4iG Nyrt I. negyedéves JELENTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4iG Nyrt. 2015. I. negyedéves JELENTÉSE"

Átírás

1 4iG Nyrt I. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: Fax: iG Nyrt I. negyedéves jelentése 1. oldal, összesen 25

2 Tartalomjegyzék 1 Összefoglaló Kiemelt mutatószámok Pénzügyi kimutatások Megfelelés a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardoknak Konszolidációs kör Nyereség típusú adók kimutatása Pénzügyi adatok elemzése Bevételek Működési ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Létszámváltozás Egyéb ráfordítások Értékcsökkenés Nyereség típusú adók Eredményesség Külső tulajdonosokra jutó nettó eredmény Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek Egyéb követelések és aktív időbeli elhatárolások Készletek Tárgyi eszközök Immateriális javak Halasztott és látens adókövetelés Goodwill Egyéb befektetések Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások Halasztott és látens adókötelezettség Céltartalékok Saját részvény Külső tagok tulajdonosi részesedése A 4iG Nyrt. és leányvállalatainak eredményei iG Nyrt I. negyedéves jelentése 2. oldal, összesen 25

3 7.25 CASH-FLOW A 4iG Nyrt. anyavállalati, nem konszolidált, magyar számviteli elvek szerint készült, I. negyedéves jelentése Befektetett eszközök alakulása Forgóeszközök, aktív időbeli elhatárolások Források alakulása Árbevétel, egyéb bevételek Az üzemi (üzleti) eredmény alakulása Pénzügyi műveletek eredménye Adózás előtti eredmény Cash-Flow Általános adatok a kibocsátóról Részvényinformációk Tisztségviselők Cégvezetés Tisztségviselők díjazása Tisztségviselők 4iG részvénytulajdona én A jelentés aláírására jogosultak Az időszak fontosabb eseményei Vezető állású személy értékpapír-tulajdonának változása A jelentés fordulónapja után bekövetkezett fontosabb változások éves rendes közgyűlés Nyilatkozat iG Nyrt I. negyedéves jelentése 3. oldal, összesen 25

4 1 Összefoglaló A 4iG Cégcsoport bevételei I. negyedévében 29,69%-kal haladták meg a tavalyi év azonos időszakának bevételeit. A 4iG Nyrt. konszolidált nettó értékesítési árbevétele az előző évhez képest 34%-kal magasabb, millió forintot ért el. A negyedéves csoport szintű EBITDA 52 millió forint, az üzemi eredmény (EBIT) -14 millió forint veszteség, az adózás előtti eredmény (PBT) -35 millió forint veszteség. A Cégcsoport I negyedéves eredménymutatói kis mértékben elmaradnak a I. negyedévi mutatók szintjétől. A cégcsoport tagvállalatai az alábbi mértékben járultak hozzá a konszolidált eredményadatok eléréséhez: Cég Időszak Bevételek Bevételekből az értékesítés nettó árbevétele Pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti szokásos eredmény (EBITDA) Pénzügyi műveletek előtti eredmény (EBIT) Adózás előtti eredmény (PBT) Humansoft 4iG Axis Banksoft 4iG- IBA Mensor 3D Konsz. Különb. Konszolidált 2014 Q ,6 mft 1 711,5 mft 70,6 mft 56,3 mft 53,6 mft 2015 Q ,6 mft 2 233,3 mft 59,4 mft 22,0 mft 3,3 mft Változás 27,33% 30,48% -15,86% -60,93% -93,88% 2014 Q1 105,3 mft 70,3 mft -25,0 mft -36,9 mft -32,7 mft 2015 Q1 194,0 mft 167,4 mft -29,2 mft -56,7 mft -58,3 mft Változás 84,25% 137,94% N/A N/A N/A 2014 Q1 90,7 mft 90,6 mft 1,0 mft 0,4 mft 0,3 mft 2015 Q1 118,2 mft 118,2 mft 1,4 mft 0,4 mft -0,0 mft Változás 30,30% 30,42% 40,48% 14,07% -107,34% 2014 Q1 24,5 mft 24,5 mft 2,5 mft 2,4 mft 2,7 mft 2015 Q1 22,1 mft 22,1 mft 1,3 mft 0,9 mft 1,4 mft Változás -9,88% -9,88% -46,62% -63,16% -48,66% 2014 Q1 0,0 mft 0,0 mft -0,1 mft -0,1 mft -0,1 mft 2015 Q1 0,0 mft 0,0 mft -0,1 mft -0,1 mft -0,1 mft Változás N/A N/A N/A N/A N/A 2014 Q1 0,0 mft 0,0 mft 0,0 mft 0,0 mft 0,0 mft 2015 Q1 11,1 mft 11,1 mft -0,1 mft -0,3 mft -0,3 mft Változás N/A N/A N/A N/A N/A 2014 Q1-5,2 mft -5,0 mft 16,5 mft 16,5 mft 16,5 mft 2015 Q1-22,6 mft -22,6 mft 19,3 mft 19,3 mft 19,3 mft Változás N/A N/A 16,64% 16,69% 16,69% 2014 Q ,1 mft 1 892,0 mft 65,4 mft 38,5 mft 40,3 mft 2015 Q ,4 mft 2 529,5 mft 52,0 mft -14,5 mft -34,7 mft Változás 29,69% 33,69% -20,52% -137,68% -186,10% A Társaság pénzügyi helyzete stabil, kötelezettségeinek folyamatosan eleget tesz. 4iG Nyrt I. negyedéves jelentése 4. oldal, összesen 25

5 A 4iG részvények időszaki tőzsdei átlagára (1.805 forint) 15,54%-kal volt alacsonyabb, mint a I. negyedév átlaga, a március 31-i záróár forint, ami 14,20%-kal alacsonyabb a március 31-i záróárnál. A 4iG piaci kapitalizációja március 31-én 3,8 milliárd forint volt. A jelentés IFRS elvek szerint konszolidált, nem auditált adatokat tartalmaz. Az adatok ezer forintban (1000 HUF) kerülnek bemutatásra, ahol más mértékegységet használunk, külön feltüntetjük. A mérlegadatok és a cash-flow bázisaként a tárgyévet megelőző év (2014.) december 31- i adatait alkalmaztuk. 2 Kiemelt mutatószámok Megnevezés 2015 Q Q1 Változás +/- %-ban Értékesítés nettó árbevétele ,69% Pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti szokásos eredmény (EBITDA) ,48% Üzleti eredmény (EBIT) n.a Adózott eredmény (PAT) n.a Mérleg szerinti eredmény n.a Létszám* ,10% Egy főre jutó nettó árbevétel*** ,93% Tőzsdei mutatók Részvény tőzsdei záróára* (Ft.ban) ,20% Részvények tőzsdei átlagára (Ft-ban) ,54% A 4iG Nyrt. piaci kapitalizációja (milliárd Ft-ban) 3,8 4,4-14,20% Egy részvényre jutó EBITDA** ,48% Nettó eredmény (EPS)** n.a Hígított EPS mutató n.a Saját tőke** ,32% * időszak végén ** forintban *** átlaglétszámra vetítve 4iG Nyrt I. negyedéves jelentése 5. oldal, összesen 25

6 3 Pénzügyi kimutatások A 4iG Nyrt. IFRS szerinti konszolidált átfogó jövedelem (eredmény) kimutatása Megnevezés 2015 Q Q1 Változás +/- %-ban Bevételek ,69% - ebből: Értékesítés nettó árbevétele ,69% ELÁBÉ + Közvetített szolgáltatások ,06% Működési ráfordítások ,20% Személyi jellegű ráfordítások ,92% Egyéb ráfordítások ,58% Pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti szokásos eredmény (EBITDA) ,48% Értékcsökkenés ,32% Pénzügyi műveletek előtti eredmény (EBIT) n.a. Pénzügyi eredmény n.a. Adózás előtti eredmény (PBT) n.a. Nyereség típusú adók ,93% Halasztott adó kötelezettség/követelés n.a. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra 0 0 n.a. Nem ellenőrző részesedésre kifizetett osztalék 0 0 n.a. Nettó eredmény n.a. Egyéb átfogó jövedelem Értékesíthető pénzügyi eszközök valós értékének változása 0 n.a. Teljes átfogó jövedelem n.a. 4iG Nyrt I. negyedéves jelentése 6. oldal, összesen 25

7 A 4iG Nyrt i IFRS szerinti konszolidált mérlege (pénzügyi helyzet változásáról szóló kimutatás) Megnevezés Adatok ezer Ft-ban Változás +/- %-ban Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek ,99% Vevők ,35% Egyéb követelések és aktív időbeli elhatárolások ,97% Értékpapírok 0 0 n.a. Készletek ,61% Forgóeszközök összesen ,81% Tárgyi eszközök ,08% Immateriális javak ,36% Halasztott adókövetelés ,47% Goodwill ,00% Egyéb befektetések ,00% Befektetett eszközök összesen ,32% Eszközök összesen (Mérleg főösszeg): ,43% Szállítói kötelezettségek ,70% Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök ,70% Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások ,07% Halasztott adókötelezettség 0 0 n.a. Céltartalékok 0 0 n.a. Pénzügyi lízing kötelezettségek ,76% Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ,54% Céltartalékok ,00% Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 n.a. Pénzügyi lízing kötelezettségek n.a. Halasztott adó kötelezettségek 0 0 n.a. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ,17% NETTÓ ESZKÖZÖK ,62% Jegyzett tőke ,00% Tőketartalék ,00% Eredménytartalék(+Nettó adózott eredmény) ,42% Saját részvény 0 0 n.a. Értékelési tartalék 0 0 n.a. Egyéb átfogó jövedelem 0 0 n.a. SAJÁT TŐKE ,87% Nem ellenőrző részesedések (leányvállalatban külső tulajdoni részesedés) ,00% Saját tőke és külső tulajdonosi rész összesen: ,62% Saját tőke és kötelezettségek összesen: ,43% 4iG Nyrt I. negyedéves jelentése 7. oldal, összesen 25

8 Konszolidált Cash Flow kimutatás Sorszám A tétel megnevezése Üzleti tevékenységből származó cash flow 01. Mérleg szerinti nyereség (veszteség) Mérleg szerinti eredményt módosító tényezők: 03. Befektetési célú ingatlanok Tárgyi eszközök értékcsökkenése Értékvesztés Céltartalékok Halasztott adók A forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek változásai: 09. Követelések Készletek Szállítói kötelezettségek Pénzügyi lízing éven belüli része Egyéb eszközök és kötelezettségek Üzleti tevékenységből származó nettó cash flow Befektetési tevékenységből származó cash flow 15. Tárgyi eszközök beszerzése Immateriális javak beszerzése Értékpapírok Kapott osztalék Érdekeltségek akviziciója Érdekeltségek eladása Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow Pénzügyi tevékenységből származó cash flow 22. Hosszú lejáratú hitel felvétele Rövid lejáratú hitel igénybevétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kibocsátott saját részvények/saját részvény vétel-eladás Kibocsátott saját kötvények Lejárt saját kötvények Fizetett osztalék Pénzügyi lízing törlesztőrészletek Pénzügyi tevékenységből származó nettó cash flow Árfolyamváltozás hatása Pénz és pénz egyenértékű eszközök növekedése/csökkenése Készpénz és egyenértékesek nyitó egyenlege Készpénz és egyenértékesek záró egyenlege Ellenőrző szám iG Nyrt I. negyedéves jelentése 8. oldal, összesen 25

9 Megnevezés Jegyzett tőke Konszolidált saját tőke változás kimutatása a március 31-én Saját részvény Tőketartalék Lekötött tartalék Eredménytartalék Értékalési tartalék Konszolid ációs különböze t Mérleg szerinti eredmény Saját tőke külső tulajdonosok nélkül Külső tulajdonoso k részesedése Egyenleg december Előző időszaki mérleg szerinti eredmény átvezetése Külső tulajdonosok tőkeemelése HUMANsoftban Részvény kibocsátás Konszolidációs különbözet Lekötött tartalék kivezetése Lekötött tartalék képzése Saját részvény kivezetése Valós érték értékelési tartaléka éves mérleg szerinti eredmény Egyenleg december Előző időszaki mérleg szerinti eredmény átvezetése évi osztalék Részvény kibocsátás Konszolidációs különbözet Lekötött tartalék kivezetése Lekötött tartalék képzése Saját részvény kivezetése Valós érték értékelési tartaléka éves mérleg szerinti eredmény Egyenleg december Előző időszaki mérleg szerinti eredmény átvezetése évi osztalék (HUMANsoft külső tulajdonosoknak) Részvény kibocsátás Konszolidációs különbözet Lekötött tartalék kivezetése Lekötött tartalék képzése Saját részvény kivezetése Valós érték értékelési tartaléka Q1 mérleg szerinti eredmény Egyenleg március Összesen 4iG Nyrt I. negyedéves jelentése 9. oldal, összesen 25

10 4 Megfelelés a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardoknak A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Magyarországon bejegyzett társaság, tevékenységét a magyar jogszabályok előírásainak megfelelően végzi, számviteli és pénzügyi nyilvántartásait a magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerint vezeti. Ugyanez érvényes leányvállalataira, a HUMANsoft Kft-re, az Axis Rendszerház Kft-re, a BankSoft Kft-re és a 4iG-IBA Kft-re, valamint a HUMANsoft Kft. leányvállalatára a Mensor3D Kft-re. Jelen konszolidált pénzügyi kimutatások az Európai Unió (EU) által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (EU IFRS) megfelelően készültek. Az EU IFRS-ek magukban foglalják azon standardokat és értelmezéseket, melyeket a Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság (IFRIC) adott ki. 5 Konszolidációs kör A Társaság a cégcsoporthoz tartozó négy vállalatára, tulajdonrésze alapján meghatározó befolyást gyakorol, a leányvállalatok HUMANsoft Kft., az Axis Rendszerház Kft., a BankSoft Kft. és a 4iG-IBA Kft. Ezek teljes körűen, az előírásoknak megfelelően konszolidálásra kerülnek. A 4iG-IBA Kft.-nek árbevétele 2015-ben nem volt. A HUMANsoft Kft március 27-én Mensor3D Kft. néven 100%-os tulajdonú leányvállalatot alapított. A Kft. a tevékenységét II. negyedévben megkezdte, adatai a HUMANsoft adataival, majd azon keresztül a Cégcsoport adataival konszolidálásra kerültek. A Mensor3D Kft.-nek I. negyedéves viszonyítási bázisa nincs, de ez a Cégcsoport teljesítményelemzését nem zavarja, a Mensor3D Kft. adatainak elenyésző súlya miatt. Belföldi leányvállalatok Cím Tulajdoni Cégjegyzék - hányad szám HUMANsoft Kft Budapest, Montevideo u ,24% Axis Rendszerház Kft Budapest, Montevideo u ,00% BankSoft Kft Budapest, Montevideo u ,00% iG-IBA Kft Budapest, Montevideo u ,00% HUMANsoft leányvállalata: Mensor 3D Kft Mórahalom, Röszkei út ,00% Nyereség típusú adók kimutatása Az adófizetési kötelezettség magában foglalja az aktuális fizetési kötelezettségeket, a látens és a halasztott adókat. A Csoport aktuális adófizetési kötelezettségeit a mérleg fordulónapján hatályos adókulcsokkal számolja. Látens adókötelezettség, vagy követelés akkor kerül kimutatásra, ha a vállalati szintű adószámítás és a konszolidált adatokra épített adószámítás eltérést mutat. 4iG Nyrt I. negyedéves jelentése 10. oldal, összesen 25

11 Halasztott adó akkor mutatandó ki, ha különbség van a pénzügyi kimutatásokban szereplő eszközök és kötelezettségek könyv szerinti értéke és az adóztatható nyereség, azaz az adóalap számítása során figyelembe vett értékük között. Halasztott adó olyan mértékben mutatható ki, amilyen mértékben várhatóan érvényesíthető lesz. A tárgyévi és halasztott adó közvetlenül a saját tőkével szemben kerül elszámolásra, amennyiben olyan tételekre vonatkozik, amelyeket ugyanabban, vagy egy másik időszakban szintén a saját tőkével szemben számoltak el, beleértve a tartalékok nyitó értékének a számviteli politika visszamenőleges hatályú változása miatt bekövetkező módosításait is. A halasztott adó eszközök, illetve kötelezettségek minden adóköteles időbeli eltérés esetében figyelembe vételre kerülnek. A Társaság 2011-ben olyan módon változtatta számviteli rendszerét, hogy a Magyarországon kivetett helyi iparűzési adót a továbbiakban nem az egyéb ráfordítások között, hanem a nyereségadó elemeként mutatja be. 7 Pénzügyi adatok elemzése 7.1 Bevételek A 4iG Nyrt. és leányvállalatainak I. negyedévi bevételei ( eft) 30%-kal magasabban alakultak, mint a bázisidőszaké ( eft). Ezen belül a Cégcsoport konszolidált nettó árbevétele eft volt, melyből eft exportból származott. A I. negyedéves nettó árbevétel 33,69%-kal magasabb a I. negyedéves teljesítménynél. A negyedéves pénzügyi veszteség 20,1 millió forint volt, s ez azt mutatja, hogy a banki finanszírozás megemelkedett költségeit és az árfolyam ingadozás hatásait a Társaság ebben az időszakban pénzügyi bevételekkel nem tudta ellensúlyozni. A I. negyedéves egyéb bevételek 122 millió forintos összegéből 66 millió forint származott állami és EU-s támogatásból. A bázis időszakhoz képest az egyéb bevételekben 38 millió forint a csökkenés. Egyéb bevételek 2015 Q Q1 Állami és EU-s támogatások Volumen engedmény Kapott bírság, kártérítés Értékesített tárgyi eszközök bevétele Egyéb Összesen iG Nyrt I. negyedéves jelentése 11. oldal, összesen 25

12 7.2 Működési ráfordítások A működési ráfordítások szintjén 3%-os csökkenés következett be. Működési ráfordítások 2015 Q Q1 Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Összesen Személyi jellegű ráfordítások A személyi jellegű ráfordítások létszámfejlesztés miatt 31,92%-kal magasabb értéket mutatnak. A személyi jellegű kifizetések növekedését a Cégcsoport átlaglétszámának 61 fős emelkedése eredményezte. Személyi jellegű ráfordítások 2015 Q Q1 Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen Létszámváltozás Az alkalmazotti átlaglétszám I. negyedévéhez viszonyítva, 4iG-nél 2 fővel csökkent, az Axis-nál 13 fővel, a HUMANsoft-nál 44 fővel növekedett, míg a BankSoft-nál nem változott. A HUMANsoft 44 fős létszámfejlesztését az informatikai outsource-tevékenység tárgyú projektek felfutása tette szükségessé. A Mensor3D Kft év II. negyedévben 5 fős létszámmal kezdte meg működését, átlaglétszáma I. negyedévében 1 fővel emelkedett. Átlaglétszám 2015 Q Q1 4iG Nyrt HUMANsoft Kft Axis Rendszerház Kft BankSoft Kft. 6 6 Mensor3D Kft iG -IBA Kft. 0 0 Összesen Egyéb ráfordítások Az egyéb ráfordítások a bázis időszakhoz viszonyítva az alábbiak szerint alakultak. 4iG Nyrt I. negyedéves jelentése 12. oldal, összesen 25

13 Egyéb ráfordítások 2015 Q Q1 Értékesített immateriális és tárgyi eszközök kivezetett értéke Bírságok, kötbérek, kártérítések Káreseményekkel kapcsolatos veszteségek Értékvesztés, céltartalék 0 0 Adók, illetékek, hozzájárulások Alapítványi támogatások 0 0 Egyéb Összesen Az egyéb ráfordításokban 20%-os a megtakarítás. 7.6 Értékcsökkenés A tárgyidőszakban (2015 I.n.év) elszámolt értékcsökkenési leírás összege 147%-kal haladja meg a I. negyedévben elszámolt összeget, ami alapvetően az immateriális javak állományának növekedésének következménye. Értékcsökkenési leírás 2015 Q Q1 Értékcsökkenési leírás Nyereség típusú adók A Cégcsoport évtől, a nemzetközi sztenderdeket alkalmazva, beszámolójában a nyereségtípusú adókat összevontan itt mutatja ki. Ennek megfelelően ide került át a helyi iparűzési adó összege. A tárgy évben elszámolt eft nyereségadóból az iparűzési adó eft-ot képvisel évben a halasztott adó követelés efttal nőtt, értéke március 31-én eft. 7.8 Eredményesség A Cégcsoport I. negyedéves EBITDA-ja 52 millió forint. A konszolidált üzemi eredmény I. negyedéves 14,5 millió forintos vesztesége egyértelműen az eszközök értékcsökkenésének 147%-os növekedéséből következett I. negyedévéhez képest az értékcsökkenés közel 40 millió Ft-tal emelkedett. Adózott (nettó) eredményben a I. negyedévben realizált 23 millió forintos nyereséggel szemben 44 millió veszteséget szenvedett el a Cégcsoport. A pénzügyi műveletek eredménye a bázis időszakban 2 millió forint nyereség, évben 20 millió forint veszteség volt. 4iG Nyrt I. negyedéves jelentése 13. oldal, összesen 25

14 7.9 Külső tulajdonosokra jutó nettó eredmény A HUMANsoft Kft. üzletrészeinek 21,76%-a külső tulajdonosok kezében van, az erre jutó konszolidált nettó eredmény I. negyedévben eft Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek Az alábbi táblában részletezzük a készpénzt és a rövid idő alatt készpénzzé tehető eszközöket. Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek Pénztár Bank Kötvények 0 Diszkont kincstárjegyek Részvények, üzletrészek Pénzügyi eszközök összesen ben 27%-kal csökkent a Cégcsoport pénzeszköz és pénzeszköz egyenértékes állománya év végéhez viszonyítva Egyéb követelések és aktív időbeli elhatárolások A cégcsoport egyéb követelései és aktív időbeli elhatárolásai alapvetően a bevételek és a költségek elhatárolása, valamint a nyújtott garancia következtében közel 200 millió forinttal növekedtek. Egyéb követelések és aktív időbeli elhatárolások Adótúlfizetések Szállítóknak adott előlegek Munkavállalókkal szembeni követelések Adott rövid lejáratú kölcsönök Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Állami támogatásra fennálló követelés Nyújtott garancia Egyéb követelések Egyéb követelések összesen Készletek A készletek állományában bekövetkezett 1,6%-os növekedés a felfutó áruforgalom és szerviztevékenység természetes velejárója. 4iG Nyrt I. negyedéves jelentése 14. oldal, összesen 25

15 Saját előállítású-, és vásárolt készletek Befejezetlen termelés 0 0 Késztermék Áruk Anyagok Összesen Tárgyi eszközök A Cégcsoport tárgyi eszközeinek nettó értéke 38%-kal alacsonyabb értéket mutat, mint év végén. Ez annak következménye, hogy év végén a tárgyi eszközök között kimutatott beruházások értéke 230 millió forinttal csökkent, s a beruházás eredménye nem itt, hanem az immateriális javak között jelent meg Immateriális javak Alapvetően az előbbi pontban említettek miatt az immateriális javak nettó értéke a év végi értékhez képest 20%-kal növekedett Halasztott és látens adókövetelés A konszolidált halasztott adókövetelés március 31-i záró állománya eft, látens adókövetelés eft volt. Látens adókövetelésként, kötelezettségként a vállalati szintű adószámítás és a konszolidált adatokra épített adószámítás eltérését mutatjuk ki. A látens adókötelezettség vagy adókövetelés könyvelésre nem kerül, csak tájékoztató jellegű adat Goodwill Ezen a soron a Cégcsoport üzleti vagy cégértéke kerül kimutatásra. Goodwill értéke iG Nyrt. üzleti vagy cégértéke BankSoft Kft. üzleti vagy cégértéke HUMANsoft Kft. üzleti vagy cégértéke Axis Rendszerház Kft. üzleti vagy cégértéke Goodwill összesen A goodwill-nél értékcsökkenést nem számolunk el, értéke évente felülvizsgálatra, s amennyiben indokolt, módosításra kerül évben értékvesztés elszámolására nem került sor. 4iG Nyrt I. negyedéves jelentése 15. oldal, összesen 25

16 7.17 Egyéb befektetések Ezen a soron a 4iG, a HUMANsoft, és az 4iG-IBA jellemzően projektcégekben lévő, nem meghatározó mértékben tulajdonolt üzletrészeit tartja nyilván a Társaság, értékük március 31-én eft Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök A HUMANsoft működéséhez, a kereskedelmi készletek és a vevői kintlévőségek finanszírozására folyamatosan szükség van bankhitelre, ennek március 31-i állománya 600 millió Ft volt, 43%-kal kevesebb, mint év végén. Ezen felül 11 millió Ft hitel pénzügyi lízing finanszírozására szolgál, melyet külön soron mutatunk be a mérlegben. A 4iG Nyrt-nek 22 millió forint igénybe vett folyószámlahitele volt. A 4iG Nyrt. leányvállalatától, a BankSoft Kft-től vett igénybe rövidlejáratú kölcsönt 40 millió forint összegben, de ez a konszolidálás során a cégcsoport adataiból kiszűrésre került. Rövid lejáratú hitelek iG Nyrt HUMANsoft Kft Axis Rendszerház Kft. 0 0 Rövidlejáratú hitel összesen: Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások Az összességében 7%-os csökkenés az egyes tényezők ellentétes irányú változásainak eredője. Az adójellegű pillanatnyi kötelezettségek 25%-kal, a passzív időbeli elhatárolások 15%-kal, a vevőktől kapott előlegek 25%-kal, a K+F támogatásokkal kapcsolatos halasztott bevételek 31%-kal csökkentek. Ezzel szemben jelentősen megnőttek a munkabér átutalási kötelezettségek (464 eft-ról eft-ra - ami abból ered, hogy év végén a decemberi bérek kifizetésre kerültek, míg a márciusi bérek kifizetésére csak április elején került sor), és megjelent az osztaléktartozás(humansoft külső tulajdonosok) 164 millió forintos összege. Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások Adókötelezettségek és járulékok Munkabér átutalási kötelezettségek Vevőktől kapott előlegek Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Osztaléktartozás Halasztott bevételek Egyéb kötelezettség Egyéb kötelezettségek összesen iG Nyrt I. negyedéves jelentése 16. oldal, összesen 25

17 7.20 Halasztott és látens adókötelezettség Halasztott adókötelezettsége és látens adókötelezettsége március 31-én nem volt Céltartalékok A Cégcsoport céltartalék állománya én eft, mely munkaszerződésekből származó lényegében biztos hosszú távú kötelezettségre szolgál Saját részvény A 4iG Nyrt március végén saját részvényt nem birtokolt Külső tagok tulajdonosi részesedése A HUMANsoft Kft. külső tulajdonosainak tulajdoni részesedése eft A 4iG Nyrt. és leányvállalatainak eredményei I. negyedévben a csak két tagvállalat zár pozitív adózott eredménnyel, a HUMANsoft Kft eft, a BankSoft Kft eft nyereséggel. A 4iG Nyrt. időszaki vesztesége 79%-kal magasabb a bázisidőszaki veszteségnél. Az Axis Rendszerház Kft., a Mensor3D Kft. és a 4iG-IBA Kft. negyedéve csak minimális összeggel csúszott veszteségbe CASH-FLOW A Cégcsoport készpénz-, és készpénzzel egyenértékű eszközeinek március 31-i záró állománya ezer Ft-tal alacsonyabb a december 31-i záró készletnél. A csökkenés döntő mértékben a rövidlejáratú hitelállomány csökkenésének következménye. Az időszakban a Cégcsoport minden tagja folyamatosan eleget tett fizetési kötelezettségeinek, az üzleti célok eléréséhez szükséges likviditásuk biztosított volt, s valamennyien szerepelnek a köztartozásmentes adózók adatbázisában. 4iG Nyrt I. negyedéves jelentése 17. oldal, összesen 25

18 8 A 4iG Nyrt. anyavállalati, nem konszolidált, magyar számviteli elvek szerint készült, I. negyedéves jelentése 4iG Nyrt I. negyedéves mérlege A tétel megnevezése Változás %-ban A. Befektetett eszközök % I. IMMATERIÁLIS JAVAK % II. TÁRGYI ESZKÖZÖK % III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK % B. Forgóeszközök % I. KÉSZLETEK % II. KÖVETELÉSEK % III. ÉRTÉKPAPÍROK % IV. PÉNZESZKÖZÖK % C. Aktív időbeli elhatárolások n.a. Eszközök összesen % A tétel megnevezése Változás %-ban D. Saját tőke % I. JEGYZETT TŐKE % ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 0 0 n.a. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 0 0 n.a. III. TŐKETARTALÉK % IV. EREDMÉNYTARTALÉK % V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 n.a. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 n.a. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY n.a. E. Céltartalékok 0 0 n.a. F. Kötelezettségek % I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 n.a. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 n.a. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK % G. Passzív időbeli elhatárolások % Források összesen % 8.1 Befektetett eszközök alakulása A 4iG Nyrt évben is folytatta az előző évben megkezdet elavult eszközpark megújítási programját, a negyedéves 16 millió forintos értékcsökkenés ellenére a befektetett eszközök értéke csak 1 %-kal csökkent. A Befektetett pénzügyi eszközök között a négy leányvállalatba fektetett pénzeszközöket (HUMANsoft Kft eft; Axis Rendszerház Kft eft; BankSoft Kft eft; 4iG-IBA Kft eft) tartja nyilván a társaság. 4iG Nyrt I. negyedéves jelentése 18. oldal, összesen 25

19 8.2 Forgóeszközök, aktív időbeli elhatárolások A Forgóeszközök a év végi állapothoz képest 14%-kal csökkentek. A készletek 3,5%-kal, a követelések 23%-kal, a pénzeszközök 91%-kal estek vissza, az értékpapír állomány 36%-kal növekedett. A 4iG Nyrt-nek aktív időbeli elhatárolása március 31-én eft volt, melyből eft árbevétel, eft költségek és ráfordítások elhatárolásából adódott. 8.3 Források alakulása A Társaságnak hosszú lejáratú kötelezettsége sem a tárgyidőszakban, sem a bázisidőszakban nem volt. A forrásokon belül 6%-kal csökkentek a rövid lejáratú kötelezettségek. Ezen belül a szállítói kötelezettségek 19%-kal, az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 38%-kal estek vissza, a rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 1,4%-kal növekedtek. Az igénybe vett bankhitel az időszak végén 21,8 millió forint volt. A Társaság saját tőkéje 58,4 millió forinttal csökkent, a külső források 6%-kal szorultak vissza. Az anyavállalat passzív időbeli elhatárolásai 5%-kal alacsonyabbak a tárgyévet megelőző pénzügyi év (2014) év végi állapotához képest. Az elhatárolás legnagyobb tétele a megítélt, de a következő időszakokban felhasználásra kerülő támogatási összegek, amelyek halasztott bevételként kerültek elhatárolásra. Ugyancsak halasztott bevételként szerepel az 4iG-IBA Kft eft-os badwill-je is. 4iG Nyrt I. negyedéves jelentése 19. oldal, összesen 25

20 4iG Nyrt I. negyedéves eredménykimutatása A tétel megnevezése Változás %-ban 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele % 2 Exportértékesítés nettó árbevétele % I. Értékesítés nettó árbevétele % II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 n.a. III. Egyéb bevételek % ebből: visszaírt értékvesztés 3 Anyagköltség % 4 Igénybe vett szolgáltatások értéke % 5 Egyéb szolgáltatások értéke % 6 Eladott áruk beszerzési értéke n.a. 7 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke % IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) % 8 Bérköltség % 9 Személyi jellegű egyéb kifizetések % 10 Bérjárulékok % V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) % VI. Értékcsökkenési leírás % VII. Egyéb ráfordítások % ebből: értékvesztés 0 0 n.a. A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) n.a. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei % IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai % B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) n.a. C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) n.a. X. Rendkívüli bevételek 0 0 n.a. XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 n.a. D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 0 0 n.a. E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) n.a. XII. Adófizetési kötelezettség n.a. F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) n.a. 22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 0 0 n.a. 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 0 n.a. G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) n.a. 8.4 Árbevétel, egyéb bevételek Az anyavállalat I. negyedévében eft nettó árbevételt ért el, 138%-kal magasabbat, mint I. negyedévében. Az árbevétel 17%-a, eft származott exportból. Az egyéb bevételek eft-os összege teljes egészében elszámolt állami támogatás. 8.5 Az üzemi (üzleti) eredmény alakulása Az üzleti bevétel 83%-a belföldről származott. Az üzleti tevékenység árbevétele elmaradt az üzleti költségektől, üzemi szinten eft veszteség keletkezett. Az Anyagjellegű költségek 102%-kal emelkedtek, az árbevételben nagyobb arányt képviseltek a kisebb fedezetű fővállalkozói munkák. A Személyi jellegű ráfordítások 24%-os növekedését a K+F feladatok bővülése okozta. 4iG Nyrt I. negyedéves jelentése 20. oldal, összesen 25

4iG Nyrt. 2014. III. negyedéves JELENTÉSE

4iG Nyrt. 2014. III. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyrt. 2014. III. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. III. negyedéves jelentése

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. oldal,

Részletesebben

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2008. I. negyedéves. gyorsjelentése

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2008. I. negyedéves. gyorsjelentése FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. negyedéves gyorsjelentése Keresztesi János vezérigazgató 2008. május 29. FreeSoft Szoftverfejlesztő

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. éves beszámolója a 2013. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évről Közgyűlési előterjesztés

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2010. I-IV. negyedéves jelentés 2011. február 23. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai

Részletesebben

Amikor 2003-ban a FreeSoft növekedési pályára állítása mellett döntöttünk, fő célunk az volt, hogy az informatikai fejlesztések, szolgáltatások és

Amikor 2003-ban a FreeSoft növekedési pályára állítása mellett döntöttünk, fő célunk az volt, hogy az informatikai fejlesztések, szolgáltatások és FREESOFT NYRT. KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS IAS-IFRS standardok szerint a 2010-es üzleti évről Közgyűlés 2011. április 19-én fogadta el. 2011. április 19. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő

Részletesebben

FREESOFT NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK 2. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE a 2011. április 19.-én tartandó éves rendes közgyűlésre 2011. március 29. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2006. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. FreeSoft Nyrt. 2008. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről. 2009. április 22. Eck Ilona vezérigazgató

ÉVES BESZÁMOLÓ. FreeSoft Nyrt. 2008. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről. 2009. április 22. Eck Ilona vezérigazgató ÉVES BESZÁMOLÓ a FreeSoft Nyrt. 2008. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről 2009. április 22. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan

Részletesebben

A FreeSoft Nyrt. 2007. évi, éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A FreeSoft Nyrt. 2007. évi, éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A FreeSoft Nyrt. 2007. évi, éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2008. április 14.-i közgyűlés előterjesztése. 2008. április 7. FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2012. december 31-én végződő gazdasági évről A társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás. Az 1999-től

Részletesebben

Kiegészítő megjegyzések a 2005. évi konszolidált beszámolóhoz

Kiegészítő megjegyzések a 2005. évi konszolidált beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. ----------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő megjegyzések a 2005. évi konszolidált beszámolóhoz Budapest 2006

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2007. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai Szolgáltató. Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. évi. gyorsjelentése

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai Szolgáltató. Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. évi. gyorsjelentése FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság 2006. évi gyorsjelentése 2005. augusztus 9. Keresztesi János Vezérigazgató 2007. február 9. FreeSoft Szoftverfejleszt

Részletesebben

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás:

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: A RÁBA Nyrt. 2008. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2008. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok PannErgy Nyrt. féléves beszámoló 2014. I. félévének beszámolója 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok Vezetői összefoglaló A 2014 év első féléve mérföldkőnek számít a Társaság életében,

Részletesebben

2005. évi Éves konszolidált beszámolója. IAS-IFRS standardok szerint

2005. évi Éves konszolidált beszámolója. IAS-IFRS standardok szerint A FreeSoft Rt. 2005. évi Éves konszolidált beszámolója IAS-IFRS standardok szerint 2006. március 27. Keresztesi János vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Részvénytársaság

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói Jelentéssel

Részletesebben

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás:

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: A RÁBA Nyrt. 2008. I. féléves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31 ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Konszolidált pénzügyi kimutatás ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint

A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói Jelentéssel

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok

A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2008. évi. I. féléves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2008. évi. I. féléves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2008. évi I. féléves beszámolója 2008. augusztus 27. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló...3 II. Általános ismertető...4 a. Cégadatok...4 b. Részvényinformációk...5 c. Cégvezetés...5 d. A

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves beszámoló 2013. december 31. Tartalom Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Ernst & Young Kft. Ernst

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben