Pályavasutasok akikre büszkék vagyunk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályavasutasok akikre büszkék vagyunk"

Átírás

1 IX. évfolyam 7-8. szám Pályavasutasok akikre büszkék vagyunk Az 57.vasutasnap alkalmából a MÁV ZRt. Pályavasúti Üzletág munkavállalói közül ismét sokan részesültek méltán elismerésben, melyhez szakszervezetünk ezúton is gratulál. Az érintett Kolléganõk és Kollégák munkájához további sikereket, magánéletükben pedig sok boldogságot kíván a PVDSz! Miniszteri Elismerés Csipak Antal TK TEB Alosztály Szeged alosztályvezetõ Sátori Vilmos TK Szombathely osztályvezetõ Vasút szolgálatáért arany fokozat Török János Állomásfõnökség Kõbánya-Kispest állomásfõnök Pintér Imre TK Üzemeltetési Osztály Debrecen osztályvezetõ Nagy Ferenc TK Forgalmi Osztály, Forgalomfelügyeleti Alosztály, Pécs minõségügyi szakelõadó I. Katona István Forgalmi Csomópont Békéscsaba térfõnök Tóth László Állomásfõnökség Hajmáskér állomásfõnök Hochrein Mihály PÜ Forgalmi Igazgatóság Bp. Forgalmi szakértõ II. Bessenyei József PÜ Üzemirányító Központ Bp. Hálózati fõüzemirányító Vasút szolgálatáért ezüst fokozat Kovács Béla TK Távközlési Üzemeltetési Alosztály Bp. mûszaki szakértõ Balla Zoltán TK Karbantartási Osztály, TEB Alosztály Debrecen mester Stehlik Péter Forgalmi Csomópont Miskolc Tiszai pu. Forgalmi Csomópont vezetõ Domokos Csaba Fõpályamesteri szakasz Kaposvár fõpályamester Csitári István TK TEB Karbantartási Alosztály Szeged mester Hanyecz Béla TK Karbantartási Osztály, TEB Alosztály oparítív irányítás Szombathely Mûszaki szakelõadó II. Vasút szolgálatáért bronz fokozat Kiss Sándor Mérnöki szakasz Gyõr vezetõmérnök Patkó Miklós TK Pályalétesítményi Üzemeltetési Aloszt. Bp. Kelet felügyeleti pályamester Siklós István TK Mérnöki Létesítmények Üzemeltetési Alosztály Bp. fõpályamester Vendég László Állomásfõnökség Almásfüzítõ állomásfõnök Erdõs Zoltán Fõpályamesteri szakasz Görögszállás fõpályamester Pándi Lajos TK Üzemeltetési Osztály, PML Alosztály Miskolc Rakodásgépesítési szakelõadó Ternácz István Blokkmesteri szakasz Fonyód Blokkmester Halász Szabó Gyula TK PML Üzemeltetési Alosztály Szeged pályavasúti diszpécser Gyõrffy Lajos Forgalmi Csomópont Celldömölk oktatótiszt Kovács János Gépesített Rakodási Csomópont Záhony Tengelyátszerelõ egység vezetõ Székely Géza PÜ TEB Igazgatóság Bp. Mûszaki szakértõ Vezérigazgatói dicséret Csubirka Mihály Forgalmi Csomópont Budapest-Ferencváros forgalmi szolgálattevõ Drávucz Sándor Forgalmi Csomópont Szolnok forgalmi koordinátor Fekete Gyöngyi TK Pályalétesítményi Üzemeltetési Alosztály Bp. -Észak PML mûszaki szakértõ Fekete Sándor Forgalmi Csomópont Budapest-Déli pu. forgalmi szolgálattevõ Káré István Erõsáramú Üzemeltetési Alosztály Budapest- Istvántelek FET Kp. Népliget elektrikus III. Mészárosné Balogh Ibolya Forgalmi Csomópont Budapest-Keleti pu. ügyeletes tiszt Moska János TK Biztosítóberendezési Karbantartási Alosztály Bp.-Kelet biztosítóberendezési mûszerész Novák Viktor Forgalmi Csomópont Budapest-Nyugati pu. fõrendelkezõ (folytatás a 4. oldalon)

2 2 VÉT HÍREK A botrányoktól sem mentes júniusi üléseket követõen a hónap végén fontos megállapodások születtek a Vasúti Érdekegyeztetõ Tanácsban (VÉT). A feszültségkeltésben mint az megszokott ismét a VDSZSZ járt az élen. Kezdõdött az idõhúzó napirend elõtti felszólalásokkal, folytatódott a tárgyalópartnerek sértegetésével, majd felhatalmazottságuk megkérdõjelezésével, a tárgyalóterem elhagyásával (2007. június 15-én) és zárult a kiszervezett munkavállalók továbbfoglalkoztatását garantáló megállapodások aláírásának megtagadásával. Tekintettel arra, hogy a VÉT ülésein a munka esetenként lehetetlenné vált, a háttér-tárgyalások segítették kialakítani a július 1-ével kiszervezett vasutasok tovább foglalkoztatásának garanciáit. A megállapodások betartását biztosítja a négy reprezentatív szakszervezet (VSZ, MOSZ, MTSZSZ és a PVDSz) aláírása. A MÁV-START ZRt., a ZÁLORASZ ZRt. és a MÁV Vagyonkezelõ ZRt-be kihelyezett munkavállalókra vonatkozóan csakúgy, mint a MÁV ZRt.-ben maradókra december 31-ig érvényesek a Kollektív Szerzõdés elõírásai és mindhárom társaságnál garantált a foglalkoztatási szint megõrzése. A Személyszállító társaságnál meghatározott munkakörökben (személypénztáros, jegyvizsgáló, kocsivizsgáló) a munkáltató kifejezett felmondási védelmet is vállalt az átkerülõk számára. A megállapodások a szokásos vívmányok (menetkedvezmény, kamatmentes kölcsön visszafizetési feltételek, tanulmányi szerzõdés) mellett a re kötötti középtávú megállapodás eredményeit is tartalmazzák. A záhonyi kiszervezettek további foglalkoztatása mellett (ZÁLO- RASZ) a munkáltató vállalta, hogy a maradók (Gépesített Rakodási Csomópont) esetében augusztus 31-ig javaslatot tesz a foglalkoztatási nehézségek kezelésére is. (Errõl bõvebben majd a PÉT hírekben számolunk be) Megszületett a megállapodás a évi teljesítményösztönzési rendszer mûködtetésérõl is. A megállapodás értelmében azok a munkavállalók, akik december 31-én és november 30- án egyaránt a MÁV ZRt. létszámában vagy ez évben kiszervezett gazdasági társaságban vannak állományban éves bérük 1,5 százalékának megfelelõ teljesítmény juttatásban részesülnek akkor, ha a MÁV ZRt. I-IX havi tényadatokból számított éves várható üzleti vesztesége nem haladja meg a millió forintot. A kifizetésre a novemberi bérekkel együtt a decemberi bérfizetési napon kerül majd sor. Pont került a MÁV ZRt. egyszemélyes vagy többségi tulajdonában lévõ gazdasági társaságoknál fennálló munkaviszonyukat megszüntetõ és ezt követõen közvetlenül a MÁV ZRt-nél ismételten munkaviszonyt létesítõ munkavállalók korábbi munkaviszonyainak összeszámíthatóságát rögzítõ megállapodásra is. Mint arról korábbiakban írtunk a megállapodás megteremti annak feltételeit, hogy a kiszervezett dolgozók ne szenvedjenek hátrányt a felmondási idõ és végkielégítés tekintetében. A tárgyalások tapasztalataira hivatkozva a munkáltató kezdeményezte a VÉT ügyrendjének módosítását. A javaslat a társaság szervezeti és mûködési szabályzatára hivatkozva a munkáltatói tárgyalócsoport vezetõinek megnevezését módosítaná, illetve napirend utánira változtatná a naprend elõtti felszólalás intézményét. A témában megállapodás nem született. Megállapodás született azonban a Kollektív Szerzõdés olyan értelmû módosításában, hogy a munkavállaló meghallgatására elsõsorban munkaidõben, ha ez nem lehetséges a munkaidõ megkezdése elõtt vagy a munkavégzést követõen kerülhet sor. Rendkívüli esetben a meghallgatásra olyan napon is sor kerülhet, amikor a munkavállalónak nincs munkavégzési kötelezettsége. Ilyenkor a meghallgatás túlórának minõsül és legalább 4 órával kell elszámolni. A Vasúti Érdekegyeztetõ Tanács tehát a nehézségek ellenére hat, létfontosságú megállapodás tetõ alá hozatalával eredményes munkát végzett, melyhez a PVDSz nyugodt, megfontolt, konstruktív magatartásával nagymértékben hozzájárult. Enzsöl Róbert érdekvédelmi alelnök AUTONÓMOK Június 25-én ülésezett az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének (ASZSZ) Tagszervezeti Tanácsa. A testület értékelte az elmúlt időszak legfontosabb érdekvédelmi eseményeit, megvitatta a kormány Munka törvénykönyvére vonatkozó módosítási javaslatait. A tagszervezetek elfogadták a évi szövetségi költségvetésről szóló beszámolót. Az ülésen több szakszervezet kérte a többiek támogatását a helyi konfliktusok feloldásához. A beszámolókból kiderült, hogy sztrájkra készülnek a postai kézbesítők, a miskolci tömegközlekedésben dolgozók, a FŐTÁVHŐ munkavállalói és a vasúti mozdonyvezetők is. A testületi ülésen döntés született arról, hogy a szakszervezeti szövetség megkezdi a felkészülést a december elején összehívásra kerülő kongresszusára. erobi Pénzügyi tanácsadás PVDSz tagoknak! Államkincstárban benn maradt, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás igényelhető. Bővebb felvilágosításért hívja: Sziklási Vincét a 06-30/ as telefonszámon.

3 3 A PÉT ülés napirendjén a munkáltató III. negyedévi foglalkoztatási elképzelései szerepeltek. Tekintettel arra, hogy a munkáltatói elõterjesztés még a ZÁLORASZ ZRt-be történõ kiszervezés körülményeit meghatározó megállapodást megelõzõen készült, a Pályavasút vezetése 1205 fõ munkaviszonyának megszüntetését tervezte a július 1-tõl szeptember 30-ig tartó idõszakban. Az elképzelésük szerint a létszámmozgás, az alábbiak szerint történt volna: áthelyezés más üzletág létszámába 1 elõrehozott öregségi nyugdíj 19 korengedményes nyugdíj 66 Korengedményes korkedvezményes 6 korkedvezményes nyugdíj 2 közös megegyezés 7 munkáltatói rendes felmondás 486 rendes felmondás nyugdíjasnak minõs 3 rendes felmondás mûszaki fejlesztés 1 rendes felmondás munkavállaló részérõl nyugdíjazás miatt 1 rendes felmondás munkavál. részérõl 6 rokkantsági nyugdíj 7 technológiai létszám módosítás 3 Tevékenység kihelyezés 597 Csökkenés összesen 1205 Növekedés összesen 164 PÉT HÍREK A 486 fõnek tervezett munkáltatói rendes felmondásból a záhonyi tevékenység-kihelyezés több, mint 460 fõt érintett volna. A szakszervezetek azonban hivatkozva a ZÁLORASZ ZRtvel kapcsolatos megállapodásra a rendes felmondások törlését kezdeményezték a tervbõl. A záhonyi kiszervezésre vonatkozó megállapodás l) pontja ugyanis szó szerint az alábbiakat tartalmazza: A MÁV ZRt. és a ZÁLORASZ ZRt. közötti tevékenység elhatárolás során július 1. és 2007 szeptember 30 között munkavállalók átcsoportosítására kerülhet sor a két társaság között a munkajogi jogutódlásra vonatkozó szabályok szerint. A MÁV ZRt augusztus 31-ig javaslatot tesz a MÁV ZÁLORASZ ZRt.-be történõ tevékenység-kihelyezési eljárással összefüggésben a záhonyi Gépesített Rakodási Csomóponton keletkezõ foglakoztatási nehézségek kezelésére. Az ülésen a munkáltató egy, hónapok óta fennálló a munkaközi szünet kiadásával kapcsolatos problémára terjesztett elõ megoldási variációkat. Ismeretes, hogy a budapesti fejpályaudvarok egyes munkaköreiben, valamint az elõvárosi forgalomban érintett vonalakon nehézségekbe ütközik a munkaközi szünet egybefüggõ kiadásának biztosítása, különösen az ütemes menetrend bevezetése óta. A jogszabály sértõ gyakorlat miatt az OMMF munkaügyi bírságot is kirótt a MÁVra és kötelezett a jogszabálysértõ gyakorlat felszámolására. A PVDSz álláspontja szerint annak rendeltetését figyelembe véve a munkaközi szünet egybefüggõ kiadása kívánatos. Az érvényben lévõ menetrendet erre is figyelemmel kellett volna összeállítani. Szakszervezetünk kifejtette, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy a menetrend megváltoztatása egyik napról a másikra nem lehetséges, ugyanakkor a jogsértõ állapot mielõbbi felszámolása egyformán érdeke mindenkinek. A PVDSz a munkaközi szünet több részletben történõ kiadásának lehetõségét megteremtõ átmeneti megoldást támogatja a menetrendi feltételek megteremtõdéséig. Ennek megfelelõen szakszervezetünk kész a MÁV ZRt. Kollektív Szerzõdés és az Üzletági Függelék értelemszerû és ideiglenes (menetrend változásig tartó) módosítására, amennyiben az érintettek kárpótlása az átmeneti nehézségért megtörténik. A kárpótlás egy úgynevezett elõvárosi pótlék bevezetése lehet, melyet szolgálatonként kell az érintettek részére biztosítani. A PÉT ülésen a PVDSz kezdeményezte a Kollektív Szerzõdés Pályavasúti Üzletági Függeléke készenlétre vonatkozó paragrafusának módosítását, annak érdekében, hogy emeljék a készenléti díjakat minimum 10%-al! Bárány Balázs szerint (Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete) erre nincs szükség!!! (Ezzel kapcsolatosan lapunk 9. oldalán, az Ezt is jól elintéztük rovatunkban olvashatnak.) Szentgyörgyi Mihály PML alelnök Szakági választmányok június 18-án ülésezett szakszervezetünk TEB szakági választmánya. Az ülésre meghívást kapott Szamos Alfonz pályavasúti fõigazgató, Sullay János TEB igazgató, valamint Wikidál István pályavasúti humánpartner vezetõ. Az ülésen megjelent vezetõk tájékoztatták tagjainkat a pályavasút helyzetérõl, elképzeléseirõl, a TEB igazgatóság munkáltatásáról, foglalkoztatási elképzeléseirõl. A beszámolók után alapszervezeti képviselõink reagáltak az elhangzottakra. Igen parázs vita alakult ki többek között a készenlét, túlóra jogszabályi értelmezésérõl, valamint azok díjazásáról június 19-én ülésezett a PVDSz PML szakági választmánya. Az ülésre meghívást kapott: Szamos Alfonz fõigazgató, Csek Károly PML igazgató, Wikidál István humánpartner vezetõ. Az ülésen megjelent tagjaink tájékoztatást kaptak a pályavasút jelenlegi állapotáról és az üzletággal kapcsolatos jövõbeni elképzelésekrõl. Az alapszervezeti képviselõink tájékoztatták néhol igen emelkedett hangnemben a vezetõiket a végrehajtó szolgálat mindennapos aktuális problémáiról, beleértve a készenlét és túlóra el, illetve nem elszámolásokat. A vezetõk ígéretet tettek arra, hogy a felvetéseket kivizsgálják, és azok megoldására törekednek június 20-án a szakszervezetünk forgalmi szakági választmánya tartott választmányi ülést. Az elõzõ napokhoz hasonlóan az érintett szakág vezetõi kaptak meghívást: Szamos Alfonz fõigazgató, Csontos Endre forgalmi igazgató és Wikidál István humánpartner vezetõ. A Pályavasút eddig elért eredményeirõl, jövõbeni terveirõl szóló komplex tájékoztatást kaptak tagjaink, majd lehetõségük volt véleményt formálni, és hozzászólni a hallottakhoz. Ezen a választmányi ülésen is sok problémát vetettek fel tagjaink mind a munkáltatásról, mind pedig a konkrét, helyi foglalkoztatásról. Ezekre várjuk a megoldást, amire a vezetõk ígéretet tettek. - a szerk -

4 4 (folytatás az 1. oldalról) Vezérigazgatói dicséret Székely András TK Erõsáramú Karbantartási Alosztály Bp.-Kelet mûszaki szakelõadó I. Velõ Zsuzsanna Területfelügyeleti Osztály Bp. forgalom-szabályozási szakelõadó Balogh Antal Blokkmesteri szakasz Újfehértó beosztott mester Bene Lajos TK Forgalmi Osztály, Felügyeleti Alosztály Debrecen alosztályvezetõ Majoros Józsefné Állomásfõnökség Tokaj forgalmi koordinátor I Sipos Jenõ Állomásfõnökség Nyíregyháza fõrendelkezõ Végh László TK Karbantartási Osztály, TEB Alosztály Debrecen mûszaki szakelõadó I. Bánkuti Gyula TK Üzemeltetési Osztály, PML Alosztály Miskolc Pályav. ter. központ alosztály vezetõ Jakab Imréné TK Koordinációs Osztály Miskolc Eszközgazdálkodási koordinátor Szokodi Attiláné TK Forgalmi Osztály, Forgalomirányítási Alosztály Miskolc SZIR szakelõadó II. (ter.fel.koord.) Sárga József Sorompójavító szakasz Miskolc Mester Németh István TK TB Alosztály Pécs alosztályvezetõ Varró Ferenc TK Üzemeltetési Oszt. TB Aloszt. Biz.ber. Végrehajtás Pécs Vonalellenõr Bõzsöny Sándor Állomás Csoma-Szabadi forgalmi szolgálattevõ Tolnai Miklós Lászlóné Állomás Nagykanizsa általános ügyviteli elõadó II. Varga József Állomás Dombóvár forgalmi technológiai szakelõadó Csúri Attila Forgalmi Csomópont Szeged forgalmi szolgálattevõ Tarjányi József TK PML Üzemeltetési Alosztály Szeged fõpályamester Dorogi Róbert TK TEB Karbantartási Alosztály Szeged üzemeltetési mérnök Görög Beáta TK Szeged osztályvezetõ Németh József Állomásfõnökség Veszprémvarsány állomásfõnök Németh József Biztosítóberendezési szakasz Veszprémvarsány blokkmester Magyar Lajos TK Forgalmi Felügyeleti Alosztály Szombathely Területi forgalmi szakelõadó Cser Tibor Fõpályamesteri szakasz Várpalota Fõpályamester Dobos Károly Csomópont Eperjeske Forgalmi koordinátor II. Cselle Lajos Csomópont Fényeslitke Forgalmi koordinátor I. Pokol Csaba Gépesített Rakodási Csomópont Záhony Vezénylõtiszt Kalina Imre PML Technológiai Kp. Bp. Pályadiagnosztikai szakértõ Petró János TEB Technológiai Kp. Bp. Mûszaki szakelõadó I. Dr. Rónai Péter PÜ Értékesítési Fõosztály Bp. Elszámolási osztályvezetõ Erdõdi László PÜ PML Igazgatóság Mérnöki Létesítmények Osztály Bp. Mûszaki szakértõ Üzletágvezetõi dicséret Baltai János Forgalmi Csomópont Budapest-Ferencváros vezénylõtiszt Csábi József TK Biztosítóberendezés Üzemeltetési Alosztály vezetõ mérnök Csóka Sándor TK Távközlési Karbantartási Alosztály Bp. üzemeltetési mérnök Fedorné Poszmik Sarolta Gyermekvasút Bp. általános ügyintézõ Fülöp Zoltán Forgalmi Csomópont Gyõr fõrendelkezõ forgalmi szolgálattevõ Kánai Istvánné Fegyver Irén TK Koordinációs Osztály Bp. anyaggazdálkodási koordinátor Kántor István Állomásfõnökség Tatabánya rendelkezõ forgalmi szolgálattevõ Káposztás György Állomásfõnökség Aszód állomásfõnök László Zoltán TK Mérn. Létesítményi Üzemelt. Aloszt. Op. Irányítás mûszaki szakelõadó Lehoczky András TK Biztosítóberendezés Karbant. Aloszt. BP.-Nyugat biztosítóberendezési mûszerész Németh Imre Forgalmi Csomópont Székesfehérvár tolatásvezetõ Oláh Zoltán Állomásfõnökség Monor állomásfõnök Sipos Tamás Állomásfõnökség Dunaújváros oktatótiszt Stenger Dezsõ Állomásfõnökség Vác rendelkezõ forgalmi szolgálattevõ Szabadkai Pál Forgalomirányítási Osztály forgalmi vonalirányító Barna József Forgalmi Csomópont Püspökladány oktatótiszt Biri Sándor Blokkmesteri szakasz Mátészalka biztosítóberendezési lakatos Bordás Kálmán Fõpályamesteri szakasz Püspökladány felügyeleti pályamester Faragó Bertalan Állomás Újfehértó forgalmi szolgálattevõ Feczus János Állomásfõnökség Nyíregyháza vonali tolatásvezetõ Sajtos Gábor Forgalmi Csomópont Záhony forgalmi szakelõadó Tóth Sándor TK Üzemeltetési Osztály, TB Alosztály Debrecen TEB mûszaki szakértõ Kovács Tibor Zoltán TK Üzemeltetési Osztály, TB Alosztály Miskolc Pályav. területi közp. aloszt. vezetõ Szilágyi Ferencné Forgalmi Csomópont Füzesabony Forgalmi Csomópont vezetõ Hebó Jenõ TK Biztosítóberendezési Karbantartási Alosztály, Kábeljavító és Szerelõ szakasz Miskolc Biztosítóberendezési lakatos Tóth József TK Távközlõ Mérnöki Szakasz Miskolc Mester Bóni István Állomás Szerencs Tolatásvezetõ Ádám Bertalan Állomás Miskolc Rendezõ pu. Térfõnök Kiszely Attila TK TEB Karbantartási Alosztály Pécs mûszaki szakelõadó II Kalangyáné Horváth Mária TK TEB Karbantartási Alosztály Pécs TEB üzemeltetési mérnök Kövér Zoltán Fõpályamesteri szakasz Pécs Egyéb vasúti jármûvezetõ Szilas András TK Forgalmi Osztály, Forgalomirányítási Alosztály Pécs SZIR szakelõadó II. (területi felügyeleti koordinátor) Keksz Zoltán Állomás Dombóvár vonali tolatásvezetõ Gyenis János Állomás Pécs gazdálkodási koordinátor Bartalos Tibor Állomás Kaposvár forgalmi technológiai szakelõadó Habi Ferencné Állomás Siófok forgalmi koordinátor I. Lukács József Forgalmi Csomópont Kecskemét vonali tolatásvezetõ

5 5 Kasza Tibor Forgalmi Csomópont Kiskunhalas tolatásvezetõ Püspökiné Pesti Irma TK PML Üzemeltetési Alosztály Szeged PML szakértõ Korda László TK PML Üzemeltetési Alosztály Szeged vonalgondozó Juhász András TK TB Üzemeltetési Alosztály Szeged TEB vonalellenõr Somogyi Vilmos TK TEB Karbantartási Alosztály Szeged biztosítóberendezési lakatos Buzály Krisztina TK Koordinációs Osztály Szeged eszközgazdálkodási koordinátor Fenyvesi Péter Állomás Zalaszentiván Forgalmi koordinátor Smidélius Zsuzsanna Állomás Jánossomorja Állomásfõnök Kropf Miklósné TK Üzemeltetési Osztály, TEB Alosztály operatív irányítás Szombathely Elemzõ-, gazdálkodó szakelõadó I. Rostási József Biztosítóberendezési szakasz Ajka Beosztott mester Tokai Imre TK Forgalmi Felügyeleti Alosztály Szombathely Területi forgalmi szakelõadó Mérnyei Sándor Mérnöki Szakasz Zalaegerszeg Szakaszmérnök Czuczay László Mérnöki Szakasz Veszprém Szakaszmérnök Béres István TK Záhony Forgalmi technológiai szakértõ Pap Istvánné Csomópont Fényeslitke Külsõs forgalmi szolgálattevõ Háda Attila Csomópont Záhony Tolatásvezetõ Miklovicz Ferenc Gépesített Rakodási Csomópont Záhony Nehézgépkezelõ Onódy Miklós PML Technológiai Kp. Bp. Mûszaki szakelõadó I. Kápolnási Miklós TEB Technológiai Kp. Bp. Biztosítóberendezési mûszerész Pál József Forgalmi Igazgatóság Üzemirányító Központ Bp. Katonai szállítmány és rendkívüli küldemények kezelõ irányító Piros Balázs Sándor PÜ Koordinációs Fõosztály Mûködésfejlesztési Osztály Bp. Minõségügyi szakértõ II. Gócza József PÜ Kontrolling Fõosztály Bp. Kontrolling szakértõ Dzama Demjén László PÜ Értékesítési Fõosztály Bp. Marketing szakértõ II. Klenk József PÜ Forgalmi Igazgatóság Bp. Menetrend tervezõ szakértõ Leterna Klára Pályavasúti Üzletág Bp. Általános ügyviteli szakelõadó Tóth Péter PÜ TEB Igazgatóság Bp. Mûszaki szakértõ Vezérigazgató-helyettesi dicséret Tuza Tibor PÜ TEB Fõosztály Bp. Mûszaki szakértõ Az 57. Immár mintegy hagyományt teremtve a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) nem központi, hanem helyi rendezvényekkel ünnepelte meg az idei vasutasnapot is. Az ország különbözõ helyeirõl sokan jelezték szakszervezetünk központjának, hogy igen sikeres PVDSz-bulik kerültek lebonyolításra. - a szerk - Egy hét Harkányban! Tájékoztatjuk az érdeklõdõket, hogy festõi környezetben, a gyógyfürdõtõl 5-6 percnyi járásra, egész éves nyitva tartással, egy önellátós apartman igényelhetõ. Az apartman 4 fõ részére biztosít minden igényt kielégítõ kényelmes elhelyezést, egész évben. A szállás díja: 1500 Ft/fõ/éjszaka Érdeklõdni lehet: Walter Jánosnál a es vasútüzemi telefonszámon hétfõn, szerdán és csütörtök 9-11 óra közötti idõszakban. MÁV-Thermit PVDSz alapszervezet Az idén is megrendezésre került az 57. vasutasnap alkalmából Hatvanban a Vasutasnapi Lövészverseny. A lövészversenyt hagyományosan már 1994-tõl rendszeresen megrendezi a hatvani MÁV. Vasutas Lövészklub. A klub ben alakult az MHSz. jogutódjaként. A lövészklub elnöke Balázs Béla, aki 43 éves MÁV. munkaviszony után már nyugdíjas. Az öt fõs elnökségben ketten, Kanzler Ferenc és Vas István, a PVDSz tisztségviselõi is dolgoznak. A dolgozók és családtagjaik légpuska és 0.22-es kiskaliberû sportpuska versenyen mérhették össze tudásukat. A Vasutasnapi Lövészversenyt a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) támogatta. A helyezetteknek a megérdemelt érmeket és okleveleket a PVDSz elnöke, Járási Ferenc adta át. Az eredményhirdetés után a résztvevõket babgulyással vendégelték meg, majd a klubhelyiségben csocsózással és biliárdozással telt el a délután. Természetesen sör és üdítõ mellett! Nekünk lõttek (a gyerekek és a felnõttek) A lövészet eredményei: Légpuska Serdülõ leány Serdülõ fiú 1. Fehér Zsanett 1. Vas Ádám 2. Fehér Fanni 2. Körmös József 3. Hajdú Brigitta 3. Szabó Péter Kiskaliberû sportpuska Ifjúsági leány Ifjúsági fiú 1. Hatalyák Mariann 1. Gál Tamás 2. Bor Alexandra 2. Gál Olivér 3. Lunárcsik Lilla 3. Zölei Roland Junior leány Junior fiú 1. Papp Adrienn 1. Misi Olivér 2. Kovács Éva 2. Hegymegi Péter 3. Gorácz Emese 3. Vas István Felnõtt nõ Felnõtt férfi 1. Dénes Csilla 1. Bartha Attila 2. Nagy Krisztina 2. Tiffinger Tamás 3. Körmös Gáborné 3. Béry Márton A nagy érdeklõdésre való tekintettel jövõre is találkozunk! kafe

6 6 OLVASÓI LEVELEK Tisztelt PÖKKÖP! Én mint felelõs család- és öngondoskodó hittem Önöknek! Csak elfelejtették közölni, hogy ez itt a nagy KÉSZ-ÁTVERÉS SHOW! Ha júliusig még kifizetnek dolgokat, akkor miért is nem kaphatom meg a gyermek ruházati, oktatási segélyt. ÚJ SEGÉLY NEM. TÖRÕDJ MAGA- DAL! (Nyílt vonal január) Várakozási idõ 5 hónap (PÖKKÖP ALAPSZABÁLY. ÉRV: 2007 JAN.O) Köszönöm a szíves átb kat, dehogy vettem volna Ft-ért iskolatáskát, csak azért mert lehetett. Jól kib tak velem. VELÜNK! Ezt is megírják a NYÍLT VONAL- BA? név és cím a szerkesztõségben A VÁLASZ: Tisztelt! 1. Igen barátságos hangú levelére válaszolva, ezúton tájékoztatom, hogy a gyermek ruházati, oktatási segélyt a Pénztár január 01-jével vezette be. Az évi XCVI. törvény és a 263/2003. (XII. 24.) kormányrendelet június 01-jétõl hatályos, kedvezõtlen változásai miatt, a PÖKKÖP Küldöttközgyûlése több segélyt kénytelen volt megszüntetni, de ennek ellensúlyozására több segély összegén emeltünk és új segélyeket is vezettünk be. A változásokról szóló tájékoztatót postáztuk minden pénztártagunknak, így azt már bizonyára Ön is megkapta. A fenti jogszabályváltozások miatt volt kénytelen!!! a Pénztár megszüntetni az Ön által kifogásolt segélyt, tehát nem a Pénztár találta ki. Mivel Önnek tõl érkezik tagdíja a pénztárunkhoz, és a gyermek ruházati, oktatási segélyre 5 hónap a várakozási idõ, ami június 01-jén telt le, viszont pont ettõl az idõponttól nem teszi lehetõvé a jogszabályváltozás ennek a segélynek a folyósítását, így sajnos kénytelenek voltunk elutasítani azt. A hivatkozott törvény július 31-ig, csak azoknak a pénztártagoknak teszi lehetõvé a segély kifizetését, akik még tavaly vagy azelõtt beléptek, tehát a várakozási idejük már korábban letelt. A fentiekbõl látható, hogy az Ön állításával ellentétben a Pénztár nem azért nem fizeti ki a gyermek ruházati, oktatási segélyt, mert épp úgy van kedve, hanem azért, mert a most hatályba lépõ új jogszabályok ezt már sajnos nem teszik lehetõvé. Tehát nem a Pénztár rendezett KÉSZ ÁTVERÉS SHOW -t, hanem a tõlünk független jogszabályváltozások okozták mindezt. Arra kérem Önt, hogy legközelebb szíveskedjék tájékozódni a Pénztár telefonszámain. Tájékoztatom továbbá, hogy ezt a levélváltást is természetesen leközöljük a Nyílt vonal -ban. Sajnálom továbbá azt, hogy Ön így járt, de a fentiekbõl egyértelmûen látható, hogy a Pénztár ebben vétlen. Kérem olvassa el figyelmesen az újonnan bevezetett segélyeket is, érdemes! Munkájához további sikereket, a magánéletében pedig sok boldogságot kívánok! Hatvan, június 14. Tisztelettel: 2. Tisztelt PVDSz! Nagy Miklós IT elnök Ismételten BEBIZONYOSO- DOTT, hogy a hosszantartó, áldozatos munkának csak jó vége és eredménye lehet. A hatvani fõpályamesteri szakasz vezetése közel 2 esztendeje fordult a szakszervezetek felé mivel más út már nem nagyon látszott hogy segítsenek a gondjaik (gépkocsi hiány problémái) megoldásában. Erre egyedül a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete, illetve annak vezetése reagált. A többi, VDSZSZ, VSZ még csak a telefont sem emelték föl! A problémánk bár elég nehézkesen és hosszú idõ után a PVDSz vezetésének kitartó, folyamatos, a gazdasági vezetés felé irányuló ostromlása következményeként megoldódott. Végre megkaptuk az áhított jármûvet, mely egyszerûbbé, könnyebbé teszi a szakasz dolgozóinak munkáját, a baleseti készenlét gyorsabb és hatékonyabb tevékenységét. Ezúton szeretném megköszönni a szakasz valamennyi dolgozója nevében a PVDSz vezetésének kitartó munkáját, támogatását, mely nélkül nem biztos, hogy a jogos igényünk megvalósulhatott volna. Hatvan, július 15. Tisztelettel: Vas István fõpályamester A VÁLASZ: Köszönjük! DE (többek között!) ezért vagyunk! a PVDSz A hó-nap vicce Daliás, szõke herceg lovagol az erdõben. Egyszer csak eléje toppan egy öreg banya vállán egy hollóval, és megszólítja: Szép legény! Ha megmondod, milyen madár ez itt a vállamon, annyiszor szeretkezhetsz velem, ahányszor akarsz. Elefánt!- vágja rá némi gondolkozás után a herceg. Határeset, de elfogadom! A hó-nap bölcsessége Minden múlandó, de amíg múlik, nagyon érdekes

7 7 Az Explorer Vasutas Világjáró Klub (egyesület) 2007 évi programterve Prága+Krakkó (6.900 Ft-tól) Városnézések: Kutna Hora, Prága, Krakkó, Wieliczka Prága (4.900 Ft) Városnézések: Kutna Hora, Prága Új Erdélyi Körút (8.500 Ft tól) (*Félpanzióval, busszal idegenvezetõvel) Program: Kézdivásárhely, Kovászna, Sepsibodok, Zág, Prázsmár, Szászhermány, Sepsiszentgyörgy, Brassó, Székelyudvarhely, Fehéregyháza, Ispánkút, Segesvár Auschwitz+Drezda (6.900 Ft) Program: Auschwitz és Birkenau tábor magyarnyelvû idegenvezetõvel. Drezda: Opera, Zwinger. Auschwitz (4.900 Ft) Program: Auschwitz és Birkenau tábor magyarnyelvû idegenvezetõvel. Horvát Tengerpart (Trogir) ( Ft tól) (2-8 ágyas apartmanokban) További részletek: honlapunkon címen a es vasúti telefonon, kedden 9-15 h-ig a / es matávos számon, hétköznap h után illetve hétvégén a 06 30/ ös mobil számon, napközben SKYPE: Explorer Vasutas Világjáró Klub IWIW: EVVK Tájékoztatjuk a honlapunkra látogatókat, hogy internetes portálunk valamint címen is elérhetõk. Legfrissebb anyagainkból: megnéztük a német ICE-t, programajánlók, kutya, macska, ember névnapok. Látogasson el honlapunkra! már megtették, ennyi ember nem tévedhet! Portálunkon napi frissítésû, jelenleg 270 vasúttal kapcsolatos hír olvasható. Hirdetéseinket a PÖKKÖP és a PVDSZ támogatta. Heinczinger István KTE-elnök Új vezetõséget választott a Közlekedéstudományi Egyesület (KTE). A szervezet elnökévé Heinczinger Istvánt, a MÁV ZRt. vezérigazgatóját választották. Dr. Mosóczi a MÁV-START ZRt. élén Devecz Miklós eddigi személyszállítási fõigazgató megvált a MÁV-tól. A július 1- jével induló MÁV-START ZRt. elnök-vezérigazgatója Dr. Mosóczi László lett, aki kinevezése elõtt a MÁV ZRt. általános vezérigazgató-helyettes volt. Üzemeltetési vezérigazgató-helyettesként segíti munkáját Matéczné Németh Ágnes. Rajtuk kívül igazgatósági tag Kozák Tamás és Tömpe István. Lajtai Katalin lesz a pénzügyi, Herczeg Tamás a stratégiai és Virágh Imre a humánpolitikai igazgató. Tetszik, nem tetszik: mindenképpen új fejezet kezdõdik a magyar vasúti közlekedés történetében. Reméljük, ez már sikersztori lesz! Vasútbiztonsági tanúsítvány a MÁV-nak A MÁV Magyarországon tevékenykedõ vasútvállalatok közül elsõként vasútbiztonsági tanúsítványt kapott a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól, amelyet Horváth Zsolt Csaba, az NKH elnöke adott át Heinczinger Istvánnak, a MÁV vezérigazgatójának. A Vasútbiztonsági tanúsítvány Rövid híreink megerõsíti, hogy a vasúttársaság biztonságirányítási rendszere megfelel a 2004/49/ EK irányelvében, a évi CLXXXIII. törvényben és a 40/2006. (V.26.) GKM rendeletben foglaltaknak. A vasútbiztonsági tanúsítvány alapján a MÁV jogosult országos jelentõségû pályán, csatlakozó, összekötõ és saját célú pályahálózatokon vontatási tevékenység végzésére. A tanúsítvány június végéig érvényes. Új ügyvezetõ igazgató a MÁV IK Kft. élén június 1-tõl a Tulajdonosi döntés alapján Buskó Sándor helyett Zámbori Mihályt nevezték ki a kft új ügyvezetõ igazgatójává. Szakszervezetünk június 05-én egy személyes találkozó keretében ismerkedett meg az új vezetõ céljaival, elképzeléseivel, eddigi munkájával. Szakmai konferencia a vasúti mellékvonalak jelenérõl, jövõjérõl június 22-én a Parlament Kongresszusi termében a Magyar Közlekedési Klub kezdeményezésére a térségi vasutak szerepe címmel konferencia került megrendezésre. A szakmai napon szakemberek, országgyûlési képviselõk, polgármesterek, vasútbarátok fejtették ki véleményüket a témában. A közös ügy érdekében egy 18 pontból álló állásfoglalás elfogadásával ért végett a konferencia. a szerk hu.morzsák Az elfogult ember csak behunyt szemmel lát Eljöttünk, hogy megnézzük ki jött el Mindenki a saját maga útjában áll Nem a pék hibája, ha a hentes rossz zsemlét süt Az aszkéta olyan zsarnok, aki önmagát nyomja el Az ördög nem alszik, legalább is nem akárkivel Többen állítják, hogy nyugodtan lehet tehénszart enni. Szerintük ugyanis, tízmilliárd légy azért mégsem tévedhet Nem a munkám révén szeretnék halhatatlan lenni, hanem úgy, hogy nem halok meg Mindenhová elviszem a feleségem, de mindenhonnan visszatalál JFK

8 8 Fogjunk össze! Mottó: Ha nincsenek orvosaid, legyen orvosod ez a három: vidám kedv, nyugalom, mértékletes élet. a salernói iskola tanítása A Balaton mindenkié! Közös kincsünk. Na ja, csak van aki jobban hozzáfér, meg vannak többségben, akik sehogy. (Ugye milyen hihetetlen: vannak akik, csak hírbõl ismerik a Balatont.) A Balaton Aranykora Alapítvány harmadik alkalommal szervez nyaralást jótékonysági alapon, rászoruló nagycsaládosoknak. Az Ingyenes Üdültetési Programhoz egyre több szálláshely csatlakozik, az idei akciókról tartott tájékoztatót az alapítvány vezetése június 27-én Siófokon, az alapítvány munkáját széleskörûen támogató Olívia Panzióban ekkor foglalták el helyüket az elsõ vendégek. Bánki Károly, az alapítvány kuratóriumának elnöke elmondta, a belföldi turizmus élénkülésének hatására a korábbi évtizedekhez képest a tó látogatottsága kedvezõ irányt vett, lényegesen több magyar látogat a tóhoz, mint külföldi, ennek ellenére, minden ötödik honfitársunk még soha sem látta a Balatont. A nagycsaládosoknak komoly gondot jelent a szállás és annak díja. Az átlagnál több gyermeket vállalók megfelelõ támogatásához széles társadalmi összefogásra van szükség, mert a megélhetési nehézségek következtében civil kurázsi nélkül végleg a perifériára sodródhatnak, hívta fel a figyelmet az elnök. Ezen gondok (legalább részbeni) feloldására indította akcióit az alapítvány, melyekhez évrõl évre egyre több szálláshely csatlakozik, idén már száz hátrányos helyzetû család élvezheti a Magyar Tenger szépségeit, Siófoktól Keszthelyig számos településen, az északi parton pedig Zánka és Balatonfüred ad szállást az érintett családoknak. Szabó Gyula vállalkozó, aki Siófokon az Olivia Panzió mellett további 27 partközeli apartmanházat üzemeltet, elmondta, a tó körül épült négycsillagos szállodákkal és a szolgáltatások színvonalának emelkedésével sikerül visszacsábítani a vendégeket, kezdik újra felfedezni a Balatont, de azok számára is segítséget akarnak nyújtani, akiknek az elhelyezés anyagi gondot jelent. Bekapcsolódva az alapítvány munkájába, az elõ- és utószezonban kihasználatlan férõhelyeket ajánlanak a rászorulóknak, így összesen 300 vendéget fogad majd szálláshelyein térítésmentesen. Munkájukban a szervezõk támaszkodnak a Magyar Turizmus ZRt. és A mi Balatonunk Egyesület közremûködésére is. További szállásadók is csatlakoznak a tó mindkét partján, Siófokon helyi rendezvényekre szóló belépõt és kedvezményes fogyasztást is biztosítanak. A gyermekek és szüleik érkezéskor balatoni termékekbõl kapnak ízelítõt ajándék csomag formájában és sétahajókázáson vehetnek részt. Az alapítvány programjáról a internetes portálon lehet részletes információhoz jutni, illetve az üdültetés feltételeirõl, az abban való részvételrõl a címen lehet érdeklõdni. frandy

9 9 Ezt is jól ELINTÉZTÜK! Tisztelt Fõigazgató Úr! A VÁLASZ: Változó vizitdíjszabályok! Az elmúlt idõszakban - szakszervezetünkhöz beérkezett jelzések alapján - egyes területeken problémát okoz a készenlét megtartása, mert a munkavállalók 800 órát követõen nem kívánnak a munkáltatóval megállapodást kötni a jelenlegi feltételek között. A MÁV Kollektív Szerzõdés Pályavasúti Üzletági Függelékékének idevonatkozó ában foglaltak 800 óra felett pusztán a vállalás kérdésében tesz lehetõvé megállapodást, a díjazás mértékében a munkáltatói értelmezés szerint nem. A fentiekben jelzett problémák megoldása érdekében szakszervezetünk javasolja, hogy a 800 órát meghaladó készenlétek (otthoni és telephelyi) díjazásának mértékeit 10 százalékkal a KSz Üzletági Függelékének értelemszerû módosításával emeljük fel. A PVDSz ezúton kezdeményezi, hogy a soron következõ PÉT ülés tûzze napirendre a 800 óra feletti készenlétek díjazásának emelését, a függelék módosítását. Intézkedését elõre is és ezúton is megköszönöm! Budapest, június 22. Tisztelettel: Járási Ferenc elnök Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete Járási Ferenc elnök hív6sz! 1142 Budapest Teleki Blanka u Tisztelt Elnök Úr! Hivatkozott számú levelében jelzett észrevételeit miszerint egyes területeken problémát okoz a készenlét megtartása, mivel a munkavállalók 800 órát követõen nem kívánnak a munkáltatóval megállapodást kötni a jelenlegi feltételek mellett köszönettel fogadtuk. Területi Központok bevonásával vizsgálatot kezdeményeztünk a fennálló problémák mielõbbi megoldása érdekében. A vizsgálat eredményérõl haladéktalanul tájékoztatjuk a T. Elnök urat. Budapest, június 28. Üdvözlettel: Horváth Lajos fõosztályvezetõ A gyorsabb és rugalmasabb ügyintézés érdekében ismételten közöljük a tisztségviselõink közvetlen! telefonszámait: KÖZPONTI TELEFONSZÁMAINK: Járási Ferenc elnök Enzsöl Róbert érdekvédelmi alelnök Nagy Miklós általános alelnök Szentgyörgyi Mihály PML alelnök (fax/üzenetrögz.) Hegedûs István TEB alelnök és Káré István TEB referens Tislér Gábor forgalmi alelnök Kanzler Ferenc szervezési referens Kispál Viktor érdekvédelmi ref. (fax/üzenetrögz.) Fehérné Ragcsák Andrea irodavezetõ (üzemi tel./fax/üz.rögz.) Matáv automata fax városi fax/üzenetrögzítõ TERÜLETI KÉPVISELÕINK TELEFONSZÁMAI Budapest Boros Sándor / fax/üz.rögz: Vas István / fax/üz.rögz: Debrecen: Papp Zoltán / fax/üz.rögz: Horváth Imre / fax/üz.rögz: Miskolc Bozsik Endre / fax: Osztermann József / fax/üz.rögz: Pécs Walter János / fax/üz.rögz: Puszpán János / fax: Tislér Gábor / fax/üz.rögz: Szeged Dani Erika / fax: Dobák Zoltán / fax: Szombathely Éder Ferenc / fax/üz.rögz Hanzmann Károly / fax/üz.rögz: Záhony Lippai Tibor / fax: cím: vagy Július 1-jei hatállyal módosították egyes, a vizitdíjjal kapcsolatos szabályokat. Mentesülnek a díjfizetés alól a honvédség, a rendvédelmi szervek, az Országos Mentõszolgálat dolgozói a szolgálattal közvetlenül összefüggõ intézkedés vagy eljárás során szerzett sérülés vagy betegség esetén; azok a véradók, akik legalább 30 alkalommal adtak teljes vért; a tartós betegségben szenvedõk nem csak a vizitdíj, hanem a kórházi napidíj fizetése alól is; nem kell fizetni a tüdõszûrésért; valamint a 18 éven felettieknek sem, akik nappali alap-és középfokú iskolai oktatásban részt vesznek, ha az ellátást az iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgáltatás keretében veszik igénybe. Emelt vizitdíjat kell fizetni, ha valaki: háziorvosi ellátást saját kezdeményezésére nem a rendelõben, hanem más külsõ helyszínen vesz igénybe (600 Ft); nem a választott háziorvosánál nem sürgõs ellátást vesz igénybe (600 Ft); ügyeleti ellátást indokolatlanul vesz igénybe (1000 Ft); beutalóval igénybe vehetõ járóbeteg-szakellátást beutaló nélkül, illetõleg nem a beutaló szerinti egészségügyi szolgáltatónál vesz igénybe (1000 Ft). Korábban ugyanakkora vizitdíjat kellett fizetni annak, aki elment a háziorvoshoz és utána a szakrendelésre (2*300 Ft), mint annak, aki egyenesen a szakrendelésre ment beutaló nélkül (600 Ft). Az egészségügyi reform egyik célja, hogy mindenkit a gyógyulásának legmegfelelõbb szinten lássák el. Ezért fontos, hogy az ellátást a háziorvos szervezze. A jövõben annak, aki betartja a beutalási rendet, összességében ugyanúgy 600 forintot kell fizetnie, mint eddig, míg aki beutaló nélkül megy szakrendelésre, annak 1000 forintot kell fizetnie. A terhesgondozás és a szülészeti ellátás esetén történõ orvosválasztásért június 30-át követõen sem kell részleges térítési díjat fizetni. frandy A hó-nap esete W. Churchill egy tea-délutánon vitába keveredett egy nõvel. A nõ a következõt mondta neki: Uram, ha Ön lenne a férjem, úgy mérgezett teát tennék Ön elé! Erre Churchill: Asszonyom, ha Ön lenne a feleségem, meg is innám.

10 10 Alapítvány a Pályavasutasokért Mottó: Aki kapni akar, tanuljon meg adni! Lao-Ce A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) 2000-ben megalapította, az Alapítvány a Pályavasutasokért alapítványt. Az alapítvány célja, hogy az amúgy is nehéz anyagi körülmények között élõ pályavasúti munkavállalókat a rendkívüli élethelyzetekben támogassa! Az alapítvány támogatásáért elsõsorban PVDSz tagok pályázhatnak. Az alapítvány kuratóriuma három havonként tartott ülésein bírálja el a beérkezett kérelmeket, pályázatokat. A benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: a kérelmezõ adatait a kérelem rövid indoklását, valamint az indoklást alátámasztó dokumentumokat a munkáltató kereseti igazolását (házas- illetve élettárs kereset igazolását is!) az igényelt összeget a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata, vagy iskolalátogatási bizonyítvány Az alapítvány számlaszáma: OTP Bank Rt Cím: 1142 Bp., Teleki Blanka u Tel./fax/üz.rögzítõ: 06-1/ ; vasútüzemi: tel./fax/üz.rögzítõ: TÉGED IS ÉRHET BALESET! Széleskörû szolgáltatás rendkívül alacsony díjért! A PVDSz tagok részére! SZOLGÁLTATÁSOK A csomag B csomag 600 Ft/hó 800 Ft/hó Életbiztosítás Ft Ft bármely okból bekövetkezõ halál esetén Baleseti halál Ft Ft esetén plusz! Baleseti rokkantság Ft Ft már 1%-tól 100%-ig arányosan Baleseti csonttörés Ft Ft csonttörés, csontrepedés esetén Baleseti égés Ft Ft legalább II.fokú, a testfelület min. 5%-ára kiterjedõ égés esetén Baleseti múlékony sérülés Ft Ft 28 napot meghaladó baleseti táppénz esetén Baleseti kórházi napi térítés Ft Ft legalább 5 nap elérése után - az 1-50 nap között - naponta Baleseti mûtét Ft Ft esetén, súlyossági fok szerint, a biztosítási összeg %-a Kritikus betegségek bekövetkezése Ft Ft esetén, szívinfarktus, rákos megbetegedés, agyi érkatasztrófa, koszorúér áthidalási mûtét (by-pass), szervátültetés, veseelégtelenség RÁADÁS! Ezen kívül a szakszervezetünk által létrehozott alapítvány a Munka törvénykönyve a, valamint a MÁV Rt. Kollektív Szerzõdésének 80. -ban foglaltak alapján megtéríti a PVDSz-tagok kártérítési kötelezettségét, amennyiben a munkáltató eljárás keretében kártérítési összeget állapít meg és szab ki. BELÉPÉSI FELTÉTELEK: - PVDSz tagsági viszony - a tag rendelkezzen lakossági folyószámlával - a belépési korhatár 18 éves kortól 60 éves korig terjed, kivéve aki nyugellátásban illetve nyugdíjszerû ellátásban részesül - családtag is beléphet EGYÉB TUDNIVALÓK: - ez egy csomag, 9 db szolgáltatással - belépés után azonnal indul a biztosítási védelem (kivéve a kritikus betegségeknél, ugyanis ott 3 hónap várakozási idõ) - a biztosítás kiterjed a munkaidõre, illetve azon kívül a nap 24 órájára, és a világ országaira - a belépés rendkívül egyszerû, hiszen nem kell több helyen is ügyintézni, ugyanis a PVDSz mindent elintéz - a kárrendezés is a PVDSz-en keresztül történik - a kifizetett biztosítási összegek teljes mértékben adó és járulékmentesek - a kifizetett biztosítási összegeket saját címre vagy folyószámlára utalja a biztosító - az éves befizetett összegrõl adóigazolást adunk, amely csökkenti a tag adóalapját - folyamatos biztosítási díjfizetés szükséges a biztosítás fenntartása érdekében BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁST a PVDSz és a es telefonszámain lehet kérni és kapni, hétköznap óra között. A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének havi lapja Kiadja a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete Felelõs kiadó: Járási Ferenc elnök, Fõszerkesztõ: Nagy Miklós (tel.: ) Tervezõszerkesztõ: Györgyné Pekár Éva, Szerkesztõség: 1142 Bp. Teleki Blanka u Telefon/fax/üz.rögzítõ: 06-1/ , vasútüzemi tel./fax/üz.rögzítõ: , és Internet: Meg nem rendelt kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza, az anyagok rövidítésének jogát fenntartjuk! Nyomás: B.V.B. Nyomda Eger, Fadrusz u. 4. Tel.: 36/

HÉZAG NÉLKÜL. Ámen?! A kisebb kényelmetlenségek elviselésére. egyik leglátványosabb állomása a decemberi

HÉZAG NÉLKÜL. Ámen?! A kisebb kényelmetlenségek elviselésére. egyik leglátványosabb állomása a decemberi 2006. július-augusztus HÉZAG NÉLKÜL 2006. júl.-aug. VIII. évfolyam 7-8. szám Ámen?! Mottó: Az úgynevezett Káosz elmélet szerint olyan apróság, mint egy pillangó szárnyainak rezdülése, akár tájfunt is okozhat

Részletesebben

A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete

A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete 2005. júl.-aug. VII. évfolyam 7-8. szám ITT A NYÁR! és minden ami vele jár... Újságunk tartalmából Pályavasutasok, akik Az 55. Vasutasnap alkalmából a MÁV Rt. Pályavasúti Üzletág munkavállalói közül sokan

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. MÁV ZRt. Vezérigazgatóság Pályavasúti Üzletág. Dr. Mosóczi László pályavasúti fõigazgató. Tisztelt Fõigazgató Úr!

HÉZAG NÉLKÜL. MÁV ZRt. Vezérigazgatóság Pályavasúti Üzletág. Dr. Mosóczi László pályavasúti fõigazgató. Tisztelt Fõigazgató Úr! VIII. évfolyam 3. szám Levél a pályavasúti fõigazgatónak... Újságunk tartalmából Lássunk tisztán mindannyian! A téli hónapokban fokozott igénybevételnek voltak kitéve a pályavasúti munkavállalók. A törvényes

Részletesebben

Csatlakoztunk! Közgyûltünk. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új évet kíván a PVDSz. Újságunk tartalmából. Nyugdíjasok aranykora?

Csatlakoztunk! Közgyûltünk. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új évet kíván a PVDSz. Újságunk tartalmából. Nyugdíjasok aranykora? VIII. évfolyam 12. szám Csatlakoztunk! Újságunk tartalmából Nyugdíjasok aranykora? 2025-re az Európai Unió (EU) lakosságának negyven százaléka lesz idõsebb hatvanévesnél. A nyugdíjrendszerek reformja Európa-szerte

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Nekünk nyóc! Szakszervezetünkhöz több munkavállaló intézett kérdést, mely szerint tényleg új üzemi tanácsot kell választani

HÉZAG NÉLKÜL. Nekünk nyóc! Szakszervezetünkhöz több munkavállaló intézett kérdést, mely szerint tényleg új üzemi tanácsot kell választani VIII. évfolyam 10. szám Újságunk tartalmából MÁV Kft-k házatáján FKG Kft. A MÁV FKG Kft-nél szeptember 14.-én Üzemi Tanács választást tartottak, melyen a munkavállalók által leadott szavazataikkal közel

Részletesebben

Kevesebb vonalon, kevesebb vonaton

Kevesebb vonalon, kevesebb vonaton VIII. évfolyam 6. szám Kevesebb vonalon, kevesebb vonaton A gazdasági tárcánál elérkezettnek látják az idõt a helyközi személyszállítás másfél évtizede halogatott teljes átszervezésére. Azaz, a vonatok

Részletesebben

Eredményes szereplésük nagymértékben. MOSZ-PVDSz találkozó. 2005. április 18-án egy kétoldalú egyeztetés keretében találkozott a Mozdonyvezetõk

Eredményes szereplésük nagymértékben. MOSZ-PVDSz találkozó. 2005. április 18-án egy kétoldalú egyeztetés keretében találkozott a Mozdonyvezetõk 2005. május VII. évfolyam 5. szám KÖSZÖNET! Újságunk tartalmából A Munka Ünnepe mióta nem munkaszüneti nap? Azt senki sem vitatja, hogy a MÁV Rt. megszakítás nélkül üzemelõ vállalat és közszolgáltatást

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Új pályavasúti fõigazgató

HÉZAG NÉLKÜL. Új pályavasúti fõigazgató IX. évfolyam 2. szám Újságunk tartalmából Tájékoztatás a foglalkoztatottak létszámának 2006. évi alakulásáról A MÁV ZRt. 2006. évi Üzleti tervét a MÁV ZRt. Igazgatósága 2006. február 21-én fogadta el,

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Nyilván az összefogás jegyében! 2. Szakszervezetünk a két másik reprezentatív vasutas szakszervezettel együtt

HÉZAG NÉLKÜL. Nyilván az összefogás jegyében! 2. Szakszervezetünk a két másik reprezentatív vasutas szakszervezettel együtt 2007. november 2007. november IX. évfolyam 11. szám Újságunk tartalmából Ki hogyan (nem) dolgozik ez év végén? Az üzemvitellel közvetlenül össze nem függõ tevékenységet ellátó munkavállalók év végi tevékenységi

Részletesebben

PÁLYAVASUTASOK akikre büszkék vagyunk

PÁLYAVASUTASOK akikre büszkék vagyunk 2012. JÚLIUS-AUGUSZTUS 2012. július-augusztus XIV. évfolyam 7-8. szám Tisztelt Kolléganõk és Kollégák! A 62. Vasutasnap alkalmából a magam és a PVDSz Elnöksége nevében köszöntelek Benneteket. Amint mindenki

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. a vasúti közszolgáltatást. Azt is közölte: a levágott szárnyvonalak mentén a Volán buszjáratai fognak közlekedni,

HÉZAG NÉLKÜL. a vasúti közszolgáltatást. Azt is közölte: a levágott szárnyvonalak mentén a Volán buszjáratai fognak közlekedni, VIII. évfolyam 9. szám Újságunk tartalmából Nos, hogy is állunk? Hûséges olvasóink tudják, hogy minden évben kétszer március és szeptember hónapban - közzé tesszük lapunk hasábjain azt a táblázatot, mely

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. A kör sarokpontjai

HÉZAG NÉLKÜL. A kör sarokpontjai 2007. szeptember 2007. szeptember IX. évfolyam 9. szám A kör sarokpontjai Márciusban 14 vasúti mellékvonalat szüntetett meg a MÁV, azóta Volán-buszok szállítják (vagy nem) a vonat nélkül maradt települések

Részletesebben

SEGÍTSÉG, BECSAPTAK!!!

SEGÍTSÉG, BECSAPTAK!!! 2005. december VII. évfolyam 12. szám Kellemes Ünnepeket és eredményekben gazdag Új Évet kíván a PVDSz Betlehemi fényesõ Fekete sivatag az éjjel. Sötét homok pereg a csendbõl. A falakról árnyék csurog,

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. De miért?

HÉZAG NÉLKÜL. De miért? VIII. évfolyam 5. szám Május 1. margójára Újságunk tartalmából Kilóg a lónak a nagy büdös lába! Történt ugyanis, hogy szakszervezetünk tagjai részérõl igen felháborodott hangú jelzések érkeztek Gaskó István

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. a PVDSz tagjának lenni. Íme: 1. Magas szintû szakmai érdekvédelem, foglalkozásbiztonság

HÉZAG NÉLKÜL. a PVDSz tagjának lenni. Íme: 1. Magas szintû szakmai érdekvédelem, foglalkozásbiztonság 2007. október 2007. október IX. évfolyam 10. szám Újságunk tartalmából Beindulnak a bértárgyalások Október végéhez közeledve mint minden évben, most is minden szinten megkezdõdnek a tárgyalások a jövõ

Részletesebben

Legyen Ön is tulajdonos!

Legyen Ön is tulajdonos! 2008. június 200 008. június X. évfolyam 6. szám Többek érdeklõdését felkeltette a kormányfõ által év elején bejelentett új tulajdonosi program, melynek alapján jelentõs kedvezmény biztosításával 100 százalékos

Részletesebben

Tovább folyik az Egészségmegőrző Program

Tovább folyik az Egészségmegőrző Program XVI. évfolyam 6. szám Kollektív Szerződés módosítás A Vasúti Érdekegyeztető Tanács ülésén ismét kisebb korrekciókra került sor a Kollektív Szerződésünkben. A munkáltató a VSz és a VDSzSz támogatásával

Részletesebben

Megünnepeltük! Felhívás. Éljen május 1.! 2014. MÁJUS. Tóth Sarolta Gyermeknapra. XVI. évfolyam 5. szám

Megünnepeltük! Felhívás. Éljen május 1.! 2014. MÁJUS. Tóth Sarolta Gyermeknapra. XVI. évfolyam 5. szám XVI. évfolyam 5. szám Tóth Sarolta Gyermeknapra A gyermekek szépek, kedvesek, szeretetteljesek. Mosolyuk nyíló virág, ártatlan, illatos ár. Értük, nekik, velük szépül, épül a megújuló világ. Ők a jövő

Részletesebben

Lobbizás minden szinten

Lobbizás minden szinten XVI. évfolyam 3. szám VÉT HÍREK Weöres Sándor: Tavaszköszöntő Sándor napján megszakad a tél, József napján eltűnik a szél, Zsákban Benedek Hoz majd meleget, Nincs több fázás, boldog, aki él... FIGYELEM

Részletesebben

NÉV Munkakör Szervezeti egység. A Vasút Szolgálatáért arany

NÉV Munkakör Szervezeti egység. A Vasút Szolgálatáért arany 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS 2013. július-augusztus XV. évfolyam 7-8. szám Tisztelt Kolléganõk és Kollégák! A 63. Vasutasnap alkalmából a PVDSz Elnöksége és magam nevében köszöntöm szakszervezetünk valamennyi

Részletesebben

elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai 2005. április VII. évfolyam 4. szám Autonóm nyilatkozat Újságunk tartalmából Végül Pécs is A MÁV Rt. PMLI által kezelt közforgalmú vasúti hálózat és tartozékai karbantartási és felújítási tevékenységének

Részletesebben

Nőtt a bérünk, de nem eléggé!

Nőtt a bérünk, de nem eléggé! XII. évfolyam 3. szám Nőtt a bérünk, de nem eléggé! Mint minden év márciusában, most is közzé tesszük azt az összehasonlító táblázatot, mely a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresetét

Részletesebben

Tüntetések, tárgyalások milyen lesz az új Mt.?

Tüntetések, tárgyalások milyen lesz az új Mt.? 2011. OKTÓBER 2011. október XIII. évfolyam 10. szám 13 éves a PVDSz Úgy álljunk meg az életben, akár a sziklaszírt a tengerben; ne engedjük, hogy a szüntelen hullámverés megingasson bennünket. (Hazrat

Részletesebben

Merénylet a Vasutasok ellen! A MÁV Rt. elnök-vezérigazgatója: GAÁL GYULA. Merénylet a Pályavasutasok ellen! Ezt is jól elintéztük

Merénylet a Vasutasok ellen! A MÁV Rt. elnök-vezérigazgatója: GAÁL GYULA. Merénylet a Pályavasutasok ellen! Ezt is jól elintéztük 2005. január VII. évfolyam 1. szám A MÁV Rt. elnök-vezérigazgatója: GAÁL GYULA Merénylet a Pályavasutasok ellen! Mint az lapunk olvasói elõtt ismert - a MÁV Rt-nél egyedülálló módon - csak a Pályavasúti

Részletesebben

Gépjármű Használati Megállapodás

Gépjármű Használati Megállapodás 2013. JANUÁR 2013. január XV. évfolyam 1. szám A 2012. esztendő utolsó VÉT ülésén a munkáltató még nem tudott érdemi tárgyalásokat folytatni a 2013. évi béremelésről, foglalkoztatási körülményekről. A

Részletesebben

Mi is ott voltunk! Megemlékezés. 2011. április. XIII. évfolyam 4. szám

Mi is ott voltunk! Megemlékezés. 2011. április. XIII. évfolyam 4. szám 2011. ÁPRILIS 2011. április XIII. évfolyam 4. szám Megemlékezés Járási Ferenc, szakszervezetünk alapító elnöke 3 éve, hogy eltávozott közülünk Kezdetben azt gondoltam, hogy a halálod veszteség volt és

Részletesebben

Öt éve elhunyt Járási Ferenc emlékére

Öt éve elhunyt Járási Ferenc emlékére XV. évfolyam 4. szám Elakadt? Úgy gondoltuk, hogy újságunk aktuális számában, mint az új Nemzeti Vasúti Pályaműködtető Zrt. munkatársait üdvözölhetjük hűséges olvasóink pályás tagjait, de nem így lett.

Részletesebben

Példás összefogás a vasutas árvíz károsultakért

Példás összefogás a vasutas árvíz károsultakért XII. évfolyam 7. szám Példás összefogás a vasutas árvíz károsultakért A PVDSz Elnöksége tájékoztatja a tagjait, hogy központi költségvetéséből az árvíz-károsultak megsegítésére átutalást teljesített az

Részletesebben

sajnos nem érkezett válasz megkeresésünkre!)

sajnos nem érkezett válasz megkeresésünkre!) 2004. december VI. évfolyam 12. szám Boldog Új Évet! Évek óta, a Nyílt vonal címû újságunkban minden évbúcsúztató cikket azzal szoktunk kezdeni, hogy ismét elmúlt egy év és ehhez teszünk különféle jelzõket,

Részletesebben

BÉRHELYZET. Gárdonyi Géza: Szeptember. Csalatkoznunk kellett... 2013. szeptember. XV. évfolyam 9. szám

BÉRHELYZET. Gárdonyi Géza: Szeptember. Csalatkoznunk kellett... 2013. szeptember. XV. évfolyam 9. szám 2013. SZEPTEMBER 2013. szeptember XV. évfolyam 9. szám Gárdonyi Géza: Szeptember Elnémult a rigó. Az esteli csöndben az ősz bogár szomorú pri-pri dala szól már. A távoli szőlőkben panaszolja szüntelen:

Részletesebben