FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a évi elõfizetési árainkra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra"

Átírás

1 I. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 1160 Ft JANUÁR 22. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a évi elõfizetési árainkra oldal JOGSZABÁLYOK 29/2008. (XI. 21.) OKM rendelet a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok évi felhasználásának szabályairól szóló 13/2008. (IV. 10.) OKM rendelet módosításáról /2008. (XI. 24.) OKM rendelet az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl /2008. (XI. 24.) OKM rendelet a közoktatás minõségbiztosításáról és minõségfejlesztésérõl szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet módosításáról /2008. (XI. 24.) OKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról /2008. (XI. 24.) OKM rendelet a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítõ támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának rendjérõl szóló 4/2008. (II. 19.) OKM rendelet módosításáról TARTALOM oldal HATÁROZAT 235/2008. (XI. 12.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekrõl KÖZLEMÉNYEK Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által anyagilag, valamint szakmailag támogatott tanulmányi versenyek jegyzéke (2008/2009-es tanév) A Budapesti Mûszaki Fõiskola alapító okirata A Nyíregyházi Fõiskola alapító okirata A Semmelweis Egyetem alapító okirata Közlemény habilitált doktori címek adományozásáról Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi, oktatói és egyéb álláshelyeinek betöltésére Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi állásaira, valamint pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére Közlemény bizonyítványok érvénytelenítésérõl Zárás után érkezett közlemények, pályázati felhívások, helyesbítés

2 2 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1. szám JOGSZABÁLYOK Az oktatási és kulturális miniszter 29/2008. (XI. 21.) OKM rendelete a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok évi felhasználásának szabályairól szóló 13/2008. (IV. 10.) OKM rendelet módosításáról Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 124. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben a következõket rendelem el: 1. A XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok évi felhasználásának szabályairól szóló 13/2008. (IV. 10.) OKM rendelet (a továbbiakban: R.) 9. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A kötelezettségvállalási jogkört a miniszter által kijelölt államtitkár vagy szakállamtitkár az ellenjegyzés, érvényesítés után írásban gyakorolja az Ámr ában, valamint a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvényben elõírt összeférhetetlenségi szabályok által elõírt korlátokon belül. 21. (1) Az Ámr. 57. (16) bekezdése szerinti támogatások kötelezettségvállalási dokumentumának aláírója a miniszter által kijelölt államtitkár. Az Áht. 94. (5) bekezdés d) pontjában meghatározott támogatások esetében a kötelezettségvállalás dokumentumát az általános szabályok szerint kötelezettségvállalónak minõsülõ személy írja alá. (2) A 10. Alapítványok, közalapítványok támogatása alcímen szereplõ alapítványokkal, közalapítványokkal kötött támogatási szerzõdésekben a támogatási összeget meg kell bontani az alapítvány, közalapítvány mûködésére, illetve a pályáztatásra fordítható összegre. A mûködésre szolgáló támogatást negyedéves ütemezésben, a pályázat nyerteseinek nyújtandó támogatások összegét pedig a pályázati döntést vagy döntéseket követõen, a kifizetések esedékessége alapján lehet folyósítani. 4. Az R. 26. n) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: [A pályázati felhívás tartalmazza] n) a 30. -ban meghatározott Értékelõ Bizottság tagjainak, a pályázatban közremûködõ szakértõk, továbbá a nyertes pályázókkal szerzõdést kötõ (a támogató) megnevezését; 5. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. A R. e rendelettel módosított rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépését követõen meghirdetett pályázatokra, illetve a hatálybalépését követõ kötelezettségvállalásokra kell alkalmazni. (2) E rendelet ai az e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályukat vesztik. E bekezdés az e rendelet hatálybalépését követõ második napon hatályát veszti. Dr. Hiller István s. k., oktatási és kulturális miniszter 2. Az R. 10. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A többéves kötelezettségvállalás dokumentumának aláírója a miniszter által kijelölt államtitkár. 3. Az R a és az azt megelõzõ alcím helyébe az alábbi rendelkezés lép: Alapítványok, közalapítványok, társadalmi szervezetek támogatása Az oktatási és kulturális miniszter 30/2008. (XI. 24.) OKM rendelete az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl A szakképzésrõl szóló évi LXXVI. törvény 5. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. -ának a) és d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 1. (1) Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az e rendelet 1. számú mellékletében felsorolt intézmények a

