A kis- és középvállalkozás (kkv) meghatározása (2004. évi XXXIV. törvény a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013.02.20. A kis- és középvállalkozás (kkv) meghatározása (2004. évi XXXIV. törvény a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról)"

Átírás

1 A kis- és középvállalkozás (kkv) meghatározása (2004. évi XXXIV. törvény a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról) A kis- és középvállalkozás (kkv) meghatározása KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti (állományi) létszáma 250 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. Különben nagyvállalatnak minősül. A kis- és középvállalkozások (kkv) felbontása 1

2 A kis- és középvállalkozás (kkv) meghatározása függetlenségi kritérium q Nem minősül kkv-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése (tőke vagy szavazati joga alapján) külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. q Ha a vállalkozás kapcsolódó- vagy partnervállalkozásaival együtt már túllépi a kkv definició korlátait. A kkv-k az EU-ban és hazánkban q EU-ban több mint 23 millió kkv működik (a bejegyzett cégek több mint 99%-a) q Hazánkban: Forrás: évi SBA-jelentés (európai kisvállalkozói intézkedéscsomag) alapján A kkv-szektor jellemzői q Belső piacra specializálódnak (kereskedelem, idegenforgalom, személyi szolgáltatások) q Közép- és nagyvállalatokkal beszállító-vevő kapcsolat és kiszervezett szolgáltatások ellátása (pl. takaírítás, örzés-védelem,könyvelés stb.) q Kistérségek fejlsztéséhez nagymértékben hozzájárulnak q Alacsony az általuk alkalmazott élőmunka termelékenysége q Alacsony tőkeellátottság q Kis üzemméret, így alacsonyabb az itt létrehozott hozzádott érték 2

3 A 2012-es állapot (SBAtájékoztató alapján) q A magyarországi kkv-szektor legalább 2005 óta stagnál. q A mikrovállalkozások különösen fontosak, mivel az üzleti szféra több mint 36%-át adják. q Magyarország 8-ból 10 SBA-területen még mindig le van maradva a többi uniós országhoz képest, bár újabban több területen is fokozatos javulás észlelhető. q A kormány továbbra is aktívan foglalkozik a kkvpolitikával, de akad néhány intézkedés, amely kedvezőtlen hatással lehet a kkv-kra. Finanszírozás q Szűkebben véve pénzzel való ellátás q Általánosan a vállalat működéséhez szükséges források biztosítása. Magában foglalja: q Forrásigény meghatározása q Finanszírozási döntések megalapozása q Finanszírozási döntések meghozatala és végrehajtása és utóagos mérése q A finanszírozás formái: q Belső q Külső 3

4 Belső vs. Külső finanszírozás Belső vagy önfinanszírozás: a cég működéséből ered Adózott nyereség visszaforgatása Értékcsökkenési leírás Vagyon átrendezése Külső finanszírozás: a piaci szereplők bocsátják átmenetileg (vagy véglegesen) a vállalat rendelkezésére. Külső finanszírozás 1. Részesedés-finanszírozás (tulajdonosoktól) Jegyzett tőke növelése/csökkentése Tagi kölcsön 2. Idegen finanszírozás (hitelezőktől): Bankhitel Kereskedelmi hitel Egyéb: lízing, faktoring, támogatások A finanszírozási módok, formák rendszerezése (egy másik felosztásban) BELSŐ FINANSZÍROZÁS ( Nyilvános ) önfinanszírozás (saját tőke-növelés nyereség visszaforgatása révén) Amortizáció ( titkos önfinanszírozás, mérlegben nem jelenik meg) KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS Saját finanszírozás (saját tőke-növelés meglévő tulajdonosokkal) Részesedésfinanszírozás (saját tőke-növelés új tulajdonosokkal) Extern részvénytőke növelés (pl.: alaptőke emelés nyilvános részvénykibocsátás útján) Kockázat tőke (Private Equity) bevonása Alkalmazotti (nyereség) részesedés (saját tőke) Tagi kölcsön (meglévő tulajdonosokkal) (idegen forrás, hitelezői jog), Tőke felszabadítás (vagyonátcsoportosítás) Idegen finanszírozás (a meglévő befektetett, vagy forgóeszközök bankhitel, mobilizálása, azaz eladása vagy bérbeadása) kötvény formájú idegen forrás Hibrid finanszírozás (a tulajdonosi és a hitelezői jogok kombinálása) Átváltható, opciós kötvény Forrs: Katits, [2002], p. 25. alapján szerkesztve. 4

5 DE! A források nincsenek ingyen!!! Saját tőke Forrástípus Forrásköltség Kapcsolat az eredménnyel Bankhitel és pénzkölcsön Kereskedelmi hitel A tulajdonosok által elvárt hozam, amely a kockázat nagyságával arányos Kamat + járulékos költségek Az árba beépített,,burkolt kamat Technikai hitel Nincs Nincs Nem jelenik meg az eredménykimutatásban Pénzügyi műveletek ráfordítása (-) Anyagjellegű ráfordítás (-) Kapott, vissza nem térítendő támogatás Kapott, visszatérítendő támogatás Nincs Lehetséges Lehet: Eredményt javító egyéb bevétel Erdmény semleges: saját tőkébe helyezendő Ha van forrásköltség, akkor a bankhitelhez hasonló Saját tőke/jegyzett tőke rendelkezésre bocsátása q Tulajdonosi elkötelezettség mértéke q Nincs azonnali kihatása az eredményre q Javítja a cég fizetőképességét q Emelei a cég tőkeellátottságát q Késleltetett hatása: bankhitelt helyettesíthet, így csökken a kamatfizetési kötelezettség Bankhitel felvétel q Forgóeszköz finanszírozásra rövid lejáratú forgóeszköz hitel q Nincs azonnali kihatása az eredményre q Késleltetett hatás: kamatfizetési kötelezettség, de q a hitel felhasználása (pl. késztermék előállítás) bevétel növekedéshez vezet, így megtérül a kamatköltség és nyereség is keletkezik (többletpénzeszköz) q Befektetett eszközök vásárlására, létesítésére hosszú lejáratú beruházási hitel 5

6 q Nincs azonnali kihatása az eredményre q Késleltetett hatás: kamatfizetési kötelezettség, de q a hitel felhasználása (pl. késztermék előállítás) fedezi a folyó költségeket és az amortizációt is, így a hitel kamatát (ill. az amortizáció adóalapcsökkentő tétel is!!!) q Hatása: eredménynövekedés (többletpénzeszköz) Kereskedelmi hitel (szállítók / vevőktől kapott előleg) q Az eladó az áru átaadásakor lehetővé teszi a vevőnek az ellenérték halasztott kiegyenlítését è az eladónál vevővel szembeni követelés, a vevőnél szállítóval szembeni tartozás keletkezik. q A vevő nyújthat hitelt az eladónak (a vevő csak a vételár egy részét egyenlíti ki) árengedmény ellenében. q Alkupozíció függvénye q A bankhitelnél rugalmatlanabb, mert összege nem a forráshiányhoz, hanem a beszrzéshez (értékesítéshez) igazodik Kereskedelmi hitel (szállítók / vevőktől kapott előleg) q A szállító,,burkolt kamatot számít fel (ennyivel csökken a vevő eredménye) q Mértéke = az azonnal fizetőknek felajánlott skontó (vagy diszkont) nagysága q Az értékesítés fedezi ezt a kamatot és nyereség is keletkezik 6

7 Vagyon átrendezése q Új eszköz beszerzése, új forrás bevonása nélkül, a meglévő, feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítése révén q Kihasználatlan kapacitással rendelkező eszközök esetén alkalmazható Kapott támogatások q EU-s pályázatok utófinanszírozás keretében q,,új Magyarország Fejlesztési Terv ( ) q Formái: q Vissza nem térítendő támogatások q Kedvezményes kamatozású hitelek q Állami kezességvállalás q Kamattámogatás q Refinanszírozás q Állami kockázati tőke q Közvetlen erdményre gyakorolt hatásuk nincs, de javítják a jövedelemtermelő képességet az általuk létrehozott beruházások, fejlesztések Kapott támogatások Problémák: q Bonyolult, gyakran változó szabályozás q A pályázatok kiírása lassú q A pályázati pénzek elosztása hosszadalmas, bürokratikus q A rendszer alacsony hatékonysággal működik 7

8 A kkv-k finanszírozási helyzetét meghatározó tényezők 1. Kezdő és már fejlődő kkv-k finanszírozása: q Magas kockázat q Nehezen jutnak bankhitelhez és kereskedelmi hitelhez is (ismeretlenség) q Alapítók, vagy a család (baráti kör) finanszírozza Módszerek: 1. Saját tőke és tagi kölcsön 2. Tőketársak bevonása, kockázati tőkések q Üzleti angyalok q Kockázati tőke társaságok 2. Kifejlett kkv-k finanszírozása: q Egyszerű szervezet, vezető=tulajdonos, így gyors a döntéshozatal q Vezetők nem magasan kvalifikált menedzserekű q Alultőkésítettség miatt élőmunkaigényes tevékenységet végeznek, így alacsonyabb a termelékenység q Gyenge alkupozíció a szállítókkal, vevőkkel q Alacsony pénzügyi tartalékok Módszerek: q Tulajdonosi tőke és tagi kölcsön, új tőketárs (szakmai befektető, pénzügyi befektető) q Kereskedelmi hitel q Bankhitel q Lízing, faktoring q Technikai források (a még nem esedékes bér-, bérjárulék és adótartozás) A kkv-k finanszírozási rangsora általában 1. önfinanszírozás (a nyereség és az amortizáció visszaforgatása), 2. rövidlejáratú idegen források, 3. hosszúlejáratú idegen források, 4. a tulajdonosok tőkebefektetései ( tőkeinjekciók ), 5. saját tőke külső befektetőtől (üzleti angyaltól, kockázati tőketársaságtól). 8

9 Kockázati tőke különböző megjelenési formái Forrás: EC [2002] Köszönöm a figyelmet! 9

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak.

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak. 1. tétel Fogalmazza meg a vállalkozások finanszírozási tevékenységének lényegét! Ismertesse a vállalkozás-finanszírozás alapvető formáit, a belső és külső finanszírozás főbb módozatait! Ismertesse az egyes

Részletesebben

Finanszírozási döntések Befektetési döntések hosszú táv

Finanszírozási döntések Befektetési döntések hosszú táv 12. tétel A vállalatok pénzügyi döntéseinek fő típusai: a befektetési és a finanszírozási (tőkeszerkezeti) döntések kapcsolatrendszere. A vállalkozások finanszírozási forrásai. A vállalatok mérlegében

Részletesebben

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK

Részletesebben

KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HITELEZÉSE

KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HITELEZÉSE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HITELEZÉSE Készítette: Tóth Martina Zsanett Budapest,

Részletesebben

Tájékoztató. Széchenyi Tőkebefektetési Alap c. konstrukciójáról

Tájékoztató. Széchenyi Tőkebefektetési Alap c. konstrukciójáról Tájékoztató a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi Operatív

Részletesebben

Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei Magyarországon

Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei Magyarországon BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei

Részletesebben

Hirdetmény Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel

Hirdetmény Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel Hirdetmény Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek a) Az ÚSZH (GOP) Hitelprogram keretében a útján Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás Megoldások a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy emelt szintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez közzétett típusfeladatokhoz 1 I. Feleletválasztás

Részletesebben

A kis- és közepes vállalkozások gazdasági sajátosságai. Erdős Ferenc Széchenyi István Egyetem Informatika Tanszék 2005.

A kis- és közepes vállalkozások gazdasági sajátosságai. Erdős Ferenc Széchenyi István Egyetem Informatika Tanszék 2005. A kis- és közepes vállalkozások gazdasági sajátosságai Erdős Ferenc Informatika Tanszék 2005. A kkv-k definíciója A kkv rövidítés kis- és közepes vállalkozás kis- és középvállalkozás Small and Medium-sized

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési rendszerek

Részletesebben

Szakdolgozat Ganczer Tamás 2010

Szakdolgozat Ganczer Tamás 2010 Szakdolgozat Ganczer Tamás 2010 1 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Gazdálkodás Szak Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A kkv szektor jellemzői és finanszírozási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A VÁLLALKOZÁS PÉNZÜGYI CÉLJA...

TARTALOMJEGYZÉK A VÁLLALKOZÁS PÉNZÜGYI CÉLJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁLLALKOZÁS PÉNZÜGYI CÉLJA... 2 1.1. VÁLLALKOZÓI TŐKE... 2 1.2. MŰKÖDŐ TŐKE... 5 1.3. MENNYI PÉNZT FEKTESSÜNK KÉSZLETEKBE?... 7 2. KINNLEVŐSÉGEK... 10 2.1 VEVŐKNEK NYÚJTOTT HITEL...

Részletesebben

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom Tartalom I. A mikro-, kis- és középvállalati (MKKV) szektor finanszírozásának alapkérdései 4 1. A forrásszerzés két megközelítése 4 2. Mi a szerencsés kisebbség titka? 4 II. Vállalkozás-finanszírozás és

Részletesebben

6. vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai

6. vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai Vizsgatárgy Témakör Témakör Kérdések Válaszok 6. Vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai 6.1. Hitelügyletek Mit jelent a vállalkozások finanszírozása? Válasz

Részletesebben

PARTNERSÉG A KKV-K FINANSZÍROZÁSÁBAN

PARTNERSÉG A KKV-K FINANSZÍROZÁSÁBAN PARTNERSÉG A KKV-K FINANSZÍROZÁSÁBAN Kis- és középvállalkozások nemzetgazdasági szerepe A Nemzetgazdasági Minisztérium a kkv szektor társadalmi egyeztetésére 2013. évben készített tanulmánya alapján a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS FINANSZÍROZÁS

VÁLLALKOZÁS FINANSZÍROZÁS a sikeres újbudai kisvállalkozásokért 4. füzet VÁLLALKOZÁS FINANSZÍROZÁS Vállalkozás finanszírozás 2 Tisztelt újbudai vállalkozók! Magyarország fejlődésének talán legfontosabb motorját a hazai tulajdonú

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOCSISNÉ ANDRÁSIK ÁGOTA

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOCSISNÉ ANDRÁSIK ÁGOTA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOCSISNÉ ANDRÁSIK ÁGOTA MOSONMAGYARÓVÁR 2004. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR AGRÁRGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK Programvezető:

Részletesebben

bevétel tervezhető a mérlegmódszer alapján is, ha a tervezett vevői záró állomány adata (a mérleg tervből /státuszból/) és az eredményterv árbevétel

bevétel tervezhető a mérlegmódszer alapján is, ha a tervezett vevői záró állomány adata (a mérleg tervből /státuszból/) és az eredményterv árbevétel 11. tétel Ismertesse a likviditási terv összeállításának célját, a terv felépítését, és az eredménytervvel összehasonlítva a főbb sajátosságait! Részletesen mutassa be a pénzbevételek prognosztizálásának

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BANKI FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BANKI FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BANKI FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON Kovács Kitti V. évfolyam, közgazdász-gazdálkodási szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Pénzügy- és Közgazdaságtan

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ADATLAP

JELENTKEZÉSI ADATLAP JELENTKEZÉSI ADATLAP Jelen adatlap kitöltésének célja, hogy a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. munkatársai a legfontosabb információk alapján tudják javasolni a továbblépés lehetőségét és felkészülni egy

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

SYNERGON INFORMATIKA RT. éves jelentés 2004

SYNERGON INFORMATIKA RT. éves jelentés 2004 SYNERGON INFORMATIKA RT. éves jelentés 2004 Infinity a.s. Cseh Köztársaság és Szlovákia Tevékenységét a Hewlett Packard, Microsoft-, Alcatel-megoldások integrációja, saját fejlesztésû szoftvermegoldások,

Részletesebben

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi gazdálkodására vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

Részletesebben

12. Gazdasági szervezetek pénzügyi átvilágítása

12. Gazdasági szervezetek pénzügyi átvilágítása 12. Gazdasági szervezetek pénzügyi átvilágítása A pénzügyi átvilágítás szokásos céljai A pénzügyi átvilágítás napjaink divatos gazdasági szolgáltatásai közé tartozik. Ha begépeljük a címben szereplő fogalmat

Részletesebben

MUNKAANYAG. Vasné Botár Ágnes. A vállalkozások tipikus külső finanszírozási forrásai (hitel, lízing, értékpapírok) A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Vasné Botár Ágnes. A vállalkozások tipikus külső finanszírozási forrásai (hitel, lízing, értékpapírok) A követelménymodul megnevezése: Vasné Botár Ágnes A vállalkozások tipikus külső finanszírozási forrásai (hitel, lízing, értékpapírok) A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése

Részletesebben

JÓ CSILLAGZAT ALATT EU SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÚJ MAGYARORSZÁG HITELPROGRAMOK

JÓ CSILLAGZAT ALATT EU SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÚJ MAGYARORSZÁG HITELPROGRAMOK JÓ CSILLAGZAT ALATT További információért, kérjük, hívja a CIB24 telefonos ügyfélszolgálatot a 06 40 242 242 telefonszámon, érdeklődjön bankfiókjainkban vagy látogasson el honlapjainkra, a www.ebroker.hu

Részletesebben

Műhelytanulmány. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1

Műhelytanulmány. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1 Kállay László KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1 Műhelytanulmány 1 A műhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 azonosítójú projektje, A nemzetközi gazdasági

Részletesebben

K ö z h a s z n ú j e l e n t é s 2 0 1 0. év 1

K ö z h a s z n ú j e l e n t é s 2 0 1 0. év 1 KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010. ÉV 1. A 2010. évi számviteli beszámoló 1.1 Általános kiegészítések a., Működési forma Bejegyzésének kelte: 1991.06.19.Pk.20651/1991. Az Alapítvány 2000. január 12- én beadvánnyal

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2009. ÉVI JELENTÉS 2010. JANUÁR 1 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben