benyújtott

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.1. COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő

Részletesebben

Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek. Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium

Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek. Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium A kibocsátás csökkentés globális feladat A világ átlaghőmérséklet-növekedésének 2 C fok alatt tartása nemzetközileg

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A JASPERS szerepe a EU által támogatott vízügyi projektek fejlesztésében

A JASPERS szerepe a EU által támogatott vízügyi projektek fejlesztésében A JASPERS szerepe a EU által támogatott vízügyi projektek fejlesztésében EWA & MASZESZ KONFERENCIA A VIZIKÖZMŰVEK FEJLESZTÉSÉSRŐL BUDAPEST 2011. ÁPRILIS 6. Dr. Eckart Tronnier Vízügyi Szakosztály vezetője

Részletesebben

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel Fábián Zoltán Dr. Horváth Zsolt, 2011 Kiindulás SZTE SZAKK információ információ adatvédelmi szabályozás napi gyakorlat információ Milyen az összhang? belső

Részletesebben

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KVVM/KJKF/32/2010. Tervezet az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2008/0090(COD) 8.12.2008 VÉLEMÉNY a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

ÁLLAMPOLGÁRI ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE PROBLÉMAKEZELÉSI FOLYAMATAIRÓL

ÁLLAMPOLGÁRI ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE PROBLÉMAKEZELÉSI FOLYAMATAIRÓL ÁLLAMPOLGÁRI ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE PROBLÉMAKEZELÉSI FOLYAMATAIRÓL Bevezető I. Miért van szükség erre az Útmutatóra, kinek íródott és hogyan? Az Európai Uniós és az

Részletesebben

Az Európai Beruházási Bank: Alapvető tények

Az Európai Beruházási Bank: Alapvető tények Az Európai Beruházási Bank: Alapvető tények Alapítás: Az EIB-t 1958-ban hívták életre a Római Szerződéssel, amely létrehozta az Európai Uniót (EU) is amit akkoriban még Európai Gazdasági Közösségnek neveztek.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.17. C(2013) 9098 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az alternatívbefektetésialapkezelők

Részletesebben

Az új technológiák adatvédelmi kihívásai

Az új technológiák adatvédelmi kihívásai Az új technológiák adatvédelmi kihívásai Ide kerülhet Budapest, az előadás 2015. szeptember címe 28. A Hatóság által védett jog természetéről Védelem tárgya: az egyénre vonatkozó információ feltétel nélkül

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM./2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2009.......-án/én. ELŐTERJESZTÉS a 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.23. COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti, a 2014 2021 közötti

Részletesebben

A Demokratikus Koalíció Etikai és Fegyelmi szabályzata

A Demokratikus Koalíció Etikai és Fegyelmi szabályzata Etikai és Fegyelmi szabályzata 1. Az Etikai Bizottság: 1. biztosítja, hogy a párt az Alapszabálynak megfelelően tevékenykedjen, elősegíti az Alapszabály egységes értelmezését, ennek érdekében saját döntése

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Költségvetési Bizottság KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Az Európai Parlament 2005. évi költségvetésének végrehajtása

EURÓPAI PARLAMENT. Költségvetési Bizottság KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Az Európai Parlament 2005. évi költségvetésének végrehajtása EURÓPAI PARLAMENT 2004 Költségvetési Bizottság 2009 28.9.2005 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Az Európai Parlament 2005. évi költségvetésének végrehajtása Mellékeljük a 2005-ös pénzügyi év C22-es

Részletesebben

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ME-04 BELSŐ AUDIT Átdolgozta és aktualizálta:... Tigerné Schuller Piroska minőségirányítási vezető Jóváhagyta és a bevezetést elrendelte:... Dr. Gábor Ferenc Jegyző

Részletesebben