3 1. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3 2. számú mellékletében meghatározottak szerint akkreditációs tanúsítványuk érvényességének idõtartama alatt jogosultak az ott feltüntetett szakképesítés, szakképesítés-elágazás, szakképesítés-ráépülés, részszakképesítés tekintetében és régióban a szakmai vizsga szervezésére. (2) Az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet valamennyi régióban jogosult valamennyi, az oktatási és kulturális miniszter mint szakképesítésért felelõs miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére. (3) A Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus valamennyi régióban jogosult az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl szóló miniszteri rendeletben megjelölt 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció szakmacsoportba tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére. (4) A Magyar Nemzeti Múzeum valamennyi régióban jogosult az OKJ számú Múzeumi gyûjtemény- és raktárkezelõ szakképesítés-elágazás, az OKJ számú Múzeumi preparátor szakképesítés-elágazás, az OKJ számú Mûtárgyvédelmi asszisztens szakképesítés-elágazás és az OKJ számú Restaurátor technikus szakképesítés-ráépülés szakmai vizsgájának szervezésére. (5) A Magyar Természettudományi Múzeum valamennyi régióban jogosult az OKJ számú Múzeumi preparátor szakképesítés-elágazás szakmai vizsgájának szervezésére. (6) Az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézete valamennyi régióban jogosult az OKJ számú Segédkönyvtáros szakképesítés, az OKJ számú Könyvtári asszisztens részszakképesítés, az OKJ számú Könyvesbolti eladó szakképesítés, az OKJ számú Antikváriumi kereskedõ szakképesítés-ráépülés, valamint az OKJ számú Restaurátor technikus szakképesítés-ráépülés (könyv és papírrestaurátor szakiránya) szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai vizsgájának szervezésére. (7) A Pesti Magyar Színház valamennyi régióban jogosult az OKJ számú Bábkészítõ részszakképesítés, az OKJ számú Bábszínész szakképesítés-elágazás, az OKJ számú Színházi és filmszínész szakképesítés-elágazás, az OKJ számú Vers- és prózamondó elõadómûvész szakképesítés-elágazás és az OKJ számú Színész I. szakképesítés-ráépülés szakmai vizsgájának megszervezésére. (8) A szakmai vizsgák szervezésére szóló jogosultság e rendelet alapján október 31-ig érvényes. 2. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a) az oktatási miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló 18/2004. (V. 28.) OM rendelet, valamint az azt módosító 21/2006. (V. 12.) OM rendelet, b) az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeivel összefüggõ egyes kérdésekrõl szóló 21/2008. (VII. 30.) OKM rendelet. Dr. Hiller István s. k., oktatási és kulturális miniszter

4 4 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1. szám 1. számú melléklet a 30/2008. (XI. 24.) OKM rendelethez Nyugat-Dunántúl régió Az intézmény megnevezése Címe Ir.szám Város Utca 1. Budapesti Gazdasági Fõiskola 1149 Budapest Buzogány u OKTÁV Továbbképzõ Központ Zrt Esztergom-Kertváros Wesselényi u School of Business Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg Ola u Székesfehérvári Regionális Képzõ Központ 8000 Székesfehérvár Seregélyesi út 123. Közép-Dunántúl régió Az intézmény megnevezése Címe Ir.szám Város Utca 1. OKTÁV Továbbképzõ Központ Zrt Esztergom-Kertváros Wesselényi u Székesfehérvári Regionális Képzõ Központ 8000 Székesfehérvár Seregélyesi út 123. Dél-Dunántúl régió Közép-Magyarország régió Az intézmény megnevezése Címe Ir.szám Város Utca 1. Barhács és Társa Szervezési, Oktatási 1089 Budapest Vajda Péter utca 10/A. és Szolgáltató Kft. 2. Budapesti Gazdasági Fõiskola 1149 Budapest Buzogány u Debreceni Regionális Képzõ Központ 4034 Debrecen Vámospércsi út EFEB Felnõttoktatási Központ Kft Budapest Botond u Kecskeméti Regionális Képzõ Központ 6000 Kecskemét Szolnoki út MÚOSZ Bálint György Újságíró Iskola 1064 Budapest Vörösmarty u. 47/a. 7. OK-TAT-60 Kft Hatvan Tanács út OKTÁV Továbbképzõ Központ Zrt Esztergom-Kertváros Wesselényi u Perfekt Gazdasági Tanácsadó 1143 Budapest Szobránc u Soter-Line Oktatási, Továbbképzõ és 1073 Budapest Erzsébet krt. 7. Szolgáltató Kft. 11. Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft Tóalmás Kossuth u. 68. Észak-Magyarország régió Sorszám Sorszám Sorszám Sorszám Az intézmény megnevezése Címe Ir.szám Város Utca 1. Budapesti Gazdasági Fõiskola 1149 Budapest Buzogány u Debreceni Regionális Képzõ Központ 4034 Debrecen Vámospércsi út Észak-magyarországi Regionális Képzõ Központ 3518 Miskolc Erenyõ u. 1.

5 1. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 5 Észak-Alföld régió Az intézmény megnevezése Címe Ir.szám Város Utca 1. Debreceni Regionális Képzõ Központ 4034 Debrecen Vámospércsi út Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ 4400 Nyíregyháza Széchenyi u OK-TAT-60 Kft Hatvan Tanács út Pinkerton-V Ügynöki és Szolgáltató Kft Nyíregyháza Szarvas utca 5 7. Pinkerton Tanodája 5. Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza Krúdy Gy. u. 32. Dél-Alföld Régió Sorszám Sorszám Az intézmény megnevezése Címe Ir.szám Város Utca 1. Debreceni Regionális Képzõ Központ 4034 Debrecen Vámospércsi út Kecskeméti Regionális Képzõ Központ 6000 Kecskemét Szolnoki út Szegedi Tudományegyetem 6720 Szeged Dugonics tér számú melléklet a 30/2008. (XI. 24.) OKM rendelethez A) Az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe tartozó az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendeletben meghatározott szakképesítések tekintetében elnyert vizsgaszervezési jogok A szakképesítés OKJ száma, megnevezése Animációsfilm-rajzoló Bábkészítõ Dajka Dekoratõr, kirakatrendezõ Az intézmény neve Régiók NyD KD DD KM EM EA DA Trainex Pénzügyi, X Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. Nyíregyházi Regionális Képzõ X Központ Debreceni Regionális Képzõ Központ X X X Észak-magyarországi Regionális X Képzõ Központ Nyíregyházi Regionális Képzõ X Központ Debreceni Regionális Képzõ Központ X X X Nyíregyházi Regionális Képzõ X Központ Trainex Pénzügyi, X Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft.

6 6 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1. szám A szakképesítés OKJ száma, megnevezése Divat-stílustervezõ asszisztens Fajátékkészítõ Famûves Fazekas Fotóriporter Gyékény-, szalma-, csuhéjtárgykészítõ Gyógypedagógiai asszisztens Hanglemez-bemutató Hangmester/Hangtechnikus Hangosító Kerámiakészítõ Kézi és gépi hímzõ Kiadványszerkesztõ Korrektor Kosárfonó és fonottbútor-készítõ Az intézmény neve Régiók NyD KD DD KM EM EA DA Barhács és Társa Szervezési, Oktatási X és Szolgáltató Kft. Nyíregyházi Regionális Képzõ X Központ Trainex Pénzügyi, X Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. Debreceni Regionális Képzõ Központ X X X Debreceni Regionális Képzõ Központ X X X Észak-magyarországi Regionális X Képzõ Központ Soter-Line Oktatási, Továbbképzõ és X Szolgáltató Kft. Trainex Pénzügyi, X Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. Debreceni Regionális Képzõ Központ X X X Nyíregyházi Regionális Képzõ X Központ Soter-Line Oktatási, Továbbképzõ és X Szolgáltató Kft. Trainex Pénzügyi, X Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. Trainex Pénzügyi, X Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. Trainex Pénzügyi, X Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. Észak-magyarországi Regionális X Képzõ Központ Debreceni Regionális Képzõ Központ X X X Barhács és Társa Szervezési, Oktatási X és Szolgáltató Kft. Észak-magyarországi Regionális X Képzõ Központ Nyíregyházi Regionális Képzõ X Központ Debreceni Regionális Képzõ Központ X X X Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. X Trainex Pénzügyi, X Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. Debreceni Regionális Képzõ Központ X X X

7 1. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 7 A szakképesítés OKJ száma, megnevezése Könyvesbolti eladó Könyvkiadói és kottakiadói szerkesztõ Könyvtáros asszisztens Közmûvelõdési szakember I. (a tevékenység megjelölésével) Közmûvelõdési szakember II. (a tevékenység megjelölésével) Kulturális menedzser Kultúrcikk-kereskedõ Lakberendezõ Levéltári kezelõ/iratkezelõ-irattáros (a tevékenység megjelölésével) Mûsorvezetõ, játékvezetõ, konferanszié Népi játék és kismesterségek oktatója Az intézmény neve Régiók NyD KD DD KM EM EA DA Nyíregyházi Regionális Képzõ X Központ Debreceni Regionális Képzõ Központ X X X Soter-Line Oktatási, Továbbképzõ és X Szolgáltató Kft. Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. X Soter-Line Oktatási, Továbbképzõ és X Szolgáltató Kft. Soter-Line Oktatási, Továbbképzõ és Szolgáltató Kft. Soter-Line Oktatási, Továbbképzõ és Szolgáltató Kft. Soter-Line Oktatási, Továbbképzõ és Szolgáltató Kft. Soter-Line Oktatási, Továbbképzõ és Szolgáltató Kft. Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ Debreceni Regionális Képzõ Központ X X X Soter-Line Oktatási, Továbbképzõ és X Szolgáltató Kft. Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. X EFEB Felnõttoktatási Központ Kft. X Nyíregyházi Regionális Képzõ X Központ Debreceni Regionális Képzõ Központ X X X Soter-Line Oktatási, Továbbképzõ és X Szolgáltató Kft. Trainex Pénzügyi, X Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. Debreceni Regionális Képzõ Központ X X X Trainex Pénzügyi, X Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. Soter-Line Oktatási, Továbbképzõ és Szolgáltató Kft. Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. X X X X X X X X

8 8 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1. szám A szakképesítés OKJ száma, megnevezése Pedagógiai asszisztens Segédlevéltáros Újságíró I. (a tevékenység terület megjelölésével) Újságíró II. (a tevékenység terület megjelölésével) Az intézmény neve Régiók NyD KD DD KM EM EA DA Észak-magyarországi Regionális X Képzõ Központ Nyíregyházi Regionális Képzõ X Központ Debreceni Regionális Képzõ Központ X X X Soter-Line Oktatási, Továbbképzõ és Szolgáltató Kft. X Trainex Pénzügyi, X Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. MÚOSZ Bálint György Újságíró X Iskola Soter-Line Oktatási, Továbbképzõ és X Szolgáltató Kft. Trainex Pénzügyi, X Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. MÚOSZ Bálint György Újságíró X Iskola Soter-Line Oktatási, Továbbképzõ X és Szolgáltató Kft. Trainex Pénzügyi, X Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. B) Az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe tartozó az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben meghatározott szakképesítések tekintetében elnyert vizsgaszervezési jogok A szakképesítés OKJ száma, megnevezése Családpedagógiai mentor Gyógypedagógiai asszisztens A szakképesítés köre szakképesítés szakképesítés Az intézmény neve NYD KD DD KM EM EA DA School of Business Zalaegerszeg Pinkerton-V Ügynöki és Szolgáltató Kft. Pinkerton Tanodája Szegedi Tudományegyetem Kecskeméti Regionális Képzõ Központ OKTÁV Továbbképzõ Központ Zrt. Pinkerton-V Ügynöki és Szolgáltató Kft. Pinkerton Tanodája Szegedi Tudományegyetem Kecskeméti Regionális Képzõ Központ X X X X X X X X X X X X

9 1. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 9 A szakképesítés OKJ száma, megnevezése Autisták gyógypedagógiai asszisztense Beszédfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense Értelmileg sérültek gyógypedagógiai asszisztense Hallásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense Látásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense Pszichés fejlõdésben akadályozottak gyógypedagógiai asszisztense Súlyosan és halmozottan fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense Testi fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense Óvodai dajka A szakképesítés köre szakképesítésráépülés szakképesítésráépülés szakképesítésráépülés szakképesítésráépülés szakképesítésráépülés szakképesítésráépülés szakképesítésráépülés szakképesítésráépülés szakképesítés Az intézmény neve NYD KD DD KM EM EA DA OKTÁV Továbbképzõ Központ Zrt. OKTÁV Továbbképzõ Központ Zrt. OKTÁV Továbbképzõ Központ Zrt. OKTÁV Továbbképzõ Központ Zrt. OKTÁV Továbbképzõ Központ Zrt. OKTÁV Továbbképzõ Központ Zrt. OKTÁV Továbbképzõ Központ Zrt. OKTÁV Továbbképzõ Központ Zrt. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X OKTÁV Továbbképzõ X X X Központ Zrt. Székesfehérvári Regionális X Képzõ Központ Pinkerton-V Ügynöki és X Szolgáltató Kft. Pinkerton Tanodája Szegedi Tudományegyetem X OK-TAT-60 Kft. X X Kecskeméti Regionális Képzõ X X Központ Debreceni Regionális Képzõ Központ X X X X

10 10 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1. szám A szakképesítés OKJ száma, megnevezése Pedagógiai asszisztens Dekoratõr Divat- és stílustervezõ Filmtechnikus Alkalmazott grafikus Képgrafikus Hangtechnikus Keramikus Kerámiakészítõ Közmûvelõdési menedzser Kulturális menedzser A szakképesítés köre Az intézmény neve NYD KD DD KM EM EA DA szakképesítés School of Business X Zalaegerszeg OKTÁV Továbbképzõ X X X Központ Zrt. Székesfehérvári Regionális X Képzõ Központ Pinkerton-V Ügynöki és X Szolgáltató Kft. Pinkerton Tanodája Szegedi Tudományegyetem X Budapesti Gazdasági Fõiskola X X X Kecskeméti Regionális Képzõ X X Központ OK-TAT-60 Kft. Debreceni Regionális Képzõ Központ X X X X szakképesítés Szegedi Tudományegyetem X Kecskeméti Regionális Képzõ X X Központ OKTÁV Továbbképzõ X Központ Zrt. szakképesítés Szegedi Tudományegyetem X OKTÁV Továbbképzõ X X Központ Zrt. szakképesítés OKTÁV Továbbképzõ X X Központ Zrt. szakképesítéselágazás Budapesti Gazdasági Fõiskola X X X OKTÁV Továbbképzõ X X Központ Zrt. szakképesítéselágazás Budapesti Gazdasági Fõiskola X X X OKTÁV Továbbképzõ X X Központ Zrt. szakképesítés OKTÁV Továbbképzõ X Központ Zrt. szakképesítés OKTÁV Továbbképzõ X X Központ Zrt. részszakképesítés Kecskeméti Regionális Képzõ X X Központ szakképesítéselágazás Budapesti Gazdasági Fõiskola X X X OK-TAT-60 Kft. X X Kecskeméti Regionális Képzõ X X Központ szakképesítéselágazás Budapesti Gazdasági Fõiskola X X X OK-TAT-60 Kft. X X Kecskeméti Regionális Képzõ X X Központ

11 1. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 11 A szakképesítés OKJ száma, megnevezése Közmûvelõdési szakember II Kulturális rendezvényszervezõ Közösségfejlesztõ Lakberendezõ Kosárfonó Csipkekészítõ Fajátékkészítõ Famûves Fazekas Gyékény-, szalma- és csuhéjtárgykészítõ Kézi és gépi hímzõ Kosárfonó és fonottbútor-készítõ A szakképesítés köre Az intézmény neve NYD KD DD KM EM EA DA szakképesítés szakképesítés Budapesti Gazdasági Fõiskola X X X OK-TAT-60 Kft. X X Kecskeméti Regionális Képzõ Központ X részszakképesítés Budapesti Gazdasági Fõiskola X X X OK-TAT-60 Kft. X X szakképesítésráépülés részszakképesítés szakképesítéselágazás szakképesítéselágazás szakképesítéselágazás szakképesítéselágazás szakképesítéselágazás szakképesítéselágazás szakképesítéselágazás Budapesti Gazdasági Fõiskola X X X OK-TAT-60 Kft. X X Kecskeméti Regionális Képzõ Központ X X Székesfehérvári Regionális X X Képzõ Központ EFEB Felnõttoktatási X Központ Kft. Szegedi Tudományegyetem X Budapesti Gazdasági Fõiskola X X X OKTÁV Továbbképzõ X X Központ Zrt. OK-TAT-60 Kft. X X Kecskeméti Regionális Képzõ X X Központ Debreceni Regionális Képzõ X X X X Központ OK-TAT-60 Kft. X X Debreceni Regionális Képzõ X X X X Központ OK-TAT-60 Kft. X X OK-TAT-60 Kft. X X Debreceni Regionális Képzõ Központ X X X X OK-TAT-60 Kft. X X Debreceni Regionális Képzõ X X X X Központ OK-TAT-60 Kft. X X Kecskeméti Regionális Képzõ X X Központ OK-TAT-60 Kft. X X Debreceni Regionális Képzõ X X X X Központ OK-TAT-60 Kft. X X Debreceni Regionális Képzõ X X X X Központ OK-TAT-60 Kft. X X Debreceni Regionális Képzõ X X X X Központ X

12 12 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1. szám A szakképesítés OKJ száma, megnevezése A szakképesítés köre Az intézmény neve NYD KD DD KM EM EA DA szakképesítéselágazás OK-TAT-60 Kft. X X Szõnyegszövõ szakképesítéselágazás OK-TAT-60 Kft. X X Takács szakképesítésráépülés OK-TAT-60 Kft. X X Kecskeméti Regionális Képzõ X X Népi játék és kismesterségek oktatója Központ (a tevékenységi kör megjelölésével) szakképesítés OK-TAT-60 Kft. X X Rendezvénytechnikus szakképesítés OK-TAT-60 Kft. X X Segédkönyvtáros Kecskeméti Regionális Képzõ X X Központ részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. X X Könyvtári asszisztens szakképesítés Budapesti Gazdasági Fõiskola X X X Segédlevéltáros OK-TAT-60 Kft. X X Kecskeméti Regionális Képzõ X X Központ részszakképesítés Budapesti Gazdasági Fõiskola X X X OK-TAT-60 Kft. X X Levéltári kezelõ, iratkezelõ, irattáros Debreceni Regionális Képzõ X X X X Központ szakképesítéselágazás Debreceni Regionális Képzõ X X X X Bábszínész Központ szakképesítés OK-TAT-60 Kft. X X Színháztechnikus, szcenikus részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. X X Hangosító részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. X X Színpadmester részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. X X Világítástechnikus szakképesítéselágazás OK-TAT-60 Kft. X X Hanglemez-bemutató szakképesítéselágazás OK-TAT-60 Kft. X X Szórakoztató táncos részszakképesítés MÚOSZ Bálint György X Újságíró II. Újságíró Iskola Szegedi Tudományegyetem X Budapesti Gazdasági Fõiskola X X X szakképesítéselágazás MÚOSZ Bálint György X Újságíró I. Újságíró Iskola Budapesti Gazdasági Fõiskola X X X

13 1. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 13 A szakképesítés OKJ száma, megnevezése Kiadványszerkesztõ Korrektor Nyomdai médiaszerkesztõ Tipográfus Könyvesbolti eladó Antikváriumi kereskedõ A szakképesítés köre Az intézmény neve NYD KD DD KM EM EA DA szakképesítés Perfekt Gazdasági Tanácsadó X BARHÁCS X Székesfehérvári Regionális X Képzõ Központ Budapesti Gazdasági Fõiskola X X X OKTÁV Továbbképzõ X X Központ Zrt. OK-TAT-60 Kft. X X Kecskeméti Regionális Képzõ X X Központ Debreceni Regionális Képzõ Központ X X X X szakképesítésráépülés Perfekt Gazdasági Tanácsadó X OKTÁV Továbbképzõ X X Központ Zrt. OK-TAT-60 Kft. X X Kecskeméti Regionális Képzõ X X Központ szakképesítésráépülés Perfekt Gazdasági Tanácsadó X OKTÁV Továbbképzõ X X Központ Zrt. OK-TAT-60 Kft. X X Kecskeméti Regionális Képzõ X X Központ szakképesítésráépülés Perfekt Gazdasági Tanácsadó X OKTÁV Továbbképzõ X X Központ Zrt. OK-TAT-60 Kft. X X Kecskeméti Regionális Képzõ X X Központ szakképesítés School of Business X Zalaegerszeg Sipkay Barna Kereskedelmi, X Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Pinkerton-V Ügynöki és X Szolgáltató Kft. Pinkerton Tanodája Budapesti Gazdasági Fõiskola X X X OK-TAT-60 Kft. X X Debreceni Regionális Képzõ X X X X Központ szakképesítésráépülés School of Business X Zalaegerszeg Budapesti Gazdasági Fõiskola X X X OK-TAT-60 Kft. X X

14 14 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1. szám A szakképesítés OKJ száma, megnevezése Kultúrcikk-kereskedõ Hírlapárus, trafikos Kazetta- és lemezeladó, -kölcsönzõ Óra-ékszer és díszmûáru eladó Papír, írószer eladó A szakképesítés köre szakképesítés részszakképesítés részszakképesítés részszakképesítés részszakképesítés Az intézmény neve NYD KD DD KM EM EA DA School of Business X Zalaegerszeg Perfekt Gazdasági Tanácsadó X Sipkay Barna Kereskedelmi, X Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Pinkerton-V Ügynöki és X Szolgáltató Kft. Pinkerton Tanodája Budapesti Gazdasági X X X Fõiskola OK-TAT-60 Kft. X X Debreceni Regionális Képzõ Központ X X X X School of Business X Zalaegerszeg Budapesti Gazdasági X X X Fõiskola School of Business X Zalaegerszeg Budapesti Gazdasági Fõiskola X X X School of Business X Zalaegerszeg Budapesti Gazdasági Fõiskola X X X School of Business X Zalaegerszeg Budapesti Gazdasági Fõiskola X X X Jelmagyarázat Régió neve Régióba tartozó megyék Jel Nyugat-Dunántúli régió Gyõr-Moson-Sopron megye, Vas megye, NYD Zala megye Közép-Dunántúli régió Veszprém megye, Fejér megye, KD Komárom-Esztergom megye Dél-Dunántúli régió Baranya megye, Somogy megye, Tolna DD megye Közép-Magyarországi régió Budapest, Pest megye KM Észak-Magyarországi régió Heves megye, Nógrád megye, ÉM Borsod-Abaúj-Zemplén megye Észak-Alföldi régió Jász-Nagykun-Szolnok megye, Hajdú-Bihar ÉA megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Dél-Alföldi régió Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye DA

15 1. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 15 Az oktatási és kulturális miniszter 31/2008. (XI. 24.) OKM rendelete a közoktatás minõségbiztosításáról és minõségfejlesztésérõl szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet módosításáról A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. -a (1) bekezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. -ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 1. (1) A közoktatás minõségbiztosításáról és minõségfejlesztésérõl szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet (a továbbiakban: R.) 11. -ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) A minõsítõ testület tagja az lehet, aki a mûvészeti tárgynak megfelelõ szakirányú tanári vagy mûvész végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá tíz év mûvészetoktatási pedagógiai gyakorlattal vagy az alapfokú mûvészetoktatás szakterületen közoktatási szakértõi igazolvánnyal rendelkezik. (2) Az R ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (4) A delegáló szakmai szervezetek az általuk delegált tag tevékenységét minden év július és augusztus hónapban felülvizsgálhatják, és egyidejûleg másik tag delegálásával korábban delegált tagjukat visszahívhatják azzal a megkötéssel, hogy a testület tagsága mûvészeti áganként legalább kétharmad arányban változatlan marad. 2. Az R ának (3) (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) A minõsítõ testület mûvészeti áganként összeállítja azoknak a szakértõknek a jegyzékét, akik közremûködhetnek a minõsítési eljárásban (a továbbiakban: jegyzék). A jegyzékre a szakértõk nyilvános pályázat útján kerülnek fel. (4) A jegyzékbe az vehetõ fel, aki a mûvészeti tárgynak megfelelõ szakirányú tanári vagy mûvész végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá legalább tíz év mûvészetoktatási pedagógiai gyakorlattal vagy az alapfokú mûvészetoktatás szakterületen közoktatási szakértõi igazolvánnyal rendelkezik. A pályázatot a minõsítõ testület írja ki és bírálja el. (5) Az alapfokú mûvészetoktatási intézmény szakmai tevékenységét legalább két tagból álló minõsítõ csoport értékeli. 3. Az R a helyébe a következõ rendelkezés lép: 13. (1) A minõsítési eljárás megindítását a fenntartó a minõsítõ testületnél kezdeményezheti írásban, ajánlott, tértivevényes küldemény formájában vagy elektronikus formában, elektronikus aláírással. A fenntartónak az eljárás megindításának kezdeményezésekor nyilatkoznia kell arról, hogy a) az intézmény tevékenységével összefüggésben a minõsítési eljárás kezdeményezését megelõzõ öt évben folyt-e vagy folyik-e a közoktatásról szóló törvény szerinti törvényességi ellenõrzés, illetve hatósági ellenõrzés, valamint esélyegyenlõséggel, egyenlõ bánásmóddal kapcsolatos eljárás, továbbá, amennyiben ilyen eljárás folyt, az milyen eredménnyel zárult, b) az állandó alkalmazotti létszám a nevelõ és oktató munkához rendelkezésre áll, c) az alapfokú mûvészetoktatási intézmény mely mûvészeti ágakon, mely tanszakon és hány évfolyammal mûködik, d) a 14/C. -ának (2) bekezdésében meghatározott elõleget befizette. (2) A minõsítési eljárás kezdeményezõjének a kérelemhez mellékelnie kell az intézmény vizsgálatának idõszakában érvényes tantárgyfelosztását, személyazonosításra alkalmatlan módon a pedagógusok végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat, az intézmény órarendjét, továbbá lehetõség szerint digitális adathordozón a pedagógiai programját. (3) Az alapfokú mûvészetoktatási intézményben folyó minõsítési eljárás kiterjed a mûvészeti nevelõ és oktató tevékenység feltételeinek vizsgálatára és szakmai értékelésére. (4) A nevelõ és oktató tevékenység feltételeinek vizsgálatát a helyszínen kell lefolytatni, a következõ dokumentumok alapján: a) az alapfokú mûvészetoktatási intézmény alapító okirata, pedagógiai programja, tantárgyfelosztása, továbbképzési terve, intézményi minõségirányítási programja, b) nem helyi önkormányzat által fenntartott alapfokú mûvészetoktatási intézmény esetén a székhelyre és valamennyi telephelyre szóló hatályos, jogerõs mûködési engedély, c) önkormányzat által fenntartott alapfokú mûvészetoktatási intézmény esetén az alapfokú mûvészetoktatási intézmény alapító okiratának jóváhagyásáról szóló képviselõ-testületi határozat, d) az intézmény rendelkezésére álló helyiségek, eszközök, felszerelések jegyzéke,

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium Oktatási és Kulturális Minisztérium ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosítása Budapest, 2008. július Az oktatási és kulturális miniszter.../2008.

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LI. ÉVFOLYAM, 24. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. SZEPTEMBER 5. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LI. ÉVFOLYAM, 24. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. SZEPTEMBER 5. TARTALOM LI. ÉVFOLYAM, 24. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. SZEPTEMBER 5. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 2007. évi LXXXVII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról... 2609 2007. évi XCVIII. törvény

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet Egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 6372

MAGYAR KÖZLÖNY. 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet Egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 6372 MAGYAR KÖZLÖNY 48. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 22., péntek Tartalomjegyzék 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet Egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 6372 9/2013.

Részletesebben

2007. évi LXXXVII. törvény. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról

2007. évi LXXXVII. törvény. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról 2007. évi LXXXVII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 12. -a a következő (6) bekezdéssel egészül

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 16., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi XXXVI. törvény Egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról 11146 164/2014. (VII. 16.) Korm. rendelet

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

1. A köznevelés információs rendszerének létrehozása és mûködtetése

1. A köznevelés információs rendszerének létrehozása és mûködtetése M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 112. szám 19043 III. Kormányrendeletek A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról A Kormány a nemzeti köznevelésrõl

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 115. szám 19493 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd 112. szám Tartalomjegyzék 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 231/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

file:///e:/documents and Settings/Gergo/Asztal/20-2012 -EMMI rendele...

file:///e:/documents and Settings/Gergo/Asztal/20-2012 -EMMI rendele... 1 / 182 2015.04.07. 13:30 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet Hatályos: 2015.03.07-2015.08.31 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. II. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. MÁRCIUS 5. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. II. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. MÁRCIUS 5. TARTALOM II. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. MÁRCIUS 5. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 3/2010. (I. 14.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésrõl, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 28., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 28., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 34. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 28., csütörtök Tartalomjegyzék 60/2013. (II. 28.) Korm. rendelet A közszolgálati tisztviselõk részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 18/I. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. JÚLIUS 17. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 18/I. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. JÚLIUS 17. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 18/I. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. JÚLIUS 17. ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. július 3-tól a Közlönybolt új helyre, a Magyar Hivatalos Közlönykiadó jogi szolgáltató és tájékoztató központjába költözik,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Tarczy Lajos Általános Iskola OM 037010 KIK 174 015 Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 E-mail: tarczy@papa.hu Honlap: www.tarczypapa.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

TARTALOM. IV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. FEBRUÁR 8. JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. IV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. FEBRUÁR 8. JOGSZABÁLYOK IV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. FEBRUÁR 8. TARTALOM JOGSZABÁLYOK oldal 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl... 146 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsõoktatásról... 212 275/2011.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 32. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 32. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd Tartalomjegyzék 2013. évi VI. törvény A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról 2666 54/2013. (II. 26.) Korm.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY II. ÉVFOLYAM 5. szám 2010. május 28. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén: 1054 Budapest, Hold u. 1. Telefon:

Részletesebben

CSANÁDI PEDAGÓGIAI INTÉZET

CSANÁDI PEDAGÓGIAI INTÉZET CSANÁDI PEDAGÓGIAI INTÉZET OM 200346 1143 Budapest, Őrnagy u. 5-7. Telefon: 422-0274,422-1998 Fax:422-1999 E-mail: pedintezet@gmail.com Honlap: www.csanadiiskola.hu/pedagógiai Intézet 2014. évi CV. törvény

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. FEBRUÁR 6. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. FEBRUÁR 6. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. FEBRUÁR 6. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 2005. évi CXXXIX. törvény a felsõoktatásról... 113 2005. évi CXLVII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 2842 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 34. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai

Részletesebben

48/2012. (XII. 12.) EMMI

48/2012. (XII. 12.) EMMI 27850 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 167. szám Az emberi erõforrások minisztere 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 9. szám 2010. szeptember 28. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén:

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. I. ÉVFOLYAM, 34. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. NOVEMBER 27. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. I. ÉVFOLYAM, 34. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. NOVEMBER 27. TARTALOM I. ÉVFOLYAM, 34. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. NOVEMBER 27. oldal JOGSZABÁLYOK 229/2009. (X. 16.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 20/1997. (II. 13.) Korm.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 66438 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 203. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992.

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben