2014-es üzleti évről, IAS-IFRS standardok szerint készített. KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSÉNEK közgyűlési előterjesztése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014-es üzleti évről, IAS-IFRS standardok szerint készített. KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSÉNEK közgyűlési előterjesztése"

Átírás

1 A 4iG Nyrt es üzleti évről, IAS-IFRS standardok szerint készített KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSÉNEK közgyűlési előterjesztése március 16. 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. 4iG Nyrt. Tel.: Fax: iG IFRS Konszolidált Éves jelentés oldal, összesen 53

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 ÖSSZEFOGLALÓ KIEMELT MUTATÓSZÁMOK PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK VEZETŐI JELENTÉS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK MEGFELELÉS A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOKNAK ALKALMAZOTT ALAPELVEK A SZÁMVITELI POLITIKA MEGHATÁROZÓ ELVEI JEGYZETEK ÁLTALÁNOS ADATOK A KIBOCSÁTÓRÓL TISZTSÉGVISELŐK AZ IDŐSZAK FŐBB ESEMÉNYEI A 4IG NYRT. ÉS LEÁNYVÁLLALATAINAK EGYEDI MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA A JELENTÉS FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT FONTOSABB VÁLTOZÁSOK KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS NYILATKOZAT iG IFRS Konszolidált Éves jelentés oldal, összesen: 53

3 1 Összefoglaló A Társaság tárgyévben fő célkitűzésének a Cégcsoport működésének ésszerűsítését és a piacépítést tekintette. Az év során a tevékenységek átvilágítását követően megszüntetésre kerültek a Cégcsoporton belüli párhuzamos tevékenységek. Az átszervezéssel párhuzamosan zajlott a piaci lehetőségek felmérése, és a feltárt lehetőségek kiaknázása. A ráfordított emberi és anyagi erőforrások eredménye a negyedik negyedévre ért be, ebben az időszakban realizálódott az éves nettó árbevétel 42%-a. Az első háromnegyed év elmaradásait sikerült pótolni, éves szinten a nettó árbevétel 17,37%-kal haladta meg a évi szintet, és túlszárnyalta a 13 milliárd forintos határt. A Társaság a jövő eredményeinek megalapozása érdekében több százmillió forintot fordított évben kutatás-fejlesztési tevékenységre. E tevékenységre pályázatok útján jelentős állami támogatást nyert el, a támogatások intenzitása átlagosan 50%-körül van. Az átszervezéssel kapcsolatban felmerült jelentős egyszeri költségek és a K+F ráfordítások nem tették lehetővé az eredménymutatók árbevételhez hasonló növekedését, a évi gazdálkodás a 600 millió forintot meghaladó EBITDA értéket és a közel 350 millió forintos mérleg szerinti eredményt mutat. A backoffice tevékenység központosítása is megtörtént, a Cégcsoport nyilvántartásai, elszámolásai, kontrolling és vezetői információs rendszere minden tagvállalatnál a Microsoft Dynamics AX rendszerben történik. Az informatikai hálózatok összekapcsolását végrehajtottuk, az informatikai kiszolgálói tevékenység megosztottsága megszűnt. Az átszervezéssel együtt az irodaház felújítása és a szükséges költöztetések is megtörténtek. Az átszervezés a leépítések, elbocsátások és a felújítás jelentős egyszeri kiadással járt, ami a év gazdálkodását terhelte. Az átszervezésre és a piacépítésre és fejlesztésekre fordított befektetéseink várhatóan a gazdasági évben és az azt következő években fog megtérülni és kamatozni. A Társaság pénzügyi helyzete - továbbra is - stabil és megfelelően szolgálja a minél magasabb eredményesség elérését. A 4iG részvények éves tőzsdei átlagára (2.016 forint) 15,27%-kal volt magasabb, mint a üzleti év átlaga, a december 31-i záróár forint, ami 7,92%-kal alacsonyabb a év végi záróárnál. A 4iG piaci kapitalizációja december 31-én 3,8 milliárd forint volt. A jelentés IFRS elvek szerint konszolidált, auditált adatokat tartalmaz. Az adatok ezer forintban (1000 HUF) kerülnek bemutatásra, ahol más a mértékegység, az külön feltüntetésre került. A mérlegadatok és a cash-flow bázisaként a tárgyévet megelőző év (2013.) december 31-i adatait alkalmaztuk. 4iG IFRS Konszolidált Éves jelentés oldal, összesen: 53

4 2 Kiemelt mutatószámok Megnevezés Változás +/- Értékesítés nettó árbevétele ,37% Pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti szokásos eredmény (EBITDA) ,23% Üzleti eredmény (EBIT) ,06% Adózott eredmény (PAT) ,09% Mérleg szerinti eredmény ,31% Létszám* ,06% Egy főre jutó nettó árbevétel*** ,39% Tőzsdei mutatók Részvény tőzsdei záróára* (Ft.ban) ,92% Részvények tőzsdei átlagára (Ft-ban) ,27% P/E mutató* ,04% A 4iG Nyrt. piaci kapitalizációja (milliárd Ft-ban) 3,8 4,1-7,92% Egy részvényre jutó EBITDA** ,23% Nettó eredmény (EPS)** ,81% Hígított EPS mutató ,31% Saját tőke** ,95% * időszak végén ** forintban *** átlaglétszámra vetítve 4iG IFRS Konszolidált Éves jelentés oldal, összesen: 53

5 3 Pénzügyi kimutatások A 4iG Nyrt i IFRS szerinti konszolidált átfogó jövedelem (eredmény) kimutatása Megnevezés Jegyzet Változás +/- Bevételek ,36% - ebből: Értékesítés nettó árbevétele ,37% ELÁBÉ + Közvetített szolgáltatások ,94% Működési ráfordítások ,69% Személyi jellegű ráfordítások ,58% Egyéb ráfordítások ,37% Pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti szokásos eredmény (EBITDA) ,23% Értékcsökkenés ,67% Pénzügyi műveletek előtti eredmény (EBIT) ,06% Pénzügyi eredmény n.a. Adózás előtti eredmény (PBT) ,33% Nyereség típusú adók ,82% Halasztott adó kötelezettség/követelés ,23% Nem ellenőrző részesedésre kifizetett osztalék ,00% Nettó eredmény ,09% Egyéb átfogó jövedelem Értékesíthető pénzügyi eszközök valós értékének változása n.a. Teljes átfogó jövedelem ,31% Egy részvényre jutó eredmény Egy részvényre jutó eredmény alapértéke (EPS) Egy részvényre jutó eredmény hígított értéke A nettó eredményből: Az anyavállalat tulajdonosaira jutó rész Nem ellenőrző részesedésekre jutó rész Az összes átfogó jövedelemből: Az anyavállalat tulajdonosaira jutó rész Nem ellenőrző részesedésekre jutó rész iG IFRS Konszolidált Éves jelentés oldal, összesen: 53

6 A 4iG Nyrt i IFRS szerinti konszolidált mérlege (pénzügyi helyzet változásáról szóló kimutatás) Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Jegyzet Változás +/- Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek ,97% Vevők ,56% Egyéb követelések és aktív időbeli elhatárolások ,53% Értékpapírok 0 0 n.a. Készletek ,14% Forgóeszközök összesen ,41% Tárgyi eszközök ,86% Immateriális javak ,23% Halasztott adókövetelés ,19% Goodwill ,00% Egyéb befektetések ,97% Befektetett eszközök összesen ,69% Eszközök összesen : ,00% Szállítói kötelezettségek ,77% Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök ,99% Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások ,22% Halasztott adókötelezettség n.a. Céltartalékok 0 0 n.a. Pénzügyi lízing kötelezettségek ,98% Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ,72% Céltartalékok ,37% Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 n.a. Pénzügyi lízing kötelezettségek n.a. Halasztott adó kötelezettségek 0 0 n.a. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ,81% NETTÓ ESZKÖZÖK ,91% Jegyzett tőke ,00% Tőketartalék ,00% Eredménytartalék(+Nettó adózott eredmény) ,51% Saját részvény n.a. Értékelési tartalék 0 0 n.a. Egyéb átfogó jövedelem ,00% SAJÁT TŐKE ,95% Nem ellenőrző részesedések (leányvállalatban külső tulajdoni részesedés) ,00% Saját tőke és külső tulajdonosi rész összesen: ,91% Saját tőke és kötelezettségek összesen: ,00% 4iG IFRS Konszolidált Éves jelentés oldal, összesen: 53

7 4iG Nyrt. konszolidált Cash Flow kimutatás Sorszám A tétel megnevezése Üzleti tevékenységből származó cash flow 01. Mérleg szerinti nyereség (veszteség) Mérleg szerinti eredményt módosító tényezők: 03. Befektetési célú ingatlanok Tárgyi eszközök értékcsökkenése Értékvesztés Céltartalékok Halasztott adók A forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek változásai: 09. Követelések Készletek Szállítói kötelezettségek Pénzügyi lízing éven belüli része Egyéb eszközök és kötelezettségek Üzleti tevékenységből származó nettó cash flow Befektetési tevékenységből származó cash flow 15. Tárgyi eszközök beszerzése Immateriális javak beszerzése Értékpapírok Kapott osztalék Érdekeltségek akviziciója Érdekeltségek eladása, külsö tulajdonos tőkeemelése leányvállalatban Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow Pénzügyi tevékenységből származó cash flow 22. Hosszú lejáratú hitel felvétele Rövid lejáratú hitel igénybevétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kibocsátott /visszavásárolt saját részvények Kibocsátott saját kötvények Lejárt saját kötvények Fizetett osztalék Pénzügyi lízing törlesztőrészletek Pénzügyi tevékenységből származó nettó cash flow Árfolyamváltozás hatása Pénz és pénz egyenértékű eszközök növekedése/csökkenése Készpénz és egyenértékesek nyitó egyenlege Készpénz és egyenértékesek záró egyenlege Ellenőrző szám iG IFRS Konszolidált Éves jelentés oldal, összesen: 53

8 Megnevezés 4iG Nyrt. konszolidált saját tőke változás kimutatása a december 31-én végződő évre Jegyzett tőke Saját részvény Tőketartalék Lekötött tartalék Eredménytartalék Értékalési tartalék Konszolidá ciós különbözet Mérleg szerinti eredmény Saját tőke külső tulajdonosok nélkül Külső tulajdonosok részesedése Egyenleg december Előző időszaki mérleg szerinti eredmény átvezetése Külső tulajdonosok üzletrész szerzése Részvény kibocsátás Konszolidációs különbözet Lekötött tartalék kivezetése Lekötött tartalék képzése Saját részvény vásárlás Valós érték értékelési tartaléka mérleg szerinti eredmény Egyenleg december Előző időszaki mérleg szerinti eredmény átvezetése Külső tulajdonosok tőkeemelése HUMANsoftban Részvény kibocsátás Konszolidációs különbözet Lekötött tartalék kivezetése Lekötött tartalék képzése Saját részvény kivezetése Valós érték értékelési tartaléka éves mérleg szerinti eredmény Egyenleg december Előző időszaki mérleg szerinti eredmény átvezetése évi osztalék Külső tulajdonosok tőkeemelése HUMANsoftban Részvény kibocsátás Konszolidációs különbözet Lekötött tartalék kivezetése Lekötött tartalék képzése Saját részvény kivezetése Valós érték értékelési tartaléka éves mérleg szerinti eredmény Egyenleg december Összesen 4iG IFRS Konszolidált Éves jelentés oldal, összesen:53

9 4 Vezetői jelentés A évi lendületes növekedés után a Társaság előtt egy olyan év állt, amelyre előrevetítette árnyékát az országgyűlési választások politikai bizonytalansága, a gazdasági válságból ébredés törékenysége. A vezetőség felmérte a lehetőségeket, és a jövő megformálásához szükséges lépéseket. A válság után, azok előtt a piaci szereplők előtt, akik tudnak alkalmazkodni a dinamikus növekedés elvárásaihoz, határtalan lehetőségek nyílnak meg. A 4iG (akkor még FreeSoft) tulajdonosai és vezetősége úgy döntött, hogy felkészíti a cégcsoportot lehetőségek kihasználására. A vezetőség javaslatára a i közgyűlésen döntött a Társaság nevének módosításáról (a Társaság új elnevezése 4iG Nyrt. lett), a vezetés átalakításáról, az Igazgatóság és a Felügyelő bizottság személyi átalakításáról. Ezzel megteremtődött dinamikus fejlődéshez szükséges további átszervezések lehetősége. A névváltozással kezdődött, de egész évben folytatódott a 4iG csoport átalakítása. Új piaci és marketing stratégiát alakított ki, a cégcsoporton belül szerkezeti, súlyponti átalakítások történtek. Új, az igényeknek megfelelő, egységes elszámolási és információs rendszer került alkalmazásra a Cégcsoport minden vállalatánál. A felesleges párhuzamos tevékenységek megszüntetésre kerültek. Egyes, kiszolgáló tevékenységek központosítása megtörtént. A vezetőség tisztában volt azzal, hogy technológiai változások, sőt váltások nem csupán gyorsan követik egymást, de a változások üteme, gyakorisága is növekszik, ami rendkívül gyors és rugalmas alkalmazkodást igényel. A változások követéséhez, a versenyképesség megőrzéséhez folyamatos képzésre, a cégben halmozódó tudásanyaggal történő hatékony gazdálkodásra van szükség. Kritikus az alkalmazott technológiák megalapozott, körültekintő kiválasztása abból a szempontból, hogy a Társaság mindig a konkurencia előtt járjon, de érett, a gyakorlatban jól alkalmazható technológiát használjon. Ezért fontosnak tekinti az uniós finanszírozású kutatás-fejlesztési projekteket, amelyek keretében élen járó infokommunikációs technológiákkal születnek innovatív megoldások, ezekkel célozhatók olyan piaci szegmensek (piaci rések), amelyek a jövőben akár folyamatos bevételekhez is juttathatják a Társaságot, környezetvédelem, élelmiszeripar, műemlékvédelem, építészet területeken. Ezekre az év folyamán is különös figyelmet fordított. Annak érdekében, hogy a belső K+F tevékenység eredményeként létrejött 3D-s szkenelési technológia lehetőségeit ki lehessen használni, 2014 márciusában a HUMANsoft Kft. megalapította a Mensor3D Kft. Az átszervezésnek, az új piaci és marketing stratégiának az év negyedik negyedévében már jelentkeztek eredményei, a negyedik negyedév árbevétele 112%-kal szárnyalta túl az egy évvel korábbit. Pénzügyi vonatkozásban a vevőknél továbbra is fennáll a Társaság kitettségeinek kockázata, a piacon tapasztalható fizetési hajlandóság kis mértékben javult, de még mindig nincsen az elvárt szinten. Év vége felé már tapasztalható volt a hazai kis- és középvállalati szektor (kkv) beruházási és fejlesztési hajlandósága, elindultak a technológiai pótlások, beruházások. A Társaság konzervatív devizapolitikát folytat, gyártói importfizetési kötelezettségét, valamint a nagyobb devizás vevői követeléseit határidős deviza-tranzakciókkal fedezi, ami a évi nagy árfolyammozgások ennek ellenére is árfolyamveszteséget okozott. 4iG IFRS Konszolidált Éves jelentés oldal, összesen: 53

