OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés"

Átírás

1 OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés IAS-IFRS standardok szerint a 2013-as üzleti évről május Semerédy Péter Igazgatótanács Elnöke

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS ADATOK Értékelés IFRS SZERINTI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK Konszolidált pénzügyi helyzet kimutatás Konszolidált átfogó jövedelem kimutatás Konszolidált Cash-Flow kimutatás Saját tőke változás kimutatása Mutatószámok MEGFELELÉS A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOKNAK ALKALMAZOTT ALAPELVEK A konszolidáció módszere, konszolidálásba bevont vállalatok (IAS 27) Üzleti év Prezentációs és funkcionális pénznem Becslések és feltételezések A SZÁMVITELI POLITIKA MEGHATÁROZÓ ELVEI Befektetések értékének elszámolása (IAS27, IFRS 3) Üzleti kombinációk (IFRS 3) Tárgyi eszközök és immateriális javak (IAS16; IAS 38) Eszközök értékvesztés (IAS 36) Árbevétel elszámolása (IAS 18) Állami támogatások elszámolása (IAS 20) Nyereségadók (IAS 12) Lízing (IAS 17) Pénzügyi instrumentumok (IAS 32; IAS 39, IFRS 7) Pénzügyi eszközök Pénzügyi kötelezettségek Hitelfelvételi költségek (IAS 23) Pénzügyi beszámolás a hiperinflációs gazdaságokban (IAS 29) A devizás árfolyamok kezelése (IAS 21) Céltartalékok (IAS 37) Osztalék (IAS 18) Egy részvényre jutó eredmény EPS (IAS 33) Nettó pénzügyi eredmény Értékesítésre tartott eszközök (IFRS 5) Működési szegmensek (IFRS 8) Pénzteremtő egységek (CGU Cash Generating Unit) Mérlegen kívüli tételek (IAS 37) Beszámolási időszak utáni események (IAS 10) Új és módosított standardok alkalmazása PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ RÉSZLETEZÉSE Bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Egyéb működési ráfordítások Konszolidált Éves Jelentés

3 6.5. Értékcsökkenés Nyereség típusú adók (tényleges és halasztott adók) Külső tulajdonosra jutó eredmény (IAS 1 83.bek) Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek Vevők, egyéb követelések és aktív időbeli elhatárolások Készletek Értékpapírok Tárgyi eszközök Immateriális javak Látens adókötelezettség Lekötött tartalék Saját részvény Külső tulajdonosok részesedése Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek hosszú Kötvények Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek rövid Szállítók, egyéb kötelezettségek, passzív időbeli elhatárolás Céltartalékok Szegmensjelentés Mérleg fő adatai Mérlegen kívüli jelentősebb tételek EPS és hígított EPS mutató Devizakitettség Cégcsoporton belüli üzleti kapcsolatok Kritikus számviteli becslések és megítélések Eszközök hasznos élettartama Tárgyi eszközök és immarteriális javak becsült értékvesztése Követelések becsült értékvesztése Céltartalékok meghatározása Kockázatok Gyorsuló technológiai változások Finanszírozás TISZTSÉGVISELŐK A JELENTÉS FORDULÓNAPJA UTÁNI FONTOSABB ESEMÉNYEK A jelentés fordulónapja utáni fontosabb események Az időszak fontosabb eseményei Éves rendes közgyűlés OPTISOFT NYRT ÉS LEÁNYVÁLLALATÁNAK ELEMI MÉRLEGE ÉS EREDMÉMYKIMUTATÁSA OptiSoft Nyrt évi elemi mérlege és eredménykimutatása Optisoft International Zrt évi elemi mérlege és eredménykimutatása KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS NYILATKOZAT Konszolidált Éves Jelentés

4 1. ÁLTALÁNOS ADATOK Cég elnevezése: OPTISOFT Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (korábban: OptiSoft Kft. alakulása: ) Cégformája: Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alakulás ideje: Székhelye: 1025 Budapest, Nagybányai út 92. Fiók telepei: 9023 Győr, Martin u Algyő 01748/18 F-18.ép. Cégjegyzékszáma: Adószáma: Statisztikai számjele: Főtevékenység: 6629 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége Alaptőke: Ft Tőzsdei bevezetés dátuma: Webcím: A részvények utolsó napi tőzsdei kereskedése március 19. Kivezetés napja: március 25. A társaság részvényeinek száma db, melynek ISIN kódja HU , egyenként forint névértékű névre szóló törzsrészvényből áll. A Társaság tulajdonosai december 31-én a Társaság részvénykönyvének adatai alapján: Sorozat Név Mennyiség (db) Részesedés (%) Szavazati jog (%) A HR Mentor Kft* ,06% 30,06% A Semerédy-Schmerzing Péter ,23% 52,23% A Optisoft Nyrt ,00% nem szavaz A Semerédy-Schmerzing Ilona ,2% 5,2% A Közkézhányad ,51% 2,51% Az OPTISOFT Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a Budapesti Értéktőzsde szabályzata, Konszolidált Éves Jelentés

5 illetve a tőkepiacról szóló évi CXX. Törvény, valamint a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 2. számú melléklete alapján elkészítette a évre vonatkozó éves jelentését. A jelentés tartalmazza a konszolidált pénzügyi kimutatásokat, melyek az Európai Unió (EU) által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (EU IFRS) megfelelően készültek. Az EU IFRS-ek magukban foglalják azon standardokat és értelmezéseket, melyeket a Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság (IFRIC) adott ki. Az Optisoft Nyrt közgyűlése án úgy döntött, hogy a db névre szóló törzsrészvényét a Budapesti Értéktőzsdéről (a BÉT ) kivezeti. Egyúttal döntött, hogy az 1 darab Ft névértékű törzsrészvényt, kizárólag a vételi kötelezettség időtartama alatt Ft vételi áron a Társaság megveszi Értékelés A 2013-as év a társaság számára átmeneti évnek nevezhető, tekintettel arra, hogy a társaság fő tevékenységi köre szoros kapcsolatban van a cafatéria juttatások szabályozásával, a munkaadók költséggazdálkodásának szigorodásával. A juttatások megadóztatása, a munkaadók visszafogottabb béren kívüli juttatási hajlandósága érintette mind az egészségpénztári szolgáltatási bevételeket, mind a cafatéria kártya használatával kapcsolatos bevételeinket. Fenti két tényező együttes hatására az értékesítés nettó árbevétele az előző évihez képest csökkent ( eft-ról eft-ra), a változás 59,85%. A kedvezőtlen tendenciát időben felismerve a társaság költséggazdálkodását szigorította, melynek eredményeként EBITDA-ja a évi eft-ról eft-ra emelkedett. Adózás előtti eredmény az előző évi nyereséghez képest idén veszteséggel ( eft) zárt. Pénzügyi vonatkozásban a vevőknél továbbra is fennáll a Társaság kitettségeinek kockázata, a piacon tapasztalható fizetési hajlandóság nem javult, nagyon sok darabszámú vevőhöz tartozik követelés állomány, ez a pénztári teljes körű szolgáltatás miatt alakult ki. Az OPTISOFT Nyrt részvények tőzsdei záró átlagára 900.,- Ft ban a részvény napi átlagforgalma az utóbbi fél évben 110 ezer forint volt. Konszolidált Éves Jelentés

6 A jelentés IFRS elvek szerint konszolidált, nem auditált adatokat tartalmaznak, adatai eft-ban (1000 HUF) kerülnek szerepeltetésre, ahol más mértékegységet alkalmazunk, külön feltüntetjük. A mérlegadatok és a cash-flow bázisaként a tárgyévet megelőző év december 31-i adatait alkalmazzuk. Konszolidált Éves Jelentés

7 2. IFRS SZERINTI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK 2.1. Konszolidált pénzügyi helyzet kimutatás OPTISOFT Nyrt i IFRS szerinti konszolidált mérlege (pénzügyi helyzet változásáról szóló kimutatás) Megnevezés Jegyzet Befektetett eszközök Tárgyi eszközök Immateriális javak Forgóeszközök Készletek Vevők és egyéb követelések Látens adókötelezettség csökkenés Értékpapírok Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek Eszközök összesen Saját tőke és külső tulajdonosok részesedése Saját tőke Jegyzett tőke Visszavásárolt saját részvény névértéken Tartalék Eredménytartalék (+mérleg szerinti eredmény) Lekötött tartalék Külső tulajdonosok részesedése Hosszú lejáratú kötelezettségek Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek Kötvények Rövid lejáratú kötelezettségek Pénzügyi lízing miatti kötelezettség Rövid lejáratú hitel 0 0 Szállítók és egyéb kötelezettségek Látens adókötelezettség 0 0 Céltartalékok Kötelezettségek összesen Források összesen Konszolidált Éves Jelentés

8 2.2. Konszolidált átfogó jövedelem kimutatás Az OPTISOFT Nyrt i IFRS szerinti konszolidált átfogó jövedelem (eredmény) kimutatása Megnevezés Jegyzet Értékesítés árbevétele ELÁBÉ+Közvetített szolgáltatások Bruttó haszon Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű kiadások Értékcsökkenési leírás Egyéb működési ráfordítások Működési költségek összesen Egyéb működési bevételek Pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti szokásos eredmény (EBITDA) Üzemi eredmény (Pénzügyi műveletek előtti eredmény (EBIT)) Nettó pénzügyi eredmény Adózás előtti eredmény (PBT) Adók (tao, ipa, halasztott) Adózott eredmény Egy részvényre jutó eredmény* Egy részvényre jutó eredmény alapértéke (EPS) Egy részvényre jutó eredmény higított értéke Adózott eredményből 25% tulajdont elérő tulajdonosokra jutó rész Nem ellenőrző részesedésekre jutó rész Összesen *visszavásárolt saját részvény nélküli jegyzett tőkére Konszolidált Éves Jelentés

9 2.3. Konszolidált Cash-Flow kimutatás Konszolidált Cash Flow kimutatás 2013 Ssz. A tétel megnevezése Üzleti tevékenységből származó cash flow 1 Mérleg szerinti eredmény Mérleg szerinti eredményt módosító tényezők 3 Befektetési célú ingatlanok Eszközök értékcsökkenése Értékvesztés Céltartalékok Látens adók A forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek változásai 9 Követelések Készletek Szállítói kötelezettségek Pénzügyi lízing éven belüli része Egyéb eszközök és kötelezettségek 14 Üzleti tevékenységből származó nettó cash flow Befektetési tevékenységből származó cash flow 15 Tárgyi eszközök beszerzése Immateriális javak beszerzése Értékpapírok Kapott osztalék Érdekeltségek akvizíciója Érdekeltségek eladása Befektetési tevékenységből származó cash flow Pénzügyi tevékenységből származó cash flow 22 Hosszú lejáratú hitel felvétele Rövid lejáratú hitel igénybe vétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kibocsátott saját részvények Kibocsátott saját kötvények Fizetett osztalék Pénzügyi lízing törlesztő részletek Pénzügyi tevékenységből származó nettó cash flow Árfolyamváltozás hatása 32 Pénz és pénz egyenértékű eszközök növekedése/csökkenése Készpénz és egyenértékesek nyitó egyenlege Készpénz és egyenértékesek záró egyenlege Ellenőrző szám Konszolidált Éves Jelentés

10 2.4. Saját tőke változás kimutatása IFRS saját tőke változás kimutatása december 31-én végződő üzleti évre Megnevezés Jegyzet Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Saj.tőke külső tulajdonosok nélkül Külső tulajdonosok részesedése Összesen Egyenleg Előző időszak mérleg sz. eredmény átvezetése Külső tulajdonos kivásárlása 0 0 Lekötött tartalék kivezetése Konszolidációs különbözet Lekötött tartalék képzése évi m.sz.e Egyenleg Előző időszak mérleg szerinti eredmény átvezetése Saját részvény Lekötött tartalék kivezetése Lekötött tartalék képzése 0 0 Konszolidációs különbözet évi m.sz.e Egyenleg Előző időszak mérleg szerinti eredmény átvezetése Lekötött tartalék kivezetése Lekötött tartalék képzése 0 0 Konszolidációs különbözet évi m.sz.e Egyenleg Konszolidált Éves Jelentés

11 2.5. Mutatószámok Megnevezés Változás Értékesítés nettó árbevétele % Pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti szokásos eredmény (EBITDA) % Üzemi eredmény (EBIT) n.é. Adózási előtti eredmény (PBT) n.é. Adózott eredmény n.é. Létszám* egy főre jutó nettó árbevétel*** % Tőzsdei mutatók Részvény tőzsdei záró ára (HUF) % Részvények tőzsdei átlagára (HUF) % P/E mutató* n.é 38 n.é. Egy részvényre jutó**** EBITDA** (HUF) % Adózott eredmény (EPS) (HUF) n.é. Higított EPS mutató n.é. Saját tőke** % * időszak végén ** forintban *** átlaglétszámra vetítve **** saját részvény nélkül számított n.é.: nem értelmezhető Konszolidált Éves Jelentés

12 3. MEGFELELÉS A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOKNAK Az OPTISOFT Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Magyarországon bejegyzett társaság, tevékenységét a magyar jogszabályok előírásainak megfelelően végzi, számviteli és pénzügyi nyilvántartásait a magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerint vezeti. Ugyanez érvényes leányvállalatára, az OPTISOFT International Zrt.-re. Jelen konszolidált pénzügyi kimutatások az Európai Unió (EU) által befogadott december 31-én hatályos Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (EU IFRS) megfelelően készültek. Az EU IFRS-ek magukban foglalják azon standardokat és értelmezéseket, melyeket a Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság (IFRIC) adott ki. 4. ALKALMAZOTT ALAPELVEK 4.1. A konszolidáció módszere, konszolidálásba bevont vállalatok (IAS 27) A Társaság a cégcsoporthoz tartozó egy vállalatára, tulajdonrésze alapján meghatározó befolyást gyakorol, ezen leányvállalat, adatai teljes körűen, az előírásoknak megfelelően konszolidálásra kerültek. Név OPTISOFT Internationa Zrt. Cím 1025 Budapest, Nagybányai út 92. Tulajdoni hányad Cégjegyzékszám 89,58% Üzleti év Az üzleti év január 01-től december 31-ig tart, azaz megegyezik a naptári évvel Prezentációs és funkcionális pénznem A konszolidált pénzügyi kimutatások magyar forintban (HUF) készültek, amely a csoport prezentálási pénzneme. A kimutatások adatai ezer forintban értendők, ezért ezer forintra kerekített adatokat tartalmaznak. A Cégcsoportnak nincs külföldi leányvállalata. Az anyavállalat és leányvállalata funkcionális pénzneme is a magyar forint (HUF). Konszolidált Éves Jelentés

13 4.4. Becslések és feltételezések A nemzetközi számviteli standardoknak megfelelő pénzügyi kimutatások elkészítése gyakran megköveteli, hogy a menedzsment szakmai becsléseket és feltételezéseket alkalmazzon. A becslések és a kapcsolódó feltételezések múltbeli tapasztalatokon és számos egyéb tényezőn alapulnak, amelyek az adott körülmények között ésszerűnek tekinthetők, és amelyek eredménye képezi azon eszközök és kötelezettségek könyv szerinti értéke becslésének alapját, amelyeke egyéb forrásokból nem határozhatók meg egyértelműen. A tényleges eredmények eltérhetnek ezektől a becslésektől. A becslések és a feltételezések felülvizsgálatára rendszeresen sor kerül. A számviteli becslések módosítása a becslés módosításának időszakában kerül megjelenítésre, ha a módosítás csak az adott évet érinti, illetve a módosítás időszakéban és a későbbi időszakokban, ha a módosítás mind a jelenlegi, mind a későbbi éveket érint. 5. A SZÁMVITELI POLITIKA MEGHATÁROZÓ ELVEI A cégcsoport számviteli politikája évben nem került módosításra, az előző időszak és a beszámolási időszak számviteli elvei azonosak (IAS 8) Befektetések értékének elszámolása (IAS27, IFRS 3) Megvásárláskor a leányvállalatok elszámolása a reális érték módszerével történik. A keletkező goodwill, vagy badwill a mérlegbe (pénzügyi helyzet kimutatásába) bekerül, az alábbiak szerint: - Goodwill A keletkező goodwill az immateriális javak között, üzleti vagy cégérték soron kerül kimutatásra. A goodwill értéke évente, cégenként felülvizsgálatra kerül, és szükség esetén értékvesztést számolnak el. - Badwill A badwil értéke a megvásárlás évében, a pénzügyi bevételeket növeli Üzleti kombinációk (IFRS 3) Az üzleti kombinációkra a felvásárlási módszer kerül alkalmazásra, az IFRS 3 előírásait figyelembe véve. Konszolidált Éves Jelentés

14 5.3. Tárgyi eszközök és immateriális javak (IAS16; IAS 38) A tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozott értékcsökkenéssel módosított bekerülési értéken kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenést a hasznos élettartam alatt lineáris módszerrel számítják ki. (IAS 16) Ingatlanok és gépek értékelésére a bekerülési érték modellt használjuk. Használati időtartam - ingatlanok: 50 év, kivéve telek, melyre nem számolunk el tervszerinti értékcsökkenést (a cégcsoport saját tulajdonú ingatlannal rendelkezik) - gépek: 5 év - járművek 5 év - beépített bútorok 10 év Maradványérték: - ingatlanok bekerülési érték 50 %-a - telek 100 % - gépek: 10 % - járművek 20 % - beépített bútorok 10 % A maradványérték minden esetben eft-ra kerekítve kerül megállapításra Immateriális javak Vagyoni értékű jogoknál és Szellemi termékeknél 10% az értékcsökkenés, maradványérték nincs. A 100 ezer forint egyedi bekerülési értékű eszközöket a használatbavételkor egy összegben írjuk le értékcsökkenési leírásként. Az üzleti vagy cégértéknél nem számolunk el értékcsökkenést Eszközök értékvesztés (IAS 36) A cégcsoport minden beszámolási időszak végén felméri, hogy bármely eszköz esetén történt-e értékvesztésre utaló változása. Amennyiben ilyen változás történt, a Cégcsoport megbecsüli az eszköz várható megtérülési értékét. Egy eszköz, vagy pénztermelő egység várható megtérülési értéke az értékesítési költségekkel csökkentett valós érték és a használati érték közül a magasabb. Konszolidált Éves Jelentés

15 A Cégcsoport az eredmény terhére értékvesztést számol el, ha az eszköz várható megtérülési értéke alacsonyabb, mint a könyv szerinti értéke Árbevétel elszámolása (IAS 18) Az értékesítés nettó árbevétele az üzleti év során teljesített áruszállításból, vagy szolgáltatásnyújtásból származó, kiszámlázott és elismert összegeket tartalmazza. Az értékesítés nettó árbevétele akkor kerül elszámolásra, amikor a bevétel összege egyértelművé válik, valamint, amikor valószínűsíthető, hogy az ellenértéket a Csoport realizálni tudja. Az értékesítés árbevétele a kiszámlázott összegek általános forgalmi adóval és esetleges engedményekkel csökkentett értékét foglalja magában. A szolgáltatások értékesítéséből származó árbevételt a Csoport időarányosan számolja el az adott időtartam alatt, kivéve, ha a vonatkozó szerződések és megállapodások teljesítéshez kapcsolódóan konkrét időpontokat tartalmaznak. Ebben az esetben az árbevétel az egyes időpontok elérése után kerül elszámolásra Állami támogatások elszámolása (IAS 20) Állami támogatások abban az esetben kerülnek elszámolásra, ha valószínűsíthető, hogy a támogatás be fog folyni és a támogatás folyósításához kötött feltételek teljesülnek. Amikor a támogatás költség ellentételezésére szolgál, akkor a jövedelemre vonatkozó kimutatás javára abban az időpontban kell elszámolni, amikor az ellentételezésre kerülő költség elszámolásra kerül. Amikor a támogatás eszközbeszerzéshez kapcsolódik, akkor halasztott bevételként kell elszámolni és a támogatással érintett eszköz hasznos élettartama alatt évi egyenlő összegben számoljuk el az eredmény javára Nyereségadók (IAS 12) Az adófizetési kötelezettség magában foglalja az aktuális fizetési kötelezettségeket, a látens és a halasztott adókat. A Csoport aktuális adófizetési kötelezettségeit a mérleg fordulónapján hatályos adókulccsal számolja. Látens adókötelezettség, vagy követelés abban az esetben kerül kimutatásra, ha a vállalati szintű adószámítás és a konszolidált adatokra épített adószámítás eltérést mutat. Halasztott adó akkor mutatandó ki, ha különbség van a pénzügyi kimutatásokban szereplő eszközök és kötelezettségek könyv szerinti értéke és az adóztatható nyereség, Konszolidált Éves Jelentés

16 azaz az adóalap számítása során figyelembe vett értékük között. Halasztott adó olyan mértékben mutatható ki, amilyen mértékben várhatóan érvényesíthető lesz. A tárgyévi és halasztott adó közvetlenül a saját tőkével szemben kerül elszámolásra, amennyiben olyan tételekre vonatkozik, amelyeket ugyanabban, vagy egy másik időszakban szintén a saját tőkével szemben számoltak el, beleértve a tartalékok nyitó értékének a számviteli politika visszamenőleges hatályú változása miatt bekövetkező módosításait is. A halasztott adó eszközök, illetve kötelezettségek miden adóköteles időbeli eltérés esetében figyelembe vételre kerülnek. A társaság 2013 üzleti évben nem változtatta számviteli rendszerében alkalmazott alapelveket. Továbbra is nyereség típusú adóként mutatjuk ki a helyi iparűzési adót Lízing (IAS 17) A Cégcsoportnál pénzügyi és operatív lízingbe vétel fordulhat elő. Ennek elszámolás az IAS 17 előírásai szerint kerül elszámolásra. Pénzügyi lízing esetén, oly módon járnak el, mintha saját tulajdonú eszköz lenne. Operatív lízing esetén a kifizetett lízingdíjakat a lízing időszak alatt költségként lineárisan kell elszámolni Pénzügyi instrumentumok (IAS 32; IAS 39, IFRS 7) Pénzügyi eszközök A Cégcsoport konszolidált pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatása a következő pénzügyi eszközöket tartalmazza: pénzeszközök, értékpapírok, vevő- és egyéb követelések, adott kölcsönök, részesedések, határidős ügyletek. Ezek megjelenítését és értékelését a konszolidált beszámolóban a kiegészítő melléklet ide vonatkozó részei tartalmazzák. A Cégcsoport minden pénzügyi eszközt kezdeti megjelenítésekor bekerülési értéken értékel. Amennyiben a pénzügyi eszköz nem eredménnyel szemben valós értéken értékelt, akkor még azokat a tranzakciós költségeket is figyelembe veszi a bekerülési érték meghatározásánál, amelyek közvetlenül a pénzügyi eszköz megszerzéséhez kapcsolódnak. Konszolidált Éves Jelentés

17 A befektetések vásárlásának és eladásának elszámolása a teljesítés időpontjában történik, amely az eszköz másik fél részére történő átadásának a napja. Az IAS 39 alá tartozó pénzügyi eszközöket a Cégcsoport négy kategóriába sorolja: eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök, lejáratig tartandó befektetések, kölcsönök és követelések és értékesíthető pénzügyi eszközök. Az egyes pénzügyi eszközök besorolását a Cégcsoport azok megszerzésekor határozza meg. Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök olyan eszközök, melyeket a Cégcsoport kereskedési céllal szerzett, vagy amelyeket azok kezdeti megjelenítésekor az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek minősített. A kereskedési célú értékpapírok közé azok a befektetések tartoznak, amelyeket elsősorban a rövid távú árfolyammozgásokból várható nyereség miatt vásárolt a Cégcsoport. A kereskedési célú befektetéseket a Cégcsoport év végén értékeli. Az eltérés a jövedelemre vonatkozó kimutatásban kerül kimutatásra. Ide tartoznak még azok a határidős ügyletek, amelyek nem minősülnek hatékony fedezeti instrumentumnak. A lejáratig tartott értékpapírok olyan befektetések, amelyekből fix vagy meghatározható pénzáramok származnak, és a Cégcsoport szándékozik és képes azokat lejáratig megtartani. A lejáratig tartott befektetések a befektetett eszközök között kerülnek kimutatásra, kivéve, ha lejáratuk a beszámolási időszak végét követő 12 hónapon belül esedékes. A befektetések az effektív kamatláb módszerrel számított amortizált bekerülési értéken (esetleges értékvesztéssel csökkentve) jelennek meg a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban. A befektetések amortizációja és az értékvesztésből származó veszteség a jövedelemre vonatkozó kimutatásban kerül elszámolásra pénzügyi ráfordításként. A kölcsönök és követelések olyan fix vagy meghatározható kifizetéssel rendelkező nem származékos pénzügyi eszközök, amelyek nem jegyezettek aktív piacon. A kezdeti értékelést követően ezek a pénzügyi eszközök az effektív kamatláb módszerrel számított amortizált bekerülési értéken (esetleges értékvesztéssel csökkentve) jelennek meg a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban. Az amortizáció és az értékvesztésből származó veszteség a jövedelemre vonatkozó kimutatásban kerül elszámolásra pénzügyi ráfordításként. Konszolidált Éves Jelentés

18 Minden egyéb pénzügyi eszközt a Cégcsoport értékesíthető befektetésnek minősít. Az értékesíthető befektetések a befektetett eszközök között kerülnek kimutatásra, kivéve, ha a vezetőség a beszámolási időszak végét követő 12 hónapon belül értékesíteni kívánja azokat. Ezen befektetések bekerülési értéke a fizetett ellenérték valós értéke, beleértve a tranzakciós költségeket is. Az értékesíthető befektetések valós értéken szerepelnek a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban. Az értékesíthető befektetésekből származó nyereség az átfog jövedelemre vonatkozó kimutatásban a saját tőkén belül az értékesíthető befektetések valós értékelése miatti tartalék soron kerül kimutatásra mindaddig, amíg a befektetés eladásra, beváltásra kerül, más módon csökken, vagy a befektetés értékvesztésére sor nem kerül. Ezekben az esetekben a korábban a saját tőke részeként elszámolt nyereség/veszteség a jövedelemre vonatkozó kimutatásban kerül elszámolásra Pénzügyi kötelezettségek A Cégcsoport az alábbi pénzügyi kötelezettségeket mutatja ki: szállítók, egyéb rövid lejáratú kötelezettségek, kölcsönök, hitelek, banki folyószámla hitelek, határidős ügyletek. Megjelenítésük, értékelésük a konszolidált beszámolóban a kiegészítő melléklet ide vonatkozó részei tartalmazzák. Minden pénzügyi kötelezettség értékelése kezdeti megjelenítéskor valós értéken. Hitelek esetén figyelembe veszi a tranzakciós költségeket, amelyek közvetlenül a pénzügyi kötelezettség megszerzésének tulajdoníthatók. A pénzügyi kötelezettségek kategóriái (IAS 39 szerint): eredménnyel szemben valós értéken étékelt pénzügyi kötelezettségek, kölcsönök és hitelek, fedezeti elszámolási célú fedezeti instrumentumok. Az egyes pénzügyi kötelezettségek besorolása megszerzéskor történik. Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek olyan kötelezettségek, amelyeket kereskedelmi céllal szereztek be, vagy azok kezdeti megjelenítésekor az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek minősített. A kereskedési célú pénzügyi kötelezettségek közé azok a kötelezettségek tartoznak, amelyeket a rövid távú árfolyammozgásokból várható nyereség miatt vásárolt a Csoport. Ide tartoznak a határidős ügyletek, azok amelyek nem minősülnek hatékony fedezeti instrumentumnak. A kölcsönök és hitelek amortizált bekerülési értéken jelennek meg a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban. A kölcsönökhöz és hitelekhez kapcsolódó nyereségek és veszteségek a jövedelemre vonatkozó kimutatásban kerülnek elszámolásra az Konszolidált Éves Jelentés

19 amortizáció során, valamint a pénzügyi kötelezettségek kivezetésekor. Az amortizáció pénzügyi ráfordításként kerül elszámolásra a jövedelemre vonatkozó kimutatásban Hitelfelvételi költségek (IAS 23) A Cégcsoport hitelfelvételi költségeket nem aktivált Pénzügyi beszámolás a hiperinflációs gazdaságokban (IAS 29) A pénzügyi beszámolóban az IAS 29 előírásait sem tárgyévben, sem bázisévben nem kellett alkalmazni A devizás árfolyamok kezelése (IAS 21) A Cégcsoport funkcionális devizája a magyar forint (HUF). A devizába felmerült tranzakciókat a tranzakció napján érvényes árfolyammal rögzítik. A külföldi pénznemben kimutatott pénzügyi eszközök és kötelezettségek a beszámolási időszak végén érvényes árfolyammal kerülnek átszámításra. A veszteségek, nyereségek melyek a gazdasági esemény időpontját követő árfolyamváltozásból erednek, árfolyamnyereségként vagy veszteségként vannak nyilvántartva Céltartalékok (IAS 37) Céltartalékot számolunk el akkor, ha egy múltbeli esemény következtében meglévő kötelezettség fennáll, valószínű, hogy a kötelem teljesítéséhez gazdasági hasznokat megtestesítő erőforrások kiáramlására lesz szükség és a kötelem összegére megbízható becslés készíthető. A céltartalékkal kapcsolatos ráfordítást a jövedelemre vonatkozó kimutatásban a megtérülésként megjelenített összeggel nettósítva mutatja ki. Ha a pénz időértékének hatása jelentős, úgy a céltartalék összegeként a kötelezettség rendezéséhez várhatóan szükséges ráfordítások jelenértékét kell figyelembe venni. Diszkontálás alkalmazása esetén az idő múlásából keletkező céltartalék növekedés pénzügyi ráfordításként kerül elszámolásra Osztalék (IAS 18) A Cégcsoport az osztalékot abban az évben számolja el, amelyben a tulajdonosok jóváhagyják. Konszolidált Éves Jelentés

20 5.13. Egy részvényre jutó eredmény EPS (IAS 33) Az egy részvényre jutó hozam meghatározása a felosztható eredmény és a részvényeknek a visszavásárolt saját részvénnyel csökkentett állomány éven belüli átlagának a figyelembe vételével történik Nettó pénzügyi eredmény A nettó pénzügyi eredmény a kamat és osztalékbevételeket, kamat és egyéb pénzügyi ráfordításokat, pénzügyi instrumentumok valós értékelésének veszteségét, továbbá a realizált és a nem realizált árfolyam-különbözeteket tartalmazza Értékesítésre tartott eszközök (IFRS 5) Ha egy eszköz, eszközcsoport könyv szerinti értékének megtérülése elsősorban értékesítésen és nem a folyamatos használaton keresztül valósul meg, akkor átminősítésre kerül az értékesítésre tartott eszközök közé. Az átminősítésre csak akkor kerülhet sor, ha az értékesítés nagyon valószínű és az eszközök, vagy eszközcsoport jelenlegi állapotában azonnal értékesíthető. A vezetésnek elkötelezettnek kell lennie az értékesítés mellett, amelyet az átminősítést követő egy éven belül le kell zárni. Az értékesítésre tartott eszközök és eszközcsoportok a könyv szerinti és az értékesítési költségekkel csökkentett valós érték közül az alacsonyabbon kerülnek kimutatásra. Tárgyi eszközökre és immateriális javakra az értékesítésre tartott eszközzé történő átsorolást követően értékcsökkenési leírás nem számolható el. Ilyen értékesítésre tartott eszköz a cégcsoportnál év végén nem volt Működési szegmensek (IFRS 8) A cégcsoportnál két alapvető működési szegmenset lehet megkülönböztetni az IT eszközök kereskedelmét, valamint a pénztár üzemeltetési teljes körű szolgáltatást. E szegmens lefedi a cégcsoport tevékenységének 99%-át Pénzteremtő egységek (CGU Cash Generating Unit) Az eszközöknek behatárolható olyan legkisebb csoportja, amelyek cash-flow-t termelnek és ezek a pénzáramlások nagymértékben elkülönülnek, függetlenek más pénztermelő egységek pénzáramlásától. A cégcsoporton belül ilyen CGU egység a tagvállalat, azon belül kisebb CGU-t körülhatárolni nem lehet. Konszolidált Éves Jelentés

21 5.18. Mérlegen kívüli tételek (IAS 37) Mérlegen kívüli kötelezettségek nem szerepelnek a pénzügyi kimutatásokban, azokat ezen jelentés tartalmazza, akkor kerülnek közlésre, ha azok realizálódása valószínű Beszámolási időszak utáni események (IAS 10) Azok a beszámolási időszak vége után bekövetkezett események, amelyek pótlólagos információt biztosítanak a Cégcsoport beszámolási időszakának végén fennálló körülményekről bemutatásra kerülnek a beszámolóban. Azon beszámolási időszak utáni események, amelyek nem módosítják a beszámoló adatait, de lényegesek, a jelentés kiegészítő részében kerülnek bemutatásra Új és módosított standardok alkalmazása A Cégcsoport évre változtatott számviteli politikáján, beépítette a 2013-tól hatályos standardok előírásait. IFRS 1 Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok első alkalmazása Az IAS 1 módosításai megtartják annak lehetőségét, hogy az eredmény, illetve az egyéb átfogó jövedelem egyetlen kimutatásban vagy két elkülönült, de egymást követő kimutatásban kerüljön bemutatásra. Ugyanakkor az IAS 1 módosításai az átfogó jövedelmek esetében további közzétételi követelményeket határoz meg, amely szerint az átfogó jövedelmeknek két külön csoportját különböztetjük meg: (a) tételek, amelyek később nem kerülnek átcsoportosításra az eredménybe, és (b) olyan tételek, amelyek később bizonyos feltételek mellett az eredménybe lesznek átcsoportosítva. Az egyéb átfogó jövedelem tételeire vonatkozó jövedelemadók azonos alapon kerülnek allokálásra. A módosításnak nem volt jelentős hatása a Csoport pénzügyi kimutatására. IFRS 7 Pénzügyi instrumentumok: közzétételek A pénzügyi eszközök átadásával kapcsolatos közzétételi kötelezettség módosítása nincs jelentős hatással a pénzügyi kimutatásainkra. IFRS 8 Működési szegmensek A standard lehetőséget nyújt arra, hogy a működési szegmensek eszközeinek közzétételétől eltekintsenek. A Cégcsoport szegmensjelentésében, az eszközök szegmensenkénti körülhatárolása nem megoldható, ezért az eszközök közzétételét nem tudja megoldani. Konszolidált Éves Jelentés

22 IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok Ezen standard váltja ki a jelenlegi IAS 39-es standardot, amely megjelenítést és az értékelést tartalmazza. Várhatóan január 1-jével kell először alkalmazni. A Cégcsoport számára jelentős tennivaló illetve lényeges hatás nem keletkezik majd első alkalmazáskor. IFRS 13 A valós érték meghatározása A valós érték mérésével kapcsolatos standard módszertani útmutatót ad arra nézve, hogy hogyan kell ezt az értéket meghatározni. A Cégcsoport eddig is a standardban foglalt szabályok alapján határozta meg a valós értéket, ezért alkalmazása jelentős hatással nem jár. IAS 19 Munkavállalói juttatások A módosítás olyan területeket érint (meghatározott juttatási programok), amelyek a Cégcsoportra nem jellemző. A módosítás a munkavállalók vagy külső felek meghatározott juttatási programokba befizetett hozzájárulásaival foglalkozik. IAS 27 Egyedi pénzügyi kimutatások január 1-jétől kezdődően kizárólag az egyedi pénzügyi kimutatásokkal kapcsolatos előírásokat tartalmazza. A Cégcsoport nem tesz közzé az IFRS-ek szerint készített egyedi pénzügyi kimutatásokat, így e standardnak hatása a számviteli gyakorlatra nincsen. A Cégcsoport nem alkalmazza ezen standard előírásait. A fordulónapot követően hatályba lépő IFRS-ek és IFRIC-ek változásainak várható hatását részleteiben nem elemezzük, figyelemmel arra, hogy azok nincsenek jelentős hatással a pénzügyi kimutatásokra és azok elhagyása nincs hatással a beszámolót felhasználók döntéseire. IFRS 11 Közös megállapodások Az IAS 31-et felváltó szabály nem okoz változást a Cégcsoport eddigi számviteli gyakorlatában, mert ilyen jellegű megállapodással a Cégcsoport nem rendelkezett. A Csoport nem alkalmazza e standard előírásait január 1-jén kezdődő időszakok előtt. IFRS 12 Más gazdálkodó szervezetekben lévő érdekeltségek közzététele Ez a standard, többlet-adatszolgáltatásra kötelezi majd a Cégcsoportot, mert minden az anyavállalaton kívüli gazdálkodó egységgel kapcsolatosan közzé kell tenni a standardban Konszolidált Éves Jelentés

23 foglalt információkat. A Cégcsoport nem alkalmazza e standard előírásait január 1- jén kezdődő időszakok előtt. IFRS 14 IFRS-t elsőként alkalmazók számára Az IASB 2014 januárjában kiadta az IFRS 14 átmeneti standardot. Az új standard az IFRS-ek első alkalmazói számára készült, így a Cégcsoportot nem érinti, az új standard nem lesz hatással a beszámolóra. IAS 28 Társult vállalkozásokban lévő befektetések standard IFRS 10, IFRS 11 és IFRS 12 közzététele miatt módosul. IAS 32 Pénzügyi instrumentumok: Bemutatás módosítását A módosítások tisztázzák az IASB pénzügyi intsrumentumok nettózására vonatkozó követelményeit. A módosítások a jelen gyakorlatban meglévő ellentmondásokat igyekeznek feloldani. A módosított standard alkalmazása miatt jelentősen nem változnak a Cégcsoport pénzügyi kimutatásai. IAS 36 Eszközök értékvesztése Az IASB 2013 májusában közzétette az IAS 36 Eszközök értékvesztése módosítását nem pénzügyi eszközök megtérülő értékére vonatkozó közzétételek címmel. A módosítás értékvesztett eszközök megtérülő értékére vonatkozó információ közzétételét írja elő, amennyiben a megtérülő értéket az értékestés költségével csökkentett valós értéken alapul. A módosítást január 1-jén vagy azt követően kezdődő évekre vonatkozó beszámolókban, visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni. A Cégcsoport pénzügyi kimutatásaira nem lesz jelentős hatással. Az Európai Unió még nem fogadta be a standard módosítását. IAS 39 Pénzügyi instrumentumok: Megjelenítés és értékelés A módosítást január 1-jén vagy azt követően kezdődő évekre vonatkozó beszámolókban kell alkalmazni. A módosított standard alkalmazása miatt nem változnak a Cégcsoport pénzügyi kimutatásai. Az Európai Unió még nem fogadta be a standard módosítását. IFRIC 21 Adók értelmezése Az IASB 2013 májusában kiadta az IFRIC 21 adók értelmezést a kormányzat által kivetett adók elszámolásáról. az IFRIC 21 az IAS 37 Céltartalékok, függő kötelezettségek Konszolidált Éves Jelentés

24 és függő követelések értelmezése. Az értelmezést január 1-jén vagy azt követően kezdődő évekre vonatkozó beszámolókban kell alkalmazni. Alkalmazása nem lesz hatással a Cégcsoport pénzügyi kimutatásaira. 6. PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ RÉSZLETEZÉSE 6.1. Bevételek Bevételek Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények Egyéb bevételek Bevételek összesen Nettó árbevétel alakulása Belföldi értékesítés árbevétele Exportértékesítés árbevétele Nettó árbevétel Régiók árbevétel-megoszlása Árbevétel Megoszlás % Belföld % Európai Unió Európai Unión kívüli európai ország Egyéb ország Nettó árbevétel összesen % Tevékenységek árbevétel-megoszlása Árbevétel Megoszlás % Hardver értékesítése 102 0,04% Bérleti díj ,88% Karbantartási díjak ,78% Számviteli és ügyviteli szolgáltatás ,26% Terminál szolgáltatás ,03% Nettó árbevétel összesen % Aktivált saját teljesítményt üzleti évben a társaság nem aktivált. Konszolidált Éves Jelentés

25 6.2. Anyagjellegű ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Összesen Az anyagjellegű ráfordítások csökkenése a vezetés szigorú költségcsökkentési programjának eredménye évben az igénybevett szolgáltatások 196,7 millió forintot tettek ki, míg a programnak köszönhetően 2013-ban 38,7 millió forinttal csökkenve 158 millió forintot értek el Személyi jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Összesen A beszámoló üzleti évében a személyi jellegű ráfordítások csökkentek, a dolgozói átlaglétszám miatt változott az előző időszakhoz képest. A Cégcsoport átlagos statisztikai létszámát az alábbi táblázat mutatja. Átlaglétszám OPTISOFT Nyrt OPTISOFT International Zrt Összesen Konszolidált Éves Jelentés

26 6.4. Egyéb működési ráfordítások Egyéb működési ráfordítások Értékesített eszközök kivezetett értéke Bírságok, kötbérek, kártérítések Előző évekkel kapcs. Ráfordítások Értékvesztés, leírások, követelés eladás Céltartalék képzés 0 0 Adott támogatások Árfolyamveszteség Adók, illetékek Összesen Értékcsökkenés A Cégcsoport értékcsökkenése 2013 évben növekedett, tevékenysége alapvetően nem eszközigényes üzleti évben 4%-kal nőtt Nyereség típusú adók (tényleges és halasztott adók) A Cégcsoport a nyereségtípusú adókat összevontan mutatja ki, a helyi iparűzési adó összegével együtt. IAS 1 standard szerinti: Halasztott adók 2013 Bevétel aktív ib.elh miatt Költség aktív ib.elh miatt 28 Költségek passzív ib. Elh. Miatt -625 Látens adókötelezettség Tao IPA Konsz.adókülönbözet Adók összesen: Külső tulajdonosra jutó eredmény (IAS 1 83.bek) Az OptiSoft International Zrt üzletrészeinek 10,42%-a, külső tulajdonosok kezében van, az erre jutó konszolidált eredmény 2013 évben eft. Konszolidált Éves Jelentés

27 6.8. Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek Pénzeszköz és pénzeszköz egyenértékesek Pénztár Elszámolási b.számla Elkülönített b.számla Diszkont kincstárjegyek Összesen A táblázat a készpénzt és a rövid idő alatt készpénzzé tehető eszközöket tartalmazza 6.9. Vevők, egyéb követelések és aktív időbeli elhatárolások Vevők és egyéb követelések Vevők Követelések HR Mentor Kft Egyéb követelések Ügyvédi letét Adótúlfizetések Aktív időbeli elhatárolások Összesen A Cégcsoport követelései és aktív időbeli elhatárolása összességében 12%-al csökkentek, ezt befolyásolta a Hr-Mentor Kft követelés állományának csökkenése valamint a vevői kintlévőségek 42%-os csökkenése Készletek Készletek Készletek Készletek értékvesztése Összesen A 2013 évi üzleti évben a Cégcsoport készlete a nyers kártyák értékét tartalmazza Értékpapírok Értékpapírok Saját részvény, üzletrész (OptiSoft Nyrt) Összesen A pénzeszköz egyenértékesek között kimutatott Állampapírok (Diszkont kincstárjegy) eft, értéken vannak nyilvántartva. Konszolidált Éves Jelentés

28 6.12. Tárgyi eszközök Tárgyi eszközök Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Bruttó érték Ingatlanok összesen Műszaki gépek ber Egyéb gépek, berendezések, felsz Beruházások, felújítások Összesen: Halmozott értékcsökkenés Ingatlanok összesen Műszaki gép, berendezés Egyéb gép, berendezés, felsz Beruházások, felújítás Összesen: Nettó érték Ingatlanok összesen Műszaki gép, berendezés Egyéb gép, berendezés, felsz Beruházások, felújítás Tárgyi eszközök összesen Az alábbi táblázat az IAS 1 standard szerinti előző időszakra vonatkozó összehasonlító információkat tartalmazza. Tárgyi eszközök Ingatlanok Műszaki gépek, ber. Egyéb gép, ber, felsz. Beruházások, felújítások Összesen Bruttó érték Egyenleg december 31-én Növekedés Csökkenés Egyenleg december 31-én Halmozott écs Egyenleg december 31-én Növekedés Csökkenés Egyenleg december 31-én Nettó érték Egyenleg december 31-én Növekedés Csökkenés Egyenleg december 31-én Konszolidált Éves Jelentés

29 A Cégcsoport tárgyi eszközeinek értéke az összes eszközérték 41%-át teszi ki. Ezen eszközök a pénztári tevékenység ellátását szolgálják. Év végén a tárgyi eszközök nettó értéke a bruttó érték 86%-át mutatja Immateriális javak Immateriális javak Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Bruttó érték Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Halmozott értékcsökkenés Nettó érték Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Az alábbi táblázat az IAS 1 standard szerinti előző időszakra vonatkozó összehasonlító információkat tartalmazza. Immateriális javak Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Összesen Bruttó érték Egyenleg december 31-én Növekedés Csökkenés Egyenleg december 31-én Halmozott écs Egyenleg december 31-én Növekedés Csökkenés Egyenleg december 31-én Nettó érték Egyenleg december 31-én Növekedés Csökkenés Egyenleg december 31-én Az immateriális javak is a pénztári tevékenység ellátását szolgálják Látens adókötelezettség Látens adókötelezettségként a vállalati szintű adószámítás és a konszolidált adatokra épített adószámítás eltérését mutatjuk itt ki. Konszolidált Éves Jelentés

30 6.15. Lekötött tartalék 2011 évben visszavásárolt saját részvény állományát tartjuk nyilván a számviteli törvény előírásai alapján eft értékben Saját részvény A Cégcsoport üzleti évben eft összegben tart nyilván saját visszavásárolt részvény állományt Külső tulajdonosok részesedése A külső tulajdonosok 7,709%,-ban 2013 évben eft üzletrészt birtokolnak Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek hosszú Hosszú lejáratú hitelek OptiSoft Nyrt ingatlan lízingdíj Összesen A 2013 üzleti évben eFt összegben csökkent az irodaház miatti kötelezettség állomány. Az ingatlan lízing utolsó részletének kifizetési dátuma A kifizetésig jogcímkorlátozás terheli az ingatlan az UniCredit Bank részére Kötvények Kötvények Kötvények Összesen Kibocsátott értékpapírok: Kötvény HU ISIN kód Kibocsátás dátuma: október 6-án Lejárat dátuma: október ra meghatározott éves kamata a névértékre vetítve: 6,95% Kamatfizetési gyakoriság: féléves Névérték visszafizetése: lejáratkor Konszolidált Éves Jelentés

31 6.20. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek rövid Rövid lejáratú hitelek OptiSoft Nyrt ingatlan lízingdíj OptiSoft Nyrt gépjármű lízingdíj Összesen üzleti évben a Cégcsoport egy éves futamidőre vásárolt személygépjármű kötelezettségével nőtt a rövid lejáratú hitelek állománya. A gépjármű lízing díjának utolsó kifizetési dátuma Szállítók, egyéb kötelezettségek, passzív időbeli elhatárolás Szállítók és egyéb kötelezettségek Szállítók Munkabérek Kapcsolt váll.rövid lej.köt Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Adókötelezettségek és járulékok Vevőktől kapott előlegek Egyéb rövid lejáratú Összesen A Cégcsoport 2013 üzleti évében a szállító, egyéb kötelezettség valamint passzív időbeli elhatárolás állománya eft-tal csökkent, ez az előző időszakhoz képest 47%-al kevesebb Céltartalékok A Cégcsoport üzleti évben az IAS 37 előírásainak megfelelően céltartalékot nem képzett Szegmensjelentés A Cégcsoportnál két alapvető működési szegmenset lehet megkülönböztetni az IT eszközök kereskedelmét, valamint a pénztár üzemeltetési teljes körű szolgáltatást. Ez utóbbi szegmens lefedi a cégcsoport tevékenységének 99%-át üzleti évben kizárólag pénztár üzemeltetési tevékenységet végzett a Cégcsoport árbevétele és költségei ezen tevékenység részét képezik. Konszolidált Éves Jelentés

32 6.24. Mérleg fő adatai Mérleg fő adatok Mérleg főösszeg Mérleg szerinti eredmény Mérlegen kívüli jelentősebb tételek A Cégcsoportnak mérlegen kívüli függő követelése és kötelezettsége nincsen (IAS 37) EPS és hígított EPS mutató Az egy részvényre jutó eredmény mutató (EPS) számításnál a társaság tulajdonában lévő saját részvényekkel súlyozott átlagával csökkentett részvényszámmal ( db) osztjuk a nettó eredményt Devizakitettség A Cégcsoportra a devizaárfolyamok változása már nincs jelentős hatással. A cégcsoportnál határidős deviza ügyletek 2013 üzleti évben nem voltak Cégcsoporton belüli üzleti kapcsolatok A Cégcsoporton belüli üzleti kapcsolatok 2013 évben nem volt Kritikus számviteli becslések és megítélések A vállalat vezetése a becsléseket és megítéléseket múltbeli tapasztalatokra és egyéb, az adott körülményeket figyelembe vevő, ésszerű, a jövőbeni eseményekre vonatkozó várakozások alapján folyamatosan értékeli Eszközök hasznos élettartama A Cégcsoport tapasztalati értékek alapján határozza meg az eszközök várható hasznos élettartamát, de a becslés helyességét évente felülvizsgálja Tárgyi eszközök és immarteriális javak becsült értékvesztése A tárgyi eszközök és immateriális javak értékvesztése minden olyan esetben becslésre kerül, amikor felmerül az értékvesztés gyanúja. Ilyenkor figyelembe vesszük az eszköz technológiai avulását, a használatával várhatóan elérthető bevételeket, a megtérülési Konszolidált Éves Jelentés

33 értéket. Ezek alapján kerül meghatározásra az értékesítési költségekkel csökkentett valós értéke Követelések becsült értékvesztése A követelések értékvesztése a vevők fizetésképtelenségéből adódó becsült veszteség mértéke alapján kerül meghatározásra, a követelések korosítása és a korábbi leírási tapasztalatok alapján. E tényezők évente felülvizsgálatra kerülnek évben a követelésekre becsült értékvesztés nem lett számolva Céltartalékok meghatározása A Cégcsoport, az IFRS beszámolóban csak a szinte biztosan bekövetkező pénzkiáramlásokra képez, ilyen esemény 2013 üzleti évben nem volt. A jogviták esetében a becslések nagyon bizonytalanok, ezért az ilyen eseményekre céltartalékot a cégcsoport nem képez Kockázatok A Cégcsoport egy stagnáló piacon működő cég, jelentős mértékben tőle független hatásoknak is ki van téve Gyorsuló technológiai változások A technológiai változások nem csupán gyorsan követik egymást, de a változások üteme, gyakorisága is növekszik. Ez rendkívül gyors és rugalmas alkalmazkodást igényel. A változások követéséhez, a versenyképesség megőrzéséhez folyamatos képzésre, a cégben halmozódó tudásanyaggal történő hatékony gazdálkodásra, erre alkalmas belső kommunikálásra van szükség Finanszírozás A Cégcsoport tevékenységének folyamatos finanszírozása érdekében tervezhetően rendszeres bevételeket biztosító szolgáltatásokat kell kifejleszteni. A Cégcsoport a tartós ügyfélkapcsolatok és a folyamatos szolgáltatások biztosítására törekszik. Konszolidált Éves Jelentés

34 7. TISZTSÉGVISELŐK Egységes vállalatirányítást megvalósító Igazgatótanács tagjai: Hegedűs Andrea ( tól ) Pintér Elemér József ( tól ) Dr. Tatay Tibor ( tól ) Semerédy Péter ( tól ) Weiser Csaba ( től ) Audit Bizottság tagjai: Hegedűs Andrea ( tól ) Pintér Elemér József ( tól ) Dr. Tatay Tibor ( tól ) Vezérigazgató Semerédy Péter ( tól ) Weiser Csaba ( től) Könyvvizsgáló PÉNZMENTŐ Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Kft. (1036 Budapest, Farkastorki út 2/A.) Nyilvt.sz: Aláíró könyvvizsgáló. Dr. Rocskai János (kamarai tagsági száma: ) kamarai tag könyvvizsgáló. Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjai nem rendelkeznek részvénytulajdonnal az OPTISOFT NYRT részvényeit tekintve évben a társaság tisztségviselői díjazásban részesültek, részükre előleg, kölcsön folyósítására sem került sor. Az Igagatósági tagok eft díjazásban részesültek havonta 2013 évben. A beszámolók aláírására jogosult: (IAS 10) Semerédy Péter, - szül.: Budapest, lakcím: 1028-Budapest, Kökény u. 4. Igazgatótanács Elnöke ( ig.) Weiser Csaba szül: Budapest, lakcíme: 2335 Taksony, Vezér u. 61. igazgató ( től) Konszolidált Éves Jelentés

35 8. A JELENTÉS FORDULÓNAPJA UTÁNI FONTOSABB ESEMÉNYEK 8.1. A jelentés fordulónapja utáni fontosabb események Az OptiSoft Nyrt Közgyűlése május 31-i napjával Weiser Csabát (szül: Budapest, lakcíme: 2335 Taksony, Vezér u. 61.) megválasztotta a társaság új vezérigazgatójának Az időszak fontosabb eseményei A Cégcsoport ai Közgyűlése úgy döntött, hogy az Ft névértékű darab névre szóló törzsrészvényeit a Budapesti Értéktőzsdéről kivezeti. A Közgyűlés felhatalmazta a Társaság Igazgatótanácsát, hogy a Társaság lefolytasson minden olyan eljárást, amely alapján a részvényesek kérhessék a részvényeik Társaság általi megvásárlását. A Közgyűlés kötelezte az Igazgatótanácsot, hogy az eladási jogát jogszerűen gyakorló részvényesek számára 1 darab Ft névértékű törzsrészvényt, kizárólag a vételi kötelezettség időtartama alatt, Ft vételi áron megvegye. A részvények kivezetési napja március 20. A Közgyűlés határozatot hozott a tisztségviselők tiszteletdíjának március 31-i megszüntetéséről is Éves rendes közgyűlés A Cégcsoport március 11-én tartotta meg évi rendes közgyűlését, melynek jegyzőkönyvét a társaság aznap közzétette. A Közgyűlés határozatai: A Közgyűlés elfogadta az Igazgatóság, Audit Bizottság, és a könyvvizsgáló jelentését, az OptiSoft Nyrt mérlegét és eredménykimutatását, mely beszámoló a magyar számviteli előírások szerint készült, valamint az IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált évi beszámolóját. Határozott arról, hogy osztalék fizetésére nem kerül sor. A Közgyűlés Weiser Csabát az Igazgatótanács tagjává választotta. A Közgyűlés az Igazgatótanács tisztségviselői részére Ft/hó összegű tiszteletdíjat állapított meg. Konszolidált Éves Jelentés

36 9. OPTISOFT NYRT ÉS LEÁNYVÁLLALATÁNAK ELEMI MÉRLEGE ÉS EREDMÉMYKIMUTATÁSA 9.1. OptiSoft Nyrt évi elemi mérlege és eredménykimutatása "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) december 31. A tétel megnevezése adatok E Ftban Változás %- ban A. Befektetett eszközök % I. IMMATERIÁLIS JAVAK % II. TÁRGYI ESZKÖZÖK % III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK % B. Forgóeszközök % I. KÉSZLETEK % II. KÖVETELÉSEK % III. ÉRTÉKPAPÍROK % IV. PÉNZESZKÖZÖK % C. Aktív időbeli elhatárolások % Eszközök összesen % "A" MÉRLEG Források (passzívák) december 31. A tétel megnevezése adatok E Ftban Változás %- ban D. Saját tőke % I. JEGYZETT TŐKE % ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken % II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 0 0 n.a III. TŐKETARTALÉK % IV. EREDMÉNYTARTALÉK % V. LEKÖTÖTT TARTALÉK % VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 n.a VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY % E. Céltartalékok 0 0 n.a F. Kötelezettségek % I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 n.a II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK % III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK % G. Passzív időbeli elhatárolások % Források összesen % Konszolidált Éves Jelentés

37 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok E Ftban december 31. A tétel megnevezése Változás %- ban I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) % II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) % III. Egyéb bevételek % ebből: visszaírt értékvesztés % Anyagköltség % Igénybe vett szolgáltatások értéke % Egyéb szolgáltatások értéke % Eladott áruk beszerzési értéke % Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke % IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) % Bérköltség % Személyi jellegű egyéb kifizetések % Bérjárulékok % V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) % VI. Értékcsökkenési leírás % VII. Egyéb ráfordítások % ebből: értékvesztés 0 0 n.a A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) % VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) % IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) % B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) % C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) % X. Rendkívüli bevételek 0 0 n.a XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 n.a D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 0 0 n.a E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) % XII. Adófizetési kötelezettség % F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) % Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 0 0 n.a Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 0 n.a G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) % Konszolidált Éves Jelentés

38 9.2. Optisoft International Zrt évi elemi mérlege és eredménykimutatása "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) december 31. A tétel megnevezése adatok E Ftban Változás %- ban A. Befektetett eszközök % I. IMMATERIÁLIS JAVAK % II. TÁRGYI ESZKÖZÖK % III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 n.a B. Forgóeszközök % I. KÉSZLETEK % II. KÖVETELÉSEK % III. ÉRTÉKPAPÍROK % IV. PÉNZESZKÖZÖK % C. Aktív időbeli elhatárolások % Eszközök összesen % "A" MÉRLEG Források (passzívák) december 31. A tétel megnevezése adatok E Ftban Változás %- ban D. Saját tőke % I. JEGYZETT TŐKE % ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 0 0 n.a II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 0 0 n.a III. TŐKETARTALÉK 0 0 n.a IV. EREDMÉNYTARTALÉK % V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 n.a VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 n.a VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY % E. Céltartalékok 0 0 n.a F. Kötelezettségek % I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 n.a II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 n.a III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK % G. Passzív időbeli elhatárolások n.a Források összesen % Konszolidált Éves Jelentés

39 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok E Ftban december 31. A tétel megnevezése Változás %- ban I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) % II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) 0 0 n.a III. Egyéb bevételek % ebből: visszaírt értékvesztés 0 0 n.a Anyagköltség % Igénybe vett szolgáltatások értéke % Egyéb szolgáltatások értéke % Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 n.a Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke % IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) % Bérköltség % Személyi jellegű egyéb kifizetések % Bérjárulékok % V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) % VI. Értékcsökkenési leírás % VII. Egyéb ráfordítások % ebből: értékvesztés 0 0 n.a A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) % VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) % IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) % B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) % C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) % X. Rendkívüli bevételek 0 0 n.a XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 n.a D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 0 0 n.a E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) % XII. Adófizetési kötelezettség n.a F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) % Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 0 0 n.a Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 0 n.a G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) % Konszolidált Éves Jelentés

40 10. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Konszolidált Éves Jelentés

41 11. NYILATKOZAT A Kibocsátó kijelenti, hogy a Jelentés megbízhatóan mutatja be a Társaság fejlődését és teljesítményét, adatai és állításai a valóságnak megfelelnek, és nem hallgatnak el olyan tényt, ami a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentős. A Tpt. 57..(1) bekezdése alapján a szabályozott információk nyilvánosságra hozatalának elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a Kibocsátó felel. Jelen, a évről szóló Az Optisoft Nyilvánosan működő részvénytársaság 2013 évi konszolidált IFRS jelentése számszaki adataiért, valamint az elemzések és következtetések tartalmi valóságáért felelősséget vállalok. Semerédy Péter Igazgatótanács Elnöke Konszolidált Éves Jelentés

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2013. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Kelt: Budapest, 2013. április 17. Statisztikai

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám 2 0 2 7 1 0 1 7 7 8 1 0 5 7 2 2 0 statisztikai számjel 2 0-0 9-0 6 9 6 9 3 cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A vállalkozás címe,

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült.

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az adatok tájékoztató jellegűek! Tovább nem adhatóak, illetve nem sokszorosíthatóak! 1. Alapinformációk A vizsgált

Részletesebben