Szemle Nemzetközi összehasonlító adójogi konferencia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szemle Nemzetközi összehasonlító adójogi konferencia"

Átírás

1 PORTRÉ ESEMÉNYEK Dr. Kecső Gábor tanársegéd Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi Tanszék Szemle Nemzetközi összehasonlító adójogi konferencia ADÓPOLITIKA A GAZDASÁGI VÁLSÁG ÉS AZ EGYENLŐTLENSÉGEK NÖVEKEDÉSE IDEJÉN I. A konferencia résztvevői és témái Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának hét joghallgatója 1 a Pénzügyi Jogi Tanszék három oktatójának 2 kíséretében részt vett május 2-3. között a Ferrarában tartott nemzetközi összehasonlító adójogi konferencián, amely International Tax Choices Crises and New Inequalities címmel került megrendezésre. 3 Az eseményre több ország vezető egyeteméről érkeztek előadók. A heidelbergi Ruprecht Karls Egyetem Pénzügyi Jogi Intézetét Prof. Dr. Ekkehart Reimer fiatal oktatókkal, doktoranduszokkal és hallgatókkal együtt képviselte. Házigazdaként Prof. Dr. Marco Greggi, a Ferrarai Egyetem Jogi Karának adójogi professzora és hallgatói működtek közre. A széles körű nemzetközi kitekintést az is biztosította, hogy Prof. Stephen B. Cohen amerikai (Georgetown University Law Center, Washington DC), Prof. André Lareau kanadai (Laval University, Québec,) és Prof. Richard Krever ausztrál (Monash University, Victoria) adójogász professzorok is részt vettek a rendezvényen. A tudományos szempontból eredményekben gazdag konferenciához jelentős mértékben járultak hozzá a magyar joghallgatók magas színvonalú előadásai és a kísérő oktatók tevékenysége. A konferencia tárgyát a gazdasági válság előzményeinek és következményeinek a vizsgálata képezte két területen, amelyek közül az egyik az adópolitikai és adójogi válaszok feltárása, a másik az egyenlőtlenségekkel kapcsolatos problémák elemzése volt. Előbbit a konferencia első napján a következő hat téma keretei között dolgozták fel az előadók: 1. a gazdasági válság hatása a társasági adó szabályozására 2. a válságra tekintettel bevezetett rendkívüli adók 3. a pénzügyi szervezeteket, illetve a pénzügyi tranzakciókat terhelő adók bevezetésének a lehetősége 4. a társaságok veszteségének adójogi kezelése 5. az eurózónába tartozó országok megmentésére szol gáló csomagok adójogi vonatkozásai 6. a bankok, illetve egyes ágazatok kormányzati megmentésének adójogi következményei. Az egyenlőtlenségekkel kapcsolatban négy témát tárgyaltunk a második napon: 1. a fiskális politika szerepe a területi egyenlőtlenségek kezelésében 2. az újraelosztás aktuális kérdései 3. új adótárgyak feltárása 4. a nyugdíjak finanszírozása és adóztatása az idősödő társadalmakban. A 2011-es konferencia nem volt előzmények nélküli. Egyfelől az együttműködést Nagy Tibor Professzor Úrnak köszönhetően egészen a 70-es évek elejéig vissza lehet vezetni. Másfelől az előző két évben is megrendezésre került a rendezvény ben elsősorban az adóztatás alkotmányos alapjait és a jövedelemadók egyes kérdéseit vizsgáltuk az ELTE jogi karán ben a családi adózás témájában tartott konferencia házigazdája a heidelbergi Pénzügyi Jogi Intézet volt. 5 Az együttműködés évenként visszatérő jelleggel megtartott tudományos fórummá nőtte ki magát az elmúlt időszakban, amely a tervek szerint a jövőben is folytatódni fog a résztvevők körének bővítése és a konferencia eredményét megtestesítő tanulmánykötet publikálása mellett. Reményeink szerint az ELTE ÁJK a Pénzügyi Jogi Tanszék szervezőmunkájára támaszkodva kínál majd helyet a soron következő nemzetközi összehasonlító adójogi konferenciának 2012 tavaszán Kolozsy Andrea, Nagy Annamária, Nagy Eszter, Nagyová Viktória, Pethő Boglárka, Rácz Dániel és Vörös Zsuzsanna. 2 Simon István mint a felkészülés és a Pénzügyi Jogi Tanszék vezetője, Darák Péter és jómagam. 3 A konferencia holnapja elérhető a következő linken: https://sites.google.com/site/taxchoices2011/home ( ). A szemlében hivatkozott előadások egy része letölthető a honlapról, valamint a témához kapcsolódó egyéb anyagok is rendelkezésre állnak. A konferencián való részvétel anyagi támogatásáért köszönettel tartozunk az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar vezetésének és Hallgatói Önkormányzatának. 4 A 2009-es adójogi konferencia rövid bemutatása az Új Magyar Közigazgatásban olvasható. Kecső Gábor: Szemle Nemzetközi összehasonlító adójogi szeminárium, Új Magyar Közigazgatás, 2. évf., 2009/6-7, old. 5 A 2010-es adójogi konferencia összefoglalója szintén megtalálható az Új Magyar Közigazgatásban. Kecső Gábor: Szemle Nemzetközi összehasonlító adójogi szeminárium a családi adózás témájában, 3. évf., 2010/9 10, old.

2 ESEMÉNYEK A konferencia témáinak gazdagsága és az azokban rejlő kutatási lehetőségek széles skálája miatt kifejezetten nehéz helyzetben lenne az, aki akár csak arra vállalkozna, hogy a teljesség igénye nélkül az eredményeket összefoglalja. A szemle hasábjain ezért nem térünk ki mindegyik előadásra, nem is törekszünk egy általános következtetés levonására, hanem a témák közül néhányat kiragadva adunk számot a konferenciáról. 6 Bízunk benne, hogy a kevesebb többet jelent ebben az esetben. II. A válság adópolitikai és adójogi következményei II.1. A kanadai adópolitika egyes kihívásai A konferencia nyitó előadását Prof. André Lareau tartotta, aki bemutatta a válságot követő kanadai adópolitikát a társasági adó módosításairól szóló prezentációk előtt. 7 Lareau professzor bevezetésként néhány sokatmondó adattal ismertette, miként sújtotta a gazdasági válság Kanadát. Az ország történetében a legnagyobb mértékű elbocsátási hullám 2009 januárjában történt. Az év első két hónapjában összesen 240 ezren veszítették el munkahelyüket júniusa óta a háztartások vagyona 8 százalékkal csökkent. A korábbi években szokás szerint többletet mutató föderális költségvetési egyenleg a 2008/09-es költségvetési évben negatívvá vált. A hiány azóta 3-3,5%-os mértéket mutat a GDP-hez viszonyítva. 8 Kanada elsősorban azért ment keresztül jelentős mértékű gazdasági visszaesésen, mert kifejezetten szoros gazdasági kapcsolatok fűzik az USA-hoz, amit egy példával támasztott alá az előadó. A három legnagyobb amerikai autógyártó közül kettő (GM, Chrysler) bejelentette, hogy elhagyja Kanadát, ha nem kap kormányzati mentőcsomagot 10 milliárd dollár összértékben. A két gyártó kivonulásával közvetlenül 20 ezer, közvetve további több tízezer munkahely szűnt volna meg. A válság hatására a kanadai kormányzat a költségvetési kiadások növelésével és adókönnyítések bevezetésével reagált. Például lakásfelújítási adókedvezményt vezettek be 2009-re nézve. A felújítás költsége legfeljebb 1350 CAD összegben csökkenthette a fizetendő személyi jövedelemadót. 9 Az első lakás megszerzésének támogatására szintén adókedvezményt fogadtak el. Az adóalany, amennyiben a kedvezmény feltételeinek megfelelő lakást vásárol, a személyi jövedelemadóból legfeljebb 750 CAD összegű adókedvezményre válik jogosulttá. 10 Továbbá gyorsított értékcsökkenési leírást tettek lehetővé. 11 Lareau professzor ezt követően több kérdést vetett fel, amelyekre véleménye szerint választ kell találni a mai körülmények között Kanadában. 12 Ezek közül az egyik, hogy a kanadai adórendszer valóban képes-e megvalósítani a kitűzött célokat. Az adó elsődleges funkciója forrást biztosítani a közfeladatok ellátásához. Emellett az adó az újraelosztás eszköze is. A két funkció megvalósítása során a jogalkotónak nem szabad figyelmen kívül hagynia a vertikális és horizontális igazságosság követelményét. Az előadó azt azonban nem tartja szerencsésnek, hogy az adókat előszeretettel használják az adóalanyok magatartásának széles körű befolyásolására. Példaként az adórendszert egyre bonyolultabbá tevő kirakatkedvezmények (boutique tax credits) elburjánzását említette. Kanadában ugyanis adókedvezményt biztosítanak egyebek mellett tömegközlekedési bérletek vásárlására, gyermekek magánórák keretében történő művészeti oktatására és sporttanfolyamok látogatására, amelyek az előadó véleménye szerint az adóalanyokat arra sarkallják, hogy a kedvezmény igénybevétele érdekében ne saját maguknak, hanem a jogalkotó akaratának tetsző módon alakítsák viszonyaikat. Lareau professzor szerint ezek a kirakatkedvezmények szimbólumai annak, hogy a rossz gazdasági döntések ügyes politikával eladva mindig felülmúlják a rossz politikával társított jó gazdasági döntéseket. 13 II.2. A gazdasági válság hatása a társasági adó szabályozására A jogalkotó különböző pontokon avatkozhat be a társasági adó (és egyéb adónemek) szabályozásába a válságra való tekintettel. Mindegyik módosítási lehetőségnek megvannak a maga előnyei és hátrányai, illetve kedvezményezettjei és kárvallottjai. Krever professzor például három lehetséges be avatkozási pontra hívja fel a figyelmet. 14 Véleménye szerint a veszteséget elszenvedő társaságok szempontjából lényegi kérdés annak a szabályozása, hogy 1. miként lehet figyelembe venni a vagyon beleértve a követelések értékének hirtelen hanyatlását (pl.: terven felüli vagy gyorsított értékcsökkenés, illetve értékvesztés elszámolása) 2. hogyan lehet kezelni a felhalmozott veszteséget (pl.: veszteségelhatárolás szabályozása) 6 A szemle megírása során elsősorban a konferencián elhangzottakra és az előadások anyagaira támaszkodtunk. Esetenként saját kutatáson alapuló gondolatokat is felhasználtunk, ahogyan azt a hivatkozások jelzik. A beszámoló elkészítésekor a konzulens Simon István volt. 7 André Lareau: Taxation in Canada: Where are we heading? prezentáció 8 Budget 2010: Leading the Way on Jobs and Growth ( ) 166. old. 9 ( ) 10 ( ) 11 André Lareau: Taxation in Canada: Where are we heading? prezentáció 12 A szemle keretei között nem térünk ki az előadáson elemzett három problémakör közül a következő, egymással szorosan összefüggő két kérdésre. Mi Kanada válasza a nemzetközi adótervezésre (kijátszásra) és mi az adóversenyre? A lényeget tekintve előbbi elkerülése érdekében információcseréről szóló egyezményeket kötött több adóparadicsomnak minősülő (sziget)állammal, utóbbira reagálva pedig maga is egyre inkább adóparadicsommá válik az adóterhelés csökkentése miatt, amelynek legnagyobb kedvezményezettjei a külföldi illetőségű személyek. 13 Smart politics, bad economics outlays bad politics, smart economics. André Lareau: Taxation in Canada: Where are we heading? prezentáció 14 Richard Krever: Taxation Responses to Financial Turmoil, Asia-Pacific Tax Bulletin, 4. évf., 1998/12, IBFD, old. 55

3 PORTRÉ ESEMÉNYEK 3. milyen rendelkezések mellett kerülhet sor a hiányzó tőke pótlására (pl.: kölcsön kamatának elszámolása, alultőkésítés, jegyzett tőke rendelkezésre bocsátása). A témához kapcsolódóan Pethő Boglárka bemutatta a társasági adóról és osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tao.) módosításait között. 15 Az előadó a változásokat három csoportba osztotta a következők szerint: 1. a társaságok finanszírozását segítő és a gazdasági növekedés előmozdítását célzó 2. a munkahelyek megőrzésére, illetve bővítésére szolgáló 3. az adminisztratív terhek mérséklése érdekében hozott módosítások. Az előadó az első csoporton belül az értékcsökkenési leírásra, az értékvesztésre, a fejlesztési adókedvezményre és az adóelőleg fizetésére vonatkozó szabályozás mellett az adómérték csökkentésére hívta fel a figyelmet. Összegzésként megállapítható, hogy a magyar jogalkotó szemben jó néhány nyugati állammal csak korlátozott mértékben hozta meg azokat az intézkedéseket, amelyek hatékonyan segíthették volna a társaságok túlélését az elmúlt 3 4 évben. Egy lehetséges példa az elmulasztott lépésekre a gyorsított értékcsökkenési leírás bevezetésének a hiánya. A szükséges intézkedések azért maradtak el, mert Magyarországot a gazdasági válság államháztartási válság közepette érte. Magas államadósság, valamint gazdálkodási mozgásteret biztosító költségvetési tartalékok és alternatív finanszírozási források nélkül a jogalkotó nem mondhatott le bevételekről és nem növelhette a kiadásokat a gazdaság élénkítése érdekében. Ebben a helyzetben az államcsőd elkerülésére kellett összpontosítani. 16 II.3. A rendkívüli adók bevezetése Nagy Annamária ismertette azokat a rendkívüli adókat, amelyek január 1-jét követően léptek hatályba Magyarországon. 17 A terjedelmes lista felvázolását követően az előadó a 2010 nyarán elfogadott egyes ágazatokat terhelő különadókra helyezte a hangsúlyt. 18 Az adótényállások bemu tatásától eltekintünk a Szemle kereteinek tiszteletben tartása miatt. Arra azonban fontos utalni, hogy az átmenetinek szánt ágazati különadók bevezetését nem lehet értékelni az adott szektorban tevékenykedő adóalanyok tényleges adóterhelésének figyelembevétele nélkül. Azért nem, mert ez a jellemző magyar sajátosságnak tekinthető. A tényleges társasági adóterhelést a legegyszerűbben úgy tudjuk mérni, hogy az adózás előtti eredményhez viszonyítjuk a fizetendő adó összegét. A teljes adóterhelés megállapításához azonban nem elegendő figyelembe venni a társasági adó útján történő elvonást. Szükséges tekintettel lenni az egyéb adók (pl.: helyi iparűzési adó) és egyes járulékok (pl.: társadalombiztosítási járulék) összegére is, amelyek jelentősen árnyalhatják a képet. II.4. Javaslatok a pénzügyi szervezeteket, illetve tranzakciókat terhelő adók bevezetésére Vörös Zsuzsanna előadást tartott az uniós szervek, illetve az IMF által felvetett javaslatokról, amelyek a pénzügyi piacon értelmezhető új adók tervezeteiről szólnak. 19 Ezek egyik csoportja a pénzügyi tranzakciókat (Financial Transaction Tax, továbbiakban: FTT), másik köre a pénzügyi szervezeteket (Financial Activities Tax, továbbiakban: FAT) adóztatná. Pontosabban meghatározva a FAT a pénzügyi szervezetek nyereségéhez, illetve bérköltségéhez arányos fizetési kötelezettséget jelent a megjelent koncepciók szerint. A bevezetésük iránti igényt különösen azzal támasztják alá, hogy a pénzügyi szervezeteknek hozzá kell járulniuk a részben általuk okozott válság terhének finanszírozásához. Az FTT-nek az irányadó többségi vélemény szerint az a fő előnye, hogy alkalmas a rövid távú spekulatív magatartások letörésére a pénzügyi piacon, amivel hozzájárul a piac stabilizálásához és a jövőbeni válságok megelőzéséhez. Az uniós szervek támogatását élvező FTT két változata közül azonban egyik sem egyezik meg a James Tobin által javasolt adóval, mert az adótárgy nem szűkül a fizetőeszközök átváltására. Az FTT egyik típusa ugyanis valamennyi részvény és kötvény forgalmát terheli. Másik változata pedig az előbbieken felül az adótárgyak közé sorolja a derivatívákat is, amelyek az összes tranzakció értékének közel 90 százalékát teszik ki. A származékos ügyletek tranzakciójának adóztatásakor problémát okoz az adóalap megállapítása, amit egy egyszerű kérdéssel lehet szemléltetni. Hány forintot ér az az ügylet, amely például 100 darab részvény egy évre szóló vételi jogát tartalmazza? Az ilyen típusú ügyletek adóalapját a jogalkotó az ún. notional value segítségével tudja pénzben kifejezni, ami az ügylet spekulatív értékének meghatározását jelenti. Pedro Adamy előadásából az FTT-vel kapcsolatban felvethető problémákat szükséges kiemelni. 20 Az előadó szerint egyrészt vitatható a tervezett adó piacstabilizáló szerepe. Másrészt, ha nem globális szinten vezetik be, a tranzakciókat át fogják helyezni olyan országokba, amelyek nem vetik ki az FTT-t. Harmadrészt, ha nem adóztatják azonosan az összes lehetséges tranzakciót, nagy tere lesz az adókikerülésnek, ami egyre bonyolultabb ügyletek kialakítására fogja ösztönözni a piaci szereplőket a szabályozási hézagok kihasználása érdekében. Az előadás Kirchhof professzor sok igazságot tartalmazó gondolatának idézésével zárult, miszerint nem a válság a legjobb tanácsadó a boldog békeidők szabályainak kialakításához Pethő Boglárka: The Amendments of Act on Corporate Income Tax in Hungary prezentáció 16 Erdős Tibor: A kilábalás néhány aktuális elméleti problémája, Pénzügyi Szemle, 55. évf., 2010/2, 245. old. 17 Nagy Annamária: Extraordinary Taxes in the Mirror of Constitutional and European Law prezentáció 18 Ágazati különadót a következő három tevékenység végzése esetén kell fizetni meghatározott feltételek szerint: 1. bolti kiskereskedelem 2. távközlés 3. energiaellátás. Az egyes ágazatokat terhelő különadókról szóló évi XCIV. törvény Vörös Zsuzsanna: Some Comments on the Draft Proposal of Euro FAT prezentáció 20 Pedro Adamy: Financial Transaction Tax prezentáció

4 ESEMÉNYEK II.5. A társaságok veszteségének kezelése A veszteségelhatárolást azért szükséges intézményesíteni, mert ellentétben áll egymással egyfelől az adóztatás éves jellege, másfelől a vállalkozás eredményének ciklikussága. A vállalkozások nyereségét, illetve veszteségét ugyanis adóévenként mérik, amivel mesterségesen megtörik a vállalkozási tevékenységet. Ez azért okoz problémát, mert az eredmény rendszerint ingadozik a gazdasági folyamatok és a vállalkozás egyes szakaszainak függvényében. 21 Nagyobb valószínűséggel keletkezik veszteség például gazdasági visszaesés, valamint beruházások megkezdése, átszervezés és piaci rés hiányában piacra lépés idején. Úgy fogalmazhatunk tehát, hogy az ésszerűség megköveteli annak adójogi elfogadását, hogy az egyik adóévben elért nyereséget ellentételezheti a másikban elszenvedett vagyonvesztés. A veszteségelhatárolás ebben az összefüggésben a vállalkozói kockázat elismerését fejezi ki, ahogyan arra a Pénzügyi Jogi tankönyv is utal. 22 Rácz Dániel előadása során ismertette, miként liberalizálta a magyar jogalkotó a veszteségelhatárolás szabályozását az elmúlt években. 23 A január 1-jétől hatályos előírások már minden esetben előzetes adóhatósági engedély nélkül teszik lehetővé a veszteség időkorlát nélküli továbbvitelét későbbi adóévekre azzal a feltétellel, hogy a negatív adóalap a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkezett. A módosítás kétségkívül nagy segítséget jelent a válságot jelentős veszteségek felhalmozásával túlélő társaságok számára. Gazdasági visszaesés idején azért célszerű a veszteségelhatárolás alkalmazását szabadabbá tenni, mert a befektetők, illetve a tulajdonosok nagyobb valószínűséggel hajlanak arra, hogy pótlólagos finanszírozási forrásokat biztosítsanak a veszteséges társaság megmentése érdekében, ha tudják, hogy a későbbi nyereség adóterhének csökkentésével de legalábbis annak ígéretével kompenzálja tőkéjük bevonását a jogalkotó. 24 Véleményünk szerint két problémát magukban rejtenek a hatályos szabályok. Az egyik a veszteségelhatárolás ellenőrzését érinti. 25 A közpénzügyi érdek megóvása szempontjából már önmagában az jelentős kockázatot jelent, hogy egy adóalany akár év múlva is gyakorolhatja veszteségelhatároláshoz való jogát az idei negatív adóalapját felhasználva. Ezt a hatályos szabályok szerint megteheti, hiszen a veszteségelhatárolás egy olyan anyagi jogi jogosultsággá vált, amely az adóalanyt még az elévülési időt követően is megilleti. Az adóhatósági ellenőrzés hatékonysága és eredményessége kérdéses lehet ebben az esetben. A másik probléma a költségvetés bevételi érdekéhez kapcsolódik. A veszteségelhatárolás idő- és összegkorlát nélküli biztosításával nehezen számszerűsíthető jövőbeni bevételekről mondott le a jogalkotó. Kiemelendő, hogy a hatályos szabályozás nemcsak a válság során felhalmozott veszteségekre vonatkozik, hanem azokra is, amelyek a későbbiekben fognak keletkezni. A gazdasági folyamatokhoz igazodó évenkénti törvénymódosítással korrigálhat a jogalkotó, de szerencsésebb lenne egy olyan automatikus szabályozási eszközt alkalmazni, 26 amely előre kiszámítható módon azt tenné lehetővé, hogy gazdasági válság idején 27 és az azt követő néhány évben egy szabadabb, míg egyéb esetben valamivel kötöttebb szabályrendszer kerüljön alkalmazásra. 28 Sebastian Heinrichs felvázolta a veszteségelhatárolásra vonatkozó német rendelkezéseket. 29 A tárgyévben ki nem egyenlített veszteséget elsősorban a megelőző év nyereségének terhére lehet elszámolni EUR összeghatárig. A veszteség fennmaradt részét, illetve előző évi nyereség hiányában egészét időkorlát nélkül lehet a következő adóévekre továbbvinni egy megszorítással. A továbbvitt veszteséget 1 millió Euróig lehet felhasználni egészében. Az ezen felüli részt azonban legfeljebb a nyereség 60 százalékáig lehet figyelembe venni. Ez a szabály az adóalap védelmét szolgálja. Nevezetesen azt, hogy 1 millió euró felett a nyereségnek legalább a 40 százaléka tényleges adókötelezettség alá essen. Az előadó tárgyalta továbbá a társaság tulajdonosi struktúrájában történő változás jogkövetkezményét a veszteségelhatárolásra nézve a 2009 nyarán elfogadott új szabályozás szerint. Ha öt éven belül a társaság tulajdoni hányadának több mint 50 százaléka átruházásra kerül, a társaság nem gyakorolhatja a veszteségelhatároláshoz való jogát. Legfeljebb 25 százalékos tulajdonosváltozást tűr el a német adójog a veszteségelhatárolás korlátozása nélkül százalék közti tulajdonátruházás esetében arányosan csökkenteni kell az elhatárolható veszteség összegét. Ez azt jelenti, hogy ha például a társaság 30%-át értékesítik, akkor a veszteség 30%-át elvesztik. Németországban számos kritikát fogalmaztak meg az új rendelkezésekkel szemben, amelyekből Sebastian Heinrichs előadása alapján különösen kettőre szükséges felhívni a figyelmet. Az egyik szerint a válságban lévő társaságok kis túlzással elvesztették legértékesebb vagyonukat, a vesztesé- 21 Lee Burns Richard Krever: Taxation of Income from Business and Investment, in: Victor Thuronyi (szerk.): Tax Law Design and Drafting, 2. kötet, IMF, 1998, 618. old. 22 Földes Gábor (Erdős Éva): Társasági adó, in: Simon István (szerk.): Pénzügyi jog II., Osiris, Budapest, 2007, 189. old. 23 Rácz Dániel: Tax Treatment of Losses: Overview on the Carry-Forward of Losses in Hungary and in the EU prezentáció 24 Richard Krever: Taxation Responses to Financial Turmoil, Asia-Pacific Tax Bulletin, 4. évf., 1998/12, IBFD, 458. old. 25 Erre a problémára utal: Lee Burns Richard Krever: Taxation of Income from Business and Investment, in: Victor Thuronyi (szerk.): Tax Law Design and Drafting, 2. kötet, IMF, 1998, 619. old. 26 Az automatikus vagy másként közvetett fiskális politikai eszközök nem igényelnek külön jogalkotói beavatkozást, hanem a gazdasági folyamatok függvényében fejtik ki hatásukat. Földes Gábor (Simon István): A közpénzügyi rendszer alapkérdései, in: Simon István (szerk.): Pénzügyi jog I., Osiris, Budapest, 2007, 32. old. 27 A gazdasági válságot legegyszerűbben a GDP meghatározott szintű csökkenésével lehetne meghatározni. 28 Erre a következtetésre Krever professzor tanulmánya alapján jutottam. Richard Krever: Taxation Responses to Financial Turmoil, Asia-Pacific Tax Bulletin, 4. évf., 1998/12, IBFD, old. 29 Sebastian Heinrichs: Tax Treatment of Losses in Germany prezentáció 57

5 PORTRÉ ESEMÉNYEK güket. Ezt a kritikát azonban fenntartásokkal kell kezelni, hiszen legfeljebb a társaságok egy részére nézve lehet helytálló. A szabály másik hátrányos következménye az, hogy a válságba került társaságokat gyakran csak úgy lehet megmenteni, hogy új (rész)tulajdonos bocsát rendelkezésre jegyzett tőkét, amit jelentős mértékben hátráltat a módosítás. A bírálatok lényege tulajdonképpen az, hogy az új szabályozás nem kívánatos, mert akadályozza a válságkezelést a társaságfinanszírozás megnehezítésével. Érdemes tehát röviden elemezni egyrészt a veszteség értékét, másrészt a tulajdonosi folytonosság követelménye (continuity of ownership test) mögött található megfontolásokat. Krever professzor tanulmánya alapján a veszteség értékét egy szavakba öntött képlet segítségével lehet a legegyszerűbben meghatározni. 30 Eszerint a veszteség értéke megegyezik az elhatárolható veszteség összegének és az adómértéknek a szorzatával, 31 amelyet három tétellel kell csökkenteni. 1. a veszteséges társaság felvásárlásához kapcsolódó tranzakciós költségekkel 2. a szabályozási kockázattal, ami megtestesíti azt a bizonytalanságot, hogy a jogalkotó hátrányosan módosíthatja az adójogi rendelkezéseket 3. a jelenérték megállapítása miatt alkalmazott diszkontálással, ami azt fejezi ki, hogy a veszteséges társaságért ma kell pénzt adni, de csak a jövőben jutunk adóelőnyhöz a veszteségelhatárolás alkalmazásá val. Meg lá tásunk szerint negyedik pontként az átszervezési költségeket is szükséges figyelembe venni az előbbi három csökkentő tételen felül. Tehát egy társaság annyit ér, amennyit a vesztesége a négy korrekciót követően, ha a mérlege egyébként üres. Az előbbiek alapján könnyen beláthatjuk, hogy egy leleményes üzletember törekvése nem új társaság alapítására, hanem egy veszteséges társaság felvásárlására irányul a veszteségelhatárolásban rejlő előnyök kiaknázása érdekében. A tulajdonos számára pedig azért előnyös a társaság értékesítése, mert veszteségének legalább egy része gyorsan megtérül. Az imént felvázolt adókijátszási módnak a korlátozására alkalmazzák a tulajdonosi folytonosság követelményét, amelyre példaként szolgál a német szabályozás. Tehát a jogalkotó célja annak a megelőzése, hogy kizárólag adóelőny megszerzése miatt kereskedjenek veszteséges társaságokkal. A tulajdonosi folytonosság követelménye ellen azonban úgy lehet érvelni, hogy ez visszatartja a vállalat megszerzésétől azokat, akik a társaságot megfelelő üzletpolitikával képesek lennének konszolidálni. Úgy gondoljuk, egyebek mellett az adóalanyok magatartásába vetett bizalmon múlik, hogy a tulajdonosi folytonosság követelménye mellett vagy ellen szóló érvet fogadja el a jogalkotó. Amint azt Krever professzor tanulmányában olvashatjuk, a veszteséges cégek adókijátszási célú felvásárlását úgy is korlátozhatja a jogalkotó, hogy a veszteségelhatárolás gyakorlását az üzleti tevékenység azonosságától teszi függővé (continuity of business test). 32 Aligha lehet az adóelőny megszerzésén kívül más célt felfedezni abban az esetben, ha a cég egy teljesen eltérő üzleti tevékenység folytatásába kezd a felvásárlást követően. Egy sarkított példán keresztül bemutatva a helyzetet, úgy érvelhetünk, hogy ésszerűtlennek tűnik azért megvenni egy autógyártót, hogy annak a neve alatt és munkavállalói segítségével elektronikai félvezető termékeket készítsünk. Az üzleti tevékenység azonosságának előírása azonban felveti azt a nehezen megválaszolható kérdést, hogy mi teszi azonossá az üzleti tevékenységet. Ennek kifejtése meghaladja a Szemle kereteit, de azt szükséges jelezni, hogy a társasági szerződésben feltüntetett tevékenységi körök formai figyelembevételét meghaladóan kell a tényeket feltárni és a szempontokat értékelni. 33 II.5. A konferencia első napjának további témái Nagy Eszter bemutatta a pénzügyi gondokkal küzdő államoknak szánt uniós mentőcsomagok adójogi vonatkozásait, valamint a kimentés elnyerése érdekében hozott döntéseket Írországban és Magyarországon. 34 Kolozsy Andrea tárgyalta a bankokat és egyes gazdasági ágazatokat érintő kormányzati mentőcsomagok adójogi vonatkozásait. 35 III. Az egyenlőtlenségek és az újraelosztás egyes kérdései a válság tükrében III.1. A társadalmi egyenlőtlenségek Krever professzor a konferencia második napján előadást tartott a társadalom tagjainak egyenlőtlenségéről. 36 Problémafelvetésként rámutatott az egyenlőtlenségek néhány indikátorára oly módon, hogy a világ vezető gazdasági nagyhatalmát, az USA-t összevetette az OECD más országaival. Miközben Amerikában közel kétszer annyit költenek az egészségügyre a GDP-hez viszonyítva, mint az OECD tagjainak átlagában, addig kevesebb orvos és kórházi ágy jut ezer lakosra, vala Richard Krever: Taxation Responses to Financial Turmoil, Asia-Pacific Tax Bulletin, 4. évf., 1998/12, IBFD, 458. old. 31 A veszteség értéke azért egyezik meg a fenti szorzattal, mert a veszteségelhatárolás előnye az, hogy a veszteségre eső adó összegével kevesebb adót kell fizetni. 32 Richard Krever: Taxation Responses to Financial Turmoil, Asia-Pacific Tax Bulletin, 4. évf., 1998/12, IBFD, 459. old. 33 A szemle lezárását követően az Országgyűlés elfogadta az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló évi CLVI. törvényt. A törvény 38. -a január 1-jei hatálybalépéssel jelentősen megváltoztatja a Tao. veszteségelhatárolásra vonatkozó rendelkezéseit. A változások részben kezelik a fentebb megfogalmazott problémákat (pl.: a költségvetés bevételi érdekének védelmét szolgálják), részben felvetik a német szabályozással kapcsolatban tárgyalt kérdéseket (pl.: a tulajdonosi folytonosság követelményének helyességét). A vonatkozó módosításokat utóbb a Szemlében nem tárgyaljuk. 34 Nagy Eszter: Tax Implications of the EU Bailout Mechanisms prezentáció 35 Kolozsy Andrea: Tax Implications of the Rescuing of Banks or Industries by the Government prezentáció 36 Richard Krever: Crisis, New Inequalities and International Tax Choices prezentáció

6 ESEMÉNYEK mint magasabb a csecsemőhalandóság. 37 Ezek tükrében nem meglepő, hogy kifejezetten alacsony átlagéletkorra számíthatnak az amerikaiak az OECD többi államának lakosaihoz képest. Amint az a lábjegyzetben szereplő adatokból és az előbbiekből kiolvasható, ellentmondás húzódik az egészségügyre költött pénz mennyisége és a társadalom egészére vetített mérőszámok között. Úgy gondoljuk, hogy az ellentmondás oka az, hogy a társadalom szűk rétege jól finanszírozott és magas szintű, míg a többség elégtelen egészségügyi ellátáshoz jut. 38 Az előadó ezt követően áttért a jövedelmi különbségek tárgyalására. A jövedelmi egyenlőtlenségek mérésére szolgáló egyik mutató az ún. Gini-együttható. Ez azt fejezi ki, hogy a társadalom tagjai között milyen arányban oszlik meg az összjövedelem. Minél magasabb az együttható, annál nagyobb a jövedelemegyenlőtlenség. 39 Világviszonylatban az egyik legmagasabb értékkel az USA rendelkezik. 40 Magyarország az erős középmezőnyben foglal helyet. 41 Tehát míg Amerikában kiemelkedően magas a jövedelemegyenlőtlenség, addig Magyarországon mérsékelt, ha elfogadjuk az együttható alkalmazásának helyességét és a számítások pontosságát. Cohen professzor tanulmányában felhívja a figyelmet arra, hogy a jövedelemi egyenlőtlenség az USA-ban ma magasabb, mint az elmúlt hat évtizedben bármikor és 2001 között úgy ment végbe az amerikai gazdaság leghosszabb növekedése, hogy az infláció és a munkanélküliség történelmi mélyponton volt. Mindeközben a társadalom nyolctizede szegényebb lett. Ehhez képest a társadalom legmagasabb jövedelemmel rendelkező egytizede 29%-kal növelte jövedelmi részesedését. Ezeket az adatokat azért tartjuk jelentősnek, mert cáfolják Kennedy elnök hasonlatát, miszerint a gazdasági növekedés akként emeli a társadalom egészének jólétét, ahogyan a dagály a hajókat. 43 Érdemes kitérni arra, milyen kiváltó tényezők húzódnak meg az egyenlőtlenségek növekedése mögött Amerikában, mert ezek tanulságosak lehetnek mindegyik nyugati típusú demokrácia számára. Cohen professzor előbbi tanulmányában három okot nevez meg. 1. az adójogi változások 2. a cégvezetők jutalmazási korlátjainak felszámolása 3. a szakszervezetek erejének hanyatlása. A konferencia tárgya miatt különösen az első okra szükséges kitérni. Amerikában 1968 óta folyamatosan mérséklődik a leggazdagabbak adóterhe. Ez egyrészt a progresszivitás hatását tompító adómérték-csökkentésnek, másrészt a társadalombiztosítási járulékok regreszszivitása növekedésének köszönhető. Előbbire jó példaként szolgál az ajándékozást terhelő adó nagyvonalú csökkentése a 2000-es évek elején, amelynek eredményeként az adómentesség határa 1,375 millió USD helyett 10 millió USD, az adómérték legmagasabb kulcsa pedig 55% helyett 35% lett. 44 Amennyiben a társadalom szakadását nem tartjuk kívánatosnak, megkerülhetetlen, hogy a jogalkotó az adókat (is) felhasználja a jövedelmi egyenlőtlenségek csökkentésére. A vonatkozó közgazdasági álláspont hiteles bemutatása érdekében szükséges felidézni azt a két mondatot, amelyben Richard Musgrave özvegye összefoglalja férje irányadó gondolatait a 2007-ben elhunyt közgazdász professzor tiszteletére írt emlékkötetben. 45 Ezek lényege összegzésünk szerint az, hogy az adórendszernek fel kell vállalnia az újraelosztás funkcióját, mert a piaci folyamatok olyan jövedelemelosztáshoz vezetnek, amely tarthatatlan a kellő életszínvonal biztosítása és a társadalmi stabilitás megóvása szempontjából. A jövedelemadók szerepét a magánszemélyek jövedelmének újraelosztásában úgy tudjuk megragadni, hogy mérjük a különbséget a bruttó és a nettó jövedelmek szintjén is. Minél nagyobb mértékben csökken a nettó jövedelmeken mért Gini-együttható a bruttóhoz képest, annál jelentősebb a jövedelemadók hatása az újraelosztásban. Szükséges rámutatni az egykulcsos (lineáris) adómérték egyik vonatkozó fogyatékosságára. Az egykulcsos adómérték alkalmatlan a jövedelmi egyenlőtlenségek csökkentésére, hiszen minden egyes adóalanytól azonos mértékű jövedelmet von el, ezáltal változatlanul hagyja az adózás előtti jövedelmek szintjén fennálló különbségek arányát. A személyi jövedelemadó mértékének egykulcsossá tétele Magyarországon ahhoz vezet, hogy a nettó jövedelmek különbsége az idei évben akkor is nő hez képest, ha a bruttó jövedelmek egyenlőtlensége nem vál- 37 A következőkben az előadás alapján néhány 2007-es adatot ismertetünk előbb az amerikai értéket, utána az OECD országok átlagát feltüntetve. Egészségügyi kiadások a GDP-hez képest: 16% 8,9%; ezer főre jutó orvos: 2,43 3,1; ezer főre jutó kórházi ágy: 2,7 3,8; csecsemőhalandóság: 6,7 4,9. 38 A helyzet változására lehet azonban számítani, mert Barack Obama 2010-ben keresztülvitte az amerikai társadalombiztosítás reformját, ami az ellátási jogosultság kiterjesztéséről és a biztosítási elv kizárólagosságának megszüntetéséről rendelkezett. Az elnök úgy fogalmazott a döntést követően, hogy a szavazás nem valamelyik párt győzelmét jelenti, hanem az amerikai nép és a józan ész diadalát. ( ) 39 A Gini-együttható a tökéletes jövedelmi egyenlőségtől való eltérést számszerűsíti. (Ezért van az, hogy minél magasabb az együttható, annál nagyobb az egyenlőtlenség.) A jövedelemmegoszlás teljes egyenlősége azt az állapotot jelenti, amikor az x tengelyen jelölt társadalom minden egyes százaléka az y tengelyen jelzett jövedelmek egy-egy százalékával rendelkezik. Ez a helyzet egy 45 fokos egyenesnek felel meg. 40 A bruttó jövedelmek szintjén 0,433, a nettó jövedelmek szintjén 0,348 volt az USA-ban mért Gini-együttható 2009-ben. Stephen B. Cohen: Trends in U.S. Economic Inequality, https://sites.google.com/site/taxchoices2011/speakers-papers ( ) 11. old. 41 Magyarországon 2006-ban 0,255 volt a Gini-együttható. Medgyesi Márton: Jövedelemeloszlás nemzetközi összehasonlításban, in: Kolosi Tamás Tóth István György (szerk.): Társadalmi riport 2010, Tárki, Budapest, 2010, 55. old. 42 Stephen B. Cohen: Trends in U.S. Economic Inequality, https://sites.google.com/site/taxchoices2011/speakers-papers ( ) old. 43 As they say on my own Cape Cod, a rising tide lifts all the boats. Idézi Cohen professzor John F. Kennedy elnököt. Stephen B. Cohen: Trends in U.S. Economic Inequality, https://sites.google.com/site/taxchoices2011/speakers-papers ( ) 1. old. 44 Stephen B. Cohen: Trends in U.S. Economic Inequality, https://sites.google.com/site/taxchoices2011/speakers-papers ( ) old. 45 Richard early on stressed the role of taxation not merely in raising revenue to pay for public goods or services, whether or not applied on the benefit principle, but even more importantly in providing the means for adjusting the distribution of income. This was based on his firm belief that a free private market system, while contributing to the achievement of efficiency and growth, does not necessarily result in an acceptable distribution of income that is so important for the quality of life and social stability. Peggy B. Musgrave: Remembering Richard Musgrave: , in: John G. Head Richard Krever (szerk.): Tax reform in the 21st century: a volume in memory of Richard Musgrave, Kluwer, 2009, 8. old. 59

Nemzetközi összehasonlító adójogi szeminárium a családi adózás témájában

Nemzetközi összehasonlító adójogi szeminárium a családi adózás témájában FÓKUSZ ESEMÉNYEK Dr. Kecső Gábor tanársegéd, ELTE ÁJK Pénzügyi Jogi Tanszék SZEMLE Nemzetközi összehasonlító adójogi szeminárium a családi adózás témájában 1. A szeminárium ismertetése Az alábbiakban beszámolunk

Részletesebben

A helyi adók jellemzői és a működtetett helyi adók négy külföldi jogrendszerben

A helyi adók jellemzői és a működtetett helyi adók négy külföldi jogrendszerben MTA Law Working Papers 2015/2 A helyi adók jellemzői és a működtetett helyi adók négy külföldi jogrendszerben Kecső Gábor Magyar Tudományos Akadémia / Hungarian Academy of Sciences Budapest ISSN 2064-4515

Részletesebben

Kecső Gábor: Javaslatok a helyi önkormányzatok finanszírozását meghatározó önkormányzati alapjogok szabályozására az új alkotmányban

Kecső Gábor: Javaslatok a helyi önkormányzatok finanszírozását meghatározó önkormányzati alapjogok szabályozására az új alkotmányban Pázmány Law Working Papers 2011/10 Kecső Gábor: Javaslatok a helyi önkormányzatok finanszírozását meghatározó önkormányzati alapjogok szabályozására az új alkotmányban Pázmány Péter Katolikus Egyetem /

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓZÁS MAGYARORSZÁGON AZ EGYKULCSOS SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AMBRUS RITA ANNA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2012. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ RENDSZER ÁTTEKINTÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ADÓKEDVEZMÉNYEK HATÁSÁRA Értekezés doktori (PhD)

Részletesebben

Az Szja- és az Áfa-szabályozás igazságossága a magyar adórendszerben

Az Szja- és az Áfa-szabályozás igazságossága a magyar adórendszerben Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolája Ercsey Zsombor Az Szja- és az Áfa-szabályozás igazságossága a magyar adórendszerben Doktori értekezés tézisei Témavezetők: Szalayné Sándor

Részletesebben

A vagyonosodási vizsgálat joggyakorlatának elemzése

A vagyonosodási vizsgálat joggyakorlatának elemzése MTA Law Working Papers 2014/61 A vagyonosodási vizsgálat joggyakorlatának elemzése Simon István Magyar Tudományos Akadémia / Hungarian Academy of Sciences Budapest ISSN 2064-4515 http://jog.tk.mta.hu/mtalwp

Részletesebben

Egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás (ekhó)

Egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás (ekhó) 3. FEJEZET Egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás (ekhó) Az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény alapján, a törvényben meghatározott foglalkozást űző magánszemélyek

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Tudományos vezető: Dr. habil. Halustyik Anna, tanszékvezető egyetemi docens

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Tudományos vezető: Dr. habil. Halustyik Anna, tanszékvezető egyetemi docens dr. Sólyom Borbála AZ ADÓCSALÁS ÉS AZ ADÓELKERÜLÉS ÉS ELLENI HARC AZ EURÓPAI UNIÓBAN AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓZÁS TERÜLETÉN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG JOGGYAKORLATÁRA DOKTORI ÉRTEKEZÉS Tudományos

Részletesebben

Katona Klára Az adópolitika hatása mikroökonómiai szemszögből. Vállalati termelékenység Magyarországon

Katona Klára Az adópolitika hatása mikroökonómiai szemszögből. Vállalati termelékenység Magyarországon Pázmány Law Working Papers 2012/25 Katona Klára Az adópolitika hatása mikroökonómiai szemszögből. Vállalati termelékenység Magyarországon Pázmány Péter Katolikus Egyetem / Pázmány Péter Catholic University

Részletesebben

CZAKÓ DEZSŐ 1 Az Európai Unió adóharmonizációs folyamatának legfontosabb eredményei és néhány aktuális fejleménye

CZAKÓ DEZSŐ 1 Az Európai Unió adóharmonizációs folyamatának legfontosabb eredményei és néhány aktuális fejleménye CZAKÓ DEZSŐ 1 Az Európai Unió adóharmonizációs folyamatának legfontosabb eredményei és néhány aktuális fejleménye The most important achievements and some new developments of the European Union tax harmonization

Részletesebben

A MAGYAR ADÓRENDSZER HATÉKONYSÁGA

A MAGYAR ADÓRENDSZER HATÉKONYSÁGA Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a. Szerzők: Bakos Péter ABN AMRO Bank Bíró Anikó CEU Közép-európai Egyetem Elek Péter Scharle Ágota Pénzügyminisztérium

Részletesebben

A közteherviselési rendszerek működésének elméleti és gyakorlati kérdései

A közteherviselési rendszerek működésének elméleti és gyakorlati kérdései Oktatási segédanyag! PITTI ZOLTÁN A közteherviselési rendszerek működésének elméleti és gyakorlati kérdései Budapest, 2009. november 15. - 1 - A tanulmányt részben, vagy egészében másolni, illetve a szerződésben

Részletesebben

Nagy Andrea (ELTE ÁJK, konzulens: Dr. Papp Imre egyetemi adjunktus): Helyi adózás Magyarországon1

Nagy Andrea (ELTE ÁJK, konzulens: Dr. Papp Imre egyetemi adjunktus): Helyi adózás Magyarországon1 Nagy Andrea (ELTE ÁJK, konzulens: Dr. Papp Imre egyetemi adjunktus): Helyi adózás Magyarországon1 Előszó A község, ha önállólag rendelkezik, sohasem veszti szem elől a költségpontot, s ennélfogva gazdálkodik;

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ADÓREFORM II. KÉSZÜLT A KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM MEGBÍZÁSÁBÓL

ÖKOLÓGIAI ADÓREFORM II. KÉSZÜLT A KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM MEGBÍZÁSÁBÓL MAKK Magyar Környezetgazdaságtani Központ 1016 Budapest Mészáros u. 18. Tel: 212 67 75 Fax: 212 67 78 Drótposta: makk@zpok.hu Világháló: www.zpok.hu/~makk ÖKOLÓGIAI ADÓREFORM II. KÉSZÜLT A KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

az adóhatóságok fejlesztése, a nemzetközi adózás és a progresszív adózás Megtiszteltetés számomra, hogy köszönthetem

az adóhatóságok fejlesztése, a nemzetközi adózás és a progresszív adózás Megtiszteltetés számomra, hogy köszönthetem G A Z D A S Á G - É S P O L I T I K A T D O M Á N Y I F O L Y Ó I R A T S Z E M L E Az adózás ázsiai tapasztalatai NAOYUKI SHINOHARA: THE 5 th IMF JAPAN HIGH LEVEL TAX CONFERENCE FOR ASIAN COUNTRIES EMERGING

Részletesebben

MEGOLDÁSOK A TŐKENYERESÉG ADÓZÁSÁBÓL FAKADÓ TORZÍTÁSOK MÉRSÉKLÉSÉRE ÉS A MAGYAR KISVÁLLALATI ADÓ

MEGOLDÁSOK A TŐKENYERESÉG ADÓZÁSÁBÓL FAKADÓ TORZÍTÁSOK MÉRSÉKLÉSÉRE ÉS A MAGYAR KISVÁLLALATI ADÓ NOBILIS BENEDEK SVRAKA ANDRÁS MEGOLDÁSOK A TŐKENYERESÉG ADÓZÁSÁBÓL FAKADÓ TORZÍTÁSOK MÉRSÉKLÉSÉRE ÉS A MAGYAR KISVÁLLALATI ADÓ A tőkejövedelmeket terhelő adók a EU és az OECD tagállamaiban számottevő bevételi

Részletesebben

NAGY ANDREA HELYI ADÓZÁS MAGYARORSZÁGON ELŐSZÓ

NAGY ANDREA HELYI ADÓZÁS MAGYARORSZÁGON ELŐSZÓ NAGY ANDREA HELYI ADÓZÁS MAGYARORSZÁGON ELŐSZÓ Az önkormányzatiság a demokratikus államok nélkülözhetetlen sajátossága. Egyetlen, a decentralizációnak és a szubszidiaritás elvének megfelelni kívánó hatalmi

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Számvitel és Statisztika Tanszék Doktori Iskola Vezetője: DR. KEREKES SÁNDOR egyetemi tanár Témavezető: BOKORNÉ DR. KITANICS TÜNDE

Részletesebben

A TÕKEJÖVEDELMEK ADÓSZABÁLYAINAK LEGFRISSEBB MÓDOSÍTÁSAI AZ UNIÓS CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN

A TÕKEJÖVEDELMEK ADÓSZABÁLYAINAK LEGFRISSEBB MÓDOSÍTÁSAI AZ UNIÓS CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN 2003. MÁSODIK ÉVFOLYAM 2. SZÁM 1 KOVÁCS TAMÁS A TÕKEJÖVEDELMEK ADÓSZABÁLYAINAK LEGFRISSEBB MÓDOSÍTÁSAI AZ UNIÓS CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN E cikk megírását kettõs cél mozgatta, amely azon túl, hogy a tartalmi-elemzõ

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS 1 DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PANNON EGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Veszprém Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori Iskola vezető Dr. habil. Major Iván egyetemi tanár Témavezető: Dr.

Részletesebben

Hatékonyság és arbitrázslehetőségek a magyar adórendszerben

Hatékonyság és arbitrázslehetőségek a magyar adórendszerben III. évfolyam (2008) 1. szám 79 106. oldal http://www.kormanyzas.hu Hatékonyság és arbitrázslehetőségek a magyar adórendszerben Bakos Péter, Bíró Anikó, Elek Péter és Scharle Ágota A tanulmány kiindulópontja,

Részletesebben

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKAT ÉRINTŐ ADÓVÁLTOZÁSOK, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓZÁST VÁLASZTÓKRA

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKAT ÉRINTŐ ADÓVÁLTOZÁSOK, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓZÁST VÁLASZTÓKRA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKAT ÉRINTŐ ADÓVÁLTOZÁSOK, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ

Részletesebben

A személyi jövedelemadó rendszer áttekintése, különös tekintettel az adókedvezmények hatására

A személyi jövedelemadó rendszer áttekintése, különös tekintettel az adókedvezmények hatására NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS PROGRAM A személyi jövedelemadó rendszer áttekintése, különös

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Gödöllő. Doktori (PhD) értekezés

Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Gödöllő. Doktori (PhD) értekezés Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Gödöllő Doktori (PhD) értekezés A magyar adórendszer és annak mezőgazdasági egyéni vállalkozókra gyakorolt hatása az Észak-alföldi

Részletesebben

A működőtőke és az adópolitika kapcsolata, különös tekintettel Magyarországra és Ausztriára

A működőtőke és az adópolitika kapcsolata, különös tekintettel Magyarországra és Ausztriára Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Limpók Valéria A működőtőke és az adópolitika kapcsolata, különös tekintettel Magyarországra és Ausztriára Konzulens: Dr. habil.

Részletesebben

Adórendszer. Tanulmányok

Adórendszer. Tanulmányok .1 Adórendszer Tanulmányok 5 6 Bakos Péter i Bíró Anikó ii Elek Péter iii Scharle Ágota iv A magyar adórendszer szerkezete és hatékonysága * Bevezetés A tanulmány célja, hogy feltárja a magyar adórendszer

Részletesebben

Ingatlanpiacok adózása Magyarországon és Romániában. Tanulmány

Ingatlanpiacok adózása Magyarországon és Romániában. Tanulmány Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Ingatlanpiacok adózása Magyarországon és Romániában Tanulmány Készítette: Balog Ádám Gelányi Anikó (elérhetőség: anikogelanyi@hotmail.com)

Részletesebben

Csőke István Máté A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások adórendszerének vizsgálata avagy egy nehezen adóztatható csoport?

Csőke István Máté A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások adórendszerének vizsgálata avagy egy nehezen adóztatható csoport? Csőke István Máté A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások adórendszerének vizsgálata avagy egy nehezen adóztatható csoport? Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Az adórendszer elméleti megközelítésben...

Részletesebben

Az önkormányzati rendszer rendszerszemléletben

Az önkormányzati rendszer rendszerszemléletben Fókusz Átalakuló önkormányzatok Sivák József Az önkormányzati rendszer rendszerszemléletben Összefoglaló: A magyar önkormányzati rendszer a közpénzügyi rendszer fontos része. Az önkormányzati rendszer

Részletesebben