10 5 Általános információk A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Magyarországon bejegyzett társaság, tevékenységét a magyar jogszabályok előírásainak megfelelően végzi, számviteli és pénzügyi nyilvántartásait a magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerint vezeti, részvényei a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) Standard kategóriájában forognak. A 4iG Cégcsoport felett nem rendelkezik másik vállalat kontrollal. A 4iG Cégcsoport tevékenységének gerincét a platformfüggetlen, egyedi szoftvertervezés és fejlesztés, a teljes körű nagyvállalati IT megoldások tervezése, kivitelezése, IT üzemeltetés és támogatás, szervízszolgáltatás, ERP (komplex vállalatirányítási) rendszerek bevezetése, üzemeltetése, banki adatszolgálat teljes körű támogatása, dokumentum- és ügykezelő rendszerek fejlesztése adja. 6 Megfelelés a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardoknak Jelen konszolidált pénzügyi kimutatások az Európai Unió (EU) által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (EU IFRS) megfelelően készültek, és auditált adatokat tartalmaznak. Az EU IFRS-ek magukban foglalják azon standardokat és értelmezéseket, melyeket a Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság (IFRIC) és a Standard Értelmezési Tanács (SIC) adott ki. 7 Alkalmazott alapelvek 7.1 A konszolidáció módszere, konszolidálásba bevont vállalatok (IAS 27) A Társaság a cégcsoporthoz tartozó négy vállalatára, tulajdonrésze alapján meghatározó befolyást gyakorol, leányvállalatok adatai teljes körűen, az előírásoknak megfelelően konszolidálásra kerülnek március 27.-én a 4iG Nyrt. leányvállalata, a HUMANsoft Kft. leányvállalatot alapított Mensor3D Kft. néven, Mórahalom székhellyel, 7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés főtevékenységre. A Mensor3D Kft. gazdálkodási adatai első lépcsőben anyavállalata, a HUMANsoft Kft. adataiba kerülnek konszolidálásra, s a HUMANsoft konszolidált adatain keresztül a második lépcsőben kerülnek be a Cégcsoport konszolidált adataiba. Név Cím Tulajdoni hányad Cégjegyzékszám HUMANsoft Kft Budapest, Montevideo u ,24% Axis Rendszerház Kft Budapest, Montevideo u ,00% BankSoft Kft Budapest, Montevideo u ,00% FreeSoft IBA Kft Budapest, Montevideo u ,00% HUMANsoft leányvállalata: Mensor 3D Kft Mórahalom, Röszkei út ,00% Üzleti év Az üzleti év január 1-től december 31-ig tart. 7.3 Prezentációs és funkcionális pénznem A konszolidált pénzügyi kimutatások magyar forintban (HUF) készültek, amely a Csoport prezentálási pénzneme. A kimutatások adatai ezer forintban értendők, ezért ezer forintra kerekített adatokat tartalmaznak. A Cégcsoportnak nincs külföldi leányvállalata. Az anyavállalat és a leányvállalatok funkcionális pénzneme is a magyar forint (HUF). 4iG IFRS Konszolidált Éves jelentés oldal, összesen: 53

11 7.4 Becslések és feltételezések A nemzetközi számviteli standardoknak megfelelő pénzügyi kimutatások elkészítése gyakran megköveteli, hogy a menedzsment szakmai becsléseket és feltételezéseket alkalmazzon. A becslések és a kapcsolódó feltételezések múltbeli tapasztalatokon és számos egyéb tényezőn alapulnak, amelyek az adott körülmények között ésszerűnek tekinthetők, és amelyek eredménye képezi azon eszközök és kötelezettségek könyv szerinti értéke becslésének alapját, amelyek egyéb forrásokból nem határozhatók meg egyértelműen. A tényleges eredmények eltérhetnek ezektől a becslésektől. A becslések és a feltételezések felülvizsgálatára rendszeresen sor kerül. A számviteli becslések módosítása a becslés módosításának időszakában kerül megjelenítésre, ha a módosítás csak az adott évet érinti, illetve a módosítás időszakában és a későbbi időszakokban, ha a módosítás mind a jelenlegi, mind a későbbi éveket érinti. 8 A számviteli politika meghatározó elvei A számviteli politika évben elvi módosításra nem került, az előző időszak és a beszámolás időszakának számviteli elvei azonosak (IAS 8) január 1-től a Cégcsoport minden tagvállalata a Microsoft Dynamics AX rendszerében vezeti nyilvántartásait, elszámolásai, egységesített számlatükörrel. 8.1 Befektetések értékének elszámolása (IAS 27) Megvásárláskor a leányvállalatok elszámolása a reális érték módszerével történik. A keletkező goodwill vagy badwill a mérlegbe (pénzügyi helyzet kimutatásába) bekerül, az alábbiak szerint: - Goodwill A keletkező goodwill az immateriális javak között, üzleti vagy cégérték soron kerül kimutatásra. A goodwill értéke évente felülvizsgálatra kerül, és szükség esetén értékvesztést számolnak el év végén saját tőke és nyereségtermelő képesség alapján kerültek értékelésre. Értékvesztés elszámolása nem volt indokolt. - Badwill A badwill értéke a megvásárlás évében, a pénzügyi bevételeket növeli. 8.2 Üzleti kombinációk (IFRS 3) Az üzleti kombinációkra a felvásárlási módszer kerül alkalmazásra, az IFRS 3 előírásainak megfelelően. 8.3 Tárgyi eszközök és immateriális javak (IAS 16; IAS 38) A tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozott értékcsökkenéssel módosított bekerülési értéken kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés a hasznos élettartam alatt lineáris módszerrel számítják ki. Ingatlanok: Gépek és berendezések: Járművek: a Cégcsoport saját tulajdonú ingatlannal nem rendelkezik; 3-7 év alatt; 5 év alatt; Szellemi termékek (szoftverek): 2-3 év alatt; A K+F tevékenység keretében használt tárgyi eszközök és szoftverek értékcsökkentése 7 év alatt történik. A Társaság vezetése megítélése alapján, amennyiben a hasznos időtartam az előzőekben ismertetett időtartamoknál hosszabb, ennek megfelelően, egyedileg határozza meg az értékcsökkenés leírási kulcsát. A saját fejlesztésű szellemi termékek 10 év alatt értékcsökkennek. 4iG IFRS Konszolidált Éves jelentés oldal, összesen: 53

12 Üzleti vagy cégérték (Goodwill): nem számolható el értékcsökkenés; 100 ezer forint egyedi értékű eszközök: azonnali leírás A Társaságnak nincsenek határozatlan élettartalmú eszközei. 8.4 Értékvesztés (IAS 36) A Cégcsoport minden beszámolási időszak végén felméri, hogy bármely eszköz esetében történt-e értékvesztésre utaló változás. Amennyiben ilyen változás történt, a Cégcsoport megbecsüli az eszköz várható megtérülési értékét. Egy eszköz, vagy pénztermelő egység várható megtérülési értéke az értékesítési költségekkel csökkentett valós érték és a használati érték közül a magasabb. A Cégcsoport az eredmény terhére értékvesztést számol el, ha az eszköz várható megtérülési értéke alacsonyabb, mint a könyv szerinti értéke. 8.5 Árbevétel elszámolása A Társaság árbevételét az IAS 18. szabványával összhangban számolja el. Az értékesítés nettó árbevétele az üzleti év során teljesített áruszállítás vagy szolgáltatásnyújtás alapján kiszámlázott összegeket tartalmazza. Az értékesítés nettó árbevétele akkor kerül elszámolásra, amikor a bevétel összege egyértelművé válik, valamint amikor valószínűsíthető, hogy az ellenértéket a Csoport realizálni tudja. Az értékesítés árbevétele a kiszámlázott összegek általános forgalmi adóval és engedményekkel csökkentett értékét foglalja magában. A szolgáltatások értékesítéséből származó árbevételt a Csoport időarányosan számolja el az adott időtartam alatt, kivéve, ha a vonatkozó szerződések és megállapodások mérföldköveket tartalmaznak. Ebben az esetben az árbevétel az egyes mérföldkövek elérése után kerül elszámolásra. A halasztott bevételeknél az árbevétel diszkontással kerül elszámolásra. 8.6 Működési szegmensek (IFRS 8) A Cégcsoportnál két alapvető működési szegmenset lehet megkülönböztetni az IT eszközök kereskedelmét és az IT szolgáltatásokat. E két szegmens lefedi a cégcsoport tevékenységének több mint 99%-át. 8.7 Pénztermelő egységek (CGU - Cash Generating Unit) Az eszközöknek behatárolható olyan legkisebb csoportja, amelyek cash-flow-t termelnek és ezek a pénzáramlások nagymértékben elkülönülnek, függetlenek más pénztermelő egységek pénzáramlásától. A 4iG Cégcsoporton belül ilyen CGU egységek a tagvállalatok, azokon belül kisebb CGU-kat körülhatárolni nem lehet. 8.8 Állami támogatások (IAS 20) Állami támogatások akkor kerülnek elszámolásra, amikor valószínűsíthető, hogy a támogatás be fog folyni és a támogatás folyósításához kötött feltételek teljesülnek. Amikor a támogatás költség ellentételezésére szolgál, akkor a jövedelemre vonatkozó kimutatás javára abban az időszakban kell elszámolni, amikor az ellentételezésre kerülő költség felmerül. Amikor a támogatás eszközbeszerzéshez kapcsolódik, akkor halasztott bevételként kerül elszámolásra és a kapcsolódó eszköz hasznos élettartama alatt évi egyenlő összegekben kerül az eredmény javára elszámolásra. 8.9 Nyereség típusú adók (IAS 12) Az adófizetési kötelezettség magában foglalja az aktuális fizetési kötelezettségeket, a látens és a halasztott adókat. A Csoport aktuális adófizetési kötelezettségeit a mérleg fordulónapján hatályos adókulcsokkal számolja. Látens adókötelezettség, vagy követelés akkor kerül kimutatásra, ha a vállalati szintű adószámítás és a konszolidált adatokra épített adószámítás eltérést mutat. 4iG IFRS Konszolidált Éves jelentés oldal, összesen: 53

13 Halasztott adó akkor mutatandó ki, ha különbség van a pénzügyi kimutatásokban szereplő eszközök és kötelezettségek könyv szerinti értéke és az adóztatható nyereség, azaz az adóalap számítása során figyelembe vett értékük között. Halasztott adó olyan mértékben mutatható ki, amilyen mértékben várhatóan érvényesíthető lesz. A tárgyévi és halasztott adó közvetlenül a saját tőkével szemben kerül elszámolásra, amennyiben olyan tételekre vonatkozik, amelyeket ugyanabban, vagy egy másik időszakban szintén a saját tőkével szemben számoltak el, beleértve a tartalékok nyitó értékének a számviteli politika visszamenőleges hatályú változása miatt bekövetkező módosításait is. A halasztott adó eszközök, illetve kötelezettségek minden adóköteles időbeli eltérés esetében figyelembe vételre kerülnek. A Társaság évben módosítást vezetett be számviteli rendszerében, melynek értelmében a Magyarországon kivetett helyi iparűzési adót a továbbiakban nem az egyéb ráfordítások között, hanem a nyereségadó elemeként mutatja be Lízing (IAS 17) A Cégcsoportnál pénzügyi és operatív lízingbe vétel fordulhat elő. Ennek elszámolása az IAS 17. szabvány előírásai szerint történik. Pénzügyi lízing esetében, oly módon járnak el, mintha saját tulajdonú eszköz lenne. Operatív lízingnél a kifizetett lízingdíjakat, a teljes futamidő alatt lineárisan számolják el, költségként Pénzügyi instrumentumok (IAS 32; IAS 39, IFRS 7) Pénzügyi eszközök A Cégcsoport konszolidált pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatása a következő pénzügyi eszközöket tartalmazza: pénzeszközök, értékpapírok, vevő- és egyéb követelések, adott kölcsönök, részesedések és határidős ügyletek. Ezek megjelenítését és értékelését a konszolidált beszámoló ide vonatkozó részei tartalmazzák az alábbiak szerint. A Cégcsoport minden pénzügyi eszközt kezdeti megjelenítésekor valós értékén értékel. Amennyiben a pénzügyi eszköz nem eredménnyel szemben valós értéken értékelt akkor még azokat a tranzakciós költségeket is figyelembe veszi, amelyek közvetlenül a pénzügyi eszköz megszerzésének tulajdoníthatók. A befektetések vásárlásának és eladásának elszámolása a teljesítés időpontjában történik, amely az eszköz másik fél részére történő átadásának a napja. Az IAS 39 hatálya alá tartozó pénzügyi eszközöket a Cégcsoport négy kategóriába sorolja: eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök, lejáratig tartandó befektetések, kölcsönök és követelések és értékesíthető pénzügyi eszközök. Az egyes pénzügyi eszközök besorolását a Cégcsoport azok megszerzésekor határozza meg. Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök olyan eszközök, melyeket a Cégcsoport kereskedési céllal szerzett, vagy amelyeket azok kezdeti megjelenítésekor az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek minősített. A kereskedési célú értékpapírok közé azok a befektetések tartoznak, amelyeket elsősorban a rövid távú árfolyammozgásokból várható nyereség miatt vásárolt a Cégcsoport. A kereskedési célú befektetéseket a Cégcsoport valós értéken értékeli, az ezekből származó nyereség vagy veszteség a jövedelemre vonatkozó kimutatásban kerül elszámolásra. Ebbe a kategóriába tartoznak még azok a határidős ügyletek, amelyek nem minősülnek hatékony fedezeti instrumentumnak. A lejáratig tartott értékpapírok olyan befektetések, amelyekből fix vagy meghatározható pénzáramok származnak, és a Cégcsoport szándékozik és képes azokat lejáratig megtartani. A lejáratig tartott befektetések a befektetett eszközök között kerülnek kimutatásra, kivéve, ha lejáratuk a beszámolási időszak végét követő 12 hónapon belül esedékes. A befektetések az 4iG IFRS Konszolidált Éves jelentés oldal, összesen: 53

14 effektív kamatláb módszerrel számított amortizált bekerülési értéken (esetleges értékvesztéssel csökkentve) jelennek meg a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban. A befektetések amortizációja és az értékvesztésből származó veszteség a jövedelemre vonatkozó kimutatásban kerül elszámolásra pénzügyi ráfordításként. A kölcsönök és követelések olyan fix vagy meghatározható kifizetéssel rendelkező nem származékos pénzügyi eszközök, amelyek nem jegyzettek aktív piacon. A kezdeti értékelést követően ezek a pénzügyi eszközök az effektív kamatláb módszerrel számított amortizált bekerülési értéken (esetleges értékvesztéssel csökkentve) jelennek meg a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban. Az amortizáció és az értékvesztésből származó veszteség a jövedelemre vonatkozó kimutatásban kerül elszámolásra pénzügyi ráfordításként. Minden egyéb pénzügyi eszközt a Cégcsoport értékesíthető befektetésnek minősít. Az értékesíthető befektetések a befektetett eszközök között kerülnek kimutatásra, kivéve, ha a vezetőség a beszámolási időszak végét követő 12 hónapon belül értékesíteni kívánja azokat. Ezen befektetések bekerülési értéke a fizetett ellenérték valós értéke, beleértve a tranzakciós költségeket is. Az értékesíthető befektetések valós értéken szerepelnek a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban. Az értékesíthető befektetésekből származó nyereség az átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásban a saját tőkén belül az értékesíthető befektetések valós értékelése miatti tartalék soron kerül kimutatásra mindaddig, amíg a befektetés eladásra, beváltásra kerül, más módon csökken, vagy a befektetés értékvesztésére sor nem kerül. Ezekben az esetekben a korábban a saját tőke részeként elszámolt nyereség/veszteség a jövedelemre vonatkozó kimutatásban kerül elszámolásra Hitelfelvételi költségek (IAS 23) A Cégcsoportnál hitelfelvételi költségeket nem aktiváltak Pénzügyi beszámolás a hiperinflációs gazdaságokban (IAS 29) A pénzügyi beszámolóban az IAS 29 előírásait sem tárgyévben, sem bázisévben nem kellett alkalmazni Pénzügyi kötelezettségek A Cégcsoport konszolidált pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatása a következő pénzügyi kötelezettségeket tartalmazza: szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek, kölcsönök, hitelek, banki folyószámla hitelek és határidős ügyletek. Ezek megjelenítését és értékelését a konszolidált beszámolóban a kiegészítő melléklet ide vonatkozó részei tartalmazzák az alábbiak szerint. A Cégcsoport minden pénzügyi kötelezettséget kezdeti megjelenítésekor valós értékén értékel. Hitelek esetén még azokat a tranzakciós költségeket is figyelembe veszi, amelyek közvetlenül a pénzügyi kötelezettség megszerzésének tulajdoníthatók. Az IAS 39 hatálya alá tartozó pénzügyi kötelezettségeket a Csoport a következő kategóriákba sorolja: eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek, kölcsönök és hitelek és fedezeti elszámolási célú fedezeti instrumentumok. Az egyes pénzügyi kötelezettségek besorolását a Cégcsoport azok megszerzésekor határozza meg. Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek olyan kötelezettségek, melyeket a Csoport, kereskedési céllal szerzett, vagy amelyeket azok kezdeti megjelenítésekor az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek minősített. A kereskedési célú pénzügyi kötelezettségek közé azok a kötelezettségek tartoznak, amelyeket elsősorban a rövid távú árfolyammozgásokból várható nyereség miatt vásárolt a Cégcsoport. Ebbe a kategóriába tartoznak még azok a határidős ügyletek, amelyek nem minősülnek hatékony fedezeti instrumentumnak. 4iG IFRS Konszolidált Éves jelentés oldal, összesen: 53

15 A kölcsönök és hitelek az effektív kamatláb módszerrel számított amortizált bekerülési értéken jelennek meg a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban. A kölcsönökhöz és hitelekhez kapcsolódó nyereségek és veszteségek a jövedelemre vonatkozó kimutatásban kerülnek elszámolásra az effektív kamatláb módszer segítségével számított amortizáció során, valamint a pénzügyi kötelezettség kivezetésekor. Az amortizáció a jövedelemre vonatkozó kimutatásban kerül elszámolásra pénzügyi ráfordításként Devizás tranzakciók (IAS 21) A Cégcsoport minden tagvállalata magyarországi, funkcionális devizájuk a magyar forint (HUF). A devizában felmerült tranzakcióikat a tranzakció napján érvényes árfolyamával rögzítik. A külföldi pénznemben kimutatott pénzügyi eszközök és kötelezettségek a beszámolási időszak végén érvényes árfolyammal kerülnek átszámításra. Mindenféle veszteség vagy nyereség, ami a gazdasági esemény időpontját követő árfolyamváltozásból ered, árfolyamnyereségként vagy veszteségként van nyilvántartva Céltartalékok (IAS 37) A Csoport céltartalékot számol el abban az esetben, ha a Cégcsoportnak egy múltbeli esemény következtében meglévő (jogi vagy vélelmezett) kötelezettsége áll fenn; valószínű, hogy a kötelem teljesítéséhez gazdasági hasznokat megtestesítő erőforrások kiáramlására lesz szükség; és a kötelem összegére megbízható becslés készíthető. Amennyiben a Cégcsoport arra számít, hogy a céltartalék rendezéséhez szükséges ráfordítások egy részét, vagy annak egészét egy másik fél várhatóan megtéríti, pl. egy biztosító társaság, úgy a megtérülést elkülönült eszközként akkor, és csak akkor kell megjeleníteni, ha lényegileg biztos, hogy a gazdálkodó egység megkapja a térítést. A Cégcsoport a céltartalékkal kapcsolatos ráfordítást a jövedelemre vonatkozó kimutatásban a megtérülésként megjelenített összeggel nettósítva mutatja be. Amennyiben a pénz időértékének hatása jelentős, úgy a céltartalék összegeként a kötelezettség rendezéséhez várhatóan szükséges ráfordítások jelenértékét kell figyelembe venni. A Cégcsoport diszkontrátaként a pénz időértékére és a kötelezettségre jellemző kockázatokra vonatkozó jelenlegi valós értékítéletet tükröző, adózás előtti diszkontrátát használja. Ha a Cégcsoport diszkontálást alkalmaz, az idő múlásából keletkező céltartalék növekedés pénzügyi ráfordításként kerül elszámolásra Osztalék (IAS 18) A Társaság az osztalékot abban az évben számolja el, amelyben a tulajdonosok jóváhagyják Egy részvényre jutó eredmény (EPS) EPS (IAS 33) Az egy részvényre jutó hozam meghatározása a Cégcsoport felosztható eredményének és a részvényeknek a visszavásárolt saját részvénnyel csökkentett állomány éven belüli átlagának a figyelembe vételével történik. A hígított EPS mutató számításánál a vetítési alap a teljes részvényállomány Pénzügyi műveletek előtti eredmény Pénzügyi műveletek előtti eredmény a Cégcsoport üzleti tevékenységéből származó, pénzügyi eredmény és adózás előtti eredmény. Pénzügyi eredmény a kamat és osztalékbevételeket, kamat és egyéb pénzügyi ráfordításokat, pénzügyi instrumentumok valós értékelésének veszteségét, továbbá a realizált és a nem realizált árfolyam-különbözeteket tartalmazza Értékesítésre tartott eszközök (IFRS 5) Ha egy eszköz, illetve eszközcsoport könyv szerinti értékének megtérülése elsősorban értékesítésen és nem a folyamatos használaton keresztül valósul meg, akkor átminősítésre kerül az értékesítésre tartott eszközök közé. Az átminősítésre csak akkor kerülhet sor, ha az értékesítés nagyon valószínű, és az eszköz, vagy eszközcsoport jelenlegi állapotában azonnal értékesíthető. Az ügyvezetésnek elkötelezettnek kell lennie az értékesítés mellett, amelyet az átminősítést 4iG IFRS Konszolidált Éves jelentés oldal, összesen: 53

16 követő egy éven belül le kell zárni. Az értékesítésre tartott eszközök és eszközcsoportok a könyv szerinti és az értékesítési költségekkel csökkentett valós érték közül az alacsonyabbon kerülnek kimutatásra. Tárgyi eszközökre és immateriális javakra az értékesítésre tartott eszközzé történő átsorolást követően értékcsökkenési leírás nem számolható el. Ilyen értékesítésre tartott eszköz a Társaságnál év végén nem volt Mérlegen kívüli tételek, függő követelések, kötelezettségek (IAS 37) A mérlegen kívüli kötelezettségek nem szerepelnek a pénzügyi kimutatásokban, azokat ez a jelentés tartalmazza, mert a kedvezőtlen kimenetel következtében keletkező kötelezettség esélye távoli, minimális. A mérlegen kívüli eszközök akkor kerülnek a pénzügyi kimutatásokba, ha azok realizálódása valószínű, szinte biztos kimenetelű Fordulónap utáni események (IAS 10) Azok a beszámolási időszak vége után bekövetkezett események, amelyek pótlólagos információt biztosítanak a Cégcsoport beszámolási időszakának végén fennálló körülményekről (módosító tételek), bemutatásra kerülnek a beszámolóban. Azon beszámolási időszak utáni események, amelyek nem módosítják a beszámoló adatait, de lényegesek, a jelentés kiegészítő részében kerülnek bemutatásra Új és módosított standardok alkalmazása A Csoport évről évre nem változtatott számviteli politikáján. Alábbiakban áttekintjük fordulónapot követően hatályba lépő IFRS-ek és IFRIC-ek változásainak hatását a Csoport pénzügyi kimutatásaira. A fordulónapon ismert folyamatban levő IFRS-ek és IFRIC-ek változásainak várható hatását részleteiben nem elemezzük figyelemmel azok nincsenek jelentős hatással a pénzügyi kimutatásokra és azok elhagyása nincs hatással a beszámolót felhasználók döntéseire. IFRS 4 - Biztosítási szerződések A biztosítási szerződésekkel kapcsolatos IFRS 4-ben szereplő változások nem járnak hatással a Csoport pénzügyi kimutatásaira. IFRS 7 - Pénzügyi instrumentumok: közzétételek A pénzügyi eszközök átadásával kapcsolatos közzétételi kötelezettség módosítása nincs jelentős hatással a pénzügyi kimutatásainkra. IFRS 8 - Működési szegmensek A standard lehetőséget nyújt arra, hogy a működési szegmensek eszközeinek közzétételétől eltekintsenek. A 4iG Csoport szegmensjelentésében, az eszközök szegmensenkénti körülhatárolása nem megoldható, ezért az eszközök közzétételét nem tudja megoldani, nem teszi közzé. IFRS 9 - Pénzügyi instrumentumok E standard felváltja a IAS 39-es standardot, amely megjelenítést és az értékelést tartalmazza. Ezt a standardot január 1-jével kell először alkalmazni. A Csoport számára mivel komplex pénzügyi instrumentumokkal nem rendelkezik jelentős tennivaló, illetve lényeges hatás nem keletkezik majd első alkalmazáskor. IFRS 10 - Konszolidált pénzügyi kimutatások A konszolidációs módszertanra és a csoportok pénzügyi kimutatásaira vonatkozó szabályozás, elsősorban a kontroll meghatározása kapcsán változott január 1-től kezdődően. Az eddigi szabályokhoz képest eltérés nem keletkezett. 4iG IFRS Konszolidált Éves jelentés oldal, összesen: 53

17 IFRS 11 - Közös megállapodások Az IAS 31-et felváltó szabály amely a közös megállapodások elszámolását rendezi nem okoz változást a Csoport eddigi számviteli gyakorlatában, mivel ilyen jellegű megállapodással a Csoport eddig nem rendelkezett. IFRS 12 - Más gazdálkodó szervezetekben lévő érdekeltségek közzététele Ez a standard, jelentős többlet-adatszolgáltatásra kötelezi majd a Csoportot, hiszen minden anyavállalaton kívüli gazdálkodó egységgel kapcsolatosan közzé kell tenni a standardban foglalt információkat. A Csoport nem alkalmazza e standard előírásait január 1-jén kezdődő időszakok előtt. IFRS 13 A valós érték mérésével kapcsolatos standard módszertani útmutatót ad arra nézve, hogy hogyan kell ezt az értéket meghatározni. A Csoport eddig, is a standardban lefektetett szabályok alapján határozta meg a valós értéket, így a módszertani útmutató (standard) alkalmazása jelentős hatással nem jár. IFRS 15 Árbevétel elszámolása Az IFRS 15 alapján a bevétel akkor kerül elszámolásra, amikor a vevő megszerzi az áru vagy szolgáltatás feletti rendelkezés jogát. Ez akkor történik meg, amikor a vevő az áru vagy szolgáltatás felhasználásának mikéntjét irányítani tudja, és az adott termék vagy szolgáltatás használatával összefüggő előnyökből/hasznokból részesedik. A rendelkezési jog átruházása nem feltétlenül történik ugyanakkor, mint a jelenlegi szabályozás által alkalmazott terminológia esetében. Az IFRS 15 kimondja, hogy a gazdálkodó egységnek figyelembe kell vennie az eladási árban a pénz időértékét, amennyiben a szerződés jelentős finanszírozási előnyt tartalmaz valamelyik fél számára. A standard bizonyos kivételeket tartalmaz a fenti szabály alól, valamint lehetővé teszi, hogy a gyakorlatban ne kelljen beépíteni az eladási árba a pénz időértékét, ha az áruk vagy szolgáltatások nyújtása és a fizetés között eltelt idő nem haladja meg az egy évet. Azok a szerződéses költségek, amelyek megfelelnek bizonyos, a standardban leírt kritériumoknak, eszközként kerülnek aktiválásra, és az árbevétel elszámolásakor kerülnek elszámolásra, az eredmény terhére. Az IFRS-t alkalmazó társaságok számára a január 1-jén vagy azt követően kezdődő beszámolási időszakok esetében lesz kötelező az új bevételi standard alkalmazása (a korai alkalmazás megengedett), amelyet az EU-nak még jóvá kell hagynia. A standard a US GAAP-et alkalmazó nyilvános társaságokra is vonatkozik. Várhatóan az alkalmazása nem jelen jelentős változást a Csoport gazdálkodására. IAS 16 - Ingatlanok, gépek és berendezések A tárgyi eszközök esetében opcionálisan alkalmazható átértékelési modell esetében korábban nem volt egyértelmű, hogy miként kell eljárni akkor, ha a gazdálkodó a bruttó módszert kívánja alkalmazni, de nemcsak az eszköz valós értékére, hanem annak bruttó értékére vonatkozóan is rendelkezik megfigyeléssel. A szabály úgy módosult, hogy a bruttó értéket az eszköz könyv szerinti értékének átértékelési módjával konzisztensen kell kiigazítani. Ebbe beleértendő az is, hogy a bruttó értéket valamely megfigyelt piaci adat alapján változtatják meg (a korábbi arányos változtatás lehetősége természetesen megmaradt), a halmozott 4iG IFRS Konszolidált Éves jelentés oldal, összesen: 53

18 értékcsökkenés pedig minden esetben a valamely módszerrel megállapított/kiszámolt bruttó érték és a valós érték különbsége lesz. Azaz a korábbi szabály, miszerint a halmozott értékcsökkenést is mindenképpen arányosan kell változtatni, nem él többé. A változtatást a július 1-jén vagy később kezdődő üzleti években kell alkalmazni, minden ekkor elvégzett átértékelés vonatkozásában, illetve a közvetlenül megelőző időszak átértékeléseinek vonatkozásában is (részleges visszamenőleges alkalmazás). A módosításnak nincs hatása a Cégcsoportra. IAS 40 Befektetési célú ingatlanok A gyakorlatban problémaként merült fel, hogy hogyan kell kezelni az üzleti kombináció során megszerzett befektetési célú ingatlanokat, egyáltalán alkalmazható-e egyidejűleg az IFRS 3 és az IAS 40. Az IASB értelmezése szerint a két standard független egymástól, azaz egyszerre kell vizsgálni, hogy üzleti kombinációról, illetve ettől függetlenül, befektetési célú ingatlanról van-e szó. Ennek megfelelően az IAS 40 alapján kell vizsgálni: - az ingatlan célját, - van-e emellett saját használat is, ennek aránya jelentős-e, - vannak-e nyújtott kiegészítő szolgáltatások, ezeknek aránya jelentős-e. Ezzel szemben külön vizsgálandó, hogy teljesíti-e az adott ügylet, amelyben az ingatlant megszerezték az üzlet(i tevékenység), illetve az üzleti kombináció definícióját. Ha egy befektetési célú ingatlan megvásárlása egyben üzleti kombináció is, akkor alkalmazandó az IFRS 3, ugyanakkor természetesen az is lehetséges, hogy nem üzleti kombinációnak, csak eszközvásárlásnak minősül az ügylet, amely esetben a felvásárlási számvitel szabályai nem alkalmazhatók, így goodwill sem keletkezhet. A változtatást a július 1-jén vagy később kezdődő üzleti években megszerzett befektetési célú ingatlanokra kell alkalmazni, jövőre néző módon, a korábban már elszámolt befektetési célú ingatlanszerzéseket nem kell módosítani visszamenőlegesen. A Cégcsoportnak nincs befektetési célú ingatlanja, ezért a módosítás bevezetése nincs hatással rá. 4iG IFRS Konszolidált Éves jelentés oldal, összesen: 53

19 9 Jegyzetek A Társaság, amennyiben az szükséges, a pénzügyi kimutatások soraira jegyzeteiben ad bővebb tájékoztatást, magyarázatot. Az alábbi fejezet pontjaira a beszámoló táblázok Jegyzetek adatai hivatkoznak. 9.1 Bevételek A bevételek szerkezete a következő: Bevételek 2014 Változás +/ Értékesítés nettó árbevétele ,4% Aktivált saját teljesítmények n.a. Egyéb bevételek ,3% Bevételek összesen ,4% A nettó árbevétel megoszlása belföldi és export irányra: Nettó árbevétel alakulása 2014 Változás +/ Belföldi értékestés árbevétel ,29% Exportértékesítés árbevétele ,98% Nettó árbevétel összesen: ,37% A nettó árbevétel régiók szerint: Régiók árbevétel-megoszlása Nettó Megoszlás árbevétel Európai Unió ,00% Európai Unión kívüli európai ország ,11% Egyéb ország ,09% Belföld ,79% Összesen ,00% A Cégcsoport egyéb bevételeinek változása: Egyéb bevételek Változás +/- Állami támogatások ,64% Utólag kapott engedmény ,29% Befektetett pénzügyi eszközök értékesítési árbevétele ,00% Egyéb ,42% Céltartalék visszaírás ,26% Bírságok, kötbérek, kártérítések ,68% Értékvesztés visszaírás ,00% Értékesített immateriális és tárgyi eszközök bevétele ,00% Elévült kötelezettségek n.a Összesen ,33% 4iG IFRS Konszolidált Éves jelentés oldal, összesen: 53

20 2014. évben az egyéb bevételek jelentős részét az állami támogatások tették ki, öt k+f projekt részesült állami támogatásban, a következők szerint. Támogatás megnevezése Az állami támogatások elszámolt bevételei 2014-ben a két cég között oszlott meg: Az aktivált saját teljesítmények között a HUMANsoft fejlesztése került eft értékben aktiválásra. 9.2 Működési ráfordítások Elnyert összeg Tárgyévre bevételként könyvelt összeg Következő időszakra átvitt összeg Megjegyzés GOP (HUMANsoft) án zárult GOP (HUMANsoft) án zárult GOP HUMANsoft) án zárult GOP (4iG) én zárul KMR_ (4iG) án zárul Összesen Elszámolt állami és Uniós támogatások cégenként Változás +/- %- ban 4iG Nyrt ,16% HUMANsoft Kft ,88% Összesen ,64% Működési ráfordítások Változás +/- Anyagköltség ,89% Igénybe vett szolgáltatások értéke ,49% Egyéb szolgáltatások értéke ,76% Összesen ,69% A Cégcsoport nettó árbevételének 17,37%-os növekedéséhez képest a működési ráfordítások 9,69%-os emelkedése mérsékeltnek mondható. 9.3 Személyi jellegű ráfordítások A személyi jellegű ráfordítások 2014-ben a 2013-as bázisadatoknál 17,58%-kal magasabb értéken realizálódtak. Az alkalmazotti átlag létszám az Axis-nál 1 fővel csökkent, a 4iG-nél és a BankSoft-nál változatlan volt. A HUMANsoft-nál 35 fővel növekedett. A Csoport átlaglétszámát és személyi jellegű költségeit növelte, a 2014 márciusában alapított HUMANsoft leányvállalat, a Mensor3D Kft. (átlaglétszáma 5 fő volt). A FreeSoft-IBA Kft-nek nem volt alkalmazottja. A HUMANsoft létszámfejlesztését az informatikai outsource-tevékenység tárgyú projektek felfutása tette szükségessé. A Cégcsoport szintű 39 fős átlaglétszám növekedés áll a személyi jellegű költségek emelkedésének hátterében. 4iG IFRS Konszolidált Éves jelentés oldal, összesen: 53

21 Személyi jellegű ráfordítások 2014 Változás +/ Bérköltség ,64% Személyi jellegű egyéb kifizetések ,74% Bérjárulékok ,97% Személyi jellegű ráfordítások összesen ,58% 9.4 Egyéb ráfordítások Egyéb ráfordítások Változás +/- Alapítványi támogatások ,86% Bírságok, kötbérek, kártérítések ,13% Értékesített immateriális és tárgyi eszközök kivezetett értéke ,19% Adók, illetékek, hozzájárulások ,14% Készletek selejtezése, értékvesztése ,92% Behajthatatlan követelés ,00% Céltartalék ,18% Egyéb ,25% Káreseményekkel kapcsolatos veszteségek ,75% Összesen ,49% 2013 évben egy 58,5 millió forint összegű, bíróság által megítélt kártérítés terhelte a 4ig Nyrt. egyéb ráfordításait, e magas bázisadathoz képes a Bírságok, kötbérek soron 87%-os a csökkenés. Az egyéb ráfordítások összesített 70%-os csökkenésében közrejátszott, hogy a Cégcsoport évben kevesebb alapítványi támogatást nyújtott. 9.5 Értékcsökkenés A Cégcsoport tevékenysége alapvetően nem eszközigényes. Az elszámolt értékcsökkenési leírás 2014 évben 11,7%-kal csökkent. A cégcsoport kutatás-fejlesztési tevékenységéhez kapcsolódóan több százmillió forint értékben hajtott végre tárgyi eszköz és szoftver beszerzést, és ebben az időszakban folytatta az elavult eszközpark cseréjét. Értékcsökkenés Változás +/- Értékcsökkenés ,7% 9.6 Nyereség típusú adók A Cégcsoport évtől, a nemzetközi tendenciákhoz igazodva, beszámolójában a nyereségtípusú adókat összevontan itt mutatja ki. Ennek megfelelően ide került át a helyi iparűzési adó összege. 4iG IFRS Konszolidált Éves jelentés oldal, összesen: 53

FREESOFT NYRT. KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS

FREESOFT NYRT. KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS FREESOFT NYRT. KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS IAS-IFRS standardok szerint a 2012-es üzleti évről Közgyűlési előterjesztés 2013. március 22. FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan

Részletesebben

2013-as üzleti évről, IAS-IFRS standardok szerint készített KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSE

2013-as üzleti évről, IAS-IFRS standardok szerint készített KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSE A FreeSoft Nyrt. 2013-as üzleti évről, IAS-IFRS standardok szerint készített KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSE 2014. április 24. FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő

Részletesebben

OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés

OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés IAS-IFRS standardok szerint a 2013-as üzleti évről 2014. május 30... Semerédy Péter Igazgatótanács Elnöke TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS ADATOK... 4 1.1. Értékelés...

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014-es üzleti évről, IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált éves jelentése

A Pannon Váltó Nyrt. 2014-es üzleti évről, IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált éves jelentése A Pannon Váltó Nyrt. 2014-es üzleti évről, IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált éves jelentése Pannon-Váltó Vagyonkezelő és Kereskedelmi Nyrt. H-1039 Budapest Kossuth Lajos üdülőpart 102.

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2013-as üzleti évről, IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált éves jelentése. 2014. április 3.

A Pannon Váltó Nyrt. 2013-as üzleti évről, IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált éves jelentése. 2014. április 3. A Pannon Váltó Nyrt. 2013-as üzleti évről, IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált éves jelentése 2014. április 3. Pannon-Váltó Vagyonkezelő és Kereskedelmi Nyrt. H-1039 Budapest Kossuth Lajos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK, HATÁROZATI JAVASLATOK. az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2013. január 30-án tartandó. éves rendes közgyűléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK, HATÁROZATI JAVASLATOK. az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2013. január 30-án tartandó. éves rendes közgyűléséhez ELŐTERJESZTÉSEK, HATÁROZATI JAVASLATOK az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2013. január 30-án tartandó éves rendes közgyűléséhez A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE 1. Az igazgatóság konszolidált beszámolója az Egis-csoport

Részletesebben

Konszolidált mérleg. A FORRÁS Nyrt. 2014. DECEMBER 31-FORDULÓNAPPAL KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓJA

Konszolidált mérleg. A FORRÁS Nyrt. 2014. DECEMBER 31-FORDULÓNAPPAL KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1. A FORRÁS Nyrt. 2014. DECEMBER 31-FORDULÓNAPPAL KÉSZÍTETT Konszolidált mérleg adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve Melléklet 2014.12.31. 2013.12.31. ESZKÖZÖK Éven túli eszközök Ingatlanok,

Részletesebben

2010/2011. ÉVES JELENTÉS TARTALOM

2010/2011. ÉVES JELENTÉS TARTALOM EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2010/2011. ÉVES JELENTÉS TARTALOM I. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2010/2011. éves konszolidált beszámoló 1. Könyvvizsgálói jelentés 2.

Részletesebben

2012/2013. ÉVES JELENTÉSE

2012/2013. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012/2013. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2014. január 31. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő

Részletesebben

4iG Nyrt. 2015. I. negyedéves JELENTÉSE

4iG Nyrt. 2015. I. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyrt. 2015. I. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2015. I. negyedéves jelentése

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. III. negyedéves JELENTÉSE

4iG Nyrt. 2014. III. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyrt. 2014. III. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. III. negyedéves jelentése

Részletesebben

VISONKA Nyrt. 2012.évi, EU IFRS szerinti konszolidált, auditált beszámolója

VISONKA Nyrt. 2012.évi, EU IFRS szerinti konszolidált, auditált beszámolója 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 3 Konszolidált mérleg 5 Konszolidált átfogó eredménykimutatás 6 A konszolidált saját tőke változása kimutatás 7 Konszolidált Cash Flow kimutatás

Részletesebben

KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt.

KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓJA A 2012. DECEMBER 31-ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 3 Konszolidált

Részletesebben

FREESOFT NYRT. 2012. I. FÉLÉVES JELENTÉS

FREESOFT NYRT. 2012. I. FÉLÉVES JELENTÉS FREESOFT NYRT. 2012. I. FÉLÉVES JELENTÉS 2012. augusztus 17. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo

Részletesebben

KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt.

KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓJA A 2014. DECEMBER 31-ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 3 Konszolidált

Részletesebben

RICHTER GEDEON NYRT. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI SZABVÁNYOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ A 2014. DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉVRŐL

RICHTER GEDEON NYRT. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI SZABVÁNYOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ A 2014. DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉVRŐL RICHTER GEDEON NYRT. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI SZABVÁNYOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ A 2014. DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉVRŐL Bogsch Erik vezérigazgató Budapest, 2015. március 23.

Részletesebben

Richter Gedeon konszolidált pénzügyi beszámolók 2014

Richter Gedeon konszolidált pénzügyi beszámolók 2014 Richter Gedeon konszolidált pénzügyi beszámolók 2014 Konszolidált pénzügyi beszámolók Tartalomjegyzék Konszolidált eredménykimutatás 6 Konszolidált átfogó eredménykimutatás 6 Konszolidált mérleg 7 Konszolidált

Részletesebben

KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt.

KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓJA A 2011. DECEMBER 31-ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 3 Konszolidált

Részletesebben

FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek elfogadva a társaság 2014.05.05-én megtartott éves rendes közgyűlésén

FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek elfogadva a társaság 2014.05.05-én megtartott éves rendes közgyűlésén Fuso: FUture of television FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek elfogadva a társaság 2014.05.05-én megtartott éves rendes közgyűlésén Budapest, 2014.04.01 NAGY-SÁNDORNÉ HAVELANT ERIKA egyéni

Részletesebben

FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek előterjesztés a társaság 2014.04.22-én megtartandó éves rendes közgyűléséhez

FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek előterjesztés a társaság 2014.04.22-én megtartandó éves rendes közgyűléséhez Fuso: FUture of television FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek előterjesztés a társaság 2014.04.22-én megtartandó éves rendes közgyűléséhez Budapest, 2014.04.01 NAGY-SÁNDORNÉ HAVELANT ERIKA

Részletesebben

PLOTINUS HOLDING NYRT.

PLOTINUS HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2014. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint Általános információk Igazgatóság tagjai Zsiday Viktor (igazgatóság elnöke)

Részletesebben

APPENINN HOLDING NYRT.

APPENINN HOLDING NYRT. APPENINN HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2014. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint Általános információk Igazgatótanács tagjai ifj.

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon: 06-96-622

Részletesebben

FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek ELFOGADVA: a társaság 2013.04.29-én megtartott éves rendes közgyűlésén

FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek ELFOGADVA: a társaság 2013.04.29-én megtartott éves rendes közgyűlésén Fuso: FUture of television FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek ELFOGADVA: a társaság 2013.04.29-én megtartott éves rendes közgyűlésén Budapest, 2013.04.29 FUSO Ecosystem éves jelentése (2012)

Részletesebben

Hybridbox. Médiainformatikai Nyrt. 2011. DECEMBER 31- ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL

Hybridbox. Médiainformatikai Nyrt. 2011. DECEMBER 31- ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL Hybridbox 2011 Médiainformatikai Nyrt. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT, KONSZOLIDÁLT, AUDITÁLT BESZÁMOLÓJA 2011. 2011. DECEMBER 31- ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TR INVESTMENT NYRT. (KORÁBBI NEVÉN: BIOMEDICAL NYRT.)

TR INVESTMENT NYRT. (KORÁBBI NEVÉN: BIOMEDICAL NYRT.) TR INVESTMENT NYRT. (KORÁBBI NEVÉN: BIOMEDICAL NYRT.) NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 8 1.1 A vállalkozás bemutatása... 8 1.2 A vállalkozás

Részletesebben

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2013.12.31. .12.31

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2013.12.31. .12.31 .12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Konszolidált pénzügyi kimutatás 2013. .12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói Jelentéssel

Részletesebben

FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek előterjesztés a társaság 2013.04.29-én megtartandó éves rendes közgyűléséhez

FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek előterjesztés a társaság 2013.04.29-én megtartandó éves rendes közgyűléséhez Fuso: FUture of television FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek előterjesztés a társaság 2013.04.29-én megtartandó éves rendes közgyűléséhez Budapest, 2013.04.08 Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben